Sunteți pe pagina 1din 18

S.C. REMAT BUCURETI SUD S.A. Sos. BERCENI FORT nr.

5, Sector 4 Nicolae

APROBAT, Director General Ec. Draghici Cristian Data:

REGULAMENTUL INTERN Art. 7. (1) Locurile de munc trebuie s fie organizate astfel nct s garanteze securitatea i sntatea salariailor. (2) Angajatorul trebuie s organizeze controlul permanent al strii materialelor, utilajelor i substanelor folosite n procesul muncii, n scopul asigurrii sntii i securitii salariailor. (3) Angajatorul rspunde pentru asigurarea condiiilor de acordare a primului ajutor n caz de accidente de munc, pentru crearea condiiilor de prentmpinare a incendiilor, precum i pentru evacuarea salariailor n situaii speciale i n caz de pericol iminent. Art. 8. Salariaii vor desfura activitatea in asa fel incat sa nu expun la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau ali angajai, in conformitate cu pregtirea in domeniul proteciei muncii primita de la angajatorul sau. In acest scop angajaii au urmtoarele obligaii: sa-si insuseasca si sa respecte normele si instruciunile de protecie a muncii si masurile de aplicare a acestora; sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substanele periculoase si celelalte mijloace de producie; sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cldirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; sa aduc la cunotina conductorului locului de munca orice defeciune tehnica sau alta situaie care constituie pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; sa aduc la cunotina conductorului locului de munca in cel mai scurt timp posibil accidentele suferite de persoana proprie sau de ali angajai; sa opreasc lucrul la apariia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de indata conductorul locului de munca; sa refuze ntemeiat realizarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau de imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlali participani la procesul de producie; sa utilizeze echipamentul individual de protecie din dotare corespunztor scopului pentru care a fost acordat; sa coopereze cu angajatorul sau cu angajaii cu atribuii specifice in domeniul securitii si sntii in munca, atta timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate condiiile de munca sunt corespunztoare si nu prezint riscuri pentru securitatea si sntate la locul de munca; sa coopereze cu angajatorul si/sau angajaii cu atribuii specifice in domeniul securitii si sntii in munca, atta timp cat este necesar, pentru realizarea oricrei sarcini sau cerine impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; sa dea relaii din proprie iniiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in domeniul proteciei muncii. I. Drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor

Art. 26. (1) Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depus; b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal; c) dreptul la concediu de odihn anual; d) dreptul la egalitate de anse i de tratament; e) dreptul la demnitate n munc; f) dreptul la securitate i sntate n munc; g) dreptul la acces la formarea profesional; h) dreptul la informare i consultare; i) dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc; j) dreptul la protecie n caz de concediere; k) dreptul la negociere colectiv i individual; l) dreptul de a participa la aciuni colective; m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat; n) alte drepturi prevzute de lege sau de contractele colective de munc aplicabile. (2) Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii: a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului; b) obligaia de a respecta disciplina muncii; c) obligaia de a respecta prevederile cuprinse n regulamentul intern, n contractul colectiv de munc aplicabil, precum i n contractul individual de munc; d) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu; e) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate; f) obligaia de a respecta secretul de serviciu; g) alte obligaii prevzute de lege sau de contractele colective de munc aplicabile. Art. 33. (1) Salariaii rspund patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor. (2) Salariaii nu rspund de pagubele provocate de fora major sau de alte cauze neprevzute care nu puteau fi nlturate i nici de pagubele care se ncadreaz n riscul normal al serviciului. (3) n situaia n care angajatorul constat c salariatul su a provocat o pagub din vina i n legtur cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o not de constatare i evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul prilor, ntr-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicrii. (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul prilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare dect echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie. Art. 47. Inclcarea cu vinovie de cel incadrat in munca, indiferent de funcia sau postul pe care il ocupa, a obligaiilor legate de munca sa, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinara: a) Sa se prezinte la serviciu sub influenta buturilor alcoolice sau in stare de ebrietate. Salariatul care va fi gsit sub influenta buturilor alcoolice sau in stare de ebrietate, va fi sancionat cu desfacerea disciplinara a contractului de munca. b) Sa introduc sub orice forma buturi alcoolice sau sa faciliteze svrirea acestei fapte. c) Sa absenteze nemotivat sau sa prseasc lucrul inainte de terminarea programului fara aprobarea efului ierarhic. d) Sa refuze prezentarea la examenele medicale. e) Sa scoat din incinta societii comerciale orice bunuri materiale fara forme legale. Furtul, sustragerea, insusirea, valorificarea sau folosirea sub orice forma a materialelor ce formeaz obiectul de activitate al societii de ctre oricare dintre angajai este cu

desvrire interzisa. Sanciunea pentru svrirea oricreia dintre faptele menionate mai sus este desfacerea contractului de munca. Latura penala a faptei urmeaz a fi soluionata de organele abilitate ale statului si pedepsita ca atare. f) executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului Angajatorului; g) Folosirea internetului in alte scopuri decat cele necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu: jocuri, muzica, filme etc. Sa foloseasca atitudine si/sau limbaj necorespunzator, jignitor, agresiv, obscen fata de persoanele cu care interactioneaza in timpul programului de lucru; h) Sa adopte un comportament agresiv fata de persoanele cu care interactioneaza in timpul programului de lucru; i) Sa nstrineze bunuri date in folosina de societate. j) Sa falsifice acte privind diversele evidente; k) Sa foloseasc echipamentul de protecie si de lucru in alte scopuri dect cele crora le sunt destinate. l) Sa nu poarte echipamentul individual de protectie pe toata durata programului de munca. m)Sa execute operaiuni sau sa svreasc fapte care ar putea sa pun in primejdie securitatea societii comerciale, a altor persoane sau a propriei persoane. n) Sa divulge catre persoane din afara societatii a unor date privind activitatea acesteia, care nu sunt de interes public; o) Nerespectarea locului amenjat pentru fumat; p) Hartuirea sexuala; q) Crearea la locul de munca a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru o persoana sau grup de persoane; r) Sa ncalce prevederile legale privind confidenialitatea salariului. s) Sa introduc, sa rspndeasc, sau sa afieze materiale de propaganda cu caracter politic. t) Sa refuze prezentarea la controlul medical periodic obligatoriu, sancionandu-se cu desfacerea contractului de munca.

LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca


CAP IV Obligatiile lucratorilor ART. 22 Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. Art. 23 (1) In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art. 22, lucratorii au urmatoarele obligatii: a)-sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b)-sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c)-sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive; d)-sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca

despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e)-sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f)-sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g)-sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h)-sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i)-sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 5 din 9

APROBAT DIRECTOR GENERAL EC. CRISTIAN NICOLAE DRGHICI

1. SCOP - Prezenta instruciune a fost elaborat, n vederea cunoa terii de ctre lucrtori a principalelor cerine de securitate i sntate n munc pentru activit ile de depozitare i manipulare a materialalelor, desf urate n cadrul societ ii comerciale S.C.REMAT BUCURETI SUD S.A.

2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta instruciune se aplic pentru personalul implicat n activitile de depozitare i manipulare manual a materialelor care se desf oar la punctele de lucru din incinta punctelor de lucru ale S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

3. DEFINIII I TERMINOLOGIE 3.1. Angajator persoan fizic sau juridic ce se afl n raporturi de munc ori de serviciu cu lucrtorul respectiv i care are responsabilitatea ntreprinderii / unit ii / societ ii. 3.2. Lucrtor - persoan angajat de ctre un angajator, potrivit legii, inclusiv studen ii, elevii n perioada efecturii stagiului de practic, precum i ucenicii i al i participan i la procesul de munc, cu excepia persoanelor care presteaz activit i casnice; Termenul este sinonim cu cel de angajat; 3.3. Manipularea manual a maselor / materialelor succesiune de operaii executate n procesul muncii, care constau n manevrarea unei sarcini (mase), prin ridicare, purtare, precum i purtarea sau transportul acesteia de ctre unul sau mai mul i lucrtori, fr aportul mijloacelor mecanizate. 3.4. Manipularea mecanizat a maselor / materialelor succesiune de operaii executate n procesul muncii, care constau n manevrarea unei sarcini (mase) prin intermediul echipamentelor de munc mecanizate.
Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian Nr. i data ediiei Nr. i data reviziei Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 6 din 9


3.5. Sarcina de munc reprezint totalitatea aciunilor pe care le efectueaz lucrtorul n vederea realizrii scopului propus. 3.6. IP SSM Instruciune proprie de securitate i sntate n munc; 3.7. 09 Codul de identificare al instruciunii.

4. DOCUMENTE DE REFERIN 4.1. Legea 319/2006 Legea securit ii i snt ii n munc; 4.2. H.G. 1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006 modificat i completat prin H.G. 955/2010; 4.3. H.G. 493/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot; 4.4. H.G. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de sntate la locul de munc; 4.5. H.G. 1048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protec ie la locul de munc; 4.6. H.G. 1051/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, n special de afeciuni dorsolombare; 4.7. H.G. 1146/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea n munc de ctre lucrtori a echipamentelor de munc; 5. INSTRUCIUNEA 5.1. CERINE PRIVIND PERSONALUL Pentru activitile de depozitare i manipulare manual a maselor, se interzice utilizarea urmtoarelor categorii de personal: a) Tinerii sub 18 ani; b) Femeile gravide i cele care alpteaz; c) - Persoanele scutite de efort fizic conform specifica iilor fi elor de aptitudine medical;

5.2. ORGANIZAREA ACTIVITII


Organizarea activitilor de depozitare, sortare i manipulare a maselor/materialelor va avea n vedere urmtoarele cerine:

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 7 din 9


a) Nominalizarea conductorului locului de munc pentru punctul de lucru de ctre conductorul societii. b) Stabilirea de ctre conductorul locului de munc a necesarului de personal pe lucrare i activitate; c) Evidenierea zilnic a personalului pe lucrare; d) Stabilirea de ctre conductorul locului de munc a modului de organizare a activitii (individual sau n echipe); e) Stabilirea duratei/perioadei de desfurare a activitilor; f) Stabilirea zonelor de lucru i a spaiilor de depozitare unde se vor desfura activitile; g) Stabilirea cilor de acces i a traseelor de deplasare pentru lucrtori i mijloacele de transport destinate manipulrii materialelor. h) Stabilirea tipurilor i a necesarului de echipamente de munc i mijloace de transport; i) Stabilirea suprafeelor de depozitare pentru materialele tehnologice i echipamentele de munc; j) Stabilirea echipamentelor individuale de protecie care trebuie utilizate de lucrtori. k) Instruirea lucrtorilor; 5.3. SUPRAVEGHEREA ACTIVITII a) Supravegherea activitii va fi fcut direct de conductorul locului de munc sau de ctre o alt persoan competent, desemnat de acesta sau de conducerea societii. 5.4. SARCINA DE MUNC

Sarcina de munc trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerin e: a) s fie concis; b) s fie clar; c) s se refere strict la obiectul activitii; d) s nu conin omisiuni sau ambiguiti; e) s fie adresat persoanei competente, n vederea realizrii conforme de ctre aceasta;

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 8 din 9


5.5. AMENAJAREA DEPOZITELOR a) Toate depozitele nchise trebuie s fie prevzute cu pardoseal de protec ie, fiind interzis cu desvrire depozitarea materialelor direct pe sol; b) Pardoselile din ncperi trebuie s fie permanent ntre inute i ferite de urme de ap, grsimi, uleiuri i s nu prezinte denivelri, sprturi, sau rupturi, situa ie care poate conduce la dezechilibrri sau mpiedicri de persoane; c) Spaiile dintre rafturi precum i cele dintre rafturi i pere i trebuie s fie amenajate astfel nct s permit circulaia lucrtorilor cu sau fr materiale. d) Acoperiurile depozitelor nchise trebuie s fie perfect etan e astfel nct ac iunea factorilor climatici (ploaie, vnt, zpad, furtun etc.) s nu perturbe activitatea desfurat, s deterioreze materialele, sau s provoace incidente de natur electric (scurtcircuite ale instalaiilor electrice). e) Iluminatul n depozite trebuie s fie cu precdere natural, iar atunci cnd este cazul, va fi obligatoriu suplimentat cu iluminat artificial; f) Temperatura n depozite indiferent de anotimp trebuie s corespund confortului termic al lucratorilor; g) Uile depozitelor trebuie s permit att desf urarea activit ilor precum i evacuarea lucrtorilor n caz de urgen. h) La intrarea n depozite se va asigura obligatoriu semnalizarea de securitate referitor la: h.1.) semnalizarea de interdicie pentru persoanele neautorizate; h.2.) semnalizare de obligativitate privind purtarea echipamentelor individuale de protecie; i) Se interzice blocarea elementelor electrice periferice (prize, ntreruptoare), a tablourilor electrice, a uilor precum i a ferestrelor, cu materiale depozitate indiferent de specificul acestora; j) n depozitele unde exist pericol de incendiu sau explozie a materialelor, ambalajelor sau recipienilor, este interzis utilizarea surselor de foc, iar locul de munc va fi semnalizat corespunztor prin indicatoare de semnalizare (panouri, avertizoare luminoase sau acustice).

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 9 din 9


k) Nu se va fuma dect n locuri special amenajate, semnalizate i cu acordul conductorului locului de munc astfel nct s se evite orice predispozi ie la incendiu i sau explozie.
l) Accesul n depozit precum i orice activitate desfurat la acest loc de munc se va face numai n prezena gestionarului / conductorului locului de munc.

m) Toate depozitele vor fi asigurate n permanen mpotriva sustragerilor precum i accesul persoanelor neautorizate;

5.6. CILE DE ACCES a) Cile de acces din depozite trebuie s fie amenajate astfel nct s satisfac cerin ele de securitate referitor la circulaia lucrtorilor i a materialelor; b) Pentru evitarea perturbrii activitii, n depozite nu se admit fluxurile tehnologice incruciate. c) Toate cile de acces din depozite trebuie s fie libere n permanen , fiind interzis depozitarea materialelor pe acestea chiar cu caracter temporar. d) Toate cile de acces din depozite vor fi obligatoriu delimitate prin marcare fa de zonele de lucru i semnalizate corespunztor. e) Trecerea mijloacelor de transport peste liniile de cale ferat se va face numai pe drumuri amenajate sau n cazul cnd ntre ine este amenajat spa iu de trecere la nivelul acestora.

5.7. DEPOZITAREA MATERIALELOR a) Anterior stivuirii, se vor ndeprta depunerile de materiale organice (uleiuri, grsimi, unsori etc.) de pe suprafaa pardoselii pentru evitarea alunecrii lucrtorilor sau dezaprecierea calitativ a produsului depozitat; b) La depozitarea n rastele, nlimea stivei nu va dep i nl imea rastelelor; c) Poziionarea oricrui material n depozit va fi stabilit de ctre conductorul locului de munc sau gestionarul depozitului dup caz; d) La depozitarea n rafturi, orice material va fi etichetat cu elementele de identificare i sarcina (greutatea) maxim a acestuia care nu trebuie dep it sub nici o form;
Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian Nr. i data ediiei Nr. i data reviziei Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 10 din 9


e) La stivuirea materialelor n ncperi, greutatea oricrei stive nu va dep i sarcina maxim admis a suprafeei de depozitare (plan eu, raft i/sau pardoseal-dup caz); f) n cazul depozitrii de stive unele peste altele se vor pozi iona numai acelea care conin materiale de aceeai form geometric, tip, structur i lungime; g) Nu se stivuiesc materiale prin pozi ionare n cruce (perpendiculare unele peste altele); h) La stivuirea materialelor, extremitatea acestora va fi la o distan de siguran de minim 500 mm de calea/cile de acces; i) - Stivuirea materialelor gabaritice va fi astfel fcut, nct s permit prinderea lor cu elementele de legare ale mijloacelor de ridicat i transportat; j) Scoaterea materialelor dintr-o stiv se va face astfel nct s se evite prbu irea stivei; k) n cazul depozitrii materialelor ambalate, se va utiliza exclusiv n ambalajul original furnizat de producator; l) Orice stivuire va fi fcut astfel nct s se evite deteriorarea amabalajului precum i cderea stivei; m) Este cu desvrire interzis, depozitarea comun a materialelor care pot interaciona chimic ntre ele; n) - n cazul depozitrii ocazionale de recipien ii (butoaie, bidoane, canistre etc.) al crui coninut este n stare fluid, acestea vor fi prevzute cu tvie de colectare pentru evitarea deversrii accidentale; o) Materialele care au aceeai form geometric se vor stivui astfel nct, nl imea maxim a stivei (h) va fi de 1.5 ori baza mic (b) a stivei;
p) La toate operaiunile de ncrcare / descrcare a materialelor, precum i la manipularea acestora lucrtorii se vor posta astfel nct s nu se loveasc ntre ei, iar distan a de siguran ntre 2 lucrtori va fi de minim 3 m;

q) Este interzis culcarea sau servirea mesei de ctre lucrtori pe stivele de materiale din depozit.

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 11 din 9


5.8. SORTAREA MATERIALELOR a) nainte de nceperea activitii conductorul locului de munc va stabili locul, personalul din subordine implicat i tipul de material supus sortrii. b) Sortarea va fi fcut pe spaii amenajate evitndu-se n acest sens cile de circula ie, zonele de lucru unde se lucreaz cu maini de ridicat (poduri rulante, excavatoare) precum i n apropierea liniilor de cale ferat ale societ ii. c) Materialele vor fi sortate obligatoriu pe tipuri si caracteristici; d) Colectarea materialelor va fi fcut n recipiente adecvate n acest scop, pozi ionate n afara zonelor de circulaie a mijloacelelor de transport; e) n timpul desfurrii activitii se vor purta obligatoriu echipamentele individuale de protecie (conform normativ de acordare)

5.9. MANIPULAREA MANUAL A MASELOR / MATERIALELOR

5.9.1. Cerinte generale nainte de operaia de manipulare a maselor / materialelor conductorul locului de munc va evalua n mod obligatoriu: a) particularitile masei de transportat (sarcina maxim, centrul de greutate, modul de prindere a materialului supus transportului). b) cerinele de sntate ale lucrtorilor aptitudinea acestora de a depune efort fizic; c) numrul necesar de lucrtori ce manipuleaz masele; d) condiiile de mediu (nivelul de iluminat, nivelul de vizibilitate, temperatura mediului ambiant). e) traseul de deplasare (orizontal sau n pant) care trebuie s fie stabil i s nu aib obstacole, alunecri sau denivelri; f) destinaia locul unde va fi amplasat materialul transportat i modul de depozitare;

5.9.2. Ridicarea materialelor/maselor a) La orice ridicare de materiale, efortul trebuie fcut antrennd mu chii picioarelor i nu cei ai spatelui;
Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian Nr. i data ediiei Nr. i data reviziei Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 12 din 9


b) La ridicarea materialelor se interzice pozi ionarea membrelor sub masa sarcinii de ridicat i transportat. c) Se interzic cu desavarsire miscarile bruste ale corpului.

5.9.3. Transportul manual al materialelor/maselor a) Pentru orice tip de manipulare (ridicare, purtare, mpingere, tragere), se va evita rsucirea brusc a corpului. b) Se interzice transportul prin purtare a maselor care nu au sisteme de prindere corespunztoare. c) Manipularea n acelai timp a dou sau mai multe obiecte se va face numai dac sunt fixate ntre ele n mod corespunztor. d) La manipularea manual a materialelor / maselor de ctre mai mul i lucrtori, sarcina maxim pentru un lucrtor nu va depi valorile recomandate n Anexa 1. e) La manipularea manual a materialelor / maselor de ctre mai mul i lucrtori, se recomand ca acetia s aib nlime i vrst ct mai apropiat.

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 13 din 9


f) La manipularea manual a materialelor / maselor de ctre mai mul i lucrtori, coborrea i urcarea se va face sincronizat, sub comanda conductorului locului de munc, se va merge n acelai pas, n caden comandat, iar sarcina se va poziiona pe aceleai parte a corpului. g) n timpul transportului se va evita n permanen pozi ionarea membrelor superioare i inferioare ale lucrtorului / lucrtorilor ntre elementele de construc ie (pere i, stlpi) sau alte obiecte i masa transportat; h) La transportul pe plan nclinat, conductorul locului de munc va avea n vedere ca lucrtorii s nu alunece sau s se mpiedice n timpul manipulrii maselor; i) La transportul maselor peste goluri spturi cavit i sau excava ii existente n depozit, este obligatoriu montarea de podini sau platfome de trecere, care trebuie s fie stabile i rezistente i s fie prevzute obligatoriu cu balustrade de protec ie. j) Aezarea unei mase pe o suprafa se va face fr rostogolirea sau trntirea acesteia. k) Materialele cu tendin de rostogolire nu se opresc cu picioarele. l) nainte de transportul maselor / materialelor pe scri, vor fi ndeprtate toate obiectele de pe trepte care pot provoca alunecarea sau mpiedicarea lucrtorilor; m) Nu se poziioneaz membrele sub masa transportat sau depozitat;

5.9.4. Interdicii la manipularea manual Operaiile de manipulare manual sunt interzise n urmtoarele situa ii: a) Cnd lucratorul / lucrtorii au inaptitudinea de a depune efort fizic conform recomandrilor medicului de medicina muncii specificate n fi a de aptitudine; b) Cnd nu se cunoate greutatea sarcinii de transportat; c) Ambalajele materialelor sunt vizibil deteriorate; d) Masa / materialul transportat are suprafe e, tioase, alunecoase, ascu ite i, orice forma de protecie asigurata nu poate preveni suficient producerea accidentelor de munc; e) Vizibilitatea i / sau iluminatul sunt necorespunztoare; f) Factorii climatici (vnt, ploaie, polei etc.) perturb sau fac imposibil buna desf urare a activitii.
Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian Nr. i data ediiei Nr. i data reviziei Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 14 din 9


g) Traseul de deplasare este impropriu activit ii de manipulare (prezint obstacole, denivelri, alunecri i nu este semnalizat corespunztor); i) n cazul cnd lucrtorii nu utilizeaz echipamentele individuale de protec ie acordate. j) Masa transportat prezint caracteristici toxice, inflamabile, corozive, explozive i poate pune permanent n pericol viaa i sntatea lucrtorilor. k) Sarcina de munc este incompatibil cu posibilit ile de realizare a ei de ctre lucrtori; l) Nu este asigurat instruirea i informarea corespunztoare a lucrtorilor

5.10. NCRCAREA I DESCRCAREA VEHICULELOR 5.10.1.Reguli generale a) nainte de a se trece la ncrcarea unui mijloc de transport, se va controla starea lui insistndu-se asupra platformei pe care se aeaz sarcina, obloanele, ncuietorile i siguranele. b) Este cu desvrire interzis, urcarea i coborrea pe ro ile spate ale vehiculului, cu vehiculul n micare sau cu motorul pornit. c) Toate operaiile de ncrcare / descrcare se vor face obligatoriu n prezen a conductorului mijlocului de transport; d) La deschiderea obloanelor, muncitorii vor sta lateral fa de masa de ncrcat la capetele obloanelor pentru a evita rostogolirea sau cderea materialelor. e) Scoaterea elementelor de siguran ( epu elor) va fi fcut numai cu scule mecanizate (rngi) pentru a evita rnirea minilor. f) - ncrcarea vehicolului va fi fcut sub sarcina maxim specificat n cartea tehnic a acestuia. g) Nu se vor ncrca materiale a cror ambalaje sunt deteriorate. h) Materialele care au tendina de rostogolire vor fi asigurate mpotriva deplasrii accidentale. i) n cazul operaiilor de ncrcare / descrcare a depozitelor prevzute cu ramp, se vor asigura podee stabile de sprijin pentru siguran a lucrtorilor.
Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian Nr. i data ediiei Nr. i data reviziei Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 15 din 9


j) n timpul operaiunilor de ncrcare / descrcare a materialelor cu mijloace mecanizate este interzis staionarea lucrtorilor n raza de ac iune a acestora. k) La mersul cu spatele al mijlocului de transport, conductorul auto se va asigura c n zona de ncrcare descrcare s nu fie postai lucrtori. n caz de vizibilitate necorespunztoare, manevra va fi asigurat de conductorul locului de munc sau alt persoan desemnat de acesta. l) - ncrcturile vor fi ridicate sau coborte vertical, pentru evitarea balansrii n timpul manevrei. m) Materialul supus manevrrii va fi astfel dirijat astfel nct s se evite orice form de atingere / coliziune cu alte obiecte aflate n zona de lucru. n) Manevrele folosite la ridicarea / coborrea maselor se vor face lin, pentru evitarea ocurilor generatoare de suprasarcini periculoase;

5.10.2. Interdicii la ncrcarea i descrcarea materialelor din mijloacele de transport Sunt considerate interdicii urmtoarele aciuni: a) ncredinarea mijlocului de transport n vederea utilizrii, persoanelor neautorizate. b) Urcarea sau coborrea lucrtorilor pe / i din mijloacele de transport n timpul deplasrii acestora. c) Depirea capacitii de ridicare i de transport a mijlocului de transport mecanizat. d) Oprirea chiar voluntar pe linia calea ferat sau treceri de folosin comun. e) Utilizarea altor metode de transport dect cele prevzute n cartea ma inii (Ex.: trrea sarcinii) f) Depirea vitezei maxim admise specificate n zona de lucru. g) Poziionarea lucrtorilor pe lng i / sau sub sarcina mijlocului de ridicat, n timpul manevrrii acestuia; h) Utilizarea unor mijloace de ridicat i transportat neomologate; i) Efectuarea de ctre conductorul mijlocului de transport a oricrei manevre care poate pune n pericol permanent securitatea i sntatea lucrtorilor.

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 16 din 9


j) Nepurtarea echipamentelor individuale de protec ie acordate, potrivit riscurilor specifice activitii de manipulare a maselor / materialelor. k) Se interzice cu desvrire poziionarea lucrtorilor n caroserii sau platformele neamenajate ale mijloacelor de transport, aflate n micare. l) Orice activitate de transport desfurat cu obloanele neasigurate. m) Prezena oricrui lucrtor n cabina mijlocului de transport n timpul manevrrii ncrcturii. n) Urcarea pe sarcina de transportat n timpul deplasrii acesteia. o) Prezena persoanelor strine n timpul opera iilor de ncrcare descrcare a mijloacelor de transport. p) Desfurarea activitii n condiii de vizibilitate necorespunztoare. q) Condiiile de mediu (factorii climatici) perturb buna desf urare a activit ii

6. RESPONSABILITATI 6.1. Conductorul societii a) aprob prezenta instruciune;

6.2. Conductorul locului de munc a) Respect cerinele prezentei instruciuni potrivit prerogativelor pe care le are; b) Asigur efectuarea instruirilor personalului din subordine cu prevederi legislative aplicabile n domeniul securitii i sntii n munc i instruc iunile proprii ale societii; 6.3. Lucrtorii a) Particip la efectuarea prezentei instruciuni b) i insuesc i respect prevederile prezentei instruc iuni

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 17 din 9


Anexa 1

Valori maxime admise la manipularea manual a maselor


Brbai Tip de manipulare Frecvena operaiilor 16 19 Rar Ridicare Frecvent Foarte Frecvent Rar Purtare Frecvent Foarte Frecvent Tragere Rar Frecvent Rar Frecvent 35 25 20 30 20 15 Vrsta (ani) 19 45 55 30 25 50 30 20 15 10 16 11 Femei Vrsta (ani)

Peste 45 16 19 19 45 Peste 45 50 25 20 40 25 15 13 9 8 13 9 8 15 10 9 15 10 10 10 7 11 7,5 13 9 8 13 9 8

mpingere

Not: - rar sub 5% din durata schimbului; frecvent ntre 6 10% din durata schimbului; foarte frecvent peste 10% din durata schimbului

Tabel nominal
Durate maxime de expunere la manipulare (exprimate in minute)

Tip de manipulare

Frecvena operaiilor

Durata schimbului (h) 6h 8h 10h 12h

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.

INSTRUCIUNE PROPRIE

Cod Document

DEPOZITAREA SORTAREA IPSSM 09 RBS I MANIPULAREA MANUAL A MATERIALELOR Pag. 18 din 9


Rar Ridicare Frecvent Foarte Frecvent Rar Purtare Frecvent Foarte Frecvent Tragere Rar Frecvent Rar Frecvent 18 min 21 36 min > 36 min 18 min 21 36 min > 36 min 18 min 21 36 min 18 min 21 36 min 24 min 28 48 min > 48 min 24 min 28 48 min > 48 min 24 min 28 48 min 24 min 28 48 min 30 min. 36 60 min > 60 min. 30 min. 36 60 min > 60 min. 30 min. 36 60 min 30 min. 36 60 min 36 min 43 72 min > 72 min 36 min 43 72 min > 72 min 36 min 43 72 min 36 min 43 72 min

mpingere

Intocmit: Constantinescu Corneliu Emilian

Nr. i data ediiei

Nr. i data reviziei

Exemplarul nr.