Sunteți pe pagina 1din 138
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CAMSTRUCTLOR ‘SU TURISMULU GHID PRIVIND PROIECTAREA HALELOR USOARE (CU STRUCTURA METALICA INDICATIV GP 078-03 Etavorat de: Universitatea Poltehnicl Timigoara ~ Facutatea de Construct ¢ ‘Achitectura: Departament de Constucti Metaice §) Mecanica Construchior Centrl de Cereetare pentru ‘mecanica mateialeor ¢siguranta constuction — CEMSIG, Director CEMSIG: prot dng. Dan OUBINA Responsabil tema: pot ding Dan DUBINA Colectiv de elaborare: cont dr ing. Danis! GRECEA ‘conf. ing. Mircea GEORGESCU ding. Raul ZAHARIA 28 ing. Autel STRATAN Ing Viorel UNGUREANU Ing. Fon DINU Ing Alexancru Ludovic FULOP Img. Adnan CIUTINA ing test S2080, ing. Mircea GRISTUTIU Auiat de, DIRECTIA GENERALA TEHNICA-M.T.C.T Director generat: {ng lon STANESCU Responsabilde tema: ing. Octavian MANOIU co CUPRINS 1. Generalitat LA. Seop 1.2. Obiestive si domeni de aplicare 13. Definti gi nora 13, Definit 13.2. Nota 14. Chasitia 1.5, Prescripitehnice complementare 1.5.1 Standarde 1.5.1.1. Princip generale 1.5.12. Incbrear 1.5.13. Prescrptié de proiectarespecifice construstilor din ofl 1.5.1.4, Ojlur pent constueti metalice 1.5.1.5, Protecta anticoroziva 15.16. favelitor 1.5.2 Alte categoi de prescrip tehnic. 2 Sisteme constructive: aletuire i conformare 2.1 Forma gl aleatuirea de ansamblu 22, Std, prinzi si nodusi 23. Contravantit orizontale de ansambla 2.4 Tnvelitor gi pane 25, Peri 2.6, Funda 2.7. Rostri 65 65 6 Baag 70 ” 70 n n B 4 ” 7 5 n "8 79 81 2 6 3. Materiate 3.1. Materiale entra elemente sruturale 34.1. Cries de alegere 3.12, Ductilitatea 3.13. Sudabittates 3.14, Evitarea rsculu de rupere fag 3.1.5. Evitarea rsculi de destramare lamelar Material pent imbinri 5.2.1, Materiale de adaos pentru imbindile sudate 3.2.2. Material pent suruburi 3.3. Materale penta elementele nestrcturale 4. Cerinte generale de proiectare 4.1. Elomente generale 4.2. Condit de rezisten si stabilitate 43. Condit de ductittate 4.4. Condit de rgiditate 4.5, Condit de proiecte la Foe 4.6. Condit de prveote anticoroziv 5. Caleutul structuri 5.1. Cite de proiectare pent sti Fimitt ulin. 5.2, Incdredr si combina de incirebri 52.1. inciredri permanente 5.2.3. Alte inched 52.3, Combinati de ieareac 5.3. Metode de analiza a structrilor 53.1. Blomente generale 3 83 B esas 86 86 86 86 2 7 87 38 91 2 2 RaeESLES 3°32, Clasiiearea setiilor 5.3.3. Impectectiuni 5.33.1. Imperfectiuni de eadew 53.3.2. Imperfection pentrs analiza sistemelor de conta datuir 5.3.3.3. Imperfeejuni de bara 5.3.4. Caleuloleforuritor ia atin statice 5.3.5. Caleluleforturlor la aetuni seismice 5.36, Elemente de calcul specific cadrelor pater 544 Verificarea elementelor structurale gia seetunilor seestora 55. Caleullimbinailor sal prinderitor in fondagi 5.6 Conlucrares dine struct si invelitarea din abl carats 5.6.1. Definiis princpit 5.6.2, Condit de aplicare a metodei 5.63. Specificai constructive 6, Prevederi constructive 6.1. Grinz i pane 6.2 Sip 6.3. fmbindi grinda-stalp 6.4. Imbindistlp-fundatie 6.5. Contravintic 6.6 Elemente de fachidere Bibliogratie 96 100 00 m1 12 103 106 0? os 108 108 los Ho 13 us ns ui ig 119 20 nt ANEXE ‘Anexa A. Calcul capacitti de rote plasticd ‘Anexa B. Calcul de ordiul Ila sti limits uline stu ‘Anexa C. Calcul eezstenei eitise de fam ‘Anmexa D. Caleulul de ordinal I la tri init ulime SLU soon ‘Amexa E. Calcul stiri limit ale exploatini normale SLEN -Anexa F, Pierderea stabilti aterale a grinzitor ‘Amexa G. Verifcarea de ezsteni a setiuii ransversale ‘Amexa H. Verifcareade stbiltate si flamba) 2 lementelor ‘Amexa L. Determinarea gituirii minime Zs: os ‘Anexa J. Diagrame Wood Exomplu de proiecare: Exempl de caleul al une hale parter ‘uo singurd deschidere vind strctura principal de reaistena execute din lemente compuse din table ew sectiuni de clasa 3 sau ns 138 ne Iss 19 194 19 GHID PRIVIND PROIECTAREA HALELOR USOARE CU STRUCTURA METALICA Indicaiv GP 078.3 1, GENERALITATI 1.1. Scop Prezentul ghid este conceput a se apica la proiectarea halelor ‘metalice usoare din domenivl constructor civie, industriale si sgricole. El este aplicabil pail sila alte tipuri de structari metalice soar. 1.2. Obiective si domeniu de aplicare Halele metalice uyoare sunt consiructi parter cu una sau mai ‘multe deschider, eventual plus etal, cu inchideri gi elemente de compartimentare din materiale cu greutte edu, fra podurirulante, eventual dotate cu echipamente de ridieat si transport interior, et ‘apacitateredust (grin rulente), In general sructura principal de ezistenté.a acestor constucti se realizes2A prin are cu inima plind,alestuite din profile laminate Sau avin sectiun formate din table sudate. Pentru deschiderile mic se pot folosi solu structurale realizate in intregime din profile cu ere subi ‘Aprobat de: MINISTRUL TTRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR si TURISMULUI, cu ordinul sr. 300 din 16.69.2003 Elaborate: Universitatea Polini Timigoara