Sunteți pe pagina 1din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina:

: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com AUDITUL SITUAIILOR FINANCIARE 1.1. Evaluarea sistemului contabil i de control intern Prima responsabilitate a managementului unei entitati patrimoniale este asigurarea indeplinirii cu succes a obiectivelor stabilite prin strategie. Pentru indeplinirea acestor obiective ale afacerii, se stabilesc sisteme ce cumuleaza activitatile aferente, proiectate sa opereze impreuna. Obiectivele se fixeaza la nivelul acestor sisteme astfel incat sa se alinieze la obiectivele activitatii entitatii patrimoniale respective. Pentru realizarea obiectivelor, managementul trebuie sa evalueze posibilele amenintari asupra tuturor domeniilor de activitate ale entitatii, identificandu-se riscurile si implementandu-se masuri care sa le diminueze. Sistemul de control intern global este de natura conceptuala si reprezinta colectia integrata a tuturor sistemelor de control utilizate de entitate pentru atingerea obiectivelor sale intr-o maniera eficienta asigurand: siguranta si integritatea informatiilor; aderarea la politici, planuri, proceduri, legi si regulamente; pastrarea in siguranta a activelor; utilizarea economica si eficienta a resurselor; realizarea obiectivelor si scopurilor stabilite. Un mediu de control adecvat este unul in care exista controale interne adecvate, la costuri rezonabile si unde exista un indiciu clar de angajament la un control intern bun, la nivelul consiliului de administratie si a nivelului superior de conducere executiva. La sfarsitul etapei de identificare a parametrilor sistemului, auditorul trebuie sa fie capabil sa defineasca, sa documenteze si sa convina cu conducerea entitatatii auditate asupra: zonelor de congruenta ale sistemului; relatia sa cu alte sisteme si auditari; obiectivele auditului; gradul de acoperire. Etapa urmatoare este de a determina teoretic, ce controale trebuie sa existe pentru atingerea obiectivelor dorite. Exista o gama variata de controale care pot fi clasificate astfel: preventiv-care cauta sa previna aparitia unor ineficiente, erori sau nereguli. Exemple ale acestui tip de control sunt: detasarea sarcinilor si autorizarea controalelor. detectiv-care opereaza post eveniment si incearca sa detecteze si sa corecteze ineficiente, erori sau nereguli. Exemple de acest tip de control sunt reconcilierile conturilor bancare, verificarea intarilor si iesirilor directiv-care incearca sa cauzeze sau sa incurajeze aparitia unui eveniment dorit. Exemple ale acestuia include politici clare scrise, proceduri de lucru si instruirea personalului. Avand o opinie formata despre sistem, auditorul trebuie sa formuleze o strategie de testare. Nu exista reguli stricte cu privire la numarul testarilor necesare. Prin aplicarea rationamentului profesional, auditorul trebuie sa determine ariile de testare, scopul testarii si modul de derulare al testelor. Din dorinta de a furniza un serviciu eficient si economic, de regula auditorul testeaza doar controalele semnificative. Aceasta directie de reducere a testarii, nu trebuie sa compromita eficienta serviciului. 1.2. Testarea conturilor i dosarele de audit Testele de audit se clasifica in trei tipuri majore: de urmarire, de revizuire analitica si de conformitate. a) Testul de urmarire urmareste o anumita tranzactie intr-un anumit sistem contabil. Scopul acestui tip de test este acela de a confirma auditorului intelegerea sistemului si trebuie derulat in timpul
Pag. 1 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com etapei de planificare. Exemplu de acest tip de test poate fi urmarirea unui contract cu un client, ajungand la livrarea bunului, emiterea si inregistrarea in contabilitate a facturii si incheind cu primirea si contabilizarea banilor. b) Revizuirea analitica se aplica soldurilor conturilor, scopul sau fiind acela de a inlesni auditorului intelegerea miscarii si a evolutiei conturilor in consonanta cu tranzactiile entitatii, permitand efectuarea de analize a evolutiei lunare sau anuale. Acest tip de test trebuie desfasurat in fazele de planificare si de elaborare a opiniei. In faza de testare, un test de revizuire analitica util il poate constitui compararea marimii si evolutiei conturilor de debitori din anul curent fata de anul precedent. Orice diferente neobisnuite sau anomalii se vor investiga. c) Testarea de conformitate consta in determinarea daca sistemul contabil si de control a operat pe perioada aflata in analiza. In acest scop se va testa un esantion de elemente. Auditorul va trebui sa revizuiasca reconcilierile conturilor bancare de la sfarsit de luna, pentru a se asigura ca au fost semnate dupa analizare de catre o persoana autorizata si sunt conforme cu realitatea. Tot referitor la conturile bancare, auditorul cere pentru toate soldurile finale, confirmari de la organele bancare, pentru efectuarea unui control incrucisat. In urma procedurile de lucru folosite, auditorul obtine un probatoriu bine documentat, pe care trebuie sa-l alature celorlalte constatari obtinute din testele de control, de natura sa fundamenteze situatiile financiare de inchidere a exercitiului. Ansamblul probelor obtinute in procesul de audit are ca scop satisfacerea urmatoarelor obiective: existenta-confirmarea potrivit careia un element de activ sau de pasiv se afla inregistrat in evidentele patrimoniale de la o anumita data; drepturi si obligatii-constatarea potrivit careia patrimoniul reflectat in contabilitate este real; exhaustivitatea-ansamblul tuturor activelor si pasivelor, precum si toate tranzactiile si evenimentele aferente exercitiului, au fost declarate, inregistrate si reflectate in situatiile financiare; valoarea-un activ sau o obligatie sunt inregistrate la o valoare contabila corespunzatoare; evaluarea-o tranzactie sau un eveniment sunt inregistrate la valoarea corespunzatoare, iar veniturile si cheltuielile sunt alocate corect perioadei la care se refera; prezentarea informatiilor-elementele patrimoniale, veniturile si cheltuielile, fluxurile de trezorerie, si notele explicative, sunt prezentate, clasificate si descrise in conformitate cu standardele de contabilitate. Dosarul Permanent De Audit Acest dosar trebuie sa contina documente si tabele importante pentru continuarea activitatii de audit. Aspectul acestui dosar trebuie standardizat prin folosirea unui index corespunzator. Detaliile necesar a fi incluse intr-un dosar permanent de audit sunt: a) Informatii legate de client informatii generale detalii cu privire la activitate organigrama societatii conturile in banca si drepturile de semnatura conducerea si restul personalului partile afiliate b) Detalii de angajament scrisoarea de angajament numirea ca auditor scrisoarea de permisiune autorizarile c) Informatii si conventii legale si statutare
Pag. 2 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com copie a memorandumului si articolelor procesele verbale ale sedintelor copii dupa conventiile de imprumut copii dupa contractele inchiriere si dupa actul de proprietate copii dupa evaluarea terenurilor detalii ale schemelor de pensii rentabilitatea anuala detalii legate de emisiunea autorizata de actiuni detalii ale legilor si regulamentelor relevante d) Sistemul contabil sinteza registrelor si inregistrarilor sinteza si stemului contabil detalii legate de sistemele computerizate politici contabile importante scrisori catre conducere e) Informatii contabile copii ale situatiilor contabile informatii statistice f) Active registrul de active valorile detalii legate de asigurare Documentatia inclusa in dosarele permanente de audit trebuie sa fie actualizata corespunzator si revizuita in fiecare an. Probe ale acestei actualizari si revizuiri trebuie inregistrate in dosar, posibil prin utilizarea unui formular anual de actualizare. Dosarul curent de audit Acest dosar trebuie sa contina toate informatiile relevante pentru perioada financiara aflata in analiza. Este imposibil sa se specifice cu exactitate ce informatii este necesar sa se pastreze in acest dosar, deoarece ele depind de conjunctura in care se efectueaza auditul. Este totusi recomandat, ca toate firmele sa incerce sa standardizeze formatul acestui dosar pentru a inlesni revizuirea si controlul activitatii. Utilizarea unui pachet standard de audit realizeaza acest lucru.

1.3. Criterii care stau la baza auditului situaiilor financiare

Pentru a asigura o opinie competent i independent asupra imaginii fidele clare i complete a patrimoniului, a situaiei financiare i a rezultatelor ntreprinderilor, auditul are n vedere respectarea unor criterii i obiective ce guverneaz un audit al situaiilor financiare: 1 Criteriul exhaustivitii i integritii nregistrrilor. Acest criteriu are n vedere c toate operaiunile patrimoniale au fost nregistrate corect i integral n contabilitate. Pentru ndeplinirea acestui criteriu, auditorul are dou soluii : a) auditorul trebuie s verifice cu mare atenie procedurile utilizate de ntreprindere pentru validarea tuturor modificrilor patrimoniale: creteri/diminuri de active, respectiv diminuri de pasive. Aceast soluie are dezavantajul c necesit un timp ndelungat pentru validare. b) auditorul poate utiliza rezultatele inventarierii. El trebuie s se asigure c inventarierea a fost fcut potrivit legii. Dac prin inventariere s-au descoperit tranzacii nenregistrate n cntabilitate, iar acestea au fost operate, se consider c toate operaiunile sunt corect nregistrate i evideniate. Respectarea acestui criteriu presupune ca auditorul s se asigure c:
Pag. 3 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com - toate operaiunile reflectate n documente justificative corespunztoare sunt evideniate n contabilitate, deci fr omisiuni; - nu exist operaiuni contabilizate de mai multe ori. 2 Criteriul realitii nregistrrilor Auditorul are obligaia s urmreasc dac toate elementele de activ i de pasiv nregistrate n contabilitate sunt justificabile i verificabile, corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri cum ar fi: confirmri primite de la teri, analize de laborator, etc. De asemenea, se verific dac activele i pasivele respect principiul entitii patrimoniale, adic toate operaiunile efectuate aparin i sunt n numele firmei. 3 Criteriul corectei nregistrri n contabilitate i a corectei prezentri cu ajutorul conturilor anuale Acest criteriu are mai multe obiective i se refer la localizarea corect a perioadei privind elementele patrimoniale, evaluarea corect a modificrilor, imputarea corect i ntocmirea corect a situaiilor financiare. Perioada corect n care sunt evideniate modificrile patrimoniale presupune respectarea principiului independenei exerciiilor, utilizarea unei contabiliti de angajament i folosirea conturilor de regularizare. Regularizarea operaiunilor dup inventariere confer corecta delimitare n timp a cheltuielilor i a veniturilor pe ntreaga perioad a exerciiului financiar prin: - constituirea, respectiv transferul unor provizioane asupra veniturilor; - nregistrarea diferenelor de curs valutar aferente lichiditilor n devize; - nregistrarea cheltuielilor pltite i a veniturilor ncasate aferente exerciiilor urmtoare prin utilizarea conturilor de regularizare; - repartizarea diferenelor de pre asupra cheltuielilor i stocurilor, calculul i contabilitatea corect a variaiei stocurilor de producie finit; - analiza amortismentelor i a provizioanelor pentru depreciere. Corecta lor evideniere reprezint o corecie a costului istoric i atenueaz efectul de desincronizare n evaluarea elementelor patrimoniale n cele dou momente ale sale: intrare ieire. Evaluarea corect presupune ca elementele patrimoniale s fie evaluate conform cu prevederile Legii Contabilitii nr. 82/1991 i cu Cadrul general aplicabil pentru ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare.

1.4.Controlul conturilor etap de baz n auditul financiar


Pe tot parcursul angajamentului su, auditorul urmrete obinerea documentelor probante care i permit s dea certificarea asupra situaiilor financiare, utiliznd diverse procedee i tehnici care privesc controlul asupra documentelor justificative i control de verosimilitate, observare fizic, examenul analitic. Inspecia are ca obiectiv validarea nregistrrilor pe baza documentelor sau a capitalului fix ca activ imobilizat. Aceast procedur are grade de credibilitate variate, funcie de natura, sursa lor i funcionarea controlului n timpul prelucrrii datelor. Probele de audit cu caracter documentar care furnizeaz grade diferite de credibilitate pentru auditor sunt cele: - elaborate i pstrate de tere pri; - elaborate de teri i pstrate de ntreprindere; - elaborate i pstrate de ctre unitate. Observaia const n examinarea unor proceduri efectuate de personalul unitii: inventarierea activelor fixe i circulante, modul de evideniere i control asupra corespondenei conturilor etc. Investigaia are ca obiectiv obinerea de informaii n scris din interior sau exterior cu privire la existena unor achiziii, coninutul nregistrrilor, evaluarea lor.
Pag. 4 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Confirmarea const n rspunsul primit la o investigaie pentru a compara informaiile coninute n nregistrrile contabile; confirmarea, spre exemplu, a creanelor prin colaborarea cu debitorii. Calculul are ca obiectiv verificarea acurateei matematice a documentelor primare, a ecuaiilor contabile, precum i a unor calcule extracontabile ce urmeaz a fi prinse n conturi. Procedurile analitice se refer la analiza indicatorilor bilanului funcional, a ratelor de structur activ pasiv, analiza fluxurilor nete, precum i a lipsei de corelaii fa de alte informaii relevante care se abat de la previziunile ntreprinderii. Standardul de audit nr. 501 prevede informaii suplimentare probelor de audit pentru acele valori semnificative cuprinse n situaiile financiare: A. Participarea la inventarierea stocurilor. B. Confirmarea creanelor. C. Investigaii cu privire la litigii i revendicri. D. Evaluarea i prezentarea investiiilor pe termen lung. A. Participarea la inventarierea stocurilor i controlul costurilor. Conducerea firmei stabilete proceduri prin care stocurile sunt inventariate cel puin o dat pe an, deoarece rezultatele sale influeneaz situaiile financiare nu numai asupra existenei cantitativ-valorice, respectiv plusuri i/sau minusuri constatate, dar i n ceea ce privete evaluarea lor pe baza valorii de pia (actuale). Prin inventariere se evalueaz credibilitatea asupra sistemului continuu de control i gestiune a elementelor patrimoniale. n situaia n care stocurile sunt semnificative pentru activul bilanier, auditorul trebuie s obin un grad rezonabil de ncredere n ceea ce privete existena i valoarea lor real. O participare a auditorului la inventariere i permite s constate existena lor, dac operaiunile sunt conforme cu procedurile stabilite de conducere asupra nregistrrii i controlului rezultatelor inventariate. Cnd auditorul nu poate participa la inventarierea stocurilor din motive ntemeiate (angajamentul s-a ncheiat dup ce s-a fcut inventarierea), el trebuie s efectueze teste asupra tranzaciilor care au avut loc ntre timp. Utilizarea de ctre auditor a unor proceduri alternative ale controlului stocurilor are n vedere: revizuirea instruciunilor conducerii: colectarea listelor de inventar folosite, numrarea stocurilor, identificarea produselor n curs de execuie, stocurile fr micare sau cu micare lent, stocuri greu vandabile sau deteriorate, stocuri n consignaie. Controlul conturilor pe baza documentelor justificative are n vedere instrumentarea tehniccontabil a transferurilor de stocuri la diferite gestiuni, livrarea i recepia lor, precum i imputarea corect pe exerciiul corect. Efectuarea numrrilor de ctre auditor trebuie s testeze att exhaustivitatea (existena i integralitatea lor), ct i acurateea nregistrrilor prin conturile corespondente cuprinse n listele de inventar. Contabilitatea micrilor de stocuri trebuie verificat nainte i dup inventariere. Sistemul continuu de inventariere, pentru a determina soldul conturilor de stocuri la sfritul exerciiului financiar, trebuie evaluat de ctre auditor atunci cnd exist diferene semnificative ntre existena fizic i nregistrrile contabile ajustate. Exist situaii cnd stocurile se afl n custodia unei tere pri. Auditorul trebuie s obin confirmarea direct de la teri privind cantitatea i evaluarea lor, cu scopul de a verifica prin conturi ieirile de stocuri n custodie. Pragul de semnificaie pentru aceste stocuri aflate n custodie trebuie s in cont de valoarea lor, de existena lor prin inventariere. De asemenea, se au n vedere documentele ntocmite sau dac acestea au fost gajate. B. Confirmarea creanelor. Atunci cnd creanele sunt semnificative n situaiile financiare, verificarea soldurilor contului de creane se obine prin confirmarea de la debitori, precum i nregistrrile n conturi corespunztoare. Confirmrile directe reprezint probe de audit credibile despre existena creanelor i acurateea soldurilor nregistrate n conturi. n situaia n care debitorii nu rspund cererii de confirmare, auditorul trebuie s apeleze la proceduri alternative: examinarea ncasrilor de numerar ulterioare aferente unui client i a nregistrrilor contabile efectuate n conturi la sfritul exerciiului financiar, precum i examinarea documentelor ntocmite la vnzri i expedieri.

Pag. 5 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Controlul conturilor de clieni semnificativi care trebuie confirmat de debitori trebuie selectai nct auditorul s poat ajunge la concluzia adecvat despre existena i acurateea creanelor, avnd n vedere riscurile de audit identificate. Confirmrile pozitive ofer probe de audit mai credibile dect confirmrile negative. Aceast form pozitiv este adecvat atunci cnd riscul inerent este evaluat ca ridicat. Exist situaii cnd conducerea firmei i solicit auditorului s nu confirme anumite solduri ale conturilor de creane. Auditorul trebuie s analizeze dac exist motivaii justificate la o astfel de solicitare. Auditorul are obligaia s examineze probele disponibile obinute n sprijinul motivrii conducerii. C. Investigaii privind litigiile i revendicrile. Investigaiile cu privire la litigii i/sau revendicri se fac atunci cnd valoarea acestora este semnificativ n situaiile financiare. Aceste investigaii cuprind: obinerea de declaraii, procesele-verbale ale Consiliului de Administraie, actele ncheiate cu avocaii firmei, verificarea conturilor de cheltuieli privind taxele de timbru i judiciare. Comunicarea direct cu avocaii firmei atunci cnd auditorul constat litigii i revendicri semnificative este necesar, pentru verificarea evalurii de ctre conducere a acestora, conturile aferente costurilor pe care le implic. Refuzul avocailor de a da lista litigiilor i revendicrilor poate constitui o limitare a ariei de aplicabilitate prin imposibilitatea de a obine probe de audit asupra conturilor. Un astfel de demers poate conduce auditorul la o opinie cu rezerve sau la imposibilitatea de a exprima o opinie. D. Evaluarea i prezentarea investiiilor pe termen lung. Probele de audit privind conturile de investiii pe termen lung se obin de la conducerea firmei asupra pstrrii acestora i efectul lor asupra situaiilor financiare. Conturile de investiii prezentate n situaiile financiare pot fi validate de auditor prin informaiile date, prin cotaiile de pia, valoarea acestora i compararea cu valoarea contabil a investiiilor la data raportului. Dac valorile cotate pe pia nu depesc valorile investigate n conturi el va estima dac este cazul s reduc valoarea contabil a acestora. Este important s se verifice de ctre auditor ajustrile fcute n conturi ntre valorile de pia i valorile contabile de intrare. 1.4.1. Metode i tehnici de control al conturilor Fora probant a elementelor colectate de auditor depinde de originea i natura acestora, de tehnicile i procedurile utilizate, necesare asigurrii unei credibiliti ntemeiate pe cantitatea i calitatea informaiilor obinute. n general, tehnicile i procedurile folosite n colectarea elementelor probante se ntreptrund. Ele pot fi folosite fie individualizat (confirmarea direct folosit n cadrul unei inventarieri a creanelor i obligaiilor), fie n cadrul unei tehnici ca o procedur care face parte din aceasta. Tehnicile cel mai frecvent utilizate sunt: tehnica sondajului, tehnica observrii fizice i tehnica examinrii analitice. Cea mai des folosit procedur este cea a confirmrilor directe. Tehnica sondajului innd seama de numrul de operaiuni efectuate de ntreprindere, auditorul nu poate verifica integral rulajele sau soldurile unui cont. El caut elemente probante pe un eantion adecvat, utiliznd tehnica sondajului. Sondajul este definit ca o tehnic ce const n selecionarea unui anumit numr sau a unor pri dintr-o mulime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obinere a elementelor probante i extrapolarea rezultatelor obinute asupra eantionului la ntreaga mas sau mulime. Sondajele pe care le realizeaz auditorul n cursul misiunii sale sunt de naturi diferite: - n unele cazuri, n general cu ocazia verificrii funcionrii controlului intern, auditorul caut s demonstreze c elementele care constituie masa (mulimea) prezint o caracteristic comun (de exemplu, vizarea sau aprobarea comenzilor cu ocazia cumprturilor); sondajele efectuate n astfel de cazuri sunt sondaje asupra atribuiilor;
Pag. 6 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com - n alte cazuri, n general, cu ocazia controlului conturilor, auditorul caut s verifice valoarea dat unei mulimi sau unei mase; acestea sunt sondaje asupra valorilor. Auditorul poate folosi, n general, dou tipuri de sondaje: sondajul statistic i sondajul nestatistic, bazat pe experiena s profesional; acesta din urm ns nu permite o extrapolare riguroas a rezultatelor obinute asupra eantionului la ntreaga mas sau mulime. Alegerea ntre cele dou tipuri de sondaje depinde de pregtirea profesional a auditorului i de gradul de credibilitate pe care acesta dorete s l dea concluziilor sale. Oricare ar fi ns tipul de sondaj, este important s fie respectate cteva reguli riguroase privind decizia asupra eantionu1ui i pentru parcurgerea unor etape obligatorii. Eficacitatea unui sondaj este determinat de definirea precis a obiectivelor sale. Auditorul trebuie deci s explice: - ce urmrete s demonstreze, s probeze. Aceast etap i permite s defineasc a priori caracteristicile a ceea ce va trebui s fie considerat ca o eroare sau o anomalie. De exemplu, s demonstreze c punctajul ntre avizelede expediere i facturi, realizat de personalul ntreprinderii, poate scoate n eviden toate expedierile n curs de facturare; - c rata erorilor existente n mulime (mas) nu depete rata maxim acceptabil de anomalii de funcionare, adic pragul peste care auditorul va considera controlul intern ca funcionnd de o manier nesatisfctoare. Dup ce i-a definit obiectivele sondajului i a ales masa (mulimea), se trece la executarea sondajului, parcurgndu-se mai multe etape, i anume: a) Alegerea tehnicilor, care este influenat de dou elemente: natura controlului de efectuat (sondaje asupra atribuiilor sau sondaje asupra valorilor) i recurgerea sau nu la tehnici statistice. b) Determinarea taliei eantionului se face n funcie de unii factori care difer, dup cum este vorba despre sondaje asupra atribuiilor sau asupra valorilor. c) Selecionarea eantionului. Oricare ar fi metoda utilizat pentru alegere, eantionul selecionat trebuie s fie reprezentativ. Toate elementele masei (mulimii) trebuie considerate susceptibile de a fi selecionate. Aceast selecie poate fi fcut fie prin tragere la ntmplare, fie de o manier sistematic, cu condiia ca primul element s fie ales la ntmplare, fie de o manier empiric. d) Studiul eantionului. Pentru ca eantionul s aib un caracter probant, toate elementele selecionate trebuie s fie controlate. Se poate ntmpla ns ca auditorul s fie n imposibilitate de a face acest control, deoarece, de exemplu, documentele corespunztoare nu sunt disponibile. n acest caz, el trebuie s se ntrebe dac, considernd elementele necontrolate ca erori, se depete pragul de erori acceptabil: dac rspunsul este afirmativ, auditorul va cuta proceduri de control alternative, care s-i permit exprimarea unei concluzii motivate asupra acestor elemente; dac rspunsul este negativ, nu sunt necesare proceduri alternative de control, dar auditorul se poate ntreba dac acest fapt nu este de natur s pun n discuie ncrederea acordat controlului intern. e) Evaluarea rezultatelor. nainte de a formula concluzii generale asupra rezultatelor obinute, fiecare anomalie constatat este examinat n sensul aprecierii dac acestea sunt ntr-adevr reprezentative pentru masa (mulimea) respectiv sau sunt accidentale. Anomaliile excepionale sunt analizate i tratate separat i numai dup izolarea efectelor acestora este posibil extrapolarea rezultatelor obinute asupra eantionului la ntreaga mulime (mas) care a servit ca baz a sondajului. f) Concluziile sondajului Concluzia final asupra postului, tranzaciei sau operaiunilor care au fcut obiectul controlului va fi suma concluziilor trase asupra: - elementelor-cheie care au fcut obiectul unui control; - anomaliilor excepionale constatate; - restului masei (mulimii). Tehnica observrii fizice Observarea fizic este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenei nunui activ, ns ea nu aduce dect o parte din elementele probante necesare auditorului, i anume numai existena bunului
Pag. 7 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com respectiv. Celelalte elemente probante ca: proprietatea asupra bunului, valoare atribuit .a. trebuie verificate prin alte tehnici. Aceast tehnic se folosete de obicei la controlul stocurilor. Aciunile ntreprinse de auditor pe linia controlului stocurilor au ca obiectiv asigurarea c: - ntreprinderea a prevzut mijloace corespunztoare care permit recenzarea activelor n condiii de fiabilitate. Aceast faz a interveniei const n studierea procedurilor de inventariere i se utilizeaz naintea inventarierii propriu-zise; - aceste mijloace sunt puse n aplicare n mod satisfctor. Aceast faz const n verificarea faptului c persoanele nsrcinate cu inventarierea aplic n mod corect procedurile i se realizeaz n timpul inventarierii propriu-zise; - lucrrile de inventariere au fost corect valorificate. Aceast faz const n a controla dac cantitile recenzate sunt cele utilizate pentru evaluarea sumei stocurilor i se situeaz deci dup inventarierea propriu-zis. Tehnica confirmrii directe Este o tehnic ce const n a solicita unui ter, avnd legturi de afaceri cu ntreprinderea verificat, s confirme direct auditorului informaiile privind existena operaiunilor, a soldurilor etc. Auditorul are latitudinea de a determina condiiile i ntinderea acestei proceduri. Procedura confirmrii directe se realizeaz cu acordul conducerii ntreprinderii supuse controlului. Elementele probante obinute direct de auditor sunt mai fiabile dect cele furnizate de ctre ntreprinderea auditat. De exemplu, controlul autenticitii soldului unuia dintre conturile de clieni cu ajutorul comenzii, a copiei de facturi i a avizelor de expediie necesit n unele cazuri o durat mare de timp. n schimb, rspunsul la o cerere de confirmare provoac fie acordul debitorului, fie nexprimarea anumitor divergene asupra crora auditorul este necesar s-i concentreze atenia sa. Procedura confirmrii directe este utilizat att n cadrul auditului intern, ct i n cadrul celui contractual. Din cauza fiabilitii, rapiditii i economiei sale, procedura confirmrii directe este indicat n toate cazurile cnd poate fi realizat. Auditorul are obligaia s verifice n mod adecvat i suficient modul cum sunt aplicate principiile contabilitii: continuitatea activitii, independena exerciiului, intangibilitatea bilanului de deschidere, permanena metodei, necompensarea. Planificarea auditului i efectuarea procedurilor de audit conduc la evaluarea rezultatelor acestora. Auditorul trebuie s ia n considerare gradul de adecvare a principiului continuitii activitii, concept de baz a contabilitii n ntocmirea situaiilor financiare. Continuitatea activitii unei firme poate fi confirmat dac pe durata maxim de un an este previzionat ntocmirea situaiilor financiare ale entitii. Aceasta presupune ca firma s-i nregistreze activele i pasivele (obligaiile) ca fiind apt s-i plteasc datoriile i s-i realizeze activele pe durata previzibil de un an. Auditorul va lua n calcul riscul de nerespectare a principiului continuitii activitii din situaiile financiare printr-o serie de: - calcule financiare - scadene fr mijloace de rambursare, mprumuturi realizate pe termen scurt pentru finanarea activelor financiare pe termen lung, datoria net sau situaia datoriei nete curente. - indicii de exploatare pierderea unor clieni importani, lipsa concurenei furnizorilor sau lipsa furnizorilor importani, difereniai n ceea ce privete remunerarea factorului for de munc sau aciuni n justiie care pot conduce la hotrri judectoreti ce nu pot fi onorate. Aceste riscuri pot fi diminuate dac planul conducerii are surse alternative de procurare a lichiditilor prin venituri extraordinare sau obinerea de capital pentru acoperirea datoriilor. Susceptibilitatea auditorului cu privire la capacitatea firmei de a continua s funcioneze n viitorul previzibil (pn la un an) trebuie confirmat prin probe de audit, fie teste anterior realizate printr-o serie de proceduri, fie teste analitice relevante: - analiza fluxului de numerar (cash-flow); - analiza unor evenimente care pot afecta capacitatea firmei de a suporta datoriile i deci de a continua activitatea;
Pag. 8 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com - verificarea termenului de exigibilitate a mprumuturilor, precum i al contractelor de credit i motivul pentru care nu a fost restituit n termen obligaia; - date scrise de la consilierul juridic cu privire la litigii i reclamaii; - aciunile viitoare ale societii pentru lichidarea datoriilor. Auditorul va fi atent asupra proiectelor entitii care ar avea un efect semnificativ asupra solvabilitii generale i la termen a firmei. Aceste previziuni trebuie s conduc la probe de audit prin aceea c aplicarea lor conduce la un rezultat de ameliorare general a firmei. Auditorul va aprecia, pe baza probelor de audit, ipoteza continuitii activitii i nu va modifica raportul de audit. Controlul conturilor analitice cu balana de verificare Pentru centralizarea i controlul exactitii datelor nregistrate n conturi se ntocmete balana de verificare nainte de inventarierea patrimoniului. Discutat din acest punct de vedere, balana pregtete datele de referin necesare comparrii soldurilor din inventarul contabil i inventarul faptic. Balana conturilor nainte de inventariere poate fi abordat ca un inventar contabil. Relaiile de control proprii balanei sunt cele dintre debitul i creditul conturilor, nregistrarea sintetic i analitic. Dintre acestea, cea care ofer informaii de control privind nregistrarea n conturi a tuturor documentelor justificative este aceea ca totalul rulajului debitor sau creditor din balan trebuie s fie egal cu totalul rulajului calculat n Registrul-jurnal. O verificare de ctre auditor este necesar. Situaia de referin a inventarului faptic o reprezint solurile finale calculate n balan. De aceea, balana poate fi interpretat i ca un inventar contabil. Balana conturilor poate fi discutat i prezentat i ca un instrument de verificare a coninutului soldurilor conturilor, n sensul ca acestea s reflecte operaiuni economice i financiare reale, consemnate n documentele justificative i nregistrate n concordan cu normele metodologice de utilizare a conturilor. Controlul ncruciat Acesta consta in confruntarea exemplarelor diferite ale aceluiasi document,aflate in unitati,compartimente sau locuri diferite.Astfel se verifica originalul chitantei aflate la platitor cu copia ramasa in chitantier sau anexata la registrul de casa. Verificarile reciproce se bazeaza pe confruntarea unor documente diferite sau evidente diferite,dar in care sunt reflectate operatiuni similare sau intre care trebuie sa existe anumite corelatii.Pentru controlul mijloacelor banesti se fac verificari reciproce intre registrul de casa ,chitantiere,state de plata,cecuri de numerar,foi de varsamint,extrase de cont de la banci,dispozitii de plata incasare catre caserie etc si concomitent se fac controale incrucisate intre exemplarele diferite ale documentelor de incasare si plati. Confirmarile de la terti reprezinta o varianta a controalelor incrucisate. 1.4.2. Principii i politici contabile folosite Politicile contabile folosite trebuie folosite cu consecven i foarte rar schimbate, pentru a se asigura comparabilitatea datelor. Orice modificare a politicilor contabile trebuie analizat pentru a se vedea impactul pe care aceasta o are asupra situaiilor financiare. Din acest motiv se consemneaza abateri de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare (natura,motive,evaluarea efectului asupra patrimoniului,rezultatului si pozitiei financiare) influente in cazul adoptarii de reguli de evaluare alternative, suma dobinzilor inclusiv costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie. Principiile i politicile contabile se refer la:

Pag. 9 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Conducerea i organizarea contabilitii Contabiltatea este organizat n cadrul unui departament propriu, coordonat de directorul economic sau externalizat. Informaia contabil se valorific sub forma contabilitii financiare bazat pe inventarul intermitent i asigur gestionarea i controlul micrilor elementelor patrimoniale i ale rezultatelor obinute i are ca obiectiv elaborarea i furnizarea de documente de sintez care s reflecte imaginea fidel a patrimoniului i poziia financiar a entitii la un anumit moment. Elementele patrimoniale sunt prezentate n situaiile financiare folosind convenia costului istoric. Principiul continuitii activitii Managementul societii a considerat i consider n continuare, oportun, pregtirea situaiilor financiare n conformitate cu principiul continuitii activitii la parametrii stabilii prin strategie, considernd c societatea dispune de suficiente resurse materiale i umane, pentru a-i onora obligaiile patrimoniale, de a-i realiza activele i de a realiza n viitor o activitate profitabil. Dac principiul continuitii nu poate fi asigurat ntr-un viitor previzibil, se vor prezenta cauzele care afecteaz principiul continuitii activitii. Imobilizrile corporale, necorporale i financiare Imobilizrile sunt prezentate n situaiile financiare la valoare net, respective la cost istoric minus amortizarea acumulat, de la data punerii acestora n funciune. n cazul n care imobilizrile au fost reevaluate se va meniona c ele sunt prezentate la pre de pia Politica de amortizare utilizat pentru categoriile de imobilizri poate fi: liniar, accelerat, degresiv.

Stocurile Materiile prime si materialele consumabile, mrfurile au fost inregistrate la pret de achizitie, iar stocurile de produse finite sau semifabricate au fost inregistrate la cost de productie, iar in momentul vanzarii s-a utilizat metoda: FIFO, LIFO, CMP. Creanele Creanele comerciale sunt reflectate la cost istoric, mai puin provizioanele constituite. Creanele n valut au fost reevaluate la cursul comunicat de BNR la sfritul exerciiului, respectiv 1 Euro= xxx lei si 1 USD = xxxx Lei. Disponibilitile bneti i echivalente Disponibilitile bneti i echivalentele la sfritul exerciiului, sunt constituite din numerar in lei si valuta, disponibilitatile in valuta se reevalueaz la cursurile comunicate de BNR. Datoriile Datoriile n lei sunt prezentate n situaiile financiare la cost de achiziie, iar cele n valut au fost reevaluate la cursurile comunicate de BNR, din ultima zi a anului. Dac societatea a contractat credite se va meniona tipul creditului, rata dobnzii, tipul acestuia, pe termen scurt, mediu sau lung, precum i gajurile i ipotecile aferente. Capitalul social i rezervele Capitalul social este integrat privat i strin, autohton, etc, constituit dintr-un numar de xxx pri sociale sau aciuni, cu o valoare nominal de xxx lei. Capitalul social i rezervele n situaiile financiare la cost istoric.

Pag. 10 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Recunoaterea veniturilor i a cheltuielilor Veniturile i cheltuielile sunt nregistrate n contabilitate folosindu-se contabilitatea de angajamente. Emiterea facturilor se face pe baza corespondenei cu beneficiarii n funcie de contractele i nelegerile ncheiate. Impozitarea Societatea a fost subiectul impozitului pe profit, n anul 200N. Se va face referiri asupra TVA-ului i a principalelor impozite i taxe. Inventarierea patrimoniului Inventarierea s-a desfurat n baza deciziei nr.xxx emis de conducerea societii i a fost realizat conform prevederilor Legii contabilitii 82/1991, republicat i a OMFP 1753 / 2004 privind inventarierea elementelor patrimoniale de activ i de pasiv. Au fost inventariate toate elementele patrimoniale i s-au constatat urmtoarele diferene, sau nu s-au constatat diferene. Tranzaciile cu persoanele afiliate Tranzaciile cu persoanele afiliate sau i cu acionarul majoritar au reprezentat x% din venituri, cheltuieli, mprumuturi etc. Raportul administratorului Raportul administratorului a fost elaborat pe baza situaiilor financiare i a cuprins principalele aspecte ale activitii entitii pentru exerciiul financiar 200N.

Produrile i tehnicile de audit pot fi redate schematic astfel:

Pag. 11 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Exhaustivitate exista si sunt reale Iesirile sunt toate contabilizate Sumele sunt corecte Exista facturi de cumparare Exista facturi de vanzare Nu contin elemente ce trebuie contabilizate la cheltuieli Sunt aplicate standardele nationale si internationale

Terenuri si mijloace fixe

Evaluarea este corecta

Conturi de verificat

Imobilizari in curs Amortizari

Se verfica daca nu sunt deja in functiune Suma inregistrata pentru cheltuieli de exploatare si contul de amortizari

Controlul conturilor

Cheltuieli cu amortizarea aferenta exercitiului

-Subventii pentru investitii -Furnizori de imobilizari -Conturi curente la banci,casa -Cheltuielile si veniturile -Bunuri produse de firma Conturile de cheltuieli cu intretinere si Se verfica dace aceste cheltuieli nu trebuie capitalizate in valoarea activului

Exercitarea controlului conturilor

Pag. 12 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

2.1. Auditarea elementelor patrimoniale de activ i de pasiv i a contului de profit i pierdere


Examinarea general a situaiilor financiare are ca obiective principale verificarea dac bilanul, contul de profit i pierdere, situaia modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de trezorerie i notele explicative sunt coerente, innd seama de cunoaterea general a ntreprinderii, de sectorul de activitate i de mediul social-economic, dac principiile contabile i reglementrile n vigoare, au fost respectate i corect aplicate. Auditorul financiar investigheaz i evenimentele posterioare datei de nchidere a bilanului, precum i modul n care acestea influeneaz situaiile financiare, pentru a se asigura c acestea au fost corect evaluate. Situaiile financiare prezint o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului prin: - evidena cronologic i sistematic a tuturor operaiunilor economicofinanciare; - inventarierea patrimoniului, a corectei valorificri a acesteia i a cuprinderii rezultatului n bilan a fost conform reglementrilor n vigoare; - balana de verificare a datelor din conturile sintetice i concordana dintre acestea i conturile analitice reprezint baza de referin pentru bilanul contabil; - operaiunile legate de nregistrarea sau modificarea capitalului social au fost efectuate corect; - evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform reglementrilor n vigoare i s-au respectat principiile ei; - ntocmirea bilanului contabil pe baza balanei de verificare a conturilor sintetice; - corelarea datelor din note cu cele din bilan. Imaginea fidel, clar i complet a rezultatelor se refer la: - ntocmirea contului de profit i pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare; corecta imputare i prezentare a veniturilor i cheltuielilor - verificarea modului de calcul al profitului impozabil; calculul corect al cheltuielilor nedeductibile fiscal i al reducerilor fiscale. Corecta nregistrare i evideniere a impozitului pe profit i regularizrile efectuate n urma inventarierii. - nregistrarea corect a profitului net i distribuirea lui conform cu normele legale. Imaginea complet a patrimoniului se asigur prin: - existena garaniilor pentru mprumuturile i creditele obinute sau acordate de ctre ntreprindere ; - existena suficient a resurselor financiare; - modaliti de ncasare a creanelor; - analiza situaiei fluxurilor de trezorerie. n cadrul aciunilor de verificare a bilanului contabil, auditorul i dirijeaz diligenele sale verificnd i respectarea cadrului contabil conceptual n concordan cu Standardele Internaionale i Naionale de Contabilitate. Auditorul trebuie s obin un grad rezonabil de asigurare c bilanul respect principiile de baz ale contabilitii, cum ar fi: - continuitatea activitii de exploatare; - contabilitatea de angajamente. - principiul prudenei trebuie tratat astfel nct profitul s fie real, pentru a nu distribui dividende fictive la acionari sau asociai; - principiul independenei exerciiului a fost aplicat pe tot parcursul exerciiului. Auditorul verific dac cheltuielile i veniturile aferente exerciiului respectiv au fost nregistrate; - principiul comparabilitii, conform cruia bilanul contabil ofer comparabilitatea elementelor patrimoniale pe cel puin dou exerciii financiare, metodele de
Pag. 13 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com evaluare i prezentare sunt identice cu cele ale anului precedent, iar dac sunt modificri, ele s fie nscrise i justificate n notele ataate bilanului; - principiul non-compensrii, conform cruia, elementele de activ i de pasiv sunt evaluate fr a se face compensri ntre active i pasive. - principiul separrii exerciiilor, conform cruia bilanul de deschidere corespunde cu bilanul de nchidere a exerciiului precedent. Verificarea contului de venituri i cheltuieli Auditorul examineaz toate conturile de cheltuieli cum ar fi: cheltuielile de exploatare, pe tipuri, cheltuielile financiare, precum i cheltuielile extraordinare dac este cazul. Acelai tratament l aplic i asupra veniturilor, asigurndu-se c principiul conectrii veniturilor cu cheltuielile aferente realizrii acestora a fost asigurat. Auditorul examineaza bazele de impozitare stabilite n materie de taxe i impozite pe baza conturilor de venituri i cheltuieli. Toate anomaliile constatate sunt discutate cu conducerea intreprinderii i se propun, dac este cazul, efectuarea de ajustri. Auditorul examineaz evolutia comparativ a diferitelor conturi de venituri i cheltuieli, iar n cazul n care abaterile sunt mai mari de 10%, se adncesc procedurile analitice, pentru a depista factorii care au determinat aceste abateri. Camera Auditorilor Financiari din Romnia, a elaborat Normele Minimale de Audit, care reprezint principii i proceduri ce trebuie urmate de auditorii financiari. Conform acestor norme activitatea de audit a fost standardizat, fiind divizat pe secini de audit, clasificate de la A la P astfel: A- Lista de verificare a finalizrii angajamentului de audit; B- Revizuirea general a situaiilor financiare; C- Lista de verificare a tuturor documentelor de lucru; D- Observaii finale i ntlnirea cu clientul; E- Confirmarea planului de audit: F- Abordarea auditului; G- Activele imobilizate; H- Investiii i plasamente pe termen lung; I- Stocuri i contracte pe termen lung; J- Creane i cheltuieli n avans; K- Disponibiliti bneti; L- Creditori i angajamente; M- Impozite i taxe; N- Capital, rezerve i registre cerute de lege; O- Auditul contului de profit i pierdere; P- Cartea mare i balana de verificare. n continuare vor fi prezentate seciunile aferente auditrii elementelor patrimoniale i contului de profit i pierdere, testele relevante, precum i modele de foi de lucru. Auditorul trebuie s completeze documentele de lucru aferente seciunilor de audit, foile de lucru, cu menionarea gradului de acoperire al verificrilor, cine a ntocmit i verificat, precum i problemele aprute. Exemplele prezentate nu sunt exhaustive, acestea putnd fi completate.

Pag. 14 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit REF: G ACTIVE IMOBILIZATE CORPORALEfinanciar/statutar la: NECORPORALE-FINANCIARE Data: Intocmit de: Exerciiul: 200N Verificat de: Grad acoperire Probe de audit necesare 1. Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar, pentru fiecare categorie de active imobilizate. 2. Obtineti un tabel cu noile active imobilizate inregistrate in cursul exercitiului financiar auditat.Verificati toate intrarile importante de active pe baza facturilor aferente/ documente justificative. 3. Obtineti un tabel cu iesirile de active in cursul exercitiului financiar (Vanzare sau casare). Verificati incasarile din fiecare vanzare importanta de active in cursul exercitiului financiar cu documentele justificative. 4. Obineti un tabel cu profitul/pierderea rezultate in urma cedarilor de active din cursul exercitiului financiar. Verificati calculul profitului sau pierderii din vanzare. 5. Obtineti tabele cu activele detinute prin contracte de leasing financiar sau de cumparare in rate. Revizuiti contractele de leasing financiar si de cumparare in rate si asigurati-va ca atat activele cat si oblgatiile aferente au fost corect inregistrate si prezentate. 6. Obtineti un tabel cu imobilizarile financiare si uzufructul obtinut de pe urma detinerii acestora. 7. Obtineti tabele privind cheltuielile cu amortizarea aferente exercitiului financiar auditat. Verificati corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea si comparati politica de amortizare din exercitiul curent cu cea din anii anteriori. 8. Obtineti tabelele cu reevaluarile de active efectuate in cursul exercitiului financiar auditat 9. Obtineti un tabel cu reparatiile si modernizarile de active si decideti daca exista
Pag. 15 din 86

Ref. Exemplu T.G.1.,

Cine a intocmit

Probleme aprute

T.G.2., FL G1

T.G.3.

T.G.4.

T.G.5

T.G.6.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com elemente care trebuie capitalizate. 9 Decideti daca este necesara verificarea fizica a imobilizarilor corporale, in cazul in care auditorul nu a participat la inventariertea anuala. 10. Examinati actele de proprietate ale activelor T G.7. imobilizate semnificative, daca acestea nu sunt in custodia unei institutii de creditare, ipotecate sau gajate. Asigurati-va ca actele sunt pe numele clientului si obtineti confirmarea in acest sens, daca nu sunt in posesia entitatii. 11.Obtineti un tabel cu angajamentele de investitii , daca exista asa ceva, facand deosebire intre cele contractate, dar care nu sunt prezentate in situatiile financiare si cele autorizate fara a fi insa deja contractate. 12. Decideti daca exista probe privind o depreciere a activelor imobilizate si asigurati-va ca, in caz afirmativ, a fost facut un provizion corespunzator. T.G.8.

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei auditorilor, am obtinut asigurari rezonabile ca activele imobilizate de natura imobilizarilor corporale, necorporale si financiare: 1. Au fost inregistrate corect si in totalitate in contabilitate. 2. Exista si apartin entitatii. 3. Sunt corect evaluate in bilant. 4. Sunt corect prezentate, conform legislatiei contabile aplicabile (se mentiooneaza referentialul contabil aplicabil) Semnat . Auditor -Responsabil de misiune Data .

Pag. 16 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul G1- Reevaluarea activelor corporale Munca de audit In cazul in care au fost reevaluate activele corporale se va solicita o lista pe grupe de active corporale care sa contina urmatoarele informatii: - nr. inventar - denumire activului corporal - metoda de reevaluare (legislatia aplicabila) - data punerii in functiune. - cod clasificare conform legislatiei - durata functionare - valoare contabila - total amortizare la data reevaluarii (credit 281) - valoare ramasa neamortizata la data reevaluarii - coef. actualizare - valoare actualizata - amortizarae actualizata - valoare ramasa actualizata - diferente imobilizari corporale de inregistrat Testul G2- Verificarea intrarilor de active imobilizate Munca de audit Se va intocmi o lista pe grupe de active imobilizate cu intrarile de active din exercitiul financiar analizat (corporale, necorporale, financiare) Lista va trebui sa cuprinda denumirea imobilizarii, numarul de inventar, numarul facturii , numarul avizului de insotire, valoarea facturii, data achizitiei. In cazul in care activul este achizitionat in sistem leasing, se va solicita o copie a contractului. Se va verifica pe teren existenta activelor si se va mentiona daca acestea sunt puse in functiune. Testul G3- Iesiri de active imobilizate Munca de audit Penru activele imobilizate iesite in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe tipuri ;i grupe de imobilizari corporale care sa contina urmatoarele informatii: numar inventar denumire numar proces verbal de casare numar proces verbal intocmit in cazul sustragerii imobilizarii alte documente justificative potrivit carora s-a efectuat iesirea imobilizarii valoarea contabila amortizarea cumulata valoare ramasa neamortizata

Pag. 17 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com cheltuielile cu dezmembrarea cheltuielile cu valorificarea sumele obtinute din valorificare data iesirii imobilizarii

Se vor solicita copii xerox dupa procesele verbale si documentele justificative. Testul G4- Vanzari de imobilizari Munca de audit Penru activele imobilizate vandute in cursul exercitiului financiar analizat se va solicita o lista pe tipuri de active imobilizate ;i pe grupe, care sa contina urmatoarele informatii: - numar inventar - denumire activ - data vanzarii - valoare contabila - amortizare cumulata - valoare reevaluata (daca este cazul) - suma obtinuta in urma vanzarii - profit din vanzare Se vor solicita copii xerox dupa documentele justificative.

Testul G5- Verificarea contractelor de leasing (financiar, asociatie, rate) Munca de audit Se va intocmi o situatie cu toate tipurile de contracte de leasing ( imobiliar, financiar, asociere, rate) incheiate de entitate. Situatia va contine urmatoarele informatii: - nr. contractului; - tipul contractului; - data semnarii contractului; - termene; - modalitati de plata; - rata lunara; Se vor solicita copii xerox dupa toate contractele incheiate de entitate. Testul G6- Verificarea lucrarilor de modernizare Munca de audit Se va intocmi o lista pe grupe de imobilizari corporale cu modernizarile efectuate asupra acestora si data la care s-au inregistrat in contabilitate. Se vor verifica prin sondaj contractele de prestari servicii, devizele conform carora s-au realizat modernizarile, facturile de achizitie, avizele de insotire.
Pag. 18 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Se va verifica daca sumele aferente modernizarilor au fost introduse in valoarea imobilizarii .

Testul G7- Verificarea actelor de proprietate pentru activele de natura terenurilor si cladirilor Munca de audit Penru activele de natura terenurilor si cladirilor se vor solicita copii xerox dupa actele de proprietate. Se va verifica daca entitatea auditata este proprietara de drept a acestora si data cand aceasta a fost pusa in posesie. Testul nr. G.8. Verificarea sumelor aferente deprecierii mijloacelor fixe si a ajustarilor aferente Munca de audit Pentru activele depreciate se vor intocmi situatii care sa contina urmatoarele informatii: denumirea imobilizarii depreciate; numar inventar; natura deprecierii constatate; data constatarii deprecierii; valoare depreciere; valaore contabila ramasa.

Se vor anexa copii xerox ale proceselor verbale ale comisiei care a constatat deprecierile. Se va specifica daca pentru deprecierile constatate s-au constituit ajustari, data constituirii si valoarea acestora. Exemple de foi de lucru (FL) care se pot intocmi pentru imobilizari: FL-G1
Imobilizari corporale Cont 2111 2112 212 2131 2132 2133 2134 214 Sold initial Sold final Variatie % % % % Explicatii

TOTAL Ajustsari privind deprecierea imobilizarilor corporale 2911 2912 2913 2914

Pag. 19 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
TOTAL Valoarea neta a imobilizarilor corporale 2111 etc TOTAL

FL G2
Imobilizari corporale Intrari in timpul exercitiului auditat Cont Achizitii, inclusiv prin leasing financiar
2

Reclasificari intre grupe


1

Intrari din productie proprie


3

Donatii, plusuri inventar, Diferente aporturi in favorabile din natura la reevaluare capitalul social
4 5

TOTAL

6=1+2+3+4+5

2111 2112 212 2131 2132 2133 2134 214 Total -

FL G3
Imobilizari corporale Iesiri in timpul exercitiului Cesiune, inclusiv Diferente Scoateri Anulare amortizare cedari nefav. Reclasificari din Donatii Transferuri cumulata la prin din functiune reevaluare leasing reevaluare financiar

Cont

2111 2112 212 2131 2132 2133 2134 214 Total -

FL G4
Cont Valoare Amortizare Valoarea Cheltuieli cu Venituri din contabila a cumulata a ramasa a valorificarea vanzarea activelor activelor activelor activelor activelor vandute vandute vandute Profit/pierdere din vanzarea activelor

Imobilizari corporale 2111

Pag. 20 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
2112 212 2131 2132 2133 2134 214 Subtotal Imobilizari necorporale 201 203 205 207 208 Subtotal Imobilizari financiare 261 263 264 265 267 Subtotal Imobilizari in curs 231 232 233 234 Subtotal Total

Reconciliere 6583: balanta verificare calculat diferenta Reconciliere 7583: balanta verificare calculat diferenta

Pag. 21 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: STOCURI SI CONTRACTE PE TERMEN LUNG Intocmit de: Verificat de: Grad de acoperire Probe de audit necesare 1. Obtineti un tabel sintetic cu stocurile si contractele pe termen lung aferente exercitiului curent si anterior. Revizuiti fisele de inventar finale , verificand adunarea pe verticala si orizontala precum si elementele neobisnuite. 2. Asigurati-va ca in lista contractelor s-a facut deosebirea intre cele pe termen lung si cele pe termen scurt, iar prezentarea lor este in concordanta cu standardele contabile relevante. 3. Examinarea analitica . Comparati viteza de rotatie a stocurilor, precum si clasificarea stocurilor si a contractelor din exercitiul auditat cu cele din exercitiul anterior. Verificarea stocurilor 4. Participarea la inventariere : 5.1 Notati procedurile utilizate in timpul numararii stocurilor si instructiunile date,indosariati raportul privind inventarierea. 5.2 Selectati un esantion de stocuri din fisele de inventar preliminare si verificati existenta stocurilor respective,apoi procedati invers. 5.3 Identificati stocurile tertilor detinute de entitate. 5.4 Obtineti detalii privind bunurile in tranzit sau cele aflate in alte locatii. 5.5 Indosariati o copie a fiselor de inventar preliminate. Adunati informatii referitoare la vanzari si cumparari necesare pentru verificarea respectarii principiului independentei exercitiului.
Pag. 22 din 86

REF: I Data:

Exerciiul: 200N

Ref. TI1, FL I.1

Cine a intocmit

Probleme aprute

T I.3

T I.1

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 5. Revizuiti fisele de inventar ale tuturor stocurilor finale : 6.1 Comparati constatarile testelor de numaratoare a stocurilor realizate in cursul participarii la inventariere cu fisele de inventar finale. 6.2 Pentru un esantion de stocuri, verificati cantitatile din fisele de inventar finale cu cele din fisele preliminare si obtineti explicatii pentru modificari. 6.3 Verificati preturile stocurilor: 6.3.1 pe baza facturilor de achizitie la materii prime si materiale. 6.3.2 pe baza informatiilor din contabilitate la produse finite si productie neterminata. 6.4 Revizuiti alocarea cheltuielilor de regie la produsele finite si productia neterminata pentru a va asigura ca baza de calcul este corecta si consecventa. 6.5 Testati daca valoarea de intrare a unui esantion de stocuri nu depaseste valoarea realizabila neta. 6. Identificati stocurile depreciate si pe cele greu vandabile si asigurati-va ca sau constituit ajustarile necesare. 7. Verificati respectarea principiului independentei exercitiului financiar. Teste suplimentare Contracte pe termen scurt 8. Selectati un esantion de contracte si discutati cu persoana responsabila stadiul derularii acestora. 9. Probati costurile realizate cu documentele justificative aferente de exemplu facturi, fise de ponatj,etc. 10. Revizuiti alocarea cheltuielilor de regie pe contracte pentru a va asigura ca baza de calcul este corecta si consecventa. 11. Revizuiti nivelul ajustarilor constituite pentru a va asigura ca valoarea lor este adecvata.
Pag. 23 din 86

T.I.3.

T I. 3

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Contracte pe termen lung 12. Selectati un esantion de contracte si discutati cu persoana responsabila stadiul derularii acestora. 13. verificati sumele incluse in cifra de afaceri pe baza documentelor justificative aferente, de exeplu certificatul dat de seful de santier ca cifra de afaceri reflecta valoarea muncii depuse. 14. Probati costurile realizate cu documentele justificative aferente, de exemplu facturi,fise de pontaj,etc. Asigurati-va ca sunt corect alocate intre exercitiul curent si cele urmatoare. 15. Revizuiti alocarea cheltuielilor de regie pe contracte pentru a va asigura ca baza de calcul este corecta si consecventa. 16. Verificati sumele facturate cu jurnalul de vanzari si asigurati-va ca soldul / platile excedentare sunt calculate si tratate corect. 17. Asigurati-va ca ajustarile pentru pierderi estimate, sau pentru scaderea pretului stocurilor sunt corect tratate si decideti daca este necesara constituirea unor noi ajustari.

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei auditorului, am obtinut asigurari rezonabile ca stocurile si contractele pe termen lung: 1. Au fost inregistrate corect si in totalitate. 2. Exista si apartin entitatii. 3. Sunt corect evaluate in bilant. 4. Sunt corect prezentate, conform legislatiei contabile aplicabile (se mentiooneaza referentialul contabil aplicabil)

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificator / Responsabil de misiune


Pag. 24 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul I.1 - Verificarea stocurilor Munca de audit O parte esentiala a procesului de audit se concretizeaza in a avea evidenta modului in care s-au intocmit situatiile financiare auditate si in a obtine documentele care demonstreaza ca cifrele individuale sunt justificate. O situatie care sa prezinte diferitele categorii de stocuri, clasificate corespunzator pe tipuri de stocuri, impreuna cu cele comparative, este necesara atat ca tabel de referinta, cat, mai ales, ca baza pentru examinarea analitica a stocurilor. Se va verifica valoarea stocurilor in anul curent precum si in anul anterior in vederea compararii vitezei de rotatie a stocurilor si a variatiei acestora. Se va calcula viteza de rotatie a stocurilor (VRS) astfel : VRS = Stoc mediu / cheltuiala cu stocurile X 365 zile. Stocul mediu se calculeaza ca raport intre suma stocurilor lunare impartita la 12. Testul I.2 Productia netreminata Se va verifica productia neterminata a anului respectiv, luandu-se in considerare si ajustarile propuse, realizandu-se in acelasi timp si o comparatie cu anul anterior. Se va verifica in cazul productiei neterminate urmatoarele: Numarul de repere; Stadiu de finisare Cost pe produs finit; Total productie neterminata (numar repere x stadiu de finisare x cost produs finit) Testul I.3 Produse finite Se va verifica cantitatea scriptica (conform listelor de calculator) cu cantitatea faptica in urma inventarierii se va face o comparare a soldului din anul de baza cu anul anterior . De asemenea se vor verifica: listele de inventariere din punct de vedere matematic. fisele de cost a produselor finite urmarindu-se pe fiecare element de cost: cantitatea costul unitar, costul total, precum si ponderea pe care o are in total cost de productie elementul de cost respectiv; se vor verifica numarul de unutati consumate pe fiecare element de cost in parte pe tot anul; vanzarile de la inceputul exercitiului, asigurati-va ca preturile facturate nu sunt mai mici decat costul la care sunt inregistrate stocurile in contabilitate . Testul I.4 - Verificarea separarii exercitiilor Se vor verifica ultimile facturi de vanzari si cumparari de stocuri pentru a se stabili daca a fost respectat principiul independentei exercitiilor, adica se verifica data emiterii facturii si data inregistrarii in contabilitate. In acest sens se vor cere urmatoarele date : facturile de cumparari si vanzari de stocuri din ultimile 5 zile ale anului precedent; facturile de cumparari si vanzari de stocuri din primele 5 zile ale anului urmator.
Pag. 25 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Exemple de foi de lucru (FL) care se pot intocmi pentru stocuri si contracte pe termen lung:
FL I1 Cont 301 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3028 303 331 332 341 345 346 371 351 354 356 357 358 361 371 381 TOTAL FL-I2 Pentru a vedea evolutia lunara a stocurilor se intocmeste o situatie cu soldurile stocurilor la fiecare sfarsit de luna.
Cont 301 3021 3022 Etc. TOTAL Sold la finalul lunii ianuarie decembrie 200N Ianuarie februarie martie aprilie mai iunie

Stoc initial

Intrari in timpul anului

Iesiri in timpul anului

Stoc final

Pag. 26 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-I3 Se intocmeste pentru diferentele constate intre evidenta faptica si scriptica (contabila) si se propun ajustari de catre auditor, in cazul in care se constata diferente.
Sold la data inventarierii Diferente constatate la inventariere Plusuri Minusuri

Cont 301. etc TOTAL

Observatii

FL-I4 Se intocmeste pentru a analiza stocurile fara miscare si cu miscare lenta si daca au fost facute ajustarile aferente. In cazul in care nu s-au facut ajustari, auditorul propune efectuarea acestor ajustari. Ajustarile se efectueaza si in cazul scaderii preturilor la marfurile existente in stoc.
Situatia stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta Sold peste 1 Cont 0-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 31.12.200N an Observatii 301 3021 3022 etc TOTAL Ajustari pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie 391 392 393 394 395 396 397 398 TOTAL

FL I5 Aceasta foaie de lucru se intocmeste pentru a verifica respectarea principiului independentei exercitiului. In cazul in care se constata ca au fost inregistrate eronat, auditorul propune ajustari.

Denumire Nr./data Furnizor produs NIR

Data Nr./data Cantitate Valoare inregistrarii in factura (U/M) contabilitate

Intrari in ultimele 5 zile lucratoare din Decembrie 200(N-1) TOTAL Intrari in primele 5 zile lucratoare din Ianuarie 200(N+1)

Pag. 27 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
TOTAL

FL-I6 Se verifica evolutia lunara a cheltuielilor materiale. In cazul in care variatia este mai mare de 10%, se fac verificari suplimentare, pentru a depista cauzele acestei variatii.
Luna Ianuarie Februarie Martie # # Decembrie TOTAL Conturi din clasa 60 #601 #602 #603 #606 #607 #608 TOTAL

FL- 17 Se intocmeste pentru marfurile sau materialelele nereceptionate la sfarsitul anului, dar pentru care exista factura de la furnizori. Marfurile sau materialele au plecat de la furnizor si se afla in faza de transport (vapor, camion, etc). Aceast foaie de lucru se ntocmete i pentru a ntocmi Declaraia nr.390 privind tranzaciile intracomunitare
Date despre livrare (numarul intern Furnizor document de insotire si numarul si data facturii de la furnizor)

Valoare Observatii

TOTAL

FL-I8 Se ntocmete pentru ajustrile propuse de auditor, referitor la mrfurile degradate, fr micare, sau pentru ajustrile de valoare propuse pentru preul mrfurilor din stoc. Trebuie menionat c ajustrile propuse de auditor, pot fi sau nu acceptate de ctre conducerea ntreprinderii. Explicaii Ajustari propuse de auditor Ajustari acceptate de conducerea entitii auditate Diferene

Pag. 28 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: CREANTE SI CHELTUIELI IN AVANS Intocmit de: Verificat de: Grad acoperire 1. Componenta soldului contului clienti se va analiza pe conturi analitice i pe facturi. Totalul analizei trebuie sa corespunda cu soldul din balanta de verificare. Eventualele diferente se vor explica. Componenta soldului "Furnizori-debitori" se va analiza pe facturi, intr-o foaie de lucru separat. Totalul analizei trebuie sa corespunda cu soldul din balanta de verificare. Explicati functionarea contului "Clientifacturi de ntocmit" precum si inregistrarile contabile aferente. Componenta soldului la 31 Decembrie 200N se va pune la dispozitie in vederea auditului intr- o foaie de lucru separat Pentru fiecare categorie de debitori se va face o analiza a vechimii acestora ca si o estimare a sumelor ce pot fi recuperate. Se vor prezenta separat valorile globale ale totalurilor incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2002 aferente debitorilor existenti la 31 decembrie 200N Se va intocmi o detaliere a veniturilor lunare din activitatea operaional Se va intocmi o lista a tuturor avansurilor acordate catre salariati. Se va confirma in scris existenta acestor avansuri la sfirsitul anului. Totalul va trebui sa concorde cu inregistrarile contabile. Se va face o lista a platilor anticipate. Se vor tine la dispozitie documentele doveditoare. Totalurile vor trebui sa concorde cu balanta de verificare. Orice alte solduri debitoare incluzind subvenii
Pag. 29 din 86

REF:J Data:

Exerciiul: 200N

Ref.

Cine a intocmit

Probleme aparute

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com de ncasat, sume de primit de la buget (Impozit pe profit, TVA, asigurari sociale, etc) vor trebui analizate i prezentate n foi de lucru. Examinarea stornarilor efectuate dupa inchiderea exercitiului financiar si revizuirea provizioanelor. Compararea platilor in avans cu cele realizate in exercitiul anterior si identificarea unor eventuale omisiuni. Pentru aceasta se va solicita listingul platilor anticipate pentru exercitiul financiar anterior.

9.

10. Compararea vitezei de rotatie a debitorilor din exercitiul curent cu cea din exercitiul anterior si explicarea variatiilor semnificative 11. Analiza situatiei pierderilor din creante si evidentierea caracterului irecuperabil a creantei pe baza de documente justificative. 12. Se va intocmi o lista a debitorilor actionati in justitie, urmariti in continuare in vederea recuperarii debitelor, pentru toate conturile analizate. Se va prezenta corespondenta cu acesti debitori si se va solicita un raspuns din partea acestora. Se va verifica daca acesti debitori sunt considerati incerti in contabilitatea intreprinderii si se va confrunta listingul cu evidenta provizioanelor pentru depreciere.

Pag. 30 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 13. Un esantion de rulaje debitoare ale analiticelor pe clienti din Cartea Mare va fi verificat cu soldurile finale din Registrul de Vanzari. Totalul din Registrul de Vanzari trebuie sa fie egal cu rulajul debitor al contului 411. 14. Se cere confirmarea in scris pentru clienti, in ordinea marimii. Daca acestia nu acopera peste 85% din soldul contului 411, se continua pana cand ponderea este atinsa. In functie de raspuns se poate confirma soldul, se pot constitui provizioane sau se pot efectua ajustari. 15. Se testeaza respectarea principiului independentei exercitiului prin verificarea documentelor de expeditie si a facturilor si a perioadei in care au fost contabilizate. 16. Compararea structurii pe vechime a creantelor cu structura existenta in anii anteriori. 17. Verificarea creanelor cu prile afiliate Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificator / Responsabil de misiune

Pag. 31 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul J1 -Verificarea conturilor de creane Munca de audit Obinerea sau alcatuirea unei situatii sintetice a soldurilor conturilor de clienti i debitori, cu sold iniial i sold final i evoluia acestora. O parte esentiala a procesului de audit se concretizeaza in a avea evidenta modului in care s-au intocmit situatiile financiare auditate si in a obtine documentele prin care se pot justifica cifrele individuate. Pentru efectuarea unei examinari analitice a soldurilor conturilor de creane este necesara o situatie a clienilor i debitorilor suficient de detaliat. Obiective principale - Clientii si Debitorii exista si nu sunt supraevaluati - Valoarea debitorilor este realizabila (va fi incasata) Testul J2 -Corectitudinea i tratamentul provizioanelor/angajamentelor Munca de audit Pentru clienii inceri i n litigiu, este necesara diminuarea activului in curs de executie pana la valoarea realizabila neta. Se obine o list cu litigiile de la departamentul juridic, n care entitatea are calitatea de prt i reclamant. Pentru creanele afalate n litigiu se va verifica dac sunt constituite provizioane. De asemenea, trebuie constituit un provizion pentru partea din cheltuielile necesare pentru indeplinirea contractului ce nu va fi acoperita de venituri. Costurile care nu pot fi acoperite printr-un venit prezent sau viitor trebuie trecute pe pierderi sau, daca exista incertitudine privind o astfel de pierdere, trebuie constituit un provizion. Testul J4 - Reconcilierea sumelor din debitul contului 411 cu Jurnalul de Vnzri Munca de audit Este esential sa se tina o evidenta a modului in care s-au compilat cifrele - o evidenta la care auditorul sa poata apela pentru a verifica totalul conturilor de creane. Pentru ca auditorul sa-si poata exprima opinia privind totalul conturilor de creane, este firesc sa aiba justificarea soldurilor crenelor individuale. Daca isi va baza examinarea pe valoarea totala (de control) a debitorilor, auditorul trebuie sa verifice cum s-a ajuns la cifra respectiva. Soldul contului de control al debitorilor trebuie sa rezulte din suma facturilor/notelor de credit trimise si a cecurilor primite in decursul exercitiului financiar analizat. Prin urmare, este necesar: a) sa se investigheze inregistrarile contabile cu valoare mare sau neobisnuita In cazul in care firmaa auditata are un jurnal al vanzarilor si face inregistrari contabile formale pentru a ajusta soldurile, auditorul trebuie sa examineze aceste inregistrari cu valoare mare, intrucat ele nu ar trebui, in mod normal, sa apara. b) sa se investigheze orice variatie neobisnuita a valorii facturilor Trebuie sa existe o cauza a variatiilor aparente ale nivelului activitatii. c) sa se verifice soldurile Auditorul trebuie sa verifice un esantion de solduri pornind de la jurnalul vanzarilor si invers sau s faca o lista a acestora pentru a verifica intocmirea contului de control (calculul cifrei totale). d) sa se verifice acuratetea calculelor Auditorul trebuie sa verifice ca suma soldurilor din jumalul vanzarilor este - in concordanta cu totalul contului de control si ca totalul soldurilor finale (la sfarsitul exercitiului financier) este corect.

Pag. 32 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul J4 - Examinarea scadentei soldurilor i a ncasrii ulterioare a creantelor Munca de audit Acesta reprezinta un exercitiu important pentru determinarea fundamentului cifrelor respective. Se va selecta un esantion de solduri care, impreuna cu detaliile notate, se constitute in probe de audit esentiale pentru justificarea valorii soldurilor de creane i a posibilitatii de a recupera veniturile respective. Verificarea incasarii ulterioare a creantelor reprezinta modalitatea principala de a confirma soldurile conturilor de debitori. In cazul firmelor mici, unde auditul poate avea loc cu multe luni dupa incheierea exercitiului financiar, este adesea posibil sa se confirme o proportie semnificativa a soldurilor prin acest test. Daca s-au primit sume rotunde, auditorul trebuie sa se asigure ca acestea se refera la cele mai vechi datorii si ca nu este vorba despre datorii pe termen lung. Testul J5 - Examinarea posibilitatii de recuperare a creantelor Munca de audit Unul din obiectivele principale n auditul creanelor este sa se verifice dac soldurile nu sunt supradimensionate. Un pas important pentru a stabili aceasta consta in examinarea tuturor debitorilor pentru ca auditorul sa fie sigur ca acestia exista si ca au valoare corect. Un exercitiu important in acest sens il reprezinta realizarea unei treceri in revista (sub forma scrisa) a debitorilor, impreuna cu directorii/managerii, care se presupune ca isi cunosc clientii. Procesul de audit impune mai mult decat o identificare, de catre companie, a debitorilor indoielnici atunci cand exista dubii privind posibilitatea de recuperare a creantelor, trebuie cautate dovezi care sa justifice continuarea includerii unei sume intr-un cont de debitori indoielnici. Incasarea ulterioara a creantei ar fi cea mai buna dovada a posibilitatii de recuperare a acesteia, dar daca acest lucru nu s-a intampla, auditorul trebuie sa exatmineze corespondenta firmei in cautarea motivului pentru care nu s-a facut plata si sa evalueze viabilitatea clientului, debitorului respectiv. Testul J6-Testarea nregistrarilor ce presupun respectarea principiului independentei exercitiului Munca de audit Erorile determinate de nerespectarea principiului independentei exercitiului vor avea un efect direct atat asupra bilantului, cat si asupra contului de rezultate raportat. Inregistrarile eronate ale veniturilor din vanzarea marfurilor si ale debitorilor, la sfarsitul exercitiului financiar, reprezinta un domeniu cu risc ridicat. Auditorul trebuie sa verifice aceste tranzactii prin selectarea stocurilor expediate cu cateva zile inainte si dupa sfarsitul exercitiului financiar, pentru a se asigura ca s-au inregistrat integral si in perioada corecta in conturile de stocuri, debitori si venituri din vanzarea marfurilor. Testul va cuprinde verificarea facturilor emise cu cinci zile naintea terminrii exerciiului financiar i cinci zile dup nceperea noului exerciiu financiar. Testul J7 - Note de credit (Clieni creditori) Munca de audit Avansurile de la clieni (notele de credit) diminueaza activele - emiterea lor s-ar putea sa nu fie controlata corespunzator, rezultand astfel erori atat in contul de debitori, cat si in cel de datorii. Auditorul trebuie sa examineze, frecventa si evidenta lor analitic.

Pag. 33 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul J8 - Verificarea pltilor n avans sau anticipate Munca de audit Platile anticipate nu reprezinta, in general, un domeniu cu risc ridicat, dar, incepand cu examinarea initiala, trebuie notate orice cauze ale platilor anticipate prea mari sau neobisnuite. Examinarea analitica este o tehnica utila - auditorul compara platile anticipate din exercitiul financiar trecut cu cele din exercitiul curent (verificandu-se si posturile din contul de profit si pierdere care ar putea determina plati anticipate), pentru a se asigura ca toate platile anticipate cu valoare peste pragul de semnificatie sunt identificate. Auditorul va justifica soldurile peste pragul de semnificatie pe baza documentelor aferente, de exemplu a facturilor/contractelor cu terti si va verifica faptul ca intreaga suma a fost platita. Testul J9 - Examinarea analitica i circularizarea clienilor i a debitorilor Munca de audit In cazul in care, in timpul planificarii auditului, nu s-a realizat o examinare suficient de detaliata a vitezei de rotatie a debitorilor si a scadentelor creantelor, aceasta examinare reprezinta o etapa esentiala a auditului. Este extrem de importanta mai ales in situatia in care soldurile debitorilor au fost modificate ca urmare a intocmirii altor situatii financiare sau a altor audituri. Trebuie subliniat faptul ca, in orice etapa, examinarea analitica reprezinta cel mai eficace instrument in procesul de audit. Se va selecta un esantion de solduri cu valoare mare, solduri restante, solduri zero si solduri creditoare. Sub supravegherea auditorilor, scrisorile vor fi intocmite, inregistrate pe o fisa de lucru si trimise. Celor care nu raspund li se va trimite o a doua cerere, iar sumele/scadentele contestate vor fi investigate. O atentie deosebita trebuie sa li se dea cazurilor in care disputa se refera la scadenta, de exemplu, clientul firmei sustine ca bunurile/serviciile nu au fost livrate decat in urmatorul exercitiu financiar.
CONFIRMAREA SOLDURILOR DE CTRE CLIENI I DEBITORI De la Clientul__________________________ (Numele si adresa debitorului)

n atenia conducerii, In concordanta cu cererea exprimata de auditorii nostri _______________v-am fi recunoscatori daca ne-ati putea confirma ca ne sunteti datori la (data) cu o suma care, dupa evidentele noastre, se ridica la (valoarea), conform situatiei anexate. Daca suma mai sus mentionata corespunde cu evidentele dvs., va rugam sa semnati in spatiul indicat mai jos si sa returnati aceasta scrisoare direct auditorilor nostri, in plicul timbrat alaturat, sau prin fax la nr. xxxxxxxx. Daca suma mai sus mentionata nu corespunde cu evidentele dvs., va rugam sa aduceti la cunostinta auditorilor nostri valoarea inregistrata in contabilitatea dvs. si, daca este posibil, sa le trimiteti informatii detaliate referitoare la diferenta. Ne-ati fi de un real ajutor daca ati raspunde rugaimintii noastre cat mai curand posibil. Cu multumiri anticipate, (Numele clientului, diector general, director economic) Semnatura si stampila Suma mentionata mai sus ca fiind datorata firmei________este in concordanta cu evidentele noastre, la data de_______________(data). Semnatura i stampila: Functia sau calitatea: Ref:_________________________ Numele debitorului: Data:______________________

Pag. 34 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul J10 - mprumuturi acordate directorilor/angajatilor Munca de audit In general imprumuturile acordate directorilor sunt ilegale, cu exceptia cazului in care acestia datoreaza niste sume ca urmare a unor cheltuieli sau in care firma este imprumutator. Imprumuturile trebuie inregistrate in contabilitate, iar auditorul are datoria de a le evidentia in raportul sau, in cazul in care acestea nu au fost corect prezentate. Daca sunt semnificative, imprumuturile acordate angajatilor (care nu au functii de director) trebuie verificate prin trimiterea unor circulare. Pe langa examinarea impusa de programul de audit, auditorul trebuie sa-si puna urmatoarele intrebari: a) Sunt aceste imprumuturi luate cu buna credinta, pentru a fi folosite n folosul firmei i ulterior justificate? b) Presupun aceste imprumuturi beneficii in natura? Exemple de foi de lucru aferente creanelor FL-J1: Situaia sintetic a conturilor de creane

Simbol cont 409 4111 4118 413 418 4424 441, etc 461 etc TOTAL

Sold la nc perioadei

Sold la sf perioadei

Variaii (%)

FL-J2: Examinarea stornarilor efectuate dupa inchiderea exercitiului financiar si revizuirea provizioanelor Post rectificat Valoare initiala Stornare Valoare noua Provizion initial Modificare provizion

TOTAL

Pag. 35 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-J3: Compararea platilor n avans cu cele realizate in exercitiul anterior

Explicaii (tipul de plat)

Valoare in exercitiul anterior

Valoare in exercitiul curent

Variaii (%)

TOTAL FL-J4: Situaia analitic a avansurilor luate de ctre conducere n timpul anului Luna Ianuarie Februarie Etc. TOTAL FL-J5: Compararea vitezei de rotatie a clienilor-debitorilor din exercitul curent cu cea din exercitul anterior si explicarea variatiilor. An anterior Indicatori Cifra de afaceri Clienti Clienti facturi de intocmit Furnizori debitori Debitori diversi Alte creante TOTAL CREANTE FL-J6: Verificarea concordantei dintre sumele inregistrate in Registrul de Vanzari si soldurile conturilor, preluate din Registrul Jurnal Valoare Procent An curent Valoare Procent Variatie procentuala Explicaii (tipul avansului) Valoare avans Valoare Justificat Sold

Total vanzari din JV, inclusiv TVA Valoare sconturi acordate clientilor Diferenta favorabila de curs valutar la inchiderea exercitiului Creante reactivate total Incasari Diferenta nefavorabila de curs valutar la inchiderea exercitiului Diferenta nefavorabila la incasare Sume trecute in timpul exercitiului la clienti incerti Sold final 411

X. (X) X. X. (X) (X) (X) (X) (X)

Pag. 36 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Esantion clienti

Sold cont analitic

Sold final din JV

Diferente

TOTAL CLIENTI FL-J7: Verificarea respectarii principiului independentei exercitiului FACTURI EMISE INAINTE DE SFARSITUL EXERCITIULUI : Perioada in care a fost inregistrat

Data

Numar aviz

Numar factura

Denumire client

Valoare neta din factura

TOTAL DUPA SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT: Perioada in care a fost inregistrat

Data

Numar aviz

Numar factura

Denumire client

Valoare neta din factura

TOTAL FL-J8: Compararea structurii pe vechimi a conturilor 409, 411, 418, 461 din anul curent cu anul anterior

An anterior Grupe vechime De facturat Mai putin de 30 zile Intre 30-60 zile Intre 60-90 zile Intre 90-180 zile Intre 6-12 luni Peste 12 luni TOTAL (din balanta)
Pag. 37 din 86

An curent Valoare Procent

Valoare

Procent

Variatie procentuala

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-J9: Reevaluarea creanelor n valut cont xxxx (se va ntocmi separat pentru fiecare cont i pe fiecare tip de valut) Nr crt 1 2 Total Valoare Diferente din reevaluare Suma Curs reevaluata in valutar Nefavorabile valuta lei Favorab -

Client

FL-J10: Situaia Creanelor cu pri afiliate: Nr Simbol Sold la sf Client/Debitor crt Cont anului 1 2 Total Explicaii

FL-J11: Situaia Tranzaciilor cu pri afiliate: Nr crt 1 2 Data Tipul tranzaciei Nr.document Valoare Denumirea persoanei afiliate

TOTAL FL-J12: Situaia creanelor mai vechi de 90-120 zile i a provizioanelor aferente Contul 4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor Sume Procent recuperate Provizion Provizion Data Nr Denumire Valoare constituirii estimat de in propus la constituit la crt debitor creanta creantei recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator 1 2 Total x x x -

Pag. 38 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Contul 4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari Sume Data Procent recuperate Provizion Provizion Nr Denumire Valoare propus la constituit la constituirii estimat de in crt debitor creanta creantei recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator 1 2 Total x x x Contul 4111 ad Clienti interni Nr crt 1 2 Total Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion estimat de propus la constituit la in recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

Contul 4111 ad Clienti externi Nr crt 1 2 Total Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion estimat de in propus la constituit la recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

Contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu Nr crt 1 2 Total Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion estimat de in propus la constituit la recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

413 Efecte de primit de la clienti Nr crt Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion estimat de in propus la constituit la recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

Pag. 39 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 1 2 Total

418 Clienti - facturi de intocmit Nr crt 1 2 Total Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion propus la constituit la estimat de in recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

461 Debitori diversi Nr crt 1 2 Total Denumire debitor Data constituirii creantei Valoare creanta Sume Procent recuperate Provizion Provizion estimat de in propus la constituit la recuperare exercitiul inventariere 31 decembrie urmator

Pag. 40 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: DISPONIBILITATI IN CONTURI LA BANCI SAU IN CASA (INCLUSIV DATORIILE PE TERMEN LUNG) Intocmit de: Verificat de: Exerciiul: 200N Grad Cine a Ref. acoperire intocmit 1. Obtineti un tabel cu toate soldurile finale ale conturilor la banci si ale conturilor de casa, efectuai o situaie comparativ si verificai cu extrasele de cont si registrul de casa. Analizati incasarile si platile:

REF: K Data:

Probleme aprute

2.

2.1 Verificati un esantion de inregistrari din registrul de casa pe baza documentelor justificative aferente si verificati daca sunt in concordanta cu extrasele de cont; 2.2 Verificati registrul de banca pe parcursul intregului exercitiu financiar si verificati inregistrarile cu valoare mare sau neobisnuita. 3 Verificarea operatiunilor in numerar:

3.1 Verificati fondurile in numerar si decideti daca este necesara numaraea lor; 3.2 Verificati tranzactiile cu conducerea. 4 Verificati prezentarea soldurilor conturilor la banci, in special impartirea datoriilor pe termen lung in portiunea rambursabila pe termen scurt (sub un an) si, respectiv, pe termen lung. Verificarea soldurilor conturilor la banci si a conturilor de casa. Situatiile financiare

Obtineti scrisorile de confirmare bancara standard de la fiecare banca cu care clientul a efectuat tranzactii in cursul exercitiului. Verificati concordanta intre toate soldurile mentionate la punctul 2 si scrisoarea bancara standard si verificati daca situatiile financiare prezinta in mod corespunzator garantiile sau ipotecile detinute de banca.

Scrisoare de confirmare bancara

Pag. 41 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 6 Verificati contractele incheiate cu bancile, pe termen lung si scurt si modul in care entitatea a respectat prevederile contractuale.Evaluati riscurile care decurg din nerespectarea clauzelor contractuale. Se va face o lista cu toate soldurile bancare in valuta, transformate in lei la rata de schimb de la sfarsitul exercitiului financiarcontabil. Se va face o lista cu toate ordinele de plata inaintate catre banca inainte de sfarsitul exercitului financiar-contabil, care nu au fost operate inca de banca la acea data. Aceeasi foaie de lucru se va completa si pentru cecuri. Vor fi sintetizate toate dobanzile platite, precum si alte cheltuieli financiare, precum si veniturile financiare din dobanzi si diferente de curs valutar, analizandu-se separat si cheltuielile financiare capitalizate pentru imprumuturi ca si veniturile capitalizate din dobanzi.

10 Detaliati componenta soldului conturilor 541, 5411, 5412, 542 la sfarsitul exercitiului. 11 Se va obine a situaie cu Alte valori - cont 532 (Timbre fiscale i postale-cont 5321; Bilete de tratament i odihn-Cont 5322; Alte valori Cont 5328)

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune

Pag. 42 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul K1- Obtinerea sau alcatuirea unei situaii a soldurilor de disponibiliti bneti Munca de audit O parte esentiala a procesului de audit se concretizeaza in a avea evidenta modului in care s-au intocmit situatiile financiare auditate si in a obtine documentele prin care se pot justifica cifrele individuale, reprezentnd disponibilitile bneti. Soldurile conturilor la banci/casei si ale creditelor au adesea o valoare considerabila si pot deveni esentiale in perioadele in care lichiditatile firmei sunt insuficiente aceste solduri trebuie sa fie corecte ca valoare si sa fie corect clasificate in active/pasive curente si active/pasive pe termen lung. Desi soldurile conturilor la banci/casa si ale creditelor se vor modifica pe parcursul exercitiului financiar, este recomandabil sa se examineze dinamica soldurilor de la un an la altul, pentru a se identifica posibilele omisiuni sau erori. De asemenea, o situatie comparativa a acestor solduri este utila auditorului pentru verifcarea variatiei lichiditatii/ratei solvabilitatii firmei in decursul anului. Testul K2-Verificarea sau ntocmirea reconcilierii extraselor Munca de audit Corectitudinea soldurilor bancare trebuie demonstrata pe baza unor dovezi independente si de incredere, de aceea toate soldurile conturilor la banci/casei si ale creditelor pe termen lung trebuie reconciliate cu extrasele de cont aferente. Se vor trimite scrisori de confirmare ctre toate bmcile unde entitatea are deschise conturi bancare i are tranzacii semnificative prin aceste conturi. Un model de scrisoare de confirmare a soldurilor bancare poate fi urmtorul: Scrisoare de confirmare a soldurilor bancare

S.C. .............................. S.A. BANCA ............................ Adresa ..........................

In atentia d-nei/d-lui ..............................., responsabil de cont Urmatoarele informatii privind soldurile la depozite si imprumuturi la data de 31 decembrie 200N au fost furnizate auditorilor nostri xxxxxxxx. Va rugam sa confirmati corectitudinea informaiilor, evidentiind eventualele diferente. Daca pe parcursul completarii acestei confirmari dispuneti de informatii suplimentare privind alte conturi de depozite si imprumuturi, va rugam sa le includeti mai jos. 1. La ncheierea exerciiului financiar, nregistrarile noastre indicau urmtoarele solduri: Denumire cont Numar cont Lei/Valuta Sold la 31.12.200N

Pag. 43 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 2. Entitatea inregisteaza urmatoarele credite la data mai sus amintita. Nr. cont descriere Rata dobanzii Data la care se plateste dobanda

Sold la 31.12.200N

Scadenta

Descriere garantii

Nota: Banca are ipoteci asupra urmatoarelor proprietati ale entitatii : 3. La incheierea peioadei de activitate la data mentionata mai sus, avem obligatii directe catre institutia financiara provenite din cambii, dupa cum urmeaza: Nr. Crt. Emitent Valoare nominala Data emiterii Scadenta

4. La incheierea perioadei de activitate la data mentionata mai sus, aveam urmatoarele acreditive neachitate. ...................................................... 5. Va rugam sa prezentati o lista a garantiilor emise de institutia financiara in numele nostru la incheierea activitatii la data mentionata mai sus, atat garantii scrise cat si verbale. Data Informatiile prezentate mai sus de catre client corespund cu inregistrarile noastre. Cu toate ca noi nu am facut o cercetare detaliata si cuprinzatoare a inregistrarilor noastre, nici un alt cont de depozit sau de imprumut nu ne-a atras atentia, cu exceptia celor mentionate mai sus.

Data

Responsabil de cont

Va rugam sa inapoiati acest formular direct la auditorii nostri, la adresaxxxx, sau prin fax la nr.xxxx
Pag. 44 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Test K3 - Verificarea adunarilor Munca de audit Pe un eantion dencasri i pli se vor verifica adunarile pentru reconcilieri si situatiile aferente - ar fi simplu sa se ascunda o lipsa a lichiditatilor prin introducerea unei diferente din reconciliare. Trebuie sa se verifice, pe baza extraselor de cont, cecurile neincasate/soldurile debitoare si viramentele nedecontate, pentru a se identifica eventualele inegistrari artificiale. De exemplu, pot exista anumite inregistrari doar in contabilitatea companiei, nu si in cea a bancii, si anume, in registrele firmei poate aparea ca, la sfarsitul anului, s-a incasat datoria unui debitor fata de companie, dar acesti bani pot sa nu existe in banca. Testul K4- Analiza incasarilor si platilor reconciliate Munca de audit a) Analiza incasarilor si platilor Trebuie analizate incasarile si platile reconciliate - este esentiala efectuarea unei analize corecte a veniturilor si cheltuielilor. b) Verificarea, pe baza de documente justificative, a unui esantion de inregistrari Inregistrarile contabile, in special incasarile si platile, trebuie sa se faca numai pe baza de documente. c) Examinarea registrului de casa Prin examinarea registrului de casa, dublata de cunoasterea naturii activitatii firmei, se pot identifica si investiga inregistrarile cu o valoare mare si/sau neobisnuita. Aceste teste vor fi deosebit de relevante in cazul in care analiza registrului conturilor la banci/casa reprezinta baza de intocmire a situatiilor financiare, adica aceasta analiza sta la baza balantei de verificare, care este utilizata apoi in elaborarea situatiilor financiare.

Testul K5- Identificarea tranzactiilor inregistrate intr-o perioada gresita Munca de audit Auditorul trebuie sa verifice daca nu a avut loc o masluire a conturilor casa si asimilate, iar in caz afirmativ, aceste inregistrari trebuie stopate. a) Examinarea extraselor de cont Trebuie examinate extrasele de cont in vederea identificarii eventualelor cecuri neonorate sau a viramentelor programate inainte de sfarsitul exercitiului financiar - se pot justifica incasarile si platile? b) Examinarea registrului de casa Auditorul trebuie sa examineze registrul de casa in cautarea unor inregistrari cu valoare ridicata/neobisnuita, inainte si dupa sfarsitul exercitiului financiar - s-au masluit cifrele din registrul de casa? Orice asemenea inregistrare trebuie reconciliata cu extrasul de cont. Exemplu: Soldurile creditorilor comerciali s-au redus cu cecurile emise, aparent crescand creditul pe descoperit de cont (overdraftul), dar, de fapt, firma a retinut cecurile pana cand creditorii isi reclama banii, in urmatorul exercitiu financiar. Aceasta ar insemna ca s-a diminuat soldul creditorilor comerciali, dar s-a majorat descoperitul de cont cu aceeasi suma. Desi aceasta operatiune nu modifica nici activele curente nete, nici activele nete,
Pag. 45 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com poate fi utilizata pentru a sugera existenta unei facilitati de overdraft (soldul contului bancar va fi in limtele stabilite, dar va exista o lista lunga de cecuri neprezentate).

Testul K6- Verificarea tranzactiilor in numerar Munca de audit In cazul in care firma detine lichiditati insemnate sau cand se fac incasari si plati cu valoare ridicata in numerar, atunci registrul de casa sau inregistrarile privind aceste operatiuni trebuie examinate, iar corectitudinea unui esantion de tranzactii detaliate trebuie justifcata. Auditorul trebuie sa stabileasca, examinand volumul tranzactiilor si soldurile, daca firma detine valori mari in numerar, care trebuie numarate. Tranzactiile in numerar pot fi o sursa de manipulare a inregistrarilor contabile. Auditorul trebuie sa caute inregistrarile neobisnuite, in special cele cu suma rotunda, de valoare ridicata sau cele in care sunt implicati directorii firmei. Testul K7- Verificarea contractelor de credit Munca de audit Auditorul va solicita copii aferente contractelor de credit i va verifica dac sumele pltite au corespuns scopului pentru care a fost luat creditul (credit pentru investiii, sau credit pentru achiziionarea de stocuri, etc.) Se vor verifica sumele achitate ca dobnzi, dac s-a respectat graficul de rambursare al creditului, etc.

Exemple de foi de lucru aferente disponibilitilor bneti FL-K1:Situaia conturilor bancare n lei (Cont 5121) Sold conform balantei de verificare la 31.12.200N

Cont analitic

Denumirea bncii

Cont IBAN

Total

FL-K2:Situaia conturilor bancare n valut (Cont 5124) Cursul Sold in lei la Denumirea Tip Sold in valuta valutar la Cont IBAN 31.12.200N bancii Valuta la 31.12.200N nchiderea (Reevaluat) exerciiului

Cont analitic

TOTAL
Pag. 46 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

FL-K3: Situaia sintetric a disponibilitilor bneti Sold la Sold la nceputul sfritul Variaii anului anului %

Simbol cont Denumire cont 5112 Cecuri de ncasat 5113 Efecte de ncasat 5114 Efecte remise spre scontare 5121 Conturi la bnci n lei 5124 Conturi la bnci n valut 5125 Sume n curs de decontare 5311 Casa in lei 5314 Casa n valut 5321 Timbre fiscale i potale 5322 Bilete de tratament i odihn 5323 Tichete i bilete de cltorie 5328 Alte valori 5411 Acreditive n lei 5412 Acreditive n valut 542 Avansuri de trezorerie TOTAL

FL-K4:-Verificarea Registrului de banca Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea Registrului de banca pe intreaga perioada, cautand elementele mari sau neobisnuite: Op nr. Data Suma incasata Suma virata Beneficiar/ Platitor Explicatie Suma extras bancar

TOTAL Se vor verifica apoi documentele justificative, provenienta sumelor si autorizarea platilor. FL-K5: Verificarea Registrului de casa Auditorul se asigur ca entitatea a contabilizat incasarile si platile intr-o maniera corecta. Pentru atingerea obiectivului se va proceda la verificarea unui esantion de inregistrari din Registrul de casa pe baza documentelor justificative aferente. Nr. Data Suma incasata Suma virata Explicatie Document

Pag. 47 din 86

Crt.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com justificativ

TOTAL

FL-K6: Verificarea soldurilor in numerar

Sold in casa la 31 decembrie 200N

Numarat la inventarul de sfarsit de an

Sold an precedent

Sold maxim in anul curent Data Valoare

FL-K7: Situaia conturilor de acreditive n lei i valut Sold la 31.12.200N Cont analitic Descriere Valoare in lei Tip valuta Valoare in valuta

Total cont

FL-K8:Situaia sumelor n curs de decontare Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Valoare la inceputul lunii Intrari Iesiri Valoare la sfarsitul lunii Descriere

FL-K9: Situaia creditelor bancare


Pag. 48 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
Sold la nceputul anului Sold la sfritul anului

Simbol cont Denumire cont 5191 Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt 5192 nerambursate la scaden 1621 Credite bancare pe termen lung Credite bancare pe termen lung 1622 nerambursate la scaden TOTAL

ncasri Rambursri

FL-K10: Testarea principiului independenei exerciiului. Se vor verifica ncasrile i plile din banc i n numerar, n ultima zi a anului i n primele 5 zile ale anului urmtor.

Pag. 49 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Dosar de audit financiar la:

CREDITORI SI ANGAJAMENTE Intocmit de: Verificat de: Grad acoperire Ref Cine a intocmit

REF: L Data:

Exerciiul: 200N

Probleme aparute

1.

Obtineti un tabel sintetic al creditorilor si al obligatiilor angajate aferente exercitiului curent si anterior. Obtineti o lista a soldurilor finale din jurnalul de cumparari si asigurati-va ca suma acestora este egala cu totalul de control al creditorilor din cartea mare. Verificati inregistrarile in contul de control al jurnalului cumpararilor din decursul intregului exercitiu financiar. Investigati inregistrarile cu valoare mare sau neobisnuita. Inestigati orice variatiemare sau neobisnuita a cumpararilor sau a notelor de credit. Comparati un esantion de solduri cu inregistrarile din jurnalul cumpararilor si invers. Verificati adunarile din lista soldurilor. Verificati lista soldurilor finale ale creditorilor. Verificati daca soldurile principalilor furnizori si un esantion din soldurile celorlalti furnizori concorda cu extrasele de cont ale respectivilor furnizori. Revizuiti lista creditorilor din exercitiul anterior pentru a depista eventuale omisiuni semnificative in exercitiul curent. Investigati soldurile debitoare semnificative din lista si inregistrati ca obligatii angajate facturile omise, daca este cazul. Cercetati daca exista sume in litigiu. Testati respectarea principiului independentei exercitiului pentru cumparari / creditori / plati. Verificati cheltuielile angajate examinand registrul de plati si facturile primite / stornarile primite dupa sfarsitul exercitiului.
Pag. 50 din 86

2.

3.

4.

5.

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 6. Impozitil pe salarii / contributia la asigurari sociale, somaj, pensia suplimentara, etc. Verificati daca obligatiile privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale si alte contributii similare corespund cu evidentele privind decontarile cu personalul. Testati corectitudinea operatiunilor privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale in cursul exercitiului financiar (inclusiv decontarile privind angajatii temporari, daca este cazul). Asigurati-va ca soldurile contractelor de leasing si de cumparare in rate sunt corect calculate si prezentate. Se va intocmi o situatie cu alti creditori, neplatiti pana la sfarsitul exercitiului 200N. Aceasta lista trebuie punctata cu soldul contului din balanta de verificare: Creditori diversi

7.

8.

9.

Toate veniturile inregistrate in avans, vor fi analizate cu explicatii privitoare la motivele pentru care suma a fost inclusa in venituri unregistrate in avans. Documentatia justificata trebuie sa fie disponibila. Totalul analizei trebuie punctat cu balanta de verificare. 10. In general o parte din salariile pe luna decembrie se platesc in ianuarie; valoarea acestor obligatii catre salariati rebuie cuprinsa in balanta de verificare. 11. In ceea ce priveste imprumuturile de la directori, obtineti confirmarea scrisa a sodurilor, ratelor dobanzii, daca este cazul, si a conditiilor de rambursare. 12. Se va ntocmi o situaie separat cu datoriile ctre persoanele afiliate 13. Se va ntocmi o situaie cu provizioanele 14. Asigurati-va ca s-au inregistrat toate celelalte obligatii si ca s-au prezentat obligatiile conditionate.

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune

Pag. 51 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Test L1- Obtinerea unei situatii sintetice a conturilor de creditori, inclusiv cu provizioanele Munca de audit Pentru efectuarea examinarii analitice a creditorilor, auditorul are nevoie de o situatie suficient de detaliata a soldurilor conturilor de creditori. Este esentiala identificarea oricaror erori sau omisiuni in contabilitate. Un element cheie in examinarea analitica il constitute obtinerea confirmarii ca s-au inregistrat toate datoriile probabile. Test L2 - Reconcilierea soldurilor conturilor de creditori cu sumele din Jurnalul de Cumparari Munca de audit Este esential sa se tina o evidenta a modului in care s-au compilat cifrele - o evidenta la care auditorul sa poata apela pentru a verifica totalul conturilor de creditori. Pentru ca auditorul sa-si poata exprima opinia privind totalul conturilor de creditori, este firesc sa aiba justificarea soldurilor creditorilor individuali. Daca isi va baza examinarea pe valoarea totala (de control) a creditorilor, auditorul trebuie sa verifice cum s-a ajuns la cifra respectiva. Soldul contului de control al creditorilor trebuie sa rezulte din suma facturilor/notelor de credit primite si a cecurilor platite in decursul exercitiului financiar analizat. Prin urmare, este necesar: a) sa se investigheze inregistrarile contabile cu valoare mare sau neobisnuita In cazul in care firma auditata are un jurnal al cumpararilor si face inregistrari contabile formale pentru a ajusta soldurile, auditorul trebuie sa examineze aceste inregistrari cu valoare mare, intrucat ele nu ar trebui, in mod normal, sa apara. b) sa se investigheze orice variatie neobisnuita a valorii facturilor/notelor de credit inregistrate periodic Trebuie sa existe o cauza a variatiilor aparente ale nivelului activitatii. c) sa se verifice un esantion de solduri Auditorul trebuie sa verifice un esantion de solduri pornind de la jurnalul cumpararilor si invers pentru a verifica intocmirea contului de control (calculul cifrei totale). d) sa se verifice adunarile Auditorul trebuie sa verifice ca suma soldurilor din jurnalul cumpararilor este in concordanta cu totalul contului de control si ca totalul soldurilor finale (la sfarsitul exercitiului financiar) este corect. Test L3 - Examinarea i reconcilierea listei creditorilor Munca de audit Acesta reprezinta un exercitiu important pentru a determina daca cifrele respective reflecta creditorii in totalitate. a) Reconcilierea soldurilor Reconcilierea soldurilor este un test foarte important pentru a demonstra ca toate datoriile au fost inregistrate in contabilitate. Daca firma auditata nu detine declaratii ale furnizorilor, auditorul trebuie sa decida daca se va recurge la circularizarea furnizorilor (intr-o maniera similara celei utilizate in cazul debitorilor - sectiunea J). Daca nu exista un sistem de control intern sau exista ineficiente la nivelul acestuia sau al altui sistem din cadrul firmei, este probabil necesar ca acest test sa fie efectuat cu deosebita atentie si in detaliu.
Pag. 52 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com b) Revizuirea listei de creditori existenti inainte de sfarsitul exercitiului financiar Daca firma isi continua activitatea in aceeasi maniera, este probabil ca in fiecare an sa apara nume si solduri de furnizori similari c) Investigarea soldurilor debitoare Existenta soldurilor debitoare este o situatie neobisnuita, explicatia cea mai probabila fiind faptul ca plata pentru produsele furnizate a trebust sa fie facuta in avans, iar factura aferenta nu a fost inca primita sau inregistrata. Daca exista solduri debitoare reale, de exemplu ca urmare a notelor de credit sau a platilor mai mari decat cele corecte, iar aceste solduri au o valoare semnificativa, atunci ele trebuie reclasificate drept active pe termen scurt (cu conditia sa se poata demonstra ca sunt recuperabile). d) Conturi contestate Auditorul trebuie sa afle daca exista conturi contestate - aceasta poate insemna ca furnizorul considera ca firma auditata ii datoreaza o suma mai mare decat aceea care apare in lista soldurilor. Test L4 - Testarea inregistrarilor ce presupun respectarea principiului independentei exercitiului Munca de audit Erorile determinate de nerespectarea principiului independentei exercitiului vor avea un efect direct atat asupra bilantului, cat si a contului de reultate raportat. Auditorul trebuie sa verifice corectitudinea inregistrarilor prin selectarea elementelor primite imediat inainte si dupa sfarsitul exercitiului financiar, asigurandu-se ca acestea sunt corect reflectate in conturile de datorii. Test L5 - Verificarea cheltuielilor angajate Munca de audit Cheltuielile rezultate din activitatea comerciala sau cheltuielile de regie care nu au fost decontate pana la sfarsitul exercitiului financiar vor genera angajamente. Activitatea de audit trebuie sa se concentreze pe verificarea cerintei ca toate angajamentele - toate datoriile sa fie reflectate in contabilitate. Examinarea facturilor primite si a cecurilor platite dupa sfarsitul exercitiului financiar ar trebui sa indice daca exista plati efectuate sau care urmeaza a fi efectuate in urmaorul an, insa aferente exercitiului financiar auditat. Auditorul trebuie sa reconfirme ca inregistrarea receptiei de bunuri si, daca este cazul, de servicii (de exernplu, verificand prin citirea contorului) s-a efectuat in perioada si in conturile corecte. Daca exista note de receptie a bunurilor sau macar un registru al bunurilor/serviciilor primite, auditorul trebuie sa verifice bunurile/serviciile primite care nu au fost facturate. A se vedea si auditul declaratiilor furnizorilor (4a), urmarindu-se eventualele diferente determinate de desincronizari in livrare. Auditorul trebuie sa obtina o lista a diverselor angajamente din exercitiul financiar precedent sau, in cazul unei afaceri noi, sa observe posturile care pot implica angajamente, de exemplu: chirie, energie electrica si termica, telefon, audit etc. Se vor cauta eventualele omisiuni evidente prin: - compararea cifrelor aferente exercitiului auditat cu cele din exercitiul anterior; - examinarea amanuntita a posturilor de cheltuieli din contul de profit si pierdere, precum si a sumelor aferente. Se va verifica sau calcula suma inregistrata drept angajament, pe baza de acte doveditoare.

Pag. 53 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Test L6 - Verificarea corectitudinii calculului soldurilor aferente contractelor de cumparare in rate/leasing Munca de audit Multi clienti detin active pe baza unor contracte de cumparare in rate sau de leasing. Aceste contracte trebuie verificate, iar datoria aferenta trebuie justificata. O parte din soldurile aferente contractelor de cumparare in rate sau de leasing vor fi datorii pe termen scurt, iar restul vor fi datorii pe termen lung, definite clar prin contract. Aceste datorii trebuie inregistrate si prezentate corect. Auditorul trebuie sa se asigure ca operatiunile de leasing sunt corect clasificate. Se intampla adesea ca firma auditata sa nu stie sigur daca bunurile au fost achizitionate printr-un contract de cumparare in rate ori printr-un contract de leasing cu optiune de cumparare sau daca nu au fost pur fi simplu inchiriate. Auditorul trebuie sa pregateasca o situatie a soldurilor creditelor contractate in exercitiile financiare anterioare si in exercitiul auditat, care sa prezinte rambursarile de capital si dobanda platita in exercitiul auditat si datoria ramasa. Conditiile contractuale si clasificarea platilor in rambursari de capital si plata dobanzii trebuie verificate cu cele specificate in contractul de credit (o copie a contractului trebuie pusa la dosarul de audit - in dosarul curent, in Sectiunea L, in anul in care a fost obtinut imprumutul). Test L7 - Examinarea analitica Munca de audit Daca nu a fost efectuata in amanuntime in etapa de planificare a auditului, examinarea vitezei de rotatie a creditorilor se poate dovedi utila pentru auditor. Aceasta este deosebit de importanta atunci cand soldurile creditorilor s-au modificat ca rezultat al intocmirii situatiilor financiare sau al activitatii de audit. Unul dintre obiectivele cele mai importante ale auditorului este sa se asigure ca datorile sunt inregistrate in totalitate. Aceasta se poate realiza prin compararea variatiei datoriilor de la un an la altul, cautandu-se in special omisiuni. Este de subliniat ca examinarea analitica reprezinta cel mai eficient instrument in toate etapele procesului de audit. Test L8 - Imprumuturi acordate de acionari Munca de audit Imprumuturile acordate de acionari pot avea o valoare semnificativa si pot fi un mijloc prin care se asigura continuitatea activitatii companiei. Auditorul trebuie sa obtina copii ale contractelor de creditare si ale termenilor contractuali, in cazul in care exista asemenea contracte scrise. In fiecare an, este necesara obtinerea confirmarii scrise, de la acionari, a soldului creditului neachitat. Atunci cand in cursul exercitiului s-au facut inregistrari in conturile aferente creditului, trebuie sa se obtina explicatii si documente justificative referitoare la miscarile cu valoare semnificativa. Auditorul trebuie sa decida daca banii aferenti creditului, primiti sau platiti de companie, au vreun efect fiscal asupra venitului personal al acionarilor implicati, mai ales dac acestea sunt persoane fizice sau juridice nerezidente n mod similar se va face o testare a creditelor de la persoanele afiliate, care nu sunt acionari.

Pag. 54 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Exemple de foi de lucru aferente creditorilor i angajamentelor FL-L1: Evidena sintetic a datoriilor i angajamentelor
Simbol cont Denumire cont 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garanii acordate clienilor 1514 Provizioane pt restructurare 1515 Provizioane pt pensii 1516 Provizioane pentru impozite 1518 Alte provizioane 161 mprumuturi din emisiuni de obligaiuni 162 Credite bancare pe termen lung 166 Datorii care privesc imobilizrile financiare 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate 168 Dobnzi aferente mprumuturilor i dat. Asimilate 401 Furnizori 403 Efecte de pltit 408 Furnizori facturi nesosite 419 Clieni creditori 42 Datorii ctre personal i conturi asimilate 43 Datorii ctre asigurrile sociale, protecie social i conturi asimilate Sold la nceputul anului Sold la sfritul anului Variaii %

Datorii ctre Bugetul statului, fonduri speciale i 44 conturi asimilate 4511 Datorii ctre entitile afiliate 4518 Dobnzi aferente entitilor afiliate 4551 Datorii ctre acionari 4558 Dobnzi aferente datoriilor ctre acionari 457 Dividende de plat 4581 Decontri din operaii de participare (pasiv) 462 Creditori diversi 472 Venituri nregistrate n avans

FL-L2: Datorii comerciale (Se va intocmi pentru fiecare cont de obligatii in parte inclusiv in lei si in valuta) Cont: 408 Furnizori facturi nesosite Totalul facturilor de la furnizori neplatite pana la 31.12.200N: Sold conform balantei de verificare Diferenta Cont: 401 Furnizori Totalul listei facturilor de la furnizori neplatite pana la 31.12.200N: Sold conform balantei de verificare Diferenta
Pag. 55 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Cont: 419 Clieni creditori Totalul avansurilor de la clieni pana la 31.12.200N: Sold conform balantei de verificare Diferenta

FL-L3: Balana analitic a furnizorilor neachitati pe vechimi Sold la 31.12.200N Din care pe vechimi: 30-90 >90 Prescrisi zile zile Data achitarii in 200(N+1)

Furnizor

<30 zile

Alii Total Nota: Se vor enumera doar furnizorii cu valori semnificative, iar furnizorii cu valori mici, se vor totaliza la pozitia "altii", indicandu-se numarul lor. Scadenta se stabilete conform contractului cu furnizorii, sau dupa 30 zile de la data facturii, dac nu este stipulat n mod expres n contract. FL-L4: Verificarea soldurilor finale ale furnizorilor circularizai Denumire furnizor Sold (lei) Sold conform confirmarii (lei) Diferenta (lei)

FL-L5: Reevaluarea furnizorilor n valut (se va ntocmi separat pentru fiecare cont i pe fiecare tip de valut) Nr Furnizor crt 1 2 Total
Pag. 56 din 86

Suma Valoare Diferente din reevaluare Curs in reevaluata valutar Nefavorabile valuta lei Favorab -

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-L6: Verificarea respectarii principiului independentei exercitiului INAINTE DE SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT: Numar aviz Numar factura Denumire furnizor Valoare neta din factura Perioada in care a fost inregistrat

Data

OBS

DUPA SFARSITUL EXERCITIULUI INCHEIAT: Numar aviz Numar factura Denumire furnizor Valoare neta din factura Perioada in care a fost inregistrat

Data

OBS

FL-L7: Obligatiile privind impozitul pe salarii si contributiile la asigurarile sociale si alte contributii similare aferente salariilor. Se va ntocmi pentru fiecare cont n parte. Exemplu Contul 4311 Componenta soldului la 31 decembrie 200N Suma constituit Document de plat Mod de calcul corect*

Luna

Sum virat

Diferente

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie TOTAL *Se completeaza cu DA sau NU si cu eventualele observatii
Pag. 57 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-L8: Analiza obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri Din care: Sold la Aferent 31.12.200N lunii Restant decembrie Data lichidarii in 200N

Natura obiligatiei Impozit pe profit Impozit pe salarii Etc... Total

Cont 441 444

Dif fat de fisa fiscala

FL-L.9: Verificarea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar (se va ntocmi pe tipuri de valut)

Scadenta Sub un an Peste un an Total Scadenta Sub un an Peste un an Total

Capital n valut

Dobanda n valut

Total Valut

Capital n lei

Dobanda n lei

Total lei

FL-L10: Datoriile ctre acionari Simbol Denumirea Sold datorat la Sold la cont acionarului nc exerciiului ncasri Restituiri sf.exerciiului

Explicaii

TOTAL

Not. n cadrul mprumuturilor n valut se vor ntocmi foi de lucru pentru fiecare tip de valut n parte, cu menionarea cursului de schimb i valoarea n lei, pentru a se verifica corectitudinea reevalurii la sfritul exerciiului.

Pag. 58 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-L10: Revizuirea analitica a furnizorilor

CONT Furnizori 401 Facturi nesosite 408

200N Sold iniial

200N Sold final

Diferenta

Diferenta (%)

200N Sold iniial (zile) Perioada de achitare a furnizorilor (zile) =Furnizori(cont 401)*365 Total achizitii

200N Sold final (zile)

Diferenta (zile)

Diferenta (%)

Pag. 59 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: IMPOZITE SI TAXE Intocmit de: Verificat de: Grad acoper ire Impozit pe profit 1. Obtineti o analiza sintetica a soldurilor initiale si a rulajelor impozitelor si taxelor datorate, precum si a cheltuielilor cu impozitele si taxele aferente exercitiului auditat. 2. Revizuiti situatia impozitelor si taxelor datorate in exercitiul auditat si asigurati-va ca s-au inregistrat dobanzile si penalitatile aferente. 3. Revizuiti calaculele privind impozitele si taxele aferente exercitiului curent. Verificati calculul cheltuielilor nedeductibile si al veniturilor neimpozabile. 4. Realizati o reconciliere fiscala intre cota de impozitare asupra profitului contabil si cel fiscal. Impozitul amanat 5. Decideti daca entitatea trebuie sa inregistreze impozit amanat. 6. Asigurativa ca toate soldurile privind impozitul pe profit si impozitul amanat sunt prezentate corespunzator in situatiile financiare TVA 7. Revizuiti deconturile de TVA si reconciliati un esantion din acestea cu evidentele contabile lunare, trimestriale 8. Verificati corectitudinea si acuratetea inregistrarii TVA, atunci cand testati vanzarile si cumparari Cine a intocmit Probleme aparute REF: M Data:

Exerciiul: 200N

Ref .

Pag. 60 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 9. Asigurativa ca toate deconturile de TVA s-au depus la timp. Cercetati daca entitatea datoreaza dobanzi sau penalitati si daca acestea au fost corect inregistrate. 10. Verificai dac achiziiile intracomunitare au fost corect nregistrate i declarate 11. Reconciliati soldul final al TVA si asigurati-va ca suma a fost platita sau incasata dupa incheierea exercitiului. 12. Asigurativa ca toate riscurile legate de fiscalitate sunt prezentate in conformitate cu reglementarile contabile i fiscale. Teste suplimentare-reconcilierea cu fia fiscal

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei auditorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca impozitele si taxele: 1. au fost inregistrate corect si in totalitate. 2. sunt corect evaluate in bilant. 3. 4. sunt prezentate corect in situatiile financiare, in conformitate cu referenialul contabil aaplicabil. Declaraiile prevzute de lege au fost depuse n timp.

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune


Pag. 61 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul M1-Reconcilierea impozitelor Munca de audit Realizati reconcilierea soldurilor initiale cu cele finale ale impozitelor si taxelor de platit (sau de recuperat) printr-o analiza completa a soldurilor initiale, a impozitelor si taxelor platite/recuperate, a cheltuielilor/ datoriilor si a soldurilor initiale.

Testul M2-Verificarea plilor impozitelor Munca de audit Verificarea impozitelor si taxelor, daca acestea au fost platite la timp, iar in cazul in care au existat datorii restante, trebuie sa se examineze cauzele pentru care aceste datorii nu au fost achitate la scadenta. De asemenea trebuie sa se verifice inregistrarea corecta in contabilitate a dobanzilor sau a penlitatilor aferente platilor restante.

Testul M3 Diferene temporare Munca de audit Pe baza evidentelor fiscale, auditorul trebuie sa decida daca este posibil sa apara diferente temporare semnificative datorita aplicarii unor cote de amortizare sensibil diferite de cele utilizate la inregistrarea deducerilor fiscale.

Testul M4 Verificarea ncruciat a TVA-ului Munca de audit Verificarea lunar daca cifrele din deconturile de TVA corespund cu cele din evidentele contabile i cu sumele nscrise n Jurnalul de Vnzri i de Cumprri Se verificat daca deconturile de TVA au depuse in timp util, pentru ca firma sa evite achitarea de penalitati. Soldul final al TVA, de plat sau de recuperat, trebuie sa fie verificat pe baza platii sumei datorate sau a incasarii sumei de recuperat. Exemple de foi de lucru aferente impozitelor FL-M1: Calculul impozitului pe profit

Explicaii Profit contabil (1) Cheltuieli nedeductibile fiscal(2) din care:

Suma

Venituri neimpozabile (3) din care:


Pag. 62 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Profit fiscal (1+2+3) Impozit profit datorat Impozit pe profit pltit Diferen de plat

FL-M2: Plata impozitului pe profit Ordin de plat

Luna Impozit calculat Impozit virat Diferente Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie FL-M3: Situaia TVA

Observaii

Luna TVA deductibil TVA colectat TVA de plat Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

TVA de restituit

Observaii

Pag. 63 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: CAPITAL, REZERVE I REGISTRE CERUTE DE LEGE Intocmit de: Verificat de: Grad acoperire 1. Obinei un tabel privind capitalul social subscris i capitalul social vrsat i verificai dac informaiile referitoare la participaiile la capital concord cu datele din registrul acionarilor i cu ultimul certificat constatator de la Registrul Comerului. 2. Verificai legalitatea tuturor majorrilor i sau diminurilor de capital. 3. Verificai registrul acionarilor la entitate sau la entitatea care deine registrul n condiiile legii (pentru societile listate). Identificai prile afiliate 4. Comparai soldurile capitalului social i rezervele din anul trecut i examinai micrile de capital nregistrate n cursul exerciiului. 5. Verificai concordana ntre micrile de rezerve i contul de profit i pierdere, situaia profitului i pierderilor recunoscute, dividende etc. 6. Notai i obinei confirmarea clientului referitoare la: Numele membrilor consiliului de administraie Directorii care urmeaz s se retrag prin rotaie Participaiile membrilor consiliului de administraie la capitalul social, la nceputul i sfritul exerciiului. 7. Confirmai c documentele contabile obligatorii sunt inute la zi. 8. Examinai registrul proceselor verbale i copiile minutelor relevante ale edinelor consiliului de administraie inute n cursul exerciiului.
Pag. 64 din 86

REF: N Data:

Exerciiul: 200N

Ref.

Cine a intocmit

Probleme aprute

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 9. Obinei o copie a minutei edinei n care sa decis acordarea de dividende i asiurai-v c repartizarea dividendelor este legal. Teste suplimentare 1. Obineti copii ale hotrrilor AGA privind marirea capitalului social. 2. Obineti copii ale hotrrilor AGA privind repartizarea profitului. 3. Obinei o copie a documentelor de plat pt.dividende

Concluzie: Cu excepia aspectelor supuse ateniei verificatorului, am obinut o asigurare rezonabil c rezervele i capitalul social : 1. Au fost nregistrate corect i n totalitate. 2. Sunt corect evaluate n bilan. 3. Sunt prezentate corect n situaiile financiare conformitate cu standardele contabile 4. Standardele contabiel sunt consecvent aplicate, iar evidena documentelor contabile obligatorii este inut corespunztor

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificator / Responsabil de misiune

Pag. 65 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul N1- Intocmirea unei situatii a capitalului social Munca de audit Verificai dac valoarea capitalului autorizat si a capitalului subscris i vrsat sunt prezentate cu acuratete n situaiile financiare, conform ultimului certificat constatator de la Registrul Comerului. Testul N2- Compararea soldului capitalului social si al rezervelor cu cele din exercitiul financiar anterior Munca de audit Este important sa se reconcilieze miscarile in conturile de capital social, prime legate de capital, rezerve etc. din cursul anului, cu cele din exerciiul precedent, pentru a se verifica evoluia. Testul N3- Compararea structurii acionariatului din anul curent fa de exercitiul financiar anterior Munca de audit Este important sa se verifice modificrile n structura acionariatului din cursul anului, cu cele din exerciiul precedent, pentru a se verifica deinerile de capital semnificative, majoritare sau de control. Orice modificare de deineri semnificative sau de control, precum i preluarea pachetului majoritar de ctre alte persoane, reprezint un risc de audit, deoarece strategia entitii poate fi schimbat.

Testul N4 - Verificarea miscrilor n conturile de rezerve Munca de audit Variatia soldului cumulativ al contului de profit si pierdere i orice alte rezerve trebuie justificate, prin documente, cu profitul castigat, realizat sau generat prin reevaluari i trebuie prezentate. De asemenea, orice modificari determinate de plata dividendelor trebuie justificate.

Testul N5 - Examinarea registrului de procese verbale Munca de audit Toate registrele cu procesele verbale ale edintelor Consiliului de Administraie i ale AGA, trebuie verificate in detaliu, pe parcursul intregului exercitiu financiar. Auditorul trebuie sa obtina si sa indosarieze copii ale proceselor verbale referitoare la orice probleme revelante pentru audit, de exemplu obtinerea unui credit garantat cu active ale companiei - extrasele acestor procese verbale trebuie verificate cu alte documente justificative. Obtinerea procesului verbal care justifica repartizarea profitului i plata dividendelor Este important ca plata dividendelor sa fie aprobata si sa se efectueze pe baze legale. Se pot distribui in mod legal profiturile din ultimul exercitiu financiar sau din cele anterioare, din care se intentioneaza sa se faca plata dividendelor.

Pag. 66 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Exemple de foi de lucru aferente capitalului social i rezervelor


FL-N1: Situaia evoluiei conturilor de capital i rezerve
Simbol Cont 1011 1012 1015 1016 1041 1042 1043 1044 105 1061 1063 1064 1065 1068 107 1081 1082 1091 1092 Total Sold initial Sold final Variatie % Observatii

FL-N2: Situaia structurii acionariatului


Nr actiuni/parti soc Valoare detinute nominala Valoare totala Denumirea actionarului 200N 200(N-1) 200N 200(N-1)

Procent detinere 200N 200(N-1)

Total capital social

100%

100%

FL-N3: Structura Consiliului de Administraie


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Nume/Prenume Data numirii in CA Calitatea Detine actiuni in cadrul Procent detinut entitii?

Pag. 67 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: REF: O CONTUL DE PROFIT I PIERDERE Data: Intocmit de: Verificat de: Exerciiul: 200N Grad acoperire Vnzri Probe de audit necesare 1. Reconciliai vnzrile nete totale aferente exerciiului cu deconturile de TVA 2. Dac exist un jurnal al vnzrilor (zilnice): 2.1 Verificai concordana dintre un eantion de facturi i registrul jurnal, respectiv jurnalul de vnzri; 2.2 Verificai concordana dintre un eantion de vnzri din jurnalul de vnzri i facturi. 3 Testai ncasrile din registrul de cas pe baza vnzrilor n numerar i verificai modul de depunere a acestora n banc. Selectai un eantion de chitane aferente vnzrilor de bunuri n numerar/bonuri de cas pe baza jurnalului ncasrilor, jurnalului vnzrilor zilnice i a viramentelor bancare Selectai un eantion de note de credit i asigurai-v c sunt autorizate i nregistrate corespunztor. Ref. Cine a intocmit Probleme aprute

6 Examinarea analitic 6.1 Comparai vnzrile lunare cu comparativele i bugetele i explicai orice trenduri i variaii semnificative. 6.2 Comparai marja brut a profitului cu cea din exerciiul anterior i explicai orice variaie

Comparai un eantion de dispoziii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificnd corectitudinea preurilor, TVA etc. Revizuii comenzile neonorate la timp

Pag. 68 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Cumprri / Cheltuieli 9 Reconciliai cumprrile nete totale, purttoare de TVA, aferente exerciiului, cu deconturile de TVA trimestriale. 10 Dac exist un jurnal al cumprrilor (zilnice), comparai un eantion de facturi cu jurnalul cumprrilor i registrul jurnal 11 Dac nu exist un jurnal al cumprrilor zilnice: Comparai un eantion al cumprrilor / cheltuielilor din registrul de cas cu facturile aferente, asigurndu-v c: 11.1 Sunt adresate societii 11.2 Se refer la bunuri i servicii utilizate n mod normal de entitate 11.3 Au fost aprobate n mod corespunztor 12 Examinarea analitic 12.1 Comparai cumprrile lunare cu comparativele i cercetai orice trenduri i variaii semnificative. 12.2 Comparai fiecare post de cheltuieli cu cele aferente exerciiului anterior i de asemenea rulajele lunare ale exerciiului curent i explicai variaiile semnificative. 13 Comparai un eantion de note de recepie a bunurilor / intrri de stocuri pe fiele de inventar cu facturile aferente, asigurndu-v de corectitudinea cantitilor etc. Cheltuieli cu personalul 14 Sintetizati intr-un tabel cheltuielile cu personalul si numarul angajatilor in exercitiul auditat pe luni 15 Comparati un esantion de inregistrari in cartea mare cu sinteza cheltuielilor cu salariile si a platilor salariale 16 Comparati un esantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documentele privind existenta angajatilor (carte de munca, contracte individuale etc.), asigurandu-va de corectitudinea calculului salariului de baza, a deducerilor si a salariului net.
Pag. 69 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 17 Examinare analitica Reconciliati cheltuielile totale cu salariile cu cele din exercitiile anterioare, luand in considerare numarul angajatilor, majorarile de salarii etc.. 18 Asigurati-va ca, pentru un esantion de noi angajati si de fosti angajati, decontarile cu personalul sunt corecte si se respecta principiul independentei exercitiului 19 Asigurativa ca toate cheltuielile privind contributia la fondul de pensii sunt calculate in conformitate cu standardele contabile relevante Tranzactii cu partile afiliate Probe de audit necesare 20 Intrebati directorii si managerii daca s-au incheiat tranzactii cu parti afiliate care trebuie sa fie prezentate conform IAS 24 21 Obtineti informatii referitoare la tranzactiile cu partile afiliate, examinand atent evidentele contabile, procesele verbale, corespondenta etc. 22 Asigurati-va ca toate tranzactiile semnificative, identificate, cu partile afiliate sunt inregistrate si prezentate in situatiile financiare in mod corespunzator. 23 Asigurati-va ca s-au facut in situatiile financiare prezentarile necesare privind controlul asupra entitatii. Activitatea de audit 24 Obtineti declaratii scrise din partea directorilor prin care se confirma ca informatiile furnizate privind tranzactiile cu partile afiliate si controlul asupra entitatii sunt complete. Prezentare 25 Asigurati-va ca formatul contului de profit si pierdere este in conformitate cu standardele contabile relevante
Pag. 70 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com 26 Obtineti tabelele care sa justifice cifrele ce vor fi prezentate in notele situatiilor financiare, de exemplu remunerarea directorilor si verificati aceste tabele cu documentele justificative aferente. Teste suplimentare

Concluzie: Cu exceptia aspectelor supuse atentiei auditorului, am obtinut o asigurare rezonabila ca tranzactiile aferente veniturilor i cheltuielilor: 1. Au fost inregistrate corect si in totalitate 2. Sunt corect evaluate in contul de profit si pierdere / bilant. 3. Sunt prezentate corect situatiile in situatiile financiare, in conformitate cu referenialul contabil aplicabil. Semnat .............................................................. Verificat / Responsabil de misiune Data ..................................................

Testul O1- Vnzari reconcilierea balanei de verificare cu declaraiile de TVA Munca de audit Se va intocmi o situatie comparativ a vnzrilor din balan cu cele din deconturile de TVA, urmrindu-se concordana dintre acestea. Testul O2 Vanzari reconcilierea cu registrul de vnzri Munca de audit Verificarea concordantei dintre un esantion reprezentativ de facturi si: - registrul cartea mare; - jurnalul vanzarilor. Verificarea concordantei dintre un esantion de vanzari din cartea mare / jurnalul vanzarilor zilnice si facturi. Se verifica un esantion reprezentativ de facturi din lotul de facturi din registrul jurnal ce registrul de vanzari. Se probeaza un esantion reprezentativ de intrari din registrul jurnal / registrul zilnic cu facturile originale.

Pag. 71 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul O3- Vanzari note de credit Munca de audit Selectarea unui esantion de note de credit si asigurarea ca acestea au fost autorizate si inregistrate corespunzator. Trebuie verificat un esantion reprezentativ de note de credit pentru vanzari din registrul de note de credit si trebuie data asigurarea ca fiecare a fost aprobata si contrasemnata de doi dintre reprezentantii conducerii. Testul O4 - Revizuire analitica a vnzrilor Munca de audit Se compara marja bruta a profitului pe luni, cu cea din exercitiul anterior si se explica orice variatie.

Testul O5- Testare de fond a vnzrilor Munca de audit Se compara un esantion reprezentativ de dispozitii de livrare a bunurilor cu facturile aferente, verificand corectitudinea preturile, TVA etc.. Se selecteaza un esantion reprezentativ de avize de expeditie a marfurilor din totalul avizelor de expeditie si se confrunta cu facturile corespunzatoare emise catre clientii respectivi. Se verifica faptul ca totalurile din facturi, TVA etc. au fost corect calculate. Testul O6 - Vanzari testul pentru comenzi in curs i revizuirea comenzilor neonorate la timp. Munca de audit Revizuirea dosarului cu comenzi in curs pentru a identifica comenzile care sunt in desfasurare de mai mult timp si care ar fi putut fi executate dar nefacturate. Se vor cere explicatii pentru comenzile restante de mai mult de o luna. Testul O7- Achiziii cheltuieli reconciliere Munca de audit Reconciliai total anual al intrrilor purttoare de TVA din balan cu totalul TVA deductibil din decontrile de TVA lunare.

Testul O8 - Achizitii marfa Testul registrului de cumparari Munca de audit Compararea unui esantion de facturi din jurnalul cumpararilor cu: - registrul cartea mare; - jurnalul cumpararilor. Se verifica un esantion reprezentativ de facturi de cumparare de pe parcursul exercitiului din dosarele de facturi de la furnizor, constatandu-se conformitatea cu intrarile din registrul jurnal (prin registrul zilnic de cumparari) si din registrul de cumparari.
Pag. 72 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul O9- Achizitii marfa testare de fond Munca de audit Compararea unui esantion de note de receptie a bunurilor / intrari de stocuri pe fisele de inventar cu facturile aferente, asigurandu-se corectitudinea cantitatilor etc.. Selectarea unui esantion reprezentativ de avize de receptie a bunurilor si confruntarea lor cu facturile corespondente de la furnizor, pentru a exista siguranta ca toate cantitatile sunt corecte.

Testul O10- Salarii testarea salariilor individuale Munca de audit Compararea unui esantion de elemente din sinteza cheltuielilor cu salariile cu documente privind existenta angajatilor (carte de munca, contracte individuale etc.), asigurandu-va de corectitudinea calculului salariului de baza, a deducerilor si a salariului net. Se selecteaza un esantion reprezentativ de salariati carora li se verifica salariile din lunile anterioare. Se verifica salariul brut cu cel din cartea de munca si eventualele sporuri si prime cu contractul de munca; se verifica, de asemenea, calculul si deducerea somajului, a contributiei pentru pensia suplimentara, CASS precum si a impozitului pe salarii, plata salariului net pe fluturasii de salarii semnati. Testul O11- Salarii testul pentru noii angajati respectiv cei care parasesc compania Munca de audit Asigurarea ca, pentru un esantion de noi angajati si de fosti angajati, decontarile cu personalul sunt corecte si se respecta principiul independentei exercitiului. Se verifica data efectiva a inceperii contractului de munca (respectiv a inchiderii) si data primului (respectiv a ultimului) salariu. Se verifica, de asemenea, contractele de munca si cartile de munca si se confrunta datele cu cele din baza de date de la departamentul personal.

Exemple de foi de lucru aferente Contului de profit sau pierdere


FL-O1: Situaia sintetic a veniturilor Evoluie comparativ
Variatie % (cifre curente)

Cont
701 702 703 704 705 706 707 708 711 721 722 741 7411 7412

Rulaj an precedent

Rulaj an curent

Observatii

Pag. 73 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
7413 7414 7415 7416 7417 7418 754 758 7581 7582 7583 7584 7588 761 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 762 763 764 7641 7642 765 766 767 768 771 781 7812 7813 7814 7815 786 7862 7863 7864 Total Venituri -

FL-O2: Situaia lunar a veniturilor (se va ntocmi pt. Veniturile aferente obiectului de activitate)
Venituri lunare Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie CONT ANALITIC #703 #704

#701

#702

#706

#707

#708

Etc

Pag. 74 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Total

FL-O3: Situaia lunar (trimestrial) a veniturilor reconciliat cu Decontul de TVA


Venituri cf balanta de verificare

Luna Ianuarie Februarie # Decembrie TOTAL

Venituri cf decont TVA

Diferente

Explicatii

FL-O4: Veniturile din subvenii pentru exploatare


Valoare Dosar subventii depus Venituri din subventii inregistrate in contab Subventii incasate pana la sf anului Diferente de incasat Explicatii

Luna Ian Febr Martie # # Dec TOTAL

Diferente

FL-O5: Situaia sintetic a cheltuielilor Evoluie comparativ


Simbol Cont 601 602 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6028 603 604 605 Rulaj an precedent Rulaj an curent Variatie % (cifre curente) Observatii

Pag. 75 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com
606 607 608 611 612 613 614 621 622 623 624 625 626 627 628 635 641 645 6451 6452 6453 6458 654 658 6581 6582 6583 6588 663 664 6641 6642 665 666 667 668 671 681 6811 6812 6813 6814 686 6863 6864 6868 688 691 698 Total cheltuieli -

Pag. 76 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-O4: Situaia lunar a cheltuielilor privind mrfurile vndute

Luna Ianuarie Februarie # Decembrie TOTAL

Cheltuieli privind mrfurile

Pag. 77 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL-O5: Situaia lunar a cheltuielilor cu personalul i a numrului de angajai

Nr crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total

Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Salariu de baza

Sporuri cu Alte Prime/ore Avantaje caracter drepturi suplimentare in natura salariale permanent

CM din fond salarii

CM din CAS

Concediu crestere copil

Total salariu brut -

Numar salariati

Numar salariati pt asig sociale

Pag. 79 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

Dosar de audit financiar la:

Exerciiul: 200N

LISTA DE VERIFICARE A INTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR DE LUCRU Intocmit de: Verificat de: Ref. Cine a intocmit

REF: C Data:

Probleme aparute

1. S-au inregistrat in documentele de lucru toate aspectele relevante pentru procesul de audit? 2. S-a incehiat auditul conform planului covenit? Daca nu, au fost aprobate toate modificarile semnificative? 3. S-a revizuit relevanta planificarii facute, in lumina celor mai recente situatii financiare disponibile? 4. S-a intocmit si analizat o sinteza a erorilor neajustate? 5. S-au finalizat si semnat toate sectiunile relevante ale programului de audit? 6. Au fost semnate toate documentele de lucru ai au fost datate de persoana care le-a intocmit? 7. Au fost toate documentele de lucru corect referentiate? 8. Prezinta situatiile principale cifre comparative? 9. Documentele de lucru contin analize si sinteze care sa probeze fiecare element din bilant? 10. Au fost analizate toate sumele necesare in contul de profit si pierdere? Se iau in considerare aspecte fiscale. Se analizeaza explicatiile date pentru cresteri / scaderi neobisnuite. 11. Sunt aspectele prezentate in situatia Punctelor restante singurele aspecte care impiedica finalizare activitatii?

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune


Pag. 80 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com FL C1 CENTRALIZATOR AL AJUSTARILOR PROPUSE DE AUDITOR Exercitiu incheiat la: 31 Decembrie 200N Denumirea entitatii: Intocmit de: Contul de Acceptata profit si pierdere Debit Credit Da Nu

Ajust. nr. 1. 2. 3.

Conturi corespondente

Bilant Debit Credit

Observatii

4. 5. 6. 7.

CONCLUZIE

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune Nota: La aceasta foaie de lucru se va anexa si balanta corectata cu ajustarile acceptate, semnata de cei in drept.

Pag. 81 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Dosar de audit financiar la: REVIZUIREA GENERALA A SITUATIILOR FINANCIARE Intocmit de: Verificat de: Ref. Activitatea de revizuire 1. Se analizeaza orice indicatori contabili semnificativi. Se obtin si se documenteza explicatii de la conducere privind orice fluctuatii semnificative. Aceste informatii se testeaza cu probe adecvate. 2. Se confirma rezonabilitatea oricaror estimari contabile incluse in situatiile financiare. 3. Asigurati-va ca nu exista garantii sau conditionari neprevazute. 4. Trecerea in revista a scrisorilor avocatilor. 5. Revizuirea formatului situatiilor financiare si stabilirea conformitatii cu cerintele legale si profesionale. 6. Efectuarea si inregistrarea unei verificari a evenimentelor ulterioare utilizand programul detaliat. (anexa 1) Principiul continuitatii acivitatii 7. Efectuati o revizuire a situatiilor financiare in intregul lor pentru a stabili credibilitatea si gradul de adecvare al principiului continuitatii activitatii. 8. Asigurati-va ca exista fonduri suficiente pentru a satisface cerintele de lichiditate ale entitatii pentru urmatoarele 12 luni. (anexa 2) Rapoarte catre conducere 9. Evaluati daca exista aspecte semnificative care sa necesite raportarea catre conducere. Daca exista o astfel de situatie documentati circumstantele si masurile care au fost luate. 10. Daca este potrivit, intocmiti o scrisoare de
Pag. 82 din 86

REF: B Data:

Exerciiul: 200N

Cine a intocmit

Probleme aprute

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com recomandari catre conducere sau explicati de ce nu este necesara. Rapoarte catre terti 11. Evaluati daca se inregistreaza sau se suspecteaza nerespectarea legislatiei sau a reglementarilor in vigoare, ceea ce da nastere la o obligatie statutara de raportare catre autoritatea adecvata. Se documenteaza circumstantele si masurile luate. 12. Se analizeaza daca exista aspecte semnificative (fraude, erori sau nonconformitati cu legislatia sua reglementarile in vigoare), care au ridicat semne de intrebare asupra integritatii conducerii si presupun raportarea catre autoritatea adecvata in interesul public. Daca este cazul se documenteaza circumstantele si masurile luate. Verificarea credibilitatii situatiilor financiare 13. Se confirma ca situatiile financiare auditate sunt in concordanta cu informatiile auditorului despre client si cu rezultatele altor proceduri de audit si ca maniera de prezentare este corecta. 14. Se confirma ca informatiile din documentele anexate situatiilor financiare auditate, cum ar fi raportul directorilor, declaratia presedintelui, etc. sunt consecvente si nu includ declarari eronate. Raportul de audit 15. Pe baza revizuirii si a evaluarii probelor de audit, se intocmeste raportul de audit. Daca se sugereaza emiterea unui raport cu rezerve este recomandabil sa se discute aspectele respective cu un alt auditor/partener si sa se documenteze concluzia la care s-a ajuns. Concluzie: Am incheiat revizuirea situatiilor financiare in totalitatea lor. Ma declar multumit de credibilitatea cifrelor in ansamblul lor si de faptul ca au fost intocmite pe o baza consecventa si acceptabila Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificat / Responsabil de misiune

Pag. 83 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com Testul B1 Analiza indicatorilor financiari Exercitiu incheiat la: 31 Decembrie 200N Denumirea entitatii: Intocmit de:

Nr. INDICATORUL crt. 1. De lichiditate 1.1 Lichiditatea curenta 1.2 Lichiditatea imediata 2 De risc 2.1 Gradul de indatorare

Formula de calcul Active curente Datorii curente Active curente-Stocuri Datorii curente Capital imprumutat x 100 Capital propriu Capital imprumutat x 100 Capital angajat Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda Costul vanzarilor Stocul mediu Stoc mediu x 365 Costul vanzarilor Sold mediu clienti x 365 Cifra de afaceri Sold mediu furnizor x 365 Achizitii de bunuri Cifra de afaceri Active imobilizate Cifra de afaceri Total active Profitul inaintea platii dobanzii si imp. pe profit Capitalul angajat Profitul brut din vanzari x 100 Cifra de afaceri

Valoarea 200N 200N-1

Observatii Recomandabil aprox. 2

2.2

Acoperirea dobanzilor

3 De activitate Viteza de rotatie a 3.1 stocurilor Numarul de zile de 3.2 stocare Viteza de rotatie a 3.3 debitelor-clienti Viteza de rotatie a 3.4 creditelor-furnizor Viteza de rotatie a 3.5 activelor imobilizate Viteza de rotatie a 3.6 activelor totale 4 De profitabilitate 4.1 Rentabilitatea capitalului angajat Marja bruta din vanzari

4.2

Pag. 84 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com CONCLUZII

Semnat ........................................................................ Data ..................................................................... Verificator / Responsabil de misiune Nota: La discutia cu clientul se prezinta concluzia dezvoltata precum si propuneri pentru imbunatatirea activitatii.

Pag. 85 din 86

Universitatea Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constana Program masterat: Contabiltate, Expertiz i Audit 3 Semestre Disciplina: Audit financiar i servicii conexe de audit 2 Titular disciplina: prof.univ.dr. Liana Elefterie / elefterieliana@yahoo.com

BIBLIOGRAFIE:
1. Boulescu M, Brnea C, Audit Financiar, Ed.Fundaia Romnia de Mine, Bucureti, 2006 2. Boulescu M, Audit intern i statutar, Ed. Tribuna Economic, Bucureti, 2007 3. Elefterie L, Management i control financiar, Ed. Muntenia, CONSTANA, 2004 4. Elefterie L, Suport de curs: Audit financiar i servicii conexe de audit 2. 5. Codul auditorului financiar CAFR, IFAC 6. Legea contabilitii nr.82/1991 republicat M.O. 48/14.01.2005 7. OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. 1080/30.11.2005 8. OMFP 2374/2007 privind modificarea i completarea OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, M.O. 25/14.01.2008 9. OUG nr.90/2008, privind auditul statutar, M.O.481/30.06.2008 10. Standardele naionale de audit financiar, elaborate de CAFR, 2006 11. Standardele Internaionale de Audit Financiar, elaborate de IFAC, 2005. 12. Elena Iatan, Liana Elfterie, Contabilitate aprofundat conform directivelor europene, Editura Muntenia, Constana, 2007 13. www.cafr.ro STANDARDELE DE AUDIT (ISA) MODALITATEA DE EVALUARE FINAL MASTERANZII VOR ELABORA UN STUDIU DE CAZ CARE VA CONSTA N AUDITAREA UNOR ELEMENTE PATRIMONIALE DE ACTIV SAU DE PASIV. AUDITAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE VA CONSTA N NTOCMIREA DOCUMENTAIEI I A FOILOR DE LUCRU PE SECIUNI DE AUDIT, PRECUM I N ELABORAREA CONCLUZIILOR PE BAZA ANALIZEI EFECTUATE. LA NCEPUT SE VA FACE O PREZENTARE SCURT A ENTITII I A OBIECTULUI DE ACTIVITATE. AUDITAREA ELEMENTELOR PATRIMONIALE CONFORM SECIUNILOR: - Activele imobilizate; - Stocuri i contracte pe termen lung; - Creane i cheltuieli n avans; - Disponibiliti bneti; - Creditori i angajamente; - Impozite i taxe; - Capital, rezerve i registre cerute de lege; - Auditul contului de profit i pierdere;

Pentru forma on-line masteranzii vor trimite lucrrile pe adresa de email: elefterieliana@yahoo.com

Pag. 86 din 86

S-ar putea să vă placă și