Sunteți pe pagina 1din 38
XERXES Pomiti plangand in jalnicul alai Alintristarii. CORUL Mauzi? Auzi? Ungrozitor, pamantal farii geme, Subt pasii nostri... XERXES Morfii tanguii-i, i tanguiti gi navele persane, Cu vaslele-n trei randuri... CORUL Te urmez, Cu lacrimile intristirii mele... Regele pariseste scena urmat de Cor. 16 SOFOCLE ANTIGONA 442 i.en, PERSOANELE ANTIGONA ISMENA CREON HEMON TIRESIAS EVRYDIKE CORIFEUL, CRAINICUL UN SCLAV / CORUL: batranii Cetiii. Actiunea se desfisoara in zorii zilei, in fafa palatului lui Ocdip. Se sfarsise, in ajun, lupta pe care aheii o purtaseri impotriva Tebei. in bezna nopyii ce urmase, ei luasera fuga, infranti, Antigona iese din palat, aducand cu ea pe sora ei Ismena, ‘Améndoud sunt cuprinse de o nedeslusita ingrijorare. ANTIGONA Din tot ce-au fost ursifi si-ndure-ai lui Oedip Urmasi, Ismena, sora mea, o fi vrun chin Ce ni-I cruja-va Zeus cft zile-om mai avea? CX una-i soarta ta gi-a mea! N-au fost dureri, ‘N-au fost népagti, batjocuri nici huliri n-au fost, Ce-asupri-ne si nu fi nipadit!!.. $i azi, Ce oare-o fi porunea ce zvonitu-s-a Ca regele vestit-a-ntregului norod? Nu stii? Ce-or unelti-mpotriva celor dragi Acei ce ni-s vrijmagi? N-ai auzit nimic? ISMENA Vreo veste despre-ai nostri, Antigona, n-am: Nici bund, nici vreo veste rea, de cand pe cei in ultima parte a tagediei Ocdip-rege, le se leagi de raticirile périntelui lor orb, prelunite, lipa mori intémplate la Colonos, 9 Doi frafi, ce moartea-si dat-au unul altuia, Pierdutu-i-am gi tu gi eu doar intr-o zi. De ciind ast’noapte-ostagii-ahei ? ficutu-s-aur De nevizut, eu nu mai stiu nimic: mai rau Ne fi-va nou’-acum?... Mai bine oare-o fi? ANTIGONA $tiam! $i din palat vrusei s8 mi te scot, Ca-n taing, singure, de taind-aici s& stim. ISMENA Dar ce-i? ci, pare-mi-se, mistui tu ceva... ANTIGONA. Cinstirea-ngropiciunii Creon datu-i-a Doar unuia din frafi, dar puse-opreliste La-ngropacitnea celuilalt... Eteocles Pre legi si datini fost-a ingropat, slavit Sa fie el si sub pamant gi printre morti! Dar auzit-am c& cetitii s-ar fi dat Porunci ca bietul frate-siu, Polynikes, Nu fie nici jalit, nici ingropat! Zvarlit Sa-i fie starvul, far" de lacrimi, far” ‘mormant! De pasiri cu nesat sf fie crongait!. ee 1 Bteocle gi Polinice, blestemayi de 2 Ahei (Achaioi). numele unui grup de greci Peninsulei Balcanice cAtre jumitatea mileniului cextensiune, numele grecilor angajati in expediia troian’. 80 Oedip s& piar’ unul de mana celuilalt. i venifis& se ageze in sul i al I-lea f.e.n.: pri Preabunul Creon — zice-se — gi fe-acum, $i mie — mie, da! — ast lucru-I spune-va, Cand o veni, 5-0 ste toi cari n-o stiau , C-agiri porunea lui ged de gag nui! Si cine-o va-nfrunta, oricine-o fi, strivit Cu pietre de norod va ispasi! $i-acum ‘Tis dat s-ardti din viayi-aleast c& purcezi Ori ci — de neam ai fi! — dar josnic suflet ai. . ISMENA Nefericito, vai! de lucrul st& aga, C& m-oi impotrivi, ci nu... ce-ai folosi? oa . ANTIGONA indeste-te gi fii-mi partasi-n truda mea! ant co wa ISMENA ! ce primejdii vrei si-nfrunil... Ce ginduri ai? : ANTIGONA M-&i ajuta ca lesu-i sil ridic... si-I duc... s ; ISMENA -nfrun{i oprelistea? $i st-1 ingropi &i vrea? ANTIGONA frate, frate i-i — ci-i vrea, ori nu! Ci eu, .Intmpli-se orice, nu-l Voi trida!