Sunteți pe pagina 1din 4

cntrile

antifonul nti
glas 4
x
R
M
aAaA
m
A min.
m

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu

u u lu u ui Duh. i a a cum i pu ru rea i


n ve m cii ve ci lor o or. A a a min.


m

B i ne e cu vin tea z su e te al meu pe

/ m ,
e e Do o om nul i toa te ce le di in l u
'

m
un trul me eu nu me e le ce el sfnt al Lui. Bi


ne cu u v n tat e eti Doa mne e e e.
1
sf. liturghii
ectenia mic
glas 4
x
R
M
m


Doam ne mi lu ie e e e e te.
/m

Doam ne mi lu ie e e e e e te.
m ,
P rea Sfn t Ns c toa re de Du u umne e e

ze eu mi lu ie te ne e e pe e e noi.
,


i e Doa a a a am ne e.
antifonul al doilea
glas 4
x
R
M
m
A min.
m

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu

u u lu u ui Duh. i a a cum i pu ru rea i


2
cntrile

n ve m cii ve ci lor o or. A a a min.


m

U nu u le N scu ut Fi u le i Cu vntul

,
lui Du u umne e e zeu Cel ce + eti f rde moa a a a ar te e i a ai pri i mit
m
a Te n tru pa din Sfn ta Ns c toa rea de Du u

umne e e ze e eu i pu ru rea Fe cioa a ra a


Ma ri i a. Ca re e ne schim bat Te-ai n tru pat

i , r stig nin du Te Hri stoa se Du u umne ze e

m
e u u u le e cu moar tea pe moar te a a ai c

vy m
l cat. U nul fi ind din Sfn ta a a Tre e i
v m ,
me m pre u n sl vit cu Ta tl i cu

] m


Du u u hul Sfnt mn tu ie te ne pe no o o oi.
3
sf. liturghii
aprtoare doamn
glas 4
x
R
M
m
A p r toa re Doamn pen tru bi ru in

vm
mul u u u mi i i re iz b vin du ne din ne
,'
vo o oi a du u cem i e N sc toa re de


Dum ne zeu, noi, ro o o bi i ii ti. Ci ca a ce ea
,


ce ai st p ni re ne bi ru i i i t
m

iz b ve te ne din toa te ne vo o o i i i le
vm ,

/

,

ca s stri g m i e: Bu cu u r te
m
Mi rea s ne e nu un ti i t .
Ctlin Cerntescu
24.03.2013
4