Sunteți pe pagina 1din 29

COSMETICE NATURALE NATURAL COSMETICS

100% BIODEGRADABILE / BIODEGRADABLE 100%


COSMETICE PENTRU FERICIRE

Aici vei găsi un set de creaţii concepute să-ţi ofere senzaţii de bine si plăcere.
Produse senzoriale: unele îţi reîncarcă, corpul cu energie, altele te relaxează şi ajută la
eliminarea stresului; există, de asemenea, o varietate de afrodisiace. Pe scurt, există câte
Toate produsele noastre sunt un produs pentru fiecare moment. Îl poţi alege pe cel care te ajută să restabileşti echilibrul
dintre minte şi corp sau, pur şi simplu, pe cel potrivit pentru fiecare ocazie.
elaborate cu grasimi vegetale. Parfumurile şi culorile sunt exclusive şi proprii, create să-ţi îmbunătăţească starea de spirit
şi să-ţi transmită optimism.
Nu contin detergenti si sunt 100 % Toate materiile noastre prime sunt ecologice; ele sunt atent selecţionate, atât pentru
biodegradabile. efectele lor benefice, cât şi pentru că respectă mediul înconjurător.
Folosirea permanentă a produselor La Jaboneria.net, transformă rutina igienei tale în
plăcerea de a te îngriji zilnic…
All our items are elaborated
exclusively with vegetable fat origin.
They are not containing detergents COSMETICS FOR HAPPINESS
and they are biodegradable 100 %
Here you will find a set of creations designed to give wellbeing and pleasure. Sensorial
products: some recharge the body with energy, others relax and help to eliminate stress;
there is also a large variety of aphrodisiacs. In short, there is a product for every moment.
You can choose the one that helps you to re-establish the balance of mind and body, or
simply the one you fancy for each occasion.
The perfumes and colours are exclusive and proprietary, created to treat your state
of mind and transmit optimism.
All our raw materials are ecological; they are carefully selected because of their beneficial
effects and their respect for the environment.
Daily use of La Jaboneria.net products turns your personal hygiene routines into a
The pleasure of taking care of yourself  everyday…
Firma Noastra
Firma noastră este importator exclusiv şi distribuitor, în
Fabrica
În fabrica La Jaboneria.net, pentru a ne atinge scopul, ne-am întors la bază, la materii prime atent
selecţionate, fabricând manual, alocând fiecărui produs timpul şi grija de care are nevoie. Când
achiziţionezi un produs de-al nostru, câştigi o comoară unică şi irepetabilă. Nu există două produse la fel.
România, al mărcii La Jaboneria.net. Obiectivul nostru
este de a aduce NATURA în casa ta, precum şi sănătatea Noi toţi, de la La Jaboneria.net, ne iubim munca şi tratăm fiecare creaţie ca şi cum ar fi prima şi cea
şi frumuseţea, prin produse cosmetice, de cea mai bună mai importantă.
calitate, realizate manual, din ingrediente naturale, în Obiectivul nostru este de a le oferi clienţilor noştri starea de bine, care pătrunde adânc din exterior spre
conformitate cu standardele de calitate ale UE. interior, hrănind trupul şi sufletul.
Produsele nu au fost testate pe animale şi nu conţin derivaţi În toate procesele noastre, aderăm la sistemul de calitate al UE pentru fabricarea cosmeticelor.
animalieri. Procedurile noastre pornesc de la proiectarea iniţială a produselor până la etichetarea finală şi includ
formula, fabricarea, conservarea, controlul calităţii, împachetarea, depozitarea şi studiera pieţei. Toate
serviciile noastre sunt la dispoziţia clienţilor noştri şi ei pot solicita un produs din catalog, personalizarea

Company
unui produs cu marca proprie sau crearea unei linii noi, exclusiv pentru firma lor, toate cu garanţia
calităţii oferită de laJABONERIA.

Our UNDE SUNT FABRICATE PRODUSELE NOASTRE?


Insulele Canere, Spania

Our company is the exclusive importer and distributor, in


România, of La Jaboneria.net brand. Our goal is to bring the
NATURE in your house, as well as the wellness and beauty,
through cosmetics products, of best quality, handmade, from
natural ingredients, according to EU standards.
The products were not tested on animals and do not contain
the Factory
At La Jaboneria, to achieve our aim we have gone back to basics - carefully selected
natural raw materials, manufacturing by hand, devoting to each product the time and care it needs.
animal derivatives. When you acquire one of our products you gain a unique and unrepeatable treasure. No two are
the same.
All of us at La Jaboneria love our work and we treat each creation as if it were our first and most
important. Our aim is to provide our customers with wellbeing that goes from the outside deep
inside, nurturing body and soul.
In all our processes we adhere to the EU quality system for cosmetics manufacturing. Our
procedures go from the initial design to the final labelling, and include formulation, manufacture,
curing, quality control, packaging, storage and market studies.
All our services are at our customers’ disposal and they can request a product from the catalogue,
the customisation of a product with their trademark or the creation of a new line exclusively for their
company, all with the quality guarantee of La Jaboneria.
WHERE ARE WE?
Canary Islands. Spain
Materii prime
Pentru fabricarea produselor La Jaboneria.net., folosim cele
mai rafinate reţete de săpun, care combină know-how-ul
ancestral sau procesele de fabricaţie tradiţionale, cu cele
moderne şi cu simplitatea lucrurilor făcute cu artă . În atelierul
La Jaboneria.net., trecutul coexistă cu prezentul şi viitorul. Aici
Raw
Materials
At La Jaboneria.net. we manufacture the most exquisite soap recipes, combining
este locul unde creăm cele mai agreabile combinaţii de texturi ancient know-how or traditional manufacturing processes with modern taste, always
şi arome, oferite de minunile naturii. Materiile noastre prime with the simplicity of good workmanship. In La Jaboneria.net’s craft workshop the
au fost selectate cu atenţie şi sunt aduse aici din orice colţ al past coexists with the present and the future. This is where we create the most
lumii. agreeable combinations of textures and aromas, provided by the wonders of nature.
Our raw materials have been carefully selected and come here from whatever corner of
Ingredientele produselor noastre sunt extrase din materia
the world they are to be found.
primă oferită direct de NATURĂ, din Insulele Canare: sare de
pe văile vulcanului Teneguia din Insula La Palma; ceară de
albine, miere, propolis şi polen de pe crestele muntelui Teide, Our ingredients are, above all, those that Nature provides in the Canary Islands, the
situat la peste 2.000 metri altitudine, în insula Tenerife; aloe din best in each case: the salts come from the slopes of the Teneguia volcano on the
recoltele ecologice cultivate în Insula Fuerteventura. island of La Palma; beeswax, honey, propolis and pollen from the hives on the Teide at
Gofio (făină de cereale) este utilizat proaspăt, precum şi o an altitude of over 2,000 meters on the island of Tenerife; aloe from ecological crops on
mulţime de flori şi fructe exotice, cum ar fi mango, papaya, the island of Fuerteventura.
avocado, şi binecunoscuta banană din Insulele Canare, ce nu Gofio (cornmeal) is used freshly ground, and of course there are the splendid flowers
mai are nevoie de nicio prezentare, ci “vorbeşte” de la sine în and fruit, such as mangoes, papayas, avocados, with a special mention for the Canary
săpunurile banană şi iaurt.    Island banana, which needs no introduction and speaks for itself in our banana and
yoghurt soaps. 
La Jaboneria.net aduce, în fiecare casă, plăcerea unei îngrijiri
zilnice a corpului, cu produse rafinate şi unice. “Cosmetice
La Jaboneria.net takes to each home the pleasure of daily body care with exquisite
pentru fericire” cu care te bucuri de senzaţiile oferite şi, în
and unique products. Cosmetics for happiness with which to enjoy the sensations
acelaşi timp, îţi îngrijeşti corpul cu produse naturale,
they provide and, at the same time, take care of your body with a natural product that
care respectă mediul şi, mai ales, pe tine.
respects the environment.
Dacă vrei să obţii acea combinaţie, pe care ai căutat-o mereu, If you would like to obtain that combination that you have always been looking for
dar nu ai putut-o găsi, dacă există un produs pe care ţi-l and never been able to find; if there is a product that you long for and would like
doreşti şi pe care vrei să-l facem pentru tine, contactează-ne us to make it for you, ask  us for it and we will customise it for you. Contact our
şi noi îl personalizăm pentru tine. Contactează departamentul customisation department and we will make up the recipe of your dreams.
nostru de creaţie şi vom crea reţeta visurilor tale.
Send us the characteristics of aroma, texture and colour you would like and we will
Trimite-ne caracteristicile de aromă, textură şi culoare, pe care study your proposal.
le doreşti şi vom studia propunera ta.
1

Index le
ESSENTIALS SPA
Sapunuri natura
SĂPUNURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOAPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE


1
1
SĂPUNURI BAIE . . . . . . . . . . . . . . .
5. BATH SOAPS . . . . . . . . . . . . . . .

“BOMBE” EFERVESCENTE BAIE . . .


5
5

6
e m a n al
u
Realizlahtand-crafted soap
Natura
OLIVE OIL SOAPS BUBBLY BATH BOMBS . . . . . . . . . . 6

SĂPUNURI cu GLICERINĂ . . . . . . . . SPUMĂ DE BAIE . . . . . . . . . . . . . . . 7


GLYCERINE SOAPS BUBBLE BATH . . . . . . . . . . . . . . . . 7

SĂPUNURI FUSION SARE DE BAIE . . . . . . . . . . . . . . . . 8


MĂSLINE & GLICERINĂ Toate săpunurile sunt realizate manual, folosind All soaps are hand-crafted using ancestral
BATH SALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
FUSION SOAPS reţete ancestrale şi încorporează o mare recipes and incorporating a large amount of
OLIVE & GLYCERINE cantitate de uleiuri vegetale şi esenţiale, sucuri, vegetable oils and essences, juices, infusions,
infuzii, flori şi cereale; numai ingrediente naturale flowers and cereals; only natural ingredients
PRODUSE PENTRU ÎNGRIJIREA sunt folosite. are used.
CUBURI DE GHEAŢĂ . . . . . . . . . . . 2 PIELII Săpunul cu ulei de măsline, în afară de cel Olive oil soap, apart from the naturally
ICE CUBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SPECIAL SKIN CARE cu glicerina produsă natural, conţine, de produced glycerine soap, also contains added
asemenea, adaos de glicerină naturala; of natural glycerine; the natural antibiotic is
antibioticul natural este propolisul, cu vitamina propolis, with vitamin E acting as preservative.
PURE ROLL-ON . . . . . . . . . . . . . . . 9
E cu rol de conservant. Mai mult, vei observa Furthermore, you will note a great difference in
ŞAMPON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PURE ROLL-ON . . . . . . . . . . . . . . . 9 o mare diferenţă în ceea ce priveşte spuma, the foam, due to the inclusion of coconut and
SHAMPOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 datorită infuziei de nucă de cocos şi zahăr. sugar.

Rezultatul este un săpun cu o textură The result is soap with a creamy texture that
cremoasă, care învăluie pielea într-o spumă wraps the skin in soft, smooth foam and an
PARFUM SOLID DE LUX . . . . . . . . . 4 moale, atenuantă şi cu o aromă care calmează aroma that calms the spirit.
LUXURY SOLID PERFUME . . . . . . . 4 spiritual.
nuri
SĂPUN AFTER NINE

Sap u
MENTĂ ŞI CIOCOLATĂ Ref. 26P
//// Reîmprospător şi stimulant
Revitalizant, tonic, stimulant şi foarte cremos, acest săpun,
combină răcoarea mentei cu căldura şi catifelarea ciocolatei,
pentru cei cărora le plac contrastele puternice şi care doresc
să-şi transforme baia zilnică într-o ploaie de senzaţii.

sion
Compoziţie: săpun cu glicerină, săpun cu ulei de măsline şi

Fu
unt de cacao, ulei de migdale dulci, pudră de cacao, esenţă
de mentă, ulei esenţial de peppermint, propolis, pigmenţi.

AFTER NINE SOAP

Fusion Soaps MINT AND CHOCOLATE


//// Refreshing and Stimulating
Refreshing, toning, stimulating and very creamy, this
soap combines the coolness of mint and the warmth
and smoothness of chocolate, for those who like strong
contrasts and want to turn their daily bathing into a
shower of sensations
Composition: glycerine soap, olive oil soap and cocoa
butter, sweet almond oil, cocoa powder, mint essence,
essential oil of peppermint, propolis, pigment.

Am combinat săpunul nostru rafinat, cu ulei virgin


de măsline, şi săpunul cu glicerină, o combinaţie SĂPUN WATER ROSES Ref. 7P
extraordinară, care ne-a permis să creăm produse APĂ DE TRANDAFIRI
ce încorporează proprietăţile măslinelor cu cea //// Calmant şi atenuant
de catifelare a glicerinei – un dar pentru toate Acest săpun hidratant revigorează şi regenerează pielea
simţurile. Când vezi acest semn, înseamnă că uscată. Parfumul său va transforma baia ta într-un
paradis floral.
săpunul aparţine familei Fusion. Compoziţie: săpun cu glicerină, săpun cu ulei de
măsline. Parfum: apă de trandafiri, esenţă de ceai roz,
mimoză, liliac, orhidee şi muşcată, ulei esenţial de
palmarosa, ginger şi ylang-ylang, tinctură de benjui şi
pigmenţi.

We have combined our exquisite virgin olive oil


soap with glycerine soap, an exciting combination
WATER ROSES SOAP
that has enabled us to create products that
ROSE WATER //// Calming and Smoothing
incorporate the properties of the olive and the softness
This hydrating soap smoothes and regenerates dry skin.
of glycerine - a gift for all the senses. Whenever you see Its perfume will turn your bathroom into a floral paradise.
this icon, it indicates that it is a soap belonging to the Composition: glycerine soap, olive oil soap. Perfume:
water roses, pink essences of tea, mimosa, lily, orchid
Fusion family and geranium, palmarosa essential oil, ginger and ylang-
ylang, tincture of benjuí and pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI FUSION /// FUSION SOAPS • • • • • • FUSION SOAPS FUSION SOAP /// SĂPUNURI FUSION SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN GARAM-MASSALA
SĂPUN CHEYRESEY
MIRODENII ŞI MIR //// Energizant şi nutritiv Ref. 197P
Ref. 196P VIN ŞI CIREŞE ////
Acest săpun rafinat, cu textura sa moale şi puternică,
Relaxant şi reîmprospător totodată, precum şi cu mirosul său profund, îţi oferă o
O reţeta autentică medievală, din Anglia sec. 14, care a senzaţie unică, atunci când îl foloseşti. Când îl vei încerca, vei
fost tradusă original ca budincă de simţi ce nu putem descrie noi prin cuvinte.
cireşe şi flori. Compoziţie: săpun cu ulei virgin de măsline, îmbogăţit cu ulei
Un săpun care arată ca o cremă, ce produce o de migdale dulci, cu Garam-Massala, glicerină, ulei, germeni
spumă abundentă şi un miros atât de cald, pe care îl de grâu, petale de trandafiri, apă cu aromă de portocală,
recomandăm pentru o baie in doi; vă va lasa o amintire uleiuri esenţiale de patchouli, mir şi coriandru.
de neuitat. Mai mult, această combinaţie de suc de
cireşe proaspete, bogat in vitamina C si A, împreuna
cu un vin roşu tânăr, cu proprietăţi antioxidante,
şi scorţişoară, un stimulant natural cu proprietăţi GARAM-MASSALA SOAP
afrodisiace. Odată ce l-ai încercat, vei dori mereu să-l ai SPICES AND MYRRH
la îndemană.
//// Energising and Nutritive
This exquisite soap, with its very soft texture and powerful
CHEYRESEY SOAP and deep fragrance gives you unique sensations when you
use it. When you try it you will see what we are unable to
WINE AND CHERRIES //// express in words.
Relaxing and Refreshing Composition: Soap virgin olive oil enriched with a oleate
sweet almond oil with Garam-Massala, glycerine, oil, wheat
An authentic Medieval recipe from 14th century England that germ, rose petals, orange blossom water, myrrh, essential
was originally oils of Patchouli and coriander.
translated as cherry and flower pudding.
A soap that looks like a cream with abundant foam and
such a warm fragrance that we recommend you use it
when bathing in company; you will leave an unforgettable SĂPUN GHEIŞA Ref. 55P
memory. Furthermore, there is the combination of the juice
of fresh cherries, purifying with vitamin C and A, together FLOARE DE LOTUS ŞI OREZ DE IASOMIE
with the young red wine, with its antioxidant properties, and //// Nutritiv şi antioxidant
cinnamon, a natural stimulant with aphrodisiac properties.
Once you try it you will always want to have it at hand. Secretul frumuseţii gheişelor, aplicat acestui săpun delicios,
floarea de lotus, este foarte mult apreciată pentru proprietăţile
sale energizante, tonifiante şi antioxidante. Textura sa
cremoasă are efect uşor exfoliant, datorită orezului de
Ref. 199P SĂPUN FRESH MINT iasomie, şi are un parfum atât de subtil şi delicat, încât, atunci
când îl vei încerca, vei înţelege sensul cosmeticelor fericirii.
MENTĂ ŞI MIRODENII //// Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, cu unt shea, săpun cu
Reîmprospător şi tonifiant glicerină, rădăcină de floare de lotus, orez de iasomie, ulei de
jojoba, parfum, musc, pigmenţi.
Reîmprospător şi totuşi cald, acest săpun este echilibrat.
Celor cărora le place menta, le produce o senzaţie nouă,
revitalizantă, hidratând şi oferind fermitate şi elasticitate pielii.
Compoziţie: săpun cu glicerină, un amestec de săpun GHEISA SOAP
îmbogăţit cu ulei de măsline şi ulei de migdale, condimente
şi frunze de mentă, uleiuri esenţiale de peppermint,
LOTUS FLOWER AND JASMINE RICE ////
scorţişoară şi cuişoare, vitamina E şi pigmenţi. Nutritive and antioxidant
The beauty secrets of the Geishas, applied to this delicious
soap, lotus flower is very much appreciated for its energising,
toning and antioxidant properties. Its creamy texture is lightly
FRESH MINT SOAP exfoliating due to the jasmine rice and it has a perfume so
MINT AND SPICES //// subtle and delicate that when you try it you will understand the
meaning of happiness cosmetics.
Refreshing and Toning
Composition: Olive Soap with shea butter, glycerine soap, root of
Refreshing, yet warm, this soap has a disconcerting balance. lotus flower, jasmine rice, jojoba oil, perfume, musk, pigments.
For those who love mint, it produces a new sensation,
revitalising, hydrating and providing firmness and elasticity to
the skin.
Composition: glycerine soap, a merger with soap enriched with
olive oil oleate almond oil, spices and mint leaves, essential oils
of peppermint, cinnamon and cloves, vitamin E, and pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI FUSION /// FUSION SOAPS FUSION SOAP • • • • • • FUSION SOAPS FUSION SOAP /// SĂPUNURI FUSION SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN MAGIC
SĂPUN JARABA ALOE&ULEI DE MĂSLINE Ref. 26P
Ref. 5P CITRICE ŞI CEAI VERDE //// //// Nutritiv şi reparator
Relaxant şi reîmprospător Uleiul de măsline şi glicerina repară şi menţin umiditatea
pielii; mierea catifelează pielea; avocado creează o barieră
Săpunul ulei de măsline, ce curăţă şi tonifică pielea,
protectoare; aloe este un element puternic regenerator, iar
împreună cu uleiurile esenţiale, ajută tenul gras, fără să-l
uleiurile esenţiale oferă un parfum subtil şi delicat, care va
usuce. Vei observa cum pielea ta devine catifelată. Dacă
transforma duşurile într-o plăcuta îngrijire zilnică a corpului.
îţi plac citricele, bucură-te de acest săpun şi încarcă-ţi
bateriile cu energie pozitivă. Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, săpun cu glicerină,
extract de aloe, ulei de avocado, miere, fân şi esenţă de
Compoziţie: săpun cu glicerină, săpun cu ulei de măsline,
vanilie, uleiuri esenţiale de copac de ceai şi ginger; propolis
infuzie de ceai verde; parfum: uleiuri esenţiale de portocale
şi pigmenţi.
dulci, grapefruit, mandarine, lămâie; pigment, propolis.

JARABA SOAP MAGIC SOAP


CITRUS AND GREEN TEA //// ALOE&OLIVE OIL //// Nutritive and reparatory
Relaxing and Refreshing The olive oil and glycerine condition and maintain the
humidity of the skin; the honey smoothes the skin; the
Olive oil soap cleans and tones the skin, together avocado creates a protective barrier; the aloe is a powerful
with essential oils that help to adjust oily skin, without regenerating element, and the essential oils give off a subtle
drying it. You will note how your skin becomes terse and delicate fragrance that will make your showers a daily
and smooth. If you like citrus, enjoy this soap and body-caring pleasure.
recharge your batteries with positive energy.
Composition: olive soap, soap glycerin, aloe extract,
Composition: glycerin soap, soap, olive oil, green avocado oil, honey, hay and vanilla essence, essential oils of
tea infusion; perfume: essential oils: sweet orange, tea tree and ginger, propolis, pigment.
grapefruit, tangerine, lemon. Pigment, propolis.

SĂPUN MADJOUS SĂPUN STRACCIATELA Ref. 7P


Ref. 56P FESTIVALUL FRUCTELOR PROASPETE CIOCOLATĂ ALBĂ ŞI NEAGRĂ
//// Reîmprospător şi relaxant //// Nutritiv şi reparator
Un festival al fructelor proaspete, acest săpun
Ciocolată plus ciocolată. Acest săpun ulei de măsline a fost
reîmprospătează corpul şi îl eliberează de tensiune. Este
conceput cu mult unt de cacao, căruia i-am adăugat pudră de
nutritiv, reîmprospător şi cremos, oferind un univers de
ciocolată şi lapte. De fiecare dată când te vei spăla cu acest
senzaţii care îţi vor lăsa pielea netedă şi catifelată, într-o
săpun, vei fi numai bun de mâncat! Un duş de dimineaţă, cu
ambianţă de pace şi armonie.
acest săpun, te va transforma într-o irezistibilă tentaţie!
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, săpun cu
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, cu unt de cacao, pudră
glicerină, ulei de avocado, suc de caise, cireşe, kiwi,
de cacao, lapte, unt shea, ulei de ricin şi ulei de alune, săpun
pere, ananas, apă de nucă de cocos, banană, esenţă
cu glicerină; parfum: esenţă de vanilie, parfum de musc,
de vanilie, uleiuri esenţiale de cuişoare, ginger, musc,
tinctură de benjui, pigmenţi.
pigmenţi şi propolis.

MADJOUS SOAP STRACCIATELA SOAP


FESTIVAL OF FRESH FRUITS DARK AND WHITE CHOCOLATE
//// Refreshing and relaxing //// Nutritive and conditioning
A festival of fresh fruit, this soap refreshes the body Chocolate plus chocolate. This olive oil soap has been
and relieves tension. It is nutritive, refreshing and formulated with a lot of cocoa butter, to which we have
moisturising, providing a universe of sensations that will added powdered chocolate and milk. Whatever you wash
leave your skin smooth and velvety in an ambience of with this soap will be good enough to eat. A morning shower
peace and harmony. with this soap will turn you into an irresistible temptation.
Composition: olive oil soap, glycerin soap, avocado Composition: soap oil with cocoa butter, cocoa powder,
oil, apricot juice, cherry, kiwi, pear, pineapple, coconut milk, shea butter, castor oil and peanut oil, glycerine soap;
water, bananas, vanilla essence, essential oils of clove, perfume: vanilla essence, scent, musk, tincture of benjuí,
ginger, musk, pigments and propolis. pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI FUSION /// FUSION SOAPS FUSION SOAP • • • • • • FUSION SOAPS FUSION SOAP /// SĂPUNURI FUSION SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN SWEAT DREAMS
S a pu nu ri cu
in aă
CIOCOLATĂ ALBĂ ŞI CARAMEL ////

glicer
Ref. 27P Nutritiv şi reparator
Dacă îţi place să fii moale, dulce şi pur şi simplu delicios,
îmbăiază-te cu acest săpun, în care crema de cacao şi
lapte, îţi va face pielea extrem de apetisantă. Şi asta nu
e tot: senzaţia avută sub duş îţi oferă un mod seducător
de a-ţi începe ziua sau de a o sfârşi... depinde de tine.
Compoziţie: săpun cu glicerină şi unt de cacao, ulei de
migdale dulci, lapte. Parfum: esenţă de vanilie, esenţă de
liliac, ulei esenţial de cedru, arome, pigmenţi şi propolis.

SWEET DREAMS SOAP


Glycerine Soaps
WHITE CHOCOLATE AND CARAMEL
//// Nutritive and conditioningg
If you like to be soft, sweet and simply delicious, bathe
with this soap in which the cocoa cream and milk will
make your skin extremely appetising. And that’s not all: the
sensations under the shower provide a very seductive way
of starting the day, or ending it... that’s up to you.
nucă de
Composition: glycerine soap and cocoa butter, sweet al-
n fă cu t, în pr incipal, din ulei de
ină este un să pu lucire.
mond oil, milk, perfume: essence of vanilla, essence of lily,
Săpunul cu glicer ca re îi of er ă tra nsparenţă şi stră
essential oil of cedar, fragrances, pigments and propolis.
glicerină şi zahăr, ntru îngrijirea piel
ii, cum ar fi
cocos, cu multă t al te ul ei ur i pe pielii şi
adăuga re previn uscarea
De asemenea, am ad o, jo jo ba , ca
le dulci, avoc acest semn,
uleiurile din migda are şi hi dr at ar e. Când întâlniţi
catif el
care au efect de n ap arţine familiei Glic
erină.
ac el să pu
înseamna că

mainly of
w e ca ll gl yc er ine soap is made
The soap which
a lo t of gl yc erine and sugar,
coconut oil, w ith her oils
nc y an d sh in e. We also add ot
gives it transpa re ds,
in , su ch as oi ls from sweet almon
sk drying and
that care for the pr ev ent the skin from
jo ba , w hi ch r you
avocado, jo dr at in g effect. Wheneve
ng an d hy to the
have a softeni s th at it is a soap belonging
di ca te
see this icon, it in
mily.
Glycerine soap fa

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu GLICERINĂ /// GLYCERINE SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu GLICERINĂ /// GLYCERINE SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN LA VIOLETERA SĂPUN SWEET SPANISH ORANGE
APĂ DE VIOLETE //// Hidratant şi relaxant PORTOCALE DULCI //// Ref. 47
Ref. 26P Când am făcut săpunul cu violete, am recreat ideea Antioxidant şi reîmprospător
“Vânzătoarei de violete”, femeia care se plimba în susul
Acest săpun te va purta într-o livadă de portocali, amestecul
şi în josul strazii Gran Via din Madrid, vânzând aceste
sucului delicios şi aroma de portocală transformând baia ta
mici flori, având o aroma care a adus zâmbetul pe buzele
într-un paradis. Glicerina ajută la menţinerea texturii pielii,
tuturor. Acest săpun are acelaşi efect; parfumul lui te face
iar portocala este un puternic antioxidant, realizând perfect
să zâmbeşti, te ajută să îţi limpezeşti gândurile şi să te
conexiunea dintre trup şi spirit.
relaxezi. Foloseşte-l la baie, înainte de a merge la culcare
şi, in puţin timp, vei fi în braţele lui Morfeu. Compoziţie: săpun cu glicerină, suc de portocale, apă
cu aromă de portocale; uleiuri esenţiale: portocale dulci,
Compoziţie: săpun cu glicerină, ulei de migdale, esenţă
mandarine, bergamot, esenţă de cuişoare, tinctură de benjui.
de violete, liliac roz; uleiuri esenţiale: palmarosa, muşcate,
cedru şi camfor, tinctură de benjui, pigmenţi.

LA VIOLETERA SOAP SWEET SPANISH ORANGE SOAP


VIOLET WATER //// Hydrating and relaxing SWEET ORANGE ////
Antioxidant and refreshing
When we created the violet soap, we recreated the idea of
the “Violet Seller”, the woman who walked up and down This soap will transport you to an orange grove, the mixture
Madrid’s Gran Via selling these little flowers with an aroma of delicious juices and the orange blossom turning your
that brought a smile to everyone’s lips. This soap achieves bath into a paradise. Glycerine helps retain the skin’s
the same effect; its perfume makes you smile, it helps you moisture and orange is a powerful antioxidant, making the
to clear your head and relax. Use in the bath before going perfect connection between body and spirit.
to bed and you will soon be in the arms of Morpheus.
Composition: glycerin soap, orange juice, orange blossom
Composition: glycerine soap, almond oil, essence of
water; essential oils: sweet orange, tangerine, bergamot,
violet, lilac and pink May, essential oils: palmarosa,
clove essence, tincture benjuí.
geranium, cedar and camphor, tincture of benjuí, pigment.

SĂPUN LEMONCELO SĂPUN GREEN APPLE-SUSHI Ref. 26P


Ref. 7P APĂ DE LĂMÂIE ////
Plăcere delicată pentru cei ce iubesc senzaţiile exotice,
Stimulant şi revitalizant această rolă de săpun cu orez de iasomie este acoperită
Reîmprospător şi revitalizant, acest săpun ajută la com- cu o infuzie de alge şi are mijlocul făcut din flori sau
baterea oboselii, uleiurile esenţiale crescând elasticita- fructe. O plăcere delicată, pentru cele mai extravagante
tea pielii. Reîncarcă-ţi bateriile cu energie pozitivă. gusturi, vei dori să-l ai pentru acele ocazii speciale când
vrei să te învălui şi să te simţi special.
Compoziţie: săpun cu glicerină îmbogăţit cu ulei de
măsline, infuzie de lămâi, apă cu aromă de portocală, Compoziţie: săpun cu glicerină, ulei, ceai, orez de
ulei esenţial de lămâie, bergamot şi sage, tinctură de iasomie, infuzie de alge, măr dulce, esenţă de vanilie,
benjui. mimoză, nardo, fân şi sage, uleiuri esenţiale de copac de
ceai şi ylang-ylang, tinctură de benjui, pigmenţi.

LEMONCELO SOAP
LEMON WATER //// GREEN APPLE-SUSHI SOAP
Stimulating and revitalising Delicate Pleasure for those who love the exotic, this
jasmine rice soap roll is covered with an infusionof hiziki
Refreshing and revitalising, this soap helps to algae, and with a heart of flowers or fruits. A delicate
eliminate fatigue, the essential oils increasing the pleasure for the most exquisite tastes, you will
elasticity of the skin. Recharge your batteries want to have it for those special occa-
with positive energy. Composition: glycerin sions when you like to pamper yourself
soap enriched with olive oil, lemon-grass and fell very special.
infusion, orange blossom water, lemon Composition: glycerine soap, oil, tea,
essential oil, bergamot and sage, tincture jasmine rice, seaweed infusionhiziki,
benjui. apple juice, vanilla essences of mimo-
sa, nardo, hay and sage, essential oils
of tea tree and ylang-ylang, tincture of
benjuí, pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu GLICERINĂ /// GLYCERINE SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN CHOCOLATO
CIOCOLATĂ ŞI LAPTE
Ref. 13P //// Umidificant şi atenuant
Acest săpun este umidificant şi reparator al pielii. Aroma
sa uşor dulce va lăsa pielea ta numai bună de mâncat.
Compoziţie: săpun cu glicerină, ulei de măsline, pudră de
cacao, unt de cacao, lapte praf, vanilie, esenţă de liliac,

Sapunuri cu
ulei esenţial de scorţişoară, tinctură de benjui, pigmenţi.

CHOCOLATO SOAP
CHOCOLATE AND MILK
//// Humidifying and smoothing
ulei de masline
Olive oil soaps
This soap is humidifying and conditions the skin. Its sweet
soft aroma will leave your skin good enough to eat.
Composition: glycerine soap, olive oil, cocoa powder,
cocoa butter, milk powder, vanilla, essence of lily, essential
oil of cinnamon, tincture of benjuí, pigments.

SĂPUN SEX – APPEAL


Ref. 22P FRIŞCĂ ŞI FRUCTUL PASIUNII ////
Hidratant şi stimulant Principalul ingredient este uleiul virgin de
Cel mai sexi dintre săpunuri, cu un amestec de fructe roşii măsline; totuşi, pentru a obţine şi alte
şi frişcă, face ca fiecare duş să fie o îmbrăţişare pasională.
proprietăţi optime ale săpunului, alte uleiuri trebuie încorporate: ulei de
Foloseşte-l, înainte să iesi în oraş, pentru a te umple cu
energie pozitivă. nucă de cocos, pentru a produce spumă naturală, unt de cacao, ceară
Compoziţie: săpun cu glicerină; parfum: aromă de cireşe, de albine, ulei de ricin şi unt shea. Cu toate aceste uleiuri, producem un
căpşuni, frişcă, esenţă de liliac; uleiuri esenţiale: palmaro- excelent săpun, făcut din măsline, materia primă din care este obţinut
sa şi ginger, tinctură de benjui, pigmenţi. uleiul de măsline.
De fiecare dată când vei întâlni acest simbol, înseamnă că acel săpun
aparţine familiei Ulei Virgin de Măsline.

SEX – APPEAL SOAP The main ingredient is virgin olive oil; however, in order to obtain
CREAM AND PASSION FRUIT //// optimum soap properties, other oils need to be incorporated:
Hydrating and stimulating coconut oil to produce natural foam, cocoa butter, beeswax,
The sexiest of soaps, with a mixture of red fruits and castor oil and shea butter. With all these oils we achieve an
cream making each shower a passionate embrace. Use excellent soap made from olives, the raw material from which
it before going out on the town to fill you with positive olive oil is obtained.
energy.
Composition glycerin soap; perfume: aromas Every time you find this symbol, it denotes that it is a soap
of cherry, strawberry, cream, essence of lily; belonging to the Virgin Olive Oil family.
essential oils: palmarosa and ginger, tincture
benjuí, pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu GLICERINĂ /// GLYCERINE SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN SUNRISE SĂPUN HIPPIE
LAPTE DE TRANDAFIRI //// PATCHOULI ŞI MIERE Ref. 11P
Ref. 14P //// Afrodisiac şi atenuant
Hidratant şi calmant
Combinaţia de uleiuri şi unt de cacao îi oferă săpunului Patchouli şi miere, o combinaţie explozivă, într-un săpun a
proprietăţi delicioase, moi, de hidratare şi calmare, cărui aromă te va transporta în ambianţa petrecerilor hippie
făcându-l ideal pentru îngrijirea feţei şi a întregului corp. din anii ’70. Efectul său afrodisiac va lăsa pielea ta moale şi
Apa de trandafiri şi uleiurile esenţiale conferă săpunului un netedă, fiind numai bun pentru o baie in doi.
miros intens, creând o atmosferă sofisticată în baia ta. Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, glicerină, miere brună;
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, cu unt de cacao, parfum: esenţe de patchouli, lemn de santal şi magnolie;
ulei de ricin, ulei de migdale, apă de trandafiri, lapte, uleiuri esenţiale: patchouli, mir, ginger, petale de lavandă,
petale de trandafiri; parfum: esenţă de ceai roz, mimoză, propolis.
liliac; uleiuri esenţiale: palmarosa, muşcată, ginger, musc,
propolis, pigmenţi.

HIPPIE SOAP
SUNRISE SOAP PATCHOULI AND HONEY
ROSE MILK //// Hydrating and smoothing //// Aphrodisiac and Smoothing
The combination of oils and cocoa butter gives this soap Patchouli and honey, an explosive combination in a soap
its delicious, soft, hydrating and smoothing properties, with an aroma that will transport you to the ambience
making it ideal for the face and the whole body. The of the hippy parties of the 70s. Its aphrodisiac effect will
rosewater and the essential oils give off an intense leave your skin soft and terse, all the better for bathing in
fragrance, creating a sophisticated atmosphere in your company.
bathroom. Composition: olive oil soap, glycerin, honey brown;
Composition: soap olive oil with cocoa butter, castor perfume: essences of patchouli, sandalwood and
oil, almond oil, rose water, milk, rose petals, perfume: magnolia; essential oils: patchouli, myrrh, ginger, lavender
essences of pink tea, mimosa, lily, essential oils: petals, propolis.
palmarosa, geranium, ginger, musk, propolis pigments.

SĂPUN PARDO Ref. 64P


SĂPUN FEMME CREMĂ DE LAPTE ŞI CAFEA
Ref. 89P //// Nutritiv şi deodorant
CIREŞE ŞI FRIŞCĂ ////
Săpunul nostru tradiţional, cu ulei de măsline, făcut după o reţetă
Relaxant şi revitalizant cu mult lapte, unt de cacao şi cafea, este un săpun cremos, ce
Ingredientele sale nutritive, textura sa cremoasă şi parfumul oferă fineţe pielii şi este indicat, mai ales, persoanelor care au
delicat de fructe, îţi vor oferi un moment intens de relaxare un miros propriu pronunţat. Absoarbe şi neutralizează mirosurile
şi fineţe pe care îl poţi împărţi cu familia. Folosindu-l zilnic, neplăcute, lăsând o aromă dulce, plăcută.
îţi veti simţi pielea perfect hidratată. Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, cu unt de cacao, cafea,
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, cu unt de cacao, esenţă de vanilie.
glicerină, zahăr, alcool, suc de cireşe şi căpşuni, lapte,
esenţă de vanilie, uleiuri esenţiale, pigmenţi şi propolis.

PARDO SOAP
MILK CREAM AND COFFEE
FEMME SOAP //// Nutritive and Deodorant
CHERRIES AND CREAM //// Our traditional olive oil soap recipe formulated
with lots of milk, cocoa butter and coffee, gives a
Relaxing and refreshing soft, foamy soap that nourishes the skin and is also
Its nutritive ingredients, its creamy texture and its specifically indicated for people who have strong body
delicate fruity fragrance will give you intense moments odour. It absorbs and neutralises the odour, leaving a
of smoothness and softness that you can share with sweet warm aroma.
your family. Used daily, you will feel your skin is perfectly Composition: olive oil soap with cocoa
hydrated. butter, coffee, milk, essence of
Composition: soap olive with cocoa butter, glycerin soap, vanilla.
sugar, alcohol, cherry and raspberry juice, milk, vanilla
essence, geranium essential oil, pigments and
propolis.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN PINK PANTHER SĂPUN PROVENZAL
GINGER ŞI FLORI //// ULEIURI DE LAVANDĂ Ref. 198P
Ref. 54P //// Hidratant şi relaxant
Stimulant şi antioxidant
Acest săpun netezeşte pielea. Este uşor exfoliant, Combinaţia de ulei de măsline şi miere face acest săpun po-
trezeşte simţurile şi este considerat un puternic stimulent trivit pentru a fi folosit de cei cu pielea uscată. Parfumul său
sexual, având, totodată, şi proprietăţi antioxidante. O proaspăt, te va transporta în Provence, în acele câmpuri de
plăcere delicată pe care să o împarţi. lavandă înflorite, cu un miros proaspăt, curat, atât de relaxant,
Compoziţie: săpun cu ulei virgin de măsline, îmbogăţit încât vei avea un vis dulce, menţinând pacea şi armonia.
cu ulei de migdale dulci cu Garam-Massala, glicerină, Compoziţie: săpun cu ulei virgin de măsline, lapte de capră,
ulei, germeni de grâu, petale de trandafiri, apă cu aromă miere brună, uleiuri esenţiale de lavandă şi sage, flori de
de portocală, mir, uleiuri esenţiale de patchouli, mir şi lavandă, propolis şi pigmenţi.
coriandru.

PROVENZAL SOAP
PINK PANTHER SOAP OILS OF LAVENDER
GINGER AND FLOWERS //// //// Hydrating and relaxing
Stimulating and antioxidant The combination of olive oil and honey make this soap
suitable for use in the dry skins. Its fresh scent will carry
This soap smoothes the skin. It is slightly exfoliating, you to Provence, these fields of lavender in bloom, with
awaking the senses and is considered a powerful sexual a fresh, clean scent, so relaxing that you take a sweet
stimulant, as well as having antioxidant properties. A dream of smell through fostering peace and harmony.
delicate pleasure to share.
Composition: Soap virgin olive oil, goat milk, honey
Composition: Soap virgin olive oil enriched with a oleate brown, essential oils of lavender and sage, lavender
sweet almond oil with Garam-Massala, glycerine, oil, flowers, propolis and pigments.
wheat germ, rose petals, orange blossom water, essential
oils of Patchouli, myrrh and coriander.

SĂPUN SENSUAL Ref. 87P


SĂPUN CANARY BANANA SCORŢIŞOARĂ, MIRODENII ŞI MIERE
Ref. 10P //// Afrodisiac
BANANĂ ŞI IAURT //// Nutritiv şi reparator
Ingredientele sale tonice, textura sa cremoasă şi aro-
Am folosit o reţetă din Insulele Canare, pentru banane
ma caldă şi intensă, creează o combinaţie afrodisiacă
“Escachado”, adăugând iaurt natural, combinat cu ulei
explozivă. Te va umple de energie, trezindu-ţi simţurile şi
de măsline şi unt de cacao, pentru a produce un săpun
încărcându-te de vitalitate.
super nutritiv, umidificator, care îti lasă pielea netedă,
catifelată, cu o aromă dulce. Foloseşte-l o dată şi nu vei Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, uleiuri din migdale
rezista a doua oară. dulci cu plante aromatice, piper negru, chimen, pudră de
scorţişoară, ginger, seminţe de susan, mac, cuişoare, ar-
Compoziţie: săpun cu măsline şi unt de cacao, glicerină,
dei iute, petale de trandafiri şi semniţe de coriandru; uleiuri
banane din Insulele Canare, urme de iaurt natural, propo-
esenţiale de scorţisoară, patchouli.
lis, pigmenţi.

CANARY BANANA SOAP SENSUAL SOAP


BANANA AND YOGHOURT //// CINNAMON, SPICES AND HONEY
Nutritive and Reparatory //// Aphrodisiac
We have used the Canary Island Recipe for “Escachado” Its toning ingredients, its creamy texture and its warm and
bananas, adding natural yoghourt combined with olive oil intense aroma of cinnamon and honey are said to be an
and cocoa butter to produce a super-nutritive, humidifying explosive aphrodisiac combination. It will fill you with ener-
soap that leaves your skin smooth with a sweet aroma. gy, awakening your senses and charging you with vitality.
Use it once and you will not be able to resist a “second Composition; soap from olive oil, glycerine, oleate sweet
helping”. almond oil with cardamom, black pepper, cumin, cin-
Composition: soap from olive oil and cocoa butter, namon powder, ginger, sesame seeds, mace, cloves,
glycerin, Canary banana, yogurt natural scent, propolis, cayenne, rose petals and coriander seeds; essential oils of
pigment. cinnamon, patchouli.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
SĂPUN GREEN TEA
CEAI VERDE //// Antioxidant şi protector
Ref. 54P
Ceaiul verde ajută în combaterea efectelor trecerii
timpului, în timp ce uleiurile esenţiale din copacul de
ceai regenerază pielea şi are proprietăţi antibacteriene,
oferind o protecţie bună celor care merg regulat la sală
sau la bazin.
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, infuzie de ceai
verde, ulei de ceai provital, ulei de germeni de grâu;
parfum: uleiuri esenţiale de copac de ceai, bergamotă,
ylang-ylang, propolis.

GREEN TEA SOAP


GREEN TEA //// Antioxidant and protective
The green tea helps to combat the effects of the passage
of time whilst the tea tree essential oils regenerate the
skin and have antibacterial properties, providing good
protection for people who regularly visit the gym or the
pool. Composition: soap olive oil infusion of green tea, tea
provital oil, wheat germ oil; perfume: essential oils of tea
tree, bergamot, ylang-ylang, propolis.

Ref. 7P SĂPUN WATER AND LAND


CAISE ŞI ALGE //// Nutritiv şi reparator
Fructele pământului, amestecate cu ierburi din mare,
hidratează pielea. Mirosul de caise te va acompania
toată ziua.
Compoziţie: săpun cu ulei de măsline, unt de cacao,
ulei de ricin, glicerină, alge, suc de caise, esenţă de
vanile, ulei de ylang-ylang, propolis, pigmenţi.

WATER AND LAND SOAP


APRICOTS AND ALGAE
//// Nutritive and repairing
The fruits of the land merge together with vegetables from
the sea to hydrate your body and enrich your skin. The
fragrance of apricots will accompany you all day. Compo-
sition: soap oil, cocoa butter, castor oil, glycerine, decoc-
tion of algae hiziki, apricot juice, vanilla essence, essential
oil of ylang-ylang, propolis, pigments.

1. SĂPUNURI /// SOAPS SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS • • • • • • SĂPUNURI cu ULEI DE MĂSLINE /// OLIVE OIL SOAPS SĂPUNURI /// SOAPS .1
essential CUB DE GHEAŢĂ FULL MOON
CĂPŞUNI ŞI FRIŞCĂ Ref. 221
Căpşunile combinate cu frişca fină, creează un săpun
care hrăneşte pielea în profunzime. Cu aroma sa, face ca,
îmbăierea ta, să devină caldă şi senzuală. Ideal pentru o
baie romantică.

FULL MOON ICE CUBE


STRAWBERRY WITH CREAM
The strawberry combined with the smoothness of cream
results in a soap that nourishes profundly. With its aroma
makes the bathroom becomes a warm and sensual.
Ideal to enjoy a romantic bath.

2
CUB DE GHEAŢĂ PLEASURE

Cuburi de
Ref. 222
MANGO ŞI CIOCOLATĂ

Ice Cubes
Acest săpun este pregătit pentru cei mai pretenţioşi

Gheata
iubitori de dulciuri. Făcut cu ciocolată şi mango, el oferă
un amestec cremos şi dulce, care repară pielea cea mai
uscată şi degradată. Aroma lui îl recomandă ca fiind un
săpun irezistibil.

Cubul de gheaţă este un săpun făcut, în Ice cub is a soap mainly made with glass
principal, din glicerină îngheţată şi uleiuri glycerine and essential oils and also from fruit PLEASURE ICE CUBE
esenţiale şi, de asemenea, din sucuri de juices, infussions, extracts, olive and essential MANGO AND CHOCOLATE
fructe, infuzii, extracte, măsline şi uleiuri oils. This soap is prepared for the most sweet-toothed. Made
with chocolate and mango, provides moisture and sweet-
esenţiale. Aromele eliberate creează o ness that hides most damaged and dry also needed its
The aromas that are released, they create an
atmosferă de prospeţime implicită. aroma makes it an irresistible soap.
atmosphere of involving freshness.
Este special creat pentru a transforma duşul It is specially designed to transform your
tău într-o explozie de senzaţii, în fiecare shower experience in to an explosion
dimineaţă. Pentru a obţine efectul dorit, of sensations every morning. To get the
trebuie păstrat la o temperatură scazută, în desired effect, they must be kept at a cold
frigider. temperature in the fridge.

2. CUBURI DE GHEAŢĂ /// ICE CUBES CUBURI DE GHEAŢĂ /// ICE CUBES .2
essential ŞAMPON FLORI
//// Utilizare frecventă Ref. 194P
Şamponul de flori este indicat pentru toate tipurile de păr.
Netezeşte şi oferă o strălucire naturală. Aroma sa este
concepută pentru cei romantici, care preferă un parfum
delicat de flori sălbatice şi este indicat pentru întreaga
familie.

FLOWERS SHAMPOO
//// Frequent use
Flowers shampoo is indicated for all kinds of hair. It
smoothes and it gives a natural sheen. Its aroma is
designed for the romantic ones who prefer a delicate
perfume of wild flowers and it is indicated for the whole
family.

ŞAMPON MUŞEŢEL ŞI MĂR VERDE Ref. 192P


//// Păr gras

Sampon
Şamponul de muşeţel şi măr verde conţine vitaminele
şi mineralele necesare netezirii şi revitalizării părului,

Shampoo
oferindu-i forţă şi strălucire. In plus, elimină excesul de
grăsime din părul tău, menţinându-i hidratarea naturală
şi ajută la evitarea apariţiei inesteticei şi incomodei
mătreţi.

Şamponul nostru este un săpun elaborat Our shampoo is a natural soap elaborated
cu ingrediente selectate pentru a repara şi with ingredients, selected to repair and to
a vitaliza orice tip de păr. Conţine un ados vitalize every type of hair. It is formulated with CAMOMILA AND GREEN
mic de grăsimi şi creşte volumul şi strălucirea a low super-fat and increases the volume and APPLE SAMPOO
părului. the sheen of the hair. //// Oily hair
Este indispensabilă folosirea unui balsam It is indispensable to use a conditioner, after Camomile and green apple shampoo contributes the vita-
mins and necessary minerals to smooth and to revitalize
după spălare pentru a obţine rezultatul the wash, to obtain the finished perfect one. the hair, giving it force and sheen. In addition it eliminates
perfect. Acest lucru este necesar pentru că This is necessary because our shampoo a the excess of fat of your hair, returning its natural balance.
Your hair recovers the movement of healthy hair.
şamponul nostru este un produs natural. natural item.

3. ŞAMPON /// SHAMPOO ŞAMPON /// SHAMPOO .3


ŞAMPON CEREALE ŞI LAPTE ŞAMPON VIOLETE TEIDE ŞI POLEN
Păr uscat //// //// Păr vopsit Ref. 195P
Ref. 191P
Formula şamponului cu cereale şi lapte a fost gândită, în Formula sa va menţine culoarea părului, oferindu-i un
special, pentru a aduce o refacere zilnică a părului uscat aspect mai sănătos şi o strălucire radiantă. Uleiul de
şi foarte uscat. Ingredientele sale regeneratoare pătrund măsline este reparator şi uleiul de avocado creează un film
şi repară eficient structura internă şi externă a firului de protector care previne deteriorarea din cauza vopsirii. Este
păr, lăsându-l delicat şi strălucitor. în special indicat pentru persoanele cu părul vopsit sau
cu meşe. Aroma sa rafinată te va transporta într-o lume
magică.

CEREALS AND MILK SHAMPOO TEIDE VIOLETS & POLLEN SHAMPOO


Dry hair //// //// Dyed hair
The formula of the cereals and milk shampoo is specially Its formula repairs the hair achieving a healthier aspect
thought to contribute the ideal conditioning daily to the dry and a radiant sheen. The olive oil is conditioner and the
and very dry hairs. Its active regenerators penetrate and avocado oil creates a protective movie it prevents the
reconstruct effectively the internal and external structure damage because of the dyes. Its specially indicated for
of the hair, making it soft and brilliant. the dyed hairs or with wicks.
Its exquisite violets aroma will transport you to a magic
world.

Ref. 193P ŞAMPON FRUCTE


Utilizare frecventă ////
Şamponul de fructe hidratează, hrăneşte, repară şi permi-
te perierea uşoară a părului, oferindu-i netezirea imediată
şi tratând, în profunzime, părul rebel şi ondulat. Fructele îi
oferă o aromă suavă şi rafinată. Utilizându-l frecvent, între-
aga familie se va putea bucura de acest şampon magnific.

FRUITS SHAMPOO
Frequent use ////
Fruits shampoo hydrates, nourishes, repairs and allows
to brush easily the hair, giving immediate smoothness
and treating in depth the rebellious and curled hairs. The
fruits it provides to shampoo a soft and exquisite aroma.
Of frequent use, the whole family will be able to enjoy this
magnificent shampoo.

3. ŞAMPON /// SHAMPOO ŞAMPON /// SHAMPOO .3


essential SWEET SPANISH ORANGE GARAM-MASSALA
PORTOCALE SPANIA //// Ref. 113U MIRODENII ŞI MIR //// Ref. 219U

SWEET SPANISH ORANGE GARAM-MASSALA


//// SPANISH ORANGE //// SPICES AND MYRRH

Lemn oriental-SUSHI HIPPIE


//// Ref. 210U PATCHOULI ŞI MIERE //// Ref. 99U

Wood of east-SUSHI HIPPIE


//// PATCHOULI AND HONEY

AFTER NINE JARABA


CIOCOLATĂ ŞI MENTĂ //// Ref. 96U CITRICE ŞI CEAI VERDE //// Ref. 93U

AFTER NINE JARABA


//// CHOCOLATE AND MINT //// CITRUS AND GREEN TEA
4
ANGIE SEA JEWELS

Parfum solid De lux // Diverse arome GRAPEFRUIT ŞI CREMĂ DE CEAI //// Ref. 92U

ANGIE
APĂ DE CORAL ŞI ALGE //// Ref. 115U

SEA JEWELS
Parfum solid, făcut din unturi naturale, ceară de albine şi uleiuri esenţiale. Parfumul păstrează
senzaţia de bine şi curăţenie, din momentul îmbăierii, pe tot parcursul zilei. Acest parfum este //// GRAPEFRUIT AND TEA CREAM //// CORAL WATER AND ALGAE
conceput pentru a fi perceput de către noi înşine, spre deosebire de orice alt parfum, care este
perceput de către persoanele din mediul înconjurător.
CHOCOLATO PEACH SKIN
Cum să-l utilizezi: se ia parfumul, din recipientul său, pe vârful degetului şi se aplică pe încheieturi, CIOCOLATĂ //// Ref. 95U PIERSICĂ //// Ref. 106U
antebraţe şi gât.
CHOCOLATO PEACH SKIN

Luxury Solid Perfume //// CHCOLATO //// PEACH

Solid perfume, made with natural butters, bees wax and essential oils. The perfume holds a
FEMME PINK PANTHER
sensation of wellness and cleanliness from the moment of the bath through out the whole day.
CIRESE ŞI FRIŞCĂ //// Ref. 217U GINGER ŞI FLORI //// Ref. 215U
This perfume this designed to be perceived by us themselves, unlike any another perfume that
is perceived by the persons of the environment.
FEMME PINK PANTHER
How to use: take the perfume, from the recipient, on your fingertip and apply for the wrists, CHERRIES AND CREAM //// //// GINGER AND FLOWERS
forearms and neck.

4. PARFUM SOLID DE LUX /// LUXURY SOLID PERFUME PARFUM SOLID DE LUX /// LUXURY SOLID PERFUME .4
SEX – APPEAL
FRIŞCĂ ŞI FRUCTUL PASIUNII //// Ref. 108U

SEX – APPEAL
//// CREAM AND PASSION FRUIT

Raspberries-SUSHI
ZMEURĂ //// Ref. 212U

Raspberries-SUSHI
//// RASPBERRY

Lily-SUSHI
LILIAC //// Ref. 208U

Lily-SUSHI
//// LILY

Tangerine-SUSHI
MANDARINE //// Ref. 211U

Tangerine-SUSHI
//// TANGERINE

Mango-SUSHI
MANGO //// Ref. 213U

Mango-SUSHI
//// MANGO

SENSUAL Narcissus-SUSHI
SCORŢIŞOARĂ, MIRODENII ŞI MIERE //// Ref. 116U NARCISE //// Ref. 209U

SENSUAL Narcissus-SUSHI
CINNAMON, SPICES AND HONEY //// //// NARCISSUS

4. PARFUM SOLID DE LUX /// LUXURY SOLID PERFUME PARFUM SOLID DE LUX /// LUXURY SOLID PERFUME .4
luxury spa 5 SĂPUN BAIE SWEET SPANISH ORANGE
PORTOCALE DULCI //// Antioxidant şi reîmprospător

SWEET SPANISH ORANGE SOAP BATH


SWEET ORANGE //// Antioxidant and refreshing
Ref. 185P
Ref. 169P
SĂPUN BAIE AFTER NINE
MENTĂ ŞI CIOCOLATĂ //// Reîmprospător şi stimulant

AFTER NINE SOAP BATH


MINT AND CHOCOLATE //// Refreshing and stimulating

SĂPUN BAIE CHOCOLATO


CIOCOLATĂ ŞI LAPTE //// Umidificant şi atenuant

CHOCOLATO SOAP BATH


CHOCOLATE AND MILK //// Humidifying and smoothing Ref. 168P

SĂPUN BAIE GHEIŞA Ref. 176P


FLOARE DE LOTUS ŞI OREZ DE IASOMIE //// Nutritiv şi antioxidant

GHEISA SOAP BATH

Sapunuri
LOTUS FLOWER AND JASMINE RICE //// Nutritive and antioxidant

Bath Soaps
SĂPUN BAIE HIPPIE

Baie // Diverse arome


Fiecare săpun are un săculeţ corespunzator. Each soap has it’s own corresponding bath
PATCHOULI ŞI MIERE //// Afrodisiac şi atenuant

HIPPIE SOAP BATH


PATCHOULI AND HONEY //// Aphrodisiac and Smoothing Ref. 172P

Conţine săpun fin, care se topeşte în apa de soap bag. It contains fine soap “virutas” that Ref. 180P
baie, creând o nouă experienţă. melts in to the bath water originating a whole SĂPUN BAIE SEX-APPEAL
new bath experience. FRIŞCĂ ŞI FRUCTUL PASIUNII //// Hidratant şi stimulant
Instrucţiuni de folosire: introdu săculeţul
în apa care curge, până se umple cada. Instructions for use: immerse a bag under
Gama: Toate gamele de săpunuri. running water while the tub is filled. Lines: SEX-APPEAL SOAP BATH
All lines of soap. CREAM AND PASSION FRUIT //// Hydrating and stimulating

6. “BOMBE” EFERVESCENTE BAIE /// BUBBLY BATH BOMBS “BOMBE” EFERVESCENTE BAIE /// BUBBLY BATH BOMBS .6
“BOMBĂ” BAIE ROSSES MILK “BOMBĂ” BAIE LIME-LEMON
LAPTE DE TRANDAFIRI //// Ref. 124U LIME ŞI LĂMÂIE //// Ref. 125U

ROSSES MILK BATH BOMBS LIME-LEMON BATH BOMBS


//// ROSE MILK //// LIME AND LEMON

“BOMBĂ” BAIE APRICOT AND ALGAE “BOMBĂ” BAIE TANGERINE


CAISE ŞI ALGE //// Ref. 118U MANDARINE //// Ref. 126U

APRICOT AND ALGAE BATH BOMBS TANGERINE BATH BOMBS


//// APRICOT AND ALGAE //// TANGERINE

“BOMBĂ” BAIE CHERRIES “BOMBĂ” BAIE GREEN APPLE AND HONEY


CIREŞE //// Ref. 122U MĂR VERDE ŞI MIERE //// Ref. 121U

6 CHERRIES BATH BOMBS GREEN APPLE AND HONEY BATH BOMBS


//// CHERRIES //// GREEN APPLE AND HONEY

“Bombe” “Bombs”
“BOMBĂ” BAIE PASSION FRUITS “BOMBĂ” BAIE GREEN TEA
FRUCTUL PASIUNII //// Ref. 132U CEAI VERDE //// Ref. 130U

EFERVESCENTE BAIE BUBBLY BATH PASSION FRUITS BATH BOMBS GREEN TEA BATH BOMBS
//// PASSION FRUIT //// GREEN TEA
diverse arome diverse arome
Toate “bombele” de baie sunt făcute cu All bath boms made with virgin olive oil, essential “BOMBĂ” BAIE MEDITERRANEAS FRUITS “BOMBĂ” BAIE VANILLA
ulei virgin de măsline, uleiuri esenţiale şi oils and other selected ingredients nuturitate, FRUCTE MEDITERANEENE //// Ref. 127U VANILIE //// Ref. 133U
alte ingrediente selecţionate, care hrănesc, hydrate and mostourize the skin. They melt in the
hidratează şi catifelează pielea. Ele se topesc bath water and create an inmediate effect on the
în apa de baie şi creează un efect imediat skin, also they spread a marvellous aroma that MEDITERRANEAS FRUITS BATH BOMBS VANILLA BATH BOMS
asupra pielii, împraştiind, de asemenea, o aromă turns the daily bath into a private pleasure. The //// MEDITERRANEAS FRUITS //// VANILLA
minunată, care îţi transformă baia zilnică într-o use of bath bombs increase the absortion levels
adevarată plăcere. Folosirea “bombelor” de on cosmetic products.
“BOMBĂ” BAIE MILK AND COCOA “BOMBĂ” BAIE VIOLET AND HONEY
baie creşte nivelul de absorbţie al produselor
Instructions for use: Submerge a bomb in the bath LAPTE ŞI CACAO //// Ref. 123U VIOLETE ŞI MIERE //// Ref. 120U
cosmetice.
water, its effervescence produces a tingling while
Instrucţiuni de folosire: scufundă o “bombă” în dissolves in water.
apa de baie; efervescenţa sa te va face să simţi MILK AND COCOA BATH BOMBS VIOLET AND HONEY BATH BOMBS
furnicături pe tot corpul, în timp ce se dizolvă MILK AND COCOA //// //// VIOLET AND HONEY
în apă.

6. “BOMBE” EFERVESCENTE BAIE /// BUBBLY BATH BOMBS “BOMBE” EFERVESCENTE BAIE /// BUBBLY BATH BOMBS .6
7

Spuma De Baie Diverse sortimente


Ajută la recăpătarea echilibrului pielii, hrănind-o şi hidratând-o cu uleiuri esenţiale, şi de asemenea, cu vaporii benefici
SPUMĂ DE BAIE CHOCOLATE AND MILK
CIOCOLATĂ ŞI LAPTE //// Ref. 227T
SPUMĂ DE BAIE HIPPIE
PATCHOULI ŞI MIERE //// Ref. 233T

care îţi oferă o senzaţie de bine.


CHOCOLATE AND MILK BUBBLE BATH HIPPIE BUUBLE BATH
Instrucţiuni de folosire: scufundă spuma de baie, în apă, în timp ce se umple cada. //// CHOCOLATE AND MILK PATCHOULI AND HONEY
Clasa: relaxant, energizant, echilibrant, anti-stress şi afrodisiac.

Bubble Bath
Helps recovering the skin balance nuturating and mostuirazing with the essential oils, also the benefic vapores
SPUMĂ DE BAIE GHEIŞA
L OT U S Ş I I A S OM I E //// Ref. 228T

GHEISA BUBBLE BATH


SPUMĂ DE BAIE SEX-APPEAL
TRANDAFIRI //// Ref. 229T

SEX-APPEAL BUBBLE BATH


provides you with a great wellness sensation.
//// LOTUS AND JASMIN //// ROSES
Instructions for use: Submerge foam figurines under running water while the tub is filled.
Lines: relaxing, energizant, balancing, anti-stress and aphrodisiac.

7. SPUMĂ DE BAIE /// BUBBLE BATH SPUMĂ DE BAIE /// BUBBLE BATH .7
SARE DE BAIE BOTANICĂ WILD ORCHIDS
//// ORHIDEE SĂLBATICE

WILD ORCHIDS BOTANICAL BATH SALT


//// WILD ORCHIDS
Ref. 30T

Ref. 79T
SARE DE BAIE BOTANICĂ JAZMINE MILK
//// LAPTE DE IASOMIE

JAZMINE MILK BOTANICAL BATH SALT


//// JASMINE MILK

SARE DE BAIE BOTANICĂ PROVENZAL


//// LAVANDĂ

PROVENZAL BOTANICAL BATH SALT


//// LAVANDER

7 Ref. 31T

Sare Botanica
SARE DE BAIE BOTANICĂ ROSES Ref. 33T
//// TRANDAFIRI

Bucură-te de o baie şi simţi cum, în contact cu apa fierbinte, uleiurile esenţiale sunt eliberate pentru
a hrăni corpul şi sufletul tău. Important: a NU se folosi de către oamenii hipertensivi. ROSES BOTANICAL BATH SALT
//// ROSES

Botanical Salt
Enjoy a bath and feels like you in contact with hot water are released essential oils to nourish
body and soul. Important: NOT suitable for people with hypertension.

8. SARE BOTANICĂ /// BOTANICAL SALT SARE BOTANICĂ /// BOTANICAL SALT .8
7

Sare
Vulcanica
Toate sărurile noastre de baie sunt
făcute cu sare marină din Fuencaliente,
situat pe coastele Vulcanului Teneguia,
din Insula La Palma, spălate de
către Oceanul Atlantic. Sarea este
extrasă printr-un proces manual
care îi permite păstrarea tuturor
proprietăţilor şi mineralelor, în special
a oligoelementului marin. Aroma care
invadează atmosfera provine din
combinaţia de uleiuri esenţiale, care
sunt dizolvate în apă, pătrund în piele şi
care îţi oferă o plăcere cu totul diferită.
IMPORTANT: Persoanele cu
hipertensiune arterială pot folosi sare
marină, la baie, numai cu autorizaţia
medicului.

Volcanic Salt
Every our bath salt are elaborated with marine salt from Fuencaliente, placed in the hillside
of the Volcano Teneguia, in La Palma Island, bathed by the Atlantic Ocean.
The salt is extracted with a handcrafted process that allows to preserve all the properties
especially the minerals and oligoelementos marine.
The aroma that invades the atmosphere comes from the combination of essential oils that
are dissolved in the water penetrating in the skin and they are the whole different pleasure.
IMPORTANT: The persons with hypertension can only use marine salt in the baths with
authorization of the doctor.

8. SARE VULCANICĂ /// VOLCANIC SALT SARE VULCANICĂ /// VOLCANIC SALT .8
SARE DE BAIE VULCANICĂ CHERRIES AND MILK SARE DE BAIE VULCANICĂ CHOCOLATE AND MILK
CIREŞE ŞI LAPTE //// //// CIOCOLATĂ ŞI LAPTE

CHERRIES AND MILK VOLCANIC BATH SALT CHOCOLATE AND MILK VOLCANIC BATH SALT
CHERRIES AND MILK //// //// CHOCOLATE AND MILK
Ref. 85T Ref. 86T

Ref. 51T Ref. 84T


SARE DE BAIE VULCANICĂ LIME-LEMON SARE DE BAIE VULCANICĂ TANGERINE
LIME ŞI LĂMÂI //// //// MANDARINE

LIMA-LEMON VOLCANIC BATH SALT TANGERINE VOLCANIC BATH SALT


LIMA AND LEMON //// //// TANGERINE

SARE DE BAIE VULCANICĂ PIÑA COLADA SARE DE BAIE VULCANICĂ RED FRUITS – PASSION
LAPTE DIN NUCĂ DE COCOS ŞI ANANAS //// //// FRUCTELE PASIUNII

PIÑA COLADA VOLCANIC BATH SALT RED FRUITS-PASSION VOLCANIC BATH SALT
COCONUT MILK AND PINAPPLE //// //// PASSION FRUIT

Ref. 82T Ref. 36T

SARE DE BAIE VULCANICĂ APRICOT Ref. 83T


//// CAISE

APRICOT VOLCANIC BATH SALT


//// APRICOT

8. SARE VULCANICĂ /// VOLCANIC SALT SARE VULCANICĂ /// VOLCANIC SALT .8
9

aplicator
Roll-on cu bila rece
Pure Roll-on

9. APLICATOR ROLL-ON CU BILĂ RECE /// APLICADOR ROLL-ON CON BOLA FRIA APLICATOR
APLICATORROLL-ON
ROLL-ONCU
CUBILĂ
BILĂRECE
RECE///
///APLICADOR
APLICADORROLL-ON
ROLL-ONCON
CONBOLA
BOLAFRIA
FRIA.10
.9
Ref. 1513 Ref. 1519C

FRUNZE DE ALOE TRANDAFIRI-MOSCHETA


Pentru toate tipurile de piele //// Pentru piele matură
Aloe pur, din culturi ecologice din Insulele Canare, abia //// Floarea tinereţii veşnice
tăiat, din câmp ajunge direct la fabrica noastră, unde vom
Uleiul pur de trandafiri Mosqueta dispune de un mare conţinut de
elabora mereu produse proaspete, cu scopul de a-l face pe
acizi graşi esenţiali, stimulează refacerea epidermei, promovează
consumatorul final să se bucure de un articol de o excelentă
regenerarea celulelor din epidermă şi a capacităţii sale de
calitate.
producţie de colagen şi elastină. Utilizarea clinică este cunoscută
Proporţia de aloe este de 99%, pentru conservare vom utiliza în tratamente dermatologice ce necesită o regenerare rapidă şi
numai vitamina E; nu includem pigmenţi, iar aromele sunt din eficientă.
producţia proprie, concepute cu uleiuri esenţiale şi esenţe
Aplicarea sa continuă ajută efectiv la atenuarea cicatricilor
de maximă calitate, o plăcere pentru simţuri, benefice pentru
şi ridurilor, precum şi la prevenirea îmbătrânirii, redistribuind
piele.
pigmentarea, care să permită eliminarea petelor.
Are nenumărate proprietăţi: curaţă epiderma în profunzime,
Instrucţiuni: aplică o cantitate mică, de trei ori în fiecare zi, cu bila
regenerează pielea, accelerează cicatrizarea şi dezinfectează
rece, în zona de tratat, printr-un mic masaj, până la absorbţia
(arsuri, plăgi sau mici tăieturi din zonele rase).
completă.
Este un mare regenerator celular, opreşte procesul de
îmbătrânire a pielii şi ajută la atacarea ridurilor şi petelor
premature.

ALOE LEAF ROSE MOSCHETA


For all skins //// For mature skins
Its pure Aloe from ecological crops on the Canary Island, //// Flower of the eternal youth
newly cut, goes from the field up to our factory where we
Rosa Mosqueta pure oil possesses a high place contained of
elaborate fresh product always under order with the aim the
oily essential acids, stimulates the reconstitution of the epidermal
final consumer enjoys an excellent quality item.
fabric, promotes the regeneration of the cells of the epidermis
The proportion of aloe is 99 %, the preserving one that we and its capacity of production of collagen and elastina. The
use is the vitamin E, we do not include pigments and the clinical use is known in treatment dermatological that need a
fragrances are of own production designed with essential oils rapid and effective regeneration.
and essences of maximum quality, a pleasure for the senses,
Its continued application helps in an effective way to attenuate
beneficial for the skin.
scars and wrinkles, as well as to anticipate the aging,
It has innumerable properties: cleans the epidermis in depth, redistributes the pigmentation, allowing the elimination of spots.
regenerates the skin, accelerates the cicatrisation and
Instructions: Apply a small quantity to three times each day, with
disinfects (burns, wounds or microcuts of the shaved zone).
cold ball in the zone to treat by means of a small massage up to
It is a great cellular regenerator, there stops the process its complete absorption.
of aging of the skin, which helps to attack the premature
wrinkles and spots.

1513.C TANGERINE // MANDARINE ORCHID // ORHIDEE 1534.C


1525.C MANGO // MANGO LOTUS // LOTUS 1529.C
1515.C PASSION FRUITS // FRUCTELE PASIUNII JASMINE // IASOMIE 1533.C
1526.C LEMON // LĂMÂIE ROSES // TRANDAFIRI 1528.C
1524.C WATERMELON // PEPENE ROŞU VIOLETS // VIOLETE 1530.C

9. APLICATOR ROLL-ON CU BILĂ RECE /// APLICADOR ROLL-ON CON BOLA FRIA APLICATOR ROLL-ON CU BILĂ RECE /// APLICADOR ROLL-ON CON BOLA FRIA .9
Ref. 1520C

MIGDALE DULCI
//// Pentru zone de inflamaţie
sau piele uscată
Este utilizat pentru a netezi toate tipurile de piele uscată
şi inclusiv pentru tenul mixt. Este un reparator şi un
Comandaă Acum! Order Now!!
emolient, ce ajută la eliminarea inflamaţiilor, calmează Realizează-ţi cumpărăturile comfortabil, de acasă, în 3 Realize your purchases comfortably
iritaţiile şi evită apariţia cutelor. paşi uşori: from house in 3 easy steps:
Instrucţiuni: aplică o cantitate mică pe zona inflamată
sau uscată, cu bila rece, printr-un mic masaj, până la 1. Alege produsele (Codul pro duselor trebuie să se 1. Choose your ítems (Items codes must match with
absorbţia completă.
potrivească, cu descrierea lor). their description)
2. Alege metoda de a comanda: 2. Chose your purchase method:

a) Sună-ne la 0734/312.618 a) Call us 0734/312.618


b) Trimite-ne un fax la 031/409.91.52 b) Send us a fax: 031/409.91.52
SWEETS ALMOND c) T
 rimite-ne un e-mail: c) S
 end us an e-mail:
//// For inflammation zones or dry skins clienti@lajabonerianet.ro clienti@lajabonerianet.ro
It is used to smooth all kinds of skin including dry and d) Cumpără online: www.lajabonerianet.ro d) Shop on line: www.lajabonerianet.ro
scaly skins. It is a conditioner and emollient, helps to
eliminate the inflammation, calms the irritations and helps
to avoid the appearance of strias. Nu uita să completezi urmatoarele date: Don’t forget to insert the following data:
Instructions: Apply a small quantity on the inflamed or Nume // Prenume // Telefon // Adresă de livrare Name // Surname // Telephone // Complete delivery
dry zone, with cold ball of a small massage up to its completă (foarte important este codul poştal). address (very important ZIP CODE)
complete absorption.
3. Alege metoda de plată 3. Select your payment form:

TRANSFER BANCAR* BANK TRANSFER*


1521.C ADARA STRAWBERRIES // CĂPŞUNI RAMBURS RAMBURS
1535.C ACHILLES CINNEMOM // SCORŢIŞOARĂ
1536.C A
 RICIA GINGER & WILD FLOWERS // * Dacă modalitatea de plată este transferul bancar, îţi trimitem * If your payment form its bank transfer, we send the items in 48
GINGER & FLORI SĂLBATICE produsele în 48 de ore de la confirmarea plăţii. hours after confirm your transfer
1537.C A
 CANTHA HAZELNUT & VANILLA //
ALUNE DE PĂDURE & VANILIE
Ai realizat cumpărăturile. În 48 de ore, vei avea produ- You have made your purchase. In 48 hours you will
sele la tine acasă!!! have your items at home!!!!

Dacă vrei să trimiţi un cadou altei persoane, nu uita, te If you want to send a gift to another person, don’t forget
rog, să completezi datele personale ale prietenei/lui. add your friend personal data.

Dacă ai nevoie de ajutor, sună-ne If you need help, call us 0734/312.618


la 0734/312.618 şi te vom ajuta, cu and we help you easily.
siguranţă.

9. APLICATOR ROLL-ON CU BILĂ RECE /// APLICADOR ROLL-ON CON BOLA FRIA
www.lajabonerianet.ro
Importator exclusiv şi distribuitor în România
S.C. SMG S.R.L.