Sunteți pe pagina 1din 342
Florin Ionita (coord.) Monica Columban Horia Corches Marilena Lascar Liliana Paicu Mihail Stan Limba si literatura romana BACALAUREAT 2013 Proba scrisi Proba orala ART (gp Ea I SUBIECTE PROPUSE MODELE DE REZOLVARE 1. Proba scrisa 11, Subiecte propuse 1.2, Modele de rezolvare 2. Proba oral& 2.1. Subiecte propuse 1. Proba scrisa 1.1. Subiecte propuse Varianta ‘1 1. G0 p.) Scrie rispunsul la fiecare dintre urmatoarele cerinte, cu privire la textul de mai jos: Caracterul vietii de sat este linisten si ticerea. Ziua, onmenti find ta Iucru, numai copiti se jonci cu colbul drummului, babele de tot bite sed torciind la umbrit pe prispat si mosnegii adunafila crit si petvec restul vietei lor band si povestind, Abia sara, find satul devine central viefei pimiintului ce-1 inconjurt, se incepe acen duioasé armontie ctmpenensct, idilict i tmpitciuitoare. Stelele tzvorasc umede si aurite pe jumalful cet adéine 5 albastra al cerului, buciumnl s-aude pe dealuri, un funt de un miiros adormitor ‘imple satu, carile vin cu boii osteniti, sctrfind, din lanuri, onmenii vin cu consele de-a tumitr, vorbind tare in ticerea sire, talangele turmelor, apa fantinelor, cumpenele sun, serinciobul scirjtie-n vit, céni incep a litra si prin armonia amestecaté s-aude plin silanguros sunetul clopotului, care imple inima cu pace. Intr-un asemenea sat stittea pe deal curtea bittramului Oleanu, Ea avea forma deserisit mai sus. Infundata in cercul curfi, incunjurati de pomit, alba si invitatoare, en avea un cordac incipittor, fn care sta battrdmall sara, cu ciubucul in gurd i cu fesul pe ceafi, witindu-se melancolic la privelisten ce se intindea sub ockii lui [...] Cucomul Vasile Creangi era bogat gi om bun de suet. [...] Creangis era un bittrén ‘bun si prietinos, vesel si glumet la petreceri, ingiiduitor cu supusii lui, si unde trebucia isi punea si el mana ca sit mai usucreze greul, el nu invitfase multe-n viafa lui, pe ‘vremea aceea nici mu se cerea multe, dar avea o-nfelepciune gio istetie freasc#, care prefuiau mai mult decat pretentiosul semsidactism de azi. (Mihai Eminescu, La curtea cuconutui Vasile Creanga) 1, Numeste cate un sinonim pentru sensul din text al urmitoarelor cuvinte: colbul gi armonia 2 puncte 2. Explic& rolul cratimei in structura scdrfaie-n vant. 2 puncte 3. Transcrie doua cuvinte din text a caror forma reprezinta abatere de la normele actuale ale limbii literare. 2 puncte 4, Precizeazi tipul de perspectiva narativa din textul citat. 4 puncte 5, Precizeazé doud motive literare identificate in textul dat. 4 puncte 6. Transcrie dou cuvinte din text care aparfin campului semantic al satuli 4 puncte 7, Prezinta semnificatia unei figuri de stil din textul dat. 4puncte