Sunteți pe pagina 1din 5
Si un fest de inteligenti* MAGSA KULGSAR, ORLA PITARIO iui ox ateatie, te ordine.feerr problema gi ekapundey not duo rsp considerat core. Nu pies pea malt np cu eel ‘ares net problome, eval sno ita eullaai et mal colle ‘once. rate probel eae Be mae 4. Caro inte cle 5 nici fave not discordant oleate? eC) gre 2 vec8 tine tigre 2, Arunjtod Uterele RABVE! intro anuinits ordine, vei obtine aa ‘avin cane malig © art C0 mare Cun judey un ony Cun anienl 3. Alogot date ele sins fgurinotate ew tara pe aaeea oars a6 po- ‘rivese logic tn problems. propos: cena ce este pentru ? ode) “ 06 | 4, Gare din sera de cinet cuvinte are o eamniictie dite comparse tio ele? cartot C] park C) mfr CD pruat exist] “Fagus i gba magnet etry, apt neces Mage ae gigi” Re 138 8 10, 4. 2, Alege dnt cla cinsifgur notata ou ‘eiveste log tn problema propos Lyeste pertru[] ceea ce {3 este pentru > pe aoe cara a8 poe AOe@, oA, One tad are 42 ani de rot mt at etl a. Ca va ae Rado eind va ff nai de dou ont ual tn vist degree au? sO 6o BO wo AD eget ouvimtal potiit pateu _seaiarea_ rational Paiiece were Banta Sond, chs NEPOTUL PENTRU, vnamé () tabé C) métugé Conch C) nepoaté Care diate cole oie! Figo se aseamnd eel mai pin ou eeleate 4? A Z Vv N ES Care dntee cle inl euvinte compleeanh, logis raanamventa LAPTELE ESTE PENTRU PAHAR, CEEA CE SCRISOAREA, ESTE PENTRU, timbro Clea [lio () destintar D) ports Care dine ose cine figuri mu so tncadreard in grup? a) [a]ia@) © Ao [2}©) Care dintr® cite notae ca tare competear logic rlionamentals AMAL : LAMA = 5232? (ay 2503 (b) 3252 (e) 2995 (a) 9095 (0) 5228 Dac clive .SMAUG* do totedaté THOR si civa. THOR in tatodata", THRAIN®, atone live ySMAUG" vor fr neapaent “THRAIN ‘adevirat CJ fale C) paral adevirat 19 12, Care dintre cel one fir de mal jor ne se incdrens8 In up wht oLorogoe 14 Ategtsouvtnl poet pent reaavaree raygamentulc, COPACUL ESTE PENTRU"SOL, CREA GE COLL FSTE SENTRU. fum () eletmida (oor gare} CD acoperis D 45, Care cil nu se potrveste tn girl uemator o-7-8-6-7-5-@-4 rout opt smefD cin ei 48, Car dintre ele 5 cuvinte we potrvepte ee mat putin In sari ipkit CQ) gustat ()sonit Q almbit OQ vieut C] 17. Care diate imag tntrogente rtionamentul de mai jos? > se compard cu To asi Sw? w «ea \o—orev 48. Leoni sate mat nat dell Red, Adan este mai yc dec. Leon {in Gare intr ata ds mini jor exe corset? (a) Adrian cate mah trait doc Rado, (@) Adrian este tai mie dest. Radu (6) Adin ext la folding Rd (a) Din datele problemel mu putem stabi dack Adrian saw Radu 19, Care dine obactele de mai jou poriveyte ee! mai puja cu ce- ‘eae? powtt Colinas Cpantol (J portmonew (]_pilire C 20, Care dint cifel de mai jae complete Ingle rayionamontu RAARRAR :3tdt3 ~ RARAARAR:? (a) 19139491 () AaKaa0K9 (e) atBHHASE (a) B19tt9NG Ce) atataTEe 2, 22. 2%, 2. 28 Arpad fue anaith rdine Harle ,ALIMON", va. yin o 2 wf }er{ rol pel Jeo (costal unui apical fost redus cu 20%, up redosers de pret, fice procent ele lie ediat propal prodatui ou nd engl 1 cout sia ae nes eo 2% O B%O Mea OKO Ma 20, Care dintee metalele notate rai jos este de alté category desi, ‘allt? capeu © fer bene Q staniu plumb 0, Alege imagines potsvits pentrs completar eafioaamertulu 92 se roporteaza ta ff/ca si 32 ta? 8 B& OS Choos 0 380 8% Bt Cre nee cin evn tant cl mal pine nla can Fee cy apt ok Opie O tart D 42, Ane eri tad o yung x bombonge, op eo ams wea Sia aint 6 ani ati Rete tte st a ns coteats Aine Ate es Soman Cha acess ca Resa pone? “oo BO 60 80 53, Car it sl ie avin aro mien it peo MO oO ot: oO 24. Gr ie oye ae ptt? stems eg sy aD pris Oop D dacepene () trol 0 45. Kn fie eoepaore pra eae meanest < se roporteazi la 3> ca si [| la? (A & (8) YJ (CST (0) fo (E) fF] 38, O state conmiok a toroiseet_orci mesajo ciudate. Oamenih de ‘inf Toaw studi lau dosifet urmteacl TELROS ALDARION ELENDIL" — tasearna WEXPLOZIE. PERICULOASA DE RACHETE* SEDAIN MINATUR ELROS" — torarnd {P00 PERICULOS PE NAVA COSMICR* ALDARION GIMILZOR CONDOR” — tical SEXPLOZIB FATAL DE GAZ" Cre esta somnificajia cuvintului JELENDILY? peviculos explore Q 42, Ayesind Intro anumita ordine Iterele NYOLEC, voi obtine dense oven fark fluiy nay) inl 42. Care dntre Sigur completesak in mod logic raffonamentl Bon and Sonn aga ga o & oe a, ry