Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme Teorema lui Gergone

TEOREMA LUI GERGONNE Fie un triunghi ABC , D (BC ), E (AC ), F (AB ). Daca AD, BE si C F sunt concurente n punctul M atunci: DM EM FM + + = 1. AD BE CF Demonstratie. Notam cu ha distanta de la punctul A la BC ; cu da distanta de la punctul M la BC ; ABM C aria triunghiului BM C si cu AABC aria triunghiului ABC .
A

E M

D
Figura 1: Teorema lui Gergonne

ABM C da Se observa = (au aceeasi baza). A h a ABC ca Se construiesc naltimile AG pentru triunghiul ABC si M I pentru triunghiul BM C . Se formeaza astfel triunghiurile asemenea AGD si M I D, pentru care putem scrie: da MD = . ha AD Se obtine: ABM C MD (1) = AABC AD Prin procedee analoage se pot obtine: AAM B MF = ; AABC CF AAM C ME = AABC BE (2) (3)

adunand relatiile (1),(2) i (3) vom obtine: 1= ABM C AABC + AAM C AABC + AAM B AABC = AD DM + BE EM + CF q.e.d. FM

Problema 1. Se d triunghiul ABC, P BC , M AP , astfel nct AM = MP . Fie Q = BM AC i R = CM AB. Dac BM = 2MQ demonstrai c BM = 5MR . Demonstraie: A

R M

Din teorema lui Gergone rezult imediat c AP + BQ + AR = 1 . Dar


MP 1 MQ 1 MR 1 1 1 = . Rezult imediat c = , = 1 = . Deci BM = 5MR .q.e.d. AP 2 BQ 3 AR 2 3 6

MP

MQ

MR