Sunteți pe pagina 1din 9

GRINDA CU O SINGURĂ DESCHIDERE. MĂRIMI STATICE UZUALE

ENCIPEDIA > PROIECTARE > RESURSE UTILEPUBLICAT LA 13.02.2013SCRIS DE ENCIPEDIA

1.

Grinda dublu încastrată

2.

Încărcare uniform distribuită

3.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

4.

Grinda încastrat-articulată

1.

Încărcare uniform distribuită

5.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

6.

Grinda încastrată la un capăt (consolă)

1.

Încărcare uniform distribuită

7.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

8.

Grinda simplu rezemată

1.

Încărcare uniform distribuită

9.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

Grinda dublu încastrată

Încărcare uniform distribuită

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R 1 =R 2 = V max =p*L/2

M max (în reazemele încastrate) = p*L 2 /12

M 1 (maximul în câmp - la jumătatea deschiderii) = p*L 2 /24

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la mijlocul deschiderii) = p*L 4 /384*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.p

este valoarea forţei uniform distribuite, iar L deschiderea grinzii.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R 1 =R 2 = V max =P/2

M max (în reazemele încastrate şi în câmp) = P*L/8

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la mijlocul deschiderii) = P*L 3 /192*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.P

este valoarea forţei concentrate, iar L deschiderea grinzii.

Grinda încastrat-articulată

Încărcare uniform distribuită

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R

1 =V max =5*p*L/8

R

2 = V 1 =3*p*L/8

M max (în reazemul încastrat) = p*L 2 /8

M 1 (maximul în câmp - la 0,625 L de reazemul încastrat) =9*p*L 2 /128

w

max (deplasarea maximă - la 0,5785L de reazemul încastrat) = p*L 4 /185*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.p

este valoarea forţei uniform distribuite, iar L deschiderea grinzii.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R

1 =V max =11*P/16

R

2 =V 1 =5*P/16

M max (în reazemul încastrat) = 3*P*L/16

M 1 (maximul în câmp - la jumătatea deschiderii) = 5*P*L/32

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la mijlocul deschiderii) = 7*P*L 3 /768*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.P

este valoarea forţei concentrate, iar L deschiderea grinzii.

Grinda încastrată la un capăt (consolă)

Încărcare uniform distribuită

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R= V

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R= V max =p*L

M max (în reazemul încastrat) = p*L 2 /2

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la capătul grinzii) = p*L 4 /8*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.p

este valoarea forţei uniform distribuite, iar L deschiderea grinzii.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R= V

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R= V max =P

M max (în reazemul încastrat) = P*L

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la capătul grinzii) = P*L 3 /3*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.P

este valoarea forţei concentrate, iar L deschiderea grinzii.

Grinda simplu rezemată

Încărcare uniform distribuită

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R 1 =R 2 = V max =p*L/2

M max (maximul în câmp - la jumătatea deschiderii) = p*L 2 /8

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la mijlocul deschiderii) =5 p*L 4 /384*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.p

este valoarea forţei uniform distribuite, iar L deschiderea grinzii.

Încărcare concentrată aplicată la mijlocul deschiderii

Pentru aceast ă schem ă de rezemare ş i înc ă rcare : R 1

Pentru această schemă de rezemare şi încărcare :

R 1 =R 2 = V max =P/2

M max (maximul în câmp - la jumătatea deschiderii) = P*L/4

w

max (deplasarea maximă - în secţiunea de la capătul grinzii) = P*L 3 /48*E*I

E

este modulul de elasticitate longitudinal al materialului, iar I momentul de inerţie al secțiunii.P

este valoarea forţei concentrate, iar L deschiderea grinzii.