Sunteți pe pagina 1din 6

Valorile pentru diferitele mSsuri ale tiparului se indicd in cadrul descrierilor succesiv desparfite prin liniu!e.

ffiffi$wHffiffi ffiffi &ru%etuTffituw

e%ffiffiffi& ruE#ffiffituffiil#=

Firul nostru conducdtor la cusut: punctele Burda


OOO Necesita instrucfiuni avansate de cusut
O U5or ;i rapid - ideal pentru incep5toril
OO Prelucrare uSoara, cu detalii simple
OOOC Detalii deosebite, efort la prelucrare
OO Necesiti ceva experienfa la cusut 5ilsau timp OOOO Prelucrare pretenlioasa, cu detalii anevoioase
OOC Necesiti cuno;tiinle generale de cusut

Paltoane, cape

4-

,6

l-t
ti
/l
-./

.g

o
o

\ri
"-{u

)d
.N

ff

EO

o
E
o
o

N
129

Pag.57

Birbati

o
6
o
6

tao
'120

Mis.36-114
Pag.44

M5s.36,44

=o
o

,N
-6

,l

\r

aaa Q/
130

Mis.35-44
Pag.57

o
5
6
o

'=
l

o
o
o
o
-6

o
o
o

Pantaloni

!
l
)o
E
6

trf,
I
II

Accesorii

I
I
A

?;

tt
125

i
II

I 1\ |

Mes.44-s2
Pas.84

.F;o:;s
Mis.36-44

I/\ lrnIi

o
o

1l\\/l\lri\rl
Lr Lrl l\ \lll\\l

d
o
F

c
r6
E
o

..
I 1l lllilil
l0Tlitliltllt

6
a
m
d

Mis.36-{4

Pas46

il

O
a
N

ll

36

BURDA 10/2009

Il

!-

Pag.24

?;
;1)f---.
Mas.3H4
, fl
--e

,'J

)!,

/ ii \Lll l_l

r__l

ll ll

149

'4

Ti

/ilru1i ,,..,

,'

Pag. 22

Dacb apare o singuri valoare, aceasta este valabilS pentru toate misurile tiparului.

Rochii

,rr

i tiQ.:'r
:1
i,ri::.
"t:13:

-.,-.tif[*=,.=',.',

lM{r:'34rttrr

trfii$.3
r$.3s46
Fbsa'g-37

Bluze gi

r,

::

pirfi

h9,.39*,.,48lri,

'tt,t :: :

:'rl i,"

t;

ii,

de sus

137
'M5s- lr4-52
,ti.:r,FagLh86

10/2009 BURDA 37

ryry$wffi

erywrye wffryryturywe

ryry ryry &ryryery$rytow

Firul nostru conducitor la cusut: punctele Burda


O U;or si rapid - ideal pentru incepdtoril
OOO Necesita instrucfiuni avansate de cusut
OO Prelucrare upoara, cu detalii simple
OOOC Detblii deosebite, efort la prelucrare
OO Necesiti ceva experien!5 la cusut gilsau timp
OOOO Prelucrare pretentioas5, cu detalii anevoioase
OOO Necesita cuno;tiin{e generale de cusut

Rochii

ato
't05
M;s.34-44

NNM

Pag.15

aa

/|\/|

||t{t)
/

aaa
138

Pag.93.

I
..,
I
//
|
137A,B,C 1,1 1.\

lao.
109

MelM-52 itt
Pas.e0,sl,ssl l/

Mis, 17-21
Pag, 16

Paltoane
aao

110

114

MEr.36*44

M5l 36-44

Pag.35

Pag.31

alto
717

Mds.36-44
Pag.49

mi
Y'

IT

att

36

BURDA 11/2009

aa

, \ L\

112 B

MEs.35-rt4

Fuste

aao

Mds.36*114
Pag.42

B,C

Jachete

119

Pag. 30

nl r I rl

Mtu. rt4-

'108

MAs.34-rl4

ll
141

Mes.

il4-52

Pag,90

lal
aao
136

MEl44es.44*52
Pag.94

115

Mis.36-44
Pag.43

Pag. 28

Blusen und Oberteile


1,12

i39
Mds.M-52

36-44

iffi:'ilI
(l\\\l
i\ " \ t\ \

a9.36

oao

aao

s \\i)p
!l

'121

Mis,34*42

118
Mest 35-ul4

.==j=,

Pag.47

Pag,44

%il B&re

EW&%ilFffiELffi

Tiparul se potrivette perfect dacd mdsurile sunt corect luate.


llustraliile de mai jos vd aratd cum trebuie procedat. Sfatul nostru:
mdsurali direct peste lenjeria de corp, recurgend eventual la
asistenla altei persoane ! Fixali o bandd rigida in talie. Stali dreaptd,
dar relaxat5.

TABELE DE MASURI BURDA


MASURT PEilTRU FEMEI

Pantaloni
ji

Creru.ry

aa

aa

- inillime

168 cm

cm 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
aaa
birbitegti
bust
cm 80 84 88 s2 96 100 104 t1o 116 122
circumferinli
,.f,Pantaloni
111 C
CircumferiniStalie cm 52 66 70 74 78 82 86 92 98 104
MAs.34-42 Wat.li-q+ ffi
paq.71 ,fl ilUtq\ aa
Circumferinldpold cm 86 90 94 98 102 106 110 116 122 128
Pag.45
123 Lunsimefa]5 cm 43 44 45 46 47 48 4s s0 s1 sz
ffi
/l il I l\ I\
ll /l ll l\ lle-rfis.46-s4 Lundime sup. bust cm 25 26 27 28 2s 30 31 32 33 34
f-r+ffi lfr 1 il \
l/l i;,1 i/il/lill\\\ Pas'42 Lunlimespate cm 41 41 42 42 43 43 44 44 4s 4s
Ldtimespate cm 33,5 34,s 3s,s 36,s 37,s 38,s 3e,5 41 42,s 44
hll ll lld /l /lllll l\l\
gi ll lH l{ /l /lll l\ ll F],l
Lunsime umar cm 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14

Misuri

li

t/1il

aao

,111,A,8

MEs.34-42
Pag. 29, 32

ta'
122

Miq38-46
Pag- 48

(:i

IIAII
|1\ lt / / I l\ \ $+l/-\ll4 I- I I
?l
I /\ |

lll/lll

Iilu

12J

..
Mis.34-44
Pas'

I l\ I

71 I I \ I

Lunsime

m6nece cm

bral

cm
circumferinti gat cm
Gros-ime

124

oa

Circumferinli bust cm

126

CircumferinlS talie
CircumferinlS pold
Lungime fa!5
Lungime sup. bust
Lungime spate

M5s.34-zt4

MIs,34-44

Fag. ?0

Pag. 70

L;lime

aao
130

MEs.36-rt4
Pag. 59

67

38
43

MAsunr p-ENTnu FEMEI scUruDE*indttirne160 cm

cm

,OO

59 s9 60 60 61 61 61 6'1 62
26 27 z8 29 30 31 32 34 36
34 3s 36 37 38 3e 40 41 42

spate

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Lungime umdr
Lungime m6necd
Grosime brat
CircumferinlS gat cm

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
86 90 94 98 102 106 110 116 122 128 ,";
41 42 43 44 45 46 47 48 49 s0$
24 25 26 27 28 79 30 31 32 339
39 39 40 40 41 41 42 42 43 43;
42,5 448
33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 41
12 12 12 13 13 13 13 14 14 '14 ,=
57 57 58 58 59 59 59 59 50 60 ls
26 27 28 29 30 31 32 34 36 38
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43Eo
o

MAsunr pErrtrRu grrGAftI St'coplt,Mtcr

ao

inbllime

133

36-M

Pag. 58

ao
135

M5s.34-42
Pag.60
TIPAR SPECIAL ROZ LA
CURS ILUSTRAT DE
CROITORIE

aa

134
Pas. s6

;;r:rr.:r-n

M5s.36-'t4l I \

<>'

Modele pentru copii

cm 56 62 68

Circumf . bust cm
Circumf. talie cm
Circumf. gold cm
Lungime spatecm
Lung. mAnecS cm
Circumf. gdl cm

45
42
46
16
16
22

47
44
48
17
19
23

49
46
50
'18
21
24

74

5l
48
52
19
23
25

80
53
50
54
20
26
25

86
55
51
56
22
28
26

92
55
52
58
23
31
27

E-

98 104 110 116 8

57
53
59
24
33
27

58
54
61
25
36
28

59
55
63

26
38
28

60

,tr

s6b
6s$
)76

41 Eo

29:

f
d
ilAsuRt,ptttrRu.AbotEscEtrtrE ....' ,. ] ,,,
'-q
'inillime
cm 122 128 134 140 146 152 158 164 170 't76
f
Circumferin!5 bust cm 62 64 66
68 72 76 80 84 88 926
61 63 65 67 69 71 739
Circumferin!5 talie cm 57 58 59
Circumferinld Sold cm 67 69 72
74 78 82 86 90 94 e8 'F
Lungime spate cm 29 30 31
32 34 36 38 40 42 43;
Lungime m5necd cm 43 46 48
51 53 55 57 59 61 63
Circumferin!5 g3t cm 30 30 31
31 32 33 34 35 36 37 E"
'

*9.

[ilAsuRi]PFfrtTns SEq[EtCEmTt
inillime
cm 122 128 134 140 146 152 15A 154

63
cm 57
cm 67
spate cm 29
cm 43
Circumferinld gAt cm 30
CircumferinlS bust
Circumferinld talie
Circumferinf5 gold
Lungime
Lungime mAneci

cm

66
60
70
30
46
30

69
62
73
31
48
31

72
65

76
33
51
31

75
67
79
35
53
32

MASU$ III0BIIIIALE Ff.IITRU.BARBATI,

Mdsuri
in5llime

la
148

cm

cm
Circumferinli bust cm
CircumferinlS talie cm

Circumferin!5 pold cm
Lungime spate cm
Lungime mAnecd cm
CircumferintrS

g6t

cm

78
70
82
37
55
33

81
72
85
39
57
34

.:

170 176

84
75
88
41
59
35

87
77
91

43
6"1

36

M
46 48 50
168 171 174 177 180
88 92 96 100 104
78 82 86 90 94
90 94 98 102 106
42 43 43,5 44,5 45
61 62 63 64 65
37 38 39 40 41

+E

e03
7e+

94o:
.- o
4)E

63p
373F
,c

!
a

g
.6
c

s6bE.

182
108

98
1

10
45,5

56
42

184 -6
112 A

104 g
11s E

469
678
43 (9
1

11/2009 BURDA 37

Valorile pentru diferitele mdsuri aletiparului se indicd in cadrul descrierilorsuccesiv despSrlite prin liniule.

D;

ffiffiHWffiffiffi ffiffi eru%&turuffiilru

&5WWffi& Pffi#mffiilffiil*ffi

Firul nostru conducetor la cusut: punctele Burda


OOO Necesitd instrucliuni avansate de cusut
O U;or gi rapid - ideal pentru incepdtori!
OOaO Detalii deosebite, efort la prelucrare
OC Prelucrare uSoari, cu detalii simple
OO Necesit5 ceva experienle la cusut 1ilsau timp OOOO Prelucrare pretentioase, cu detalii anevoioase
OOC Necesiti cuno;tiinle generale de cusut

Paltoane

Jachete;i veste

Cape

aaa
111

Mis.36-44

aa

Pag.42

130

ME ;36-44
Pag. 95

,6

F
o
.E

o
o

)d

ffi)
\ il

.N

Eo

o
E
o
o

..o

4iryi 118
'l.- '* "* Mas. 38-44
r"__N
'---r-:l Pag,44

5a
o

"i#"

Mis. 36/38_rt4l46

6
o
6
.N
'6
o

Pag' 30,

Herreniacke

o
f
6

o
'=

=o
o

o
o
o
O

Io

aeo
117

!
f

M5s. 38-44
Pag.37

,G

6
6

Bluze;i tricouri

o
E

o
6

.q
c
(d
E
o
E
6
E
5
d]
6
f

ao

aao

108

Mis.72-88

tr

Pag. 18

O
o
N

36

burda style

aac

120

12/2oog

Mis. 36-44

M5s.36-44

Pag. 33

Pag. 39

Dacdapareosingu16valoare'aceastaestevalabilSpentrutoatemSsuriletiparului'

Rochii

lao:

128r..
:S/151 8,;44.. r

,, ||'

,,

.i r,aio:,:'

55,'
: ,rfla$,

,.. 137,
M5s. lt4+50

'104' '
"Md:.

,.,Peg,'84

t7-lt

,Pagr'!9

'

" :ltlo ::

;,

aoo

' ,' 1.35"


Mds; lt4'5?

99.,.

9i

':'138':.rr:l

MBi;44-52 ,
q'esist ' .,

Fuste

Pantaloni

'::tl0 .,,

,,M5*r38tll

'

":',r ..1,,15

'i.

pag;32

.i,'.4a0,'.
,: :1'15' : :l

i'

'Slgs'r38'rt6

""PEg'*5

qpo, 34, 35, 56 ,,

.::'.109'

,nndr;

.i

. "'lO' ,: ,
',,r]Zln,B,C.. '
:MEs,'38'*4{ '.,

"lnlili!'6!l?'"ii"'-Yl'
,' to, ,,.,
f$*a+:

Pag.i16,,i'.

,, , ,al' :,

i:i ,...123

:MBsr3tl14.2,

PEg;5?

r'.

rl'o,,,,,

]}l$:'

a.ac",

:r',105

:t04A: B :':

r[*E

rj.

r:

Mns.r34-4a

'Mis":3lt;42.
,PaE" 14i ?r..

'

Pagi:A1 t.

122,,,

;:3a.-4]

F,,qg.;431

:,

Modele Pentru c:Prl


::':LllllD:',.
:,r. -,'141

r'

"r

MXt.fq6*110

'al'

:P.ag.',58

.:'

t46::'
1116i170

fasiS-8

,,,,

,aao"'-

,,rr,,1t{{1.:,.,r;
'.,. ,Mis;146-17O.:
6'l

: '.ltl(}.
: .', rl43 i', .

'"

, ] Pag;

M65,:146*i'17{}
1:.
'
.
.r' ll0. :': . ;
' :142.Arts ij

:ilr

Mes;1146*170
, Pag.53,,58

,Pa9,',:53

,,

'.:

:.rrt :traO
:. i.r ',:r:':148

: :.

Mis';rt45;470

, ,::,'.; Fagr 61 .',

,'

12l2oos burda

style

37

S-ar putea să vă placă și