Sunteți pe pagina 1din 1

Loicut lsc:ojei e _uiie,eu

iceje tui iiuet gieu'
A p r toa rei Doa a a am nei mu ul u mi iri de bi i ru
'
i i i i i i i i i in iz b vi i i in du ne di

in ne vo oi a du u cem i i i i i i i i i i i i i e Ns

sca toa a re de Du um ne e ze eu no oi ro o bi i i t i Ci ca

Ce ea ce a ai st p ni i i re e ne bi i ru i i i i i

i i i i i t din tot fe lul de pri me ej dii i i slo

o bo ze e e e e te e e e ne ca s stri g m i i i i

i i i e: Bu cu r te Mi rea a a a a s ne e e nu u un ti

i i i i t .
8 octombrie 2009, Sf. Cuvioase Pelaghia si Taisia, Sf. Mc. Pelaghia, Sf. Ignatie