Sunteți pe pagina 1din 16

ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. Raspuns: 1. luna ianuarie - aprovizionare marfuri 371 = % 401 378 4428 1.488 lei 1.000 lei 250 lei 238 lei

- regularizare TVA 4426 = 401 190 lei

-incasari din vanzarea marfurilor 531 = % 707 4427 2.042 lei 1.716 lei 326 lei

- descarcare gestiune K = ( SI 378 + RC 378)/( SI 371 + RD 371) (SI 4428 + RC 4428) K = ( 150+250)/ ( 1071 + 1488) ( 171 238) = 0.186% Rulajul debitor al contului de adios 378 = RC 707 * K = 1716 * 18.6% = 319 lei Costul marfurilor vandute va fi = 2042 -326 -319 = 1.397 lei % = 371 378 607 4428 2.042 lei 319 lei 1.397 lei 326 lei

- regularizare TVA 4427 = % 4426 4423 326 lei 190 lei 136 lei

Situatia conturilor la sfarsitul lunii ianuarie: Sold cont 371 = SI 1071 + 1488 2042 = 517 lei Sold cont 378 = SIC 150 + 250 -319 = 81 lei

Sold cont 4428 = SIC 171 + 238-326 = 83 lei 2.luna februarie - aprovizionare marfuri 371 = % 401 378 4428 4426 = 401 774 lei 500 lei 150 lei 124 lei 95 lei

incasari din vanzarea marfurilor 5311 = % 707 4427 1.190 lei 1.000 lei 190 lei

- descarcare gestiune K= ( SI 378 + RC 378)/( SI 371 + RD 371) ( SI 4428 + RC 4428) K = ( 81 + 150)/( 517 + 774) ( 83 +124) = 0.213% Rulajul debitor al contului de adios 378 = RC 707 * K = 1.000 * 21.3% = 213 lei Costul marfurilor vandute va fi : 1.190 190 -213 = 787 lei % = 371 378 607 4428 4427 = % 4426 190 lei 95 lei 1.190 lei 213 lei 787 lei 190 lei regularizare TVA

4424

95 lei

24. La o societate comercial en detail stocurile de mrfuri sunt evaluate la pre cu amnuntul. Societatea se aprovizioneaz n cursul lunii cu 1.000 kg marf, sortimentul X, pre de achiziie 2.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 25%. n cursul lunii se vinde ntreaga cantitate de mrfuri achiziionat. S se efectueze nregistrrile contabile.

Raspuns: achizitie marfuri 1.000 kg * 2.000 lei = 2.000.000 lei % = 401 371 4426 371 = % 378 4428 2.380.000 lei 2.000.000 lei 380.000 lei 975.000 lei 500.000 lei 475.000 lei

vanzare si incasare marfuri 5311 = % 707 4427 2.975.000 lei 2.500.000 lei 475.000 lei

- descarcarea gestiunii de marfuri vandute

% = 371 607 378 4428

2.975.000 lei 2.000.000 lei 500.000 lei 475.000 lei

37. O societate livreaz mrfuri unui client n valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul constat c o parte din mrfuri prezint defecte i intenteaz firmei un proces judectoresc. La sfritul anului N societatea estimeaz c probabilitatea de pierdere a procesului este de 40%. La sfritul anului N+1, procesul nu este terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimeaz a fi 30%. In mod similar, la sfritul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimeaz la 90%. n anul N+3, procesul este terminat i societatea este obligat la plata unei amenzi n valoare de 5.800 lei. Precizai care sunt inregistrarile contabile in exercitiu N + 3. Raspuns: La sfarsitul anului N se creeaza un provision pentru litigii necesar: Valoarea creantei x Probabilitatea de a pierde procesul 6188 leix40% = 2.475.20 lei 6812 = 1511 2.475.20 lei

La sfarsitul anului N+1 provizion pentru litigii existent = 2.475,20 lei provizion pentru litigii necesar = 6188 lei x 30% = 1.856,40 lei

*Se diminuiaza provizionul pentru litigiul existent cu 2.475,20 1.856,40 = 618.80 lei 1511 = 7812 618.80 lei

La sfarsitul anului N+ 2 - provizion pentru litigiu existent = 1.856,40 lei - provizion pentru litigiu necesar = 6188 x 90% = 5.569,20 lei 5

*Se majoreaza provizionul existent cu: 5.569.20 1856.40 = 3.712.80 lei 6812 = 1511 In anul N+3 plata amenzii 5.800 lei 5.569.20 lei 6581 = 5121 1511 = 7812 3.712.80 lei

-anularea provizionului

39.ntreprinderea Alfa schimb un teren situat n Timioara cu un alt teren al societii Beta situat n Bucureti. Valoarea just a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei, costul de achiziie fiind de 100.000 lei. Valoarea just a terenului primit este de 150.000. Schimbul se face cu o sult de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune schimb de facturi. S se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009. Raspuns: - cedarea terenului de catre Alfa 461 = % 7583 4427 142.800 lei 120.000 lei 22.800 lei

- descarcarea gestiunii 6583 = 2111 100.000 lei

-primirea terenului de la societatea Beta % = 404 2111 4426 178.500 lei 150.000 lei 28.500 lei

- regularizarea creantei si a datoriei 404 = % 461 5121 178.500 lei 142.800 lei 35.700 lei

53. ntreprinderea Alfa majoreaz capitalul social prin aport n natur. Aportul const ntr-un teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La data vrsrii aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominal a unei aciuni este de 100 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.

Raspuns: a) Evaluarea la data intrarii n entitate c) la valoarea de aport, stabilita n urma evaluarii - pentru bunurile reprezentnd aport la capitalul social;

n cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costuluide achizitie. 245 - (1) Primele legate de capital cuprind primele de emisiune, fuziune, aport si de conversie. (5) Prima de aport se calculeaza ca diferenta ntre valoarea b u n u r i l o r a p o r t a t e s i v a l o a r e a n o m i n a l a a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi. b) - subscrierea capitalului social 456 = 1011 10.000 * 4,5 = 45.000 lei

varsarea aportului 50.000 lei 456 765 45.000 lei 5.000 lei

211 = %

regularizarea capitalului social 45.000 lei

1011 = 1012

56. La nceputul exerciiului N, societatea ALFA a achiziionat un echipament tehnologic la costul de achiziie de 200.000 u.m. Managerii estimeaz c durata de utilitate va fi de 5 ani i c, la expirarea acestei perioade, vor fi angajate cheltuieli cu dezafectarea echipamentului tehnologic i refacerea amplasamentului n valoare de 10.000 u.m. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar. Pentru o finanare echivalent, rata curent a

dobnzi de pia este de 10% La sfritul exerciiului N, valoarea de pia a echipamentului este de 150.000 u.m. La sfritul exerciiului N+1, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 15.000 u.m. iar rata dobnzii de pia pentru o finanare echivalent va fi din exerciiul urmtor 15%: La sfritul exerciiului N+2, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 8.000 u.m. Valoarea de pia la 31.12.N+2 este de la 120.000 u.m. La sfritul exerciiului N+3, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 5.000 u.m. iar durata de utilizare a echipamentului este reestimat la 7 ani. Rata curent de pia este de 25%. La sfritul exerciiului N+4, cheltuielile cu dezafectarea echipamentului sunt reestimate la 7.000 u.m. a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. Raspuns: - (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa constituie c e a m a i b u n a e s t i m a r e l a d a t a b i l a n t u l u i a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, n mod rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru transferarea acesteia unei terte parti la acel moment. (2) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezinta valoareaa c t u a l i z a t a a c h e l t u i e l i l o r e s t i m a t e a fi necesare pentru stingerea obligatiei. n acest caz, a c t u a l i z a r e a provizioanelor se face ntruct, datorita valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de resursecare apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult mai oneroase dect cele aferente unor iesiri de resurse deaceeasi valoare, dar care apar mai trziu. Achizitionarea

echipamentului tehnologic si includerea in costul de achizitie a cheltuielilor actualizate cu dezafectarea .Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea=10.000 x 1/(1+0,1)5 = 6.209 2131 = % 404 1513 4426 = 404 Amortizarea si actualizarea provizionului 6811 = 2813 666 = 1513 31.12.N VNC = 206.209 41.242 = 164.967 lei Valoarea de inventar = 150.000 lei Depreciere 6813 = 2913 Sold 213 = 206.209 lei Sold 2813 = 41.242 lei Sold 1513 = 6.830 lei Sold 2913 = 14.967 lei Amortizare in exercitiul N+1 Cheltuiala cu amortizarea = Valoarea ramasa / Durata ramasa = 150.000/4 = 37.500 lei % = 2813 6813 2913 41.242 lei 37.500 lei 3.742 lei = 14.967 lei 14.967 lei 206.209:5 = 41.242 lei 6.209 * 0,1% = 620,9 lei 206.209 lei 200.000 lei 6. 209 lei

10

31.12 N+1 666 = 1513 Sold 1513 = 7.513 lei Presupunem ca valoarea neta contabila inainte de ajustarea provizionului coincide cu valoarea justa. 213 = 513 6813 = 2913 9.863 7.513 = 2.350 lei 2350 lei 6.830 * 0.1% = 683 lei

Valoarea actualizata a cheltuieli cu dezafectarea = 15.000 *1 /(1+0.15)3 = 9.863 l

Sold 213 = 206.209 + 2.350 = 208.559 lei Sold 2813 = 41.242 + 41.242 = 82.484 lei Sold 1513 = 9.863 lei Sold 2913 14.967 3.742 + 2.350 = 13.575 lei Amortizarea in exercitiul N + 2 Cheltuiala cu amortizarea = Valoarea ramasa/Durata ramasa = ( 213 2813 2.913)/3 = (208.599 82.484 13.579)/3 % = 2813 6813 2913 666 = 1513 31.12 N+2 Valoarea actualizata a cheltuielilor cu dezafectarea = 8.000 * 1(1+0.15)2 = 6.049 Sold 1513 = 9.863 + 1.479 = 11.342 lei Diminuarea provizionului cu dezafectarea 1513 = 213 11.342 6049 = 5.293 lei 42.025 lei 37.500 lei 4.525( 13.575/3) lei 9.863 * 0.15 = 1.479 lei

11

VNC = 213 2.813 2.913 = ( 208.559 5.293) ( 82.484 + 42.020)-( 13.5754.525) = 69.707 lei Valoarea de inventar = 120.000 lei Apreciere = 50.293 lei Se anuleaza provizionul pentru depreciere 2913 = 7813 Sold 213 Sold 1513 203.266 lei 6.049 lei Sold 2813 124..509 lei Amortizarea in exercitiul N+3 Cheltuiala cu amortizarea = Valoarea ramasa/Durata ramasa = ( 213 2813 )2.913 /2 = ( 203.266 124.509)/2 = 39.379 lei 6813 = 2813 666 = 1513 La 31.12 N+3 Valoarea actualizata a cheltuieli cu dezafectarea = 5.000 *1/(1+0,25)7-4 = 2.560 Sold 1513 6049 + 907 = 6.956 lei Diminuarea provizionului cu dezafectarea 1513 = 213 6.956 2.560 = 4.396 lei 39.379 lei 907 lei 9.050 lei

Sold 213 203.266 4.396 = 199.870 lei Sold 2813 124.509 + 39.379 = 163.888 lei Sold 1513 2.560 lei Amortizarea in exercitiul N + 4 Cheltuiala cu amortizarea = Vloarea ramasa / Durata ramasa = ( 213-28132913)/2 = ( 198.870 163.888)/3 = 11.661 lei

12

6813 = 2813 666 = 1513 31.12 N+4

11.661 lei 640 lei

Valoarea actualizata a cheltuieli cu dezafectarea = 7.000 *1 ( 1+0.25)2 = 4.480 Sold 1513 = 2.560 + 640 = 3.200 lei Cresterea provizionului cu dezafectarea 213 = 1513 Sold 213 4.480 3.200 = 1.280 198.870 +1.280 = 200.140 lei

Sold 2813 163.888+11.661 = 175.549 lei Sold 1513 = 4480 lei

73. Societatea Comercial Z trimite, unui ter, pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz 1000 lei. Contabilizai operaiile aferente.

Raspuns: transferul materiilor prime tertilor 351 = 301 100.000 lei

costurile generare de reconditionare 301 = 401 1.000 lei

13

materiile prime reconditionate se trimit inapo unitatii beneficiare 301 = 351 100.000 lei

TINEREA CONTABILITATII UNEI ENTITATI

75. Societatea Comercial Z (din Romnia) import mrfuri dintr-o ar din afara U.E. (ex. SUA), pentru care se cunosc urmtoarele date:

- valoarea extern a mrfii 50000 $ - transport extern (efectuat de furnizor) 1000$ - taxe vamale 10% - comision vamal 2% din valoarea n vam - TVA 24% - cursul de schimb 3 lei /$ Sa se inregistreze in contabilitate operatiunile. Raspuns: Cheltuiala cu transportul = 1000$ x 3 lei = 3000 lei Taxa vamala = ( val marfa + transport) = ( 150.000 + 3000) x 10% = 15.300 lei Comision vamal = 153.000 lei x 2% = 3.060 lei

14

Pretul de achizitie = 150.000 + 3000+15.3000+3060 = 171.360 lei Tva de plata = 171.360 x 24% = 41.126, 40 lei Inregistrari contabile Marfa: Cheltuieli de transport: Plata furnizorului : Taxa vamala : Comision vamal: TVA : 301 = 401 301 = 401 401 = 5124 301 = 5121 301 = 5121 4426 = 5121 150.000 lei 3.000 lei 153.000 lei 15.300 lei 3.060 lei 41.126.40 lei

77. Societatea Comercial A livreaz mrfuri n SUA n condiii de livrare CAF

n valoare de 50000 $. Cheltuielile de transport pe parcurs extern sunt 2000 $ (neincluse n valoarea mrfii). Cursul de schimb (leu - dolar) n momentul facturrii este de 3,10 lei/$. La ncasare cursul este de 3,30 lei/$. Costul mrfurilor vndute este de 120000 lei. Plata prestatorului extern se face la un curs de 3,20 lei/$.
Raspuns:

Livrare marfuri in conditii CAF cost and freight- portul strain de descarcare= pretul extern cuprinde pretul marfii si transportul pe parcursul extern Pret marfa = 50.000 + 2.000 = 52.000 1. vanzare marfa 411 = 707 161.200 (52.000 x 3,1) 2. transport marfa 628 = 401 6.200 (2.000 x 3,1 ) 3. incasare marfa 5124 = % 411 171.600 ( 52.000 x 3,3) 161.200 ( 52.000 x 3,1)

15

765 607 = 371 % = 5124 401 665

10.400 (52.000 x 0,2) 120.000 6.400 ( 2.000 x 3,2) 6.200 (2.000 x 3,1) 200 (2.000 x 0,1)

4. descarcare gestiune marfuri vandute 5. plata factura transport extern

16