Sunteți pe pagina 1din 14

Exercitii rezolvate la disciplina Contabilitate

15. O societate de comert prezinta urmatoarele informatii la inceputul lunii ianuarie N: cont 371 SI 1.071 lei, cont 378 SIC 150 lei, cont 4428 - SIC 171 lei. In cursul lunii ianuarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19% cota de adaos comercial este de 25%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 2042 lei. In luna februarie societatea se aprovizioneaza cu marfuri in suma de 500 lei, TVA 19%, cota de adaos este de 30%. Incasarile din vanzarea marfurilor in aceasta luna sunt de 1.190 lei. Inregistrai operaiile din lun i regularizarea TVA la sfritul lunii. Rezolvare: Inregistararile aferente lunii Ianuarie: 1. Achizitie marfuri: % = 401 1190 371 1000 4426 190 (1000 x 19%) 2. Calcul si inregistrare adaos comercial: 371 = % 487,5 378 250 (1000 x 25%) 4428 237,5 (1000 + 250 x 19%) 3. Plata furnizorului: 401 = 5121 1190 4. Incasarea in numerar din vanzarea marfurilor: 5311 = % 2042 707 1715,97 4427 326,03 5. Calcul coeficient K: K = (SI378 + RC378) : (SI371 + RD371 SI4428 - RC4428) K = (150 + 250) : (1071 + 1487,5 171 237,5) K = 400 : 2150 = 0,186 0,186 x 1715,97 = 319,17 6. Descarcarea gestiunii: % = 371 2042 378 319,17 (1715,97 x 0,186) 607 1396,80 (1715,97 319,17) 4428 326,03 (1715,97 x 19%)

7. Regularizare TVA:

4427 > 4426 4427 = % 4423 4426

326,03 136,03 190

Inregistrarile aferente lunii Februarie: 1. Achizitie marfuri: % = 401 595 371 500 4426 95 (500 x 19%) 2. Calcul si inregistrare adaos comercial: 371 = % 273,50 378 150 (500 x 30%) 4428 123,50 (500 + 150 x 19%) 3. Plata furnizorului: 401 = 5121 595 4. Incasarea in numerar din vanzarea marfurilor: 5311 = % 1190 707 1000 4427 190 5. Calcul coeficient K: K = (SI378 + RC378) : (SI371 + RD371 SI4428 - RC4428) K = (150 + 150) : (1071 + 773,50 171 123,5) K = 300 : 1550 = 0,193 0,193 x 1000 = 193 6. Descarcarea gestiunii: % = 371 1190 378 193 (1000 x 0,193) 607 807 (1000 193) 4428 190 (1000 x 19%) 7. Regularizare TVA: 4427 > 4426 4427 = % 190 4423 95 4426 95

17. O societate comerciala este subventionata, pentru o investitie cu caracter social, de la bugetul statului, in baza unui contract de 3.000 um. Suma primita este folosita integral pt. achizitia unui utilaj in anul curent in valoare de 5.000 um, TVA 19%. Sa se inregistreze primirea subventiei,

achizitia utilajului si amortizarea lui in primul an de functionare, stiind ca durata de functionare este de 5 ani, amortizabil liniar. Rezolvare: 1. Primirea subventiei: 4451 = 131 3000 2. Incasare subventie: 5121 = 4451 3000 3. Achizitie utilaj: % = 404 5950 2131 5000 4426 950 4. Plata datoriei fata de furnizor: 404 = 5121 5950 5. Amortizare utilaj la sfarsitul anului: 681 = 2813 1000 ( 1000 : 5 ) 6. Cota parte a subventiei pt investitii trecuta la venituri: 131 = 7584 1000 20. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix n urmtoarele condiii: valoarea avansului acordat 2.000 lei; pre de cumprare al mijlocului fix 14.000 lei; cheltuieli de transport 1.000 lei, TVA 19%. Sa se inregistreze avansul acordat, achizitia si plata furnizorului. Rezolvare: 1. Acordare avans furnizorului de imobilizari pt. achizitia mijlocului fix: % = 404 2000 232 1680.67 4426 319.33 2. Plata avans: 404 = 5121 2000 3. Achizitie mijloc fix: % = 404 14000 232 11764.71 4426 2235.29 4. Storno avans: % = 404 - 2000 232 - 1680.67 4426 - 319.33 5. Plata furnizor: 404 = 5121 12000

6. Inregistrare chelt transport: % = 401 2131

1190 1000
3

4426 7.Plata furnizorului: 401 = 5121

190 1190

27. O societate achizitioneaza de la furmizori marfuri conform facturii: pret de cumparare 1.000 lei, rabat 2%, remiza 3%, scont de decontare 1%, TVA 19%. Daca adaosul comercial practicat este de 20%, care va fi pretul de vanzare i formulele contabile de achizitia i vanzarea marfurilor.
-

Rezolvare: Pre de cumprare: 1.000 lei Rabat: 2% x 1.000 = 20 lei Remiza: 3% x 980 = 29,40 lei Valoarea net comercial: 1.000 20 29,40 = 950,60 lei 1. Achizitie marfa: 371 = % 1.357,40 401 950,60 378 190,10 (950,60 x 0,2) 4428 216,70 (1.357,40 - 1.357,40 : 1,19)

4426 = 401 180,60 (950,60 x 19%) - Scont de decontare (reducere financiar): 1.131,20 x 1% = 11,30 lei - T.V.A. scont: 180,60 x 1% = 1,80 lei - Scont net: 950,60 x 1% = 9,50 lei 2. nregistrare scont: 401 = 767 9,50 4426 = 401 - 1,80 3. Vnzare marf : 5311 = % 1.357,40 707 1.140,70 (950,60 + 190,10) 4427 216,70 4. Descrcare gestiune cu marfa vndut: % = 371 1357,40 607 950,60 378 190,10 4428 216,70

35. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2 ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an. Rezolvare: 1. Obtinere credit: 5121 = 1621 2.400.000 2. Rambursare credit: 1621 = 5121 1.200.000 3. Plata dobanda:

666 = 5121

195.000

41. Societatea Alfa achiziioneaz: -100 titluri de plasament emise de Beta (cotat la burs), la cursul de 10 lei/buc, comision 10% lei; -500 titluri de participare emise de Gama (cotat la burs), la costul de 20 lei/buc, comision 10%; -200 titluri de participare emise de Omega (necotat) la preul de 5 lei/buc, comision 5%. n cursul exerciiului, Alfa vinde: -80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc; -100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc; -150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc; La 31.12.N se cunosc: -cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc; -cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc; -valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc. Se cere: 1)s se contabilizeze operaiile conform OMFP 3055/2009; 2)s se prezinte informaia n bilan i n contul de profit i pierdere; Rezolvare: 1. Achizitie titluri de plasament de la Beta cotate la bursa 5081 = 5121 1.000 (100 titluri x 10 lei/buc = 1.000 lei) 2. Inregistrare comision 622 = 401 100 (1.000 lei x 10% = 100 lei) 3. Achitare comision 401 = 5121 100 lei 4. Achizitie titluri de participare emise de GAMA cotate la bursa 261 = 5121 1.000 (500 titluri x 20 lei/buc = 10.000 lei) 5. Inregistrare comision 622 = 401 1.000 (10.000 lei x 10% = 1.000 lei) 6. Achitare comision 401 = 5121 1.000 7. Achizitie titluri de participare emise de OMEGA necotate la bursa 261 = 5121 1.050 ((200 titluri x 5lei) + (1.000lei x 5 %) = 1.050lei) 8. Vanzare titluri de plasament BETA 461 = % 1.200 (80 titluri x 15 lei/buc = 1.200 lei) 5081 800 (80 titluri x 10 lei/buc = 800 lei) 7642 400 (80 titluri x 5 lei/buc = 400 lei) 9. Incasari din vanzarea de titluri de plasament BETA 5121 = 461 1.200 10. Vanzare titluri de participare GAMA 461 = % 2.100 (100 titluri x 21 lei/buc = 2.100 lei) 261 2.000 (100 titluri x 20 lei/buc = 2.000 lei) 7641 100 (100 titluri x 1 leu/buc = 200 lei) 11. Incasari din vanzare titluri de participare GAMA 5121 = 461 2.100
12. Vanzare titluri de participare OMEGA 461 = % 1.050 261 787,5 5

(150 titluri x 5,25 lei/buc = 787,5 lei)

7641 262,5 (150 titluri x 1,25 lei/buc = 262,5 lei) 13. Incasari din vanzare titluri de participare OMEGA 5121 = 461 1.0050 La 31.12.N - Conform OMFP 3055 / 2009 tratamentul contabil al actiunilor detinute la entitatile afiliate este diferit in functie de cotarea acestor actiuni pe o piata reglementata. Daca actiunile sunt cotate pe o piata reglementata, acestea sunt evaluate initial la pretul de cumparare (cheltuielile legate de achizitie fiind imputate contului de profit si pierdere),iar in bilantul contabil sunt reflectate la pretul pietei la data bilantului (cu recunoasterea plusurilor sau a minusurilor ca venituri finaciare sau cheltuieli financiare). Investitiile in actiuni care nu sunt cotate pe o piata reglementata sunt evaluate initial la cost (inclusiv costurile legate de achizitie); in bilant, investitiile in actiuni care nu sunt cotate pe o piata reglementata sunt evaluate la cost minus ajustarile de valoare. 14. Inregistrat plus de valoare titluri de plasament BETA 5081 = 768 40 ((200tit. X 12 lei)-(200tit.X10 lei)= 40 lei) 15. Inregistrat plus de valoare titluri de participare GAMA 261 = 768 1.200 ((400tit. X 23 lei)-(400tit. X 20 lei)= 1.200 lei) 16. Inregistrat plus de valoare titluri de participare OMEGA 6863 = 2961 112,50 ((50tit. X 5,25lei)-(50tit. X 3 lei) = 112,50 lei) 1. Contul de profit si pierderi Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumire indicatori Venituri din exploatare Total venituri din exploatare Cheltuieli privind comisioanele Total cheltuieli Profitul sau pierderea din exploatare (2-4) Alte venituri financiare (764) Total venituri financiare (6) Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulantedin care: Cheltuieli financiare Total cheltuieli financiare (9) Profitul sau pierdereafinanciara (7-10) Profitul brut (5-11) Bilantul contabil Nr Crt 1 2 3 4 5 6 7 Denumire indicatori Imobilizari financiare (ct.261-ct2961) Active imobilizate Investitii pe termen scurt (ct.508) Active circulante TOTAL ACTIVE Profitul execitiului Capitalul propriu 6 Suma (lei) 9.350 9.350 240 240 9.590 790 790 Suma (lei) 0 0 1.100 1.100 - 1.100 2.300 2.003 113 113 113 1.890 790

TOTAL CAPITAL

790

50. ntreprinderea Alfa deine un teren evaluat la valoarea just de 50.000 lei, rezerva din reevaluare disponibil fiind de 10.000 lei. Pe teren va fi construit o cldire. Costurile construciei se ridic la 200.000 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile.

Rezolvare: 1. Inregistrare rezerve din reevaluare: 2111 = 105 10.000 2. Inregistrare costuri constructie: 231 = 404 200.000 3. Receptie constructie: 212 = 231 200.000
73. Societatea Comercial Z trimite, unui ter, pentru recondiionare materii prime n valoare de 100000 lei. Costurile generate de recondiionare nsumeaz 1000 lei. Contabilizai operaiile aferente.

Rezolvare: 1. Trimitere materii prime la tert: 351 = 301 100.000 2. Inregistrare costuri generate de reconditionare: 301 = 401 1.000 3. Primirea materiilor prime de la tert: 301 = 351 100.000
82. Furnizorul A livreaz mrfuri clientului B n valoare de 4.000 lei + TVA 19%. Pentru ridicarea mrfurilor este delegat un angajat al clientului, care semneaz i accept factura furnizorului. Cu ocazia recepiei se constat un minus de marf n valoare de 200 lei.

Rezolvare: 1. Inregistrarile in contabilitatea Furnizorului A: 411 = % 5160 707 4000 4427 1160
2. Inregistrarile in contabilitatea Furnizorului B: % = 401 5160 371 4000 4426 1160 3. Inregistrare minus la receptia marfii: 607 = 371 200

89. Pentru luna august anul N o societate comercial cu trei salariai, care lucreaz n condiii normale prezint, conform pontajului, urmtoarea situaie: - Salariatul A ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.600 lei, a fost prezent luna ntreag, nsumnd un numr de 21 zile lucrate, din care 2 lucrate n zile de smbt, compensate cu timp liber corespunztor. Conform contractului individual de munc, pentru munca prestat n zilele de smbt i duminic, compensat cu timp liber corespunztor, unitatea pltete un spor de 30%. - Salariatul B ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a fost prezent 6 zile, restul de 15 zile lucrtoare fiind n concediu de odihn. Salariatul are un copil n ntreinere. - Salariatul C, ncadrat cu un salariu tarifar brut lunar de 1.000 lei, a beneficiat de un concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, pentru boal obinuit n perioada 1 21 august 2012, dup care a fost prezent, nsumnd un numr de 6 zile lucrate. Situaia stagiului de cotizare, pentru calculul indemnizaiei salariatului C, se prezint astfel: Perioada Nr. zile lucrtoare lun Iulie anul N Iunie anul N Mai anul N Aprilie anul N Martie anul N Februarie anul N TOTAL: 23 21 21 22 22 20 129 n 23 20 21 18 5 zile Bo 17 zile lucrate 5 zile Bo 15 zile lucrate 124 Zile luate n calcul Venit realizat 1.000 952 1.000 818 170 773 170 750 5.633 brut

Salariaii au primit, n numerar n cursul lunii august un avans din salariu de 400 lei salariatul A, respectiv 300 lei salariatul B.

Rezolvare: a) Se nregistrez datele privind angajaii i se ntocmete lista de avans chenzinal:

Nr. Crt. 1. 2. 3.

Nume i Prenume Salariat A Salariat B Salariat C TOTAL

Salariu de ncadrare 1.600 1.000 1.000 3.600

Persoane ntreinute 1 COPIL -

Avans de plat 400 300 700

b) nregistrare avans chenzinal n registrul de cas: 425 = 5311 700 lei c) ntocmire stat de salarii: Salariat A: Salar de baz = 1.600 lei Salar realizat = 1.600 lei Valoare spor ore lucrate smbta = (1.600 : 168 ore x 16 ore) x30% = 46 lei Zile concediu de odihn = 0 Indemnizaie concediu de odihn = 0 Zile concediu medical = 0 Indemnizaie concediu medical = 0 Zile CAS = 0 Alte venituri = 0 Salariu brut = 1.646 lei CAS angajat (10,50%) = 1.646 x 10,50% = 173 lei Fond omaj (0,5%) = 1.646 x 0,5% = 8 lei CASS angajat (5,5%) = 1.646 x 5,5% = 91 lei Veni net = 1.646 173 8 91 = 1.374 lei Deducere personal = 250x [1 (1.646-1.000)/2.000] = 170 lei Venit impozabil = 1.374 170 = 1.204 lei Impozit datorat = 1.204 x 16% = 193 lei Salar de plat = 1.374 193 = 1.181 lei Avans primit = 400 lei Rest de plat = 1.181 400 = 781 lei Salariat B: Salar de baz = 1.000 lei Salar realizat (pentru 48 ore lucrate) = 1.000 : 168 ore x 48 ore = 286 lei Valoare spor ore lucrate smbta = 0 Zile concediu de odihn = 15 zile Indemnizaie concediu de odihn = 1.000 :21 zile x 15 zile = 714 lei Zile concediu medical = 0 Indemnizaie concediu medical = 0

Zile CAS = 0 Alte venituri = 0 Salariu brut = 1.000 lei CAS angajat (10,50%) = 1.000 x 10,5% = 105 lei Fond omaj (0,5%) = 1.000 x 0,5% = 5 lei CASS angajat (5,5%) = 1.000 x 5,5% = 55 lei Veni net = 1.000 105 5 55 = 835 lei Deducere personal (1 persoan n ntreinere) = 350 lei Venit impozabil = 835 350 = 485 lei Impozit datorat = 485 x 16% = 78 lei Salar de plat = 835 78 = 757 lei Avans primit = 300 lei Rest de plat = 757 300 = 457 lei Salariat C: Salar de baz = 1.000 lei Salar realizat (pentru 48 ore lucrate )= 1.000 : 168 ore x 48 ore = 286 lei Valoare spor ore lucrate smbta = 0 Zile concediu de odihn = 0 Indemnizaie concediu de odihn = 0 Zile concediu medical = 15 zile Din care suportate de angajator = 5 zile Zile CAS = 10 zile Calcul indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc: Salar mediu pe ultimele 6 luni = 5.633 lei : 124 zile = 45,4274 lei/zi Indemnizaie total de boal = 45,4274 x 75%(boal obinuit) x 15 zile = 511 lei Indemnizaie de boal suportat de angajator = 45,4274 x 75% x 5 zile = 170 lei Indemnizaie de boal suportat de CAS = 45,4274 x 75% x 10zile = 341 lei Alte venituri = 0 Salariu brut = 797 lei CAS angajat (10,50%) = 797 x 10,5% = 84 lei Fond omaj (0,5%) = 797 x 0,5% = 4 lei CASS angajat (5,5%) = ( 286 + 170 ) x 5,5% = 25 lei Veni net = 797 4- 84 25 = 684 lei Deducere personal = 250 lei Venit impozabil = 684 250 = 434 lei Impozit datorat = 434 x 16% = 69 lei Salar de plat = 684 69 = 615 lei Avans primit = 0 Rest de plat = 615 lei
Indemnizaii Sporuri Concediu entitate CAS TOTAL

Nr. Crt.

Nume i prenume

Salar de ncadrare

Salariu brut

CAS 10,5%

10

1. 2. 3.

Salariat A Salariat B Salariat C TOTAL

1.600 1.000 1.000 3.600

46 46

714 714

170 170

341 341

511 511

1.646 1.000 797 3.443

173 105 84 362

Nr. Crt. 1. 2. 3.

Nume i prenume Salariat A Salariat B Salariat C TOTAL

omaj 0,5% 8 5 4 17

CASS 5,5% 91 55 25 171

Salar net 1.374 835 615 2824

Deducere personal 170 350 250 770

Salar impozabil 1.204 485 434 2123

Impozit 16% 193 78 69 340

Avans 400 300 0 700

Rest de plat 781 457 615 1853

Semntura

nregistrare n contabilitate a reinerilor din salarii suportate de ctre salariai: Salarii acordate personalului: 641 = 421 2.824 641 = 423 511 Contribuia personalului la fondul de omaj: 421 = 4372 17 Contribuia personalului la asigurrile sociale: 421 = 4312 362 Contribuia personalului pentru asigurrile sociale de sntate: 421 = 4314 171 Impozitul pe venituri din natura salariilor: 421 = 444 340 Avansuri acordate personalului: 421 = 425 700 Contribuia unitii la CAS 20,80%: 6451 = 4311 716 Contribuia unitii la CASS 5,20: 6453 = 4313 179 Contribuia unitii la omaj 0,50 %: 6452 = 4371 17 Contribuia unitii la fondul de garantare 0,25%: 6458 = 4381 9 Contribuia unitii la fondul de accidente de munc i boli profesionale 0,85%: 6458 =4382 29

11

103. O societate comercial import mrfuri din afara comunitii, la preul de factur de 15.000 Euro. Costurile de transport al mrfurilor, stabilite pe baza facturii emise de transportator sunt n sum de 1.200 Euro. Taxele vamale datorate pentru mrfurile respective sunt n cuantum de 10%. Cursul de schimb valabil pentru data efecturii importului este 1 Euro = 4,2500 lei.

Rezolvare: 1. Achizitie marfa din afara comunitatii, pret factura 15.000 Euro x 4.25 lei/Euro = 63.750 371 = 401 63.750 2. Cheltuieli de transport a marfurilor stabilite pe baza facturii emise de transportator in suma de 1.200 Euro x 4.25 lei/Euro = 5.100 371 = 401 5.100 3. Taxele vamale datorate pentru marfurile respective sunt in cuantum de 10 % (15.000 Euro +1.200 Euro) x 10% x 4.25 lei/Euro = 1.620 x 4.25 lei/Euro = 6.885 lei 371 = 446 6.885 4. Achitarea taxelor vamale: 446 = 5121 6.885
109. n vederea diminurii capitalului social, Societatea Comercial A rscumpr 1000 de aciuni proprii la o valoare de rscumprare de 25 u.m.n/aciune. tiind c valoarea nominal este egal cu 25 u.m.n/aciune s se nregistreze n contabilitate toate operaiunile aferente. Plata se face din cont bancar.

Rezolvare: 1. Rascumpararea actiunilor 1000 act x 25 umn/act = 25.000 109 = 5121 25.000 2. Anularea capitalului social: 1012 = 109 25.000
116. La o societate comercial ce are un capital social de 150.000 u.m.n, profitul brut este de 80.000 u.m.n. Se decide utilizarea sumei astfel: - se constituie rezerve legale n limita maxim admis de lege; - constituire de rezerve statutare n procent de 10 % din profitul net; - profitul net este utilizat pentru majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n respectiv acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. Presupunem c printre asociai avem doar persoane fizice.

Rezolvare: 1. Constituirea rezervelor legale Rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. Profit brut 80.000 * 5% = 4.000 u.m.n Capital social 150.000 * 20% =30.000 u.m.n rezerva legala 4.000
12

129 = 1061 4.000 2. repartizare rezerve statutare Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, adic 10%. Profit net = Profit brut-rezerva legala impozit profit=80.000-4.000-12.160=63.840 u.m.n Rezerva statutara 63.840*10% = 6.384 u.m.n 117 1063 6.384 3.Inregistrarea majorrii capitalului social pe seama rezultatului reportat - majorarea capitalului social cu suma de 900 u.m.n . 117 = 1012 900 4.Inregistrarea dividendelor datorate asociailor din profitul realizat n exerciiile financiare precedente, acordarea de dividende 50 mii. u.m.n. 117 = 457 50.000 5.Inregistarea impozitului pentru dividende a persoanelor fizice 16% : 457 = 446 8.000 458 6.Plata dividendelor ctre asociai : 457 = 5121 42.000 7.Plata impozitului pentru dividende : 446 = 5121 8.000 132. Cu ocazia inventarului de control gestionar se constat lipsa unui utilaj a crui valoare de intrare este de 20.000 u.m.n. Valoarea amortizat 13.000 u.m.n, iar valoarea de pia 8.000 u.m.n, fr TVA. Se imput gestionarului i se reine din salariu.

Rezolvare: 1.Inregistrarea creantei de incasat: 4282 = % 8.330 7581 7.000 4427 1.330
2.Retinerea pe statul de plata 421 = 4282 8.330 3.Scoatere din evident utilaj % = 213 20.000 6583 7.000 (valoare neamortizata) 2813 13.000 (amortizare utilaj scos din evidenta)

201. Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: 13

1 2 3

la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor.

Rezolvare: Calcul rezerva legala = 1.000.000 X 5% = 50.000 lei = 2.000.000 X 20% = 400.000 lei Calcul rezultat net = 1.000.000 - (1.000.000 X 16%) = 840.000 lei Calcul rezerve statutare = 1.000.000 (1.000.000 X 16%) X 1% = 8.400 Repartizarea profitului 121 = 129 840.000 Constituirea de rezerve legale n valoarea de 400.000 129 = 1061 400.000 Constituirea de reserve statutare n valoare de 1% din profitul net adic 8.400 lei 129 = 1063 8.400 Constituirea altor rezerve n valoare de 10.000 lei 129 = 1068 10.000 Reportarea profitului n vederea distribuirii dividendelor 117 = 129 421.600

14