Sunteți pe pagina 1din 233

UNIVERSAITATEA DE TIINE AGRONOMICE

I MEDICIN VETERINAR BUCURETIDepartamentul de nvmnt la Distan


Conf.dr.ing.ELENA CONSTANTINMBUNTIRI FUNCIARE- BUCURETI
2011
1
CUPRINS

UNITATEA DE NVARE I
OBIECTUL DISCIPLINEI DE MBUNTIRI FUNCIARE

4
1.1. Scopul i rolul lucrrilor de mbuntiri funciare n dezvoltarea
durabil a spaiului rural ....................................................................................

4
1.1.1. Fondul funciar al Romniei .................................................................... 4
1.1.2. Scopul lucrrilor de mbuntiri funciare............................................... 5
1.1.3. Caracterizarea lucrrilor de mbuntiri funciare.................................... 5
1.2. Istoricul lucrrilor de mbuntiri funciare........................................................ 7
1.2.1. Istoricul lucrrilor de mbuntiri funciare pe plan mondial .................. 7
1.2.2. Istoricul lucrrilor de mbuntiri funciare n Romnia ........................ 8
1.3. Categorii de lucrri de mbuntiri funciare ..................................................... 9
1.4. Potenialul, evoloia i situaia lucrrilor de mbuntiri funciare ................... 11
1.4.1. Terenuri interesate pentru irigaii ............................................................ 11
1.4.2. Terenuri interesate pentru lucrri de ndiguire i combaterea excesului
de umiditate .......................................................................................................
13
1.4.3. Terenuri interesate pentru lucrpri de combaterea eroziunii solului.......... 16
UNITATEA DE NVARE II
NOIUNI DE HIDRAULIC, HIDROLOGIE I HIDROGEOLOGIE

19
2.1. Noiuni de hidraulic ........................................................................................ 19
2.1.1. Noiuni de hidrostatic ............................................................................. 20
2.1.2. Noiuni de hidrodinamic ........................................................................ 24
2.2. Noiuni de hidrologie ........................................................................................ 30
2.2.1. Definiie. Generaliti .............................................................................. 30
2.2.2. Circuitul apei n natur ............................................................................ 31
2.3. Noiuni de hidrografie ....................................................................................... 44
2.3.1. Bazinul hidrografic .................................................................................. 44
2.3.2. Reeaua hidrografic ................................................................................ 46
2.4. Noiuni de hidrometrie ....................................................................................... 48
2.4.1. Elemente de hidrologia rurilor ............................................................... 48
2.4.2. Staii hidrometrice ................................................................................... 51
2.5. Noiuni de hidrogeologie ................................................................................... 53
2.5.1. Definiie. Generaliti .............................................................................. 53
2.5.2. Clasificarea i distribuia pe vertical a apelor subterane ........................ 54
2.5.3. Regimul apelor freatice ........................................................................... 56
2.5.4. Circulaia apelor subterane ...................................................................... 57
2.5.5. Hidrometria apelor subterane .................................................................. 58
2.5.6. Prognoza nivelului apei freatice .............................................................. 62
UNITATEA DE NVARE III
COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

65
3.1. Aspecte generale privind eroziunea solului ....................................................... 65
3.1.1. Consecinele eroziunii solului ................................................................. 66
3.1.2. Mecanismul procesului de eroziune ........................................................ 69
3.1.3. Definirea procesului de eroziune ............................................................. 71
3.1.4. Clasificarea eroziunii solului ................................................................... 72
3.1.5. Factorii favorizani ai eroziunii solului ................................................... 73
3.1.6. Estimarea cantitativ a eroziunii solului . Ecuaia universal a eroziunii 80
3.1.7. Eroziunea admisibil (tolerabil) ............................................................. 87
3.2. Prevenirea i combaterea eroziunii solului pe terenurile cu folosin agricol 87
2
3.2.1. Criterii privind alegerea lucrrilor de combaterea eroziunii solului 87
3.2.2. Clasificarea lucrrilor antierozionale ....................................................... 88
3.3. Prevenirea i combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile ....................... 90
3.3.1. Organizarea antierozional a terenurilor arabile ...................................... 90
3.3.2. Principii privind organizarea interioar a terenului arabil ....................... 91
3.3.3. Msuri agrofitotehnice pe terenurile n pant ......................................... 94
3.3.4. Sisteme antierozionale de amplasarea culturilor pe versani .................. 94
3.3.5. Lucrri hidrotehnice n amenajarea antierozional a terenurilor arabile 97
3.4. Prevenirea i combaterea eroziunii solului n plantaiile de vi de vie ............ 101
3.4.1. Organizarea teritoriului n plantaiile viticole ......................................... 101
3.4.2. Lucrri antierozionale n plantaia viticol .............................................. 104
3.5. Prevenirea i combaterea eroziunii solului n plantaiile pomicole ................... 112
3.5.1.Organizarea teritoriului n plantaiile pomicole ........................................ 112
3.5.2.Lucrri antierozionale n plantaiile pomicole ......................................... 113
3.6. Prevenirea i combaterea eroziunii solului pe puni ........................................ 114
3.6.1. Organizarea teritoriului ............................................................................ 115
3.6.2. Msuri pentru muntirea covorului vegetal ......................................... 115
3.6.3. Lucrri speciale pentru reinerea apei ...................................................... 115
3.7. Combaterea eroziunii n adncime .................................................................... 116
3.7.1. Formaiunile eroziunii n adncime i dezvoltarea lor ............................ 116
3.7.2. Prile componente ale formaiunilor toreniale ..................................... 117
3.7.3. Lucrri transversale de reducerea pantei formaiunilor toreniale .......... 118
UNITATEA DE NVARE IV
AMENAJAREA TERENURILOR AGRICOLE CU LUCRRI DE IRIGAII

125
4.1. Sistemul sol-apa-plant-atmosfer .................................................................... 125
4.1.1. Aprovizionarea plantelor cu ap ............................................................. 126
4.1.2. Accesibilitatea apei pentru plante ........................................................... 126
4.1.3. Consumul de ap al plantelor irigate ....................................................... 127
4.2. Regimul de irigaie ............................................................................................ 128
4.2.1. Bilanul apei n sol ................................................................................... 128
4.2.2. Norma de irigaie ..................................................................................... 130
4.2.3. Norma de udare ...................................................................................... 130
4.2.4. Momentul udrii i intervalul dintre udri ............................................. 131
4.2.5. Debitul specific de udare ......................................................................... 131
4.2.6. Debitul de dimensionare a reelei. Hidromodulul de irigaie ................. 132
4.2.7. Graficul necoordonat i coordonat al udrilor ......................................... 133
4.3. Sistemul de irigaie ............................................................................................ 134
4.3.1. Componentele sistemului de irigaie ....................................................... 135
4.3.2. Clasificarea sistemelor de irigaie ............................................................ 136
4.3.3. Studii i cercetri necesare amenajrilor pentru irigaii .......................... 137
4.4. Surse de ap i calitatea apei de irigaii ............................................................ 139
4.4.1. Surse de ap pentru irigaii ...................................................................... 139
4.4.2. Calitatea apei pentru irigaii .................................................................... 140
4.5. Prize de ap pentru irigaii ................................................................................. 146
4.6. Metode de udare ............................................................................................... 147
4.6.1. Clasificarea metodelor de udare ............................................................. 147
4.6.2. Criterii pentru alegerea metodei de udare............................................... 149
4.7. Tehnica irigaiei prin aspersiune ....................................................................... 151
4.7.1. Avantajele i dezavantajele metodei de udare prin aspersiune ................ 151
4.7.2. Descrierea instalaiei de udare prin aspersiune ........................................ 151
3
4.7.3. Clasificarea i descrierea echipamentelor de udare prin aspersiune ........ 153
4.7.4. Elemente tehnice i indicii de calitate ai udrii prin aspersiune .............. 159
4.8. Udarea localizat prin picurare .......................................................................... 163
4.8.1. Generaliti privind irigaia localizat ..................................................... 163
4.8.2. Avantaje i dezavantaje ale metodei de udare prin picurare .................... 165
4.8.3. Componena unei instalaii de irigare prin picurare ................................ 166
4.8.4. Alegarea tipului de picurtoare ................................................................ 168
4.8.5. Determinarea consumului i stabilirea necesarului de ap la udarea prin
picurare ..............................................................................................................
168
4.8.6. Calculul elementelor regimului de irigare prin picurare ......................... 171
4.8.7. Elemente tehnice ale metodei de udare prin picurare .............................. 172
4.8.8. Calitatea udrii prin picurare . Uniformitatea udrii ............................... 174
4.8.9. Tipuri de amenajri pentru metode de udare prin picurare ..................... 175
4.9. Reele de conducte sub presiune n sistemele de irigaii ................................... 175
4.9.1. Tipuri de reele de conducte subterane .................................................... 175
UNITATEA DE NVARE V
AMENAJRI PENTRU COMBATEREA EXCESULUI DE AP

179
5.1. Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de drenaj ............................................... 179
5.1.1. Cauzele excesului de umiditate ............................................................... 180
5.1.2. Factorii favorizani ai excesului de umiditate ......................................... 184
5.1.3. Definirea strii de exces de umiditate a solului ....................................... 185
5.1.4. Efectele excesului de ap asupra solului, plantelor i tehnologiilor de
cultur ................................................................................................................
186
5.1.5. Efectul eliminrii excesului de ap de pe terrenurile agricole ................. 188
5.1.6. Zonarea teritoriului agricol n funcie de excesul de ap i sruri din sol 188
5.2. Studii necesare proiectrii amenajrilor de drenaj ........................................... 189
5.2.1. Studii climatice ........................................................................................ 189
5.2.2. Studii topografice .................................................................................... 190
5.2.3. Studii hidrologice i hidraulice ............................................................... 191
5.2.4. Studii hidrogeologice .............................................................................. 191
5.2.5. Studii pedologige ..................................................................................... 192
5.2.6. Studii geotehnice ..................................................................................... 194
5.2.7. Studii agro-economice ............................................................................ 194
5.2.8. Studiul resurselor locale de materiale de construcie ............................. 194
5.2.9. Alte studii 194
5.3. Proiectarea lucrrilor principale de drenaj . 195
5.3.1. Drenajul de suprafa ............................................................................... 196
5.3.1.1. Trasarea reelei de canale .............................................................. 196
5.3.1.2. Calculul debitelor i volumelor de ap de evacuat ........................ 200
5.3.1.3. Dimensionarea canalelor de drenaj ................................................ 217
5.3.2. Drenajul subteran ..................................................................................... 223
5.3.2.1. Ptrunderea apei n drenurile tubulare subterane .......................... 223
5.3.2.2. Adncimea de pozare a drenurilor orizontale ................................ 226
5.3.2.3. Calculul distanei dintre drenuri regim de curgere permanent ... 227
5.3.2.4. Stabilirea distanei dintre drenuri pe cale experimantal .............. 229
5.3.2.5. Reele de drenuri subterane orizontale .......................................... 230
5.2.3.6. Dimensionarea hidraulic a drenurilor tubulare subterane ............ 231
5.2.3.7. Materiale utilizate n drenajul subteran ......................................... 233
5.3.2.8. Filtre pentru drenuri ...................................................................... 235


4
UNITATEA DE NVARE - I
OBIECTUL DISCIPLINEI DE MBUNTIRI FUNCIARE

Cuvinte cheie: lucrri de mbuntiri funciare, spaiu rural, fond funciar, dezvoltare
durabil

Rezumat:
mbuntirile funciare cuprind un ansamblu de lucrri tehnice i
agropedoameliorative care urmresc valorificarea agricol a unor terenuri neproductive sau
slab productive, crearea i meninerea unui raport favorabil ntre ap i aer. Pe terenurile
agricole, conservarea solului i prevenirea eroziunii hidrice i eoliene, etc.
Principalele amenajri de mbuntiri funciare sunt: de irigaii, de desecare i
drenaj, de combatere a eroziunii solului i ameliorarea terenurilor alunecate, nfiguiri i
regularizri ale cursurilor de ap, amenajri pedoameliorative, silvice.


1.1. SCOPUL I ROLUL LUCRRILOR DE MBUNTIRI FUNCIARE
N DEZVOLTAREA DURABIL A SPAIULUI RURAL

Practicarea unei agriculturi moderne de nalt randament este legat de asigurarea
unei umiditi optime n sol.
n acest sens trebuie aplicat un ansamblu de lucrri tehnice, ndeosebi de
mbuntiri funciare dar i organizatorice, sociale i de alt natur prin care s
mbunteasc condiiile pedologice, hidrologice, hidrogeologice, etc.
Ca ramur a agriculturii, mbuntirile funciare se ocup cu:
- diversele procedee tehnice i biologice folosite n scopul valorificrii agricole a
unor terenuri neproductice sau slab productive;
- crearea i meninerea unui raport favorabil ntre ap i aer pe terenurile cu
deficit sau exces de umiditate, al conservrii i prevenirii erodrii solului prin
ap i vnt, etc.

1.1.1. Fondul funciar al Romniei

Terenurile de orice fel, indiferent de destinaie, de titlurile n baza crora sunt
deinute sau de domeniu (public sau privat) de care aparin, constituie fondul funciar al
Romniei.
Fondul funciar, dup modul de folosin, se mparte n urmtoarele categorii:
Suprafaa total a fondului funciar: 23.839,1 mii ha

1- suprafaa agricol: 14.856,8 mii ha
din care:
- arabil: 9.381,1 mii ha
- puni: 3.441,7 mii ha
- fnee: 1.507,1 mii ha
- vi de vie i pepiniere viticole: 272,3 mii ha
- livezi i pepiniere pomicole: 254,6 mii ha
2 - pduri i alte terenuri cu vegetaie forestier: 6.457,3 mii ha
din care pduri: 6.223,1 mii ha
3 - construcii: 632,9 mii ha
4 - drumuri i ci ferate: 388,2 mii ha
5 - ape i bli: 867,8 mii ha
6- alte suprafee: 636,1 mii ha
5
Suprafaa agricol a Romniei reprezint 62,3 % (din suprafaa total a rii), iar pe
circa 2/3 din aceasta se manifest aciunea separat sau cumulat a secetei, excesului de
ap i eroziunii solului. Acest lucru se datoreaz n mare parte condiiilor de clim, relief,
pedologice, hidrologice i hidrogeologice, etc.
Datorit aciunii simultane sau seprate a acestor fenomene, a dificultilor
economice care se suprapun cu fenomenul de nclzire global, an de an se produc pagube
importante n agricultur, i nu numai, ceea ce determin scderea nivelului de trai din
Romnia.

1.1.2. Scopul lucrrilor de mbuntiri funciare

Amenajrile de mbuntiri funciare sunt lucrri de construcii hidrotehnice
complexe i pedoameliorative, de prevenire i nlturare a aciunii factorilor de risc
secet, exces de ap, eroziunea solului i inundaiile pe terenurile cu destinaie agricol
sau silvic avnd ca scop obinerea unor recolte mari i stabile prin regularizarea regimului
apei din sol, n condiiile unor tehnici de cultur moderne, precum i introducerea n
circuitul economic a terenurilor neproductive.
n sensul Legii 138/28.04.2004 Legea mbuntirilor funciare sunt cuprinse
urmtoarele categorii de lucrri:
- ndiguiri i regularitri ale cursurilor de ap de interes local;
- amenajri de irigaii i orezrii care cuprind lucrri de captare, pompare,
transport, distribuie i evacuare a apei i, dup caz, lucrri de nivelare a
terenului;
- amenajri de desecri i drenaje care cuprind lucrri de colectare, de transport i
evacuare n emisar a apei n exces;
- lucrri de combatere a eroziunii solului, i de ameliorare a terenurilor afectate
de alunecri, care cuprind: lucrri pentru protecia solului, regularizarea apei pe
versani, stingerea formaiunilor toreniale, stabilizarea nisipurilor mictoare;
- amenajri pedoameliorative pe terenurile srturate, acide, pe nisipuri, pe
terenurile poluate, inclusive cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatrile
miniere, pe alte terenuri neproductive cuprinznd: lucrri de nivelare-modelare,
de scarificare, de afnare adnc, rigole i anuri de scurgere a apei, arturi n
benzi cu coame, udri de splare a srurilor, aplicarea de amendamente i
ngrminte n scopul valorificrii pentru agricultur, i dup caz pentru
silvicultur;
- perdele forestiere de protecie a terenurilor agricole i plantaii pentru
combaterea eroziunii solului;
- alte soluii tehnice i lucrri noi rezultate din activitatea de cercetare.

1.1.3. Caracterizarea lucrrilor de mbuntiri funciare

Prin amenajrile de mbuntiri funciare se asigur, dup caz, surse de ap pentru
irigarea culturilor agricole i alimentarea cu ap a unor localiti, amenajri piscicole,
incinte agricole i industriale, precum i protecia localitilor i cilor de comunicaii
mpotriva efectelor alunecrilor de teren i inundaiilor i protecia lacurilor de acumulare
mpotriva colmatrii. Aceste amenajri contribuie, prin efectul lor, la protecia i
ameliorarea mediului.

Prin amenajri de mbuntiri funciare, se neleg urmtoarele lucrri de
construcii, instalaii i dotri aferente:
6
a) Amenajri de irigaii, orezrii, prin care se asigur aprovizionarea controlat a
solului i a plantelor cu cantiti de ap necesare dezvoltrii culturilor i
creterii produciei agricole. Aceste amenajri cuprind lucrri de captare,
pompare, transport, distribuie i evacuare a apei i, dup caz, lucrri de
nivelare a terenului.
b) Amenajri de desecare i drenaj care su drept scop prevenirea i nlturarea
excesului de umiditate de la suprafaa terenului i din sol, n vederea asigurrii
condiiilor favorabile de utilizare a terenurilor. Aceste amenajri cuprind lucrri
de colectare, transport i evacuare n emisari a apei n exces.
c) Amenajri de combatere a eroziunii i de ameliorare a terenurilor afectate de
alunecri, prin care se previn, diminueaz sau opresc procesele de degradare a
terenurilor. Aceste amenajri cuprind lucrri pentru protecia solului,
regularizarea scurgerii apei pe versani, stingerea formaiunilor toreniale,
stabilizarea nisipurilor.
d) ndiguiri i regularizri ale cursurilor de ap prin care se asigur, n principal,
protecia terenurilor, bunurilor precum i a drumurilor agricole mpotriva
inundaiilor, surse locale de ap i emisari pentru scurgerea apelor.
e) Amenajri pedoameliorative pe terenurile srturate, acide i pe nisipuri, pe
terenurile poluate, cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploataiile miniere,
pe alte terenuri neproductive, cuprinznd i lucrrile de nivelare-modelare, de
scarificare, rigole i anuri de scurgere a apei, arturi n benzi cu coame, udri
de splare a srurilor, aplicarea amenadamentelor, precum i fertilizarea
ameliorativ n scopul valorificrii pentru agricultur i, dup caz, silvicultur.
f) Amenajri silvice de nfiinare a perdelelor forestiere de protecie a terenurilor
agricole i a plantaiilor antierozionale.

Avnd un caracter complex, cu implicaii de mediu deosebite, proiectarea,
executarea i exploatarea amenajrilor de mbuntiri funciare se face n corelare cu
lucrrile de gospodrire a apelor, hidroenergetice, silvice, ci de comunicaii, n acord cu
interesele proprietarilor de terenuri i cu documentaiile de urbanism i de amenajare a
teritoriului, innd seama de cerinele de protecie a mediului.
Prin construcia lor aceste lucrri determin ocuparea definitiv a terenurilor aflate
n circuitul agricol i silvic, dezafectarea i demolarea de construcii, precum i
exproprierea pentru cauz de utilitate public.
Ele sunt amenajri cu durat ndelungat de funcionare supuse efectului direct al
factorilor naturali. Din acest motiv protejarea caracteristicilor funcionale necesit activiti
complexe de exploatare i ntreinere precum i conservarea unor elemente n perioada de
nefuncionare a amenajrii, de regul n afara perioadei de vegetaie.
Prin amenajarea teritoriului cu lucrri de mbuntiri funciare se asigur un nivel
ridicat i stabil al recoltelor dac i factorii de vegetaie controlai prin tehnologiile de
cultur sunt aplicai la un nivel corespunztor.
Deasemenea, este favorizat mbuntirea structurii planurilor de cultur prin
creterea diversitii, practicarea de culturi duble i succesive etc.
Construcia amenajrilor de mbuntiri funciare necesit o investiie specific
ridicat i de aceea se realizeaz din fonduri centralizate sau regionale i doar parial prin
contribuia proprietarilor de terenuri. Contribuia statului la realizarea acestor amenajri
este hotrtoare.
Funcionarea amenajrilor de mbuntiri funciare are implicaii sociale deosebit
de favorabile pentru spaiul rural, crend condiii pentru: diversificarea pregtirii forei de
munc locale, creterea nivelului profesional al personalului necalificat, stabilizarea la
nivel local a populaiei prin activiti directe n amenajri sau legate de acestea etc.
7
Lucrrile de mbuntiri funciare intervin radical n ecosistemele naturale pe care
le modific n sens economic favorabil chiar dac din punct de vedere biologic determin
reducerea biodiversitii naturale. Ele pot avea efecte secundare dafavorabile cum ar fi:
modificarea regimului hidrogeologic, degradarea unor nsuiri ale solului etc.
Putem afirma c lucrrile de mbuntiri funciare sunt acele lucrri de tehnic
agricol (I.M.Georghiu, 1964) care au drept scop punerea n valoare, pe o durat de timp
ndelungat, a terenurilor neproductive sau slab productive, precum i creterea capacitii
de producie a solurilor n condiiile proteciei lor.
Construcia i ntreinerea acestor amenajri necesit personal de specialitate care
pe lng pregtirea tehnic trebuie s aib i o bun pregtire agronomic general pentru a
putea asigura corelarea exploatrii hidroameliorative a amenajrilor cu exploatarea
agricol a terenului.

1.2. ISTORICUL LUCRRILOR DE MBUNTIRI FUNCIARE

1.2.1. Istoricul lucrrilor de mbuntiri funciare pe plan mondial

Aplicarea lucrrilor de mbuntiri funciare cu scopul de a spori i a asigura
producia agricol a fost cunoscut din timpuri ndeprtate.
Astfel, se poate aprecia c lucrrile de irigaii se practicau nc din anii 5000 .e.n.
n Mesopotamia i China, ca mai trziu s ia amploare n Egipt, India i Asia Central.
Cele mai vechi civilizaii au aprut pe seama dezvoltrii agriculturii n luncile unor
cursuri de ap cum ar fi: Nilul, Tigru i Eufrat, Gange, Fluviul Galben. Dei fertile, aceste
suprafee de teren erau expuse permanent inundaiilor sau secetei, ceea ce a impus
efectuarea de lucrri de aprare mpotrica inundaiilor dar i a unor lucrri de irigaii pentru
combaterea secetei.
n secolul al XV-lea, n America de Nord, imperiul Aztec, (pe teritoriul Mexicului
de azi) echipeaz teritoriul cu sisteme mari de irigaii, ceea ce a determinat o nflorire a
civilizaiei de pe acel teritoriu. Ulterior, aceste sisteme au fost distruse sau prsite de
cotropitorii spanioli.
Dezvoltarea i inflorirea civilizaiilor babilonian, egiptean, indian, aztec,
inca, cartezian, etc. s-a datorat extinderii lucrrilor de mbuntiri funciare, n special
de irigaii. Ins, lipsa cunotinelor pedologice, hidrogeologice i a relaiilor sol-plant-
atmosfer, s-a produs degradarea terenurilor irigate prin srturare i nmltinire a
solurilor, fapt ce a condus n final la decderea acestor civilizaii.
n Europa, primele lucrri dateaz din secolul al XIII cnd n Olanda, n Delta
Rinului s-au executat primele lucrri de ndiguiri i desecri.
n perioada feudalismului agricultura decade i o data cu ea i dezvoltarea lucrrilor
de mbuntiri funciare.
Prin apariia capitalismului, prin dezvoltarea tiinei i a tehnicii n secolul al XVIII
au fost create condiii favorabile pentru extinderea lucrrilor de mbuntiri funciare.
Astfel, n Italia se ndiguiete Padul i Adigele, se pun bazele ndiguirilor de la Dunre i
Tisa, se asaneaz sute de mii de hectare de teren cu exces de umiditate.
De la sfritul secolului al XVIII-lea suprafaa amenajat pentru irigaii a crescut
rapid, astfel c pe glob dinamica amenajrilor de irigaii se prezint astfel:
- la sfritul secolului al XVIII lea existau 8.000.000 ha
- la sfritul secolului al XIX-lea s se ajung la 40.000.000 ha
- la sfritul anului 1989 : 265.000.000 ha
- n anul 2000 : aproximativ 300.000.000 ha

Datorit creterii rapide a populaiei globului, irigaia reprezint un mijloc
important pentru ca ca producia agricol s in ritmul cu explozia demografic.
8
1.2.2. Istoricul lucrrilor de mbuntiri funciare n Romnia

Istoria lucrrilor de mbuntiri funciare pe teritoriul Romniei se pierde n negura
veacurilor. n condiiile climatului temperat se apreciaz c agricultura irigat dirijat pe
suprafee relativ mari este posterioar cu cteva milenii agriculturii fr irigaii care s-a
practricat n liman i n regim uscat. Ins, pe suprafee mici, lng locuin, cum de fapt era
pe luncile mici, agricultura irigat a aprut odat cu agricultura n liman i n regim uscat,
iar n unele situaii rare, ea a aprut ab initio n acest mod.
Evoluia lucrrilor n mbuntiri funciare este strns legat de perfecionarea
uneltelor rezultate din prelucrarea metalului. Prelucrarea bronzului i apoi a fierului a oferit
unelte mai fiabile pentru executarea lucrrilor de terasamente impuse de amenajrile de
mbuntiri funciare.
Printre cele mai vechi lucrri de mbuntiri funciare se numr i construciile
hidrotehnice din munii Ortiei (captri de izvoare, apeducte) precum i terasele agricole
i eleteele din Cmpia Transilvaniei de dinaintea cuceririi romane, roile hidraulice
(sec.I..e.n.) ca i iazurile din Moldova (sec.XV) cu scopuri multiple (regularizarea
scurgerii, piscicultur, irigaii).
n ara noastr, primele lucrri de drenaj de suprafa s-au executat n ara Brsei
n 1211 de ctre cavalerii teuroni colonizai pe aceste meleaguri, amenajarea constnd
dintr-o reea de canale care a funcionat pn n secolul al XVIII-lea.
Lucrrile de prevenire a inundaiilor ca surs de exces de umiditate sunt cunoscute
n Moldova din secolul al XIV-lea cnd amenajarea de iazuri i eletee a cunoscut o
extindere deosebit. Aceste amenajri au un rol complex: regularizarea scurgerii apelor,
piscicultur i irigaii.
n 1728 a nceput amenajarea sistemului hidrotehnic Timi-Bega constnd n lucrri
de asanare a mlainilor i regularizri de cursuri de ap, amenajrile extinzndu-se n toat
Cmpia Banatului, luncile rurilor Cri, Some, Valea Ierului.
n jurul anului 1780 s-a executat canalul Ipsilanti pentru aprarea Bucuretiului de
inundaii, prin descrcarea apelor mari ale Dmboviei n Ciorogrla.
La sfritul secolului al XIX-lea (1896-1900) s-au executat primele lucrri intense
de drenaj subteran cu tuburi din ceramic (1300 ha) la herghelia de stat din Rdui.
Dar, despre amenajri cu un anumit grad de tehnicitate, proiectate i executate pe
baz de proiecte se poate vorbi ncepnd cu secolul XX.
ntre 1904-1906 se execut ndiguirea Dunrii la Chirnogi, Mnstirea i Giurgeni.
Limitarea amenajrii numai la ndiguire a fcut ca la Giurgeni terenul s se deterioreze
rapid prin salinizare, ceea ce a pus sub semnul ntrebrii eficiena lucrrilor de ndiguire.
n aceeai perioad, n NV rii se execut amenajarea Some-Crasna pe baza
principiilor fundamentale ale hidroamelioraiilor.
n anul 1910 se adopt legea cu privire la punerea n valoare a pmntului din zona
de inundaie a Dunrii (modificat n 1914 i 1925) pentru aplicarea creia s-a creat un
Serviciu de mbuntiri Funciare n cadrul Ministerului Agriculturii i Domeniilor. n
1911, eful acestui serviciu era ing. Anghel Saligny.
n anul 1912, ing.A.Davidescu a ntocmit anteproiectul pentru irigarea a 1.300.000
ha n zona Arge Siret, iar n anul 1914 ing.L.Villoresi (Italia) propune pentru irigarea
180.000 ha teren n Brganul de nord.
Dup primul rzboi mondial se reiau ndiguirile de la Spanov i Mnstirea, dar
ritmul desfurrii lucrrilor rmne lent.
n 1953 se nfiineaz Intreprinderea de Stat pentru Gospodrirea Apelor n
Agricultur, cu sarcini de proiectare, execuie i exploatare, constituind punctul de plecare
a unor structuri organizatorice mai complexe.
9
tiina romneasc a acordat o atenie deosebit lucrrilor de mbuntiri funciare,
numeroi oameni de tiin contribuind la formarea unei concepii naintate n raportul
mbuntiri funciare agricultur:
- Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), personalitate de rang universal comemorat
de UNESCO. Arat ordinea n care trebuie executate lucrrile de mbuntiri
funciare pentru valorificarea unui teritoriu agricol: ndiguire, drenaj, irigaii.
- Radianu P. Stefan (1854-1921). n lucrarea Studii de economie rural (1882)
se ocup cu probleme de irigaii i drenaj, preconiznd amenajarea complex n
cadrul bazinelor hidrografice. n lucrarea Lucrri chestionar agricol pentru
rani i coli rurale (1916) d indicaii privind drenajul terenurilor plane i
amenajarea crovurilor.
- Gheorghe Maior (1855-1926) agronom, profesor la coala de Agricultur de la
Herstru, s-a ocupat cu secarea blilor i nsntoirea terenurilor jilave.
- Gheorghe Ionescu Siseti (1885-1967), agronom s-a ocupat de punerea n
valoare a Luncii Dunrii, a studiat fertilitatea solurilor, combaterea eroziunii
solului, etc..
- I. M. Gheorghiu (1899-1966) profesor de mbuntiri funciare la IANB,
primul organizator al Direciei de mbuntiri funciare.
- Cezar Nicolau (1925-1981) personalitate de seam a sectorului de mbuntiri
funciare, care s-a ocupat cu proiectarea i execuia marilor amenajri, profesor
de mbuntiri funciare la IANB, primul decan al Facultii de Imbuntiri
Funciare din Bucureti.


1.3. CATEGORII DE LUCRRI DE MBUNTIRI FUNCIARE

n funcie de scopul urmrit lucrrile de mbuntiri funciare pot fi grupate astfel:
A. Lucrri pentru combaterea eroziunii solului care au drept scop aprarea
solurilor mpotriva eroziunii prin ap i vnt, ageni naturali cu agresivitate
important. Deosebim: eroziune natural n care agenii nu pot fi controlai ci
numai descrii n limitele de incertitudine proprii fenomenelor naturale (Mooc
M. i col., 1975) i eroziune antropic produs de activitatea omului n cadrul
creia agentul de eroziune poate fi dirijat n sensul dorit.
Apa ca agent de eroziune acioneaz sub trei moduri : picturi de ploaie, cureni
bidimensionali sau dispersai pe versani i cureni unidimensionali concentrai pe albii.
B. Lucrri pentru combaterea excesului de ap n care se includ:
regularizarea cursurilor de ap,
ndiguirea cursurilor de ap,
drenaj de suprafa,
drenaj subteran
Regularizarea i ndiguirea cursurilor de ap constituie lucrri de amploare care
determin deplasarea unor volume mari de terasamente i modificarea hidraulicii albiilor
respective.
Lucrrile de drenaj urmresc evacuarea excesului de ap de pe sol i din profilul
acestuia, amploarea lor fiind dependent de mrimea suprafeelor afectate i intensitatea de
manifestare a excesului de ap.
Ele se difereniaz n:
lucrri principale de drenaj a cror aplicare necesit studii aprofundate ale cadrului
natural pe baza crora se fundamenteaz necesitatea lucrrilor i determinarea tipurilor
de lucrri;
10
lucrri secundare de drenaj caracterizate prin tehnicitate mai redus a cror aplicare nu
necesit proiecte tehnice ci numai precizarea elementelor tehnologice n funcie de
caracteristicile terenului;
lucrri agroameliorative care constau n folosirea unor elemente de tehnologie agricol
pentru prevenirea excesului de ap: stabilirea sortimentului i rotaiei culturilor, sensul
de execuie a lucrrilor agrotehnice, densitatea culturii, fertilizarea etc.;
lucrri cu caracter organizatoric gospodresc care constau din msuri simple
aplicabile de orice bun gospodar fr alte intervenii: rigole locale sau sistematice
pentru evacuarea apelor stagnate la suprafaa terenului, anuri marginale la drumuri,
etc.
O categorie special de lucrri o constituie utilizarea simultan a lucrrilor
principale i secundare de drenaj, asigurndu-se astfel sporirea efectului hidroameliorativ
i creterea fiabilitii amenajrii.
n funcie de specificul zonal, sursele care produc exces de ap i formele de
manifestare ale acestuia, lucrrile principale de drenaj se grupeaz n:
amenajri pentru drenaj de suprafa
amenajri pentru drenaj subteran orizontal
amenajri cu drenuri verticale (colectoare, absorbante)
Dintre lucrrile secundare de drenaj care pot fi aplicate individual sau n complex cu
lucrrile principale (tehnici asociate) menionm: nivelarea n pant, afnarea adnc
(scarificarea), modelarea n benzi cu coame, drenajul crti.
C. Lucrri pentru combaterea deficitului de ap i conservarea apei n sol.
n aceast categorie se includ:
amenajri pentru irigaii
lucrri agroameliorative
Amenajrile pentru irigaii reprezint un ansamblu de lucrri hidroameliorative care
asigur captarea apei necesare din surs, transportul i distribuia ei la plante. In cadrul
acestora se deosebete tipul de amenajare care reflect soluia constructiv pentru
transportul apei de la surs pn la sectoarele de udare i metoda de udare care arat modul
de distribuie a apei la plante.
n funcie de mrimea suprafeelor amenajate, de complexitatea metodelor de udare
i de gradul de tehnicitate a acestora se deosebesc:
amenajri locale care deservesc suprafee mici de pe teritoriul unei exploatri
agricole, necesarul de ap fiind asigurat din surse locale (foraje, acumulri mici
etc.);
amenajri n sisteme mari pretabile n zone cu terenuri ntinse, puin frmntate
care include numerose exploatri agricole.
Tipurile de amenajare pentru irigaii se difereniaz astfel:
- amenajri cu canale din pmnt, necptuite sau cptuite;
- amenajri cu jgheaburi;
- amenajri cu conducte ngropate de nalt presiune, de joas presiune sau
bivalente;
- amenajri combinate (canale-conducte, canale-jgheaburi etc.).
Metodele de udare care pot fi utilizate n amenajrile de irigaii sunt:
udare prin scurgere la suprafa: pe brazde, pe fii, pe corugate;
udare prin aspersiune;
udare localizat (picurare, rampe perforate etc.);
udare prin submersie (continu sau intermitent);
udare subteran.
11
Cea mai modern concepie de aplicare a lucrrilor de mbuntiri funciare o
constituie utilizarea amenajrilor mixte sau complexe prin care se urmrete regularizarea
regimului hidrosalin al solului, protecia calitii solurilor i a apei freatice etc.
Lucrrile hidroameliorative utilizate pentru conservarea apei nmagazinat n sol, se
asigur prin: lucrri agrotehnice de afnare a stratului superficial (3-7 cm) de sol pentru
ntreruperea continuitii capilarelor care ajung la suprafaa terenului: tehnica mulch prin
utilizarea resturilor vegetale ale culturii care acoper terenul sau prin ngrminte verzi
etc.
1.4. POTENIALUL, EVOLUIA I SITUAIA LUCRRILOR DE
MBUNTIRI FUNCIARE

Diversitatea condiiilor de relief, clim i sol din ara noastr, determin ca pe
aproximativ 2/3 din suprafaa agricol a rii, s se manifeste aciunea negativ a unor
factori naturali, cum ar fi: seceta, inundaiile, excesul de umiditate i eroziunea solului,
care an de an produc pagube importante agricuturii. nlturarea efectelor negative ale
acestori factori constituie rezerva cea mai important a fondului funciar de care dispune
ra noastr n vederea creterii produciei agricole.

1.4.1. Terenuri interesate pentru irigaii

n Romnia, terenurile afectate de secet apar n zonele de cmpie, n Dobrogea,
Muntenia, Oltenia i Moldova, iar n unii ani chiar i n Transilvania. Statisticile arat c o
secet de mari proporii se nregistreaz o dat la 14 ani, iar frecvena anilor cu recolte
slabe i foarte slabe n condiii de neirigare este de 52% n Dobrogea, 43% n Brgan i
ntre 36-39% n Cmpia Olteniei i sud estul Moldovei. (I.F. IP SC, 2001).
Necesitatea irigaiilor pe o mare parte a zonelor agricole ale rii a fost
fundamentat tiinific nc de la nceputul secolului al XX-lea, iar amplele programe de
amenajare desfurate n ultimile decenii nu au fcut dect s materializeze vechile
proiecte a cror oportunitate nu mai era contestat de nimeni. ntrzierea de peste o
jumtate de veac, cu care s-au realizat, este i ea justificat dac inem seama fie i numai
de cele dou conflagraii mondiale, ambele clcnd ara de la un capt la altul i
sectuindu-i resursele umane i materiale.
Este de reinut faptul c pe la mijlocul deceniului ase, Romnia era ara cu cea mai
mic pondere a terenurilor amenajate pentru irigat din Europa, circa 2%, fa de media
european de aproape 7 % i aproape 10 % media mondial.
Comasarea terenurilor n uniti agricole de mari dimensiuni, de ordinul miilor de
hectare, a creat premise tehnice i organizatorice pentru proiectarea i construirea n
sisteme hidrotehnice mari i foarte mari, folosind un numr relativ redus de prize de ap, n
cea mai mare parte din Dunre. Dispariia agriculturii private i concentrarea puterii
economice n mna statului a permis acestuia din urm s susin financiar cvasitotalitatea
costurilor investiionale pentru realizarea sistemelor hidrotehnice de proporii, ceea ce a
constituit premisa economic a dezvoltrii agriculturii irigate la scar mare (tabelul
nr.1.1.).

12
Tabelul nr.1.1.
Dezvoltarea irigaiilor n Romnia din perioada 1938-1990
Suprafaa amenajat (mii ha)
Perioada
Total Agricol Arabil
Ponderea suprafeelor amenajate
din arabil,vi de vie, livezi, (%)
1938 15,4 15,4 15,4 0,1
1955 93,1 93,1 92,1 0,9
1965 229,9 229,9 220,4 2,2
1975 1474,2 1437,3 1369,8 14,0
1985 2956,3 2873,9 2723,2 27,1
1990 3215,8 3109,0 2931,9 31,0

n perioada 1990-2000 s-au amenajat suprafee foarte mici pentru irigaii fiind
nesemnificative procentual.
Pe suprafeele cu lucrri funcionale, n perioada 1992-2000, irigaii s-au aplicat
efectiv ntre 8 27%, ceea ce a determinat pierderi mari de recolt, iar Romnia a devenit,
din exportator de produse agroalimentare un importator important.
Potenialul teoretic irigabil al Romniei este de circa 7,4 mil.ha, aprox. 50% din
suprafaa agricol. Trebuie reinut ns faptul c pe circa 2 mil.ha amenajarea terenurilor ar
necesita investiii foarte ridicate, nejustificabile din punct de vedere economic, potenialul
practic irigabil este de circa 5,4 mil.ha aflate predominant n zona semiarid, respectiv n
zona de sud i sud-est a Romniei.
Dup ultimile estimri, potenialul irigabil, n condiii de eficien economic, este
de aproximativ 3 mil.ha.
La nivelul anului 2006, infrastructura cu lucrri de irigaii, (fig.1.1.) administrate de
ANIF (Administraia Naional de mbuntiri Funciare) se prezint astfel:
Suprafaa amenajat cu lucrri de irigaii: 3.001.617 ha
Metode de udare:
- udare prin aspersiune 2.761.206 ha
- udare prin brazde 281.292 ha
- udare prin inundare 55.920 ha
Sursa de ap asigurat pentru amenajri de irigaii:
- Dunrea (85%) 2.555.000 ha
- ruri interioare i lacuri de acumulare (15%) 543.425 ha
Construcii principale n amenajrile de irigaii:
- canale de aduciune i distribuie: 10.996 Km
- reele de conducte ngropate: 33.550 Km
- staii de pompare plutitoare i fixe: 3.862 buc
- construcii hidrotehnice
(stvilare, podee, sifoane, dispozitive antioc): 4.290 buc
13

Fig.1.1. Amplasarea amenajrilor de irigaii

1.4.2. Terenuri interesate pentru lucrri de ndiguire i combatere a
excesului de umiditate

Suprafaa afectat de exces de umiditate depinde de caracteristica climatic
general a anului respectiv.
Astfel, n anii ploioi, 7.270.000 ha de teren agricol sufer de exces de ap, iar n
anii secetoi, 5.530.000 ha.
Se consider c 37% din suprafaa agricol a rii sufer de exces de umiditate; pe
categorii de folosin situaia se prezint astfel:
- 31% - din suprafaa ocupat de puni i fnee;
- 42% - din suprafaa arabil
sufer de exces de umiditate.
Dup cauzele care produc excesul de umiditate, situaia se prezint astfel: (tabelul
nr.1.2.):

Tabelul nr.1.2.
Suprafee cu exces de umiditate n Romnia
Suprafaa Nr.
crt.
Sursa de exces
% ha
1. Precipitaii 31 1.714.300
2. Inundaii
+
, apa freatic, precipitaii 26 1.437.800
3. Precipitaii i ap freatic 15 829.500
4. Precipitaii i ap freatic pe soluri saline i alcalice 8 442.400
5. Ap freatic 16 884.800
6. Izvoare de coast pe pante 4 221.200
TOTAL 100 5.530.000
+ terenuri inundabile i nendiguite

14
Pe zone geografice, terenurile cu exces de umiditate sunt repartizate astfel:
- zona de sud-est predomin sursele de exces, inundaiile (mai ales n est), apa
freatic i terenurile saline i alcalice; excesul de umiditate din precipitaii este
slab reprezentat. Aici 17% din suprafa sufer de exces de umiditate i 35%
prezint pericol de ridicare a nivelului freatic.
- zona de est ponderea inundaiilor ca surs de exces de ap crete n
defavoarea apei freatice i a precipitaiilor. Terenurile cu exces de umiditate
reprezint 25% iar cele cu pericol de ridicare a nivelului freatic 6%.
- zona de sud principala surs a excesului de umiditate o constituie
precipitaiile (pe 49% din terenuri), apoi inundaiile (23%) i apa freatic
(15%). Terenurile cu exces reprezint 37% iar cu pericol de ridicare a apei
freatice 14%.
- zona de centru cauzele excesului de umiditate sunt: inundaiile (26%),
izvoarele de coast (21%), precipitaiile i apa freatic (17%), precipitaiile
(16%).
Din totalul terenurilor, 28% sufer de exces de umiditate iar 6% prezint pericol de
ridicare a nivelului freatic.
- zona subcarpatic inundaiile reprezint cauza principal a excesului de ap
(48%), precipitaiile (21%), izvoarele de coast (8%); 33% din terenuri sufer
de exces de umiditate, 12% cu pericol de ridicare a nivelului freatic.
- zona de nord i de munte principalele cauze ale excesului de umiditate sunt
precipitaiile (34%), precipitaii i apa freatic (25%) i inundaiile (22%). 38%
din terenuri sufer de exces de umiditate, 2% cu pericol de ridicare a nivelului
freatic.
- zona de vest cea mai ridicat pondere a terenurilor cu exces de umiditate
(65%), pe 13% din suprafa fiind posibil ridicarea nivelului freatic.
Principalele cauze ale excesului de umiditate sunt: precipitaiile (32%), precipitaii
i ap freatic (26%), apa freatic (17%), inundaiile (10%). Un procent important (6%) l
ocup terenurile cu soluri saline i alcalice cu exces de umiditate.

Dinamica amenajrilor de drenaj
Evoluia concepiilor tiinifice cu privire la influena drenajului asupra mediului
nconjurtor a determinat intensitatea de realizare a amenajrilor sistematice de drenaj,
acestea fiind constituite mai ales n zonele cu exces prelungit de umiditate.
n anul 1944, era amenajat pentru drenaj o suprafa de 358.000 ha care a crescut
progresiv astfel: n 1955 - 588.000; n 1965 789.000 ha; n 1975 1.966.000 ha; n 1984
2.539.300 ha.
Ritmul de amenajare a lucrrilor de drenaj n perioada 1984 1990 rezult din
tabelul nr.1.3.
Tabelul nr.1.3.
Situaia amenajrii terenurilor cu exces de umiditate
Ritm de amenajare (mii ha/an)
Suprafaa
amenajat la
31.12.1989
(mii ha)
Categoria de
lucrri
Potenial
(mii ha)
1985 1986 1987 1988 1989
Drenaj de
suprafa
5500 118 142 116.7 136.3 123.1 3018.2
Drenaj de
adncime
1500 16.7 24.1 18.7 27.6 25.1 206.4
Total 7000 134.7 166.1 135.4 163.9 148.2 3224.6

15
Rezult c mai mult de jumtate din suprafeele cu exces de umiditate nc nu sunt
amenajate. La aceasta se adaug nc 500.000 ha de teren care necesit drenaj crti.
Suprafeele amenajate cu lucrri de drenaj subteran sunt localizate n umrtoarele
zone:
- Cmpia Romn i Dobrogea: 66.503 ha;
- Transilvania: 58.610 ha;
- Moldova: 53.390 ha;
- Cmpia de Vest i Banat: 27.840 ha.

La nivelul anului 2006, infrastructura lucrrilor de drenaj, (fig.1.2.) administrate de
ANIF (Administraia Naional de mbuntiri Funciare) se prezint astfel:
- suprafaa amenajat cu lucrri de drenaj: 3.085.245 ha
- Metode de evacuare a apelor n exces:
- evacuarea apei prin pompare: 1.463.807 ha
- evacuarea apei gravitaional: 1.621.438 ha
- Numr de amenajri de drenaj: 443
- sucursale ANIF care au amenajri de drenaj: 12
- construcii principale n amenajri de drenaj: 56.565 Km
- canale de evacuare: 25.695 Km
- staii de pompare de evacuare: 713 buc
- poduri i podee: 33.477 buc
- stvilare: 976 buc
- drenuri colectoare i absorbante: 39.645 Km


Fig.1.2. Amplasarea amenajrilor de combatere a excesului de ap

16
1.4.3. Terenuri interesate pentru lucrri de combaterea eroziunii solului

ntre factorii care concur la degradarea capacitii de producie a terenurilor
agricole la scar planetar, eroziunea solului deine detaat primul loc. Exploatarea
neraional a terenurilor situate n pant determin pierderi de sol prin eroziune cuprinse
ntre 5-10 t/ha n Africa, Australia i Europa, 10-20 t/ha n America de Sud, Central i de
Nord i de pn la 30 t/ha n Asia. Avnd n vedere capacitatea de refacere a solului prin
procese de pedogenez se poate aprecia c n doar cteva decenii, ca urmare a interveniei
agresive a factorului antropic n cadrul natural, a fost irosit o bogie rezultat prin
acumulri continue n decursul mileniilor. Consecina direct a degradrii terenurilor n
pant o constituie reducerea serioas a nivelului recoltelor de pe circa 1/3 din terenurile
cultivate n ntreaga lume.
Pierderea anual de sol la nivelul rii este n medie de 3,16 t/ha.an pe terenurile cu
pant mai mare de 5 % (Ene Alexandru, 2000).
Gradul de eroziune a terenurilor agricole este diferit pe teritoriul rii. Se constat
c n podiul Moldovei eroziunea afecteaz peste 70 % din suprafaa agricol, n podiul
Transilvaniei, aproape 68 %, iar n podiul Dobrogei, 66 % (Ene Alexandru, 2000).

La nivelul anului 2006, infrastructura cu lucrri de combatere a eroziunii solului
(fig.1.3.), administrate de ANIF (Administraia Naional de mbuntiri Funciare) se
prezint astfel:
- suprafaa amenajat cu lucrri de CES: 2.213.079 ha
- numr de amenajri de CES: 650
- sucursale ANIF care au amenajri de CES: 12
- construcii principale n amenajrile de CES:
- canale de evacuare de coast: 13.116 Km
- drumuri antierozionale: 27.863 Km
- amenajri ravene i toreni: 7.898 Km
- baraje i praguri: 16.084 Km
- cderi: 40.922 buc
- ziduri de sprijin i traverse: 20.826 m
- plantaii silvice antierozionale: 23.535 ha
- drenuri colectoare i absorbante: 67.927 Km

17

Fig.1.3. Amplasarea amenajrilor de combatere a eroziunii solului

n Europa 12% din suprafa (circa 115 milioane ha) este afectat de diverse grade
de eroziunea hidric. Amploarea fr precedent a acestui fenomen a determinat adoptarea
Conveniei de la Paris, semnat n iunie 1994 de 87 ri, n ideea eliminrii degradrii
solurilor cauzate de punatul abuziv, exploatarea necorespunztoare a terenurilor
agricole, defriri, irigaii aplicate inadecvat i accentuat de variabilitatea condiiilor
climatice care amenin securitatea alimenatar a cel puin 900 milioane de oameni din
aproximativ 100 de state ale lumii.
Combaterea eroziunii solului rmne o problem de strict actualitate, fcnd
obiectul a numeroase studii i cercetri. Acest interes crescnd se datoreaz att
consecinelor acestui fenomen asupra fertilitii solului ct i proceselor asociate:
diminuarea capacitii de transport a reelei hidrografice, colmatarea lacurilor, poluarea
solurilor i a apei. ntre posibilitile de reducere a proceselor de eroziune se numr
efectuarea corespunztoare a lucrrilor solului. Referitor la direcia de arat, efectuarea
arturii pe direcia general a curbelor de nivel permite reducerea pierderilor de ap cu
pn la 75 % iar a pierderilor de sol de 2-9 ori comparativ cu valorile nregistrate n situaia
arturii efectuat din deal n vale. Un efect deosebit se nregistreaz n urma renunrii la
efectuarea arturii, bibliorgafia american recomandnd aceast soluie ca pe una dintre
cele mai eficace n lupta cu eroziunea solului, ca urmare a efectului mulciului natural
rezultat din meninerea la suprafaa terenului a resturilor vegetale, concretizat n
interceptarea picturilor de ploaie i disiparea energiei cinetice a acestora dar i n
dispersarea scurgerilor i reducerea vitezei acestora. Cercetri efectuate n 1986, arat c n
situaia semnatului direct, procentul de acoperire al solului de ctre resturile vegetale ale
unei culturi de gru este de numai 18 ori i respectiv de 30 ori mai mare n cazul unei
culturi de soia, comparativ cu cel nregistrat dup efectuarea arturii. Pe suprafeele
nearate, scurgerile s-au redus cu 57 % iar pierderile de sol cu 93 %.
Cercetri efectuate n condiii variate, au permis s se stabileasc proporia optim a
pritoarelor n structura culturilor pentru ca pierderile de sol prin eroziune s rmn n
limite acceptabile. Astfel, pe terenurile arabile cu pante de 10-12 % i soluri luto-argiloase
din nord-vestul Cmpiei Moldovei, pierderile anuale de sol (valori medii pe 8 ani) s-au
meninut sub 6 t/ha la o participare a pritoarelor n sortimentul plantelor cultivate de cel
mult 62 %.
Referitor la eficiena sistemelor antierozionale, rezultatele cercetrilor efectuate la
S.C.C.C.E.S. Perieni evideniaz faptul c, indiferent de mrimea pantei, eroziunea solului
se reduce de 2-8 ori n cazul aplicrii sistemului de cultur n fii, comparativ cu situaia
cultivrii versantului numai cu porumb.
18
Rezultatele obinute ntr-o perioad de 10 ani n Podiul Central Moldovenesc,
reliefeaz influena benzilor nierbate asupra eroziunii, pe terenurile protejate
nregistrndu-se pierderi de sol sub limita admis, mai mici de 3-4 ori dect pe terenurile
far benzi.
Fertilizarea terenurilor arabile n pant contribuie indirect la diminuarea pierderilor
de sol prin eroziune. S-a constatat c pierderile medii de sol i humus la cerealele de
primvar i cartof au fost de 3-4 ori mai mari pe terenul nefertilizat, comparativ cu
variantele fertilizate.
Cercetri efectuate cu privire la efectul diverselor ngrminte verzi asupra
eroziunii arat c n urma ncorporrii unei cantiti de 4,7 t/ha mas verde, n condiiile
aplicrii la o cultur de gru de toamn a unei ploi simulate care a dezvoltat o energie
cinetic de 500 J/m
2
, scugerile lichide s-au redus cu 46 % iar pierderile de sol cu 80 %.
n ceea ce privete poluarea apelor de suprafa, materialul aflat n suspensie n
scurgerile lichide determin diminuarea capacitii de transport a cursurilor de ap i
colmatarea lacurilor de acumulare. Studiile privind colmatarea unor acumulri din bazinul
hidrografic Berheci, arat c rata anual de colmatare este foarte mare (4,12 %) comparativ
cu aceea prevzut n proiecte, estimndu-se scoaterea lor din folosin dup circa 20-25
ani. Concomitent apele de suprafa sunt poluate cu nitrai i mai ales cu fosfor, elemente
care produc eutrofizarea acestora.
Referitor la poluarea solurilor i n special ale celor situate la baza versanilor pe
care se nfiineaz culturi superintensive, acumularea azotului i mai ales a pesticidelor
minerale sau organice, determin repercursiuni asupra microflorei solului.
Aceste consecine ale fenomenului de eroziune a solului impun adoptarea unor
msuri corespunztoare, capabile s asigure stvilirea proceselor de impact negativ asupra
mediului. n condiiile proprietii private din agricultur, este necesar sensibilizarea
deintorilor de terenuri nclinate n legtur cu pericolele poteniale ale eroziunii, astfel
nct s integreze aceste preocupri n practicile lor agricole.


ntrebri:

1. Care este scopul lucrrilor de mbuntiri funciare ?
2. Caracterizai lucrrile de mbuntiri funciare.
3. Precizai principalele momente din evoluia preocuprilor de mbuntiri
funciare.
4. Prezentai categoriile de lucrri de mbuntiri funciare.
5. Precizai suprafeele necesare pentru aplicarea diverselor categorii de lucrri de
mbuntiri funciare.

BIBLIOGRAFIE

1 Berca M. - Planificarea de mediu i gestiunea resurselor
naturale, Ed.Ceres, Bucureti, 2006
2 Blidaru V. i col. - Amenajri de irigaii i drenaje, Ed.Interprint,
Bucureti, 1997
3 Constantin E. - Dezvoltare rural, Ed.Bren, Bucureti, 2006
4 Constantin E.,
Mrcineanu Fl.
- Rolul mbuntirilor funciare n dezvoltarea rural
durabil, Ed.Cartea Universitar, Bucureti, 2005
5 Ceauu N. i col. - mbuntiri funciare, E.D.P., Bucureti, 197619
UNITATEA DE NVARE - II

NOIUNI DE HIDRAULIC, HIDROLOGIE I HIDROGEOLOGIE


Cuvinte cheie: hidraulic, hidrostatic, hidrodinamic, hidrologie, hidrografie,
hidrogeologie

Rezumat:
Funcionarea amenajrilor de mbuntiri funciare se bazeaz pe controlul
distribuiei, circulaiei, nmagazinrii i evacurii apei de la suprafaa terenului, din sol i
pe reeaua hidrografic. n vederea descrierii i cunoaterii acestor procese terbuie
cunoscute legile generale de repaus i de micare a apei n diverse medii, formarea i
regimul apelor de suprafa i subterane, prognoza evoluiei debitelor i nivelurilor.

Amenajrile de mbuntiri funciare sunt lucrri de construcii hidrotehnice
complexe, iar activitatea lor constituie un cmp larg cu aplicabilitate a problemelor de
hidraulic, hidrologie i hidrogeologie.
Hidraulica, hidrologia i hidrogeologia se ocup cu studiul legilor generale de
repaus i de micare a lichidelor n diverse medii (hidraulica i hidrogeologia) i cu geneza
i regimul apelor de suprafa i subterane (hidrologia i hidrogeologia) n scopul rezolvrii
problemelor practice inginereti.

2.1. NOIUNI DE HIDRAULIC

Hidraulica - este tiina care se ocup cu studiul legilor de echilibru i de micare
a lichidelor, cu aplicarea legilor generale de micare i repaos a lichidelor care au un cmp
larg de aplicaie n domeniul lucrrilor de mbuntiri funciare.
Lucrrile de mbuntiri funciare se execut cu scopul de regularizare a regimului
de ap de la suprafaa terenului i din profilul solului prin:
- completarea deficitului de ap (amenajri de irigaii);
- prevenirea i combaterea excesului de umiditate (amenajri de drenaj de
suprafa i subteran);
- prevenirea i combaterea eroziunii solului; de ameliorare a terenurilor afectate
de alunecri;
- aplicarea diverselor procedee tehnice i biologice folosite pentru valorificarea
agricol a unor terenuri neproductice sau slab productive; etc.
Proiectarea, executarea i exploatarea acestor lucrri de mbuntiri funciare
implic cunoaterea modului de circulaie a apei la suprafaa terenului i n profilul solului,
a legilor micrii apei, cu scopul dirijrii acesteia pentru creterea fertilitii solului i
sporirea produciei agricole, n condiii de protecie ecologic a mediului.
Calculul i dimensionarea canalelor, a drenurilor i conductelor, a lucrrilor de art,
a diverselor construcii pentru msurarea debitelor au la baz cunosine de hidraulic.

Hidraulica se mparte n dou pari distincte i anume:
- hidrostatica, care studiaz legile de echilibru ale lichidelor n repaos;
- hidrodinamica care se ocup cu studiul micrii lichidelor.
20
2.1.1. Noiuni de hidrostatic

Hidrostatica are ca obiect studiul lichidelor care se gsesc n stare de repaus n
vederea deducerii legilor fundamentale crora se supun aceste lichide, indicndu-se n
acelai timp aplicaiile practice ale acestor legi.
n lucrrile de mbuntiri funciare aplicaiile hidrostaticii sunt numeroase. La
baza calculelor de dimensionare st cunoaterea presiunilor care acioneaz asupra
diverselor construcii hidrotehnice cum ar fi: stvilare, baraje, diguri, etc.
Prin studierea legilor fundamentale ale hidrostaticii este necesar s se precizeze n
primul rnd forele care acioneaz asupra lichidului n repaus. Aceste fore sunt:
- fore de suprafa care acioneaz pe suprafeele exterioare ale lichidului
(presiunea atmosferic i alte presiuni exterioare);
- fore interioare, care acioneaz n fiecare punct al masei lichidului i care au o
aciune reciproc ntre particulele lichidului (forele din greutatea particulelor
lichidului i forele de presiune interioar).
Forele interioare care acioneaz asupra unui lichid pe unitatea de suprafa se
numesc presiuni hidrostatice.
Presiunea hidrostatic. In cazul lichidelor n interiorul acestora, n fiecare punct se
exercit o for, care este rezultanta forelor exterioare ce acioneaz la suprafaa liber a
lichidului i greutatea lichidului respectiv.
Forele interioare care acionez asupra unui lichid sunt determinate de marime,
direcia, sensul i punctul lor de aplicaie.
Forele elementare care acioneaz n interiorul unui lichid pe unitatea de suprafa
se numesc presiuni hidrostatice (p).
Fora total, rezultat din nsumarea tuturor presiunilor hidrostatice ce acioneaz
pe o anumit suprafa (S) numit i suprafa de aciune poart numele de for
hidrostatic (P).
Presiunea hidrostatic reprezint deci raportul ntre modulul forei (F) i suprafaa
(S) pe care se exercit aceast for,:
S
F
P
A
A
= (2.1.)
Presiunea hidrostatic ntr-un punct (p) este limita ctre care tinde acest raport cnd
suprafaa de aciune tinde ctre zero:

dS
dF
S
F
im l p =
A
A
= (2.2.)
Din formula dimensional a presiunii:
| |
2 1 2 2
2

= = = = T ML ML FL
L
F
p (2.3.)
De unde rezult urmtoarele uniti de msur:
- n sistemul MKfS, presiunea se msoar n kgf/cm
2
sau tf/m
2

- n sistemul SI, N/m
2
= Pa (pascal)

n afar de aceste uniti, n practic se mai folosesc i:
- atmosfera tehnic care se noteaz cu at i are valoarea:
1 at = 1 Kgf/cm
2
= 10000 Kgf/m
2

- atmosfera fizic care se noteaz cu atm i are valoarea:
1 atm = 1,033 Kgf/cm
2
- barul = 10
5
Pa = 1,02 at

21
Cnd se folosete scara presiunilor barometrice se scrie atb, iar cnd se folosete
scara manometric se scrie atm.
Deseori, n locul unitilor de msur artate, se folosete pentru exprimarea
presiunilor coloana de lichid sau nlimea piezometric corespunztoare; n aceste cazuri
trebuie indicat lichidul respectiv i eventual temperatura:
- presiunea egal cu o atmosfer tehnic este dat de o coloan de ap de 10 m
nlime la +4
o
C :
1 at = 10 m.C.A.
- 1 Kgf/m
2
este presiunea corespunztoare unei coloane de ap de 1 mm la +4
o
C

Proprietile presiunii hidrostatice:
1. Presiunea hidrostatic acioneaz totdeauna perpendicular pe suprafaa de
aciune i este un efort unitar de compresiune;
2. Presiunea hidrostatic este aceeai indiferent de direcia pe care acioneaz
(nu depinde de direcie).
Msurarea presiunilor. Pentru msurarea presiunilor se folosesc manometre.
Manometrele se mpart n trei categorii: manometre cu lichid, manometre difereniale i
manometre metalice.
Legea fundamental a hidrostaticii
Din interiorul unui lichid se separ un volum elementar de lichid de form
paralelipipedic cu laturile dup direcia axelor de coordonate dx, dy, dz, pe care-l
considerm ntr-un sistem rectangular de coordonate.
Pentru a nlocui efectul lichidului ndeprtat se introduc forele care in n echilibru
volumul elementar respectiv (fig.2.1.):


Fig.2.1. Componentele ecuaiei
fundamentale a hidrostaticii
Avnd n vedere c forele de presiune hidrostatic pe feele paralelipipedului
reprezint produsul dintre presiuni i suprafeele respective pe care acioneaz, iar rezultatele
acestor fore pe cele trei direcii trebuie s fie nule, deoarece elementul de volum este n
echilibru, rezult c:
p
x1
S
x
p
x2
S
x
= 0 (2.4.)
p
y1
S
y
p
y2
S
y
= 0 (2.5.)
p
z1
S
z
p
z2
S
z
G = 0 (2.6.)
Din ecuaiile (2.4.) i (2.5.) rezult:
p
x1
= p
x2
(2.7.)
p
y1
= p
y2
(2.8.)
Iar din ecuaia (2.5.) rezult:
(p
z1
p
z2
)S
z
S
z
Z = 0 (2.9.)
sau
p
z1
p
z2
- Z = 0 (2.10.)
Cnd volumul de lichid are faa superioar la suprafaa liber a lichidului din care a
fost izolat, presiunea p
z2
reprezint chiar presiunea exterioar (p
0
), iar p
z1
este presiunea (p)
21
ntr-un punct din interiorul lichidului, situat la distana Z (egal cu h) de suprafaa libern
acest caz, ecuaia 2.10. devine:
p p
0
- Z = 0 (2.11.)
sau
p = p
0
+ h (2.12.)
n ecuaia (2.12.) termenul p
0
reprezint presiunea pe suprafaa lia lichidului, iar h
presiunea exercitat de coloana de lichid de nlime h. Suma acestor presiuni reprezint
presiunea absolut (p).
Ecuaia (2.12.) reprezint ecuaia fundamental a hidrostaticii i ea are numeroase
aplicaii practice n diverse probleme privind determinarea presiunilor n interiorul lichidelor.
n practic intereseaz n special presiunea hidrostatic ntr-un punct oarecare din
masa lichidului, fr a lua n considerare presiunea atmosferic. Aceasta poart numele de
presiune relativ (p
r
) i e dat de relaia:
p
r
= h sau h =

P
(2.13.)
Raportul

P
poart numele de nlime piezometric i reprezint nlimea unei
coloane de lichid care prin greutatea sa d o presiune egal cu P, sau altfel spus nlimea
coloanei de lichid corespunztoare presiunii hidrostatice se numete nlime piezometric.
Linia piezometric este linia care unete nlimile piezometrice (relative sau totale)
ntr-un lichid de-a lungul traseului fa de acelai plan de referin.
Msurarea presiunilor. Pentru msurarea presiunilor se folosesc tuburi piezometrice
sau manometre (cu mercur, difereniale, metalice). Presiunile sub o atmosfer se msoar cu
ajutorul vacuumetrelor.
Tuburile piezometrice sunt tuburi gradate n centimetri, deschise la ambele capete.
Presiunea hidrostatic este indicat prin nivelul la care se ridic lichidul n tubul piezometric
care comunic cu tubul respectiv. Cunoscnd presiunea specific a lichidului i nlimea
lichidului citit n piezometru se poate calcula presiunea n centrul seciunii de racordare a
tubului n vas.
Suprafeele ale cror puncte sunt caracterizate prin aceeai mrime a presiunii
hidrostatice se numesc suprafee echipoteniale.
Ecuaia fundamental a hidrostaticii se mai poate prezenta i sub forma:
z +

P
= const. (2.14.)
pentru care se poate da i o interpretare energetic. Dac se nmulesc termenii ecuaiei cu mg
(greutatea unei particule de mas), se obine:
mgz + mg

P
= const. (2.15.)
n care, primul termen (mgz) reprezint energia potenial specific de poziie, iar al doilea
termen ( mg

P
) reprezint energia potenial specific de presiune, suma lor reprezentnd
energia potenial specific total.
Relaia 2.15. exprim principiul conservrii energiei pentru lichidele n stare de
repaus n cmp gravitaional.

Aplicaii practice ale hidrostaticii
n lucrrile de mbuntiri funciare hidrostatica i gsete numeroase aplicaii
practice n special n calculul i dimesionarea diferitelor construcii hidrotehnice, ca de
exemplu baraje, diguri, stvilare, etc., asupra crora se exercit fora hidrostatic a apei.
Fora hidrostatic a apei (P) reprezint rezultanta tuturor forelor elementare de
presiune care acioneaz pe o suprafa. n cazul pereilor plani, presiunile care apas asupra
22
lor sunt paralele ntre ele i perpendiculare pe suprafaa de aciune, ele crescnd proporional
cu adncimea.
Reprezentnd grafic presiunile care acioneaz pe o suprafa ab se obine volumul
presiunilor, care este egal, ca mrime, cu fora hidrostatic, fig.2.2.Fig.2.2. Volumul presiunilor
Prin intersecia acestui volum de presiuni cu un plan perpendicular pe suprafaa ab
se obine diagrama presiunilor, fig.2.3.

Fig.2.3. Distribuia presiunilor hidrostatice

Mrimea suprafeei diagramei de presiune este egal cu fora hidrostatic specific
(kgf/m
2
).
Punctul de aplicaie al forei hidrostatice este punctul de intersecie dintre normala
dus prin centrul de greutate al volumului presiunilor la suprafaa considerat i aceast
suprafa. Acest punct poart denumirea de centru de presiune C.
Presiunea lichidelor se poate manifesta n 3 variante, n funcie de poziia suprafeei
respective:
a) Suprafee plane orizontale
n acest caz, presiunile sunt egale pe ntreaga suprafa. Fora hidrostatic este dat
de relaia:
P = h S (2.16.)
Volumul presiunilor are forma unei prisme sau a unui cilindru cu baza de forma
suprafeei considerate (fig.2.4.), centrul de presiune fiind situat n locul n care verticala
centrului de greutate al volumului presiunilor intersecteaz suprafaa S. El coincide cu
centrul de greutate al suprafeei S.
23

Fig.2.4. Volumul presiunilor pe suprafee orizontale

b) Suprafee plane verticale. n lucrrile de mbuntiri funciare, aceste suprafee
sunt frecvent ntlnite n cazul pereilor verticali ai stvilarelor, rezervoarelor, barajelor,
etc.
n cazul unei suprafee vertucale dreptunghiulare, de nlime H i laime b,
diagrama presiunii apei este un triunghi dreptunghic isoscel (fig.2.5.a) deoarece la
suprafa presiunea este nul (h = 0), iar la fund este egal cu h, ea crescnd de la
suprafa spre fund proporional cu adncimea.
Volumul presiunilor are forma unei prisme triunghiulare. n acest caz fora
hidrostatic, care apas asupra peretelui vertical, este dat de relaia:
P = H
2
b (2.17.)
Centrul de presiune se afl la 2/3 H fa de suprafaa liber a lichidului.
n cazul suprafeelor verticale dreptunghiulare, ale cror margini superioare se afl
la o anumit adncime fa de suprafaa liber a lichidului (cum este cazul vanelor de fund)
(fig.2.5.b.) fora hidrostatic de apsare este dat de relaia:
P= ( ) b H H
H
1 2
1 2
2
H

+
(2.18.)
sau:

( )
b
H H
P
2
2
1
2
2

= (2.19.)

Fig.2.5. Presiunea hidrostatic a apei pe suprafee plane

24
c) Suprafee plane nclinate. Astfel de suprafee se ntlnesc frecvent n cazul
digurilor, barajelor din pmnt, taluzurile canalelor, etc.
n aceast situaie, suprafaa respectiv este nclinat cu un anumit unghi, o fa
de planul orizontal (fig.2.5.c.), iar presiunea total a apei se determin cu relaia:
b H P
2
sin 2
1

o
= (2.17.)

Rezultanta P trece prin centrul de greutate al diagramei presiunilor
(z
p
= l
3
1
)
n cazul suprafeelor plane nclinate, cu marginea superioar la o anumit adncime
fa de suprafaa liber a lichidului (fig.2.5.d.), formula cu care se calculeaz presiunea
liber a apei va fi:
( )b H H P
2
1
2
2
sin 2
1
=
o
(2.18.)

Rezultanta P trece prin centrul de greutate al diagramei presiunilor.


2.1.2. Noiuni de hidrodinamic

Hidrodinamica se ocup cu studiul legilor de micare a lichidelor innd seama de
forele care acioneaz asupra lor. Pentru a caracteriza micarea unui lichid este necesar
cunoaterea presiunii i vitezei n toate punctele masei de lichid n micare, elemente care
difer de la un punct la altul.
Legile de micare a lichidelor stabilesc relaiile care exist ntre presiunile i
vitezele lichidului n diferite condiii de micare a acestuia.
La aciunea unor fore exterioare asupra lichidului, forelor de coeziune din
interiorul acestuia sunt reduse, ceea ce face ca lichidul s capete micri relative ntre
diversele straturi determinnd astfel curgerea lichidului. ns n timpul curgerii, apar fore
de frecare interioare ntre straturile lichidului, fore de vscozitate care se opun scurgerii i
care ngreuneaz studiul micrii lichidelor. De aceea, pentru studiul micrii lichidelor se
fac unele simplificri, n sensul c lichidul se consider perfect, adic incompresibil i
fr vscozitate, iar regimul de curgere este permanent.

Clasificarea micrii lichidelor

Micarea apei n albii deschise (canale), precum i cea a micrii apei n conducte
sunt capitole importante din hidrodinamic cu vaste aplicaii practice.
a) n funcie de cauza care produce micarea, acesata poate fi liber sau sub
presiune.
Micarea liber a apei are loc cnd cauza deplasrii lichidului o constituie fora
gravitaional. Micarea liber reprezint categoria tipic a micrii apei n albii deschise,
n care caz lichidul prezint o suprafa liber pe care acionaez numai presiunea
atmosferic, iar deplasarea se datoreaz numai gravitaiei.
Micarea sub presiune se produce cnd deplasarea se datoreaz unei presiuni,
diferit de presiunea atmosferic. Micarea sub presiune nu prezint o szprafa liber,
lichidul micndu-se ncorsetat ntr-un spaiu rigid. De exemplu n conducte cu seciunea
plin, deplasarea efectundu-se sub impulsul unei presiuni produs de o pompo, colan de
ap, piston, etc.
25
b) Din punct de vedere al variaiei n timp, micrile lichidelor pot fi: permanente
i nepermanente.
Micarea permanent este micarea n care viteza n orice punct al curentului nu
variaz n timp ca direcie i mrime.
n acest caz, vitezele sunt constante n timp, liniile de curent nu se modific, iar
debitul este constant de-a lungul unui tub de curent.
Micarea permanent poate fi uniform i neuniform.
Micarea nepermanent (variat) este micarea n care viteza ntr-un punct
oarecare determinat n spaiu, varaiaz de la un moment la altul. n acest caz, se va
modifica i curbura liniilor de curent. n conducte, trecerea de la micarea permanent la
cea nepermanent se face cnd se modific debitul prin nchiderea vanelor, cnd presiunea
scade, etc.
c) n funcie de variaiile seciunii transversale i a pantei de-a lungul albiilor,
micarea poate fi uniform sau neuniform.
Micarea uniform reprezint micarea la care liniile de curent sunt drepte,
paralele i ca urmare seciunea vie este plin.
Micarea uniform este acea micare la care vitezele de scurgere n dou seciuni
nvecinate (puncte omoloage) sunt egale ntre ele. O astfel de micare se nregistreaz pe
canalele sau albiile rectilinii care nu-i modific seciunea vie, rugozitatea, debitul i nici
panta de-a lungul liniei de curent i prin urmare viteza ramane constant. n aceast situaie
pantele suprafeei libere a apei (piezometric), hidraulic i a fundului sunt egale (fig.2.6.).

Fig.2.6. Micarea uniform a apei n canale deschise

Panta fundului :
L
Z Z
I
2 1

= (2.19.)
Panta suprafeei libere =
( ) ( )
L
h Z h Z
2 2 1 1
+ +
(2.20.)
Panta hiraulic :
L
h
L
g
V
h Z
g
V
h Z
J
r
=
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
+ +
=
2 2
2
2
2 2
2
1
1 1
(2.21.)

n micarea uniform, repartiia presiunilor se face dup legea fundamental a
hidrostaticii.
Micarea neuniform sau variat, se produce cnd canalele sau albiile prezint
cotiri brute, cnd seciunea udat, rugozitatea sau panta se modific de-a lungul liniei de
curent, cnd apar obstacole sau cderi, elemente care modific viteza apei ca mrime sau
direcie. n aceast situaie panta hidraulic, panta piezometric i panta fundului canalului
au valori diferite. Ca urmare, liniile de curent nu mai sunt paralele ntre ele, sunt curbe
divergente sau convergente.
26
n micarea neuniform, distribuia presiunilor nu se mai face dup legea
fundamental a hidrostaticii, ci dup legi proprii micrii turbulente, legi complicate care
nu pot fi exprimate n relaii matematice. Din acest motiv s-a definit o nou clas de
micare a apei, ntre cea uniform i cea neuniform - numit micare gradual variat. La
aceast micare a apei elementele seciunii transversale i cele hidraulice se modific lent
sau gradat de la o seciune la alta. Liniile de curent au o curbur mult mai mic, fiind
aproape plane i paralele; de aceea se presupune c distribuia presiunilor n seciune
transversal are loc dup legea fundamental a hidrostaticii (fig.2.7.).


Fig.2.7. Micarea apei gradual variat n canale deschise

d) n funcie de structura fizic a micrii (structura intern) aceasta poate fi de
tip laminar sau turbulent.
n cazul micrii laminare, liniile de curent sunt rectilinii i paralele ntre ele,
curgere fcndu-se n straturi paralele, particulele de fluid nu trec dintr-un strat n altul
(lamina - n latin- nseamn strat) (fig.2.8.a).
Micarea turbulent are structur aparent dezordonat, iar vitezele locale au aspect
pulsatoriu n jurul unor valori medii temporale, ceea ce conduce la un amestec ntre straturi
(fig.2.8.b).

Fig.2.8. Traiectoriiile liniilor de curent n micarea laminar (a) i turbulent (b)

Reynolds a demonstrat pe cale experiment c n conducte, natura regimului de
micare laminar sau turbulent, depinde de trei parametrii:
- viteza medie a lichidului
- diametrul conductei
- vscozitatea lichidului
n funcie de cei trei parametrii, Reynolds a stabilit un numr criterial adimensional
care-i poart numele:
Re =
u
d V
(2.22.)
n care: V - viteza medie ntr-o conduct circular
d diametrul interior
v - coeficient de vscozitate cinematic
27
Cnd numrul Reynolds depete valoarea critic Re cr. ~ 2320, micarea trece din
laminare n turbulent. n practic o importan deosebit o reprezint micarea turbulent.

Ecuaiile de baz ale hidrodinamicii

1. Ecuaia de continuitate este prima ecuaie de baz a hidrodinamicii i ea
rezult din aplicarea principiului conservrii masei, n cazul micrii lichidelor:
Q = e v (2.23.)

n care: Q debitul curentului lichid
v viteza medie a curentului
e - suprafaa seciunii transversale a curentului
Conform acestei ecuaii, n micarea permanent, indiferent dac vitezele medii i
seciunile de scurgere vor varia de-a lungul curentului, debitul de lichid n diverse seciuni
rmne constant, adic:
e
1
v
1
= e
2
v
2
= e
3
v
3
= Q = constant (2.24.)

Din relaia (2.24.) rezult c:

2
1
2
1
e
e
=
v
v
(2.25.)
adic vitezele medii sunt invers proporionale suprafeele seciunilor de scurgere
corespunztoare.
2. Ecuaia lui Bernoulli - este a doua ecuaie fundamental a hidrodinamicii, care
rezult din aplicarea principiului conservrii energiei n cazul micrii lichidelor. Aceast
ecuaie poate fi enunat astfel: suma celo r trei nlimi, de poziie, de presiune i
cinetic este constant pentru toate particulele unui fir de curent.
Aceast constant se noteaz cu H i se numete sarcin hidrodinamic.
Aceast ecuaie are o importan deosebit deoarece ea stabilete legtura dintre
vitezele i presiunile din diferite seciuni ale unui fir de curent.

Expresia ecuaiei lui Bernoulli n cazul unui lichid ideal (lipsit de vscozitate i
compresibilitate) este:

g
v p
Z
g
v p
Z
2 2
2
2 2
2
2
1 1
1
+ + = + +

(2.26.)
sau n form generalizat:
= = + + H
g
V p
Z
2
2

constant (2.27.)
n care:
Z energia specific de poziie (nlimea de poziie), are dimensiunea unei
lungimi i reprezint poziia diferitelor puncte ale firului de curent deasupra
planului de referin

p
- energia specific de presiune (nlimea piezometric) i reprezint presiunea
n punctul respectiv, exprimat prin nlimea unei coloane de lichid
Suma termenilor Z +

p
reprezint energia specific potenial, adic energia
potenial a unei particule de lichid care are greutatea egal cu unitatea;
28

g
v
2
2
- energia cinetic a particulei (nlimea cinetic) adic energia cinetic
raportat la unitatea de greutate:

g
v
mg
mv
G
mv
2 2
:
2
2 2 2
= = (2.28.)

Constanta H din relaia (2.27.) se numete sarcin hidrodinamic.

n sens energetic, ecuaia lui Bernoulli poate fi enunat astfel: n cazul micrii
permanente a unui lichid perfect, energia specific total, format din energia specific
potenial i energia specific cinetic, este constant de-a lungul unui fir de curent.
n sens geometric, ecuaia lui Bernoulii poate fi interpretat astfel: dac deasupra
planului orizontal de referin se ridic verticale (fig.2.9.) pe care se reprezint, la scara
nlimilor, segmente proporionale cu valorile Z,

p
i
g
v
2
2
se obine linia presiunilor,
numit linie piezometric i linia sarcinii hidrodinamice, numit i linie de energie.

Fig. 2.9. Interpretarea geometric a ecuaiei lui Bernoulli n cazul lichidelor ideale

Expresia ecuaiei lui Bernoulli n cazul micrii lichidelor reale

n cazul micrii lichidelor reale (compresibile i cu viscozitate) apar fore
tangeniale care se opun micrii lichidului. In acest caz sarcina hidrodinamic (H) nu mai
este constant, ea se reduce ca mrime de-a lungul unui fir de curent. Aceast reducere,
nregistrat ntre dou seciuni succesive (1, 2), se numete pierdere de sarcin (h
r
).
Astfel, expresia matematic a ecuaiei lui Bernoulli n cazul micrii permanente a
lichidelor reale, va fi:
r
h
g
v p
Z
g
v p
Z + + + = + +
2 2
2
2 2
2
2
1 1
1

(2.29.)
Reperezentnd grafic ecuaia lui Bernoulli pentru un lichid real (fig.2.10.) linia de
energie nu mai este orizontal, ci o curb cu o anumit nclinare n sensul de scurgere a
lichidului. Apare ns n plus un segment care reprezint pierderea de sarcin, h
r
.
Pierderea de sarcin apare deoarece micarea fluidelor este ntotdeauna nsoit de
transformarea unei pri din energia hidraulic n energie caloric, i nu poate fi
recuperabil din punct de vedere hidraulic.
Raportul ntre pierderea de sarcin ntre dou seciuni i distana dintre cele dou
seciuni se numete pant hidraulic a curentului (J). n micarea uniform, panta hidrulic
este dat de relaia:
29

L
h
L
g
v p
Z
g
v p
Z
L
H H
J
r
=
|
|
.
|

\
|
+ +
|
|
.
|

\
|
+ +
=

=
2 2
2
2 2
2
2
1 1
1
2 1

(2.30.)

n cazul micrii uniforme a apei n canale deschise (fig.2.11.) ecuaia lui Bernoulli
va fi:
r
h
g
v
h Z
g
v
h Z + + + = + +
2 2
2
2
2 2
2
1
1 1
(2.31.)
h
r
= I
c
L (2.32.)
n care:
Z energia specific de poziie;
h energia specific de presiune sau nlimea coloanei de ap,

p
h = ;

g
v
2
2
energia cinetic specific a masei (nlimea cinetic);
I
c
panta canalului;
L lungimea canalului.

Fig.2.10. Interpretarea ecuaiei lui Fig.2.11. Reprezentarea energetic a
Bernoulli pentru un fir de lichid real ecuaiei lui Bernoulli aplicat canalelor
Ecuaia lui Bernoulli aplicat la conducte (fig.2.12.) are urmtoarea expresie:

r
h
g
v p
Z
g
v p
Z + + + = + +
2 2
2
2 2
2
2
1 1
1

(2.33.)
3 2 2 1 1 f f r f r rl f r
h h h h h h h h + + + + = + = (2.34.)
g
v
d
L
h
f
2
2
= (2.35.)
g
v
h
rl
2
2
= (2.36.)
n care:
h
r
pirderile de sarcin totale ;
h
f
pirderile de sarcin liniare ;
h
rl
pirderile de sarcin locale, care se produc n zonele de scurgere cu
neuniformitate pronunat (coturi, ramificaii, mriri sau ngustri de seciuni,
robinete, vane, etc.), (h
r1
pierderi de sarcin prin expansiune; h
r2
pierderi
de sarcin prin contracie);
v viteza apei ;
L lungimea conductei ;
d diametrul conductei ;
30
coeficientul de rezisten (ales n funcie de rugozitatea conductei i regimul de
scurgere) ;
coeficientul de pierderi de sarcin local (cu variaii ntre 0,5 i 10).

Fig.2.12. Reprezentarea energetic a ecuaiei lui Bernoulli aplicat conductelor

Din ecuaia (2.35.) rezult c pierderile de sarcin sunt direct proporionale cu
lungimea curentului de ap i ptratul vitezei medii i invers proporionale cu diametrul
conductei. Pierderile de sarcin mai sunt influenate de asemenea de natura lichidului i a
materialului din care sunt confecionate conductele respectiv de coeficientul de
vscozitate i de rugozitate.
Cele dou ecuaii fundamentale ale hidrodinamicii (ecuaia de continuitate i
ecuaia lui Bernoulli) au numeroase aplicaii n tehnic, cum ar fi: calculul hidraulic al
canalelor i conductelor, al scurgerii lichidelor prin orificii i ajutaje, peste deversoare, etc.

2.2. NOIUNI DE HIDROLOGIE

2.2.1. Definiie. Generaliti

Hidrologia este tiina care se ocup cu studierea resurselor de ap de la
suprafaa scoartei terestre a globului pmntesc. Ea studiaz proprietile i dinamica
apelor, legile care dirijeaz distribuia lor, modificrile variaiilor cantitative i calitative, n
timp i spaiu, precum i influena reciproc cu ceilali factori naturali.
Cuvntul hidrologie, este de origine greac i nseamn tiina despre ap (hydro
ap i logos - tiin).
Prin metodele de observaie, de msurare i prognoz a evoluiei parametrilor
hidrologici, hidrologia are n vedere folosirea economic a resurse de ap.
Hidrologia se mparte n trei pri principale:
- hidrologia general, care studiaz caracteristicile i legile generale ale apelor de
la suprafaa scoarei terestre,
- hidrografia, studiaz i descrie factorii geomorfologici ai cursurilor de ap i
lacurilor dintr-un anumit amplasament (bazine hidrgrafice, vi, albii ale unor
cursuri de ap, etc.),
- hidrometria care se ocup cu studiul i descrierea metodelor de masurare,
nregistrarea i prelucrarea datelor hidrologice.

n vederea stabilirii elementelor de proiectare i exploatare a lucrrilor de
mbuntiri funciare, hidrologia furnizeaz date care cuprind modificrile regimului
hidrologic, precum i a fenomenelor hidologice cu caracter general deoarece aceste lucrri
hidroameliorative trebuie s determine o folosire ct mai raional a apei i a teritoriului.
Una din noiunile hidrologiei care intereseaz n lucrrile de mbuntiri funciare
este circuitul apei n natur.
31
2.2.2. Circuitul apei n natur

Circuitul apei este un proces complex prin care apele din natur trec succesiv prin
diverse stadii: de evaporaie, de nori, de precipitaii, de infiltaie i de scurgere. Acest
proces se repet la nesfrit sub influena direct a energiei solare, a curenilor de aer i a
gravitaiei. Astfel, apele existente la suprafaa uscatului, mrilor i oceanelor se afl
ntr-un echilibru relativ, datorit faptului c se gasesc ntr-un circuit continuu:
hidrosfer, atmosfer, hidrosfer, denumit circuitul apei n natur.
Ca aspect general, pe suprafaa uscatului, mrilor i oceanelor cad precipitaii foarte
variabile n timp i spaiu, dar cu anumite periodiciti pentru diferite zone. Aceste
ape ajunse la suprafaa solului determin o serie de fenomene specifice i anume: o
parte se scurge la suprafaa solului, iar alta se infiltreaz n adncime. n paralel apar
i alte fenomene cum ar fi umezirea solului, scurgeri subterane, evaporaie, condensare
etc.
n principiu, circulaia apei n natur poate fi difereniat n dou circuite: unul
la suprafaa mrilor i oceanelor i altul la suprafaa uscatului (fig. 2.13.).

Fig.nr.2.13. Circuitul apei n natur
1 precipitaii; 2 scurgeri de suprafa; 3 infiltraii; 4 evaporaie; 5 capilaritate;
6 ruri, bli, lacuri; 7 ap freatic; 8 izvoare; 9 puuri hidrogeologice;
10 foraje de mare adncime; 11 ape subterane captive; 12 straturi impermeabile

n primul caz are loc un proces de evaporare la suprafaa apei, iar vaporii de ap
rezultai se ridic n atmosfer sub form de nori apoi prin condensare s revin napoi
sub form de precipitaii. n al doilea caz vaporii de ap rezult din fenomenele de
evaporaie i transpiraie de la suprafaa solului, apelor de suprafa i vegetaiei,
prin condensare revin la suprafaa uscatului prin precipitaii. O parte din aceste
ape revenite la suprafaa uscatului ajung napoi n mri i oceane prin fenomenele
de scurgere de suprafa i subteran.
Acesta este circuitul apei n natur sub aspect general, ns exist mari diferene n
ceea ce privete distribuia fenomenelor n timp i spaiu, din care cauz apar zone foarte
umede, umede i aride.
Lucrrile de mbuntiri funciare mpreun cu msurile agro-pedoameliorative,
organizarea teritoriului, etc. tind s modifice, ntr-o anumit msur, unele caractere
naturale ale acestor fenomene n funcie de cerinele plantelor, de necesitile omului, de
protecia mediului i a vieii pe pmnt.
32
ntre circuitului apei n natur i lucrrile de mbuntiri funciare exist o legtur
direct, aceasta fiind determinat de principalii factori, cum sunt: precipitaiile atmosferice,
infiltraia, evaporaia i transpiraia, scurgerea.

1. Precipitaiile atmosferice. n atmosfer se gsesc vapori de ap, rezultai din
evaporaie la suprafaa apei i na solului precum i din fenomenele de transpiraie, care
condensndu-se formeaz apa cade sub form de precipitaii. O parte din vaporii de ap se
condenseaz chiar la suprafaa solului sub form de rou, brum, chiciur.
Precipitaiile pot cadea sub form de ploaie, zpad, grindin. Ele influeneaz n
mod diferit asupra solului, vegetaiei, scurgerii i infiltraiei.
Dintre acestea ploaia are o influen direct i imediat asupra acestor factori, n
schimb influena zpezii se manifest prin durata acoperirii, grosimea stratului de
zapad i prin intensitatea topirii zpezii.
Precipitaiile atmosferice reprezint sursa natural de aprovizionare cu ap a
solului. Repartiia neuniform a lor asociat i cu caracteristicile altor factori naturali
(temperatura, nsuirile solului etc.), fac ca s existe zone cu cantiti de precipitaii
suficiente n raport cu nevoile plantelor i a vieii pe pamnt, precum i zone cu cantiti
de precipitaii excesive sau foarte reduse.
O ploaie se caracterizeaz prin: cantitate, durat i intensitate.
Cantitatea de ap se exprimat n mm iar durata (perioada de timp n care s-au
produs precipitaiile) se exprim n unitai de timp, de obicei minute.
Analiza cantitativ a precipitaiilor czute ntr-o anumit zon iau n calcul
media multianual a unor observaii de peste 100 de ani. Din aceast analiz s-a
constatat c precipitaiile medii anuale au o variaie mare de la un an la altul n jurul
unei valori medii. n acest sens, n calculele hidrologige se folosete media multianual
a precipitaiilor nregistrate la o staie meteorologic pe o perioad ct mai ndelungat
i ct mai recent. Precipitaiile medii multianuale pe ntreaga ar se ridic la 630
mm/an.
n Romnia repartiia precipitaiilor este foarte variabila att n timp ct i n
spaiu. Astfel, cantitatea cea mai mare de precipitaii cade la sfaritul primverii
nceputul verii i n timpul iernii, iar cantitatea cea mai redus de la mijlocul lunii
iunie pn n octombrie-noiembrie.
Repartiia precipitaiilor din punct de vedere geografic prezint valori mai mici
de 500 mm/an la altitudini < 100 m (Dobrogea, sudul i sud-estul Moldovei, Cmpia
Dunrii), 600 mm/an la altitudini cuprinse ntre 100200m, 700- 800 mm/an la 200-
300 m altitudine i 700-900 mm/an la 300 700m altitudine. Astfel, se constat c
relieful are un rol hotrtor n repartiia precipitaiilor, care cresc n funcie de
altitudine cu aproximativ 22 mm la 100 m.
Cunoterea repartiiei anuale, lunare i decadale a precipitaiilor, permite s se
fac aprecieri asupra necesitii irigaiei sau drenajului pentru o anumit zon, s
se determine perioadele cu exces sau deficit de umiditate.
Anii cei mai ploioi au fost anii 1897, 1912, 1970, 1975, 2005 i 2006 iar cei
mai secetoi 1896, 1906, 1947, 1985-1988, 2000.
Raportul ntre cantitatea de precipitaii czute i durat se numete intensitatea
ploii, care are un rol important n formarea scurgerii i infiltraiei i n acelai timp n
evoluia unor forme de degradare a solului.
Intensitatea ploii se poate exprima n mm/minut sau n 1/s.ha i este dat de
relaiile:

t
P
I = ;
t
P
I
s
7 , 166 = (2.37.)
n care:
I intensitatea precipitaiilor, mm/minut
33
P cantitatea de precipitaii, mm
t durata ploii, minute
I
s
intensitatea ploii, l/s ha

Paralel cu intensitatea i durata precipitaiilor trebuie studiat i frecvena cu
care se repet anumite ploi.
Din punct de vedere al intensitii, ploile pot fi de durat i sub form de
averse. Primele se caracterizeaz prin intensitate mic, durata mare si acopera de
obicei suprafete mari, iar aversele prin
:
cantiti mari n perioade de timp scurte i
acoper suprafee de teren relativ mici.
Ploile care depaesc o anumit intensitate medie ntr-un interval de timp dat sunt
numite ploi toreniale. Se consider ploi toreniale cele care la anumite durate depesc
intensitile din tabelul nr.2.1.

Tabelul nr.2.1.
Caracterizarea torenialitii ploii n funcie de durat i intensitate
Durata, minute Intansitatea, mm/min
1 - 5 1,0
6 - 15 0,8
16 30 0,6
31 45 0,5
46 60 0,4
61 120 0,3
121 180 0,2
> 180 0,1

Studiul intensitii ploilor are o importan deosebit n proiectarea lucrrilor de
regularizare a scurgerii i de combatere a eroziunii solului,
S-a constatat c o strns legtur exist ntre durata, intensitatea i suprafaa
acoperit de o ploaie torenial: cu ct ploaia torenial are o intensitate mai mare cu att
cade pe o suprafa mai mic i are o durat mai mic. Astfel de ploi produc scurgeri
mari i constituie o cauz a eroziunii solului.
Cea mai mare ploaie torenial, a patra n seria celor mai mari ploi toreniale din
lume (Linsley i colab., 1958) a czut la Curtea de Arge, la 9 iulie 1889, cnd timp de
20 de minute au cazut 209 mm precipitaii, determinnd o intensitate a ploii de 10,25
mm/minut. Se consider ploi toreniale care produc eroziune, ploile care au de regul o
intensitate mai mare de 0,5 mm/minut i o cantitate total de peste 10 mm.
Tipul ploilor toreniale se stabilete n funcie de poziia nucleului de intensitate
maxim. Astfel, se pot ntlni urmtoarele 5 tipuri de ploi, (fig.2.14.):
- cu intensitate uniform pe toat durata, (a)
- cu intensitate mare la nceput, (b)
- cu intensitate mare la mijloc, (c)
- cu intensitate mare la sfrit, (d)
- cu mai multe nuclee toreniale, (e)
34

Fig.2.14. Tipuri de ploi toreniale

Scurgerea apei pe versani este influenat de tipul ploilor toreniale; astfel,
scurgerile cele mai mari le produc ploile cu intensitate maxim la mijloc, la sfrit sau cu
mai multe nuclee, deoarece la aceste tipuri de ploi toreniale intensitatea maxim se
nregistreaz cnd solul este deja saturat i nu mai poate nmagazina apa.
Cantitile maxime czute ntr-o anumit perioad.
Precipitaiile maxime zilnice, reprezint cantitatea cea mai mare de ap czut
ntr-o anumit zon n 24 ore, valori care se iau n considerare la calculul debitelor
maxime pe cale indirect.
Precipitaiile ajung la suprafaa terenului sub form de picturi (cu diametrul de
0,5 2,0 mm, i o vitez la cdere de 2-8 m/s).
Cantitile maxime czute n 24 de ore constituie o caracteristic de care trebuie
s se in seama la proiectarea lucrrilor de mbuntiri funciare, dar mai ales la lucrrile
de combatere a eroziunii solului.
Precipitaiile maxime n 24 de ore, nregistrate la Bucureti au fost de 136,6 mm,
la Deva de 262 mm, Constana 111,6 mm i Vrful Omu de 115 mm. Cantitatea cea
mai mare de ap cazut n 24 ore a fost nregistrat la 24 august 1924, la Letea din Delta
Dunrii, cnd au cazut 691 mm, depind cantitatea de precipitaii care cade ntr-un an.
Este una din cele mai mari ploii din lume.
Cauza principal a formrii norilor, plecnd de la umiditatea coninut n aer i
transformarea norilor n ploaie, este rcirea masei de aer, proces de origine dinamic. De
fapt, norul este o mas de aer coninnd n suspensie un mare numr de mici picturi cu
= 1 20 , distanate la cca. 1 mm ntre ele. Ploaia este format din picturi cu de 0,5
2,0 mm, deci de cca. un milion de ori mai mare.
Prin concentrarea micilor picturi de ap n jurul unor nuclee solide (particule de
ghea, nuclee higroscopice de NaCl, CaSO
4
, MgCl existente n suspensie n aer) se
formeaz pictura de ploaie care cade spre suprafaa terenului.
Viteza de cdere i mrimea picturilor au o influen deosebit asupra
fenomenelor de tasare, infiltrare, scurgere i eroziune.
In ceea ce privete frecvena ploilor, se calculeaz valorile cu o anumit
asigurare n funcie de necesitatea lucrrilor de mbuntiri funciare.
Asigurarea de calcul (exprimat n procente) poate fi definit ca probabilitatea
de repetare a unui fenomen ntr-un interval de timp dat: precipitaii, niveluri, debite,
etc. De exemplu, o anumit valoare a precipitaiilor ce corespunde unei asigurri de
10%, arat ca la 100 de ani, numai n 10 ani se poate obine sau se depete valoarea
considerat. Pentru calculul curbei teoretice de asigurare se folosete metoda statistic,
35
prin urmtorii parametrii: media irului de date analizate (Q
0
), coeficientul de variaie
(C
v
) i coeficientul de asimetrie (C
s
).
In cazul curbei empirice de asigurare se folosete relaia:
( ) % 100
1 +
=
n
i
P (2.38.)
n care :
P - asigurarea de calcul, n % ;
i - numrul de ordine din irul de valori analizat i ordonat in sens
descrescator ;
n - numrul de termeni din irul de valori analizate.
n lucrrile de mbuntiri funciare se iau n considerare diferite asigurri n
funcie de tipul lucrrilor hidrotehnice. Astfel, n lucrri de combaterea eroziunii
solului se folosesc n calcule, ploile toreniale cu asigurri ntre 5 10 % , pentru
irigaii, ploile toreniale cu asigurarea de 80%, iar n lucrrile de drenaje desecri, ploile
toreniale cu asigurarea de 5 %.
2. Infiltraia este procesul prin care apa ptrunde prin suprafaa solului n
profilul de sol. Procesul de infiltrate al apei n sol este rezultatul aciunii
combinate al forelor gravitaionale, capilare, de adsorbie i al presiunii hidrostatice.
Infiltraia este una din fazele ciclului hidrologic asupra careia se poate interveni n
mare masur, n scopul mririi vitezei de infiltraie a apei n sol. Prin mrirea
infiltraiei apei n sol se asigur, n regiunile secetoase, nmagazinarea unei mai mari
cantiti de ap n sol, apa care va asigura recoltele, n timp ce pe terenurile n pant
infiltraia mai ridicat reduce scurgerile de suprafa i n felul acesta se diminueaz
eroziunea solului. n plus, se asigur aprovizionarea apelor subterane, cursurilor de ap,
a lacurilor etc.
Infiltraia se exprim n nalime coloan de ap infiltrat n sol n unitatea de
timp, de exemplu mm/or sau cm/or.
Infiltratia este influenat de:
- proprietile fizice i chimice ale solului,
- acoperirea terenului i starea suprafeei solului nainte de nceperea ploii,
- umiditatea iniial a solului,
- intensitatea i durata ploii,
- temperatura solului i a apei i
- panta terenului.
a. Proprietile solului. Viteza de infiltraie a apei depinde n mare masur de
textura solului, de gradul de agregare sau structura solului i de modul de aranjare a
particulelor i agregatelor. Toi aceti factori influeneaz porozitatea solului. Aceasta
reprezint un alt indice n funcie de care se poate aprecia viteza de infiltraie.
In general, infiltraia crete odat cu diametrul porilor de la su-prafaa
solului, deci viteza de infiltraie cea mai mare se obine pe solurile cu textur grosier
i scade ctre solurile cu textur fin. Solurile argiloase prin umezire i mresc volumul
prin fenomenul de gomflare, reducndu-se astfel porozitatea i viteza de infiltraie a apei
n sol.
Meninerea unei poroziti ridicate, mai ales pe solurile argiloase, se poate
realiza prin lucrri agricole raionale aplicarea unui numr mare de lucrri agricole,
punatul neraional, contribuie la compactarea solului i deci la reducere vitezei de
infiltraie.
Infiltraia mai depinde i de coninutul n materie organic a stratului superior
al solului ca i de prezena unor orizonturi impermeabile.
b. Acoperirea terenului i starea suprafeei solului nainte de nceperea ploii au
o influen deosebit asupra infiltraiei apei n sol.
36
Pentru a scoate n eviden efectul negativ al stratului de crust este suficient s
se prezinte rezultatele unei experiene intreprinse de Du1ey citat de Schwab O. G. i
colab., 1966. Astfel, ntr-o experien solul a fost acoperit cu un strat de mulci din
paie, i ca urmare infiltraia s-a meninut constant. S-a observat c dup
ndeprtarea stratului de mulci dup 40 de minute, infiltraia s-a redus foarte rapid,
la 1/6 din valoarea iniial. Dup aceea, s-a nlturat stratul compact de la suprafa, s-
a acoperit solul cu pnz de sac i ca urmare infiltraia a crescut foarte mult depaind
chiar valoarea iniial, pentru ca prin ndepartarea mulciului s se reduc iarai,
chiar mai evident dect n primul caz.
Lucrrile solului, prin modificarea rugozitii suprafeei, influeneaz
infiltraia apei n sol, n special nainte de formarea crustei.
Infiltraia, nainte de nceperea scurgerii, a fost de dou ori mai mare pe
terenurile proaspt arate fa de terenurile proaspt arate, discuite i grpate.
Mulcirea executat toamna (2,4 t/ha paie nainte de artur i 1,2 t/ha dup
artur) a asigurat o infiltaie de 7 ori mai mare nainte de nceperea scurgerii i de
4 ori mai mare dup nceperea scurgerii n primvara urmtoare, n comparaie cu
aratul, discuitul i grpatul n primvar i de 3 ori mai mare fa de terenurile arate
n primvar (Burwell i colab. 1968).
Aceste experiene scot n eviden necesitatea alegerii lucrrilor solului pe
terenurile n pant i rolul deosebit de important al mulcirii suprafeei terenului n
scopul mririi vitezei de infiltraie i reducerii eroziunii solului.
Infiltraia este puternic influenat de gradul de acoperire cu vegeta-ie i tipul
de vegetaie, n sensul c un teren acoperit cu vegetaie protejeaz solul de picturile
ploii, ca urmare, nu se mai formeaz crusta i astfel infiltraia se menine ridicat.
Infiltaia este foarte mult redus i de grindina cazut pe un sol umed.
c. Umiditatea iniial a solului. Cercetrile au evideniat faptul c infiltraia
este mult mai mic pe solurile cu un coninut ridicat de umiditate. Reducerea se
datoreaz n mare masur faptului c umiditatea iniial ridicat duce la gonflarea
coloizilor din sol i astfel se reduce porozitatea i viteza de micare a apei. Ca urmare,
determinarea vitezei de infiltraie a apei n sol trebuie s se fac att pe solul uscat ct i
pe cel umed, fiind folosite valorile minime n lucrrile de proiectare. Concluzia acestor
cercetari, pe plan naional i internaional este c cele mai mari scurgeri de suprafa
(eroziuni) au loc n perioadele cu ploi toreniale care cad n intervale scurte de timp.
d. Intensitatea i durata ploii. Viteza de infiltraie a apei crete odat cu
intensitatea ploii pna la o anumit mrime a picturilor, de la care efectul distructiv
asupra solului duce la reducerea infiltraiei. Acest fenomen nu se observ pe terenurile
acoperite cu o vegetaie ncheiat.
Durata ploii, influeneaz de asemenea, viteza de infiltraie, prin reducerea
acesteia odat cu creterea duratei ploii.
e. Temperatura solului i a apei influeneaz n mai mic msur viteza de
infiltraie. S-a observat c infiltraia crete odat cu temperatura pna la 35C, pentru
ca apoi s descreasc. Aceast cretere se datoreaz micorrii vscozitii apei.
Infiltraia se reduce foarte mult pe solurile ngheate.
f. Panta terenului are o influen mai mare asupra infiltraiei pna la valoarea de
2%, la pante mai mari de 2% influena nu mai crete semnificativ.
Prin analiza factorilor care influeneaz infiltaia rezult c viteza de infiltraie difer
de la un anotimp la altul n funcie de gradul de acoperire, durat i intensitatea ploilor
toreniale, temperatur, etc. Pentru ca infiltraia apei n sol s poat fi modificat este deci
necesar s se aplice lucrri agrotehnice care s menin solul afnat i astfel s-i asigure o
porozitate ridicat.


37
3. Evaporaia i transpiraia evapotranspiraia.
O component important a circuitul apei n natur l reprezint procesul de
evaporare, care n condiii naturale se produce tot timpul anului.
Evaporaia este un proces fizic natural care are loc sub aciunea radiaiilor
solare i este condiionat n primul rnd de temperatur i gradul de saturare a
atmosferei cu vapori de ap. Evaporaia mai este influenat de vnt i presiunea
atmosferic.
Temperatura prin creterea temperaturii, presiunea vaporilor din interiorul apei i
energia cinetic cresc i astfel se mrete i evaporaia.
Vntul mrete evaporaia prin ndeprtarea moleculelor de ap din atmosfer.
Dac vntul a strbtut regiuni calde, atunci aprovizioneaz cu o energie n plus
fenomenul de evaporaie.
Presiunea atmosferic mai redus mrete evaporaia; de aceea la altitudini mai
mari evaporarea va fi mai ridicat dac ceilali factori rmn constani.
Evaporaia dintr-o zon dat, reprezint cantitatea total de ap evaporat de pe
suprafaa solului, vegetaiei i luciilor de ap i se poate exprima prin grosimea n mm
a stratului de ap evaporat n unitatea de timp.
Cunoaterea evaporaiei de la suprafaa apei permite determinarea pierderilor de
ap prin evaporaie din lacurile de acumulare, canale de irigaie etc.
Evaporaia la suprafaa apei se poate determina pe cale direct prin masurtori cu
ajutorul unor plute evaporimetrice, sau pe cale indirect folosind diferite formule de
calcul ce iau n considerare principalii factori determinani.
Pentru ara noastr se recomand urmatoarea formula de calcul a evaporaiei la
suprafaa lacurilor:
E = Ad
2
, (2.39)
n care :
E - reprezint evaporaia n mm pe lun;
A - parametru (cu valori cuprinse ntre 24 - 36);
d - deficit de umiditate medie lunar (mm);
a - parametru cu valori de: 0,70 pentru cmpii, 0,75 pentru dealuri i podi,
0,80 pentru Delta Dunrii, 0,85 pentru regiuni montane.
In figura 2.15 se prezint harta evaporaiei de la suprafaa apei (dup Uj va r i i
G t e s c u) .

38

Fig.nr.2.15. Harta evaporaiei de la suprafaa apei

Evaporimetrele - numite i bacuri - sunt nite vase umplute cu ap amplasate la
suprafaa solului, care permit msurarea cantitii de ap evaporat prin determinarea
scderii nivelului apei i luarea n considerare a aportului de ap din precipitaii.
Reducerea pierderilor de ap prin evaporare la suprafaa apei (important mai ales
pentru lacuri de acumulare i canale mari de irigaie) se poate realiza prin plantarea
perdelelor forestiere de protecie n jurul lacurilor i de-a lungul marilor canale, prin
reducerea suprafeei luciului apei (far a afecta volumul de ap) sau prin protejarea
suprafeei apei cu substane speciale.
Evaporaia la suprafaa solului. In procesul de evaporare la suprafaa solului, un rol
important l au radiaia solar, precipitaiile i vntul. In funcie de umiditatea solului
procesul evaporaiei cuprinde trei stadii n cazul solurilor cu o umiditate ridicat. In
primul stadiu evaporaia este puternic i continu fiind determinat de factorii
meteorologici externi. Dup o anumit perioad de timp (stadiul doi) afluxul apei din
straturile mai adnci se reduce determinnd i o reducere a evaporaiei pna cnd solul se
usuc. In ultimul stadiu evaporaia va depinde de creterea umidilii prin circulaia
apei din adncime spre suprafa.
Pentru a se elibera de la suprafaa solului, moleculele de ap trebuie s nving
rezistena datorat atraciei particulelor de sol fa de ap, adic forele care rein apa n
sol. Se cunoate c fora de sorbie cu care apa este reinut de particulele de sol este cu
att mai mare cu ct pelicula de ap este mai subire, deci se reduce odat cu scderea
procentului de umiditate.
Pentru ca procesul de evaporaie s continue dup ce apa de la suprafaa solului a
fost evaporat, trebuie ca apa din adncime s circule ctre suprafa. n cazul solurilor
nesaturate cu ap, micarea apei de la solul umed ctre cel uscat, se face pe distane i n
cantiti mici dac solul este n contact cu nivelul liber al apei.
Evaporarea apei de la suprafaa solului continu atta timp ct stratul de la
suprafaa solului, de circa 10 cm pentru solurile ninipoase, rmne umed. Deci se poate
39
trage concluzia c evaporaia crete odat cu scurgerea intervalului dintre udri sau ploi i
c normele mici de udare sunt folosite n mai mic msur de plantele agricole.
Pe solurile acoperite cu vegetaie, evaporaia este mai redus dect pe solurile
neacoperite.
Evaporaia la suprafaa solului se poate msura cu evaporimetre speciale.
Apa pierdut prin evaporare la suprafaa solului este considerat ca un
consum neproductiv n cazul cnd se raporteaz la o suprafa de teren ocupat cu o
anumit cultur.
Transpiraia reprezint procesul prin care apa din esutul plantelor trece n
atmosfer. Acest proces are un rol important n circuitul apei n natur, deoarece
datorit ei o parte din precipitaii intrnd n circuitul plantei revin n atmosfer.
Transpiraia depinde de diferena dintre presiunea vaporilor din stomate i
atmosfera nconjuratoare, aceast diferen fiind o msur a energiei necesare
pentru trecerea apei din esutul frunzelor n atmosfera.
Transpiraia este influenat de stadiul de dezvoltare a plantelor, tem-
peratura, vnt, umiditatea solului n zona stratului activ de sol. Acest consum de ap
este considerat un consum productiv, deoarece el asigur creterea i dezvoltarea
plantelor. El se exprim prin coeficientul de transpiraie, care reprezint cantitatea
de ap consumat pentru a sintetiza un gram substana uscat.
Evapotranspiraia. Un interes deosebit pentru agricultur n general i pentru
irigaii-desecri n special, l reprezint evaporarea la suprafaa solului () i
consumul de ap prin transpiraie (T). Intruct consumul productiv prin transpiraie
mpreun cu cel neproductiv prin evaporaie la suprafaa solului reprezint
consumul efectiv de ap de pe o suprafa dat n procesul creterii plantelor pna la
obinerea produciei corespun-zatoare, s-a convenit c acest consum total s fie
numit evapotranspiraie (ET).
Evapotranspiraia va atinge valori maxime atunci cnd plantele de pe o
suprafa dat vor fi aprovizionate cu ap n condiii optime. n aceste condiii
evapotranspiraia capt valori poteniale de a asigura producii foarte mari.
Evapotranspiraia corespunzatoare acestor condiii n cazul unui covor vegetal
ncheiat i activ a fost denumit evapotranspiraie potenial (ETP). Acest lucru este
posibil numai n cazul unei alimentri cu ap corespunzatoare cerinelor plantelor
pentru toate fazele de vegetaie. Consumul de ap la care o anumit cultur asigur
o producie maxim poart numele de evapotranspiraie real maxim (ETRM). Unii
autori nu fac nici o deosebire ntre ETP i ETRM. Aceast situaie ideal se
ntlnete mai greu n condiii naturale, din care cauz se apeleaz la irigaii ca
masur ameliorativ capabil s completeze n orice moment rezerva de ap din sol.
In condiii naturale mai puin favorabile, plantele vor suferi din cauza lipsei de ap,
iar consumul prin evapotranspiraie va fi mai mic, consumul de ap respectiv
reprezentnd evapotranspiraia real (ETR). Evapotranspiraia real corespunztoare
unei culturi va putea fi egal cu evapotranspiraia potenial numai n cazul unei
alimentari corespunztoare cu ap pe toat perioada de vegetaie. Diferena dintre
evapotranspiraia potenial i cea real pe suprafeele neirigate este cu att mai
mare cu ct zona este mai secetoas, ceea ce determin n ultima instan o reducere
a recoltei. In vederea obinerii unor recolte mari, trebuie deci s se asigure un
consum de ap corespunztor evapotranspiraiei reale maxime.
Evapotranspiraia se exprim n mm coloan de ap i variaz n zonele de
step i silvostep ntre 400900 mm.
Factorii principali care influeneaz evapotranspiraia sunt: energia radiant,
temperatura aerului, deficitul de saturaie, gradul de aprovizionare cu ap, nsuirile solului
i caracteristicile plantelor.
40
Evapotranspiraia se poate determina prin metode directe (folosind diverse aparate)
i indirecte folosind diferite formule de calcul.
Aparatul cu utilizare larg n determinarea evapotranspiraiei este lizimetrul.
Principiul const n aceea c un anumit volum de pamnt n structur natural introdus ntr-
un vas de capacitate mai mare (1 2 m
3
) este cultivat i se urmrete n tot timpul
perioadei de vegetaie bilanul apei n sol, msurndu-se cu exactitate aportul de ap
(precipitaii, irigaii i ap din sol) i ap evacuat (prin drenajul de la partea de jos a
lizimetrului). Din acest bilan se deduce prin diferen evapotranspiraia. In lizimetru
aprovizionarea plantelor cu ap fiind controlat i realizat la nivelul optim, consumul
determinat corespunde evapotranspiraiei reale maxime.
Exist numeroase tipuri de lizimetre citate de N. Y. Rozenberg (1968) de la
lizimetre cu cntrire pn la lizimetre plutitoare.
Evapotranspiraia potential, depinznd n mare parte de factori me-teorologici,
face posibil determinarea ei i pe cale indirect. In acest scop se iau n considerare
datele observaiilor efectuate la staii meteorologice situate n zona luat n studiu.
Elementele climatice ce se iau n considerare sunt: temperatura aerului, umiditatea
relativ sau absolut a aerului i deficitul de saturaie. Diveri autori au elaborat o serie
de formule empirice care dau valori foarte apropiate de valorile reale. Astfel, unii autori
iau n considerare temperatura aerului (Thornthwait e, Blaney-Criddle), al ii deficit ul
de umidit ate al aerului (Alpatiev) sau mai muli factori (Turc, aumian).
Rezultate corespunzatoare pentru ara noastr s-au obinut prin folosirea formulei
lui Thornt hwait e:
K
I
T
ETP
a
|
.
|

\
|
=
10
6 , 1 ( 2.40.)
n care :
ETP este evapotranspiraia potential lunar, cm;
T - temperatura medie lunar, C ;
I - suma celor 12 indici lunari (i) care se obin cu relaia:
514 , 1
5
|
.
|

\
|
=
t
i
a = 0,000000675 I
:3
0,0000771 I
2
+ 0,01792 I + 0,49239
K - coeficient de corecie n funcie de latitudine.
Rezultatul obinut cu aceast formul se corecteaz n funcie de latitudinea
locului pentru fiecare lun prin nmulirea lui cu un coeficient de corecie. Pentru
trecerea de la ETP la consumul de ap al plantelor pe luni, rezultatul se nmuleste cu
anumii coeficienii de corecie stabilii pentru principalele culturi de cmp irigate, pe
zone pedoclimatice. Donciu (1966) a ntocmit pentru condiiile din Romnia o hart
cuprinznd zonarea evapotranspiraiei poteniale utilizind formula lui Thornt hwait e
(fig. 2.16).
41

Fig.2.16. Zonarea evapotranspiraiei poteniale

Oricare ar fi formulele utilizate este indicat ca rezultatele s fie comparate i cu
date obinute n cmpurile experimentale.

4. Scurgerea. Aa cum rezult din figura 2.13, o parte din precipitaii, nefiind
reinute nici de sol i nici de plante, se scurg la suprafaa solului i ajung n praie i
ruri, care se vars mai departe n lacuri, mri i oceane. In acest mod aceast ap
reprezint o verig n cadrul circuitului apei n natur. Apa care se scurge la suprafaa
solului are un rol important n formarea debitelor apelor curgatoare, alimentarea
lacurilor, dar n acelai timp are i efecte negative prin fenomenele de eroziune ce le
provoac.
Fenomenul scurgerii la suprafaa solului, care are loc din momentul cnd
intensitatea precipitaiilor depaete viteza de infiltraie a apei n sol i pna ce
apele ajung n ruri, este influenat de factori climatici, relief, sol, vegetaie i
antropici. Dintre factorii climatici, precipitaiile au rolul cel mai important n
formarea scurgerii att prin volumul lor ct i prin intensitate i durat. Ploile
toreniale determin n general scurgeri abundente, n schimb ploile de intensitate i
durat mic pot chiar s nu produc scurgeri.
Lund n considerare panta, la acelai volum al scurgerii, cu ct panta va fi mai
mare i scurgerile vor fi mai mari.
Solul influeneaz scurgerea prin insuirile sale fizice i hidrofizice
(permeabilitate, textur, umiditate etc.). Astfel, de exemplu, pe un sol nisipos,
scurgerea superficial va fi foarte redus, n schimb, datorit procesului accentuat de
infiltraie se va mri scurgerea subteran. Pe solu-rile argiloase acest fenomen se
petrece invers, adic scurgerea superficial este mai mare, iar scurgerea subteran mai
redus.
Vegetaia are de asemenea un rol important mai ales prin natura plantelor,
densitatea plantelor i gradul de acoperire. In general, cu ct gradul de acoperire este
mai mare scurgerea este mai mic. Din acest punct de vedere rolul pdurilor este
42
evident, cu att mai mult cu ct apare i efectul litierei n reducerea volumului
scurgerii. Pentru aceeai cultur trebuie avut n vedere i perioad de vegetaie,
deoarece n primele faze efectul asupra reducerii scurgerii este mai mic.
Omul influeneaz direct asupra scurgerii prin modul de folosin ce-1 rezerv
terenurilor, prin modul de exploatare a terenurilor, prin amplasarea construciilor etc.
Influena poate fi pozitiv cnd prin modul de realizare a lucrrilor se obine o
reducere a scurgerii, sau negativ cnd se obine o mrire a volumului scurgerii. De
exemplu, folosirea culturilor de praitoare pe pante mai mari poate favoriza scurgeri
mai abundente, iar execuia unor lucrri ameliorative antierozionale reduce simitor
scurgerea.
Scurgerea pe versani poate fi caracterizat prin urmtorii parametri:
coeficientul de scurgere (K
s
), scurgerea medie specific, timpul de con-centrare, viteza
de scurgere.
Coeficientul de scurgere reprezint raportul dintre volumul scurgerii (V
s
) de
pe o suprafa dat i pentru o perioad de timp considerat (lun, sezon, an etc.) i
volumul precipitaiilor (V
p
) din aceeai perioad i de pe aceeai suprafa:

p
s
s
V
V
K = ( 2.41.)
Valoarea coeficientului K
s
este deci subunitar i depinde de durata i
intensitatea ploilor, panta versanilor, natura solului, mod de folosin etc. In
tabelul nr.2.2. se dau valorile medii ale coeficientului de scurgere dup Richards i
Frevert, n func ie de modul de folosin, natura solurilor i pant.
Tabelul nr. 2.2
Valoarea coeficientului de scurgere
(dup Richards K. i Frevert, 1955)
Textura solului
Folosina
terenului
Panta
%
Luto-nisipoas
Nisipo-lutoas
Lutoas i luto-
argiloas
argiloas
0 5 0,10 0,30 0,40
5 - 10 0,25 0,35 0,50 Pdure
10 - 30 0,30 0,50 0,60
0 5 0,10 0,30 0,40
5 - 10 0,16 0,36 0,55 Pune
10 - 30 0,22 0,42 0,60
0 5 0,30 0,50 0,60
5 - 10 0,40 0,60 0,70
Teren
cultivat
10 - 30 0,52 0,72 0,80
Pentru a stabili gradul de protecie al solului ocupat cu diferite culturi
profesorul universitar Mircea Mooc a determinat coeficientul de scurgere, gradul de
turbureal a apei i stratul de ap scurs dup o ploaie de 39 mm, urmat de alt
ploaie de 37 mm la o pant medie de 7% (tabelul nr.2.3.). Din acest tabel rezult foarte
clar influena modului de folosin al terenului asupra valorii coeficientului de scurgere i
a eroziunii.
43
Tabelul nr.2.3.
Coeficientul de scurgere i gradul de tulbureal (dup M. M o o c)
Planta cultivat sau
procedeul folosit
Stratul de ap
scurs,
mm
Coeficientul
de scurgere
Valoarea relativ a
coeficientului de
scurgere
Gradul de
tulbureal,
g/1
Porumb 30,20 0,47 100 100
Cartof 26,8 0,41 87 35
Gru de toamna 10,4 0,16 34 10
lerburi anul II 9,3 0,14 30 5
Ogor negru 18,8 0,29 61 141
Porumb pe curba de
nivel
19,0 0,29 61 41
Cartof mulcit 19,0 0,29 61 24

Coeficienii de scurgere se pot determina prin relaia de calcul indicat, n cazul
n care pentru suprafaa studiat exist valorile V
s
i V
p
, iar dac nu se dispune de
aceste date, coeficienii de scurgere se pot extrage din lucrri de specialitate. n
msura posibilitailor este indicat a se folosi cmpuri experimentale speciale pentru
determniarea coeficientului de scurgere (platforme delimitate, cultivate cu diferite
culturi si prevzute cu instalaii speciale de captare a apei scurse).
Scurgerea medie specific (sau modulul scurgerii) reprezint volumul de ap scurs
de pe suprafat de 1 km
2
n unitatea de timp (1/skm
2
). n tabelul nr.2.4 este indicat
scurgerea medie specific n ara noastr n funcie de relief.
Tabelul nr.2.4.
Scurgerea medie specific n Romnia dup zonele de relief
Zona de relief Altitudinea
Scurgerea specific
l/s km
2
Muni nali 1800-2500 15 - 50
Muni 800-1200 10-15
Dealuri 500-800 3-12
Coline 300-500 2-5
es 0-300 0,5-2
Timpul de concentrare reprezint timpul necesar apei de scurgere pentru a
ajunge de la locul de formare pna la locul considerat pe talveg, iar n cazul lucrrilor de
pe versani, timpul necesar scurgerii pentru a ajunge de la o lucrare la alta. Timpul de
concentrare (t
c
) depinde de lungimea versantului sau a bazinului, de viteza apei i se
determina cu relaia :
( ) ( ) ute
V
L
t sau ore
V
L
t
c c
min
60 6 , 3
= = (2.42.)
n care :
L - lungimea cursului de ap, km;
V - viteza apei, m/s ;
I - distana n metri de la locul de formare a scurgerii pna la punctul
considerat.
44
Timpul de concentrare se foloseste la stabilirea duratei ploii de calcul n
dimensionarea lucrrilor de combaterea eroziunii solului.

Viteza de scurgere a apei pe versani (V) se poate determina folosind for mula lui
Kost eakov :

L I K c m V
2
= (2.43.)
n care :
m - coeficient cu valoare 1 pentru scurgerea laminar i 2 pentru
scurgerea turbulent ;
i c o =
- coeficient ce caracterizeaz rugozitatea terenului i variaz
ntre 7 - 30
i - panta terenului ;
K
s
- coeficient de scurgere;
I - intensitatea precipitaiilor, m/s;
L - lungimea versantului, m.


2.3. NOIUNI DE HIDROGRAFIE

Hidrografia are drept obiect descrierea i caracterizarea bazinelor hidrografice i a
cursurilor de ap, furniznd datele necesare cunoatererii fenomenelor hidrologice i
determinrii parametrilor scurgerii la suprafa.

2.3.1. Bazinul hidrografic

Fiecare ru sau lac i colecteaz apele de pe o anumit suprafa care poart
numele de bazin de recepie sau bazin hidrografic (fig.2.17.). Aceste ape se scurg la
suprafaa pmntului i provin din precipitaii i/sau izvoarele apelor subterane fiind
evacuate n vi, praie, ruri, fluvii i lacuri permanente sau temporare.


Fig.2.17. Bazinul hidrografic
45
Zona cuprins ntre dou cursuri de ap poart denumirea de interfluviu. Cursurile de
ap se alimenteaz att din scurgerea de suprafa ct i din cea subteran. Uneori cele dou
bazine au suprafee i cumpene diferite, o cumpn superficial (de suprafa) a apelor sau
subteran, (fig.2.18.).
Fig.2.18. Cumpna superficial i subteran a apelor

Cumpna superficial se poate schimba n timp prin aciunea eroziunii solului sau prin
aciunea omului, n special n zonele joase.
Delimitarea bazinelor hidrografice se face pe planuri sau hri prevzute cu curbe de
nivel. n amenajarea cursurilor de ap, identificarea bazinelor de recepie respective este
absolut necesar, ntruct pe de o parte valoarea ce o exprim intr n numeroase formule de
calcul, iar pe de alt parte ne ofer o imagine a elementelor ce-l caracterizeaz (mrime,
relief, grad de frmntare etc.).
Un bazin hidrografic se caracterizeaz prin:
- suprafaa bazinului hidrografic (S) se exprim n Km
2
sau ha i se determin prin
planimetrare; Mrimea suprafeei bazinului i forma au un rol important n producerea i
evoluia fenomenelor hidrologice, astfel, n cazul bazinelor mici, dinamica scurgerilor
urmrete ndeaproape evoluia precipitaiilor, n timp ce n cazul bazinelor mari, n care
precipitaiile nu acoper ntreaga suprafa, apare un decalaj ntre scurgeri i precipitaii
bazinul hidrografic are n acest caz un rol de regularizator al scurgerii. n cazul bazinelor
mari de form alungit, situate n mai multe zone climatice aceste caracteristici se
accentueaz.
- lungimea bazinului (L) adic distana de la vrsare pn la punctul cel mai ndeprtat din
zona izvorului (cumpna apelor);
- limea medie a bazinului (B), care reprezint raportul ntre suprafaa bazinului (S) i
lungimea bazinului (L); aceast caracteristic permite s se facp aprecieri asupra
volumului i amplitudinii viituri. Bazinele alungite au lime mai mic i de aceea
amplitudinea viituri va fi mai redus;
- altitudinea medie a bazinului (H
m
), cu ajutorul creia se stabilete unitatea de relief a
bazinului hidrografic; se determin cu relaia:

S
h S
H
i i
n
i
m
1 =
E
= (m)
n care: S
i
suprafaa ntre dou curbe de nivel nvecinate
h
i
semisuma cotelor celor dou curbe de nivel nvecinate
S suprafaa bazinului hidrografic
46
n funcie de valorile altitudii medii se consider c sunt bazine de deal cele ce
depesc 600 m i bazine de cmpie, cele a cror altitudine nu depesc 200 m.
- panta medie a bazinului (I
m
) ne d indicaii cu privire la viteza de scurgere a apei i deci
a forei de eroziune i de transport. Se determin cu relaia:

S
h l
I
i
m

A
= (%)
n care: l
i
lungimea total a curbelor de nivel din bazinul hidrografic
Ah echidistana curbelor de nivel
S suprafaa bazinului hidrografic

2.3.2. Reeaua hidrografic

n interiorul unui bazin hidrografic se gsete o reea de cursuri de ap i vi de
diferite mrimi, mai mult sau mai puin dezvoltate. Totalitatea firelor de ap permanente sau
temporare, naturale sau artificiale, formeaz aa numita reea hidrografic. O reea
hidrografic prezint numeroase ramificaii de mrimi i forme diferite. Din punct de vedere
al formrii lor, reelele hidrografice pot fi:
- reele hidrografice naturale - care au aprut n urma eroziunii geologice i eroziunii
accelerate regresive;
- reele hidrografice artificiale (antropice) care este realizat de om prin
proiectarea i executarea de lucrri hidrotehnice i hidroameliorative (canale,
lacuri de acumulare, amenajri piscicole, etc.).
Reeaua hidrografic permanent cuprinde elementele reelei cu debit permanent
(pruri, ruri, fluvii, lacuri) n timp ce reeaua hidrografic temporar (nepermanent) este
alctuit din toreni, ravene, ogae, vlcele, viroage i vi prin a cror seciune se scurg apele
dup ploi sau rezultate din topirea zpezilor.
n cadrul reelei hidrografice fiecare component a reelei prezint un bazin propriu.
Reeaua hidrografic se caracterizeaz prin:
- lungimea reelei (L) rezult prin nsumarea lungimii tuturor firelor de ap,
msurate pe planul de situaie cu ajutorul curbimetrului sau direct n teren prin
ridicri topografice;
- Densitatea reelei hidrografice (D) - arat gradul de fragamentare al terenului i
depinde de natura rocilor, relief, precipitaii, modul de folosire al terenului, lucrri
hidroameliorative. Se exprim prin raportul ntre lungimea n km a tuturor
cursurilor de ap de pe suprafaa bazinului hidrografic respectiv (L) i suprafaa
bazinului (S):
S
L
D
E
= (km/km
2
)
Densitatea reelei hidrografice pe teritoriului Romniei este n medie de 0,49 km/km
2
,
iar lungimea reelei fluviatile de 120000 km. Lund n considerare formele de relief,
densitatea reelei este minim la es Dobrogea i Brgan (0-0,5 km/km
2
) i maxim la
munte munii Fgraului i Apuseni (0,5-1,2 km/km
2
).
Cursurile de ap care s-au format pe vi se prezint sub form de albii relativ nguste
i adnci, numite albii minore, prin care se scurg debitele mici i mijlocii. Albia minor n
zona de cmpie prezint n plan un aspect sinuos, iar sinozitile poart numele de meandre
(fig.2.19., a).
47


Fig.2.19. Albia minor a cursului de ap
n profil longitudinal (a) i transversal (b)

Linia imaginar continu care unete punctele cele mai joase ale albiei minore
reprezint talvegul. Cursul de ap n profil longitudinal prezint trei sectoare convenionale:
cursul superior, mijlociu i inferior. Cursul superior (de la izvoare) se caracterizeaz prin
pante i viteze mari, cursul mijlociu n aval de cursul superior prin pante i viteze mijlocii i
cursul inferior, pn la revrsare cu pante i viteze mici.
n profilul transversal un curs de ap prezint urmtorele elemente:
- valea rului este elementul cel mai important al unei reele hidrografice i reprezint
forma negativ de relief prin care apele rurilor se scurge de la izvoare pn la vrsare
avnd forma unei depresiuni nguste i alungite. Valea s-a format n urma concentrrii
apelor provenite din precipitaii sub influena gravitaiei, a micrii neotectonice, a
ghearilor i a vntului. n etapa de formare, valea unui curs de ap trece prin mai multe
etape: n prima etap are loc fenomenul de iroire, cu caracter liniar, apoi apare scurgerea
torenial (temporar) care d natere la rigole, ogae, ravene i toreni. n ultima faz apare
scurgerea permanent sub form de praie, ruri i fluvii. Elementele principale ale unei vi
sunt: albia minor, albia major i versanii.
- albia minor (matca) este partea din albie acoperit cu ape mici i medii. Ea este alctuit
din firul vii (talveg), fundul albiei (patul albiei) i malurile albiei, care pot fi convexe,
concave sau n trepte (fig.2.19., b). Talvegul reprezint linia care unete punctele cu cota
cea mai mic.
- albia major (lunca vii); la ape mari, cnd nivelul depete albia minor, se produc
inundaii, iar partea din vale care se inund reprezint albia major i corespunde n general
cu lunca inundabil (fig.2.20.).


Fig.2.20. Seciune transversal printr-o vale
1 albia minor; 2 albia major ; 3 baza sau piciorul versantului; 4 versant;
5 cumpna apelor; a zona preterasic; b zona central; c zona de grind

Albia major a rurilor mari este delimitat de o parte i de alta de urmtoarele trei
zone specifice:
- zona de grind din apropierea albilei minore format din soluri uoare, nisipoase
(aluviuni depuse la viituri). Aceast zon prezint cote ale terenului mai ridicate
dect albia minor de la civa centimetri la 1-2 m, apa freatic are adncimi de 3-
5 m iar zona este mai rar inundabil;
48
- zona central plan, mai lat i mai joas n raport cu fia de grind, cu soluri mai
argiloase, apa freatic la adncime mai mic (1-3 m), inundabil i strbtut de
vechi albii;
- zona preterasic care separ albia major de versani este cea mai joas, cu cotele
cele mai mici, cu soluri grele, uneori salinizate. Aceast zon este alimentat de
apele care se scurg de pe versani din precipitaii dar i din apa freatic care este
aproape de suprafa terenului fiind influenat direct i de nivelurile apei din ru.
Prezint numeroase bli i privaluri fiind deseori nmltinit;
- versanii reprezint suprafaa nclinat cuprins ntre cumpna apelor i albia
major/minor; mai sunt denumii de, pante sau coaste. La un versant se deosebesc:
muchia (cumpna) versantului sau limita superioar a versantului, baza versantului
(piciorul sau poalele versantului) i linia de cea mai mare pant sau linia de scurgere a
apei; dup linia de cea mai mare pant, versanii pot fi abrupi, terasai, concavi, convexi
sau drepi. La o albie major se deosebete o pant longitudinal, care descrete de la
izvor spre confluen i o pant transversal care prezint caracteristicile descrise anterior.
Albiile majore mai nguste (cteva sute de metri) sunt relativ drepte n profil transversal,
iar cele late i foarte late prezint o pant ce descrete de la albia minor spre baza
versantului.
Vile evoluate sunt de obicei largi, au un aspect sinuos n plan, iar panta vii tinde
ctre o pant de echilibru de cele mai multe ori prezint terase. Terasele s-au format prin
adncire i deplasri laterale ale cursului de ap.
Luncile sunt n general foarte fertile ns pentru a fi utilizate raional se impun msuri
hidroameliorative complexe i difereniate n funie de cele trei zone.

2.4. NOIUNI DE HIDROMETRIE

Hidrometria reprezint un capitol al hidrologiei care se ocup cu msurarea i
nregistrarea datelor hidrologice.

2.4.1. Elemente de hidrologia rurilor

Aplicarea msurilor hidroameliorative (ndiguiri i regularizri, irigaii, desecri-
drenaje) impune stabilirea unor anumite observaii (niveluri, debite) pentru diverse intervale
de timp n amplasamente bine definite. Observaiile asupra nivelurilor se fac n puncte special
amenajate numite posturi hidrometrice dotate cu aparatur i instalaii speciale. Aceste
observaii sunt folosite n proiectarea i exploatarea digurilor, barajelor, a prizelor de ap, etc.
Regimul nivelurilor rurilor, este unul dintre cele mai importante elemente ale
regimului rurilor i reprezint nlimea suprafeei luciului apei deasupra unui plan de
referin, convenional considerat cota O.
Nivelurile rurilor variaz n limite foarte largi, deosebindu-se limite de variaii, de la
variaii zilnice pn la variaii multianuale. Factorul fundamental care determin variaia
nivelurilor este debitul, iar ca factori secundari se menioneaz remuul, eroziunea, colmatarea
etc.
ntr-o seciune cu albia stabil a unui ru, la care sunt efectuate nregistrri de niveluri
pe o perioad ndelungat de timp, se pot defini urmtoarele niveluri:
- nivelul maxim nregistrat ntr-o perioad de mai muli ani, H
max
;
- nivelul maxim mediu, care reprezint media nivelurilor maxime anuale, H
max.med
;
- nivelul mediu anual reprezint media tuturor nivelurilor dintr-un an, H
o
;
- nivelul mediu normal, adic media mediilor anuale, H
med
;
- nivelul minim mediu, care se obine ca medie a nivelurilor minime anuale (numit i
nivel de etiaj), H
min,med
;
- nivelul minim, care reprezint nivelul cel mai sczut dintr-o perioad de timp, H
min
.
49
La posturile hidrometrice se msoar nivelurile zilnice care prelucrate se public n
anuale hidrologice.
Reprezentarea grafic a variaiei nivelurilor pe o perioad de timp dat se numete
hidrograful nivelurilor. n proiectarea lucrrilor de mbuntiri funciare se reprezint de
asemenea frecvena i durata nivelurilor. Nivelurile apei pot fi apreciate i prin noiunea de
hidrograd (H
g
), o unitate de msur local pentru nlimea apelor egal cu a zecea parte din
diferena dintre nivelul maxim (H
max
) i nivelul minim (H
min
):
10
min max H H
H
g


n funcie de numrul de hidrograde se poate aprecia posibilitatea apariiei viiturilor.
Astfel, ntre 1 2 hidrograde se consider nivelul staionar, ntre 4 7 hidrograde apele sunt
n continu cretere fiind de ateptat viituri, iar la valori ale hidrogradului de peste 9 nivelurile
sunt extraordinare.
Viiturile sunt creteri brute ale nivelurilor datorate unor ploi toreniale sau a altor
cauze.
Msurarea nivelului se face cu ajutorul mirelor hidrometrice, limnigrafelor sau
telelimnigrafelor.
Regimul debitelor rurilor. Debitele cursurilor de ap prezint variaii foarte mari n
timp i spaiu, determinate de regimul de alimentare i condiiile naturale. De aceea, se impun
stabilirea unor limite care s precizeze debitele caracteristice necesare n proiectarea i
executarea lucrrilor hidroameliorative etc.
Debitele caracteristice utilizate n diversele calcule hidrologice sunt:
- debitul maxim istoric (Q
max ist
) reprezint cel mai mare debit nregistrat;
- debitul maxim mediu (Q
max med
) reprezint media debitelor maxime anuale;
- debitul maxim anual (Q
max an
) reprezint debitul cel mai mare nregistrat n cursul
unui an;
- debitul mediu anual (Q
m an
);
- debitul modul (Qo) reprezint media aritmetic a debitelor medii anuale pe o
perioad mai mare de ani consecutivi;
- debitul mediu pe o perioad limitat de timp (Q
m var
, pentru o anumit lun, Q
mai
,
pe perioada de vegetaie - Q
m
etc.);
- debitul minim (Q
min
) este cel mai mic debit nregistrat ntr-un an;
- debitul minim minimorum (Q
min

min
) este cel mai mic debit nregistrat pe o
perioad mare de timp.
Variaiile mari ale debitelor au impus ca n anumite calcule s fie necesar a se stabili
gradul de asigurare a unor debite caracteristice. Metoda de calcul a debitelor pentru o anumit
asigurare este aceeai ca i pentru precipitaii sau alt variabil. Ca i nivelurile, variaia
debitelor poate fi de asemenea reprezentat grafic prin hidrograful debitelor. Cnd variaia
debitelor se refer la perioada de viitur, atunci hidrograful se numete hidrograful viiturei.
Debitele caracteristice se pot determina pe dou ci i anume:
- pe cale direct, cnd exist date obinute direct din observaii i msurtori
hidrometrice;
- pe cale indirect, cnd nu se dispune de astfel de date, folosind diferite relaii
empirice de calcul.
Debitul maxim (Q
max
), atunci cnd durata precipitaiilor depete timpul de
concentrare, se poate determina cu formula general:
T
HS K
Q
S
= max
n care:
K
S
coeficient de scurgere;
H precipitaiile ce determin debitul maxim, n m;
S suprafaa bazinului de recepie, n m
2
;
T durata precipitaiilor, n secunde.
50
Pentru determinarea debitelor maxime exist numeroase formule de calcul, ns n
Romnia se folosete formula adoptat de Musta (1973) pentru debite cu asigurarea de 1%
i cu precizarea coeficienilor stabilii pe baz de studiu pentru bazine de recepie mici, sub
100 km
2
:
Q
1%
= 0,28H
60
K
S
S


unde:
H
60
precipitaii maxime orare (fig.nr.2.21.)
K
S
coeficientul de scurgere (fig.nr.2.22.);
S - suprafaa bazinului de recepie, n km
2
;
- coeficientul de reducie < 1,0 (tabelul nr.2.5.)

Fig.2.21. Zonarea precipitaiilor maxime orare cu asigurarea de 1 %Fig.2.22. Harta zonelor coeficientului de surgere K
s
al viiturilor din ploi

51
Tabelul nr.2.5.
Valorile medii ale coeficientului de reducie n funcie de suprafaa i
altitudinea medie a bazinului

Trepte de
altitudine H
(m)

Trepte de
suprafee F
(km
2
)
< 200
2
0
0

-

4
0
0

4
0
0

-

6
0
0

6
0
0

-

8
0
0

8
0
0

-

1
0
0
0

1
0
0
0

-

1
2
0
0

> 1200
0-5,00 - 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,73
5,10-10,0 - 0,70 0,55 0,53 0,48 0,45 0,45
10,1-20,0 0,60 0,58 0,40 0,38 0,36 0,35 0,30
20,1-30,0 0,50 0,35 0,33 0,30 0,25 0,23 0,22
30,1-40,0 0,35 0,30 0,28 0,25 0,21 0,20 0,19
40,1-50,0 0,30 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18
50,1-60,0 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17
60,1-70,0 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15
70,1-80,0 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13
80,1-90,0 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
> 90,0 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12 0,12 0,11

2.4.2. Staii hidrometrice

Msurtorile se execut la posturi fixe instalate pe ruri (staii hidrometrice) i
urmresc stabilirea urmtoarelor elemente: nivelurile, care-s cele mai importante observaii i
care se nregistreaz zilnic, panta suprafeei apei, temperatura, prelevare de probe de ap,
debite etc.
Pe ruri mai mari se amplaseaz mai multe posturi care formeaz mpreun reeaua
hidrometric. La alegerea punctelor de amplasare a staiei hidrometrice trebuie s se in
seama de urmtoarele: rul s curg pe un singur bra la niveluri minime i medii; s fie drept
i stabil; staia s fie departe de obstacole; uor accesibil, lipsit de arbori i mrcini. Astfel
de staii se instaleaz i pe canale deschise n sisteme de irigaii i desecri-drenaj.
n punctul de staie se instaleaz o mir hidrometric (fig.2.23.). la variaii mari de
nivel se amplaseaz mai multe mire hidrometrice n scar (fig.2.24.) Pentru date mai exacte se
folosesc aparate speciale care nregistreaz nivelurile numite limnigrafe (fig.2.25), ele fiind
amplasate ntr-o cabin special (fig.2.26) care comunic cu apa print-un pu sau tub.


Fig.2.23. Mire hidrometrice
a vertical; b nclinat; c cu zimi pentru nivele maxime; d cu zimi pentru nivele minime

52

Fig.2.24. Amplasarea mirelor hidrometrice n scar
Fig.2.25. Schema simplificat a Fig.2.26. Cabin pentru instalarea
limnigrafului de tip Valdai limnigrafului

Suprafaa seciunii transversale a staiei hidrometrice corespunztoare unui anumit
nivel citit la mir i raportat pe plan se poate determina prin planimetrare sau analitic,
mprind suprafaa respectiv, ntr-o serie de suprafee a cror valori se nsumeaz (fig.2.27).

Repartiia vitezelor n seciune. n diversele calcule necesare n hidrologie se
folosete de obicei pentru viteza apei, viteza medie. Msurnd ns viteza pe o seciune
vertical la diferite adncimi se constat c ea variaz astfel (fig.2.28): viteza la suprafa (V
s
)
dei este mai mare ca viteza medie (V
m
) este totui mai mic dect viteza maxim (V
max
).
Viteza de fund (V
f
) foarte mic n apropierea pereilor albiei, trebuie s devin zero n ptura
aderent la perei.

Fig.2.27. Determinarea seciunii Fig.2.28. Repartiia vitezelor
transversale a unui ru


53
Determinnd numai viteza de suprafa, se pot deduce celelalte viteze prin calcul:
V
m
= 0,825 V
s
V
max
= 1,29 V
s
= 1,513 V
m
Obinuit se msoar prin diferite metode i vitezele la diverse adncimi pe ntreaga
seciune transversal, viteza medie reprezentnd media aritmetic a tuturor msurtorilor.
Viteza de curgere a apei pe ruri i canale se determin pe cale direct cu ajutorul unor
instrumente de diferite tipuri, cum ar fi: flotoarele, morica hidraulic, tubul Pitt etc.
Corelaia ntre niveluri i debite. La staia hidrometric se determin debite Q
1
, Q
2

....Q
n
corespunztoare nivelurilor H
1
, H
2
...H
n
valori care se trec ntr-un grafic. Se obin o serie
de puncte (fig.2.29), avnd o oarecare mprtiere. Se reprezint grafic Q = f(H) i se obine o
curb care de obicei are convexitatea orientat spre ordonat (axa nivelurilor). Aceast curb
poart denumirea de cheie hidrometric sau limnimetric, iar pentru trasarea ei este nevoie de
dou scri: una vertical pe care se vor trece nivelurile i una orizontal pe care se vor trece
debitele.

Fig.2.29. Cheia limnimetric
Pentru orice staie hidrometric pentru care s-a ntocmit o cheie hidrometric se poate
stabili debitul corespunztor unui nivel citit ntr-un anumit moment fr a se mai face alte
msurtori. Cheia limnimetric este valabil atta timp ct profilul transversal nu se modific.
La unele ruri ns pot aprea n timp modificri datorit eroziunii, din care cauz se impune
din timp n timp refacerea cheii limnimetrice; i la canalele de irigaii consolidate prin
betonare, poate fi utilizat o cheie hidrometric timp ndelungat.
Metoda de determinare a debitului cu ajutorul cheii limnimetrice este foarte simpl,
rapid i nu necesit construcii costisitoare.

2.5. NOIUNI DE HIDROGEOLOGIE

2.5.1. Definiie. Generaliti

Hidrogeologia este tiina care studiaz geneza, dinamica i proprietile fizice,
chimice i biologice ale apelor subterane, corelaia dintre legile de micare specifice apei
subterane cu apele de suprafa. Datele furnizate au o deosebit importan att pentru
stabilirea celor mai bune soluii de proiectare, execuie, exploatare i ntreinere a lucrrilor de
mbuntiri funciare, ct i pentru prognozarea efectelor acestor lucrri, n timp, asupra
apelor subterane.
n trecut, lipsa cunotinelor de hidrogeologie a condus la dispariia unor civilizaii
nfloritoare. Aplicarea irigaiilor neraionale au determinat degradarea solului pe suprafee
ntinse de teren prin procese de salinizare i/sau nmltinire conducnd n acest fel la lipsa
hranei.
n ara nostr, creterea nivelului apelor freatice din sistemele de irigaie (exemplu, n
amenajarea Stoeneti-Viina), caracterul temporar sau permanent al excesului de umiditate n
incintele ndiguite din Lunca Dunrii dar i a luncilor rurilor interioare, fenomenele de
srturare secundar n amenajrile de orezrie (exempluamenajrile orizicole din judeul
54
Ialomia, zona nord Bucureti) etc., sunt numai cteva exemple care atrag atenia asupra
modului n care trebuie concepute, executate i exploatate lucrrile de mbuntiri funciare.
n prezent, extinderea amenajrilor de mbuntiri funciare pe suprafee mari i luarea
n cultur a luncilor inundabile, se impune efectuarea de studii hidrogeologice aprofundate cu
scopul de a determina resursele de ap subteran, i de a prevenii sau nltura fenomenele de
nmltinire i/sau salinizare.
Studiile hidrogeologice au un rol important alturi de cele pedologice deoarece prin
intermediul lor se stabilesc msurile hidroameliorative specifice zonelor amenajate cu lucrri
de mbuntiri funciare. Tot pe baza acestor studii, se stabilesc programe privind evoluia
nivelurilor apelor freatice i a solului, msuri de prevenire a polurii apelor subterane sub
influena lucrrilor hidroameliorative aplicate. Astfel, n prezent, nu se mai concep nici-un fel
de amenajri de mbuntiri funciare fr ca acestea s fie aplicate n complex, cu un control
foarte riguros asupra degradrilor ce pot apare n timp asupra apei freatice sau a solului.
In Romnia, resursele de ap subteran nsumeaz circa 8 miliarde m
3
din care 4 5
miliarde m
3
pot fi folosii ca surs de alimentare cu ap. Ele prezint caliti superioare fa
de apele de suprafa care i pierd din volum prin evaporare i sunt supuse mai intens
polurii. Apele subterane pot fi folosite ca ape potabile, fr o tratare prealabil, debitele
exploatate se compenseaz prin rennoire natural. Mai pot fi folosite i pentru amenajri
locale de irigaii dac acvifere din zonele respective permit acest lucru.
Temperatura apelor subterane aflate la adncimi cuprinse ntre 25 35 m este egal cu
temperatura medie anual a zonei respective, i crete n trepte geotermice cu circa 3
o
C/100 m
la adncimi mai mari de 35 m. La noi n ar, temperatura medie a apei freatice este de 13-
17
o
C vara i 8
o
C iarna, la adncimi cuprinse ntre 25-35 m.
Gradul de mineralizare este influenat de litologia straturilor n care este cantonat apa
subteran.

2.5.2. Clasificarea i distribuia pe vertical a apelor subterane

Teoriile referitoare la originea apelor subterane, mai mult sau mai puin controversate
(Palissy, Descartes, Volger, Mariotte) au stabilit prin Lebedev (1936), c apele subterane se
formeaz, n cea mai mare parte, prin infiltraia apei din precipitaiile atmosferice i numai 1/7
1/5 prin condensarea vaporilor provenii din atmosfer n porii i fisurile rocilor (Piota I.,
Buta I. -1975).
Din punct de vedere al condiiilorde cantonare, stratificare i alimentare, apele
subterane sunt de tip freatic sau de adncime (Nicolau C. i colab. 1970).
Apele de tip freatic se submpart n:
- ape suspendate sau suprafreatice care apar n mod natural sub influena condiiilor
meteorologice, sau artificial, prin pierderile de ap din sistemele de irigaii. Apar
frecvent n primverile ploioase, n special, n zone bogate n precipitaii i mai
reci, unde se menin aproape tot timpul anului;
- ape freatice, specifice terenurilor permeabile situate pe straturi impermeabile, sunt
mai profunde dar influenate att de condiiile climatice ct i de lucrrile de
mbuntiri funciare; n funcie de adncime, se deosebesc ape freatice aflate la
adncime critic (1-3 m), subcritic (3-5 m) i acritic (5-6 m); apa freatic situat
la adncime critic poate provoca gleizarea sau nmltinirea solului dac apa urc
prin capilaritate pn la suprafaa solului, iar dac este mineralizat srturarea
solului. Suprafaa apelor freatice se reprezint pe planuri hidrogeologice prin linii
echipoteniale ale suprafeei libere numite hidroizohipse cnd sunt linii de egal
cot a nivelului freatic, sau izofreate cnd sunt curbe de egal adncime a
suprafeei libere a apei freatice;
- straturi acvifere libere, specifice depunerilor aluvionare din albiile majore ale
apelor curgtoare, esurilor aluviale, bazelor teraselor rurilor i depozitelor de
loess;
55
- ape dintre straturi impermeabile, fr presiune, cantonate ntre al doilea sau al
treilea strat impermeabil, influenate mai puin de condiiile climatice.
Apele de adncime se gsesc la adncimi mari, cantonate tot ntre straturi
impermeabile. Aceste ape se afl sub influena presiunii hidrostatice care le imprim un
caracter ascensional negativ, cnd se ridic n piezometre numai deasupra stratului din care
provin i caracter ascensional pozitiv, cnd se ridic deasupra liniei terenului.

Din punct de vedere a originii, apele subterane se clasific n:
- ape vadoase, provin din apa de infiltaie din precipitaii sau ruri i din
condensarea vaporilor n partea superioar a litosferei; aceste ape sunt folosite n
lucrrile de mbuntiri funciare;
- ape juvenile sau magmatice, provin din condensarea subteran a vaporilor rezultai
din procesele fizico-chimice de adncime prin degazeificarea magmelor. Au
temperaturi ridicate i sunt bogate n sruri i gaze n soluie, iar cnd ies la
suprafa sunt considerate ape minerale;
- ape fosile sau de zcmnt se prezint sub forma unor straturi acfivere sub
presiune fiind legate de zcmintele petrolifere.

Distribui apelor subterane pe vertical este determinat de:
- structura geologic a straturilor;
- constituia litologic a rocilor;
- permeabilitatea i alternana straturilor.

n distribuia apelor subterane pe vertical se disting dou zone principale i anume:
- zona de aeraie sau saturaie incomplet, caracterizat prin existena n porii solului
att a apei ct i a aerului;
- zona de saturaie complet sau aa-numit zon de ap subteran.
Pe profil mai apare o zon de fluctuaie care cuprinde att zona de aeraie ct i
subzona capilar.
n figura nr.2.30. se pot observa zonele i subzonele de distribuie a apei pe vertical
pornind de la suprafaa solului, caracterizate dup cum urmeaz:
Zona de aeraie are ca limite de referin nivelul suprafeei terenului i nivelul apei
freatice, grosimea ei avnd o mare amplitudine de variaie i anume de la 0 m pe terenurile
mltinite la zeci i chiar sute de metri pe terenurile din zonele aride. n aceast zon apa
dominant este cea capilar, reinut datorit forei cu acelai nume, denumit i ap
suspendat. Existena n aceast zon i a apei gravitaionale este urmare a cderii unor ploi
sau aplicrii unor udri, deci o chestiune de tranzit spre zona saturat ntr-un timp mai mult
sau mai puin ndelungat, potrivit cu mrimea ploilor sau normelor de udare.
Subzona de evaporaie are ca limit de referin nivelul suprafeei terenului i o
grosime variabil n adncime, pn la circa 1 2 m, n funcie de adncimea pn la care se
produce evaporaia. Din aceast subzon se evapor apa czut din precipitaii sau distribuit
prin irigare. Micare dominant a apei are loc de jos n sus (micare capilar) i n msur mai
mic, de sus n jos, prin difuziune, datorit pF-ului pe profil.
Subzona intermediar ocup stratul dintre subzona de evaporaie i subzona franjului
capilar. Grosimea ei depinde de adncimea apei freatice. n aceast zon apa circul pe
vertical datorit forei gravitaionale pn se ajunge la ap pelicular. Apa pelicular nu
este, n general, accesibil plantelor, ceea ce face ca zona s mai fie denumit i orizont mort.
Totodat, datorit existenei unor vapori de ap din aer care pot condensa, subzona se
mai numete i zon de condensare.
56


Fig.2.30. Distribuia apelor subterane pe vertical

Subzona capilar sau subzona franjului capilar se afl deasupra nivelului apei
freatice, grosimea ei depinde de diametrul capilarelor, iar umiditatea crete de sus n jos.
Zona de saturaie are ca limit de referin nivelul superior al apei freatice i stratul
impermeabil pe care se sprijin. Variaia freaticului n funcie de precipitaii, irigaii sau
evapotranspiraie, d caracterul fluctuant al acestei zone, denumit zon de fluctuaie.

2.5.3. Regimul apelor freatice

Amplitudinea de variaie a nivelurilor i chiar a debitelor apelor freatice este
determinat de influena a dou categorii de factori: naturali i artificiali.
Dintre factorii naturali, precipitaiile influeneaz cel mai mult variaia nivelului apelor
freatice. Acest lucru este expresia corelaiei, n timp, dintre cantitatea de precipitaii czute,
mrimea infiltraiei, proprietile fizice i hidrofizice ale orizonturilor solului etc. Cercetri
efectuate n acest sens n Lunca Dunrii incinta Boianu-Sticleanu (Plea I. i colab. 1968) au
artat c dup perioadele de precipitaii abundente czute n anii 1966 i 1967, nivelul apei
freatice a crescut cu peste 0,5 m.
Modul de exprimare a influenei precipitaiilor asupra creterii nivelului apelor freatice
se face prin coeficientul de efectivitate C
e
, ca raport ntre suma precipitaiilor P i creterea
nivelului freatic C, n funcie de natura stratului saturat, adic:
C
P
C
e
=
Pe suprafeele de teren limitrofe cursurilor de ap, nivelul apelor freatice este
influenat i de variaia nivelelor din aceste cursuri. Astfel, la ape cu niveluri ridicate n albiile
cursurilor crete i nivelul apelor freatice i invers. Experiene efectuate, n condiiile artate
anterior, precizeaz c nivelul ridicat al Dunrii a determinat creteri ale nivelului apelor
freatice pe o distan de circa 1 km, cu valori n jur de 1 m, nregistrate n puurile de
observaie amplasate n imediata vecintate a digului longitudinal i de circa 0,5 m la distana
de 400 m de dig. Efectul drenant al Dunrii s-a resimit pn la distana de peste 700 m de
digul longitudinal.
Caracteristicile pedoclimatice specifice teritoriului rii noastre, conduc la o mprire
a apelor freatice n zonale i azonale, cu importante implicaii n abordarea diferitelor genuri
de lucrri de mbuntiri funciare.
Pe baza valorilor coeficientului (indicelui) de ariditate K
c
, ca raport ntre gradul de
evaporabilitate, E i precipitaii, P, adic:
P
E
K
c
=
57
Teritoriul rii a fost mprit n funcie de zona de umiditate i caracterul apelor
freatice, dup cum urmeaz:
Ape freatice zonale:
- Kc < 0,8 pentru zona umed specific regiunilor nalte (Carpaii Orientali i
Meridionali, Munii Apuseni etc);
- 0,8< Kc < 1,2 pentru zona subumed specific Podiurilor Moldovei i
Transilvaniei, caracterizate prin adncimi mari ale apelor freatice, precum i
cmpiilor pietmontale (depresiunile Giurgiului, Ciucului, Brsei, Fgraului,
curbura Carpailor etc) caracterizate prin adncimi mici, de la 0-7 m;
- Kc > 1,2 pentru zona secetoas, specific unor pri din Podiul Brladului i
Cmpia Jijiei unde apele freatice sunt adnci i cu grad mare de mineralizare,
precum i n Cmpia Tisei, Cmpia Criurilor, Cmpia Romn, pe terenurile
loessoide, cu adncimi de la ordinul metrilor la zeci de metri.
Ape freatice azonale sunt caracteristice regiunilor calcaroase (Bihor, Mehedini, sudul
Dobrogei etc); luncilor rurilor interioare i Lunca Dunrii; la baza dunelor (Buzu, Clmui,
Cmpia Tisei, Carei etc); litoralul Mrii Negre i Deltei Dunrii; limitrofe unor cursuri de ap
cu coninut ridicat n sruri (Slnic de Buzu, Slnic Prahova, Cricovul Srat etc).

2.5.4. Circulaia apelor subterane

Circulaia apelor subterane are loc prin porii i fisurile rocilor n care sunt cantonate,
viteza de circulaie fiind legat de natura i granulometria rocilor dup cum urmeaz:
- viteza mare de circulaie, n roci acvifere (nisipuri, pietriuri, bolonovniuri,
grohotiuri etc. cu pori mari);
- vitez redus de circulaie, n roci acvilude (marne i argile, cu pori mici);
- vitez foarte redus de circulaie, uneori apa chiar nu circul, n roci acvifuge
(eruptive, metamorfice i sedimentare cimentate).
Apa subteran circul sub influena gradientului hidraulic avnd de regul, o scurgere
laminar i o vitez variabil mai ales n rocile granulare compacte. Neomogenitatea rocilor i
a pantelor curentului subteran pot determina uneori o scurgere turbulent.
Direcia de micare sau de scurgere a apelor subterane poate fi determinat i prin
drenaj, deschideri de straturi, pompri din foraje, sensul de micare producndu-se spre locul
de formare al depresiunii.
Legea care guverneaz circulaia apei subterane este legea lui Darcy, care a
demonstrat c debitul de scurgere al apei prin medii poroase este direct proporional cu
gradientul hidraulic.
Gradientul hidraulic, (I) este raportul ntre diferena de nivel dintre dou puncte pe
suprafaa liber a apei la presiunea atmosferic - i distana dintre puncte |
.
|

\
|
=
l
h
i , fig. 2.31.

Fig. 2.31. Circulaia apei subterane
a pe vertical ; b pe plan nclinat
58
Dup legea lui Darcy, debitul de scurgere al apelor subterane se poate calcula cu
relaia:
( )
l
H H
K Q
2 1

= e , n m
3
/s
n care:
K - conductivitatea hidraulic, n m/s, cu valorile 10
-3
pentru nisip
grosier i 10
-8
, i 10
-11
pentru argile grele;
e - suprafaa seciunii transversale a materialului poros prin care are
loc scurgerea, n m
2
;
H
1
-H
2
- diferena de nivel ntre punctele considerate, la suprafaa liber a
apei, n m;
l - distana dintre puncte, n m.

Legea lui Darcy se poate aplica atunci cnd curgerea este laminar (se nregistreaz la
panta cuprins ntre 0,05 0,0005), viteza apei este foarte mic, diametrul particulelor nu
depete 3 mm, iar conductivitatea hidraulic este cuprins ntre 10
-3
m/s i 10
-8
i chiar 10
-11

care corespund nisipului grosier i respectiv solurilor argiloase.
Viteza aparent de scurgere a apei subterane, folosind termenii din relaia debitului,
se poate calcula cu relaia:
( )
I K
L
H H
K V
a
=

=
2 1
,
n care:
I - panta apei subterane.
Cunoaterea direciei de circulaie (scurgere) a apelor subterane are multiple aplicaii
n lucrrile de mbuntiri funciare (desecare-drenaj, captarea izvoarelor, surse de alimentare
cu ap potabil i pentru irigaii etc).
Procedeele de determinare a direciei i chiar vitezei de circulaie a apelor subterane
constau n introducerea n apele subterane, de obicei prin intemediul unor substane colorante
sau radioactive i urmrirea ajungerii lor n puurile vecine din zona teresat, n apa izvoarelor
etc. De asemenea, se mai folosesc i procedee grafice.
Substanele colorante (trasorii colorani, de exemplu fluoresceina, fuxine, uranina,
fenol-ftalina) trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s se dizolve uor n ap;
- s nu produc reacii chimice;
- s nu fie toxice pentru oameni, animale, plante;
- s nu fie adsorbite de mediul poros prin care trec;
- s fie uor vizibile n locul de apariie (de exemplu fluoresceina care este o pulbere
de culoare crmizie, devine verde cu o fluorescen vizibil cu ochiul liber la o
diluie de pn la 1: 40 milioane).

2.5.5. Hidrometria apelor subterane

Pentru a cunoate regimul i proprietile apelor subterane este necesar nfiinarea
unei reele de posturi de observaii hidrogeologice, care s furnizeze datele necesare
proiectrii, exploatrii i ntreinerii lucrrilor de mbuntiri funciare, precum i prognozarea
efectelor acestora pe teritoriile amenajate.
Observaiile hidrogeologice se fac cu ajutorul unor puuri forate (puuri
hidrogeologice), singulare sau pe aliniamente interesate, potrivit cu etapa ce se impune i
anume:
- pentru etapa de studii necesare proiectrii lucrrilor hidroameliorative, durata
observaiilor este de 1 3 ani;
59
- pentru etapa de exploatare a lucrrilor executate i a terenurilor amenajate, durata
i natura observaiilor este legat de genul lucrrilor i efectele acestora, n timp,
asupra solului, produciei agricole etc.
n cele ce urmeaz, se prezint o serie de date, legate, pe de o parte, de problemele
specifice tehnice i organizatorice privitoare la hidrometria apelor subterane, iar pe de alt
parte, de nevoia cunoaterii i folosirii lor de ctre specialiti n a cror sarcin revine
exploatarea terenurilor amenajate prin lucrri de mbuntiri funciare.
Proiectarea reelei de puuri hidrogeologice n conformitate cu Instruciunile tehnice
privind proiectarea, execuia, ntreinerea i exploatarea reelei de puuri de observaii
hidrogeologice, pentru mbuntiri funciare P.D. 12 71, trebuie s aib n vedere:
- condiiile hidrogeologice i pedologice ale teritoriului interesat;
- morfologia teritoriului (lunc, teras etc);
- litologia i grosimea straturilor acvifere;
- adncimea, mineralizarea i chimismul apelor freatice;
- destinaia reelei puurilor de observaie (apele de tip freatic propriu-zis care
intereseaz n special la studiile necesare proiectrii lucrrilor; apele suprafreatice
i sezoniere care intereseaz n special pentru exploatarea lucrrilor i a terenurilor
ameliorate; nivelul liber sau sub presiune al acestor ape);
- sursa de alimentare i drenaj;
- regimul hidrologic i hidraulic (natural, regularizat ndiguit, barat etc.) al
cursului de ap limitrof teritoriului interesat;
- lucrrile de mbuntiri funciare de pe teritoriul interesat (ndiguiri, desecri,
irigaii, lacuri de acumulare, amenajri piscicole etc);
- reea de puuri hidrogeologice i foraje existente pe teritoriul interesat i
coordonarea proiectrii celor noi cu reeaua hidrogeologic a Romniei.
Densitatea puurilor hidrogeologice. Densitatea puurilor de observaie se stabilete
n funcie de destinaie (proiectare sau exploatare) precum i de straturile ce intereseaz a fi
observate (freatice sau suprafreatice). Astfel:
Pentru observaii asupara stratului freatic caracterizat prin omogenitate (terase,
cmpii), cu mineralizare sub 2 g/l necesare etapei de proiectare se execut:
- un pu la 500 1000 ha, pentru adncimi ale apei freatice mai mici de 5 m;
- un pu la 1000 2000 ha pentru adncimi ntre 5 10 m;
- un pu la peste 2000 ha, pentru adncimi peste 10 m.
n condiii hidrogeologice complexe (lunci, cmpii joase etc.) i mineralizare diferit,
densitatea puurilor are valorile:
- un pu la 200 300 ha, la mineralizare peste 2 g/l;
- un pu la 300 500 ha la mineralizare sub 2 g/l.
Pe suprafee mai mici (500 1000 ha), pe care se proiecteaz lucrri de drenaj nchis,
sau se gsesc n zona de influen a unor lacuri de acumulare, densitatea puurilor, menionat
aterior, se mrete cu 20 -25%.
Pentru observaii asupra stratului suprafreatic (n lunci, terase joase, cmpii
aluvionare) necesare etapei de proiectare, se prevd puuri cu aceeai densitate de la
observaiile asupra freaticului.
Dac pe aceeai suprafa, n funcie de particularitile hidrogeologice, se prevd
puuri de observaii i pentru freatic, aceste se execut n raport de la 1 la 5-10 puuri de
observaii pentru suprafreatic.
Pentru observaii necesare etapei de exploatare a lucrrilor de mbuntiri funciare i
a terenurilor amenajate, densitatea puurilor de observaie crete de la 50% - 100% fa de
cele necesare etapei de studii necesare proiectrii. ndesirea are loc, mai ales, prin dispunerea
celor suplimentare n profile transversale fa de canale, diguri, amenajri piscicole etc. n
zona de influen a lacurilor de acumulare densitatea puurilor necesare etapei de exploatare
poate ajunge la un pu pentru 50-60 ha.
60
Amplasarea puurilor hidrogeologice. Pentru condiii hidrogologice asemntoare,
n perimetrul interesat, distana ntre profilele hidrogeologice transversale este de 8-10 km i
2-4 km pentru condiii hidrogeologice diferite.

Fig.2.32. Amplasarea puurilor hidrogeologice de observaie
n profil transversal

Distane orientative ntre puurile de observaie, lund ca punct de referin sursa de
ap (colectorul) se pot vedea n fig.2.32.

Elemente constructive ale unui pu hidrogeologic. Pentru observaii asupra
stratului freatic.
- adncimea minim 4-5 m;
- diametrul forajului 5 8;
- C coloan observaie 3 4;
- material: PVC tip M<15 m;
PVC tip G>15 m;
- filtru protector exterior (pietri i sit filtru);
- bloc de protecie din beton;
- baliz (stlp) de semnalizare.
Toate aceste elemente constructive i alte elemente dimensionale se pot vedea n
fig.2.33.

Fig.2.33. Pu hidrogeologic de observaii pentru stratul freatic
61
Execuia puurilor hidrogeologice se face de uniti specializate, pe baz de proiecte.
Recepia puurilor hidrogeologice de ctre beneficiar se face pe baz de proces -
verbal i a unui plan de situaie cu amplasarea fiecrui pu i cotele absolute ale acestora.
Msurtorile de nivel a apei subterane se efectueaz din 10 n 10 zile pentru
adncimi mai mici de 10 m i la 20 zile cnd acestea sunt mai mari de 10 m, folosindu-se
sonda fluier (fig.2.34), sonde electrice sau cu ajutorul limnigrafelor.
Fig.2.34. Instrument de msurare a
adncimii nivelului apei freatice

n perimetrul de amplasare a puurilor hidrogeologice msurtorile de nivel trebuie
efectuate n 3 4 zile, cu o precizie de 1 cm. La nceputul perioadei de msurtori se
recomand i msurarea adncimii apei n fiecare pu.
Frecvena msurtorilor se stabilete n funcie de adncimea nivelului apei i perioada
calenderistic dup cum urmeaz:
- niveluri mai mici de 2 m, o dat la 3 5 zile n perioada martie-octombrie i o dat
la 7 zile n perioada noiembrie-februarie;
- niveluri ntre 2 5 m, o dat la 3 5 zile n perioada martie-octombrie i o dat la
7 zile n perioada noiembrie-februarie;
- niveluri mai mari de 5 m, o dat la 7 zile n perioada martie-octombrie i respectiv
10 zile n perioada noiembrie-februarie;

Datele obinute din msurtori privind nivelurilor apei freatice se folosesc la
ntocmirea graficelor de variaie a nivelului, a hrilor cu hidroizohipse i izofreate, a curbelor
de frecven i de asigurare. Pe baza acestor date, Institutul de Meteorologie i Hidrologie
elaboreaz i difuzeaz lunar Buletinul hidrologic pentru apele freatice n care se prezint
nivelurile apei freatice din Cmpia Romn i Cmpia de Vest.
Gradul de mineralizare a apei freatice se recolteaz date din 15-20 % din totalul
puurilor hidrogeologice cu ajutorul unei cldrue cu supap la fund. Astfel recoltate, probele
de ap freatic se introduc n bidoane de plastic de 0,5 1 litru, fiind analizate n laborator.
Se determin pH-ul, reziduu mineral fix, cationii i anionii i prezena unor substane
poluante, dac este cazul.
Numrul de recoltri i perioada calenderistic de recoltare se stabilete n funcie de
adncimea nivelului apei i a gradului de mineralizare dup cum urmeaz:
- de 3 ori pe an (primvara, sfrit de var, toamna), la adncimi freatice mai mici de 3
m i mineralizare mai mare de 2 g/l;
- de 2 ori pe an (primvara, toamna), la adncimi freatice mai mici de 3 m i 3-5 m cu
mineralizarea apei freatice mai mic de 2 g/l;
- o dat pe an (primvara), la adncimi ale apei freatice mai mari de 5 m.
62
2.5.6. Prognoza nivelului apei freatice

Creterea nivelului apelor freatice din sistemele de irigaie cu caracter temporar sau
permanent al excesului de ap n unele amenajri hidroameliorative din ara nostr a
determinat apariia unor fenomene de srturare secundar i/sau nmltinire. Modul n care
trebuie proiectate, executate i exploatate toate amenajrile de mbuntiri funciare pentru a
elimina efectele negative mai sus amintite au determinat necesitatea efecturii de studii de
prognoz hidrogeologic.
n cadrul amenajrilor de irigaii, prognoza nivelului apei freatice presupune
cunoaterea n prealabil a regimului iniial a apelor subterane i a factorilor care l
influeneaz dup infiinarea sistemului de irigaii.
Factorii care pot influena creterea nivelului freatic sunt:
- pierderile de ap prin percolare la aplicarea udrii i care alimenteaz pnza
freatic;
- nivelurile apei din ruri, lacuri sau alte surse care sunt nvecinate cu suprafaa
irigat.
nainte de amenajarea terenului cu lucrri de irigaii/drenaj apa freatic are un regim
de curgere permenent, la momentul t
o
, ca dup aplicarea irigaiei s nivelul apei freatice s
creasc la valorile t
1
, t
2
,t
3
, (fig. 2.35.). La nceputul aplicrii irigaiei aceast cretere a apei
fretice este mai rapid, pentru ca dup un anumit timp s se ajung din nou la regim
permenent de curgere a apei subterane. Aplicarea lucrrilor de drenaj determin scderea
nivelului apei freatice.


Fig.2.35. Creterea nivelului apei freatice n zonele irigate

n prognoza evoluiei apelor freatice din zonele irigate se pot ntlni urmtoarele
situaii caracteristice (fig.2.36):
A nivelul apei freaice rmne sub adncimea critic i dup atingerea noului regim
permanent;
B nivelul apei freatice rmne sub adncime mai mare dect adncimea critic, dup
un numr mai mare de ani;
C nivelul apei subterane depete adncimea critic ntr-un interval de timp scurtFig.2.36. Variaia nivelului apei
freatice
63
n calculele de prognoz se ncepe cu determinarea poziiei suprafeei libere a apei
subterane n regim permanent. Dac nivelul apei subterane rmne sub adncimea critic
nu se efectueaz calculele pentru regim nepermanent. n cau contrar, se impune s se
stabileasc i prognoze n regim nepermanent, pentru ca n funcie de timpul necesar pentru
ridicarea nivelului la adncimea critic, s se stabilesc msurile pentru prevenire
fenomenului (combaterea pierderilor de ap, intercepia pnzelor subterane, introducerea
drenajului).
Calculele de prognoz sunt complexe, nefiind elucidate complet pn n prezent.
Pentru regim permanent de curgere a apei n funcie de volumul de ap infiltrat care
alimenteaz pnza freatic i porozitatea efectiv, nlimea de ridicare a nivelului freatic
se poate determina cu relaia:

i o
f
S
V
h
q
inf
=
n care:
h
f
nlimea de ridicare a nivelului freatic, n m/an;
V
inf
volumul de ap care se infiltreaz prin profilul de sol provenit din
precipitaii, irigaii sau alte surse, n m
3
/an;
o porozitatea efectiv (volumul apei libere din volumul apei rocii) a
stratului n care se ridic nivelul apei freatice, la unitate
S
i
suprafaa zonei influenate din pierderile de ap prin infiltraie, n m
2


Calcule de prognoz au fost efectuate n incintele ndiguite ale interfluviilor dintre
Ialomia, Buzu, Siret i Dunre n condiii de irigare de ctre Ioanioaia .a. n anul 1971,
care au stabilit c porozitatea efectiv a depozitelor din tavanul stratului acvifer prezint
urmtoarele valori:
- pentru depozite de loess 10%
- pentru depozite de nisipoase 14%
- pentru depozite de nisip 20%
Valorile mici ale porozitii efective au determinat creteri rapide ale nivelului apei
freatice din sistemele de irigaie. Dac se consider o norm medie de irigaie de 2800
m
3
/ha i un randament global al sistemului de 0,7, cu o porozitate efectiv de 20%, rezult
o nlime de ridicare a nivelului freatic de 0,6 m/an.

Norma de irigare brut = 2800 : 0,7 = 4000 m
3
/ha
Volumul de ap pierdut: 4000 2800 = 1200 m
3
/ha

h
f
= 1200 : (0,20 x 10000) = 0,60 m/an

Degradarea unor mari suprafee de teren prin aplicarea normelor de udare (urmate
uneori de precipitaii) fr s fie introduse i lucrri de drenaj a condus la recomandarea
aplicrii lucrrilor mixte de irigaii i drenaj, pentru prevenirea ridicrii nivelului apei din
pnza freatic i a deteriorrii calitii solurilor.

ntrebri:

1. Definii termenul hidraulic i al componentelor sale.
2. Definii presiunea hidrostatic i prezentai legea fundamental a hidrostaticii.
3. Prezentai principalele aplicaii ale hidrostaticii.
4. Care sunt principalele forme de micare a lichidelor; ecuaia de baz a
hidrodinamicii.
5. Ce este hidrologia i care sunt elementele componente ale circuitului apei n
natur.
64
6. Definii reeaua hidrografic i precizai elementele bazinului hidrografic.
7. Definii hidrometria i precizai nivelurile caracteristice n albia unui ru.
8. Ce este hidrogeologia i cum se distribuie pe vertical apele subterane.


BIBLIOGRAFIE

9 Gheorghiu I.M. - mbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1964
10 Kiselev P.G. - Indreptar pentru calcule hidraulice, Ed.Tehnic,
Bucureti, 1988
13 Man T.E. i colab. - Hidroamelioraii, Ed.ApriliaPrint, Timioara, 2007
15 Mrcineanu Fl. - Drenaj agricole, USAB-AMC, Bucureti, 1994
16 Measnicov M. - Imbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1975
18 Nicolau C.i col. - mbuntiri funciare. EDP, Bucureti, 1970
19 Plea I. i col. - mbuntiri funciare. Lucrri practice. EDP,
Bucureti, 1967
21 Plea I., Cmpeanu S. - mbuntiri funciare, Ed.Crisbook Universal,
Bucureti, 2001
22 Savu P. i col. - mbuntiri funciare i irigarea culturilor. Lucrri
practice. Ed.Ion Ionescu de la Brad, Iai, 2005
24 Stncescu L.i col. - ndrumtor tehnic pentru lucrri de mbuntiri
funciare. Ed.Ceres, Bucureti, 1984
26 Wehry A. , Panu H. - Amenajri hidroameliorative, Ed. ApriliaPrint,
Timioara, 2008
65
UNITATEA DE NVARE - III

COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI

Cuvinte cheie: eroziunea solului, eroziune de suprafa, eroziune de adncime, ecuaia
universal a eroziunii, organizarea antierozional a teritoriului, sol,
parcel, tarla, trup viticol (pomicol), covor vegetal

Rezumat:
Eroziunea solului cauzat de ap este un proces natural, care se poate intensifica ca
urmare a activitii antropice. n anumite zone pedoclimatice se produce eroziunea eolian
cu forme i efecte specifice de manifestare.
Eroziunea solului constituie un proces de degradare din ce n ce mai intens, pe
msura intensificrii exploatrii resurselor de sol n special pe terenurile n pant.
Efectele principale se datoreaz nlturrii unui volum important de sol care
determin reducerea fertilitii, degradarea terenurilor, reducerea biodiversitii, etc.
Eroziunea solului contribuie la colmatarea lacuzrilor de acumulare i a lucrrilor
hidroameliorative de pe versani.
Factorii facorizani ai eroziunii solului sunt: precipitaiile, relieful, properietile
fizice iu chimice ale solului, vegetaia i factorii sociali-economici. Eroziunea solului
poate fi estimat cantitativ prin ecuaia universal a eroziunii solului, adaptat dup
specialitii romni la condiiile specifice rii noastre.
Pentru combaterea eroziunii hidrice a solului se folosesc tehnici specifice
difereniate n funcie de categoria de folosin a terenului care cuprind: organizarea
antierozional a teritoriului, msuri i lucrri hidroameliorative, tehnici i lucrri
agropedoameliorative.


3.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND EROZIUNEA SOLULUI

Eroziunea este un proces natural care s-a declanat odat cu formarea litosferei i a
atmosferei, manifestndu-se pe toat suprafaa uscatului. n funcie de numeroasele
schimbri care au intervenit n decursul istoriei pmntului, att din punctul de vedere al
nivelurilor mrilor i oceanelor ct i din punctul de vedere al climei precum i a
intensitii cu care a acionat, eroziunea a fost diferit.
Eroziunea care a contribuit n decursul epocilor geologice la geneza actualelor
forme de relief se numete eroziune geologic veche.
n condiiile climatice actuale cnd solul a fost mbrcat cu vegetaie, procesul de
eroziune a fost mult ncetinit, ns nu este n totalitate oprit. Procesul de eroziune ce
continu i n condiiile climatice actuale constitue eroziunea geologic actual.
Procesul de eroziune a fost mult accelerat i datorit interveniei omului, care a
nceput s defrieze pdurile, s deseleneasc pjitile, practicnd agricultura pe versani.
Acesat eroziune declanat de aciunea omului a fost numit eroziunea accelerat sau
antropogen.
Eroziunea accelerat se datoreaz aciunii a doi ageni naturali - apa i vntul - i
este mai rapid dect eroziunea geologic. n ara noastr, eroziunea accelerat prin ap
este cea mai rspndit.
Eroziunea aceelerat sau antropogen a devenit un fenomen rspndit, ca urmare a
interveniei omului, i are o mare importan din punct de vedere practic, deoarece
provoac scderea fertilitii solului, transformnd terenurile alt dat fertile n
neproductive. Ogaele i ravenele ce se formeaz mpiedic folosirea raional a
66
teritoriului, crendu-se n acelai timp mari dificulti aezrilor omeneti i cilor de
comunicaie.
Din datele existente a Fondului Internaional pentru Dezvoltarea Agriculturii se
arat c n ultimii 30 de ani s-a pierdut circa 20% din solul superficial al terenurilor pentru
plante de cultur, n cea mai mare parte din lipsa fondurilor, dar i a tehnologiei necesare
pentru aplicarea msurilor de conservare.
Prevenirea i combaterea eroziunii solului depinde n mare msur de realizarea i
respectarea principiilor dezvoltrii rurale durabile pentru zonele colinare, deluroase i
montane afectate de procesele de degradare ale solului prin eroziune.

3.1.1. Consecinele eroziunii solului

Eroziunea solului a produs ntotdeauna pagube nsemnate att agriculturii ct i
altor sectoare ale economiei. Pagubele provocate de eroziunea solului sunt foarte mari i
variate, iar lupta pentru nlturarea lor este grea, costisitoarei uneori cere timp ndelungat.
De aceea, preocuparea proncipal a specialitilor ideintorilor de terenuri trebuie sa se
axeze pe prevenirea eroziunii solului i luarea celor mai eficiente msuri de lupt cu
urmrile eroziunii declanate pn n prezent.
Principalele pagube provocate agriculturii de ctre eroziune sunt strns legate de
scderea fertilitii solurilor erodate, scdere care diminueaz accentuat producia culturilor
agricole.
Scderea fertilitii solurilor erodate se datoreaz modificrilor pe care le produce
eroziunea proprietilor chimice, fizice i microbiologice ale solurilor.

a. Modificarea proprietilor chimice ale solului
Prin eroziune se ndeprteaz n primul rnd stratul de sol de la suprafa, orizontul
de acumulare a humusului i azotului. Fosforul se acumuleaz ntr-o msur mai mic la
suprafaa solului, iar potasiul este rspndit aproape uniform n profilul de sol. De aceea,
solurile erodate au un coninut ridicat de humus i de azot i astfel fertilitatea lor se reduce
n mare msur.
Prin splarea (erodarea) unui strat de sol de tip cernoziomic de numai 1 cm grosime
se pierd cca 150 tone sol care cuprind 6 tone humus, 210 kg N, 12 kg P i 25 kg K
accesibil. n Moldova, pe solurile afectate moderat de eroziune, rezeerva de humus s-a
redus cu pn la 48%, n timp ce pe solurile puternic afectate i foarte puternic afectate
rezerva s-a redus cu pn la 83%.
Prin diminuarea rezervelor de humus ale solului se produce o pierdere important
de materie organic i elementele fertilizante, n special de azot, elementul cel mai afectat
de eroziune. De aceea, ngrmintele cu azot aplicate pe terenurile erodate aduc sporuri
nsemnate de recolt. n privina coninutului mediu de fosfor total, reducerea a fost de
pn la 29% pe terenurile moderat erodate i de 60% pe cele puternic i foarte puternic
erodate.
Spre deosebire de N i P, pe solurile erodate cresc rezervele de carbonai, pe ntreg
profilul, de 1,5 pn la 3,2 ori, pe seama orizonturilor inferioare ajunse la zi.
Coninutul ridicat n carbonai micoreaz accesibilitatea elementelor fertilizante
din sol, n special a fosforului mobil.
Coninutul solului n elemente nutritive asimilabile se reduce i ca urmare a
diminurii activitii microorganismelor din sol.
b. Modificarea proprietilor fizice i hidrofizice ale solului
Prin reducerea considerabil a cantitii de humus din sol, s-a ajuns la distrugerea
structurii acestuia i la micorarea vitezei de infiltraie a apei n sol i a permeabilitii. Ca
urmare, se favorizeaz dezvoltarea i mai accentuat a fenomenului de eroziune,
concomitent cu nrutirea condiiilor de cretere i dezvoltare a plantelor.
67
Dintre proprietile fizice ale solului, modificrile cele mai importante sunt:
- structura solului este influenat puternic, n sensul c stabilirea hidric a
structurii scade pe msur ce se aceentueaz gradul de eroziune i se reduce coninutul de
humus; astfel, stabilirea hidric a structurii unui sol de tip cernoziomic din Cmpia
Transilvaniei s-a redus de la 90% pe solul neerodat, la 60% pe solul moderat erodat i 56%
pe cel foarte puternic erodat.
- textura solului prin trierea materialelor i a transportului n primul rnd a
particulelor fine, argiloase i prin faptul c ajung la suprafa orizonturile inferioare care au
de cele mai multe ori o textur diferit de cea a orizonturilor superioare.
Modificarea texturii are loc i prin depunerea materialelor erodate n zonele cu
pante mai reduse, la baza versanilor.
Cercetrile efectuate la SCCES Pireni au evideniat faptul c, n cazul unei stri
avansate de eroziune, coninutul de argil n stratul de la suprafa A(0-20 cm adncime)
se reduce fa de solul neerodat, n medie cu 17% la cernoziomul cambic, 34% la solul
brun-rocat i cu 18% la solul cenuiu nchis, iar valorile densitii aparente cresc cu 7
pn la 30% n partea superioar a profilului, (Plea I., Cmpeanu S., 2001).
Pe solurile erodate prin modificarea structurii i a texturii solului s-au constatat
modificri i asupra indicilor i proprietile hidrofizice, deci a relaiilor solului cu apa.
Dintre indicii hidrofizici ai solului care sufer modificri se pot enumera:
- capacittea de ap n cmp i a coeficientului de ofilire, care prin modificarea
lor contribuie la micorarea intervalului umiditii active, deci, la reducerea apei accesibile
plantelor; astfel, se nrutesc condiiile de dezvoltare a plantelor.
Cercetrile din Podiul Brladului efectuate pe un cernoziom cambic puternic
erodat, la adncimea 0-1m, apa aceesibil s-a redus cu 800 m
3
/ha, reprezentnd 40% din
capacitatea solului neerodat.
nrutirea relaiilor solului cu factorii de vegetaie constituie unul din principalii
factori ai diminurii produciei pe solurile erodate, prin reducerea densitii i creteri
necorespunztoare care ofer i o slab protecie antierozional a solului.
Pe solurile erodate se reduc viteza de infiltrare a apei n sol i permeabilitatea, fapt
care determin creterea coeficientului de scurgere.
Prin nrutirea proprietilor hidrofizice i creterea valorii coeficientului de
scurgere se constat o accentuarea a eroziunii i a secetei solului.
Efectele duntoare ale secetei se accentueaz i mai mult n regiunile secetoase,
prin faptul c solul reine o cantitate mai mic de ap din precipitaii, scade intervalul
umiditii active a apei pentru plante i astfel se amplific efectele duntoare ale secetei
solului.
Din datele prezentate se constat c proprietile chimice ale solurilor erodate sunt
mai puternic influenate de eroziune dect cele fizice i hidrofizice. De aceea pentru a
obine producii corespunztoare se impune ca pe solurile erodate s se aplice lucrri
ameliorative care s conduc la mbuntirea proprietilor chimice.
c. Reducerea produciilor agricole
Micorarea produciei agricole apare ca o consecin normal a splrii substanelor
nutritive din sol, n special al azotului, al nrutirii proprietilor fizice i hidrofizice,
accenturii lipsei de ap din sol.
Cercetrile efectuate n ar i strintate au ajuns la concluzia c indiferent de
condiiile de clim i sol, producia scade pe terenurile erodate la toate culturile agricole
cu att mai mult cu ct procesul de eroziune este mai avansat.
Unii cercettori (Bitiukov, Stallings) susin c producia se reduce direct
proporional cu grosimea orizontului de acumulare a humusului care a fost splat. Ca
urmare a acestui fapt, de multe ori, starea de eroziune a solului poate fi apreciat n funcie
de reducerea produciei culturilor agricole. Pe terenurile erodate produciile obinute au
fost cu pn la 90% mai mici dect pe cele neafectate de eroziune, astfel:
68
- n Cmpia Transilvaniei, Iuracu a nregistrat diferene de producie ntre terenurile
neafectate de eroziune i cele puternic erodate, de 950 Kg/ha la ovz, 1220 Kg/ha la
gru, 1290 kg/ha la fasole, 1370 kg/ha la orz i 2788 kg/ha la porumb;
- pe un sol de tip cernoziom levigat, Greta Popa semnaleaz c ntre solul moderat i
puternic erodat, diferenele de producie pot ajunge la 1500 kg/ha la gru, 2100
kg/ha la porumb, 500 kg/ha la floarea-soarelui, 400 kg/ha la fasole, 900 kg/ha la
mazre i 1950 kg/ha la fn.
Pe terenurile erodate, la gru i mazre numrul de plante la hectar s-a diminuat cu
40%, nlimea plantelor s-a redus la gru cu 50 cm, la mazre cu 30 cm, iar la porumb cu
83 cm.
Numrul i mrimea spicelor, tiuleilor sau pstilor, numrul de boabe pe plant
i masa a 1000 boabe s-au redus cu pn la 66%.
La reducerea cantitii de humus cu 50% fa de terenul neerodat producia de gru
s-a redus cu 43-74%, iar la reducerea rezervelor de fosfor cu 50% producia s-a micorat cu
26-66%.
n cazul erodrii solului pn la baza orizontului A, pe cernoziomul slab levigat i
solul brun rocat, sau pn la jumtatea orizontului A/B pe celelalte soluri, producia s-a
redus cu 47-49% pe cernoziom, cu 54% pe solul cenuiu de pdure i cu 38% pe solul brun
de pdure.
Pe terenurile excesiv erodate nu se obine nici un fel de producie, acestea fiind
scoase complet din cultur.
O alt particularitate specific este nesigurana produciei pe terenurile erodate.
d. Reducerea suprafeei arabile se produce prin suprafeele ocupate de ogae,
ravene, toreni i a suprafeelor deja excesiv erodate.
e. Distrugerea aezrilor omeneti, a diferitelor construcii, ci de comunicaie a
lucrrilor de mbuntiri funciare, n special de toreni i ravene mari.
f. Colmatarea lacurilor de acumulare - prin fenomenul de eroziune se produc
pagube extraordinar de mari economiei naionale avnd n vedere valoarea deosebit de
ridicat a investiiilor care se fac cu realizarea acumulrilor, a pierderilor care rezult prin
reducerea capacitii de nmagazinare, cu toate efectele indirecte legate de neasigurarea cu
ap a diferitelor folosine i beneficiari.
Colmatarea se produce n ritmuri diferite n funcie de zona de amplasare a
bazinelor hidrografice amonte de baraj, a rspndirii proceselor de eroziune din zona
respectiv.
Ritmul cel mai lent de colmatare l au lacurile de munte. Astfel, n perioada 1967-
1979, acumulrile Vidraru, Izvorul Muntelui-Bicaz, Poiana Ursului, au prezentat un ritm
mediu de colmatare de sub 1% din capacitate, n timp ce unele acumulri situate n zona de
dealuri au depit 10%.
Acumulrile de pe Arge, cu bazine de recpie relativ mici, situate n zona
dealurilor subcarpatice au avut un ritm mediu de colmatare de 9,5% Oeti, 7,3% Cerbureni,
5,3% Curtea de Arge, 14,5% Bascov, 19,8% Piteti.
Aceste ritmuri ridicate de colmatare se datoreaz precipitaiilor czute n perioada
1970-1975, care au depit cu 30-50% precipitaiile medii multianuale, perioad n care i
ncrcarea cu sedimente a depit cu 50% media multianual.
g. ngreunarea exploatrii terenurilor
Eroziunea solului creeaz mari greuti la mecanizarea lucrrilor agricole, atunci
cnd solul este brzdat de ogae i ravene. n cazul splrii orizonturilor superioare, apar
la zi orizonturi cu o textur grea sau chiar roci tari care opun o rezisen mai mare
lucrrilor agricole, fiind necesare utilaje pentru exploatarea terenului mai puternice.
h. nrutirea regimului apelor de suprafa i subterane
Pe terenurile erodate bilanul apei este modificat. Apa care nainte de declanarea
eroziunii, pe terenurile neerodate se infiltra n sol, unde era nmagazinat i apoi pus la
69
dispoziia plantelor, dup erodarea solului cea mai mare parte se scurge la suprafaa
solului, dislocnd i trasportnd materialele erodate care acoper culturile sau solurile
fertile din luncile rurilor sau colmatateaz iazurile i lacurile de acumulare.
Se reduce astfel posibilitatea de alimentare continu cu debite uniforme a cursurilor
de ap, care primesc n schimb cantiti mari de ap ncrcat cu material solid n timpul
viiturilor. Se modific astfel caracterul hidrologic al rurilor, accentundu-se permanenet
caracterul torenial.
i. Poluarea cursurilor de ap prin eroziune
Peste 50% din sedimentele rurilor, cca. 4 miliarde tone/an, provin de pe tereneurile
agricole. Sedimentele conin cantiti importante de N, P, K, erbicide, insectofungicide
care stnjenesc dezvoltarea sau distrug flora i fauna din ruri, att chimic prin mrirea
cantitilor de electrolii din ap ct i fizic prin reducerea procentului de oxigen, reducnd
ptrunderea luminii n ap. Prin procesul de eroziune, o parte din pesticide ajung n ruri,
lacuri i o alt parte sunt depuse n zone depresionare polund mediul ambiant. Controlul
procesului de eroziune reprezint i un mijloc de protecie a mediului nconjurtor.
j. Poluarea aerului prin eroziunea eolian a solului
Influena cea mai mare o are eroziunea eolian atunci cnd datorit forei vntului
sunt antrenate particule fine de sol, care sunt transportate de cele mai multe ori la distane
foarte mari. Din studiul prafului din atmosfera terestr a rezultat faptul c cele mai nocive
sunt particulele sub 5 milimicroni.
Cantitatea de praf spulberat anual de pe suprafeele agricole este de aproximativ
30 milioane tone. Aceste particule solide din atmosfer se ncarc prin condensare i cu
particule toxice, gaze lichide sau aerosoli (aflueni - particule poluate depuse n aer i
provenite din ngrminte sau pesticide) ceea ce determin o nocivitate mai accentuat a
zonelor n care se depun aceste particule de praf.
Aadar, poluarea solului nseamn orice aciune care produce dereglarea
funcionrii normale a solului ca mediu de via n cadrul ecosistemelor naturale sau create
de om - dereglare care poate fi fizic, chimic sau biologic i care, afecteaz negativ
(cantitativ i calitativ) fertilitatea sau capacitatea sa bioproductiv.
Solul este un factor regenerabil care nu se uzeaz, nu se epuizeaz i nu se
degradeaz dac este utilizat raional. Dac este ntreinut corespunztor, capacitatea lui de
a produce recolte (fertilitatea) sporete de la an la an, ns dac nu este ntreinut
corespunztor el se poate degrada progresiv, uneori chiar foarte repede i poate trece la
neproductiv i chiar la form de deert.


3.1.2. Mecanismul procesului de eroziune

Sub aciunea combinat a picturilor de ploaie i a scurgerii, apa provoac
eroziunea solului n dou faze: n prima faz desprinde particulele din masa solului, iar n
a doua faz sunt transportate de ap la diferite distane, n funcie de condiiile locale.
La aciunea de dezagregare a particulelor de sol mai contribuie i ali factori, ca:
ngheul i dezgheul, umecatarea i uscarea solului, greutatea solului, schimbrile brute
de temperatur etc.
Transportul particulelor desprinse din sol este provocat de apa de scurgere, care n
funcie de intensitatea ploii i pantei se transform n uvoaie cu debite i viteze tot mai
mari, a cror energie cinetic amplific fenomenul de eroziune care se poate dezvolta pe
toat suprafaa solului considerat. Avem n acest caz de-a face cu o eroziune n suprafa.
Fenomenul de eroziune se poate concentra ns n anumite poriuni ale terenului, limitate la
liniile de concentrare a scurgerii, dnd natere astfel la eroziunea n adncime, care
modific reeaua hidrografic.
70
1) Eroziunea n suprafa se caracterieaz prin aceea c materialul dislocat de
eroziunea hidric este transportat n stare dispers fie prin aer datorit mprocrii
produse de cderea picturilor de ap ( fig.3.1.), fie la suprafaa solului, prin firioare de
ap sau mici uvoaie care formeaz rigole mici nestabile.Fig.3.1. Deplasarea stropilor de ploaie la impactul cu suprafaa solului

uvoaiele ce se formeaz dup o ploaie pe terenurile proaspt lucrate constituie
forma iniial a eroziunii solului. Ele au adncimea de 1-5 cm i sunt repartizate uniform
pe suprafaa solului. Rigolele apar datorit ploilor toreniale i au adncimea de 15 20 cm
fiind repartizate mai puin uniform.
Eroziunea pe hardpan, dup Mooc (1978), const n ndeprtarea solului proaspt
lucrat pn la talpa plugului, pe limi de 1-3 m, dezrdcinnd deci masiv plantele.
Formele de eroziune artate au o mic adncime i nu sunt permanente. Datorit
lucrrilor curente: arat, prit, cultivat etc., terenul se uniformizeaz, dar datorit eroziunii,
grosimea orizontului cu humus se micoreaz treptat i duce la nlturarea complet a
solului arabil i la apariia la suprafa a rocii.
2) Eroziunea n adncime se caracterizeaz prin aceea c formele ei au adncimi
mai mari dect ale eroziunii de suprafa i au un caracter permanent. Formele eroziunii de
adncime pot fi independente sau suprapuse pe reeaua hidrografic.
Kosmenko, citat de Mooc (1978), deosebete patru forme ale elementelor reelei
hidrografice rezultate prin eroziune normal, i anume: viuga, care are versanii lini i o
suprafa a bazinului de recepie de 100 150 ha, viroaga, care are suprafaa bazinului de
recepie de 1000 1500 ha i, n sfrit, valea, cu bazinul de recepie de 3000 5000 ha. n
ceea ce privete clasificarea formelor eroziunii accelerate de adncime, aceasta poate fi
fcut din mai multe puncte de vedere: dup formele de dezvoltare, dup intensitatea
proceselor de erodare, dup poziia fa de formele vechi ale eroziunii normale, dup
poziia fa de relief, precum i dup criteriile hidrologie.
Dup formele de dezvoltare se deosebesc: rigola, ogaul, ravena i torentul.
Rigola are fundul paralel cu suprafaa terenului i adncimea de 20-50 cm.
Ogaul este o form mai avansat, cu dimensiuni mai mari, adncimea de 0,5-2 m
i limea de 0,5 8 m. Fundul ogaului este paralele cu suprafaa terenului i, n general,
dispus dup linia de cea mai mare pant.
Ravena constituie o form i mai avansat, avnd adncimea de la 2 la 20 m, i
limea cuprins ntre 8 i 50 m. Fundul ravenelor nu mai este paralel cu suprafaa
terenului pe care se dezvolt fiind, n general, n trepte, datorit alternanei rocilor cu
coeziuni diferite. Ravenele, prin marile cantiti de ap i sol pe care le colecteaz, precum
i prin marile suprafee pe care le ocup, constituie un mare pericol pentru agricultur,
pentru cile de comunicaii, aezri omeneti. Ravena poate evolua, n timp, ctre torent,
dac nu se aplic msuri de combatere.
Torentul constituie faza cea mai naintat a eroziunii n adncime, dimensiunile lui
depind pe cele ale ravenei.
Torentul este un curs de ap cu pante repezi i neregulate, sec n cea mai mare parte
a anului, dar cu viituri violente i de scurt durat, datorit ploilor mari sau topirii
zpezilor; are o putere foarte mare de eroziune i transport de materiale; produce pagube
foarte mari.
71
O viitur este torenial atunci cnd apa ei conine peste 50 kg/m
3
aluvini. Stingerea
torenilor cere lucrri de durat ce trebuuie s mbrace ntreg bazinul lor de colectare.
Torentul se compune din trei pri distincte, i anume: bazinul de colectare, canalul
de scurgere i conul de dejecie.

3.1.3. Definirea procesului de eroziune

Eroziunea solului reprezint procesul de desprindere, antrenare, transport i
depunere a particulelor de sol sau roc la distane mari n raport cu locul lor de origine. O
mare parte din aceste particule prin procesul de antrenare ajung n final n ruri, fluvii,
mri i oceane. Procesul de eroziune se produce sub influena a doi ageni principali n
micare apa i aerul a cror surse cinetice inepuizabile constau n energie radiaiei
solare i n energia gravitaional.
Prin eroziunea hidric sau eolian se pierde un strat superficial de sol care
determin treptat subierea stratului activ de sol, sau chiar dispariia complet a profilului
solului. n funcie de intensitatea de manifestare a celor doi ageni sunt antrenate
orizonturile superioare ale solului, bogate n humus i elemente nutritive i pot fi scoate la
suprafa orizonturi din subsolul profilului, mult mai puin fertile sau straturi de roc
nefertile. Modificarea profilului de sol n raport cu caracteristicile sale, determin
degradarea strii de fertilitate a solului i deci scderea produciei terenurilor agricole.
Eroziunea nu duneaz utilizrii agricole a terenurilor n pant, ea este considerat
admisibil, deoarece ritmul cu care ea se produce corespunde n general cu ritmul de
refacere a solului. Limitele la care eroziunea poate fi considerat ca admisibil sunt
diferite, ele variaz n funcie de zona terestr; astfel, n 1971, Hudson stabilete aceast
limit ntre 0,4 15 t/ha/an , iar M.Mooc (1963) consider c limita admisibil pentru
condiiile din ara noastr este de 5 6 t/ha/an.
Dac prin diverse metode de cercetare se apreciaz c eroziunea a depit limita
maxim, se impun aplicarea de msuri corespunztoare pentru stoparea i combaterea
acestui fenomen de degradare a solurilor. Trebuie avut ns n vedere faptul c prin
aplicarea unor msuri limitate la suprafee mici (un versant, o tarla) rezolvarea acestor
probleme nu poate avea dect efecte pariale i de scurt durat. De aceea, se recomand
ca msurile s se aplice pe bazine de recepie i pe ntreaga suprafa, deoarece n acest
mod efectele nu se limiteaz numai la reducerea eroziunii ci influeneaz n mare msur
lucrrile de combatere a altor fenomene cum ar fi: inundaiile, colmatarea lacurilor, etc.
n funcie de condiiile naturale i tehnico-economice n raport cu efectele
ameliorative se stabilete i modul de folosin al terenului care trebuie s fie adecvat la
noile condiii de utilizare a terenurilor agricole, precum i la caracteristicile lucrrilor
executate.
n prevenirea i combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile se folosesc
urmtoarele msuri i lucrri:
- msuri de protecie a solului, care se realizeaz prin folosirea de culturi ce
acoper ct mai bine solul (ierburi perene, cereale pioase), mulcirea solului (cu
diverse resturi vegetale, materiale sau substane speciale), agrotehnic
antierozional, nivelri;
- lucrri de amenajare a versanilor ce urmresc reducerea pantei longitudinale
(valuri de pmnt, canale de coast, terase);
- lucrri de dirijare a scurgerii pe versani prin colectarea apei n canale sau valuri
nclinate i evacuarea ei ntr-un emisar natural apropiat prin debuee;
- lucrri de combaterea eroziunii n adncime care se realizeaz prin lucrri de
reinere i evacuare a apei n exces din bazinele de recepie, lucrri la vrful
ravenelor, lucrri pe fundul canalului de scurgere, de consolidare a malurilor i
de regularizare a scurgerii la conul de dejecie.
72
Lucrrile de protecia solului sunt relativ simple i uor de realizat ns pentru a fi
aplicate este necesar un proiect de organizare raional a teritoriului prin care se stabilete
ntreaga gam de msuri necesare i ealonarea lor n timp dup criterii tehnico-economice.

3.1.4. Clasificarea eroziunii solului

Clasificarea eroziunii se face n scopul cunoaterii agenilor, a mecanismelor,
factorilor, consecinelor eroziunii solului i msurilor antierozionale specifice. Cele 5
criterii de clasificare se prezint n cele ce urmeaz:
1. Din punct de vedere istoric, eroziunea se mparte n eroziune geologic veche,
normal sau natural i eroziune geologic actual.
Eroziunea geologic veche a acionat n decursul epocilor geologice i ea a
contribuit la formarea actualelor forme de relief i a reelei hidrografice. A aprut ca
urmare a modificrilor scoarei terestre, datorit numeroaselor schimbri ale nivelelor de
baz ale mrilor i oceanelor, climei, micrilor tectonice etc.
Eroziunea geologic actual, cunoscut i sub numele de natural sau normal, a
aprut n actualele condiii climatice i se desfoar i n prezent n zonele n care nu s-au
schimbat condiiile naturale. Se produce sub aciunea apei, vntului, gravitaiei i
ghearilor. Procesul se desfoar lent, fiind perceptibil ntr-o perioad ndelungat de
timp, fr a provoca modificri importante n morfologia profilului de sol.
2. n funcie de intensitate i ritm de desfurare, n prezent, n afar de
eroziunea normal, lent sau tolerabil, se desfoar cu o intensitate
amplificat i un ritm rapid, o nou form de eroziune, eroziunea accelerat sau
antropic. Aceast form de eroziune are ca principal caracteristic
disproporia dintre volumul de sol erodat anual care depete volumul de sol
care se reface.
Eroziunea accelerat a aprut odat cu schimbrile n natura covorului vegetal sub
aciunea omului, prin intervenia acestuia tot mai agresiv n ecosistemele naturale. Se
numete antropic datorit faptului c a fost declanat de om, care a contribuit i la
amplificarea intensitii printr-o serie de aciuni nechibzuite dintre care:
- extinderea necontrolat a suprafeelor arabile pe terenurile n pant fr
msuri de prevenire;
- defriarea pdurilor i deselenirea pajitilor;
- efectuarea lucrrilor agricole pe linia de cea mai mare pant;
- punatul neraional.
Aceste aciuni au favorizat ca apa provenit din ploi toreniale i topirea zpezilor
s se scurg pe versani nestingherit, cu viteze i debite din ce n ce mai mari, dislocnd i
transportnd cantiti sporite de sol i elemente fertilizante.
Eroziunea accelerat se grefeaz pe formele de relief rezultate n urma eroziunii
geologice i i aduce contribuia la modelarea continu a reliefului.
3. n funcie de agentul care o produce, eroziunea se clasific n
- eroziunea prin ap, pluvial sau hidric;
- eroziunea prin vnt sau eolian.
4. Din punct de vedere al modului n care este ndeprtat solul, se disting:
- eroziunea de suprafa, numit i plana sau difuz, se manifest pe zone
oarecum plane ale versanilor, ca urmare a scurgerii disperse (difuze);
- eroziunea de adncime, numit i liniar sau torenial, se produce pe
direcii de concentrare a apelor de scurgere.
5. Dup modul de manifestare i specificul consecinelor asupra solului i
terenului, eroziunea accelerat se clasific n:
- eroziune prin picturi sau impact;
- eroziunea prin scurgere care se poate submpri n:
73
eroziune de suprafa sau plan;
eroziune prin iroire;
eroziune n adncime sau prin ravinare.
- eroziuni speciale:
eroziunea prin irigaie neraional;
eroziunea prin valuri, care acioneaz asupra malurilor rurilor i
fluviilor, falezelor mrilor i oceanelor, taluzurilor;
eroziunea glacial sau prin gheari, care n micare produc o
frecare ce macin n permanen patul de roc pe care alunec.
Eroziunea de suprafa are loc sub aciunea destructiv a picturilor de ploaie
i/sau a scurgerii dispersate, laminare sau sub form de firioare sau uvoaie mici.
Picturile de ap i scurgerea disperssat sub forma unui strat uniform de ap, acionnd pe
suprafaa versanilor pe care cad precipitaiile, produc o erodare destul de uniform a
solului, care devine evident i pentru nespecialiti atunci cnd se ajunge la orizonturile
inferioare ale solului observabile datorit unor culori diferite fa de orizontul superior.
Eroziunea de suprafa este foarte duntoare deoarece contribuie la nlaturarea
orizonturilor superioare ale solului, orizonturi n care se afl acumulate humusul i
substanele nutritive, unde are loc o intens activitate microbiologic. n orizonturile
superioare sunt cele mai favorabile proprieti fizice i hidrofizice pentru dezvoltarea
corespunztoare a plantelor cultivate ns datorit faptului c acest proces de degradre se
observ mai greu, efectul ei se resimte n special n urma produciilor mici obinute i de
cele mai multe ori produciile reduse se atribuie altor cauze.
O clasificare a eroziunii de suprafa n funcie de volumul de sol erodat (dup
Zachar D.) se prezint n urmtoarele clase, tabelul nr.3.1.

Tabelul nr.3.1.
Clasificarea eroziunii n funcie de solul erodat
Clasa de eroziune
Sol erodat
m
3
/ha/an
nlimea stratului erodat,
mm/an
- eroziune neapreciabil <0,5 <0,05
- eroziune slab 0,5-5 0,05-0,5
- eroziune moderat 5,0-15 0,5-1,5
- eroziune puternic 15-50 1,5-5,0
- eroziune foarte puternic/excesiv 50-200 5,0-20
- eroziune catastrofic >200 >200


3.1.5. Factorii favorizani ai eroziunii solului

Eroziunea solului este influenat de o serie de factori naturali i antropici, a cror
cunoatere uureaz nelegerea mecanismului eroziunii solului i permite stabilirea pe
baze tiinifice a msurilor de prevenire i combatere.
Factorii care determin apariia eroziunii solului sunt precipitaiile i activitatea
nechibzuit a omului, iar factorii favorizani, care condiioneaz intensitatea fenomenului
de eroziune sunt relieful, solul i roca, n timp ce vegetaia frneaz procesul de eroziune.
n general, cea mai mare parte a acestor factori acioneaz simultan condiionndu-
se reciproc, sporind sau diminund intensitatea fenomenului erozional. Astfel, agresivitatea
erozional a precipitaiilor este condiionat de elemente de relief care pot mri sau
micora viteza de scurgere a apei pe versani, n timp ce solul, prin viteza de infiltraie a
apei n sol reduce volumul de ap de scurgere, iar textura influeneaz gradul de dispersie,
desprindere i i transport a particulelor de sol. Pe de alt parte, omul, prin aciunile
ntreprinse, poate contribui hotrtor la modificarea raporturilor de intercondiionare a
factorilor naturali. n aceleai condiii naturale omul poate stvili eroziunea prin msuri
74
antierozionale sau o poate declana i intensifica prin defriri, deseleniri i lucrri
neraionale ale solului etc.
1. Precipitaiile. Dintre factorii naturali precipitaiile reprezint factorul cel mai
dinamic i mai agresiv, reprezentnd agentul cauzal al eroziunii hidrice. Precipitaiile
influeneaz scurgerea i eroziunea prin gradul de torenialitate, respectiv intensitate,
durat, poziia nucleului torenial i perioada n care cad.
Fora cu care cade o ploaie determin o anumit intensitate a eroziunii i poart
numele de erozivitate sau agresivitate pluvial.
Agresivitatea pluvial caracterizeaz potenialul eroziv al ploii, potenial care este
dat de energia de impact a picturilor de ploaie i energia de transport a scurgerii de
suprafa. Potenialul eroziv al ploilor toreniale este influenat de intensitatea ploii, n
special de durat, mrimea i poziia nucleului torenial maxim. Genereaz scurgeri ploile
care depesc intensitatea de 0,5 mm/min i cele a cror nlime depete 10 mm. n
tabelul nr.3.2. se prezint relaia dintre durata i intensitatea ploilor toreniale.

Tabelul nr.3.2.
Stabilirea ploilor toreniale n funcie de durata ploii (minute)
i intensitate (mm/min)
Durata (min) 1-5 6-15 16-30 31-45 46-60 61-120 121-180 >180
Intensitatea (mm/min) 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Tipul ploii toreniale influeneaz eroziunea prin poziia nucleului torenial. Produc
scurgeri mari i eroziuni mai puternice ploile toreniale care au nucleul torenial la sfritul
i mijlocul ploii. Cercetrile efectuate au artat c energia de dispersie i antrenare a
particulelor de sol a fost de 12 mai mare la ploile cu nucleul torenial la mijlocul ploii
czute pe un sol uscat. Pe solul umectat dau eroziuni puternice i ploile cu nucleul torenial
la nceputul ploii. n Podiul central Moldovenesc, 52% din ploi au intensitatea cuprins
ntre 0,5 i l mm/min., iar dintre acestea 46% au intensitatea maxim la mijlocul i sfritul
ploii. Energia cinetic a precipitaiilor, respectiv erozivitatea, depinde i de caracterul
picturilor de ploaie. Diametrul picturilor crete odat cu intensitatea ploii, putnd ajunge
la un diametru de 6-8 mm, simultan cu diametrul crescnd i viteza limit (terminal) de
cdere a precipitaiilor (tabelul nr.3.3.).
Tabelul nr.3.3.
Viteza limit de cdere a picturilor de ploaie n atmosfera calm
(dup Gunn, Knizer i Laws)
Diametrul picturii (mm) 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Viteza limit (m/s) 2,1 4,0 6,6 8,1 8,8 9,1 9,2

De regul, picturile cu diametrul mai mare de 5-6 mm, sub aciunea curenilor de
aer se fracioneaz, n picturi cu diametre mai mici, care au form sferic.
Diametrul picturilor (d), n funcie de intensitatea ploii (I), se poate estima cu
relaia:
d=I
0,25

Repartizarea sezonier a ploilor toreniale sezonul critic influeneaz cantitatea
de sol erodat.
Sezonul critic, n care pericolul eroziunii este maxim, la noi n ar este cuprins n
intervalul aprilie-august, deoarece n perioada de var cad 70% din ploile toreniale,
primvara 19%, toamna 6% i iarna 1%. Cu toate acestea, pierderi mari de sol se pot
nregistra i n luna februarie cnd temperaturile diurne sunt ridicate i ploile toreniale
gsesc solul dezgheat. n luna iulie se nregistreaz de obicei cele mai mari scurgeri, iar
pierderile maxime de sol au loc n luna august, dup recoltarea cerealelor pioase, pe
terenurile proaspt arate. De aceea se recomand ca artura s se fac numai pe suprafeele
75
ce urmeaz a se nsmna toamna; pe restul suprafeelor artura trebuie efectuat mai
trziu.
Indicele de erozivitate-indexul ploii- Cercettorul american Wischmeier W. H. a
stabilit un parametru prin intermadiul cruia se poate cuantifica fora eroziv a oricrei
ploi, datorat att impactului dat de picturi ct i scurgerii de suprafa, parametru care a
fost denumit indice de erozivitate al ploii (Ie). Dup Wischmeier cea mai reprezentativ
for eroziv a unei ploi date, pe un teren neprotejat i necultivat, este produsul energiei
sale cinetice (n jouli pe mm de ploaie czut pe un metru ptrat) cu intensitatea sa maxim
(mm/or) n timp de 30 minute.
I
e
= E
c
x I
30
n care:
I
e
indicele de erozivitate al ploii;
E
c
energia cinetic total a ploii, care include att energia cinetic a picturilor de
ploaie ct i energia de scurgere a apei pe versani;
I
30
intensitatea medie pe 30 de minute a nucleului torenial maxim, n mm/or.

Suma indicatorilor I
e
, calculai pentru ploile dintr-un an, reprezint indexul ploii
care caracterizeaz agresivitatea pluvial a aunui anumit teritoriu pentru anul considerat.
Pornind de la modelul propus de Wischmeier, Stnescu P., 1969, prin prelucrarea
pluviogramelor a 5534 ploi toreniale de la 40 staii meteorologice, pe o perioad de 10 ani,
a propus ca pentru ara noastr agresivitatea pluvial s se determine prin suma
indicatorilor rezultai din produsul dintre intensitatea medie pe 15 minute torenial i
rdcina ptrat a cantitii de precipitaii nregistrat pe durata ploii:
I
p
=
I
15
x P
0,5
n care:
I
p
indicatorul de agresivitate pluvial a unei ploi;
I
15
- intensitatea medie a nucleului torenial cu durata de 15 minute, n mm/min;
P - cantitatea de ap nregistrat pe durata ploii, n mm.

n Romnia, agresivitatea pluvial cea mai mare se nregistreaz n zona Carpailor
(0,15 0,16) i a delurilor Subcarpatice (0,14) i cea mai redus n Cmpia de Vest, (0,08).
Dei ploile toreniale au rol hotrtor n procesul de eroziune nu trebuie s se
neglijeze nici aciunea eroziv a ploilor de durat mare i intensitatea redus, deoarece
acionnd pe un sol saturat cu ap antreneaz mari cantiti de sol din orizontul superior al
solului.
Zpada, n condiiile topirii rapide n primvar, ndeosebi cnd se produce n
condiiile solului ngheat n profunzime sau saturat cu ap contribuie la eroziunea solului,
dei eroziunea produs prin scurgerile rezultate din topirea zpezii reprezint numai circa
10% din eroziunea total, la un grad de ncrcare a scurgerilor cu sol de numai 2-10g/l, fa
de 50-100g/l n cazul ploilor toreniale.
2. Relieful, prin tip i gradul de frmntare, prin caracteristicile morfometrice ale
versanilor, influeneaz eroziunea ntr-o msura mai mare sau mai mic n funcie de
caracteristicile reliefului care influeneaz energia cinetic a apei din precipitaii:
- pant,
- lungimea,
- forma versantului.
Panta, lungimea i forma versailor influennd viteza de scurgere a apei amplific
energia cinetic i astfel crete capacitatea de erodare a solului de ctre apa care se scurge
pe feele versanilor
Din formula vitezei lui Chezy (V RI C ), rezult ca la o cretere a pantei de 4 ori,
viteza apei se dubleaza iar energia cinetica a curentului se majoreaza de 4 ori.
Datele experimentale au artat c pe un teren cultivat cu porumb, la o cretere a pantei de 3
76
ori, de la 6 la 18%, la aceeai intensitate a ploii de 2 mm/min, cantitatea de sol erodat a
crescut de 5,7 ori.
Lungimea versantului influeneaz att viteza ct i debitul cu care se scurge apa,
aceste elemente hidraulice ale scurgerii cresc din zona amonte ctre baza versantului i
astfel crete i forta de eroziunea apei. Spre exemplificare, n tabelul nr.3.4. se prezint
pierderile de sol n funcie de pant i lungimea versantului obinute n cercetarile efectuate
la Valea Clugreasc n plantaiile de vi de vie, fr msuri de conservare a solului.

Tabelul nr.3.4
Pierderile de sol (t/ha) nfuncie de pant i lungimea versantului
n plantaii de vie
Lungimea versantului, n metri Panta
% 2o 5o 1oo 2oo 3oo
5-1o 5,5 21,7 61,6 174,2 32o,1
1o-15 7,7 3o,3 85,7 242,7 445,1
15-25 12,6 49,7 14o,7 398,1 731,2
25-35 23,1 91,5 258,8 731,9 1344,8

Pierderile de sol crescnd cu panta i lungimea versantului, n cadrul lucrrilor
antierozionale se urmrete: reducerea pantei (prin terasri), reducerea lungimii scurgerii
(prin lucrri de reinere a apei), i una i alta.
Pe de alt parte, constatnd c eroziunea nu se produce n vecintatea cumpenei
apelor, ci de la o anumit distan, la care viteza inregistreaz o valoare critic, s-a introdus
noiunea de distan critic de eroziune sau distan limit de neeroziune, n funcie de
care se stabilesc distanele ntre lucrrile de reinere a apei (valuri, canale de coast de
nivel) precum i limea fiilor i distana dintre benzile nierbate.
Forma versantului. n funcie de forma n profil transversal, versanii se clasific
n versani:
- drepi - cu aproximativ aceeai pant pe toata lungimea;
- concavi - la care linia profilului prezint curbura sub linia dreapt a pantei;
- conveci - care prezint o curbur deasupra liniei drepte a pantei;
- cu forme complexe (fig.3.2.).


Fig.3.2. Forma versanilor

Versanii conveci au pant maxim n treimea inferioar, iar cei concavi n treimea
superioar i panta minim n treimea inferioar. n funcie de valoarea maxima a pantei i
zona n care se situeaz, potenialul eroziv va fi diferit de-a lungul versantului. Astfel,
versanii cu profil convex sunt cei mai erodati deoarece panta crete spre baza versantului,
eroziunea maxim nregistrandu-se n treimea inferioar. n cazul versanilor concavi,
panta minim se inregistreaz n treimea inferioar i odat cu aceasta i eroziunea
minim. Pornind de la aceste constatri, Poleakov i Lopatin, considerand indicele de
erodare a versanilor drepi egal cu 1, au stabilit pentru versani conveci valoarea de 1,25-
1,50, iar pentru cei concavi 0,50-0,75.
77
Sub aspectul expoziiei, versanii nsorii, cu expoziie S i SV, datorit condiiilor
mai puin favorabile de dezvoltare a vegetaiei, a unui coninut mai redus de materie
organic, de umiditate, sunt mai expui fenomenului de eroziune. Agregatele mai uscate au
o coeziune mai slab, fiind mai uor dislocate. Pe de alt parte, dezgheul i topirea
zapezilor se fac ntr-un timp mai scurt pe versani sudici, constituind alte elemente care
accentueaza eroziunea.
Se estimeaza c versanii sudici i vestici sunt cu 30 - 40% mai erodai decat cei cu
expoziie nordic (Baloiu V., Ionescu V.).
3. Solul. Eroziunea solului se manifest, n aceleai condiii naturale climatice i de
relief, cu intensitate mai mare sau mai mica pe diferite tipuri de sol, reliefnd n felul
acesta influena solului asupra procesului erozional.
Erodabilitatea unui sol reprezint un indicator prin intermediul cruia se, definete
vulnerabilitatea unui anumit tip de sol fa de agentul eroziv apa, sau uurina unui so1 de a
fi erodat.
Rezistena la eroziune a unui sol este influenata de insuirile fizice, hidrofizice,
biologice i chimice.
Proprietile unui sol care influeneaz erodabilitatea pot fi grupate n proprieti
care influeneaz infiltraia i permeabilitatea i proprieti care influeneaz rezistena la
impact, dispersie, la fora de transport a ploii i la scurgerile concentrate.
Erodabilitatea solurilor este influenat de textura solului, structura i stabilitatea
hidrica a acesteia, coninutul n humus viteza de infiltraie, gradul de tasare i eroziune etc.
Sunt considerate rezistente la eroziune:
- solurile cu un coninut ridicat de humus i carbonat de calciu;
- solurile cu textura mijlocie, lutoase i luto-nisipoase, bine structurate, cu o
stare de afnare mijlocie;
- cu o vitez de infiltraie i permeabilitate bune;
- cu o activitate microbiologica ridicat.
Aceste proprieti asigur agregatelor de sol o rezisten mai mare n procesul de
dezagregare i transport, sporesc cantitatea de ap reinut i cea care se infiltreaz n sol,
reducand n mod corespunzator volumul scurgerilor de la suprafa versanilor i implicit
fora de eroziune.
Erodabilitatea solurilor difer nu numai de la un tip genetic la altul ci i de la un
orizont la altul. Astfel, solurilor blane i cernoziomurile au o erodabilitate mai redus n
orizontul superior de acumulare a humusului i mai mare n cele inferioare, n timp ce
solurile brune luvice i luvisolurile albice sunt mai uor erodate n orizontul superior al
profilului de sol.
4. Vegetaia. Vegetaia are un rol deosebit de important n prevenirea, diminuarea
eroziunii solului i ameliorarea solurilor erodate, constituind un scut protector al solului
mpotriva eroziunii, un factor important de frnare a acestui proces.
Vegetaia influeneaz procesul de eroziune prin: tipul de vegetaie, compoziia
floristic a pajitilor naturale, gradul i perioada de acoperire a solului, puterea de refacere,
dezvoltarea sistemului radicular.
Vegetaia ii manifest funcia antierozional prin:
- interceptarea picaturilor de ploaie i preluarea unei importante pri din energia
cinetic a acestora;
- reinerea pe aparatul foliar i cedarea ulterioar lent a o parte din apa reinut
din precipitaii; .
- reducerea vitezei de scurgere a apei pe suprafaa versanilor prin rugozitatea pe
care o produc tulpinile plantelor i resturile vegetale;
- mbuntirea structurii i porozitaii solului, proprieti care mresc viteza de
infiltrare a apei n sol;
- prevenirea formrii crustei pe solurile cu un coninut mai ridicat de argil;
78
- fixarea solului de ctre sistemul radicular;
- favorizarea unei activitai mai susinute a microorganismelor din sol;
- reducerea umiditii solului datorat consumului de ap de ctre,
- plante, favoriznd n felul acesta infiltraia apei n sol.
Cu privire la tipul de vegetaie, trebuie subliniat rolul mai complex i n acelai
timp mai eficace n reducerea scurgerii i frnarea eroziunii pe care l are vegetaia
lemnoas - pdurea, prin reglarea regimului hidrologic al scurgerii lichide i solide.
Reinerea apei din precipitaii de ctre coronamentul arborilor este mai mare decat a
pajitilor naturale datorit suprafeei mai mari a frunzelor arborilor suprapuse pe mai multe
planuri. Pe de alt parte, litiera care se formeaz n pdurile ncheiate reine o cantitate de
ap de cteva ori mai mare decat greutatea proprie. Reinerea apei pe frunte i de ctre
litier, la o ploaie de 10-30mm poate ajunge la 40 - 60, reducndu-se n mod corespunzator
coeficientul de scurgere.
Coeficientul de scurgere generat de o ploaie de 75 mm, nregistrat ntr-o pdure de
60 - 80 ani, bine ncheiat, a fost de numai 0,25- 0,30, n timp ce pe pune a crescut la
0,50, iar pe un teren degradat a ajuns la cte 0,77 - 0,85 (Gaspar,1988, Abagiu,1973). O
pdure de fag cu consisten de 0,8, cu litier, a redus eroziunea de 8o de ori n comparaie
cu terenul descoperit. Pdurea, prin cedarea lent a apei reinute, prelungete durata
scurgerii, mpiedic formarea torenilor i diminueaz caracterul torenial al cursurilor de
ap.
Un rol protector nsemnat n protecia antierozional a solului l asigur i ierburile
perene, care disperseaz picturile de ploaie, le reduce energia cinetic mpiedicnd
desprinderea i formarea crustei. Scurgerea pe terenurile nierbate este dispersat, viteza de
scurgere este mic i astfel se reduce capacitatea de desprindere a, particulelor de sol i de
transport a apei scurse.
Pe terenurile arabile, plantele cultivate asigura solului o protecie difereniat
mpotriva eroziunii, n funcie de particularitile biologice, de stadiul de dezvoltare, de
perioada de vegetatie i de tehnologia de cultur.
Dup gradul de protecie, culturile agricole se clasific n:
- culturi foarte bune protectoare, cu un grad de acoperire a solului de peste 75%,
clasa n care intr lucerna, trifoiul i sparceta din al doilea an;
- culturi bune protectoare, cu un grad de acoperire de 50 - 75%, c1asa n care intr
cerealele pioase, inul, dughia, meiul, iarba de Sudan;
- culturi mediu protectoare, cu un grad de acoperire de 25 - 50% n care intr:
mazrea, mzrichea, fasolea, soia, nutul, bobul;
- culturi slab protectoare, cu un grad de acoperire sub 25% - n care intr cartoful,
porumbul, floarea-soarelui, sfecla. n tabelul 3.5. se prezint gradul de protecie
al diferitelor culturi pe categorii de pant, datele evideniind att influena culturii
ct i a pantei terenului.
Tabelul nr.3.5.
Cantitatea de sol erodat n funciede cultura i pant,
n t/ha an Staiunea Perieni. (Popa A. i colab. 1984)
Pant versantului 16% Pant versantului 24%
Cultura
Sol erodat % Sol erodat %

Ierburi perene
0,5 1,5 1,2 1,5
Gru 4,0 12,3 10,0 13,7
Mazare 7,0 27,5 14,0 19,3
Porumb 32,5 1oo 72,5 100

5. Factorii social - economici (antropici)
Odat cu luarea n cultur a terenurilor, cu extinderea culturilor pe terenurile n
79
pant, cu dorina de a obine producii din ce n ce mai mari, omul a intervenit tot mai
agresiv n ecosistemele agricole, distrugnd de cele mai multe ori echilibrul stabilit n
decursul timpului, crend condiii favorabile degradrii terenurilor prin procesul de
eroziune, amplificnd factorii erozionali, transformnd unele regiuni din zone nfloritoare
n adevarate deerturi.
Omul a contribuit la declanarea eroziunii accelerate prin incendierea pdurilor,
defriri neraionale, deselenire pajitilor naturale, punat, abuziv, luarea n cultur a
versanilor cu pante mari fr a se prevedea lucrri de protecia solului, prin lucrri
necorespunztoare ale solului i un sortiment de culturi neadecvat.
n Romnia, accelerarea fenomenului de eroziune s-a declanat dup ncheierea
tratatului de la Adrianopol din 1829, prin care s-a desfiinat monopolul comercial al
Imperiului Otoman cu Principatele Romane i s-a, dezvoltat comerul cu cereale cu rile
europene. Pentru a face fa cerinelor pieelor externe i a asigura venituri suplimentare, s-
a trecut la extinderea suprafeelor arabile prin deselenirea unor suprafee mari de puni i
prin defriarea pdurilor.
n anii 1920 - 1921, s-au defriat peste 1 milion de hectare de pduri pentru a le
transforma n puni comunale.
La declanarea eroziunii au contribuit i reformele agrare din 1864 i 1922, cnd
ranilor li s-au repartizat pmnturile cele mai greu de lucrat de pe coastele dealurilor,
parcelarea facndu-se, n unele zone din deal i vale, cu lungimea pe linia de cea mai mare
pant. Acest proces a continuat i cu ocazia aplicrii Legii fondului funciar nr.18/1991,
cnd unii proprietari de pmnt au fost pui n posesie pe vechile amplasamente orientate
cu lungimea tot din deal n vale.
Schimbri eseniale n abordarea problemelor cu privire la fenonenul de eroziune a
solului au avut loc odat cu trecerea la organizarea teritoriului n sole mari, amplasate cu
latura lung paralel cu direcia general a curbelor de nivel, crendu-se astfel posibilitatea
de a se aplica pe suprafee ntinse msuri de prevenire i combatere a eroziunii solului.
n scopul studierii eroziunii i a msurilor de prevenire i combatere, n anul 1956,
a luat fiin Staiunea Central de Cercetri pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni-
judeul Vaslui, situat n Podiul Brladului, subdiviziunea colinele Tutovei.
Pe baza cercetrilor efectuate la S.C.C.C.E.S. Perieni i n alte puncte
experimentale aflate sub ndrumarea staiunii, s-a stabilit sezonul critic al eroziunii n
Podiul Central Moldovenesc, influena izolata i asociat a factorilor eroziunii solului,
msurile i lucrrile cele mai eficiente de stvilire a proceselor erozionale, de control al
scurgerilor pe versani. Prin cercetrile ntreprinse s-au stabilit corelaiile dintre
tehnologiile de cultur specifice terenurilor n pant, lucrrile antierozionale i producia
culturilor agricole, precizndu-se sortimentul, structura, asolamentul, soiurile i hibrizi
corespunztori, lucrrile de ntreinere a culturilor, fertilizarea, elemente care nglobeaz
complexul de msuri de protecie antierozional a solului, de mbuntire i conservare a
fertilitii i de sporire a produciei agricole.
Pentru implementarea rezultatelor pe suprafee din ce n ce mai mari, n 1982, s-a
nceput proiectarea i executarea lucrrilor n vederea realizri unor perimetre etalon de
combaterea eroziunii solului n 35 de judee, situae n zona colinar-deluroasa a rii.
Fiecare perimetru etalon trebuia s constituie un model de conservare a solului, de folosire
raional a fondului funciar pentru suprafeele de teren din zon, cu condiii naturale
asemnatoare.
Prin urmare, omul poate interveni i n sens pozitiv n procesul erozional prin
efectuare de lucrri de prevenire i combatere a eroziunii solului. Reuita n seciunile de
conservare i ameliorare a solurilor de pe versant este asigurat dac se intervine simultan
asupra ct mai multor factori, care influeneaz eroziunea i se realizeaz aplicarea n
complex a msurilor i lucrrilor antierozionale.
Pe de alt parte, msurile i lucrrile antierozionale au eficacitatea maxim dac
80
sunt aplicate difereniat, pe unitai naturale (bazine hidrografice sau cel puin pe versant) i
nu pe suprafaa izolat a unor tarlale, proprieti sau uniti administrative.
Prevenirea i combaterea eroziunii solului se realizeaz prin aciuni care pot fi
grupate dup diverse criterii:
- dup efectul asupra procesului de eroziune se disting:
- lucrri cu caracter preventiv,
- lucrri de ameliorare i punere n valoare a terenurilor erodate.
- dup forma de eroziune se difereniaz astfel:
- lucrri de prevenire i combatere a eroziunii de suprafa,
- lucrri pentru combaterea eroziunii n adncime
- dup natura lucrrilor antierozionale, se deosebesc:
- msuri i lucrri organizatorice,
- lucrri simple (agrofitotehnice),
- lucrri silvice,
- lucrri speciale de amenajare antierozional.
- n funcie de folosina terenului amenajat, se deosebesc:
- lucrri de prevenire i combatere a eroziunii pe terenurile arabile
- lucrri de prevenire i combatere a eroziunii n plantaiile de vi de vie
- lucrri de prevenire i combatere a eroziunii n plantaiile pomicole
- lucrri de prevenire i combatere a eroziunii pe puni.

3.1.6. Estimarea cantitativ a eroziunii solului. Ecuaia universal a eroziunii

Pentru aprecierea fenomenului erozional n condiii concrete de relief, sol, clim i
condiii social-economice, n S.U.A. (nc din anul 1930), s-au efectuat studii i cercetri
cu ajutorul parcelelor de scurgere.
Ecuaia pierderilor de sol este rezultatul a peste 60 ani de studii i cercetri la care
au participat specialiti din diferite domenii (pedologi, hidrologi, hidrotehnicieni,
geomorfologi, ecologi, silvicultori) pentru a elaborarea unor metode de estimare a eroziunii
solului.
n prezent, cercetrile continu pentru a se obine date mai complexe.
n anul 1940, Zingg A.W. a stabilit o ecuaie a pierderilor de sol n funcie de
lungime i nclinarea pantei (X = C L
m
I
m
).
Formula a fost mbuntit de Smith D.D., care a mai adugat factorii: cultura
folosit i procedeele antierozionale folosite. De asemenea, s-a stabilit i limita specific a
pierderilor de sol.
Mai trziu, n 1947 Browning G.H. a publicat o ecuaie n care pierderile de sol au
fost calculate inndu-se seama de ponderea unor factori fizici care afecteaz eroziunea
solului (tipul de sol, cantitatea de materie organic a solului, starea covorului vegetal,
modul de lucrare a solului, nclinarea i lungimea pantei).
Produsul factorilor care particip n ecuaie, reprezint estimarea cantitii de sol
erodat (pierdut) pe un hectar n timp de un an, n condiii normale de clim.
Modelul de calcul a ecuaiei a fost elaborat prin aplicarea metodelor statistice la
prelucrarea datelor obinute prin msurtori directe.
Structura modelului de calcul stabilit n 1958 de ctre cercettorii americani
Wischmeier i Smith, n cadrul Serviciului de conservare a solului (S.C.S.), pe baza
prelucrrii unui vast material experimental, este cunoscut sub denumirea de U.S.L.E.
(Universal Soil Loss Equation) - Ecuaia universal a pierderilor de sol. mbuntirile
aduse ecuaiei constau din:
- un indice mbuntit al eroziunii datorit precipitaiilor;
- o metod de evaluare a influenelor culturilor i metodelor agrotehnice,
corespunztor condiiilor locale;
81
- un factor cantitativ privind erodabilitatea solului.
n anul 1971, Wischmeier prezint elemente noi care particip la determinarea mai
exact a pierderilor de sol, n funcie de urmtoarele caracteristici mai importante ale
solului: procentul de argil i nisip foarte fin, procentul de nisip mai mare de 0,10 mm,
coninutul de materie organic, structura i permeabilitatea solului.
Specialitii din domeniu apreciaz pericolul eroziunii n funcie de pierderile anuale
de sol care reflect de fapt modificarea profilului solului, a gradului de fertilitate i deci a
nivelului produciei agricole.
Pe baza estimrii eroziunii i a scurgerilor de sol pe bazine hidrografice se poate
aprecia gradul anual de colmatare a lacurilor de acumulare care determin creterea
riscului de inundabilitate.
Determinarea pierderilor de sol reprezint o sintez cu privire la prezena factorilor
naturali care exercit o influen n declanarea eroziunii hidraulice.
Aceast ecuaie are urmtoarea form:
E= R K L S C P
n care:
E pierderea anual medie de sol n tone pe unitate de suprafa;
R factorul de erodare datorit precipitaiilor;
K factorul de erodabilitate datorit proprietilor solului;
L factorul de lungime a pantei;
S factorul de nclinare a pantei;
C factorul de vegetaie i metoda agrotehnic aplicat;
P factorul privind sistemul de lucrri antierozionale.
Modificri asupra ecuaiei universale U.S.L.E., au fost fcute n anul 1995 de Loch
R. i Evans K. ecuaia devenind R.U.S.L.E. (Revised Universal Soil Loss Equation).
n urma cercetrilor ntreprinse cei doi cercettori corecteaz factorul de
erodabilitate n funcie de densitatea sedimentelor. Noul factor de erodabilitate (k
m
) se
calculeaz cu relaia:
) 1 (
=
s
m
d
K
K
unde:
K factorul de erodabilitate datorit proprietilor solului;
d
s
densitatea sedimentelor.
n ecuaia universal R.U.S.L.E., Loch R., 1996, modific factorul de vegetaie i
metoda agrotehnic aplicat, n funcie de procentul de material splat n urma eroziunii cu
diametrul mai mare de 9,5 mm.

Pierderea specific de sol medie multianual
n Romnia, sub conducerea academicianului M.Mooc s-au ntreprins ample
cercetri privind eroziunea solului, pe baza crora pornindu-se de la elemente cunoscute
ale ecuaiei universale a eroziunii s-au stabilit indicatorii care permit s se fac evaluri
medii anuale ale pierderilor de sol.
Dup modelul Wischmeier, M.Mooc i Stnescu P. au elaborat pentru condiiile
din Romnia, Ecuaia universal a pierderilor de sol, pentru diferite condiii de clim,
relief, sol, cultur. Cercetrile au fost efectuate pe parcele de scugere pe o perioad de 12
ani. Aceast ecuaie cuprinde principalii factori care intervin n procesul de eroziune a
solului i care are urmtoarea form:

E = K L
m
I
n
S C C
s
(t/ha/an)

n care: E eroziunea de suprafa medie anual, t/ha/an;
K coeficient de agresivitate climatic, (tabelul nr.3.6./ fig.3.3.);
82
L lungimea versantului pe linia de cea mai mare pant, m;
I panta versantului, %
S coeficient dependent de tipul de sol, sau coeficient de erodabilitate;
C coeficient care exprim influena culturilor asupra eroziunii;
Cs coeficient de influen a msurilor i lucrrilor antierozionale,

In funcie de tipul de eroziune hidric deosebim:
- indicatori de estimare a efectelor eroziunii de suprafa;
- indicatori de estimare a efectelor eroziunii de adncime.
In cazul eroziunii de suprafa se disting urmtorii indicatori:
1) Pentru utilizatorii de sol din agricultur se stabilesc:
a) Pierderea specific de sol medie multianual.pe fiecare hectar dintr-o suprafa
omogen de relief;
b) pierderea de sol medie ponderat pe folosine,
c) grosimea stratului de sol antrenat;
d) eroziunea admisibil (tolerabil).
2) Pentru utilizatorii de resurse de sol i ap din aval se stabilete eroziunea efluent.
Valorile factorilor din formula anterioar de estimare a eroziunii au fost stabilite n
cadrul laboratorului de conservare a solului din I.S.P.I.F., avnd aplicabilitate pentru
condiiile pedoclimatice din Romnia.
Coeficientul de agresivitate climatic (K)
Pe baza cercetrilor efectuate de specialiti n domeniu, precum i a caracteristicilor
fizico-geografice din Romnia, au permis diferenierea urmtoarelor zone de agresivitate
climatic (tabelul nr.3.6.).
Tabelul nr.3.6.
Zonarea coeficientului (k) de agresivitate climatic
Nr.crt. Denumirea zonei fizico-geografice Coeficientul K
1 Dobrogea 0.094
2 Podiul Central Moldovenesc 0,100
3 Cmpia Munteniei 0,127
4 Sudul Moldovei i dealurile subcarpatice 0,144
5 Transilvania 0,127
6 Bazinul mijlociu al Mureului 0,094
7 Cmpia i dealurile din Vest 0.067
8 Carpaii Orientali 0.167
9 Carpai Meridionali 0,207
10 Munii Apuseni 0,132
n anul 1969, Stanescu P. i colaboratorii, elaboreaz harta privind coeficientul de
agresivitate climatic (K) pentru toate localitatile din Romnia (fig. nr.3.3.).
83

Fig.3.3. Coeficientul de agresivitate climatic

Lungimea versantului (L) se determin pe uniti omogene de relief, n m;
Experimental: m = 0,4 pentru L <100 m
m = 0,3 pentru L > 100 m
n cazul suprafeelor omogene de relief care nu prezint pant i lungimea liniei de
cea mai mare pant constante pe ntreaga suprafa, se realizeaz dou sau trei determinri
pentru lungimile corespunztoare, dup care se face media aritmetic a acestor determinri.
Panta versantului, pe uniti omogene de relief, n %:
i
n
=l,36+0,97i + 0,138i
2
Ecuaia eroziunii se poate scrie i sub form simplificat:
E = A L
i

n care: L
i
- L
m
I
n
A - coeficient ce cuprinde influena celorlali factori n afar de relief (L
i
).
n urma cercetrilor efectuate a fost preferat relaia:
E = A L
0,3
I
1,5
, deoarece are un domeniu mai larg de aplicabilitate.
Coeficientul de erodabilitate (S) - rezistena suprafeei solului la aciunea
impactului picturilor de ploaie i a microcurenilor depinde de valoarea estimativ a
coeficientului de erodabilitate pedolitologica prezentat n tabelul nr.3.7.
84

Tabel nr.3.7.
Valoarea estimativ a coeficientului de erodabilitate pedolitologic

Textura
Tipul de sol
Gradul de
eroziune
Nisip
Nisip-
lutos
Lut-
nisipos
Lut
Lut-
argilos
Argil
Sol balan
absent-slab
moderata
puternica

0,9
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0
0,7
0,8
0,9

Cernoziom
absent-slab
moderata
puternica

0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
0,9
0,7
0,7
0,9
0,6
0,7
0,8
Cernoziom cambic
Cernoziom argiloiluvial
Sol cernoziomoid
Sol brun eumezobazic
absent-slab
moderata
puternica

0,7
0,8
0,9
0,7
0,9
1,0
0,6
0,8
1,0
0,6
0,8
0,8
Sol cenuiu
absent-slab
moderata
puternica

0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
1,0
0,7
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
Redzina, pseudoredzina,
terra rossa
absent-slab
moderata
puternica


0,9
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0
0,8
0,8
0,9
Sol brun roscat,
sol brun argiloiluvial, sol brun
rocat luvic
absent-slab
moderata
puternica


0,8
0,9
1,0
0,7
0,7
0,9
0,7
0,7
0,8
Sol brun luvic,
Luvisol,
Sol pseudogleic
absent-slab
moderata
puternica

0,9
0,9
1,0
0,8
0,8
1,0
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9
1,0

Sol brun acid, sol negru acid
absent-slab
moderata
puternica

0,8
0,8
0,9

Sol brun podzolic,
Podzol, Andosol, subtipuri
feriiluvial i andic al
erodisolurilor
absent-slab
moderata
puternica
0,9
1,0
1,0
0,9
0,9
1,0

Sol humico-salicatic, litosol
absent-slab
moderata
puternica
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9
0,8
0,8
0,9

Sol negru de fnea vertisol
absent-slab
moderata
puternica


0,8
0,8
0,9
0,7
0,8
0,8
Solone
absent-slab
moderata
puternica

1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
Regosol
absent-slab
moderata
puternica
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
0,8
0,9
1,0
0,8
0,9
1,0
0,8
0,9
1,0
0,7
0,8
0,8
Subtipurile cambic,
Argiloiluvial i rodic al
erodisolurilor
foarte
puternic

1,0 10 1,0 0,9
Subtipul alcalizat al
erodisolurilor
foarte
puternic

1,1 1,1
Subtipurile tipic, rendzinic,
pseudorendzinic, litic, vertic,
gleizat i salinizat al
erodisolurilor

excesiv1,1

1,1

1,1

1,185
Coeficient care exprim influena culturilor (C) - Considernd porumbul pentru
boabe drept cultur standard i avndu-se n vedere celelalte culturi fr prezena golurilor,
s-a stabilit pentru factorul privind influena culturilor asupra eroziunii valorile din tabelul
nr.3.8.

Tabel nr.3.8.
Valoarea factorului "C"

Coeficientul de influen a msurilor i lucrrilor de conservare a solului (Cs).
Rezultatele numeroaselor experiene efectuate n Romnia cu privire la eficiena
antierozional a metodelor frecvent folosite pentru conservarea solului au stat la baza
determinrii coeficientului de corecie (C
s
).
Dac nu sunt prezente lucrri de combaterea eroziunii solului n perimetrul luat n
studiu, valoarea factorului "Cs" este egal cu unu. n situaia n care exist deja lucrri de
combaterea eroziunii solului sau, n perspectiv pentru cele care se vor proiecta (lucrri
agroameliorative, fitoamehorative i hidroameliorative), influena antierozional a acestora
se va lua n calcul prin coeficientul "Cs" prezentat n tabelul nr.3.9.

Nr.crt. Cultura
Valoarea
factorului C
Observaii
1
Porumb - monocultura
1,0
2
Porumb in rotaie 0,8
3
Cartofi i sfecl 0,6
4
Mazre i fasole 0,3
5
Cereale i pioase de primvar 0,2
6
Cereale de pioase de toamna 0,14
7
Ierburi perene n primul an 0,06
8
lerbun perene dup al doilea an 0,014
9
Puni bine ncheiate 0,001
10
Puni slab degradate 0,2
11
Puni moderat degradate 0,3
12
Puni puternic degradate 0,8
13
Terenuri neproductive fr vegetaie 1.2 In plantaii sub 3 ani. C = 0,8
14
Plantaii viticole 0,7 In plantaii sub 4 ani. C = 0,7
15
Plantaii pomicole ncheiate 0,5
16
Pdure 0,005
17
Fnee naturale bine ncheiate 0,001

86
Tabel nr.3.9.
Valoarea factorului C
s

Valoarea factorului C
s
pentru
Grupa de
pant
%
Culturi pe
curbele de nivel
Culturi n fiiii sau
benzi nierbate
Terase, canale,
valuri de pmnt
Culturi pe linia de
cea mai mare pant
0 5 0,5 - -
5,1 10 0,6 0,3 -
10,1 15 0,7 0,35
15,1 20 0,8 0,40
20,1 25 0,9 0,45
>25 0,95 0,50
0,15
1,0

Pentru estimarea eroziunii de suprafa se introduc n relaia de calcul prezentat,
valorile determinate pe suprafee (uniti) omogene de relief, delimitate pe planul de
situaie, astfel ca ntr-o suprafa omogen s fie cuprins acelai tip de sol, aceeai
categorie de folosin, categorie de pant, expoziie i grad de eroziune.
Pentru valorile coeficientului "C" se are n vedere cartograma folosinelor i
prevederile privind structura culturilor.
Potenialul eroziunii de suprafa pentru ntreg perimetru se stabilete prin media
ponderat a mrimii eroziunii de suprafaa determinat pentru fiecare unitate omogen de
relief.
Calculul eroziunii de suprafa se face pe bazine hidrografice sau perimetre unde
urmeaz a se aplica complexul de msuri antierozionale, pentru a pune n evidena
influena acestora asupra reducerii eroziunii. Se face un calcul al eroziunii nainte de
amenajare, n care caz se ia valoarea coeficientului Cs=1 (se consider cultura orientat pe
linia de cea mai mare pant) i un calcul dup amenajare cnd valorile coeficientului C
s
se
stabilesc n funcie de msurile i lucrrile antierozionale propuse pentru fiecare unitate
omogen de relief.
In scopul aprecierii msurilor i lucrrilor necesare pentru conservarea solului
trebuie s fie cunoscute valorile orientative ale eroziunii admisibile (tolerabile), valori ce
vor fi prezentate dup urmtorii indicatori de estimare a efectelor eroziunii de suprafa.
Pierderea de sol medie ponderat pe folosine. Se determin pentru fiecare
folosin n parte cu relaia:
E
m

p

folosinta
=


r
r
S
S E
sup
sup
) (
(t/ha/an),
n care:
E
m

p

folosin
- eroziunea de suprafa medie ponderat pe fiecare folosin, n t/ha i an;
E - eroziunea de suprafa a unitilor omogene de relief, n t/ha i an;
S
sup
, - suprafaa total a unitilor omogene de relief, n ha.

Grosimea stratului de sol antrenat
Pentru transformarea pierderilor de sol din t/ha i an, n m
3
/ha i an sau n milimetri
strat de sol splat anual pe hectar, se utilizeaz greutatea volumetric, , a materialului
solid erodat, stabilit n cadrul studiului pedologic, utilizndu-se urmtoarele relaii:
( )

an zi ha t E
an zi ha m E
/
) / (
3
=
n care.
- greutatea volumetric a aluviunilor n: t / m
3

( =l,6 + 2, 2t /m
3
)
E
(mm sol splat/ha i an)
=
10
) / (
3
an zi ha m E

87
3.1.7. Eroziunea admisibil (tolerabil)

O agricultur fr pierderi de sol, practic, nu este posibil, iar eforturile fcute pentru
conservarea solului nu pot exclude total procesul de eroziune, ns l limiteaz ntre
baremuri permise, fr a influena fertilitatea solului.
Pentru a se putea stabili pierderile de sol admisibile n diferite condiii pedoclimatice,
este necesar s se in seama de urmtoarele considerente:
grosimea stratului de sol trebuie s fie suficient pentru asigurarea produciei
agricole i silvice pe o perioad de timp ndelungat;
la stabilirea pierderilor de sol admisibile se ine seama de felul plantei cultivate. n
cazul cultivrii viei de vie se pot admite pierderi mai mari dect la cultura
cerealelor, via de vie fiind mai puin pretenioasa fa de sol;
se va ine seama de substratul de roc Astfel, dac roca mam este tare, solul
format este subire, capacitatea de nmagazinare a apei-mic aceste soluri
erodndu-se cu uurin. Pe rocile moi se formeaz soluri groase, capabile s rein
mai mult ap, eroziunea fiind mult mai lent;
pierderea de sol trebuie s fie minim pentru a nu provoca colmatarea canalelor,
drumurilor, terenurilor joase, acumulrilor;
pierderea de sol trebuie meninut sub nivel unde aceasta poate provoca scurgeri
puternice i eroziunea de adncime;
trebuie gsite cele mai eficiente msuri i lucrri pentru a reduce la maximum
scurgerile de suprafa urmrindu-se pe lng nmagazinarea apei n sol i
conservarea elementelor nutritive ce se gsesc n orizontul cu humus.
Toate aceste consideraii sunt valabile numai atunci cnd viteza eroziunii nu
depete posibilitatea de refacere a solului.
Pe baza unor studii i cercetri efectuate dup unii autori, n tabelul nr.3.10. se
redau pierderile admisibile de sol pe terenurile cultivate.
Tabel nr.3.10
Pierderi de sol admisibile pe terenurile cultivate
Nr.
crt.
Autorul Pierderi de sol anuale, t/ha
1 Thompson L.M. 1,20 14,40
2 Whatt i Miller 5 10
3 Wischmeier W.H. 7 11
4 Browning pentru statul Iowa 5 15
5 Hays i Clark pentru Wissconsin 7
6 Mooc M. pentru Romnia 3 12
7 Trculescu Fl. pentru bazinul hidrografic Chineja 8
8 Mihai Gh. i Ionescu V. pentru bazinul Slnic - Buzu 6 - 9


3.2. PREVENIREA I COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PE
TERENURILE CU FOLOSIN AGRICOL

3.2.1. Criterii privind alegerea lucrrilor de combatere a eroziunii solului

Cercetrile tiinifice n domeniul combaterii eroziunii solului au stabilit c
eroziunea solului nu este un proces de nenlturat, ea putnd fi stvilit prin folosirea unui
complex de msuri agrofitotehnice i hidrotehnice. S-a constatat ns c latura tehnic a
combaterii eroziunii solului este destul de simpl, ns problemele sociale-economice sunt
acelea care dicteaz n ultima instan aplicarea msurilor tehnice.
Msurile i lucrrile de combatere a eroziunii solului trebuie s in seama de
pericolul eroziunii, de mijloacele agrofitotehnice i hidrotehnice ce pot s fie aplicate n
88
condiiile respective i de eficien economic a lucrrilor. Aplicarea msurilor i lucrrilor
de stvilire a eroziounii solului trebuie s duc la urmtoarele rezultate:
- reducerea pierderilor de sol prin eroziune;
- ridicarea fertilitii solului printr-o mai bun conservare a apei i mbuntirea
folosirii ngrmintelor de ctre plante;
- ridicarea produciei agricole;
- crearea condiiilor mai bune pentru mecanizarea lucrrilor de exploatare pe
terenurile ameliorate i pentru transportul produselor;
- lucrrile de combatere a eroziunii solului s se ncadreze n planul de amenajare
complex a bazinului hidrografic din care face parte terenul.
Pierderile de sol admisibile sau pierderile tolerabile se exprim cantitativ n m
3
sau
tone de sol pe hectar i an. Aceste pierderi tolerabile, de la care solul se poate reface, sunt
n funcie de zon, de profunzimea solului, permeabilitatea lui etc. De asemenea, la
stabilirea pierderilor de sol admisibile se ine seama i de felul plantei cultivate.
Meninerea eroziunii solului la o valoare admisibil se realizeaz prin protejarea
acestuia mpotriva aciunii dinamice a picturilor de ploaie i scurgerii apelor de suprafa
prin diferite mijloace.
Prin toate msurile i lucrrile aplicate n combaterea eroziunea solului se va urmri
conservarea elementelor nutritive nmagazinate n orizontul cu humus i meninerea apei
din precipitaii, contribuind la sporirea fertilitii solului i prin aceasta la ridicarea
produciei agricole. Producia agricol pe terenurile n pant este n funcie ns nu numai
de fertilitatea acestora, ci i de plantele ce se cultiv, condiiile microclimatice ale acestor
terenuri fiind de multe ori foarte favorabile pentru unele culturi fiind mai bine nclzite i
solurile mai bine drenate, unele culturi valoroase ca via de vie, pomii fructiferi, o parte din
plantele medicinale i chiar unele culturi de cmp valorific foarte bine aceste terenuri. Pe
lng faptul c se obin producii bune, acestea sunt i de o calitate superioar, ceea ce
conduce la recomandarea culturilor respective pe terenurile n pant. Pentru a se putea
lucra cu uurin terenurile supuse eroziunii, trebuie ca lucrrile hidroameliorative s nu
constituie o piedic n calea mecanizrii, iar pe de alt parte s se execute maini
corespunztoare pentru efectuarea lucrrilor pe pante. Pentru uurarea transportului
produselor (agricole, horticole) trebuie s se realizeze reeaua de drumuri confom
organizrii interioare a fiecrei categorii de folosin.
n aciunea de amenajare complex a bazinelor hidrografice, lucrrile de combatere
a eroziunii solului trebuie obligatoriu corelate i cu celelalte lucrri de mbuntiri
funciare (irigaii, desecri-drenaje, ndiguiri), cu amenajrile silvice, precum i cu lucrrile
de gospodrire, cu lucrrile hidroenergetice.

3.2.2. Clasificarea lucrrilor antierozionale

Obiectivul principal al conservrii solului este acela de ntreinere permanent a
potenialului productiv al solului. n acest scop este necesar s se aplice un complex de
lucrri antierozionale aplicat pe uniti naturale care poate fi clasificat, n mod
convenional, sub diferite aspecte:
1) prin prisma locului i a importanei lor, a ponderii i prioritii lor n cadrul
unei amenajri complexe antierozionale, n vederea elaborrii unor principii de baz
privind realizarea lor i care s conduc n final la mbuntirea concepiei actuale a
proiectrii i executrii, (Budiu V.-1996), se disting lucrrile din tabelul nr.3.11.

89
Tabelul nr.3.11
Categorii de lucrri antierozionale
Nr.
crt.
Categorie de lucrri Cerine, sol
1
Restructurarea categoriilor de
folosin
s ofere protecie solului
repartizarea optim a: arabil, vi de vie, pomi,
puni, pdure
2 Organizarea interioar a teritoriului
mprirea n uniti teritoriale de lucru
reeaua de circulaie agricol
3
Msuri agrofitotehnice
antierozionale
repartiia culturilor
lucrri de mobilizare a solului
fertilizare
sisteme de cultur
4 Lucrri de terasamente
nivelri, neteziri, astupri
terasri, taluzri
modelri, nivelri
5
Reeaua de regularizare a
scurgerilor
de suprafa
valuri
canale de coast
debuee
subterane - anuri deschise
- drenuri
6 Lucrri pe reeaua torenial
mpduriri
taluzri, terasri, astupri
lucrri de construcie

2) dup caracterul msurilor de combatere a eroziunii solului se disting:
- msuri generale de combatere a eroziunii solului (zonarea funcional a pdurilor,
stabilirea categoriilor de folosin);
- msuri organizatorice care se refer la sistematizarea teritoriului agricol i
organizarea interioar pe categorii de folosin;
- msuri i lucrri de agrotehnic antierozional, difereniate i pe categorii de
folosin;
- msuri hidroameliorative necesare combaterii eroziunii solului pe versani,
incluzndu-se n aceast categorie lucrrile de terasamente (nivelri, neteziri, terasri etc.)
i lucrrile de regularizare a scurgerilor apei pe versani (valuri, canale de coast, debuee
etc);
- msuri antierozionale pe reeaua torenial (ogae, ravene) care se refer la
astupatul formaiunilor incipiente, de dimensiuni mici, lucrri longitudinale i transversale
pe firul ravenelor, mpduriri etc.
3) n funcie de natura lucrrilor, rolul i specificul acestora, a procesului
tehnologic de execuie, precum i a materialelor din care sunt executate, lucrrile speciale
de combaterea eroziunii solului au fost grupate n urmtoarele categorii:
- lucrri speciale pe versani care comport micri de terasamente: drumuri de
exploatare terasate i poteci; canale de coast cu rol de reinere sau evacuare a
apelor; brzduiri pe puni; nvluiri; terase continui i individuale;
- lucrri fitoameliorative de combatere a eroziunii solului: benzi de arbuti;
nsmnri; supransmnri; perdele de protecie antierozionale; mpduriri;
- lucrri hidroameliorative: debuee, cleionaje; ziduri de sprijin din zidrie de piatr;
- lucrri anexe: podee, bazine de colectare a apei; drenuri de captare a apei.
4) dup categoria de folosin pe care se aplic, complexul de lucrri
antierozionale acestea se clasific n:
- msuri i lucrri de combatere a eroziunii solului pe terenurile arabile;
90
- msuri i lucrri de combatere a eroziunii solului n plantaiile de vi de vie i
pomi;
- msuri i lucrri de combatere a eroziunii solului pe puni.

3.3. PREVENIREA I COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PE
TERENURILE ARABILE

Din suprafaa arabil a rii (9,38 milioane ha) aproximativ un sfert se afl situat
pe versani cu pante mai mari de 5%, versani cu condiii poteniale de erodabilitate sau
deja afectai n diferite stadii de procesele erozionale.
Principala msur n stvilirea procesului erozional pe terenurile arabile o constituie
organizarea antierozional a teritoriului.

3.3.1. Organizarea antierozional a terenurilor arabile

Organizarea teritoriului reprezint un complex de msuri tehnice, organizatorice,
economice i juridice care trebuie s asigure rezolvarea urmtoarelor probleme:
- folosirea raional a ntregului fond funciar prin stabilirea structurii categoriilor
de folosin;
- mbuntirea calitii productive a terenurilor agricole prin aplicarea unor
msuri complexe: ameliorative, agro-fitotehnice, hidrotehnice i silvice;
- posibilitatea aplicrii unei agriculturi cu grad nalt de tehnicitate.
Principiile de baz ale organizrii teritoriului se pot aplica numai n unitile
agricole care posed suprafee agricole mari sau n cadrul asociaiilor de proprietari de
teren care dein supafee mari, care s permit mprirea terenului n mai multe sole sau
parcele de lucru.
Msurile i lucrrile folosite n vederea rezolvrii acestor probleme se grupeaz
astfel:
- msuri tehnico-organizatorice
- msuri agrotehnice
- msuri fitotehnice
- lucrri hidrotehnice
Lucrrile de prevenire i combatere a eroziunii solului trebuie aplicate n complex
pentru a determina o eficien maxim a terenurilor agricole, i care trebuie s conduc la:
- reducerea pierderilor de sol prin eroziune
- mbuntirea regimului hidrologic al scurgerilor pe versani
- creterea fertilitii solului
- crearea condiiilor pentru efectuarea lucrrilor cu mijloace mecanizate
- creterea produciei agricole
- protejarea polurii mediului
Organizarea teritoriului se aplic n interiorul fiecrei categorii de folosin n
funcie de condiiile de relief i condiiile pedoclimatice.
Principiile i metodele de ameliorare integral a unei zone naturale prin msuri
antierozionale sunt stabilite n cadrul unui proiect de organizare a teritoriului i care trebuie
s precizeze:
- categoriile de folosin n funcie de condiiile de relief i pedoclimatice;
- organizarea interioar, n cadrul fiecrei categorii de folosin, forma i
dimensiunile solelor, amplasarea reelei de drumuri, sortimentul de culturi i
asolamentele, precum i msurile de combatere a eroziunii solului pentru
fiecare poriune de teren n pant.
Determinarea categoriilor de folosin se refer la delimitarea suprafeelor de teren
agricole i a celor neagricole, iar n cadrul fiecreia separarea unitilor de folosin
91
corespunztoare. Astfel pe suprafeele agricole se vor separa terenurile arabile, punile,
fneele, terenurile pentru plantaiile viticole i pomicole, iar pe terenurile nearabile,
terenurile ocupate de ape, drumuri, construcii etc.
Delimitarea categoriilor de folosin se face pe baza unui studiu amnunit al
cadrului natural i social economic i care face parte integrant din proiectul de organizare
a teritoriului. n cadrul acestui studiu o atenie deosebit trebuie s se acorde factorilor
determinani ai eroziunii: relieful, precipitaiile, solul i care dealtfel stau la baza criteriilor
de amplasare i dimensionare a solelor, drumurilor, lucrrilor antierozionale, stabilirii
modului de folosin etc.
Organizarea teritoriului se efectuaez pe planuri de situaie la scara 1:5000 sau
1:10000 cu reprezentarea reliefului prin curbe de nivel cu echidistana de 5 m sau 10 m. Pe
planul de situaie se vor delimita suprafaa deinut de asociaie sau exploataia agricol,
unitile de sol i de eroziune, reeaua de drumuri, folosinele terenului, suprafeele ocupate
de formaiunile toreniale, etc.

3.3.2. Principii privind organizarea interioar a terenului arabil

Pentru terenurile cu folosin arabil se repartizeaz suprafee de teren cu pant
redus, cu soluri fertile, profunde i slab sau moderat erodate. Panta maxim pentru care se
poate rapartiza terenul arabil este de 20 22 % i numai n zonele unde se aplic
asolamente de protecie poate ajunge la 30%.
Organizarea teritoriului arabil cuprinde msuri prin care se stabilesc:
- numrul i suprafaa asolamentelor
- amplasarea judicioas a solelor, parcelelor i drumurilor de exploatare
Asolamentele ca form de organizare a teritoriului arabil se stabilesc pe ferme, i
pot fi clasificate astfel:
- asolamente pentru culturi de cmp
- asolamente legumicole
- asolamente mixte
- asolamente de protecie
Asolamentul pentru culturi de cmp. Amplasarea se face pe terenurile cu pant
pn la 18 20 % cu soluri slab sau moderat erodate, iar structura culturilor va trebui s
in seama de necesarul de cereale, de condiiile pedoclimatice, de relieful terenului i de
gradul de eroziune a solului. Se recomand crearea unui singur asolament, cu excepia
culturilor tehnice.
Asolamentul legumicol. Mrimea suprafeei rezervate pentru astfel de culturi se
alege n funcie de scopul produciei (pentru consum local sau pentru aprovizionarea
localitailor din apropiere), de personalul specializat n legumicultur precum i de cile de
comunicaie, etc. Amplasarea trebuie facut ct mai aproape de sursa de ap pentru irigat,
pe terenurile cu relief uniform, cu panta optim de 0,1% - 1 % admind valori maxime de
3 % n cazul irigrii gravitaionale i de 10 % pentru irigarea prin aspersiune, pe soluri cu
textur mijlocie.
Asolamentul de protecie. Se amplaseaz pe terenurile care se pot ara, cu pante de
10 25 %, cu eroziune puternic sau foarte puternic. Cu scopul de a preveni i combate
eroziunea solului, structura culturilor va trebui s corespund acestei cerine, de aceea
leguminoasele perene sau anuale vor acoperi circa 70 % din suprarafaa asolamentului.
Terenul fiecrui asolament se mparte n sole.
Sola constituie unitatea teritorial de lucru din cadrul asolamentului de cmp. Pe o
sol se cultiv o singur plant agricol sau dou culturi cu aceleai cerine agrotehnice, pe
fiecare sol urmnd a se executa mecanizat toate lucrrile agricole.
Forma solelor poate fi dreptunghiular, trapezoidal sau de paralelogram (fig.3.4.)
cu laturile lungi paralele ntre ele, cu unghiuri ntre laturile lungi i scurte mai mari de 60
o
.
92
Nu se recomand forma triunghiular sau cu unghiuri mai mici de 60
o
deoarece n astfel de
situaii cresc cheltuielile de producie i consumul de carburani la hectar. Forma laturilor
lungi poate fi i sub form curb atunci cnd se impune trasarea lor paralel cu sensul
curbelor de nivel.
Lungimea solei se stabilete n funcie de lungimea versantului, suprafaa solei i
randamentul utilajelor cu care se efectueaz lucrrile agricole. Ea poate s cuprind
ntregul versant sau poriuni din acesta n funcie de limitele obligate (hotare, alte folosine,
drumuri, ravene, etc.).
Limea solei depinde de lungimea versantului pe linia de cea mai mare pant i de
nclinarea versantului, micorndu-se odat cu creterea pantei.
Dimensiunile solelor trebuie s in seama de dimensiunile i uniformitatea
versantului, natura solului, lucrrile antierozionale existente i de limitele obligate (ravene,
fire de vale, alte folosine, lucrri hidrotehnice, drumuri clasificate).


Fig.3.4. Forma i amplasarea solelor pe versant uniform (a)
i pe versant cu relief frmntat (b)

n funcie de panta terenului se recomand urmtoarele dimensiuni (tabelul
nr.3.12.).
Tabelul nr.3.12
Dimensiunile solelor n funcie de panta terenului
Panta terenului


(%)
Lungimea solei
(m)
Limea solei
(m)
< 5 1500 -2000 500 - 800
5 15 1200 - 2000 250 - 500
> 15 800 - 1600 150 - 300

93
Amplasarea solei se face cu latura lung a solei pe direcia general a curbelor de
nivel, pe pante mai mari de 5 %, i strict pe curba de nivel pe pante mai mari de 10 %
(fig.3.4.), astfel nct toate lucrrile agro-fitotehnice s se execute pe curba de nivel.
Sola, se va amplasa astfel nct s cuprind un singur tip de sol cu acelai grad de
fertilitate i eroziune.
Mrimea solelor variaz n funcie de tipul de asolament, astfel:
- asolament pentru terenurile cu pant redus (terenuri irigate sau neirigate): 100
250 ha;
- asolament pentru terenurile arabile n pant:
- la pante de 3 8 % : 100 150 ha
- la pante de 8 16 % : 50 - 100 ha
- la pante mai mari de 16 %: 25 - 50 ha
- asolamentul legumicol: 25 ha
Suprafaa solelor se poate reduce la cteva hectare n zonele cu relief frmntat sau
a n cazul unor asociaii care dein suprafee mici de teren.
Suprafeele solelor din cadrul unui asolament trebuie s fie aproximativ egale,
admindu-se abateri de 3 5 % fa de suprafaa medie.

Amplasarea reelei de drumuri. Pe terenurile agricole se amplaseaz drumuri cu
folosin general (drumuri clasate) i drumuri de exploatare agricol.
Drumurile de exploatare se proiecteaz simultan atunci cnd se stabililesc
asolamentele i se delimiteaz solele. Ele trebuie s satisfac urmtoarele cerine:
- s permit accesul la fiecare sol a utilajelor agricole;
- s fac legtura ntre drumurile cu folosin general, comunal sau judeene;
- s scoat din circuitul agricol suprafee ct mai mici de teren;
- s nu favorizeze procesele de eroziune a solului.
Proiectarea drumurilor de exploatare se face n funcie de categoria de drum i
panta acestora dup cum urmeaz: pe direcia curbelor de nivel, pe linia de cea mai mare
pant, oblice, n diagonal sau n serpentin.
Drumurile de exploatare principale (DP) fac legtura ntre sediul fermei i
folosinele agricole, cu drumurile secundare trasate pe curbele de nivel, se traseaz pe
latura scurt a solelor. Au limi de 4-6 m, partea carosabil profilat i pot servi ca zone
de ntoarcere a agregatelor.
n funcie de panta i lungimea versantului drumurile principale se pot trasa:
- pe linia de cea mai mare pant atunci cnd panta versantului este < 8%,
- n diagonal atunci cnd panta versantului este cuprins ntre 8 i 12%,
- n serpentin atunci cnd panta versantului depete limita de 12% n aa fel
nct panta drumului s nu depeasc panta de 8 10%.
Pentru zonele bogate n precipitaii i pe terenurile cu drenaj natural slab, drumurile
principale sunt prevzute cu canale (anuri) marginale, iar platforma este nclinat spre
aval cu 1-2%.
Solele vor fi deservite i de drumurile de exploatare secundare (DS), a cror laime
este de 3-4 m. Dac se amplaseaz pe latura scurt a solei, acestea vor servi ca zon de
ntoarcere a agregatelor. Distana de amplasare a drumurilor secundare este cuprins ntre
150 i 500 m unul fa de cellalt fiind variabil n funcie de panta terenului, dup cum
urmeaz (tabelul nr.3.13.):


94
Tabelul nr.3.13
Distana ntre drumurile amplasate pe curbele de nivel pe terenurile
arabile n pant
Panta terenului , % Distana ntre drumuri, m
5 -10
10 15
15 20
20 25
25 30
30 - 35
500 400
400 300
300 250
250 200
200 150
150 100

3.3.3. Msuri agrofitotehnice pe terenurile n pant

Reducerea pierderilor de sol pn la nivelul pierderilor admisibile se poate realiza
printr-o serie de msuri agrofitotehnice simple cum sunt: structura i rotaia culturilor,
aplicarea de ngrminte, lucrri de mobilizare a solului.
n ceea ce privete structura culturilor de cmp, ea va depinde de asolamentul ales
(de cmp, mixt sau de protecie). n funcie de protecia ce o ofer solului, Mooc M.
(1963) a stabilit urmtoarea grupare a culturilor:
- culturi foarte bune protectoare: leguminoasele i gramineele furajere perene
ncepnd cu al doilea an de folosin:
- culturi bune protectoare: cereale pioase, leguminoase i gramineele furajere n
primul an de folosin i plantele furajere anuale;
- culturi mijlocii protectoare: leguminoasele anuale;
- culturi slab protectoare: cartoful, floarea soarelui, sfecla de zahr i porumbul.
Pe baza analizei factorilor naturali, tehnici i social-economici se determin
alegerea culturilor, a ponderii lor n asolament sau a combinaiei ntre ele.
Fertilizarea terenurilor arabile n pant pe terenurile erodate fa de cele plane,
fertilizarea prezint un rol dublu i anume c sporete producia agricol dar i prin faptul
c mbuntete protecia antierozional a solului. Prin eroziune se nltur o parte din
orizontul fertil al solului ceea ce determin necesitatea aplicrii unor doze mai mari de
ngrminte pentru acumularea de humus i substane nutritive pe terenurile supuse
erodrii. Se consider c pe terenurile moderat erodate cantitatea de humus s-a redus cu 30
35% n timp ce pe cele puternic erodate a ajuns la 60%. Pentru aceste motive sunt
administrate ngrminte chimice sau organice, acestea din urm contribuind i la
ameliorarea nsuirilor fizice, hidrofizice, biologice, a regimului hidric, precum i la
reducerea scurgerilor pe versani.

3.3.4. Sisteme antierozionale de amplasarea culturilor pe versani

Sistemele agrotehnice de prevenire i combatere a eroziunii solului n anumite
condiii trebuie completate cu sistemul de amplasare a culturilor pe versani, care
influeneaz n mod hotrtor pierderile de ap i sol n timpul precipitaiilor toreniale i
implicit producia culturilor terenurilor agricole.
Sistemul de cultur pe curba de nivel. Const n executarea tuturor lucrrilor pe
direcia curbelor de nivel, cu abateri admise de 2 3% la lungimi mai mari de 200 m i de
pn la 5% pe lungimi mai mici. Prin acest sistem de cultur se creaz obstacole n calea
scurgerii apei, se niveleaz iroirile i rigolele formate n timpul ploilor toreniale, se
favorizeaz reinerea i infiltrarea apei n sol. Artura, semnatul i lucrrile de ntreinere
efectuate pe linia de cea mai mare pant favorizeaz concentrarea scurgerii pe anurile
dintre coamele brazdelor, a urmelor lsate de brzdarele semntorii sau de roile
tractoarelor, favoriznd scurgerea apei pe versani simultan cu cantitatea de sol erodat.
95
Sistemul de cultur pe curba de nivel se poate aplica pe solele amplasate cu latura
lung paralel cu direcia curbelor de nivel, asigurnd o protecie bun solului pe versanii
cu pante cuprinse ntre 3 i 8 %. Pentru pante mai mari de 8% acest sistem de cultur pe
curbele de nivel trebuie completat cu alte msuri antierozionale.
Sistemul de cultur n fii.
Acest sistem de cultur se practic pe versanii cu lungimea liniei de scurgere mai
mare de 100 m, cu pante mai mari de 8-10% i const n amplasarea culturilor pritoare
alternativ cu cerealele pioase sau leguminoase pentru boabe. Energia cinetic a scurgerilor
care se formeaz pe fia cultivat cu pritoare este disipat n aval de fiia cultivat cu
plante cu desime mare.
Versantul este mprit n fii egale care se cultiv alternativ cu cereale pioase,
leguminoase pentru boabe sau in i plante pritoare. Pentru o eficien antierozional se
impune condiia ca versantul s prezinte o pant constant pentru a rezulta fii cu laimea
constant, iar fiile cu cereale pioase s fie cuprinse ntre cele cultivate cu culturi
protectoare.
Limea fiei se poate stabili n funcie de viteza critic de neeroziune sau de
distana critic, precum i n funcie de criteriul pierderilor admisibile de sol prin eroziune.
Astfel, din formula universal a eroziunii rezult c laimea fiilor se poate
determina cu relaia:
s
n
C C S I K
admisibil Eroziunea
L =
3 , 0

n funcie de valoarea pantei terenului i erodabilitatea solului, (Stnescu P.) se
prezint valorile orientative ale laimii fiilor n tabelul nr.3.14.
Tabelul nr.3.14
Valori orientative ale limii fiilor cultivate
Limea fiilor (m) pentru soluri cu erodabilitate
Panta, %
Mic Mijlocie Mare
5 10 117 83 100 71 79 56
11 15 78 59 66 50 52 40
16 - 25 55 30 47 25 37 20

Msurile de prevenire i combatere a eroziunii solului cuprind o gam foarte larg
de lucrri, de la pregtirea solului i sisteme speciale de cultur pn la lucrri de modelare
a suprafeei i agroterasare. Unele din ele sunt obligatorii pentru toate condiiile de utilizare
a terenurilor ca ierburile s se dezvolte n condiii bune. Limea fiilor va trebui, de
asemenea, s fie egal sau mai mic dect distana critic de eroziune i variabil n funcie
de pant i forma versantului n profil pe linia de cea mai mare pant (fig. 3.5.).

Fig.3.5. Sistemul de cultur n fii

Limea benzilor nierbate va fi de 1/5 1/10 din limea fiilor cultivate. n
general, se consider satisfctoare limi ale benilor de 4 8 m, cu recomandarea c n
partea superioar a versantului limea s fie mai ngust (4 6 m) i s creasc spre baza
versantului la 8 10 m (Mooc M.). Aceste limi vor fi constante pe toat lungimea
96
tarlalei dac versantul este uniform. Dac versantul este neuniform se pot adopta limi
variabile ale benzilor nierbate pentru ca fiile cultivate s aib limi constante pentru a fi
lucrate uor mecanizat.
Benzile nierbate meninute pe acelai amplasament timp de 5-6 ani determin
apariia unei denivelri, care dac se nierbeaz poate constitui taluzul unei viitoare
agroterase. Pe terenurile cu pant sub 20 % i mai rezistente la eroziune, pentru a evita
formarea agroteraselor se impune deselenirea benzilor nierbate dup 2 4 ani i
amplasarea lor mai n amonte sau aval de amplasamentul iniial.
Sistemul de cultur n benzi nierbate
In zonele cu precipitaii mai mari de 600 mm, cu versani cu pante cuprinse ntre 12
- 25%, sistemul de cultur n faii se poate nlocui cu cel n benzi nierbate, deoarece n
aceste zone se pot realiza benzi nierbate, bine ncheiate i cu o perioad de vegetaie mai
lung.
In cadrul acestui sistem, sola sau versantul se mparte n faii care se cultiv cu
aceeai plant, nsa la limita aval a fiecarei faii se va prevedea o band nierbat. Benzile
nierbate preiau rolul faiilor ocupate de cereale sau leguminoase, care intercepteaz,
disperseaz i rein parial scurgerile din faia amonte. Prin desimea vegetaiei, se reduce
viteza de scurgere a apei, iar o parte din materialul solid purtat de ap se depune n zona
din amonte a benzii. Dac benzile nierbate se menin pe acelai amplasament un numr
mare de ani, ele se transform n taluzuri de agroterase.
Pentru a determina distana de amplasare a benzilor se poate folosi aceeai relaie
de calcul ca i n cazul fiilor, tabelul nr.3.14. Limea benzilor nierbate variaz ntre 4 i
8 m, de regul 4 - 6 m, cu excepia versanilor uniformi cu lungimi mari i a versanilor
conveci i concavi, situaii n care limea poate fi majorat la 8 10 m n treimea
inferioar a versanilor uniformi i conveci i n treimea superioar a versanilor concavi,
fig.3.6.
Pentru nfiinarea benzilor nierbate se recomand cultivarea cu leguminoase
deoarece au durat mare de via (3-4 ani) sau numai cu graminee atunci cnd se dorete s
se cultive n permanen. Popa A i colab., 1984, citai de Cmpeanu S. i Bucur D. (2005)
recomand folosirea speciilor i amestecurilor prezentate n tabelul nr.3.15.
Fig. 3.6. Amplasarea benzilor
nierbate pe versani:
- uniformi (a),
- convei (b),
- concavi (c)
Tabelul nr.3.15
Amestecuri de ierburi perene folosite n benzile nierbate
Precipitatii medii
anuale (mm)
Intensitatea eroziunii Specii folosite n amestecuri
Moderat Lucern 60% + Golom 40%
< 500
Puternic
Sparcet 60% + Obsig nearistat 40%
Ghizdei 60% + Obsig nearistat 40%
Moderat Sparcet 60% + Goloma 40%
> 500
Puternic Sparcet 60% + Obsig nearistat 40%

Lucrrile de nfiinare i exploatare a terenului cultivat cu benzi nierbate se
efectueaz cu scopul de a obine o densitate corespunztoare a plantelor. Acest lucrri
constau n: semnat la adncime corespunztoare n teren bine pregtit la care se aplic
97
tvlugirea suprafeei cultivate, distrugerea crustei dup rsrire, distrugerea buruienilor
prin erbicidare i cosire.
Scopul acestor lucrri este n primul rnd cel de protecie antierozional, prin care
se reduc pirderile de sol pn la limita admisibil, dar i cel de mrire a producie.
Sistemele de cultur n fii i benzi nierbate se pot folosi i n cazul proprietarilor
de teren cu suprafee mici, amplasate cu lungimea din deal n vale.

3.3.5. Lucrri hidrotehnice n amenajarea antierozional a terenurilor arabile

Pe terenurile arabile n pant, unde pericolul de eroziune este foarte mare i
msurile agroameliorative nu sunt suficiente pentru stvilirea procesului de eroziune se
poate interveni cu lucrri speciale cum sunt: uniformizarea - modelarea versanilor,
agroterasarea i terasarea versanilor, lucrri de reinere a scurgerilor (valuri de pmnt) i
de evacuare (canale de coast, debuee).
Lucrri de modelare a suprafeei versanilor. Suprafaa unui versant, considerat
n lungul pantei, poate avea n condiii naturale diferite forme care pot favoriza mai mult
sau mai puin eroziunea. Utilizarea lor ca terenuri arabile implic uneori aplicarea unor
msuri mai complexe pe lng metodele de cultur enunate mai sus. n general aceste
metode se refer la modelarea versanilor, adic modificarea formei lor n profilul
longitudinal al pantei. Astfel, dac se consider iniial un versant cu o pant uniform, prin
lucrri de modelare se obin n timp fii cu pante mai mici n raport cu cea iniial i
delimitate fiecare n aval de obstacole n calea apelor de scurgere (valuri de pmnt,
anuri, taluzuri nierbate). n acest mod se ajunge la o regularizare a scurgerii prin
reducerea vitezei apei sub limita vitezei de eroziune, reinerea total sau parial a apei,
precum i evacuarea dirijat a apelor n exces.
Valurile de pmnt sunt nite coame sau spinri de pmnt cu nlimea de 0,4
0,6 m executate la anumite distane ntre ele, aproximativ paralel cu curbele de nivel,
mrginite n amonte de cte un an cu baza larg (fig.3.7.). Ele au rolul de a reine apa ce
se scurge de pe fia din amonte asigurnd astfel infiltrarea ei n totalitate sau parial.


Fig.3.7. Valuri de pmnt (de nivel)
n primul caz ele sunt orizontale i se numesc valuri de nivel, iar n al doilea caz
sunt nclinate i se numesc valuri nclinate, asigurnd infiltrarea unei pri din apa scurs i
evacuarea restului de ap prin debuee (fig.3.8.).Fig.3.8. Tipuri de valuri
(orizontale i nclinate)
Alegerea tipurilor de valuri se face n funcie de condiiile naturale. Astfel, pentru zonele
de step i silvostep cu soluri a cror permeabilitate i capacitate pentru ap este mare, se
recomand valuri orizontale, iar pentru zone cu exces de ap se prefer valuri nclinate cu
98
pante cuprinse ntre 0,1 0,9 %. n privina solurilor, cele mai potrivite sunt cele cu textur
mijlocie i evitarea proiectrii lor pe solurile nisipoase. Lund n considerare forma
versantului, valurile se recomand pe versani cu panta uniform, iar pentru versanii
neuniformi, denivelarile vor fi nivelate n prealabil. Caracteristic pentru acest tip de
amenajare este faptul c ntreaga suprafa ocupat de val i an se cultiv, astfel nct nici
o poriune de teren din versant nu capt alt mod de folosin, fapt ce permite o mai bun
exploatare i mecanizare a lucrrilor agricole.Valurile au o nlime mic (0,3 0,5 m)
iar ampriza poate fi mai larg (7 - 9 m) pe
terenuri cu pant sub 10% sau mai ngust
(4 7 m) pe terenuri cu panta ntre 10 12
% (fig.3.9.).Fig.3.9. Seciune transversal prin valuri


n general, pe pante mai mari nu se recomand utilizarea valurilor ca msur
antierozional. Dimensiunile valurilor n funcie de pant sunt date n tabelul nr.3.16.

Tabelul nr.3.16.
Elemente de construcie a valurilor n raport cu panta
Panta
%
5 6 7 8 9 10 11 12
n 4 4 4 4 4 4 4 4
m 5 5 5 4 4 4 5 5
h 0,40 0,40 0,40 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Suprafaa seciunii transversale a canalului, considerat sistematic un triunghi (fig.
3.9.), se poate calcula cu formula (dat de Mooc -1959):
) 1 ( 8
) 1 (
2 2
mi i
ni h
S

+
=
n care:
i - este panta terenului pe care se proiecteaz valuri.
Volumul de pmnt micat pentru construirea unui metru liniar de val se determin
cu formula:
) 1 ( 8
) )( 1 (
2
mi
n m ni h
V
p

+ +
=
Limea fiilor delimitat de valuri variaz n funcie de pant, n medie ntre 20
55 m i trebuie s fie mai mic dect distana critic de eroziune (tabelul nr.3.17.).
99
Tabelul nr.3.17
Distana ntre valuri n raport cu rezistea la eroziune a solului
Distana pe orizontal, m Panta

%
Soluri slab rezistente
la eroziune
Soluri mijlociu rezistente
la eroziune
Soluri rezistente
la eroziune
2 41 49 55
3 34 40 45
4 30 35 39
5 26 30 35
6 24 28 32
7 22 27 30
8 21 25 28
9 20 24 26
10 19 22 25
11 19 21 24
12 17 20 23

De asemenea, apa acumulat n an trebuie s se infiltreze ntr-un timp relativ scurt
pentru a nu duna culturilor agricole. Prin calcul aceast distan (d) se poate determina n
funcie de volumul de ap reinut de 1 m liniar de canal i val (V
1
) i volumul de ap scurs
de pe suprafaa de 1 m
2
a fiei dintre valuri (V):
V
V
d
1
=
Volumul V
1
variaz n medie ntre 0,7 1,1 m
3
, n funcie de dimensiunile
canalului, iar volumul V se determin prin relaia:
V = K
s
x H
n care:
K
s
- este coeficientul de scurgere i H precipitaiile maxime czute n 24 ore cu
asigurarea de 10%.
Cunoscnd diferena de nivel ntre dou valuri (Ah) i diferena de nivel ntre
extremitatea superioar i inferioar a versantului terasat (AH) se poate determina numrul
de valuri (N) ce urmeaz a fi trasate cu ajutorul relaiei:
h
H
N
A
A
=
Lungimea unui val corespunde n general cu aceea tarlalei, iar n medie variaz
ntre 300 700 m. n cazul valurilor nclinate trebuie luat n considerare i existena unor
debuee naturale, care pot determina lungimea valurilor. Dac distana ntre debueele
naturale este prea mare, atunci se proiecteaz ntre ele un debueu artificial.

Agroterasarea. Utilizarea ca teren arabil a versanilor cu pante ce depesc 15
20%, situai n zone cu agresivitate pluvial ridicat i soluri cu un grad de erodabilitate
mai greu de controlat se impun aplicarea unor msuri antierozionale determinate de aceste
condiii. n acest scop se fac lucrri de modelare a terenului, prin care se urmrete
reducerea n timp a pantei versantului sub limita de eroziune. Reducerea pantei se poate
face prin executarea de agroterase. Agroterasarea const n obinerea unor platforme cu
pante pn la 15%, utilizate cu culturi agricole i delimitate ntre ele de taluzuri cu panta
mai mare, dar consolidate prin nierbare. Practic se ajunge n final, dup cel puin 8 10
ani, la o transformare a pantei iniiale uniforme a versantului n trepte cu limi variabile a
platformei n funcie de panta natural a terenului (tabelul nr.3.18.).
100
Tabelul nr.3.18.
Limea util a agregatelor la diferitele pante a platformelor
Limea util (L) i suprafaa
taluzului n % (A) pentru nlimea
taluzului de 1,5 m
Limea util i suprafaa taluzului n %
pentru nlimea taluzului de 2 m
Panta platformei Panta platformei
12 % 15 % 12 % 15 % 12 % 15 %
Panta
terenului
%
Lm A% Lm A% Lm A% Lm A%
22
24
26
28
30
12
10
8
7
6
11
14
16
18
21
17
13
10
8
7
8
11
13
15
18
16
13
12
9
8
11
13
16
18
20
22
17
14
11
10
8
10
13
15
18

Calculul elementelor dimensionale (limea i nlimea platformei) se face folosind
aceleai formule ca la terasele pentru via de vie.
Agroterasele se pot obine prin mai multe metode, ns toate urmresc relizarea lor
n timp, rezultat al unor amenajri simple combinate cu lucrrile de artur.
Astfel, prin executarea unor anuri paralele cu curbele de nivel i la anumite
distane, cu aruncarea pmntului n amonte sub form de val i apoi prin arturi cu plugul
reversibil pe suprafeele dintre anuri, se obin n timp agroterase cu platforma nclinat.
Taluzul aval al valului se nierbeaz, devenind cu timpul taluzul agroterasei. Sistemul de
cultur al solului cu benzi nierbate ofer posibilitatea transformrii versantului n
agroterase prin meninerea benzilor nierbate fr a fi deselenite i lucrarea fiilor cu
plugul reversibil prin rsturnarea brazdei n aval. n acest mod banda nierbat devine taluz
iar fia cultivat platforma terasei.
O metod care permite realizarea agroteraselor ntr-un timp mai scurt a fost studiat
la staiunea experimental Perieni-Brlad. Metoda const n realizarea unei platforme
orizontale lat de 4 5 m i cu pant longitudinal uniform dup care urmeaz o poriune
de versant neterasat avnd o lime variabil funcia de pant i anume 20 40 m la pante
de 15-20% i 10 15 m la pante de 25-29%. Taluzul realizat din umplutur are o nlime
iniial de 0,5 0,7 m, iar cu timpul el se mai mrete datorit lucrrii solului pe platform
(fig.3.10.). Limea total a platformei terasate i neterasate trebuie s fie multiplu al
limii de lucru al mainilor agricole.
Fig.3.10. Agroterase

n general platforma capt n timp o pant transversal de form puin concav, iar
n profil longitudinal poate fi dreapt sau puin nclinat, n care caz trebuie prevzut un
debueu.
Exploatarea agricol a platformei face ca n timp s se ajung la o pant uniform
mai mic dect panta iniial a versantului. Astfel, la un versant cu panta ntre 20-30%,
platforma a ajuns la 6 8 % nclinare spre aval.
Executarea platformei orizontale se realizeaz mecanizat cu ajutorul graderelor sau
buldozerelor, dup ce n prealabil s-au executat lucrrile de nivelare a ogaelor,
denivelrilor etc. Folosirea grederului este de preferat pe pante pn la 18 20% pentru
terase lungi de cel puin 300 m i cu locuri de ntoarcere a agregatelor la capatele teraselor.
101
Amenajarea agroteraselor dup oricare metod impune soluionarea unor probleme
importante referitoare la organizarea teritoriului (drumuri, debuee, tarlalizare etc),
pregtirea terenului (nivelri, fertilizri etc), alegerea culturilor.
Prin folosirea acestei metode se obine o reducere nsemnat a eroziunii, o
modificare pozitiv a unor nsuiri ale solului, creterea produciei agricole i a produciei
de fn pe taluzuri.

3.4. PREVENIREA I COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI N
PLANTAIILE DE VI DE VIE

Terenurile ocupate cu plantaii de vi de vie se afl situate cu precdere pe zonele
colinare i de deal, cu anumite condiii specifice de clim i sol, ceea ce impune ca
prevenirea i combaterea eroziunii solului pe aceste suprafee de teren s se realizeze prin
organizarea teritoriului, prin lucrri antierozionale simple sau amenajri hidrotehnice
speciale (terase, debuee i canale de coast). Sunt folosite pentru cultura viei de vie n
special terenurile cu panta mai mare (peste 15-18%), prioritate vor avea lucrrile de
modelare, care reduc panta natural a versanilor sub limita admisibil pentru eroziune,
precum i lucrrile agrotehnice antierozionale. Aceste din urm pot avea i singure un efect
important antierozional, mai ales pe pante mai mici, dar de obicei ele nsoesc lucrrile
speciale.

3.4.1. Organizarea teritoriului n plantaiile viticole

Organizarea teritoriului i stabilirea msurilor antierozionale trebuie s aib la baz
studii amnunite ale cadrului natural, cu referire special la necesitile impuse de
specificul acestei culturi n alegerea terenului, amplasare, soiuri etc.
Terenul ales pentru aceast folosin agricol urmeaz a fi mprit n uniti
teritoriale i de lucru, care s asigure posibilitatea mecanizrii lucrrilor agricole din
plantaia de vi de vie. Organizarea teritoriului const n mprirea i delimitarea
unitilor teritoriale i de lucru, stabilirea amplasamentului reelei de drumuri de circulaie
a zonelor de ntoarcere i de umbrire.
Din acest punct de vedere, o plantaie viticol se mparte n urmtoarele uniti
teritoriale i de lucru: parcele, tarlale, trup viticol i masivul viticol.
Parcela, este cea mai mic unitate teritorial a plantaiei, reprezentnd elementul
de baz pentru organizarea antierozional a teritoriului, fiind delimitat de poteci pe linia
de cea mai mare pant (alei tehnologice), debuee, zone de ntoarcere sau de drumuri de
legtur (deal-vale), iar n lungul curbelor de nivel, de drumuri tehnologice. Are form
dreptunghiular, ptrat, trapezoidal, triunghiular sau alt form determinat de anumite
limite obligate.
Dimensiunile i forma parcelei depind de caracteristicile reliefului terenului
destinat plantaiei, de prezena obstacolelor naturale, de mijloacele folosite n susinerea
plantaiei, de lucrrile care se aplic prentru prevenirea i combaterea eroziunii solului, etc.
Limea parcelei este cuprins ntre 80 - 120 m (de regul 100 m) atunci cnd
susinerea viei de vie se face cu srm montat pe spalieri. Laimea parcelei mai este
impus i de necesitatea reducerii transporturilor manuale printre rndurile de vi de vie.
Potecile (aleile) au limi de 2 3 m i se menin nierbate, iar pe direcia deal-vale
se impune un decalaj de trasare ntre ele de 1-2 m, pentru a preveni scugerile pe versant ce
apar la precipitaii abundente.
Pe platou, parcelele se amplaseaz fr a cuprinde i poriuni de versant, iar
orientarea rndurilor de vi de vie se stabilete dup criteriul nsoririi butucilor.
Lungimea parcelelor se aplaseaz pe direcia deal-vale i este influenat de panta
terenului, de lungimea versantului pe linia de cea mai mare pant, precum i de distana
102
dintre drumurile de exploatare. Lungimea parcelei este cuprins ntre 100 i 500 m, dup
cum urmeaz:
Panta terenului, % Lungimea parcelei, m
< 10 % L = 400 500 m
10 18 % L = 200 400 m
> 18 % L = 100 m

Suprafaa pacelei variaz ntre 1-4 ha pentru pante de 10-20%, pn la 5 ha pentru
pante mai mici de 5%. Amplasarea parcelelor se face n funcie de forma versanilor
(fig.3.11.).Fig.3.11. Amplasarea parcelelor
A pe versani lungi cu teren frmntat; B pe versani uniformi: a- pe spalier, b- pe araci; C pe un
bot de deal: a, b versant cu lungimea de 100 m, respectiv de 200m, c vedere n perspectiv

Tarlaua este unitatea teritorial de lucru cu mijloace mecanizate i cuprinde 3-6
parcele sau mai multe, fiind delimitate pe laturile scurte, de zone de ntoarcere (pe linia de
cea mai mare pant), iar pe cele lungi, de drumuri (pe curba de nivel) i au laimi
difereniate, mai ales n funcie de panta terenului. Lungimea medie a unei tarlale variaz
ntre 400-600 m.
La capetele tarlalei (teraselor) se prevd zone de ntoarcere a mainilor cu o lime
de 5-6 m. La pante mai mari de 25% trebuie s se amenajeze rampe de ntoarcere a
agregatelor.
Trupul viticol este unitatea teritorial a unei plantaii viticole cuprinznd mai multe
tarlale i este mrginit de alte folosine sau limite obligate, inclusiv cele de organizarea
teritoriului (drumuri, poteci, zone de ntoarcere, plantaii silvice de protecie, construcii,
etc.). Suprafaa unui trup viticol este cuprins ntre 300 500 ha.
Masivul viticol cuprinde ntreaga suprafa cultivat cu vi de vie care aparine
unui anumit teritoriu i poate cuprinde mai multe trupuri separate de hotare naturale (vi,
ravene) sau diferite folosine ale terenului. Suprafaa unui masiv viticol poate s fie de
1000 2000 ha. Masivul viticol mai poart denumirea i de podgorie (ex. Murfatlar,
Cotnari, Dealu Mare, Nicoreti, Jidvei, etc.).
n interiorul unui trup viticol se proiecteaz o reea de circulaie alctuit din
drumuri de exploatare, poteci, zone de ntoarcere i de umbrire), care s delimiteze i s
asigure exploatarea unitilor descrise mai sus.
Proiectarea reelei de circulaie dintr-o plantaie de vi de vie se stabilete odat cu
stabilirea unitilor teritoriale de lucru. Este alctuit din drumuri de exploatare i poteci
103
(alei tehnologice) i trebuie s asigure transportul n condiii optime a recoltei i a
diferitelor materiale, s permit legturi directe cu sediul fermei precum i cu centrele de
depozitare i de prelucrare a strugurilor.
Principalele cerine care trebuie satisfcute de reeaua de circulaie din plantaiile
viticole (Mihaiu Gh. i colab. - 1985), sunt:
s se integreze n reeaua general de circulaie din bazinul hidrografic i n
lucrrile de amenajare din cuprinsul acestuia;
s scoat din circuitul agricol ct mai puin teren (n mod obinuit, mai puin de 5%
din suprafaa propus spre amenajare);
s aib legturi directe cu sediul fermei i cu centrele de depozitare, prelucrare i
desfacere;
s fie amplasate pe teren stabil i s aib panta mai mic dect limita maxim
admis (8 - 10 %);
s contribuie la controlul scurgerii i eroziunii solului;
s aib capacitatea de transport corespunzatoare volumului i produselor care
trebuie transportate n perioadele cu activitate maxim;
razele de curbur sa permit nscrierea cu uurin n curb a mainilor
(agregatelor) agricole folosite la exploatarea plantaiei.

In funcie de rolul funcional drumurile de exploatare sunt alctuite din:
- drumuri principale (DP), care fac legtura cu sediul fermei, centrele de prelucrare
i desfacere. Ele deservesc o suprafa mare, cu un trafic intens i de aceea aceste drumuri
se consolideaz (pietruite); au laimi de 4 6 m i dou fire de circulaie.
- drumuri secundare (DS) care asigur legtura ntre drumurile principale i restul
plantaiei. Se traseaz pe direcia curbelor de nivel, au limi de 3 4 m, prezint un singur
fir de circulaie i zone de ateptare pentru terenurile n pant.
Dup amplasamentul n cadrul plantaiei pot fi:
- drumuri de cumpn (culme), amplasate pe cotele cele mai mari, de separaie;
- drumuri de talveg (de vale), amplasate pe cele mai mici cote, la baza
versantului;
- drumuri de versant (de coast), amplasate n lungul curbelor de nivel,
delimitnd tarlalele pe lungime i parcelele pe lime;
- drumuri de legtur pe versant, care fac legtura ntre drumurile de cumpn i
cele de talveg, se traseaz n diagonal sau serpentin cu panta de maxim 10 %,
mrginind tarlalele pe laturile scurte:
Zonele de ntoarcere i de umbrire sunt faii de teren, cu limea de 5 - 6 m, care
este rezervat la capetele tarlalelor pentru a servi la ntoarcerea agregatelor agricole care
efectueaz lucrri n plantaie.
Zonele de ntoarcere se amplaseaz pe linia de cea mai mare pant i pe ct posibil,
la marginile ravenelor sau ale plantaiilor forestiere (fig.3.12).
Zonele de umbrire sunt faiile de teren neplantate cu vi de vie, de-a lungul
perdelelor de protecie, i care pot fi folosite i ca zone de ntoarcere sau ca drumuri.
Amplasarea construciilor. Proiectarea construciilor n plantaiile viticole
depinde de suprafaa cultivat a trupului viticol, direcia de producie, deprtarea fa de
aezrile omeneti sau centrele de producie, sistemul de prelucrare a strugurilor etc.
n cazul trupurilor viticole mici a cror suprafa nu depete 50 ha i sunt
situate la distana mai mici de 2 km de centrele de prelucrare, nu se recomand construcii
speciale, prelucrarea strugurilor se va face la cel mai apropiat centru. Asemntor se
procedeaz i cnd trupurile viticole sunt mari, vinificarea urmnd a se efectua la
combinate moderne, situate la deprtare convenabil.
Dac suprafaa cultivat cu vi de vie este mare i este amplasat la distana mai
mare de 2 km fa de aezrile populate sau de centrele de prelucrare, se proiecteaz
104
centre de producie n ferma viticol. Acest centru de prelucrarea trebuie s fie adaptat cu
instalaii pentru presarea strugurilor, urmnd ca mustul se fie transportat cu cistemele la
centrele de vinificare.
Se recomand ca la fiecare ferm viticol s existe un canton cu dormitoare,
buctrie, surs de ap, hale de sortat strugurii, magazie de materiale etc.

Schema de organizare interioar a unei plantaii viticole n care sunt prezentate
toate elementele componente ale formei de organizare specifice acestei folosine se
prezint n fig.3.12.Fig.3.12. Organizarea interioar n plantaia viticol


Amplasarea plantaiilor ajuttoare i de protecie. n situaia unor plantaii viticole
unde exist suprafee cu pant mare i foarte puternic erodate, se recomand mpdurirea
lor pentru protejarea solului i obinerea de material lemnos, necesar n ferm. De
asemenea, se prevd pentru mpdurire suprafeele limitrofe ravenelor, limea plantaiei
de protecie fiind de circa 10 m. Terenurile mltinoase sunt rezervate pentru rchitrii.
Alimentarea cu ap a fermei. Asigurarea apei potabile n ferm, se face printr-o
captare special de ap potabil sau prin racordarea la reeaua de ap a unei localiti. Dac
cantitatea de ap potabil nu poate fi asigurat n totalitate prin cele dou moduri, se
recomand completarea cantitii de ap necesar n plantaia viticol prin lucrri de
captarea din scurgerea superficial sau prin captarea izvoarelor de coast, dac exist
aceast posibilitate n plantaie.
Stabilirea lucrrilor antierozionale. La elaborarea proiectului de organizare a
teritoriului, prin nfiinarea plantaiei de vi de vie, ca parte component a proiectului, se
stabilesc i msurile antierozionale, prin care se precizeaz pe uniti i ntregul masivul tot
complexul de lucrri antierozionale.

3.4.2. Lucrri antierozionale n plantaia viticol

n plantaiile viticole amplasate pe versani, eroziunea solului poate fi controlat
prin:
- lucrri antierozionale simple
- lucrri hidrotehnice speciale
105

A. Lucrrile antierozionale simple: sunt lucrri eficiente n plantaiile viticole
situate pe versani uniformi, cu pante mici i soluri neafectate puternic de eroziune, dintre
care se pot enumera:
1. Efectuarea de lucrri adnci ale solului. nainte de infiinarea plantaiei se
recomand executarea de lucrri de desfundare pe adncimea de 50-80 cm, care
afneaz solul mrindu-i astfel capacitatea de infiltrare i de reinerea a apei din
scurgerile de la suprafaa terenului. Desfundatul se execut dup ce s-a proiectat
organizarea teritoriului, pe suprafaa de teren aferent numai plantaiei viticole,
fiind excluse suprafeele aferente reei de circulaie, zonele de concentrare a
apelor, zonele predispuse la alunecri,etc.;
2. Folosirea de ngraminte organice verzi. Se pot realiza prin folosirea culturilor
intrecalate de leguminoase anuale (mazre, lupin .a) a cror mas vegetal la
maturitate se ncorporeaz n sol ca ngrmnt verde, prin aratur. Astfel, se
reduce cantitatea de sol erodat (de 2 6 ori, Costache I. i col.) i se
mbuntete fertilitatea solului;
3. Folosirea de benzi nierbate. Sunt lucrri care se aplic n plantaiile viticole cu
pante de pn la 10-12% n zonele cu precipitaii abundente. Benzile nierbate
au limi de 1 m ntre rndurile de vi de vie, la distane de 30-40 cm fa de
axul rndului, iar amplasamentul se schimb anual.
4. Executarea de biloane sau microbazine. Se execut primvara odat cu prima
lucrare adnc a solului prin dou brazde executate la corman cu plugul
reversibil sau cu raria (fig. 3.13).


Fig.3.13. Executarea biloanelor n funcie de panta terenului

n plantaiile viticole nfiinate pe terenuri cu pante de pn la 5% se va urmri
satisfacerea cerinelor viei de vie fa de expoziia terenului, precum i asigurarea de
dimensiuni optime ale tarlalelor n scopul efecturii mecanizate a lucrrilor agricole.
Pe terenurile cu pante cuprinse ntre 5-12% rndurile de via de vie se amplaseaz
paralel cu sensul curbelor de nivel ceea ce determin ca i lucrrile agrotehnice s se
execute pe aceeai direcie. Distana ntre rnduri fiind mai mare (2,23,0 m) se pot crea
rigole i biloane cu ajutorul plugului reversibil, care reduc mult pierderile de sol prin
eroziune.

106
B. Lucrri hidrotehnice speciale. Sunt lucrri care se aplic pe terenurile cu
pante mari, cu microrelief frmntat pentru controlul scurgerilor i al eroziunii, sunt mult
mai eficiente dect lucrrile simple dar i mult mai costisitoare. Din aceast categorie de
lucrri fac parte:
1. Lucrrile de modelare nivelare. Se impune a se executa cnd versanii
prezint neuniformiti care favorizeaz scurgerile concentrate i apriia de rigole, ogae
sau ravene, precum i pe versanii cu potenial de alunecare. Prin aplicarea acestor lucrri
se uniformizeaz versanii crend astfel condiii favorabile pentru reducerea eroziunii
precum i condiii optime pentru proiectarea i exploatarea plantaiilor viticole. Nivelarea
n pant se execut la nivel de tarla (rareori pe parcele individuale) cu decopertarea
orizontului superior al solului sau far decopertare. Decopertarea ridic mult costul
investiiei i de aceea este folosit numai pe versanii uniformi, nedeselenii, neerodai,
care i-au pstrat fertilitatea, nsuire care este afectat prin micrile de terasamente
impuse de operaia de nivelare-modelare. Decopertarea se execut pe fii pe direcia deal-
vale prin imprtierea volumului de pamnt decopertat de pe faia din spre aval catre cea
din amonte. Nivelarea fr decopertare se folosete pe versanii cu soluri profunde,
formate pe loessuri sau luturi loessoidizate.
Se recomand ca pe versanii care urmeaz a se terasa, modelarea s se execute
concomitent cu lucrarea de terasare deoarece se asigur o reducere nsemnat a volumului
de terasamente i a consumului de energie cu aproximativ 25%, comparativ cu executarea
separat a lucrrilor.
2. Lucrrile de dirijare a scurgerilor de suprafa (debuee, canale de coast).
Canalele de coast reprezint lucrri speciale antierozionale, care au rolul de a
intercepta apa scurs de pe versani i de a determina fie infiltrarea ei (canale de nivel), fie
dirijarea ei prin debuee (fig.3.14 a, b) spre un emisar apropiat (canale nclinate). Canalele
de nivel se folosesc n zonele cu precipitaii <500 mm/an iar cele nclinate n zonele mai
umede, cu precipitaii > 500 mm/an, pe pante variind ntre 1025%. n plantaii viticole
terasate se pot execut i pe pante pn la 35%. Se recomand versani uniformi (dac sunt
denivelai vor fi aplicate msuri de nivelare), cu soluri avnd textura medie, fr pericol de
alunecare i cu eroziunea slab sau moderat.


Fig.3.14. Amplasarea canalelor nclinate
(a parcel cu pant uniform; b parcel cu relief ondulat)

Canalele de coast au seciunea trapezoidal, parabolic sau triunghiular, sunt
amplasate paralel cu curbele de nivel (canale de nivel) sau cu o pant longitudinal de 3 -
1,2 spre debueu (canale nclinate). Pamntul rezultat din sparea canalelor se depune n
aval sub forma de digule, lsnd de obicei i o mic berm de 0,5 m (fig.3.15).
107

Fig.3.15. Canal trapezoidal cu digule i berm:
L
0
- lungimea luciului apei; b limea coronamentului; b
1
limea la fund a canalului;
b
2
limea canalului la partea superioar, b
0
berm; B ampriza diguleului;
h adncimea apei; h
1
adncimea canalului; h
0
nlimea activ

La canalele de nivel, diguleele la capete se prelungesc n amonte sub forma de
pinteni pentru a evita scurgerile de ap din canal. Elementele privind dimensiunile
canalelor de nivel cu seciunea trapezoidal sunt prezentate n tabelul 3.19. n privina
canalelor nclinate, (Mihaiu Gh., 1968) recomand pentru canalele cu seciunea
trapezoidal urmatoarele elemente:
- limea la fund a canalului 0,3-0,5 m;
- adncimea canalului 0,3-0,5 m;
- nclinarea taluzurilor-1/1-1/1,25;
- panta maxim a canalelor s nu depeasc 3% dac se consolideaz prin brazde
de iarb sau nierbare.
Tabelul nr.3.19.
Dimensiunile canalelor trapezoidale cu berm (Dup Mooc, 1974)
Dimensiunii folosite, n m:
Elemente de construcie Notaia folosit
maxim minim
nlimea activ total h 1,50 1,60
Diguleul
nlimea ho 0,70 0,30
Limea b 0,50 0,30
Taluzul usct I/I 1/1
Taluzul udat 1/2 1/1,5
Limea la baza B 2,50 1,30
Limea bermei bo 0,60 0,20
Canalul
Adncimea h
1
0,50 0,30
Taluzul 1/1 1/1
Limea la fund b
1
0,50 0,30
Limea la gur b
2
2,50 1,35


Distanele ntre canale variaz n funcie de panta terenului ntre 20 m pentru panta
de 20% i 35 m pentru panta de 10%.
Volumul de ap pe 1m liniar de canal pentru seciunea transversal se calculeaz cu
relaia:
( ) | |
( )
(
(

+ + =
+ + = +
+
=
1 2 1
2
0
2
0
1 2 1
2
0
1
2 1
1 2
1
1 2
1
2
1
2 2
h b b
h
S
h
h b b
l
h
h
b b
S

Volumul de ap reinut de canal trebuie comparat cu volumul scurs de pe suprafaa
din amonte a canalului la ploi maxime n 24 ore cu asigurare de 10%.
108
Execuia canalelor cuprinde curirea i artura amprizei diguleelor, sparea
propriu-zis a canalelor i realizarea diguleului cu pmntul obinut din sptur.
Diguleul va fi tasat, iar apoi taluzurile vor fi consolidate prin nierbare sau brazde de
iarb.
O atenie deosebit trebuie acordat ntreinerii canalelor de coast, deoarece se
colmateaz uor i-i reduc repede capacitatea de reinere sau transport. n acest scop se
vor face verificri periodice, mai ales dup ploi toreniale, cnd este necesar decolmatarea
pentru a le menine la seciunea proiectat. La sfritul iernii canalele se cur de zpad
pentru a putea primi apele rezultate din topirea zpezii.
Un rol important n funcionarea canalelor de coast nclinate revine i debueelor.
Debueele amplasate pe versanii cu pante de peste 10% se consolideaz mecanic, iar pe
poriunile cu panta mai mic, dac nu exist posibilitatea alegerii unor debuee naturale, se
consolideaz prin nierbare. Consolidarea mecanic se realizeaz prin betonare (fig.3.16)
sau cu bolovani rostuii cu mortar de ciment. La poriunile cu pante mai mari se vor realiza
cderi sau pante forate. Pentru a nu executa sptur cu adncimi mari, cderile se execut
cu adncimi mici 0,300,60 m. Cderile se execut din zidrie de piatr sau beton, iar n
zonele umede i cu terenuri instabile i din fascine. Pe terenurile terasate cderile se vor
amplasa n dreptul taluzurilor teraselor. Seciunea transversal se va mri spre aval unde se
concentreaz ntregul volum de ap colectat. Pentru buna lor funcionare se impun lucrri
periodice de curire i reparaii.


Fig.3.16. Debueu consolidat mecanic (prin betonare)

3. Lucrri de terasare.
Acest tip de amenajare permite transformarea pantei relativ uniforme pe linia de
cea mai mare pant n trepte; sunt propui pentru terasare versanii a cror pant este
>14% i pot fi ameajai n terase pentru cultura viei de vie.
La o teras se deosebesc: platforma pe care se planteaz vi de vie i care se
caracterizeaz prin limi i pante diferite, dar mai mici dect panta versantului terasat;
taluzul, cu panta mai mare dect panta versantului (n general 1/11/1,5 i consolidat
prin nierbare sau zid de sprijin, grdulee etc.
Clasificarea teraselor se face dup nclinarea platformelor, natura consolidrii
taluzurilor i tehnologia de execuie i a mainilor folosite la construcie.
Dup nclinarea platformei (fig.3.17):
- terase cu platforma orizontal;
- terase cu platforma nclinat spre aval (n sensul pantei terenului);
- terase cu platforma nclinat spre amonte (n sens invers pantei terenului);
- terase cu platforma nclinat pe ax longitudinal.
Dup modul de consolidare a taluzurilor:
- terase cu taluzuri consolidate biologic (prin nierbare);
- terase cu consolidare mecanic a taluzului (cu zidrie de piatr sau beton).
109
Dup tehnologia de execuie i mainile folosite:
- terase executate n rambleu-debleu, cu ajutorul mainilor terasiere (gredere,
buldozere, nivelatoare etc.);
- terase executate prin desfundarea terenului cu plugul balansier sau pe cale
manual.

Fig.3.17. Tipuri de terase:
A-dup panta transversal a platformei; B-dup limea platformei; C-dup profilul longitudinal

Terasarea, ca metoda de combatere a eroziunii n suprafat, poate fi aplicat
numai n anumite condiii. Astfel, panta are un caracter limitativ deoarece pe terenurile cu
<14% se recomand alte msuri mai uoare i mai economice. Rezult c limitele de pant
optime ntre care se recomand terasarea variaz ntre14-24%. n ceea ce privete textura
se consider ca necorespunzatoare solurile puternic argiloase i nisipoase. De asemenea,
se va renuna la terasarea terenurilor cu potenial de alunecare sau cu numeroase izvoare de
coast. O condiie ns extrem de important se refer la felul n care terenul se preteaz
pentru cultura viei de vie din punct de vedere al nsuirilor fizico-chimice ale solului,
expoziie etc.
Trebuie analizat i posibilitatea ameliorrii unor aspecte negative, care s permit
totui folosirea terasarii (de exemplu eliminarea excesului de ap, captarea izvoarelor
etc.). Toate aceste aspecte vor fi studiate din punct de vedere tehnico-economic, alegndu-
se soluiile cele mai corespunzatoare, n ceea ce privete tipul de teras, efectul
antierozional, modul de executie, condiiile de exploatare, aspectele economice etc.
Ca principiu vor trebui realizate terase cu limea util a platformei ct mai mare i
nlimi de 1,5-2,0 m (pentru terase cu zid de sprijin maximum 3 m, dar numai n zone
unde exist piatr n apropiere). De asemenea, se vor folosi terase orizontale n zone
secetoase, iar terase cu platforma nclinat n zone mai bogate n precipitaii. Existena a
numeroase tipuri de terase a impus tipizarea lor n funcie de elementele de baza ce le
caracterizeaz (tabelul 3.20).
Tabelul nr.3.20
Elementele caracteristice teraselor executate cu panta platformei de 5-8%
(dup M.Mooc, 1975)
Panta, % Limea platformei, m Nr.de rnduri pe
platform
Distana de la
rndurile marginale
la taluz, m
Distana ntre rnduri 3 m
14 17 5
15 16 14 4
17 18 11 3
19 20 11 3
2,5
Distana ntre rnduri, 2,20 m
14 16,8 7
15 16 14,6 6
17 18 12,4 5
19 20 10,2 4
21 24 8,0 3
1,8

110
n ceea ce privete elementele dimensionale ele se pot calcula lund n considerare
unele elemente obligate (distana ntre rndurile de vi de vie, panta, natura solului care
determina valoarea taluzului etc.). n funcie de numrul de rnduri de vi de vie (n) i de
distana dintre rnduri (D) necesar, limea platformei (L
1
) va rezulta din relaia
(fig.3.18):
L
1
=D(n-1)+d
1
+d
2
(m)
n care :
d
1
i d
2
, reprezint distana de la taluz la primul i respectiv ultimul rnd de vi
de vie.

Fig.3.18. Limea platformei n funcie de
distana dintre rnduri

Distana ntre rnduri se va alege n funcie de tipul de tractor folosit, 2,20 m n
cazul tractorului viticol pe enile i respestiv 3,00 m pentru tractorul universal pe roi.
Executarea lucrrilor pe intervalele marginale cu tractoarele, impune o distan pn la
taluz de 2,50 m pentru tractoarele universale i 1,80 m pentru tractoarele viticole.
Limea platformei condiioneaz i nlimea terasei, care nu poate depi
anumite limite. Formulele de calcul pentru diferite tipuri de terase rezult din figura 3.19
i se prezint n tabelul 3.21.


Fig.3.19. Elementele dimensionale ale teraselor
L limea terasei; L
1
limea platformei; H nlimea terasei; h nlimea taluzului; a-
proiecia pe orizontal a taluzului; unghiul de nclinare al terenului;
1
unghiul de
nclinare al platformei; t panta platformei terasei

Construcia teraselor se face diferit n funcie de tipul terasei i metoda de
execuie. n general ele se execut mecanizat, folosind pluguri de desfundat, gredere sau
buldozere i numai local, pe poriuni mai frmntate, se execut manual. Execuia ncepe
cu tarlaua din amonte, ns pe tarla se ncepe din aval spre amonte, dup ce n prealabil s-
au efectuat lucrrile de pregtire (amplasare, trasare, curirea terenului etc.). Pentru a
obine terase ct mai uniforme este indict a se nivela terenul, acolo unde este cazul,
nainte de execuia teraselor propriu-zise.111
Tabelul nr.3.21
Relaii de calcul pentru diferite tipuri de terase
Tipul de teras
Elementele terasei
Terase cu platforma
orizontal, taluz
nierbat
fig.3.19 a
Terase cu platforma
nclinat i taluz
nierbat
fig.3.19 b
Terase cu platforma
orizontal i taluz cu
zid de sprijin
fig.3.19 c
Limea terasei (L) L = L
1
+Hm L= L
1
+hm L=L
1
+a
nlimea terasei (H)
H=Li
v
=(L
1
+Hm)i
v
H=
v
v
mi
i L
1
1

- H=L
1
i
v
nlimea taluzului
(h)
-
h=H- L
1
i
t
h=Li
v
- L
1
i
t
h=
( )
v
i i
mi
L
t v


1
1

-
Limea platformei
terasei (L
1
)
L
1=
( )
v
v
i
mi H 1
L
1=
( )
t v
v
i i
mi h

1


L
1
=
v
i
H

Volumul de
terasamente pe
metrul liniar de
teras (V)
V=
8 8
2
1
m H H L
+ V=
8 8
2
1
m h h L
+
V=
8
1
H L


Terasele se pot realiza dup metoda rambleu-debleu sau a desfundrii.


Metoda rambleu-debleu const n
sparea i deplasarea pmntului din amonte
de axul terasei spre avalul axei, n limitele
limii terasei (fig.3.20). Este recomandabil pe
pante mai mari i se poate realiza n condiii
bune prin utilizarea buldozerului.


Fig.3.20. Execuia teraselor dup
metoda debleu-rambleu
Fig.3.21. Execuia teraselor
prin desfundatul n benzi


Realizarea teraselor prin
desfundatul n benzi (fig.3.21) const n
delimitarea pe teren a unor benzi
nguste (1,2-2,0 m) care nu se desfund
i a unor fii mai late (4-10 m) care se
desfunda ntr-un anumit sens (anurile
sunt paralele cu marginea platformei,
iar pmntul spat se arunc din
amonte spre aval).
Terasele se pot executa n acest
mod cu plugul balansier, obinnd un
randament mare la pante pn la 28-29%.
112

Pentru a asigura trecerea mainilor de
pe o teras pe alta, la pante mai mari ca 25%,
se prevd rampe de racordare ce se realizeaz
printr-o curb cu raza de 5-6 m i n
contrapant n partea de curbur (fig.3.22).
Fig.3.22. Rampe de racordare a teraselor
la zonele de ntoarcere


Consolidarea biologic a taluzurilor prin nierbare se recomand a se realiza primvara
sau vara dup ploi, prin nsmnarea n rigole (folosind o cantitate de smn dubl fa de
nsmnarea n cmp i un amestec corespunzator zonei naturale amenajate).
Consolidarea mecanic prin zid de sprijin folosete ca material piatra sau betonul. La
zidurile din beton sau piatr legat cu mortar de ciment se prevd barbacane (deschideri n zid cu
dimensiuni de 10/15 cm prin care se scuge apa provenit din infiltraii).
Lucrrile de ntreinere trebuie s fie corespunzatoare pentru a se asigura efectul lor att
asupra produciei ct i asupra fenomenelor de combatere a eroziunii. Din acest punct de vedere
este necesar s se respecte anumite condiii la plantarea viei de vie, exploatarea plantaiei i a
lucrrilor de amenajare. Astfel, se impun:
- plantarea n rnduri orientate n lungul terasei, cu respectarea distanelor fa de
marginile taluzurilor;
- ntreinerea covorului biologic realizat prin nierbarea taluzurilor;
- repararea zonelor deteriorate ale taluzurilor i a zidurilor de sprijin,
- nivelarea eventualelor iroiri.


3.5. PREVENIREAI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI N PLANTAIILE
POMICOLE

Ca amplasament, plantaile pomicole sunt concentrate n special pe terenuri n pant. Din
acest motiv sunt necesare rezolvarea unor aspecte legate de cultura propriu-zis dar i a
problemelor de prevenire i combatere a eroziunii solului. In raport cu plantaiile viticole,
plantaiile pomicole prezint unele caracteristici legate de organizarea teritoriului i de executarea
lucrrilor antierozionale.

3.5.1. Organizarea teritoriului n plantaiile pomicole

Organizarea teritoriului n plantaiile pomicole ridic n general probleme asemantoare
cu cele din plantaiile viticole. Apar totui unele deosebiri n ceea ce privete marimea i
denumirea unitilor teritoriale pentru plantaile obinuite sau semiintensive. Astfel, n plantaiile
pomicole se deosebesc:
Parcelele - care reprezint unitile teritoriale pentru soi (uneori pentru specie) i nu sunt
separate ntre ele prin poteci. Suprafaa variaz ntre 2-8 ha pentru pante mai mari de 20% i 8-
18 ha pentru pante mai mici de 20%.
Tarlaua, fiind unitatea de baz pentru executarea lucrrilor n plantaie, este delimitat
pe linia de cea mai mare pant de zone de ntoarcere, iar pe direcia curbelor de nivel de drumuri
principale. Lungimea tarlalei este cuprins ntre 300 - 800 m, iar limea ntre 70 200 m.
Tarlalele se amplaseaz cu latura lung paralel cu direcia curbelor de nivel.
Tarlaua se mparte n parcele numai dac ntr-o tarla se cultiv mai multe specii de pomi.
113
Trupul pomicol n suprafa de 100-500 ha corespunde acelorai caracteristici ca i n
plantaiile viicole, inclusiv drumuri, construcii etc.

3.5.2. Lucrri antierozionale n plantaiile pomicole

Lucrrile antierozionale (agrotehnice, amenajri hidrotehnice) difer ntr-o anumit
msur n plantaile pomicole n comparaie cu plantaile viticole. Datorit faptului c pomii se
planteaz la distanele mai mari (ntre rnduri i pe rnd), lucru ce permite pe de o parte aplicarea
unor msuri agrotehnice specifice i utilizarea suprafeei dintre rnduri pentru culturi intercalate
n fii, benzi nierbate etc., iar pe de alt parte amenajri hidrotehnice speciale (agroterase,
canale de coast, terase), cu dimensiuni sau tipuri determinate de specificul culturii (ex. - terase
individuale).
Sistemul de ntreinere a solului, avnd un rol important att n ceea ce privete creterea
pomilor ct i n privina combaterii eroziuni, a determinat realizarea a numeroase studii care s
precizeze metodele cele mai adecvate. Metodele utilizate (nelenit, ogor negru, culturi intercalate
de plante agricole) se aplic n mod difereniat n funcie de condiiile naturale. n zonele de
step i silvostep, pe pante pn la 8%, se poate folosi ogorul negru ns pe pante mai mari se
recomand numai culturi intercalate n fii. Pe terenurile ce nu se pot ara i care ramn
nelenite, se recomand lucrarea solului n jurul pomilor (pe o raza de 1-2 m). Mulcirea este de
asemenea recomandat deoarece d rezultate foarte bune, folosindu-se n acest scop, paie,
anumite resturi vegetale, etc.
n ceea ce privete lucrrile hidrotehnice, n plantaile intensive se folosesc terase cu
platforme continui, iar n plantaile semiintensive agroterase i canale de coast.
Canalele de coast se amplaseaz la fiecare al doilea rnd de pomi pe pante sub 10% i la
fiecare rnd pe pante mai mari de 10 %. Pe terenurile cu exces de umiditate i mai grele se
folosesc canale nclinate (cu panta 1,5-2%) iar n zone secetoase, fr pericole de alunecare, se
folosesc canale orizontale.
Terasele utilizate n mod obinuit n plantaile pomicole sunt terasele continui cu
platforma orizontal sau nclinat i cu taluzurile consolidate prin nierbare sau cu zid de sprijin.
Caracteristicile dimensionale ale teraselor n funcie de felul plantaiilor (cu port nalt sau port
pitic) i panta terenului sunt indicate n tabelul 3.22.
Tabelul nr.3.22
Tipuri de terase cu platforma continu pentru plantaii pomicole
Terase cu platforma orizontal Terase cu platforma nclinat 10 12 %
Plantaii cu port pitic Plantaii cu port nalt Plantaii cu port pitic Plantaii cu port nalt
Limea pe
orizontal
Limea pe
orizontal
Limea pe
orizontal
Limea pe
orizontal
P
a
n
t
a

t
e
r
e
n
u
l
u
i

Platf.
m
Taluz,
m
Nr.
rnd

Platf.
m
Taluz,
m
Nr.
rnd Platf.
m
Taluz,
m
Nr.
rnd

Platf.
m
Taluz,
m
Nr.
rnd

18-20 6 2 2 6 1,50 1 10 2 3 6 1,5 1
20-28 6 2 2 5 2 1 6 2 2 5 2 1
28-35 3 - 4 2 1 3 - 4 3 1 3 4 2 1 3 - 4 2 1
35-40 - - - - - - - - - 3 3 1

Pentru versanii cu pante mari (peste 20%), cu denivelri accentuate, greu de nivelat,
unde nu se pot executa terase continui, exist posibilitatea realizrii teraselor individuale. Acestea
se caracterizeaz prin faptul c platforma se execut numai, n jurul pomului pe o raza de 1-2 m,
avnd o form circular sau rectangular (fig.3.22).
114

Fig.3.22. Terase individuale cu platforma circular (a) i rectangular (b)
L distana dintre rndurile de pomi, ce corespunde axului terasei; r raza terasei circular;
b limea terasei rectangulare

Taluzul se consolideaz prin nierbare, zid de piatr sau grdule. Suprafaa ramas
neterasat ntre pomi se folosete ca fnea. Platformele teraselor individuale pot fi nclinate (4-
5%), n zonele cu umiditate suficient i orizontale n zonele secetoase.
Deoarece n cazul acestui tip de terase lucrrile de ntreinere a plantaiei nu se pot
efectua mecanizat, ele nu se recomand pentru plantaii pe suprafee mari. Metodele de execuie
a teraselor trebuie stabilite n funcie de caracteristicile plantaiilor. Astfel, pentru plantaile cu
port pitic se recomand execuia prin desfundat, iar pentru plantaile cu talie nalt, pe pante mai
mari de 28%, execuia n rambleu-debleu. n ceea ce privete realizarea teraselor individuale,
ele se pot executa odat cu plantarea.
Fig.3.23. Executarea unei terase individuale

Astfel, dup nlturarea stratului vegetal
din zona terasei individuale, pmntul
rezultat din executia gropii pentru
plantare se depune n aval. n acest mod
rezult platforma terasei din avalul
pomului. La plantare groapa se umple cu
pamnt din amonte, realizndu-se astfel
ntreaga platform (fig.3.23).

n cazul n care terenul nu este prea frmntat este posibil ca prin lucrrile de ntreinere
ce se execut n jurul pomilor s se lrgeasc treptat platformele, astfel nct ele s devin terase
continui.

3.6. PREVENIREA I COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PE PUNI

Terenurile n pant folosite ca pauni au fost supuse de-a lungul timpului unor procese
continue de eroziune, datorit n special punatului neraional, neaplicrii unor msuri
corespunzatoare agrotehnice i ameliorative, precum i a unor condiii naturale care au favorizat
aceste procese (terenuri frmntate, pante mari, clima etc.). Produciile foarte sczute ce se obin
de pe astfel de puni i splrile masive de sol ce au loc au determinat necesitatea aplicrii unor
msuri complexe, ce s-au dovedit deosebit de eficace n ameliorarea paunilor degradate i
anume: msuri de organizarea teritoriului, msuri pentru mbuntirea covorului ierbos i
lucrri speciale pentru reinerea apei pe versani.

115
3.6.1. Organizarea teritoriului

Prin lucrrile de organizarea teritoriului se stabilesc condiiile de amplasare judicioas a
tarlalelor i parcelelor de punat, a drumurilor, alimentrii cu ap, eventualele schimbri de
folosin, precum i toate msurile antierozionale.
n ceea ce privete amplasarea parcelelor trebuie avut n vedere orientarea lor cu latura
lung pe direcia curbelor de nivel, ea urmnd a fi de 24 ori mai mare dect limea. Suprafaa
unei parcele se va determina cu ajutorul relaiei :
S= n
P
M

n care :
S suprafaa unei parcele (ha)
M - este cantitatea de furaj necesar pentru grupa de animale repartizat (kg) ;
P - producia de mas verde ce se obine la ha (kg) ;
n - numrul de zile de punat pe parcel.
Drumurile, folosind un traseu ct mai scurt, se vor trasa pe direcia curbelor de nivel,
putndu-se admite nclinri de maximum 2-12%. Ele vor fi mai largi, circa 10-30 m n funcie
de numrul de specii de animale i vor ocupa o suprafaa de maximum 0,5 - 0,8% din suprafaa
total a punii.
Asigurarea apei necesare se va face prin captarea izvoarelor sau din alte surse apropiate
(praie, bazine de acumulare) i crearea de adptori speciale prevzute cu umbrare (2-4 m
2

umbrare pentru o unitate vit mare).

3.6.2. Msuri pentru mbuntirea covorului vegetal

Asigurarea unui covor vegetal bine ncheiat reprezint una din msurile importante
pentru combaterea eroziunii pe puni. n acest scop este necesar aplicarea unui complex de
lucrri, care s asigure, acolo unde este posibil, refacerea i mbuntirea covorului ierbos
existent (prin distrugerea muuroaielor, fertilizare, supransmnare), iar pe pajitile aflate ntr-
un stadiu foarte avansat de degradare, transformarea lor n puni i fnee prin lucrarea solului,
fertilizare i nsmnare.
Distrugerea muuroaielor se face mecanizat (cu buldozerul) sau manual (cnd densitatea
lor e mic), cu pmntul rezultat nivelndu-se eventualele denivelri din apropiere.
Fertilizarea se va realiza cu ngrminte, n doze moderate, n funcie de condiiile
naturale i asociaiile de plante existente.
Supransmnrea se face cu amestecuri valoroase de ierburi sau chiar cu o singur
specie, stabilite ca adecvate pentru fiecare zona natural. Trebuie avut n vedere ca dup aceasta
lucrare s nu se puneze un an.
n cazul transformarii pajitilor naturale n puni i fnee artificiale se impune n
primul rnd pregtirea patului germinativ (prin artura pe curbele de nivel, iar pe pante peste
25% se va utiliza grapa cu discuri), ngrarea (gunoiul de grajd i fosforul se vor da odat cu
artura) i apoi nsmnrea cu amestecuri corespunzatoare zonei naturale. nsmnrea se
recomand s se fac primvara devreme i s fie urmat de tvlugit.

3.6.3. Lucrri speciale pentru reinerea apei

Lucrrile speciale pe terenurile n pant utilizate ca puni au rolul de a determina
reinerea apei din precipitaii sau topirea zpezii prin favorizarea infiltraiei i dirijarea scurgerilor
spre debuee. Pe terenurile cu pante peste 20% i afectate de eroziuni puternice se recomand
deselenirea numai n fii, alternnd fii, deselenite cu fii nedeselenite i cu limi de 10-25
m n funcie de pant. Fiile nedeselenite vor fi i ele deselenite n al doilea an, dup ce
vegetaia se va ncheia pe fiile deselenite i nsmnate.
116
Brzduirea se poate aplica att pe punile ameliorate ct i pe cele naturale n zone cu
deficit de umiditate. Ea const n trasarea unor brazde pe direcia curbelor de nivel la distanele
de 5-8 m ntre ele i adnci de 2025 cm. Brzduirea se execut toamna trziu sau primvara
devreme. Brzduirea se recomand pe pante de pn la 25-30%, iar pentru a evita ruperea lor se
pot executa ntreruperi pe traseul lor la distanele de 20-30 m i dispuse n forma de ah.
Cu maini speciale (tvlug greu prevazut cu coli) se pot executa gropi mici dispuse
uniform pe suprafaa punii i care au rolul de a reine apa din precipitaii.
Prin scarificarea punilor pn la adncimea de 20-25 cm s-au obinut rezultate bune n
combaterea eroziunii i sporuri de producie de 20-25%.
Valurile de pamnt se pot folosi i pe puni n zonele de step i silvostep, dar ele
trebuie nsoite de msuri pentru mbuntirea covorului ierbos. Deoarece ele nu contribuie la
reinerea apei n apropierea locului unde au czut picturile de ploaie (datorit distanei relativ
mari dintre valuri) M.Mooc (1963) recomand c aceast masur s se foloseasc numai n
bazinele de recepie ale ravenelor.
Perdelele forestiere de protecie se vor planta n zonele de corni, la rupturi sau
schimbri de pant. Suprafeele puternic erodate cu numeroase forme ale eroziunii n adncime
i alunecri vor fi plantate n masiv.


3.7. COMBATEREA EROZIUNII N ADNCIME

Eroziune n adncime reprezint o form avansat a eroziunii de suprafa care se
dezvolt treptat de la forme ale eroziunii incipiente spre forme ale eroziunii de adncime.
Concentrrile mici de ap sub forma unor uvoaie, sap o mic rigol spre care se scurg
cantiti de ap tot mai mari determinnd sporirea capacitii sale de erodare i manifestare
prin noi forme specifice ale eroziunii. Eroziunea n adncime determin anual scoaterea
din circuitul agricol a unor suprafee nsemnate de teren, sunt stnjenite lucrrile agricole
cu mijloace mecanice, contribuie la colmatarea lacurilor de acumulare, la degradarea cilor
de comunicaie i la poluarea cursurilor de ap. Astfel, aceast form de eroziune
contribuie cu peste 30% din efluena aluvionar a rurilor din Romnia (Cmpeanu S.,
Bucur D., 2005).
Din aceste motive, alturi de necesitatea proteciei ecosistemelor se impun msuri
de stvilire a fenomenelor erozionale care s duc la stvilirea formaiunilor eroziunii nc
din fazele incipiente de manifestare.

3.7.1. Formaiunile eroziunii n adncime i dezvoltarea lor

Eroziunea n adncime se caracterizeaz prin mrimea formaiunilor i, mai ales,
prin caracterul lor de formaiuni permanente. Formele de eroziune a solului sub care se
prezint sunt: rigolele, ogaele i ravenele. Aceste formaiuni permanente se nlnesc fie
independent, izolate, fie suprapuse peste reeaua hidrografic veche care a rezultat prin
eroziunea geologic.
Rigolele de iroire au adncimi de 0,2 0,5 m, talvegul aproape paralel cu
suprafaa terenului i seciune transversal care permite trecerea utilajelor agricole pentru
efectuarea lucrrilor solului. Frecvent, rigolele nu au legtur direct cu reeaua
hidrografic, prezentndu-se ca nite anuri mici, izolate, amplasate neregulat pe versani.
Ogae1e sunt forme mai evoluate, provenind din dezvoltarea rigolelor n adncime,
lungime i lime n timpul unor ploi succesive sau a unei ploi toreniale. Ele se prezint
sub forma unor anuri aezate, n general, pe linia de cea mai mare pant a versanilor,
putnd fi izolate de reeaua de scurgere sau formndu-se pe talvegurile reelei hidrografice
vechi. Seciunea ogaelor este neregulat sau adeseori n form de V, cu adncimea de
0,5 3,0 m i limea 0,5 8,0 m. Lungimea este relativ mic, iar panta fundului ogaelor
117
este aproape egal cu panta terenului. Dup mrime lor, ogaele pot fi: ogae mici cu
adncimea mai mic de 0,5 m, mijlocii cu adncimea de 0,5 1,0 m i ogae mari cu
adncimea de 1,0 2,0 m.
Ravenele sunt forme avansate ale eroziunii n adncime, iau natere prin
dezvoltarea ogaelor i prin schimbarea profilului de fund a acestora, cu aspectul unei vi
ramificate. Pot avea adncimi mai mari de 3 m, ajungnd chiar la zeci de metri (20-30 m),
iar limea ntre 8 - 50 m, ajungnd n cazuri mai rare chiar la 100 m. Fundul ravenelor,
spre deosebire de al rigolelor i ogaelor, nu mai are aceai pant cu suprafaa terenului,
adncindu-se n partea superioar sau prezentndu-se n trepte, fenomen care se datoreaz
alternanei de roci cu coeziuni diferite.
Dezvoltarea unei ravene active are loc n lungime, adncime i lime. n lungime,
ravena se dezvolt prin vrful/vrfurile ei, naintnd spre amonte i atingnd chiar
cumpna apelor dac nu se intervine cu lucrri de stvilire. Inaintarea se face prin surparea
pmntului datorit umezirii lui la baz (n general circa 3 5 m, anual), dar i n funcie
de natura terenului i cantitatea de ap care se scurge prin seciunea ravenei. n lime,
dezvoltarea ravenei se face prin surparea malurilor abrupte i are loc pn n momentul
stingerii ravenei, cnd malurile ajung la nclinarea natural a terenului i se inerbeaz
natural. Prin dezvoltarea n lime a ravenei se pierde cea mai mare suprafa de teren.
Dezvoltarea n adncime a ravenei se datoreaz eroziunii de fund i aceasta se produce
pn se atinge profilul de echilibru al ravenei sau pn cnd ravena ajunge la un ,,profil
longitudinal format (Bloiu, V., 1965), profil care depinde de condiiile locale i care n
cele mai multe cazuri se realizeaz cnd vrful ravenei se apropie de cumpna apelor.

3.7.2. Prile componente ale formaiunilor toreniale

Prile componente caracteristice ale unei formaii toreniale sunt bazinul de
recepie, reeaua de scurgere i conul de dejecie (fig.3.24).
Bazinul de recepie reprezint suprafaa de teren de pe care se colecteaz apele i
materialele transportate la viituri. El este situat n partea superioar a formaiunii eroziunii
n adncime i constituie locul ei de origine. De mrimea, forma, panta, acopenirea cu
vegetaie etc., a bazinului de recepie, depinde caracterul curentului de viitur i mrimea
lui.
Reeaua de scurgere este compus din formaiunile eroziunii n adncime, obinuit
din ogae i ravene. Acestea reprezint poriunea din punctul ntlnire a apelor colectate
din bazinul de recepie i pn la conul de dejecie. La reeaua de scurgere se disting :
vrful sau vrfurile, fundul i taluzurile sau malurile. Formaiunea cea mai evoluat din
reeaua de scurgere se numete canal de scurgere reprincipal i n lungul lui se scurge
debitul maxim de viitur.


Conul de dejecie este locul de
depunere al materialului transportat de
ap, care poate provoca mari distrugeri
ale obiectivelor nlnite pe traseul su,
prin inundare i acoperire cu diverse
materiale. Sunt situaii n care conul de
dejecie lipsete, iar apele ncrcate cu
materiale diverse sunt evacuate direct n
colector.


Fig.3.24. Prile componente ale unei
formaiuni toreniale
118
n raport cu prile componente ale unei formaiuni toreniale, lucrrile de
combatere se mpart n lucrri n bazinul de recepie, lucrri pe reeaua de scurgere i
lucrri n zona conului de dejectie. Dup natura lor, lucrrile de stingere a formaiunilor
eroziunii n adncime se grupeaz n lucrri hidrotehnice, silvice i agrotehnice. Lucrrile
hidrotehnice i silvice, executte n reeaua de scurgere, se difereniaz dup locul de
amplasare n lucrri care se execut la vrful formaiunii, pe fundul formaiunii i pe
malurile acesteia. Dup poziia fa de axul longitudinal al reelei de scurgere i dup
scopul urmrit, lucrrile hidrotehnice de pe fundul formaiunii sunt lucrri transversale i
lucrri longitudinale.
Ansamblul de lucrri folosit, n combaterea eroziunii n adncime urmrete
regularizarea scurgerii pe versani i n formaiunile eroziunii (n reea), n scopul
nlturrii daunelor provocate de viituri zonelor populate, cilor de comunicaie, lacurilor
de acumulare, terenurilor fertile, asigurrii folosirii economice a suprafeelor afectate de
eroziunea n adncime, evitrii scoaterii din folosin a suprafeelor periclitate prin
dezvoltarea formaiunilor toreniale etc.
n stabilirea lucrrilor de combatere a eroziunii n adncime se ine seama ca prin
intermediul lor s se acioneze asupra cauzelor eroziunii i nu asupra efectelor acesteia.
Lucrrile de combatere a eroziunii n bazinul de recepie, prezentate n cadrul lucrrilor de
stvilire a eroziunii pe categorii de folosin, trebuie s asigure reducerea debitelor de
viitur, aprarea solului mpotriva eroziunii i valorificarea raional a terenurilor din
bazinul de recepie.
Pe lng aceste lucrri, n zona de
vrf a formaiunilor eroziunii n adncime
i n special a ravenelor se execut uneori
lucrri de interceptare a apelor pentru a
preveni concentrarea acestora prin canale
de coast orizontale (fig.3.25).


Fig.3.25. Amplasarea canalelor de coast
n jurul vrfului ravenei
3.7.3. Lucrri transversale de reducere a pantei formaiunilor toreniale

n reeaua de scurgere a formaiunilor toreniale se execut o serie de lucrri care
au rolul de:
- a reduce panta de fund i prin aceasta viteza de scurgere a apei,
- a stvili dezvoltarea formaiunii eroziunii n adncime,
- a crea condiii favorabile de dezvoltare a vegetaiei,
- a transforma reeaua de scurgere ntr-o zon de depuneri, pentru a proteja
obiectivele importante din aval.
Lucrrile transversale se execut pe reeaua de scurgere n scopul reducerii pantei, a
protejrii fundului i malurilor reelei. Prin aceste lucrri se realizeaz o serie de trepte
(cderi) n lungul crora se ajunge la o pant corespunztoare unei relative stabiliti a
fundului i malurilor. Aceast pant poart numele de pant de proiectare (P). Ea se poate
stabili prin calcul, folosind formulele care conin elementele ce caracterizeaz starea de
torenia1itate, sau pe baza observaiilor i cercetrilor de teren (este procedeul cel mai
indicat).
Cele mai utilizate lucrri transversale sunt: cleionajele, fascinajele, garnisajele,
pragurile i barajele. Prin aceste lucrri se reduce panta fundulul formaiunilor toreniale la
valorile proiectate (tabelul 3.23).
119
Tabelul nr.3.23.
Valorile orientative ale pantei de amenajare-proiectare
Textura solului Panta de amenajare
Soluri uoare 0,015
Soluri mijlocii 0,015-0,030
Soluri grele 0,010-0,020

Cleionajele sunt lucrri transversale executate din mpletituri de nuiele (garduri) n
scopul stvilirii adncirii fundului i consolidrii la baz a malurilor. Aceste lucrri se
folosesc mai ales n treimea superioar a reelei de scurgere sau n treimea mijlocie, dar
numai acolo unde apa nu transport material de dimensiuni mari, care le-ar putea distruge
nainte de a se transforma n lucrri active. Dup nlimea de la nivelul terenului i dup
numrul de garduri ce compun cleionajul, acestea se mpart n cleionaje simple i cleionaje
duble.
Cleionajele simple sunt construite dintr-un singur gard i au nlimea de 0,50,7 m
deasupra fundului albiei (fig.3.26).
Clejonajele duble sunt formate din dou rnduri de garduri distanate ntre ele pn
la 1,0 m, spaiul dintre garduri fiind umplut cu pmnt amestecat cu balast, bolovani,
mrcini, paie etc. Cele dou rnduri de pari, cu nlimea deasupra terenului de 0,81,0
m si batui n pmnt 1,21,5 m sunt legate ntre ele prin moaze, consolidnd transversal
cleionajul.


Fig.3.26. Cleionaj simplu
n sens longitudinal, la partea
superioar, parii se consolideaz cu trei
longrine, una orizontal la mijloc i dou
nclinate pe prile laterale, cleionajul
avnd la mijloc a form de cuvet, care
asigur dirijarea apelor spre centrul albiei
i ferete marginile lucrrii de distrugere
(fig.3.27). Protejarea cleionajelor se face
n amonte printr-un anterisament, iar n
aval printr-un radier.Fig.3.27. Cleionaj dublu
a - seciune transversal; b - seciune
longitudinal
120

Fascinajele au acelai rol ca i cleionajele, dar sunt mai rezistente. Ele au corpul
format din dou sau mai multe fascine simple suprapuse, fixate prin pari cu crlig
(fig.3.28) sau fixate ntre dou rnduri de pari (fig.3.29).

Fig.3.28. Fascinaje simple


Radierul este construit obinuit tot din fascine sau bolovani. n amonte
aterisamentul se planteaz aa cum se procedeaz i la cleionaje. n unele situaii, fascinele
sunt umplute cu piatr, n care caz au diametrul de 0,6l,0 m i greutate mare.Acestea
poart denumirea de fascine lestate (fig.3.30).

Fig.3.29. Facine fixate ntre dou Fig.3.30. Fascine lestate
rnduri de pari
121
Garnisajele sunt cele mai simple lucrri, constnd dintr-o saltea de crengi sau alte
materiale lemnoase dispuse n lungul formaiunii toreniale, pe toat limea, avnd o nlime
de 30-50 cm, cu vrfurile ndreptate spre amonte. Crcile sunt fixate cu longrine (prjini)
transversale prinse pe pari btui n pmnt la cel puin un metru adncime fa de nivelul
terenului (fig.3.31).

Fig.3.31. Garnisaje

Garnisajele, sunt lucrri care se execut n cazurile cnd apa transport materiale fine;
datorit rugozitii mari pe care o au aceste lucrri se pot colmata uor, prin micorarea vitezei
de curgere a apei favoriznd depunerea materialului aluvionar. Aceaste garnisaje se aplic n
cazul ravenelor puin adnci. Dup ce se colmateaz, pentru a fixa definitiv fundul ravenei se
planteaz specii forestiere.
Pragurile i barajele sunt lucrri tranaversale care se execut n mod obinuit n
partea mijiocie sau inferioar a reelei de scurgere a formaiunilor toreniale. Aceste lucrri pot
fi executate din pmnt (obinuit n treimea superioar), din lemn cu piatr, din zidrie de
piatr i din beton. n general, lucrrile transversale cu nlime sub 1,5 m se numesc praguri,
iar cele cu nlime mai mare baraje. Comportarea lucrrilor depinde n mare msur de locul
de amplasare a lucrrilor, de stabilitatea terenului i de durata de funcionare a acestora. Locul
de amplasare a lucrrilor transversale trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii (fig.3.32):
- s prezinte condiii geotehnice corespunztoare pentru fundaie i ncastrarea n maluri;
- seciunea de scurgere a ravenei s fie ct mai ngust i suficient de adnc pentru ca
lucrarea s aib o lungime ct mai mic i s aib coronamentul sub cota malurilor;
- traseul ravenei (ogaului) s fie rectiliniu pentru ca la viituri s nu se produc fenomene de
eroziune pe malul concav i s distrug lucrarea.

Fig.3.32. Sptur de fundaie i ncastrare n maluri

3.7.4. Lucrri silvice pentru combaterea eroziunii n adncime

Ca mijloace eficiente de stvilire a eroziunii i de regularizare a scurgerii, lucrrile
silvice pot fi aplicate n toate prile componente ale unei formaiuni toreniale, care constau
n plantaii de protecie i lucrri de susinere a plantaiilor.
122
Plantaiile de protecie se aplic n mod difereniat n funcie de felul i gradul
eroziunii, de modul de folosin a terenului, de locul de amplasare n raport cu prile
componente ale formaiunile toreniale.Se pot prezenta sub form de
perdele antierozionale, benzi de arbuti sau
mpdurire masiv. Perdelele de protecie
se amplaseaz n bazinul de recepie,
putnd fi perdele amplasate pe cumpna
apelor, perdele de protecie absorbante i
perdele n jurul reelei de scurgere
(fig.3.33).Fig.3.33. Perdele de protecie n bazinul de
recepie
Perdelele antierozionale pe cumpna apelor se amplaseaz pe toat lungimea i limea
cumpenei apelor, cnd aceasta este ngust, sau pe sprnceana cumpenei apelor, la trecerea de
la platou la versant cnd cumpna apelor este lat (fig.3.34). Aceste perdele au rolul de a
reine i repartiza uniform zpada, de a mpiedica topirea brusc a acesteia i de a reine o
parte din apele ce se scurg pe versani.

Fig.3.34. Amplsarea perdelelor de cumpn

Perdelele antierozionale absorbante se amplaseaz pe versani, avnd rolul de a regla
scurgerile de ap de suprafa, sunt orientate pe direcia curbelor de nivel i au limi de 11-15
m. n funcie de intesitatea eroziunii i efectul lor este mai pronunat n regiunile n care
predomin scurgerile provenite din topirea zpezii fa de scurgerile provenite din apa ploilor
toreniale i cnd au n structura lor ct mai muli arbuti. Distana ntre aceste perdele, n
raport de panta terenului i gradul de eroziune, este de 200-300 m, putnd oscila i n limite
mai largi, de la 200-600 m.
Perdelele de protecie nfiinate n jurul ogaelor i ravenelor creeaz o zon de
protecie mpdurit pe ambele maluri ale formaiunii eroziunii n adncime i ramificaiilor
active ale acesteia (Fig.3.35).

123

Fig.3.35. Amplasarea perdelelor de protecie antierozional n lungul reelei de scurgere

Amplasarea acestor perdele de protecie poate fi efectiat pe direcia curbelor de nivel,
la obria formaiunii eroziunii n adncime, ntre ramificaiile secundare ale acesteia sau de-a
lungul formatiunii (fig.3.36).


Fig.3.36. Amplasarea perdelelor de protecie a reelei de scurgere
a - obria ravenei; b - pe curba de nivel pentru stavilirea scurgerii apelor n
ravenele secundare; 1 raven; 2 - perdea de protecie antierozional

Plantaiile n masiv sau mpdurirea total se pot aplica att n bazinul de recepie, ct
i n reeaua de scurgere sau n conul de dejecie a formaiunilor toreniale.
Reuita lucrrilor silvice, fie c sunt sub form de perdele sau plantaii n masiv, este
condiionat de alegerea corespunztoare a speciilor, pregtirea terenului, epoca de plantat i
calitatea lucrrilor de plantare, precum i de lucrrile de ntreinere n primii 5-10 ani de la
nfiinarea lor.

ntrebri:

1. Definii procesul de eroziune i mecanismul acestuia.
2. Care sunt consecinele eroziunii solului.
3. Clasificai formele de eroziune a solului.
4. Prezentai i caracterizai succint factorii favorizani ai eroziunii solului.
5. Prezentai ecuaia universal a eroziunii i definii elementele componente.
6. Precizai criteriile pentru alegerea lucrrilor de combaterea eropoziunii solului.
124
7. Clasificai lucrrile antierozionale.
8. Care sunt msurile de combatere a eroziunii solului pe terenurile arabile (n
plantaiile de vi de vie, pomicole i pe puni).
9. Precizai care sunt formaiunile de eroziune n adncime, modul de evoluie i
lucrri de amenajare.

BIBLIOGRAFIE

1 Ceauu N. i col. - mbuntiri funciare, E.D.P., Bucureti, 1976
2 Cmpeanu S., Bucur D. - Combaterea eroziunii solului, Ed.RelAl Premex,
Bucureti, 2005
3 Drja M. - Comaterea eroziunii solului, Ed.Risoprint, Cluj
Napoca, 2000
4 Gheorghiu I.M. - mbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1964
5 Luca E., Oncia S. - Combaterea eroziunii solului. Ed.Alma Mater, Cluj
Napoca, 2000
6 Luca E. i col. - Exploatarea sistemelor de mbuntiri funciare,
Ed.Risoprint, Cluj Napoca, 2008
7 Man T.E. i colab. - Hidroamelioraii, Ed.ApriliaPrint, Timioara, 2007
8 Measnicov M. - Imbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1975
9 Mooc M.i col. - Eroziunea solului i metodele de combatere,
Ed.Ceres, Bucureti, 1975
10 Nicolau C.i col. - mbuntiri funciare. EDP, Bucureti, 1970
11 Plea I., Cmpeanu S. - mbuntiri funciare, Ed.Crisbook Universal,
Bucureti, 2001
12 Savu P, Bucur D. - Organizarea i amenajarea teritoriului agricol cu
lucrri de mbuntiri funciare. Ed.Ion Ionescu de la
Brad, Iai, 2002
13 Stncescu L.i col. - ndrumtor tehnic pentru lucrri de mbuntiri
funciare. Ed.Ceres, Bucureti, 1984
14 Wehry A. , Panu H. - Amenajri hidroameliorative, Ed. ApriliaPrint,
Timioara, 2008


125
UNITATEA DE NVARE - IV

AMENAJAREA TERENURILOR AGRICOLE CU
LUCRRI DE IRIGAII

Cuvinte cheie: irigaii, capacitate de cmp pentru ap, coeficient de ofilire, plafonul minim,
regim de irigaie, sistem de irigaie, tipuri de amenajare, metode de udare,
udare prin aspersiune, udare prin picurare.
Rezumat:
Amenajrile pentru irigaii constituie soluia tehnic pentru acoperirea deficitului de
ap necesar creterii i dezvoltrii culturilor agricole. Pentru a fi accesibil apa n sol trebuie
s s se afle la o umiditate corespunztoare intervalului umiditii active. Prin irigaie solul
trebuie meninut la o umiditate cuprins ntre palfonul minim i capacitatea de cmp pentru
ap.
Condiiile tehnice caracteristice alimentrii cu ap a solului se precizeaz n regimul de
irigaie care definete norma de irigaie, norma de udare, data aplicrii udrilor i intervalul
dintre udri.
Asigurarea unui consum ct mai uniform de ap pe durata vegetaiei se face prin
coordonarea graficului de aplicare a udrilor.
Infrastructura sistemelor de irigaie este alctuit din elemente diferite (canale,
conducte, jgheaburi) care preiau debitele necesare, de o calitate impus, din sursa de ap prin
intermediul unor prize (gravitaionale sau prin pompare) i o transport spre punctele de
utilizare (ploturi pentru irigaie).
n funcie de medoda de udare difer modul de utilizare al terenului, de la sursa de
alimentare a plotului la plant.
Dimensionarea schemei hidrotehnice pentru irigaie se face n funcie de debitul
specific de udare, structura culturilor i cerinele determinate prin regimul de irigaie.


Precipitaiile insuficiente i, mai ales, distribuia aleatorie a acestora n perioada de
vegetaie n strns corelaie cu evoluia altor elemente climatice-determin pe anumite
teritorii (n Romnia pe aproximativ jumtate de suprafaa agricol) intervale de secet cu
repercursiuni nefavorabile asupra produciei agricole i securitii alimentare a populaiei. n
Cmpia Dunrii i n Dobrogea, de exemplu, sunt frecvente perioadele de timp de cte 20-30
zile lipsite complet de ploi, iar n anii foarte secetoi intrevalele fr precipitaii se prelungesc
pn la 3 sau chiar 4 luni.
nlturarea consecinelor duntoare ale secetelor este posibil prin aplicarea irigaiilor.
Irigaiile constituie ansamblul lucrrilor de mbuntiri funciare prin care se asigur
aprovizionarea controlat cu ap a solului, n cantiti suplimentare fa de cele primite n mod
natural prin precipitaii, la nivelul cerinelor plantelor, n vederea obinerii produciilor mari i
calitativ superioare.

4.1. SISTEMULUL SOL-AP-PLANT-ATMOSFER

Dup cum se tie, desfurarea normal a proceselor fiziologice caracteristice plantelor
agricole implic folosirea unor cantiti mari de ap, nct limitarea consumului hidric prin
instalarea secetelor n anumite faze de vegetaie se repercuteaz nefavorabil asupra creterii i
dezvoltrii organismului vegetal i n final asupra nivelului recoltelor.
126
Obinerea unor producii mari de pe terenurile agricole irigate n condiiile n care sau
folosit soiuri i hibrizi de nalt productivitate, aprovizionate optim cu elemente nutritive
depinde n mare msur de modul n care sunt dirijate relaiile sistemului sol-ap-plant-
atmosfer.
Aceste relaii pot fi dirijate prin intermediul irigaiei, ns necesit cunoaterea
proceselor privind ptrunderea, nmagazinarea, micarea i pierderea apei din sol, a
consumului de ap al plantelor n diferite faze de vegetaie, a proceselor de acumulare i
splare a srurilor din sol, etc. Este necesar deci s se cunoasc sistemul radicular al plantelor
cultivate, modul lor de aprovizionare cu ap, consumul n diferite faze de vegetaie, condiiile
climatice, perioadele critice pentru aprovizionarea cu ap, precum i influena nivelului de
aprovizionare a solului cu ap asupra produciei.

4.1.1. Aprovizionarea plantelor cu ap

Plantele i fac aprovizionarea cu ap prin intermediul sistemului radicular, apa
ptrunznd n plant prin intermediul periorilor absorbani ai rdcinilor. Apa este absorbit
de periorii absorbani datorit diferenei de potenial dintre mediul nconjurtor i rdcini.
Aceast diferen de potenial se datoreaz fie efectelor osmotice din rdcini, fie tensiunii
care apare n sistemul hidrodinamic al plantei atunci cnd procesul de transpiraie este mai
intens dect cel de absorbie. Aprovizionarea plantelor cu ap este influenat att de cantitatea
de ap accesibil din sol ct i de dezvoltarea sistemului radicular al plantelor.
Apa accesibil plantelor circul n sol prin capilaritate pe distane foarte mici (civa
centimetri) cu vitez redus i de aceea pentru ca plantele s-i extrag apa necesar n
procesul de transpiraie trebuie s dispun de un sistemul radicular bine dezvoltat. S-a
constatat c plantele i dezvolt un sistem radicular mai profund i mai bine dezvolatat la o
umiditate mai redus n sol n primele faze de vegetaie, i de aceea nu este recomandabil s se
aplice udri de aprovizionare sau prea timpuri pentru a nu frna dezvoltarea sistemului
radicular. Nu trebuie ns ca rezerva din sol s scad prea mult, deoarece la umiditi apropiate
de coeficientul de ofilire rdcinile nu se mai dezvolt.

4.1.2. Accesibilitatea apei pentru plante

Apa accesibil plantelor se afl cuprins n intervalul capacitii de ap n cmp (CC)
i coeficientul de ofilire (CO), interval ce poart denumirea de intervalul umiditii active
(IUA).
La nivelul capacitii de ap n cmp, apa este reinut cu o for de suciune de 0,33
atm for ce crete pn la 15 atm la nivelul coeficientului de ofilire, fapt care indic un grad
diferit de accesibilitate. Pentru creterea i dezvoltarea plantelor n condiii optime,
aprovizionarea cu ap trebuie s se fac fr un consum mare de energie al plantelor, deoarece
odat cu reducerea cantitii de ap accesibil crete consumul de energie al plantelor, fapt
care stnjenete creterea i dezoltarea i duce n final la diminuarea produciei agricole;
pentru aceste considerente s-au introdus noiunile de ap uor accesibil i plafon minim.
Plafonul minim (p
min
) reprezint limita inferioar a umiditii uor accesibile plantelor
(corespunde la o suciune de 1 atm) i ca urmare apa uor accesibil este cuprins ntre
capacitatea de ap n cmp i plafonul minim.
127
Fig.4.1. Accesibilitatea apei pentru plante

Fora cu care este reinut apa n sol la
acelai coninut de ap accesibil difer de
la un sol la altul. Astfel, la plafonul minim
corespunztor unei suciuni de 2 atm, n
solurile nisipoase se afl 25% din apa
accesibil, 50% n solurile lutoase i 75%
n cele argiloase, fig.4.1.

n funcie de textura solului la o suciune de 2 atm plafonul minim se poate calcula cu
relaiile:
p
min
= Co + 1/3 (CC - CO) - pentru soluri nisipoase (uoare)
p
min
= Co + 1/2 (CC - CO) - pentru soluri mijlocii i structur glomerular,
p
min
= Co + 1/2 (CC - CO) - pentru soluri argiloase cu structur glomerular, i
nisipuri de dun, cu textur grosier i lipsite de structur, (Botzan, 1970).
Numeroasele cercetri efectuate n ara nostr arat c pentru majoritatea culturilor de
cmp se obin producii maxime prin irigarea la p
min
corespunztor la 50% din IUA pentru anii
normali din punct de vedere climatic i 70% din IUA n anii secetoi, (I.Plea, S.Cmpeanu -
2005)
Pentru a asigura produciile mari i de calitate, plantele legumicole necesit irigarea la
un plafon minim mai ridicat de 3/4 din IUA pe solurile medii i de 1/2 din IUA pe solurile
uoare.
Prin meninerea rezervei de ap din sol pe adncimea stratului activ (adncimea de
dezvoltare a masei principale de rdcini) ntre plafonul minim i capacitatea de cmp pentru
ap, plantele vor avea n permanen la dispoziie ap uor accesibil i un regim de aer
favorabil cuprins ntre 15-40% din volumul porilor.
Dac se reduce umiditatea pn la coeficientul de ofilire timp de 1-2 zile se poate
reduce producia cu pn la 20-25% (depinde de cultur i faza de vegetaie a acesteia) i cu
50% dac deficitul dureaz 6 8 zile.
Meninerea nivelului apei din sol pe adncimea de udare deasupra plafonului minim pe
ntregul sezon de vegetaie se asigur numai dac toate udrile se aplic pe toat suprafaa
cultivat cu o anumit cultur, nainte ca rezerva de ap s scad sub nivelul plafonului minim.

4.1.3. Consumul de ap al plantelor irigate

Consumul de ap sau evapotranspiraia (ET) reprezint cantitatea de ap extras de
plante din sol pentru acoperirea transpiraiei, la care se adaug evaporaia direct a apei de la
suprafaa solului. Este influenat de regimul termic, umiditatea aerului i regimul eolian.
Cercetrile privind consumul de ap al plantelor au nceput n Romnia n anul 1945, cnd au
fost nfiinate primele cmpuri experimentale la: Moara Domneasc, Studina, Braila, etc.
n prezent exist 25 de cmpuri experimentale amplasate n aproape toate sistemele
mari de irigaiei i unde se fac observaii i msurtori pe perioade de 20 - 25 de ani, (T.E.Man
i colab. - 2007). Cercetrile urmresc determinarea urmtoarelor elemente:
- Consumul de ap (ET) din perioada de vegetaie (m
3
/ha sau mm/h) necesar pentru
calculul normei de irigaiei, care variaz ntre 2.500 - 7.000 m
3
/ha
- Consumul de ap decadal folosit pentru avertizarea aplicrii udrilor i stabilirea
momentului aplicrii udrilor.
128
- Consumul zilnic de ap depinde de perioada de vegetaie a plantei, fiind mai mic la
nceputul perioadei de vegetaie, maxim n fazele critice (nflorire, formarea bobului, etc), care
coincid cu perioadele secetoase, dup care scade spre sfritul perioadei de vegetaie, find
totui mai mare dect n prima lun (semnat).
Consumul de ap depinde de modul de aprovizionare cu ap a culturilor. Din acest
punct de vedere deosebim:
- evapotranspiraia reala (ETR) - care red consumul de ap al unei culturi agricole n
condiii normale de aprovizionare cu ap;
- evapotranspiraia real optim (ETRO) - consumul de ap prin transpiraia plantelor
i prin evaporaia de la suprafaa solului a unei culturi aprovizionat optim.
Principalele metode de determinare a consumului de ap al plantelor sunt:
1. Metode directe (in situ):
- metoda bilanului apei n sol;
- metoda lizimetrelor.
2. Metode indirecte, bazate pe corelaia dintre consumul de ap al plantelor i
evaporaia liber la suprafaa apei folosind evaporimetrul BAC clasa A.

4.2. REGIMUL DE IRIGAIE

Baza tiinific a irigaiei o constituie, att luarea n considerare a tuturor factorilor de
care depinde realizarea unor producii agricole mari: soi, hibrid, sol, ap, plante, ngrminte
minerale i organice etc., ct i a interdependenei dintre aceti factori.
Prin regimul de irigaie a unei culturi se nelege ansamblul de msuri i criterii
tehnice prin care se determin cantitatea i momentul aplicrii apei de irigaiei, n raport cu
caracteristicile solului, condiiile hidrogeologice, clim, particularitile culturii i ale
agrotehnicii acesteia.
La proiectarea amenajrii de irigaie, proiectantul trebuie s determine corect
elementele regimului de irigaiei, n funcie de care se vor dimensiona instalaiile de aplicare a
udrilor i implicit reeaua de transport (canale, conducte) i de distribuire a apei de irigaie.
Elementele regimului de irigaie sunt: bilanul apei n sol; norma de irigaie; norma de
aprovizionare; norma de splare; momentul aplicrii udrii; intervalul dintre udri; schema
udrilor; debitul specific de udare (hidromodulul de irigaie), graficul necoordonat i
coordonat al udrilor.

4.2.1. Bilanul apei n sol

Bilanul apei n sol - reprezint diferena dintre intrrile i pierderile de ap ale
terenului considerat i servete la determinarea necesarului de ap ce trebuie distribuit
culturilor prin irigaii, astfel nct umiditatea din sol, n perioada de vegetaie, s nu scad sub
plafonul minim.
Necesarul de ap al culturilor irigate se calculeaz pe o perioad de o lun folosindu-se
un ir de date de minim 25 de ani:

N
1
= ETRO - P- A
1
+ R
f
- R
i
(m
3
/ha)
unde:
N
1
- consumul de ap lunar al plantei i pierderile de ap la suprafaa solului;
R
f
- rezerva de ap final aflat n sol la sfritul lunii considerate (m
3
/ha) ;
P - aportul de ap din precipitaii din luna considerat (m
3
/ha);
ETRO - consumul de ap optim (m
3
/ha);
129
R
i
- rezerva iniial de ap existent n sol la nceputul lunii de calcul (m
3
/ha);
A
1
- aportul freatic (m
3
/ha)

n practic se

ntlnesc 3 situaii posibile pentru care se scrie bilanul apei n sol:
1. Bilanul apei n circuit nchis - ntlnit cnd stratul activ de sol, n care ptrund
rdacinile plantelor este separat de pnza freatic printr-un orizont mort. n acest caz,
alimentarea cu ap a stratului activ de sol

se

face natural, prin precipitaii i artificial prin
intermediul irigaiei.
Fig.4.2. Bilanul apei n circuit nchis

Relaia bilanului apei pentru cele 6 luni ale perioadei de vegetaie (1 aprilie 1
octombrie) este:
N
l
=ETRO - cP
i
- P
v
- a;
n care:
P
i
- precipitaiile din perioada de iarn (m
3
/ha) ;
P
v
- precipitaiile din perioada de vara (m
3
/ha);
c - coeficient de valorificare a precipitaiilor din afara perioadei de vegetaie,
c = 0,6- 0,8;
a - norma de udare de aprovizionare (m
3
/ha) .

2. Bilanul apei n circuit deschis ntlnit cnd stratul activ de sol este alimentat i
din apa freatic prin capilaritate:
N
l
=ETRO + R
f
R
i
P
v
- A
f
O

parte din precipitaiile de iarn se pierd n pnza freatic, iar cealalt parte constituie rezerva
iniial.

3. Bilanul apei n circuit nchis de splare se calculeaz numai pentru terenurile
salinizate care urmeaz a fi ameliorate prin splare permitnd calculul noemei de splare:
D + CC = S + c Pi + Rf
n care:
D cantitatea de ap drenat (m
3
/ha);
CC capacitatea de cmp pentru ap a solului, (m
3
/ha);
S norma de sclare , (m
3
/ha)
Pentru zonele n care cP
i
CC R
f
, nu sunt necesare udri de splare, considerndu-se
c D S.
130
4.2.2. Norma de irigaie

Norma de irigaie (M) - reprezint cantitatea de ap ce trebuie administrat unui hectar
de cultur n perioada de vegetaie i n afara ei (udri de aprovizionare sau udri de splare).
M = N
1
= m + a + S; (m
3
/ha);
unde:
m - norma de udare; (m
3
/ha);
a - norma de aprovizionare (m
3
/ha);
S - norma de splare. (m
3
/ha);
Norma de irigaie din timpul perioadei de vegetaie a culturilor reprezint cantitatea de
ap, exprimata n m
3
, folosit pentru irigarea n timpul vegetaiei a unui hectar de teren cu o
anumita cultur. Aceasta este egal cu suma normelor de udare aplicate culturii n perioada de
vegetaie (M = N
1
= m).
Calculul normei de irigaie din perioada de vegetaie se face cu ajutorul bilanului apei
din sol pentru aceast perioad.
Mrimea normei de irigaiei bazat pe bilanul apei din sol n circuit inchis:
M = m = ETRO -(Ri Rf)- 10cPv;
Mrimea normei de irigaie bazat pe bilanul apei din sol n circuit deschis:
M = m = ETRO -(Ri Rf)- 10cPv -Af
unde:
M - norma de irigaie din perioada de vegetaie (m
3
/ha);
m -suma normelor de udare (m
3
/ha);
ETRO - consumul total de ap al culturilor prin transpiraie optim (m
3
/ha);
Ri - rezerva iniial de ap din sol la semnatul culturii n stratul activ de sol (m
3
/ha);
Rf - rezerva final de ap din sol la recoltatul culturilor (m
3
/ha);
Pv -precipitapile de vara ( mm);
c - coeficientul de valorificare a precipitaiilor de var, c=0,80 - 0,85, n funcie
de zona de vegetaie;
Af - aportul freatic (m
3
/ha);

4.2.3. Norma de udare

Norma de udare (m) - reprezint cantitatea de ap necesar pentru ridicarea umiditii
solului de la plafonul minim (p
min
) la capacitatea de cmp (CC) pe un hectar i pe grosimea
stratului activ de sol considerat. n proiectare norma de udare net se calculeaz cu relaia :

m
pr.net
= 100 H Gv (CC - Pmin); (m
3
/ha)
unde:
H - adncimea de umectare a solului (m);
Gv- greutatea volumetric (t/m
3
);
CC i P
min
, sunt exprimate n procente.
Adncimea de umectare (H) variaz n funcie de cultur i de faza de vegetaie de care
depind gradul de dezvoltare a sistemulul radicular. H = 0,75 - 1,25 m.
Pentru udrile de rsrire i de activare a ierbicidelor se consider H = 0,25 - 0,3 m.
Relaia pentru norma net de udare se corecteaz cu randamentul de aplicare a apei n
cmp, obinndu-se relaia pentru norma de udare brut:
m
pr brut
=
c
.
m
pr net
;

131
de unde: ) ( 100
1
min
P C G H m
c v
c
prbrut
=
q


Considernd randamentul udarii n camp
c
= 0.90 rezult:
m
prbrut
= 110
.
H
.
G
v
(C
c
-P
min
);
Valorile normei de udare brute, pentru diferite culturi variaz n funcie de tipul de sol
i de adncimea de umectare H.
Tabel nr.4.1.
Variaia normei de udare n funcie de sol i de adncime
Norma de udare m (m
3
/ha), pentru
Tipul de sol
H=0,5m H=1,0m
Sol brun roscat sau freatic umed 300 600
Sol cernoziomoid sau aluvial 600 1.200

n exploatare norma de udare se calculeaz cu relaia:
m
expl
= 110 x H x G
v
(CC -P
mom
)
n care:
P
mom
provizia momentan de ap din sol la momentul aplicrii udrii (%)

4.2.4. Momentul udrii i intervalul dintre udri

Momentul udrii este momentul din perioada de vegetaie cnd, n stratul activ de sol
(H), se nregistreaz umiditatea (P
min
), adic este momentul n care se impune s aplicm
norma de udare. Cunoaterea n devans a acestui moment este foarte important, avnd n
vedere capacitile limitate ale echipamentelor de udare i ale forei de munc privind
aplicarea i mutarea echiparnentelor de udare. n acest context este necesar ca norma de udare
distribuit cu ajutorul echipamentului mobil de udare s fie aplicat pe ntreaga suprafa ce
trebuie irigat nainte ca n profilul de sol s se nregistreze plafonul minim pentru umiditate.
Momentul udrii este legat i de momentele critice ale dezvoltrii plantelor.
Intervalul dintre udri este perioada de timp dup care se revine pe aceeai suprafa
cu o nou udare. Se mai numete timp de revenire (T
r
) i se calculeaz cu relaia:
Epz
P m
T
r
0
+
=

4.2.5. Debitul specific de udare

Distribuia normelor de udare la plante, se face n conformitate cu elementele
regimului de irigaie, n funcie de cerinele pentru ap ale plantelor (perioade critice), dotrile
tehnice existente i fora de munc disponibil.
O norm de udare aplicat pentru o anumit cultur este necesar s fie distribuit ntr-
un timp de udare (T) cuprins ntre 8 - 20 zile, cu o durat de udare zilnic de maxim 20 de ore.
Pentru culturile cu pondere mic n asolament, durata aplicrii udrilor T
o
= 1 - 3 zile, iar
pentru cele cu pondere mare se poate ajunge la 10 - 12 zile.
Debitul specific de udare sau hidromodulul de udare (q
u
) reprezint debitul
exprimat n l/s i este administrat fiecrui hectar ocupat de culturile din asolamentul practicat
pe suprafaa sistemului de irigaie. Hidromodulul de udare se determin la cultura din
asolament cu cel mai mare consum de ap, folosind relaia :
132
t T
m
q
i
u

=
6 , 3
(l/s i ha)
unde:
m
i
- norma de udare a culturii (m
3
/ha) ;
T - durata aplicrii udrilor (zile); pentru plantele legumicole se recomandat:
T = 8 - 10 zile;
t - durata zilnic de udare (ore), t = 16-20 ore/zi

4.2.6. Debitul de dimensionare al reelei. Hidromodulul de irigaie

Metodologiile de proiectare pentru efectuarea calculelor tehnico-economice iau n
considerare asigurarea de calcul de 50% n ceea ce privete norma de irigaie
Valoarea normei de irigaie din luna de vrf cu asigurarea de 80% constituie elementul
de baz n dimensionarea sistemului de irigaie. Pentru a fi dimensionat reeaua de transport,
este necesar ca norma de irigaie exprimat n volum de ap s fie transformat n debit
(exprimat n litri/secund i hectar).
Debitul de dimensionare al reelei de transport (Q
i
) este debitul administrat unei
culturi i reprezint cantitatea de ap ce trebuie administrat culturii din asolament; se
determin cu relaia:
Q
i
= q
u
x S
i
(l/s)
unde:
q
u
hidromodulul de udare, l/s i ha
S
i
suprafaa ocupat de cultura din asolament (ha).
Suprafaa total amenajat (S
t
) a sistemului de irigaie reprezint nsumarea tuturor
suprafeelor ocupate cu plantele cultivate n asolament:
S
t
= S
i
(ha)
Debitul total de ap (Q) reprezint debitul necesar pentru irigarea tuturor culturilor
din asolamentul proiectat, se determin cu relaia:

=
i
Q Q (l/s)
Hidromodulul de irigaie () aplicat ntregii suprafee irigate pe suprafaa S
t
.
Hidromodulul de udare se calculeaz pentru fiecare cultur a asolamentului irigat.
Cnd suprafaa culturilor difer, situaie ntlnit n general, se impune calculul
hidromodulului fracionar. n calculul hidromodulului fracionar se ine seama att de mrimea
normei de udare, de durata udrilor ct i de fracia din asolament a culturii.
t T
M

=
6 , 3
max
o
(l/s i ha)
unde:
M
max
- norma de irigaiei din luna cu consum maxim a culturii cu cerina cea mai mare
de ap, n m
3
/ha;
fracia culturii din asolament;
T durata udrii, zile
t - durata zilnic de udare (ore);
Cu ajutorul hidromodulului de irigaiei se calculeaz debitul de dimensionare necesar
pentru toate culturile din asolament. Pe baza acestui debit de dimensionare se va dimensiona
ntreaga reea de transport, de la staia de prelevare a apei, pn la ultimul element de
aprovizionare cu ap a plantelor cultivate (canale, conducte, antene, etc.).
133
Tot pe baza hidromodulului fracionar se ntocmete graficul necoordonat i coordonat
cu ajutorul crora se stabilesc cu precizie data i durata udrilor, uniformizarea consumului de
ap pe system i determinarea debitului maxim necesar dimensionrii reelei de irigaii.

4.2.7. Graficul necoordonat i coordonat al udrilor

Aceste grafice sunt specifice numai proiectarii sistemelor de irigaii avnd ca scop
calculul debitelor de dimensionare pentru canale teriare, echipamente mobile de udare,
conducte subterane, agregate termice de pompare, statii de pompare de punere sub presiune.
Pentru a se putea ntocmi graficul necoordonat al udrilor este necesar s se cunoasc
debitul specific de udare (q
i
), hidromodulul de irigaie () i debitul total (Q).
Cu aceste elemente se ntocmete graficul necoordonat al udrilor pentru culturile din
asolament. Se reprezint grafic pe decade, debitele calculate i durata udrilor respective,
pentru ntregul sezon de vegetaie, rezultnd astfel graficul necoordonat al udrilor.
Prin ntocmirea graficului necoordonat, rezult c n luna de consum maxim, de obicei
iulie-august, este necesar un debit care poate fi asigurat prin dimensionarea staiei de pompare
i a ntregii reele de transport la un consum maxim. n aceast situaie, staia de pompare i
ntreaga reea de trasport ar fi folosite la capacitatea maxim numai n luna de consum maxim
i aceast investiie ar fi neeconomic, fig.4.3.
Pentru reducerea debitului cu consum maxim se trece la coordonarea graficului
necoordonat. Acest coordonare a udrilor se face prin cele trei metode:
1. - se menine i durata de aplicare a udrilor, dar se modific termenul de udare (se
aplic udrile n avans cu 2 - 3 zile);
2. - se menine termenul mediu de aplicare a udrilor dar se modific i durata de
aplicare a udrilor;
3. - se menine durata i termenul de aplicare a udrilor, dar se modific .
Printr-o mai bun organizare a udrilor n graficul coordonat, debitul de dimensionare
a staiei de pompare poate fi redus, rezultnd astfel o utilizare mai eficient a tuturor
elementelor componente ale sistemului de irigaii, ceea ce determin i o investiie mai mic a
ntregii amenajri.

134

Fig.4.3. Graficul de udare al culturilor din asolament (a necoordonat; b coordonat)


4.3. SISTEMUL DE IRIGAII

Folosirea raional a irigaiilor, ca procedeu radical de lupt mpotriva secetei,
presupune i aplicarea msurilor de combatere a eroziunii solului, fertilizarea agrotehnic
difereniat, combaterea bolilor i duntorilor plantelor cultivate, selecionarea i folosirea
celui mai valoros material biologic etc.
Pentru irigarea plantelor cultivate pe anumite suprafee de teren este necesar s se
amenajeze sisteme de irigaii.
Sistemul de irigaii reprezint suprafaa de teren amenajat cu construcii, instalaii i
echipamente prin care se capteaz debitele necesare din sursa de ap, se asigur transportul
apei la suprafaa de irigat, se realizeaz distribuia apei la plante conform graficului udrilor i
se elimin surplusul de ap de pe terenul irigabil.

135
4.3.1. Componentele sistemului de irigaie

n alctuirea unui sistem de irigaii sunt cuprinse: lucrri de captare i aduciune a apei,
lucrri de amenajare a suprafeei de irigat i lucrri anexe pentru ntreinerea i exploatarea
sistemului.
Lucrrile de captare i de aduciune a apei. Lucrrile de captare sau priza de ap
constituie ansamblul de construci i instalaii, amplasate la sursa de ap cu rolul de a prelua i
a transporta pn la captul amonte al canalului de aduciune, debitul de ap necesar
sistemului de irigaii. Prizele de ap pot realiza captarea pe cale gravitaional, prin ridicare
mecanic (prin pompare) i mixt.
Lucrrile de aduciune asigur transportul apei de la priz la reeaua de distribuie a
sistemului.
n condiiile locale i tipul de amenajare, pentru aduciunea apei se folosesc canale i
conducte care realizeaz transportul apei staii de de pompare pentru ridicarea apei pe
traseul aduciunii la cote superioare necesare i diferite construcii hidrotehnice (stvilare,
apeducte, sifoane, vane hidraulice, module cu masc etc) pentru controlul dirijrii apei spre
reeaua de distribuie.
Lucrrile de amenajare pe suprafaa de irigat. Aceste elemente ale sistemului de irigaii
asigur, att transportul apei de la reeaua de aduciune la sectoarele de irigaii i n continuare
pn la plante, ct i evacuarea apei n exces, provenit din golirea canalelor permanente,
precipitaii etc. aadar, amenajrile pe suprafeele de irigat cuprind lucrri de distribuie a apei,
lucrri de amenajare a sectoarelor de irigaii i lucrri de desecare i evacuare a surplusului de
ap.
Lucrrile de distribuie a apei includ canalele i conductele de diferite ordine de
mrime, mpreun cu construciile hidrotehnice i dispozitivele hidraulice aferente. Ele au
rolul s preia apa din reeaua de aduciune i s o conduc la sectoarele de irigaii. Cele mai
mici elemente ale reelei de distribuie sunt canalul distribuitor de sector i respectiv, antena
(conducta de distribuie care alimenteaz un sector de irigaii).
Lucrrile de amenajare a sectorului de irigaii asigur transportul apei de la ultimele
elemente ale reelei permanente de distribuie (canalul distribuitor de sector, antena) la plante.
n cadrul sectorului de irigaii, reeaua de distribuie a apei este de tip provizoriu, din pmnt
(canale provizorii de irigaii, rigole, brazde, fii), sau poate fi alctuit din conducte
transportabile (rigide sau flexibile) i aripi de udare prin aspersiune.
Amenajarea sectorului de irigaii mai poate cuprinde dispozitive pentru conducerea,
distribuia i msurarea debitelor de ap n cmpul de udare (sifoane, panouri mobile, tuburi de
udare etc).
Descrcarea i evacuarea surplusului de ap din cmpurile irigate se realizeaz prin
intermediul unei reele de colectare-evacuare, format din canale terminale care deservesc
preaplinurile i golirile reelei permanente de alimentare, canale pentru eliminarea surplusului
de ap provenit din precipitaii i canale de coast, care colecteaz apa ce se scurge spre
amenajarea de irigaii, de pe terenurile limitrofe.
Lucrrile anexe pentru ntreinerea i exploatarea sistemului de irigaii cuprind:
- instalaiile i dispozitivele pentru msurarea debitului de ap pe canale i conducte;
- instalaiile de telecomunicaie i dispecerizare (telefoane, radio-emisie-recepie,
instalaie de semnalizare etc) pentru comunicri rapide ntre diferitele puncte ale
sistemului;
- reelele de puuri hidrogeologice pentru urmrirea dinamicii nivelului i evoluiei
chimismului apei freatice;
136
- construciile pentru exploatarea i ntreinerea sistemului de irigaii (cantoane, sedii
de secie, sedii de sistem);
- drumurile de exploatare agricol i hidroameliorativ;
- reele electrice.

Pentru majoritatea sistemelor mari de irigaie prin aspersiune din Cmpia Romn,
sursa de ap este Dunrea, de unde apa este preluat cu ajutorul unei prize de ap i pompat
n reeaua de conducte de aduciune (CA) cu ajutoruil unei staii de pompare de baz (SPB),
(fig.4.4.), (Man T.E. i colab. - 2007).
Dac pe traseul reelei de canale i conducte de aduciune este necesar se construiesc
staii de repompare a apei (SRP).
Suprafaa sistemului de irigaii este mprit n mai multe ploturi de irigaie, deservite
de o staie de punere sub presiune (SPP) care are rolul asigurrii presiunii apei n conductele
de distribuie (CD), astfel nct s asigure funcionarea aspersoarelor, montate pe aripile de
ploie, legate la hidranii de pe aceste conducte ngropate.
Fig.4.4. Shema de amenajare a unui sistem
de irigaie

SPB staie de pompare de baz
SRP staie de repompare
SPP staie de pompare i de punere sub
presiune
CA canal de aduciune
CD canal distribuitor
CE canal de evacuare
S sediul sistemului
P punct de avertizare a udrilor
L - localitate
La amenajrile locale de irigaie pot s lipseasc anumite elemente componente ale
sistemului, ca de exemplu, o parte din reeaua de aduciune, reeaua de colectare i evacuare
sau lucrrile anexe pentru exploatare i ntreinere.

4.3.2. Clasificarea sistemelor de irigaii

Cel mai important criteriu de clasificare a sistemelor de irigaii are n vedere mrimea,
complexitatea, gradul de tehnicitate al amenajrii, modul de alimentare cu ap i metoda de
udare utilizat.
Dup mrimea suprafeei amenajate se disting dou mari categorii:
- sisteme mari de irigaii
- sisteme mici sau amenajri locale.
Sistemele mari din Romnia sunt amplasate n cmpiile i podiurile din zonele
secetoase ale rii i ocup suprafee cuprinse ntre 1.000 200.000 ha (sistemul Carasu
187.000 ha; sistemul Ialomia-Clmui 143.000 ha; sistemul Sadova-Corabia 79.000 ha;
sistemul Terasa Brilei 72.000 ha etc).
137
Proiectarea, execuia i exploatarea sistemelor mari de irigaii se realizeaz n cadrul
exploatrilor hidroameliorative complexe care confer importante avantaje i anume:
- valorificarea deplin a capacitii de producie a terenurilor agricole prin aplicarea
irigaiei, drenajului, combaterii eroziunii solului i ameliorrii solurilor salinizate;
- reducerea suprafeelor agricole scoase din cultur;
- utilizarea complex i eficient a apei;
- prevenirea degradrii solului prin nmltinare i salinizare;
- corelarea ntre lucrrile hidroameliorative i cele de organizare a teritoriului,
asigurndu-se cadrul de proiectare a agriculturii intensive;
Amenajarea sistemelor mari de irigaii este condiionat, ndeosebi, de sursa de ap,
construcia punctului de priz i aduciunea apei pe terenul irigabil. Cele mai mari sisteme de
irigaii din ara noastr sunt alimentate cu ap din Dunre.
Finanarea sistemelor mari de irigaii realizate n ara noastr s-a fcut din fondul
centralizat al statului, unitile agricole suportnd doar investiiile referitoare la amenajrile
interioare ale terenurilor pe care le deineau.
Sistemele mici (menajrile locale) de irigaii cuprind suprafee mici de teren sub 1.000
ha, n medie cteva sute de hectare i se amplaseaz n imediata vecintate a sursei de ap,
nct problema aduciunii se rezolv fr dificultate. Apa pentru irigaii n cadrul amenajrilor
locale poate fi asigurat din surse de suprafa n regim natural (ruri, lacuri), din iazuri
formate prin bararea unor vi sau din surse subterane, prin puuri sau foraje a cror adncime
nu depete 50 60 m.
Dup modul de alimentare cu ap se deosebesc:
- sisteme de irigaii cu alimentare gravitaional
- sisteme de irigaii cu alimentare prin pompare
- sisteme de irigaii cu alimentare mixt
Dup caracteristicile reelei de aduciune i distribuie apei exist sisteme cu:
- reele deschise (canale)
- reele nchise (conducte)
- reele mixte
Dup metoda de udare folosit se deosebesc urmtoarele tipuri de amenajri de irigaii:
- amenajri de irigaii prin aspersiune
- amenajri de irigaii prin scurgere la suprafa (brazde sau fii de udare)
- amenajri de irigaii prin picurare (rampe perforate, picurtoare)
- amenajri de irigaii prin submersie (orezrii)
- amenajri reversibile drenaj-suirigaie
- amenajri bivalente (aspersiune-ziua i brazde de udare - noaptea)
- amenajri complexe (mai multe metode de udare)

4.3.3. Studii i cercetri necesare amenajrilor pentru irigaii

Elaborarea documentaiilor pentru proiectarea, executarea i exploatarea sistemelor de
irigaii se bazeaz pe studii i cercetri privind condiiile naturale i agroeconomice ale zonei
propus spre amenajare.
Caracterizarea condiiilor naturale se fundamenteaz pe studii climatice, topografice,
hidrologice, pedologice i geotehnice.

Studiile climatice elaborate pe baza datelor nregistrate la staiile meteorologice din
zona propus la irigare pe o perioad de cel puin 15 20 de zile ani consecutivi trebuie s
cuprind urmtoarele elemente:
138
- temperatura aerului, cu referire la mediile lunare i anuale i pe ntreaga perioad,
constanta termic, indicele termic, intervalele de nghe, adncimea de nghe a solului;
- precipitaiile atmosferice, cu referire la mediile lunare i anuale, medii pe perioada de
vegetaie, frecvena i durata intervalelor de secet, precipitaiile lunare i decadele cu
asigurarea de 80%;
- vnturile din perioada de vegetaie, cu referire la frecven i vitez, pe direcii i pe luni;
- alte date privind radiaia global i pe luni, durata efectiv de strlucire a soarelui i
umiditatea aerului n lunile din perioada de vegetaie.

Studiile topografice furnizeaz datele de planimetrie i nivelment de pe terenurile
propuse a se amenaja pentru irigaii. Aceste date sunt exprimate n planuri de situaie (la scri
cuprinse ntre 1:2.000 1:10.000), planuri de detaliu (la scrile 1:200 1:1.000) pe
amplasamentele construciilor mai importante prize, staii de pompare, noduri hidrotehnice,
traversri ale cilor de comunicaie etc profiluri longitudinale (cu scara lungimilor egal cu
scara planului de situaie i scara nlimilor 1:50 1: 100) precum i profiluri transversale (la
scara 1:100).
Studiile topografice trebuie nsoite de inventarul de coordonate pentru punctele de
triangulaie i reperele de nivelment, cu schie de reperaj i descrierea topografic.

Studiile hidrologice se refer la reeaua hidrografic din zon i cuprind datele
privind:
- debitele caracteristice (maxime, medii, minime, cu diverse asigurri de calcul, n
funcie de normativele n vigoare) i frecvena lor;
- nivelurile caracteristice i frecvena acestora la asigurri de 0,1%, 0,5%, 1%, 2% i
5% pentru niveluri maxime i 80%, 95%, 97% i 99% pentru niveluri minime;
- panta oglinzii apei la niveluri caracteristice, cu precizarea remuului la aflueni;
- cheile limnimetrice pentru toat gama de debite n seciunile studiate;
- alte elemente privind: caracteristicile undei de viitur, coeficientul de rugozitate
pentru albia minor i major, regimul gheurilor, dinamica apei n zona prizei i a
emisarilor, debitul solid la diferite asigurri etc.
- calitatea apei de irigaii.
Studiile hidrogeologice cuprind:
- planurile cu izofreate (scara 1:25.000) avnd intervalele de reprezentare de 0 1 m;
1 2; 2 3 m; 3 5 m; 5 10 m; peste 10 m; cnd se dispune de observaii pe o
perioad ndelungat de timp, reprezentarea se face pentru niveluri maxime i
minime;
- planurile cu raionarea debitelor (din 10 n 10 l/s), adncimilor de captare i
distanei ntre puuri;
- regimul nivelurilor apelor subterane, n funcie de caracteristicile surselor
hidrogeologice din zon;
- ncercri experimentale de pompare, care s cuprind curbele granulometrice ale
materialului n care sunt cantonate apele, curbele caracteristice pentru pompri,
coeficienii de infiltraie, debite etc;
- calitatea apei subterane pentru irigaii i sub aspectul agresivitii asupra
materialelor construciilor ngropate;
Studiile hidrogeologice trebuie s contribuie la rezolvarea problemelor privitoare la:
identificarea sursei de ap subteran, stabilirea pierderilor de ap prin infiltraie n terenurile
irigabile, prognoza hidrogeologic a zonei, stabilirea msurilor de prevenire a degradrii
solurilor prin nmltinare i salinizare.
139
Studiile pedologice folosesc, n special, pentru alegerea metodei de udare, stabilirea
tipului de amenajare i calculul elementelor regimului de irigare. Ele cuprind:
- cartograma solurilor (la scrile cuprinse ntre 1: 200.000 1:10.000, n funcie de
suprafa i folosine) cu gruparea pedoameliorativ i caracterizarea texturii pentru
diferite adncimi;
- indicii hidrofizici (valori medii ponderate pe adncimile 0-0,5 m; 0,5-1,0 m i 1,0-1,5 m);
- caracterizarea chimic a grupelor de soluri delimitate n cartograma solurilor.
Studiile pedologice trebuie s cuprind i informaii referitoare la regimul hidrosalin al
solurilor (adncimea critic de salinizare), fertilitatea natural i necesarul de ngrminte,
prognoza evoluiei solului dup aplicarea irigaiei i msurile hidroameliorative speciale.

Studiile geotehnice contribuie la stabilirea elementelor dimensionale ale construciilor
din pmnt (canale, bazine, gropi de mprumut etc) i la cunoaterea condiilor de fundare a
staiilor de pompare i a construciilor hidrotehnice de pe reeaua de canale.
Pentru obinerea datelor geotehnice se execut cartri de suprafa precum i studii de
amnunt pe trasee sau amplasamente speciale, prin: foraje de prospectare, puuri, tranee
deschise etc, elaborndu-se planuri cu cartarea geotehnic (scara 1:25.000), profiluri
geotehnice pe traseele canalelor .a.
Studiile geotehnice trebuie s furnizeze i datele referitoare la pantele taluzurilor,
necesitatea consolidrii taluzurilor, tasarea probabil n ramblee, fundarea construciilor,
deformaiile posibile n pmnturile macroporice, tehnologia de aplicat la excavarea
terenurilor refulante.

Studiile agroeconomice cuprind datele referitoare la suprafaa de teren irigabil nainte
de ameliorare i anume: cadrul economico-administrativ, categoriile de folosin ale terenului,
supafeele cultivate i structtura culturilor, produciile obinute, calamitile provocate de
secet, populaia activ disponibil, cheltuielile anuale de producie, producia animal,
dotarea cu mijloace de producie etc.
De asemenea, studiile agroeconomice trebuie s permit prognoze privind structura
categoriilor de folosin a terenurilor, structura plantelor cultivate, produciile medii
preliminate, cheltuielile de producie etc, n condiiile create prin aplicarea irigaiilor.
Studiile i cercetrile speciale sunt necesare adesea pentru elaborarea documentaiilor
tehnice privind amenajarea sistemelor mari de irigaii i se refer la ncadrarea sistemului de
irigaii n programul general de gospodrire a apelor, corelarea cu studiile de organizarea
teritoriului precum i cu lucrrile de desecare i de combatere a eroziunii solului,
experimentarea pe modele hidraulice a unor construcii mai importante etc.

4.4. SURSE DE AP I CALITATEA APEI DE IRIGAII

Amenajarea sistemelor de irigaii este condiionat de apa care trebuie s completeze
umiditatea solului n raport cu cerinele plantelor, considerat att sub aspect cantitativ ct i
n ce privete nsuirile sale chimice i biologice.

4.4.1. Surse de ap pentru irigaii

Sistemele de irigaii pot avea ca surs apele de suprafa (apele curgtoare, lacurile
naturale i bazinele de acumulare), apele subterane i apele uzate.
140
Apele de suprafa sunt convenabile pentru irigaii deoarece se gsesc n cea mai mare
cantitate, se pot folosi cu investiii relativ mici i n general corespund din punct de vedere
calitativ.
Cursurile naturale de ap constituie principala surs pentru irigaii. Cnd debitele
acestora (cu asigurarea de 80 90 %) nu pot satisface cerina de ap pentru irigaii n perioada
cu consumul maxim, se recurge la regularizarea debitelor prin lacuri de acumulare.
Regularizarea prin lacuri de acumulare determin amenajarea pentru irigaii comparativ cu
posibilitile existente n cazul curgerii n regim natural dezvoltarea i a altor moduri de
folosire a apei.
n Romnia, cele mai importante sisteme de irigaii au drept surs de ap fluviul
Dunrea, afluenii acesteia i rurile interioare mari. De asemenea, suprafee nsemnate se
irig cu ap din lacurile de acumulare executate n ultimile decenii.
Apa subteran constituie, pentru condiiile din ara noastr, sursa de ap pentru irigaii
n unele amenajri locale. n majoritatea cazurilor, apele subterane de pe teritoriul Romniei
corespund sub aspect calitativ, nct permit extinderea folosiri acestora ca surs de ap pentru
irigaii.
Apa uzat reprezint apa evacuat din centrele populare prin reeaua de canalizare, apa
evacuat de ntreprinderile industriale, de complexele zootehnice etc. Deoarece aceste ape
conin, de regul, cantiti mari de substane nocive este necesar epurarea lor nainte de a fi
deversate n emisari sau de a fi folosite la irigaii.

4.4.2. Calitatea apei pentru irigaii

Indiferent de provenien, apa de irigaie trebuie s aib nsuiri fizico-chimice care,
analizate n raport cu caracteristicile factorilor naturali i social economici n cadrul crora se
realizeaz irigaia, s permit folosirea ei.
Necesitatea lurii n considerare a nsuirilor fizice i chimice ale apei de irigaie
rezult din influena direct pe care apa distribuit o exercit asupra plantelor, solului i
mediului, n general. Sintetiznd rezultatele experienele efectuate pn n prezent, se
consider c principalii parametri care definesc calitatea apei de irigaie sunt: gradul de
mineralizare i alcanitatea, compoziia calitativ a srurilor dizolvate, prezena i concentraa
ionilor foarte nocivi pentru plante, gradul de toleran a plantelor la salinitatea i alcanitatea
apei, proprietile solului irigat (n special salinitatea, textura, permeabilitatea i capacitatea de
schimb cationic), condiiile de drenaj, ariditatea climatului, metoda de udare i regimul de
irigaii aplicate, nivelul de fertilizare cu ngrminte organice .a. Dintre elementele
enumerate, cele care pot fi influenate mai puin prin activitatea antropic sunt cele care se
refer la tolerana plantelor de salinitate i alcalinitate precum i la natura solului. n
consecin, este necesar cunoaterea influenei apei de irigaii asupra plantelor cultivate i
solurilor irigate.
Influena apei de irigaii asupra plantelor este favorabil cnd conine elementele
nutritive i este distribuit n cantiti corespunztoare. Dac gradul de mineralizare a apei,
coninutul n elemente nocive sau reacia acesteia depesc anumite limite, atunci plantele
sufer sau pier.
Cantitatea mare de sruri solubile n apa de irigaii favorizeaz concentrarea soluiei
solului, determin creterea forei de suciune i prin aceasta, reducerea cantitii de ap
accesibil plantelor. Literatua de specialitate cifreaz faptul c fora de suciune ntr-un sol
nesalin cu umiditatea de 18,3 % a fost de 2 atm, pentru ca la sol cu coninutul de 0,55 % sruri
solubile i umiditatea de 18,6% suciunea s creasc pn la 18 atm iar n cazul unui sol cu
141
1,13 % sruri solubile i 19,6% umiditate, suciunea s ating 30 atm (Plea i. i Cmpeanu S.,
2001).
Se consider c la concentraii de peste 1,0 1,5 % recoltele pot fi compromise.
Toxicitatea srurilor solubile asupra plantelor are ca efect deranjarea regimului hidric al
plantelor, perturbarea nutriiei minerale i fotosintezei i degradarea metabolismului vegetal.
Fa de toxicitatea sulfailor de sodiu i magneziu, toxicitatea clorurilor de sodiu i magneziu
este de 2 3 ori mai mare iar cea a carbonatului de sodiu de 4 5 ori mai mare.
Tolerana la salinitate variaz de la o plant la alta i chiar la aceeai plant apar
diferenieri pe faze de vegetaie (Bucur N. i colab., 1956, 1963; Teu C. i colab., 1978).
Rezultatele cercetrilor au permis gruparea plantelor de cultur dup tolerana n trei categorii:
- sensibile (fasolea, mazrea, cartoful, varza, pomii fructiferi .a.);
- semitolerante (porumbul, sorgul, floarea-soarelui, lucerna, inul, tomatele, ardeii,
ceapa .a.);
- tolerante (sfecla pentru zahr, orzul, orezul, tutunul, bumbacul, iarba de Sudan,
bumbacul, rapia, spanacul .a.).
Influena apei de irigaii asupra solului. Apa de irigaii acioneaz asupra nsuirilor
fizice i hidrofizice ale solului se exprim prin degradarea structurii i reducerea stabilitii
structurale, tasarea solului i formarea crustei, micorarea capacitii pentru ap i nrutirea
drenajului.
Apa de irigaii imprim solului nsuiri negative, cu att mai intens cu ct gradele de
salinitate i de alcalinitate ale apei sunt mai mari. nrutirea nsuirilor fizice este, n bun
parte, determinat de efectele chimice ale srurilor acumulate n sol din apa de irigaii.
Dintre efectele chimice ale mineralizrii apei de irigaii, dou sunt mai importante i
anume: salinizarea i alcalizarea solurilor. n general, solurile irigate cu ape mineralizate se
nbogesc n sruri iar apele de irigaii dulci se salinizeaz dac circul pe canale construite
din pmnt bogat n sruri solubile.
Acumularea n sol a srurilor coninute n apa de irigaii depinde de calitatea i
cantitatea acestor sruri precum i de nsuirile solului irigat. Pe msur ce se concentreaz i
se acumuleaz n soluia solului, srurile cu solubilitatea sczut precipit n ordinea: carbonat
de calciu, carbonat de magneziu i sulfat de calciu. De aceea, aceste sruri nu trebuie incluse
n estimarea salinizrii poteniale a solului. Numai srurile uor solubile determin salinitatea
efectiv a apei de irigaii i indic dezvoltarea potenial salinizrii solului irigat. Precipitarea
srurilor de calciu amintite are loc chiar dac solul nu conine calciu solubil, prin scoaterea
acestuia din complexul adsorbtiv i nlocuirea lui cu sodiu. n consecin, n cazul apelor slab
mineralizate, dar care au o salinitate efectiv oarecare (obinut prin diferen ntre salinitate
total i cea provocat de bicarbonai), efectul principal al apei de irigaii este alcalizarea
solului prin creterea coninutului de sodiu schimbabil n complexul adsorbtiv.
S-a constatat c apa de irigaii salinizat produce, fie numai salinizarea solului, fie att
salinizarea ct i alcalizarea lui, dup concentraia acesteia n sodiu este mai mic sau mai
mare. Apa puternic bicarbonatat, coninnd o cantitate apreciabil de sodiu, provoac
precipitarea n sol a carbonatului de calciu i creterea corespunztoare a sodiului schimbabil
n complexul adsorbtiv, meninnd concentraia total a soluiei solului relativ sczut.
Apa de irigaii provenit din surse poluate poate exercita influen negativ asupra
omului i mediului ambiant, mai ales cnd nu au fost luate msuri de epurare prealabile.
Influena se poate manifesta direct asupra oamenilor care lucreaz n cmpurile irigate i
indirect asupra celor care consum produsele agricole irigate cu ape uzate. Pentru primul caz,
introducerea automatizrii udrilor poate contribui la prevenirea efectelor negative iar n al
doilea caz, este necesar s nu se irige cu ape uzate neepurate plantele de cultur ale cror
recolte se consum n stare proaspt, nepreparate.
142
Aprecierea calitii apei de irigaii. Datorit efectelor multiple i variate pe care apa
de irigaii la are asupra plantei, solului i mediului ambiant, alegerea i folosirea acesteia
trebuie fcut cu precauie.
O apreciere orientativ a calitii apei de irigaii se poate face considerndu-se natura
sursei. Astfel, ap bun pentru irigaii este cea provenit din majoritatea rurilor cu
turbiditatea mic, reziduul mineral redus i nepoluate, din lacurile de acumulare cu folosin
multipl i din puurile cu ap potabil. Apa care se scurge de pe terenurile ameliorate i din
unele izvoare este calitativ mediocr pentru irigaii iar cea provenit din zonele mltinoase,
turbrii, unele ruri care se alimenteaz sau spal terenuri salifere (Clmui, Slnic, Drncea,
Deznui .a.) precum i apa neepurat de la unele industrii (textil, chimic, metalurgic etc)
sunt, n general, necorespunztoare pentru irigaii.
Un alt criteriu de apreciere preliminar a calitii apei de irigaii l constituie flora
i/sau fauna acvatic. Apa n care cresc Lemna minor, Veronica aquatica, Butomus
umbellatus, Nasturtium officinale .a. este corespunztoare pentru irigaii. Prezena unor plante
din genurile Juncus, Carex, Scirpus, Cicuta, etc indic o ap improprie folosirii la irigaii. A
apei din sursa considerat.
Aprecierea mai riguroas a apei de irigaii se face pe baza prelucrrii i interpretrii
datelor de analiz privind nsuirile fizico-chimice ale apei.
Probele de ap pentru analiz se preleveaz n recipiente de 1 2 l, n amonte de
punctul de priz, la o oarecare adncime sub nivelul liber al apei i n diferite perioade ale
anului. Este util s se preleveze probe de ap n intervalele din sezonul de vegetaie cnd
debitul sursei este cel mai mic, ntruct acestea coincid cu cel mai mare consum de ap prin
irigaii.
La probele de ap se determin, cel puin, urmtoarele caracteristici: temperatura,
culoarea, turbiditatea pH ul, reziduul mineral fix i principalii ioni (Cl
-
, SO
--
, CO
3
H
--
,CO
3
--
,
Ca
++
, Mg
++
, K
+
, Na
+
).
nsuirile fizice cu cea mai mare importan n aprecierea calitii apei de irigaii sunt
temperatura i turbiditatea.
Temperatura apei de irigaii trebuie s fie mai mare de 10 12
0
C, la valori apropiate de
temperatura de vegetaie a plantelor. Aceast nsuire confer apei de irigaii calitatea de
termoregulator al solului, nclzind pmntul rece i rcorindu-l pe timpul arielor din var.
Turbiditatea apei exprimat prin coninutul de aluviuni (g/l) purtate n suspensie
poate contribui la colmatarea canalelor, a bazinelor, nfundarea ajutajelor aspersoarelor etc i,
de asemenea, poate produce modificarea nsuirilor fizice i chimice ale solurilor irigate.
Aluviunile fine (cu diametrul mai mic de 0,5 mm) sunt bogate n elemene fertilizante,
mbogind solul cu substane nutritive. Pe terenurile mijlocii i grele, aluviunile fine reduc
porozitatea solului i contribuie la formarea crustei.
Dirijarea aluviunilor pentru fertilizarea terenurilor irigate este o problem complex,
strns legat de regimul aluviunilor din surs, de cunoaterea categoriilor de particule
folositoare sau duntoare solului n raport cu nsuirile acestuia de modalitatea de
aduciune a apei, metoda de udare etc.
nsuirile chimice ale apei prezint cea mai mare importan pentru folosirea acesteia
la irigaii.
Reacia apei de irigaii, exprimat n valori pH, trebuie s fie cuprins ntre 6,0 i 8,5.
Dac apa are reacia n afara intervalului valorilor pH menionate, se impun msuri speciale n
vederea folosirii acesteia la irigaii.
Dezvoltarea irigaiilor n ultima jumtate de secol a stimulat perfecionarea
metodologiei de apreciere a calitii apei de irigaii i n consecin, s-au propus numeroi
indici care, independent sau n diverse combinaii, s asigure rezolvarea problemei.
143
Clasificarea apei de irigaii dup calitate. n ierarhizarea apei de irigaii dup calitate
se deosebesc trei categorii principale de clasificri:
- n funcie de raportul cantitativ dintre ionii existeni n apa de irigaii;
- bazate pe folosirea unuia sau mai multor indici limit;
- cu luarea n considerare a mai multor indici de calitate.
Cea mai mare importan practic o au clasificrile care se bazeaz pe mai muli indici,
deoarece permit diferenierea mai multor intervale de calitate a apei i permit precizarea
condiiilor de folosire a apei pentru fiecare interval de calitate.
Astfel, clasificarea dup valoarea coeficientului de irigaii (c) stabilit de Priklonski i
Laptev, innd seama pe de o parte, att de coninutul de sodiu al apei, iar pe de alt parte, de
alcalinitatea i raportul cantitativ dintre constituenii calitativi ai apei respective, distinge patru
clase de calitate pentru apa de irigaii: bun, satisfctoare, nesatisfctoare i rea (tabelul nr.
4.2). Cercettorii americani consider c aprecierea calitii apei de irigaii trebuie fcut pe
baza a patru indici principali: electroconductana, S.A.R., C.S.R. i coninutul n bor al apei
(Richards A. 1954). n consecin, au stabilit pentru aprecierea apei de irigaii 16 clase de
calitate, folosind 4 limite de salinitate i 4 limite de alcalizare.
Tabelul nr.4.2.
Clasificarea apelor de irigaii dup coeficientul (c)
stabilit de Priklonski i Laptev (1949)

Valoarea
coeficientului
de irigaii (c)
Clasa de calitate a
apei
Condiiile de folosire a apei de irigaii
> 18 bun fr msuri speciale
18 6 satisfctoare
cu msuri mpotriva acumulrii srurilor n sol, exceptnd
solurile cu textura grosier i drenajul natural bun
5,9 1,2 nesatisfctoare aproape ntodeauna este necesar drenajul artificial
< 1,2 rea apa nu este bun pentru irigaii

Limitele de salinizare folosite n clasificarea lui Richards au fost stabilite n funcie de
valorile electroconductibilitii apei, exprimate n micromho/cm, la 25
0
C (tabelul nr.4.3.).
Limitele de alcalizare, din aceeai clasificare (tabelul nr.4.4.), au fost stabilite pe baza
raportului de absobie a sodiului (S.A.R.).
Tabelul nr.4.3.
Limitele de salinitate a apei de irigaii n funcie de valorile electroconductibilitii, n
micromha/cm la 25
o
C (dup Richards)
Limita de
salinitate
Mineralizarea
apei
Condiiile de folosire a apei la irigaii
C
1
(0-250) slab
pentru majoritatea culturilor i pe cele mai multe soluri, cu
puine perspective ca solurile s se salinizeze; pe solurile cu
permeabilitatea extrem de redus, poate fi necesar splarea
C
2
(250 - 750) moderat
pentru toate plantele care se cultiv pe soluri cu textura
mijlocie; pe solurile cu permeabilitatea redus este necesar
splarea periodic a srurilor
C
3
(750 2.250) puternic
nu se folosete pe solurile cu drenajul slab; chiar pe solurile cu
drenajul bun sunt necesare msuri pentru prevenirea salinizrii
i cultivarea plantelor cu toleran ridicat la salinizare
C
4
(2.250
5.000)
foarte puternic
numai cu msuri speciale de ndeprtare a srurilor n exces i
cultivarea plantelor cu cea mai mare toleran la salinitate

144
Tabelul nr.4.4.
Limitele de alcalizare a apei de irigaii n funcie de valorilor raportului de adsorbie a
sodiului (dup Richards)
Limita de
alcalizare
(S.A.R.)
Caracterizarea
apei
Condiii de folosire a apei la irigaii
S
1
(0 10) srac n sodiu Pe aproape toate solurile, cu pericol redus de soloneizare
S
2
(10 18)
cu coninut
mijlociu n
sodiu
Pe solurile cu textura grosier i pe solurile organice cu
permeabilitatea bun; poate contribui la soloneizarea solurilor
argiloase cu capacitatea de schimb cationic mare, mai ales, n
condiii de drenaj slab, dac solul nu conine gips
S
3
(18 - 26) bogat n sodiu
Cu excepia solurilor bogate n gips, produce acumulri
duntoare de sodiu schimbabil n cele mai multe soluri, fiind
necesare lucrri de drenaj, splare i adaos de materie organic
pentru mbuntirea nsuirilor fizice ale solului; dac apa are i
mineralizarea ridicat, pot fi necesare amendamente chimice
pentru nlocuirea sodiului schimbabil din complexul adsorbtiv
S
4
(26 - 30)
foarte bogat n
sodiu
n general, este nesatisfctoare, cu excepia apei slab sau chiar
mediu de salinizate, la care adaosul de amendamente poate avea
efect pozitiv asupra solului
Dup coninutul de bor, tolerat de plante, apa de irigaii a fost grupat n 5 clase de
calitate (tabelul nr.4.5.).
Tabelul nr.4.5.
Calitatea apei de irigaii n funcie de coninutul de bor tolerat de plantele cultivate
(dup Richards)
Coninutul de bor (mg/l)
Clasa de calitate
a apei de irigaii
Culturi cu toleran
mic
Culturi cu tolerana
mijlocie
Culturi cu tolerana
mare
1 < 0,33 < 0,67 < 1,00
2 0,33 0,67 0,67 1,33 1,00 2,00
3 0,67 1,00 1,33 2,00 2,00 3,00
4 1,00 1,25 2,00 2,50 3,00 3,75
5 > 1,25 > 2,50 > 3,75

La noi n ar, Florea N. (1961) a ntocmit o clasificare sintetic a apelor de irigaii,
guprndu-le n 6 clase de calitate, n funcie de coninutul total de sruri i cel relativ de sodiu.
Clasele de calitate, reprezint pentru irigaii, ap:
- excelent (I);
- foarte bun (II);
- bun pentru majritatea culturilor pe solurile uoare i mijlocii i aceeptabil pentru
plantele sensibile; n cazul solurilor grele se impune aplicarea splrilor periodice
(III);
- aceeptabil pentru majoritatea culturilor pe solurile uoare, a celor carbonaticei a
celor uor levigate; nesatisfctoare pentru plantele sensibile la sruri, pe terenurile
grele pe care sunt necesare splri periodice (IV);
- duntoare pentru majoritatea culturilor; sunt necesare splri frecvente (V);
- foarte duntoare pentru toate culturile (VI).
Mijloace pentru mbuntirea caltii apei de irigaii i a influenei acesteia
asupra solului i plantelor. Uneori, trebuie s se irige cu ap care nu este de cea mai bun
calitate i care provoac, ntre altele, creterea concentraiei n sruri a soluiei solului.
145
Cercetrile au artat c se poate compensa acest neajuns prin majorarea normelor de
udare, concomitent cu asigurarea unui drenaj corespunztor.
Cantitatea suplimentar de ap (%) peste mrimea obinuit a normei de udare, care
trebuie s percoleze zona stratului activ de sol pentru a menine salinitatea acestuia sub o
anumit concentraie, tolerat de plantele cultivate, reprezint cerina sau raia de splare (R
s
).
si sd
si
ai ad
ai
s
C C
C
CE CE
CE
R

= 100 100 %
n care:
CE
ai
- este conductana electric a apei de irigaii;
CE
ad
- este conductana a apei drenate;
C
si
- concentraia n sruri a apei de irigaii;
C
sd
- concentraia n sruri a apei drenate.

Calitatea apei de irigaii poate fi mbuntit i prin diluarea acesteia cu volume
corespunztoare de ap foarte bun pentru irigaii.
Folosirea apei uzate pentru irigaii implic n majoritatea cazurilor aplicarea unor
msuri speciale de epurare (tabelul nr.4.6.)
Prin epurare se nelege ansamblul de lucrri i procedee folosite pentru reducerea
indicatorilor de ncrcare a apei uzate nct aceasta s nu modifice calitatea emisarului peste
anumite limite. Epurarea apelor uzate se realizeaz n trei trepte, fiecreia dintre ele fiindu-i
caracteristice metode, mijloace i instalaii specifice.
Apa uzat care urmeaz s fie folosit la irigaii este supus, n general, epurrii
primare i secundare. n unele cazuri, n funcie de sursa de poluare i de gradul de ncrcare,
apa uzat poate fi folosit la irigaii dup prima treapt de epurare, sau chiar numai dup
epurarea mecanic, irigaia fiind n aceast situaie un mijloc de epurare.

Tabelul nr.4.6.
Metode i procedee pentru epurarea apelor uzate
Treapta de
epurare
Metoda de epurare Mijloace i instalaii folosite la epurare
mecanic grtare i site, denisipatoare, separatoare de grsimi
primar
chimic
instalaii de amestec a reactivilor cu apa uzat,
bazine de reacie ntre reactivi i apa uzat,
instalaii de neutralizare (corectarea ph-ului),
instalaii de dezinfecie
biologic n condiii
apropiate de cele naturale
cmpuri de irigaii, cmpuri de infiltraie, iazuri
biologice, anuri de oxidare
secundar
biologic n condiii create
artificial
biofiltre obinuite, aerofiltre, bazine cu nmol activ
fizic micrositare, fltre de nisip, paturi de nisip
fizico-chimic
adsorbia, spumarea electrodialilza, distilarea,
nghearea, extracia cu solveni, oxidarea chimic,
schimbul ionic, coagularea chimic
teriar
(avansat)
biologic irigaia, defosforizarea, denitrificarea, dezinfecia

146
4.5. PRIZE DE AP PENTRU IRIGAII

Priza de ap reprezint ansamblul de construcii i instalaii frontale ale sistemului de
irigaii, prin care se asigur captarea i trecerea apei din surs n canalul principal de aduciune
(canalul magistral).
Dup modul cum se realizeaz trecerea apei din surs n canalul de aduciune, priza de
ap a sistemului de irigaii poate fi: gravitaional, cu ridicarea mecanic a apei (obinuit prin
pompare) i mixt.
Proiectarea i executarea prizelor de ap pentru irigaii implic studii tehnico-
economice minuioase, ntruct aceast component a sistemului de irigaii influeneaz direct
att investiia specific de amenajare ct i volumul cheltuielilor de exploatare.
n funcie de natura sursei, priza de ap a sistemului de irigaii poate fi amplasat pe
ru, la un lac de acumulare, precum i n locuri potrivite pentru captarea apei subterane.
Indiferent de surs, priza de ap a sistemului de irigaii trebuie s satisfac urmtoarele cerine
generale:
- s asigure livrarea apei conform graficului de exploatare a sistemului de irigaii;
- s fie rezistent, uor de exploatat i de ntreinut;
- s funcioneze corespunztor pe ntreg intervalul de variaie a nivelului apei din
surs;
- s nu permit ptrunderea n sistemul de irigaii a flotanilor i aluviunilor cu
diametrul mai mare de 0,15 mm.
Cele mai multe sisteme de irigaii din ara noastr au priza de ap amplasat la ru
(fig.4.5.).

Fig.4.5. Amplasarea n plan i n profil a unei prize de ap la ru
1- n curent liber, 2 n curent barat, 3 cu ridicarea apei pe cale mecanic

Locul de amplasament al unei prize de ru se alege avndu-se n vedere urmtoarele
condiii:
- traseul albiei minore a rului s fie stabil pe o zon de cel puin 2 3 curbe n
amonte i 1 2 curbe n aval de amplasament;
- priza s se amplaseze pe malul concav a rului;
- profilul longitudinal al rului n zona de amplasament a prizei s prezinte stabilitate
i n plan vertical, pentru evitarea cavitaiei, la aspiraie i afuirea fundului,
fenomene care determin diminuarea debitelor captate;
147
- malul rului s fie nalt, pentru a nu fi inundat la ape mari sau, dac acest lucru nu
este posibil, s se prevad lucrri speciale de protejare a prizei mpotriva
inundaiilor;
- locul de amplasare a prizei s prezinte condiii geotehnice bune, s nu fie situat n
apropierea confluenelor, n vecintatea conurilor de dejecie ale torentelor sau n
sectoarele de formare a zpoarelor n timpul iernii;
- elementele de captare (praguri, camere de acces a apei n cuve) s fie amplasate la
adncimea care s evite colmatarea lor n perioadele de viitur.
De cele mai multe ori, pentru optimizarea funcionrii prizelor trebuie s se execute n
zonele de amplasare a acestora, lucrri de regularizare a albiei (consolidarea malurilor,
stabilizarea treseului rului, diguri de dirijare a apei, traverse de nchidere sau de colmatare a
albiei etc).

4.6. METODE DE UDARE

Prin metod de udare se nelege modalitatea de distribuie a apei de irigaii la plante,
pe terenurile amenajate n acest scop.
Indiferent de modalitatea de distribuie a apei la plante, metoda de udare trebuie s
satisfac cteva cerine generale:
- umezirea uniform a solului n spaiul de nutriie al plantelor;
- randament i eficacitate maxim ale udrilor;
- asigurarea condiiilor pentru executarea mecanizat a lucrrilor agricole;
- degradarea ct mai redus a nsuirilor agroproductive ale solului;
- realizrea udrii cu consum ct mai mic de energie i for de munc.

4.6.1. Clasificarea metodelor de udare

n practica irigaiilor se folosesc urmtoarele metode de udare: prin scurgere la
suprafa, prin aspersiune, prin submersiune i localizat (subteran, prin picurare, prin rampe
perforate).

Udarea prin scurgere la suprafa
Udarea prin scurgere la suprafa const n circulaia gravitaional a apei de irigaii pe
trasee dirijate n cmpurile irigate, pentru infiltrarea acesteia n stratul activ de sol.
Criteriul principal care difereniaz variantele de udare prin scurgere la suprafa este
modalitatea de conducere i de circulaie a apei de suprafaa cultivat, pentru a se infiltra n
sol.
Se disting:
- udarea prin brazde, aplicat mai ales la culturile pritoare, vi de vie i pomi;
- udarea prin fii, caracteristic pentru plantele cultivate n rnduri dese;
- udare prin revrsare, folosit de regul pentru udarea pajitilor.
Udarea prin scurgere la suprafa este condiionat de microrelieful ipanta terenului,
de posibilitile de asigurare a nivelrii terenului pe direciile elementelor de conducere a apei,
permeabilitatea solului, natura plantei cultivate .a.
n funcie de aceti factori trebuie stabilite ct mai adecvat, urmtoarele elemente
tehnice:
- debitul de alimentare (q) a brazdelor sau a fiilor de udare, n aa fel nct s nu se
produc eroziune prin irigaii dar s se asigure un randament ridicat muncii
udtorilor;
148
- distana dintre brazdele de udare (d), respectiv limea fiilor de udare (l
f
), care
s permit umezirea uniform a ntzregului spaiu de nutriie a plantelor;
- lungimea elementelor active de udare (L
o
, L
f
), astfel nct pierderile de ap prin
percolarea stratului radicular s fie ct mai mici iar spre extermitatea aval a
brazdelor sau fiilor de udare, solul s fie ct mai uniform umezit, pe ntreaga
grosime a stratului activ (H);
- durata de udare (t) s fie concordant cu timpul necesar aplicrii integrale a
normei de udare (m) i cu asigurarea posibilitii de revenire pentru urmtoarea
udare pe aceeai suprafa, n conformitate cu graficul udrilor stabilit.

Udarea prin submersiune
Udarea prin submersiune const n realizarea i meninerea n interiorul parcelelor
cultivate cu orez a unui strat de ap cu grosimea variabil, n funcie de cerinele biologice i
tehnologice ale plantei,
Udarea prin submersiune este dependent de prezena:
- condiiilor climatice favorabile cultivrii orezului;
- terenului cu panta foarte mic (i<0,7- 0,8) i microreliefului foarte slab exprimat;
- solurilor cu permeabilitatea redus.
Elementele tehnice care trebuie controlate la aplicarea udrii prin submersiune sunt:
- grosimea stratului de ap (h) de inundare a parcelelor;
- debitul de alimentare (q
a
) a parcelelor;
- debitul de evacuare (q
e
) a apei din parcele.

Udarea prin aspersiune
Udarea prin aspersiune este cea mai rspndit din lume i n ara noastr (aproximativ
75- 80 % din suprafaa irigat n Romnia). Metoda const n distribuia apei la plante sub
forma picturilor de ploaie, realizate prin ejectarea n atmosfer a apei pompat sub presiune
din reeaua de conducte. mprtierea pe suprafee limitate a apei, sub form de picturi
simulnd ploaia natural se obine cu ajutorul unor dispozitive prevzute cu ajutaje conice
convergente, numite aspersoare.
Udarea prin aspersiune este condiiionat de asigurarea unor instalaii i echipamente
speciale, care permit realizarea ploii aspersate cu anumii parametri privind:
- intensitatea, astfel ca aceasta s fie inferioar vitezei de infiltraie a apei n sol,
pentru a se evita bltirile sau scurgerea la suprafa i eroziunea prin irigaii;
- granulometria (fineea) ploii, care trebuie corelat cu natura i faza de vegetaie ale
plantei, dar i cu nsuirile fizice ale solului (textur, structur, permeabilitate
pentru ap etc);
- uniformitatea stropirii adic modul de distribuie pe suprafaa terenului a apei
aspersate care trebuie s aib ca efect umezirea ct mai uniform a solului;
- durata udrii, care trebuie astfel stabilit nct norma de udare (m) s se distribuie
integral.
Principalii factori care limiteaz aplicarea udrii prin aspersiune sunt consumul mare
de energie, costul ridicat al instalaiilor de udare i prezena vnturilor cu viteza i frecvena
mari.

Udarea localizat
Udarea localizat se poate aplica n mai multe variante: udarea subteran, udarea prin
picurare, udarea prin rampe perforate i const n umezirea solului numai pe un anumit
procent din suprafaa terenului, i anume, acela ocupat efectiv de plantele cultivate.
149
Udarea subteran are o extindere limitat datorit pierderilor mari de ap prin
percolare sub stratul activ al solului i a cheltuielilor ridicate de amenajare. O variant
mbuntit a acesteia este aa-numita udare prin capilaritate care const n distribuia apei la
plante prin conducte perforate, amplasate pe fundul unor anuri cptuite la partea inferioar
cu folie de polietilen i acoperite cu pmnt. n acest mod se creeaz artificial n lungul
conductelor de udare i n seciunea cptuit cu polietilen, umezirea solului la capacitatea
total, din care apa circul prin capilaritate n spaiul proxim, pentru a alimenta sistemul
radicular al plantelor.
Udarea prin picurare const n distribuia lent a apei la plante, pictur cu pictur,
n cantitatea strict necesar pentru satisfacerea cerinelor fiziologice. Aduciunea i distribuia
apei la plante se face cu ajutorul unor instalaii din mase plastice. Metoda este specific pentru
udarea n plantaiile viticole i pomicole precum i pe terenurile cultivate cu legume sau flori.
Marele avantaj al acestei metode este economisirea apei cu pn la 40%, comparativ cu
alte metode de udare.
Udarea prin rampe perforate se realizeaz prin instalaii cu reele de conducte din
polietilen, cu diametrul mic, prevzute cu perforaii pentru distribuia apei.
Conductele de udare nsoesc rndurile de plante (pomi, vi de vie, legume, flori), au
caracter fix i debiteaz apa n rigole special amenajate, ntrerupte la 4 7 m, prin digulee de
pmnt. Orificiile practicate n pereii conductelor sunt protejate mpotriva obturrii, cu
manoane canelate, de 6 7 cm lungime.

4.6.2. Criterii pentru alegerea metodei de udare

Diversitatea factorilor naturali i agroeconomici determin condiii optime difereniate
pentru diversele metode de udare.
Principalii factori care influeneaz alegerea metodei de udare sunt: relieful, nsuirile
solului, calitatea apei de irigaie, condiiile hidrogeologice, caracteristicile climatice, structura
culturilor irigate i condiiile social-economice.
Relieful influeneaz alegerea metodei de udare prin pant i gradul de exprimare a
microreliefului.
Dac panta general a terenului este mai mic de 0,7, se recomand udarea prin
aspersiune, udare localizat i eventual, submersiunea (dac sunt condiii favorabile cultivrii
orezului).
Cnd panta este cuprins ntre 0,07% i 3 %, pot fi aplicate toate metodele de udare
dar, la pante peste 1,5-2,0%, udarea prin scurgere la suprafa trebuie admis cu precauie.
n cazul cnd panta terenului depete 3%, sunt recomandabile aspersiunea cu
intensitatea bine reglat, udarea localizat i udarea prin scurgere la suprafa, nsoit de
msuri speciale pentru prevenirea eroziunii la aplicarea udrilor.
Cnd microrelieful terenului este bine exprimat i pentru nivelare sunt necesare
terasamente care depesc 1.000 m
3
/ha, se prefer udarea prin aspersiune sau udarea
localizat.
nsuirile solului. Dintre nsuirile solului, la alegerea metodei de udare, prezint
interes textura, viteza de infiltraie a apei n sol, capacitatea de nmagazinare a apei n sol,
rezistena la eroziune i potenialul de salinizare a solului.
Textura mijlocie este favorabil aplicrii tuturor metodelor de udare. Dac alctuirea
granulometric este uoar, sunt recomandabile udarea prin aspersiune i udarea localizat, iar
n cazul solurilor argiloase, se recomand scurgerea la suprafa, udarea subteran i udarea
prin aspersiune cu norme de udare mici.
150
Viteza de infiltraie cu valori mai mari de 10
-4
cm/s impune aplicarea udrii prin
aspersiune cu norme mici i udare localizat. Cnd viteza de infiltraie este cuprins ntre 10
-4

cm/s i 5 x 10
-5
cm/s poate fi aleas oricarre din metodele de udare. Pentru cazurile n care
viteza de infiltraie este mai mic dect 5 x 10
-5
cm/s se recomand udarea prin aspersiune cu
norme mici, udarea prin scurgere la suprafa i udarea localizat.
Capacitatea de nmagazinare a apei n sol redus, oblig la alegerea prin aspersiune
sau a udrii localizate. La valori mijlocii ale capacitii de nmagazinare a apei n sol sunt
corespunztoare toate metodele de udare iar dac solul are capacitatea mare de nmagazinare a
apei, este preferabil scurgerea la suprafa.
Rezistena solului la eroziune. Solurile cu rezisten mare la eroziune permit aplicarea
oricreia dintre metodele de udare iar n cazul solurilor uor erodabile sunt recomandabile
udarea prin aspersiune cu picturi mici i udarea localizat.
Potenialul de salinizare a solului. n cazul solurilor cu potenial mare de salinizare se
aleg aspersiunea cu norme de udare mari i udarea prin submersiune. Dac potenialul de
salinizare este redus, pot fi aplicate oricare dintre metodele de udare.
Calitatea apei de irigaie. Dac apa de irigaie are turbiditatea mare este preferabil
udarea prin scurgere la suprafa. n cazul cnd apa de irigaie are coninutul de sruri solubile
mare, se adopt scurgerea la suprafa sau udarea prin submersiune. Pentru irigarea cu ape
uzate este raional aplicarea udrii subterane.
Hidrogeologia. Condiiile hidrogeologice influeneaz alegerea metodei de udare, n
special, prin nivelul la caer se gsete apa freatic. Dac nivelul mediu al apei freatice se afl
la adncimea mai mic de 5 m, sunt preferabile udarea prin aspersiune cu norme mici i
udarea localizat. La nivelul freatic cuprins ntre 5 i 10 m adncime este recomandabil
udarea prin aspersiune; scurgerea la suprafa este raional dac exist amenajat un sistem de
drenaj. n cazul n care apa freatic se afl la adncime mai mare de 10 m pot fi alese toate
metodele de udare.
Elementele climatice. Precipitaiile atmosferice cu un grad accentuat de
neuniformitate implic alegerea aspersiunii cu norme mici sau udarea localizat. n zonele cu
vnturi puternice (V>3,03,5 m/s) se prefer scurgerea la suprafa dar poate fi aplicat i
udarea prin aspersiune, folosind scheme speciale de udare i/sau eventual, programnd
aplicarea udrlor noaptea, cnd este mai mult calm atmosferic.
Structura culturilor. Cu excepia orezului, care se ud exclusiv prin submersiune,
plantele cultivate pot fi udate prin aproape toate metodele.
Plantele pritoare, legumele, pomii i via de vie se irig, de preferin, prin scurgere
la soprafa.
Pentru legume, pomi i vi de vie aplicarea udrii localizate are avantajul economisirii
apei i forei de munc. n general, se consider c ceas mai bun soluie este amenajarea
terenului pentru irigarea bivalent.
Condiiile social-economice pot influena alegerea metodei de udare prin potenialul
economico-financiar al beneficiarului amenajrii de irigaie i prin tradiia local.

151
4.7. TEHNICA IRIGAIEI PRIN ASPERSIUNE

Tehnica de udare cea mai frecvent ntlnit, aspersiunea se realizeaz prin pulverizarea
apei sub presiune n atmosfer prin intermediul aspersoarelor i cderea apei pe suprafaa
solului sub form de picturi. Este o ploaie artificial care se poate realiza cu intensitatea
dorit, pentru umectarea optim a profilului de sol prin care se urmrete ridicarea umiditii
solului la nivelul capcitii de camp

4.7.1. Avantajele i dezavantajele metodei de udare prin aspersiune

Avantaje metodei:
- pemite controlul riguros al apei distribuite i aplicarea unor norme mici de udare;
- nregistreaz pierderi mici de ap (randamentul udrii n camp,
c
= 90 %
- nu necesit lucrri costisitoare de nivelare;
- suprafaa scoas din circuitul agricol este redus i nu deranjeaz executarea
lucrrilor agricole;
- se poate aplica pe toate tipurile de sol i la toate culturile;
- nu necesit personal cu un grad ridicat de calificare;
- au o productivitate ridicat datorit mecanizrii i automatizrii instalaiilorde udare;
- se pot realiza concomitant lucrri de fertilizarea solului, aplicarea pesticidelor i
combaterea ngheurilor trzii de primvar.

Dezavantaje metodei:
- cheltuieli de exploatare mari datorate consumului mare de energie pentru realizarea
presiunilor ridicate n conducte;
- n condiii de vnt cu viteze mai mari de 3,5 m/s scade uniformitatea udrii;
- echipamentul de udare nglobeaz materiale energo-intensive (aluminiu, oel, mase
plastice);
- determin formarea la suprafaa terenului a unei cruste care favorizcaz evaporaia;
- mutarea manual a aripilor de udare de aluminiu este o operaie grea cu cu volum de
munc foarte mare;
- n timpul funcionrii pot s apar defeciuni tehnice grave.

4.7.2. Descrierea instalaiei de udare prin aspersiune

Instalaia de udare prin aspersiune, denumit i arip de udare prin aspersiune este
constituit din tuburi cu lungimea de 6 m din aluminiu, oel zincat sau mase plastice
(polietilen), pe care sunt montate dispozitive de udare (aspersoarele), prin intermediul crora
se realizeaz ploaia artificial. O arip de udare are mai multe poziii de racordare la un
hidrant putnd fi racordate simultan 1, 2, 3 sau chiar 4 aripi de udare, dac hidrantul este
dimensionat s asigure debitul i presiunea necesar. Aripa de udare face, prin intermediul
hidrantului, legtura ntre reeaua de conducte subterane i aspersoare.
Principalul detaliu de udare prin aspersiune l constituie poziiile de legare la hidrant
ale aripilor de aspersiune.

152

Fig.4.6. Poziii de legare a aripilor de udare la hidrant:
a n poziii independente (I - IV); b n baterie de dou aripi (I
d
- II
d
)

La funcionarea unei aripi independente, aceasta este legat la hidrant n pozitia I, dup
care, la terminarea timpului de funcionare pe aceast poziie se mutat pe poziia II. La un
hidrant, existnd patru poziii de funcionarea ale unei aripi independente (fig.4.6. a.).
Dac se ia n considerare posibilitatea cuplrii simultane a dou aripi de udare la un
hidrant, acestea funcioneaz n baterie de dou aripi i ocup iniial poziia Id, iar dup
terminarea udrii este mutat n pozitia IId, apoi la hidrantul urmtor (fig.4.6. b.).
Distanele dintre aspersoare pe aripa de udare (d
1
) i distana dintre dou aripi (d
2
)
legate la acelai hidrant determin schema de udare. Schema de udare se alege n funcie de
tipul de aspersor utilizat, d
1
x d
2
pot fi: 18 x 18 m; 18 x 24 m; 24 x 18 m; 24 x 24 m; 24 x 36;
36 x 24 m; 36 x 36 m, etc.
Prile componente ale aripii de udare prin aspersiune sunt: conducte mobile formate
din:
- branamentul la hidrant (fig.4.7.);

Fig.4.7. Branament la hidrant:
1- corpul branamentului,
2- roat de manevr,
3- ax cu arc exterior,
4- cupl de legtur cu axul vanei hidrant,
5- crlig de prindere a branamentului la vana
hidrant,
6- vana hidrant
7- tronson de conduct din aluminiu
- tronsoane de conducte din aluminiu de 6 m, fr priz la aspersor;
- tronsoane cu priz la aspersor, montare aspersor prin cuplaj rapid cu muf i crlig, iar
etanarea cu garnitur de cauciuc n form de V ( fig.4.8.);
- accesorii ale aripii de udare, formate din coturi, ramificaii (n cruces au n form de T),
(fig.4.9).


153


Fig,4.8. Tronson de conduct din aluminju de 6 m, cu priz pentru aspersor:
1- loca pentru crligul de cuplare a dou tronsoane; 2- priz aspersor; 3- tub din aluminiu; 4- garnitur de
etanare hidraulic profilat n V; 5 colier cu crlig pentru cuplare

Fig.4.9. Accesorii ale aripii de udare:

a- cot,
b- ramificaie n T ;
c- ramificaie n form de cruce

Pentru racordarea aspersorului la aripa de udare exist prelungitoare scurte, pentru
culturile cu talie joas i prelungitoare lungi, pentru culturile cu talie nalt. La mbinare se
insereaz un regulator de presiune. Pentru realizarea aripilor de ploaie alterne, se folosese
racorduri rapide la aspersor.

4.7.3. Clasificarea i descrierea echipamentelor de udare prin aspersiune

Echipamentele de udare prin aspersiune au rolul de a distribui apa n sectoarele de
irigaii. Ele se pot clasifica dup cum urmeaz:
- aripi mobile de udare;
- agregate de pompare i udare;
- instalaii speciale de udare;

1. Aspersorul
Aspersorul este cea mai important parte component a echipamentului de udare prin
aspersiune, el asigur trecerea apei din conductele de udare (aripi de udare) n atmosfer prin
pulverizare, rezultnd stropi a cror finee depinde de diametru duzei.
Clasificarea aspersoarelor se face dup mai multe criterii:
- dup presiunea necesar pentru a funciona, aspersoarele se clasific n aspersoare:
- de foarte joas presiune (< 1,5 kgf/cm
2
);
- de joas presiune (1,6 - 2,5 kgf/cm
2
);
- de presiune medie (2,6 - 5 kgf/cm
2
);
- de nalt presiune (> 5 kgf/cm
2
);

154
- dup intensitatea ploii realizate, aspersoarele pot fi:
- de mic intensitate a ploii (1,5 5 mm/h);
- de intensitate medie a ploii (620 mm/h);
- de mare intensitate a ploii (21 30 mm/h);
- dup lungimea jetului de ap, aspersoarele pot fi:
- cu jet foarte mic (< 12 m);
- cu jet mic (13 20 m)
- cu jet mediu (2125 m);
- cu jet mare (36 50 m):
- cu jet foarte mare (>50 m);
- dup numrul de jeturi, aspersoarele pot fi:
- cu jet unic;
- cu jeturi multiple separate;
- cu jeturi interferente;
- dup modul de aciune a rotaiei aspersorului, aspersoarele pot fi:
- cu turbin intern;
- cu turbin extern acionat de:
- jetul principal;
- jetul auxiliar;
- cu reacie intern;
- cu reacie extern;
- cu jet inversor;
- cu depresie sau cu membran;

Principalele tipuri de aspersoare din Romnia sunt urmtoarele:
- ASJ-1 aspersor cu oc, cu un singur jet, presiune 2,5-4,5 daN/cm
2
, debit de
1,5-4 m
3
/h, raza de stropire R = 16-20 m;
-ASJ-IM (aspersor cu oc, cu un singur jet, modernizat) este varianta modenizat a
aspersorului ASJ -1, fiind compus din trei subansamble (fig.4.10):
- subansamblul corp inferior, format din: corp inferior (1), pivot (2), garnituri (3 i 4),
arcul de distanare (14), aiba (15) i manonu1 de protecie (16);
- subansamblul corp superior, format din: corp superior (5), duze (6, 7, 8), ax (9), tift
(13) i garnitur (10);
- subansamblul bra oscilant, format din: bra oscilant (11), resort de revenire (12) i
inel de reglare (17);
Fig.4.10. Aspersorul ASJ 1M (seciune):
1- corp inferior;
2- pivot;
3, 4 garnituri;
5- corpul superior;
6, 7, 8 duze;
9- ax;
10- garnitur;
11- bra oscilant;
12 resort de reacie;
13 splint;
14 arc de distanare;
15- aib;
16- monon de protecie;
17- inel de reglare
155
Aspersorul ASJ 1M face parte din categoria aspersoarelor de joas presiune (2 - 4
daN/cm
2
), fiind mbuntit prin dotarea cu duze interschimbabile cu diametru de 5, 6, 7 i
7,5mm, cu un singur jet, care se rotete n cerc complet fiind acionat prin ocu1 creat de arcul
de reacie. Este cel mai utilizat aspersor pentru echiparea aripilor de udare cu conducte din
aluminiu, pe o gam larg de soluri, din punct de vedere textural, pe terenuri relativ plane sau
cu pante mari i la toate plantele de cultur, inclusiv la cele sensibile.
Caracteristicile tehnice ale aspersolului ASJ 1M se prezint n tabelul nr.4.7.

Tabelul nr.4.7.
Caracteristicile tehnice ale aspersorului ASJ 1 M
Pluviometria medie orar (mm/h) pentru schemele
de udare: d
1
x d
2

Diametrul
duzei
(mm)
Presiunea
de lucru
(daN/cm
2
)
Debitul

(m
3
/ha)
Diametrul
de
stropire
(m)
12 x 12 12 x 18 18 x 18 18 x 24 24 x 24
2,5 1,45 30,2 10,1 6,7 4,5 3,4 2,5
3,0 1,59 31,0 11,0 7,4 4,9 3,7 2,7
3,5 1,72 31,6 11,9 8,0 5,3 4,0 3,0
4,0 1,84 32,4 12,8 8,5 5,7 4,3 3,2
5
4,5 1,95 33,0 13,5 9,0 6,0 4,5 3,4
2,5 2,02 30,8 14,0 9,4 6,2 4,7 3,5
3,0 2,21 31,6 15,3 10,2 6,8 5,1 3,8
3,5 2,39 32,2 16,6 11,1 7,4 5,5 4,1
4,0 2,56 32,8 17,7 11,85 7,9 5,9 4,4
6
4,5 2,71 33,4 18,8 12,5 8,4 6,3 4,7
2,5 2,61 33,0 18,1 12,1 8,1 6,0 4,5
3,0 2,85 34,0 19,8 13,2 8,8 6,6 4,9
3,5 3,08 35,0 21,4 14,2 9,5 7,1 5,3
4,0 3,29 36,0 22,8 15,2 10,2 7,6 5,7
7
4,5 3,49 37,0 24,2 16,5 10,8 8,1 6,1
2,5 3,24 34,0 22,5 15,0 10,0 7,5 5,6
3,0 3,55 35,0 24,6 16,4 11,0 8,2 6,2
3,5 3,83 36,0 26,6 17,7 11,8 8,9 6,6
4,0 4,10 37,0 28,5 19,0 12,7 9,5 7,1
7,5
4,5 4,35 38,0 30,2 20,1 13,4 10,1 7,6

- AJR 1 este un aspersor cu oc, cu jet razant, special pentru pomicultur (ud sub
coroana pomilor) diametrul duzelor de 3,5; 4; 4,5 i 5 mm, la presiuni de 1,5 2,5 daN/cm
2
.
Schema optim de aezare este 12 x 12 m, 12 x 18 m i 18 x 18 m.
- ASM 1 este asemntor cu ASJ 1M, diametrul duzelor fiind de 8; 9 i 11 mm.
Schema optim de aezare este de 24 x 24 m.
- ASM - 2 este un aspersor cu 2 jeturi i rotire complet, duze de 11+6,3; 13+6,3 i
respective l4,5+6,3 mm, presiune 4 - 5 daN/cm
2
. Schem optim de aezare este 30 x 30 m.
- ASM - 3, un aspersor de tipul cu oc, cu funcionare n cerc, are o variant
constructiv cu funcionare n sector de cerc, ASM - 3S.
- ASM - 4 este n aspersor cu 3 duze, duza mare cu =14,5; 16; 18 i 20 mm, cea
mijiocie de 6 i 8 mm, iar cea mic de 4 mm diametru. Funcioneaz la presiuni de 4 - 8
daN/cm
2
. Schem optim de aezare este 42 x 42 m, 42 x 48 m, 48 x 48 m. Duzele mari si
mijlocii se monteaz la captul a dou tuburi de lansare a jeturilor iar duza mic se monteaz
n corpul aspersorului, sub tubul de lansare.
156
- ASM - 5 este tot cu 3 duze, duza mare de diametre 22, 26, 28 i 32 mm, cea mijlocie
de 10 i l2 mm, cea mic de 5 i 6 mm, lucrnd la ace1eai presiuni cu cel prezentat anterior.
Schem optim de aezare este 54 x 54 m, 60 x 60 m, 66 x 66 m, 72 x 72 m.
- ARS - 2 este un aspersor reactiv cu funcionare n sector de cerc, duze cu diametru de
16, 18, 20 i 22 mm, presiunea cerut la hidrant este de 4,5 - 5 daN/cm
2
iar la aspersor de 2,6 -
4 daN/cm
2
.
Pe p1an mondial se fabric o varietate foarte larg de aspersorare, pe lng cele clasice
existnd i aspersoare pentru ape reziduale (amestec de blegar, paie tocate i urin), parcuri
(microaspersoare), rampe oscilante etc. cunoscute sub denumirea companiilor productoare:
SUA. Rain Bird, Buckner, Nelson, etc., Israel Naan, Germania Perrot, Frana
Irrifrance, Anglia Wright-Rain, Italia Valducci, Japonia, etc.(Man T.E. i colab. - 2007).
Microaspersoarele sunt de diverse tipodimensiuni i forme realizate n special din
plastic i au raz de udare mic.

2. Instalaiile mobile de udare
Sunt denumite i aripile mobile de udare sau aripile de aspersiune au prile
componente prezentate n anterior, care se cupleaz ntre ele n perioada de funcionare, i se
mut de pe o poziie pe alta manual.
Dup presiunea de ap asigurat la hidrant deosebim dou tipuri de aripi de aspersiune:
a - arip continu, cnd n reea exist debit i presiune suficient pentru a funciona
toate aspersoarele (fig.4.11. a);
b aripa, altern, cnd nu exist debit i presiune suficiente funcioneaz aspersoarele
1,3,5 etc., dup care se mut i vor funciona aspersoarele 2,4,6, etc.
(fig.4.11. b).

Fig.4.11. Scheme de realizare a aripii de udare prin aspersiune:
a- arip continu; b- arip altern

La montarea aspersoarelor pe aripile de udare se fo1osete racordul rapid i
prelungitoare cu lungimi de 450 mm, pentru culturile cu talie joas i respectiv 1350 mm,
pentru culturile cu talie joas.
Principalele tipuri de aripi de aspersiune folosite la noi n ar sunt:
- I.I.A. (Instalaie de Irigaie prin Aspersiune) alctuit din conducte de aluminiu i
aspersoare de tipul ASJ-1M
- I.I.A.M. (Instalaie de Irigaie prin Aspersiune Modernizat) este echipat cu
aspersoare ASM- 1 sau ASM-2M, montate pe prelungitoare cu diametru mrit i susinute de
un trepied.
157
- I.I.A. RTF 25 (Instalaie de Irigare prin Aspersiune cu Racord pentru Tub Flexibil
25 mm) a fost conceput pentru reducerea numrului cu mutri manuale. Tubul flexibil este
montat cu un capt la priza aspersorului de pe I.IA. i cu celalalt capt la prelungitorul
aspersorului susinut de trepied, avnd o lungime de 27 m. Instalaia este echipt cu ASJ-1M.

3. Agregate mobile de pompare i udare
Instalaiile de irigare prin aspersiune (I.I.A., I.I.A.M i I.IA.-RTF 25) funcioneaz
legate la hidrantul montat pe conductele subterane sub presiune sau acionate de agregate
mobile de pompare, alimentate din canale, puuri sau alte surse de ap.
Agregatele mobile de pompare i udare pot fi acionate de motoare termice (A.P.T.)
sau de motoare electrice (APE).
Agregatul de pompare termic APT 50/60 are o pomp centrifug, monoetajat AS-
125, cu debit de pompare de 50 1/s i lime de pompare de 60 m.c.a., acionat de un motor
Diesel D-103, cu putere de 5 CP i turaie de 1800 rotai pe minut. Agregatul poate deservi 4
aripi de udare, cu 15 16 aspersoare ASJ-IM, trei aripi cu 17 20 aspersoare sau aripi cu
lungimi de 210 m dotate cu 7 aspersoare ASM-2M
Agregatele de pompare electrice APE15O/250 sunt dotate cu pomp RDN 150/250,
cu debite cuprinse ntre 60 i 90 l/s, nlimi de pompare ntre 78 m.c.a. i 48 m.c.a., acionate
de motoare electrice de 75 kw sau 100 kw. La noi n ar, de-a lungul canalelor de alimentare
cu ap au fost trasate linii de curent electric aeriene, prevzute la stlpi cu prize pentru
alimentarea APE - urilor.

4. Instalaii speciale de udare prin aspersiune
Instalaiile speciale de udare prin aspersiune sunt aripi de udare, care datorit gradului
diferit de mecanizare sau automatizare nu mai necesit mutarea manual de pe o poziie de
udare pe alta. Din punctul de vedere a modului de aplicare a udrii instalaile moderne se
clasific n:
a) - instalaii cu saionare pe durata udrii;
b) - instalaii n micare pe durata udrii,
a. Instalaiile de udare cu staionare pe durata udrii se mpart in:
- instalaii cu deplasare longitudinal prin tractare Towe-line (S U A, Anglia, Israel etc.
i I.A.T.L. (Romnia);
- instalaii autodeplasabile transversal pentru culturi joase: Side-Role, (S.U.A.)
Voljanka, (Rusia) Perrot, (Germania) Whel-line (Australia) i I.A.T. (Romnia);
- instralaii autodeplasabile transversal pentru culturi nalte: Tri-matic, (S.U.A., Franta)
Nipru, (Rusia) Husky (Anglia) i I.A.D.F. (Romnia);
- instalaii cu aripi de aspersiune remorcate dup udare: Schlebusch (Germania) si
Sigma (Cehoslovacia);
- instalaii cu aspersor gigant: Robot-Rain, (S.U.A., Anglia) Irrifrance (Frana);
IA.T.L. 400 (Instalaie de Aspersiune cu Tractare Longitudinal), este compus dintr-o
arip de udare din conducte de aluminiu, cu lungimea de 400 m, pe care sunt montate din loc
n loc crucioare i tlpi stabilizatoare, care permite deplasarea acesteia n linie dreapt, prin
tractare cu un cablu.
Acelai principiu este folosit i la deplasarea instalapilor I.A.T.L. - RTF 25 (Instalaie
de Aspersiune Tractat Longitudinal Racord pentru Tub Flexibil 25 mm). De asemenea
aripa de udare este prevzut cu crucioare i tlpici stabilizatori, tractarea realizndu-se dup
demontarea aspersoarelor i adunarea tuburilor flexibile pe un suport montat pe aripa de udare.
I.A.T. - 300 i I.A.T. - 400 (Instalaie Autodeplasabil Transversal) sunt alctuite din
aripi de udare din aluminiu, cu lungimi de 300 i 400 m, echipate cu aspersoare ASJ- 1M,
158
utilizate la irigarea culturilor cu talie joas (lucern, trifoi, etc.). Fiecare conduct este
prevzut la mijloc cu o roat metalic.
Dup terminarea udrii aplicate pe o poziie, instalaia se deplaseaz pe pozia
urmtoare, acionat de un motor termic sau hidraulic (alimentat de presiunea apei la hidrant)
montat n zona central a aripii de udare, pe un asiu cu patru roi, care transmite micarea de
rotaie axulul roilor metalice, reprezentat de conducte.
I.A.D.F. 400 (Instalaie de udare prin Aspersiune cu Deplasare Frontal)
conceput pentru udarea culturilor cu talie nalt are conducta principl de lungime 400m i
cu diametre de 150 sau 1 80 mm, montat pe cadre de susinere cu roi la nlimi de 1,5 - 2,2
m. Aspersoarele ASM 2 sunt montate la capetele unor conducte secundare transversale.
Deplasarea pe nou poziie se face frontal, instalaia avnd n componen un motor electric.
Pentru alimentarea cu curent electric n timpul deplasrii se folosete un grup electrogen purtt
de un tractor.
Instalaiile cu aripi de aspersiune remorcate Schlebusch (Germania) i Sigma
(Cehoslovacia) au arip propriu-zis din polietilen de nalt densitate pe care sunt montate
cuplaje metalice pentru montarea aspersoarelor. Dup terminarea udrii pe o poziie, pentru
deplasarea pe poziia urmtoare, conducta din polietilena este rulat pe un tambur, montat pe
un asiu cu roi, care poate fi remorcat de un tractor.
Instalaiile cu aspersor gigant dup terminarea udrii pe o poziie se deplaseaz
automat pe noua poziie, Robot-Rain, (S.U.A.) sau sunt tractate, Irrifrance (Frana).
Instalaia Robot-Rain este compus dintr-un asiu cu roi pe care sunt montate
aspersorul, generatorul, acumulatorul, motorul i ansamblul de automatizare. Instalaia se
decupleaz automat de la hidrant, se deplaseaz automat pe noua poziie, folosind un palpator
ghidat automat de o conduct metalica suprateran i se cupleaz automat la hidrant pe noua
pozie de udare.
b. Instalatiile de udare n micare pe durata udrii pot fi de urmtoarele tipuri:
- instalaii cu aripi de aspersiune autodeplasabile, n consol: Vermeer, Miller (S.U.A.)
Bancilhon, Penotfrance, (Frana) etc.
- Instalaii de aspersiune autodeplasabile cu pivot central: Valley, Lockwood,
Zimmatic, Gifford, (S.U.A.) Rainger 7 SPP, (Anglia) Irrifrance, (Frana) Fregag, (Rusia)
I.A.P. - 400 (Romnia);
- instalaii de aspersiune autodeplasabile transversal: Vallay Square-Matic, Zimmatic,
(S.U.A.) D.D.A.-l00 M, (Rusia);
- instalaii cu aspersor gigant: El. Rain, Rain-Bird, (SIJ.A.) Roilmat Perrot,
(Germania), Typhon, (Frana), Bauer, (Austria) IATF - 300, (Romnia);
Instalaia de udare prin aspersiune autodeplasabil, n consol este compus din
dou conducte (console) care se rotesc n jurul unui ax, fiind acionate de energia hidraulic a
apei, primite de la hidrant. Conductele sunt montate pe un cadru cu roi care asigur
deplasarea, i sunt prevzute cu duze dispuse astfel nct jeturile s determine rotirea, folosind
principiul forelor de reacie.
Instalaia de aspersiune Autodeplasabil cu Pivot central I.A.P. - 400 este compus
dintr-o conduct de 400 m, susinut de cadre metalice montate pe roi care asigur rotirea n
jurul pivotului central reprezentat de hidrant. Rotirea instalaiei poate fi acionat electric,
hidraulic sau oleohidraulic,
Aspersoarele montate pe arip de udare sunt aezate la distane mai mari n apropierea
pivotului i la distane din ce n ce mai mici nspre captul aripii sau sunt amplasate la aceiai
distan dar cu caracteristici tehnice diferite, n vederea asigurrii unei umectri uniforme a
suprafeei deservite.
159
Suprafaa udat de tin I.A.P 400 este n cerc cu raza de 400 m, prin urmare, dac
lum n considerare c unei instalaii i revine suprafaa unui ptrat cu latura de 800 m, aceast
suprafa nu este udat n totalitate, rmnnd la coluri suprafee neudate.
Instalaiile moderne cu pivot central, cum este Valley corner system, sunt prevzute cu
conducte telescopice care se lungesc automat la collurile ptratului, asigurnd udarea total a
acestei suprafee.
Instalaiile de aspersiune autodeplasabile transversal au aripa de udare suspendat
pe cadre cu roi, acionate hidraulic, care asigur deplasarea transversal.
Alimentarea se poate face de la hidrant prin intermediul unui furtun flexibil, situaie n
lungimea aripii este de 400 m sau dintr-un canal, prin intermediul unei pompe proprii, n care
lungimea aripii este de 800 m.
Suprafaa udat este dreptunghiular, avnd limea egal cu lungimea aripii de
aspersiune.
Instalaia de Aspersiune cu Tambur i Furtun, IATF 300. Este compus dintr-un
asiu, montat pe dou roi, prevzut cu crlig pentru cuplare la tractor. Pe asiu este montat o
turel care se rotete i susine un tambur pe care se adun furtunul, la captul cruia este
montat un crucior pot aspersoare. (fig.4.12.).


Fig.4.12. Schia instalaiei de udare prin aspersiune cu tambur i furtun I.A.T.F
a- pri componente; b- vedere general;
1 hidrant, 2-asiu, 3- picior de sprijin, 4-cric, 5-turel, 6-tanbur, 7- conduct de alimentare, 8-
refulare, 9- motor hidraulic cu burduf, 10- dispozitiv de ridicare crucior port-aspersore, 11- roat de
sprijin, 12- furtun, 13- crucior port-aspersoare, 14- dispozitiv de udare

Furtunul din polietilen, cu lungimea de 300 m i diametrul de 110 mm, pe lng
alimentarea aspersoarelor cu ap, mai are rolul de a tracta cruciorul port-aspersoare n timpul
aplicrii udrilor prin rotire acestuia pe tambur. Pulverizarea apei se realizeaz cu unul sau
dou aspersoare reactive ARS - 2, cu funcionare n sector de cerc.
Suprafaa udat de o instalaie este dat de lungimea furtunului i limea de lucru a
aspersoarelor. Instalaia poate funciona legat la hidrantul care asigur presiunea necesar
motorului hidraulic pentru rotirea furtunului sau poate fii acionat de un agregat de pompare
APT 50/60, care poate aciona simultan 2 - 3 instalaii.

4.7.4. Elemente tehnice i indicii de calitate ai udrii prin aspersiune

Ploaia artificial realizat prin aspersiune trebuie s fie n strns corelaie cu condiiile
naturale, clim, sol i cerinele plantelor cultivate. De aceea se impune o foarte bun
cunoatere a elementelor tehnice i calitile aspersorului, respectiv ale instalaiilor mobile de
udare. Aceste elemente tehnice sunt: intensitatea p1oii, fineea ploii, uniformitatea udrii,
eficiena udrii, timpul de funcionare pe o poziie, ciclul de udare i necesarul de echipamente
mobile.
160
Intensitatea ploii
Intensitatea ploii sau pluviometria orar reprezint nlimea stratului de ap realizat
prin aspersiune la suprafaa solului n unitatea de timp. Acest parametru trebuie corelat cu
caracteristicile solului (textur, viteza de infiltraie a apei n sol) pentru a evita fenomenul de
bltire i scurgere a apei la suprafaa terenului i cea factorilor de clim (temperatura,
evaporaie, viteza vntului) pentru a evita o udare neuniform. n acest context, cercetrile de
specialitate au stabilit valorile limitative ale acestor parametrii, ct i influena lor asupra
aspersiunii.
Intensitatea medie orar este redat n tabelul cu caracteristicile tehnice ale
aspersoarelor, i se determin cu relaia:
2 1
1000
xd d
q
I
asp
h

= (mm/h)
n care:
- q
asp
- debitul aspersorului (m
3
/h);
- d
1
- distana dintre aspersoarele de pe arip (m);
- d
2
- distana dintre aripile de udare (m).
Pentru a nu se produce fenomenul de bltire, ntre intensitatea orar I
h
i viteza de
infiltraie a apei n sol V
i
(m/s) trebuie s existe corelaia urmtoarea:
V
i
I
h

Fineea ploii
Fineea ploii reprezint gradul de pulverizare a jetului de ap de ctre aspersor. Are
importan n practica irigaii1or prin corelaia ce se realizeaz cu solul i planta. Mrimea
picturilor de ap influeneaz viteza de infiltraie a apei n sol.
Se recomand ca mrimea picaturilor s fie ntre 0,5 i 1 mm. Picturile mai mici de 0,5 mm
duc la pierderi mari prin evaporaia apei din jet i la stabilitate mic la vnt, modificnd mult
raza de stropire a aspersorului, n timp ce picturile mai mari pot provoca distrugerea
culturilor sensibile.
Aprecierea fineii ploii se face cu urmtorii indici:
a. Indicele de finee:
H
d
K
p
=
n care:
d - diametrul duzei aspersorului (mm);
H - presiunea apei la aspersor (metri coloan de ap m.C.A.);
Calitatea ploii se poate interpreta astfel:
- K
p
< 0,3 se consider ploaie fin, recomandat pentru tutun, plante semincere, altor
culturi sensibile, terenuri de curnd nsmnate, flori, pe soluri grele;
- K
p
= 0,3 - 0,5 ploaie medie, recomandat pentru pomi, plante ierboase, pe soluri
medii, medii spre grele;
- K
p
> 0,5 ploaie grosier, recomandat pentru puni i fnee, pe soluri nisipoase i
uoare
b. Coeficientul de finee:
H
R
= |
n care:
R - raza de aciune a aspersorului (m);
H - presiunea apei la aspersor (m.C.A.);

161
n funcie de valorile coeficientului ploaia poate fi apreciat astfel:
- < 1 ploaie foarte fin, recomandat pentru legume;
- = 1,0 - 1,1 ploaie fin, pentru terenuri i culturi variate;
- = 1,1 - 1,2 ploaie medie, pentru culturi stabile;
- = 1,2-1,3 ploaie potrivit de mare, pentru puni i fnee;
- > 1,3 ploaie mare, nefolositoare.

c. Coeficientul de pulverizare:
d
H
= o
n care:
H - presiunea apei la aspersor (metri coloan de ap m.C.A.);
d - diametrul duzei aspersorului (mm);

Recomndrile dup valorile coeficientului de pulverizare sunt urmtoarele:
- = 2,5 - 5 - valori recomandate;
- > 5 - se consum a cantitate prea mare de energie;
- < 2,5 ploaie grosier;
Pentru irigarea legumelor i florilor se recomnd = 3,3 - 5,0, iar pentru culturi de
cmp: = 2,5 - 3,3.

Uniformitatea udrii
Uniformitatea udrii reprezint modul de repartizarea a apei aspersate pe suprafaa
terenului. Poate fi determinat experimental n laborator i n camp; n laborator se determin
uniformitatea de udare a unui singur aspersor, iar n cmp se determin uniformitatea de udare
a aspersoarelor aezate n schem de udare (d
1
x d
2
).
Pentru aprecierea uniformitii udrii prin aspersiune se folosesc urmtoarele metode:
- metoda Christiansen;
- metoda Pearson;
- metoda determinrii uniformitii de udare n cmp (pe suprafee neudate, prial
udate sau udate n exces).

Eficiena udrii
Eficiena udrii evalueaz cantitatea de ap ajuns pe sol, restul fiind pierdut prin
evaporare:
100
u
u
C V
E

=
unde:
V - cantitatea de ap czut pe sol i plante din cea total aspersat (aproximtiv 90 %);
C - coeficientul de uniformitate a udrii dup Christiansen (%).
Coeficientul de apreciere a eficienei udrii E
u
are ntotdeauna valori subunitare E
u
< 1,
datorit pierderilor de ap prin evaporare.

Timpul de udare
Timpul de udare sau timpul de funcionare pe o pozie de udare, se calculeaz cu
relaia:
h
f
I
m
t

=
10
(ore)
162
unde:
m - norm de udare (m3/ha).;
I
h
- intensitatea orar a ploii (mm/h).

Ciclul de udare
Ciclul de udare (T) reprezint timpul necesar pentru efectuarea tuturor operaiilor
aferente pentru punerea n funciune a unui echipament pe o nou poziie de udare.
La mutarea mecanizat, T se calculeaz astfel:
T = t
f
+ t
m
(ore)
unde:
t
m
- timpul de mutare (ore);
t
f
timpul de udare (ore)

La mutarea manual, T se calculeaz astfel:
T = t
f
+ t
m
+t
zv
(ore)
n care:
t
zv
- timpul de zvntare a terenului (ore).
Timpul de zvntare se consicler de 0,5 1,0 or pe terenuri mijiocii, udate vara i 1,5
- 2 ore pentru cazul cnd s-au folosit aspersoare mari, pe terenuri grele, n sezonul de
primvar.

Necesarul de echipament mobil de udare
Necesarul de echipamente mobile de udare se calculeaz la proiectare n funcie de
suprafaa deservit de o arip de udare. Suprafaa udat de o arip de aspersiune S
a
este
dreptunghiular, avnd limea dat de distana dintre dou aripi d
2
i lungimea udat l
u
.


Fig.4.13. Stabilirea suprafeei deservite de o arip de udare

Suprafaa deservit de o arip de aspersiune se determin cu relaia:
Sa = l
u

.
d
2
(m
2
)
Lungimea udat de o arip de aspersiune este:
Lu = L
a
+ d
1
/2 + d
1
/2 = L
a
+ d
1
(m)
unde:
L
u
- lungimea real a aripii de aspersiune (m);
d
1
- distana dintre aspersoare pe arip de udare; (m);


163
Suprafaa deservit de o arip de udare ntr-o zi este calcuat cu relaia:
S
zi
= N
cz
S
a

n care:
N
cz
- numrul de cicluri zilnice;
S
a
- suprafaa deservit de o arip de aspersiune
Suprafaa deservit de o arip de udare ntr-un sezon se determin cu relaia:
S
sez
= T S
zi
n care:
T - timpul de udare (zile).
Necesarul de aripi de udare Na se calculeaz pentru fiecare categorie de culturi, ca
raport ntre suprafaa total ocupat de o cultur S
tot cult.
i suprafaa udat de o arip ntr- un
sezon:
sez
cult tot
a
S
S
N =
O etap important n alegerea aspersoarelor se refer la stabilirea: debitului i razei de
aciune; presiunii de lucru; schemelor de functionare d
1
x d
2
, fineii ploii; mrimii normei de
udare ce trebuie aplicat folosind aspersorul ales.
Din punct de vedere hidraulic, aripa de aspersiune este o conduct cu debit uniform
distribuit pe parcursul lungimii sale. La proiectarea ei se calculeaz, conform relaiilor
cunoscute din literatura de specialitate, lungimea maxim admis, punndu-se condiia
Cristiansen pentru diferenele de debit i presiune. Aceast condiie impune ca ntre captul
amonte i captul aval al aripi de udare i respectiv pe lungimea economic a aripii de
aspersiune s nu existe o diferen mai mare de 20% din presiunea de lucru a aspersorului.

4.8. UDAREA LOCALIZAT PRIN PICURARE

4.8.1. Generaliti privind irigaia localizat

Originar din Israel aceast metod de udare prin picurare este relativ nou, datnd de
circa 60 de ani. Metod de udare const n distribuirea apei pe teren n mod lent, sub form de
picturi. Face parte din categoria irigaiei localizate, metod ce se caracterizeaz prin aceea c
apa distribuit pe teren umecteaz numai o parte din suprafaa solului, rmnnd n intervalul
dintre rnduri i chiar pe rnd poriuni neumezite.
Irigare prin picurare a fost utilizat la nceput n sere i n case de vegetaie, apoi, odat
cu dezvoltarea industriei de mase plastice, i mai ales dup reducerea costului de producie a
tuburilor i conductelor a nceput s se aplice n cmp, mai nti n zonele aride, dar i n
zonele cu climat temperat.
Alturi de Israel, Grecia i Frana dein unele din cele mai mari amenajri de irigaii
prin picurare. n anul 1975 suprafaa amenajat pentru irigaii prin picurare, inclusiv variante
ale acesteia, nsuma pe glob circa 110 000 ha, iar la nivelul anului 1980 suprafaa ajunsese la
348 000 ha. Se apreciaz c la nivelul anului 2000 s-a ajuns la circa 800 000 ha amenajate
pentru udarea prin picurare, (Plea I, Cmpeanu S. - 2005).
Distribuia apei prin aceast metod de udare se face prin aplicarea apei la nivelul
solului pictur cu pictur, cu un debit redus i presiune practic nul cu ajutorul
picurtoarelor sau a microtuburilor capilare.
Eficacitatea apei distribuite punctual depinde n mod esenial de condiiile n care se
face difuzia ei n sol (pe vertical dar mai ales pe orizontal). n consecin este absolut
necesar cunoaterea repartiia apei n sol n raport cu zona de dezvoltare a rdcinilor
164
plantelor irigate. Aceast cunoatere este cu att mai important cu ct prin picurare exist i
posibilitatea administrrii de ngrminte odat cu apa de irigaie.
n figura 4.14. este prezentat schema de amenajare pentru irigarea localizat.


Fig.4.14. Schema de amenajare pentru irigaia localizat

Metoda folosete instalaii alctuite dintr-o reea de conducte din material plastic
(amplasate subteran sau la suprafaa terenului) prevzute cu dispozitive speciale de picurare, la
anumite distane, n funcie de planta ce se irig.
Aceast metod poate fi practicat n mai multe moduri:
1. Din punct de vedere al distribuiei apei se pot ntlni:
- distribuia apei la fiecare plant cu un picurtor (simplu sau multiplu) sau cu mai
multe picurtoare:
- distribuia apei la fiecare rnd de plante, care se poate realiza cu picurtoare
dispuse uniform, distribuite pe o linie sau chiar dou linii de picurtoare la un rnd.
Exist i posibilitatea utilizrii de tuburi perforate ce utilizeaz rigole, trasate n
lungul rndurilor de plante (metoda de udare prin rampe perforate);
2. Din punct de vedere al tipului de echipament de udare i al distribuiei apei se pot
ntlni:
- amenajri cu ntregul echipament fix (la plantaii vitipomicole i n sere), cu udare
continu sau discontinu n timp;
- amenajri cu echipamentul mobil (linii de picurare i conducte secundare).
O tendin a folosirii polivalente a irigaiei se remarc i la udarea prin picurare,
instalaia cuprinznd un recipient de fertilizare, care poate fi utilizat i pentru protecia
fitosanitar.
Se remarc faptul c la udarea prin picurare cantitile de ngrminte aplicate sunt
mult mai reduse, fa de cantitile folosite la udarea prin brazde sau aspersiune. Specialitii
apreciaz o reducerea cheltuielilor de 2 3 ori. La fel, consumul de produse fitosanitare se
reduce semnificativ la metoda de udare prin picurare.
Amenajarea interioar pentru irigaia prin picurare poate avea ntreaga reea fix (la
plantaii vitipomicole, n sere i solarii) sau o parte din echipament conductele de udare
mobil. Costul amenajrii n cea de-a doua variant poate fi comparabil cu cel al amenajrilor
de irigaie prin aspersiune sau brazde, iar cazul amenajrilor n totalitate fixe, costul se ridic
la valori ce pot depi de 5 10 ori valoarea unei amenajri clasice.
165
Preurile sunt n strns concordan cu lungimea conductelor pe suprafaa de un hectar
i cu instalaiile de filtrare a apei. Valoarea dispozitivelor de filtrare a apei se estimeaz la 10
15% din valoarea investiiei totale.

4.8.2. Avantaje i dezavantaje ale metodei de udare prin picurare

Metoda de udare prin picurare prezint urmtoarele avantaje:
n raport cu planta:
- aparatul foliar nu este udat, ceea ce limiteaz posibilitatea de transmitere a
germenilor patogeni:
- nu se spal produsele fitosanitare administrate foliar;
- nu se creeaz depozite saline la suprafaa plantelor;
- nu se nregistreaz o rcire brusc a organelor aeriene ale plntelor deci nu mai
intervin restricii n ceea ce privete programul orar de aplicare a udrilor;
- referitor la nflorire, polenizare se produce n condiii mai bune i n consecin
producia va fi mai ridicat;
- fructele sunt mai puin sensibile la putregaiul de tip Botrytis;
- apotul de ap, fiind lent i regulat, sistemul radicular nu mai este supus unor rciri
brute care sunt frecvent responsabile de stressul hidric;
- solul poate fi meninut relativ constant la un nivel al umiditii optim pentru plante.
n raport cu solul:
- n principiu o irigaie prin picurare bine condus nu trebuie s conduc n sol la
atingerea capacitii de saturaie, ceea ce evit degradarea structurii i migrarea
elementelor fine, meninnd astfel o bun aerare a stratului arabil;
- se evit fenomenele de tasare a solului;
- se evit mprocarea plantelor cu particule de sol, micornd astfel riscurile
contaminrii fungice sau bacteriene;
n raport cu alte metode de irigare:
- prin aceast metod se nregistreaz o reducere important a pierderilor prin
evapotranspiraie, pierderile prin percolare nefiind ntodeauna uor de stopat;
- metoda utilizeaz presiuni foarte sczute, ceea ce se traduce n economie de
energie necesar pomprii;
- este puin pretenioas la condiiile de sol, relief, regim hidrologic putnd fi
folosit pe terenuri cu pante mari, denivelate sau cu nivel freatic ridicat;
- poate folosi ap cu un grad mai ridicat de mineralizare, innd cont de faptul c nu
intr n contact direct cu planta;
- automatizarea udrilor se realizeaz cu cea mai mare uurin i cu cele mai mici
costuri n comparaie cu alte metode de udare;
n raport cu ali factori de producie:
- terenul rmne tot timpul accesibil, funcionarea acestui sistem fiind independent
de celelalte operaii de ntreinere a culturilor;
- n cazul sistemului de cultur acoperit cu folie din material plastic, irigaia prin
picurare este singura metod aplicabil;
- permite aplicarea odat cu apa de irigaie a unor produse de fertilizare lichide sau
uor solubile.
n raport cu factorul uman:
- reduce la maximum fora de munc necesar;


166
Principalele dezavantaje ale metodei de udare prin picuare sunt urmtoarele:
- investiie specific ridicat;
- fragilitate ridicat la aplicarea udrilor de ntreinere;
- fiabilitate redus a amenajrii (cca 10 ani);
- pericolul nfundrii picurtoarelor datorat unei filtrri defectuoase a apei, fie
compuilor chimici care prin precipitare se depun pe pereii conductelor i ai
orificiilor picurtoarelor;
- anumite soluri, foarte srace n particule argiloase i prfoase (sub 10%) nu permit
o difuzie lateral suficient, extinderea lateral a bulbului de umezire rmnnd
foarte redus. n msura n care irigaia localizat este indicat n aceste cazuri de
ctre ali factori, se va recurge la microaspersiune;
- n momentul nfiinrii culturii irigaia prin picurare poate fi insuficient pentru
umezirea ntregii suprafee. n aceste cazuri, irigaia prin picurare se va aplica dup
utilizarea temporar a aspersiunii (cazul culturilor de cpuni); aspersiunea va fi
aplicat fie prin intermediu microscoapelor, fie prin intermediul aspersoarelor
clasice, intensitatea de udare neputnd depi 3-4 mm/or.

4.8.3. Componena unei instalaii de irigare prin picurare

O instalaie de irigare prin picurare se compune din urmtoarele pri: ansamblul
frontal, conducte de transport (sau de distribuie, conductele de udare i dispozitivele de
picurare.
Instalaia de irigare prin picurare IUP 1; de fabricaie romneasc, sunt instalaii
disponibile ntr-o gam din ce n ce mai diversificat, fiind oferite i pe piaa romneasc de
ctre numeroi furnizori de echipamente de irigaii, n multiple variante constructive.
Ansamblul frontal are rolul de a asigura protecia i controlul calitii apei, msurarea
i reglarea presiunii i volumelor de ap distribuite n reea etc. (fig.4.15).

Fig.4.15. Ansamblul frontal al instalaiei de udare prin picurare

Este format din: racordul la anten prevzut cu van, apometru, manometru,
limitatoare de presiune i de debit, furtun de legtur la rezervorul de ngrminte lichide,
filtre, dispozitive de automatizare etc.:
- Apometrul msoar debitul sau volumul de ap intrat n reea;
Instalaia IUP 1 este prevzut cu apometru + van contorimetru i van hidraulic
cu site;
- Manometrul indic permanent presiunea de lucru;
- Limitatoarele de presiune i de debit menin n avalul seciunii de amplasare a lor o
presiune i un debit de mrimi aproape constante;
167
Instalaia IUP 1 este prevzut cu un regulator de presiune (D
n
= 100 mm) pentru
limitarea presiunii la maxim 2,5 daN/cm
2
cnd se monteaz n amonte i maxim 1,2
daN/cm
2
/cm
2
cnd se monteaz n aval.
- Rezervorul cu ngrminte lichide asigur distribuirea substanelor fertilizante
pentru suprafaa irigat;
Instalaia IUP 1 este prevzut cu un rezervor de ngrminte chimice de 100 l,
dimensionat pentru Pn 10 daN/cm
2
. Racordul la intrarea apei n dispozitiv se face naintea
filtrului gravimetric, iar introducerea soluiei n reea, n amonte de filtrul cu sit. Pierderea de
sarcin este n acest fel de 0,2 3 mCA.
- Filtrele separ suspensiile minerale sau organice prezente n ap prevenind astfel
pericolul de nfundare a picurtoarelor.
Instalaia IUP 1 este prevzut cu un filtru gravimetric i un filtru cu sit.
Filtrul gravimetric este constituit dintr-un rezervor cu diametrul de 700 mm i
nlimea de 1700 mm. Existnd mai multe fraciuni granulare, apa circul de la pietri spre
nisip. Procentele ntre diversele fraciuni granulare sunt cu aproximaie urmtoarele:
- nisip d = 1 3 mm 150 dm
2
;
- pietri d = 4 8 mm 120 dm
2
;
- pietri d = 10 15 mm 9 dm
2
;
Filtrul cu sit este alctuit dintr-o sit dubl cu ochiuri de 0,315 x 0,2 mm, din inox,
alam sau poliamid. Debitul asigurat este de 4- 6 l/s la o presiune nominal de 6 daN/cm
2
.
Filtrul cu sit asigur reinerea fraciunilor minerale trecute prin filtrul cu nisip i pietri.
Conductele de transport (sau de distribuie) sunt confecionate din material plastic
(PVC rigid pentru conductele subterane i PVC plastifiat pentru conductele pozate la
suprafa); au un diametru de 50 125 mm; alimenteaz cu ap conductele de udare.
Conductele de udare reprezint elementele active ale instalaiei de udare prin picurare.
Sunt confecionate din polietilen i amplasate la suprafaa terenului. n mod curent au
diametrul de 12; 16; 20 i 25 mm i rezist pn la presiunea de 40 daN/cm
2
(presiunea
minim de lucru este de 0,3 1 daN/cm
2
).
Conductele de udare sunt prevzute cu dispozitive de picurare, montate la anumite
distane, n raport de planta care se irig.
Dispozitivele de picurare (picurtoarele) preiau apa din conductele de udare i o
distribuie plantelor. Au rolul de a reduce presiunea apei de la aproximativ 1 daN/cm
2
.
Dup tipul constructiv, dispozitivele de picurare sunt:
- rampe perforate sunt conducte din mase plastice avnd orificii uniform distribuite
pentru trecerea apei pictur cu pictur la suprafaa solului, fig.4.16.

Fig.4.16. Rampe perforate

- picurtoarele dispozitive montate pe rampa de udare, care au rolul distribuiei
picturilor.
Sunt de mai multe tipuri constructive: picurtoare cu traseu lung (elicoidal, icanat sau
sub form de microtuburi), picurtoarele cu traseu scurt, picurtoare autoreglabile, ciclonice,
cu impuls etc.
168
Picurtoarele cu traseu lung sunt cele n care apa parcurge un drum n spiral pierznd
din presiune pn la fenomenul de picurare. Din aceast categorie fac parte microtuburile tip
Tricklon cu orificiul de 0,8 mm.
Picurtoarele cu traseu lung realizeaz o bun uniformitate de udare, avnd o rezisten
mare la nfundare. Sunt ns sensibile la variaiile de temperatur, fapt de care trebuie s se
in seama la programarea udrilor.
n legumicultur i n general n culturile anuale se folosesc picurtoarele ciclonice de
tip Vortex pentru gabaritul lor redus i pentru faptul c nu au pri care se pot aga de culturi
n timpul mutrii.
Picurtoarele autoreglabile menin aproximativ acelai debit de ap pe toat durata
udrii indiferent de variaiile presiunii apei din reaea.
Pentru a realiza udri de calitate picurtoarele trebuie s ndeplineasc mai multe
condiii ntre care dou sunt absolut obligatorii i anume:
- s realizeze debite mici, continui i constante;
- s aib rezisten bun la nfundare.
Diametrele orificiilor picurtoarelor trebuie s fie de la 0,4 la 2 mm. Diametrele mai
mici de 0,7 mm sunt sensibile la nfundare, iar diametrele mai mari de 1,2 mm sunt puin
sensibile la nfundare.

4.8.4. Alegerea tipului de picurtoare

Ca o caracteristic esenial, toate prile componente ale unui picurtor sunt fixe.
Disiparea presiunii este obinut cu ajutorul unor elemente constructive diferite care
asigur pierderi de presiune i deci reducerea curgerii apei la fenomenul de picurare. Aceste
pierderi de presiune pot fi asigurate: prin frecare, prin turbulen, prin deformarea unei
membrane situate pe traseul picurtorului sau la ieire
Debitul nominal al picurtorului este specificat pentru presiunea de 1 bar. n cazul
culturilor legumicole, se utilizeaz n general picurtoare cu debitul de 2 l/or. Picurtoarele
cu debit de 4 l/or se utilizeaz cu precdere n plantaiile pomicole i viticole. Dei se produc
i picurtoare cu debite mai mari (pn la 12 l/or) acestea se folosesc foarte rar.
n ceea ce privete montajul picurtoarelor pe conductele de udare, acesta se poate face
fie n linie, fie n derivaie.
n ceea ce privete calitile intrinseci ale picurtoarelor, intereseaz n mod deosebit
coeficientul de variaie C
v
, care este dependent de tehnologia de fabricaie, fiind cu att mai
important cu ct traseul apei este mai lung.
n ceea ce privete uniformitatea udrii, se recomand ca atunci cnd folosind
picurtoare clasice se obin variaii de debit mai mici de 10% ntre punctul cel mai favorizat i
punctul cel mai defavorizat, s nu se recurg la utilizarea pictoarelor autoreglabile.
Alegerea va depinde de forma suprafeei amenajrii i configuraia terenului, atunci
cnd panta nu depete 4% putndu-se utiliza pictoarele clasice. La pante mai mari de 4% se
recomand folosirea picurtoarelor autoregulatoare.

4.8.5. Determinarea consumului i stabilirea necesarului de ap la udarea
prin picurare

Consumul de ap depinde de felul culturilor, textura solului, intensitatea vntului,
temperatua aerului, precipitaii.
169
n studiul consumului de ap rezultat n urma mai multor experimentri se arat c
metoda de udare prin picurare este foarte avantajoas, deoarece consumul de ap este mic, la
jumtate sau chiar mai puin, fa de metoda de udare pe brazde i aspersiune.
n cazul irigaiei prin picurare, evaporaia este mult mai redus, datorit suprafeei mici
udate numai n jurul plantei. Folosind metoda de udare prin picurare, umiditatea solului se
menine n limitele intervalului activ, astfel c apa nu poate trece cu uurin ntr-o micare
gravitaional care s produc percolarea sub zona radicular.
Pentru uurarea calculelor, percolarea se consider practic nul fa de evaporaie.
Particularitatea calcului normei de irigare i al debitelor specifice de dimensionare o
constituie consumul redus de ap n comparaie cu alte metode, n medie cu 30 50 % pentru
culturile n rnduri dese (legume) i cu 50 90% pentru culturi cu distana dintre plante
variind ntre 3 i 6 m. Abaterile de la aceste valori apar datorit condiiilor de lucru, vrstei
plantei i climatului existent. Realizarea acestor economii se datoreaz controlului riguros al
apei.
Repartiia umiditii n profilul solului este mai favorabil plantelor, fcndu-se n
acelai timp o bun aerisire a solului. Aceast reducere este posibil n condiiile micorrii
suprafeei active udate, n comparaie cu alte metode de udare. n cazul irigaiei prin picurare,
necesarul de ap trebuie privit att sub aspectul volumului de ap necesar anual la ha norma
de irigaie ct i sub aspectul debitelor specifice de dimensionare a amenajrii de irigaie
prin picurare.
Cultura nu acoper cu un covor complet, ntreaga suprafa, gradul de acoperire fiind
variabil n diverse stadii de vegetaie ale plantei. Blidaru, V., Pricop Gh., Wehry, A., 1981,
admit c norma de irigaie pentru udarea prin picurare este o fraciune din norma de irigaie
dat prin metode clasice (brazde, aspersiune), proporional cu suprafaa medie umbrit de
cultur, raportat la ntreaga suprafa a plantaiei:
M
p
= M
c
unde: M
p
este norma de irigaie la udarea prin picurare;
- procentul mediu de suprafa umbrit de cultur;
T
t
i i
=
o
o

i
procentul de suprafa umbrit de cultur n perioada t
i
;
T = ti durata de calcul a cosumului;
M
c
norma de irigaie n cazul metodelor clasice de udare.
Atunci cnd irigaia prin picurare este singura surs de ap (climat foarte uscat sau
sever) valoarea M
c
se multiplic cu un coeficient 1,1 datorit aa-numitului efect de oaz.
n cazul n care irigaia are un rol complementar (cazul condiiilor climatice din
Romnia) se propune ca acest factor de multiplicare s fie 1 sau chiar inferior aceste valori,
pe criteriul posibilitii migrrii apei n zona de consum. Problema debitelor specifice de
dimensionare a unei amenajri de irigaie prin picurare este mai complex; trebuie inut cont
de tipul amenajrii, lucru ce conduce la anumite frecvene ale udrii i de asemenea trebuie
inut cont de scopul irigaiei care poate fi asigurarea ntregului necesar de ap al plantelor sau
numi completarea unui deficit. Atunci cnd tipul de amenajare permite udri la intervale scurte
de 1 3 zile (de exemplu, amenajri cu ntreaga reea fix), irigaia va trebui s satisfac
consumul maxim (cu asigurarea de calcul). innd cont de mrimea suprafeei umbrite de
cultur () i de efectul de oaz ( 1,1) se poate deduce urmtoarea formul a debitului
specific de dimensionare:
u
zi zi
iu
t
n E
q
o 7 , 27
=
170
n care:
q
iu
- debitul specific de dimensionare a instalaiei de udare, n l/s ha;
E
zi
evapotranspiraia potenial zilnic maxim cu asigurarea de calcul, exprimat n
mm;
n
zi
numrul de zile ntre dou udri;
t
u
durata udrii n ore.

La nivelul ntregii amenajri, debitul specific n aceleai condiii este :

zi
zi
sp
t
E
q
o 78 , 27
=
n care:
q
sp
este debitul specific de dimensionare a unei amenajri, n l/s ha;
t
zi
durata zilnic de udare, n ore.
Dac suprafaa este cultivat cu mai multe tipuri de plante se calculeaz o medie
ponderat a valorilor q
spi
n funcie de fiecare plant.
n cazul n care frecvena udrilor este mai mic, 5 10 zile, iar irigaia are rol
complementar, evaporaia zilnic E
zi
se nlocuiete cu D
zi
(deficitul de umiditate zilnic maxim
cu asigurarea de calcul), iar valoarea coeficientului se ia egal cu unitatea.
Valoarea deficitului poate fi stabilit pe o durat mai mare (de exemplu o decad sau o
lun).
u
zi zi
iu
t
n D
q
o 78 , 27
=
zi
zi
sp
t
D
q

=
o 78 , 27

n care:
D
zi
este deficitul mediu zilnic pentru o durat t
d
(n mm);
d
td
zi
t
D
D =
D
td
deficitul de umiditate (mm) pe durata t
d
cu asigurare de calcul;
t
d
- durata pe care se calculeaz bilanul apei pentru stabilirea deficitului de umiditate
(zilnic): t
d
pote fi o decad sau o lun.
Cunoscnd debitul specific q
iu
i q
sp
, debitul de dimensionare Q se calculeaz cu
relaia:
u u
sp
C
q S
Q
q

=
n care:
Q este debitul de calcul, n l/s;
S suprafaa brut (total) a zonei amenajate (ha);
q
sp
debitul specific n sensul celor artate mai sus (l/sha);
C
u
coeficientul de uniformitate a udrii, (de exemplu nn sensul dat de Christiansen).
Uniformitatea udrii se refer la zonele efectiv umectate;

u
randamentul udrii.
Relativ la valoarea consumului de aspersiune, situaia se prezint dup cum urmeaz:
- la livezi tinere neintrate pe rod, 10 20% din norma de irigaie;
- la livezi pe rod, 40 60% din norma de irigaie;
- la arbuti, flori, legume, 60 80% din norma de irigaie.
171
Raportul dintre apa distribuit prin irigare i cea evaporat este sczut n prima parte a
sezonului i crete spre sfritul verii. Principalul efect al creterii frecvenei irigaiei este
ridicarea nivelului minim de umiditate obinut la sfritul unei singure udri.
Pentru Romnia, udarea prin picurare se consider c are perspective pe nisipuri i pe
terenuri cu textur nisipoas din Cmpia Romn, i n Dobrogea, n primul rnd n plantaiile
vitipomicole i apoi n culturile de legume ca i n zonele deficitare n surse locale de ap
(Podiul Moldovei). Dac se ine cont c sunt terenuri cu textur nisipoas, unele din ele
nevalorificate suficient, putem considera necesarul de ap ca fiind egal cu 80 90% din
evapotranspiraia potenial (Blidaru, V., Pricop Gh., Wehry, A., 1981- citai de Plea I i
Cmpeanu S. - 2005).

4.8.6. Calculul elementelor regimului de irigare prin picurare

n calculul elementelor regimului de irigare trebuie s se in seama de unele
particulariti ale metodei de udare prin picurare legate de gradul de acoperire al terenului i
de suprafaa efectiv umezit.
Aplicarea udrilor la aceast metod se pot face n dou moduri:
- continuu, zi de zi
- sub forma normelor de udare, adic aplicate la intervale de cteva zile.
Norma de udare se determin cu ajutorul relaiei cunoscute, la care se intervine cu un
coeficient de reducere :
m = 100 HDA(CC-P
min
)
n care:
H este stratul de sol umezit, n m (mult mai redus dect la metodele clasice de udare);
depinde de cultur i de stadiul de vegetaie;
fraciunea de sol efectiv umezit; depinde de textura solului, distana ntre
conductele de udare, distana ntre picurtoare i de debitul de picurare i implicit este impus
de cultura irigat i de stadiul de vegetaie al acesteia.
Cu ct debitul picurtorului este mai mare, textura mai fin i distanele ntre
conductele de udare i picurtoare sunt mai mici, cu att se apropie de 1.
De obicei coeficientul are valori cuprinse ntre 0,20 i 0,40. De aceea norma de udare
prin picurare este de 100 400 m
3
/ha (mai mare la culturile semnate n rnduri dese i mai
mic la pomi i vi de vie).
Norma de irigare se calculeaz folosind metoda cunoscut.
Intervalul dintre udri depinde, ca i la celelalte metode de udare, de ritmul
consumului de ap din sol i de precipitaiile czute.
Se calculeaz cu relaia:
ETRO
p
= (+)ETRO

z p
p ETRO
m
T

=
n care:
m norma de udare prin picurare, n m
3
/ha;
ETRO
p
consumul de ap la udarea prin picurare;
P
z
precipitaiile medii zilnice, n m
3
/hazi;
coeficient care ia n considerare efectul de oaz al fiei umezite (de
obicei =0,10);
raportul dintre suprafaa umbrit de cultur i suprafaa total cultivat;
172
ETRO consumul mediu zilnic de ap al culturii n cazul metodelor clasice de udare,
n m
3
/ha zi.

4.8.7. Elemente tehnice ale metodei de udare prin picurare

Suprafaa elementar de udare. Acest element este direct dependent de culturile care
se ud. Din aceast cauz, la fiecare plant trebuie s fie prevzute picurtoare cu debite astfel
calculate nct s conduc la acoperirea necesarului de ap. Prin picurarea la baza tulpinii sau
de la oarecare nlime se creeaz n sol un bulb de umectare, datorit micrii tridimensionale
a apei. Acest bulb de umectare este de anumite forme i mrimi, care depind de textura
solului, debitul picurtorului, umiditatea solului, timpul de udare.
Diametrul bulbului de umectare are urmtoarele valori orientative, n funcie de textura
solului:
- sol uor (nisipos) 0,40 0,80 m;
- sol lutos 0,60 1,20 m;
- sol argilos 1,00 2,00 m.
Spre deosebire de sistemele cu picurtoare, rampele perforate debiteaz ap ntr-o
rigol de o anumit lungime. Distana dintre rampe se ia egal cu distana dintre rndurile de
plante i variaz n funcie de culturi: 1,2 1,8 m, 6 m i 4 8 m (legume, vi de vie i
respectiv pomi).
Debitul unui picurtor q
p
(debitul elementar)
Fiecare plant primete, cu ajutorul sistemului de udare prin picurare, apa necesar
dezvoltrii ei. La conductele de udare, debitul se calculeaz astfel nct n timpul de udare s
se poat distrbui norma de udare cerut de plant i determinat anterior prin diferte metode.
De obicei, fiecrei plante i corespunde un picurtor (la legume), dar sunt cazuri cnd pentru a
satisface necesarul de ap sunt necesare mai multe picurtoare (la pomi). Pentru un picurtor,
debitul elementar atinge valori de 1 12 l/h (frecvent 2-4 l/h), astfel nct s se fac numai sub
form de picturi. Pe o conduct de udare, debitul picurtoarelor variaz n funie de presiune,
astfel nct la captul amonte debitul este mai mare i descrete treptat spre aval, ncercndu-
se totui s se distribuie, cu ajutorul picurtoarelor, un debit uniform. La conductele perforate
debitul elementar este mai mare, ajungnd pn la valori de 70 l/h.
n cazul acestei metode se realizeaz condiiile udrii prin brazde, dar cu randament
mult mai bun al udrii i un control riguros al distribuiei apei.
Distana dintre picurtoare (d
p
)
Pentru umezirea unei fi continui, distana dintre picurtoare este n funcie de raza de
umectare a picurtoarelor, iar aceasta depinde la rndul ei de mrimea debitului de picurare i
de textura solului.
Distana dintre picurtoare are valori ntre 0,2 2,00 m, fiind direct proporional cu
debitul picurtorului i cu creterea coninutului de argil fizic al solului corelat cu distana
dintre plante. n tabelul 1. se prezint recomandri privind distana ntre picurtoare n funie
de debit i de textura solului.
Deoarece distana dintre picurtoare este indisolubil legat de repartiia apei n sol, n
cele ce urmeaz se vor prezenta cteva aspecte referitoare la aceast problem.
Apa care ptrunde n sol, fiind distribuit sub form de picturi, va fi supus aciunii a
dou fore:
1. Potenialul gravitaional care se exercit pe direcie vertical descendent;
2. Potenialul matricial (forele de suciune) care urmare a gradientului umiditii
solului se exercit n diverse direcii depinznd de zonele de consum de ap n
raport cu zonele aprovizionate.
173
Rezultatul acestor fore conduce la constituirea n jurul punctului de picurare a unui
volum de sol umidificat numit bulb de umezire.
Se cere ca sistemul de irigare prin picurare s fie astfel conceput nct bulbul de
umezire s se formeze n zona de dezvoltare al rdcinilor plantei. Se poate considera ns n
acelai timp c mai ales n cazul culturilor anuale, sistemul radicular al plantei va avea
tendina de dezvoltare n zona bulbului de umezire. Aceste interaciuni nu pot fi cuantificate
cu suficient precizie dect innd cont de numeroi parametri ce caracterizeaz o situaie
concret. n consecin, nu se pot elabora reguli cu aplicabilitate total n orice situaie.
Eficacitatea udrii prin picurare este direct legat de parametrii solului:
- textura; difuzia lateral va fi cu att mai dezvoltat cu ct solul va conine o
proporie mai mare de particule fine;
- structura; solurile cu o structur discontinu, cu fisuri i crpturi, cu un procent
ridicat de argil gonflabil, nu asigur o bun difuzie lateral a apei. Prin reglarea
densitii picurtoarelor i a timpilor de udare se pot regla temporar aceste
neajunsuri dar aceast modalitate de rezolvare a problemei nu este recomandabil;
- starea de umiditate a solului; solul trebuie meninut la un nivel al umiditii care
s faciliteze difuzia lateral.
Se cunoate c la metoda de udare prin picurare, ngrmintele solubile sunt dizolvate
i distribuite pe teren odat cu apa de irigat. Din aceast cauz studiul repartiiei apei n sol se
refer i la studiul distribuiei srurilor pe profilul solului.
Concentraia n sruri solubile, inclusiv cele aduse prin fertilizare, are tendina de
cretere gradual, dac coninutul de sare din sol sau ap este ridicat. Aceast tendin se
remarc n punctul superior de contact al fronturilor de umezire, iar micarea descendent a
apei are tendina de filtrare a unei pri din surplusul de sruri. Dac capacitatea de infiltraie a
srurilor este mare i micarea lateral a apei este redus (solul nisipos), devine esenial o
micorare a spaiului dintre picurtoare.
Pentru c azotul i fosforul nu sunt egal solubilizate, nu pot fi uniform distribuite n sol
deoarece micarea fosforului mpreun cu apa este limitat n timp ce azotul se mic uor.
Metoda de udare prin picurare se folosete pentru a asigura plantelor o cantitate de ap
la intervale scurte, uneori chiar zilnice. Se mpiedic, n acest fel, acumularea de sruri n sol
i creterea tensiunii osmotice n intervalul dintre udri. Astfel udarea prin picurare permite
folosirea apei cu un anumit grad de salinitate.
n funcie de debitul picurtorului i de textura solului irigat, distana dintre picurtaore
se prezint n tabelul nr.4.8.
Tabelul nr.4.8.
Distana ntre picurtoare n funcie de debit i de textura solului

Distana ntre picurtoare (m) la textura Debitul
(l/h) Grosier Mijlocie Fin
1,5 0,20 0,50 0,90
2 0,30 0,70 1,00
4 0,60 1,00 1,30
8 1,00 1,30 1,70
12 1,30 1,60 2,00

Pentru umectarea la plant (n cazul pomilor fructiferi i viei de vie), distana ntre
picurtoare se ia egal cu distana dintre plante pe rnd.

174
Numrul de picurtoare la o plant (N
p
).
Se stabilete n funcie de consumul de ap al plantelor, de densitatea de plantare i de
felul culturii:
- pentru via de vie: 14 picurtoare (frecvent 2) la fiecare butuc;
- pentru pomi fructiferi 1- 10 picurtoare (frecvent 4) la fiecare pom.
Distana dintre picurtor i tulpina pomilor sau arbutilor trebuie s fie egal cu raza de
umectare a picurtorului. Distana mai mic de 50% din aceast raz provoac dereglri n
dezvoltarea rdcinilor plantelor. Pentru culturile semnate n rnduri dese (culturi anuale de
cmp i ser) trebuie evitat amplasarea picurtorului lng plant deoarece zona saturat ce
se formeaz n imediata apropiere a picurtorului este duntoare rdcinilor care i pierd n
acest mediu funcia de absorbie.
Distana dintre conductele de udare (d
cu
).
La via de vie i la pomii fructiferi, distana ntre conductele de udare este de obicei
egal cu distana dintre rnduri.
La legume, distana ntre conductele de udare poate s fie de 1,4 3 m la castravei,
tomate, varz i de 1,6 1,8 m la salat, ridichi, ceap, verdeuri etc.
Lungimea conductei de udare (L
cu
)
Se stabilete n funcie de lungimea parcelei ocupat de cultur i de condiiile
ncadrrii n pierderile de sarcin admise (Criteriul Chriastiansen: pierderile de presiune s nu
duc la o depire a diferenei de 10% ntre debitele amonte i aval). Lungimea conductei de
udare este cuprins, de regul, ntre 50 i 200 m.
Durata udrii prin picurare (t
p
)
Se determin cu formula:
p
p cu
p
q
d d m
t

=
n care:
t
p
este durata udrii prin picurare, n h;
m norma de udare, n mm col. ap;
d
cu
distana ntre conductele de udare, n m;
d
p
distana ntre picurtoare, n m;
qp debitul unui picurtor, n l/h

4.8.8. Calitatea udrii prin picurare. Uniformitatea udrii

Calitatea udrii prin picurare depinde de presiunile apei din conducte (maxim i
minim), care influeneaz debitele de picurare, de calitatea execuiei picurtorului i de
numrul de picurtoare la o plant.
Coeficientul de uniformitate (C
c
) se determin astfel:
med
v
p
u
q
q
C
n
C
min
27 , 1
1 100
|
|
.
|

\
|
=
n care:
n
p
este numrul de picurtoare la o plant;
q
min
, q
med
debitele, minim i mediu, corespunztoare picurtoarelor situate la captul
aval al conductei de udare i la 0,4 L
cu
fa de captul amonte;
C
v
coeficientul de variaie care reflect calitatea de execuie a picurtorului (este
specific fiecrui tip de picurtor), n %.
Se consider o uniformitate de udare corespunztoare cnd C
u
>85%.
175
4.8.9. Tipuri de amenajri pentru metoda de udare prin picurare

Schema unei amenajri de udare prin picurare este asemntoare cu cea a ubui plot de
irigaie prin aspersiune.
Dup tipul lor amenajrile pot fi: fixe i mobile.
Amenajrile de tip mobil sunt utilizate la irigarea culturilor legumicole. Se compun
dintr-o conduct de transport cu C = 20 mm i conducte de udare cu C = 16 mm.
Conducta de transport poate avea dou ramificaii (fiecare n lungime de cca. 216 m),
dispuse la o distan de 90 m, iar conducta de udare are o lungime de 45 m.


Fiecare ramificaie a
conductei de transport este
prevzut din 24 n 24 m cu
racorduri scurte prevzute cu
robinete la care se cupleaz
conductele de udare.

Fig.4.17. Tipuri de amenajri
pentru irigaii prin picurare:
1 anten, 2-ansamblu frontal, 3-
conduct de transport, 4- robinet, 5-
conduct de udare, 6-direcia de mutare

Se precizeaz c aceste dimensiuni sunt date cu titlu de exemplu, n practic ele
trebuind adaptate la configuraia suprafeei amenajate.
Amenajrile de tip fix, specifice pomilor fructiferi i viei de vie sunt asemntoare
celor mobile cu deosebirea c toate elementele instalaiei rmn fixe pe teren n ntreaga
perioad de vegetaie.


4.9. REELE DE COUDUCTE SUB PRESIUNE N SISTEMELE DE IRIGAII

Reeaua de conducte sub presiune reprezint ansamblul de conducte amplasate
subteran, sub adncimea de nghe (n Romnia adncimea de nghe este cuprins ntre 0,8-
1,1 m).
Suprafaa amenajat este mpri n ploturi deservite de o staie de punere sub
presiune (SPP). Conductele au rolul de a transporta apa de la staia de repompare sau din
canalul de aduciune la aripa de udare, la o presiune corespunztoare funcionrii optime a
aspersoarelor. Se cunosc reele de joas presiune P = 3 - 4 daN/cm
2
, respectiv, reele de nalt
presiune, P = 6 - 7 daN/cm
2
.

4.9.1. Tipuri de reele de conducte subterane

1. Reelele ramificate sunt cele mai rspndite, ns prezint o serie de dezavantaje:
- nu menin o presiune uniform n reea;
- favorizeaz depunerea aluviunilor;
- oblig scoaterea din funciune a reelei din aval n cazul apriiei unei defeciuni.
Reelele ramificate pot fi rectangulare pentru suprafee intinse i sistematizate sau
nerectangulare, utilizate n cazul condiionrii sursei de ap.
176
Exemple de retele de conducte subterane ramificate: plot de irigaii cu reea de
conducte subterane ramificat, simetric i SPP amplasat n centrul de greutate al suprafeei
(fig.4.18.).

Fig.4.18. Reea de conducte subterane ramificat simetric

Dac suprafaa terenului amenajat pentru irigaii nu este orizontal amplasarea staiilor
de punere sub presiune SPP se face n zonele cele mai nalte ale terenului, oferind astfel un
plus de presiune n reeaua de conducte subterane, rezultnd reele de conducte ramificate
asimetrice. (fig.4.19).

Fig.4.19. Reele de conducte subterane sub presiune ramificate:
a SPP amplasat asimetric; b SPP amplasat la marginea plotului

2. Reelele inelare sunt mai scumpe, nsa pot fi folosite optim pe suprafee mari, n
combinaii cu reeaua ramificat.

Sunt superioare reelelor ramificate,
deoarece permit alimentarea unui hidrant
din dou direcii, oferind n acelai timp
posibilitatea asigurrii presiunii i
debitelor.Fig.4.20. Reele de conducte subterane sub
presiune inelare
177

3.Ree1e mixte de conducte subterane sub presiune combin dezavantajele reelelor
ramificate cu avantajele reelelor de conducte inelare. (fig.4.21).Eficiena amenajrii de irigaie este
dat i de forma i tipul reelei de conducte
subterane.

Fig.4.21. Reele de conducte subterane mixte

O reea de conducte subterane trebuie s asigure urmtoarele:
- posibilitatea readaptrii la condiii noi, ce pot aprea pe parcursul exploatrii, cum ar
fi schimbarea metodei de udare sau a echipamentului de udare;
- un consum energetic minim,
- o funcionare corect a ansamblului hidrotehnic al sistemului.
Avantajele reelei de amenajare cu conducte subterane sunt:
- economie de ap;
- reducerea suprafeei de teren ocupate;
- condiii mbunatite de exploatare.
Reelele de conducte subterane sunt realizate din:
- mase plastice, polietilen, policlorur de vinil, avnd un sisterm de mbinare tip muf
i etanare cu gamitur de cauciuc ;
- azbociment clasa 6/12, pentru o presiune de regim de 6 daN/cm
2
i clasa 10/20.
pentru o presiune mai mare, mbinare cu muf i inele de cauciuc; (fig.4.22.).
Cele mai utilizate conducte subterane folosite n sistemele de irigaii din ara noastr
sunt cele din azbociment.

Fig.4.22. Imbinarea tuburilor din
azbociment
1- tub din azbociment;
2 - manon;
3 - garnituri din cauciuc
178
ntrebri:

1. Definii indicii hidrofizici care determin accesibilitatea apei pentru plante.
2. Definii regimul de irigaie i precizai elementele componente.
3. Ce reprezint norma de irigaie i norma de udare, i care este legtura dintre
ele.
4. Ce este un sistem de irigaie i care sunt elementele sale componente.
5. Care sunt indicii calitativi ai apei pentru irigaii i valorile admise pentru
utilizarea sursei respective de ap.
6. Ce nelegei prin metode de udare i care sunt principalele metode de udare
folosite.
7. Avantajele i dezavantajele metodei de udare prin aspersiune.
8. Enumerai i descriei sumar componentele unei instalaiei de udare prin
aspersiune.
9. Avantajele i dezavantajele udrii localizate prin picurare.
10. Componena unei instalaii de udare prin picurare.
11. Elementele tehnice ale udrii prin picurare.

BIBLIOGRAFIE

1 Blidaru V. i col. - Amenajri de irigaii i drenaje, Ed.Interprint,
Bucureti, 1997
2 Constantin E.,
Mrcineanu Fl.
- Rolul mbuntirilor funciare n dezvoltarea rural
durabil, Ed.Cartea Universitar, Bucureti, 2005
3 Ceauu N. i col. - mbuntiri funciare, E.D.P., Bucureti, 1976
4 Cismaru C, Gabor V. - Irigaii, Ed.Politehnium, Iai, 2004
5 Gheorghiu I.M. - mbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1964
6 Man T.E. i colab. - Hidroamelioraii, Ed.ApriliaPrint, Timioara, 2007
7 Measnicov M. - Imbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1975
8 Nicolau C.i col. - mbuntiri funciare. EDP, Bucureti, 1970
9 Plea I. i col. - mbuntiri funciare i irigarea culturilor. Lucrri
practice, USAMV, AMC, Bucureti, 2000
10 Plea I., Cmpeanu S. - mbuntiri funciare, Ed.Crisbook Universal,
Bucureti, 2001
11 Savu P. i col. - mbuntiri funciare i irigarea culturilor. Lucrri
practice. Ed.Ion Ionescu de la Brad, Iai, 2005
12 Savu P, Bucur D. - Organizarea i amenajarea teritoriului agricol cu
lucrri de mbuntiri funciare. Ed.Ion Ionescu de la
Brad, Iai, 2002
13 Stncescu L.i col. - ndrumtor tehnic pentru lucrri de mbuntiri
funciare. Ed.Ceres, Bucureti, 1984
14 Vermaier L., Jobling G.A. - Lirrigation localisee. O.N.U. pour lalimentation et
lagriculture, Rome, 1983
15 Wehry A. , Panu H. - Amenajri hidroameliorative, Ed. ApriliaPrint,
Timioara, 2008


179
UNITATEA DE NVARE -V

AMENAJRI PENTRU COMBATEREA EXCESULUI DE AP

Cuvinte cheie: exces de ap, drenaj de suprafa, drenaj subteran, schema cadru de
amenajare a bazinului hidrografic, lucrri principale de drenaj, lucrri
secundare (tehnici asociate), canale colectoare, canale de intercepie a
apelor exterioare, canale de transport i evacuare, durata admisibil a
excesului de ap, forma seciunii transversale a canalelor, reeaua
hidrodinamic a drenurilor subterane, rezistena de intrare a apei n dren,
adncimea de pozare a drenurilor, norma de drenaj, materiale filtrante
pentru drenuri.

Rezumat:
Exploatarea agricol a terenurile cu exces de ap prezint limitri severe i de aceea
sunt necesare amenajri care s colecteze i s evacueze apa n exces. Excesul de ap se
produce atunci cnd umiditatea solului depete capacitatea de cmp pentru ap i crete
n intensitate pn la starea de bltire la suprafaa terenului. Colectarea i evacuarea
excesului de ap de la suprafaa terenului se face prin lucrri principale de drenaj de
suprafa favorizate de aplicarea tehnicilor asociate de drenaj pe suprafaa parcelei
hidrologice (solei).
Colectarea excesului de ap din sol const de obicei n coborrea i meninerea
nivelului apei freatice la adncimea corespunztoare normei de drenaj, folosind drenuri
tubulare subterane orizontale. Acestea sunt de dou categorii: drenuri absorbante sub
form de tuburi cu spaii sau perforaii prin care excesul de ap din sol ptrunde n dren i
drenuri colectoare care preiau apa din drenurile aborbante i o transport spre un canal.
Pentru ndeplinirea rolului lor drenurile absorbante trebuie pozate la o astfel de adncime
care s determine realizarea normei de drenaj.
Elementele tehnice ale unei amenajri de drenaj sunt: debitele specifice de evacuat,
debitele de dimensionare a elementelor componente, criteriile de drenaj subteran,
dimensionarea hidraulic a drenurilor, elementele tehnologice caracteristice drenurilor,
alegerea i dimensionarea filtrelor la drenuri.Corectarea dinamicii defavorabile a factorilor naturali fa de activitile social-
economice prin care se reduc degradrile de mediu produse de cauze naturale sau activiti
antropice se face prin aplicarea unor lucrri de ingineria mediului.
Protecia solului i a resurselor de ap presupune perfecionarea unor tehnici de
mbuntiri funciare care s regularizeze regimul de ap i sruri din sol.
Asigurarea biodiversitii deosebit de variat n ecosistemele din zonele cu exces
de ap a supus reconsiderarea politicii privind utilizarea economic a acestor terenuri. n
acest scop trebuie fcut o difereniere clar ntre terenurile cu folosin agricol a cror
valorificare este stnjenit de umiditate excesiv i terenurile din categoria neproductiv
cauzat de exces de ap. Acestea pot fi introduse n exploatarea economic pe baza unor
studii ecologice amnunite care s prevad msura cu care amenajarea terenului este
favorabil economic i ecologic. Frecvent n astfel de cazuri se prevede constituirea unor
arii protejate n care ecosistemele naturale s evolueze dup legile proprii.
180
5.1. NECESITATEA I OPORTUNITATEA LUCRRILOR DE DRENAJ

Scopul lucrrilor de drenaj. Ca domeniu component al lucrrilor de mbuntiri
funciare, drenajul terenurilor agricole se ocup cu ntregul complex de msuri i lucrri
pentru prevenirea i combaterea excesului de ap de la suprafaa solului i din profilul
acesteia.

Terminologia utilizat n drenaj. Evoluia cunotinelor tehnice privind circulaia
apei prin medii poroase a impus corectarea unor elemente din tehnica drenajului cu scopul
de a exista o coresponden direct ntre elementul definit i noiunea exprimat de acesta.
Astfel, n tehnica tradiional se definea prin termenul desecare, ansamblul lucrrilor
aplicate pentru combaterea n general a excesului de ap indiferent de cauza creia i se
datoreaz.
Pentru precizarea spaiului n care se produce excesul de ap se utiliza acelai
termen desecare pentru excesul de ap produs la suprafaa solului i termenul drenaj
pentru excesul de ap produs pe profilul solului.
Extinderea colaborrii tiinifice i tehnice pe plan internaional a impus
modernizarea att a limbajului ct i a standardelor de proiectare i execuie a lucrrilor
lund drept model experiena tehnic a rilor occidentale dezvoltate. n acest cadru
terminologia folosit definete prin drenaj de suprafa lucrrile de combatere a
excesului de ap de la suprafaa terenului (sinonim cu desecarea) i termenul de drenaj
subteran care reflect lucrrile de colectare i evacuare a excesului de ap din profilul
solului.

Excesul de ap se produce temporar cu intensiti variabile i cu efecte defavorabile
variabile. n condiiile rii noastre umiditatea excesiv se produce de obicei primvara i
la nceputul verii ceea ce mpiedic declanarea sezonului de exploatare agricol cu efecte
asupra diminurii produciei i calitii acesteia.
O particularitate climatic generat de schimbrile climatice globale const n
producerea unor fenomene extreme atipice. Acestea se manifest fie sub forma unor
precipitaii foarte intense care produc inundaii, fie sub forma unor temperaturi extrem de
ridicate care genereaz secet atmosferic i pedologic.
Excesul de ap dac se produce n perioada verii poate s determine distrugerea
culturilor i degradarea proprietilor fizice ale solului.
Principalele cauze ale excesului de umiditate sunt:
- precipitaiile (32%),
- precipitaii i ap freatic (26%),
- ap freatic (17%),
- inundaii (10%).
- terenurile cu soluri saline i alcalice cu exces de umiditate (6%).

5.1.1. Cauzele excesului de umiditate

Producerea excesului de umiditate n ara noastr este strns legat de
caracterizarea climatic a teritoriului.
Avnd un relief distribuit n trepte concentrice i o aezare la limitele de
manifestare a unot tipuri climatice diferite (continental, excesiv continental, maritim) clima
rii noastre prezint o mare variaie ceea ce impune o diversitate de msuri
hidroameliorative.
Teritoriul rii noastre este supus influenei barice a dou centre de mare presiune:
- anticiclonul subtropical din Atlanticul de Nord;
- anticiclonul subpolar din Siberia.
181
Aceasta face ca pe fondul climatului temperat continental al rii s se manifeste
influena oceanic n Nord i Nord-Vest, mediteranean n Sud-Vest i extrem de
continental n Sud i Sud-Est.
n funcie de distribuia i variaia principalelor elemente climatice, pe teritoriul
rii deosebim mai multe zone n care cauzele excesului de umiditate se manifest diferit.
Zona umed caracterizat prin: P = 600 - 1000 mm/an, ETP = 550 700 mm/an,
T
med.an.
= 4 9
0
C. Bilanul apei n sol se poate exprima prin relaia: rP/E >1, n sol
predominnd circulaia descendent a apei.
Zona subumed caracterizat prin: P = 450 700 mm/an, ETP = 650 750 mm/an,
T
med.an.
= 8 11
0
C. Ploile au un caracter torenial deseori; trecerea de la iarn la var este
relativ rapid ceea ce face ca topirea zpezilor s se fac brusc, producnd inundarea
terenurilor. De regul, bilanul apei n sol reflect caracterul de instabilitate al umiditii
solului: rP/E
>
<
1
Zona semiarid (secetoas) caracterizat prin precipitaii reduse (P<550 mm/an) dar
cu caracter torenial, ETP = 700 800 mm/an, T
med.an.
= 10 11,5
0
C. Aici bilanul apei n
sol reflect deficitul de umiditate existent n sol, rP/E <1
Analiza manifestrii excesului de umiditate a permis evidenierea principalelor
cauze ale acestui proces (STAS 9539/74):
- precipitaiile czute pe suprafaa amenajat;
- precipitaiile czute pe suprafeele nvecinate i care se scurg pe suprafaa
amenajat;
- apele din pnza freatic;
- infiltraiile prin dig i pe sub dig;
- excesul de ap provenit din irigaii, amenajri piscicole, etc.;
- inundaiile.
Precipitaiile constituie cauza principal a excesului de umiditate n ara noastr,
manifestndu-se diferit n funcie de zona climatic.
Cauza principal a formrii norilor, plecnd de la umiditatea coninut n aer i
transformarea norilor n ploaie, este rcirea masei de aer, proces de origine dinamic. De
fapt, norul este o mas de aer coninnd n suspensie un mare numr de mici picturi cu =
1 20 , distanate la cca. 1 mm ntre ele. Ploaia este format din picturi cu de 0,5 2,0
mm, deci de circa un milion de ori mai mare.
Prin concentrarea micilor picturi de ap n jurul unor nuclee solide (particule de
ghea, nuclee higroscopice de NaCl, CaSO
4
, MgCl existente n suspensie n aer) se
formeaz pictura de ploaie care cade spre suprafaa terenului.
Principalele caracteristici ale unei ploi sunt: durata, cantitatea i intensitatea.
Din totalul unei ploi care cade la un moment dat, o parte este reinut de ctre
vegetaie (pn la 10-25%, n cazul pdurilor) cu att mai mult cu ct nveliul vegetal este
mai bine reprezentat.
Volumul ploii care cade pe sol se mparte ntre infiltraie i scurgere, dup raportul
dintre pluviometria instantanee i capacitatea instantanee de infiltrare a apei n sol. Cu ct
pluviometria instantanee este mai mare fa de viteza de infiltraie instantanee, cu att
volumul apei care rmne la surafaa terenului este mai mare. Se apreciaz c la ploile
obinuite, la suprafaa solului rmne un strat de ap cu grosimea de 2,5 5,0 mm.
n condiiile de pant a reliefului, apa reinut la suprafaa terenului d natere
scurgerii de suprafa.
Caracterizarea acestui proces se face prin coeficientul de scurgere (k
s
, ) care
reprezint raportul dintre volumul apei scurse pe sol i volumul apei czute. Valoric, k
s
are
valori subunitare, cu o singur excepie: suprapunerea ploii cu topirea zpezii.
Cnd pluviometria instantanee este mai mic dect viteza de infiltraie instantanee
se produce absorbia complet a apei de ploaie, fr s apar fenomene de scurgere. Dac
182
pluviometria este mai mare, se poate produce la o anumit adncime n sol, un strat de ap
cu grosimea h care poate crete pn la suprafaa terenului.
n cazul ploilor toreniale, de scurt durat are loc o ecurgere intens imediat la
nceputul ploii. Ploile slabe, de lung durat provoac scurgerea numai dup un anumit
timp de la nceperea lor.
Apa freatic constitue o cauz a excesului de umiditate frecventg pe luncile
rurilori n cmpiile joase. Dac franjul capilar al pnzei freatice ajunge n zona
superioar a stratului radicular de sol, acesta poate produce exces de umiditate cu att mai
intens cu ct ajunge mai aproape de suprafaa terenului. Adncimea de la care apa freatic
poate produce exces de umiditate n sol se poate identifica cu adncimea critic, aceea de
la care nu se pot forma depuneri de sruri n sol sau debitul capilar nu depete 1 mm/zi.
Dup Kovda, pentru climatul continental i soluri argiloase, adncimea critic este:
(cm) 15 8 170 + = T H
cr

n care: T temperatura medie anual,
0
C.
La o adncime oarecare H mai mic dect H
cr
, debitul rezultat din pnza freatic va
fi:
n
cr
H
H
q q ) 1 (
0
=
n care: q
0
intensitatea evapotranspiraiei la suprafaa solului saturat, adic la
suprafaa liber a apei;
n coeficient cu valoarea 1-3, de obicei 2.
Legea Jurin-Borelli precizeaz c nlimea ascensiunii n capilare rotunde este dat
de relaia:
d
x
g
h
1 4
o

=
n care: tensiunea superficial a apei;
densitatea apei;
g acceleraia gravitaional;
d diametrul mediu al porilor, cm.

n condiiile rii noastre, adncimea apei freatice de 1-3 m poate produce
fenomene de exces de umiditate pe terenurile respective. La adncimi mai mari, 3-5 m,
nivelul freatic nu asigur alimentarea cu ap dect a bazei orizontului activ de sol.
Infiltraiile prin dig i pe sub dig
La ape mari, nivelurile ridicate din cursurile de ap ndiguite creeaz un potenial
de infiltrare att prin fundaie ct i prin corpul digului.
Dac curba de infiltraie a apei prin dig ajunge pe taluzul interior, sau la o anumit
distan pe piciorul acestuia, se produc scurgeri de ap prin corpul digului. Evolutiv, apare
la nceput o zon umezit pe taluz, apoi un izvor limpede care cu timpul se tulbur,
culminnd cu perforarea digului. Desigur c, cu ct se intervine mai rapid dup depistarea
infiltraiei, cu att prevenirea ruperii digului este mai sigur.
Fundaia digului este format deseori din materiale foarte permeabile (nisipuri i
pietriuri) prin care apa din cursul ndiguit poate trece uor spre terenul aprat. n acest caz,
la o distan variabil de piciorul taluzului interior poate apare un mic crater din care apa
izbucnete cu violen (grifon, izbuc). Prin antrenarea parial a materialului solid din
fundaia digului se produc goluri care determin prbuirea digului.
Debitul rezultat din infiltraie se poate calcula pe cele dou direcii de producere.
Valoric, mrimea lui poate ajunge la 8-40 l/s x km.
Excesul de ap provenit din irigaii
Transportul i distribuia apei n sistemele de irigaie constitue operaiuni n cursul
crora o parte din debit mai mare sau mai mic se pierde prin infiltraie, prin seciunea
183
canalelor sau prin nefolosirea debitelor livrate beneficiarilor. Dup datele ICITID Bneasa
Giurgiu, pierderile de ap prin infiltraie din reeaua de canale ajung la 6,9 m
3
/m
2
de
taluz/lun (Terasa Viziru) i 7,6 m
3
/m
2
de taluz/lun (Terasa de Nord a Brilei). Mrimea
acestor pierderi depinde de tipul de amenajare, starea de ntreinere i modul de funcionare
al canalelor.
La canale necptuite, pierderile de ap ating valori de 0,6 m
3
/m
2
zi; seciunile de
canale cptuite cu dale mici de beton (50x50x5) rostuite cu mortar de ciment: 0,3 m
3
/m
2
zi
rostuite cu chituri de etanare: 0,07 m
3
/m
2
; cptueli cu dale mari pe hidroizolaie din
estur de fibr de sticl bitunat: 0,035 m
3
/m
2
x zi.
La un volum mediu de consum de cca.50.000 m
3
/lun, pierderile de ap ajung la
cca. 15-40%.
Pierderile de ap se produc i cu ocazia aplicrii udrilor n cmp, mrimea lor
depinznd de metoda de udare folosit, pn la 25% din apa distribuit la plante, n cazul
aspersiunii i pn la 35-40% din volumul transportat de reeaua provizorie n cazul udrii
pe brazde.
Pierderile de ap din irigaii se infiltreaz n sol provocnd ridicarea nivelului
freatic n cazul pnzelor situate la adncimi relativ mici (3-5 m) sau produc pnze freatice
sezoniere dac curentul de infiltraie ntlnete un strat de pmnt mai puin permeabil. n
ambele situaii, efectul const n manifestarea apei freatice ca surs a excesului de
umiditate.
Inundaiile. Revrsarea cursurilor de ap se datoreaz formrii unor unde de viituri
care depesc capacitatea de transport a albiilor, chiar ndiguite. ntr-un ansamblu de
condiii favorabile producerii undelor maxime de viitur: ploi puternice, eventual
suprapuse cu topirea zpezilor sau care cad pe terenuri deja umede, defriri de versani,
obturri de albii etc., viiturile nregistreaz niveluri care depesc limitele obinuite,
inundnd terenurile limitrofe, afectnd deseori nu numai activitile agricole.
Dup trecerea culminaiei, apele de pe teren se scurg spre elementele reelei
hidrografice. Rmnd ns acumulri n zonele depresionare ca i saturarea solului care
ajunge la capacitatea de saturaie.
Inundaiile excepionale din 1970 i 1975 care au afectat n special vestul rii au
distrus n aceast parte a rii peste 11.000 ha teren agricol care a fost acoperit cu pietri,
nisip i ml.
Caracteristicile hidrologice normale ale acumulrilor de ap din zona de Vest a rii
au fost mult depite, aa cum se exemplific n tabelul nr.5.1.
Se observ c debitul maxim fa de valoarea debitului mediu este de cca. 38 ori
mai mare pe rul Crasna i de cca. 14 ori mai mare pe Mure, depindu-se asigurrile de
calcul la care au fost dimensionate digurile.
Tabelul nr.5.1.
Date morfometrice i hidrologice ale unor ruri din
vestul Romniei n luna mai 1970
Curs de ap
Post hidrometric
L
km
F
Km
2

Q
med
m
3
/s
Q
max

mai 1970
m
3
/s
Volumul viituri
mai 1970
m
3
/s x 10
3

Some
Satu Mare
335 15.000 114.00 3600 1.020.000
Crasna
Moftinu Mic
102 1.712 5.23 200 30.200
Criul negru
Talpe
130 3.793 29.20 820 35.000
Mmure
Arad
650 27.056 154.00 2150 251.200


184
Alte surse de exces de umiditate
n funcie de caracteristicile zonei pot apare i alte surse de exces de umiditate cum
ar fi: amenajrile piscicole, amenajrile orizicole etc.
n cazul amenajrilor piscicole debitul care trebuie evacuat prin reeaua de desecare
depinde de tipul amenajrii i faza de dezvoltare a petilor. Astfel, n cazul bazinelor
pentru reproducerea petilor fitofagi rezult un debit de ntreinere de 3-7 l/s ha, iar n cazul
cresctoriilor salmonicole (n ape reci, pentru pstrvi) consumul tehnologic i de
exploatare este de: 1,0 1,5 m
3
/s ha.
n cazul orezriilor, debitul evacuat depinde de faza de vegetaie i hidrogeologia
zonei, tiut fiind c debitul de primenire ajunge la 1 2 l/s ha, la care se adaug apa
colectat de canalul de centur.

5.1.2. Factori favorizani ai excesului de umiditate

Manifestarea excesului de umiditate este influenat de o serie de factori, dintre
care cei mai importani sunt: geomorfologia, hidrografia i hidrologia, solul.
Geomorfologia. Aa cum s-a artat, o parte din apa provenit din ploi se scurge la
suprafaa terenului spre zonele depresionare. Dac terenul are o pant redus (< 1 2 %,
deseori 0,3 0,5%) i un microrelief neuniform, apa se scurge la surafaa terenului cu
mult dificultate, stagnnd n zonele depresionare. Aceasta confer terenului caracterul de
drenaj extern defectuos. Prin drenaj extern se nelege proprietatea solului de a permite
ndeprtarea de pe suprafaa sa, prin scurgere, a apei provenit din precipitaii sau alte
surse. Dintre terenurile cu drenaj extern defectuos menionm zonele de lunc i cmpii
joase, terasele i contactul acestora cu luncile etc.. Deasemenea, crovurile rspndite
neuniform n zonele de cmpie favorizeaz manifestarea excesului prin acumularea apei,
producnd evoluia solului i subsolului n direcia reducerii capacitii naturale de
producie.
Hidrografia i hidrologia. Densitatea reelei hidrografice i regimul de scurgere pe
elementele sale influeneaz direct producerea excesului de umiditate prin producerea
inundaiilor, sau a infiltraiilor pe sub dig mai ales dar i indirect, prin influenarea
regimului hidrogeologic n zonele limitrofe.
Fa de densitatea medie a reelei hidrografice (0,49 km/km
2
) din Romnia, zona de
cmpie i dealuri se caracterizeaz prin prezena mai redus de cursuri de ap (sub 0,3
km/km
2
) fa de zona de munte (1 1,2 km/km
2
).
O densitate mic a reelei hidrografice nseamn un grad redus de fragmentare a
teritoriului, distane mari ntre emisari, favorizndu-se producerea excesului de umiditate
prin lipsa posibilitilor de scurgere a apei de la suprafaa terenului.
Prezena unor acumulri pe cursurile de ap modific regimul hidrogeologic local
n sensul c rolul drenant natural al cursului de ap respectiv este anulat. Dimpotriv,
acumularea constitue o surs de alimentare a apelor subterane care pot produce exces de
umiditate n zonele apropiate.
Solul influeneaz producerea excesului de umiditate prin proprietile sale fizico-
mecanice, chimice i morfologice.
Caracterizarea solului n raport cu drenajul se face prin termenul drenaj intern care
reflect proprietatea solului de a permite, prin infiltrare, ndeprtarea cu o anumit vitez i
amploare, apa provenit din precipitaii sau alte surse.
n drenaj trebuie difereniat drenajul solului fa de drenajul terenului, prin drenajul
solului nelegndu-se uurina cu care solul transmite apa n direcie orizontal frecvent pe
adncimea de 1,20 1,50 m care constitue profilul solului. Componentele drenajului
solului sunt: infiltraia, drenajul intern i nmagazinarea apei peste capacitatea de cmp.
Drenajul terenului cuprinde att drenajul de suprafa ct i drenajul subteran; n ambele
cazuri debitul de scurgere lateral.
185
Natura dispers a solului i activitatea interfacial stau la originea unor fenomene
ca: gomflarea, contractare, dispersie, agregare, adeziune, adsorbie, schimb ionic etc., care
influeneaz producerea excesului de umiditate.
Toate cele trei faze de existen ale materiei sunt prezente n sol: faza solid,
reprezentat prin particulele de sol; faza lichid, constnd din apa solului care conine
dizolvate o serie de substane ceea ce face s putem vorbi de soluia solului; faza gazoas,
constnd din aerul din sol.
Raportul dintre volumul fazei solide i al porilor determin intensitatea de
compactare a solului care se poate aprecia dup gradul de tasare al acestuia.
Gradul de tasare pune n eviden calitile fizice, hidrofizice i hidrodinamice ale
solului i determin aplicarea anumitor lucrri de mbuntiri funciare.
n condiiile rii noastre, n general, solurile afectate de exces de umiditate sunt:
- soluri negre si brune argiloase compacte (vertisoluri) i soluri
argiloiluviale podzolice i pseudogleizate cu orizont B nchis: 90 150
zile;
- soluri argiloiluviale podzolice pseudogleizate: 60 90 zile;
- soluri brun rocate i brune: 30 60 zile;
- soluri cenuii i cernoziomuri levigate: 15 30 zile;
- cernoziomuri levigate n zona umed: 15 30 zile.

5.1.3. Definirea strii de exces de umiditate a solului

Noiunea de umiditate n exces are o sfer variabil de cuprindere, n funcie de
concepia abordat.
n sens hidroameliorativ, prin exces de umiditate se nelege cantitatea de ap care
depete capacitatea maxim (capilar) pentru ap a solului. Din punct de vedere fizic,
aceast umiditate corespunde unei fore de reinere a apei mai mari de 0,06 at (pF = 1,78).
n sens agronomic, excesul de umiditate este definit ca umiditatea superioar
capacitii de cmp pentru ap, care corespunde unei presiuni de reinere a apei de 0,33 at
(pF = 2,52).
n domeniul de manifestare a umiditii excesive a solului se disting urmtoarele
valori caracteristice:
- capacitatea de cmp pentru ap pF = 2,52;
- capacitatea capilar pentru ap p F = 1,78;
- ncetarea interaciunii dintre faza solid i lichid a solului pF = 1,00;
- starea de bltire pF = 0,00.
Prin drenaj se urmrete eliminarea din stratul activ de sol a umiditii care
depete capacitatea de cmp pentru ap.
Din punct de vedere ecologic, excesul de umiditate al terenurilor este o stare de
dezechilibru a subsistemului relief emers, cu sau fr nveli de sol, determinat de
creterea componentului hidric peste cerinele funcionrii normale, n biostazie, a
geosistemului terestru.
Starea de dezechilibru, de tip proces-rspuns, afecteaz relaiile de schimb mas-
energie dintre componentele sistemului, excedentul hidric controlnd procesele din sol.
La scara timpului geologic, excesul de umiditate caracterizeaz tendina de trecere
de la geosisteme subacvatice la geosisteme terestre prin succesiune verigilor: bazin de
sedimentare lac mlatin relief emers relief emers cu nveli de sol. Procesul
se poate desfura i invers.
186
5.1.4. Efectele excesului de ap asupra solului, plantelor i tehnologiilor de
cultur

Excesul de umiditate poate fi considerat att ca un factor poluant al solului ct i ca
un factor limitativ al produciei agricole prin efectele complexe pe care le genereaz i care
se amplific dac se ia n consideraie complexul de sol ap plant.

Efectul excesului de umiditate asupra plantelor
Creterea i dezvoltarea normal a plantelor este determinat i de raportul dintre
volumul de ap i volumul de aer din sol. n mod obinuit cca. 50% din porozitatea solului
este ocupat cu aer i 50% cu ap, ceea ce asigur un metabolism normal pentru rdcini.
Pe msur ce coninutul de ap din sol crete, volumul de aer scade ceea ce afecteaz
activitatea rdcinilor. De fapt, n condiii de exces de umiditate plantele nu sufer din
cauza apei n plus ci din cauza lipsei aerului din mediul n care triesc rdcinile.
Se consider c excesul de umiditate acioneaz asupra plantelor dup mecanismul
din figura 5.1.

Fig. 5.1. Mecanismul aciunii excesului de umiditate asupra plantelor

Srurile din soluia solului afecteaz plantele prin aciunea specific a ionilor toxici
dar mai ales prin creterea presiunii osmotice care determin reducerea capacitii plantei
de a absorbi ap din sol.
Dup toxicitate, srurile se clasific n urmtoarele grupe:
- uor solubile i toxice (NaCl, NaSO
4
, Na
2
CO
3
, MgCl
2
, CaCl
2
, MgSO
4
,
MgCO
3
);
- slab solubile, netoxice (CaSO
4
, Ca(HCO
3
)
2
);
- practic insolubile (CaCO
3
, MgCO
3
).
Pragul toxic al srurilor din sol la o umiditate a acestuia de 60-70% din capacitatea
de cmp pentru ap rezult din datele de mai jos:
Tipul de salinizare
Suma srurilor toxice
g/100 g sol
- sulfatic sau bicarbonat cloruric 0,15
- sulfatic sau sodo-cloruric sau cu: Na HCO
3
0,10
50% Na HCO
3
0,01
- cloruro-sulfatic, cloruric 0,05

Excesul de umiditate are i un efect negativ morfologic asupra plantelor. Astfel, pe
soluri cu ap n exces sistemul radicular crete superficial i este mai redus ca volum.
Aceasta face ca n perioadele secetoase, cnd excesul de umiditate dispare, rdcinile s nu
mai poat procura apa care se afl mai n profunzime.
187
n funcie de durata i momentul producerii excesului de umiditate se produce
reducerea randamentului culturilor. Dac excesul de umiditate se produce n perioada
nfririi cerealelor, rdcinile principale i coronare suntmai puin dezvoltate ceea ce duce
la micorarea numrului de spice. Dac excesul de umiditate se produce primvara, n
timpul formrii spicului, se micoreaz numrul de boabe n spic.
n general, efectele cele mai defavorabile se produc cnd excesul de umiditate se
manifest n stadiile de activitate maxim a plantelor (nflorit, legat etc.).

Efectul excesului de umiditate asupra solului
Excesul de umiditate face ca solurile s fie mai reci, necesitnd o cantitate de
cldur de cteva ori mai mare pentru a se nclzi comparativ cu solurile normale.
Temperatura solurilor slab drenate este cu 4-8
0
C mai mic dect a celor bine drenate.
Cldura specific a unui cm
3
de sol uscat cu o porozitate de 50% este de 0,26 cal/
cm
3
. dac din pori sunt ocupai de ap atunci cldura specific este de 0,51 cal/ cm
3
, iar
dac toi porii sunt ocupai cu ap, cldura specific este de 0,76 cal/ cm
3
.
Temperatura mai cobort a acestor soluri face ca primvara nclzirea lor s se
fac mai greu, ntrziind semnatul culturilor i micornd perioada de vegetaie. n acelai
timp, lucrrile de ntreinere a culturilor se face cu ntrziere i sunt de calitate mai slab.
Evacuarea aerului din porii solului de ctre apa n exces determin predominana
proceselor de descompunere anaerob care duc lamineralizarea incomplet a materiei
organice, ceea ce mpiedic refacerea fondului nutritiv al solului.
Fenomenele de reducere caracteristice solurilor cu exces de umiditate determin
imobilizarea compuilor solubili de azot i fosfor n compui insolubili, deci inaccesibili
pentru plante, iar nitraii dispar prin reducerea lor la azot elementar.
Predominana proceselor de reducere determin procese de gleizare i
pseudogleizare. Gleizarea este nsoit de salinizare i alcalizare dac apa freatic este cel
puin moderat salinizat.
Prin salinizare, srurile solubile se acumuleaz n orizonturile superioare formnd
solonceacurile (white alkali), al cror coninut de natriu nu depete 12-15% din
capacitatea de schimb cationic. Dac coninutul de natriu depete 12-15% din complexul
adsorbativ al solului se formeaz soloneuri (black alkali).
Concentraia srurilor solubile n soluia solului pe solonceacuri are valori de 20-60
g/l, n cursul vegetaiei atingnd valori de pn la 150-400 g/l.
Pe solurile nesalinizate, concentraia soluiei solului ajunge la 5-15 g/l, iar pe
solurile irigate, pn la 3-5 g/l.
Coninutul ridicat n sruri determin nrutirea proprietilor fizice ale solului din
cauza sodiului care produce dispersarea coloizilor. Ca urmare, solul devine mai compact.
Prin nlocuirea cationilor de calciu din complexul adsorbativ cu sodiu i soluionarea
humusului sub aciunea carbonailor de sodiu, reacia solului devine bazic, nrutind
condiiile de cretere ale plantelor.

Efectele excesului de umiditate asupra tehnologiilor de cultur
n condiiile solurilor cu exces de umiditate, tehnologiile agricole sufer abateri
importante. Astfel, numrul i calitatea lucrrilor agricole este corelat direct cu starea de
umiditate a solului. Un sol prea umed se ar cu greutate, dup artur rmn brazde lungi
(curele) care atunci cnd se usuc trebuie mrunite prin treceri repetate cu grapa cu
discuri. Repetarea lucrrilor de mrunire a solului determin distrugerea agregatelor de sol
i sporirea gradului de tasare a terenului.
Pregtirea unui pat germinativ de calitate slab stnjenete rsrirea plantelor, iar
unele plante pretenioase la germinaie nu se pot include n asolament.
Dac excesul de umiditate se produce n timpul germinaiei, cultura respectiv
poate fi compromis.
188
Lucrrile de ntreinere nu se pot executa dect la o umiditate a solului sub
capacitatea de cmp. Starea de exces de umiditate mpiedic aplicarea lucrrilor de
ntreinere, ceea ce duce la diminuarea recoltelor sau chiar la compromiterea lor total.
Uneori sunt necesare modificri n asolamente. Dac excesul de umiditate se
produce toamna i mpiedic semnatul cerealelor de toamn (n special gru), ceea ce
impune renunarea la aceast categorie de culturi n favoarea cerealelor de primvar sau a
altor culturi.
Excesul de umiditate favorizeaz apariia i extinderea unor boli i duntori care
necesit tratamente fitosanitare mai numeroase i face s creasc i cheltuielile de
producie.

5.1.5. Efectul eliminrii excesului de ap de pe terenurile agricole

Prin drenaj se nltur excesul de ap i efectele lui nefaste, i astfel se
mbuntete potenialul de fertilitate al solului, constituind punctul de plecare pentru
optimizarea activitii de exploatare agricol.
Efectele favorabile ale drenajului se manifest prin mbuntirea aerisirii solului
care atrage dup sine:
- mbuntirea regimului termic, solurile putnd fi lucrate primvara mai
devreme, calitatea lucrrilor solului fiind mai bun;
- intensificarea proceselor aerobe care duc la mineralizarea complet a
materiei organice din sol i la refacerea potenialului de fertilitate al
acestuia;
- predominana proceselor de oxidare care permit formarea n sol a
compuilor asimilabili de ctre plante.
Proprietile fizice i hidrofizice ale solului se modific favorabil. Astfel se constat
creterea porozitii, mbuntirea structurii i a permeabilitii. Ca urmare, crete
capacitatea solului de a nmagazina apa n vederea satisfacerii necesitilor plantelor n
perioadele secetoase.
Prin mbuntirea proprietilor solului este influenat favorabil i creterea
plantelor. Acestea i pot pot dezvolta un sistem radicular normal care s exploateze un
volum mai mare de sol, acoperind mai uor nacesarul de ap i hran al plantelor.
Eliminarea excesului de ap duce i la dispariia unor buruieni specifice (coada
calului, roua cerului, rogoz, papur, trestie, pipirig etc.). n acela timp se previn unele boli
i duntori.
Efectuarea la timp a lucrrilor agricole permite folosirea unor soiuri de plante mai
tardive, deci cu productivitate mai mare.
Asocierea drenajului cu o agrotehnic specific, ameliorativ, accentueaz
modificrile favorabile menionate, avnd ca efect creterea produciei, (amendare,
fertilizare, artur adnc).
Sporurile mari de producie care se pot obine n urma lucrrilor de eliminare a
excesului de umiditate fac ca investiia cerut de amenajare s se recupereze ntr-un
interval scurt de timp (5-7 ani).

5.1.6. Zonarea teritoriului agricol n funcie de excesul de ap i sruri din sol

n funcie de sursele de exces de umiditate i factorii favorizani s-a ntocmit
zonarea teritoriului agricol al rii:
Grupa I-a Terenuri cu exces de umiditate temporar cu caracter stagnant, datorat
precipitaiilor
Cauza excesului de umiditate o constitue precipitaiile. Manifestarea excesului este
favorizat de existena unui relief plan sau slab ondulat, cu pante mici (sub (1-2%),
189
acoperit de soluri argiloase, slab permeabile (k < 0,1 m/zi), cu apa freatic la adncimi mai
mari de 3-5 m.
Prevenirea i combaterea excesului de umiditate se poate realiza prin lucrri
secundare de desecare: nivelare, modelare (benzi cu coame, rigole largi nsmnate),
afnare adnc i drenaj crti.
Grupa a II-a Terenuri cu exces de umiditate periodic cauzat n principal de apa
freatic
Excesul de umiditate se datoreaz apei freatice situat la adncimi mici: 1-3 m, n
toate zonele climatice. Favorizarea excesului se datoreaz pantelor mici ale terenului (sub
0,5%), din lunci i cmpii de divagare.
Dac apa freatic este mineralizat n proporii diferite (mic-medie) nu apar dect
rareori fenomene de srturare. Deseori ns se formeaz soluri freatic umede.
Prevenirea ridicrii nivelului freatic sau meninerea lui sub adncimea critic se
face prin lucrri de drenaj subteran. n condiiile de salinizare sunt necesare udri de
splare.
Grupa a III-a Terenuri cu exces de umiditate cu durat prelungit cauzat de apa
freatic (n principal)
Cauza excesului de umiditate o constitue apa freatic cantonat la adncimi mai
mici de 1-1,5 m, avnd diferite grade de mineralizare. Manifestarea excesului este
favorizat de existena unui relief plan sau depresionar, cu pante mici (0,5-1%).
Ameliorarea acestor terenuri necesit drenaj subteran, iar acolo unde e cazul i
udri de splare.
Grupa a IV-a Terenuri srturate cu exces de umiditate cu durat prelungit
cauzat de apa freatic puternic mineralizat
Apa freatic puternic mineralizat situat la adncimi de 1-3 m, produce starea de
exces de umiditate, favorizat fiind i de relieful plan sau uor depresionar, cu pante mici
(sub 0,5%). Deseori, la formarea strii de exces concur i precipitaiile care stagneaz la
suprafaa terenului, drenajul extern al acestuia ca i drenajul intern fiind nesatisfctoare.
Ameliorarea acestor terenuri impune aplicarea drenajului subteran, udri de splare
i aplicarea amendamentelor pe solurile cu coninut ridicat de Na
+
n complexul adsorbativ.

5.2. STUDII NECESARE PROIECTRII AMENAJRILOR DE DRENAJ

Elaborarea proiectelor de amenajare are la baz un volum mare de studii care s
permit alegerea celor mai eficiente metode i msuri de combatere a excesului de ap.
Proiectantul, trebuie s apeleze la urmtoarele categorii de studii:
- studii climatice;
- studii topografice;
- studii hidrogeologice;
- studii hidrologice;
- studii geotehnice;
- studii pedologice;
- studii hidraulice;
- studii agroeconomice;
- studiul resurselor locale de materiale de construcie;
- alte studii.

5.2.1. Studiile climatice
Datele climatice servesc la ntocmirea studiilor hidrologice, la caracterizarea
general a zonei, la aprecierea posibilitilor de dezvoltare a culturilor agricole.
190
Studiile climatice trebuie s prezinte principalele valori meteorologice i
agrometeorologice pe o perioad de minim 30 ani consecutivi se vor referi la urmtoarele
elemente:
- temperatura aerului: valori maxime, medii i minime, lunare i anuale; valori
extreme ale temperaturii; dataprimului i ultimului nghe;
- temperatura solului: valori medii lunare pe adncimi sussesive de 5, 10, 15, 20
cm; numrul mediu de zile cu sol ngheat; adncimea de nghe;
- precipitaii atmosferice: cantitatea medie lunar i anual, cantiti lunare
minimei maxime; cantitatea maxim n 24, 72 i 120 ore; intensitatea i durata
ploilor toreniale etc.;
- evapotranspiraia potenial: valori medii lunare multianuale etc.
Aceste elemente climatice trebuie prelucrate pentru evidenierea caracterului zonei.
Astfel, trebuie comparate precipitaiile medii lunare cu valorile evapotranspiraiei pentru a
staili tipul de climat. Aprecierea mrimii excesului sau deficitului de umiditate lunar i
anual are la baz precipitaiile i consumul de ap care intr ca elemente distincte n
ecuaiile de bilan al apei n sol.
O clasificare climatic complet a fost elaborat de I.C.P.A. pe baza cunoaterii
urmtorilor indici:

- bilanul hidroclimatic (B
h
);
Bh = P ETP

- indice hidroclimatic (I
h
):
(%) 100 X
ETP
P
I
h
=

- indice de ariditate (De Martonne) (I
a
):
10 +
=
T
P
I
a

n care:
P precipitaii medii multianuale, mm;
ETP evapotranspiraia medie multianual, mm;
T temperatura aerului medie multianual,
0
C.
Dup aceast clasificare, climatul este excedentar dac:
B
h
- 49 ..............50;
I
h
91................105;
I
a
28.................38;

5.2.2. Studiile topografice

Constau n hri i planuri care redau forma, dimensiunile i alte detalii
planimetrice i nivelitice pentru suprafaa propus amenajrii. De obicei, acestea constau
n:
- planul de ansamblu cu reeaua hidrografic, ci de comunicaie, lucrri de
mbuntiri funciare existente, linii electrice i telefonice, reele de conducte,
delimitarea folosinelor, a proprietilor etc.;
- planul bazinelor hidrografice ale cursurilor de ap din zona respectiv;
- planul de situaie cu propunerile de lucrri etc.;
Principalele elemente care alctuiesc studiile topografice i caracteristicile lor se
prezint n tabelul nr.5.2.


191
Tabelul nr.5.2.
Elemente caracteristice studiilor topografice pentru
proiectarea lucrrilor de drenaj
Nr.
crt.
Denumirea planului Scara Echidistana
1. Plan de ansamblu
1:50000
1:25000
1.00
2. Plan de situaie a suprafeei amenajate
1:5000
1:10000
0.25
0.25 0.50
3. Plan de situaie pentru drenaj subteran
1:2000
1:5000
0.25
4.
Planuri band pentru canale colectoare
mari
1:2000
1:5000
0.25
5.
Planuri de detaliu pentru construcii
hidrotehnice
1:500 0.25
6.
Profile longitudinale: - pentru lungimi: scara planului
- pentru nlimi: 1:100
7. Profile transversale 1:100

Amploarea studiilor topografice necesare depinde de mrimea i complexitatea
zonei propus pentru amenajare.

5.2.3. Studiile hidrologice i hidraulice

Studiile hidrologice trebuie s prezinte elementele regimului de scurgere al apelor
att pe versanii limitrofi amenajrii precum i pentru suprafaa interesat n lucrri.
Pentru scurgerea de pe versani trebuie s se precizeze: debitele lichide (m
3
/s x km)
i solide (t/s km), volume de ap scurse n timpul ploilor maxime (m
3
), hidrograful
viiturilor.
Pentru terenul de amenajat trebuie s se precizeze: suprafee maxime inundate prin
stagnarea apelor i hidromodulul de scurgere.
Regimul de scurgere al apelor din emisarii naturali trebuie s fie caracterizat prin
profile topohidrografice cu indicarea evoluiei albiei minore i majore, regimul debitelor,
chei limnimetrice.

5.2.4. Studiile hidrogeologice

Studiile privind hidrogeologia zonei supus amenajrii trebuie s rspund
urmtoarelor probleme:
- suprafeele care sunt afectate de condiii freatice defavorabile i cauzele care au
determinat aceasta;
- delimitarea suprafeelor cu condiii pedologice defavorabile (salinitate) i
relaiile acestora cu apa freatic;
- caracteristicile principale ale reliefului i dispunerea suprafeelor cu exces de
umiditate;
- prognoza efectului lucrrilor de drenaj asupra productivitii solului.
Rezolvarea acestor probleme necesit analiza circulaiei i nmagazinrii apei
freatice precum i stabilirea componentelor ncrcrii i descrcrii acesteia. Datele de
baz folosite n acest scop sunt: debitul freatic, sursa apelor freatice, regimul nivelurilor,
mineralizarea i chimismul apelor freatice.
Elaborarea studiilor hidrogeologice, presupune parcurgerea mai multor faze. n
prima faz, pregtitoare, se procur baza topografic necesar care const n hri (planuri)
la scrile: 1:10000, 1:20000, 1:50000 care trebuie s cuprind conturul teritoriului studiat,
192
formele de relief, caracteristicile geologice etc.. n aceast faz se face i o analiz a
elementelor hidrologice, deoarece apele de suprafa sunt ntr-o strns legtur cu cele
subterane.
n cea de a doua faz se face studiul nivelurilor apei freatice cu scopul de a
evidenia efectul apei freatice asupra producerii excesului de umiditate. Pentru aceasta se
organizeaz observaii asupra adncimii apei freatice folosind fntnile existente n
localiti, foraje de studiu i piezometre.
Cu ocazia efecturii forajelor de studiu se pun n eviden i categoriile de
materiale pmntoase ntlnite pe profil. Acestea se clasific n raport cu proprietile
privind transmiterea apei n:
- straturi permeabile,
- straturi semipermeabile,
- straturi impermeabile
Studiul hidrogeologic este incomplet dac nu se iau n consideraie i apele de
suprafa ale cror niveluri reprezint nlimi sau depresiuni ale pnzelor freatice,
cursurile de ap n regim natural avnd de obicei rol drenant (efluent). n regim barat,
cursurile de ap pot avea regim influent care const n alimentarea apei freatice sau dac
aceasta lipsete, n formarea unor ape freatice.
Rezultatele studiilor de teren se concretizeaz n fie cu caracteristicile forajelor, n
cartograme sau planuri (hri) de situaie cu izobare etc..
Folosirea studiilor hidrogeologice n drenaj necesit cunoaterea distribuiei
umiditii solului de profil, suprafaa apei freatice reprezint locul punctelor apei freatice
unde presiunea acesteia este egal cu presiune atmosferic.
O importan special o are zona n care apa capilar ocup aproape toi porii
solului formnd franjul capilar care este inclus deseori n masa apei freatice i care are o
grosime variabil n funcie de variaia nivelului freatic.
Drenajul trebuie s mpiedice ca nivelul freatic (inclusiv franjul capilar) s ajung
n stratul activ de sol unde produce starea de exces de ap.

5.2.5. Studiile pedologice

Datele pe care le furnizeaz studiile pedologice constitue documentarea de baz
pentru stabilirea msurilor de protecie, ameliorare i folosirea raional a solurilor n
scopul sporirii produciei agricole.
Termenul sol este deseori folosit liber, avnd o sfer de cuprindere diferit.
Astfel, n ingineria civil prin sol se nelege pmnt consolidat diferit de roca solid. n
fizica solului, solul este considerat un mediu poros, pretabil s fie tratat matematic, iar
chimia solului l trateaz ca pe o pulbere diferit colorat, cu granule fine sau grosiere cu
limita superioar de 2 mm, avnd proprieti chimice i fizice complicate.
Pedologul privete solul ca pe un corp natural rezultat al proceselor biochimice din
material parental cu straturi sau orizonturi pedogenetic variate aprute natural n care exist
ca atare. Pentru agronomi, solul este mediul pentru creterea plantelor, fiind interesai mai
ales de stratul superficial de sol.
Specialistul n drenaj trebuie s priveasc solul ntr-o concepie larg care s
includ toate punctele de vedere ale celorlali specialiti, i care s fie bazat n primul rnd
pe cunoaterea proprietilor solului care afecteaz micarea apei n i prin sol.
Studiile pedologice trebuie s precizeze:
- identificarea, cartarea i caracterizarea solurilor;
- prognoza evoluiei solurilor; indicarea modului de folosirea optim a
terenurilor;
- bonitarea terenurilor i stabilirea favorabilitii pentru diverse culturi etc..
193
n funcie de scopul pentru care se ntocmesc, studiile pedologice pot fi complexe
sau speciale pentru diferite utilizri practice. n lucrrile de drenaj se folosesc de obicei
studii elaborate la scar mare (1:25000 1:5000 care pot evidenia diferenele calitative
dintre terenuri sub aspectul ondiiilor naturale, caracteristicilor agroproductive i a modului
de ameliorare.
n cadrul acestor studii se pot diferenia urmtoarele tipuri de profile:
- profil pedologic, care se submparte n straturi aproximativ paralele cu suprafaa
terenului i care se difereniaz ntre ele prin anumite proprieti morfologice
(culoare, neoformaii, etc.), fizice sau fizico-mecanice (textur, structur,
porozitate, consisten, greutate specific sau densitate, greutate volumetric sau
densitatea aparent, aderena), chimice (capacitatea de adsorbie, reacia,
capacitatea de tamponare, etc.), hidrofizice i hidrodinamice, etc.
- profil agronomic, prezint o seciune prin sol pe adncimea stratului activ de sol,
care la culturile de cmp ajunge pn la 1,0 2,1 m. De obicei se disting dou
straturi: stratul arat, corespunztor orizontului A i subsolul. Trebuie precizat
diferena dintre noiunea de subsol, precizat aici i aceea folosit n drenaj. Prin
subsol n drenaj, se nelege stratul de material pmntos situat sub planul
drenurilor. Pentru agronomi intereseaz mai ales stratul arat pentru care trebuie s
se cunoasc: lucrabilitatea, stabilitatea structurii i mai ales fertilitatea, iar pentru
drenaj intereseaz mai ales viteza de infiltraie a apei.
- profil hidrologic, cuprinde profilul agronomic precum i celelalte straturi de
materiale pmntoase pn la stratul impermeabil. De obicei se prezint mpreun
cu profilul geotehnic care evideniaz caracteristicile geotehnice ale stratelor.
n scop hidroameliorativ, studiul pedologic trebuie s pun n eviden relaiile
dintre caracteristicile de baz ale solului, proprietile lui fizice i calitile agronomice.
Caracteristici pedologice specifice n drenaj
Dintre cele trei grupe de factori menionai anterior, n lucrrile de drenaj se
valorific cea mai mare parte a elementelor componente, dar cu precdere este necesar
cunoaterea detaliat a texturii, a permeabilitii i a reinerii apei n sol, a porozitii,
densitii i densitii aparente.
Textura este nsuirea fizic a solului de a avea partea solid mineral alctuit din
particule de diferite dimensiuni. Materialele cu diametrul mai mare de 2 mm alctuiesc
elementele grosiere: 2-20 mm formeaz pietriul, 20-200 mm pietrele, > 200 mm
bolovani.
Permeabilitatea solului reflect proprietile acestuia privind transmiterea apei.
Definirea permeabilitii necesit urmtoarele precizri:
- viteza de infiltraie caracterizeaz stratul superficial de sol i determin raportul
dintre adsorbie i scurgere;
- norma (viteza) de percolare, caracterizeaz drenajul intern al subsolului
agronomic;
- conductivitatea hidraulic, care are o importan deosebit pentru scurgerea
subteran.

Reinerea apei n sol. Capacitatea solului de a reine apa necesar creterii plantelor
este un factor important n agricultur, interesnd mai ales umiditatea accesibil. Aceasta
este curins ntre coeficientul de ofilire i capacitatea de cmp pentru ap, fiind o
caracteristic hidrofizic pentru fiecare strat de sol. Depirea umiditii accesibile creeaz
starea de exces de umiditate i de aceea trebuie cunoscute valorile indicilor hidrofizici
menionai mai sus.
La aceatia se adaug:
- capacitatea total de ap (CCT) corespunztoare situaiei cnd toi porii solului
sunt plini cu ap;
194
- capacitatea de cmp pentru ap (CC, %);
- capacitatea total (CT, %) pentru ap a solurilor;
- porozitatea total, PT, % ;
- porozitatea de aeraie; PA, % ;
- densitatea aparent (greutatea volumetric), DA , g/cm
3
;
-
densitatea (greutatea specific) , D, g/cm
35.2.6. Studiile geotehnice

Caracterizarea pmnturilor sub aspect geotehnic se face pe baza forajelor de
studiu i se concretizeaz n fie, profile, curbe granulometrice, cartare geotehnic etc.
Datele furnizate de aceste studii, servesc la dimensionarea construciilor din pmnt, la
stabilirea condiiilor de execuie a lucrrilor hidrotehnice. Indicii geotehnici care se
folosesc mai mult n drenaj: granulometria, greutatea specific, porozitatea efectiv,
conductivitatea hidraulic, compactitatea, compresibilitatea, plasticitatea, rezistena la
forfecare, etc. pot caracteriza pmnturile din punct de vedere geotehnic. Pentru
pmnturile instabile vor fi necesare recomandri privind execuia lucrrilor de construcii
hidrotehnice.

5.2.7. Studiile agro-economice

Caracterizarea economico-social a zonei face posibil aprecierea celor mai
eficiente metode de valorificare mai bun a terenului agricol. n acest scop sunt necesare
urmtoarele elemente:
- ncadrarea economico-administrativ a zonei;
- proprietarii de terenuri i categoriile de folosin actuale;
- restructurarea categoriilor de folosin n perspectiv, prin trecerea la categorii
mai intensive;
- structura actual a culturilor i producii obinute;
- pagube produse de excesul de umiditate pe cel puin ultimii 10 ani;
- planul de cultur de persectiv i producii n perspectiv;
- balana i dinamica, pe categorii de folosin, a terenurilor, n situaia actual i
n perspectiv.

5.2.8. Studiul resurselor locale de materiale de construcie

Prin documentarea impus de elaborarea celorlalte categorii de studii rezult
metodele de amenajare a terenului i deci tipurile de materiale de construcie ce se vor
utiliza. Pentru reducerea costului lucrrilor e necesar s se prevad utilizarea n ct mai
mare msur a materialelor locale de construcie. De aceea, organul de studii trebuie s se
precizeze tipurile de materiale ce se pot procura din zon (fascine, bolovani de ru, pietri,
argil, nisip, etc.), cantitile i calitatea, condiiile de exploatare, posibilitile i distana
de transport.

5.2.9. Alte studii

n funcie de amploarea lucrrilor de amenajare i caracteristicile de ansamblu ale
zonei, pentru a aprecia msura n care lucrrile de drenaj vor influena cadrul natural sau
obiectivele social-economice nvecinate se pot solicita o serie de studii speciale:
- studii experimentale, n cmpuri pilot care s precizeze efectul drenajului asupra
terenului agricol i a culturilor, elementele tehnice i funcionale ale unor lucrri
etc. Rezultatele servesc la proiectare amenajrilor n ntreaga zon.
195
- studii ecologice (biologice), pentru zonele care constitue biocenoze i biotopuri
difereniate, cu caracter de raritate (mlatini, lunci, delta). Aceste studii trebuie s
precizeze metodele de amenajare pentru a menine echilibrul ecologic, n vederea
pstrrii ct mai puin alterate a naturii.

5.3. PROIECTAREA LUCRRILOR PRINCIPALE DE DRENAJ

Proiectarea lucrrilor de combatere a excesului de umiditate, trebuie s aibe n
vedere schemele cadru de amenajare a bazinului hidrografic respectiv, astfel nct s se
realizeze o armonizare a amenajrii n cadrul mediului ambiant precum i cu celelalte
lucrri din zon. n acest fel se va realiza echilibrul ecologic precum i meninerea
funcionalitii normale a tuturor obiectivelor social-economice nconjurroare.
n primul rnd se va avea n vedere corelarea lucrrilor de drenaj cu celelalte lucrri
de mbuntiri funciare din zon: reelele existente de drenaj sau de irigaii, amenajri de
perspectiv, etc.
n vederea colectrii i evacurii excesului de umiditate se utilizeaz dou categorii
de lucrri, difereniate prin gradul de complexitate tehnic: lucrri principale, caracterizate
printr-o tehnicitate i investiie ridicfat i lucrri secundare, aplicate ntre ultimile
elemente permanente principale, mai simple i cu costuri specifice reduse.
Proiectarea lucrrilor trebuie fcut n mai multe variante, apreciind varianta
optim printr-o analiz comparativ tehnico-economic.
Stabilirea categoriilor de lucrri de drenaj are la baz urmtoarele elemente:
- cauza (sursa) i mrimea excesului de umiditate;
- condiiile naturale caracteristice suprafeei;
- folosina terenului i produciile actuale;
- clasa de importan a teritoriului respective;
- materiale de construcie locale existente n zon;
- posibilitatea utilizrii la irigaii a apei din reeaua de drenaj;
- costuri i consumuri de materiale i de energie (nglobate n lucrri i cele de
exploatare).
De obicei suprafaa amenajat pentru drenaj cuprinde i alte categorii de terenuri,
motiv pentru care trebuie s se diferenieze urmtoarele categorii de suprafee:
- suprafaa net, aceea folosit n scop agricol direct, pentru cultura plantelor;
- suprafaa brut, care cuprinde suprafaa net precum i suprafaa ocupat de
lucrrile de drenaj i scoas definitiv din circuitul agricol;
- suprafaa total, rezultat prin msurarea pe contur (perimetru) a zonei,
incluznd pe lng suprafaa brut i alte folosine (localiti, pduri etc.).

n acest sens, gradul de utilizare a terenului se poate aprecia prin urmtorii
coeficieni:
- coeficientul de utilizare al suprafeei brute (K
u

sb
):
100
sb
x
S
S
K
b
n
u
= (%)
- coeficientul de utilizare al suprafeei totale (K
u

st
):
100
st
x
S
S
K
t
b
u
= (%)
Valoarea acestor coeficieni trebuie s fie ct mai mare.
n cadrul lucrrilor principale de drenaj se disting urmtoarele categorii de lucrri:
- drenaj de suprafa;
- drenaj orizontal subteran;
- drenaj vertical.
196
5.3.1. Drenajul de suprafa

Drenajul de suprafa reprezint totalitatea lucrrilor hidroameliorative al cror
scop este prevenirea i combaterea excesului de umiditate produs la suprafaa terenului i
n stratul superficial de sol.
Reeaua de drenaj de suprafa este alctuit din urmtoarele elemente:
- canale de colectare a apei (CC) n exces, care delimiteaz ntre ele suprefee de
teren numite parcele;
- canale de intercepie a apelor exterioare, de scurgere de pe terenurile nalte,
limitrofe (canale de centur, CCC) sau de infiltraie din cursurile de ap
ndiguite (canale de infiltraie, CCI);
- canale de evacuare, care primesc apa canalelor de colectare sau de intercepie i
o conduc spre emisar (CE). Acestea se pot diferenia n:
- canale de evacuare secundare (CES);
- canale de evacuare principale (CEP).
n figura 5.2. este redat schematic reeaua de canale pentru drenaj de suprafa.Numerotarea canalelor se face din
aval n amonte, folosind sistemul
normal sau sistemul zecimal.

Fig.5.2. Reea sistematic de canale
pentru drenaj de suprafa


5.3.1.1. Trasarea reelei de canale

Canalele de drenaj de suprafa se traseaz pe locurile cele mai joase ale suprafeei
de amenajat, unde apa are tendina de a se concentra n mod natural, respectnd cerinele
de organizare a teritoriului, de mecanizare a lucrrilor agricole, de amenajare pentru
irigaii, combaterea eroziunii solului etc.
Canalele colectoare au rolul s intercepteze apa de la suprafaa terenului, care
stagneaz sau prezint o scurgere lent. n acest scop, ele se traseaz pe direcia general a
curbelor de nivel (perpendicular pe direcia pantei) asigurndu-le o pant de minim 0,5%.
Trasarea canalelor colectoare va ine seama i de urmtoarele principii:
- s traverseze, pe ct posibil, zonele depresionare ale reliefului, mai ales acelea
cu dferane de nivel mai mari faa de terenul din jur;
- dac, respectnd o anumit distan ntre canale, pe spaiul dintre acestea exist
depresiuni, se va asigura descrcarea acestora n cel mai apropiat canal prin
intermediul unor rigole (canale provizorii, vaduri) cu taluze dulci (1/3 )
pentru a putea fi traversate de ctre mainile agricole;
- se va asigura realizarea unor parcele de form geometric regulat (dreptunghi,
trapez, paralelogram) cu laturi lungi constituite din canale paralele;
- pe ct posibil, suprafeele delimitate de canale (parcele) trebuie s fie egale
ntre ele pentru asigurarea organizrii eficiente a proceselor de munc n
agricultur. Suprafaa unei parcele este cuprins ntre 2090 ha.
197

n funcie de relieful i
microrelieful terenului, de condiiile
pedologice i hidrogeologice care
condiioneaz circulaia apei la
suprafaa terenului, n sol i subsol,
pot rezulta reele sistematice (fig.5.2.)
sau reele nesistematice (fig.5.3.) de
canale.


Fig.5.3. Reea nesistematic de
canale pentru drenajul de suprafa


n cazul reelelor sistematice, distana dintre canale se poate calcula cu una din
relaiile:
a)
1 ) (
) ( 24
3 / 2
3 / 2


=
H K
H K
x
n
I T
d
s
s
(m) (Dubach)
n care:
T timpul de evacuare a apei de pe suprafaa desecat, ore;
I panta medie a terenului, m/m;
n coeficient de rugozitate al terenului, (dup Kutter), cu valorile:
n = 0,030 puni i fnee cu iarb scurt;
n = 0,035 puni i fnee cu iarb nalt;
n = 0,040 culturi agricole ajunse la maturitate;
n = 0,050 tufri rar, cu buruieni;
K stratul de ap n momentul ncetrii ploii, mm:
H = 0,65 x i t
p

i intensitatea ploii, mm/or;
t
p
durata ploii, ore.
d distana dintre canale, m.

b) I T i
78
2
q

= d (m) (Kosteakov)

n care:
i intensitatea ploii de calcul, mm/or, de obicei i = 1 3 mm/or;
I panta medie a terenului, %;
coeficient de scurgere, (0,3 0,5);
- coeficient cu valoarea: (3 5);
T durata de evacuare a apei, ore.

198
n funcie de textura solului, se indic, orientativ urmtoarele distane dintre canale:
- textur grea: 200 400 m;
- textur medie: 300 500 m;
- textur uoar: 400 600 m.


Fig. 5.4. Trasarea canalelor colectoare
Lungimea se stabilete n funcie
de panta i microrelieful terenului,
urmrindu-se ca adncimea maxim s
asigure colectarea apei din rigole i
drenuri; lungimea optim a canalelor
colectoare este cuprins de obicei ntre
800 1500 m, rareori ajungnd la 2000 m,
dac condiiile de limite obligate o impun,
(fig.5.4.).


Canalele de evacuare se traseaz pe cotele cele mai joase ale terenului deservit,
urmrind talvegul vilor i depresiunilor principale. Dac terenul permite, canalele de
evacuare pot avea aciune bilateral, n care caz se pot trasa la distane mari: 1600 3000m
n cazul canalelor de evacuare secundar.
n cazul aciunii unilaterale, canalele de evacuare secundar se amplaseaz la
distane de 800 1500 m. Lungimea lor poate ajunge la 1500 3000 m astfel nct cu o
lungime minim s se asigure deservirea zonei interesate.


Fig.5.5. Racordarea n plan a canalelor de drenaj


Racordarea canalelor n zona
de confluen trebuie s se fac n
unghi ascuit n sensul curentului,
pn la unghi drept, n funcie de
debitul canalului afluent i viteza
apei pe acesta, dup natura
pmnturilor din zona de
confluen. Se urmrete evitarea
proceselor de eroziune sau de
colmatare n zona de confluen,
fig.5.5.Canalele de intercepie se traseaz la limita suprafeei de desecat i, pe ct posibil,
perpendicular pe direcia afluxului de ape exterioare. Ele vor urmri locurile cele mai joase
ale terenului din zona respectiv, precum i panta general a terenului.
Canalul de centur (CCC) colecteaz apele care se scurg de pe terenurile nalte,
limitrofe spre zona amenajat, prevenind inundarea terenului. Distana dintre axul
canalului i baza versantului (piciorul taluzului terasei) depinde de condiiile topo-
hidrogeologice i geotehnice, fiind cuprins ntre 5 50 m. Lungimea maxim a canalelor
de centur nu trebuie s depeasc 1500 m. n cazul suprafeelor de form alungit,
paralele cu versantul, canalele de centur se vor mpri pe tronsoane distincte, fiecare
urmnd s fie racordat la cel mai apropiat canal de colectare.
199
Dac n zona versantului exist i aflux freatic, canalul colector de centur poate fi
destinat s capteze i aceast surs de exces de umiditate.Fig.5.6. Canal colector de centur -
detalii de execuie


Canalul de centur, se execut, de
obicei, sub forma unui canal cu lime
mai mare fa de adncime, cu o pant
longitudinal mic (i < 0,5), cu
nclinarea taluzurilor difereniat: taluzul
amonte ; taluzul aval 1/1,5 ,
fig.5.6.,a.).
Dac debitele sunt mai mari i e
necesar ca acestea s fie evacuate pe o
pant mare a terenului se amenajeaz o
pist de ap de preferin pe un talveg
existent. Apa colectat va fi evacuat sub
forms unei pnze cu grosime i vitez
reduse care nu va cauza eroziune. n
acest scop pista de ap trebuie meninut
n permanen nierbat (fig.5.6.,b.)


Canalul colector de infiltraie (CCI) se amplaseaz paralel cu digul la 30 50 m de
piciorul taluzului interior al acestuia.
Dac terenul din zona digului prezint o permeabilitate mare, canalele vor avea
adncimi de pn la 2 m pentru a putea capta tot debitul infiltrat. Dac terenul este slab
permeabil sau impermeabil, se utilizeaz canale cu adncimi mici, de tipul rigolelor.
Debitul colectat de acestea va fi descrcat n cele mai apropiate canale de desecare fa de
dig; aceste canale trebuie s aibe o adncime minim de 1,5 m.
La stabilirea distanei dig-CCI trebuie asigurat stabilitatea digului.
Pentru eliminarea excesului de umiditate provenit din alte surse, reelele de canale
se proiecteaz cu anumite particulariti:
- n amenajrile de irigaii cu canale, pentru descrcarea debitelor nefolosite, se
prevd canale de evacuare care pot colecta i debitele ce se scurg n avalul
sectoarelor de udare. Se consider c toate canalele de irigaie cu debite mai
mari de 150 l/s trebuie prevzute cu posibiliti de descrcare. Se va urmri
refolosirea apei evacuate pentru irigaie n vedrea folosirii mai bune a energiei
nglobat n acestea (mai ales n cazul amenajrilor prevzute cu mai multe
trepte de repompare).
- n cazul orezriilor, trebuie asigurat izolarea hidrogeologic faa de terenurile
nvecinate pentru a evita deteriorarea acestora prin salinizare secundar sau
nmltinire. n acest scop, se prevede un canal de centur, cu adncimea de
cca. 2 m care s poat colecta infiltraiile laterale;
- n cazul amenajrilor piscicole, paralel cu conturul amenajrii se amplaseaz
canale continue sau ntrerupte, n funcie de lungimea conturului i posibilitile
de evacuare n reeaua de drenaj. Canalele se amplaseaz la 10 50 m de limita
amenajrii piscicole, astfel nct s se evite pierderile de teren, dar s se asigure
stabilirea digurilor amenajrii.

200
5.3.1.2. Calculul debitelor i volumelor de ap de evacuat

Debitul de dimensionare a lucrrilor de drenaj rezult din nsumarea debitelor
surselor de exces de umiditate care se manifest simultan n funcie de durata n care
trebuie evacuat excesul de ap din sol i de la suprafaa acestuia.

Durata admisibil a excesului de ap pe terenurile agricole
Efectul negativ al excesului de umiditate asupra plantelor este direct proporional
cu durata de manifestare a acestuia. Culturile agricole, suport excesul de umiditate o
durat foarte scurt de timp fr diminuarea produciei: 5 - 6 ore pentru legume, 8 12 ore
pentru cereale, 24 36 ore pentru pomii fructiferi. Dimensionarea lucrrilor de drenaj
pentru evacuarea apei n exces pe durate att de mici ar duce la gabarite deosebit de
exagerate, la investiii specifice foarte mari i la suprafee mari ocupate definitiv de lucrri.
De aceea excesul de umiditate trebuie evacuat ntr-un timp mai ndelungat n care pagubele
produse asupra culturilor agricole sunt reduse la o limit economic.
La o durat a excesului de umiditate de 3 zile, cerealele (gru, porumb) i plantele
tehnice (sfecla, floarea sorelui) nregistreaz o pierdere de recolt de 10 20% din
producia obinut n condiii de umiditate normal n sol. Pierderi mai mari, 30 40%, se
nregistreaz la cartof, iar la fnee i puni nu este afectat mrimea produciei.
La o durat a excesului de umiditate de 7 zile, n perioada de vegetaie, producia se
reduce cu 40 50% la cereale i plante tehnice, cu 80 100% la cartof, cu 15 20% la
puni i fnee.
Deoarece n ara noastr cerealele i plantele tehnice ocup cca. 2/3 din suprafaa
arabil, lucrrile de drenaj trebuie s satisfac cerinele acestor culturi. De aceea se
considerc durata admisibil (critic) de evacuare a excesului de umiditate este de 3-5 zile
pentru intervalul IV - IV, producndu-se o pierdere de recolt de cca. 10 15%. Dac
avem n vedere c n acest interval de timp excesul de umiditate afecteaz numai zonele
mai joase unde stagneaz apa i nu ntreaga suprafa, pierderile reale de recolt vor fi mai
mici, de cca. 2 3%.
n perioada rece a anului (X - III) la o durat a excesului de umiditate de 7 zile
cerealele de toamn nregistreaz pierderi de recolt de cca. 5%, cu excepia lunii martie
cnd acestea sunt de 15%. La aceast durat de exces de umiditate, ierburile perene nu sunt
afectate. De aceea se consider c n afara perioadei de vegetaie excesul de umiditate
trebuie evacuat n 5 7 zile.

Debite i volume de ap de evacuat prin drenaj
Debitul total de evacuat, rezultat din drenajul unei anumite suprafee de teren se
stabilete prin nsumarea debitelor pariale ale surselor de exces de ap care se manifest
simultan. De aceea trebuie determinat debitul specific pe fiecare surs de exces, precum i
suprapunerea lor n timp.

1) Calculul debitului provenit din precipitaii
Amploarea excesului de ap provenit din precipitaii depinde de: durata i
intensitatea ploii; caracteristicile terenului (mrime, form, pant, permeabilitate, nveliul
vegetal); zona n care cade ploaia: pe terenul plan sau pe terenul nalt, nvecinat.
Debitul provenit din precipitaii se bazeaz pe cunoaterea ploii critice, adic a
acelei ploi care d scurgerea maxim.
Ploaia de calcul rezult din prelucrarea ploilor maxime nregistrate pe un ir
consecutiv de minim 15-20 ani, printr-un calcul de asigurare. Se ia n consideraie, ploaia
maxim cu asigurarea de 5%, n cazul drenajului terenurilor agricole.
Debitul rezultat din precipitaii czute pe suprafaa interesat n lucrri rezult din
relaia:
201
Q = q
p
S (m
3
/s; l/s)
n care:
q
p
debitul specific rezultat din precipitaii, l/s ha;
S suprafaa de colectare a apelor, ha.


Debitul specific de evacuat (q
p
) se poate calcula cu relaiile:
1.
T
q
p
s
K h 78 , 2
= (l/s ha)
n care:
h mrimea ploii de calcul, mm;
K
s
coeficient de scurgere pentru terenuri joase;
T durata de evacuare a apei, ore:
- 2-3 zile n perioada de vegetaie;
- 5-7 zile n afara acesteia.
2.
T 8,64
h
s
p
K
q = (l/s ha)
n care:
T durata de evacuare a apei, zile.

Debitul specific se calculeaz pentru fiecare din cele 12 luni ale anului, utiliznd n
stabilirea debitului de evacuat, valoarea maxim din luna cu excedent de ap rezultat prin
calculul bilanului n sol. Aceasta, nmulit cu suprafaa de colectare aferent fiecrui
canal d debitul de dimensionare.
Debitul canalelor de evacuare rezult din debitele colectate din canalele de ordin
inferior, la care se adaug uneori i debitul colectat direct. Calculul se face pe
tronsoane, prin metoda compunerii din amonte spre aval.

Volumul mediu anual de ap n exces
n cursul unui an, volumul mediu rezultat din apa n exces se calculeaz cu relaia:
V = b H S (m
3
)
n care:
b coeficient de scurgere mediu anual, cu valori cuprinse ntre 0,05 0,15;
valorile minime se iau pentru zone cu temperaturi anuale mai mici i precipitaii
abundente; se poate calcula cu relaia (Kreps-Wundt):
H
b
240 t 25
88 , 0
0

=
n care:
t
0
temperatura medie anual,
0
C;
H precipitaii medii anuale, m;
S suprafaa amenajat, m
2
.

Debitul provenit din precipitaii czute pe suprafee nalte limitrofe
Pe terenuri cu pante sub 5%, calculul debitului de evacuat se face cu relaiile
prezentate anterior, folosind ns coeficienii de scurgere caracteristici zonelor nalte.
Pentru terenuri cu pante mai mari de 5% debitul de evacuat se calculeaz cu relaia:
Q = 167 i K
s2
S (l/s)
n care:
i intensitatea ploii de calcul, mm/min m
2
;
K
s2
coeficient de scurgere pentru terenuri nalte;
S suprafaa de colectare a apelor, ha.
202

Dac suprafaa nalt limitrof, cu pante mai mari de 5% depete 5000 ha,
calculul debitului se face pe sub-bazine.

2. Calculul debitelor provenite din captarea izvoarelor
n anumite condiii, la contactul lunc-teras iau natere izvoare care provin din apa
freatic. Debitul acestor izvoare se poate determina fie prin msurarea direct a debitului,
fie prin calculul afluxului stratului freatic acolo unde izvoarele sunt ascunse sub depozite
de pmnt. n acest ultim caz, afluxul superficial n lunc provocat de stratul acvifer al
terasei, se determin cu relaia:

Q = K H I L + q
1
(m
3
/s)

n care:
K conductivitatea hidraulic a stratului acvifer al terasei, limitrof luncii,
m/zi;
H grosimea stratului acvifer al terasei deasupra nivelului din lunc, m;
I panta nivelului apei subterane a terasei, m/m; (sub form zecimal);
L lungimea zonei de contact lunc-teras n care izvoarele sunt
ascunse,m;
q
1
debitul total al izvoarelor din zona de contact lunc-teras, m
3
/s.

Volumul mediu de ap anual datorat izvoarelor se determin prin nmulirea
debitului calculat (Q l/s) cu numrul de secunde din intervalul de timp n care are loc
efectiv evacuarea lui.

3. Calculul debitelor provenite din infiltraii prin dig i pe sub dig
Debitul total (Q) de ap n exces provenit din infiltraii prin dig i pe sub dig se
calculeaz cu relaia:
Q = q L (l/s, m
3
/s)
n care:
q debitul specific, infiltrat pe unitatea de lungime a digului, l/s m; m
3
/zi
m;
L lungimea digului, m.

Debitul specific infiltrat pe lungimea digului, este alctuit din debitul specific
infiltrat prin dig i debitul specific infiltrat pe sub dig.
Debitul specific provenit din infiltraii prin dig (q
1
) se determin cu relaia:
1 2
(
2 2
1


=
h H K
q (l/s m)
n care:
K coeficient de permeabilitate al materialului din corpul digului, m/s;
H nivelul apei n rul ndiguit, la asigurarea de 10%, m; (cot absolut);
h nivelul apei n canalul de captare a apei de infiltraie, m; (cot
absolut);
l distana de la intersecia oglinzii apei din ru cu digul, pn la axul
canalului de evacuare, m.

Calculul debitului specific de infiltraie pe sub dig (q
2
) se poate face cu relaia:

T
2 2 2
L
H H
K q
o

= (m
3
/zi m)
203
n care:
K
2
coeficient de permeabilitate al stratului de fundaie a digului, m/zi;
T
2
grosimea stratului de fundaie a digului, m;
H cota nivelului apei n rul ndiguit, la asigurarea de 10% m;
H
o
cota nivelului apei n canalul de evacuare, m;
L distana de la malul rului la canalul de evacuare, m;
- coeficient de corecie (tabelul nr.5.3.), dependent de parametrii i :
L
a
= o
n care:
a limea zonei dig-mal, m
2 1 2
1
T
L

T
L

K
K
=
n care:
K
1
coeficient de permeabilitate a stratului superior, m/zi;
T
1
grosimea stratului superior, m.


204
Tabelul 5.3.
Valorile coeficientului de corecie0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 20.0
0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0.1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.999 0.995 0.990 0.983 0.970 0.948
0.2 1.000 1.000 1.000 0.999 0.998 0.997 0.995 0.956 0.930 0.915 0.898 0.810
0.3 1.000 1.000 0.999 0.997 0.993 0.991 0.969 0.908 0.858 0.823 0.800 0.750
0.4 1.000 0.999 0.997 0.993 0.987 0.980 0.917 0.831 0.764 0.725 0.700 0.650
0.5 1.000 0.998 0.993 0.986 0.975 0.967 0.881 0.741 0.666 0.625 0.600 0.550
0.6 1.000 0.997 0.988 0.975 0.958 0.937 0.817 0.646 0.566 0.525 0.500 0.450
0.7 1.000 0.995 0.982 0.962 0.935 0.904 0.743 0.548 0.467 0.425 0.400 0.350
0.8 1.000 0.993 0.974 0.944 0.906 0.804 0.661 0.449 0.367 0.325 0.300 0.250
0.9 1.000 0.990 0.962 0.922 0.871 0.816 0.573 0.350 0.267 0.225 0.200 0.150
1.0 1.000 0.987 0.950 0.895 0.830 0.782 0.482 0.250 0.157 0.125 0.100 0.050
215
4. Debitul de evacuat rezultat din apa freatic

Debitul de dimensionare al canalelor care colecteaz i apa din drenurile subterane
rezult nsumnd cele dou valori:
Q = Q
p
+ Q
f
(l/s)
n care:
Q
p
debit rezultat din precipitaii i alte surse;
Q
f
debit rezultat din apa freatic.
Debitul rezultat din apa freatic se determin n funcie de tipul de drenaj utilizat. n
cazul drenurilor orizontale amplasate n acvifere nelimitate, debitul freatic de evacuat va fi:
Q
f
= S q
f
(l/s)
n care:
q
f
debitul specific rezultat din pnza freatic, care se poate calcula cu relaiile:
1)
T 64 , 8
) (
T 86400
10000 ) ( h H PA h H PA
q
f

=

= (l/s ha)
n care:
PA porozitatea de aeraie, %;
H grosimea stratului acvifer saturat deasupra planului drenurilor, m;
h nlimea apei deasupra planului drenurilor, m;
T durata de evacuare a excesului de ap, zile.

2)
p p
1 2
t 4 6 , 8 64 , 8 t 86 , 0
) )( (
o
f
h e H H CC CT
q +

= (l/s ha)
n care:
CT capacitatea total pentru ap a solului, %;
CC capacitatea de cmp pentru ap a solului, %;
H
2
cota nivelului freatic pe terenul nedrenat, m;
H
1
cota nivelului freatic la adncimea de drenaj proiectat, m;
t
p
durata intervalului ploios n care nivelul freatic crete de la H
1
la H
2
, zile
(1-4 zile);
e evapotranspiraia n intervalul t
p
, mm;
h
o
nivelul apei infiltrate n sol pe durata t
p
, mm.
Debitul specific se calculeaz pentru dou perioade caracteristice: de primvar, cnd
nivelurile freatice au o valoare maxim i pentru perioada var-toamn cnd nivelurile freatice
sunt mai sczute.
n cazul acviferelor limitate se practic drenuri verticale cu pompare al cror debit se
determin cu relaia:
62 , 0
2r
d
10g
36 , 1

=
S H K
q (m
3
/s)
n care:
q debitul drenului vertical perfect, m
3
/s;
H grosimea stratului acvifer, m;
K conductivitatea hidraulic a acviferului, m/zi;
S denivelarea din dren produs prin pompare, m;
d distana dintre drenuri, m;
r raza drenului, m.

5. Stabilirea debitelor de evacuat din perimetrele irigate
Introducerea irigaiei duce la apariia unei surse noi de exces de umiditate. Debitele care
trebuie evacuate prin reeaua de drenaj se suplimenteaz cu valoarea debitelor produse ca exces216
de ap de ctre sistemul de irigaie. Acestea depind de tipul de amenajare, metoda de udare i
valoarea hidromodulului brut lunar:
Q = q
i
p s (l/s)
n care:
q
i
hidromodulul brut lunar, l/s ha;
p mrimea pierderilor de ap, %, (tabel nr.5.4.);
S suprafaa irigat, ha.

Tabelul nr.5.4.
Pierderi de ap care se iau n calcul la stabilirea debitului de evacuat n sistemele de drenaj
Metoda de udare i tipul de amenajare
Pierderi de ap (% din
hidromodulul brut lunar)
Udare prin brazde i amenajare cu canale de pmnt 10 15
Udare prin brazde i amenajare cu jgheaburi i conducte de transport 5 10
Udare prin aspersiune i amenajare cu canale de pmnt 2 15
Udare prin aspersiune i amenajare cu conducte sub presiune 0 0.1
Udare prin inundare continu i amenajare cu canale de pmnt 20 30
Udare prin inundare discontinu i amenajare cu canale de pmnt 15 20

Utiliznd formula de mai sus se determin debitul mediu lunar evacuat pentru perioada
de irigare a culturilor. Separat de aceste valori, la canalele care au rol de izolare a suprafeelor
irigate de restul terenurilor trebuie s se adauge i debitele provenite din infiltraie din perimetrul
irigat. Aceast situaie se ntlnete n special n amenajrile orizicole.
Volumul mediu de ap n exces, provenit din irigaii n decursul unui an de zile, se
determin cu relaia:
V = M p S (m
3
/an);
n care:
M norma de irigaie, m
3
/ha;
p pierderi de ap, %;
S suprafaa irigat, ha.
n cadrul disciplinei de drenaj s-a elaborat o metodologie de calcul a debitului specific de
drenaj rezultat din irigaii bazat pe deficitul de umiditate din luna de vrf. Pentru zonele de sud
ale rii, se poate folosi formula:
q
i
= 0,0025 (E P) (l/s ha)
n care:
E evapotranspiraia potenial din luna de vrf, mm;
P precipitaii medii din luna de vrf, mm.

6. Debitul total de evacuat dintr-un sistem de drenaj
Debitul maxim de evacuat dintr-o amenajare de drenaj rezult din nsumarea debitelor pe
surse de exsces de umiditate care se manifest simultan. Considernd un anumit teritoriu pe care
toate cauzele excesului de ap se produc n aceeai perioad de timp, rezult:
a ir f p p T
Q Q Q Q Q Q Q + + + + + =
inf
2 1
(l/s, m
3
/s)
n care:
Q
p
debitul rezultat din precipitaii czute pe suprafaa analizat (p
1
) sau n
zona nalt limitrof (p
2
);
Q
f
debitul rezultat din apa freatic;
Q
inf
debitul produs prin infiltraii laterale din cursul de ap ndiguit;
Q
ir
debitul rezultat din irigaii;
Q
a
debitul rezultat din alte surse.217
n funcie de perioada n care se produce fiecare cauz a excesului de ap, se calculeaz
debitul caracteristic pe fiecare lun calendaristic n parte, folosind la dimensionare una din
valorile maxime obinute.
n condiiile rii noastre, debitele maxime de evacuat se produc n lunile martie i aprilie
i se datoresc aproape exclusiv apelor din precipitaii i apelor freatice.
n cazul unor debite totale foarte mari se analizeaz posibilitatea utilizrii unor lucrri de
atenuare (stocare n reeaua de canale, bazine de retenie temporar) sau chiar inundarea parial
a unor zone joase din amenajare pentru o durat de 3 10 zile.
La amenajrile cu suprafee mai mari de 5000 ha debitul maxim depinde i de capacitatea
de acumulare a reelei de canale, care diminueaz valoarea debitului, dar mrete durata de
manifestare a debitelor maxime.
Debitul de evacuat se poate determina i pe cale grafic, prin metoda hidrografului.

5.3.1.3. Dimensionarea canalelor de drenaj

Dimensionarea canalelor de drenaj are scopul de a stabili elementele de construcie n
seciune transversal, precum i elementele hidraulice ale acestora.

1) Forma seciunii transversale a canalelor de drenaj
Cea mai utilizat form a seciunii transversale a canalelor este aceea trapezoidal, care
dei, prezint un regim variabil de curgere a apei are avantajul c se poate calcula hidraulic uor.
Pentru canale mici, provizorii, se poate utiliza seciunea triunghiular, cu taluzuri dulci (1/5
1/7) care s permit traversarea lor de ctre mainile agricole. n cazul punilor se recomand
folosirea unor canale cu seciune parabolic care pot fi traversate de animale fr a se deteriora.
n plus au i avantajul c debitele mici pot fi evacuate la viteze care s mpiedice dezvoltarea
vegetaiei acvatice. Dificultile de execuie ns fac s se foloseasc n cea mai mare msur
forme transversale trapezoidale. Pentru o mbuntire a regimului scurgerii apei n aceste canale
forma trapezoidal se poate modifica astfel:
- pentru micorarea gradului de colmatare i mburuienare a canalelor se recomand
seciunea cu fundul n unghi adncit cu cca. 30 cm faa de cota de fund proiectat;
- canalele cu adncimi de peste 2-3 m, care strbat pe adncime straturi de materiale
pmntoase cu unghiuri de frecare interioar diferite se pot construi cu nclinri
diferite ale taluzurilor;
- canale cu adncimi mari i debite de peste 3-5 m
3
/s se recomand s fie construite cu
seciune dublu trapezoidal, avnd cuneta dimensionat pentru raportul debitelor
mijlocii.
Canalele de colectare a scurgerilor de pe versani au o seciune trapezoidal asimetric,
rareori prevzute cu un digule longitudinal paralel cu axul canalului. La canalele de drenaj
seciunea optim total (seciunea udat plus seciunea situat deasupra nivelului apei) se obine
rar deoarece raportul b/h este condiionat de cotele obligate ale fundului i ale nivelului apei n
canal.
Cea mai eficient seciune transversal (hidraulic) care d i un volum minim de
terasamente rezult din raportul:

2
tg 2
o
h b =
n care:
unghiul taluzului

Seciunea optim se caracterizeaz printr-un perimetru udat minim i o raz hidraulic
maxim i se numete seciune de minim rezisten la micare apei.

218
2) Adncimea canalelor
n drenaj, adncimea canalelor rezult din diferena dintre cota terenului i cota obligat a
fundului canalului, impus de necesitatea scurgerii gravitaionale a apei i de colectarea debitelor
din elementele de ordin inferior ale schemei hidrotehnice.
Canalele care colecteaz numai exces de ap de suprafa au adncimi care depesc 0,8
1,0 m, din care nlimea de siguran este de 0,2 0,4 m cu rolul de a evita inundarea din jur a
terenului.
Canalele colectoare n care se descarc drenuri subterane au adncimea determinat de
necesitatea descrcrii acestora. n acest scop, cota fundului canalului colector (C
fc
) rezult din
relaia:
C
fc
= C
d
+ 0,2 + h
c
(m)
n care:
C
d
cota punctului de descrcare a drenului, m;
h
c
adncimea apei n canale, rezultat din dimensionarea hidraulic, m;
0,1 m condiia de descrcare a drenurilor subterane.
Adncimea canalelor colectoare poate ajunge la 1,2-1,5 m.
Canalele de transport i evacuare pot fi dimensionate astfel ca nivelul maxim
extraordinar s ajung la suprafaa terenului cu condiia ca aceast situaie s nu dureze mai mult
de o zi. Adncimealor rezult din necesitatea colectrii debitelor din canalele de ordin inferior
sau din drenurile subterane. Se are n vedere c nivelul apei din canalul receptor trebuie s fie cu
0,2 0,3 m mai jos dect nivelul apei din canalele receptate.

3) Panta canalelor de drenaj
Din considerente economice panta canalelor trebuie s fie ct mai apropiat de panta
terenului pe traseul lor cu condiia asigurrii unei viteze a apei cuprins n intervalul vitezei
admisibile.
Alegerea corect a pantei are o mare importan deoarece determin creterea progresiv
a adncimii canalelor, influennd direct mrimea volumului de terasamente i suprafaa scoas
din circuitul agricol.
Deoarece drenajul se aplic mai ales pe terenuri cu pante mici, n general pantele
canalelor au valori mici. Pantele canalelor trebuie s aibe valori cuprinse ntre 0,00015 0,005.
Valorile maxime se adopt pentru canalele de ordin inferior care transport debite mici, sub 1
m
3
/s (i = 0,5 5,0 ) iar valorile minime, pentru canale cu debite mai mari de 1 m
3
/s (i = 0,2 -
2). Se pot accepta aceste valori ale pantei mai mari de 5 dac nu rezult viteze de eroziune
ale apei n canal.
n anumite cazuri se pot accepta i tronsoane de canal n palier.

4) Viteza apei n canale de drenaj
Viteza de curgere a apei pe canal trebuie s se ncadreze n intervalul vitezei admisibile.
De regul, viteza se stabilete corelat cu panta terenului e traseul canalului. Cum pantele sunt de
obicei mici se stabilesc i viteze mai apropiate de viteza de nesedimentare, innd seama de
urmtoarele recomandri:
evitarea nerbrii se asigur la veteze ale apei de minim 0,5 m/s;
viteza minim de nesedimentare este:
- 0,15 0,30 m/s la nmol, nisip fin, nisip acvifer;
- 0,30 0,40 m/s la ape cu nisip fin;
- 0,50 m/s la ape cu nisip mare.

Viteza maxim a apei se stabilete n funcie de categoria de material pmntos n care se
execut canalul, dup precizrile din tabelul nr.5.5.

219
Tabelul nr.5.5.
Viteze admisibile de neeroziune pentru canale cu raza hidraulic de 1 m
Nr.
crt.
Categoria de pmnt Tipul Argil %
Viteze admisibile de
neeroziune (m/s)
1. Nisip fin, prafuri A 10 0.3 0.4
2. Nisip argilos i praf argilos B 10 20 0.4 0.5
3. Lut C 20 30 0.6 0.8
4. Argile grase i prfoase D 30 0.9 1.2
5. Terenuri mloase E - 0.6 0.8
6. Terenuri turboase F - 0.5 0.6

5) nclinarea taluzurilor
Taluzele canalelor se stabilesc n funcie de condiiile geotehnice ale terenului i
funcionale ale canalului. n cazul unor canale care pe lungimea lor strbat terenuri cu
caracteristici diferite, nclinarea taluzurilor se stabilete pe tronsoane, dup aceste condiii. Dac
n adncime canalul se execut n straturi de pmnturi diferite taluzul se stabilete de obicei
dup unghiul de frecare interioar cel mai defavorabil.
n cazul canalelor cu adncimi de pn la 3-4 m taluzurile se pot stabili prin metode
aproximative:
h DA
C
tg tg

+ = o
n care:
unghiul de frecare interioar, grade;
nclinarea taluzului,grade;
C coeziunea, t/m
2
;
h adncimea canalului, m;
DA densitatea aparent, t/m
3
.

Canalele executate n luncile rurilor traverseaz frecvent terenuri cu condiii geotehnice
defavorabile cum sunt: chiaiuri, mluri, argile srturate. n aceste cazuri nclinarea taluzurilor
se determin prin calcule de stabilitate dup metoda alunecrii cilindrice (metoda suprafeei
cilindrice de alunecare). Coeficientul de stabilitate al taluzului este dat de momentul forelor care
tind s provoace alunecarea masivului, limitat de suprafaa de alunecare cilindric. Calculul se
efectueaz pentru mai multe suprafee, cu diferite raze, lundu-se n consideraie cea mai
defavorabil.
Evidenierea aciunii hidrodinamice exercitate de apa de infiltraie se face prin nlocuirea
unghiului de frecare interioar, printr-unul fictiv, dat de relaia:
real
u
a
fictiv
DA
DA
=
n care:
DA
a
densitatea aparent a pmntului la care se ine seama de
subpresiunea apei;
DA
u
densitatea aparent a aceluia pmnt fr aciunea de suprapresiune
a apei.
Informativ, nclinarea taluzurilor canalelor de drenaj rezult din tabelul nr.5.6.


220
Tabelul nr.5.6.
nclinarea taluzurilor canalelor de drenaj de suprafa
nclinarea taluzului
Natura pmntului
Tipul i adncimea canalului
Argilo-lutoase
Luto-argiloase
i lutoase
Luto-nisipoase
i nisipoase
Canale de colectare cu adncimea mai
mic de 1,5 m
1.0 1.25 1.25 1.50 1.50 1.75
Canale de colectare i de evacuare cu
adncimi de la 1,5 m la 2,5 m
1.25 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00
Canale de evacuare cu adncimea mai
mare de 2,5 m
1.50 1.75 1.75 2.00 2.00 2.50


6) Metode de dimensionare ale canalelor de drenaj
Elementele de construcie n seciune transversal care determin seciunea canalului
rezult prin dimensionarea analitic sau grafic. Prin dimensionare rezult adncimea apei n
canal i limea de fund, care din considerente tehnologice de execuie i exploatare trebuie
s fie de minim 0,5 m.
Dimensionarea analitic se practic de obicei n cazurile n care graficele de
dimensionare nu se pot utiliza. Metodologia de lucru presupune parcurgerea urmtoarelor etape:
- precizarea elementelor de baz pentru dimensionare: debitul de dimensionare, panta,
nclinarea taluzurilor, coeficientul de rugozitate;
- calculul modulului de debit, R c S K =
I
Q
K =
- calculul modulului de debit K
1
prin tatonare;
- perechea de valori b h care genereaz un K
1
= K este aceea care se ia n considerare.
Dimensionarea grafic const n utilizarea unor grafice sau nomograme n funcie de
debit, pant, taluzuri, rugozitate, (fig.5.7. i 5.8.).
Dimensiunile seciunii transversale rezult dup ntocmirea profilului longitudinal prin
canal care precizeaz linia fundului acestuia i deci adncimea de sptur. La ntocmirea
profilului longitudinal se va urmri:
- asigurarea adncimii minime a canalului fa de punctele cele mai joase ale traseului;
- linia fundului canalului s fie, pe ct posibil, paralel cu linia canalului;
- linia apei n canalele de transport i evacuare s fie cu 0,2 0,3 m mai cobort dect
nivelul apei n canalele colectoare i cu 0,1 0,2 m fa de drenurile subterane;
- profilul longitudinal va cuprinde i detalii de trasare a elementelor cu care se
intersecteaz canalul (drumuri, canale, conducte, cabluri subterane, LEA etc.).
221
Fig.5.7. Grafic pentru dimensionarea canalelor mici cu taluzul 1 : 1 (dup Ganguillet i Kutter)

222


Fig.5.8. Nomogram pentru dimensionarea canalelor de pmnt, tip B (m=1,25)
223
3.2. Drenajul subteran

3.2.1. Ptrunderea apei n drenurile tubulare subterane

1) Reeaua hidrodinamic de curgere a apei spre dren. ntr-un lichid aflat ntr-un
mediu poros, fiecare particul are o sarcin hidraulic proprie, h:
Z
g
p
h + =


Particulele de ap, care au aceeai sarcin hidraulic se dispun pe o suprafa
echipotenial, concentric cu drenul tubular. Micarea particulelor de ap se face pe direcia
gradientului hidraulic maxim, pe o direcie normal la suprafaa echipotenial, formnd liniile
de curent.
Suprafeele echipoteniale i liniile de curent formeaz reeaua hidrodinamic de curgere
a apei spre dren. Caracteristicile acesteia depind de relieful terenului, sursa de exces de
umiditate, litologia i aezarea drenului.
n cazul drenurilor ideale (fig.5.9.a), permeabile pe ntreaga circumferin, aezate ntr-un
mediu de curgere omogen, suprafeele echipoteniale sunt circulare, concentrice cu drenul, liniile
de curent materializnd razele acestor cercuri.

Fig.5.9. Reeaua hidrodinamic de curgere a apei spre drenuri

Reeaua hidrodinamic este i ea ideal.
Fa de aceast situaie n practic apar dou modificri:
- apa nu ptrunde n drenuri pe toat suprafaa drenului ci prin perforaiile practicate pe
aria lor lateral;
- terenul din jurul drenului nu este omogen, att din cauza traneei n care se pozeaz
drenul i care se umple cu material mai afnat ct i a prezenei filtrului n jurul
tubului.
Aceste condiii modific reeaua hidrodinamic de curgere a apei spre dren.
Ptrunderea apei n drenuri prin anumite spaii practicate n peretele tubului face ca liniile
de curent s-i schimbe traseul rectiliniu n apropierea tubului de drenaj, aprnd nite suprafee
echipoteniale suplimentare ceea ce modific aspectul circular al suprafeelor echipoteniale
normale, care se apropie de elips, (fig.5.9.b). Creterea densitii liniilor de curent n jurul
drenului face ca rezistena care se opune scurgerii s creasc, micornd debitul preluat din sol,
de dren.
Colectarea apei din sol n condiii hidraulice mai bune impune aezarea n jurul drenului
a unui material mult mai permeabil dect solul, numit material filtrant, care s determine o ct
mai mic rezisten la circulaia apei n zona limitrof drenului.
n acest caz, reeaua hidrodinamic are un aspect mai apropiat de reeaua ideal
(fig.5.9.c). Dei n materialul filtrant din jurul drenului lungimea liniilor de curent este mai mare
dect drenul ideal, rezistena sczut care se opune scurgerii face ca circulaia apei s se fac n
condiii bune, (fig.5.10.). Reeaua hidrodinamic real la funcionarea mai multor drenuri se
coreleaz cu distana dintre drenuri, (fig.5.11.).224


Fig.5.10 Linii de curent n filtrul
drenului- detaliu
Fig.5.11. Reeaua hidrodinamic
la un sol omogen

2) Rezistena la intrare a apei n dren

n apropierea drenului real, liniile de curent i schimb direcia radial, ndeprtndu-se
spre cel mai apropiat orificiu. Concentrarea mai multor linii de curent spre acelai orificiu duce
la creterea rezistenei care se opune scurgerii deci i a pierderii de sarcin necesar asigurrii
scurgerii.
Aceast rezisten suplimentar se numete rezisten la intrare i depinde de
conductivitatea hidraulic a solului i de tipul de dren. Deoarece la aceeai conductivitate a
terenului, rezistena la intrare depinde numai de tipul de dren se mai numete constant de
intrare a apei n dren.
Rezistena de intrare se exprim prin relaia, (fig.5.12.)
L S
h
q
h
W
i i
e

= = (zile/m)
n care: q debitul pe unitatea de lungime a drenului, m
2
/zi
S debitul pe unitatea de suprafa, m/zi
L distana dintre drenuri, m
h
i
diferena de sarcin hidraulic ntre traneea drenant i tubul de dren, m, care se
poate determina prin dou metode:
- direct, prin piezometre amplasate n traneea drenant i n dren;
- indirect, n funcie de poziia apei freatice.


Fig.5.12. Evidenierea
rezistenei de intrare a apei n dren
Rezistena de intrare este invers proporional cu K din apropierea drenului:
K
a
W
e
=
n care: a factor dependent de tipul de dren
225
Rezistena de intrare depinde i de modul n care solul vine n contact cu perforaiile
tubului, avnd valori mai mari dac pmntul ptrunde n perforaii dect dac n jurul acestora
se formeaz o mic cavitate. Se consider c solul formeaz o interfa plan cu perforaiile, ceea
ce simplific mai mult problema.
n cazul tuburilor din mase plastice, rezistena de intrare depinde nu numai de suprafaa
perforaiilor dar i de forma i repartizarea lor (fig.5.13.).


Fig.5.13. Caracteristicile geometrice ale tuburilor de drenaj

Rezistenele de intrare determinate prin metoda direct au dat urmtoarele rezultate:

Nr.
crt.
Tipul de tub Tipul de filtru Rezistena de intrare
1 Tub ceramic, 80 mm pietri 1,5 zile/m
2 Tub PVC, 50 mm pietri 4,6 zile/m
3 Tub ceramic, 80 mm fr filtru 5,2 zile/m
4 Tub PVC 50 mm fr filtru 12,8 zile/m

Constanta de intrare impune o sarcin suplimentar care nseamn c la distanei dintre
drenuri, sarcina hidraulic deci nivelul freatic este mai ridicat (fig.5.14.) ceea ce micoreaz
norma de drenaj (tabelul nr.5.7.).

Fig.5.14. Influena rezistenei de intrare asupra nivelului freatic

Tabelul nr.5.7.
Rezistena de intrare i sarcina hidraulic suplimentar
la tuburi cu i fr filtru
Rezistena de intrare Sarcina suplimentar,cm Conductivitatea
hidraulic fr filtru cu filtru fr filtru cu filtru
1,80 0,18 25 2,5 0,5
0,75 0,14 11 2,0
1,00 0,18 63 6,3 0,2
0,75 0,14 26 4,9226
Efectul rezistenei de intrare const n micorarea normei de desecare la distanei dintre
drenuri, cu o valoare h, mai mic dect h
0
care se nregistreaz pe verticala drenului.

5.3.2.2. Adncimea de pozare a drenurilor orizontale

Elementele tehnice principale ale drenajului subteran: adncimea de pozare i distana
dintre drenuri sunt strns legate ntre ele, mpreun determinnd realizarea normei de drenaj
cerut de culturile agricole.
Aceeai norm de desecare, Z, se poate asigura prin drenuri amplasate la adncime mic
dar i la distan mic, sau la adncime mai mare dar i la distan mai mare, (fig.5.15).


Fig.5.15. Corelaia dintre adncimea de pozare i distana dintre drenuri

n primul caz, consumul de tuburi este mai mare, cotele de descrcare mai puin adnci,
colectarea apei n drenuri se face mai uor.
Drenurile trebuie pozate la o adncime care s ndeplineasc urmtoarele condiii:
1) - s asigure realizarea normei de drenaj, Z, (fig.5.16).
(m)
1
h Z
H
p

+
=
n care: - Z = norma de drenaj, m
- h = sarcina hidraulic la distanei dintre drenuri, m
- = coeficient de tasare, care n funcie de tipul de sol prezint urmtoarele valori:
= 0,10 0,15 sol argilos
= 0,05 0,10 sol luto-nisipos
< 0,05 sol nisipos

Fig.5.16. Elementele care determin adncimea de pozare a drenurilor

2) - s asigure protecia drenului la nghe
H
p
= 0,9 .....1,1 + D
ext
(m)
n care: D
ext
- diametrul exterior al tubului, m
3) s corespund adncimii maxime de lucru a utilajului:
H
p
H
utilaj
n zone aride, pe terenuri cu pericol potenial de salinizare, Hp rezult din:
H
p
= h
cr
+ h (m)
n care: h
cr
- adncimea critic a apei freatice.

Se alege valoarea care satisface toate aceste criterii.227
5.3.2.3. Calculul distanei dintre drenuri regim de curgere permanent

Ipoteza lui Hooghoudt privind calculul distanei dintre drenuri

Hooghoudt a considerat c scurgerea apei prin sol spre drenuri se desfoar
bidimensional: orizontal i radial (fig.5.17).Scurgerea se produce la o distan dintre
planul drenurilor i stratul impermeabil. n
zona din apropierea drenurilor, densitatea
liniilor de curent crete, ceea ce determin
creterea rezistenei care se opune scurgerii
apei spre dren.

Fig.5.17. Scurgerea apei spre dren n ipoteza
lui Hooghoudt
Evidenierea acestei rezistene suplimentare, numit rezisten radial, se face prin
introducerea noiunii de adncime echivalent (d) care reprezint o valoare mai mic dect D.
Adncimea echivalent se poate determina grafic sau analitic folosind relaiile:
( )
r
0,7D
ln

1
f
8DL
1,4D L
f
f f F ,
8F
L
d
(m)
1
u
D
ln
L
8D
D
d
r
2
h
r h
=

=
+ = =
+
=


n care: D distana de la planul drenurilor la stratul impermeabil, m;
L distana dintre drenuri, m;
u perimetrul muiat al drenului, m
F factorul scurgerii; f
h
orizontale, f
r
radiale;
r raza drenului, m

Considernd c scurgerea apei prin sol, spre drenuri se desfoar orizontal, distana
dintre drenuri se poate calcula dup Donnan (fig.5.18) cu relaia:
( )
(m/zi)
L
D H 4K
q
2
2 2

=
n care: q debitul pe unitatea de suprafa, m/zi
K conductivitatea hidraulic, m/zi
H nlimea apei freatice fa de stratul impermeabil, msurat la
jumtatea distanei dintre drenuri, m
D grosimea acviferului sub planul drenurilor, m
L distana dintre drenuri, m
Se poate scrie:

( )
2
L
D) (H D H 4K
q
+
=
dar H = h+D, (H-D)(H+D) = (h+DD)(h+D+D) = h(h+2D), i deci,228
2
2
2
L
4Kh 8KDh
L
2D) 4Kh(h
q
+
=
+
= (m/zi)


Fig.5.18. Elemente de calcul a distanei dintre
drenuri dup Donnan

Hooghoudt mparte debitul n: debit orizontal i debit radial. Dac debitul orizontal din
zona situat deasupra drenurilor se neglijeaz, situaia debitului pentru soluri omogene va fi:
H
Q
K
qL
h = i
( )
( ) L D, f
2 r
D
ln

1
8DL
2 D L
Q
2
H
+ +

=
n care : r raza drenului, m
f(D,L) funcie cu valoare mic, putnd fi neglijat.

Primul termen al ecuaiei exprim debitul orizontal, iar termenul al doilea, debitul radial.
Dac se consider c primul termen al ecuaiei Donnan d debitul orizontal i al doilea
debitul radial, se va scrie:
Q
H
= Q
h
+Q
r
i cum
H
Q
K
qL
h = , se poate scrie:
H
Q
K
qL
h = +
r h r
h h Q
K
qL
+ =
Aceasta arat c sarcina hidraulic total este suma sarcinilor hidraulice care genereaz
debitul orizontal i respectiv, debitul radial.
Dac n ecuaia:
2
2
4 8
L
Kh KDh
q
+
= (m/zi)
Se nlocuiete D cu adncimea echivalent, d, propus de Hooghoudt, se obine:
2
2
4 8
L
Kh Kdh
q
+
= (m/zi)
cunoscut sub numele de ecuaia lui Hooghoudt.

Cnd D = 0, adic drenurile sunt aezate pe stratul impermeabil, distana dintre drenuri se
poate scrie:
q
Kh
L sau
L
Kh
q
2
2
2
2
4

4
= =
Aceast ecuaie reprezint debitul orizontal produs n stratul superior planului drenurilor
i se mai numete i ecuaia lui Rothe.
Valoarea termenului D este de obicei mult mai mare dect a lui h, i de aceea, n
unele cazuri al doilea termen se poate neglija, obinnd:
2
2
8
L
Kh
q =
ecuaie care reprezint debitul orizontal produs n stratul situat sub planul drenurilor.
Din aceste considerente, rezult c debitul de evacuat rezult ca o nsumare a celor debite
pariale din zona superioar planului drenurilor (q
1
) i de sub aceasta (q
2
).
) / (
8 4
2 2
2
2 1
zi m
L
Kdh
L
Kh
q q q + + =229

Cazuri particulare de calcul a distanei dintre drenuri n ipoteza lui Hooghoudt:

a. Drenuri amplasate pe stratul impermeabil, ntr-un profil omogen (fig.5.19. a):
q
Kh
L
h
4
2
= (m)
b. Drenuri amplasate la limita dintre straturi, n profil stratificat (fig.5.19. b):
q
h K dh K
L
2 1 2 2
4 8 +
= (m)
Dac K
2
K
1
, al doilea termen are o valoare mic i se poate neglija:
q
dh K
L
2 2
8
= (m)
c. Drenuri amplasate n stratul inferior, ntr-un profil startificat (fig.5.19. c.):
q
h K dh K
L
2 2 2 2
4 8 +
= (m)
Dac drenurile sunt amplasate ntr-un profil stratificat, deasupra limitei dintre straturi nu
se mai poate aplica ipoteza lui Hooghoudt, fiind recomandabile alte relaii de calcul.

Fig.5.19. Cazuri particulare ale formulei lui Hooghoudt
a. profil omogen b. Drenuri la limita c. Drenuri n stratul inferior
dintre straturi

5.3.2.4. Stabilirea distanei dintre drenuri pe cale experimental

Distana dintre elementele de regularizare a excesului de ap datorat pnzei freatice,
determinat analitic sau grafic e necesar s fie verificat experimental. Cu aceast ocazie se
determin att adncimea ct i distana dintre drenuri. Metoda de determinare pe cale
experimental a distanei dintre drenuri, const n executarea unui canal n palier (tranee lung
de circa 30 m, cu limea la fund de 0,5 1,0 m , adncimea 2,0 3,0 m (0,5 1,0 m sub nivelul
freatic) i taluzuri 1/1,5 , (fig.5.20).


Fig.5.20. Determinarea distanei dintre
drenuri pe cale experimental:
a. vedere n plan a canalului
experimental i a puurilor de
observaie
b. zona de influen a canalului
c. seciunea transversal
De o parte i de alta a traneei se execut puuri de observaie a nivelului apei freatice,
amplasate perpendicular pe lungimea canalului, la distane variabile, pe o distan de 20 200 m,
dup valoarea rezultat din calcul.230
n canalul experimental se va colecta apa freatic din zona limitrof, ceea ce determin
reducerea nivelului freatic din sol. Dac nivelul apei n canal se menine constant (0,2 0,3 m) i
se msoar variaia zilnic a nivelului hidrostatic n puurile de observaie (30-45 zile) se poate
stabili curba de depresiune a apei freatice, din zona de influen a canalului. Distana dintre
drenuri va fi egal cu dublul distanei dintre canalul experimental i cel mai ndeprtat pu n
care se realizeaz adncimea de drenaj cerut.
Orientativ, distana dintre drenuri, se poate stabili dup textura terenului, pe baza datelor
prezentate n tabelul nr.5.8.
Tabel nr.5.8.
Distana dintre drenuri pe terenuri cu pante sub 3%
Textura terenului Distana dintre drenuri (m)
Argil foarte compact 12
Argil compact 12 14
Argil lutoas 14 16
Argil-nisipoas 16 20
Nisipoas, cu puin argil 20 24
Nisipoas 25 30

Pe terenuri cu panta mai mare de 3%, distanele de mai sus se mresc cu 20%.
n Frana, distanele medii ntre drenurile amplasate la adncimea de 1 m sunt:
8 12 m pe soluri grele
12 16 m pe soluri medii
16 20 m pe soluri uoare
n Anglia pe terenuri de coast plantele cu vi de vie i pomi se recomand urmtoarele
distane ntre drenuri:
18 24 m pe nisipuri, adncimea drenurilor 1,22 1,83 m;
12 24 m pe luturi, adncimea drenurilor 0,91 1,73 m;
12 18 m pe luturi argiloase, adncimea drenurilor 0,61 1,22 m.
n SUA, dup permeabilitatea solului se recomand urmtoarele distane dintre drenuri:
- permeabilitate mic: 10 23 m
- permeabilitate mijlocie: 20 33 m

5.3.2.5. Reele de drenuri subterane orizontale

Un sistem de drenaj este un ansamblu de lucrri care colecteaz direct excesul de ap din
sol i de la suprafaa lui i prin interermediul unor elemente de ordin superior l evacueaz de pe
suprafaa amenajat. n cursul acestui proces (de drenare a terenului) deseori nu e posibil o
distincie clar ntre drenajul de suprafa i cel de adncime, cele dou tehnici putndu-se
suplini n anumite condiii.
Un sistem de drenaj subteran este format din urmtoarele elemente:
- drenuri subterane adsorbante
- drenuri subterane colectoare
- canale de drenaj

Tipuri de reele de drenuri tubulare subterane
Reelele de drenuri subterane care alctuiesc sisteme de drenaj se pot clasifica dup mai
multe criterii:
a. Dup gradul de complexitate al reelei, deosebim scheme simple (fig.5.21) care constau
n drenuri absorbante care se descarc direct n canale, se realizeaz o schem compus. n
funcie de unghiul de racordare a drenurilor absorbante cu drenul colector schema compus
prezint dou variante: rectangular i brdu (herring bonne).
230

Fig.5.21. Reele de drenuri subterane
dup complexitatea reelei
a. simpl, unilateral
b. simpl, bilateral
c. compus, bilateral
d. compus, unilateral
e. herring bonne
(brdu)

b. Dup geometria reelei, (fig.5.22), deosebim scheme geometrice care se practic pe
terenuri cu exces de umiditate prezent pe suprafee ntinse i se caracterizeaz prin elemente
paralele i echidistante. Dac excesul de umiditate se manifest pe suprafee mici, rspndite
neregulat pe teren atunci se practic reele nesistematice.
c. Dup tipul constructiv al elementelor componente, reelele de drenuri pot fi alctuite
din elemente de o singur categorie, dar de obicei sunt formate din cel puin dou categorii:
conducte ngropate i canale. Dup acest criteriu deosebim:
- drenuri sub form de canale care pot fi mai deschise sau cu seciune umplut cu
material filtrant grosier;
- drenuri sub form de conducte care pot avea pereii netezi sau ondulai.

Fig.5.22. Reele de drenuri subterane dup geometria schemei
a. sistematice; b. nesistematice

d. Dup modul de amplasare a drenurilor absorbante fa de panta terenului deosebim
urmtoarele scheme de amplasare a drenurilor (fig.5.23);
- schema longitudinal, cnd drenurile absorbante se traseaz pe direcia pantei maxime, ceea
ce se recomand pe terenuri cu panta mai mic de 3.
- schema transversal, folosit pe terenuri cu panta mai mare de 3 i care const n
amplasarea drenurilor absorbante pe direcia curbelor de nivel, deci perpendicular pe linia
pantei maxime a terenului.
- schema mixt, n care drenurile absorbante fac un unghi de 30-60
0
fa de curbele de nivel.Fig.3.15. Scheme de drenuri subterane dup
poziia drenurilor absorbante fa
de panta terenului:

a. schema longitudinal;
b. schema transversal;
c. schema mixt231
Cea mai eficace schem hidraulic i economic este schema transversal, n care
drenurile colectoare evacueaz apa rapid, fiind amplasate pe direcia pantei maxime a
terenului. n acelai timp drenurile absorbante i manifest aciunea pe o distan mai mare
i deci colecteaz ap dintr-un volum mai mare de sol. Ca urmare distana dintre drenurile
absorbante este mai mare iar consumul de tuburi se reduce.
Schema transversal are ns dezavantajul c drenurile absorbante au pant mic,
uneori impus prin construcie ceea ce creaz condiii favorabile pentru obturarea seciunii
de scurgere prin colmatare.
n practic condiiile topografice impun de obicei folosirea schemei mixte care
elimin dezavantajul menionat mai sus, urmrind ca drenurile absorbante s fie
perpendiculare pe direcia de curgere a apei freatice.

5.3.2.6. Dimensionarea hidraulic a drenurilor tubulare subterane

Ecuaiile scurgerii folosite pentru dimensionarea hidraulic a drenurilor tubulare
subterane au la baz urmtoarele dou concepte:
debit uniform, constant pe ntreaga lungime a drenului, corespunztor debitului
colectat de pe ntreaga suprafa deservit (Q = qS) i care se produce de fapt
numai n punctul de descrcare a drenului; Acest concept este folosit de obicei
n practica internaional.
debit neuniform sau variabil, considernd c debitul unui dren crete cu
lungimea acestuia, din amonte spre aval, unde atinge valoarea maxim. Acest
concept este folosit n Olanda.
Dimensionarea hidraulic a drenurilor trebuie s precizeze:
diametrul drenului, cunoscnd lungimea, panta, distana dintre drenuri i debitul
specific;
suprafaa care poate fi drenat de un dren cu un diametru dat, cunoscnd panta
i debitul specific.

Dimensionarea drenurilor n condiiile debitului uniform
Ecuaia lui Darcy-Weisbach cuprinde elementele necesare pentru dimensionarea
conductelor care funcioneaz cu seciunea plin:
g
v
d x
Z
i
2
2

= =
n care: Z pierderi de sarcin hidraulic, m
x lungimea conductei, m
d diametrul interior, m
v - viteza apei, m/s
g acceleraia gravitaiei, m/s
2

factor de rezisten dependent de tipul de curgere, (laminar sau
turbulent) i de rugozitatea pereilor conductei. Se determin
experimental.
Pentru conducte netede (ceramic, material plastic neted):
25 , 0
=
e
aR iar
u
d
e
V
R =
n care: - vscozitatea cinematic (= 1,31 10
-6
m
2
/s la t=10
0
C)
a 0,40 pentru conducte fr depuneri (curate)

n cazul conductelor care funcioneaz cu seciune plin:
2
4
d v Q
t
=232
Substituind aceast expresie n ecuaia Darcy-Weisbach:
75 , 4 75 , 1 4
10 3 , 26

= = d Q a
x
Z
i sau
Q = 30 a
-0,57
d
2,71
i
0,57

Pentru conducte cu perei ondulai, n cazul crora nu exist o relaie linear ntre
i R
e
, se poate folosi formula lui Manning:
V = K
m
R
2/3
i
1/2
n care: K
m
= 70 (K
m
=1/n, n coeficient de rugozitate dup Manning),
R = raza hidraulic, (R = d)

Scriind aceast ecuaie dup forma relaiei Q pentru conducte cu perei netezi, se
obine:
Q = 0,312 K
m
d
2,67
i
0,50

care ntr-o form mai general poate fi scris:
Q = c-
1/
d
/
i
1/


Valorile exponenilor i :
Tipul de conduct


Cu perei netezi 4,75 1,75
Cu perei ondulai 5,33 2,00

Recomandri privind dimensionarea drenurilor tubulare
Panta drenurilor se stabilete astfel nct s se asigure viteza minim a apei care
se scurge prin dren. Valoarea pantei, care va urmri n general panta medie a terenului,
se poate preciza din tabelul nr.5.9.
Tabel nr.5.9
Panta drenurilor tubulare
Panta,
minim maxim Diametrul
drenului
(mm)
Terenuri cu
pericol de
colmatare
Terenuri fr
pericol de
colmtare
Lut-
nisipos
lut-ml
argil
tare
75 4 - 40 50 85
100 3 1 17 30 57
150 2 0,5 10 20 40

Pantele mai mari de 20 nu sunt recomandabile. Se pot totui folosi dac se aplic
msuri speciale de execuie cum ar fi mbinri etane sau consolidate ntre tuburi, etc. Pe
terenurile plane se pot adopta i pante de 1 cu condiia s se aplice msuri pentru
prevenirea colmatrii.
Viteza de curgere a apei prin dren. Viteza minim de curgere a apei prin drenurile
pozate pe terenuri care nu reprezint pericol de colmatare este de 0,30 m/s pe soluri
nisipoase i de 0,20 m/s pe soluri argiloase sau mloase. Pe terenuri cu pericol de colmatare
viteza minim este de 0,45 m/s.
Se recomand ca viteza optim a apei n dren s fie de 0,8 m/s.
Viteza maxim nu trebuie s depeasc 1,2 m/s pe solurile argiloase, 1,1 m/s pe
solurile lutoase i nisipoase, 1,5 m/s pentru drenuri cu lungimi sub 100 m.
n cazul unor viteze mai mari dect valoarea maxim admisibil trebuie luate
msuri de protecie: ecrane n lungul drenului, etanare prin cimentare a extremitilor
conductelor, prevederea unui nveli filtrant n jurul drenului.233
Lungimea drenurilor. Drenul absorbant poate avea lungimi de maxim 200 250
m, n funcie de panta terenului. Drenurile colectoare pot avea lungimi de pn la 800
1000 m, prevzndu-se cmine de vizit la distane de 200 250 m sau n punctele de
schimbare a traseului n plan.
Diametrul drenurilor. Drenurile absorbante au diametre de 50-110 mm i rezult
din dimensionare, valoarea obinut fiind corectat dac e cazul n funcie de pericolul
de colmatare. Fa de valoarea calculat se alege ca diametru real, valoarea cea mai
apropiat a diametrului produs de fabricant. n condiii favorabile de colmatare, diametrul
minim a drenurilor absorbante este de 70 mm la tuburi de ceramic i 80 mm la tuburi de
mase plastice.
Drenurile colectoare au diametre de 100 800 mm.

5.3.2.7. Materiale utilizate n drenajul subteran

Drenajul subteran se amenajeaz folosind tuburi confecionate din materiale
diferite, piese de mbinare i materiale filtrante. Dintre materialele puse la dispoziie de
fabricant, proiectantul trebuie s le utilizeze pe cele care au cea mai bun fiabilitate n
condiiile n care vor funciona.

Tuburi pentru drenajul subteran orizontal
Tuburile pentru drenuri trebuie s asigure o durat de folosin ct mai mare, s nu
fie deformabile, s mpiedice formarea unor depuneri n interiorul lor, etc...
Se pot folosi o varietate de conducte cu diferite tipuri de deschideri prin care s
poat ptrunde apa n exces din sol. Conductele sunt confecionate uzual din argil, beton,
mase plastice dar i din alte materiale care pot funciona n sol un timp ndelungat fr s
se deterioreze rapid.
Tuburile din ceramic. Se obin prin arderea pastei de argil la circa 900
0
C pentru
a obine materiale hidrostabile. Au diamentrul interior de 50 250 mm. Pn la diametrul
de 150 mm au lungimea de 33 cm iar la diametre mai mari, 80 cm. Forma seciunii
transversale este circular, circular cu o talp, exagonal sau ortogonal. Uneori,
longitudinal, tuburile prezint mici anuri, eventual i perforaii, pentru favorizarea
ptrunderii apei n interior.
Caracteristicile constructive ale tuburilor de ceramic, pentru drenaj, produse n
ara noastr sunt prezentate n tabelul nr.5.10.
Tabel nr.5.10
Caracteristicile constructive ale tuburilor de ceramic pentru drenaj (STAS
1962/1974)
Diametrul interior, mm 502 703 803 1003 1254 1504 2005 2506
Grosimea peretelui, mm 8-12 9-14 10-16 11-18 12-20 14-23 16-26 18-30
Lungime tub, mm 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,80 0,80
Greutate, Kg/m 3,81 6,72 - 12,93 - 27,30 45,60 -

Tuburile de ceramic trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- variaia grosimii peretelui la acelai tub s nu depeasc 1 mm la grosimi ale
peretelui de pn la 16 mm, 2 mm la tuburi cu grosimea peretelui de 17-26 mm,
i 3 mm la grosimi mai mari;
- curbur maxim admis pe lungimea unui tub: 5 mm;
- extremitile tubului s fie perpendiculare pe axul tubului pentru asigurarea
unor spaii ntre tuburi de circa 3 mm;
- extremitile tubului s fie fr defecte; se admit tirbituri dac acestea nu
strbat mai mult de din grosimea peretelui;234
- peretele tubului trebuie s fie compact, fr pori vizibili sau fisuri care s
strbat ntreg peretele, cu maxim 2 gruni de carbonat de calciu;
- tuburile trebuie s reziste la ncovoiere la o for de 3000 5000 daN/cm
2
.
Tuburile din beton. Se pot folosi numai dac terenul n care se pozeaz nu prezint
agresivitate pentru beton (coninut mare de acizi humici, sulfai, CO
2
, etc). Se pot obine
tuburi de beton rezistente la coroziunea apelor cu un coninut ridicat de sruri prin presarea
succesiv a unui amestec dens de ciment portland, marca 400 500 i nisip (ciment/nisip =
1/3; ap/cimet = 3/10).
Caracteristicile constructive ale tuburilor de beton pentru drenaj sunt prezentate n
tabelul nr.5.11.
Tabel nr.5.11.
Caracteristicile tuburilor din beton pentru drenaj
interior 150 200 250 300 400
Diametrul (mm)
exterior 198 252 310 372 484
Lungime tub,m 1,0
Greutate, kg/m 32 45 64 92 141

Tuburi de mase plastice. Avantajele tuburilor din mase plastice pentru drenaj sunt:
greutate specific mic ceea ce determin cheltuieli mici de transport i manipulare;
rezisten mare la aciunea chimic a apelor puternic mineralizate; posibilitatea tehnologic
de pozare cu mare productivitate, inclusiv de folosire la pozare cu maini care nu sap
tranee, etc.
La confecionarea tuburilor se folosete policlorur de vinilin sau polietilen de
nalt densitate i joas presiune. Se livreaz sub form de evi cu lungimi de 4-6 m sau n
colaci de 45-200 m.
Din punct de vedere constructiv, tuburile de drenaj se prezint sub dou forme:
rigide, cu perei netezi i flexibile, cu perei ondulai. Acestea din urm se pot livra sub
form de colaci cu lungimi de pn la 200 m.
Ptrunderea apei n tuburi se face prin intermediul unor perforaii (fante sau orificii)
a cror suprafa trebuie s fie de 10-34 cm
2
/m. Se prefer fante dreptunghiulare, dispuse
pe 4 8 generatoare.
Tuburile cu peretele neted au caracteristicile tehnice prezentate n tabelul nr.5.12,
iar pentru tuburile riflate, n tabelul nr.5.13.
Tabel nr.5.12.
Tuburi din mase plastice cu perete neted (DIN 1187)
exterior 50 63 75 90 110 125 140 160 Diametrul
(mm) interior 48 60 72 86 106 121 135 155
Lungime tub,m 0,216 0,353 0,485 0,70 0,904 1,08 1,400 1,750
Greutate kg/m 75 90 105 115 120 125 125 125

Tabel nr.5.13.
Tuburi din polietilen de nalt densitate folosite n drenaj
exterior 50 65 80 Diametrul
(mm) interior 44 59 73
Grosimea peretelui, mm 0,5-0,2 0,6-0,2 0,7-0,2
nlimea spirei, mm 3 3 3,5
Pasul spirei, mm 5,5-6,0 5,5-6,0 7,5-9,0
Numr de fante, buc/m 500 500 500
Limea fantelor, mm 0,7-102 0,7-1,2 0,7-102
Lungimea fantelor, mm 4-5
Numr generatoare cu fante 6
Greutate, kg/m 0,140 0,220 0,280
235
Tuburile din mase plastice ondulate determin un numr mic de mbinri pe traseul
unui dren.
Rugozitatea mare datorat ondulaiilor micoreaz viteza de scurgere a apei i
favorizeaz colmatarea.


5.3.2.8. Filtre pentru drenuri

Filtru se poate defini ca o mas poroas prin care poate trece apa, separndu-se de
suspensiile din ea. Filtrele drenurilor ndeplinesc urmtoarele roluri:
- rol filtrant, reflectat prin optirea particulelor de sol cu dimensiuni mici (0,05
0,15 mm) care dac ptrund n dren, produc colmatarea acestuia; Particulele
fine (< 0,05 mm)care pot fi transportate de apa din dren trebuie s treac prin
filtru, prevenindu-se astfel colmatarea filtrului;
- rol hidraulic, materializat prin micorarea rezistenei de intrare a apei n dren;
rol mecanic, s preia o parte din presiunea pmntului cu care se acoper
drenul, protejndu-l mpotriva deformrii.
Materialele filtrante-granulare, organice sau sintetice-ndeplinesc diferit aceste
roluri.

Necesitatea filtrelor la drenuri
Uneori, drenurile orizontale tubulare nu sunt prevzute cu filtre. Acest lucru e
posibil n cazul pmnturilor coezive cu peste 15 20 % materie organic sau pmnturi
coezive cu peste 25% argil, cu coeficieni de neuniformitate u > 5-10, indici de plasticitate
Ip>6 -12, conductivitate hidraulic K >1,5 1,0 m/zi i structur stabil.
Prezena filtrelor la drenuri este obligatorie pe pmnturi necoezive sau slab
coezive cu conductivitate hidraulic K<0,5 1,0 m/zi, cu mai puin de 25% argil, u<5-10,
Ip< 6-12, raportul argil-coloidal/praf > 0,5, raportul d 85 sol/mrimea orificiilor de
ptrundere a apei n tub (a) > 0,6. De asemenea, se prevd filtre pe terenuri coezive cu K =
0,2 0,5 m/zi.

Criterii pentru alegerea materialelor filtrante
Deoarece fiecare material filtrant are anumite caliti proprii, n funcie de
condiiile n care vor funciona drenurile trebuie ales tipul de filtru, prin anlaliza lui dup
anumite criterii.
Criteriul pedologic. Solul influeneaz alegerea materialului filtrant prin: tipul
genetic; textur, reflectat prin granulometrie; stabilitatea asigurat de forele de coeziune
etc...
Tipul genetic de sol se reflect prin caracteristicile fizice mecanice ale mediului
n care vor funciona drenurile. Pe solurile care la adncimea de pozare prezint un orizont
greu, argilos, trebuie folosite filtre cu funcia hidraulic dominant, cu o permeabilitate de
4-10 ori mai mare dect a solului. n orizonturi nisipoase materialul folosit trebuie s aibe
funcia de filtrare dominant iar pentru materiale lutoase, filtre cu funcie hidraulic i de
filtrare dominant.
Pe soluri cu stabilitate sczut, trebuie folosite materiale cu funcia de filtrare
dominant iar pentru cele cu stabilitate mare, materialele cu funcia hidraulic dominant.
Dup compoziia granulometric a solului se aleg materialele filtrante granulare,
utiliznd curba granulometric a solului.
Prima relaie de stabilire a compoziiei granulometrice a filtrului n funcie de
compoziia granulometric a solului a fost stabilit de Terzaghi (1921), apreciind c
particulele de sol sunt reinute de filtru dac acesta ndeplinete condiia:
D 15 F 4 D 85 S236
n care: D 15 F diametrul particulelor (mm) din materialul filtrant care
reprezint 15% din totalul particulelor reprezentat pe curba
granulometric;
D 85 S - diametrul particulelor de sol la procentajul de 85% de pe
curba granulometric.

Cunoscnd valoarea termenilor din criteriile de alegere a materialelor filtrante se
ntocmete curba granulometric a materialului filtrant:
- din curba granulometric a solului se determin valorile D pentru sol
(D15, D50, D85);
- se determin valoarea (valorile minime i maxime) ale DF pe diagrama
curbei granulometrice a solului se marcheaz punctele respective i se
traseaz curba granulometric a filtrului care trebuie s fie aproximativ
paralel cu cea a solului:
Hidrologia. Dac drenul se acoper cu material pmntos rezultat din evacuarea
traneei, permeabilitatea acestuia e mai mare dect a pmntului respectiv n aezare
natural. Chiar n aceste condiii, de obicei, apare rezistena suplimentar la ptrunderea
apei n dren, ceea ce impune utilizarea unor materiale mai permeabile care s nveleasc
drenul.
Pentru nveliuri granulare cu rol drenant trebuie respectat condiia:
K
filtru
5-20 K
pmnt

Iar proprietile fizico-mecanice s fie stabilite n raport cu apa freatic cu reacie
acid sau alcalin precum i la variaii de temperatur. Diametrul maxim al particulelor s
nu depeasc 12-25 mm.
Pentru nveliuri din geotextile cu rol filtrant:
K
filtru
2 K
pmnt
Iar diametrul porilor nveliului de 50% pe curba porilor s fie mai mare dect d 15
pmnt, iar cel corespunztor la 90% s fie mai mic dect 1,8 d 90 sol.
Pentru nveliuri din materiale organice cu rol de drenare; s aib coninut ridicat
de lignin, s fie de bun calitate.
Hidrogeologia. n zonele umede i subumede cu nivel freatic permanent se pot
utiliza toate cele trei tipuri de materiale filtrante. Dac nivelul freatic este sezonier, nu se
pot utiliza materialele organice care se descompun la alternana umezeal uscciune.
n zonele aride, dac nivelul freatic este permanent se pot folosi materiale granulare
sau sintetice. Dac nivelul freatic este sezonier nu se recomand folosirea materialelor
organice.
Filtrele sintetice nu se recomand n cazul unor ape freatice bogate n fier feros sau
oxid de fier deoarece filtrul se colmateaz prin fixarea ionilor de fier. n acest caz se
recomand folosirea materialelor granulare.
Criteriul hidraulic const n determinarea permeabilitii iniiale a filtrului precum
i a permeabilitii dup colmatare (pe cale analitic), fiind posibil calculul coeficientului
de eficien hidraulic (e) nainte (e
0
) i dup colmatare (e
e
):

e sol
fe
e
f
e
e
e
K
K
e
Ksol
K
e
0
0
0
; ; = = =
Dac: e >>1 efectul filtrului este deosebit de favorabil
e > 1 efectul este favorabil
e = 1 filtrul nu are efect
e < 1 filtrul are efect defavorabil
De asemenea, trebuie calculat pierderea de sarcin la intrarea apei n dren. Dac
aceasata are o valoare mare, se impune creterea adncimii de pozare cu nsi valoarea ei,
micorarea distanei dintre drenuri sau alegerea altui material filtrant.237
Criteriul tehnologic. Dac drenajul subteran se execut cu maini de spat tranee
se pot utiliza toate tipurile de materiale filtrante, dup oricare din metodele cunoscute n
funcie de celelalte criterii de alegere.
Dac drenajul se execut cu maini care pozeaz drenul fr sparea traneei se
utilizeaz numai filtre care pot fi nfurate pe dren, de regul din geotextile.

Tipuri de materiale filtrante
1) Materiale filtrante granulare sunt cele mai folosite n practica drenajului,
putnd fi folosite n toate condiiile de sol, clim i hidrogeologice. Sunt ns materiale
voluminoase, cu greutate specific mare ceea ce face s creasc costul transportului i al
manipulrii.
Printre avantajele acestor materiale se numr:
- producerea lor n diferite sorturi n funcie de granulometria necesar impus de
compoziia granulometric a solului ce va fi drenat;
- durata de exploatare ndelungat, colmatare redus;
- au cea mai bun conductivitate hidraulic fa de celelalte materiale filtrante,
asigurnd o rezisten minim la ptrunderea apei n dren;
- asigur stabilitatea seciunii tuburilor n anul de drenaj;
- permit mecanizarea lucrrii de aezare n an n jurul drenului ntr-un strat de 5
15 cm, iar n cazul drenajului ncruciat (drenaj subteran + drenaj crti): 30-
60 cm deasupra tubului de dren.
Tipuri de materiale filtrante granulare:
- Pietriul sortat (3-7 mm) are o greutate volumetric de 1,48 1,50 g/cm
3
,
i
=
0,00844 (0,00937).
-
Balastul. Mrimea maxim a agregatelor nu trebuie s depeasc 25 mm iar
cele mai mici ( = 0,074 mm) s reprezinte circa 5% din cantitatea total, G
v
=
1,6 1,8 g/cm
3
,
i
=0,533.

- Nisip grosier, cu diametrul 0,05 0,12 mm, ncrcat n SUA a dat cele mai
bune rezultate comparativ cu materialele filtrante organice i sintetice; G
v
=
1,37 1,65 1,85 g/cm
3
;
i
= 0,0133 0,0171.
- Zgur granulat de furnal, provine din granularea zgurii de furnal nalt prin
rcirea brusc a zgurii lichide sub aciunea unui curent puternic de ap. Are
culoare albicior-gri cenuiu. De la combinatele siderurgice se pot utiliza i
zgura brut de furnal i zgura de oelrie dar dup concasare i sortare; G
v
=
1,30-1,55 g/cm
3
-
- Zgura de termocentral, rezult din ardera crbunilor n termocentrale, de
aceea compoziia ei difer cu crbunii din care provine. Zgura rezult n
amestec cu cenu i ap. Utilizarea ei ca material filtrant, impune captarea
uscat, fr cenu.
2) Materiale filtrante organice se utilizeaz mai ales pentru amenajri locale.
Principalele lor caracteristici sunt:
- au o greutate volumetric mic (0,10-0,14 g/cm
3
) i o bun permeabilitate;
- n compoziia lor chimic se gsesc substane pectice (22-28%), grsimi (1,5
3,0 %) substane extractive neazotate (3-8%) care n contact cu apa favorizeaz
formarea unei substane gelatioase cu efecte defavorabile n timp asupra
funcionrii drenului;
- prin acoperirea cu pmnt, stratul de material organic de deasupra drenului (din
jurul su) se taseaz, reducndu-i grosimea i permeabilitatea, favoriznd
apariia unor goluri n filtru care poate avea efect chiar turtirea tubului;
- n ape freatice bogate n Fe i Mn, se colmateaz cu compui de Fe i Mn
reducndu-i permeabilitatea;
- descompunerea lor este foarte accentuat n condiii aerobe;238
- rezistenele la intrare sunt mai mari dect la materialel granulare (0,0111
0,0296);
- pe timp nefavorabil necesit msuri speciale de transport i depozitare; necesit
msuri deosebite PCI.
Tipuri de materiale filtrante organice:
- Paiele (ovz, orz, secar, gru) provin de la recoltarea culturilor respective,
cnd se baloteaz. Se utilizeaz nfurate pe tubul de dren (1-2 cm grosime)
sau n strat de 15 cm peste tub;
- Pleava de orez, rezult de la decorticarea orezului, avnd un coninut mare de
siliciu ceea ce le confer caliti ignifuge. Se poate utiliza n strat gros (15 20
cm) peste tubul de dren sau nfurat n jurul acestuia cu o grosime de 2,5 5,0
cm. Impune execuia cnd n traneea drenant nu se gsete apa freatic. Se
recomand la drenarea solurilor grele, folosind tuburi din plastic riflate;
- Puzderia de cnep se utilizeaz n strat gros (15-20 cm) peste tubul de drenaj
sau nfurat n jurul acestuia. Sufer de o tasare important sub greutatea
umpluturii din tranee drenant.
- Turba se poate utiliza aezat direct peste tubul de dren sau peste tubul
nfurat cu o band de fibre de sticl sau textile. Se poate utiliza i prin
nfurare pe tuburile de plaste riflate, prins ntre plase de nylon.
- Tulpini de in se pot utiliza tocate, zdrobite sau n stare natural. Au rezisten
slab la putrezire de aceea se recomand n condiii permanent submerse.
- Fibre de cocos, nfurate pe tubul de dren sub form de band simpl sau
ntrit cu fibr de sticl, nylon, etc., ntr-un strat cu grosimea de 0,5 2,0 cm.
Nu se recomand pe solurile cu coninut de argil mai mare de 10%.
- Rumegu, crengi de pin, iarb uscat, coceni de porumb, utilizate ntr-un
strat gros pentru dren au o comportare satisfctoare.
3) Materiale filtrante sintetice
Din cauza dificultilor de exploatare, transport i de depozitare a materialelor
filtrante naturale sau cutat soluii pentru nlocuirea lor cu materiale sintetice. Acestea sau
realizat sub form de produse geotextile sau ca deeuri textile.
Prin geotextile se neleg materiale textile utilizate n tehnologia lucrrilor de
pmnt, confecionate din fibre, filamente sau fire din materiale omogene sau diverse
(polimeri sintetici fiabili), cu proprieti filtrante, filtrant-drenante sau de armare-
consolidare.
Cele mai utilizate materiale de obicei sunt fibrele de nylon, de poliester, de
polietilen i de polipropilen care se pot fila n fire subiri formnd o mpslitur a crei
grosime i porozitate este controlabil prin procesul de fabricaie.
Dup modul de fabricaie, geotextilele pot fi:
- materiale esute, produse prin ncruciarea a dou sisteme de fire, ntr-o anumit
ordine.
- materiale neesute, a cror tehnic de fabricaie presupune realizarea unei
mpslituri de fibre (lungi sau scurte, omogene sau neomogene), consolidat prin procedee
fizice, mecanice sau liani chimici. Aceste materiale au aprut n perioada 1930 1940 ca
un material hibrid ntre estur i hrtie fiind ncercate ntr-un numr larg de domenii
(inclusiv confecii pentru femei).
Dup Asociaia european a neesutelor i produselor cu folosin unic
(EDANA) un material neesut este un produs constituit dintr-o saltea de fibre de natur
divers dispuse orientat (direcionat) sau ntmpltor a cror coeziune e asigurat prin
metode fizice, mecanice sau chimice, sau prin combinarea diverselor procedee, excluznd
esutul, tricotatul sau alte operaiuni asemntoare.239
n componena neesutelor se poate utiliza toat gama de fibre naturale, artificiale
sau sintetice, singure sau n amestec de pn la patru tipuri de fibre. Se pot utiliza fibre de
sticl sau fibre minerale.
n mbuntiri funciare se utilizeaz n principal produsele obinute prin filare-
legare, prezentnd, caracteristici deosebite:
- tensiune elastic mare, ceea ce le confer rezisten la presiune i deformare;
- rezisten la frecare, rupere, deirare att n stare uscat ct i umed;
- rezisten chimic; suprafaa mare de contact a fibrelor fine, cu solul la expunere la
reacii chimice intense, la pH ridicat ca n cazul solurilor cu Na
+
sau cobort ca n
cazul operaiunilor de curire a depunerilor de Fe i Mn din tub folosind SO
2
.
Materialele sunt rezistente la putrezire i insensibile la agenii chimici n
concentraiile ntlnite de obicei n natur;
- permeabilitate bun, i capacitate ridicat de filtrare. Combinarea acestor caliti
confer neesutelor geotextile proprieti eseniale pentru lucrrile de mbuntiri
funciare, inclusiv pentru drenajul agricol.
Din punct de vedere funcional, geotextilele pot fi:
- filtrante, asigurnd circulaia apei pe direcia normal planului lor;
- filtrant-drenante, permind circulaia apei att n planul lor ct i pe direcia
normal acestuia;
- de armare-consolidare, cnd au rezisten mecanic mare.
Utilizarea materialelor sintetice ca fitru pentru drenajul agricol a permis, ncepnd
din 1979 s se produc drenuri mbrcate n filtru, ceea ce permite livrarea din fabric a
ansamblului dren-filtru, reducnd astfel cheltuielile de transport, manipulare i pozare a
drenurilor.
Geotextilele se caracterizeaz prin urmtoarele caracteristici fizice: diametrul
fibrelor, densitatea specific, dimensiunea i distribuia porilor, porozitatea, etc.
Tipuri de materiale filtrante sintetice:
- Terasin i Netesin sunt geotextile neesute fabricate prin coasere, interesere i liere,
din fibre polipropilenice, poliesterice, polinitril-acrilice, cu diametrul de 20-30 ,
aezate la ntmplare, obinute prin defibrarea deeurilor sintetice. Au mas mic (200-
800 g/m
2
), grosimea de 2-5 mm, permeabilitatea circa 10-2 cm/s, se livreaz sub form
de suluri cu limea de 1,8 m i lungimea de 50-60 m.Pentru impermeabilizarea unor
elemente de construcie, la canale, diguri, etc se produce Terasin impregnat. Pentru
impregnare se folosete liantul Romacril LN 1, (10% n soluie de ap), care este o
substan filmogen din compui macromoleculari sub form de dispersie, solubil n
benzen, cetone, esteri, insolubil n medii diluate acide (pH <4,6), alcaline (pH<9,2 ) i
n petrol. Cantitatea de substan de impregnare este de 20 25% raportat la masa
fibroas.
- Netesin 300 80 % fibre sintetice, maxim 10% fibre naturale.
- Netesin 550 80 % fibre sintetice din care 20% la prima utilizare, maxim 20% fibre
naturale. Coaserea se face cu o legtur dubl cu fire de relon.
- Terasin 200, 400, 600 cu maxim 10% fibre naturale. Se produc la Fabrica de
neesute Rm. Vlcea.
- Netezon (neesut gazon), Terazon fabricate prin coasere (interesere) din circa 25%
fibre sintetice i 75 % fibre organice. Se folosesc la protecia taluzurilor, chiar pe
pmnturi sterile n care caz trebuie aplicat fertilizarea de pn la 15 kg NPK/100 m
2
.
- mpslitura din fibr de sticl (IFS) are o grosime de 1 2 mm, livrat ca suluri cu
limea de 1 m armate pe margini cu cte 3 fibre pentru mrirea rezistenei la rupere. Se
poate folosi prin nfurare pe tub, ca saltea (sub tub) i plapum (deasupra tubului) sau
numai ca plapum. Se colmateaz repede pe soluri cu coninut ridicat n Fe i Mn.

240
ntrebri:
1. Precizai necesitatea i oportunitatea lucrrilor de drenaj.
2. Prezentai modul n care precipitaiile i apa freatic produc exces de umiditate.
3. Precizai modul n care se produce exces de ap din irigaii.
4. Care sunt factorii favorizani ai excesului de ap.
5. Definii starea de exces de umiditate a solului.
6. Cum se manifest excesul de umiditate asupra plantelor i a solului.
7. Care sunt efectele eliminrii excesului de ap din sol.
8. Tipuri de scheme pentru drenajul de suprafa i elemente componente.
9. Rolul canalelor colectoare i principii de trasare.
10. Care este durata admisibil a excesului de ap pe terenurile agricole.
11. Relaii de calcul pentru debitele specifice de evacuat pe diverse surse ale
excesului de ap.
12. Particulariti privind dimensionarea canalelor de drenaj de suprafa.
13. Definii reeaua hidrodinamic a drenurilor i precizai tipurile de reele.
14. Prezentai modul de stabilire a adncimii de pozare.
15. Ipoteza lui Hooghoudt privind calculul distanei dintre drenuri.
16. Tipuri de reele de drenuri subterane orizontale.
17. Dimensionarea hidraulic a drenurilor subterane orizontale n condiiile
debitului uniform.
18. Tuburi pentru drenaj.
19. Filtre pentru drenuri.

BIBLIOGRAFIE

1 Constantin E.,
Mrcineanu Fl.
- Rolul mbuntirilor funciare n dezvoltarea rural
durabil, Ed.Cartea Universitar, Bucureti, 2005
2 Ceauu N. i col. - mbuntiri funciare, E.D.P., Bucureti, 1976
3 Gheorghiu I.M. - mbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1964
4 Luca E. i col. - Exploatarea sistemelor de mbuntiri funciare,
Ed.Risoprint, Cluj Napoca, 2008
5 Man T.E. i colab. - Hidroamelioraii, Ed.ApriliaPrint, Timioara, 2007
6 Mrcineanu Fl. - Drenaj agricole, USAB-AMC, Bucureti, 1994
7 Measnicov M. - Imbuntiri funciare, EDP, Bucureti, 1975
8 Nicolau C.i col. - mbuntiri funciare. EDP, Bucureti, 1970
9 Plea I., Cmpeanu S. - mbuntiri funciare, Ed.Crisbook Universal,
Bucureti, 2001
10 Savu P. i col. - mbuntiri funciare i irigarea culturilor. Lucrri
practice. Ed.Ion Ionescu de la Brad, Iai, 2005
11 Stncescu L.i col. - ndrumtor tehnic pentru lucrri de mbuntiri
funciare. Ed.Ceres, Bucureti, 1984
12 Wehry A. , Panu H. - Amenajri hidroameliorative, Ed. ApriliaPrint,
Timioara, 2008
13 * * * - Drainage manuale. A Water Resources Technical
Publication, U.S. Department of the Interior. Bureau
of reclamation, Denver, Colorado, 1984

S-ar putea să vă placă și