Sunteți pe pagina 1din 3

Fabrica de pele i

Fabrica de pele i Afacerea pe scurt Spa iul minim 100 metri p tra i! Spa

Afacerea pe scurt

Spa iul minim 100 metri p tra i! Spa ii pentru amplasarea echipamentelor, depozitarea materiei prime i a materialelor, depozitarea produselor finite pân la livrare.

Investi ia minim 5.000 euro, pân la 20.000 euro! Banii sunt necesari pentru înfiin area firmei, echipamente de produc ie, mai pu in costul terenului i al cl dirii.

Succesul afacerii tale va depinde numai de tine i de capacitatea ta de a gestiona toate aspectele afacerii:

- personalul angajat

- furnizorii

- echipamentele de produc ie

- clien ii

Etapele demar rii afacerii

1. STUDIAZ pia a!

Care sunt clien ii pe care îi pot avea?

- Consumatori casnici sau industriali: hoteluri, pensiuni, cl diri administrative, gr dini e, gospod rii

Care sunt furnizorii de la care pot achizi iona materia prim i materialele necesare?

- Ateliere de tâmplarie, fabrici de mobil , produc tori de pardoseli din lemn sau de ferestre

- Caut furnizori în zon , care pot oferi pre uri bune!

Cât de mare trebuie s fie atelierul?

- Suprafa a trebuie s permit amplasarea echipamentelor necesare activit ii.

Fabrica de pele i

2. ALEGE forma juridic de func ionare!

Ce form juridic s aleg?

- societate comercial - SRL

- persoan fizic autorizat - PFA

- asocia ie familial - AF

- întreprindere individual - II

Ce cod CAEN trebuie s aleg?

- Cod CAEN 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut , paie i din alte materiale vegetale împletite

Ce autoriza ii de func ionare trebuie s ob in?

- Ai nevoie de avize i autoriza ii de la autoritatea de mediu, pentru protec ia muncii i prevenirea i stingerea incendiilor

3. DOTEAZ fabrica!

Ce echipamente trebuie s achizi ionez?

- linie de preg tire rumegu i de r cire-sortare rumegu

- linie de uscare rumegu

- unitate de m cinare rumegu uscat

- pres pentru peletizare

- ma in de ambalat

uscat - pres pentru peletizare - ma in de ambalat 4. ANGAJEAZ personalul! Câ i angaja

4. ANGAJEAZ personalul!

i angaja i îmi trebuie? Pentru o unitate de mici dimensiuni este suficient un singur angajat

Fabrica de pele i