Sunteți pe pagina 1din 5

Greuceanu basme culese de Petre Ispirescu

Pagina: 1/5 A fost odata ( ca niciodata(; ca( de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de cnd fa(cea plops,orul pere s,i ra(chita mics,unele; de cnd se ba(teau urs,ii n coade; de cnd s e luau de gt lupii cu mieii de se sa(rutau, nfra(t,indu-se; de cnd se potcovea puri cele la un picior cu noua(zeci s,i noua( de oca de fier s,i s-arunca n slava ceru lui de ne aducea poves,ti; De cnd se scria musca pe pa(rete, Mai mincinos cine nu crede.

A fost un mpa(rat s,i se numea mpa(ratul Ros,u. El era foarte mhnit ca(, n zilele lu i, nis,te zmei furasera( soarele s,i luna de pe cer. Tra(mise deci oameni prin t oate t,a(rile s,i ra(vas,e prin oras,e, ca sa( dea de s,tire tuturor ca( oricine se va ga(si sa( scoat,a( soarele s,i luna de la zmei, acela va lua pe fiie-sa d e nevasta( s,i nca( juma(tate din mpa(ra(t,ia lui, iara( cine va umbla s,i nu va i zbndi nimic, acela sa( s,tie ca( i se va ta(ia capul. Mult,i voinici se pra(pa(di sera( semet,indu-se cu us,urint,a( ca( va scoate la capa(t o asemenea nsa(rcinare ; s,i cnd la treaba(, ht, n sus, ht, n jos, da din colt, n colt, s,i nu s,tia de unde s-o nceapa( s,i unde s-o sfrs,easca(, vezi ca( nu toate mus,tele fac miere. mpa(rat ul nsa( se t,inu de cuvnt. Pe vremea aceea, se afla un viteaz pre nume Greuceanu. Auzind s,i el de fa(ga(du int,a mpa(ra(teasca(, ce se gndi, ce se ra(zgndi, ca( numai s,i lua( inima n dint,i, n cumetndu-se pe ajutorul lui Dumnezeu s,i pe voinicia sa, s,i pleca( s,i el la mpa( ratul sa( se nchine cu slujba. Pe drum se ntlni cu doi oameni pe cari slujitorii mpa (ra(tes,ti i ducea la mpa(ratul ca sa(-i taie, pentru ca( fugisera( de la o ba(ta( lie ce o avusese mpa(ratul acesta cu nis,te gadine. Ei erau tris,ti, biet,ii oame ni, dara( Greuceanu i mngie cu nis,te vorbe as,a de dulci, nct le mai veni nit,ica( i nima(, ca( era s,i mes,ter la cuvnt Greuceanu nostru. El s,i puse na(dejdea n ntmplarea aceasta s,i s,i zise: "mi voi ncerca norocul. De voi izbuti sa( nduplec pe mpa(ratul a ierta pe aces,ti oameni de la moarte, ma( voi ncu meta sa( ma( nsa(rcinez s,i cu cealalta( treaba(; iara( de nu, sa(na(tate buna(! Ma( voi duce de unde am venit. Asta sa( fie n norocul meu; niciodata( nu strica( cineva sa( faca( o ncercare". S,i astfel, poftorindu-s,i unele ca acestea, aide, aide, ajunge la curtea mpa(ra(teasca(. nfa(t,is,ndu-se la mpa(ratul, attea i povesti, as,a cuvinte bune s,i dulci scoase s,i atta mes,tes,ug puse n vorbirea sa, nct s,i mp a(ratul crezu ca( pe nedrept ar fi sa( omoare pe acei oameni; ca( mai de folos i -ar fi lui sa( aiba( doi supus,i mai mult, s,i ca( mai mare va fi vaza lui n lume de s-ar ara(ta milostiv ca(tre popor. Nu mai putura( oamenii de bucurie cnd auzira( ca( Greuceanu a lingusit pe mpa(ratu l pna( ntr-atta, nct l-a fa(cut sa(-i ierte. Mult,umira( lui Greuceanu din toata( ini ma s,i i fa(ga(duira( ca( toata( viat,a lor se vor ruga lui Dumnezeu pentru dnsul ca sa( mearga( din izbnda( n izbnda(, ceea ce s,i fa(cura(. Aceasta( izbnda( o lua( drept semn bun, s,i Greuceanu, mergnd a doua oara( la mpa(ratul, gra(i cu cuvintel e lui mieroase cele urma(toare: - Ma(rite doamne, sa( tra(ies,ti ntru mult,i ani pe luminatul scaunul acestei mpa( ra(t,ii. Mult,i voinici s-au legat ca(tre ma(ria ta sa( scoata( de la zmei soare le s,i luna pe care le-a ra(pit de pe cer, s,i stiu ca( cu moarte au murit, fiin dca( n-au putut sa(-s,i ndeplineasca( lega(mintele ce au fa(cut ca(tre ma(ria ta. S,i eu, ma(rite doamne, cuget a ma( duce ntru ca(utarea acestor tlhari de zmei, s ,i mi-ar fi voia sa(-mi ncerc s,i eu norocul, doar-doar va da Dumnezeu sa( ajunge m a putea pedepsi pe acei blestemat,i de zmei, pentru nesocotita lor ndra(zneala( . Dar fii-mi milostiv s,i mna( de ajutor. - Dragul meu Greucene, ra(spunse mpa(ratul, nu pot sa( schimb nici o iota(, nici un dram din hota(rrea mea. S,i aceasta nu pentru altceva, ci numai s,i numai pent

ru ca( voiesc sa( fiu drept. Poruncile mele voi sa( fie una pentru toata( mpa(ra( t,ia mea; la mine pa(rtinire nu este scris. Va(znd statornica hota(rre a mpa(ratulu i s,i dreptatea celor vorbite de dnsul, Greuceanu cuvnta( cu glas voinicesc: - Fie, ma(rite mpa(rate, chiar de as, s,ti ca( voi pieri, tot nu ma( voi la(sa pna ( nu voi duce la capa(t bun sarcina ce mi iau de buna(-voia mea. Se nvoira(, s,i peste cteva zile s,i pleca(, dupa( ce puse la cale tot ce ga(si ca ( e bine sa( faca(, ca sa( scape cu fat,a curata( din aceasta( ntreprindere. Greu ceanu lua( cu dnsul s,i pe fratele sa(u s,i merse, merse, merse cale lunga(, depa (rtata(, pna( ce ajunse la Faurul-pa(mntului, cu care era frate de cruce. Acest fa ur, fiind cel mai mare mes,ter de pe pa(mnt, era s,i na(zdra(van. Aici se oprira( s,i poposira(. Trei zile s,i trei nopt,i au stat nchis,i ntr-o ca(mara( Greuceanu cu Faurul-pa(mntului s,i se sfa(tuira(. S,i, dupa( ce se odihnira( cteva zile s,i mai pla(nuira( ceea ce era de fa(cut, Greuceanu s,i frate-sa(u o luara( la drum . ndata( dupa( plecarea Greuceanului, Faurul-pa(mntului se apuca( s,i fa(cu chipul lui Greuceanu numai s,i numai din fier, apoi porunci sa( arza( cus,nit,a ziua s ,i noaptea s,i sa( t,ina( chipul acesta fa(ra( curmare n foc. Iara( Greuceanu s,i frate-sa(u mersera( cale lunga(, s,i mai lunga(, pna( ce li s e fa(cu calea cruci; aici se oprira(, se as,ezara( pe iarba( s,i fa(cura( o gust a(rica( din merindele ce mai aveau, s,i apoi se despa(rt,ira(, dupa( ce se mbra(t ,is,ara(, s,i plnsera( ca nis,te copii. Mai nainte d-a se despa(rt,i, s,i mpa(rt,ir a( cte o basma s,i se nt,elesera( zicnd: "Atunci cnd basmalele vor fi rupte pe margi ni, sa( mai traga( na(dejde unul de altul ca( se vor mai ntlni; iara( cnd basmalele vor fi rupte n mijloc, sa( se s,tie ca( unul din ei este pierit". Mai nfipse s,i un cut,it n pa(mnt s,i zisera(: "Acela din noi, care s-ar ntoarce mai nti s,i va ga(s i cut,itul ruginit sa( nu mai as,tepte pe cellalt, fiindca( aceasta nsemneaza( ca ( a murit". Apoi Greuceanu apuca( la dreapta s,i frate-sa(u la stnga. Fratele Gre uceanului, umblnd mai multa( vreme n sec, se ntoarse la locul de despa(rt,ire s,i, ga(sind cut,itul curat, se puse a-l as,tepta acolo cu bucurie, ca( va(zuse soare le s,i luna la locul lor pe cer. Iara( Greuceanu se duse, se duse pe o poteca( care-l scoase tocmai la casele zme ilor, as,ezate unde-s,i nt,a(rcase dracul copiii. Daca( ajunse aici, Greuceanu se dete de trei ori peste cap s,i se fa(cu un porumbel. Vezi ca( el ascultase na(z dra(va(niile ce-l nva(t,ase Faurul-pa(mntului. Fa(cndu-se porumbel, Greuceanu zbura ( s,i se puse pe un pom care era tocmai n fat,a caselor. Atunci, ies,ind fata de zmeu cea mare s,i, uitndu-se, se ntoarse repede s,i chema( pe muma(-sa s,i pe sora (-sa cea mica(, ca sa( vina( sa( vaza( minunea. Fata cea mica( zise: - Ma(iculit,a( s,i surioara(, pasa(rea asta gingas,a( nu mi se pare aduca(toare de noroc pentru casa noastra(. Ochii ei nu seama(na( a de pasa(re, ci mai mult s eama(na( a fi ochii lui Greuceanu cel de aur. Pna( acuma ne-a fost s,i noua(! D-a ici nainte numai Dumnezeu sa(-s,i faca( mila( de noi s,i d-ai nos,tri. Pasa(mite aveau zmeii cunos,tint,a( de vitejia lui Greuceanu. Apoi intrara( ctes,trele zmeo aicele n casa( s,i se pusera( la sfat. Greuceanu numaidect se dete iara(s,i de tre i ori peste cap s,i se fa(cu o musca( s,i intra( n ca(mara zmeilor. Acolo se ascu nse ntr-o cra(pa(tura( de grinda( de la tavanul casei s,i asculta( la sfatul lor. Dupa( ce lua( n cap tot ce auzi, ies,i afara( s,i se duse pe drumul ce ducea la Codru Verde s,i acolo se ascunse subt un pod. Cum se vede treaba, din cele ce au zise, s,tia acum ca( zmeii se dusesera( la vnat n Codru Verde s,i aveau sa( se ntoa rca( unul de cu seara(, altul la miezul nopt,ii s,i tartorul cel mare despre ziu a(. As,teptnd Greuceanu acolo, iata( ma(re, ca( zmeul cel mai mic se ntorcea s,i, ajungnd calul la marginea podului, unde sfora(i o data( s,i sa(ri napoi de s,apte pas,i. Dara( zmeul, mniindu-se, zise: - Ah, mnca-o-ar lupii carnea calului! Pe lumea asta nu mi-e frica( de nimeni, num ai de Greuceanu de Aur; dar s,i pe acela c-o lovitura( l voi culca la pa(mnt. Greuceanu, auzind, ies,i pe pod s,i striga(: - Vino, zmeule viteaz, n sa(bii sa( ne ta(iem, sau n lupta( sa( ne lupta(m. - Ba n lupta(, ca( e mai dreapta(. Se apropiara( unul de altul s,i se luara( la trnta(. Aduse zmeul pe Greuceanu s,i -l ba(ga( n pa(mnt pna( n genunchi. Aduse s,i Greuceanu pe zmeu s,i-l ba(ga( n pa(mnt pna( n gt s,i-i ta(ie capul. Apoi, dupa( ce arunca( les,ul zmeului s,i al calului s ub pod, se puse sa( se odihneasca(.

Cnd, n puterea nopt,ii, veni s,i fratele cel mare al zmeului, s,i calul lui sa(ri de s,aptesprezece pas,i napoi. El zise ca s,i frate-sa(u, iara( Greuceanu i ra(spu nse s,i lui ca s,i celui dinti. Ies,ind de sub pod, se lua( la trnta( s,i cu acest zmeu. S,i unde mi-aduse, nene, zmeul pe Greuceanu s,i-l ba(ga( n pa(mnt pna( la bru . Dara( Greuceanu, sa(rind repede, unde mi-aduse s,i el pe zmeu o data(, mi-l trn ti s,i-l ba(ga( n pa(mnt pna( n gt s,i-i ta(ie capul cu palos,ul. Aruncndu-i s,i morta (ciunea acestuia s,i a calului sa(u sub pod, se puse iara(s,i de se odihni. Cnd d espre zori, unde venea, ma(re, venea tat-al zmeilor, ca un tartor, ca(tra(nit ce era, s,i cnd ajunse la capul podului, sa(ri calul lui s,aptezeci s,i s,apte de p as,i napoi. Se neca(ji zmeul de aceasta( ntmplare ct un lucru mare, s,i unde ra(cni: - Ah, mncare-ar lupii carnea calului; ca( pe lumea asta nu mi-e frica( de nimenea , doara( de Greuceanu de Aur; s,i nca( s,i pe acesta numai sa(-l iau la ochi cu s a(geata s,i l voi culca la pa(mnt. Atunci, ies,ind s,i Greuceanu de sub pod, i zise : - Deh! zmeule viteaz, vino sa( ne batem, n sa(bii sa( ne ta(iem, n sulit,i sa( ne lovim, ori n lupta( sa( ne lupta(m. Sosi zmeul s,i se luara( la ba(taie: n sa(bii se ba(tura( ce se ba(tura( s,i se r upsera( sa(biile; n sulit,i se lovira( ce se lovira( s,i se rupsera( sulit,ile; a poi se luara( la lupta(: se zguduiau unul pre altul de se cutremura pa(mntul; s,i strnse zmeul pe Greuceanu o data(, dara( acesta, ba(gnd de seama( ce are de gnd zm eul, se umfla( s,i se ncorda( n vine s,i nu pa(t,i nimic, apoi Greuceanu strnse o d ata( pe zmeu, tocmai cnd el nu se as,tepta, de-i pri oasele. As,a lupta( nici ca( s -a mai va(zut. S,i se luptara(, s,i se luptara(, pna( ce ajunse vremea la na(miez i, s,i ostenira(. Atunci trecu pe dasupra lor un corb carele se lega(na prin va( zduh s,i ca(uta la lupta lor. S,i va(zndu-l, zmeul i zise: - Corbule, corbule, pasa(re cernita(, adu-mi tu mie un cioc de apa( s,i-t,i voi da de mncare un voinic cu calul lui cu tot. Zise s,i Greuceanu: - Corbule, corbule, mie sa(-mi aduci un cioc de apa( dulce, ca(ci eu t,i-oi da d e mncare trei les,uri de zmeu s,i trei de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apa( dulce s,i i astm pa(ra( setea; ca(ci nsetos,asera(, nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la su flet, s,i, mputernicindu-se, unde ridica(, nene, o data( pe zmeu, s,i trntindu-mil l ba(ga( n pa(mnt pna( n gt s,i-i puse piciorul pe cap, t,inndu-l as,a. Apoi i zise - Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele s,i luna, ca(ci azi nu mai ai sca(pare din mna mea. Se codea zmeul, ngna verzi s,i uscate, dara( Greuceanu i mai zise: - Spune-mi-vei ori nu, eu tot le voi ga(si, s,i nca( s,i capul reteza-t,i-l-voi. Atunci zmeul, tot mai na(da(jduindu-se a sca(pa cu viat,a( daca i va spune, zise: - n Codru Verde este o cula(. Acolo na(untru sunt nchise. Cheia este degetul meu ce l mic de la mna dreapta(. Cum auzi Greuceanu unele ca acestea, i reteza( capul, apoi i ta(ie degetul s,i-l l ua( la sine. Dete corbului, dupa( fa(ga(duiala(, toate strvurile, s,i, ducndu-se G reuceanu la cula din Codru Verde, deschise us,a cu degetul zmeului s,i ga(si aco lo soarele s,i luna. Lua( n mna dreapta( soarele s,i n cea stnga( luna, le arunca( p e cer s,i se bucura( cu bucurie mare. Oamenii, cnd va(zura( iara(s,i soarele s,i luna pe cer, se veselira( s,i la(udara( pe Dumnezeu ca( a dat atta ta(rie lui Gre uceanu de a izbndit mpotriva mpielit,at,ilor vra(jmas,i ai omenirii. Iara( el, mult,umit ca( a scos la bun capa(t slujba, o lua( la drum, ntorcndu-se na poi. Ga(sind pe frate-sa(u la semnul de ntrolocare, se mbra(t,is,ara( s,i, cumpa(rn d doi cai ce mergeau ca sa(geata de iute, ntinsera( pasul la drum ca sa( se ntoarc a( la mpa(ratul. n cale, dete peste un pa(r plin de pere de aur. Fratele Greuceanu lui zise ca( ar fi bine sa( mai poposeasca( put,in la umbra acestui pa(r, ca sa( mai ra(sufle s,i caii, iara( pna( una, alta sa( culeaga( s,i cteva pere, spre a-s ,i mai momi foamea. Greuceanu, care auzise pe zmeoaice ce pla(nuisera(, se nvoi a se odihni; dara( nu la(sa( pe frate-sa(u sa( culeaga( pere, ci zise ca( le va c ulege el. Atunci trase palos,ul s,i lovi pa(rul la ra(da(cina(. Cnd, ce sa( vezi d-ta? unde ncepu a curge nis,te snge s,i venin scrbos s,i un glas se auzi din pom, zicnd:

- Ma( mncas,i fripta(, Greucene, precum ai mncat s,i pre ba(rbatul meu. S,i nimic nu mai ra(mase din acel pa(r, dect praf s,i cenus,e; iara( frate-sa(u nc remeni de mirare, nes,tiind ce sunt toate acestea. Dupa( ce plecara( s,i mersera ( ce mersera(, detera( preste o gra(dina( foarte frumoasa( cu flori s,i cu flutu rei s,i cu apa( limpede s,i rece. Fratele Greuceanului zise: - Sa( ne oprim aici nit,el, ca sa( ne mai odihnim ca(is,orii. Iar noi sa( bem ni t,ica( apa( rece s,i sa( culegem flori. - As,a sa( facem, frate, ra(spunse Greuceanu, daca( aceasta( gra(dina( va fi sa( dita( de mini omenes,ti s,i daca( acel izvor va fi la(sat de Dumnezeu. Apoi, tra(gnd palos,ul, lovi n tulpina unei flori care se pa(rea mai frumoasa( s,i o culca( la pa(mnt; dupa( aceea mpunse s,i n fundul fntnei s,i a marginilor ei, dara ( n loc de apa( ncepu a clocoti un snge mohort, ca s,i din tulpina florii, s,i umplu va(zduhul de un miros gret,os. Praf s,i t,a(rna( ra(mase s,i din fata cea mai ma re de zmeu, ca(ci ea se fa(cuse gra(dina( s,i izvor ca sa( nvenineze pe Greuceanu s,i sa(-l omoare. S,i sca(pnd s,i d-aceasta( pacoste, nca(lecara( s,i plecara( la drum, repede ca vntul; cnd ce sa( vezi d-ta? Unde se luase dupa( dns,ii scorpia de muma( a zmeoaicelor cu o falca( n cer s,i cu alta n pa(mnt ca sa( nghit,a( pe Greuc eanu s,i mai multe nu; s,i avea de ce sa( fie ca(tra(nita( s,i ama(rta(: ca(ci nu mai avea nici sot,, nici fete, nici gineri. Greuceanu simt,ind ca( s-a luat dup a( dns,ii zmeoaica cea ba(trna(, zise fra(t,ina(-sa(u: - Ia te uita(, frate, napoi s,i spune-mi ce vezi. - Ce sa( va(z, frate, i ra(spunse el, iata( un nor vine dupa( noi ca un vrtej. Atunci dete bice cailor cari mergeau repede ca vntul s,i lin ca gndul; dara( Greuc eanu mai zise o data( fratelui sa(u sa( se uite n urma(. Acesta i spuse ca( se apr opie norul ca o fla(ca(raie; apoi, mai fa(cnd un vnt cailor, ajunsera( la Faurul-p a(mntului. Aci, cum desca(lecara(, se nchise n fa(uris,te. Pe urma lor iaca s,i zmeoaica. Dei ajungea, i pra(pa(dea! Nici oscior nu mai ra(mnea din ei. Acum nsa( n-avea ce le mai face. O ntoarse nsa( la s,iretlic: ruga( pe Greuceanu sa( faca( o gaura( n pa(r ete ca ma(car sa(-l vaza( n fat,a(. Greuceanu se prefa(cu ca( se ndupleca( s,i fa( cu o gaura( n pa(rete. Dara( Faurul-pa(mntului se at,inea cu chipul lui Greuceanu cel de fier, ce arsese n foc de sa(rea scntei din el. Cnd zmeoaica puse gura la spa (rtura( ca sa( soarba( pe Greuceanu, Faurul-pa(mntului i ba(ga( n gura( chipul de f ier ros,u ca focul s,i i-l vr pe gt. Ea, nghiort,! nghit,i s,i pe loc s,i cra(pa(. Nu trecu mult s,i strvul zmeoaicei se prefa(cu ntr-un munte de fier s,i astfel sca(p ara( s,i de dnsa. Faurul-pa(mntului deschise us,a fa(uris,tei, ies,i afara( s,i se veselira( trei zile s,i trei nopt,i de as,a mare izbnda(. El mai cu seama( era n ebun de bucurie pentru muntele de fier. Atunci porunci ca(lfilor sa( faca( lui G reuceanu o ca(rut,a( cu trei cai cu totul s,i cu totul de fier. Dupa( ce fura( g ata, sufla( asupra lor s,i le dete duh de viat,a(. Lundu-s,i ziua buna( de la fra te-sa(u de cruce, Faurul-pa(mntului, Greuceanu se urca( n tra(sura( cu frate-sa(u cel bun s,i porni la Ros,u-mpa(rat ca sa(-s,i priimeasca( ra(splata. Merse, merse , pna( ce li se nfurci calea. Aci se oprira( s,i poposira(. Apoi, Greuceanu despri nse de la ca(rut,a( un cal s,i-l dete fratelui sa(u, ca sa( duca( mpa(ratului Ros ,u vestea cea buna( a sosirii lui Greuceanu cu izbnda sa(vrs,ita(; iara( el ra(mas e mai n urma(. naintnd el alene, ra(sturnat n ca(rut,a(, trecu pre lnga( un diavol s,chiop carele t ,inea calea drumet,ilor ca sa( le faca( neajunsuri. Acestuia i fu frica( sa( dea piept cu Greuceanu, dara(, ca sa( nu scape nici el neatins de ra(utatea lui cea dra(ceasca(, i scoase cuiul din capul osiei de dinda(ra(t s,i-l arunca( departe n urma(. Apoi tot el zise Greuceanului: - Ma(i, vericule, t,i-ai pierdut cuiul, du-te de t,i-l cauta(. Greuceanu sa(rind din ca(rut,a(, s,i uita( acolo palos,ul, din gres,eala(. Iara( cnd el s,i ca(uta cuiul, diavolul i fura( palos,ul, apoi, as,ezndu-se n marginea drum ului, se dete de trei ori peste cap s,i se schimba( ntr-o stana( de piatra(. Puse Greuceanu cuiul la capul osiei, l nt,epeni bine, se urca( n ca(rut,a(, s,i pe ici t,i-e drumul! Nu ba(ga( nsa( de seama( ca( palos,ul i lipses,te. Ascultat,i acum s ,i va( minunat,i, boieri d-voastra(, de pa(t,ania bietului Greuceanu. Un mangosi

t de sfetnic d-ai mpa(ratului Ros,u se faga(duise diavolului, daca( l va face sa( ia el pe fata mpa(ratului. Ba nca( s,i rodul ca(sa(toriei sale l nchinase acestui ne curat. mpielit,atul s,tia ca( Greuceanu, fa(ra( palos,, era s,i el om ca tot,i oa menii. Puterea lui n palos, era; fa(ra( palos, era necunoscut. i fura( palos,ul s, i-l dete becisnicului de sfetnic. Acesta se nfa(t,is,a( la mpa(ratul s,i i ceru fata, zicnd ca( el este cel cu izbnda c ea mare. mpa(ratul l crezu, va(zndu-i s,i palos,ul, s,i ncepusera( a pune la cale ce le spre cununie. Pe cnd se prega(tea la curte, pentru nuntirea fiicei mpa(ratului cu voinicul cel mincinos ce zicea ca( a scos soarele s,i luna de la zmei, vine s ,i fratele Greuceanului cu vestea ca( Greuceanu are sa( soseasca( n curnd. Sfetnic ul cel palavatic, cum auzi de una ca aceasta, merse la mpa(ratul s,i zise ca( ace la este un ama(gitor s,i trebuie pus la nchisoare. mpa(ratul l asculta(. Iara( sfet nicul umbla d-a-nctelea, zorind sa( se faca( mai curnd nunta, cu gnd ca(, daca( se va cununa odata( cu fata mpa(ratului, apoi poate sa( vina( o suta( de Greuceni, c a( n-are ce-i mai face, lucru fiind sfrs,it. mpa(ratului nsa( nu-i prea pla(cu zoru l ce da sfetnicul pentru nunta(, s,i mai ta(ra(ga(i lucrurile. Nu trecu mult s,i iata( ca( soses,te s,i Greuceanu s,i, nfa(t,is,ndu-se la mpa(ratul, acesta nu s,ti a ntre care sa( aleaga(. Credea ca( acesta sa( fie Greuceanu, dara( nu-s,i putea da seama( de cum palos,ul lui Greuceanu se afla( n mna sfetnicului. Atunci ba(ga( de seama( s,i Greuceanu ca(-i lipses,te palos,ul s,i tocmai acum i veni n minte pe ntru ce nu va(zuse el stana de piatra( dect dupa( ce-s,i ga(sise cuiul de la osie s,i se ntorcea la ca(rut,a( cu dnsul. Pricepu el ca( nu e lucru curat. - mpa(rate prealuminate, zise el, toata( lumea s,tie ca( es,ti om drept. Te rog s a(-mi faci s,i mie dreptate. Mult ai as,teptat, mai as,teapta(, rogu-te nca( put, in s,i vei vedea cu ochii adeva(rului. Primi mpa(ratul a mai as,tepta pna( ce sa( se ntoarca( Greuceanu. Acesta se puse ia ra(s,i n ca(rut,a lui cu cai cu tot de fier s,i ntr-un suflet merse, pna( ce ajunse la stana de piatra(, acolo unde Necuratul i scosese cuiul de la ca(rut,a(. - Fiint,a( netrebnica( s,i pa(gubitoare omenirii, zise el, da(-mi palos,ul ce mi -ai furat, ca(ci de unde nu, praful nu se alege de tine. Piatra nici ca( se clinti din loc ma(car. Atunci Greuceanu se dete de trei ori peste cap, se fa(cu buzdugan cu totul s,i c u totul de ot,el, s,i unde ncepu, nene, a lovi n stana( de se cutremura pa(mntul. D e cte ori da, de attea ori ca(dea cte o zbura(tura( din piatra(. S,i lovi ce lovi pn a( ce i sfa(rma( vrful. Apoi deodata( ncepu stana de piatra( a tremura s,i a cere ie rta(ciune. Iara( buzduganul, de ce da, d-aia s,i ntet,ea loviturile, s,i dete, s,i dete, pa(na( o fa(cu pulbere. Cnd nu mai fu n picioare nimic din stana de piatra( , ca(ta( prin pulberea ce mai ra(ma(sese, s,i-s,i ga(si Greuceanu palos,ul ce-i furase Satana. l lua( s,i, fa(ra( nici o clipa( de odihna(, veni s,i se nfa(t,is,a( iara(s,i la mp a(ratul. - Sunt gata, ma(rite mpa(rate, zise el, s-ara(t oricui ce poate osul lui Greucean u. Sa( vina( acel sfetnic nerus,inat care a voit sa( te ama(geasca(, spre a ne nt ,elege la cuvinte. mpa(ratul l chema(. Acesta, daca( veni s,i va(zu pe Greuceanu cu sprinceana ncruntata(, ncepu sa( trem ure s,i-s,i ceru ierta(ciune, spunnd cum ca(zuse n minile lui palos,ul lui Greucean u. Dupa( ruga(ciunea lui Greuceanu, dobndi iertare s,i de la mpa(ratul, dar acesta i p orunci sa( piara( din mpa(ra(t,ia lui. Apoi scoase pe fratele Greuceanului de la n chisoare s,i se fa(cu o nunta( d-alea mpa(ra(tes,tile, s,i se ncinse nis,te veseli i care t,inura( trei sa(pta(mni... S,i eu nca(lecai p-o s,ea, s,i va( povestii d-voastra( as,a.