Sunteți pe pagina 1din 2

Elemente de prozodie

Prozodia - parte a poeticii care se ocupa cu studiul versificatiei. Urmareste componenta


versurilor din punct de vedere al numarului silabelor, al cantitatii si calitatii vocalelor din acestea, al gruparii lor n unitati ritmice.

Versul

- unitatea de baza a prozodiei. Un grup de cuvinte cadentate dupa anumite reguli, formnd mpreuna o unitate metrica, un rnd al unei poezii.

Poezia -

este alcatuita, n mod obisnuit, din mai multe versuri, de obicei grupate ntr-o strofa.

Strofa - un ansamblu unitar ntr-o poezie format dintr-unul sau mai multe versuri, n general
despartita printr-un spatiu grafic de alte unitati de acelasi fel. Dupa numarul de versuri, strofa poate fi:

Monostih (monovers) - (un vers),Distih (doua versuri), Tertina sau tertet (trei versuri), Catren (patru versuri),Cvinarie (cinci versuri), Sextina (sase versuri) Polimorfe (de sapte, opt, noua, zece, unsprezece sau douasprezece versuri) septet, octava,
nona, decima.

Rima - potrivirea sunetelor finale din doua sau mai multe versuri ncepnd cu ultima vocala
accentuata.----sunete sau grupuri de sunete identice sau aproape identice cu care se termina versurile dintr-o poezie. 1. Monorima - alcatuita din succesiunea acelorasi sunete finale ntr-o ntreaga poezie sau n mai multe versuri dintr-o poezie. (foarte des n creatiile populare) "Voinicii se izbeau si mai tare se-opinteau si mai tare se-nvrteau si mai tare se trnteau Din doi unul dovedea Din doi unul jos cadea ("Paunasul codrilor", colectia Vasile Alecsandri) 2. Rimele mperecheate -acelea n care, prin sunetele lor finale, versul 1 rimeaza cu 2, iar 3 cu 4. Sunt ntlnite frecvent si n poezia populara si n poezia culta. 3. Rimele ncrucisate - versul 1 rimeaza cu 3, iar 2 cu 4. 4. Rimele mbratisate - versul 1 rimeaza cu 4, iar 2 cu 3. 5. Rima interioara - rimeaza cuvintele din interiorul versului. "Pentru ce e armonie o mnie fara scop" 6. Versurile fara rime se numesc versuri albe sau versuri libere. (n poezia moderna)

RITMUL Ritm - armonia ce rezulta din asezarea simetrica a silabelor accentuate si neaccentuate n vers.
Cea mai simpla unitate ritmica n vers este silaba. Un grup de silabe accentuate si neaccentuate care se repeta n vers formeaza o uniate ritmica numita picior metric.

Picioare metrice:

bisilabice: troheul, iambul trisilabice: anapest, amfibrah, dactil. tetrasilabic: coriamb Troheul: - unitate metrica formata din doua silabe, prima accentuata, a doua neaccentuata ( -v), specific poeziei populare "Ne-guri al-be, stra-lu-ci-te -- v / -- v/ -- v/ -- v/ Nas-te lu-na ar-gin-ti-e -- v/ -- v/ -- v/ -- v/ (Mihai Eminescu, "Craiasa din povesti) Iambul - unitate metrica formata din doua silabe, prima silaba neaccentuata, a doua accentuata (v --) "A fost o-da-ta ca-n po-vesti" v --/ v --/ v --/ v --/ (Mihai Eminescu, "Luceafarul") Dactilul - unitate metrica formata din trei silabe, prima accentuata, celelalte neaccentuata /-- v v/ "Cn-ta ze-i-ta m-ni-a ce-a-prin-se pe-A-hil Pe-le-ia-nul" -- v v/-- v v/ -- v v/ -- v v/ -- v v/ -- v (Homer, "Iliada") Amfibrahul - unitate metrica formata din trei silabe,1 si 3 neaccentuate, 2 accentuata /v -- v/ "Sal-ba-te-cul vo-da e-n za-le si-n fier." v -- v / v -- v / v -- v / v -(G. Cosbuc, "Pasa Hassan") Anapestul - unitate metrica formata din trei silabe, 1 si 2 neaccentuate, 3 accentuata /v v --/ "A-le tur-nu-ri-lor um-bre pes-te un-de stau cul-ca-te." v v -- / v v -- / -- v // v v --/ v v --/ -- v (Gr. Alexandrescu, "Umbra lui Mircea. La Cozia) Coriambul - unitate metrica formata din patru silabe, cu accent pe 1 si 4. /-- v v --/ (ritm coriambic) "Sa-ra pe deal // bu-ciu-mul su-na cu ja-le -- v v -- // -- v v / -- v v / -- v Tur-me-le urc // ste-le-le sca-pa-ra-n ca-le" -- v v -- // -- v v / -- v v / -- v Masura - numarul de silabe din care este alcatuit versul. Este mai mare n poezia culta dect n cea populara. - n poezia populara versurile au 5 - 6 sau 7 - 8 silabe. - n poezia culta, numarul silabelor poate ajunge la 18. Proza se defineste n contrast cu poezia prin absenta structurii prozodice (vers, rima, ritm, strofa). Exceptii: versul liber, versul alb, poemul n proza, proza rimata, proza ritmata.