Sunteți pe pagina 1din 172

poeme n mi bemol major Ilinca Bernea

TEXT

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 1 din 172 Inapoi

LiterNet archives equivalences 2002

Intregul ecran Inchide

Ie sire

present edition: Adrian Rezus (ed.) c c c c c c 2002 2002 2002 2002 2002 2002 Ilinca Mihaela Dobrescu (Bucharest) [text] Editura LiterNet (Bucharest) [isbn 973-85739-6-3] linescu (Bucharest) [cover Gr Andana Ca adina muzelor ] Daniel Chiribes (Bucharest) & the author [graphics] Razvan Penescu (Bucharest) [issue editor] A quivalences [pdfL e TEX pdf/screen]

LiterNet

Pagina de titlu

This electronic edition is a non-prot publication Tha `n The `nh] & produced by pdfTEX14.h [ c 2001 Ha A created by L TEX 2 with hyperref & pdf/screen
A A L TEX 2 c 19932001 the L TEX3 project team et al. hyperref c 19952001 Sebastian Rahtz pdf/screen c 2001 Adrian Rezus [based on pdfscreen] pdfscreen c 19992001 C. V. Radhakrishnan

Pagina 2 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

typeset by romanianTEX c 19942001 Adrian Rezus printed in the netherlands July 22, 2002

Ie sire

equivalences

LiterNet

Pagina de titlu

Ilinca Bernea Poeme n mi bemol major 2002

Pagina 3 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 4 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 5 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 6 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

M a stile adev arului

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 7 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Inmorm antarea
In ce v ag aun a ad anc a la r ad acina c arui copac m a vor ngropa Sub aripa cui m a vor ascunde cuvintele Unde m a vor purta pe umeri ca pe un mort al nim anui Cu mersul lor de cioclu u sor nclinat ntr-o parte Dans and l as and urme n noroiul c aldut al viet ii mele R amas a nesemnat a. . . LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 8 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Poemele pe care mi le spune v antul


M a proptisem n geam si ascultam cum mb atr anesc Afar a prim avara trecea cu regimentul ei de cavalerie Vestind din goarne un fragment de nchipuire Desigur c and va suna ceasul acela f ar a limbi Am s a u gata ambalat a parfumat a La urma urmelor viat a dureaz a at ata c at s a pot i muri de bun avoie (m a nfruptam din delicatesele paradoxului) Dar uneori mi se f acea o fric a. . . Inc a mi b atea inima n ritm de tango Inc a mai a steptam s a-mi bat a prim avara la u s a Lumea si f acea de cap n alt a parte De fapt muream put in c ate put in. . . Seara mi lingeam r anile pe care singur a mi le-am f acut cu m ana altora Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 9 din 172 Inapoi Intregul ecran

Ie sire

Imi contemplam singur atatea pe care mi-au ales-o alt ii cu m ana mea Mi se ncol acea de g at si improvizam mpreun a pa si de dans nupt ial Intr-un petec de cer ntr-o verighet a desperecheat a Pe c and tot i ceilalt i d ant uiau frenetic n cercurile lor de foc Apoi m a pr abu seam cu brat ele ridicate c atre Steaua Polar a si alte himere pierdute M a pomeneam scormonind cu un bet i sor de argint prin soba nghet at a Scoteam la iveal a aproape f ar a stire relicvele melancoliei In golul clipei se c ascau f ant ani Lumea si desf a sura al aturi activitatea ei de z an a rea M a cople sea o febr a de-a dreptul ritualic a Lu and cina cu singur atatea si gudur andu-m a de ea Ca de-o mplinire pe care n-am apucat s-o doresc Mu sc nd cu poft a amar a dintr-un colt de p aine galben a sau vinet ie. . .

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 10 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Un manuscris g asit sub ghet uri


Acela care se mbr a ti sa cu p am antul si sur adea pietrelor p an a la disperare Acela care scormonea n noapte dup a amprentele focului n timp ce marile ninsori se pr abu seau peste el Acela trebuia s a e fericit Undeva de cealalt a parte a soarelui scheletul z arilor se sf ar ama C ateva voci (poate de leb ad a) se auzeau apoi se ngropau sub ecouri Acolo, la limita dep art arii, o m an a-i f acea semne, disp area Apele lini stii nghet au Dintr-un alt turt ure, cenu siu, picurau clipele ntunecate Dar el continua s a sur ad a cutremurat de vedenii El continua s a e fericit LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 11 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Lumina pl angea n zdrent e pe la port ile altora Pe c and el scria ntr-un ziar de noapte: mi-e dor de tot ce nu exist a C ateva p as ari i duceau n plisc alinarea promis a Cerul se surpa si c adea peste ele peste El Care trebuia cu tot dinadinsul s a e fericit. . .

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 12 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Balada unui c aine mort


poem scris n memoria celui care a fost leu si a tronat ani de zile n stat ia Aliorului de troleu (1996) Exist a oameni care se r astignesc singuri exist a p as ari sinuciga se exist a iubiri cu care ndr agostit ii si taie venele Pe undeva pe-aproape e un c aine mort pe care nu-l ngroap a nimeni st a ghemuit n strana ierbii, n p antecul toamnei pesemne doarme dus, dar i e foame stiu sigur. . . Il v ad h al aduind prin tunelele somnului meu pribeag si h amesit cu a schii de s ange pe bot Ne nt alnim n catacombele visului si ne privim lung n ochi mi d a t arcoale tiptil, la nceput m a nconjoar a de trei ori din blan a i curg umbre si cenu s a Pagina 13 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

mi face semne ntr-o limb a pe care doar n somn o nt eleg In Rocada asta s al a sluiesc ecouri Imi sf ar aie oasele cu sub nt eles Exist a p as ari sinuciga se Exist a ori care se olesc de ur a Cum m a trezesc vorbesc cu gunoierii s a-l ngroape m a duc n oglind a s a aprind lum an ari l priveghez pe leu de departe ca pe un frate geam an pierdut Lumina se tope ste si m a ntreb cine mai sunt co sciugul viu al unui c aine mort mi r aspunde ecoul mi se taie picioarele de fric a Pagina 14 din 172 acop ar oglinda c-o c arp a si-o ngrop ad anc n p am ant m a duc p an a la colt ul str azii s a veric leu e tot acolo numai eu l v ad St a ghemuit n p antecul toamnei si latr a f ar a sunet e acoperit tot cu frunze e foarte greu de recunoscut m a g andesc: poate c a nici m acar nu e el n ecare zi o alt c aine nici mort ii nu sunt ntodeauna aceia si... Inapoi Intregul ecran Inchide

LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Nu ndr azneam s a-l ating nici n somn leu m a xa tragic m ar aind: nu-t i e fric a. . . S i m a trezeam icnind nsp aim antat a m a scuturam de cenu s a ie seam fugind n strad a la nt alnire leu m a a stepta la colt ntotdeauna t acut Numai p am antul scheuna sub el Exist a p as ari sinuciga se Exist a iubiri cu care ndr agostit ii si taie venele Exist a. . .

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 15 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

M a stile adev arului


M a stile adev arului ne mpietresc pe fet e Agoniz am n beciurile dragostei si revenim orbit i si descompu si ce mai conteaz a care-i adev arul, c at de frumo si eram c at de senini m a stile adev arului ne nvat a s a mint im s a ne arunc am n brat ele neantului Nimic nu ne poate salva din de sertul dorint ei suntem prizonierii destinului anonim nu timpul vindec a, noi lingem m ainile timpului Oric at de aproape am nu suntem niciodat a mpreun a dar nici ndeajuns de singuri nc at s a putem da de gustul uit arii ne pr ap adim t ar andu-ne prin beciurile dragostei dup a fantoma unui c antec dup a sur asul unui parfum Strivit i de amintirea viet ii ne nt amplate Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 16 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

M a stile adev arului se preschimb a-n himere Himerele devin una cu adev arul Un urlet dens ca o desc arcare electric a d a drumul lacrimilor s a inunde p am antul O lini ste ca de nceput de lume se a sterne n urma t acerilor noastre si nu mai r azbate prin ziduri dec at fream atul mut al melancoliei sc ancetul ei de copil p ar asit la r ascrucea dintre nebunie si moarte. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 17 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ritualul Dezghet ului


Incepea Ritualul Dezghet ului Amurgul si rostea liturghia prin ganguri Cerul se deplasa n Insulele Canare Snt ii alergau care-ncotro prin gr adinile publice Invadau piet ele, pl ajile, cafenelele Oferind la un pret spectaculos miracole de contraband a Era s arb atoarea dezghet ului, ave Socrate sprijinea un sezlong si sorbea limonad a Tutankhamon acorda interviuri cu o min a absent a Scutur and melancolic ni ste plete de catifea Luna al apta pruncii pe c and p arint ii se necau In mla stini de absint si de cafea Trubadurii c arpeau orizontul cu ve snicii efemere G angureau metazic laolalt a cu verbele: Suntem ntruchiparea perfect a a unui timp imperfect Era o Epoc a a Dezghet ului se mb als amau zilele, cartierele, gropile, g arile Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 18 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Cuvintele n a steau tunele aeriene Doar Anotimpul mumie pictat n ferestre sc ancea norat Simt ind vecin atatea z apezilor latente...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 19 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Stan a de piatr a
Senin atate dureroas a clipe care se prefac n clipe pietre care nasc iar a si pietre uturi care redevin omizi frunze care nu cad niciodat a, ci zboar a care-ncotro prin suetul copacului Nu m a mai pot ajunge din urm a sunt aruncat a undeva naintea mea ca o ghiulea si nc a undeva n urm a, fugind de mine n interiorul meu Am devenit stan a de piatr a ntr-un timp f ar a amprente. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 20 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Another dream
Julieta se dezbr aca n soapt a Se scufunda t acut a n mare Urmele pa silor ei isc alit i pe nisip comentau: Romeo s-a necat si el ns a n alt a poveste. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 21 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ne nt amplatele viet i
Aici printre butoaiele pline cu ap a de ploaie printre biserici de praf si tramvaie ne ducem ireala viat a de azi pe m aine ne-o zdruncin am de pe-un picior pe altul Undeva iubit ii no stri disp arut ii mort ii ne nt alnit ii no stri si duc ireala povar a ca pe-un lemn putred n spate ntre singur atatea de ieri si singur atatea de m aine m ar s aluiesc fantomele dorint ei Pagina 22 din 172 Aici ecare are soarele lui ecare are o droaie de r as arituri si apusuri n groapa de la cap atul cerului Aici printre claxoane si butelii printre iluzii si tramvaie a pl ans acum o mie de ani un copil si tot aici noi doi ne-am l asat nin si de z apada din al nou alea cer pe urm a te-a luat v ntul eu am plecat cu ultimul metrou Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Vremuri oarbe nfulec a oasele clipelor duse Va trebui s a mai murim o vreme s a mai dormim s a mai uit am ceva Va trebui s a ndur am un timp gustul de praf si de cenu s a Ceasul t arziu, claxoanele, noroiul si irealele voci neauzitele ve sti ne nt alnitele chipuri Ne nt amplatele viet i Urm arindu-ne la tot pasul.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 23 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Mi-e fric a de oglinzi


Privirile mele c al atoresc pe un drum care nu duce nic aieri C aut and disperate s a se ad aposteasc a sub pleoapele altcuiva Mi-e fric a de oglinzi Stau fat a-n fat a Cu un Dumnezeu pribeag si singur S i pl angem am andoi n gol De mila indiferent ei care ne macin a Suntem legat i am andoi cu aceea si iluzorie fr anghie S i ne ag a t am de-aceea si st anc a inexistent a. Pagina 24 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Dreptul la durere
Caldar amul avea reexii de prapur secret C a tiva mort i desenau semnul crucii Cu v arful inimii subt iat redevenit penel Str ang andu- si n pumni r am a sit ele vocii Veniser a mult i s a-i ridice S a-i chestioneze n leg atur a cu s angele Cu murd arirea str azii abia cur a tate Veniser a s a-i nchid a n locuri special amenajate L asat i-i acolo v a strig L asat i lumina c at mai la vedere Nu ne furat i si cel din urm a combustibil Dreptul vital la durere Dat i-ne mort ii s a-i mpodobim Cu frunzele dorint elor, cu toamna din astre S a-i trimitem la groap a mbarcat i La bordul viselor noastre. Pagina 25 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Un portret al tristet ii
Uneori se nt ampl a s a sculpt am In aluatul clipelor un contur Un portret al tristet ii Copia jalnic a a ngerilor Care ar trebuit s a m. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 26 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cenu sa
Mi se nmoaie genunchii cuvintele mi se ntunec a Apele amintirii se tulbur a, ux si reux ale singur at a tii O cas a n care ard de vii tot i oamenii care-au trecut prin mine Cenu s a de suet Cenu sa lacrimilor nepl anse Cenu sa somnului nedormit Cenu sa timpului neiubit Cenu sa zborului nezburat Cenu sa luminii din g and Cenu sa aducerii aminte... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 27 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 28 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Piatra erotic a

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 29 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Duhul Iernii
Se spune c a anotimpurile revin Se spune c a unele ceasuri merg n sens invers acelor de ceas S-a ntors la mine iarna care-a trecut Chiar si aceste cuvinte le-am mai rostit odat a Sub cearc anul serii n aerul tremurat Sau poate c a tu le-ai rostit sau poate mi s-a p arut Te simt cum aluneci lunatic si trist Prin ochii iernii ca un vis de var a Nu vreau s a mai aud cum trece timpul Vechile lacrimi s-au pref acut n icoane S i n puterea nopt ii ne desprindem de lucruri Incepem opera de restaurare Iarna si repet a ca o a snet a nfriguratul c antec S i acelea si ninsori nesf ar site cad ntre noi D a-mi stetoscopul s a aud ce muzic a mai mocne ste n tine... Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 30 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Sunetele se vars a n beznele n care se petrece mi scarea lent a a lumilor In noile l ampi e lumin a b atr an a Trece Duhovnicul cu un vraf de poeme n m an a Ne napoiaz a st arile pierdute, fostele partituri ale iubirii Clipele ndep artate se ntorc ca p as arile migratoare Prin puterea nopt ii ne retragem n podul palmelor S i-n sih astria tainei noastre ne juc am de-a nemuritorii Afar a oasele lumii troznesc si ng an a o muzic a de sart a O spaim a f ar a obiect clatin a zidurile Clatin a cerul Clatin a timpul Z arile, subrede, se pr abu sesc Dar n puterea nopt ii Duhul Iernii ne umple de c antece Exist a ceasuri care bat n amintire Str ange-m a tare n brat e cine stie c at a poveste ne-a mai r amas Cine stie ce v ant o s a ne despart a Ce criv a t o s a ne nghet e Ce stele se vor stinge n sfe snicele noastre Ce anotimp hain ne va jefui de c antece, de ninsori T ine-m a-n brat e, tine-m a-n vis LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 31 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

S a a stept am cumint i s a se opreasc a singur ceasul S a a stept am n podul palmelor, n chilia iubirii S a ne g aseasc a r as aritul de pe urm a Dormind cu capetele sprijinite de harp a. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 32 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Pustnicul
T i-am aruncat un trup str ain peste g anduri Ca s a nu umbli mbr acat a n strig atul meu Ca s a nu-mi recuno sti buzele dup a gustul cuvintelor De ce-ai uitat c a nu e sti trupul t au?... Eu stau aici pe mald arele astea de ntuneric S i nu mai stiu nimic de tine Poate-ai murit poate ai un iubit Poate v a mbr a ti sat i si-n loc de umbre v a p azesc doi ochi Sunt ochii mei, se mic soreaz a, cresc Voi mi c alcat i mereu privirea n picioare Iubita mea, eu am orbit demult Am si surzit si vocea mi-e secat a Stai singur a n mine si arzi ntunecat Iar eu m a simt mai viu ca niciodat a! Pagina 33 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Fenomen aleatoriu
C and ne-am n ascut eram foarte b atr ani Ni se scorojeau pleoapele si abia ne mai t aram oasele rebegite prin mla stini Tu b antuiai undeva pe continentul eclipsei Levitai orb si mut la mare n alt ime In palma ta erau precizate cu strictet e punctele cardinale ale trupului meu Nu te credea nici Dracu Eu ncercam s a-t i adulmec urma n aerul descompus de ploi P an a c and s-a nt amplat s a-mi sari n cale In chip de fenomen aleatoriu, m ar aind n tain a: fuck the world! De cealalt a parte a eclipsei fructele oprite ne c adeau la picioare S i le d adeam de poman a la ngeri Ne hr aneam doar cu r ad acinile Plantei Erotica LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 34 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ne l asam hipnotizat i de gustul lor verde si mov C and ni s-au deschis ochii era deja noapte Ceasurile tr ageau timpul la sort i Iar zborul devenise o ndeletnicire uzual a (aproape nici nu ne mai miram) LiterNet Las a-m a s a-t i cutreier scorburile, mi spuneai S i-t i r aspundeam: vreau s a m a ascund de tot n blana ta de pop and au adult S i s a ntineresc acolo...

Pagina de titlu

Pagina 35 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Fluturele de noapte
Sunt nopt i n care te ajung din urm a s arut arile mele proscrise Ni se lovesc suetele de trupuri si de marginile abrupte ale clipelor E prea mult zgomot n jur ca s a putem evada E prea put in a lumin a ca s a putem vedea unul prin altul Habar n-am ce-ar mai putea nsemna Absolutul E sti ultimul refugiu printre at atea spaime f ar a nume Iar eu nu mai sunt dec at mla stina n care se zbate n aluca dorint elor S i uturele de noapte care- si zdrobe ste aripile n singur atatea ta. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 36 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Baba-Oarba
Dintr-o prea mare ng aduint a mi permiteam s a practic arta idealului Levitam ceasuri n sir la suprafat a visului rivaliz and cu lumea ntr-un perfect paralelism Mi se p area (nu stiu de ce) c a v an atorul n-ar ndr azni s a m a mpu ste n zbor Aveam o cazemat a doar a mea n care mi s av ar seam exercit iile de recrut F ar a s a stiu precis c and va ncepe lupta (dac a nu cumva chiar a nceput) Repet m a ndeletniceam cu viciul de-a visa Cu-n singur ochi cu zece cu o mie Imi ignoram pe c at posibil atribut iile de mort n devenire De si b anuiam vecin atatea amenint atoare a unor legi cu mult mai stricte S i m a uitam spre cer norat a ca ntr-o nesf ar sit a pr apastie Erau momente chiar n care mi mirosea a pierzanie Atunci m a ntorceam pe p am ant Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 37 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Era la mod a jocul de-a Baba-Oarba m a nnebuneam dup a el Se f acea c a b ajb aiam cu g andul printre ispititoare ntunecimi In c autarea coastei din care m-am desprins Dar aici nimeni nu cunoa ste pe nimeni ne c aut am n ne stire si nu ne g asim Unii au izbutit chiar s a urce treptele resemn arii Imi amintesc de Magistratul Jim Trecea mpodobit cu muze, cu glezne subtile, cu coapse confuze Avea un bot de lup si un prol galant Adesea si scotea p arleala prin balcoane i-am spus: te rog, opre ste-te, te pot iubi atroce te pot iubi ne nfr anat, haotic, t i pot a sterne la picioare uimirea si blestemul din care m-am n ascut dar el m a ndep arta cu-n gest, e drept, nostalgic si trecea mai departe cu haita lui de himere Eu continuam s a caut s a alerg undeva n Nord Domni sorul Cortez zumz aia printre sc anduri hermetic LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 38 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

executa dansul piticului poetiz and atmosfera I-am strigat peste um ar: te-a s putea mirui c-o iubire nd arjit a ne-am putea stabili ntr-un climat fertil pe un t ar am confortabil aproape de soare am merge pe biciclet a mpin si de-o vraj a c al auzitoare cunosc o alimentar a unde se distribuie gratuit preparate culinare pentru ngeri Nu mult umesc, mi-a r aspuns, la ce bun at ata zarv a at ata risip a S i n timp ce vorbea se f acea tot mai mic, c at bobul de neghin a, c at rul de nisip... Intr-un t arziu m a nt alneam cu valetul de cup a Din fat a ne p andea o sumbr a perspectiv a nev azut a Inaintam unul spre altul cu pa si de lunatici damnat i Se auzea o chemare un c antec de cuc un tril de pas are v aduv a S angele nostru se nvolbura se r asp andea n toate m aruntaiele lumii Trecea prin rele de telegraf prin capilarele pietrelor In timp ce noi doi ne zv arcoleam n chinurile fericirii

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 39 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Aveam febr a prea mare, nu puteam suporta t i dau orice, l imploram printre frisoane, numai uit a-m a, pierde-m a, s arut a-m a cu buze de Iud a i g adele meu, toarn a-mi n g anduri otrav a jefuie ste-m a profaneaz a-m a arunc a-n mine cu z apezi murdare nv aluie-m a n miresme putrede n mbr a ti s ari ieftine si amare Dar el d adea la o parte perdeaua somnului meu mi se cuib area la picioare ca o s alb aticiune ingenu a m a dezmierda cu degete de scort i soar a m acar de-a s putut s a nu m a mai trezesc S i zorii m-alungau printre hiene In piat a public a, grotesc a si hilar a Acolo aveam tot timpul si tot dreptul S a pierd sau s a c a stig s a latru s a bolesc S a-mi reiau viciul de-a visa si jocul de-a Baba-Oarba Dup a care m a nnebunesc!

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 40 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Summer time blues


Ne ntoarcem iar sp a sit i n cercurile noastre de ninsoare Tr aim o zi pe an n rest ne savur am eclipsa Z ac and cu ochii plini de pleoape Cu ochii c si prin care se petrec metamorfozele neputint ei Citim n alfabetul orbilor de o mie de ori ap asat Inscript ia de la pragul pe care nu-l putem trece C at de banale sunt toate acestea c at de sterile c at de cuvinte Summer Time Blues S-a descoperit undeva o biciclet a ngropat a ntr-un co sciug de ap a Viat a e uneori mai liric a dec at nchipuirea LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 41 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cunosc un om de care e ndr agostit a luna In ecare noapte l v ad hoin arind pe urmele umbrei-corabie Acolo, pe punte, si utur a sur asul nl acrimat Mama copil, femeia ghitar a, sora iubit a Cu suetul nc arunt it de-at ata a steptare ...Summer time blues... Pedal am, pedal am pe biciclete de piatr a Poate c a ntr-o zi sau ntr-o noapte Se va g asi si pentru noi un continent Din p am ant si iarb a verde, Verde ca palmele noastre ar amii de incurabili lunatici Ce p acat ca suntem at at de frumo si cu str aveziile noastre t ample S i ne mpiedic am mereu de umbre Fotograi cu z ambete de cear a cu ochi ntredeschi si din care izbucnesc privirile ncremenite Ca si cum o secund a mai t arziu ar exploda o bomb a ar ncepe sf ar situl Ritualul c aderii Summer time blues

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 42 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Repetabilul ve snicul ieri, preludiul visului care ne-a pl asmuit Suntem dou a f a sii de m atase rupte din aceea si c ama s a Dormit am n p antecul unor legi de care n-avem habar Imi spui cu-n soi de misticism: e bine... S i pletele-t i miros a suet p arjolit de lun a Summer time blues Apoi t acerea cade ca o cortin a ca o palm a grea Se-aud vorbele v antului s as aitul de sarpe al timpului Ne-nchidem iar n cercurile noastre de ninsoare Pe c and ntr-o vitrin a goal a cu care ne-am certat Un arlechin b atr an vinde o biciclet a model vechi S i-n scorbura de l ang a mal Un pian f ar a clape ng an a dement Summer-time-blues, summertime blues, summertimeblues...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 43 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Winter night blues


Peret ii l acrimau mbr a ti s andu-m a era devreme nc a si se f acuse noapte timpul dansa sp arg and oglinzile sur asul t au se ndep arta r asuarea ta st arnea v antul Mi-e frig, t i spuneam, Vreau s a cobor sub pielea ta s a m a nc alzesc Imi r aspundeai ceva nedeslu sit b atea din tine nspre lume v antul Era n miezul zilei si se f acuse noapte Te retr ageai s a improvizezi somnul It i strigam ca s a acop ar vocea v antului: Nu adormi, vreau s a-t i mai spun ceva un vers n care nc a mai p alp aie lumina mi-e frig si nu mai v ad nu mai aud somnul e mai puternic dec at mine te va t ar a cu el spre-o alt a noapte adu-t i m acar aminte ce fric a ti-e de moarte LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 44 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

o s a te ning a somnul o s a te ngroape ncet nu adormi prive ste-m a! Dansez pentru ultima oar a cu timpul Dac a adormi am s a dispar si eu s-au spart oglinzile nu mai stiu cine sunt mi-a r amas numai suetul trup tatuat cu numele t au Timpul ncremenea si se f acea din ce n ce mai frig Tu adormeai si te pierdeam n bezn a m a ghemuiam l ang a peret i si-i ascultam, f ar a s a vreau, cum pl ang... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 45 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Fum de tigar a
Am v azut un necunoscut privindu-m a cu ochii t ai Am cunoscut un copil cu degete de f an ca ale tale Am str ans n brat e o cochilie de scoic a n forma trupului t au Te-ai r asp andit peste tot ca un pumn de sare ntr-un pahar cu ap a Veghez uneori case cu obloanele trase S i te ghicesc n auntrul lor Inv aluit n fum de tigar a R asr andu-t i degetele de f an Peste trupul unei necunoscute... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 46 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Incantat ie n vremea ploilor


Se tin ploile de m an a una dup a alta ca un ecou It i d aruiesc ploaia mea s angele meu Plou a acum de jos n sus Plou a n anii no stri si apa i tulbur a Cuvintele rostite de tine mpietresc si eu le str ang ntre buze Ca s a t i pot s aruta vocea Port n deget inelul vocii tale, la glezne c atu sele pa silor t ai Imaginez numele t au n o mie de limbi T ii minte c and ne-am n ascut prima oar a? C ate ploi ne-au sc aldat de-atunci chipurile? Prin c ate trupuri ne-am atins suetele nvolburate Plou a n ap a plou a n somn Se tin ploile de m an a Una dup a alta ca un ecou... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 47 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cine
Cine ar putea s a str apung a crusta asta de piatr a Cine ar putea s a te opreasc a s a te rostogole sti odat a cu ea printre dezmierd ari f ar a nume Cine ar putea s a-t i curet e umbrele de pe fat a, umbrele de pe trup care te rup din tine si te arunc a departe printre dezmierd ari surde si oarbe si mute Cine ar putea s a-t i arate c a e sti mai mult dec at o umbr a c az and pe p am antul dorint ei mai mult dec at o umbr a cresc and din p am antul dorint ei mai mult dec at umbra nostalgic a a unei cruste de piatr a Cine ar putea s a te fac a s a crezi In p alp airea aceea disperat a A ac arii de dincolo de umbre? LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 48 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Bl andet ea pa silor t ai
Vis am zgomotos tr aim pe soptite At at de singuri de parc a am mpreun a At at de mpreun a de parc a am singuri Tu m a iube sti nu am dreptul s a mor Iubitul meu inexplicabil E de-ajuns s a fac un singur pas n afara ta si sub el se surp a pr apastia Suntem dou a c antece rostogolite de acela si tip at p an a la limita t acerii mi-e team a s a r am an treaz a c and tu deja ai adormit M a ngrop n p am antul peste care a trecut bl andet ea pa silor t ai Se nt elege c a tr aim ad apostit i unul ntr-altul de o eternitate si mai bine locuie sti cu mine n odaia n care s-ar zice c a stau singur a mi pui ori n p ar c and copacii se scutur a Pagina 49 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

t acerea noastr a bate ca o inim a n miezul at ator cuvinte c arora nu le stim nt elesul... m a zbat n durerile na sterii tale continue umblu cu m ainile ntinse cer sind neputincioasei zile lumina palmelor tale LiterNet mi-e fric a a s vrea s a intru n tine ca s a m a ap ar de moarte mi amintesc nfrigurarea cu care m a c autai de-a lungul trupului meu si nu m a g aseai ceea ce facem noi nu e dragoste, ci muzic a... nu mi doresc ceasuri oprite n-am nevoie de i ai omului care s a calce pe mare nu cred dec at n r asuarea ta ritmat a. Vie. singura minune dorit a printre at atea altele posibile Va trebui s a-t i l arge sti od aile inimii ca s a-mi ncap a umbra... Ca un bolnav cu febr a a stept S a-mi pun pe frunte compresa cuvintelor tale Tu pot i m antui cu un sur as toat a nelini stea lumii Ne reg asim pe nec autate Ie sire

Pagina de titlu

Pagina 50 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ca doi copaci r ama si neatin si dup a ce p adurea a ars Eu Tu ca o plut a alunec and peste t amplele dureroase ale p am antului Trecem treji prin lumi somnambule Acest Tu care se preschimb a n Eu LiterNet Ce lini ste senzual a ne dezbrac a gurile de cuvinte... Duio sia danseaz a printre noi cu t alpile goale Dorul de mine h al aduie ste noaptea pe acoperi suri cu brat ele ntinse Dorul de mine, at at de copil si de geam an cu dorul de tine Cite ste-mi chipul n pietre si a steapt a-m a acolo unde Nu e niciodat a devreme niciodat a t arziu Acolo unde se petrece taina noastr a cea de toate zilele

Pagina de titlu

Pagina 51 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Clepsidra lumii
Lumina ne vedea pentru nt aia dat a la fat a Ne dezbr acam de trupuri si ne r acoream suetele n apele repezi ale amurgului R am aneam singuri n clepsidra lumii Ca dou a gr amezi de nisip alunec and una ntr-alta LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 52 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Acolo unde se pr abu sesc zidurile


Va veni o vreme c and vom sta fat a n fat a M ainile tale vor dezmierda dorul meu c arunt Sur asul tau mi va t am adui g andul p ar aginit si bolnav Va veni o vreme c and pr apastia f ar a maluri, necunoscutul si pustiul dintre noi Se vor risipi n cenu sa co smarului anonim Va veni o clip a f ar a sf ar sit c and lacrimile tale mi vor ast amp ara setea C and pletele tale nduio sate mi vor acoperi cu pudoare Suetul tuns chilug. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 53 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Rug a f ar a har
In ochii t ai se oglindea p am antul Iube ste-m a o secund a Intinde m ana la cer si cer- se ste-m a D a-mi viat a Las a-m a s a te dor S i s a dispar Ca un prunc care moare la na stere Pagina 54 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

T ara oglinzilor str ambe


In noapte asta de iarn a m a voi spovedi cuvintelor mele Eram Alice si Marele Iepure Alb si tr aiam ntr-o lume pe dos Intr-o tar a a oglinzilor str ambe n care toate imaginile erau n acela si timp adev arate si iluzorii Contorsionate, hilare si uneori chiar oribile Marele Iepure Alb m a urm area cu privirea de la fereastra nc aperii cu nume ciudat n care n-aveam voie s a intru Imi ie sea n nt ampinare Apoi dansam dup a regula jocului El conducea Eu m a l asam condus a Eu auzeam o muzic a halucinant a ce m a f acea s a trop ai S a m a nv art bezmetic Impiedic andu-m a lovindu-m a c az and LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 55 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

In timp ce el se balansa decent n ritmul unei alte muzici Care nu era at at de tragic a nc at s a-l fac a ridicol St ateam lipit i unul de altul dar l vedeam si-l auzeam ca de pe alt a lume El mi f acea semne de pe insula lui Eu alergam spre el de pe insula noastr a Atingerile lui mi l asau urme dureroase pe piele Imi lipeam t amplele de pieptul lui si-l ascultam cum respir a R asuarea lui era un miracol care ar putut oric and disp area Incercam s a schimb regula jocului Ii propuneam un t arg: Hai s a ne desp art im ca si cum nu ne-am nt alnit niciodat a Hai s a ne nt alnim ca si cum nu ne-am desp art it niciodat a Ca si cum n-am fost Marele Iepure Alb si Alice n tara oglinzilor paralele In care se r asfr ange mereu acela si prol al singur at a tii Dansam pe s arm a ghimpat a deasupra pr apastiei Ie sire Pagina de titlu

LiterNet

Pagina 56 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Pe c and insula noastr a se scufunda n mocirla fantasm a Lacrimile mele amnezice, ndr agostite, nsetate Se rezemau de um arul lui singur si alb ca o cas a pustie Prin lacrimile lui c al atoreau cor abii M a dezmierda cu ierburi si urzici Apoi se ndep arta cu gesturi oarecum livre sti Corbii i vesteau plecarea din tr ambit e Scot a nd un cronc anit sinistru pe care l repetam si eu Ca pe un lait-motiv n plin a criz a de identitate Eram Alice si Marele Iepure Alb In tara minunilor imposibile. Pagina 57 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Casa din deal


St ateam pe-o sc andur a la malul timpului a steptam s a se petreac a o mare iubire s a apar a o cas a un deal M a ridicam s a lustruiesc peret ii lumii ca s a-t i dau de urm a Tu ns a r at aceai de celalat a parte a timpului pe-o sc andur a pe-un mal nen ascut sau poate ngropat n beciul casei din deal. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 58 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

R agaz
Se ridicau din clipe aburi calzi Era n noi un nt eles f ar a pat a Ne iubeam simplu ca bun a-ziua Ne iubeam simplu ca noapte-bun a C ap atasem deodat a at ata putere Inc at am putut clinti lumea din loc Dar am r amas cumint i deoparte Intr-o del a ascultare a celor ce se nt ampl a n noi Ad ancit i ntr-un ve snic r agaz la ad apostul lacrimei oglind a LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 59 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Margine de sear a
Soarele ne c al auzea g andul c atre colinele tristet ii Int ampinam noaptea cu chibrituri aprinse Intunericul ne fugea sub picioare S i ce frumo si eram cu genunchii no stri ciobit i Cu frunt ile pline de nori si de praf Cu vocile de nisip cu z ambetele de sare Monologam cu ni ste ierburi, tu rosteai o incantat ie It i scuturam p arul de p as ari din c and n c and R as aritul ne surprindea ntotdeauna t ac and Iubindu-ne, l acrim and undeva la vedere Dac a am putea derula vara cu ncetinitorul... Timpul se rostogole ste n ritm de ghitar a A s vrea s a m a zide sti ca-ntr-un turn n marginea asta de sear a Ne-a steapt a nopt ile f ar a sf ar sit si zilele f ar a urmare Ne p ar ase ste vara LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 60 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

A venit ora c and se-neac a zeii C and se scufund a visele C and se opre ste muzica...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 61 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Acolo unde se topesc suetele


V antul morm aia prelung Soarele fredona un c antec trist Cerul bolborosea ceva n limba toamnei C adeau peste noi frunzele ca ni ste ochi mirat i Inima ncepuse s a-mi bat a ntr-o limb a str ain a Glasul mi somnola ntr-o cu sc a de ceat a Intr-un t arziu am ndr aznit s a vorbesc Doamne, cum mi ie seau cuvintele din gura ta! Pagina 62 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Celula r abd arii


E sti becul care arde cu disperare S i nu se mai stinge Umbra din umbr a Din celula r abd arii In care zac captiv a Terorizat a de ngeri... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 63 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Picnicul pe z apad a
Aveam un singur suet si-l ad aposteam Sub pleoapa nev azut a ce ne nvelea privirile una n alta S i ne rugam pe dou a voci mute care se auzeau p an a-n lun a La picnicul pe z apad a n dimineat a aceea la nceput de veac S i la sf ar sit de s apt am an a. Atunci acum vechile arme ngropate n ninsoare Visul de marmur a funerar a P as ari f ar a aripi propov aduind iubirea noastr a sinuciga s a Atunci acum, aceea si tres arire amar a Tunelul unui sur as prin care ne-am z arit S i palma de neant ce ne desparte Atunci acum aceea si voce joas a Acela si ochi de sticl a care ne face semn c and cerul se d a la o parte si ne arat a o colin a, o cas a Ireal de aproape, nesf ar sit de departe... Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 64 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Etcaetera
S angele nostru se vars a n oda bucuriei O p arere de r au, o p arere de bine Ne nt ar at a g andul c atre alte meleaguri C atre nopt ile S eherezadei S i ea purta la g at acela si colier din ori carnivore S i ea c ara n spate aceea si oglind a a spaimei S i ea se hr anea cu aceea si iubire nfrigurat a Dar nu-i nimic o s a treac a Ne-a steapt a marile a stept ari, marile nostalgii Nesf ar sitele drumuri Timpul f ar a durat a Etcaetera. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 65 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Num arul p as arilor


Ne desp art im n ecare secund a Niciodat a n-o s a ne mai mp art a sim din aceea si privire Din aceea si t acere P an a si p ainea tristet ii e pe sf ar site Cur and ne va foame de foamea din vis Dragul meu tine o pic atur a din s angele meu verde O lacrim a din p arul meu de foc Poate c a nu ochii ne dor poate ne doare lumina lor... Ai ap arut din senin si n senin te vei ntoarce Nu mi adulmeca urmele, eu am s a fug din mine Am s a plec undeva demult undeva acas a Nu m a c auta, nu te ntoarce napoi N-ai s a g ase sti n locul meu dec at piatra de pe umerii lui Sisif Probabil o s a ai o camer a a ta Pe care o s-o privesc cu ochii nchi si Ie sire Pagina 66 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Uneori se va nt ampla s a-t i lipe sti fruntea de geam S a ncepi s a numeri p as arile din copaci, Iar eu voi sta lipit a de um arul t au invizibil a mut a Num ar and n aceea si secund a alte p as ari din alt i copaci dar oricum vor ca si acelea si pentru c a niciodat a num arul p as arilor tale nu coincide cu num arul p as arilor mele Te voi urm ari peste tot, voi gura cu care te s arut a v antul C antecul de leb ad a al amurgurilor, M ana care t i ntinde n somn iarba arelor S a nu mi cer s a u l ang a tine Dec at atunci c and te preg ate sti pentru moarte.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 67 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Spitalul f ar a ferestre f ar a ie sire


Ora sul a amut it Toate str azile poart a amprenta unei nostalgii incurabile Cerul arunc a umbre tragice peste singur atatea caselor S i toate serile repet a ritualic Ceremonia nt alnirii noastre Ora sul s-a pref acut ntr-un spital uria s Cu z abrele la orizont f ar a ferestre f ar a ie sire Un spital n care zilnic se petrece Ceremonia desp art irii noastre Alunec am de pe o zi pe alta Orbec aind prin coridoare pline de var si cenu s a Str abatem de la un cap at la altul Spitalul asta f ar a ferestre f ar a ie sire Pip aim pustiul din inima clipelor care trec f ar a num ar Supu si tuturor aparent elor urii sau dragostei S i ngropat i de vii n amintire Acolo unde trupurile noastre str avezii Continu a s a ard a n ntunericul f ar a maluri LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 68 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Acolo unde trupurile noastre nl ant uite Concep piatra losofal a si celelalte mistere.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 69 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 70 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Agonii si fantasme

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 71 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Int alnirea
n memoria lui Gellu Naum N-am s a spun nim anui despre nt alnirile noastre din interiorul ferestrei Ieri era mai t arziu dec at azi Am t acut n cor ca s a ne auzim mai bine Am a steptat dimineat a cu pietre pe mas a si ploi n pahare Eu sus pe un munte, El si mai sus, pe o c ampie Spun andu-mi n cuvinte de iarb a: Zenobia e c alc aiul meu invulnerabil O s a vezi c a umbl a descult a pe acoperi suri nalte Numai ea stie numele si rostul ec aruia dintre noi dincolo de zbuciumul aparent elor Din auntrul ferestrei se aude o muzic a o voce se prelinge peste capetele noastre LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 72 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Luna- si ntoarce minutarul dinspre zori napoi nspre noapte Intunericul umbl a singur prin cas a, ne nchide fereastra Numai Zenobia stie s a disting a linia viet ii n toate jocurile astea f ar a noim a Pe care le juc am cu ochii nchi si sau deschi si e totuna Acum c and fachirii suprapopuleaz a planeta Ea stie s a tac a despre lucrurile cu adev arat importante Ne vom nt alni tot i la poalele anotimpului mam a Zenobia o s a ne stearg a ochii de cenu s a O s a ne recompun a tigvele din sunete Suetele nu putrezesc Pagina 73 din 172 Se f acea c a Gellu mi scria pe ziduri, pe ape, pe frunt ile necunoscut ilor din ferestre S a i cuminte dac a vrei s a r am ai treaz a! Voi cuminte, voi nfrunta lumea, n-am s a-i cad prizonier a N-am s a las pe nimeni s a-mi nchid a ochii cu co smaruri S a-mi astupe gura cu himere... Inapoi Intregul ecran Inchide

LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

N-am s a spun nim anui despre nt alnirile noastre din interiorul ferestrei N-am s a suu o vorb a despre copacul n lemnul c aruia ne sunt ncrustate adev aratele chipuri Despre zeitatea de ap a care ne hot ar a ste pa sii Ploaia m a urm area prin od ai ca un c aine am and O trans a necrut atoare mi arunca-n urechi ecoul t acerilor lui Il vedeam n ntuneric cu ar at atorul ncordat ar at andu-mi locul unde se termin a drumurile si unde ncep treptele acolo m a a stepta o cas a preg atit a anume pentru logodna mea cu-n mire necunoscut din care deocamdat a nu se vede dec at umbra... El si Zenobia l cunosc demult. Pagina 74 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Febra
Privit i-m a cum umblu prin coridoare f ar a ie sire Privit i-m a nconjurat a de ziduri transparente Adulmec and venirea anotimpului ireversibil Privit i-m a cum stau legat a fedele s n anticamera neantului P azit a de febr a ca de-un gardian narmat La cea mai mic a suare La cel mai mic gest de revolt a sau oboseal a Se deschide o trap a Spre teritoriul gol si nesf ar sit De unde v anturile oarbe m a p andesc h amesite E sucient s a adorm sau s a tac ceva mai strident E sucient s a ncetez s a visez S i s a cad prad a lini stii imaculate In care dispar R am a sit ele p am ante sti ale g andului V a spun, febra e un lucru nor ator E mai puternic a dec at spaima Nici m acar dragostea nu-i rezist a Febra tope ste durerea ntr-o lumin a f ar a priveli sti LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 75 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

In care nimic nu pare mai de dorit dec at moartea Poate c a nu m a credet i... Febra e nfrico s ator de senin a e ca o mla stin a ocrotitoare Nici m acar nu m a zbat nu regret Privit i-m a cum m a scufund n cel mai calm dintre visuri Privit i-m a cum pier n ntunericul alb si c aldut In timp ce Febra trage cortina In spatele meu nainte si pretutindeni...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 76 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Corrida
Sunt jum atate taur jum atate toreador Mii de m aini si cl atesc aplauzele n s angele meu Cu ori m arunte nervoase Iedera spaimei m a asalteaz a Eu stiu c a p n a la urm a O parte din mine o va strivi pe cealalt a Entuziasmul nu mai conteaz a. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 77 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Saltimbancii r abd arii


Era anotimpul c and se num arau cei r ama si Saltimbancii r abd arii Unul nfuleca z apad a ca s a- si ast ampere great a Altul sorbea dintr-un pahar t am aie amestecat a cu ere Un orb c auta nsetat o femeie f ant an a A steptau tot i s a vad a cum p am antul se schimb a la fat a Intr-un alt anotimp deraia marfarul ticsit cu sacii f ar a fund ai dorint elor C at de frumos mb atr aneau cei r ama si Cre stea iarb a pe ei i mbr a ti sau v anturile Cu r asuarea lor, saltimbancii r abd arii T ineau n picioare suetul subred si pribeag al lumii... Pagina 78 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Bufon de curte
Aveam pe-atunci o sut a nou azeci de ani si p arul p an a la cer Eram bufon de curte (mi-era ng aduit a nebunia) Rosteam vorbe pline de duh si de sare Cinam laolalt a cu m ar acinii si p ac atoasele ierburi Noaptea, fugeam din circ si m a duceam la ngeri M a luau cu ei treceam printr-o u s a f ar a ie sire C and reveneam acas a aduceam (ca dovad a a c al atoriei) C ate-un obiect de lemn sau de c arp a pe care-l proclamam ceresc Oamenii se-nchinau la vederea lui Ziceau c a nu se stie niciodat a de unde vine norocul Odat a le-am adus chiar un nger s a se obi snuiasc a Ce s-a mai bucurat, s aracu, c a-l iau cu mine si c a-l duc la circ Preg atisem un num ar senzat ional Urma s a ne d am am andoi n spectacol LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 79 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Dar eu eram bufon, mi-era ng aduit a nebunia El era doar un pr ap adit de nger L-au pus n cu sc a printre c aini L-au crezut sf a siat si mort Doar eu am v azut careta fantom a care a venit si l-a luat S i apa vie din ploapele c ainilor Doar eu am auzit n loc de l atrat noratul lor sc ancet... Eram bufon de curte pe atunci Repet aveam o sut a nou azeci de ani si iarba p an a la cer Dac a-mi permitet i am s a c ant ceva.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 80 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

In temnit ele amintirii


Ca un animal preistoric Ora sul Inghit ea nopt i cu soare si zile cu lun a Ora sul cu o mie de fet e turnate una peste alta Ins a nici una adev arat a Ora sul cu det inut ii lui de-o or a... de-o viat a Ca ni ste lum an ari aprinse si ncuiate pentru totdeauna In temnit ele amintirii. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 81 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Lect ia de jazz
O cafenea n nori un pian de m atase, lume bun a lume rea Sunete cioplite cu dalta La periferia melancoliei un om beat de c antece cl atin andu-se si c az and V antul lipind a se pe zidurile serii O balerin a dans and pe marginea unui pahar O batr an a m atur and resturile luminii Ferestre prin care nu se vede nimic, tunele ale muzicii ntortocheate Nici un absent la lect ia de jazz Jocuri mecanice la care se pierde, se c a stig a iubirea Ceasuri b at and n amintire O poart a deschis a n mijlocul c ampului Triburi de oameni f ar a chip S i iarba ridic andu-se la cer LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 82 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Nimic nu e mai put in absurd dec at visul C ateva umbre improviz and arpegiile serii In somn se c ant a numai jazz In culisele dep art arii un Domn trage la sort i lini stea de pe urm a. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 83 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Undeva n viscol
Undeva n viscol o fat a blond a si strig a pe nume bunica Desigur nu-i r aspunde nimeni Un c aine pe jum atate mort pe jum atate viu o urmeaz a M a ntind pe un pat de gheat a si fumez o tigar a de gheat a Trag storurile ca s a nu-i mai v ad Oricum mai devreme sau mai t arziu tot vor da buzna peste mine Poate c a atunci m a voi trezi din co smar In orice caz m arile somnului sunt ad anci Nu se vede nici un t arm la orizont S i e din ce n ce mai frig Singurul loc n care m a pot nc alzi E punctul acela din inima mea Pe care soarele l-a ncins tot ar at andu-l cu degetul... Pagina 84 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Oasele de piatr a
De si nzestrat a c-o ditamai blan a de tigru P a seam timid, cu umilint a chiar Aveam de isp a sit un ritual-sentint a sau cine stie Oricum e cert c a la vederea noastr a p am antul se nsenina Cerul si deschidea z avoarele, am putut s a trecem dincolo Dar mai erau oasele astea de piatr a Oasele noastre n form a de cruce Mai era somnul ca un foc mocnit Care ne mistuia lent Inc a mai radiam de si num ar atoarea invers a ncepuse T acerea ne izb avea de pudoarea cuvintelor Cur and avea s a vin a Ingerul cu coasa Urma s a m a scufund n blana mea de tigru Apoi nu mai stiu. Cam at at. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 85 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

udu
Tr aiam n rea unor legi pe care nu le nt elegeam M a l asam respirat a de enormi pl am ani nev azut i Imi pl acea s a m a mi sc n virtutea unor sentint e de care n-aveam habar Iarna m a trezeam foarte devreme vara adormeam foarte t arziu... Nu prea mi vine s a trec prin port ile amintirii Dar se nt ampl a tot mai des s a mi se-a seze clipe vechi pe um ar Ca ni ste corbi senili si obosit i S a-mi sar a oglinda n fat a si s a-mi arate Chipuri de bolnavi incurabili Ingerul meu sc ance ste prin str aini l-am trimis la cer sit Seam an a cu un b aiat de z apad a l cheam a udu Pe mine nu mai stiu cum m a cheam a De ecare dat a am alt nume Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 86 din 172 Inapoi

Ie sire

Odat a s-a nt amplat s a te confund cu udu Executai un dans fermec ator dar era doar o curs a Pe-atunci nu st ap aneam prea bine legile hazardului Ciuguleam f ar amituri doar din palmele tale Imi c autam un loc confortabil la cin a M a l af aiam n tihna serii Mi-aduc si acum aminte, dar nu ndr aznesc s a-mi amintesc prea tare Pe patul de spital lumina doare S angele lini stii curge ca un blestem Bat pasul pe loc drumul e ns a mereu altul Intotdeauna nev azut C andva strigam: dau un regat pentru un s arut si altele Acum mi vine s a zbier: habar n-avet i c ate izvoare mi hr anesc mie tristet ea S i ce sori uria si mi apun n spatele g andului In timp ce ndrug aceste lucruri total neverosimile Pe care altminteri nu dau doi bani...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 87 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

S angele casei
Ar trebui bandajat i cumva peret ii a stia t a sne ste s ange din cr ap aturi S ange cald s ange umed S ange cu gust de s ange S ange amestecat cu var Casa asta e r anit a casa asta s-a cutremurat si s-a pr abu sit pe din auntru O cas a moart a nu e ntotdeauna p ar asit a O cas a p ar asit a nu e ntotdeauna moart a Nu e nevoie de d ar am aturi ruinele se ascund n ziduri ca ridurile n piele Am r amas blocat a n auntru U sile au devenit totuna cu peret ii Am s a mor necat a n s angele casei. Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 88 din 172 Inapoi Intregul ecran

Ie sire

La podul cu r asete
R ad n soapt a printr-un ochi de trestie r ad cu ochii de gura mea schioap a m a leg de mine c-o fr anghie de r as ca s a nu m a pierd chiote grase, chiote oarbe, chiote de smoal a, chiote r aioase, chiote murdare r ad de fric a s a nu adorm r ad cu sughit uri n somn Cine e omul asta teap an nemi scat cu colt urile gurii ridicate cu obrajii m anjit i cu obrajii de var cine e omul asta f ar a fat a care r ade Un perete gol vizitat din c and n c and de r asete O minge alb a de tenis pe un zid la fel de alb R as amestecat cu p am ant si iarb a verde. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 89 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

C antec bolborosit sub voaluri de p am ant


Seara si f alf aie prin ora se steagul alb sau aproape alb Mi-au ncolt it pe limb a mu schi si alge Cuvintele lui mi cad la picioare Ca o uria s a pas are mpu scat a n zbor Ca un copil uria s mpu scat n p antecul mamei In scrumier a fumeg a ecouri Din viori cad sunete de smalt A apus si veioza a adormit si v antul Umbrele si scutur a polenul P aianjenii si tes p anza prin inimile verii S i nu mai sunt ferestre nici n vis... In camera obscur a pe podul f ar a amintiri In golul st arii f ar a anotimp Sub greutatea vremii incolore Mi-ar place s a-t i aud m acar t acerea A s da orice s a-t i mai contemplu lipsa LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 90 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Iubirea nu e pentru oameni N-a mai r amas din ea dec at un st arv ciudat Un morman de clipe mumicate R amase-n aer ca un nor de piatr a La ora asta obscur a si t arzie Iubitul f ar a chip bate la u s a Mi-aduce un buchet de uturi mort i. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 91 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Curtea interioar a
Era o gr adin a nconjurat a de ziduri Din loc n loc erau montate oglinzi Unul se certa cu p am ntul Altul se chinuia s a acopere ploaia c-o p anz a Eu deschideam o carte n care se-auzea cum bate v antul M a suiam pe-un pietroi si-mi d adeam toat a silint a s a zbor Alexandra sust ine c a nu e bine s a te sinucizi (era si ea acolo l ang a mine ntr-una din oglinzi). In scorburi p alp aia un foc mocnit fumul ie sea din ramuri p am antul fredona un c antec trist n nori b atea un clopot deasupra lucrurilor plutea un fel de abur era o lini ste curioas a ap as atoare se preg atea o nt alnire norat a un osp a t de noapte o nesf ar sit a ninsoare LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 92 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Acolo, n curtea interioar a, un v ant obsedant mi secera g andul o fat a c adea n genunchi si se ruga oglinzii Alexandra sust ine c a nu-i frumos s a mori M a spovedeam copacilor si ierbii un c aine mi-era martor mai era si n cer o oglind a cotropit a de umbre. . . LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 93 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 94 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Surori de cruce

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 95 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Sora z apad a
Imi isp a seam prizonieratul ntr-un castel de nisip A steptam oarecum absent a s a se nt ample un miracol S a vin a clipa nunt ii si s a nu mai treac a Iar el s a-mi ng ane un c antec de leag an A steptam sub dang atul Criv a tului Duminica de apoi prim avara promis a Intr-un t arziu adormeam ghemuit a l ang a sora z apad a Pagina 96 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Sora tristet e
Era o zi l aptoas a venit a din nord Cerul cobor ase dintr-un tablou Soarele apunea pentru ultima oar a P am antul tremura din toate ncheieturile Hibernam l ang a sora tristet e M a-ndr agostisem de-un copac stingher crescut n valea pl angerii S i luna r as area din t ampla noastr a ca o oare de colt . Pagina 97 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Sora umilint a
Umilint a plant a de ap a, f ant an a cu lav a Stea de gheat a, f aptur a uscat a, Culoare pl ans a, Nirvan a bombardat a Mi-e sti scris a pe umeri pe ochi pe cuvinte Umilint a, sora mea de cruce Imi amestec s angele cu ea S i totu si n-o iubesc deloc. Pagina 98 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Poem cules la c aderea serii ntr-o abstinent a aproape total a


lui Eugen Ionescu Cine stie pe unde prin ce alei r asturnate pe ce banc a de s arm a si reazem a el pr abu sirea Cine stie n numele cui r at ace ste si d a de poman a la p as ari Era o vreme c and simpla adiere a v antului l tr antea la p am ant Dar noi aveam r ad acinile bine npte si ne hr aneam pe rupte din st arvul lui luminos Acum desigur s-a ntors roata s arb atorim o Era Glaciar a foarte put ini ni-l mai amintim S i-n orice caz ca prin ceat a ca prin vis ca prin fum

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 99 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cine stie pe unde prin ce gropi selenare si poart a el barba prelung a si alb a Cine stie prin ce catacombe cere sti prin ale cui subterane I si toce ste mo sneagul pantoi cu toc Eu bun aoar a decupez din ziar un peisaj alegoric Ii dau de urm a si-l urm aresc p an a dincolo de cuvinte Acolo unde leviteaz a retras n banca lui cu teasta colc aind de vise S i sfor aind inconfundabil cu un profund sub nt eles Se nt ampl a uneori s a arunce o privire din miliardele lui de ochi Desigur a s putea s a intru n vorb a S a facem conversat ie s a fredon am pe dou a voci un mar s funebru Desigur a s putea s a-i duc pe tav a desertul nostru cel de toate nopt ile P ainea plin a de r ani iubirea at a n stare avansat a de putrefact ie Dar m a g andesc c a poate nu e el poate mi s-a p arut Cine stie pe unde pe port ile cui o trecut mo sneagul si s-a f acut nev azut... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 100 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

T acerea, ca o iubit a
T acerea, cea de pe urm a treapt a a singur at a tii Chemarea unui drum care nu duce nic aieri Convoaie de nori c al atorind sub p am ant T acerea, ca o ispit a a eternit a tii Undeva la jum atatea distant ei dintre eu si tu Barca t acerii v aslind c atre un t arm abandonat Focuri aprinse n noapte n semn de salut c atre stele T acerea absent a, tandret e stingher a Imbr a ti sare furat a pe dup a gratiile visului Dorint a, murmur, apropiere ndep artat a, Un chip f ar a contur O voce care se stinge n zare Un om t anjind dup a t acere T acerea ca o iubit a Cel mai tulbur ator poem Eu sunt tu e sti noi suntem. . . Ie sire Pagina 101 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

E de-ajuns s a schimb am un semn, o privire S i se isc a furtuna Amenint area lacrimilor otr avite G andul ne s angereaz a Ni se arat a neantul ca un pom l audat La marginea t acerii ne lu am r amas bun Inainte s a ne nt alnit vreodat a. . .

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 102 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Erezii

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 103 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Lost paradise
O s arb atoare stranie, singur at a ti care se atrag, se resping Gonesc una spre alta si nu se nt alnesc niciodat a Soarele e un copil n ascut n nchisoare Intre imposibilul clipei si visul interzis Un gardian ironic Neantul Odihna e un loc de parcare pe care scrie: rezervat Cuplul e o utopie Cerul nu li se-arat a dec at orbilor Alunec, aluneci Priviri retezate t aceri sp anzurate Prin r anile timpului se scurge tot s ngele lumii Undeva, plutind n inima lucrurilor Spectrul somnului, chem ator: S a adorm s a adormi Somnul e craniul paradisului pierdut Dou a singur at a ti fr ang and ntre degete o p aine de p am ant Imb at andu-se cu vinul uit arii Delirul supraviet uirii LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 104 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cuvinte de piatr a, cuvinte de sticl a, cuvinte de nisip, mi sc atoare Mi-e mil a. M a p ar asesc cuvintele O s arb atoare stranie un vis cu capul t aiat Adam n-a m ancat m ar, Adam s-a sinucis S i-a legat sarpele de g at. . . s-a sp anzurat! LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 105 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Tatuaj pe piept
La nceput a fost frica A s vrut s-o iau pe un alt drum mai put in abrupt Dar stiam c a nu am timp de pierdut C a moartea e acolo l ang a brat ul meu st ang si m a prive ste r az and Ii auzeam chiotele stridente, numai dragostea ar putut s a-i nchid a gura... M a aam desigur la una din r ascruci c and ai ap arut tu cu gluga pe fat a Imbr acat n c am a sile v antului M a c autai c-o lamp a de piatr a, cu ochii ntor si c atre gr adinile p ar asite Imi d adeam foc cuvintelor ca s a-t i pot lumina chipul Exista ntre noi o trap a care ducea la cer N-o vedeam dec at eu Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 106 din 172 Inapoi Intregul ecran

Ie sire

Infulecam unul din altul dorint e ne mplinite, ne sugeam s angele melancoliei Ar mai trebuit desigur ceva Un Dumnezeu pe care s a-l punem pe mas a... Dar nu aveam dec at un nger muribund Tatuat pe piept cu stigmatul tuturor spaimelor... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 107 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Epidemia credint ei
Era o nt alnire deosebit a tot i vorbeau deodat a nimeni nu asculta pe nimeni eu venisem cu calul de lemn, i curgea argint din copit a necheza cu sub nt eles Unul, chiar l ang a mine imita glasul ploii Altul rostea ni ste cuvinte m aret e (cred c a vorbea dup a ureche) spunea c a lumina e plin a de suete c a mort ii dup a ce nvie se duc cu tot ii n soare au ajuns si acolo mesagerii civilizat iei au construit ora se, avioane, computere, centrale frigorice mie una mi se p areau teribil de triste aceste ve sti mbucur atoare LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 108 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

tot nu ne-aude nimeni, tot suntem orbi si singuri ne am agim cu ziduri ngropate, cu animale disp arute, cu lumina ora selor nev azute calului meu de lemn i curgea argint din copit a... Venise si un Domn care se credea mort si f acuse un loc ntre geam si perdea st atea acolo ca-n racl a probabil sc ancea sau visa din c and n c and l auzeam c ant and mai era unul care se credea pas are se c a t arase pe acoperi s si ne amenint a c a si d a drumul de sus dac a nu-l credem se face nev azut si nu se mai ntoarce iar noi, tulburat i de v antul desp art irii si de presentimente obscure ncepeam s a-l credem: ce pene str alucitoare au aripile tale, i spuneam binecuv antat a e pas area care a clocit oul din care te-ai ivit... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 109 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Mai venise si un ins mbr acat n frunze, vorbea cu un toiag aiura printre copaci invizibili se ducea n p adurea t aiat a intra n coliba care arsese apoi se culca n iarba care nu mai era vorbea cu p am antul care murise cu cerul care nu se mai vedea...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 110 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Fata Morgana
Ia loc, domnule, s a ne s arb atorim nimicul pe ndelete S a ciocnim cupele de nisip In s an atatea pustiului Ce z apu seal ae S i ce orbite goale ai... Te nsot esc c aini orbi si p as ari moarte Facem schimb de spaime, de neputint e It i dau vina mea, mi dai chinul t au Ne-amestec am s angele, g andul Te acop ar cu frunze, te dezmierd cu p am ant Tu m a jupoi de vise cu cut itul Imi storci lacrimile ntr-un pahar pe care-l dai pe g at pe ner asuate Imi pui la g at un colier din plante carnivore T acem ca doi vulcani care nu ndr aznesc s a erup a Isteria mocne ste n trupul dorint elor noastre LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 111 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

In cele din urm a se deschid u sile singure Intr a o Fata Morgana te invit a la dans...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 112 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Febra uit arii


Incercam singur atatea cu degetul apele ei erau nghet ate puneam punctul pe i, vedeam limpede c a totul e imposibil irepetabil ireversibil erau seri n care m a ngropam la r ad acina lacrimei, doar doar s a-mi amintesc mireasma gustul acelui c antec pierdut desigur uitarea sp alase urmele ntunecase chipurile gonise vocile acoperise p an a si umbra aripilor pe care nu le-am avut niciodat a. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 113 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Sub Ochii Orbi ai M aritului Far


Ne-am pierdut nceputurile ntr-o lumin a tot mai tenebroas a Ne-am p ar asit r ad acinile ntr-un p am ant care mai nou s-a mutat la cer S i-alunec am despuiat i prin noaptea f ar a ie sire Cu lanternele aprinse ne c aut am si nu ne g asim de si ne c alc am pe picioare Oglinzile mb atr anesc n lipsa noastr a Doar Int amplarea nu se mai nt ampl a Ne ag a t am unii de alt ii ca necat ii de nisipuri P ac atuim la unison n-avem ce face Intre patru peret i viat a ve snic a seam an a a blestem Prim avara se a sterne peste noi ca o molim a ca un hohot de r as (Iubirea ar trebui s a vin a de sus) Cocolo sim n pumni un bulg are de aer S i arunc am cu ferestre unii n alt ii Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 114 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ne ciugulim din palmele roase de molii s amburii fructelor oprite Cu toate astea nu putem opri c aderea fructelor Implor am la poalele nopt ii c ateva clipe de zi In timp ce sub marile bolt i de mesteceni Indr agostit ii nfulec a unul din altul Cuprin si de un canibalism prim av aratic Tristet i miraculoase si zile f ar a cap at Pe c and noi, undeva la Polul Opus Practic am ritualul supraviet uirii Sub ochii orbi ai M aritului Far Fredon and n ne stire un jalnic refren: Iubirea ar trebui s a vin a de sus... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 115 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Fie-le v azduhul u sor!


Veneau zilnic ngerii s a str ang a gunoiul S a ne curet e de uri si regrete Coborau ngerii cu aripi de morn a Imbr acat i n alb La capul paturilor noastre de spital S i ne f aceau inject ii 90% iluzie 10% pl aceri Servite ` a la carte Ne d adeau s a nghit im cuvinte ntregi Ni la b agau pe g at cu fort a Cuvinte molipsitoare oarecum cunoscute Printre care nume de snt i Nume de pove sti nume de droguri... In cele din urm a aceia si ngeri se gr abeau S a rosteasc a formulele ie sirii din somn. Ca nu cumva s a adoarm a naintea noastr a C aci dac a ar dup a noi nu ne-am mai trezi niciodat a Iar ei, s armanii ngeri ar soma Sau ar cer si La u sile ospiciului LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 116 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

S i vai de capul lor de ngeri C aci nu le-ar v azduhul Chiar at at de u sor Pe c at ne e nou a n somn T ar ana de u soar a! LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 117 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Poeme sinuciga se
M a las t ar at a de disperare ntr-un loc n care nu mai exist a nici prezent nici viitor, ci doar o zbatere nesf ar sit a O int a se neac a n mine cineva se t anguie si tip a Sunt copilul orfan al soarelui r at acind n bezn a undeva ntre cer si p am ant Imi privesc moartea n ochi si o g asesc nc ant atoare A s vrea s a m a ad apostesc n brat ele ei s a m a ocroteasc a Nu mai stiu cine sunt si ce vreau de fapt de la mine Inot o vreme printre cuvinte P an a m a nec n lumina lor f ar a maluri Ce singur atate s a nu mai stii cine e sti si s a continui s a i... Din z apada somnului cad stele si m a trezesc sub cea mai trist a dintre ele Plutesc pe-o sc andur a ntr-un ocean de nebunie. Numai de n-ar ncepe furtuna Am fost Ofelia si am aat ce gust are carnea f ag aduint ei Ce d ar a las a pe p am ant brat ul s anger and al dorint ei Ie sire LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 118 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

La cap atul alerg arii n genunchi M a a sez pe-o sc andur a la malul timpului si rumeg amintiri Imi clocesc oul de aur al trecutului Din care-ar vrea s a zboare o pas are de scrum... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 119 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Copilul cu capul de piatr a


Copilul cu capul de piatr a Cioc anea n zid spun and tuturor: zidul asta e o poart a Odat a si odat a tot o s a se deschid a Zidul a sta face pe zidul Dar eu v ad clant a si z avorul Eu stiu ce se-ascunde n zid Numai pietrele stiu ce se ascunde n piatr a Zeul pietrelor a fost milostiv Nu ne-a ncredint at cuv antul Pietrele nu vorbesc Comunic a doar telepatic Copilul cu capul de piatr a B atea n zid ritmat si r abd ator Ca-ntr-o tob a Prin care sunetul r asuna n auntru Tot a stept and s a se deschid a zidul Pe care i l-a scos n cale Dumnezeul lui mut. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 120 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Adulter
Nu te puteam atinge nu te putem avea Ca-ntr-un morm ant erai zidit de viu n inima mea Chemam la mine seara m a dezbr acam n soapt a S i n absent a ta f aceam dragoste cu amurgul... LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 121 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Recviem
Ne ndop am cu minciuni ca s a putem supraviet ui iubirilor noastre ne mplinite Viat a e exact a sa cum nu trebuie s a e viat a At ata sperant a si nelini ste se mistuie n noi p an a se prefac ntr-un pumn de cenu s a Lumea o o sal a de a steptare n care singura realitate suportabil a e irealitatea La ce bun s a visez sprijinindu-te de un morman de gunoi ndop andu-te cu el p an a nu-l mai vezi p an a nu-i mai percepi duhoarea p an a t i paralizeaz a simt urile ca s a pot i visa mai bine?! Dorint ele ni se ng n suete Ca ni ste plante carnivore LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 122 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ne destr am am n miresmele lor inumane nedrept de frumoase m acar de-am putea muri odat a cu iubirile noastre visul si bate joc de noi, ne ntinde capcane ni se arat a n amintire ca o fantom a a fericirii nostalgiile ne h art uiesc cad n rafale ca o ploaie rece de toamn a peste inimile noastre devastate Atunci se adun a undeva ntr-un punct al int ei O lacrim a uria s a pe care n-o putem pl ange S i dac a am pl ange-o s-ar preface n noroi S i-am lua-o de la cap at ncredint andu-ne altui vis Invelit i ntr-un morman de gunoi ca-ntr-o p atur a cald a.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 123 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Labirintul
M-am pomenit deodat a n plin aeroport un fel de hal a cu peret i de sticl a c a tiva cunoscut i mi sunau prin obscuritatea amiezii se holbau ncrunt and din sp ancene nu m a recuno steau pesemne se fereau de mine, mi ascundeau ceva... Cum de nu nt eleget i ntotdeauna e mai u sor de suportat un adev ar insuportabil de de de cu ce-mi r anjit i n nas cu pliscurile voastre cenu sii ce v a tot hlizit i si m a aplaudat i din coate ce jucat i biliard cu pupilele mele zilele mele LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 124 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

orbilor, fredonam c at se poate de muzical trebuie s a prind avionul facet i-mi loc s a trec prin peret ii a stia de sticl a e ultimul zbor, e ultima curs a! ei ns a mi tineau calea cu r asuarea lor malec a m a r at aceam n privirea lor labirintic a stewardesa f acea apelul zicea ceva de-o decolare c atre planeta inocent ei cei nominalizat i si alegeau veacul si soarta, erau bine orientat i prin peret ii de sticl a se z amisleau culori ireal de frumoase Eu nu stiam ncotro s a m a ndrept m a cople sea sudoarea singur at a tii Pagina 125 din 172 de fapt toate acestea se petreceau n somn (numai eu nu stiam) plecau si cunoscut ii mei n c ard cu tot i ceilalt i urcau pe-o scar a rulant a p an a la Disparit ie Erai si tu printre ei, aveai pielea senin a mai tine-m a o vreme n gheara ta sau cel put in ia-m a cu tine voi centura ta de sigurant a voi lentila ta de contact Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

ng aimam eu haotic n timp ce stewardesa t i f acea v ant pe scar a si m a avertiza amabil: pe treptele astea nu pot i urca dec at singur a ecare cu cerul lui, domni soar a! LiterNet l asat i-m a s a plec cu el, r acneam m a g andeam s a adorm lipit a de um arul lui ca la singura fericire posibil a m a vedeam oriunde, oric and, legat a de gleznele lui cu un lac at de plumb stewardesa m a ret inea ncurcat a: nu vezi? nici nu te recunoa ste si m a ntorceam n hala p ar asit a fredon and oarecum muzical poate c a at i avut dreptate poate c a nu ntotdeauna e mai u sor de suportat un adev ar insuportabil... Pagina de titlu

Pagina 126 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Fantome de piatr a
Erau tot i: Othello, Desdemona, Hamlet si Ofelia, Romeo, Julieta Ne-nconjurau cu priviri hipnotice, calde. Fantome de piatr a P azindu-ne s arutul ca un gard De s arm a ghimpat a Tr aiam ceea ce nu se vedea Moartea ne tinea cu duio sie de m an a S i pulsul ei era insuportabil Stai ghemuit la t ampla mea ca un pistol S arpele g andului t au s angereaz a Cuta cerului gol ne viseaz a Te port n v arful buzelor ca pe-un cuv ant Dar nu ndr aznesc s a-l rostesc Ai dreptate, Im the white fox completely lost In the elds of your savageness LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 127 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Lumina t a sne ste din palmele noastre Imaculat a, neexplorat a, vizibil a O s a murit i am andoi nghet at i n Arctica F ag aduint ei Ni se sopte ste din spate, dar Noi oricum nu mai aveam ce face cu viat a asta Facem din ea poezie Dragul meu, las a-t i umbra s a cad a peste buzele mele Atinge-m a, fugi, tr ante ste port ile, zide ste-m a Adormi. F a orice. Numai nu m a l asa s a vorbesc R am a site ale furiei arse leg an and cor abii de fum Copacul memoriei ne-a fost retezat de la r ad acin a A schii din trunchiul t aiat ni se ng n inim a Ni se preling pe p am antul pustiu cuvintele ns angerate In limba absurd a a copiilor Nu m a l asa s a vorbesc Mirarea ta m a r azbun a pentru lini stea spart a Brat e ie sind de sub d ar am aturile zilelor Se-agat a cu toat a puterea de aerul supt n cearc ane imense Numai palmele noastre se-ating ntre ele si dor

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 128 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cum nu stit i? le strig celor din piet e din catedrale din pe steri Cand moare poetul stelele tip a de frig Ingheat a si el le ocole ste bl and ca un navigator prin ger Ca o ac ar a de cur and suit a pe cer. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 129 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Solilocvii
Sigur c a timpul vindec a dar mai nt ai mboln ave ste Filosof am pe ntuneric aprindem chibrituri, avem impresia c a lumina e n m ainile noastre Dar c and se termin a chibriturile unde mai e lumina? Nu e nimic pur n nefericirea omeneasc a. Ar at am si ne comport am abject c and suferim. Exist a undeva o grot a n care locuim eu si mama. E foarte frig acolo si ntuneric si ne str angem una pe alta n brat e ca s a ne nc alzim. Credem c a avem puterea, c a nimic nu ne mai poate sta n cale si dintr-odat a lumea se r astoarn a si ne pomenim, o clip a mai t arziu, strivit i sub d ar am aturile ei, dup a ce crezusem c a-i suntem st ap ani. Locuim pe fundul unei m ari secate n suetele noastre sunt ngropate vechile naufragii Suntem pruncii mort i din p antecul viselor LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 130 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Lumea ne tine n dint i si ne mestec a lent Ne amestec a unii cu alt ii P an a nu mai stim cine suntem A stept s a vin a s a m a culeag a cineva din copacul asta de suete S a- si ast ampere foamea cu mine S i s a-mi ngroape s amburele n p am antul f ag aduint ei... Nu va veni nimeni desigur Sunt m arul t aiat pe jum atate din care curge s angele melancoliei Transparent si lucid. Icoan a insipid a incolor a inodor a Viat a e foarte discret a N-o vezi c and curge. Oamenii trec, oglinzile r am an Am 1974 de ani. E var a. Lini stea e o nimf a pe care n-o str angem n brat e dec at mpreun a cu spaima. Concerte date sub p am ant viat a de noapte discret a Muzic a ultraviolet a... Timpul ne suge suetele cu milioane de guri nev azute Ie sire Intregul ecran Inchide

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 131 din 172 Inapoi

Amintirile nu ne mai recunosc Din c and n c and vin ngerii cu aripi de morn a s a ne m ature umbrele... Sunt o bucat a de lumin a, particip la facerea zilei. Exist a t aceri pe care nu le pot i tr ai dec at n s ali de spectacol uria se si goale ca un scurt exercit iu de obi snuint a cu moartea. Nu fericirea, ci presimt irea ei, viitorul acela ce nu se va petrece Promisiunea de viat a, sperant a f ar a trup, lumina pe care n-o vedem Dec at netr aind-o... Doar nostalgia are nevoie de noi, ne cere ajutor ca un necat si c and colo ea ne salveaz a! P am antul e mai u sor ca tine aerule ncepi s a strigi si lumea se r astoarn a. Stau n atingere cu toate drumurile lumii, sunt singur a n sala de a steptare si mi dau toat a silint a s a visez ceva realizabil. Eu sunt trenul pe care l a stept eu sunt sina eu sunt gara eu sunt sala de a steptare. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 132 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Adev aratul adversar al viet ii e plictiseala, indiferent a tran seelor neutre. Uciga sul e c al aul unui singur om. Victima e c al aul lumii. Put inele clipe de senin atate ni le extragem din ispita de a crede c a realitatea nu e ireal a. Nu-mi jupuit i suetul de piele Nu-mi ciop art it i g andurile Nu-mi fr anget i oasele visului Nu-mi sf a siat i rochia alb a a mir arii Nu facet i din mine o sperietoare de ngeri Pe motiv c a-i credet i ciori! Oameni acoperit i cu mu schi verde i ntreb unde-i nordul si mi arat a mucuri de tigar a, ce stile goale, fumul care se mpr a stie f ar a tint a... La loteria pietrelor am c a stigat doi munt i. O clip a dans am f ar a spaim a, somnoros, n brat ele v antului. Ne ajutau s a fugim. Ne d adeau drumul din nchisoare nainte de termen si ne suiau pe acoperi suri: suntet i liberi, singuri cu cerul. De-aici nimeni nu v a mai ia, Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 133 din 172 Inapoi Intregul ecran

Ie sire

de-aici nimeni nu v a d a br anci, suntet i liberi. Facet i ce vret i!

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 134 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Rime nocturne

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 135 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Z apad a de porumb
Macondo sufer a de toamn a timpurie Pe str azi se v and a se cu saltimbanci de plumb Columbia a-ng albenit de vie De sapte zile ninge cu boabe de porumb Din zid t a snesc a se cu vr ajitori celebri Ce- si mpletesc n barb a h a ti surile serii Oase de-asfalt se-col acesc ca serpii Str azile pl ang n cimitirul verii Duhne ste-a toamn a timpul a mla stin a ce cre ste Casele se sufoc a sub m alul de porumb E-a sa de mult a hran a si-a sa put in a foame E-at at de ieftin somnul si visu-at at de scump S-a copt degrab a trupul scheletic al dorint ei S-a ridicat la ceruri lanul ntins din g and S i-acuma viscole ste vrajba f ag aduint ei De-a -n Macondo raiul pe p am ant. Pagina 136 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Natur a moart a cu poem


Valuri de vin au adormit lumina Bl andet ea zilei mot aie prin ganguri Poemelor mai vechi le-am tras cortina S i-acum se leag an a piezi s prin streanguri G anduri muceg aite trec prin cas a Cu goale t avi n m an a ca la un b alci secret Iar eu vopsesc cuvinte-n metafore de ras a S i cu veninul lunii le ung pe r and, discret Azi n-am s a scriu azi n-am s a m a mai cat ar Pe scara vorbelor p an a-amet esc de fric a Stiloul e prea rece ca s a par a O lum anare-n m ana asta mic a... Pagina 137 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Elegie
Suav a trans a, trupul ca de v ant It i bate g andul meu n t ampl a Eu stau aici, t acerea mea-i cu tine Versul pe care-l scrii mi se nt ampl a Lini stea noastr a rupt a din cuv ant Copaci ghitar a, ramuri care sun a Cutremurul z apezilor c arunt Ne ia pe am andoi de m an a In amintire verdele e sf ant Tristet ea ierbii picur a t am aie Noaptea t i scrie chipul r and cu r and S i mi-l trimite mie pe h artie E-un t arm n care e sti n care sunt St am goi ntr-un cearceaf de poezie S-a spart si labirintul din cuv ant Iar negura din jur e tot mai vie Pagina 138 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Bat clopote n ziduri, n p am ant Lemnele c ant a-n foc despre-un poem Pe care tu l scrii si eu l gem Pe care tu l na sti eu l desc ant Cu m ainile ntinse, cu frigul pe genunchi Cumva st am desp art it i de-un pod de umbre Cerul ne vede sub acela si unghi Uimirile ne sunt la fel de scumpe Lac at pe gura mea numele t au Inel la m ana ta al meu sur as S i timpul h art uit de-at ata r au Migr and spre r as arit de la apus Era o vreme tulbure si vie Lumina se mprosp ata mereu G andurile- si schimbau rapid ve sm antul Doar suetul ne c ant area mai greu. Ins a un zeu gelos ne-a-nstr ainat Iubirea noastr a alunec a-n declin E ca un pat de ceat a exilat In nc aperea unui alt destin Pagina 139 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

In nopt ile golite de patimi si de ngeri Vedenii de o clip a se risipesc n aer Au gustul t au, le-alung, le chem din nou Ard p an a uit de mine n eter Uimirile, durerile, t acerea, ca un strigoi Se-adun a n chipul t au de-atunci Ca-ntr-un delir tomnatic norat de brum a Minunile mpu scate cad pe br anci... De-ar s a simt din nou ce ne-a fost dat N-a s mai putea iubi dec at murind C aci ori de c ate ori mi-e dat s a simt Mi-apare chipul t au amar, p alind Privirea ta ncerc anat a, gri T aind lumina ca un fulger rece S i dorul tintuit printre stai Ceasuri b at and iubirea care trece... Dac a ar s a-mi fac un nod n palm a Din liniile viet ii ce m a leag a De soarta ta n care zac ntreg a S i s a tai nodul cu-a uit arii lam a Pagina 140 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

A s merge drept b at and pasul pe loc F ar a s a stiu ce ce vreau sau ce a stept Simt ind n pumn un ghimpe greu de foc Un gol amet ior undeva-n piept Inor andu-mi vina ce o port C-am vrut s a-mi cur a t palma de cuvinte S-ating cu ea nescris a si cuminte Inc a febril, obrazul t au de mort. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 141 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Arcul si umbra
M-am s aturat s a plimb n c arucioare Copiii invalizi ai nt ampl arii S a m-oglindesc n ziduri s a pl ang pe calendare S a ciugulesc din palma renunt arii M-am s aturat s a mor n ecare zi La ceasul c and apune luna C and visul rupt m a smulge dintre vii S i g andul mi ntinde m atr aguna M-am s aturat s a u o moar a-n cer Ce macin a f ain a-n versuri albe Din gr aul ploii str ans n snopi de er S i-ncins la g atul lumii ca un sarpe M-am s aturat s a-mi car n ochi complicii P arint ii de lumin a, tovar a sii de tip at Cu care trec not v artejurile fricii Pe care ns a at at de rar i v ad Pagina 142 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

M-am s aturat s a-mi tot ntind pe p aine Licoarea zilei si s a mu sc n sil a S a bat acum la u sile de m aine S i m aine s a m a-ag a t de-acum cu mil a M-am s aturat s-alerg prin catedrale Ca s a prind stele cu picior de lemn A s vrea s a dau cumva de-un arc n cale De-un m ar, de o s ageat a si de-un semn Apoi s a-mi sprijin umbra de-un copac S a-ncordez stra snic m ana si s a trag. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 143 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

V an atoarea de himere
Plecat-au c arut a sii pe urmele averii Cu cioburi de n adejde si-un colier de brum a Cu suete b atute-n bancnote mari de hum a Pe-un drum marcat cu focuri aprinse de vedenii Strigoi de ciocolat a cu ochii de nectar P as ari cu aripi smulse din care curge argint Fructe losofale cu s ambure de jar Care dispar ndat a ce m ana si-o ntind Care se fac cenu s a n urma lor pe drumul Cernit cu praf de aur ce le-a intrat n ochi S i s-a f acut nisip, iar ei sunt tot mai orbi: Nu v ad pl ang and lumina cu galbeni mari c at pumnul... Pagina 144 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Peisaj cu oglinzi
M a uit la ap a, v antul mi sc a lumea Cumva e prim avar a si e bine N alucile, copacii se ridic a M a uit n ap a si te v ad pe tine Oglinzile-au murit, noi am r amas Cumva e toamn a si cumva e rece In nori sau si mai sus a stat un ceas Noi doi st am nemi scat i, p am antul trece. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 145 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Mareele sihastre
C and profanat i de clipe c ar and n c arc a v antul ni se sf ar am a cerul n palmele de plumb se-nt ampl a s a ne strige prin r anile uscate mareele sihastre scornite de amurg prin vis se scurge ploaia din ochii no stri goi si a stept am sf ar situl cu u sile cr apate s ap and sub pielea nopt ii un labirint de soi (ne iau n brat e tainic lucruri demult uitate) pesemne- si aminte ste de noi vreo feerie c and nen ascut i sau mort i, bolnavi, r anit i sau teferi ne nvelim cu tot ii n p aturi de noroi sper and ca dragostea s a ne preschimbe-n nuferi... Pagina 146 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

In palatul regelui mort


In palatul regelui mort s a fugim S a ne spun a pe numele nostru cel vechi S a ne suiere demonii nopt ii-n urechi Prin colina de vis cump atat a Vorbe reci, vinet ii, nc alcite de-nghet Rug aciuni pentru ce-a mai r amas Din libertatea noastr a capturat a S a z ambim la n aluci s a le facem cu m ana Ca la chipul cuminte din ap a S a vedem c ata vraj a mai poat a s a ncap a Printre nervii abrupt i si f a tarnici Nu m a-ndoiesc c a-n grab a mbr a ti s am sf ar situl Cu viet uiri str aine ce-n suet ni se ng C and invers ne posed a r ascump arat naltul Purt am noi toat a vina c a ni se face frig? C a m asur am os anda-n de sertul vreunui port? LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 147 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

S a fugim s a ne-ascundem iar unul n altul Ca-n palatul regelui mort.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 148 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Solveig (glossa)
Solveig sora mea de moarte Pl ang cu lacrimi de z apad a Rugul timpului m a arde Am s a-t i scriu cu ochii-nchi si S i cu m ana str ans legat a Str ans n pumni o s a-t i tin frica O s a-t i duc n dint i t acerea O s a-t i port n p antec taina O s a-t i simt n t ample vrerea Tu e sti vie printre mort i Tu veghezi p ar and pierdut a R at acit a printre sort i Solveig, sora mea cea mic a Tu mi treci c-o lamp a-n m an a Prin peret ii amintirii Tu mi co si cu pl ansul t au Trena rupt a a iubirii Solveig, tandr a vr ajitoare

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 149 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Sora mea de peste lume Str alucind de suferint a Tu, femeie a steptare Poart a-mi trupul gol al vocii Dezbr acat a de cuvinte Solveig crucea mea senin a Sora mea din dep artare M a leg la ochi cu p arul t au S a nu se vad a c at m a doare S a nu se vad a c at m a doare M a leg la ochi cu p arul tau Sora mea din dep artare Solveig, crucea mea senin a Dezbr acat a de cuvinte Poart a-mi trupul gol al vocii Tu, femeie a steptare Str alucind de suferint a Sora mea de peste lume Solveig, tandr a vr ajitoare Trena rupt a a iubirii Tu mi co si cu pl ansul t au Prin peret ii amintirii Tu mi treci c-o lamp a-n m an a Solveig sora mea cea mic a

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 150 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

R at acit a printre sort i Tu veghezi p ar and pierdut a Tu e sti vie printre mort i O s a-t i simt n t ample vrerea O s a-t i port n p antec taina O s a-t i duc n dint i t acerea Str ans n pumni o s a-t i tin frica S i cu m ana str ans legat a Am s a-t i scriu cu ochii-nchi si Rugul timpului m a arde Pl ang cu lacrimi de z apad a Solveig sora mea de moarte...

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 151 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Catharsis
Te v ad parc a nt aia oar a M a lep ad de amintiri Imi sp al suetul cu ap a de ploaie Ne vom nt alni si peste o mie de ani In aceea si odaie B antuit i de-acela si vis n aprasnic H art uit i de aceea si sete nebun a Chiar dac a vom purta alte chipuri S i-n noapte va luci o alt a lun a Sau vom avea de achitat o alt a plat a Ne vom vedea ne vom iubi si-atunci Tot pentru ultima si prima dat a. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 152 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Natur a moart a cu o tabl a de sah


Ne urm areau pa sii turnului ca un ochi In care nfrigurat dansa o regin a F ar a muzic a f ar a fat a f ar a lumin a Era o atingere sor a cu lacrima Intre nebun si calul alerg and R av a sit i, c autau aceea si ie sire Confuzia, drama din g and Peste tabla de sah m ainile noastre lovindu-se Ca ni ste nori care preg atesc ploaia Pionii m asurau stropii t acerii S i ni-i v arsau cu bl andet e n minte Ursitoarele umbrei se ad aposteau n cuvinte Acolo unde nisipul reect a ora se S i sorii r asar sub p am ant M ainile noastre ridic a Faraonul fugit din morm ant Acolo e loc foarte put in Pagina 153 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

S i f ant anile-s oarbe Acolo albul si negrul adorm In gura care le soarbe Ne urm aream unul pe altul ca ni ste ochi Pe aceea si anemic a frunte Ca si cum partida de sah s-ar arcuit Peste noi ca o punte Regina dansa, faraonul era ncoronat In fat a streangului lumii S i calul fugea disperat Pe marginea lunii Ce pierzi Ce c a stigi Ce strig Ce a stept Umbra ta mi bate n piept.

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 154 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

C antec de leb ad a
Mi-e dor de cei care eram atunci mi-e sil a si mi-e ciud a si mi-e mil a de mla stina care mi umple g andul de inima ce-mi e tot mai steril a Era n noi o muzic a aparte Acelea si sunete. C and grave c and absurde am si uitat cum e s a simt i un c antec acum ni-s suetele tare surde E undeva o fars a un blestem poate c a muzica nici nu exist a poate c-am inventat-o noi de team a s a nu i a sa singur, s a nu u a sa trist a Am scris cu m ana ta pe t arm un epitaf, o fraz a de-ncheiere un c ant de leb ad a pe care l-a sters marea n el st atea put ina mea putere Pagina 155 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Mi-e dor de cei care eram atunci de preat arziul clipei noastre rare de s angele privirii noastre, dus de rana care azi nu ne mai doare. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 156 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ninsoare de suet
Uneori m a cuprinde un dor de z apad a M a izbe ste t acerea-n obrazul sedus De un alb hibernal explod and n cascad a M a visez alerg and sub un cer descompus Nostalgii f ar a nume limpezite de-nghet Se izbesc r and pe r and de fereastra deschis a Ca un ochi m asur and libertatea admis a Intr-o stare de alb, ntr-un viscol de pret Cine umbl a prin mine, cine tulbur a-od ai Incuiate n strana om atului vechi Cine e sti de-mi arunci ne ncetat n urechi Glasul meu de demult, risipit printre v ai? Noi nu suntem doi. In tine m-ascund Ca-n pe stera-n care doar visul r am ane Nici v antul, ceasornicul orei b atr ane Nu tulbur a pulsul acestui str afund Pagina 157 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Porunc a t arzie s a ning a-n derut a Pinguini uria si printre noi d ant uind Mai salv am c ate-un bob din pierdutul argint Dintr-un c antec uitat dintr-o lege avut a Se nchide fereastra, se petrece-o rocad a Prin noapte se-aud doar melcii ninsorii Cum se retrag zdrobit i napoi n cochilii Uneori m a cuprinde un dor de z apad a. . . LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 158 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

P acatul lui Adam


Tu experimentezi estetica durerii Tr aie sti doar n dorint a n abis Cer sind, cu m aini ntinse n neant Utiliz andu-le doar uneori, la scris In timp ce ti le caut, disperat a Prin praf, prin somn, prin g andurile vechi S i printre toate celelalte m aini Care se reg asesc perechi perechi Tu stai ascuns, dai ochii peste cap Imagin and o suferint a cast a Vis and cu-n ac arare un vis al nim anui Intr-un decor de-o nep asare vast a Tu vrei ca n limanul dep art arii De nep atruns si t ainuit s a-mi i S a-mi pari mai necesar dec at lumina Mai dincolo de noapte si de zi Pagina 159 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

S i-ai vrea, ca pe sub voalul dep art arii S a-t i pot hr ani trua cu nopt i mumicate E sti crocodilul care pl ange-ntruna De ciuda ne-mplinirii simulate Eu vreau s a nu mai vreau nimic Mi te ar a ti la limita orbirii S i printre nt elesuri sf ar amate In zat ul din paharul amintirii Erupi din c and n c and pe nesimt ite Din craterul iubirii mele stinse Se-ntoarce-atunci clepsidra unor doruri De-z apezite clipe neatinse. . . Pagina 160 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide LiterNet

Pagina de titlu

Ie sire

Ultimul cuv ant


T i-am f acut un altar din clipele mele Te-am leg anat n s angele meu T i-am scris numele pe piatra mea de morm ant E prea t arziu acum s a te mai pierd E sti singura mea rug aciune Singurul meu poem Numele t au va ultimul meu cuv ant. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 161 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ursit a
Val sorbindu-se pe sine spintecat de dou a ori Gur a care- si mu sc a foamea, cearc an ce vegheaz a focul Absorbind ntunecimea din oglinda-n care pl angem Singuri, rupt i n dou a ns a Ne petrecem tot i sorocul. . . . LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 162 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Eclipsa
Case se scutur a de ziduri Cuvintele de nimbul vocii Pe cer lumina face riduri Eu nu m a v ad tu nu te vezi Secure sf a siind secure S i r adem cast unul de altul Orfani de frunze si de uturi Ca doi copaci ntr-o p adure Ca dou a pa snice oglinzi Mim andu- si stinsele s aruturi. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 163 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Rug aciune p ag an a
Puricare l ang a somn In contemplarea a stept arii In cerul mirosind a fum In clipele incinerate Amar de libere acum S a m a cobor s a m a las dus a A sa cum insula plute ste S ov aitoare, f ar a drum In focul vechi s a m a preling Cu trupul limpede, p ag an Incet, adulmec and seninul S a simt orbind cum mi revin Cum urc din nou, ca o porunc a In lini stea din zori, amin. LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 164 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Ilinca Bernea

LiterNet

Pagina de titlu

Ilinca Bernea (Ilinca Mihaela Dobrescu) s-a n ascut la 21 iulie 1974, n Bucure sti studii: Colegiul Nat ional Sf antul Sava din Bucure sti (19881992); Universitatea de Arte Teatrale si Cinematograce I. L. Caragiale din Bucure sti (regie 19921996, diplom a de licent a 1996) regizoare de teatru:

Pagina 165 din 172 Inapoi Intregul ecran

stagiunea 19941995: regia spectacolului-examen Setea si foa mea de Eug` ene Ionesco (Teatrul Odeon, Bucure sti, scena pod) stagiunea 19951996: fragmente de spectacol (regie, scenograe): Cum v a place de William Shakespeare (Teatrul Odeon, scena pod)

Inchide

Ie sire

stagiunea 19971998: regia spectacolului Cu u sile nchise de Jean-Paul Sartre (Teatrul Maria Filloti Br aila; turneu: Tea trul Odeon, Sala Majestic, n octombrie 1997) activit a ti didactice si de cercetare: asistent a universitar a la Facultatea de Sociologie si Asistent a Social a din Bucure sti; studii de doctorat (din ianuarie 2001) la Institutul de Psihologie Mihail Ra lea al Academiei Rom ane; cercetare curent a (studii de gen) la Institutul de S tiint e Sociale si Politice din Bucure sti scriitoare (poezie, proz a scurt a, roman, dramaturgie original a si dramatiz ari, scenarii de teatru si lm, eseuri), traduc atoare, redactoare (emisiuni de informat ie cultural a tv, publicat ii electronice) publicat ii: n periodice (poezie, proz a, eseuri, critic a de teatru): Contrapunct (debut cu poezie: 1990), Rom ania literar a (poezie: 1991 1997), Scena (critic a de teatru) etc.; e-texte : Ignorant ii, manifest al poeziei libere, n: Cartea virtual a 50 de volume: literatur a rom an a contemporan a, noesis, Bucure sti 2001 [data cd]; n volume : Legile hazardului (versuri), cartea neasca , Bucure roma sti 1997, Iubiri n c ama s a de fort a neasca , Bucure (nuvele), cartea roma sti [ n curs de aparit ie] premii literare: premiu pentru poezie (Ministerul Culturii, Bucure sti 1997); laureat a a premiilor onc, sect iunea Sinopsis (scenariu de lm: iulie 2000)

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 166 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Cuprins
M a stile adev arului Inmorm antarea . . . . . . . . . . . Poemele pe care mi le spune v antul Un manuscris g asit sub ghet uri . . Balada unui c aine mort . . . . . . . M a stile adev arului . . . . . . . . . Ritualul Dezghet ului . . . . . . . . Stan a de piatr a . . . . . . . . . . . Another dream . . . . . . . . . . . Ne nt amplatele viet i . . . . . . . . Mi-e fric a de oglinzi . . . . . . . . . Dreptul la durere . . . . . . . . . . Un portret al tristet ii . . . . . . . . Cenu sa . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 9 11 13 16 18 20 21 22 24 25 26 27

LiterNet

Pagina de titlu

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Pagina 167 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Piatra erotic a Duhul Iernii . . . . . . . . . . . Pustnicul . . . . . . . . . . . . Fenomen aleatoriu . . . . . . . Fluturele de noapte . . . . . . . Baba-Oarba . . . . . . . . . . . Summer time blues . . . . . . . Winter night blues . . . . . . . Fum de tigar a . . . . . . . . . . Incantat ie n vremea ploilor . . Cine . . . . . . . . . . . . . . . Bl andet ea pa silor t ai . . . . . . Clepsidra lumii . . . . . . . . . Acolo unde se pr abu sesc zidurile Rug a f ar a har . . . . . . . . . . T ara oglinzilor str ambe . . . . . Casa din deal . . . . . . . . . . R agaz . . . . . . . . . . . . . . Margine de sear a . . . . . . . . Acolo unde se topesc suetele . Celula r abd arii . . . . . . . . . Picnicul pe z apad a . . . . . . . Etcaetera . . . . . . . . . . . . Num arul p as arilor . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 30 33 34 36 37 41 44 46 47 48 49 52 53 54 55 58 59 60 62 63 64 65 66

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 168 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

Spitalul f ar a ferestre f ar a ie sire . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Agonii si fantasme Int alnirea . . . . . . . . . . . . . . . . . Febra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corrida . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saltimbancii r abd arii . . . . . . . . . . . Bufon de curte . . . . . . . . . . . . . . In temnit ele amintirii . . . . . . . . . . . Lect ia de jazz . . . . . . . . . . . . . . . Undeva n viscol . . . . . . . . . . . . . Oasele de piatr a. . . . . . . . . . . . . . udu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S angele casei . . . . . . . . . . . . . . . La podul cu r asete . . . . . . . . . . . . C antec bolborosit sub voaluri de p am ant Curtea interioar a . . . . . . . . . . . . . 71 72 75 77 78 79 81 82 84 85 86 88 89 90 92 95 96 97 98 99 101

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 169 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Surori de cruce Sora z apad a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sora tristet e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sora umilint a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poem cules la c aderea serii ntr-o abstinent a aproape total a. T acerea, ca o iubit a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ie sire

Erezii Lost paradise . . . . . . . . . . Tatuaj pe piept . . . . . . . . . Epidemia credint ei . . . . . . . Fata Morgana . . . . . . . . . . Febra uit arii . . . . . . . . . . . Sub Ochii Orbi ai M aritului Far Fie-le v azduhul u sor! . . . . . . Poeme sinuciga se . . . . . . . . Copilul cu capul de piatr a . . . Adulter . . . . . . . . . . . . . Recviem . . . . . . . . . . . . . Labirintul . . . . . . . . . . . . Fantome de piatr a . . . . . . . Solilocvii . . . . . . . . . . . . . Rime nocturne Z apad a de porumb . . . Natur a moart a cu poem Elegie . . . . . . . . . . Arcul si umbra . . . . . V an atoarea de himere . Peisaj cu oglinzi . . . . . Mareele sihastre . . . . . In palatul regelui mort .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

103 . 104 . 106 . 108 . 111 . 113 . 114 . 116 . 118 . 120 . 121 . 122 . 124 . 127 . 130 135 . 136 . 137 . 138 . 142 . 144 . 145 . 146 . 147

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 170 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Ie sire

Solveig (glossa) . . Catharsis . . . . . Natur a moart a cu o C antec de leb ad a . Ninsoare de suet . P acatul lui Adam . Ultimul cuv ant . . Ursit a . . . . . . . Eclipsa . . . . . . . Rug aciune p ag an a Ilinca Bernea

. . . . . . . . . . tabl a de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . sah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

149 152 153 155 157 159 161 162 163 164 165

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 171 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire

LiterNet

Pagina de titlu

Pagina 172 din 172 Inapoi Intregul ecran Inchide

Ie sire