Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de interventie personalizat

Numele şi prenumele:...
Data şi locul naşterii:...
Domiciliul:...
Grădiniţa:...

Problemele cu care se confruntă copilul:


Pe plan logopedic subiectul prezintă tulburări de ritm şi fluenţă
- nivelul de dezvoltare al limbajului este conform vârstei cronologice (evaluat prin “Setul de
probe pentru stabilirea vârstei psihologice a limbajului”, C.Stănică, E. Vrăjmaş);
- vocabularul şi structurile gramaticale sunt dezvoltate şi utilizate în mod corect;
- particularităţile vocii: înălţimie crescută a vocii, ritm foarte rapid (tahilalie);
- situaţia articulării este foarte bună, nu prezintă sunete înlocuite, omise sau alterate;
- aparatul fonoarticulator este dezvoltat normal, fără modificări;

Priorităti pentru perioada (se stabilesc pentru maxim 3 luni)


- obiectivul general al terapiei logopedice este reeducarea personalităţii copilului prin
adaptarea modalităţilor de relaţie cu mediul;
- obiectivele specifice:
1. reeducarea ritmului vorbirii;
2. învăţarea vorbirii expresive;

Menţionăm că în perioada anterioară, (aproximativ două luni) pentru a se reeduca ritmul şi


fluenţa vorbirii copilului au fost atinse următoarele obiective:
- dezvoltarea mobilităţii corporale generale ( fortificarea organismului, disciplinarea,
introducerea activităţii ritmice, exerciţii de gimnastică associate cu pronunţia);
- educarea respiraţiei (formarea respiraţiei profunde diafragmale,reeducarea inspiraţiei
nazale şi a expiraţiei orale, lungirea perioadei de expiraţie, obţinerea unui ritm
respirator simplu, lipsit de efort). Exerciţiile de respiraţie au fost însoţite de material
verbal.
Obiective Conţinuturi Metode şi Perioada Criterii Metode şi
mijloace de de minimale de instrumente
realizare intervenţie apreciere de
a evaluare
progresului
Obiectiv
general:
Reeducarea Exerciţii Metoda (3 luni) -să poarte Evaluarea
personalităţii generale de fonetico- discuţii şi ritmului şi
copilului prin reeducare a analitico- conversaţii, expresivităţii
adaptarea ritmului sintetică respectând vorbirii.
modalităţilor vorbirii şi de Conversaţia ritmul
de relaţie cu învăţare a Povestirea vorbirii
mediul; vorbirii Exerciţiul expresive, în
expresive, cu Discuţia cel puţin
scopul, care colectivă două fraze
au ca scop consecutive.
final
dezvoltarea şi
reducarea
personalităţii
copilului.

Obiective
specifice
1.reeducarea Pronunţarea Observaţia (6 - să pronunţe Pronunţarea
ritmului unor cuvinte Demonstraţia săptămâni) cuvintele cuvintelor
vorbirii; prin Exerciţiul după după imagini,
denumirea Povestirea imagini, cel cu respectarea
imaginilor Jocul didactic puţin ritmului dat.
(simultan, Conversaţia simultan,
reflectat, Explicaţia păstrând
independent). ritmul
Pronunţarea normal,
unor prezentat în
propoziţii model. Pronunţarea
simple - să pronunţe propoziţiilor
(simultan, propoziţii simple si
succesiv, simple, dezvoltate
independent). respective respectând
Pronunţarea dezvoltate, în ritmul cerut.
unor aceleaşi
propoziţii condiţii ca şi
dezvoltate anterior; Redarea
(simultan, - să redea povestirilor şi
succesiv, mici a poeziilor
independent). povestiri, scurte, în mod
Mici respectând ritmat.
povestiri, ritmul cerut;
recitări. - să recite
Povestiri după scurte poezii,
întrebări. cu
Povestire respectarea
liberă. ritmului; Povestirea
- să redea după întrebări
povestiri şi povestirea
răspunzând liberă să fie
la cel puţin 5 făcute
întrebări; respectându-se
- să ritmul.
povestească
liber, în cel
puţin 2 fraze;

2.învăţarea Pronunţarea Demonstraţia (6 - să pronunţe Evaluarea


vorbirii de cuvinte Exerciţiul săptămâni) conform expresivităţii
expresive; izolate la Conversaţia intensităţii limbajului.
intensităţi Explicaţia cerute;
diferite.
Pronunţarea - să respecte Marcarea
de cuvinte accentul în corectă a
despărţite în pronunţie, poziţiei
silabe, în care cel puţin în accentului.
accentul să silaba
cadă succesiv, iniţială;
pe prima, a
doua,
respectiv a
treia silabă.
Pronunţarea - să pronunţe
de propoziţii cel puţin 3 Expresivitatea
simple propoziţii limbajului în
negative, simple tipurile de
interogative şi interogative propoziţii
exclamative. şi pronunţate.
Pronunţarea exclamative;
de propoziţii - să pronunţe
dezvoltate cel puţin câte
interogative şi o propoziţie
exclamative. dezvoltată,
Recitări de interogativă
poezii, cu şi
respectarea exclamativă;
ritmului şi a - să recite cel
intonaţiei puţin o Recitarea
impuse. poezie poeziilor cu
Povestiri respectând respectarea
libere, cu ritmul şi ritmului şi a
păstrarea intonaţia intonaţiei.
expresivităţii cerută.
limbajului. - să
povestească Povestirea
liber, liberă, cu
păstrând expresivitate.
expresivita-
ea
limbajului,
cel puţin o
povestire.

De menţionat că, atât în perioada de reeducare a ritmului vorbirii, cât şi în cea de învăţare a
vorbirii expresive, copilul va trebui să fie introdus în toate mediile posibile: vorbirea în faţa
colegilor, în faţa părinţilor, în mediul public, toate acestea făcându-se în scopul consolidării
rezultatelor.
Frecvenţa activităţilor logopedice este de o şedinţă pe săptămână (40-45 de minute).