Sunteți pe pagina 1din 35

i o^i ^e

pt ]

zwxszzg
kI C,
'"
Z=
~g7kI"
,
'YxZ e
9X ~ ~ze9g eZ/
t Z_Z
Y 2008&| 1429
64
( g ZDqZ ) 1000

YE(
8 -e Zg7dZVZ 5;XE
y Z

:
:
:
:
:
:
:
:
:

m,
+Z {uk"
~g g { )WZ ?g: n e
\vZg ~ *
!W Z%_,
m+Z{ )Iqg : e

[
iZ
*
8i
Z
)
],
Z
x *
!
*
*

xszzg

~zgtt$
g qZ:ez6W]*
cW

kn kn%nu o
"
EE
5{
,
'Z 0Z ,
WZ1Z #Z G
G
tg]Z ZzC,
F

kI C,
'=

Zg

DO!of (n$] ^r]E

Mohammed Toufique Barkati Misbahi


Al-Jamiatul Gousia, Fine Mension,
1st Floor, 132 Kambekar Street, Mumbai-400003
Mob: 9819433765, E-mail: mtbarkati@rediffmail.com

www.mushahidrazvi.wordpress.com

h^j]

l^e o]
7Z qz{ izg k wzZ g Z yJZ V
~,
k$zg Z
Z G
!Z L L{g Z Z ~/
% ~sZ] q~x *
c Z ZZ
V1 _tzfgzZ Zg ] = A~ V- gZ Z gyx,
)L L
| ~ t ZgzZ {1Z,
6g] KZ ;g h /
+
ZZ
`z bg Z,
6 gzZ
" Y `CZ {7 ~ V {/gzZ*
c g V Z
! Zz d
V*
*g s sZ5 Y H{ .Z yZ Y C*
! ]Zg Z
"*
$
U bzgxtH
*
c VZaWztzf /.
_ YH{ W
^
,
*
0 Z Kgp/
g ZS ~ ,
7,
6[ +ZqZ { ~ Z
mf] gnj]ZZx *
* Hs /
*
c VZX W[Z ~,
(~1
E
E
G
5{L Lx *
G
* 'XX n oF ^i ] o n] gnfv] o ] ] ^%] o
9
~ w J ,
7 `g ! vZ]_Z Z 0Z ,
WE.W Z1Z #Z
V7a
mZpzx Z *
@Y *
c ,
Fzg Z [kZ: VY *
cW
Xn{ .Z CgzZ
yg ,
) xz f$z +$[Z *
@ s *
@x Z/
gzZ ]*
c z+
ZXgzZ *
c 2 *
c C *
c ; *
c CZ]xX Gxz +
Z{z ` W]x{z S Zc,
+
6] gz ]
6yZ z x *
,
!$
e*%ZX *
!` W]{z{+
0i ` W

~zCg @wW{ !Zg


gzZ
g @{ !ZZg
m+Z uk
,

x*
*

1a j] f +
^ q] ' ^+^e -
_kI C,
'"
Z=M

www.mushahidrazvi.wordpress.com

$ q Z :e ~ [ Z1Z Vzg eQ c,
g
6 wyZgzZ
yZgzZ ZgW[xZ X y xszgz ~ zg tt
zm\vZ -ggzZ m{aVz vZ $
"*
U Z Z,jg ZZ
X*
c Jt*
0 x tDt "m{x
,
F$
g qZ%Z #zm={,
FtOg~f ]*
!t
7B ~zg
s]*
! ~g7 Zz s.
v %~
]Z Z 0 qkZ Z x~gz ,
F
~g gZ x Z WZL
<IZ x Z ]|dZ Z N Yb
~f gzZ B'g{ 0 qkZ V1 ,
m+Z {uk C,
'
f $
g qZ ~ ZZ [*
! C H
1[} yZ
[*
! kZ *
@, `g '*
! P g~ZgzZK Z
X g~V~fMgigz]}g
ykZ ~oM,
HM
K,
F[kZ!x ZMg
ykZ t w Z Q *
c VZxoZ~ C~ Z ~,
F
kZ/.
_
Z/
zN! Zdn~kZ !ZgZ.
}
] X N YwJZgW\WB { \vZY yZ,*
!gz
!q ] q] ^
^v ^ 1 ^^

C CC *
@ hh1 ;e *
* S7Z gz% Z e/

}i $Y7 $Y7S $Y*


! $Y JV
X kZ zLZVq
t#ZyZ
yWzm\vZ-gyZyZZyY
Cg LZZC HV*
c z i ~5Z \W
@gZp #Z C [g g g kZVY Cgg +
*
h/
,
'
u*
0 z,kZ C Z:%+
0ikZ *
@{ZgzZg
sWT DsWsz szgZkZ ]kZ C {2z
~+
0i *
@gZgZ *
@
g, u 8
{,
^Y,KZZ~
] Zg Z kZ 0Z ~ zg ~t]xg Z kZ X *
@g
X *
@Y0gzcC ~+
0zZ.
}x Z{zgzZD Y/
p ~ttZ]*
!.
_z
yY yZZzm\vZ -wg ~ {o]*
!t
* g Z kZ ~I ZIyZZ G#
*
Z bzg yZ
{z 'Y 7C 'Y 72F '*
! t ce *
* yZ ce
Y 3 wJ e we kZ *
@ *
c C GLZ,
6 g~g
X ]oGZ {g Z g \ Ztg Z Zxszgz
V Ng {, '*
! ~g ~ }g Z ~
kZgD VZv 0g ZikZgzZxszzg
X YY *
c { i Z+
0Z ]*
!kZ_ ]: *
ci*
@[ta
xsz > &~)l [Z1Zg e {z [2Z G%l~ [Z

_k I C,
'"
Z=M
| 1429\zZ ~ )B29

www.mushahidrazvi.wordpress.com

[ yZ r[8 yZ o z k p
ng Kz
] .
} ! Zz ~tg !
{ Z {L LX _ |g lZz/L L
Zz
` ZcKL LxgzZ ]Z7{+
E~ gx L LX _
yZ~bggzZ]Zg ZX M
K,
F,
ki g sZ [*
!Z
`L LX
#lp *
0 Vzi Wtzf *
! Tg D g /
}p
Z ~ ] *
! ~7b D{ *
c i~X lp
X CW,
6yZ~
Zzp
pg]*
!.
_{ *
0 gzZgZ gZZ ZZ L
<IZ `W
7V+j V1.
_ V6&ZZ~)
) ~g ]gzVZ
^4Z Zhz gZ ZM yZ ]gz
gZwe% egZ W VZ,
6zZ J,
(W Za
VX g lZ,
FZ,
Fgta V\W
b Z *
*wJ bg*
@Z w *
* w *
* *
* 1 G *
@W7J
N VZ,
6zZ NW ,gVZ LZ ]zX *
@D

X tuz,
'W~A| ,
lgggzwZg
kZ 7b W C ui*
* ~,
( ZZ A
& 1
:t/
Z $x gzZ x{z5^g7 ZgZ/
Z ,
Fui*
* { *
c i
ZZtg+
0ZT7kZ {g CY{gw *
0 {z~%wzZ Z
ZZ kZ kZ )
)gzZx{g ^ +
0it {z
Ty yqZkZkZt }g dgztX *
c VZ7{+
Z

~g7kI,
'YxZ e
( z ~ e Z8 } Z *Z )
Z/
tZ_Z ~X \zZ ~ )B27&Y 2008 g*
@y gZZ `W
y* yZ lVz *
c ~g ZgZ)Z KgL LX V ~
~ ZX V [ !Zj $
A ]g*
@&L L[ KZ V ;g Zi
Q oy*} izZ {kI C,
'"
Z =?]|
E(
4${$
*
c 3 ~E
" wxszzg L L[KZ 1 F
@-;XFZ<
G3E
X : ]*
!:*
N WgZZ(ZyZVz,
6kZ *
c
* YZ ,
*
7{ ZgkZg e*
* *
* xZ g Z
IZ ~ kZ V] 7 Zt Vo*
c )l~
MggzZ [ 't +o*
c ~g )l : *
* [qZ 7
Le 7*
*g Z r Z Z CZ r Z +
$ kZ~ *
* yxg
;g {DIZs Z Z Vp: Zg g gzZ7zg[1V
% : Yg Z,
'
: kZ 9 Z hd
X Ylz
[ Zz y*
!i yZ #
rD~f #
rC,
'g Z/

www.mushahidrazvi.wordpress.com

10

3ggZ2Zg CZ g Y L)iZZ ].Z


ZZ qgZZ { D# +
h VzgZ,Z
J+ ]*
! "t :t D
zgzi,
6#
TZX ]*
!,
'*
!tV~ }: K
}cg,
68,
]
b
Bg7h C37Wc ,
ki qkZ ,W,
6 q
wtgzZwg *
c gZ T {z'*
! Vz
6 Vgz0%NV*
,
c,
'w aXc V/
X ,
6VWV*
c/
0
V g Oggzms: ,
6 wkZ Mg yZ
g2M WwZ<z+ #
ZZz*
* ngZyZVY
G
.2;X\Iy2g
yqZL
<IZOg *
c X g^e b]G
Y x{+
E Z ++
Z
,
6uh1 yZ C
kZ a
W [p++
Zh1 DlgZ/
Qg*
!qZ ykZqg
ag W~ 4,
6uyZ yZ }g *
@,ZV Y b
GVZ
X N Y Z*
@ZiZD ZZ,
kQ)
)gD
Blzulz
)
yl l l u*
0 z
!W[Z
$
eZZ $
eZ Z qkZ u*
0 zg q [7X
)yZ,
6 ]],
']Z,
WZ C
.kZ Z $
eg"$
e/
%$
es
6qkZ~`WXg DBg
,
F\W[Zza
y#
{+
E Z +Zz}~szwtV ;g7,
6 yZ kZ szw

NgN +Zy*
!p C7VZ1VzMg+
0Z
uVzgZD ,
6 D1 . LZ d {z Z9,
6 kZ ygZ,
4 ~ ui*
* x,
3 kZ
{%izgt Lg Z9@d D Y y Lg 8
r V
y*
0 )
) y6 6 * z yZ &}gX {@x
X ,wNg7V}9JZ
7
k,
6}ikZ,
aBZ'y*
!i8g HxsZ
6KkZ A Z ~u A wY Q Z7 sV
,
B]gz^!ze~k~k]g*
0 v{z1},
FZZ7
h 3Z xsZVz
aX D4Z~ {Vz
a yZ
XWt u*
*k\ZB{,
^Y?Zc,
6kZ{zHX]*
!N*
@g
+
ZZt0@ nVzqg7]*
!~,
(taV2,
6
ZZVzlg\gzi,
6~ZiW{BZ'y*
!i{zC7~g
~g ZN J
m yZz,
6,: i, hgZiW ,: ~ wp\W
Z{zN *
!hhOg*
c XgZ%Z,
k z
yu)
)z\W
kZ7~mkZ*
c 7(~mXZZV-g
xwqyv~ ]gkZ Y1*
*z {z *
c]gz
t~]gkZ}uVYxx`Z}0wY
Z Q*
c
X*
0 7uzgZ]tYgzZ{Cb]
,
'i]g
X{@xt]g+]gt
))kZ {zC 7uZz s@ VgyZ ~g

www.mushahidrazvi.wordpress.com

12

11

CZ,
6R *
0 !.}ZZ.]|~~{+Z chok up
WL ]|q k *
c : 3Zg BZg g*
! &Zg g*
! z Zg g*
!qZ zg
_Q|,
7 u*
0 zg5:i g _1Zg _ !.}Z:*
c
zJ*
!R~,
6zZKZBZg_gzZJ ,
7u *
0 zg.]|Xg
V `sgzZg/
BsgxZ LZ .]|H
~^*
0
gzZz?zZzgzQ[Z ~:W^*
0 VzB4Z
XHyXX`n ^ n] `n ZL ZzkZ*yWX6Z
W~,
3VziqZsZ]|qZLZuZV
ZvZ-L LsZ]|*
cgt3gzZ~ZzJZ,
({
G
w ZInkZXH
{gt~ *
c gHVz g/
{Zg H{
zg t *
*C 7 Z*
*]uZzX ,
m_tZgzZV1 ]uZz
qZ xX$
eZZ
,
'kZ xHgzu*
0
vo,
'zdq] q qVz tz {~T
gqZ*
$
c yW*
c Z.
}T{ztXqC],
Fz
IZt(Y x5f[ZgzC*
c *
@ sz *
@*
c /*
c
nkZH,
6kZ yYzwgzZ *
c yZxqgz#
r
Z i Zg\ Zt X h
M(C zC 7(z
~wkZkZ*
c zgkZ*
c *
@7,
6kZ g+
0Z]
@,
*
6Gzm\vZ -xZ~V/$
gu9 y*
* Z.
}{za
4

-h
,
6 G Zz > }Zm *wggzZ *
* Z.
}yZZ IZ x \vZ X

^re (n2XF=gf]+ZyZpZ]yZyZgZ,
'wzIZY x
oF i( oF fjr ( oF _ v ( nf] n ( n] n ( nmF F 6
2 o n oF ^i ] o ( of o] ( oe] (o] (o^`] (
^ j ^ e^fu] e^v] ] q]] in ij
u ( l^q^v] o^ ^m ( l^] n] nq jfv ]` i
o] l]] ] ^ fi h^f] gf ( l^nf] ] ( l]
fnfu o l^fnuj] o] l^mfj] oF ] l^nvj] oq] l^nj]
o oF ^i ] o ] ] ] jv] nf
! ^e 2 o ^ n
~oN *

!x?Zz > }Zmx W]|\*


!

$+ xA b -Vz #
Z Zj]|V
x W]| Y
X *
c*
0 g Z $+ u *
0 zg {z! V; ?*
0 g Z qH
y-giz+
0Z Vzg A
~ A
x?Zz > }Z @Zjz
t : qZ t *
**
c *
*: ;g{zgzZ H
~+
D *
c :t
VZ&z VZ Z y.,
6z yZ bg *
@Z A
Vz
y*
! Y!
Vb yY ]5#
Z y~ yZy] ~g Z /
V
X Z\5 ZD ]5
,
'Z )'i u *
0 zg Z,
6
]Zg WbVx?Zz> }Zm.]|9g;ZY
6uB*
,
c g Z Zt (+ZqZ ^~Og*
@
bC W y+
0 *
0 : g Y : L L[Z X` sgZp Vp ~9

www.mushahidrazvi.wordpress.com

14

13

Z_ H Za gqZgLZ ;e kZ g ]Zf z
gkZu
Z z]Zf{zszkZxxxxZZZ_
{>]gq{Z,
F]g
h"Z,
33ZZ{z
[ 3g k*
0 LZ gzZ *
c Z q{uz ]Zf T g { gZ+
0
gugZ%Z,
$
F*
!kgzZ=]z$
"kZ3gV3g~m{
{z >eJ#
ZV#
Z u*
0 ]Zf kZQX{gZ Zz~
G
@Zgzg
!u*
0 ]ZfkZ#
ZX ;g*
@;g*
@;g 5$;g-;g*
*
cgZ/
V%g*
c $
.*
!gkZkZxV"z kZ
Q P$
x $
eX UY} V ')VgkZ
t HV*{g kZ bZ ' DY Dzg $
x $
x
VZlgZgZlXC]kZN W
A
A
b gZ gxOZvgzZZz%eZz
gZ}g*zg}ggzZ {z$xN W~zgkZ?~g
~,
7,
6kZ]g{iqZXyZ5gZ=gzZD=
qZgkZ~kZu
{{w)zwkZg{z
N zgVggzZV1]gVz4Z}gZDa
( VCz V4Z 'e
h czg VggzZ V1yZ #
ZQgzZ
!VzvZy4XI ZazgVZzZaJ#gzZVzLVI
gz Z/
{~kZtyZgz Zg
x W]|#
Z
]|DvO
%g O
% Z{~kZ>L
6]|

> C Uz yZ xgzZ \vZ g p C*


C
c iz
XZigZ=g_,
7u *
0 zg(C
t W~z Z.
]Zz *
!W}g Za ,g ! W
x yWz }i c izz A
z bz l ] 8g g
HZ
~ kZ gzZ y x VY XyK
Z C
mZ
"? yVz )
*
! V yY yVz *
0 ]g Z ?
Cg ~g $
gu 9? yL
:]x 1 {Z.
}
* kZ *tggz8g CCgzZ CU[scg]z]
N,
k+
5 g~,g ~g 1z b kZ ~
yj V yY {z : : {z : : {z
{z
:g
%Qzm\vZ- ,
7u *
0 zgX Vy*
*Y
+
0e: +
0e: zg: `g: ~: : l: l:
: lg *
! : w *
! : *
c g:
Z : h N : ~ Zz: VK: }g *:
: *
N : )u: VZ
: g :wY: V: :#
|g
: $
.zZ: g : g *: ]: ]u: ]Zg: y: *
@:
: t : Zu: Zz,
6: y: E: yZa: y: y*
!g
: zZ: kv: h : N W: kZ,
3: N g: N :
G
X
;
E
zg: 8g: h :: +
0g: ? : +
0
l: : &: kzZ
{z: t: : p: Z: yK
Z: : X: W: :
X ggzZ {z $
e+
$Zzqi Z ]Z fqZ' ?::

www.mushahidrazvi.wordpress.com

16

15

Z/
,
W G
&
~g ~gZ ~g zq *
* ]|
( ~sZ] Z )
n oF ^i ] o q oF _] e oF ^i ^e

~g Y$
A g: #
ZgzZ $
A : #
Z xszzg
V1Z e xszzg ,
6 zm \vZ -[8LZ z ng Z { V Y g
xszzg+mz ++
h%LZ Vg ,
)Czz *
@gz
yYz ZgzZ (,
F,
6L
<xkZ [ggzZ N *
@z
*
c C=gf Z ,
(
Zzm\vZ -wg#
rgzZy
Zm~w,
'_y{ gZx Z
_Zx]|dZy w wg
Le Y y*
!,
6GwyZ *
c g (Z i Z+
0Z (Z 7gIzg
Za
,
'~ ~izgVzvZ,
7 kZ *
@kC;~ ~izg /
Z
C }
?tig ?q
zg V z h z? ?5 5 ?
C }gzkZ Len%gzZg}/
Z

3g,
F7 { *
0 u*
0 W]|gkZ D Z Zg W{~ O
% vZ
* zm\vZ -d *
c Wgz #
Z gzZ Zg W{~
] ~? lz l N oVp V VZ : i _Z
V)gqZC : zZ z }iozX ],
'gkZC~
( zm\vZ-)dvZ-:)'iqZ',
6Vb
aCt 9$
guqZ p ]{hux|kZ
t|#
Z | Zz b ZzgZ WZzZ ] +
ZZi
z yWX Z L
:\zZzg+
$t|z ~z Vzq Z)
X YWt |t,_g$
guz
* Bnz ] KZu *
0 zg lg Z /
gzi,
6 ~! x ZMg
zg!
nz \W#
Z X \vZ Y yZ CZ\W! x ]
y Wz
gz~ V KZ xz { +
E Z wz IZ +ZzkZ g skZ ,
gu wg
z wgG\WgzZ\vZ ,
fv 2 oF n oF ^i ] o nmF F 6 ^re( n2 (}
! nq]
g V*
* Yp
~g7kI,
'Yx
~ ezg Z g],
'/
%*
!
|+
$Y 2008yB11

www.mushahidrazvi.wordpress.com

18

17

5Zz!
z ug IkZ VzvZzm\vZ -gVa

?Zzz ?*
*z

DeV Zz *
c LZ zm\vZ-\WZ

zgVzhz??Zzzg

4Z `g Z)
3E
( 261&2> E

4W]| Z/
A
& *
!qZ #
rkI C,
'= E
5G
B

g V *
c g +
0i ~g7 KZ
_Zx]|dZVa
C gz*
!x akZ

VE NKZgzZ *
* VZ,
6}p6 6 t+4yZ |+

}Zg?k {zx

}g Z Z ~/
%sZ] q!v:Z/.
_g.{+
Z

zgVzhz??gx *
*

Z yZt ,
7 r~ ]zZ gzZ x Z LZ kg ~

A,
6kZgzZ Y J ,
7 AZ w=qZxszzg ! T

j+4qZ#Z,
F [g *
*qZ,
6xszzg sX r

} +
ZgzZ|*
@kZz +4xszg V {z Y

zm\vZ - ggzZ wJlz kZ yZ VzvZ H7

[$
gZx {0Wz[ Z *
@w { C" Zzp
pgp[ ZkZ

X w V,
'+g Z z

D 2[ ZV Zz",
7xszzggzZIZZm~_/Zz

! nj] ] ] n m] of] ^re n


g] f
!]~g

| 1429{Z ~ )B15

:
~ kZ { g *
! zm\vZ -\ Wf zm\vZ -\W L L
zm\vZ -\W~ ]
q *
c }n~ wq kZxszzg
;gNBWz[ Zzw#
rV\WKZgzZqt
G
-h4
N G Zz > }ZaZm* e xg { W ]*
!kZN! Z f} Z
]\vZzm\vZ -\Wn kZg
Fx ZgzZ
*
@ *
c Z *
@e kZVzvZtqZ~yZgzZ1

www.mushahidrazvi.wordpress.com

20

19

x gZ,
6 19/156mg+
0Z yZ {ukq H{+
E kZ i
xszzg VzvZ V 4
~ wZ Z x {g *
c
{)z5gzZ Wzx ZZgzZ zz pzm\vZ -kZ
X *
*wZxszzg]+Z[gvZ pxs
vZ : D ~m \vZ G*9g n)
x z]gzZg Z szg ,
)yZx|xsz> [,
6g sVz
X $
ezgxszzg,
6{z\WgzZ#
sz
}uzgzZxszzg,
6g s Zz |t #
sz )Z kZ
:*
c \vZnkZ i q Zztwqyxgxs,
6

h^j]
nu] F u] ] e
m] oF o v

:*
c gZ ~ $
eW~uz I kZgzZ
( 2)X kZgzZ,
6? &zg
T `g Z z $
A Z%zm\vZ -g Z Z ] *
!t
6 ]*
,
! kZgzZ g Z z dZ ] Yg { z \ W]g { z b*
0
y *z g[zg+
0Z`WkZ q )Z + x
~ ]*
c W~uz V *
c $
eWkZ y [|Z #z W\ W
X*
@W7
\Wpxszzg,
6zm\vZ - :*
c ~)
!vZ} Z L LZ XX $ v oF $ ` # ] ZZ w}g [ZakZ W
X}
Zg DWgzZ%zx yZ g ,
)gzZzm\vZ -g
z

zzg~{ g *
!zm\vZ - zg u}g \ VzvZ
k Z ]z wqZxsz > & [8*
*7z ]oUZg +
2 xs
+,
F,
W +
h/
,
'~[zm\vZ -ggzZaz ~+
0zZ.
}[
/nz VZ L
< 'zg,
6 g qJgzZ=g f
:*
c g ZVzvZ~klyWX {:z -Zz1zZgzZ wx Z
,
6 Zz C (kZ zg kZgzZvZ " :,
F
( 1)xs[pgzZzg,
6yZ ! ZzyZZ} Z
o^ 1
\vZ,
6 zm\vZ -g: D \vZgDZ1Z ]|
zg5gzZ *
*y zz b \W~)
) Vp gz
( 2&278x Z]*
c W 6&279M0Z)X Lp
G
Z gzZ f SG
! t m\vZ G*9g ~g g x Z]|
G3$]*

www.mushahidrazvi.wordpress.com

22

21

+
$
afg ] gzZ ~ ]Ygwg}g \ kZ
h'X z ayfg [8}? ZyZZ IZkZ
+
:,_a
( nnj] fj]( NQK MUT nf ni
( nnj] fj](RK NSU n% e]ni
( nnj] fj]( NNK PR pf ni
oe] ']j] ^nu] ](NKNSS 2] o ^u] l ^m2 ni
( nnj] fj](OKQSS oe] e 2] ^u]
oe] ']j] ^nu] ]( MQKOUM p^f] | p^]
oa + h^j p(MMKMRP qj ^nf] | ni
oa o f(PKTT 2] ^n ni
( nnj] fj] (NKOPQ ^u n] &m^u] xnv
oa (J e n^(NK PLU ]! m] ^`m] ^m
z ]] xszzg ~ zg tt$
gqZ :e ~ _bZ W
X,5~Z[]Y!ZjxX/
YZ][

x PZ<yZ +yZ x *
@zx }+
EyZ~ *
45dZ~ ]
G
~ h#Z \WgzZ} i Z x +4~ EG
y WgzZ}
XyZ M
8ygzZ ~ ,
F,
'yZ Z9,
6x wJ)
\W
`$
eW[Z
~g g bg X z xszzg,
6 yZ L L p
~g Z b~g Z > L L ( |855x )ZmvZ01Z +Zg+
$)
:t]g X #
sz]*
!kZ,
615&391~
^e ^n] o V ^XX v o `] ]V ZZ
ni j] o nje ] o jm ^e] i ^`]
jn_]^ ] kf$] p] v oF ^eV (je% q]
XX] ] mj]
A.

:t]gX,
6998yWZ] ) Z Z Z (Z
] a nf oF ] Dof] o m j ] ]EZZ
o ] ne] ] oF ] ] o n ^$
j n omE^mi ^ni ] mm ] a ^ a of]
^f o ] i^uj n m jue `jmD
XX `n i^e ` ju n]
\vZ : & xszzgg+
0Zg I$
eWkZ Zt
vZ *
@t pkZ s\vZ kZ #
ZX yZZ IZgzZ
*
@ zz pzm\vZ -[8LZ~~V \
~{ g *
!\vZ p > [ s5kZ#
ZgzZ

www.mushahidrazvi.wordpress.com

24

23

6,kZ \vZ 5zg%qZ,


6 T :*
c zm\vZ -g
( 4)X ]YgkgzZb S{ H
kkkZ 5zgg *
!k
$
eZzg\vZ g s0Z]| qgzZZ ( 3$
gu)
\W 4Z~ kZ swZZzm\vZ -vZ wg
vZ Z y H{>s Z \W ,
mg {>gzZ Hs
g[Z H
$
d\W~Q Hbzg \W Vz
:Hn~? ]*
!H :*
c QZ:Hn~?y:*
c gzZ *
c VZu
Hbzg \W VzvZ Zg/
w H{>(Z \W !vZ wg *
c
Wk*
0 } x?Zms :*
c gZ zm\vZ -gX
gzZ 5zg,
6 kZ ~ J ,
7 zg,
6 T *
c \vZ ~ ~lp
VzvZ,
6gt]~akZX 5xs,
6kZ ~5xs,
6T
( 5)X H
,
mg {>~{ g *
!
\vZ g1Z 0vZ]| yx0ZgzZ K
Z x Z ( 4$
gu)
qZ zm\vZ -vZ wg D$
eZzg x HZz LZ {z $
eZzg
Z+
h g Z cg \W, z ] p=yxg}g y
gg Z+
h g *
U Wgzuz,
6 {n\W !vZwg *
c :Hn
*
@ [g \W !} Z :gzZ *
c WqZ k*
0 }:*
c g Z \W
V,
7 zg k ~,
6 kZ ,
7 zg,
6 \W7Zg ]*
! kZ \W H
( 6)X Vxsk,
6kZ xs,
6\WgzZ
!V^

] h^f]
^
"VzvZ,
6~gzkZnzgzZqZs:xszzg
xszzg,
6kZ ~gkZgzZ kz+
0zZ.
}pCwi*
* Q,
'gzZg {C
X DYbS{H
kkZ CYV)~wqZ 0%*
*kZ
d{*
$
cizm\vZ -Z.
}S#izg Zz ",
7 pgz
kZVz vZ~V-{gZ/
gZgzZ]y.,
6Zz W7~*
zm\vZ-gL
:[f]nzg}w{Zg]a
gzZ iZu )
Zz",
7 zg ],
6\WgzZ Zz` gz
] Clg*
!g}nZz",
7 XYZiZxZ
{7X Q] Og*
@G *
@YgzG[Z C yW]
~gZ $
-*
c YY H5 !l]ZgzZ xyZ ~tt$
gqZ
XB\WLZ~V8lpyZgzZ,
7
zm\vZ -vZ wg ~z%\vZ g {,
kC1Z]| (1$
gu)
(3)X5zg%k,
6kZVzvZJ ,
7zgg*
!qZ,
6T:*
cgZ
$
eZzg \vZ g Z ]| K
gzZ yx0Z q ( 2$
gu)

www.mushahidrazvi.wordpress.com

26

25

z kZVzvZ ,
7 zg ],
6zm\vZ -g
X }jN kZgzZ ~V-{{z+
0Z
{z $
eZzg \vZ g 0 ! Z ]| qgzZ ~,
F ( 7$
gu)
gZgzZ } 9zm\vZ -g_g/

#
Z D
Zuz kZ *
c W!i+
h z *
c \vZ z *
c \vZ !} Z :*
c
E
E
E
yZ]W~kZBVzqyZ]W( 6*
UgzZ \zZ 0@$ Z%) W
!vZ wg *
c :n ~ D 0! ZX ~ kZBVzq
vZ-wgvZ} Z [oi q] n ] %] o]
\ W ?VzgHgag ~ kZ V *
@ ~ !zm\
\vZ -gza :n ~ D X e :*
c g Z
D >Zg vz{ *
c i/
ZV; egT:*
c g Z m
a}g v J ,
(/
Z V; e Y Zg v *
c z z n ~
m\vZ -g V,
7 xszzg,
6\ W ~g7 ~ Hn ~ 4
} }$
e]
~ \vZ } (Z/
Z :*
c g Z z
( 10)XN Ybj{ H
k}g vgzZN Ygz zg

XXgnaj] gnj]ZZ( | 656x ) {uk~gs~ Z0qx Z


%] o]ZZ wkZ\vZg0! Z]|D ~2/510m
^] %]ZZ p XX[oi q] n ]
KZ V*
@N ]~ XX[n o^ q]
?Vza",
7xszzg,
6\WzH

$
eZzg \vZ gm0z/0vZ~KZ Zx Z
VzvZ 5zg%qZ,
6zm\vZ -xZ T *
c \W
( 7)X J ,
7zgg *
!,,
6kZVkZgzZ
q%$
guZ D $
"*
! $
gukZ \vZg ~zIx Z
L L[ KZ x ZgzZ 7R Z ~ kZ VY qzg
t]g=zryxgV(uVz {g ,
629m~ +ZZ
Z ;g *
#
@q Zh^ZhD[ZNugIkZzm\vZ -g
DZ\vZzX *
c yss\W~}g*
!kZH
\WDZg7
kna] o 6n
@0G K
gzZ\vZ gi *0{,
'1Z Zdzg Z ,
)( 5$
gu)
t) Dy $
eZzg x(Zz LZ {z $
eZzg\vZ g ~g Z
w mZT}:*
c zm\vZ -vZwg ( ! ~g+
$
]Yg kkZ zgg *
!k,
6kZ \vZ J ,
7 zgg *
!qZ,
6
( 8)X } s { H
kkgzZ }V)k~wqZ 0%*
*kZ }
^+a m+e oF ] 1 g ] 1rne l%e
eZzg\vZ g&0vZ]| yx0ZgzZ ~,
$
F ( 6$
gu)
{z $
d{ *
c i#izg :*
c zm\vZ -vZ wgy
( 9)X *
@7xszzg { *
c i,
6
1a gf ^ h l ] ]] ^< 1 l%

www.mushahidrazvi.wordpress.com

28

27

) ~akZ },

6x {+
h/
,
'Z #izg!vZ} Z :gzZ J ,
7
( 13) #
Z Zz
1a ^j3` i u ^ n
wgD$
eZzg\vZg {,
kC1Z]| Z1ZgzZZ ( 11$
gu)
:G~gzZ : ,GVzyLZ :*
c g Z zm\vZ -vZ
(( 14) ! AXF
Jzg Zg v}?akZzg,
6gzZ
vZwg$
eZzg \vZ gZ0x Z]| Zd( 12$
gu)
Jzg Zg va kZzg ,
6 g }V ?:*
c zm \
(
( 15) ! AXF
$
eZzg \vZ g&0vZ]| K
gzZZ ( 13$
gu)
VzvZZz#
s(~}i" :*
c zm\vZ -vZwg
(( 16)D AXF
JxsZ}5
m\vZ -g*
* W$
"*
! xss~ $
gu{g D x Z
( zgbTX qZVzxszzg 7o AXF
Jz
X *
@Y*
c \Wzg (Jzm\vZ-gxs
6na 1jm h]q ^ n oF ^i ] o u
vZwg$
eZzg\vZg {,
kC1Z]| Z1ZgzZZ ( 14$
gu)
xs kZbzg ~VzvZ &xs,
6 :*
c g Z zm\
(
( 17)V[Z xskZ~JV AXF
1a ^ ^ 1

!0 yx]| Zd( 8$
G3E
qZ $
eZzg\vZ g E
gu)
?Vzm{azg,
6\Wz KZ~ !wgvZ} Z :n
n : nV; :*
c ?z z : nX e/
Z :*
c \W
vZ } (Z :*
c g Z zm\vZ -gz kZ ?VzgHzg
]y.,
6x ]
y Wz *gzZ } x
]
y Wz *}Vz
( 11)X a}g v~V-{{igzZ
o I 1] 1,^ n ^ u 1 oF ^i ]
1a gq] k^
xZ $
eZzg\vZ g&0vZ]| Zd ( 9$
gu)
H ZvZ ZvZz g
Fi ZzWyZ f Z y :*
c g Z zm\vZ \vZ -gzZ7qgzZ ZVzvZ ] ]*
!kZgzZ
a}g zm\vZ -!vZ} Z : HQwg\vZzm
4G
5dZ } gzZ az
z yZ~ Vz {+
h/
,
' zg yZ~ EG
akZ #iz,
)
'x }+
EyZ~ HgzZ x *
@]o
( 12)X xiz#
Z Zz
kZ [gzZg zm\vZ -g \vZ T
G
4Zz G
~i Zx E
5I
0GB-ZmS # iz,
' #
Z Zz )
\Wa
X YHi Zu)
{{zgzZ
E
$ zggZ ,
g$
eZzg\vZg$
"*
U0 G
)gzZ ZdZ ( 10$
gu)
zg,
6 ( zm\vZ -) T :*
c g Z zm\vZ -

www.mushahidrazvi.wordpress.com

30

29

( H{+
E ]*
!kZ,
631~ + ZZ L L[ KZx Z )
m\vZ wg $
eZzg\vZ g Z ]| ( 17 $
gu)
vZ 5zg,
6T,
7zg]/,
6~]ZggzZy-:*
c z
( 20) zg%k,
6kZVz

$1Zz yx0ZgzZ~ )Z [ Z L L ~g g x Z ( 15$


G1Z]| W G
gu)
yT :*
c zm\vZwg$
eZzg\vZg ~g.
}
zg,
6( zm\vZ -)!vZ} Z L L:t~ KZ {z : w k*
0
zg,
6]z ]ox gzZwggzZ} }
kZJ#
Z*
@ 7{W >:*
c +
h' > 2i "
( 18) Y: A
*
*1
^< 1 l% 6n ] g o q
$
eZzg\vZ g kzZ0kzZ ]| qgzZ Z1Z Z( 16$
gu)
y aZ~ V}gv" :*
c zm\-vZ wg D {z
ZwZ yZy Zx?Zz> }Zmx W]|y ZgMZ G. 9E
],
6v ?y kZakZWh :y ZY Ygy Z
!vZ wg *
c :n V DYK7,
6 zg}gv" ,
7 zg
" :*
c gZ \W?`Y~G\WVq *
@7,
6\Wzg Zg
( 19)*
c x Zw*
* 3Vx?Zz> }Z:C
mZ,
6zZ}i\vZ
^
~g/
$
gu {$
eZzg \vZ g&0vZ]|
(D AXF
Jxs #Z ~Vz vZZz #
s ( ~ }i
(-{Zp ! AXF
JgxsCgzZzgC s $
gukZ
zg ~ wg t V; X~ VZg ~ VgzZ *
c Y J ,
7gzZ 5y
X D7,
6\Wy-xsz

www.mushahidrazvi.wordpress.com

32

31

$
eZzg\vZ g {,
kC 1Z ]|~ 9KZ yx0Z ( 19 $
gu)
Hn}W}W}W: p=,
6a
zm\vZ -xZ g
}W% & \W Y p=,
6a
zz H ! wg vZ } Z :H

ypgT:gzZ Wk*
0 }x?Zz> }Zms:*
c gZ ?
vZ H
4Z~ ciz {z : ]nakZ ypggzZ 1*
0
TgzZ X }W ~ }}W\ W *
c gz g KZZ Vz
c iz {zH
%gzZ : wN bhZ yZgzZ *
c*
0 qZ~yZ *
c +ZzLZ
TgzZX }W: ~ }}W\W *
c gzZ \vZ H
4Z~
H
4Z~ ciz {z Y%gzZ,
7 :zg,
6\W{zgzZ {+
E \Wk*
0
( 22)}W:~}}W\W *
c gzgZ\vZ
1a ne ] 1< k 1
$
ezg\vZgZ0@x Z]| qgzZ ~,
F ( 20$
gu)
{z,
7 :zg,
6{zgzZf Zk*
0 T :*
c g Z zm\vZwg
( 23) z
w g $
e Z zg \ v Z g { ,
kC 1 Z ]| ~ ,
F ( 21 $
gu )
Z k *
0 T W/
u *
* k Z : *
c zm \ v Z -v Z
g/
g z Z A y pg T W/
u *
* k Z ,
7 : zg ,
6 g z Z f
L Z W /
u*
* k Z } : ]na k Z g z Z Y
( 24 ) X Y: 4Z ~ A
gz Z *
0 + Z z h1
^n+ `e j] ^ kq ^m \2 ^< u 1 q

o^%] h^f]
6mn 1<
Hf \Wk*
0 kZ *
c }{+
Ep zm\vZ -g
g q Zsf `g {+
$
E ]Zz{g ZzakZ ,
7:zg,
6\W{zgzZ Y
X ,5~
E
m\vZ wg$
eZzg\vZ g { ? 0 q ( 18 $
gu)
kZzm\vZ -kZg Hqa
a
:*
c g Z z
6i}Q}W:gzZ
,
m,
6i}uzQ}W:gzZ
m,
6i
\W ! wgvZ} Z :Hn X W,
F Z kZQ}W:gzZ
m
x?Zz > }Zms :*
c g Z \W?: kZ '*
! +Z
]naLZgzZ *
0 ypgakZ ~gz :gzZ Wk*
0 }
kZ ~gz : J
m,
6i}uz~ #
ZQX }W: ~}:
~#
Z }W:~,
7 :zg,
6\W{zgzZf \Wk*
0 Ta
~ yZ *
c +Zz h1 LZ a kZ ~gz : J
m,
6 i}
( 21)}W:~ Y4Z:~A
zzVzyZgzZ *
0 qZ

www.mushahidrazvi.wordpress.com

34

33

&^%] h^f]
< 6n r a
gzZit xzf$+$[Z *
@ s*
@xZ/
-g
~) Cgzx*
c D>#
Z ;gnz
wgzZ.
}gzZDyVzvZD 1|,
7u *
0 zg,
6zm\vZ
0 ~ >kZ D *
c i]5~ yZz
f x?Zz > }Zmu*
fbz{qszZ*
@YH{+
E ]ZzCYy]\W*
@
-u*
0 XCYSgZ/
+
0i~ zgZyZCW0
:*
c gZ=zm\vZ
g
,
6j+Zg#gzZz,
6L
<~xi,
6?L L
:*
c ~$
gu~uzgzZ
Y`~3{zZ{ukZzqnZ)
)~,
(L L
ZyZ,
6ixJ
x+ yg,
)xZ/,
6akZ
vZ -ggzZf VzvZ ~ >C X ~gzzxi*
*g(Z Zz x
gzZy]ZN *
@{ C"~$
g q Z0",
7xszzg,
6zm\
X W,zJaV Zz,
'Z"kZ

vZ-vZwg$
eZzg\vZg{,
kC1Z]|x Z ( 22$
gu)
( 25)X H
3ZgA
{z*
c hg,
7zg,
6T:*
c zm\
g#
Z x]*
! t tt$
g q Z {f ]*
! kZ
gzZ}{+
E y*
!iKZp *
c Y1u*
0 x*
* \Wf zm\vZ xi z #
Z Zz,
6 Zzg
G#
Z #
Z Zz ,
7 zg,
6 \W W,
6 y*
!i x *
*
X ~gz\zZ 0<Eg+
$,
6 Zz",
7
)yWZg XXm] j ] ]ZZ ~ekZ
:D x g Z ,
m+Z {uk~ *
!W Z%+Zh
\W~>qZC #
Z Zz'xszzg,
6zm\vZ-L L
+
ZZi kZgzZ%qZ ,
6 Zzg
G gzZ ,
6 Zz f
( yZZ
) g/,
6kZgzZw
:D ,
kyZZz G*9Zm~g gZx Z]|dZ
kZg ]kZ *
c Vz u*
0 x*
* Vz vZ L L
> }Zm *
c zm \vZ - #
ZZz u*
0 x*
* zm \vZ yZ Z~ i i yz [z Vzt 1 zg ] kZ *
c x?Zz
7]i YZ gzZb gHx?Zz> }Zmqg]
( 3&449tg z)

www.mushahidrazvi.wordpress.com

36

35

e]] h^f]
[1^q ^< g
mkZ Y J ,
7 xszzg

,
6 zm\vZ -g
<I Z x Z WZ
L
u ;g WWy X ~z%$
g q Z
:D B| ,
7,
kt{uk~g gZx Z]|dZ
H
HgH~i aZ wqZ
{zzg aZ~ Vzzg
L L
gzZ Y ug V;z ~ ,
7
V ]i YZ ",
7 { Zg pzg
B[ Z Zizz *
! gkZgHqZzqZ 4
E
{ *
c i: g *
!gZlT} Hn: Zizg(s
~ wqC z" z DQ
0ZkZ {z 4n { mgT
Z z:*
0 m{+qZt 4akZgzZg ~gYzg
g lZgzZgzZ pzg : t~g *
@g *
@n Vb
Vz vZtgzZ *
c Z aZ [[8$
e.]
yZ
)*
* LZZ :*
c ag lZgzZ7uzg ~kZJ
c s~pzg]zZx LZgzZ *
*
0 ]/g lZ~wqZ
vZzX } s { H
k}gzZ } x
}\vZ } (Z

-vZ wg $
eZzg \vZ g {,
kC1Z ]| ~,
F ( 23$
gu)
H:f \vZ~kZx T :*
c g Z zm\vZ
eVzvZ[ Z Y qZ,
6 y Z J ,
7 :zg,
6 LZgzZ
( 26)X}j7Z egzZ}[ Z7Z
$
eZzg \vZ g {,
kC1Z ]| yx0ZgzZZ ( 24$
gu)
:f VzvZ~kZg> x T :*
c zm\vZ -x Z
k\Zz ]#iz,
',
6 yZ >{z 5:zg,
6 zm\vZ -gzZ H
( 27)X N Y4Z~A
zz[ Z N{zp/
Z Y0y
vZ -vZwg$
eZzg\vZg) Z1Z]| Zd ( 25$
gu)
JZvgzZ
{,
'>QgzZ Z~>x :*
c zm\
{ z J ,
7 :zg,
6zm\vZ -gzZ H:f VzvZ VrZ1
( 28)X Y0,
6y Z >
-vZwg$
eZzg\vZg,
'Y]|K
gzZ ( 26$
gu)
zg,
6ggzZfvZ%gzZ H q Z x T :*
c zm\vZ
( 29)X JZk*
0 g Z1+
$v{zx
$
eZzg \vZ g ~g.
}G1Z ]| K
gzZ ( 27$
gu)
~ kZ pg > x T :*
c g Z zm \vZ -vZ wg
Y0y ],
6 yZ >{z J ,
7 :zg,
6zm\vZ -vZ wg
( 30)X N Y4Z~A
{zzz[ Z NLZp/
Z

www.mushahidrazvi.wordpress.com

38

37

gy-!vZ} Z : gzZxs,
6K#
Z gzZ} w} i Zzg
( 33) ~
1^q ^< m e 1 `i G
E
$
eZzg\vZ g&0vZ]| qgzZ - g Z ( 31$
gu )
qZ~ Z ~ { g *
! zm\vZ -g
D { z
xs,
6 \ W ! wgvZ} Z :nt \ WgzZ *
c W
~zZg ?Czg,
6 \ W Vg| ,
7 i #
Z p [ x~}g *
!
~ w g#
gzm\vZ -vZ wg] *
! kZ D
?#
Z :*
c zm\vZ -g C h7 : ] *
!t kZ l :
^ v ] o o] of] v o `] :t,
7 zg,
6
o ] o f ] v o ^ e n a ] e ] ] o n a ] e ] o k n
vZ} Z !nr nu ] na]e] o k^e ^ v ] o
bT xsz gz ,
6 w Wy ZgzZ zm \ vZ - Z ! Vz
" dZ,
4E
5E
- ZgzZzg,
6 w Wy Zgz Zx?Zz > }Zmz E
5G
'Z ]|
x?Zz > }ZmZ,
'Z bT wz,
4 V ,
',
6 w Wy ZgzZ zm\vZ
( 34 ) Zz] ZzVp
" *
c i Zu ] ,
'
1^q ^< k 1 ^
\vZgD0!c]| qgzZ ~,
F K
Z1ZZ ( 32$
gu)
i {z qZ zm\vZ -xZ D {z :$
eZzg
gZ zm\vZ - J ,
7 7zg,
6 \W kZp ;g ~

( 3&62tg z) DZ \
^ ] ^ n ] ^< e 1 ]]
\vZgm0z/0vZ]|)z K
gzZ Z1Zx Z ( 28$
gu)
?#
Z : D zm\vZ -x Z VrZ D$
eZzg
TakZ,
7 zg,
6Q?bZ H{z i ZzWyf
VzvZ ?Q zgg *
! k,
6 kZ VzvZ J ,
7 pzgg *
!qZ,
6
~VzVzvZ w2qZ A
azVYzwZaz}
T V ~ { {z ~ yZ= gzZ } qZ s
( 31)X w')
akZ HwZgz}
1^q ^< m k 1j ] 1ia ] 6n r
{ z $
eZzg \vZ g @M
]| ~,
Fx Z ( 29$
gu )
C$
eZzg \vZ g ZC Z G* A
y { ]| ~ Z KZ
vZ - D 4Z ~K#
Z zm\vZ -vZ wg *
c VrZ
j{ H
k} ! [g}} Z : Dg Z /
ngz Z xszzg,
6 zm\
3
C *
! K#
Z gz Z} w} i Zzg g KZa }gz Z}
gz Z } j{ H
k} ! [g } Z : gz Z xsz zg ,
6 zm \vZ ( 32)X } w} i Zzgxz aL Za}
\vZ g {,
kC1Z ]|`
0ZgzZ yx0Z z 0Z ( 30$
gu)
4Z~K ~ ?#
Z :*
c zm\vZ -vZ wgy$
eZzg
g KZ a }! vZ } Z : gzZ xs,
6 zm \vZ -

www.mushahidrazvi.wordpress.com

40

39

:D x g Z
%M" ,

Yh Z HF
]zggzZ ( {+
0,
6),
] !,
m} Z L L
1^q ^< 6n ^q ^
eZzg\vZg0) Z1Z]| Z ( 34$
$
gu)
]zB g
t L
<~ { i i D {z
m{a Q Y J ,
7 pzg ,
6 zm \vZ -gzZ Y
xs~ w LZQ ,
7 g*
!qZ st gzZ Y rg JV }
( 37)X
< a ^ of gq

4E
I

4
E
5
9
G
G
G
E
.
k
G
*
u*
0 x*
* zm\vZ -=r g: 5 Z Z% 5Z ?{Zg
kZ~ V kZ/
Z CYVZizGt qZf *
c
E
G+
~ r z w kZ 5BE
*
c i ZzW0 ]Z f x
CYWGzgz 6*
! ~ ] Zg Zzg ZkZ *
@Y Za gzuz T
@#
;]\xszgzy*
!ikZ,
6g~g,
6ZgzWTgzZ@,Z
]*
! t & w {z X yYz kZ 7
Za : +
$~ ] Zz ]*
!.
_kZgzZ :g ez ] Z.
]z
sf `g,
7 zg z zm \vZ -wgf Z a kZX *
@
:Bx xszzggzZ,5$
gu
$
eZzg\vZg 0Z]| ZdgzZ K
( 35$
gu)
zg,
6 {z {+
E Zk*
0 T :*
c g Z zm \vZ -vZ wg

,
7 i ?#
Z :*
c g Z Vx gzZ kZ \ W ~kZ :*
c
ekZQzg,
6 zm\vZ -Qz qz zzvZ
( 35)X z
$
eZzg \vZ g &0 vZ]| ~,
F x Z ( 33$
gu)
B\vZg/z1Z]|gzZzm\vZ -g~D
vZ -Q yzzVzvZ
H
~#
Z ;g| ,
7i
:*
c zm\vZ -xZ X a LZQ J ,
7 zg,
6 zm\
( 36)X A
m+Z {uk~w,
,
'~g V{Z?)]|.
] ZzWZ
[ Z Dy [Z W ,
69~ Z [Z s Z Z L L!g
:D f~7
vZzgzg,
6[ZzwWyZgzZzm\vZ -
y WzwzZ L L
gzgzZ wJ
y Wz wzZ ,
F,
' kZg gz,
6gzZ w=~{ g *
!\
yxg yWz }i : ~ $
gu \vZ g/>ZZ}
C*
0 7:zg,
6zm\vZ- LZJ#
Z CYzg
~ Z=Zsf L L,
m+Z {uk~g gZx Z]|dZ
g%Z]|>ZZ )$
gut m",
7 pzg I ,
69
hrv ^] :*
c zm\vZwg $
eZzg\vZ
Z ~[sVzvZ (jne a] v oF om oF ju ]
#
f ( Y : zg,
6M
IZ yZgzZ zm\vZ -J

www.mushahidrazvi.wordpress.com

42

41

{*
@+Z }:x zg r]yZ V- }: Z Zzg I]
n ] m] fZZv,Z}V*
@sp~ zJN
] oZZYzg Zg7Bu*
0 x*
*V4Z:~XX n p]
( 40) XX n oF ^i
kZ m,
6 g)
k~ VVzz $
"g
\vZ -g LZgzZ ikZ ~gzz xi,
6 a
]*
!kZy C HX V:g DIK
~gzZ xszzg,
6zm
? YZg Z
1^q ^< ^ 1 m ] f
C *
@wz,
4 5g ZD,,x z C,
6 x?Zz > }Zmwgzg
+Z ~ $
dz C ],
' yz g Z Z ( C,
F Z *
!g ]~{
C3 WVzg Zi ! kz r *
! ! Z X V*
c g H M~g \ ~g\
vZ ~{C Y zg z g zm \vZ -wg %
3;X&( G X C lg*
3;X& Zg Z Z E
! ]i Zz ] Z]*
c Vz
E
,
6 x kZ ? Y y{ i Z+
0Z
z fggzZ yz kZ5
z k*
0 kZZ H
*
c a Z C s qJN
~ { g *
!zm\vZ -2/
Z ?V : wJVVY
ggzZ ~+
0z Z.
}[H Y H7: Zg +
2 xszzg} 9[ Z *
!
G
$ gzZ A ?A : Z.
4G
O ug IkZ x Z/ a Z X A SE
5G
}
iwg ! gzZ,
7$
g q Z sf `gX D WVzgu~ ~gzW

( 38)X zgg*
!k,
6kZVzvZ J ,
7zgg*
!qZ,
6T ,
7
nfi p
o ] ^ZZ {z#
Z D Wv,Z~}@x}g
xszzg ( *
c zm\vZ-vZwg ) XX n o^i ]
0*Zg7s y*
!i~~,
(XX n o^i ] oZZ
akZX 7
g *
! t *
@W~zg *
@*
0 7Z Z
gzg
~wqZ 0%*
*kZ O Y[Z Nz
`Z (Z} gegzZ.
}
5Z Z ]xszzg xiz #
Z Zz,
6 C a kZ Y *
c : { H
k
VzvZX}{CbyEZzyjp
ngyZ[Z Nz
`Z+4~
X } i Zx
`ZZ
wg wg a zm \vZ - g]Z|
k gZ x Z D C z ",
7 : xszzggzZ DwEZ
:i Zg ZjkZ ,
m+Z {u
Wu,
Fp//
Z Iwgwg { n8
BWkZx *
*LL
( 39) z],
']gz:gz
z > }ZmL LgzZ zm \vZ -L L]Z|g gzZ $
A bZ
g Z x Z ]|dZ WZ L
<IZ x Z e
f x k ~ x?Z
:D ,
m+Z {ukC,
'~g
u
D L L*
c m L L*
c x L L*
c q L L*
c
L(
L pzg L L
tnpzgy*
!in^] pu] ]
z

www.mushahidrazvi.wordpress.com

44

43

^] h^f]
1n j 1
~tt$
g q Z\xszzg zm\vZ-xZg
H
H{+
E klzg 7Z[ *
!kZX *
c ",
7 7ZgzZ y
:g N zwzm\vZ-g
gu \vZ g ~g.
$
}G1Z ]| ~gg xZ ]| ( 37$
gu)
na]e] o kn ^ f v o ] :$
eZzg
!na]e] ] na]e] o k^e ^ v ] v o ^e
xszzg,
6 zm\vZ -wggzZ} LZ! Vz vZ}Z :,
F
'Z]|bTwi*
*
zm\vZ-gzZwi*
*,
6x?Zz> }ZmZ,
],
'wWyZgzZx?Zz> }ZmZ,
'ZbTiZuV,
'wWyZgzZ
(43)XZiZ]Zz
:$
eZzg\vZg ~q1Z]|~g gx Z ( 38$
gu)
na]e] ] o kn ^ jm q]] v o ]
] na]e] ] o k^e ^ jm q]] v o ^e
!nr nu
zg,
6$
eg fgzZ ` Zzi Z \Wzm\vZ -! Vz vZ} Z :,
F

X ,5
\vZgg b0ZvZ]|ZgzZ x Z ( 36$
gu)
g ZGzm\vZ -g/0vZ ~ D {z $
eZzg
g| ,
7 zg,
6 \vZ g/z1ZgzZ,
6 ggzZ } 9\W k*
0
( 41)X
D$
eZzg \vZ g *
* ]|Z z gzZ
~p~tK D :Zz^#
Z\vZg/0ZvZ]|
(] ^m n ]L L:DgZ/
ngzZ DYk*
0 gZGQD W
vZ-wgvZ} Z XX^je] ^m n ] (e ^e] ^m n ]
xHZz} ZgzZxs\W !\vZ g Z & } Z xs\W !zm\
( 42)xs\W!\vZgWZtzg

www.mushahidrazvi.wordpress.com

46

45

^fj]
sZY ,
#
7 zg,
6Vz sVzvZ~ $
g q ZX
6 } kZ ~+
,
$ xszzgn g \vZt Z%~ yZ
X  ~+
0zZ.
}] ZgzZ ~y ZzVzvZ {z wi *
*
g Z x Z ]| dZ L
<IZ x Z WZ Zj pzg
: .",
7,
ktyZZz G*9Zm~w,
'_C,
'~g
kZgTgzZ azm\vZ -zg" L L
yZ 7~ aLZ /
C D+
Z,
6( Zz",
7) }!],
'z+
ZZ
hZz
z Z7Z
a)j%#Zx a
( 47) o#sgt W!#s
^ l^q] ] kn
sZ/ ~ $
#
guz yW zg,
6 zm\vZ -g wg
p ZZxszzgX Z ezg -}g,
6yZ Z 6
x Z HZ VbF + yg ,
) y ~ I \gzZ
bcg *
U Wz $
g q Z H,
k+ pzg sf `g {ukgZ
zgt Hg \W:e ~ yZ $
"*
U ",
7 zg +
ZZ z
zg kZ {z eV ]i YZx syZ Y| ,
7 y
:tpzg {zX ,g Z]
y Wz* KZgzZ,
7
XX] ^m n ^ n ] o ! o] of] o ] oZZ

vZ -gzZ wi *
*,
6 wWx?Zz > }ZmZ,
'Z ]|T wi *
* xsz
mZ,
'Z wW bT wz,
4 V,
',
6$
eg fgzZ ` Zzi Z yZ ,
6 zm\
( 44) Zz] ZzVp
" *
c ,
6x?Zz> }Z

:D$
eZzg\vZg{ ?E0]|~ggx Z ( 39$
gu)
] o na]e] o kn ^ v ] o v o ]
na]e] ] o na]e] o k^e ^ nr nu ] na]e]
nr nu ]
xszgz,
6 w Wy Zgz Z zm\ vZ - ! VvZ} Z :,
F
"dZ,
4E
5E
vZ -gzZzg,
6w Wy ZgzZx?Zz > }Zmz E
5G
'Z]| bT
'Z bT wz,
4 V ,
',
6 w Wy Zgz Z zm\
gzZ x?Zz > }ZmZ,
( 45) Zz] ZzVp
" *
c i Zu ] ,
'w Wy Z
:y$
eZzg\vZg ~g Z&1Z]|x Z ( 40$
gu)
^e na]e] ] o kn ^ v ] o v o ]
] n^] o na]e] ] o k^e ^ v ] o v o
!nr nu
xszgz,
6 w Wy ZgzZ zm\ vZ -! VzvZ} Z :,
F
"dZ,
4E
5E
vZ -gzZzg,
6w Wy ZgzZx?Zz > }Zmz E
5G
'Z]| bT
gzZ x?Zz > }ZmZ,
'Z bT wz,
4 V ,
',
6 w Wy Zgz Z zm\
] Zz Vp
" *
c i Zu ] ,
'y V zw Wy Z
(46) Zz

www.mushahidrazvi.wordpress.com

48

47

} gzZ ]
yWDq k z ~g7 Dq & kZ \vZ (11)
X *Dq
X } ,
F~wkZ ( 12)
X g
,
'~ zZ zZgzZ zZkZ ( 13)
X },
6V7 ( 14)
X gkZ~V ( 15)
X skZ]g *
c i~[Zpy ( 16)
X {,
6yZZ ( 17)
X gw kZ ( 18)
X g~{ CVzG( 19)
X :tZkZyT ~bZly#( 20)
X #
Z ZzakZ)
\vZ-vZwg ( 21)
XV{ ZkZy#vZwg ( 22)
X ~g ?V>kZ~yZ( 23)
X gpk\ #( 24)
X ~q,
6,
Wnj ( 25)
X }g/
W,
6o Z( 26)
X gakZ~zG( 27)
X q ,
4zm\vZ-vZwg( 28)
XN grkZzm\vZ-vZwg~#( 29)

m
g*
! } 9h
sB-i
,
7 Z})*
c { Zp i y-*
@:-V,
7
zm\vZ -vZ wg X $
"*
U V(uxz 9}+
ZkZ
]yyZ g~w { *
c iyx yZ g
kZ ,
7 Zy (Z ggz V Zz Su *
0 fyZV Zz
X D Y~X}+
Zg "a
X }g*
@Zgg ZD&KZVzvZ,
6Zz",
7kZ ( 1)
X xsCZg *
!g ZDz,
6kZ ( 2)
X ~wqZ 0%*
*kZV)g ZD*
0 ( 3)
X s { H
kg ZD*
0 kZ ( 4)
X Zgg ZD*
0 kZ ( 5)
X 7ot },
6kZ ( 6)
X Zi Wc izt } ,
k,
6kZ ( 7)
X VZBVzLy#Z ( 8)
zm\vZ-kZg x *
* u\*
!kZgzZ kZ g*
!g ZD*
0 ( 9)
zg,
6gV#0V#! zm\vZ -vZwg *
c ,n~{ g *
!
: N ,
6 xszzgg *
! C zm\vZ -kZg *
@nxsz
X Q,
'kZgzZg\vZgzZxss~,
6V#0V#
Xg zg,
6kZ x9\vZ gw'~kZ,
k ( 10)

www.mushahidrazvi.wordpress.com

50

49

! Vn mj`e
g Z (Z nz qZ Z wZ ,
m+Z {u k g Z x Z
,
7 XX n oF ^i ] o ] vZZ~T]i YZgzZ
k~[Z \WX,
,
6igzZ *
c ;)z*
c tg & ~ e
:*
c
V- gz*
* pzgBkZ1 ,
F
oZg7anzL L
sgzZ XX n oF ^i ] o ] v ] ] F ] ZZ}gz
wzZY
bsZY`Z
*
c ~1 Ygzzg *
UY
b
/
,
HgzZ "ZQ*Y
b Zuz gzZ ]gZw~ kZ DC z f
(
D C as izIu]gZw wzZ Y
b#
Z V; X `Z AXF
oF ^i ] o ] vZZ g*
!qZ XX] ] F]ZZ g*
!C}
( 49) *
0 XX n
! Vm n
o) ,
kpzg (ZqZ ZwZ{uk]|dZ
:*
c gZ~[Z \WX]iYZkZgzZ
`]:Yt}+{zH#
~qkZL L
'
E
.
(50)
]iYZ,gzkZ\WdW - E
x~kZ(2 v
!Vn$
~[ZwZqZZz Yi7~}g*
!p,g H
B
:D x gZ

X : nZg*
* L Zg (ZkZVzvZ ( 30)
^e `n n oF ^i ] o 2 fnfu ^re ^] `]
n2(]e]
:t+
ZZ kZ ~$
gu
~+
0e VJ /
g Z yZ Jy W }i ( 31)
XKzg yZ,
6Vgz
}{*
ci\vZ!z{*
ci}g,
6?VzvZzf!V;}yZ(32)
N YwayZ}iZzgyW}qzzgt#
Z(33)
X wJ yZ ( 34)
X Bt{ 7ZyZgj ( 35)
'*
!*
cNYttJVgzsyZVzvZ(36)
] ] ] oF ] ) Y*
c jZg ( 37)
X g:h+
${z eyZ
,
'yZ Dn]
#
Z ~]i YZ +ug IkZVLZ~g gZM
gskZ| ,
7 ZgzZ ggz )z;z V+
$zm\vZ -
gX , 1 ]Z Z%wz ]
y Wz *z + s ,a
wJgzZ } =\vZ , (Z *
@ a
yZ HMt
X }WX
_~g gZM
( 48) | 1333wzZ ~ )B8~,
'i Z

www.mushahidrazvi.wordpress.com

52

51

]kZ *
c Vz u *
0 x*
* VzvZ h]r]L L
c zm\vZ - #
*
Z Zzu *
0 x*
* zm\vZ -kZg
i i yz [z Vzt 1 zg ] kZ *
c x?Zz > }Zm
7]i YZ gzZb gHx?Zz > }Zmqg ]yZ Z~
G
G
x Z V- #
Z Zz xg l{gzZ 7
~x ZP
L z~i tS
g IZ zm\vZ -gzZ Vz vZ #
Z ~ _,
7 [
X 7]i YZ V;z y*
!i}zgz]~w N W
$/
E
[ Z }G
Z Izm\vZ-ug Ix *
**
c ( qZx *
* ~i
{.
~ Z,
6 UgzZ qN Up [Z p /
ZgzZX Up *
c Ug CY i
( 53) 7
!V^< f 1 k^]
<IZ x Z m ",
L
7 iZz7 pzg Ir#Z
:D ,
k~[ZwZqZ{uk
zg *
c ce ` #Z17`w~",
7 #Z Ipzg L L
: # Z
bpzgx ZgzZgiqZ Z.
] +Z #ZiZzWiZzWp
( 54)
;gx
!V^< e 1 ]]
^m n ] ]ZZ IZgf)
)gzZyZf Z:ZwZ
7*
c ceiZz7 ,
7 XX] gnfu ^m n ] ] (]
7]gz nwyZ f Z ",
7 xsz > & HqZ?

g+
2| ,
7 n pzg yW x *
* [ZNwZBL L
Z G
!Wzp:ZqZQzgg*
!]twyZ+
0{}ggzZ}
G
^n oF `]ZZ:tzgXzgg*
!&QmZgg*
!]Q
@+
*
ZZiZMgzZ XX ^e 2 oF ] r] v ^nF
(51) XX ^e m] j] m] e] ]] 2 oF ZZ:
!V1^q ^< 1 ^e g
,

'*
!z\Wu*
0 x*
* zm\vZ-gyZZyY
]zZ %Z ~gzz xi *
*7z ]o: Zg+
2 xsz zg ~ [
6WugIZ~-[}X H
,
*
c gl{V,Z]z
xgGl{gzZ 7
~z ]Px Z V- xi ]j y*
!i
E
G
4
]

W - ZqZ~ { g*
! ,
m+Z {ukgZx ZL
<IZx Z ]|dZX #
ZZz
zkZWzm\vZ -u*
0 x*
*#
Z ~-[wZ*
cW
:*
c $
e[Z \W ?7*
c ce ,
7pzg
,
7 zg~ wu*
0 x*
* zm\vZ -kZg~\L L
( 5 2)
n]jy*
!i
qg XX m] ] vZZ v])wZ}uzqZ
vZ-U~}uzgzZ zm\vZ -U-~qZJ ,
7
it gzZ?7*
c iV-Vz yZ!gzm\
e[Z ( ? H ,ZU: ce I U: zm\vZ -g+
$
0Z
:D gZ*
c

www.mushahidrazvi.wordpress.com

54

53

g#
Z ) ~ wkZ *
* ht g,
6#ZxgzZ g
m\vZ -gW$
e.BqZz
,
6yZ *
c fg*
UW
6 T Hx {z kZ?t> Zhg#w~ h,Z ,gz
,
3gf,
7 zgzfg*
U W]g*
c i *
0 azM[ZN
]g*
c ifg*
UWp*
c {zHgtzpT7gzZ
(57)
L
<]xszzg,
6zm\vZ-g,
6gzkZ;g
!Vu ^ 12 1:,] 6n k^] ]]
u*
0 x*
*~ XX] v ] `]ZZ yZgz#ZzyZf Z
V\W7ZgzZ oa `Z Vz| ,
7 pzg,
6zm\vZ -g
? *
*
o n] nZZgozx,
6qkZ{uk]|dZ
o n^`e] nfi u o ] s`ZZ ]DbMOLMEXXn^`e] nfi u
$zb}g7gzZ,
]*
c *
!2BiE
k DbMOOOEXX^]
~ T xz p tg z g Vz t X*
c  g ]xz
Xh
MYg,
6_59m~TwzZtgbggzZ531gzZ452m
405 V1 150$
d}z $
guwZz $
gu )!gZ wzZ
:DMgt@gTZZP( Z,
7Z,
]gzZZj
4Zx- g,
iE
yZ f Z u*
0 x*
* zm\vZ -u#
rg I
6gL L
6 iZ T,
,
^Y *
* V\Wxa ] Z *
c `Z z g
F~
*
*: ? q,
6ICm{? /
ZpgzZ {Mb~qrx

:*
c [Z kZ\WX Y*
c s[Z
axZ {z f,
(wyZf Z xsz > &gzZce ,
7L L
( 55)
G,
FZtgzZ
E
G
4]
^m n ] ]ZZ yZf Z > &:wZ*
c W W - ZqZ
C*
!p$
gugzZpyWtH#CYS,
7 XX]
cL
*
<*
c #
ZZz *
c n C = *
c s xsZ qggzZ
:iZg*
c [Z kZ,
m+Z{ukgZx Z?
0qX}]o*
@ZZ,
6<gzZ *
N#h]r]L L
X nZgzZ U{z V; H qs *
c IVZ
n] m] ^`m] ^m of] o m j ] ] VoF ^i ] ^
yZZ} Z,
6kZzg
kZgzZvZ" XX^ni ]
Vz[gX zm\vZ-znxs[pgzZ,
6yZzg ! Zz
wZ ZZ YJ ,
7#
Z?:yZf Z1 *
c ]Z ~kZ
E
nZ
M[ZN nZ Z~",
7 zgg*
! C Z E<XW
(56) ~n,
7A4Z
!Vk 1jn f ] ^$I l^m
x [ZN ,
7 pzg z pgzZ zlg*
UW]g*
ci
:D ,
k{ukWZ~xztgz
ng
p
zZ zm\vZ -gGz *
ce
fp L L
zg,
6zm\vZ-kZg *
c xkZD wEZ]{gzZ

www.mushahidrazvi.wordpress.com

56

55

T:,
F) XX^u ^ q] h] ] ^ ^ ZZ:~;)z
D ~C Vv0Z x Z ( YZ { *
c i Z~ ]z [ Z g
n oj] nj] ]] rm n oF ^i ] o of] niZZ:
XXa^e] ] vj ] na] o oF ^i ] ^ ^`n
zm\vZ -* {z *
c g V\W \vZ v{z:,
F)
~g*
!/
C ~ yZ Bt gzZ Dg?%ZVgz xlZ x W
/
C }#Zz/
Zy( 7U
B\
mx*
* Zx ZZzx*
**
c*
@ZZ,
6q{z1: ,
^ Y*
* ZgzZ7zz
~ X[ q iZzyWq iZz i bZX P x?Zz > }Z aZ
zWt }V ZgzxzZwVZyZgzZ I
w
wq g guy 6x?Zz > }Z aZm
g ]|
( 60)
Zz?Z{V*zDZ\vZzz[8
a V x,
kt 0 gzZ wxszzg
3g p~ r z w Y J ,
7 Z ]gz X *
U Z qZ
W,
' }z ]Zx kZgzVz vZ Y yZ Y H._ kZgzZ Y
: ig {ukgZx Z~WKZX ~]
yWgzZ ~ *V
9Zg+
gz zg Vzgz? ? W E
$ ~ L LgzZ x sV? g yY @L Lxs
,gz~V KZ]Yo~g7
B ~(CZ *
c L gL zZX ,
7
=",
7 xszzg ]VzvZX wJ \vZY yZ
*Z#Z { O}WX} i Z],
'znAkZgzZ

G
h. -!iZ b )f kZ b ]oC ,
^ Y*
* ? a iZ
G
(58) 7? `Z*
! h. -!gzZ*
!
gzZew HLz
*
@gZ kZgzZ,
ktyZ~!gZ
y
:N 5
yZ z~kZgzZ Z%[gLZx ZV \vZ{hL L
- LZDf zm\vZ - LZzV[g LZ Z
Z%z)

tgzZ 1Wz{Z,
',
6kZx*
*zm\vZ
A {+
ZKtkZ kZ
,
'kZ <
~Vzz,Zqg M
+ztV:+
0ZO: @W
wgzZ.
}ZwY,
6Vzz,Z{zg zZu{z$
T {1X C
(59) XX`] `F ^ ]] X Ca
>Z,
3zWzfyZgzZYw
:D,
kD7W
yZZzm\vZ-vZwgW~yZZV\{hL L
z TbT q[t:Z ZgzZ yY yZZ
$ {z {ZpOa kZ W(T
4E
[zqz ,
^Y
: *
c wE
0G
Z W: 4 m{ kZ #
J#
Z [pz {+
hIz [z [%z z
~ XXi iZLZ gZt:ZkZ
{z:`w~m{kZJ
D+[Z Zz Zm{aZyp ZgzZ4Z
Z { *
c i ~ zm \vZ -z!VrZ [g Wz [ ZgT
t zz z t:Z Z[x Z,
k;Z X [p{ *
c igZg

www.mushahidrazvi.wordpress.com

58

nu] F u] ] e

ni
( y *
0 ) ~z"
+Z

xs V ? ] ` *
@#
r
xs V ? ] i Zg Zz
xs V ? +
xs V ? g yY L L
xs V ? $
eZ@ x,
)
#Z r
g u " T
x V7 T ;g ,
6+
$z (
5Z {z Z.
} {z
xw g Z.
]*
@ xg Z g *
c L L
xs V ? )
g
z X { V z gzu
uVr?aT
g *
@ 1 {
Z z g #
r L L
xs V ? ]g
$
T*
*

57

q] ^

43$
eWX 33[ Z
xZ {g*ZyWZ ( 2)
1B145 > }Z[ K
-0Zx Z ( 4)
1B143mK
0Zx Z ( 6)
G
4<X
-G
+
2B162m +
ZZzZ ( 8)
2B 132mZm
N
0Zx Z ( 10)
G
4<X
-G
+
1B333m +
ZZzZ ( 12)
2B367Zm
N0Zx Z ( 14)
1B143K
-0Zx Z ( 16)
218)Z[ Z~g gZ0x Z ( 18)
G-E
4
3B249mAXG( 20)
220)Z[ Z~g gZ0x Z ( 22)
2B194~,
F}0 x Z ( 24)
2B175~,
F}0 x Z ( 26)
.L( 28)
8B775mZE
G
4

E
A
2B 215 XGyZZ( 30)
1B71 ~,
F}0
x Z ( 32)
E

G
1B355m g Z( 34)
1B130 ~,
F}
x Z ( 36)
G-40
<X
10B163m+ G+
ZZzZ ( 38)
4B54tg z~g gZx Z ( 40)
5B245#ZZ> }Za( 42)
2B941]ZZ[ ~gg9( 44)
1B175> }Z[ 9( 46)
2B346gM
Kk]kI,
'Yx( 48)
12B264tg zgZx Z ( 50)
3B709tg zgZx Z ( 52)
2B395tg z gZx Z ( 54)
2B421tg zgZx Z ( 56)
2B425tg zgZx Z ( 58)
2B544tg zgZx Z ( 60)
www.mushahidrazvi.wordpress.com

56$
eWX 33[Z
xZ {g *ZyWZ ( 1)
1B175#ZZ> }Z[*
!9( 3)
1B222m C ug( 5)
1B187Zm
N0Zx Z ( 7)
1B110~,
F}0 x Z ( 9)
.L( 11)
4B35mGZE
4<X
-+ G
1B163m +
ZZzZ ( 13)
.L( 15)
3B82mZE
2B527Zm
N0Zx Z ( 17)
I
^

1B214 Z ! Z IZ0yx Z ( 19)


4B154 153 C ug( 21)
2B194~,
F}0 x Z ( 23)
1B65z 0Z+
h,
m0E
x Z ( 25)
-#E
E
4
D
5
E
2B463Z Zx Z ( 27)
G-E
4
2B215 AXGyZZ( 29)
1B1669 `s0x Z ( 31)
1B56z 0Z+
h,
m0x Z ( 33)
2B186~,
F}0 x Z ( 35)
94#ZZ> }Za( 37)
6B173tg z~g gZx Z ( 39)
58#ZZ> }Z x Z ( 41)
2B 940]ZZ[~g g9( 43)
2B940]ZZ[ ~g g9( 45)
64 Z=Zsf gZx Z ( 47)
12B264tg zgZx Z ( 49)
3B244<x ZgZx Z ( 51)
3B449tg zgZx Z ( 53)
2B421tg zgZx Z ( 55)
2B497tg zgZx Z ( 57)
2B541tg zgZx Z ( 59)

60

59

HW xw [*

! *
c ~{ T

Iz Z +
0z Z.
} {z

HW ~ V\W i

HW } {z #

Z ~ `

Zuz C
{ VYz Z ;
YC
mZ 0G7 gzW ,
' u

HW x ~ x JZ s T L L

Z z x W Z ,
ki TL L

xs V ? $
e { kZ

xs V ? ] ( Zw kZ

i7 g

: Z_ {z ~ B

i7 ZCi n
Y g

K : Z7 s{

i7 *
c g t H ~ M

q*
! ~ we ~

b7 .t L L

W {z vZ vZ L L

xs V ? V Zz W

Vy

xs V ? ]g C Z.
} kZ

;g Z 8g T
;g ZP V ,
6 g T

VZ i Zg r Zi W u
V ZgZ #Z i 0G7

;g Zn T ]n

V_
Z {- n5 B;

;g Z )
T L

VC
i k L L

xs V ? ] X > kZ
1 T

xs V ?
Z,
4 Vb yZ
$
AE
0e W {z #
+
Z Z V]Z g

W *
c Z.
} A T

+e i zg
0
W

Z D zg T

+e * +
0
0 Z ,
7 ,
6 V W

w qg *
@ TL L

+e ~{ TL L
0

xs V ? g Zz kZ

xs V ? )
izZ w kZ
www.mushahidrazvi.wordpress.com

62

61

7 G 7 *

n C,
7 ? zg zg

7H H ~ s
kZ

n W

7*
* 1 T

n g g u

7 Zz,
6 z g *
! TL L

n g/
u { VW 3 L L

xs V ? ] zi *
! ,Z

xs V ? #w *
0 kZ

7 yZ ? T x {z y

;g +
0z Z.
} q T

7W}s

;g _,
6 ~ V; T

7 yZ x ~ qZ

;g ~ V g T

7 ~ g Z qZ L L

;g n VZgzuu W TL L

xs V ? #Z ~g {

xs V ? fg ` *
@ u kZ

g VZp z "
l*
@ zZp

g vs W T

g V{ g Z ~,
' {z

% w IZ ,
6 w1 uZ T

gV*
!gyZ= ~Y

, g Z z T

"gV; }#.

}L L

}J
TV*
!i { z L L

xs V ? g yY

xs V ? # *
* kZ
u 0 g Z+
h z

( Y 2005 18{g gZx Zc Z8g)

u*
c g ` /
{ N
u g Z- ? W T
u~ [Z }> TL L
xs V ? Vz yZ
www.mushahidrazvi.wordpress.com

64

r
#
Z iz,
' mM
r Zi N Y zg
r Z w U #
Z t ,
ki hl
r Z
l VzgzZ #
Z A yZ [W L L

N Y D l
xa e
f V_
Z ,
6V *
!i #
Z W x *
*
xg sZ p
ng y
x1 g D `
x \Za BZe JL L
N Y D Z/
kg
z x C g D 2 gzu
Z.
} f y s
Q "
Z t CZ x
g 1 V z N Y u { L L
"

N YDyZfxJ#
Z~x
(`ZcK)

63

nu] F u] ] e

ni
(~)kIC,
'"
Z=
N Y D t C a{z j*
!
N Y D ]nSizg
N Y D ~ Z LZ V G3r
N Y D )
{ ( h7L L

N YD N YD zg\W
{zV1 b D hVVt,
'
{z VW ~ u *
0 [ Z OL g
{z V p Z < g
{z V\W{ W Y Y w L L

N Y D *
c gaV\
[r w [Z > sp
[|Z #
Z*
c H [p
[} ,
F } S yZ
[8 Z Z.
} ~zL L
N Y D {zgzZ N Y Tx
`

www.mushahidrazvi.wordpress.com

www.mushahidrazvi.wordpress.com

www.mushahidrazvi.wordpress.com

www.mushahidrazvi.wordpress.com