Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA

Capitolul I INTRODUCERE

Subsemnata ec. ..................................... - expert contabil, domiciliata n mun. ....................................... posesoare a carnetului de expert contabil nr. ................................... nscris n TABLOUL EXPERILOR CONTABILI i CONTABILILOR AUTORIZAI din ROMNIA (CECCAR ) In baza contractului nr .............. am acceptat misiunea efectuarii unei expertize contabile extrajudiciare pentru SC ............................ SRL , cod unic de inregistrare RO ......................, Nr inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului ........................ , cu sediul in jud. ...................... Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa apeleze la serviciile unui expert contabil sunt: Actionarii societatii SC ..SRL , RO , , cu sediul in loc Baia , judet Tulcea sunt : ........................................... care de tine 50 % din actiuni . ........................................................, care de tine 50 % din actiuni .

Actionarii au decis incorporarea altor rezerve in capitalul social , operatie ce se efectueaza in luna decembrie 2011 . Actionarii solicita participatiei lor la o expertiza extrajudiciara privind SC .................................... noua valoarea a

Conform art 2 din contractul nr .. expertize sunt :

obiectivele fixate prezentei

1. Posibilitatea majorarii legale a capitalului social din alte rezerve . 2. Noua valoare de participatie SC ...................................... a capitalului social detinut de

3. Modul de inregistrare in contabilitate a majorarii de capital social in contabilitatea societatii SC ............................................. . Lucrrile expertizei contabile s-au efectuat n perioada ............................... sediul social al expertului contabil , str. .................................................. Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile consta in: 1. HOTARAREA ASOCIATILOR PRIVIND MAJORAREA INCORPORAREA REZERVELOR CAPITALULUI SOCIAL PRIN la

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 1

2. SITUATIE FINANCIARA 31.12.2011

ANUALA

FORMA

SIMPLIFICATA

INCHEIATA

LA

3. BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2011 Redactarea prezentului raport de expertiz contabil s-a fcut n perioada 13.02.2012 .n cauza respectiva nu s-a efectuat o alta expertiza contabila, nu s-au utilizat lucrrile altor experi.

***

Capitolul II

DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr.1 al expertizei contabile:


Posibilitatea majorarii legale a capitalului social din alte rezerve ; Pentru a rspunde la obiectivul nr 1 s-au examinat urmtoarele documente i acte: 1 2 3 HOTARAREA ASOCIATILOR PRIVIND MAJORAREA INCORPORAREA REZERVELOR SITUATIE FINANCIARA 31.12.2011 ANUALA FORMA CAPITALULUI SOCIAL PRIN LA

SIMPLIFICATA

INCHEIATA

BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2012

Raspunsul este fundamentat de urmatoarele considerente: Conform prevederilor art 210 alin1 ) din Legea 31 privind societatile comerciale , republicata cu modificari , majorarea capitalui social prin incorporarea rezervelor este permisa .Potrivit alin.2) al aceluiai articol, aciunile noi sunt liberate prin ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale, precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creane lichide i exigibile Avand in vedere HOTARAREA ASOCIATILOR PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL PRIN INCORPORAREA REZERVELOR consideram ca ,aceasta majorare de capital este facuta conform prevederilor legale .

Raspuns la obiectivul nr.1 al expertizei contabile:


In conformitate cu documentele urmatorul raspuns : expertizate, formulam , la obiectivul nr 1 ,

Este posibila majorarea capitalului social din alte rezerve.

Obiectivul nr.2 al expertizei contabile:

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 2

Noua valoare de participatie SC ........................................

capitalului

social

detinut

de

Pentru a rspunde la obiectivul nr 2 s-au examinat urmtoarele documente i acte: 1 2 BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2012 SITUATIE FINANCIARA 31.12.2011 ANUALA FORMA SIMPLIFICATA INCHEIATA LA

Raspunsul este fundamentat de urmatoarele considerente: Din situatiile financiare si din documentele inregistrate la Oficiul Registrului Comertului rezulta ca , SC ................................... , cu sediul in loc ........................... inante de majorare detine un capital social de ..................... ron . Rezervele utilizate la majorarea capitalului social au fost constiuite din profituri nete aferente exercitiilor anterioare in suma de .............................. ron .Avand in vedere ca , acesta noua majorare nu se efectueaza printr-un nou aport , se determina noua participatie la noul capitalul social de ........................ ron respectand proportiile precedente . ................................ , isi majoreaza participarea cu suma de 190.000 ron ( 500.000 ron 120.000 ron ) *50 % ; ........................................ , isi majoreaza participarea cu suma de 190.000 ron ( 500.000 ron 120.000 ron ) *50 % ;

Din structura detinerii capitalului social rezulta in continuare ca :

........................... detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron din care 190.000 ron aferent majorarii

................................. detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron 190.000 ron aferent majorarii

din care

Astfel , se poate afirma ca , atat majorarea capitalului social pe seama rezervelor cat si ponderea detinuta de fiecare asociat este conforma cu preverile legale si cu situatia reala .

Raspuns la obiectivul nr.2 al expertizei contabile:


In conformitate cu documentele urmatorul raspuns : expertizate, formulam , la obiectivul nr 2 ,

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 3

, detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron din care 190.000 ron aferent majorarii

................................ , detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron din care 190.000 ron aferent majorarii

Obiectivul nr.3 al expertizei contabile:


Modul de inregistrare in contabilitate a majorarii de capital social Pentru a rspunde la obiectivul nr 3 s-au examinat urmtoarele documente i acte: 1 2 BALANTA DE VERIFICARE LA 31.12.2012 SITUATIE FINANCIARA 31.12.2011 ANUALA FORMA SIMPLIFICATA INCHEIATA LA

Raspunsul este fundamentat de urmatoarele considerente : Avand in vedere majorarea de capital de 380.000 ron pe care o detin asociatii ..........................................in capitalul societatii SC ...................................... cu sediul in jud. Tulcea , loc Baia , aplicabila acestei sume este prevederea stabilita de O.M.F.P 3055 / 2009 privind contabilitatea armonizata cu directivele europene . Prin urmare , in evidenta societatii .., acesta majorare de capital social se va inregistra in contabilitate prin articolul contabil urmator :
1068 Alte reserve = 1012 380.000 ron Capital subscris varsat

Documentele justificative pentru acesta inregistrare este adresa societatii SC .......................................................... privind noua structura a capitalului social insotita de documentatia eliberata de Oficiul Registrului Comertului.

Raspuns la obiectivul nr.3 al expertizei contabile:


In conformitate cu documentele urmatorul raspuns : expertizate, formulam , la obiectivul nr 3 ,

In evidenta societatii SC .. , acesta majorare de capital social se va inregistra in contabilitate prin articolul contabil urmator :
1068 Alte reserve = 1012 380.000 ron Capital subscris varsat

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 4

*** Capitolul III CONCLUZII

In conformitate cu materialul documentar mentionat in prezentul raport de expertiza contabila formulam urmatoarele conc luzii la obiectivele acesteia: 1 Obiectivul nr.1 : Posibilitatea majorarii legale a capitalului social din alte rezerve Concluzia : rezerve. Este posibila majorarea capitalului social din alte

2. Obiectivul nr. 2 : Noua valoare de participatie a capitalului social detinut de SC ROGAZ SRL, RO 14878959, loc Baia , judet Tulcea. Concluzia : J36 / 258 / 2002 , cu sediul in

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 5

NEAGU MITICA , CNP 1720906360018 , detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron din care 190.000 ron aferent majorarii

MUHTARU IANCU , CNP 1570116360012 , detine 500.000 ron *50% = 250.000 ron din care 190.000 ron aferent majorarii

3 Obiectivul nr. 3 : Modul de inregistrare in contabilitate a majorarii de capital social Concluzia :


1068 Alte reserve = 1012 380.000 ron Capital subscris varsat

DATA

EXPERT CONTABIL Ec. MIHAI ANCA NICOLETA

***

Expert contabil: Mihai Anca Nicoleta

Pagin 6