Sunteți pe pagina 1din 104

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursCuprins
Pagina

Legea nr. 138/2004 a Imbunatatirilor Funciare: obiective, scop, lucrari de IF

Unitatea de nvare nr. 1
EROZIUNEA SOLULUI N LUME I N ROMNIA
1.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 1
1.2. Introducere, consideraii generale privind degradarea terenurilor n
pant prin eroziune i procese asociate, cauze, clasificri

1.3. Rspndirea procesului erozional n lume i n Romnia
1.3.1. Situaia eroziunii n adncime n unele ri din lume
1.3.2. Situaia eroziunii n adncime n Romnia
1.4 Impactul eroziunii solului asupra mediului
1.5. Rspunsuri i comentarii la teste
1.6. Lucrarea de verificare nr. 1
1.7. Bibliografie minimal

Unitatea de nvare nr. 2
EROZIUNEA DE SUPRAFA
2.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 2
2.2 Factorii i mecanismul eroziunii de suprafa
2.2.1 Formarea scurgerii pe versani
2.3 Metode de estimare a pierderilor de sol provocate de eroziunea de
suprafa

2.3.1 Modele pentru evaluarea riscului eroziunii n suprafa
2.3.2 Modele pentru evaluarea riscului erozional elaborate i utilizate
n Romnia

2.4. Rspunsuri i comentarii la teste
2.5. Lucrarea de verificare nr. 2
2.6. Bibliografie minimal

Unitatea de nvare nr. 3
EROZIUNEA N ADNCIME
3.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 3
3.2. Eroziunea n adncime
3.2.1. Consideraii generale privind formarea, clasificarea
i evoluia formaiunilor eroziunii n adncime

3.2.2 Consideratii privind indicatorii de stare i de risc privind
eroziunea n adncime

3.3. Metode de estimare a eroziunii n adncime - eroziunea total i
efluent dintr-un bazin hidrografic torenial mic, cu folosine predominant
agricole

3.4. Rspunsuri i comentarii la teste
3.5. Lucrarea de verificare nr. 3
3.6. Bibliografie minimal
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Unitatea de nvare nr. 4
ALUNECARILE DE TEREN
4.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 4
4.2. Alunecrile de teren ca procese asociate eroziunii solului
4.2.1. Consideraii generale, definiii, cauze
4.2.2 Elementele morfometrice si clasificarea alunecrilor de teren
4.2.3. Monitoringul alunecrilor de teren
4.2.4. Msuri de prevenire i stabilizare a alunecrilor de teren.
Avertizare i alarmare

4.3. Rspunsuri i comentarii la teste
4.4. Lucrarea de verificare nr. 4
4.5. Bibliografie minimal

Unitatea de nvare nr. 5
AMENAJAREA ANTIEROZIONALA A VERSANTILOR
5.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 5
5.2. Amenajarea antierozional a versanilor
5.2.1. Organizarea teritoriului pe folosinele agricole
5.2.1.1. Drumuri de exploatare agricol
5.2.2. Msuri fitoameliorative pe terenurile arabile n pant
5.2.3. Organizarea antierozional a teritoriului n plantaiile pomi -
viticole

5.3. Terasarea versanilor pentru nfiinarea plantaiilor pomi - viticole
5.4. Regularizarea scurgerilor pe versani proiectarea debueelor
5.5. Rspunsuri i comentarii la teste
5.6. Lucrarea de verificare nr. 5
5.7. Bibliografie minimal

Unitatea de nvare nr. 6
AMENAJAREA RAVENELOR
6.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 6
6.2. Amenajarea formaiunilor de adncime de pe versani
6.3. Amenajarea formaiunilor eroziunii n adncime de pe fundul vailor
6.3.1. Lucrri de amenajare n zona vrfului ravenelor
6.3.2. lucrri de stabilizare a talvegului formaiunilor de adncime
6.3.3. Metode de amplasare a lucrrilor hidrotehnice transversale pe
sectoarele active ale formaiunilor de eroziune n adncime

6.3.4. Lucrri de amenajare i mpdurire a malurilor formaiunilor de
adncime

6.4. Rspunsuri i comentarii la teste
6.5. Lucrarea de verificare nr. 6
6.6. Bibliografie minimal

7 + 8: Sisteme de irigatii si de desecari-drenaje: scheme hidrotehnice
tip, parti componente, profile longitudinale si transversale prin reteaua
hidrotehnica, calcul volume de terasamente si/sau deponii

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Legea nr. 138/2004 a Imbunatatirilor Funciare,
republicata 2009.
Imbunatatiri funciare
(Extras)

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 13/02/2009
Mentiune importanta
Textul legii a fost consolidat cu prevederile OUG nr. 39/2009

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
Imbunatatirile funciare au ca obiective:
a) asigurarea protectiei terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata
de inundatii, alunecari de teren si eroziuni, precum si protectiei lacurilor de acumulare
impotriva colmatarii si regularizarea cursurilor de apa;

b) asigurarea unui nivel corespunzator de umiditate a solului, care sa permita sau sa
stimuleze cresterea plantelor, incluzand plantatiile vitipomicole, culturile agricole si
silvice;

c) asigurarea ameliorarii solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia
impotriva poluarii.

Art. 2
(1) Amenajarile de imbunatatiri funciare, ca lucrari hidrotehnice complexe si
agropedoameliorative, se realizeaza in scopul prevenirii si inlaturarii actiunii factorilor
de risc - seceta, exces de apa, eroziunea solului si inundatii, precum si poluare - pe
terenurile cu orice destinatie, indiferent de proprietar. Acestea contribuie la
valorificarea capacitatii de productie a terenurilor si a plantelor, precum si la
introducerea in circuitul economic a terenurilor neproductive.

(2) Amenajarile de imbunatatiri funciare cuprind urmatoarele categorii de lucrari:
a) indiguiri si regularizari ale cursurilor de apa prin care se asigura, in principal,
protectia terenurilor si a oricaror categorii de constructii impotriva inundatiilor, surse
locale de apa si emisari pentru scurgerea apelor;

b) irigatii si orezarii prin care se asigura aprovizionarea controlata a solului si a
plantelor cu cantitatile de apa necesare dezvoltarii culturilor si cresterii productiei
agricole. Aceste amenajari cuprind lucrari de captare, pompare, transport, distributie si
evacuare a apei si, dupa caz, lucrari de nivelare a terenului;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


c) desecare si drenaj, care au drept scop prevenirea si inlaturarea excesului de
umiditate de la suprafata terenului din sol, in vederea asigurarii conditiilor favorabile
de utilizare a terenurilor. Aceste amenajari cuprind lucrari de colectare, de transport si
de evacuare in emisar a apei in exces;

d) combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecari,
prin care se previn, se diminueaza sau se opresc procesele de degradare a terenurilor.
Aceste amenajari cuprind lucrari pentru protectia solului, regularizarea scurgerii apei
pe versanti, stingerea formatiunilor torentiale, stabilizarea nisipurilor miscatoare;

e) pedoameliorative pe terenurile saraturate, acide si pe nisipuri, pe terenurile poluate,
inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatarile miniere, pe alte terenuri
neproductive, cuprinzand si lucrarile de nivelare-modelare, de scarificare, de afanare
adanca, rigole si santuri de scurgere a apei, araturile in benzi cu coame, udarile de
spalare a sarurilor, aplicarea de amendamente, precum si ingrasaminte, in scopul
valorificarii pentru agricultura si, dupa caz, pentru silvicultura;

f) perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea
eroziunii solului;
g) alte lucrari realizate prin solutii tehnice si tehnologii noi;
h) zone de protectie ale lucrarilor prevazute la lit.a)-g).

(3) Amenajarile de imbunatatiri funciare preiau din surse autorizate necesarul de apa
pentru irigarea culturilor agricole si silvice si alimentarea cu apa a unor localitati,
amenajari piscicole, incinte agricole si industriale si asigura protectia localitatilor si a
oricaror categorii de constructii impotriva efectelor alunecarilor de teren si a
inundatiilor, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii.

(4) Realizarea amenajarilor de imbunatatiri funciare la nivel national are loc pe baza
programelor si strategiei sectoriale, iar la nivel local, conform nevoilor autoritatilor
publice locale, ale persoanelor juridice sau fizice interesate, pe baza programelor
zonale si locale de amenajare a teritoriului si in corelare cu strategia sectoriala.

(5) Proiectarea, executarea si exploatarea amenajarilor de imbunatatiri funciare se fac
in corelare cu lucrarile de gospodarire a apelor, hidroenergetice, silvice, de gestionare
a cailor de comunicatie, in acord cu interesele proprietarilor de terenuri si cu
documentatiile de urbanism si de amenajare a teritoriului, tinand seama de cerintele de
protectie a mediului.

*********************************************************

Infrastructura de imbunatatiri funciare cuprinde sistemele si amenajarile de
irigatii, sistemele si amenajarile de desecare si drenaj si lucrarile de aparare
impotriva inundatiilor si de combatere a eroziunii solului.
Lucrari de combatere a eroziunii solului - cuprind formarea, construirea conform
conturului, structurarea si lucrarile solului, precum si constructia, intretinerea si
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

reparatiile infrastructurii temporare si permanente astfel incat sa se reduca sau sa se
opreasca eroziunea si degradarea solului, cuprinzand lucrarile pentru protectia solului,
regularizarea scurgerii apelor pe versanti, corectarea torentilor si stabilizarea
nisipurilor miscatoare, amenajari silvice de perdele forestiere de protectie a terenurilor
agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.

Lucrari de aparare impotriva inundatiilor - o retea de diguri, baraje, lucrari de
regularizare a cursurilor de apa si infrastructura aferenta care are menirea sa protejeze
o suprafata de teren definita impotriva inundatiilor si care cuprinde terenul, cladirile,
drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a intretine si a repara
acele lucrari.

Lucrari de regularizare a cursurilor de apa - amenajarea albiilor cursurilor de apa
constand in profilari ale albiei, devieri ale cursului de apa, consolidari de maluri si alte
asemenea lucrari pentru combaterea efectelor economice si sociale nefavorabile si
redarea agriculturii si circuitului economic a unor terenuri afectate de inundatii si
eroziune a solului.

Ministerul- Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sau orice alt
minister caruia i se atribuie prin hotarare a Guvernului raspunderea pentru sectorul
imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite de prezenta lege.

Ministrul- ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale sau, drept urmare a unei
hotarari a Guvernului, un alt ministru caruia ii revine raspunderea pentru sectorul
imbunatatirilor funciare si indeplinirea atributiilor stabilite deprezenta lege.

Oficiul de reglementare - serviciul despecialitate din cadrul ministerului, care raspunde
de supravegherea infiintarii, functionarii, reorganizarii si dizolvarii organizatiilor de
imbunatatiri funciare si federatiilor de organizatii de imbunatatiri funciare, urmarind
functionarea lor si reglementarea activitatii acestora.

Organizatie - o organizatie de imbunatatiri funciare infiintata in conformitate cu art. 6
si urmatoarele din prezenta lege.

Parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare - ansamblul
lucrarilor si elementelor de infrastructura de imbunatatiri funciare din cadrul unei
amenajari de imbunatatiri funciare, care pot fi utilizate si pot functiona independent in
cazul in care restul lucrarilor si elementelor de infrastructura de imbunatatiri funciare
din cadrul amenajarii de imbunatatiri funciare sunt scoase din functiune.

Punctul de livrare a apei pentru irigatii - locul din care Administratia sau alt furnizor
de apa pentru irigatii extrage sau livreaza apa pentru irigatii beneficiarilor, cu exceptia
hidrantilor de irigatii.

Servicii de imbunatatiri funciare - livrarea apei pentru irigatii, evacuarea apei in exces
depe terenuri, protectia terenului si a oricaror categorii de constructii fata deinundatii
si alunecari deteren, protectia lacurilor deacumulare impotriva colmatarii, ameliorarea
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

terenurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia solurilor impotriva
eroziunii si poluarii.

Sezon de irigatii al fiecarui an - perioada detimp cuprinsa intre data de 1 octombrie a
anului curent si data de30 septembrie a anului urmator.

Sistem de desecare si drenaj - o retea hidraulic distincta de conducte, canale, structuri
si pompe care pot fi folosite pentru a evacua apa in exces de pe o suprafata de teren
definita si a transporta acea apa la unul sau mai multe puncte specifice si care cuprinde
terenul, cladirile, echipamentul, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare
pentru a exploata, intretine si repara sistemul.

Sistem de irigatii - o retea hidraulic distincta de structuri, pompe, canale, conducte care
pot fi folosite pentru a preleva si/sau a transporta apa, a distribui si a aplica apa pentru
irigatii pe o suprafata de teren definita si care cuprinde terenul, cladirile, echipamentul
fix sau mobil, drumurile de acces si infrastructura aferente, necesare pentru a exploata,
a intretine si a repara sistemul.

Tehnici pedoameliorative - ansamblul procedeelor tehnice si lucrarilor denivelare si
modelare a terenului, afanare si scarificare, asigurarea scurgerii apelor, araturi
deprevenire a degradarii solului, spalarea terenurilor saraturate, aplicarea de
amendamente si ingrasaminte, defrisari care se pot asocia cu celelalte categorii
deactivitati de imbunatatiri funciare.

Zona de protectie - zona adiacenta infrastructurii de imbunatatiri funciare in care este
interzisa sau restransa executarea de constructii ori exploatarea terenului din cadrul
zonei, in scopul asigurarii stabilitatii lucrarilor si constructiilor din amenajarile de
imbunatatiri funciare si prevenirii poluarii.

Anexa nr. 2 - Lista bunurilor care alcatuiesc infrastructura de imbunatatiri
funciare apartinand domeniului public al statului

1. Bunurile din amenajarile de irigatii, formate din prize, statii depompare debaza,
inclusiv cele reversibile, statii de repompare, canale si conducte de aductiune si
distributie a apei pentru irigatii pana la statiile de pompare de punere sub presiune.

2. Bunurile din amenajarile de desecare si drenaj, formate din canalele colectoare
principale la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de
pompare aferente acestora.

3. Barajele si digurile de aparare impotriva inundatiilor si lucrarile de regularizare a
cursurilor de apa.

4. Lucrarile de combatere a eroziunii solului.

********************************************************************

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 1

EROZIUNEA SOLULUI N LUME I N ROMNIA

Cuprins Pagina
1.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 1
1.2. Introducere, consideraii generale privind degradarea terenurilor
n pant prin eroziune i procese asociate, cauze, clasificri

1.3. Rspndirea procesului erozional n lume i n Romnia
1.3.1. Situaia eroziunii n adncime n unele ri din lume
1.3.2. Situaia eroziunii n adncime n Romnia
1.4 Impactul eroziunii solului asupra mediului
1.5. Rspunsuri i comentarii la teste
1.6. Lucrarea de verificare nr. 1
1.7. Bibliografie minimal


1.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 1- Introducere n problematica degradrii terenurilor agricole prin
eroziunne i procese asociate (alunecri de teren)

- Definiii i clasificri ale procesului erozional

- Rspndirea procesului erozional n lume i n Romnia

- Impactul eroziunii solului asupra mediului1.2. INTRODUCERE, CONSIDERAII GENERALE PRIVIND
DEGRADAREA TERENURILOR N PANT PRIN EROZIUNE I
PROCESE ASOCIATE, CAUZE, CLASIFICRI

Consideraii
generale


Definiia eroziunii
solului


Procesul de eroziune hidric a solului, ca hazard natural, este
recunoscut ca fiind una dintre cauzele majore ale degradrii terenurilor
n pant din ntreaga lume. Practic, dintre toate dezastrele naturale
(eroziunea solului, alunecrile de teren, inundaii, secete, incendii,
cutremure de pmnt etc.) cu care se confrunt frecvent i Romnia,
mai ales n ultima perioad de timp, se consider c eroziunea solului
este cel mai grav, cu consecine negative deosebite, att imediate, ct
mai ales pe termen mediu i lung.
Eroziunea hidric a solului este procesul natural, fizico-
mecanic, de dislocare (detaare), transport (antrenare) i sedimentare
(depunere) a materialului solid sub actiunea apei (triada D-T-D),
(Figura 1.2.1). Dislocarea i transportul au loc prin aciunea energiei
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursClasificarea
eroziunii solului


Schema producerii
eroziunii soluluicinetice produs de impactul picturilor de ploaie i al curenilor de ap
sub form dispersat sau concentrat de la suprafaa terenurilor n
pant. Depunerea materialului solid (aluviuni) se realizeaz n unele
zone depresionare de pe suprafaa versanilor, sau, cel mai frecvent la
baza versanilor, acolo unde panta terenului se reduce semnificativ.

Clasificarea eroziunii solului dup diferite criterii:

Dup perioada de manifestare:
Eroziue geologic veche;
Eroziune actual.
Dup intensitatea de manifestare:
Eroziune lent;
Eroziune accelerat.
Dup agentul provocator:
Eroziune hidric (ap);
Eroziune eolian (vnt).
Dup urmele lsate n sistemul sol-teren:
Eroziune de suprafa;
Eroziune n adncime;
Alunecri de teren.


Fig. 1.2.1. Reprezentarea schematizat a procesului erozional

Referitor la situaia concret din Romnia, din suprafaa total
agricol a rii, de 14.946 ha, o suprafa de cca. 6.367.000 ha (42,6%)
cu pante mai mari de 5%, este predispus eroziunii hidrice i altor
procese asociate. Dintre acestea, peste 900.000 ha sunt afectate de
eroziune foarte puternic i excesiv (Mihaiu, 2002). Din tot acest
potenial foarte ridicat pentru eroziunea solului, pn n anul 1990 s-au
realizat lucrri de combaterea eroziunii solului, n complex pe bazine
hidrografice, pe o suprafa de aproximativ 2,2 milioane hecatare,
situaie care din pcate nu a mai crescut dup acea dat, i care au
costat statul romn peste 4 miliarde USD (Nistor, 2002). Mai grav este
Transport de ap cu particule de sol
Linia iniial a terenului
Pierderi de sol (eroziune)
Sedimentare (depunere)
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
faptul c multe lucrri antierozionale ncepute nainte de 1990 nu au
mai fost continuate din lips de fonduri, n special n bazinele
hidrografice n care lucrrile proiectate trebuiau s rspund att
cerinelor agriculturii ct i proteciei lacurilor de acumulare, la care se
adaug i lipsa de ntreinere i paz a celor deja existente, ceea ce a
condus la distrugerea parial sau chiar total a acestora n unele zone.
Cu referire direct la eroziunea n adncime, pe ntreg teritoriul
agricol al Romniei a fost inventariat o reea torenial care
totalizeaz peste 22.500 km formaiuni de eroziune n adncime active,
dintre care numai n zona de curbur a Carpailor i Podiul
Moldovenesc sunt cca 5.400 km, majoritatea fiind situate pe fundul
vilor toreniale (ravene secundare). Practic, putem spune c n zona de
curbur a Carpailor toate fundurile vilor toreniale sunt ravenate,
reprezentnd cauze i surse majore de degradare a terenurilor i poluare
a apelor din aval prin aluviuni i substane chimice.Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt tipurile de hazarde naturale i pe ce poziie se situeaz
eroziunea solului?b) Ce reprezint eroziunea solului i care sunt formele i fazele de
manifestare ale acestui proces?c) Cum se clasific eroziunea solului dup diferite criterii ?d) Ce iniiativ a Comisiei Europene a fost demarat n anul 2002
referitor la conservarea durabil a resurselor de sol?


e) Ce specialiti se preocup n detaliu de rezolvarea problemelor
erozionale?


Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare


Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Procesul de eroziune hidric a solului, ca hazard natural, este
recunoscut ca fiind una dintre cauzele majore ale degradrii terenurilor
n pant din ntreaga lume. Practic, dintre toate dezastrele naturale
(eroziunea solului, alunecrile de teren, inundaii, secete, incendii,
cutremure de pmnt etc.) cu care se confrunt frecvent i Romnia,
mai ales n ultima perioad de timp, se consider c eroziunea solului
este cel mai grav, cu consecine negative deosebite, att imediate, ct
mai ales pe termen mediu i lung.

Eroziunea hidric a solului este procesul natural, fizico-
mecanic, de dislocare (detaare), transport (antrenare) i sedimentare
(depunere) a materialului solid sub actiunea apei (triada D-T-D).
Dislocarea i transportul au loc prin aciunea energiei cinetice produs
de impactul picturilor de ploaie i a curenilor de ap sub form
dispersat sau concentrat de la suprafaa terenurilor n pant.
Depunerea materialului solid (aluviuni) se realizeaz n unele zone
depresionare de pe suprafaa versanilor, sau, cel mai frecvent la
baza versanilor, acolo unde panta terenului se reduce semnificativ.

Clasificarea eroziunii solului dup diferite criterii:
Dup perioada de manifestare:
Erozizue geologic veche;
Eroziune actual.
Dup intensitatea de manifestare:
Eroziune lent;
Eroziune accelerat.
Dup agentul provocator:
Eroziune hidric (ap);
Eroziune eolian (vnt).
Dup urmele lsate n sistemul sol-teren:
Eroziune de suprafa;
Eroziune n adncime;
Alunecri de teren.1.3. RSPNDIREA PROCESULUI EROZIONAL N LUME I N
ROMNIA

Date generale
Dup estimrile fcute de FAO n anul 1983, o suprafa de cca
5 -7 milioane ha de teren este scoas anual, n lume, din cultur din
cauza proceselor de degradare (eroziune, toxicitate chimic, salinizare,
urbanizare etc), iar dac s-ar fi meninut aceast rat, la sfritul anului
2000 pierderile erau estimate la 100-140 milioane hectare, ceea ce ar fi
corespuns aproximativ cu suprafaa care putea fi redat agriculturii
mondiale n aceeai perioad. n plus, despduririle masive din ultimile
decenii au schimbat radical regimul hidrologic din unele zone ale
globului, instalndu-se torenialitatea n multe bazine hidrografice.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

43
82
70
113
148
208
0
50
100
150
200
250
E
r
o
z
i
u
n
e
a

s
p
e
c
i
f
i
c
a

(
t
/
k
m
p
)
A
u
s
t
r
a
l
i
a
A
f
r
i
c
a
E
u
r
o
p
a
A
m
e
r
i
c
a

d
e

N
o
r
d
s
i

C
e
n
t
r
a
l
a
A
m
e
r
i
c
a

d
e

S
u
d
A
s
i
a
Fig. 1 Repartitia eroziunii medii specif ice pe GlobPe baza unor date statistice, anual eroziunea medie specific pe
glob este de 134 tone/km
2
, rezultnd o turbiditate medie de 360 g/m
3
,
care se scurge n reeaua hidrografic mondial, cu urmtoarea
difereniere pe continente (Fig. 1.3.1).

Fig. 1.3.1 Repartiia eroziunii medii specifice pe Glob

Lund n calcul indicatorul intensitii eroziunii specifice
totale, n t/ha/an, situaia judeelor cele mai afectate de eroziune din
Romnia se prezint conform datelor din fig. 1.3.2 din care se observ
detaarea net a judeelor situate n zona de curbur a Carpailor,
respectiv Buzu i Vrancea. Pentru o comparaie ct mai edificatoare
trebuie avut n vedere faptul c eroziunea specific total pe terenurile
agricole din Romnia variaz ntre 3,2 i 41,5 t/ha/an, conform figurii
1.3.2, media ponderat pe ar fiind de 16,28 t/ha/an, (Mooc, 1982).
Analiznd situaia eroziunii pe judee, apar diferene importante.

41.5
34.0
31.0
27.9
26.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
E
r
o
z
i
u
n
e
a

s
p
e
c
i
f
i
c
a

t
o
t
a
l
a

(
t
/
h
a
.
a
n
)
Buzau Vrancea Prahova Arges Vlcea

Fig. 1.3.2 Variaia intensitii eroziunii specifice totale
n unele judee din Romnia (dup M. Mooc, 1982)

Ierarhizarea primelor cinci judee din Romnia n raport cu
intensitatea degradrii terenului prin eroziune i alunecri este
prezentat n tabelul 1.3.2, din care rezult clar gradul ridicat de
afectare prin eroziunea n adncime a terenurilor din zona de curbur,
respectiv judeele Buzu i Vrancea.
Tabelul 1.3.2
Ierarhizarea unor judee dup forma de degradare a terenurilor
prin eroziune i procese asociate (dup M. Mooc, 1982)
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Nr.
crt.
Eroziune de
suprafa
(t/ha.an)
Eroziune n
adncime
(t/ha.an)
Alunecri
de teren
(t/ha.an)
Eroziune n
adncime+alunecri
(t/ha.an)
1
Vrancea - 7,0 Buzu - 24,4 Vlcea - 4,8 Buzu - 28,0
2 Alba - 14,3 Prahova - 14,4 Vrancea- 4,7 Vrancea - 17,2
3 Prahova - 14,2 Vrancea, Arge -
12,5
Mure - 4,5 Prahova - 16,8
4 Dmbovia-4,0 Vlcea - 8,5 Iai - 4,4 Arge - 16,1
5 Bacu, Buzu,
Vlcea - 2,0
Gorj - 8,0 Gorj, Buzu,
Sibiu - 3,8
Vlcea - 13,3* n China, eroziunea solului afecteaz cca 3,67 milioane km
2
, ceea ce
reprezint mai mult de o treime din suprafaa rii. Platoul de Loess
(fig. 1.3.1.1), cu o suprafa total de 0,62 milioane km
2
, este
afectat de procesul de eroziune hidric pe 0,43 milioane km
2
, dintre
care eroziunea de suprafa excesiv - inclusiv eroziunea n
adncime - afecteaz o suprafa de 0,27 milioane km
2
. Eroziunea
n adncime contribuie aici cu 60-70% (Fagi, 1999), (60-90%, Li et
al, 2005), din totalul sedimentelor produse de pe terenurile agricole.
n bazinul hidrografic Nihe (situat n partea de sud a Platoului de
Loess) cu o suprafa de 948 ha i o densitate medie a reelei
hidrografice de 4,7 km/km
2
, ravena principal - cu o lungime de 7,8
km - are limea medie de 1,2 km, ajungnd pn la limea maxim
de 2,0 km. Eroziunea n adncime are valori cuprinse n intervalul
15.000 20.000 t/km
2
/an (Fagi, 1999);


Fig. 1.3.3.1 Procese intense de eroziune n adncime n Platoul de
Loess, China, Yangling - Provincia Shaanxi (foto: S. Mircea, 1999)

Cauzele majore ale eroziunii n adncime n zonele mai sus
citate sunt reprezentate n general factorii antropici (despduririle
masive, luarea n cultur a unor terenuri cu pante mari, practicarea unei
agriculturi necorespunztoare etc.), coroborai cu cei naturali (relief
accidentat, schimbrile climatice).


1.3.2 Situaia eroziunii n adncime n Romnia
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Date generale


Din datele existente n literatura de specialitate, rezult c n
ara noastr exist cca 5.600 bazine i bazinete cu caracter torenial,
rspndite pe o suprafa de cca. 2 milioane ha. Pe ntreg teritoriul
agricol al rii a fost inventariat o reea torenial care totalizeaz
peste 22.500 km formaiuni de eroziune n adncime active, rspndite
dup cum urmeaz: Depresiunea Transilvaniei 5.800 km; zona
dealurilor subcarpatice 6.200 km; dealurile i depresiunile vestice
2.200 km; Podiul Getic 2.100 km; zona de curbur a Carpailor i
Podiul Moldovenesc - 5.400 km; Dobrogea 800 km.
Prin dezvoltarea acestor formaiuni de eroziune pe cele trei
direcii - n lungime, adncime i lime - peste 250.000 ha au fost
scoase practic din circuitul agricol productiv, (Mihaiu, 2002), iar alte
sute de mii ha din jurul acestora sunt prejudiciate prin reducerea
stabilittii versanilor, umiditii solurilor, prin nrutirea condiiilor
de organizare corespunztoare a teritoriului i exploatare agricol, prin
inundarea i mpotmolirea luncilor fertile. Trebuie menionat c, pn
la sfritul anului 1989, n cadrul unor ample programe naionale de
amenajare complex antierozional, au fost amenajai cca 1500 1600
km de ravene, ceea ce reprezint practic sub 10% din potenialul total
existent.
n zona de curbur a Carpailor - zon puternic afectat de
procese de eroziune i alunecri de teren, unul dintre bazinele
hidrografice afectate de astfel de procese de degradare este reprezentat
de Valea Slnicului, din judeul Buzu, cu o suprafa de 54.440 ha i
o lungime de 65 km. n judeul Buzu a fost inventariat o reea de
eroziune n adncime de aproximativ 1.000 km, care reprezint cca.
1.000 ha de teren, (ISPIF, 1992).


Fig. 1.3.2.1 Aspecte ale eroziunii solului n adncime
(ogae formate pe versani)
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Fig. 1.3.2.2. Aspecte ale eroziunii solului n adncime
(ogae formate pe drumuri)Test de autoevaluare
2. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Ce suprafee sunt afectate n lume de diferite tipuri de degradare a
sistemului sol-teren ?


b) Ct de important este procesul de eroziune hidric n degradarea
solului ?


c) Care este ierarhia primelor 5 judee din ar afectate de eroziunea
hidric i care sunt valorile orientative ale eroziunii medii specifice?


d) Ce suprafee de teren agricol sunt afectate de eroziunea hidric i
care este lungimea reelei hidrografice toreniale amenajate
antierozional ?


Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare


Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Dup estimrile fcute de FAO n anul 1983, o suprafa de
cca 5 -7 milioane ha de teren este scoas anual, n lume, din cultur
din cauza proceselor de degradare (eroziune, toxicitate chimic,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

salinizare, urbanizare etc), iar dac s-ar fi meninut aceast rat, la
sfritul anului 2000 pierderile erau estimate la 100-140 milioane
hectare, ceea ce ar fi corespuns aproximativ cu suprafaa care putea fi
redat agriculturii mondiale n aceeai perioad. n plus, despduririle
masive din ultimile decenii au schimbat radical regimul hidrologic din
unele zone ale globului, instalndu-se torenialitatea n multe bazine
hidrografice.

n Europa, o suprafa estimat la circa 115 milioane ha (tab.
1.3.1), ceea ce reprezint aproximativ 12% din suprafaa total a
continentului, este afectat de eroziune hidric (Van Linden, 1994,
citat de Staners D. i Bourdeau P., 1995).

Conform unui raport al Consiliului Europei din 2002, utiliznd
datele revizuite de GLASOD (Global Assessment of Human-Induced
Soil Degradation), (Oldeman et al., 1991; Van Lynden, 1995, citai de
Mirco Grimm et. al., 2002), se arat importana major a eroziunii
solului, n sensul suprafeelor afectate de acest proces. Cele mai mari
suprafee de teren sunt afectate de pierderea stratului superficial de
sol, implicit a humusului (tab. 1.3.1).

Ierarhizarea primelor cinci judee din Romnia n raport cu
intensitatea degradrii terenului prin eroziune i alunecri este
prezentat n tabelul 1.3.2, din care rezult clar gradul ridicat de
afectare prin eroziunea n adncime a terenurilor din zona de curbur,
respectiv judeele Buzu i Vrancea.

Din datele existente n literatura de specialitate, rezult c n
ara noastr exist cca 5.600 bazine i bazinete cu caracter torenial,
rspndite pe o suprafa de cca. 2 milioane ha. Pe ntreg teritoriul
agricol al rii a fost inventariat o reea torenial care totalizeaz
peste 22.500 km formaiuni de eroziune n adncime active, rspndite
dup cum urmeaz: Depresiunea Transilvaniei 5.800 km; zona
dealurilor subcarpatice 6.200 km; dealurile i depresiunile vestice
2.200 km; Podiul Getic 2.100 km; zona de curbur a Carpailor i
Podiul Moldovenesc - 5.400 km; Dobrogea 800 km.Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
3. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt efectele (pagubele) eroziunii solului asupra mediului?
b) Ce model de analiz detaliat cauze-efecte al unui anumit proces
natural cu impact asupra mediului, concret - pentru eroziunea solului,
se utilizeaz n studiile de impact de mediu?c) Ce caracteristici trebuie s aib indicatorii care se stabilesc pentru
eroziunea solului ?d) Care este structura de baz a modelului conceptual analizat ?

Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvareDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Eroziunea solului, att cea de suprafa ct i n adncime, dar
i procesele asociate alunecrile de teren, constituie o problem
serioas n numeroase regiuni ale lumii, intensificarea procesului
erozional i dezvoltarea n continuu a formaiunilor de adncime
producnd pagube nsemnate n primul rnd agriculturii, dar i cu
repercursiuni asupra altor ramuri sau obiective socio-economice, altfel
spus, att n locul de producere (on-site) ct i n aval de acesta (off-
site).
Aceste pagube se refer n principal la:
* scoaterea din circuitul economic, ntr-un ritm accelerat, a unor mari
suprafee de terenuri agricole. Suprafaa de teren pierdut anual
din cauza eroziunii prin ravenare n ara noastr este estimat n
prezent la 2.300 ha (Mooc, 2000). Cnd formaiunile eroziunii n
adncime devin prea dese, spaiul dintre acestea - care nainte era
destinat folosinelor agricole - devine destul de ngust i deci
neeconomic ca s fie lucrat mecanizat, astfel c suprafaa
respectiv trece la neproductiv. Trecerea la neproductiv a
terenurilor pn nu demult cultivate nu rezolv ns nici pe departe
problema eroziunii;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

* favorizarea proceselor de alunecare ca urmare a reducerii nivelului
de baz;
* poluarea mediului nconjurtor, n special a apelor emisarilor, prin
faptul c, n cazul formaiunilor de eroziune n adncime care
tranziteaz localiti, acestea devin adevrate gropi de depozitare a
deeurilor menajere de ctre localnici, fiind ulterior splate de
viituri. Nocivitatea apelor care se scurg n emisar este mult sporit
att prin prezena ngrmintelor i a pesticidelor care sunt
transportate odat cu particulele de sol sau sunt dizolvate n ap,
precum i a altor produse, cum este cazul petrolului deversat n
unele ravene de la schelele petroliere;
* punerea n pericol a cilor de comunicaie, a aezrilor omeneti, a
centralelor hidroenergetice i a altor obiective de interes socio-
economic (fig. 1.4.1);
* degradarea peisajului prin fragmentarea intens a reliefului;
* degradarea biodiversitii;
* colmatarea cursurilor de ap i a lacurilor de acumulare, cu efecte
directe asupra capacitii de reinere a acumulrilor i a creterii
frecvenei inundaiilor. Totodat, sedimentele transportate prin
albiile formaiunilor eroziunii n adncime conin, n majoritatea
cazurilor, concentraii ridicate de substane chimice provenite de la
aplicarea ngrminteleor i a tratamentelor fito-sanitare. Astfel,
multe lacuri de acumulare naturale sau artificiale, proiectate iniial
s funcioneze cel puin 100 de ani, au ieit din funciune prin
colmatarea lor n numai civa ani sau zeci de ani. n Romnia
ravenele i torenii particip cu 29% la eroziunea total, adic cu 37
milioane tone material solid erodat anual. Dintre acestea, 18,5
milioane tone ajung n cursurile de ap sub form de aluviuni,
reprezentnd 37% din totalul aluviunilor transportate anual (Mooc,
1982).

O analiz sintetic a cauzelor i efectelor eroziunii solului
asupra mediului este prezentat schematic n continuare, utiliznd
modelul conceptual cauze-efecte-rspuns, cunoscut n literatura de
specialitate sub denumirea de DPSIR.
Modelul conceptual DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-
Impacts-Responces / Factori de comand-Presiuni-Stare-Impact-
Rspuns), este de fapt o analiz detaliat cauze-efecte al unui anumit
proces natural cu impact asupra mediului, pornind de la factorii de
comand (activiti) la presiuni, la schimbrile produse n starea
mediului, la impact i rspunsuri (European Environmental
Agency/Agenia European pentru Mediu - EEA, 2000, citat de
Gobin et al., 2004).
Conform EEA, n cazul eroziunii solului, modelul DPSIR se
aplic cu scopul de stabili un set de indicatori relevani pentru
justificarea i luarea deciziilor privind necesitatea amenajrilor
antierozionale, precum i identificarea msurilor i lucrrilor necesare.
Conform acestui model, indicatorii ce se stabilesc pentru
eroziunea solului trebuie s aib urmtoarele caracteristici (Gentile et
al., 2003):
- s fie o msur a pierderilor de sol datorit eroziunii ca rezultat al
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

factorilor climatici, geomorfologici, pedologici, acoperire cu
vegetaie si msuri antierozionale;
- limita i severitatea att a riscului potenial ct i actual al
eroziunii solului vor trebui s fie cuantificate i adaptate n funcie
de schimbrile petrecute n modul de folosin al terenului;
- efectele eroziunii solului trebuie s fie evaluate att n locul de
producere a procesului ct i n aval.


1.5. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Procesul de eroziune hidric a solului, ca hazard natural, este
recunoscut ca fiind una dintre cauzele majore ale degradrii terenurilor
n pant din ntreaga lume. Practic, dintre toate dezastrele naturale
(eroziunea solului, alunecrile de teren, inundaii, secete, incendii,
cutremure de pmnt etc.) cu care se confrunt frecvent i Romnia,
mai ales n ultima perioad de timp, se consider c eroziunea solului
este cel mai grav, cu consecine negative deosebite, att imediate, ct
mai ales pe termen mediu i lung.

Intrebarea 2
Eroziunea hidric a solului este procesul natural, fizico-
mecanic, de dislocare (detaare), transport (antrenare) i sedimentare
(depunere) a materialului solid sub actiunea apei (triada D-T-D).
Dislocarea i transportul au loc prin aciunea energiei cinetice produs
de impactul picturilor de ploaie i a curenilor de ap sub form
dispersat sau concentrat de la suprafaa terenurilor n pant.
Depunerea materialului solid (aluviuni) se realizeaz n unele zone
depresionare de pe suprafaa versanilor, sau, cel mai frecvent la
baza versanilor, acolo unde panta terenului se reduce semnificativ.

Intrebarea 3
Clasificarea eroziunii solului dup diferite criterii:
Dup perioada de manifestare:
Eroziue geologic veche;
Eroziune actual.
Dup intensitatea de manifestare:
Eroziune lent;
Eroziune accelerat.
Dup agentul provocator:
Eroziune hidric (ap);
Eroziune eolian (vnt).
Dup urmele lsate n sistemul sol-teren:
Eroziune de suprafa;
Eroziune n adncime;
Alunecri de teren.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Intrebarea 4
Avnd n vedere problemele tot mai mari care se ntlnesc n
legtur cu conservarea solului, Biroul European pentru Mediu
(European Environmental Bureau - EEB) din cadrul Comisiei
Europene Programul VI de Aciune pentru Mediu, a demarat nc
din anul 2002 aciunea complex de pregtire a Directivei Cadru a
Solului (Soil Framework Directive-SFD), aflat i n prezent n lucru.

Intrebarea 5
Procesul de eroziune hidric de suprafa i n adncime,
precum i procesele asociate, au constituit o preocupare nsemnat
pentru numeroi specialiti, printre care geomorfologi, geografi,
hidrologi, hidroamelioratori, pedologi, agronomi i silvicultori.

Intrebarea 6
Dup estimrile fcute de FAO n anul 1983, o suprafa de
cca 5 -7 milioane ha de teren este scoas anual, n lume, din cultur
din cauza proceselor de degradare (eroziune, toxicitate chimic,
salinizare, urbanizare etc), iar dac s-ar fi meninut aceast rat, la
sfritul anului 2000 pierderile erau estimate la 100-140 milioane
hectare, ceea ce ar fi corespuns aproximativ cu suprafaa care putea fi
redat agriculturii mondiale n aceeai perioad. n plus, despduririle
masive din ultimile decenii au schimbat radical regimul hidrologic din
unele zone ale globului, instalndu-se torenialitatea n multe bazine
hidrografice.
n Europa, o suprafa estimat la circa 115 milioane ha, ceea ce
reprezint aproximativ 12% din suprafaa total a continentului, este
afectat de eroziune hidric.

Intrebarea 7
Conform unui raport al Consiliului Europei din 2002, utiliznd
datele revizuite de GLASOD (Global Assessment of Human-Induced
Soil Degradation), (Oldeman et al., 1991; Van Lynden, 1995, citai de
Mirco Grimm et. al., 2002), se arat importana major a eroziunii
solului, n sensul suprafeelor afectate de acest proces. Cele mai mari
suprafee de teren sunt afectate de pierderea stratului superficial de
sol, implicit a humusului.

Intrebarea 8
Lund n calcul indicatorul intensitii eroziunii specifice totale,
n t/ha/an, situaia judeelor cele mai afectate de eroziune din Romnia
se prezint astfel: judeele Buzu, Vrancea, Prahova, Arge, Vlcea,
din care se observ detaarea net a judeelor situate n zona de
curbur a Carpailor, respectiv Buzu i Vrancea.

Intrebarea 9
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

41.5
34.0
31.0
27.9
26.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
E
r
o
z
i
u
n
e
a

s
p
e
c
i
f
i
c
a

t
o
t
a
l
a

(
t
/
h
a
.
a
n
)
Buzau Vrancea Prahova Arges Vlcea


Intrebarea 10
Prin dezvoltarea formaiunilor de eroziune n adncime pe cele
trei direcii - n lungime, adncime i lime - peste 250.000 ha au fost
scoase practic din circuitul agricol productiv, iar alte sute de mii ha
din jurul acestora sunt prejudiciate prin reducerea stabilittii
versanilor, umiditii solurilor, prin nrutirea condiiilor de
organizare corespunztoare a teritoriului i exploatare agricol, prin
inundarea i mpotmolirea luncilor fertile. Pn la sfritul anului
1989, n cadrul unor ample programe naionale de amenajare
complex antierozional, au fost amenajai cca 1500 1600 km de
ravene, ceea ce reprezint practic sub 10% din potenialul total
existent al rii.

Intrebarea 11
Efectele (pagubele) eroziunii solului asupra mediului se refer
n principal la:
* scoaterea din circuitul economic, ntr-un ritm accelerat, a unor mari
suprafee de terenuri agricole;
* favorizarea proceselor de alunecare ca urmare a reducerii nivelului
de baz;
* poluarea mediului nconjurtor, n special a apelor emisarilor, prin
faptul c, n cazul formaiunilor de eroziune n adncime care
tranziteaz localiti, acestea devin adevrate gropi de depozitare a
deeurilor menajere de ctre localnici, fiind ulterior splate de
viituri;
* punerea n pericol a cilor de comunicaie, a aezrilor omeneti, a
centralelor hidroenergetice i a altor obiective de interes socio-
economic;
* degradarea peisajului prin fragmentarea intens a reliefului;
* degradarea biodiversitii;
* colmatarea cursurilor de ap i a lacurilor de acumulare, cu efecte
directe asupra capacitii de reinere a acumulrilor i a creterii
frecvenei inundaiilor.

Intrebarea 12
Modelul conceptual DPSIR (Driving Forces-Pressures-State-
Impacts-Responces / Factori de comand-Presiuni-Stare-Impact-
Rspuns), este de fapt o analiz detaliat cauze-efecte al unui anumit
proces natural cu impact asupra mediului, pornind de la factorii de
comand (activiti) la presiuni, la schimbrile produse n starea
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

mediului, la impact i rspunsuri

Intrebarea 13
Conform modelului DPSIR, indicatorii ce se stabilesc pentru
eroziunea solului trebuie s aib urmtoarele caracteristici:
- s fie o msur a pierderilor de sol datorit eroziunii ca rezultat al
factorilor climatici, geomorfologici, pedologici, acoperire cu
vegetaie si msuri antierozionale;
- limita i severitatea - att a riscului potenial ct i actual al
eroziunii solului - vor trebui s fie cuantificate i adaptate n
funcie de schimbrile petrecute n modul de folosin al terenului;
- efectele eroziunii solului trebuie s fie evaluate att n locul de
producere a procesului ct i n aval.

Intrebarea 14

(adaptare S. Mircea, 2006)

1.6. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 1


ntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Ce reprezint eroziunea solului i care sunt formele i
fazele de manifestare ale acestui proces (reprezentare
Factori de
comand
Presiuni
Stare
Impact
Rspuns
D
P
R
S
I
Evenimente
naturale/
Schimbri
climatice,
Intensificarea
agriculturii
Cadrul natural:
Relief, Clima
Sol, Vegetaia
Modul de utilizare a
terenului, Despduriri,
Suprapasunat,
Schimbri climatice
Degradarea ecosistemului sol -teren, Pierderi de sol
n aval:
Creterea polurii,
Distrugeri obiective,
Inundaii, colmatri
Degr. biodiversitate
Local:
Scderea
fertilitii si a
produciilor,
Degradare
peisaj si
Biodiversitate
Msuri i lucrri
antierozionale,
Practici agricole
durabile si
prietenoase
mediului
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

grafic) ? (2p)

2. Cum se clasific eroziunea solului dup diferite criterii ?
(2p)

3. Care sunt efectele (pagubele) eroziunii solului asupra
mediului ? (3p)

4. Care este structura de baz a modelului conceptual utilizat
in analiza cauze-efecte-raspuns privind eroziunea solului ?
(3p)1.7. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Mooc M. i colab., 1975, Eroziunea solului i metode de combatere, Editura CERES,
Bucureti;
2. Mooc M., Mircea S., 2002, Evaluarea factorilor care determin riscul eroziunii hidrice in
suprafa, Editura BREN, Bucuresti;
3. Mircea S., 2003, Combaterea eroziunii solului Eroziunea in adncime, Editura BREN,
Bucuresti;
4. Nedelcu Lucia, Mircea S., 2007, ndrumtor pentru elaborarea proiectelor de Combaterea
eroziunii solului, Lito AMC, Bucureti.
5. Bloiu V., 1971, Amenajarea bazinelor hidrografice i a cursurilor de ap. Editura
CERES, Bucureti;
6. Morgan R.P.C., 1995, Soil erosion and conservation, Second Edition, Longman Group
UK;
7. Munteanu S.A. i colab., 1991 si 1993, Amenajarea bazinelor hidrografice toreniale prin
lucrri silvice i hidrotehnice, Vol. I si II, Editura Academiei Romne, Bucureti;
8. Nedelcu Lucia, 2001, Curs de Combaterea eroziunii solului, Editura SEMNE, Bucuresti.

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 2

EROZIUNEA DE SUPRAFA

Cuprins Pagina
2.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 2
2.2 Factorii i mecanismul eroziunii de suprafa
2.2.1 Formarea scurgerii pe versani
2.3 Metode de estimare a pierderilor de sol provocate de eroziunea
de suprafa

2.3.1 Modele pentru evaluarea riscului eroziunii n suprafa
2.3.2 Modele pentru evaluarea riscului erozional elaborate i
utilizate n Romnia

2.4. Rspunsuri i comentarii la teste
2.5. Lucrarea de verificare nr. 2
2.6. Bibliografie minimal


2.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 2- Analiza factorilor i a mecanismului eroziunii de suprafa

- Metode de estimare a pierderilor de sol provocate de eroziunea
de suprafa n lume i Romnia2.2 FACTORII I MECANISMUL EROZIUNII DE SUPRAFA

2.2.1 Formarea scurgerii pe versani

Formele eroziunii
solului

Eroziunea n suprafa are dou componente: eroziunea prin
picturi i prin scurgere la suprafa dispersat i concentrat.
Eroziunea prin picturi (prin mprocare) are o contribuie mic,
deoarece particulele dislocate prin impactul picturilor sunt
transportate aerian la distane mici i numai o mic parte sunt
preluate de iroiri sau rigole. Contribuia cea mai important o are
scurgerea de suprafa.
Formarea scurgerii de suprafa are loc odat cu realizarea
ploii n exces. Problema acumulrii apei n sol din precipitaii prezint
interes din mai multe puncte de vedere, mai ales ecologic, contribuind
la formarea biomasei. Au fost elaborate numeroase modele
matematice care au n vedere att reinerea apei la suprafa i n
profilul solului, piederile prin infiltraii i consumul prin
evapotranspiraie. Ploaia n exces, care determin scurgerea,
reprezint diferena ntre precipitaii i componentele bilanului,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursFormele eroziunii
de suprafamenionate anterior.

Aciunea picturilor de ploaie i a scurgerii de suprafa
reprezint componenta energetic a procesului de eroziune. Aceast
component pune probleme mai complexe i complicate n raport cu
formarea stocului i gestionarea acestuia. n continuare ne vom referi
numai la una dintre acestea: organizarea scurgerii pe versani.
Scurgerea ncepe odat ce precipitaiile n exces depesc capacitatea
de reinere a suprafeei prin rugozitate i ncepe deversarea care este
nceputul organizrii scurgerii.
iroirile reprezint forma incipient de formare a scurgerii.
Scurgerea este disperesat, iar iroirile au forme neregulate i o
adncime pn la 2-3 cm i o lime asemntoare. mpreun cu
eroziunea prin mprocare, este considerat n majoritatea modelelor
ca eroziune ntre rigole, deoarece practic nu se poate separa eroziunea
prin mprocare de aceea prin iroire, dei procesele sunt diferite.
Rigolele colectoare reprezint un nceput de concentrare a
scurgerii. Colecteaz scurgerea prin iroiri i se formeaz dac aceasta
atinge un prag critic, care variaz n funcie de stocul disponibil, starea
suprafeei (rugozitate) i pant. Din determinarea efectuat pe teren
acesta este de 0,25-0,50 l/s.m (teren lucrat). Sunt formaiuni efemere,
fiind nivelate prin lucrrile solului. Pe termen lung, pot s evolueze,
formnd talveguri sau ogae. Adncimea rigolelor este de 3-25 cm, iar
limea de 10-50 cm. Desimea acestora este n funcie de microrelief,
n cazul versanilor cu pante uniforme i fr obstacole, acestea sunt
paralele.Fig. 2.2.1.1 Eroziunea de suprafa sub form de siroiri i rigole

Rigolele rezultate n urma deversrii scurgerii concentrate
formate prin reeaua de drumuri, terase sau canale: debitul depind pe
cel critic, formarea rigolelor ncepe imediat dup deversare, iar
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Formele eroziunii
n adncimedimensiunile acestora sunt n funcie de debit.
Rigolele formate pe urma brazdelor rezultate prin arturi,
orientate pe linia de cea mai mare pant, sau apropiat de aceasta, sunt
de regul formaiuni efemere, care sunt nivelete prin lucrri. Uneori,
dac se repet, pot s evolueze ctre ogae.
Rigoleleformate pe urmele lsate de tractoarele care lucreaz
pe direcia liniei de cea mai mare pant: evolueaz ca i cele formate
n lungul brazdelor rezultate prin arturi.
Rigolele, indiferent de origine, au o suprafa de colectare i
primesc aport de material solid din scurgerea dispersat, la care se
adaug materialul solid dislocat de scurgerea concentrat prin rigole.

Scurgerea concentrat pe talveguri
Talvegurile sunt componenete permanente ale reelei
hidrografice. Colecteaz scurgerea din rigole, sau direct pe aceea
dintre rigole. Funcia acestora poate s fie, n raport cu profilul
longitudinal i geometria albiei, numai de tranzitare a debitului lichid
i solid colectat i n acest caz. Se realizeaz un profil longitudinal de
echilibru, sau are loc i un proces de eroziune a albiei, care iniial este
discontinuu i apoi evolueaz ca oga sau raven.
Scurgerea concentrat sub form de ogae de versant
Ogaele sunt formaiuni de colectare ale scurgerii de pe
versani i se formeaz, aa cum am artat, prin evoluia unor rigole
sau talveguri. Au adncimea de 25 cm 150 (200) cm. Sunt
formaiuni permanente i pot s fie lichidate numai prin lucrri de
amenajare: modelri, nivelri, fixare prin vegetaie i transformare n
talveguri cu eroziune controlat.
Talveguri artificiale pentru evacuarea scurgerii de pe
versani n condiii controlate, reprezint lucrri de amenajere
artificiale, numite impropriu n literatura de specialitate din Romnia,
ca debuee. Sunt de fapt canale pe linia de cea mai mare pant care
evacueaz apele colectate de drumuri, terase, canale nclinate, sau
talveguri naturale, n condiiii controlate, prin cderi consolidate,
canale rapide betonate, consolidri prin brazde de iarb etc. Pentru o
bun funcionare necesit o supraveghere permanent. Amplasarea,
dimensionarea i construcia se face pe baza unor proiecte
fundamentate hidrologic, hidraulic i geotehnic. Lipsa unei asemenea
fundamentri a determinat ca numeroase lucrri de acest gen executate
n Romnia, mai ales n plantaiile viticole i pomicole, s nu fie
funcionale. La acestea s-a adugat lipsa de interes a beneficiarului de
teren pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere.
Procesul de organizare a surgerii pe versani trebuie considerat
ca un proces continuu, ns variabil n timpul formrii i tranzitrii
scurgerii i n spaiu n raport cu nivelul de organizare al scurgerii.Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt componentele procesului de eroziune de suprafa?b) Cum se manifest eroziunea prin picturi, siroiri, rigole, precum i
scurgerea concentrat pe telveguri sau ogae? Precizai caracteristicile
acestora.
Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare
Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Eroziunea n suprafa are dou componente: eroziunea prin
picturi i prin scurgere la suprafa dispersat i concentrat.
Eroziunea prin picturi (prin mprocare) are o contribuie mic,
deoarece particulele dislocate prin impactul picturilor sunt
transportate aerian la distane mici i numai o mic parte sunt preluate
de iroiri sau rigole. Contribuia cea mai important o are scurgerea
de suprafa. Formarea scurgerii de suprafa are loc odat cu
realizarea ploii n exces.

Aciunea picturilor de ploaie i a scurgerii de suprafa
reprezint componenta energetic a procesului de eroziune. Aceast
component pune probleme mai complexe i complicate n raport cu
formarea stocului i gestionarea acestuia. Scurgerea ncepe odat ce
precipitaiile n exces depesc capacitatea de reinere a suprafeei prin
rugozitate i ncepe deversarea care este nceputul organizrii
scurgerii.

iroirile reprezint forma incipient de formare a scurgerii.
Scurgerea este disperesat, iar iroirile au forme neregulate i o
adncime pn la 2-3 cm i o lime asemntoare. mpreun cu
eroziunea prin mprocare, este considerat n majoritatea modelelor
ca eroziune ntre rigole, deoarece practic nu se poate separa eroziunea
prin mprocare de aceea prin iroire, dei procesele sunt diferite.2.3 METODE DE ESTIMARE A PIERDERILOR DE SOL
PROVOCATE DE EROZIUNEA DE SUPRAFA
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Evoluia metodelor
de estimare a
eroziunii solului
Estimarea eroziunii solului a constituit o preocupare a
specialitilor din diferite domenii: pedologie, hidrologie,
geomorfologie, hidraulic, ecologie, agrochimie i silvicultur.
Modul de abordare a problemei difer ns n raport cu
domeniul de activitate al specialitilor respectivi, abordrile fiind
grupate pe urmtoarele direcii principale: pedologic,
geomorfologic, hidrologic-hidraulic.
n ultmii ani au luat o amploare mare cercetrile privind utilizarea
metodelor de predicie a eroziunii solului ca baz a deciziilor
pentru aprarea mpotriva inundaiilor, a colmatrilor n cazul
bazinelor hidrografice mici i a rurilor, precum i la stabilirea
msurilor de protecia solului pe terenurile n pant cu folosine
agricole. Se folosesc modele complexe: Sistemul GIS - pentru
culegerea i prelucrarea informaiilor, programarea liniar, sisteme
expert i funcii cu mai multe variabile.


2.3.1 Modele pentru evaluarea riscului eroziunii n suprafa

Evoluia metodelor
de estimare a
eroziunii solului

a) Modele cu
parametri
concentrai


Modelele de evaluare a riscului erozional sunt de tip
determinist i stochastice. Modelele deterministe se pot grupa n trei
categorii, astfel:
a) modele cu parametri concentrai, care evalueaz riscul
erozional ca medie anual;
b) modele cu parametri semidistribuii;
c) modele cu baz fizic i cu parametri distribuii.

Cel mai cunoscut i utilizat model este ecuaia universal a
eroziunii solului, USLE, propus de Wischmeier (1959), de forma:

E =R K L S C P
n care:
E este eroziunea n suprafa, n t/ha/an;
R - factorul ploaie,care este produsul ntre energia
cinetic a ploii i intensitatea nucleului torenial cu durata de 30 min;
K - erodabilitatea solului;
L - lungimea versantului;
S - panta versantului;
C - influena covorului vegetal;
P - msuri i lucrri pentru controlul eroziunii.


2.3.2 Modele pentru evaluarea riscului erozional elaborate i utilizate n Romnia

Ecuaia pierderilor
de sol n Romnia,
dup Mircea Moocn Romnia au fost elaborate sau testate modele de tipul celor
menionate anterior. n lucrarea publicat de Mooc i colab. (1979),
sunt prezentate dou tipuri de modele. Primul model privete
eroziunea n suprafa, care are structura USLE cu unele modificri,
astfel:

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

ROMSEM un
model cu parametri
concentrai
pentu predicia
eroziunii n
suprafa

E =K S L
m
i
n
C C
s
n care:
E este eroziunea n suprafa, n t/ha/an;
K- factorul climatic, reprezentnd erozivitatea, respectiv
pierderile de sol raportate la agresivitatea pluvial.
Agresivitatea pluvial reprezint produsul H*I
15
, n care H
este cantitatea de precipitaii cazut pe durata ntregii ploi,
iar I
15
este intensitatea nucleului torenial cu durata de 15
minute. Au fost stabilite valori anuale prin nsumarea
evenimentelor cu H*I
15
>10, valoarea minim considerat
pentru declanarea eroziunii. n lucrare se prezint zonarea
erozivitii pentru teritoriul Romniei;
S - erodabilitatea solului, n valori relative;
Li-factorul relief, reprezentnd produsul ntre influena
lungimii i nclinrii versantului, prezentat sub form de
tabel;
C- influena covorului vegetal pe baza rezultatelor obinute cu
ajutorul parcelelor de scurgere pentru o perioad de cel
puin 10 ani;
C
s
-influena sistemului de lucrare a solului i a metodelor de
control a eroziunii pe baza rezultatelor experienelor la scar
natural i a celor din literatura de specialitate.


n intervalul 1979-2000 n literatura de specialitate din
strintate au fost elaborate i publicate, aa cum am artat anterior,
numeroase modele de predicie e eroziunii, iar n Romnia au fost
acumulate date cu ajutorul parcelelor de scurgere pentru o perioad
mai mare de 20 ani. Acestea ofer posibilitatea de a propune o form
mbuntit a modelului de predicie a eroziunii n suprafa pe care
generic l-am denumit ROMSEM (Romanian Soil Erosion Model).
Acesta se bazeaz pe analiza aciunii factorilor care determin riscul la
eroziune.
Test de autoevaluare
2. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt componentele eroziunii de suprafa i ce contribuie au
fiecare dintre acestea n procesul erozional ?


b) Cum se grupeaz factorii eroziunii de suprafa n funcie de
contribuia/influena acestora n procesul erozional ? Descriei succint
contribuia fiecrui factor n procesul erozional.


Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


c) Care este structura modelului deterministist de detrminare a
pierderilor de sol provocate eroziunii de suprafa, dup M. Mooc,
1979 ? Precizai semnificaia parametrilor din relaia de calcul.Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare
Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Modelele de evaluare a riscului erozional sunt de tip
determinist i stochastice. Modelele deterministe se pot grupa n trei
categorii, astfel:
1. modele cu parametri concentrai, care evalueaz riscul erozional ca
medie anual;
2. modele cu parametri semidistribuii;
3. modele cu baz fizic i cu parametri distribuii.

Eroziunea n suprafa are dou componente: eroziunea prin
picturi i prin scurgere la suprafa dispersat i concentrat.
Eroziunea prin picturi (prin mprocare) are o contribuie mic,
deoarece particulele dislocate prin impactul picturilor sunt
transportate aerian la distane mici i numai o mic parte sunt preluate
de iroiri sau rigole. Contribuia cea mai important o are scurgerea de
suprafa. Formarea scurgerii de suprafa are loc odat cu realizarea
ploii n exces.

Factorii de eroziune se grupeaz n trei categorii:
1. factori care contribuie la declanarera procesului i la
intensitatea acestuia agresivitatea climatic;
2. factori care favorizeaz procesul erozional relieful i
erodabilitatea solului;
3. factori care controleaz procesul erozional covorul vegetal,
msurile i lucrrile de conservare.

n Romnia au fost elaborate sau testate modele de tipul celor
menionate anterior. n lucrarea publicat de Mooc i colab. (1979),
sunt prezentate dou tipuri de modele. Primul model privete
eroziunea n suprafa, care are structura USLE cu unele modificri,
astfel:

E =K S L
m
i
n
C C
s
n care:
E este eroziunea n suprafa, n t/ha/an;
K- factorul climatic, reprezentnd erozivitatea, respectiv
pierderile de sol raportate la agresivitatea pluvial.
Agresivitatea pluvial reprezint produsul H*I
15
, n care H
este cantitatea de precipitaii cazut pe durata ntregii ploi,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

iar I
15
este intensitatea nucleului torenial cu durata de 15
minute. Au fost stabilite valori anuale prin nsumarea
evenimentelor cu H*I
15
>10, valoarea minim considerat
pentru declanarea eroziunii. n lucrare se prezint zonarea
erozivitii pentru teritoriul Romniei;
S - erodabilitatea solului, n valori relative;
Li-factorul relief, reprezentnd produsul ntre influena
lungimii i nclinrii versantului, prezentat sub form de
tabel;
C- influena covorului vegetal pe baza rezultatelor obinute cu
ajutorul parcelelor de scurgere pentru o perioad de cel
puin 10 ani;
C
s
-influena sistemului de lucrare a solului i a metodelor de
control a eroziunii pe baza rezultatelor experienelor la scar
natural i a celor din literatura de specialitate.2.4. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Eroziunea n suprafa are dou componente: eroziunea prin
picturi i prin scurgere la suprafa dispersat i concentrat.
Eroziunea prin picturi (prin mprocare) are o contribuie mic,
deoarece particulele dislocate prin impactul picturilor sunt
transportate aerian la distane mici i numai o mic parte sunt preluate
de iroiri sau rigole. Contribuia cea mai important o are scurgerea
de suprafa. Formarea scurgerii de suprafa are loc odat cu
realizarea ploii n exces.

Aciunea picturilor de ploaie i a scurgerii de suprafa
reprezint componenta energetic a procesului de eroziune. Aceast
component pune probleme mai complexe i complicate n raport cu
formarea stocului i gestionarea acestuia. Scurgerea ncepe odat ce
precipitaiile n exces depesc capacitatea de reinere a suprafeei prin
rugozitate i ncepe deversarea care este nceputul organizrii
scurgerii.

iroirile reprezint forma incipient de formare a scurgerii.
Scurgerea este disperesat, iar iroirile au forme neregulate i o
adncime pn la 2-3 cm i o lime asemntoare. mpreun cu
eroziunea prin mprocare, este considerat n majoritatea modelelor
ca eroziune ntre rigole, deoarece practic nu se poate separa eroziunea
prin mprocare de aceea prin iroire, dei procesele sunt diferite.


Intrebarea 2
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Factorii de eroziune se grupeaz n trei categorii:
1. factori care contribuie la declanarera procesului i la
intensitatea acestuia agresivitatea climatic;
2. factori care favorizeaz procesul erozional relieful i
erodabilitatea solului;
3. factori care controleaz procesul erozional covorul vegetal,
msurile i lucrrile de conservare.


n Romnia au fost elaborate sau testate modele de tipul celor
menionate anterior. n lucrarea publicat de Mooc i colab. (1979),
sunt prezentate dou tipuri de modele. Primul model privete
eroziunea n suprafa, care are structura USLE cu unele modificri,
astfel:

E =K S L
m
i
n
C C
s
n care:
E este eroziunea n suprafa, n t/ha/an;
K- factorul climatic, reprezentnd erozivitatea, respectiv
pierderile de sol raportate la agresivitatea pluvial.
Agresivitatea pluvial reprezint produsul H*I
15
, n care H
este cantitatea de precipitaii cazut pe durata ntregii ploi,
iar I
15
este intensitatea nucleului torenial cu durata de 15
minute. Au fost stabilite valori anuale prin nsumarea
evenimentelor cu H*I
15
>10, valoarea minim considerat
pentru declanarea eroziunii. n lucrare se prezint zonarea
erozivitii pentru teritoriul Romniei;
S - erodabilitatea solului, n valori relative;
Li-factorul relief, reprezentnd produsul ntre influena
lungimii i nclinrii versantului, prezentat sub form de
tabel;
C- influena covorului vegetal pe baza rezultatelor obinute cu
ajutorul parcelelor de scurgere pentru o perioad de cel
puin 10 ani;
C
s
-influena sistemului de lucrare a solului i a metodelor de
control a eroziunii pe baza rezultatelor experienelor la scar
natural i a celor din literatura de specialitate.2.5. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 2


ntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Care sunt componentele eroziunii de suprafa ? Realizai
o descriere succint. (2p)

2. Care sunt factorii eroziunii solului ? Realizai o descriere
succint. (3p)

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

3. Care este structura modelului determinist de determinare
a pierderilor de sol provocate de eroziunea de suprafa
(ROMSEM) ? Specificai semnificaia parametrilor. (5p)


2.6. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Mooc M. i colab., 1975, Eroziunea solului i metode de combatere, Editura CERES,
Bucureti;
2. Motoc M., Mircea S., 2002, Evaluarea factorilor care determin riscul eroziunii hidrice
in suprafa, Editura BREN, Bucuresti;
3. Mircea S., 2003, Combaterea eroziunii solului Eroziunea in adncime, Editura
BREN, Bucuresti;
4. Nedelcu Lucia, Mircea S., 2007, ndrumtor pentru elaborarea proiectelor de
Combaterea eroziunii solului, Lito AMC, Bucureti.
5. Munteanu S.A. i colab., 1991 si 1993, Amenajarea bazinelor hidrografice toreniale
prin lucrri silvice i hidrotehnice, Vol. I si II, Editura Academiei Romne, Bucureti;
6. Nedelcu Lucia, 2001, Curs de Combaterea eroziunii solului, Editura SEMNE,
Bucuresti.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 3

EROZIUNEA N ADNCIME

Cuprins Pagina
3.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 3
3.2. Eroziunea n adncime
3.2.1. Consideraii generale privind formarea, clasificarea
i evoluia formaiunilor eroziunii n adncime

3.2.2 Consideratii privind indicatorii de stare i de risc privind
eroziunea n adncime

3.3. Metode de estimare a eroziunii n adncime - eroziunea total i
efluent dintr-un bazin hidrografic torenial mic, cu folosine
predominant agricole

3.4. Rspunsuri i comentarii la teste
3.5. Lucrarea de verificare nr. 3
3.6. Bibliografie minimal


3.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 3- nsuirea unor aspecte privind formarea, clasificarea i evoluia
formaiunilor eroziunii n adncime

- nsuirea unor aspecte privind indicatorii de stare i de risc
privind eroziunea n adncime

- nsuirea unor metode de estimare a eroziunii n adncime -
eroziunea total i efluent dintr-un bazin hidrografic torenial
mic, cu folosine predominant agricole3.2. EROZIUNEA N ADNCIME

3.2.1. Consideraii generale privind formarea, clasificarea
i evoluia formaiunilor eroziunii n adncime
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Introducere
Clasificarea
formaiunilor de
eroziune n
adncime
Elementele
morfometrice ale
unei raveneStingerea ravenelor i a torenilor a fost i constituie o
preocupare nsemnat a specialitilor n domeniu, ns preocupri
privind formarea i evoluia ravenelor sunt mai puin avansate n
raport cu cele asupra eroziunii de suprafa. Elaborarea unor modele
matematice de simulare a evoluiei ravenelor prezint o importan
mare pentru fundamentarea soluiilor de amenajare. Este necesar n
acest scop s se stabileasc n primul rnd influena factorilor care
determin formarea i evoluia acestor formaiuni.

Principalele criterii de clasificare a formaiunilor de eroziune
n adncime, cel mai frecvent ntlnite n literatura de specialitate, se
refer la:
1. elementele morfometrice;
2. stadiul de dezvoltare;
3. gradul de torenialitate;
4. locul de formare i poziia fa de elementele reelei
hidrografice.

1. Criteriul morfometric se refer att la form i dimensiuni
(forma seciunii transversale i a talvegului, lungime, lime,
adncime, panta fundului etc.) ct i la mrimea suprafeelor de
recepie ale formaiunilor de eroziune n adncime i prezint - alturi
de celelalte criterii - un interes deosebit pentru proiectarea amenajrii
acestora.
n funcie de adncime, V. Bloiu (1965, 1975), propune
urmtoarea clasificare a formaiunilor eroziunii n adncime:
- rigole adnci h = 0,2 0,5 m;
- ogae h = 0,5 2,0 m;
- ravene: h = >2,0 m:
- putin adnci h = 2 -5 m
- adnci h = 5 -10 m
- foarte adnci h >10 m.


Fig. 3.2.1 Elementele morfometrice ale unei ravene depe fundul vailor
(varf, maluri, spraceana, talveg, gura ravenei)
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursFactorii
determinani n
formarea i
evoluia ravenelor

n funcie de lungime clasificarea formaiunilor de eroziune n
adncime, dup V. Bloiu (1980), se face astfel:
- ravene scurte l < 300 m;
- ravene lungi l = 300-1000 m;
- ravene foarte lungi l >1000 m.

1. Agresivitatea climatic
Agresivitatea climatic poate s fie privit din dou puncte de
vedere: zonal i regional sau local.
Agresivitatea climatic zonal se poate considera c este n
funcie de gradul de ariditate. Este cunoscut faptul c n zonele aride
degradarea terenurilor prin eroziune n adncime este puternic.
Indicatorul climatic cel mai potrivit este dat de raportul P/ETP, n care
P reprezint precipitaiile anuale i ETP evapotranspiraia potenial.
Agresivitatea climatic regional sau local. Prima problem
este stabilirea sezonului critic n care au loc procese de eroziune n
adncime. Dup datele din ara noastr, sezonul critic cuprinde
perioada martie-septembrie, cu o activitate maxim n perioada
martie-iunie. Indicatorul cel mai potrivit este volumul precipitaiilor
pe eveniment n 24 ore, pe decade, luni, sezon sau anual. n cazul
ploilor din 24 ore se poate folosi volumul precipitaiilor (H) i
intensitatea nucleului torenial cu durata de 30 minute sau o or,
aceast durat reprezentnd aproximativ timpul de concentrare pentru
ravene, deci HI
30
sau HI
60
.
O alt problem care trebuie rezolvat este stabilirea pragului
critic la care ncepe eroziunea n adncime. Pn n prezent nu avem
date n legtur cu acest indicator. Dac se va rezolva problema, se
vor lua n considerare numai precipitaiile eficace.
Trebuie rezolvat i problema precipitailor eficace la topirea
zpezii i mai ales cnd topirea zpezii este nsoit de ploi. Se
folosesc valori medii sau curbe de frecven pentru anumite durate. Va
trebui s fie elaborat o raionare a agresivitii, ca i n cazul eroziunii
n suprafa.

2. Puterea curenilor concentrai la punctul de incizie probabil
sau realizat.
(Puterea curentului = Debit unitar panta albiei)
2.1 Debitul unitar = Debitul / Limea albiei
2.2 Debit = Suprafaa de colectare precipitaiile cu
intensitatea corespunztoare timpului de concentrare
coeficientul de scurgere.
n cazul unei zone climatice omogene i a unei singure
formaiuni, ca etalon se poate utiliza n locul debitului suprafaa de
colectare care este factorul determinant n formarea debitului.
Puterea echivalent a curentului = Suprafaa de colectare /
Limea albiei
2.3 Puterea critic = Debit critic / Limea formaiunii
Eroziunea n adncime ncepe cu formarea rigolelor. n cazul
terenului fr vegetaie i sol mobilizat, debitul critic = 0,3-0,6 l/s
pentru un sol cu textur medie. Variaz cu erodabilitatea i ajunge la
suprafaa critic de 40-60 m
2
.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
2.4 Panta albiei
- n amonte de punctul de incizie sau prag;
- n aval de prag:
- n zona de degradare
- n zona de agradare
Puterea se stabilete pe sectoare omogene privind suprafaa de
colectare i albie.
2.5 Puterea curentului n cazul scurgerii dispersate
(eroziune n suprafa)
n acest caz se consider scurgerea ca uniform, deci puterea
echivalent a scurgerii = suprafaa de colectare panta suprafeei.
La eroziunea n suprafa eroziunea se raporteaz la unitatea de
suprafa (ha). Determinrile efectuate cu ajutorul parcelelor de
scurgere au stabilit c eroziunea este n funcie de L
0,3
i
1,4
.
L = lungimea parcelei de scurgere, de regul 20-40 m, la care
ncepe formarea rigolelor n cazul culturilor agricole iar produsul Li
este n acest caz puterea curentului.
Este important de stabilit dac la scurgerea concentrat este
liniar aa cum se consider n relaia menionat.

3. nlimea i formarea pragurilor
Din punct de vedere hidraulic nlimea pragurilor determin
dimensiunile marmitei de la baza pragurilor i formarea curenilor sub
form de vrtej care submineaz malurile; de asemenea, particip la
disiparea energiei cinetice a curentului. Forma pragurilor (n seciune
orizontal) are un rol foarte mare, intensitatea de subminare a malului
este n funcie de gradul de concavitate al malului. Aceasta ajunge
apropiat de triunghi i n acest caz naintarea vrfului este foarte
rapid. La forma apropiat de orizontal ravena crete n lime.

4. Erodabilitatea
Rezistena solului la eroziunea prin ap este n funcie de
proprietile intrinsece ale sedimentelor, de influena condiiilor
climatice nghe - dezghe, umiditate i de interveniile antropice
care modific starea fizic afnare, tasare.
Pentru eroziunea n suprafa care afecteaz un strat subire, se
poate determina direct cu ajutorul infiltrometrului cu picturi,
instalaia de aspersiune sau n condiii reale de precipitaii cu ajutorul
parcelelor de scurgere. n cazul eroziunii n adncime situaia este mai
complicat. Se pot utiliza metode indirecte sau directe. Trebuie avut
n vedere i erodabilitatea materialelor care formeaz stocul rezultat
prin surparea malurilor acestora.

5. Stabilitatea malurilor
Malurile ravenelor constituie sursa principal de formare a
stocului de materiale erodabile i determin ritmul de evoluie a
suprafeei ocupate de ravene.

6. Stocul de sedimente disponibil pentru transport
Stocul este format din depunerile de la baza malurilor rezultate
prin surpare, alunecri i din aluviunile care sunt depuse n albie, n
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

cazul cnd puterea curentului scade sub pragul critic. Se poate stabili
prin msurtori directe n cazul unei formaiuni etalon i apoi se pot
utiliza funcii de transfer n raport cu proprietile fizice i
caracteristicile morfologice. Problema trebuie studiat n continuare
deoarece stocul condiioneaz eroziunea efluent ieirea din sistem
i stabilitatea malurilor prin instalarea vegetaiei. n cazul alunecrilor
poate s blocheze scurgerea prin albie i s influeneze negativ
stabilitatea malurilor n anumite cazuri.

7. Vegetaia
Vegetaia este factorul de control al eroziunii i stabilitii
malurilor. n controlul eroziunii solului, vegetaia contribuie prin
reducerea puternic a coeficientului de scurgere i ca urmare a
debitului i prin creterea rugozitii la reducerea vitezei de scurgere.
Are o influen mare asupra puterii curentului. Efectul vegetaiei
asupra eroziunii n albie este ns discutabil. Vegetaia ierboas are n
mod indiscutabil un rol pozitiv, iar cea lemnoas poate, prin tulpini, s
provoace cureni sub form de vrtej i ca urmare afuieri n albie.

8. Interveniile antropice
Afnarea solului prin lucrri agricole, precum i tasarea prin
trafic, favorizeaz procesul de eroziune prin rigole care contribuie la
concentrarea scurgerii i la iniierea eroziunii n adncime.
Compactarea umpluturilor sau terasamentelor controleaz eroziunea.
Distrugerea vegetaiei naturale sau nlocuirea cu plante
cultivate mai puin protectoare are un impact negativ puternic.
Interveniile antropice cu caracter ameliorativ modelare, nivelare,
lucrri transversale n albie, canale de evacuare consolidate, canale
deschise de interceptare a scurgerii i drenurile controleaz eroziunea
i o stabilizeaz.
Factorii care determin evoluia ravenelor, n numr de opt, se
pot grupa n trei categorii:
- factori care contribuie la declanarea proceselor de eroziune
i de instabilitate a malurilor, factori care favorizeaz procesele
amintite i a treia categorie, factori de control.
Pentru a realiza un model operaional aa cum a fost realizat n
cazul eroziunii n suprafa este nevoie s se realizeze o raionare
agresivitii climatice pentru diferite asigurri i apoi prin utilizarea
sistemului GIS a influenei celorlali factori.

3.2.1. Consideratii privind indicatorii de stare i de risc privind eroziunea n adncime
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Introducere
Indicatori de stare
privind eroziunea
n adncime


Indicatori de risc
privind eroziunea
n adncime
n literatura de specialitate exist numeroase preocupri
privind stabilirea unor indicatori care s permit prognoza ritmului de
evoluie a ravenelor pe o direcie sau alta. n urma msurtorilor i a
prelucrrilor statistice dispunem n prezent de urmtorii indicatori
cantitativi:
1. creterea n lungime sau rata de retragere a capetelor
ravenei, (m/an);
2. creterea suprafeei ocupat de ravene, (ha/an);
3. creterea suprafeei active desfurat a ravenei, (ha/an);
4. creterea n volum a ravenei, (mc/an).

n Romnia, Mooc i Vtau (1992), au grupat aceti
indicatori n urmtoarele categorii:
1. indicatori de stare sau de stadiu actual al degradrii;
2. indicatori de impact asupra productivitii;
3. indicatori de risc privind eroziunea n adncime.
Dezvoltarea continu a formaiunilor de eroziune n adncime
pe cele 3 direcii - n lungime, lime i adncime - are efecte,
imediate sau pe termen ndelungat, i n afara suprafeelor propriu-zise
ocupate de formaiunile respective. Aceste efecte pot fi cuantificate,
dup Mooc (1992), printr-o serie de indicatori de stare i indicatori
de risc privind vulnerabilitatea bazinelor hidrografice la ravenare
(impactul ravenrii asupra bazinelor hidrografice).

Pentru a se aprecia impactul ravenrii asupra bazinelor
hidrografice toreniale, Mooc (1999) a propus urmtorii indicatori de
stare:
1. Starea de afectare a reelei hidrografice =
l
L
100 , (%),
unde:
l - lungimea reelei hidrografice cu scurgere efemer sau
intermitent care prezint eroziune activ a albiei sau a
malurilor, (m);
L -lungimea total a reelei hirografice din aceeai categorie,
(m).
2. Starea de afectare a suprafaei terenului =
s
S
100, (%),
unde :
s - suprafaa ocupat de formaiunile cu eroziune n adncime,
(ha);
S - suprafaa total a terenurilor n pant, (ha).

3. Starea de fragmentare a suprafeei bazinelor hidrografice = L/S ,
(km/km
2
).
unde:
L - lungimea total a ravenei i a ramificaiilor, (km);
S - suprafaa total a terenurilor n pant, (km
2
).

Aceast categorie de indicatori prezint o importan foarte
mare pentru eroziunea n adncime i are un caracter complex.
Se consider risc natural (geologic, climatic, etc.)
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
probabilitatea ca un eveniment natural s produc pagube omului sau
s afecteze activiti ale acestuia. n literatura de specialitate privind
eroziunea hidric i alunecrile de teren se folosete frecvent termenul
de risc n detrimentul celui de hazard. Pentru eroziunea n adncime
sub form de ravene se folosesc urmtorii indicatori de risc:
- creterea n lungime, (m/an);
- creterea n suprafa, (ha/an);
- creterea volumului de sol erodat, (m
3
/an).

n Romnia, Mooc (1999), a propus o serie de indicatori de
risc privind eroziunea n adncime dup cum urmeaz:
1. Rata de fragmentare a suprafeei bazinelor hidrografice i
de periclitare a unor obiective situate n amonte prin avansarea
vrfului ravenei:
- se determin cu relaia
vf r
ar
S
R
, (m/an.ha)
unde :
R
ar
- ritmul anual de avansare a vrfului ravenei, (m/an);
S
r vf.
- suprafaa de recepie a vrfului, (ha).
Prin avansarea vrfului ravenelor sunt afectate folosinele,
drumurile de interes local/judeean/naional, cile ferate, conductele,
construciile civile i industriale etc.

2. Risc prin creterea suprafeei ravenate:
- se refer la rata pierderii de suprafa de teren, n ha/an;

3. Risc n aval prin inundarea i colmatarea suprafeelor de
teren sau a obiectivelor social-economice amplasate n zona
de influen:
- se refer la pagubele anuale, evaluate monetar, provocate n
aval de formaiunile de eroziune n adncime asupra terenurilor i a
obiectivelor social-economice.
Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt factorii determinani n formarea i evoluia ravenelor ?
Descriei succint factorii respectivi.a) Care sunt indicatorii de stare privind eroziunea n adncime ?
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

b) Care sunt indicatorii de risc privind eroziunea n adncime ?
Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare
Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Factorii care determin evoluia ravenelor, n numr de opt, se
pot grupa n trei categorii:
- factori care contribuie la declanarea proceselor de eroziune
i de instabilitate a malurilor, factori care favorizeaz procesele
amintite i a treia categorie, factori de control.
Reacia sistemului la aciunea factorilor menionai se poate
msura prin urmtorii indicatori:
- naintarea vrfului formaiunii;
- suprafaa ocupat de formaiune;
- volumul de material exportat n afara suprafeei de colectare
(b.h.);
- depus la schimbarea pantei (baza versantului);
- pe versant, n reeaua permanent sau acumulri.


n literatura de specialitate exist numeroase preocupri
privind stabilirea unor indicatori care s permit prognoza ritmului de
evoluie a ravenelor pe o direcie sau alta. n urma msurtorilor i a
prelucrrilor statistice dispunem n prezent de urmtorii indicatori
cantitativi:
1. creterea n lungime sau rata de retragere a capetelor
ravenei, (m/an);
2. creterea suprafeei ocupat de ravene, (ha/an);
3. creterea suprafeei active desfurat a ravenei, (ha/an);
4. creterea n volum a ravenei, (mc/an).


Se consider risc natural (geologic, climatic, etc.)
probabilitatea ca un eveniment natural s produc pagube omului sau
s afecteze activiti ale acestuia. n literatura de specialitate privind
eroziunea hidric i alunecrile de teren se folosete frecvent termenul
de risc n detrimentul celui de hazard. Pentru eroziunea n adncime
sub form de ravene se folosesc urmtorii indicatori de risc:
- creterea n lungime, (m/an);
- creterea n suprafa, (ha/an);
- creterea volumului de sol erodat, (m
3
/an).


n Romnia, Mooc (1999), a propus o serie de indicatori de
risc privind eroziunea n adncime dup cum urmeaz:
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

1. Rata de fragmentare a suprafeei bazinelor hidrografice i
de periclitare a unor obiective situate n amonte prin avansarea
vrfului ravenei:
- se determin cu relaia
vf r
ar
S
R
, (m/an.ha)
unde :
R
ar
- ritmul anual de avansare a vrfului ravenei, (m/an);
S
r vf.
- suprafaa de recepie a vrfului, (ha).
Prin avansarea vrfului ravenelor sunt afectate folosinele,
drumurile de interes local/judeean/naional, cile ferate, conductele,
construciile civile i industriale etc.

2. Risc prin creterea suprafeei ravenate:
- se refer la rata pierderii de suprafa de teren, n ha/an;

3. Risc n aval prin inundarea i colmatarea suprafeelor de
teren sau a obiectivelor social-economice amplasate n zona
de influen:
- se refer la pagubele anuale, evaluate monetar, provocate n
aval de formaiunile de eroziune n adncime asupra terenurilor i a
obiectivelor social-economice.


3.3. METODE DE ESTIMARE A EROZIUNII N ADNCIME - EROZIUNEA
TOTAL I EFLUENT DINTR-UN BAZIN HIDROGRAFIC TORENIAL MIC,
CU FOLOSINE PREDOMINANT AGRICOLE

Introducere


Metode pentru
estimarea
volumului de
Primul studiu sistematic asupra evoluiei actuale a ravenelor
din Romnia a fost efectuat de Mooc i colab. (1979), n Colinele
Tutovei. n studiul respectiv, prin aplicarea analizelor fotogrametrice
combinate cu ridicri topografice clasice, realizate pentru un interval
de 16 ani (1960-1976), au fost determinai pe trei bazine
experimentale urmtorii parametri cu semnificaie important pentru
dinamica ravenelor, i anume:
- volumul de material erodat, la precipitaii cu diferite asigurri
(2%, 5%, 10%, 20% i 50%);
- eroziunea n adncime specific (m
3
/ha/an) i ca pondere din rata
total a eroziunii, (%);
- rata retragerii ravenelor, (m/an) ;
- producia de sedimente, (t/an);
- dinamica evoluiei formaiunilor de adncime n funcie de
regimul precipitaiilor.
Este important de subliniat c datele obinute de autorii
studiului sunt comparabile cu rezultatele altor cercettori din diferite
zone de pe Glob.

Mooc i colab. (1979), grupeaz metodele pentru estimarea
volumului de material solid n dou categorii i anume:
1. relaii de calcul bazate pe gradul de ncrcare al scurgerii i pe
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

material solidRelaia Gapar i
Apostol (1970)

volumul de material solid transportat la fiecare ploaie;
2. procedee de estimare ale volumului mediu multianual de
material solid transportat de ravene.
Pentru condiiile rii noastre sunt stabilite relaii de calcul
pentru ambele categorii de ctre urmtorii autori: pentru prima
categorie de relaii - Stnescu i colab. (1977), iar pentru a doua
categorie de relaii - Gapar i Apostol (1970).

Relaia de calcul pentru eroziunea n adncime, ca medie
multianual, stabilit de ctre Gapar i Apostol (1970), i folosit
frecvent n proiectare, este de forma:

W W W
a av aa
= +
(m
3
/an)
n care:
W
a
este volumul total de aluviuni;
W
av
- volumul de aluviuni de pe versant;
Wa
aa
- volumul de aluviuni din albie.

W ab S q i
av
=

( )
1 1

W b L q
aa
i
i
=

( )
2
2

n care:
a - parametru n funcie de lungimea medie a versantului (tab.
3.3.1);
b - parametru n funcie de lungimea talvegului principal (tab.
3.3.2);
q
1
- indice de eroziune n suprafa care depinde de categoria
de folosin i gradul de eroziune, (m
3
/ha.an), (tab. 3.3);
S - suprafaa cu o anumit folosin i grad de eroziune, (ha);
i
1
- panta medie a bazinului hidrografic, (m/m);
L - lungimea activ a reelei hidrografice, (km);
q
2
- indice de eroziune n adncime, (m
3
/km);
i
2
- panta medie a talvegului principal, (m/m);
i - parametru care se obine din graficul indicelui de eroziune
n adncime.

Tabelul 3.3.1
Valori ale parametrului a
l
v
(m) 50 100 200 300 400
a 0,7 1,0 1,4 1,7 2,0


Tabelul 3.3.2
Valori ale parametrului b
Nr. Condiii Lungime talveg principal, km
crt. 1 5 10 20
1 Versani cu profil concav, albia
prezint coturi numeroase
0,80 0,65 0,57 0,50
2 Versani cu profil convex, albia
prezint coturi puine
1,0 0,85 0,77 0,70
3 Situaii intermediare 0,90 0,75 0,67 0,60

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Tabelul 3.3.3
Valori pentru indicele de eroziune n suprafa, q
1

Nr.
crt.
Categoria de teren i starea de eroziune q
1

(m
3
/ha/an)
1 Pdure cu consistena plin, cu litier, fr eroziune 0,05-0,3
2 Idem., fr litier, fnea sau pune fr eroziune 0,5-2,0
3 Pdure cu consisten sub 0.6, fnea, eroziune gradul I,
II
1,0-3,0
4 Idem., eroziune gradul III sau IV 3,0-8,0
5 Pune, eroziune slab 1,0-4,0
6 Pune, eroziune puternic 5,0-15,0
7 Pune, eroziune foarte puternic sau excesiv cu ogae i
alunecri
15,0-30,0
8 Teren arabil cu eroziune moderat - puternic 5,0-10,0
9 Idem., eroziune foarte puternic 15,0-40,0
10 Teren neproductiv fr alunecri 20,0-60,0
11 Teren neproductiv cu alunecri active 40,0-100,0

Aceast metod de calcul - cu aplicabilitate pentru bazinele
hidrografice mici (sub 2.000 ha), parial mpdurite, n care predomin
transportul de aluviuni grosiere - cu mbuntirile care i-au fost aduse
n 1981 i 1985, poate servi pentru:
- determinarea potenialului torenial al bazinelor hidrografice mici;
- dimensionarea capacitii de retenie pe care trebuie s o asigure
barajele ntr-un interval de timp dat;
- estimarea eficienei hidrologice i antierozionale a lucrrilor
proiectate, nainte i dup amenajare.

Relaia de calcul a eroziunii efluente este de forma:

E
efl
=E
tot
* c
e
(t/ha.an);
n care:
E
tot
- eroziunea total (t/ha.an);
c
e
- coeficient de efluen aluvionar (c
e
<1).

E
tot
=E
sa
+E
al
+E
ad
+E
alte surse

unde:
E
sa
- eroziunea de suprafa actual, (t/ha.an);
E
al
- eroziunea prin alunecri, (t/ha.an);
E
ad
- eroziunea n adncime, (t/ha.an);
E
alte surse
- eroziunea din alte surse (localiti, maluri de ruri
etc.).

Coeficientul de efluen aluvionar depinde de:
- natura i mrimea sursei de sedimente i distana fa de
seciunea de control;
- granulometria materialului aluvionar;
- panta versantului;
- densitatea reelei hidrografice.
Din cele de mai sus, rezult c eroziunea efluent ntr-un bazin
hidrografic este ntotdeauna mai mic dect eroziunea total, deoarece
o parte din material rmne fie pe traseul scurgerii de suprafa fie pe
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
al celui de adncime.
Mooc (1984), pe baza datelor statistice elaborate de IGFCOT,
a stabilit influena pe care o au categoriile de folosin ale terenului la
formarea aluviunilor. Astfel, din totalul de 78,8% cu care terenurile
agricole din Romnia particip la formarea aluviunilor, formaiunilor
de eroziune n adncime le revin o pondere de aproximativ 29%.
Situaia privind diferenierea eroziunii n adncime i a efluenei
aluvionare n diferite zone din Romnia este prezentat n tabelul
3.3.5.

Tabelul 3.3.5
Diferenierea eroziunii n adncime i a efluenei aluvionare n
Romnia (dup M. Mooc, 1984)
Forma de
eroziune
Zona natural Eroziunea
total
Efluena aluvionar
10
6

tone
% 10
6

tone
% Coef.
efluen
Eroziune n
adncime
n fond
agricol
Transilvania, centru i
zona de vest
7,80 18,0 2,30 26,3 0,30
Oltenia, Muntenia,
Transilvania-est,
Moldova
21,4 27,0 11,1 32,4 0,52
Dobrogea 0,56 20,2 0,34 22,0 0,60
Total Romnia 29,8 23,6 13,8 31,0 0,46
Eroziune n
adncime
i alunecri
n fond
forestier
Transilvania, centru i
zona de vest
1,70 3,9 0,40 4,6 0,24
Oltenia, Muntenia,
Transilvania-est,
Moldova
5,0 6,3 2,2 6,4 0,44
Dobrogea 0,15 5,4 0,09 6,0 0,58
Total Romnia 6,8 5,4 2,7 5,9 0,40Test de autoevaluare
2. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care este relaia de calcul pentru eroziunea n adncime, ca medie
multianual, stabilit de ctre Gapar i Apostol (1970)? Specificai
semnificaia elementelor.b) Care este relaia de calcul a eroziunii efluente? Specificai
semnificaia elementelor.c) De cine depinde coeficientul de efluen aluvionar ?Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare
Dup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Relaia de calcul pentru eroziunea n adncime, ca medie
multianual, stabilit de ctre Gapar i Apostol (1970), i folosit
frecvent n proiectare, este de forma:

W W W
a av aa
= +
(m
3
/an)
n care:
W
a
este volumul total de aluviuni;
W
av
- volumul de aluviuni de pe versant;
Wa
aa
- volumul de aluviuni din albie.Relaia de calcul a eroziunii efluente este de forma:

E
efl
=E
tot
* c
e
(t/ha.an);
n care:
E
tot
- eroziunea total (t/ha.an);
c
e
- coeficient de efluen aluvionar (c
e
<1).

E
tot
=E
sa
+E
al
+E
ad
+E
alte surse

unde:
E
sa
- eroziunea de suprafa actual, (t/ha.an);
E
al
- eroziunea prin alunecri, (t/ha.an);
E
ad
- eroziunea n adncime, (t/ha.an);
E
alte surse
- eroziunea din alte surse (localiti, maluri de ruri
etc.).


Coeficientul de efluen aluvionar depinde de:
- natura i mrimea sursei de sedimente i distana fa de
seciunea de control;
- granulometria materialului aluvionar;
- panta versantului;
- densitatea reelei hidrografice.3.4. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Factorii care determin evoluia ravenelor, n numr de opt, se
pot grupa n trei categorii:
- factori care contribuie la declanarea proceselor de eroziune
i de instabilitate a malurilor, factori care favorizeaz procesele
amintite i a treia categorie, factori de control.
Reacia sistemului la aciunea factorilor menionai se poate
msura prin urmtorii indicatori:
- naintarea vrfului formaiunii;
- suprafaa ocupat de formaiune;
- volumul de material exportat n afara suprafeei de colectare
(b.h.);
- depus la schimbarea pantei (baza versantului);
- pe versant, n reeaua permanent sau acumulri.

n literatura de specialitate exist numeroase preocupri
privind stabilirea unor indicatori care s permit prognoza ritmului de
evoluie a ravenelor pe o direcie sau alta. n urma msurtorilor i a
prelucrrilor statistice dispunem n prezent de urmtorii indicatori
cantitativi:
1. creterea n lungime sau rata de retragere a capetelor
ravenei, (m/an);
2. creterea suprafeei ocupat de ravene, (ha/an);
3. creterea suprafeei active desfurat a ravenei, (ha/an);
4. creterea n volum a ravenei, (mc/an).

n Romnia, Mooc (1999), a propus o serie de indicatori de
risc privind eroziunea n adncime dup cum urmeaz:
1. Rata de fragmentare a suprafeei bazinelor hidrografice i
de periclitare a unor obiective situate n amonte prin avansarea
vrfului ravenei:
- se determin cu relaia
vf r
ar
S
R
, (m/an.ha)
unde :
R
ar
- ritmul anual de avansare a vrfului ravenei, (m/an);
S
r vf.
- suprafaa de recepie a vrfului, (ha).
Prin avansarea vrfului ravenelor sunt afectate folosinele,
drumurile de interes local/judeean/naional, cile ferate, conductele,
construciile civile i industriale etc.

2. Risc prin creterea suprafeei ravenate:
- se refer la rata pierderii de suprafa de teren, n ha/an;

3. Risc n aval prin inundarea i colmatarea suprafeelor de
teren sau a obiectivelor social-economice amplasate n zona
de influen:
- se refer la pagubele anuale, evaluate monetar, provocate n
aval de formaiunile de eroziune n adncime asupra terenurilor i a
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

obiectivelor social-economice.

Intrebarea 2
Relaia de calcul pentru eroziunea n adncime, ca medie
multianual, stabilit de ctre Gapar i Apostol (1970), i folosit
frecvent n proiectare, este de forma:

W W W
a av aa
= +
(m
3
/an)
n care:
W
a
este volumul total de aluviuni;
W
av
- volumul de aluviuni de pe versant;
Wa
aa
- volumul de aluviuni din albie.


Relaia de calcul a eroziunii efluente este de forma:

E
efl
=E
tot
* c
e
(t/ha.an);
n care:
E
tot
- eroziunea total (t/ha.an);
c
e
- coeficient de efluen aluvionar (c
e
<1).

E
tot
=E
sa
+E
al
+E
ad
+E
alte surse

unde:
E
sa
- eroziunea de suprafa actual, (t/ha.an);
E
al
- eroziunea prin alunecri, (t/ha.an);
E
ad
- eroziunea n adncime, (t/ha.an);
E
alte surse
- eroziunea din alte surse (localiti, maluri de ruri
etc.).Coeficientul de efluen aluvionar depinde de:
- natura i mrimea sursei de sedimente i distana fa de
seciunea de control;
- granulometria materialului aluvionar;
- panta versantului;
- densitatea reelei hidrografice.3.5. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 3


ntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Care sunt indicatorii de stare i de risc privind eroziunea n
adncime ? Detaliai semnificaia elementelor (3p)

2. Prezentai n detaliu relaia de calcul pentru eroziunea n
adncime, ca medie multianual, stabilit de ctre Gapar i
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Apostol (1970), i folosit frecvent n proiectare. (4p)

3. Prezentai n detaliu relaia de calcul a eroziunii efluente (3p)


3.6. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Mooc M. i colab., 1975, Eroziunea solului i metode de combatere, Editura CERES,
Bucureti;
2. Motoc M., Mircea S., 2002, Evaluarea factorilor care determin riscul eroziunii hidrice in
suprafa, Editura BREN, Bucuresti;
3. Mircea S., 2003, Combaterea eroziunii solului Eroziunea in adncime, Editura BREN,
Bucuresti;
4. Nedelcu Lucia, Mircea S., 2007, ndrumtor pentru elaborarea proiectelor de Combaterea
eroziunii solului, Lito AMC, Bucureti.
5. Munteanu S.A. i colab., 1991 si 1993, Amenajarea bazinelor hidrografice toreniale prin
lucrri silvice i hidrotehnice, Vol. I si II, Editura Academiei Romne, Bucureti;
6. Nedelcu Lucia, 2001, Curs de Combaterea eroziunii solului, Editura SEMNE, Bucuresti.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 4

ALUNECRILE DE TEREN

Cuprins Pagina
4.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 4
4.2. Alunecrile de teren ca procese asociate eroziunii solului
4.2.1. Consideraii generale, definiii, cauze
4.2.2 Elementele morfometrice si clasificarea alunecarilor de
teren

4.2.3. Monitoringul alunecrilor de teren
4.2.4. Msuri de prevenire i stabilizare a alunecrilor de teren.
Avertizare i alarmare

4.3. Rspunsuri i comentarii la teste
4.4. Lucrarea de verificare nr. 4
4.5. Bibliografie minimal


4.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 4- nsuirea unor aspecte privind cauzele i mecanismul de
producere a alunecrilor de teren

- nsuirea unor aspecte privind elementele morfometrice si
clasificarea alunecarilor de teren

- Aspecte privind monitoringul alunecrilor de teren

- Aspecte privind unele msuri de prevenire i stabilizare a
alunecrilor de teren4.2. ALUNECRILE DE TEREN CA PROCESE ASOCIATE EROZIUNII
SOLULUI

4.2.1. Consideraii generale, definiii, cauze

Consideraii
generale


Ca procese de degradare a solului i terenului, asociate sau
independente proceselor de eroziune, o larg rspndire pe terenurile
n pant, n special pe cele cu folosine predominant agricole, o au
alunecrile de teren. Alunecrile de teren fac parte, alturi de inundaii
i cutremurele de pmnt, din categoria catastrofelor naturale, sau
hazarde naturale, care pot produce importante pagube materiale sau
chiar i pierderi de viei omeneti. Spre deosebire ns de cutremure
sau inundaii, alunecrile de teren pot fi, n unele cazuri, mai uor de
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursDefiniii, clasificri
Alunecri
rotaionale


prevzut i de controlat.

Alunecrile de teren (landslides, n englez) reprezint
procese de deplasare spontane, naturale, a maselor de pmnt de-a
lungul versanilor, spre piciorul versanilor sau taluzurilor, ca urmare a
pierderii echilibrului iniial al masivului de pmnt respectiv. Spre
deosebire de procesele de eroziune hidric, unde apa reprezint
factorul determinant, alunecrile sau deplasrile/ porniturile de
teren sunt o consecin n primul rnd a aciunii forelor
gravitaionale, apa, ca agent motor, avnd n general un rol secundar.
Dintre factorii care permit forelor de gravitaie s depeasc
rezistena (stabilitatea) masivului de pmnt alunector fac parte:
gradul de saturare n ap, accentuarea pantelor versanilor datorit
eroziunii sau a unor intervenii antropice neadecvate (spturi,
drumuri, construcii suprasarcini etc.), alternarea nghe-dezghe,
micri tectonice, erupii vulcanice etc. n general, mai mult de
jumtate dintre alunecrile de pe terenurile preponderent agricole sunt
asociate cu eroziunea n adncime.
Prin urmare, din cauza numeroilor factori provocatori,
naturali sau antropici, alunecrile de teren nu fac disticie de zon sau
de starea social: ele se produc att n zonele dezvoltate ct i n cele
srace, urbane sau rurale. Creterea intensitii i frecvenei
precipitaiilor, asociat cu creterea rapid a populaiei i extinderea
zonelor locuite, contribuie la mrirea pericolului de producere a
alunecrilor de teren, n special n rile n curs de dezvoltare, unde
presiunea asupra resurselor de sol conduce la utilizarea
necorespunztoare a terenului n zonele cu pante mari.
Alunecrile de teren presupun trecerea versantului sau a
taluzului de la o stare de echilibru la una de instabilitate, fiind
provocate fie de modificarea forelor interne sau externe care
acioneaz asupra versantului sau a masivului de pmnt, fie de
nrutirea caracteristicilor de rezisten a pmntului din corpul
versantului sau taluzului. Exist numeroi factori care pot determina
schimbrile menionate, aa cum au fost enumerai mai sus, dar rolul
cel mai important l au ns factorii naturali (condiiile hidro-
meteorologice, procesele geomorfologice sau chiar cele tectonice), la
care se adaug, din ce n ce mai frecvent, aciunile antropice
necontrolate (despduriri masive sau utilizarea necorespunztoare a
versanilor). Trebuie precizat nc de la nceput c marea majoritate
a alunecrilor se produc ca urmare a aciunii simultane a mai
multor factori, ns esenial este faptul c ele sunt asociate/specifice
perioadelor cu precipitaii abundente sau topirii brute ale zpezii, care
contribuie la producerea inundaiilor. Sunt i situaii, mai reduse ca
numr, unde i numai un volum sczut de precipitaii contribuie la
producerea alunecrilor (este cazul terenurilor abrupte pe care au avut
loc incendii de pduri sau despduriri masive).

c) Alunecrile rotaionale reprezint fenomene de pierdere
a stabilitii versanilor prin depirea rezistenei la forfecare n
pmnturi, fiind caracteristice n general mediilor cvasiomogene
nefisurate. Sunt cel mai frecvent ntlnite i produc pagubele cele mai
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

mari.
Versanii naturali din materiale coezive, umpluturile din
pmnt sau anrocamente, depozitele de deeuri pot suferi astfel de
instabiliti (figura 4.2.3);
Figura 4.2.3. Schematizarea mecanismelor de alunecare roto-
translaionale i elementele caracteristice


Fig. 4.2.4. Alunecare produs n Fig. 4.2.5. Alunecare n
El Salvador, 2001 (Sursa: USGS) California, 1995

e) Curgerile de pmnt sau roc sunt fenomene de
instabilitate n care materialul ajunge la o comportare fluido-
vscoas. Cauza principal a acestui tip de alunecri noroioase o
constituie textura preponderent nisipoas a sistemului sol-teren pe
fondul unor precipitaii abundente, n general de durat mare, care
satureaz la maximum terenul pn la stratul impermeabil, care
constituie planul de alunecare (figura 4.2.7.). Zonele n care s-au
produs incendii de pduri sau cele n care au avut loc intervenii
antropice necorespunztoare asupra terenurilor nisipoase cu pante
mari, conducnd la distrugerea masiv a vegetaiei, sunt n general
zone vulnerabile la producerea curgerilor noroioase pe durata i dup
ploile toreniale.

Patul alunecrii
Corpul alunecrii
Baza alunecrii
Suprafaa de desprindere (rpa)
Frunte
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Figura 4.2.7. Schia producerii unei alunecri de tip curgere noroioas
(dup USGS)

n vederea prevenirii sau reducerii la minimum a pagubelor
produse de alunecrile poteniale de teren, sunt necesare studii
detaliate privind riscurile producerii acestora, finalizate prin
elaborarea hrilor de risc. Aceasta este o operaiune ce poate fi
ncadrat n categoria cartrii alunecrilor de teren. Hrile de risc
prezint un mare interes pentru planurile de dezvoltare a unor
investiii n zonele cu potenial la alunecare. Sunt necesare a fi
elaborate chiar pn la nivel de localiti care prezint risc potenial la
alunecri (la scri mari) sau la nivelul fiecrui jude n parte, sub
forma unor hri de risc privind producerea hazardelor naturale
alunecri de teren, cutremure, inundaii (la scri mai mici), cu
finanare de la i sub coordonarea MTCT.
Metoda elaborrii hrilor de risc privind alunecrile de teren,
(hrile Zermos, recomandat de Gaudemer i colab., 1979, i
Malieu i colab., 1977, citai de M. Mooc, 1997) cuprinde dou etape
distincte:
a) studiul morfodinamic al teritoriului;
b) elaborarea hrii privind riscurile de instabilitate.
Studiul morfodinamic are drept scop cartarea evoluiei
dinamice a teritoriului, efectuat de regul la scara 1:10.000. Se
realizeaz pe baza hrilor geologice cu localizarea orizontului cu
potenial de alunecare, fiind obligatoriu necesare i recunoateri la
teren.

Hrile de risc se recomand a fi realizate la scara 1:5000,
delimitndu-se urmtoarele uniti privind riscurile naturale:
- terenuri cu instabilitate evident;
- terenuri cu instabilitate potenial;
- terenuri sensibile;
- terenuri stabilizate prin vegetaie.

Pe plan internaional, cercettorii de la USGS Programul de
Alunecri de teren, monitorizeaz continuu alunecrile de teren i
zonele deluroase selectate pentru a nva mai mult despre procesele
fizice ale alunecrilor sau controlul deplasrii maselor de pmnt.
Monitorizarea este esenial n prognozarea i stabilirea comportrii
alunecrilor i a crui tip de ploaie poate produce un numr mare de
alunecri. Pentru unele site-uri, cele mai recente msurtori sunt
furnizate on-line, n sistem automatizat.
Pentru monitorizarea alunecrilor de teren exist n prezent, pe
plan mondial, diverse instrumente care msoar deplasrile n
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Masuri de
prevenire i
stabilizare a
alunecrilor de
teren. Avertizare i
alarmare

interiorul masivelor de roc (nclinometru vertical pentru
monitorizarea deplasrilor laterale i a deformaiilor, care se poate
conecta direct la o staie digital figura 4.2.11), temperatura i
presiunea apei n pori, nivelul pnzei freatice, presiunea de stress,
deformrile laterale, tasrile etc. n general, acolo unde dotarea
permite, aceste date se culeg i transmit automatizat.


Figura 4.2.11. Schema static digital de stocare a datelor din
nclinometrie (dup GEOTEC S.A.)


Figura 4.2.12. Schema de culegere i centralizare a datelor
(dup GEOTEC S.A.)

Prin amenajarea terenurilor alunectoare se urmrete
corectarea, reducerea sau chiar nlturarea influenei unor factori
cauzali sau condiionali ai alunecrilor, n scopul asigurrii condiiilor
de ameliorare i valorificare a terenurilor degradate prin alunecri. La
baza stabilirii soluiilor i schemelor de amenajare trebuie s stea
cunoaterea pentru fiecare suprafa cu alunecri, sau cu potenial la
alunecare, a factorilor cauzali sau condiionali i a importanei social-
economice a obiectivelor periclitate de alunecrile respective. n
general, la stabilirea i aplicarea diferitelor msuri de prevenire i
combatere a alunecrilor se recomand o abordare interdiciplinar a
problemei ntre diferii specialiti (agronomi, hidrologi, geotehnicieni,
hidrotehnicieni etc. proiectani i executani) deoarece, inevitabil, pe
parcursul aplicrii soluiilor, de cele mai multe ori se impune o
adaptare rapid n funcie de evoluia procesului.
Clasificarea metodelor de prevenire i combaterea a
alunecrilor de teren are un caracter general, fiecare msur sau
metod poate avea efecte multiple i, n general, acestea se aplic n
complex, pentru a se obine efectul maxim.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Problema stabilirii msurilor pentru prevenirea i combaterea
alunecrilor de teren, a soluiilor i schemelor de amenajare a acestora
- n cazul n care ele s-au produs deja, este foarte disputat. Au fost
elaborate n acest sens numeroase teorii, care se pot grupa n dou
mari direcii de abordare, n special n funcie de momentul de
aplicare, i anume:
- o rezolvare n principal naturalist a problemei, sau msuri
preventive, n sensul c accentul se pune pe eliminarea cauzelor
care produc alunecarea i meninerea condiiilor existente care
favorizeaz stabilitatea versanilor (se refer n general la unele
restricii privind realizarea construciilor n zonele cu pericol
potenial la alunecare, evitarea suprasarcinilor, a spturilor, a
tierilor de arbori etc., dar i lucrri de desecare-drenaj i evacuare
a apei din zona cu pericol la alunecare precum i msurile
fitoameliorative; tot aici intr i lucrrile hidrotehnice de susinere a
masivelor de pmnt cu pericol la alunecare i consolidare a bazei
versanilor: ziduri de sprijin, contrabanchete, ancoraje etc. O soluie
frecvent utilizat n unele ri dezvoltate o constituie utilizarea
materialelor geosintetice geogrile pentru armarea pmnturilor
afectate de alunecri);
- o rezolvare pur tehnic, post-alunecare, sau msuri de
combatere a efectelor alunecrilor i valorificare, care urmresc
prin diferite construcii s nlture efectele procesului i s
reintroduc rapid suprafeele afectate n circuitul economic
(modelare-nivelare-nierbare, refacerea terasamentelor distruse,
condolidri de maluri, filtre inverse, desecare-drenaj i evacuare a
apei de pe terenurile alunecate etc.).
Folosind terminologia curent, msurile de prevenire i
combatere a alunecrilor de teren pot fi clasificate ca fiind: msuri
structurale i msuri nonstructurale.

n ce privete avertizarea populaiei cu privire la producerea
alunecrilor de teren, trebuie avut n vedere c acestea sunt n general
evenimente izolate care se produc de cele mai multe ori fr o
avertizare-alarmare prealabil. Cu toate acestea, locuitorii care triesc
n zonele cu risc potenial ridicat la alunecare, trebuie s fie precaui,
n special n perioadele cu precipitaii abundente sau topiri a zpezilor,
sau, dup producerea unor incendii masive de pduri. n astfel de
momente, dac nu au fost deja fcute avertizri prin posturile locale de
radio sau televiziune, locuitorii ar trebui singuri sa ia decizia de
evacuare a zonei, nainte de producerea iminent a evenimentului.


Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Definiti alunecarile de teren si precizati care sunt factorii care
contribuia la producerea acestora.
b) Clasificati alunecarile de teren.

c) Care sunt efectele (pagubele) eroziunii solului asupra mediului?
Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvareDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Alunecrile de teren (landslides, n englez) reprezint
procese de deplasare spontane, naturale, a maselor de pmnt de-a
lungul versanilor, spre piciorul versanilor sau taluzurilor, ca urmare a
pierderii echilibrului iniial al masivului de pmnt respectiv. Spre
deosebire de procesele de eroziune hidric, unde apa reprezint
factorul determinant, alunecrile sau deplasrile/ porniturile de
teren sunt o consecin n primul rnd a aciunii forelor
gravitaionale, apa, ca agent motor, avnd n general un rol secundar.
Dintre factorii care permit forelor de gravitaie s depeasc
rezistena (stabilitatea) masivului de pmnt alunector fac parte:
gradul de saturare n ap, accentuarea pantelor versanilor datorit
eroziunii sau a unor intervenii antropice neadecvate (spturi,
drumuri, construcii suprasarcini etc.), alternarea nghe-dezghe,
micri tectonice, erupii vulcanice etc.

n funcie de aportul i aciunea combinat a apei i forei de
gravitaie, deplasrile de teren se mpart n dou mari categorii, i
anume:
- I) deplasri de teren n care rolul declanator l are
aproape n exclusivitate fora gravitaional,
dezechilibrele iniiale ale maselor de pmnt producndu-
se ca urmare a deteriorrii stabilitii versanilor. Din
aceast categorie fac parte urmtoarele procese:
a) surprile (deplasri ale maselor de pmnt pe
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

vertical);
b) tasrile (deplasri ale maselor de pmnt tot pe
vertical, dar de amplitudini mici);
c) rostogolirile (deplasri ale maselor de-a lungul
versanilor).
Tot din aceast categorie fac parte i procesele de sufuzionare,
sub forma unor plnii, ca urmare a prbuirii maselor de pmnt, fiind
frecvent ntlnite n zonele cu substrat litologic alctuit din marne
salifere. Cauza acestui proces o constituie dizolvarea srurilor de ctre
apa subteran, aceasta deteriornd coeziunea ntre particulele de sol i
creeaz dezechilibre.
- II) deplasri de teren n care rolul declanator l au
simultan apa i fora gravitaional
= alunecri propriuzise. Sunt cele mai frecvent ntlnite,
n special pe terenurile predominant agricole cu pante mari,
cu alternane de strate cu diferite permeabiliti i nclinare
n sensul pantei; ridic de fapt cele mai mari probleme.


Efectele economice negative ale alunecrilor de teren includ:
costurile reparaiilor obiectivelor avariate, ntreruperea cilor de
transport, costuri medicale n cazul rnirilor, precum i costuri
indirecte, cum ar fi producerea de inundaii, pierderea unei pri a
lemnului din pdurile alunecate, sau efecte asupra pisciculturii.
Disponibilitatea apei, cantitativ i calitativ, poate fi de asemenea
afectat negativ. Studiile geotehnice i proiectele de stabilizare a
zonelor cu potenial ridicat la alunecare sunt de asemenea foarte
costisitoare.
Degradarea peisajului i scoaterea din circuitul agricol,
temporar sau definitiv, a unor mari suprafee de teren, reprezint tot
efecte negative ale alunecrilor asupra mediului.


4.3. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Alunecrile de teren (landslides, n englez) reprezint
procese de deplasare spontane, naturale, a maselor de pmnt de-a
lungul versanilor, spre piciorul versanilor sau taluzurilor, ca urmare a
pierderii echilibrului iniial al masivului de pmnt respectiv. Spre
deosebire de procesele de eroziune hidric, unde apa reprezint
factorul determinant, alunecrile sau deplasrile/ porniturile de
teren sunt o consecin n primul rnd a aciunii forelor
gravitaionale, apa, ca agent motor, avnd n general un rol secundar.
Dintre factorii care permit forelor de gravitaie s depeasc
rezistena (stabilitatea) masivului de pmnt alunector fac parte:
gradul de saturare n ap, accentuarea pantelor versanilor datorit
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

eroziunii sau a unor intervenii antropice neadecvate (spturi,
drumuri, construcii suprasarcini etc.), alternarea nghe-dezghe,
micri tectonice, erupii vulcanice etc.


n funcie de aportul i aciunea combinat a apei i forei de
gravitaie, deplasrile de teren se mpart n dou mari categorii, i
anume:
- I) deplasri de teren n care rolul declanator l are
aproape n exclusivitate fora gravitaional,
dezechilibrele iniiale ale maselor de pmnt producndu-
se ca urmare a deteriorrii stabilitii versanilor. Din
aceast categorie fac parte urmtoarele procese:
d) surprile (deplasri ale maselor de pmnt pe
vertical);
e) tasrile (deplasri ale maselor de pmnt tot pe
vertical, dar de amplitudini mici);
f) rostogolirile (deplasri ale maselor de-a lungul
versanilor).
Tot din aceast categorie fac parte i procesele de sufuzionare,
sub forma unor plnii, ca urmare a prbuirii maselor de pmnt, fiind
frecvent ntlnite n zonele cu substrat litologic alctuit din marne
salifere. Cauza acestui proces o constituie dizolvarea srurilor de ctre
apa subteran, aceasta deteriornd coeziunea ntre particulele de sol i
creeaz dezechilibre.
- II) deplasri de teren n care rolul declanator l au
simultan apa i fora gravitaional
= alunecri propriuzise. Sunt cele mai frecvent ntlnite,
n special pe terenurile predominant agricole cu pante mari,
cu alternane de strate cu diferite permeabiliti i nclinare
n sensul pantei; ridic de fapt cele mai mari probleme.


Efectele economice negative ale alunecrilor de teren includ:
costurile reparaiilor obiectivelor avariate, ntreruperea cilor de
transport, costuri medicale n cazul rnirilor, precum i costuri
indirecte, cum ar fi producerea de inundaii, pierderea unei pri a
lemnului din pdurile alunecate, sau efecte asupra pisciculturii.
Disponibilitatea apei, cantitativ i calitativ, poate fi de asemenea
afectat negativ. Studiile geotehnice i proiectele de stabilizare a
zonelor cu potenial ridicat la alunecare sunt de asemenea foarte
costisitoare.
Degradarea peisajului i scoaterea din circuitul agricol,
temporar sau definitiv, a unor mari suprafee de teren, reprezint tot
efecte negative ale alunecrilor asupra mediului.
4.4. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 4
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Ce reprezint alunecarile de teren si care sunt factorii
declansatori si favorizanti ai acestui proces? (2p).
2. Prezentati schita unei alunecari de teren. (2p).
3. Enumerati si descrieti succint toate tipurile de alunecari si
procese asociate. (2p)
4. Care sunt efectele (pagubele) alunecarilor de teren asupra
mediului ? (2p)
5. Cum se realizeaza monitoringul alunecarilor de teren? (2p)


4.5. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Bally R.J., Stnescu P., 1977: Alunecrile i stabilitatea versanilor agricoli, Editura Ceres,
Bucureti;
2. Dron A., 1982: Combaterea instabilitii pmnturilor n practica lucrrilor de mbuntiri
funciare, Editura Ceres;
3. Mooc M., Mihaiu Gh., 1997: Riscul de instabilitate a versanilor n aezrile rurale situate
n zona deluroas i colinar, Revista Construcii, nr. 4, INCDCEC Bucureti.
4. Popovici N., Prioteasa C., Biali G., 2003, Stabilizarea i valorificarea terenurilor agricole
alunectoare, Editura Univ. Gh. Asachi, Iai;
5. * * * 2004, Rapoarte i studii privind alunecrile de teren i msurtori de urmrire a
acestora, GEOTEC S.A. Bucureti;
6. * * * 1999, Proceeding of the International Symposium on Landslides, Rio de Janeiro,
Brazilia.
7. * * * http://www.hazardero.home.ro/
8. * * * http://landslides.usgs.gov/
9. * * * http://www.rowater.ro/
10. * * * 2005, Observaii la teren ale comisiilor pentru situaii de urgen din judeul Arges.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 5

AMENAJAREA ANTIEROZIONAL A VERSANILOR

Cuprins Pagina
5.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 5 83
5.2. Amenajarea antierozional a versanilor 83
5.2.1. Organizarea teritoriului pe folosinele agricole 83
5.2.1.1. Drumuri de exploatare agricol 83
5.2.2. Msuri fitoameliorative pe terenurile arabile n pant 86
5.2.3. Organizarea antierozional a teritoriului n plantaiile
pomi - viticole
89
5.3. Terasarea versanilor pentru nfiinarea plantaiilor pomi -
viticole
94
5.4. Regularizarea scurgerilor pe versani proiectarea debueelor 98
5.5. Rspunsuri i comentarii la teste 104
5.6. Lucrarea de verificare nr. 5 106
5.7. Bibliografie minimal 106


5.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 5- nsuirea unor principii de baz privind organizarea
antierozional a teritoriului pe folosinele arabil, vie i livad

- nsuirea unor principii de baz privind terasarea versanilor n
vederea nfiinrii plantaiilor pomi-viticole pe terase

- nsuirea unor principii de baz privind regularizarea
scurgerilor pe versani reeaua de debuee5.2. AMENAJAREA ANTIEROZIONAL A VERSANILOR

5.2.1 Organizarea teritoriului pe folosinele agricole
5.2.1.1. Drumuri de exploatare agricol


Unitatile teritoriale de lucru pe folosintele arabil sunt reprezentate
de sole, iar in plantatiile pomi-viticole tarlalele. Amplasarea drumurilor
tehnologice pe versani, att cele principale ct i cele secundare, este
influenat n special de folosina terenului, lungimea versantului, gradul de
neuniformitate a reliefului, existena boturilor de deal, a firelor de vale i a
altor obstacole naturale - formaiuni ale eroziunii n adncime, debuee,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

intravilan etc. - precum i de forma de proprietate asupra terenului.
Distanele dintre drumurile tehnologice secundare sunt
determinate de:
- folosina terenului (tab. 5.2.1);
- panta i gradul de neuniformitate a versanilor;
- lungimea versantului i pericolul eroziunii;
- natura lucrrilor de amenajare din cadrul unitilor de organizare
respective;
- obiectivul care este deservit.
Tabelul 5.2.1
Distana recomdat ntre drumurile tehnologice secundare,
n funcie de folosina i panta terenului
Folosina terenului Distana, n m, pe pante, n (%), de:
<5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 >30
Arabil 800 - 500 500 - 400 400 - 300 - -
Pajiti 800 - 600 600 - 500 500 - 400 400 - 300 300 - 250
Livad clasic 500 - 300 300 - 200 200 - 100 100 - 70 100 - 70
Livad intensiv 300 - 200 200 - 100 100 - 80 - -
Vi de vie 500 - 400 400 - 300 300 - 100 120 - 100 80
Arbuti fructiferi - - 150 100 80

Elementele constructive ale unui drum tehnologic secundarFig. 5.2.1 Seciune transversal printr-un drum secundar cu platforma
nclinat n sens invers pantei terenului (P>600mm/an)

unde:
l - limea platformei drumului, m;
L - limea total ampriz drum, m;
h
d
- nlimea taluzului debleu (n sptur), n proiecie pe vertical, m;
h
r
- nlimea taluzului rambleu (n umplutur), n proiecie pe vertical, m;
h = h
d
+ h
r
reprezint nlimea drumului, m; (n general h
d
= h
r
i se noteaz
cu y);
m - coeficient de taluz, care are valori diferite n funcie de textura i panta
terenului, astfel:
m = 1, pentru terenuri cu textur medie;
m = 1.5, pentru terenuri cu textur uoar sau grea.
i
v
- panta versantului din zona drumului, %;
i
p
- panta transversal a platformei drumului, %, (n general se consider
egal cu 3 5%).
Observaie:
Drumurile tehnologice pe terenurile agricole n pant se propun n
mai multe variante, care se compar ntre ele din punct de vedere al
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
Dimensionarea
drumurilor
tehnologice
secundare

urmtorilor indici tehnici i economici:
I ndici tehnici:
lungimea total a reelei de circulaie (n km) i implicit suprafaa
ocupat de drumuri (n ha);
numrul de subtraversri necesare pentru evacuarea n aval a apelor
colectate n canalele marginale sau n canalele intersectate de drum;
numrul de lucrri de art necesare asigurrii continuitii drumului,
(vaduri, podee, poduri);
suprafaa total de taluz nierbat, m
2
;
volumul total de terasamente necesar execuiei, m
3
.
I ndici economici:
investiia specific la 1km de drum;
investiia specific la suprafaa deservit de 1km de drum;
investiia specific la 1ha deservit de drum i la 1 ton de produse
transportate;
cheltuieli anuale necesare ntreinerii i exploatrii reelei de circulaie.

n vederea determinrii suprafeei totale de taluz nierbat i a
volumului total de terasamente pentru reeaua de drumuri tehnologice
secundare se parcurg urmtoarele etape:
- pe aliniamentul fiecrui drum tehnologic longitudinal se delimiteaz i
numeroteaz sectoarele de drum cu pant constant a versantului
(realiznd profile transversale prin versant pe un aliniament cu lungimea
de 50 m amonte de drum i 50 m aval de drum);
- pentru fiecare sector (tronson) de drum delimitat se determin lungimea,
panta versantului, nlimea taluzurilor aval i amonte i se stabilete
valoarea coeficientului de taluz, m.

Pentru calculul nlimii taluzurilor amonte i aval se folosesc
urmtoarele relaii analitice:


( )
v
v
r d
i m
i l
h h

= =
1 2
, m - pentru drumuri secundare cu
platforma orizontal;

( )
v
p v
r d
i m
i i l
h h

+
= =
1 2
) (
, m - pentru drumuri secundare cu
platforma nclinat n sens invers
pantei versantului.
Not: valorile i
v
i i
p
se introduc n relaiile de dimensionare
exprimate n m/m.
Pentru determinarea suprafeelor debleu taluzat S
tal. sp.
i rambleu
nierbat S
n sp
precum i a volumului de terasamente V
t sp
, ca valori
specifice, se utilizeaz urmtoarele relaii de calcul:

S h m h
tal sp d d . .
= + 1
2
, (m
2
/ml);
S m h
n sp r . .
= , (m
2
/ml);
V
h l h l
t sp
d r
. .
=

=

4 4
, (m
3
/ml).

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Canalele marginale se dimensioneaz hidraulic la debitul colectat
de pe suprafaa dintre 2 drumuri succesive i la viteza admisibil n funcie
de tipul de consolidare ales.
Lucrrile de art (vadurile i podeele) se dimensioneaz static i
hidraulic. Se au n vedere sarcinile transmise de vehicule i debitele zonelor
depresionare traversate.


5.2.2 Msuri fitoameliorative pe terenurile arabile n pant
a) Sistemul de
cultur n fii

b) Sistemul de
cultur cu benzi
inierbateReprezint o alternare - pe lungimea liniei de scurgere - a unor
fii formate din culturi ce ofer solului protecie antierozional
diferit. Fiile, de limi egale, se amplaseaz pe direcia general a
curbelor de nivel i au n vedere ncadrarea culturilor slab protectoare
ntre culturi bune protectoare antierozional. Deoarece acest sistem
antierozional de cultur nu solicit investiii speciale i nici utilaje sau
maini deosebite, se poate introduce relativ uor pe suprafee mari. La
stabilirea sistemului antierozional va trebui s se in seama de panta
terenului, rezistena solului la eroziune, structura culturilor i de
agresivitatea pluvial.
Sistemul antierozional n fii se aplic pe pante mai mari de
8%, n zonele cu precipitaii reduse (sub 600 mm/an). Pentru ca
eficacitatea acestuia s fie maxim se impune dimensionarea i
aplicarea lui corect n teren.

Acest sistem antierozional const n realizarea, pe direcia
general a curbelor de nivel, a unor benzi nguste cu limi de 4-6 m,
semnate cu ierburi perene bune protectoare pentru sol, care
delimiteaz fiile cultivate cu plante anuale bune sau slab protectoare
antierozional.
Benzile nierbate se infiineaz pe pante de 1220% i se
recomand a fi introduse n majoritatea zonelor pedoclimatice ale rii,
ndeosebi n zonele cu precipiatii abundente (peste 600 mm/an).
Benzile nierbate sunt nsmnate, de regul, cu amestecuri
corespunztoare de ierburi perene, iar n unele cazuri cu culturi anuale
de borceag, ovz, orz, secar. Ele au rolul de a dispersa scurgerile de
pe versani i de a reine o parte din suspensiile existente n apa care se
scurge. Materialul solid se depune n mare msur la limita din
amonte a benzilor, formnd mici platforme. Acestea se extind, cu
timpul, iar agroterasa se accentueaz.
Se recomand ca limea fiilor cultivate s se stabileasc la o
valoare care s permit pierderea unor cantiti de sol n limite
admisibile. Totodat trebuie redus i limea benzilor inierbate, rolul
lor rezumndu-se mai ales la filtrarea i dispersarea scurgerilor din
amonte
Orientativ, pe baza unor calcule i a determinrilor din teren, s-
au stabilit urmtoarele limi ale fiilor cultivate, ncadrate de benzi
nierbate, (tabelul 5.2.1).Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Dimensionarea
limii fiilor sau a
distanei dintre
benzile inierbate


Tabelul 5.2.1
Distana de amplasare a benzilor nierbate
Nr. crt. Panta terenului (%) Latimea fiilor (m)
1 8 - 12 250 - 150
2 12 - 16 150 - 50
3 peste 16 sub 50

Pe solurile rezistente la eroziune, sau cnd proporia culturilor
pritoare este mic, se vor utiliza limile maxime, iar n cazul
solurilor slab rezistente la eroziune sau a unei proporii mari de culturi
slab protectoare se vor utiliza limile minime.
Pentru a-i ndeplini rolul pentru care au fost create, benzile
nierbate se vor nfiina numai pe terenuri nivelate. Meninerea n
funciune a benzilor se face prin lucrri agrotehnice (grpat,
administrat ngrminte, etc.) i completarea golurilor.


Dimensionarea limii fiilor sau a distanei dintre benzile
nierbate se poate face, dup criteriul vitezei critice de neeroziune sau
- cel mai frecvent n ara noastr - dup acela al eroziunii medii anuale
admisibile.
a) Ca soluii pentru dimensionarea dup criteriul vitezei de
neeroziunecitm metodele Kosteakov i Juva-Cablik.
Kosteakov utilizeaz pentru calculul distanei limit de
neeroziune formula:
L
v
m CKI
c
s
2
2


Juva i Cablic recomand o formul asemntoare:
L
v
aK I
c
s

2

n care:
L lungimea versantului, n m: (distana limit de neeroziune);
v
c
viteza limit de neeroziune, 0.120.15 m/s;
m parametru privind concentrarea apei pe versant, avnd
urmtoarele valori:
1 pentru scurgerea dispersat; 2 pentru scurgerea n
uvoaie;
C i = o ;
o coeficient de rugozitate, cu valori 730;
i panta terenului, n m/m;
K coeficient de scurgere;
I intensitatea precipitatiilor, n m/s;
a m i .
Utilizarea acestor formule la stabilirea limii fiilor d
rezultate bune dac prin determinri la teren, sau putut stabili
valoarile parametrilor m i o, precum i viteza limit de neeroziune
(v
c
).
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

b) La stabilirea limii fiilor pe criteriul eroziunii medii
anuale admisibile se face legatura ntre cantittile de sol erodate i
factorii care intervin n procesul de eroziune. Se calculeaz distanele
de neeroziune pentru anumite pierderi admisibile, stabilite
corespunztor condiiilor de sol n care se lucreaz. Relaia de calcul
utilizat este de forma (Mooc, 1979):

L
E
K i SCC
adm
a s
0 3
1 5
.
.
=

n care:
L limea fiilor cultivate, n m;
K
a
coeficient de agresivitate climatic;
i panta terenului, n %;
S coeficient de corecie n funcie de rezistena solului la
eroziune;
C coeficient de corecie n funcie de structura culturilor;
C
s
coeficient de corecie n funcie de efectul antierozional al
sistemului de cultur.
Referitor la coeficientul de corecie n funcie de structura
culturilor, C, acesta are valori diferite, depinznd de asolamentul
practicat. Astfel, mai ales n funcie de panta terenului i de rezistena
solului la eroziune, pe terenurile arabile n pant, se recomand:

a) 08 09 . . s < S i: i
v
<15% 1/3 pioase + 2/3 pritoare
i
v
>15% 1/2 pioase + 1/2 pritoare
b) 09 10 . . s < S i: i
v
<15% 1/2 pioase + 1/2 pritoare
i
v
>15% 2/3 pioase + 1/3 pritoare
c) S > 1.0 i: i
v
<15% 5/6 pioase + 1/6 pritoare
i
v
>15% asolament de protecie,
format din 1/6 pioase + 5/6 ierburi perene, pe
care nu se mai aplic sistemul de cultur n fii
sau benzi nierbate

c) n funcie de rezistena solului la eroziune, Stnescu a
propus urmtoarele formule pentru calculul limii fiilor cultivate:
a) log.L=2.220.03i
v
pe soluri rezistente la eroziune;

b) log.L=2.150.03i
v
pe soluri mijlociu rezistente la
eroziune;
c) log.L=2.050.03i
v
pe soluri slab rezistente la eroziune.

n care:
L limea fiilor, n m;
i
v
panta terenului, n %.

d) Distana de amplasare a benzilor inierbate, pe terenuri
arabile, se poate stabili i dup urmtoarea relaie:

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

D C T I =
1
2 28 0.
.

n care:
D distana de amplasare a benzilor, n m;
C
1
coeficient cu valorile:
1.90 pe solurile cu grosimi mai mici de 0.35m, formate pe strat
litologic compact;
2.40 pe solurile cu grosimi de 0.350.60 m, formate pe
substrat litologic afnat;
2.90 pe solurile cu grosimi mai mari de 0.60 m, formate pe
material loessoid;
T valorile eroziunii admisibile (4.0 7.0 t/ha.an);
I panta terenului, n %.


5.2.3. Organizarea antierozional a teritoriului n plantaiile pomi-viticole
Delimitarea
unitilor
teritoriale de lucru
n cadrul organizrii antierozionale a teritoriului se impune
rezolvarea urmtoarelor obiective:
1) delimitarea unitilor teritoriale de lucru;
2) trasarea reelei de circulaie;
3) asigurarea alimentrii cu ap pentru aplicarea tratamentelor fito-
sanitare dup nfiinarea plantaiei.

n cadrul unui trup viticol se delimiteaz i se traseaz n teren
urmtoarele uniti teritoriale:
- Tarlaua - ca unitate teritorial de lucru, (T
1
, T
2
, T
n
);
- Parcela - ca unitate teritorial de baz.

Descrierea tarlalelor i trasarea limitelor lor
a) Forma tarlalelor:
- rectangular: dreptunghi, trapez, paralelogram, (ptrat - n
situaii rare) - forme impuse de condiiile de relief, cu
laturile lungi obligatoriu paralele ntre ele. Se prefer
formele dreptunghiulare deoarece faciliteaz lucrrile de
ntreinere i exploatare ale plantaiei;
b) Orientarea fa de direcia curbelor de nivel:
- pe terenuri cu panta sub 5% nu sunt restricii n ce privete
orientarea laturilor lungi fa de direcia general a
curbelor de nivel; se va avea totui n vedere criteriul
cerinelor biologice ale culturii respective (rndurile de vi
de vie vor fi orientate pe direcia N-S);
- pe terenuri cu panta peste 5% tarlalele vor fi orientate
obligatoriu cu latura lung pe direcia general a curbelor
de nivel, pentru a rspunde astfel cerinelor antierozionale;
laturile scurte au traseu perpendicular, oblic sau n
serpentin fa de curbele de nivel (n funcie de panta
versantului).
c) Dimensiunile laturilor tarlalelor
- lungimea: 3001000 m (n medie 400-600m). Aceste
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursTrasarea n teren a
tarlalelor


Delimitarea
parcelelor
Elementele
constructive ale unei
parcele


Trasarea reelei de
circulaie
dimensiuni variaz n funcie de gradul de frmntare a
reliefului i de prezena pe versant (pe direcia general a
curbelor de nivel) a unor limite obligate, cum ar fi: ravene
de versant, debuee artificiale, intravilan etc.
- limea (latura scurt, transversal fa de direcia curbelor
de nivel) are dimensiuni diferite n funcie de categoria de
pant a versantului, astfel:

Tabelul 5.3.1
Dimensiunile limii tarlalelor n funcie de panta versantului
i
v
(%) 0 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 25
l
max
(m) 500 - 400 400 - 300 300 - 150 150 - 100


La delimitarea i trasarea tarlalelor trebuie respectate
urmtoarele criterii:
1) geomorfologic: suprafaa tarlalelor s cuprind o singur categorie
de pant i o expoziie ct mai uniform;
2) pedologic: tarlaua s fie situat pe un tip genetic de sol, cu un
anumit grad de eroziune n suprafa.
Motivul: pentru ca n cadrul fiecrei tarlale s se poat aplica
un sistem unitar de msuri antierozionale.
Fiecare tarla se mparte n subuniti teritoriale de lucru
(uniti teritoriale de baz) numite parcele. n cadrul unei tarlale pot fi
delimitate 3 - 10 parcele, n medie 4 - 6 parcele.


1) Lungimea parcelei, care corespunde limii tarlalei, i care se
dimensioneaz n funcie de categoria de pant, n limitele trasate
iniial pentru tarla;
2) Limea parcelei, este situat n intervalul 80 - 120m, n medie
100m, ce corespunde lungimii maxime de rezisten a spalierului.

Forma parcelelor
- rectangular: dreptunghi, ptrat, trapez - n majoritatea cazurilor, i
chiar de triunghi - n situaii mai rare. Aceste forme triunghiulare
sunt admise numai n situaii obligate - de condiii de aliniament,
formaiuni de eroziune n adncime, debuee, drumuri, i de aceea
astfel de forme se amplaseaz la capetele tarlalelor.
Trasarea parcelelor
- latura scurt va fi orientat pe direcia general a curbelor de nivel,
ceea ce corespunde de fapt cu amplasarea rndurilor de vie;
- latura lung va fi orientat pe linia de cea mai mare pant
(perpendicular pe direcia general a curbelor de nivel).

n cadrul unei amenajri viticole, reeaua de circulaie cuprinde
urmtoarele elemente:
a) Drumurile principale (D
p
)
- asigur legtura ntre centrele gospodreti sau localiti i
suprafaa amenajat.
- fac legtura cu drumurile secundare (drumuri de exploatare) din
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
Asigurarea
alimentrii cu ap
pentru aplicarea
tratamentelor
fitosanitare dup
nfiinarea
plantaiei.

cadrul amenajrii respective.

Criterii de trasare
- s aib un traseu ct mai scurt i s deserveasc o suprafa ct mai
mare;
- panta longitudinal maxim s fie de 8 (10)%. Pe tronsoanele n
care panta versantului depete 10% drumul principal respectiv se
va trasa n serpentin (drum de pant dat).
- limea platformei s fie de 5-6m.
b) Drumurile secundare (D
s
)
- asigur legtura ntre tarlale i drumurile principale.
Criterii de trasare
- s respecte principiile combaterii eroziunii solului;
- s asigure accesul cu mainile i utilajele agricole la tarlale,
parcele, centrele de producie i la drumurile publice;
- s evite suprafeele afectate de alunecri de teren, prbuiri,
surpri, izvoare de coast, microdepresiuni etc;
- limea platformei s fie de 3-4m.
c) Zonele de ntoarcere (z..)
- sunt elemente constructive care se amplaseaz la captul tarlalelor,
pe laturile scurte, deci se traseaz pe linia de cea mai mare pant;
- au limea de 6m, se nierbeaz i au rolul de a permite ntoarcerea
agregatelor la capetele tarlalelor. Zonele de ntoarcere se prevd
obligatoriu de-a lungul debueelor, a formaiunilor de eroziune n
adncime, a drumurilor tehnologice principale care constituie
limit a tarlalelor, (fig. 5.2.2);
- distana dintre zonele de ntoarcere corespunde lungimii tarlalelor.
d) Potecile
- delimiteaz parcelele ntre ele, deci corespund laturilor lungi ale
parcelelor;
- au limea de 2-4m, sunt nierbate i au rolul de a asigura
circulaia cu piciorul n vederea transportului produciei la
drumurile tehnologice secundare i de amplasare a stlpilor de
susinere a spalierilor;
- n plantaiile nfiinate pe terase, n zona taluzurilor teraselor,
potecile de acces se execut n trepte consolidate.
Observaie:
Referitor la trasarea potecilor n cadrul a 2 tarlale consecutive
de pe un versant, (tarlale amonte i aval): pentru a se evita
concentrarea scurgerilor, ntotdeauna potecile din aval trebuie s aib
o deviere fa de cele din amonte cu 5-6m.

- de regul, sursele de ap pentru aplicarea tratamentelor fito-
sanitare necesare plantaiei constau n mici acumulri pe fundul
vilor, obinute prin baraje de pmnt cu nlimi de max.10m,
sau, din mici acumulri n zonele depresionare, obinute prin
captarea izvoarelor de coast.

Deosebiri care apar n organizarea antierozional a
teritoriului n plantaiile pomicole fa de cele viticole
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


ntr-o plantaie pomicol care se nfiineaz pe terenurile n
pant pot s apar urmtoarele situaii n ce privete tipul de plantaie:
- plantaie pomicol clasic;
- plantaie pomicol intensiv, susinut pe spalieri.
La plantaia pomicol clasic unitile teritoriale de lucru sunt
aceleai cu unitile teritoriale de baz (tarlaua se confund cu
parcela), deci nu mai este necesar trasarea potecilor.
La plantaia pomicol intensiv, nfiinat pe spalieri,
organizarea antierozional a teritoriului se realizeaz identic ca n
cazul plantaiei viticole, deci apare parcela ca unitate teritorial de
baz.
Deosebiri n ce privete organizarea antierozional a
teritoriului n plantaiile pomicole fa de cele viticole apar i n
privina dimensiunilor laturilor scurte ale tarlalelor, deci a distanei
dintre drumurile tehnologice secundare (tab. 5.3.2).

Tabelul 5.3.2
Distana ntre drumurile tehnologice secundare
n funcie de folosina i panta terenului
Folosina
terenului
Distana (metri) pe pante de (%)
<5 5 - 10 10 - 20 20 - 30 >30
Livad clasic 500 - 300 300 - 200 200 - 100 100 - 70 100 - 70
Livad intensiv 300 - 200 200 - 100 100 - 80 - -
Arbuti fructiferi - - 150 100 80


Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt elementele constructive ale unui drum de exploatare
agricola?
b) In ce consta organizarea antierozionala a teritoriului agricol in
panta?
c) In ce consta sistemele de culturi in fasii si cu benzi inierbate de pe
folosinta arabil?Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvare

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Elementele constructive ale unui drum de exploatare agricola sunt
(conform schitei):
l - limea platformei drumului, m;
L - limea total ampriz drum, m;
h
d
- nlimea taluzului debleu (n sptur), n proiecie pe vertical,
m;
h
r
- nlimea taluzului rambleu (n umplutur), n proiecie pe
vertical, m;
h = h
d
+ h
r
reprezint nlimea drumului, m; (n general h
d
= h
r
i se
noteaz cu y);
m - coeficient de taluz, care are valori diferite n funcie de textura i
panta terenului, astfel:
m = 1, pentru terenuri cu textur medie;
m = 1.5, pentru terenuri cu textur uoar sau grea.
i
v
- panta versantului din zona drumului, %;
i
p
- panta transversal a platformei drumului, %, (n general se
consider egal cu 3 5%).


n cadrul organizrii antierozionale a teritoriului se impune
rezolvarea urmtoarelor obiective:
1. delimitarea unitilor teritoriale de lucru;
2. trasarea reelei de circulaie;
3. asigurarea alimentrii cu ap pentru aplicarea
tratamentelor fito-sanitare dup nfiinarea plantaiei.


Sistemul antierozional n fii reprezint o alternare - pe
lungimea liniei de scurgere - a unor fii formate din culturi ce ofer
solului protecie antierozional diferit. Fiile, de limi egale, se
amplaseaz pe direcia general a curbelor de nivel i au n vedere
ncadrarea culturilor slab protectoare ntre culturi bune protectoare
antierozional. Deoarece acest sistem antierozional de cultur nu
solicit investiii speciale i nici utilaje sau maini deosebite, se poate
introduce relativ uor pe suprafee mari. La stabilirea sistemului
antierozional va trebui s se in seama de panta terenului, rezistena
solului la eroziune, structura culturilor i de agresivitatea pluvial.
Sistemul antierozional n fii se aplic pe pante mai mari de
8%, n zonele cu precipitaii reduse (sub 600 mm/an). Pentru ca
eficacitatea acestuia s fie maxim se impune dimensionarea i
aplicarea lui corect n teren.

Sistem antierozional cu benzi inierbate const n realizarea, pe
direcia general a curbelor de nivel, a unor benzi nguste cu limi de
4-6 m, semnate cu ierburi perene bune protectoare pentru sol, care
delimiteaz fiile cultivate cu plante anuale bune sau slab protectoare
antierozional.
Benzile nierbate se infiineaz pe pante de 1220% i se
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

recomand a fi introduse n majoritatea zonelor pedoclimatice ale rii,
ndeosebi n zonele cu precipiatii abundente (peste 600 mm/an).
Benzile nierbate sunt nsmnate, de regul, cu amestecuri
corespunztoare de ierburi perene, iar n unele cazuri cu culturi anuale
de borceag, ovz, orz, secar. Ele au rolul de a dispersa scurgerile de
pe versani i de a reine o parte din suspensiile existente n apa care se
scurge. Materialul solid se depune n mare msur la limita din
amonte a benzilor, formnd mici platforme. Acestea se extind, cu
timpul, iar agroterasa se accentueaz.


5.3. TERASAREA VERSANILOR PENTRU NFIINAREA
PLANTAIILOR POMI-VITICOLE
n cadrul amenajrii versanilor sub aspect antierozional i a
lurii n cultur a acestora, o msur de baz pe terenurile cu pante
mai mari dect 15% o constituie executarea teraselor. Terasele permit
realizarea mecanizat a lucrrilor agricole, pe categoriile de folosin
de pe suprafaa amenajat.
Terasarea reprezint modelarea n trepte succesive a unui
versant, operaiune care implic micri de terasamente.
Prin dimensionarea teraselor se rezolv urmtoarele obiective:
- obinerea elementelor constructive ale unei terase, care se transpun
apoi pe teren;
- calculul investiiei necesare pentru execuia teraselor.

Elementele constructive ale unei terase


Fig. 5.4.1 Teras cu platforma nclinat n sensul pantei versantului
(P>600 mm/an)


L
p
- limea platformei terasei (suprafaa efectiv cultivat), n
proiecie n plan orizontal, n m;
h - nlimea taluzului terasei (rambleu + debleu), n
proiecie n plan vertical n m;
H - nlimea terasei, n m;
a - proiecia taluzului terasei, a = mh, n m;
m - coeficientul de taluz (se recomand m=1, pentru terenuri
cu textur medie i m=1.5 pentru terenuri cu textur uoar sau grea);
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Dimensionarea
elementelor
constructive ale
teraselor
L
t
- limea terasei, L
t
= L
p
+ mh, n m;
i
p
- panta transversal a platformei terasei, i
p
= tg o , (n
relaiile de dimensionare i
p
se introduce exprimat la unitate,
m/m).
i
p
= 3 12%, (i
p
= 3 8%, pentru i
v
< 20% i i
p
= 8
12%, pentru i
v
> 20%)1. Se calculeaz limea platformei terasei:

I) - pe baza condiiilor geotehnice de stabilitate (impunnd nlimea
maxim a taluzului terasei de 2.0m) i folosind relaii analitice:
a)
( )
v
v
p
i
i m h
L

=
1
. max
, pentru terase cu platforma orizontal,
m;
b)
( )
p v
v
p
i i
i m h
L


=
1
max
, pentru terase cu platforma nclinat n
sensul pantei, m.

II) - pe baza condiiilor impuse de horticultori, n funcie de specie i
tipul de plantaie:
( ) y x d n L
p
+ + = 1 , n care:
n - numrul de rnduri de vi de vie sau pomi fructiferi;
d - distana dintre dou rnduri succesive, n m;
x - distana de la piciorul taluzului debleu la primul rnd, n
m;
y - distana de la ultimul rnd la captul platformei, n m;
De regul sunt recomandate urmtoarele valori pentru d, x i y:
d = 2m i x ~ y = 1.6m, pentru plantaii viticole;
d = 3 5m i x ~ y = 2.5m, pentru plantaii pomicole,
n funcie de specie i de tipul de plantaie;
Prin ncercri succesive se determin numrul de rnduri n,
care trebuie s fie un numr ntreg, astfel nct limea platformei
terasei s fie aproximativ egal n cele dou cazuri I i II. Pot s apar
dou situaii i anume:
- limea platformei terasei este egal n cele dou cazuri I i II;
rezult c nlimea de execuie a taluzului terasei este chiar
nlimea maxim, impus, de 2.0m;
- limea platformei terasei este diferit n cele dou cazuri; rezult
necesitatea recalculrii nlimii taluzului terasei.
2. Se calculeaz nlimea taluzului terasei:
a) h
Lp i
m i
v
v
=

1
, pentru terase cu platforma orizontal, m;
b) h
Lp i i
m i
v p
v
=


( )
1
, pentru terase cu platforma nclinat n
sensul pantei, m;
3. Se calculeaz limea terasei, L
t
:
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

L
t
= L
p
+ mh , (m)
4. Se calculeaz numrul de terase ce se execut pe o tarla sau
versant, N:
N
L
L
v
t
= , n care:
L
v
- lungimea versantului sau limea tarlalei obinut la
organizarea teritoriului, m;
L
t
- limea terasei, n m.
5. Se calculeaz lungimea total a teraselor dintr-o tarla sau de pe un
versant, L
tot. terase
, n m:
L
tot. terase
= L
tarla
N
L
tarla
- lungimea tarlalei obinut la organizarea teritoriului, n
m.
6. Se calculeaz volumul de terasamente (volumul de sptur care
este egal cu cel de umplutur), n m
3
:
a) V
L h
L
s
p
tot terase
=

8
.
, pentru terase cu platforma orizontal,
m
3
sau mii m
3
;
b) ( )
terase tot p
p
s
L i m
h L
V
.
1
8

= , pentru terase cu platforma


nclinat n sensul pantei, m
3
sau mii m
3
.
7. Se calculeaz suprafaa de taluz nierbat, n m
2
:
S

= h 1
2
+ m L
tot terase .

8. Se calculeaz suprafaa de nivelat, n m
2
:
S L L
niv p tot
=
9. Se determin coeficientul de utilizare a suprafeei versantului,
(coeficientul de eficien a amenajrii), c
ef
:
c
S
S
S
S
L
L
ef
cultivat
tarla
L
L
p
t
p
t
= ~ ~ , unde:
S
Lp
- suprafaa corespunztoare platformelor teraselor;
S
Lt
- suprafaa ocupat de terase, corespunztoare limii totale
a acestora.
n general c
ef
~ 0.7 0.8(0.9), n funcie de mrimea pantei
versantului i a pantei platformei. Pe msur ce panta terenului crete,
coeficientul de eficien a amenajrii se reduce datorit faptului c
suprafaa ocupat de taluzuri se mrete. n acest sens este elocvent
exemplul urmtor: - la o pant a versantului de 24% se scoate din
circuitul agricol un sfert din suprafaa versantului respectiv, prin
suprafaa total ocupat de taluzurile teraselor, deci necultivat. De
aceea, se recomand ca limita maxim a pantei versanilor, care
urmeaz a fi amenajai pentru nfiinarea plantaiilor pomi-viticole pe
terase, s fie de 25%Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
2. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt elementele constructive ale unei terase (schita)?b) Dupa ce criterii se calculeaza latimea platformei unei terase?
Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvareDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Elementele constructive ale unei terase sunt (conform
schitei):
L
p
- limea platformei terasei (suprafaa efectiv cultivat), n
proiecie n plan orizontal, n m;
h - nlimea taluzului terasei (rambleu + debleu), n
proiecie n plan vertical n m;
H - nlimea terasei, n m;
a - proiecia taluzului terasei, a = mh, n m;
m - coeficientul de taluz (se recomand m=1, pentru terenuri
cu textur medie i m=1.5 pentru terenuri cu textur uoar sau grea);
L
t
- limea terasei, L
t
= L
p
+ mh, n m;
i
p
- panta transversal a platformei terasei, i
p
= tg o , (n
relaiile de dimensionare i
p
se introduce exprimat la unitate,
m/m).
i
p
= 3 12%, (i
p
= 3 8%, pentru i
v
< 20% i i
p
= 8
12%, pentru i
v
> 20%)


Limea platformei unei terasei se calculeaz dupa doua
criterii, astfel:
I) - pe baza condiiilor geotehnice de stabilitate (impunnd
nlimea maxim a taluzului terasei de 2.0m) i folosind relaii
analitice:
b)
( )
v
v
p
i
i m h
L

=
1
. max
, pentru terase cu platforma orizontal,
m;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

b)
( )
p v
v
p
i i
i m h
L


=
1
max
, pentru terase cu platforma nclinat n
sensul pantei, m.

II) - pe baza condiiilor impuse de horticultori, n funcie de specie i
tipul de plantaie:
( ) y x d n L
p
+ + = 1 , n care:
n - numrul de rnduri de vi de vie sau pomi fructiferi;
d - distana dintre dou rnduri succesive, n m;
x - distana de la piciorul taluzului debleu la primul rnd, n
m;
y - distana de la ultimul rnd la captul platformei, n m;
De regul sunt recomandate urmtoarele valori pentru d, x i y:
d = 2m i x ~ y = 1.6m, pentru plantaii viticole;
d = 3 5m i x ~ y = 2.5m, pentru plantaii pomicole,
n funcie de specie i de tipul de plantaie;

n general, coeficientul de eficienta a terasarii unui versant, c
ef

~ 0.7 0.8(0.9), n funcie de mrimea pantei versantului i a pantei
platformei. Pe msur ce panta terenului crete, coeficientul de
eficien a amenajrii se reduce datorit faptului c suprafaa ocupat
de taluzuri se mrete. n acest sens este elocvent exemplul urmtor: -
la o pant a versantului de 24% se scoate din circuitul agricol un sfert
din suprafaa versantului respectiv, prin suprafaa total ocupat de
taluzurile teraselor, deci necultivat. De aceea, se recomand ca limita
maxim a pantei versanilor, care urmeaz a fi amenajai pentru
nfiinarea plantaiilor pomi-viticole pe terase, s fie de 25%


5.4. REGULARIZAREA SCURGERILOR PE VERSANI
PROIECTAREA DEBUEELOR

Definitie, rol
elemente
constructive
Debueele sunt canale realizate pe linia de cea mai mare pant,
de regul pe zonele depresionare, avnd rolul de a intercepta
scurgerile superficiale n exces de pe versani i de a le conduce dirijat
spre un emisar.

Elementele constructive ale unui debueu

Fig. 5.5.1 Seciune transversal printr-un debueu

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
Etape n
dimensionarea
debueelor
b - limea la fund a debueului, m;
B - limea la suprafa a debueului, (deschiderea) m;
h
a
- adncimea apei n debueu, m;
h - adncimea total a debueului, m;
h
s
- nlimea de siguran a debueului (garda), m;
m - coeficient de taluz (m = 1 4)

Problema dimensionrii debueelor implic n prealabil analiza
unor anumite concepte ce se impun pentru buna funcionare a acestora
i anume:
- debueul respectiv s transporte un debit ct mai mare;
- viteza apei prin seciunea debueului trebuie astfel aleas astfel
nct s se evite 2 pericole de baz:
degradarea debueului prin eroziune, n zonele cu pant mare;
evitarea proceselor de colmatare, n zonele cu pant redus.
- lucrrile de consolidare a debueului s fie ct mai reduse;
- alegerea modului de consolidare a debueului trebuie s se fac
avndu-se n vedere posibilitile locale.
Pornindu-se de la acest ultim criteriu, sunt posibile 3 variante
de consolidare:
1) - consolidare biologic (prin nierbare sau cu brazde de iarb), ceea
ce implic viteze admisibile de max. 2m/s. Se recomand pe
terenuri cu panta sub12%;
2) - consolidare mecanic (prin betonare, dalare sau cu pereu de
piatr), se impune n special cnd debueul respectiv trebuie s
intre ct mai repede n funciune, cnd panta terenului este mare i
se condiioneaz viteze mari ale apei (pn la max. 5m/s);
3) - consolidare mixt.


Faza I: Dimensionarea elementelor constructive
1) Se determin debitul maxim de evacuat:

Q
max. p%
= 0.167 k I S,
unde:
Q
max.
- debitul maxim cu aceeai asigurare ca aceea a ploii
de calcul, (m
3
/s);
k - coeficientul de scurgere;
I - intensitatea medie a ploii de calcul cu probabilitatea
de depire (p%), corespunztoare timpului de concentrare,
(mm/min);
S - suprafaa de colectare (ha).

Referitor la asigurarea de calcul, deoarece debueele sunt
lucrri cu funciune intermitent i datorit faptului c se afl pe
suprafee agricole i nu vizeaz obiective speciale, pentru a se reduce
seciunea de scurgere se recomand ncadrarea n clasa a IV-a de
importan i deci o asigurare de calcul de 20%.
2) Se stabilete viteza admisibil a apei pe seciunea debueului,
anume de max 2m/s, pentru consolidare biologic, i, de max 4(5)
m/s, pentru consolidare mecanic.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

3) Se stabilete seciunea necesar de curgere (seciunea muiat):

e =
Q
v
adm
, (m
2
)

Observaie: n situaia debueelor de lungimi mari se recomand ca
dimensionarea elementelor constructive s se fac pe tronsoane de 200
m lungime, ceea ce implic i stabilirea debitelor de evacuat tot pe
tronsoane de aceleai lungimi.
4) Se dimensioneaz elementele constructive ale debueului b i h n
funcie de e (prin metoda tatonrii sau metoda grafo-analitic):

e = + h b mh
a a
( ) , (m
2
) b i h
a


Analiz referitoare la stabilirea lui b i h:

- se prefer viteze reduse ale apei pe seciunea debueului, respectiv
adncimi mici ale apei, pentru a se obine lucrri mai puin
costisitoare din punct de vedere al consolidrii i respectiv a
reducerii pantei fundului debueului;
- la stabilirea lui b pentru debuee naturale, ca element prealabil de
referin se are n vedere limea fundului microdepresiunii
respective i de asemenea panta fundului microdepresiunii.
Adncimea apei trebuie s fie de 0.3 - 0.5 m, ca urmare se impun
taluzuri dulci (m = 2 , 3 , 4) i b ~ 0.5 4.0m. Aceste debuee cu
limi mari i adncimi mici reduc greutatea consolidrii ns
mresc suprafaa ocupat, de aceea n afar de criteriul hidraulic
pentru b i h
a
- care se analizeaz n mai multe variante - se are n
vedere i criteriul economic.

Faza II: Verificarea vitezei apei care se scurge prin seciunea
debueului n funcie de elementele constructive stabilite, b i h, i
stabilirea msurilor de reducere a vitezei
Pentru calculul vitezei se utilizeaz formula lui Chezy, pentru
un curent limpede, care are expresia:

v C R I = , (m/s)
n care:
C - coeficientul de vitez (Chezy)
C
n
R
y
=
1
, dup Pavlovski;
C
n
R =
1
1 6 /
, dup Manning;
C
R
R
=
+
87

, dup Bazin
R =
e
P
- raza hidraulic, n m;- se
calculeaz n funcie de elementele b i h rezultate din calcul;
e - seciunea muiat, n m
2
; e = + h b mh
a a
( ) ,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

(m
2
), pentru seciune trapezoidal;
P- perimetrul muiat, n m, P b h m
a
= + + 2 1
2

, (m), pentru seciune trapezoidal;
n, - coeficieni de rugozitate, dup
Manning
I - panta hidraulic, n m/m, (se aproximeaz
ca fiind panta fundului albiei).

Tabelu 5.5.1l
Valorile coeficientului de rugozitate ,, din formula lui Bazin
Nr. crt Natura pereilor

1 Perei foarte netezi (beton sclivisit, scnduri foarte bine ncheiate i
geluite, cptueal cu tabl nou etc.)
0.06
2 Perei netezi (zidrie de piatr de talie, beton tencuit simplu, scnduri
brute etc.)
0.16
3 Perei puin netezi (zidrie de moloane sau de crmizi puse pe lat i
bine ncheiate, zidrie de piatr brut etc.)
0.46
4 Perei de pmnt bine netezii sau acoperii cu pereuri etc. 0.85
5 Canale cu perei de pmnt n condiii ordinare (cum ar fi canalele
marginale la drumuri, fr ierburi etc.)
1.30
6 Canale avnd fundul i taluzurile cu rugozitate foarte mare (fund de
bolovani, perei cu iarb, perei tiai n stnc fr a fi netezii etc.)
1.75

Condiia care trebuie ndeplinit: v v
adm
s
n situaia n care v v
adm
> exist pericolul eroziunii i atunci se
impun msuri de reducere a vitezei de curgere, care pot fi:
mrirea rugozitii pe seciunea debueului;
redimensionarea elementelor constructive prin mrirea lui
b, i deci reducerea lui h;
reducerea pantei iniiale a debueului;
modificarea tipului de consolidare.
n cadrul acestor 4 condiii se va alege soluia cea mai
economic, iar ca soluie general se vor executa lucrri de
compensare a pantei debueului (cderi).
Pentru calcularea pantei de compensaie n funcie de numrul
de cderi, se impune urmtoarea succesiune a etapelor:
a) se stabilete panta admisibil a debueului, I
adm.
, n funcie de
viteza admisibil aleas:
v C RI
adm adm . .
= I
v
C R
adm
adm
.
.
=
2
2
, (m/m)
b) se stabilete nlimea cderilor, h
c
:

Criterii de alegere: - se recomand ca nlimea unei cderi s
fie ct mai redus pentru a se reduce seciunea debueului i deci
implicit volumul de terasamente.

h
c
= 0.3 1.0m , optim h
c
= 0.5 0.8m

c) se calculeaz numrul de cderi, N
c
, necesare pentru compensarea
pantei debueului:

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

N
L I I
h
c
d t d
c
=
( )
,
unde:
L
d
- lungimea debueului, respectiv a tronsonului de debueu
n cazul dimensionrii pe tronsoane, n m;
I
t
- panta iniial a terenului, n m/m;
I
d
- panta admisibil a fundului debueului, n m/m;
h
c
- nlimea cderii, n m.
n situaia n care h
c
= const. pe tot aliniamentul debueului
(tronson de debueu) vor rezulta distane constante ntre cderi.
n situaia n care condiiile din teren impun modificarea
nlimii cderilor distana dintre dou cderi succesive, L, se
determin astfel:

L
h
I I
i
t d
=

, unde h
i
este nlimea cderii alese.

d) se reprezint grafic amplasarea cderilor pe profilul longitudinal al
debueului.

Observaie: Referitor la cderi, pentru buna funcionare a lor se
impune consolidare acestora att n amonte de accesul apei (biologic
sau mecanic - de preferat), ct i n aval - prin realizarea unui
disipator de energie, pentru care i se calculeaz lungimea cu relaiile:

1) ( )
0 0 .
83 . 0 2 . 3 H h H L
c disip
+ =
unde:
H h
v
g
0
2
2
= +
o
sarcina hidraulic, i se
calculeaz cnd v>1m/s, m;
h - adncimea apei n debueu, m;
h
c
- nlimea cderii, m.

2) ( )
0 0 .
24 . 0 64 . 1 H Y H L
p disip
+ =
unde:
h
c
- nlimea cderii, m.
Se alege valoarea cea mai mare a lungimii disipatorului
obinut prin aplicarea celor 2 relaii de calcul.Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
3. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt elementele constructive ale unui debuseu ?


b) Ce presupune dimensionarea unui debuseu (etape)?c) Care sunt lucrarile pentru compensarea pantei unui debuseu?

Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvareDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Debueele sunt canale realizate pe linia de cea mai mare pant,
de regul pe zonele depresionare, avnd rolul de a intercepta
scurgerile superficiale n exces de pe versani i de a le conduce dirijat
spre un emisar.
Problema dimensionrii debueelor implic n prealabil analiza
unor anumite concepte ce se impun pentru buna funcionare a acestora
i anume:
- debueul respectiv s transporte un debit ct mai mare;
- viteza apei prin seciunea debueului trebuie astfel aleas astfel
nct s se evite 2 pericole de baz:
degradarea debueului prin eroziune, n zonele cu pant mare;
evitarea proceselor de colmatare, n zonele cu pant redus.
- lucrrile de consolidare a debueului s fie ct mai reduse;
- alegerea modului de consolidare a debueului trebuie s se fac
avndu-se n vedere posibilitile locale.
Pornindu-se de la acest ultim criteriu, sunt posibile 3 variante
de consolidare:
1. consolidare biologic (prin nierbare sau cu brazde de
iarb), ceea ce implic viteze admisibile de max. 2m/s. Se
recomand pe terenuri cu panta sub12%;
2. consolidare mecanic (prin betonare, dalare sau cu pereu
de piatr), se impune n special cnd debueul respectiv
trebuie s intre ct mai repede n funciune, cnd panta
terenului este mare i se condiioneaz viteze mari ale apei
(pn la max. 5m/s);
3. consolidare mixt.


Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Analiz referitoare la stabilirea lui b i h in dimensionarea
debuseelor:
- se prefer viteze reduse ale apei pe seciunea debueului, respectiv
adncimi mici ale apei, pentru a se obine lucrri mai puin
costisitoare din punct de vedere al consolidrii i respectiv a
reducerii pantei fundului debueului;
- la stabilirea lui b pentru debuee naturale, ca element prealabil de
referin se are n vedere limea fundului microdepresiunii
respective i de asemenea panta fundului microdepresiunii.
Adncimea apei trebuie s fie de 0.3 - 0.5 m, ca urmare se impun
taluzuri dulci (m = 2 , 3 , 4) i b ~ 0.5 4.0m. Aceste debuee cu
limi mari i adncimi mici reduc greutatea consolidrii ns
mresc suprafaa ocupat, de aceea n afar de criteriul hidraulic
pentru b i h
a
- care se analizeaz n mai multe variante - se are n
vedere i criteriul economic.


5.5. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Elementele constructive ale unui drum de exploatare agricola sunt
(conform schitei):
l - limea platformei drumului, m;
L - limea total ampriz drum, m;
h
d
- nlimea taluzului debleu (n sptur), n proiecie pe vertical,
m;
h
r
- nlimea taluzului rambleu (n umplutur), n proiecie pe
vertical, m;
h = h
d
+ h
r
reprezint nlimea drumului, m; (n general h
d
= h
r
i se
noteaz cu y);
m - coeficient de taluz, care are valori diferite n funcie de textura i
panta terenului, astfel:
m = 1, pentru terenuri cu textur medie;
m = 1.5, pentru terenuri cu textur uoar sau grea.
i
v
- panta versantului din zona drumului, %;
i
p
- panta transversal a platformei drumului, %, (n general se
consider egal cu 3 5%).

n cadrul organizrii antierozionale a teritoriului se impune
rezolvarea urmtoarelor obiective:
4. delimitarea unitilor teritoriale de lucru;
5. trasarea reelei de circulaie;
6. asigurarea alimentrii cu ap pentru aplicarea
tratamentelor fito-sanitare dup nfiinarea plantaiei.


Intrebarea 2
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Elementele constructive ale unei terase sunt (conform
schitei):
L
p
- limea platformei terasei (suprafaa efectiv cultivat), n
proiecie n plan orizontal, n m;
h - nlimea taluzului terasei (rambleu + debleu), n
proiecie n plan vertical n m;
H - nlimea terasei, n m;
a - proiecia taluzului terasei, a = mh, n m;
m - coeficientul de taluz (se recomand m=1, pentru terenuri
cu textur medie i m=1.5 pentru terenuri cu textur uoar sau grea);
L
t
- limea terasei, L
t
= L
p
+ mh, n m;
i
p
- panta transversal a platformei terasei, i
p
= tg o , (n
relaiile de dimensionare i
p
se introduce exprimat la unitate,
m/m).
i
p
= 3 12%, (i
p
= 3 8%, pentru i
v
< 20% i i
p
= 8
12%, pentru i
v
> 20%)


Intrebarea 3
Elementele constructive ale unui debueu sunt:


b - limea la fund a debueului, m;
B - limea la suprafa a debueului, (deschiderea) m;
h
a
- adncimea apei n debueu, m;
h - adncimea total a debueului, m;
h
s
- nlimea de siguran a debueului (garda), m;
m - coeficient de taluz (m = 1 4)


Referitor la cderi, pentru buna funcionare a acestora, se impune
consolidarea lor att n amonte de accesul apei (biologic sau mecanic -
de preferat), ct i n aval - prin realizarea unui disipator de energie,
pentru care i se calculeaz lungimea cu relaiile:

1) ( )
0 0 .
83 . 0 2 . 3 H h H L
c disip
+ =
unde:
H h
v
g
0
2
2
= +
o
sarcina hidraulic, i se
calculeaz cnd v>1m/s, m;
h - adncimea apei n debueu, m;
h
c
- nlimea cderii, m.

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

3) ( )
0 0 .
24 . 0 64 . 1 H Y H L
p disip
+ =
unde:
h
c
- nlimea cderii, m.
Se alege valoarea cea mai mare a lungimii disipatorului
obinut prin aplicarea celor 2 relaii de calcul.


5.6. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 5


ntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Sa se dimensioneze un sistem de cultura cu benzi inierbate
pe un versant cu panta de 14% (3p).

2. Sa se dimensioneze o terasa cu platforma orizontala pe un
versant cu panta de 20%, sol cu textura lutoasa (3p).

3. Sa se dimensioneze un debuseu pe un versant cu panta de
12% pentru un anumit debit dat (4p).


5.7. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Mooc M. i colab., 1975, Eroziunea solului i metode de combatere, Editura CERES,
Bucureti;
2. Nedelcu Lucia, Mircea S., 2007, ndrumtor pentru elaborarea proiectelor de
Combaterea eroziunii solului, Lito AMC, Bucureti.
3. Nedelcu Lucia, 2001, Curs de Combaterea eroziunii solului, Editura SEMNE,
Bucuresti.

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Unitatea de nvare nr. 6

AMENAJAREA RAVENELOR

Cuprins Pagina
6.1. Obiectivele unitii de nvare nr. 6
6.2. Amenajarea formaiunilor de adncime de pe versani
6.3. Amenajarea formaiunilor eroziunii n adncime de pe fundul
vailor

6.3.1. Lucrri de amenajare n zona vrfului ravenelor
6.3.2. Lucrri de stabilizare a talvegului formaiunilor de
adncime

6.3.3. Metode de amplasare a lucrrilor hidrotehnice transversale
pe sectoarele active ale formaiunilor de eroziune n adncime

6.3.4. Lucrri de amenajare i mpdurire a malurilor
formaiunilor de adncime

6.4. Rspunsuri i comentarii la teste
6.5. Lucrarea de verificare nr. 6
6.6. Bibliografie minimal


6.1. OBIECTIVELE UNITII DE NVARE NR. 6- nsuirea unor aspecte privind amenajarea formaiunilor
de adncime de pe versani

- nsuirea unor aspecte privind amenajarea formaiunilor
de adncime de pe fundul vailor

- Stabilirea masurilor si lucrarilor pentru limitarea evolutiei
ravenelor pe cele 3 directii de evolutie: lungime, latime si
adancime6.2. AMENAJAREA FORMAIUNILOR DE ADNCIME DE PE
VERSANI

Introducere

Necesitatea amenajrii bazinelor hidrografice toreniale
rezult direct din pericolul pe care l prezint i pagubele mari pe care
le produc procesele toreniale i de degradare a terenului. Procesele
toreniale pot aduce mari perturbaii n activitatea i viaa oamenilor,
mergnd uneori pn la producerea de victime omeneti. Odat
declanate, aceste procese se accelereaz n timp i, concomitent,
cresc dificultile i costul de combatere a lor. De aceea, cu ct se
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
Alegerea soluiilor
de amenajareClasificarea
msurilor i a
lucrrilor de
combatere a
eroziunii n
adncimeacioneaz mai rapid, de preferat pentru prevenirea lor, cu att
combaterea este mai uoar, mai eficient i mai ieftin.
n situaia actual din Romnia, asupra sectorului de
combatere a eroziunii solului planeaz nc de mai mult vreme o
ntrebare fireasc, care evident, ar trebui s primeasc un rspuns.
Amenajrile antierozionale vor fi abandonate, meninute n situaia
actual sau vor fi reabilitate?
Despre abandonare - evident - nici nu poate fi vorba, dei acest
aspect se manifest pregnant n teren; meninerea amenajrilor n
situaia actual, fr o ntreinere, exploatare i consolidare
corespunztoare, nu reprezint o soluie bun (consolidarea lucrrilor
este n prezent o problem aproape total neglijat); rmne prin
urmare, ca cea mai bun soluie, reabilitarea acestor amenajri.
Cu referire direct la amenajarea ravenelor, trebuie menionat
aici costul destul de ridicat i faptul c populaia rural i administraia
local nu pot s suporte astfel de amenajri. Bugetul statului este de
asemenea redus i sunt alte prioriti, i de aceea se vor realiza n
viitor amenajri antierozionale numai n cazuri cu totul speciale, bine
justificate. Aceste amenajri ar trebui s beneficieze i de un sistem de
supraveghere bine organizat, integrat pe ct posibil n reeaua
naional de monitoring a factorilor de mediu.

Alegerea soluiilor de amenajare, amplasarea i dimensionarea
lucrrilor este o problem complex. n continuare vom prezenta
cteva dintre criteriile mai importante ce trebuie avute n vedere
(Mooc i Mihaiu, 2000):
- tipul de raven i stadiul ei de evoluie;
- materialele locale disponibile ce pot s fie aprovizionate la preuri
convenabile;
- accesibilitatea la lucrri a utilajelor de execuie i a mijloacelor de
transport;
- condiii de stabilitate a lucrrilor rigide i de instalare a vegetaiei;
- posibilitile de amenajare a versanilor;
- atitudinea locuitorilor privind protejarea amenajrilor;
- importana obiectivelor aprate;
- eficiena hidrologic i economic a lucrrilor.

Stabilirea corespunztoare a msurilor i a lucrrilor pentru
amenajarea formaiunilor eroziunii n adncime se face difereniat n
funcie de o serie de criterii, printre care pot fi enumerate:
- poziia formaiunii eroziunii n adncime n raport cu reeaua
hidrografic;
- configuraia terenului n apropierea formaiunii ce urmeaz s
fie amenajat (configuraia versanilor limitrofi);
- categoriile de folosin actuale i de perspectiv ale terenului
n care s-au format i evolueaz formaiunile respective;
- stadiul de evoluie a formaiunii: lungimea zonelor active si
proporia reprezentat de acestea din lungimea total;
- caracteristicile formaiunilor de adncime:
- pante ale talvegului;
- nlimea si desimea treptelor naturale;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

- adncimea seciunilor transversale.
- condiii litologice si hidrogeologice n zona malurilor
(prezena sau absena proceselor de mal);
- caracteristicile hidraulice ale curgerii:
- debitul lichid;
- viteza de curgere n albie;
- viteza critic de antrenare.
- granulometria materialului transportat;
- prezena sau absena unui debit permanent;
- condiii climatice de instalare a vegetaiei;
- materiale de construcie existente n zon;
- condiii de acces pentru utilajele care urmeaz s fie folosite n
execuie;
- importana economic i social a obiectivelor care vor fi
protejate prin lucrrile propuse;
- valoarea investiiei.
n funcie de criteriile enumerate i particularitile
formaiunilor de eroziune n adncime, particulariti analizate n
contextul amenajrii integrale a suprafeei interesate, se pot diferenia
dou mari direcii n stabilirea msurilor i a lucrrilor antierozionale
de adncime, astfel:
1. msuri i lucrri prin intermediul crora se urmrete stoparea
evoluiei formaiunilor respective i deci stabilizarea acestora
(se realizeaz astfel stingerea eroziunii n adncime fr ns
ca formaiunile respective s fie desfiinate) - sunt specifice
formaiunilor eroziunii n adncime de vale;
2. msuri i lucrri prin intermediul crora se realizeaz nu numai
stingerea formaiunilor de adncime existente, dar i
desfiinarea lor, ceeea ce face posibil luarea n cultur a
ntregii suprafee ocupat de formaiunile de adncime dar i a
fostelor zone existente ntre acestea (se realizeaz prin lucrri
de astupare) - sunt specifice formaiunilor eroziunii n
adncime de pe versani.
Referitor la amenajarea ravenelor secundare, n funcie de
locul unde se execut, se deosebesc urmtoarele tipuri de lucrri de
amenajare:
- lucrri n suprafaa de recepie;
- lucrri la vrf i pe firul ravenelor;
- lucrri de consolidare a malurilor.
Lucrrile din bazinul de recepie sunt lucrri obinuite de
stvilire a eroziunii de pe terenurile agricole i lucrri speciale de
interceptare a scurgerilor concentrate la vrful ravenelor.
Lucrrile care se realizeaz pe fir sunt lucrri transversale de
consolidare a talvegului i de reducere a pantei acestuia: cleionaje,
fascinaje, traverse, praguri i baraje din diferite materiale de
construcie.
Pentru consolidarea malurilor se execut terase nguste i
grdulee.
n afar de lucrrile menionate pe firul i malurile ravenelor se
vor executa obligatoriu i lucrri de mpdurire a aterisamentelor
lucrrilor transversale precum i a malurilor ravenelor.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Pentru proiectarea lucrrilor de amenajare a reelei toreniale
este necesar n prealabil efectuarea a numeroase studii, i anume:
- studii topografice, constnd n: planuri de ansamblu i de situaie
din care s rezulte suprafeele de recepie total i din zona
vrfului, inclusiv suprafeele folosinelor, lungimea albiei
principale i a ramificaiilor, profile longitudinale prin sectoarele
active ale formaiunilor unde sunt necesare lucrri de amenajare,
profile transversale caracteristice, caracteristici ale versanilor etc.;
- studii climatice, din care s rezulte: precipitaii medii lunare i
anuale, precipitaii maxime n 24 ore, ploi toreniale;
- studii pedologice, din care s rezulte tipurile genetice de sol i
proprietile lor fizice i chimice, roca mam, cartograma
degradrilor de teren din suprafaa de recepie a formaiunii;
- studii hidrologice, hidrogeologice i hidraulice, din care s rezulte
debitul maxim al viiturii de calcul, debitul solid, nivele maxime i
seciuni de scurgere, coeficieni de rugozitate i de scurgere, pante
hidraulice, natura, forma i mrimea materialelor transportate de
viituri, eventuale izvoare etc.;
- studii geotehnice, care s cuprind natura, omogenitatea,
stabilitatea i rezistena la compresiune a terenurilor de fundare i
ncastrare pentru amplasamentele lucrrilor transversale pe
formaiune etc.;
- studii socio-economice, care ofer date despre deintorii de teren
i folosinele actuale, pagubele produse de evoluia formaiunilor
i ncadrarea n clase de importan a lucrrilor de amenajare,
materiale de construcie, ci de acces i fora de munc din zon
etc.
Prin prelucrarea datelor obinute n urma studiilor efectuate
trebuie s rezulte o serie de elemente de baz pentru proiectare, dintre
care cele mai importante sunt debitele de viitur necesare
dimensionrii lucrrilor hidrotehnice i panta de proiectare necesar
stabilirii nlimilor acestor lucrri transversale i a distanelor dintre
amplasamente.
Debitul maxim al viiturii se stabilete n baza teoriei bilanului
scurgerii i se fac verificri orientative bazate pe determinri
expediionare, n baza urmelor de viitur lsate n sectoarele
hidrometrice, podee sau deversoare ale unor lucrri transversale.
Debitul maxim care intr pe la vrful formaiunii sau debitele din
orice alt seciune de pe aliniamentul albiei toreniale se calculeaz cu
ajutorul formulei raionale a debitului, care are urmtoarea expresie:

Q
max. p%
=0.167 k I S,
unde:
Q
max.
este debitul maxim cu aceeai asigurare cu cea a ploii de
calcul, (m
3
/s);
k - coeficientul de scurgere;
I - intensitatea medie a ploii de calcul cu probabilitatea de
depire (p%), corespunztoare timpului de concentrare pe
ntregul bazin, (mm/min);
S - suprafaa de colectare (ha).
Factorii referitori la acoperirea bazinului sunt redai n mod
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

global prin coeficientul de scurgerei au, mai ales n cazul bazinelor
mici, un rol important n declanarea i respectiv n intensitatea
scurgerilor pe versani. Determinate de aceti factori, valorile
coeficientului de scurgere se schimb odat cu modificrile survenite
n urma diverselor calamiti naturale sau a interveniilor antropice,
uneori imprevizibile i necontrolate (suprapunat, despduriri
masive, incendii etc.).
n consecin, la data proiectrii ar trebui definit o stare
fizico-geografic probabil a acestor bazine - ntr-o perioad de timp
egal cu durata de funcionare normat a lucrrilor -, iar debitele
lichide maxime de viitur ar trebui stabilite corespunztor acestei stri.
Dar, din motive de simplificare, se admite c valoarea coeficientului
de scurgere depinde ntr-un caz dat numai de ploaia de calcul luat n
considerare, respectiv c debitul are aceeai probabilitate cu ploaia
care l-a generat. Potrivit sensului dat n hidrologie, ploaia de calcul
reprezint ploaia de o anumit probabilitate de depire i durat,
creia i corespunde o anumit nlime a stratului de precipitaii.
Pentru stabilirea expeditiv a coeficienilor medii de scurgere,
pe folosine, pante i diferite compoziii mecanice ale solului se pot
folosi valorile din tabelul 6.2.1:
Tabelul 6.2.1
Valoarea medie a coeficienilor de scurgere (dup Frevert)
Folosina Panta terenului Textura solului
(%) Uoar mijlocie grea
0-5 0.10 0.30 0.40
Pdure 5-10 0.25 0.35 0.50
10-30 0.30 0.50 0.60
0-5 0.10 0.30 0.40
Pune 5-10 0.15 0.35 0.55
10-30 0.20 0.40 0.60
0-5 0.30 0.50 0.60
Culturi
agricole
5-10 0.40 0.60 0.70
10-30 0.50 0.70 0.80

Pentru bazine hidrografice neomogene n care exist o
variabilitate a condiiilor de relief, textur a solului, vegetaie i
prezena lucrrilor de C.E.S. se va proceda la un calcul de medie
ponderat pentru fiecare factor component din relaia de calcul a
coeficientului de scurgere, conform metodologiei elaborat de ctre
I.C.P.A. (1987). Valoarea coeficientului de scurgere k este dat de
urmtoarea relaie:

k =k
s
I TVLF
unde:
k
s
- coeficient de scurgere standard, k
s
=0.35, stabilit la
Staiunea de Cercetri pentru C.E.S.- Perieni, Vaslui,
pentru urmtoarele condiii: sol cu textur medie la
suprafa i cu subsolul cu un drenaj mai slab, panta medie
a terenului de 12%, plante pritoare i fr lucrri C.E.S.;
I - coeficient de corecie n funcie de textura solului (factor
infiltraie);
T - coeficient de corecie n funcie de panta medie a terenului
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Amenajarea
formaiunilor de
adncime de pe
versani
din suprafaa de recepie a lucrrii respective (factor
topografic);
V - coeficient de corecie n funcie de folosine i culturi
(factor vegetaie);
L - coeficient de corecie n funcie de lucrrile antierozionale
(factor lucrri);
F - coeficient de corecie n funcie de asigurarea de calcul
(factor frecven).

Pe terenurile agricole n pant din bazinele hidrografice
toreniale se ntlnesc adesea formaiuni ale eroziunii n adncime care
trebuie s fie desfiinate. Msurile de stvilire a eroziunii n adncime
difer n raport cu forma i dimensiunile formaiunilor respective. n
cazul n care versantul are o pant uniform care este brzdat de
ogae puin adnci, cea mai adecvat lucrare este nivelarea terenului i
redarea n circuitul agricol a suprafeei respective. Dac ogaul
corespunde unei zone depresionare, atunci acesta se amenajeaz ca
debueu pentru evacuarea apelor. Pe ogaele i ravenele care nu pot s
fie amenajate pentru a fi transformate n terenuri agricole este
necesar o serie de msuri i lucrri silvoameliorative i
hidroameliorative. Ponderea pe care o reprezint lucrrile
silvoameliorative sau hidrotehnice depinde de intensitatea eroziunii i
de importana obiectivelor care urmeaz a fi aprate. n numeroase
cazuri, pentru stingerea ravenelor de versant care afecteaz terenurile
agricole se recurge numai la lucrri silvoameliorative. Lucrri
hidrotehnice pe firul ravenelor se fac numai n cazul n care este
nevoie s fie aprate unele obiective importante (ci de comunicaie,
construcii etc.). n toate cazurile este ns obligatoriu s se aplice
complexul de msuri i lucrri de stvilire a eroziunii pe toate
folosinele agricole din suprafaa de recepie a ravenei.
Operaiunea de astupare se recomand a fi realizat n cazul
formaiunilor (ogae, ravene de versant) cu adncimi reduse, de
maximum 4-5 m. Astuparea const n aducerea pmntului din zona
limitrof formaiunii i depunerea lui n formaiunea respectiv
conform volumului acesteea, plus un volum suplimentar de cca.15%
pentru bombament, dup care se va realiza obligatoriu acoperta cu
material fertil.
Avantajul lucrrilor de astupare const nu numai n
desfiinarea formaiunilor existente pe suprafaa supus ameliorrii ci
i n aceeea c, odat desfiinate aceste formaiuni de adncime, se
creeaz simultan condiii normale de valorificare i exploatare a
suprafeelor dintre formaiunile respective.
Lucrrile de astupare a formaiunilor de adncime presupun n
general volume mari de terasamente i de aceea este necesar ca n
prealabil s se realizeze studiile topografice, prin determinarea
elementelor caracteristice fiecrei formaiuni n parte, pentru a se
putea calcula cu precizie volumele pariale i n final volumul total de
terasamente. n acest sens, se stabilesc pentru fiecare formaiune
elementele morfometrice: lungimea total, adncimea, limea la fund,
deschiderea la suprafa i nclinarea malurilor n diferite sectoare
caracteristice situate la distane de 20-50 m, n funcie de gradul de
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


uniformitate a formaiunii. Pentru fiecare tronson caracteristic astfel
delimitat se vor determina seciunile i respectiv volumele pariale, din
nsumarea acestor volume pariale se va obine apoi volumul total,
echivalent cu volumul necesar de terasamente care trebuie adus pentru
astuparea formaiunii.
n situaia unor formaiuni de adncime care prezint debite
permanente provenite din izvoare de coast, se impune n prealabil
captarea izvorului respectiv i evacuarea debitului prin intermediul
unui dren din materiale elastice, care va rmne definitiv pe talvegul
formaiunii.


6.3 AMENAJAREA FORMAIUNILOR EROZIUNII N ADNCIME DE
PE FUNDUL VAILOR

Introducere6.3.1 Lucrri de
amenajare n zona
vrfului ravenelor
La alegerea lucrrilor de amenajare a formaiunilor eroziunii n
adncime situate pe fundul vilor (formaiuni secundare) este necesar
s se in seama de faptul c orice formaiune de adncime evolueaz
ntr-un ritm mai mult sau mai puin accentuat pe trei direcii: n
lungime, adncime i lime. La stvilirea eroziunii n adncime
trebuie s se aib n vedere factorii care intervin n acest proces.
Adncirea fundului ravenelor i prbuirea malurilor sunt influenate
de debitul de ap care este colectat de bazinul hidrografic, de viteza de
scurgere a apei pe firul ravenei i de rezistena materialelor n care se
formeaz fundul ravenei.
Soluionarea raional a problemelor de amenajare a unei
formaiuni de adncime secundare trebuie fcut prin analiza situaiei
din zona vrfului, care este partea cea mai activ a formaiunii i prin
care aceasta se dezvolt n lungime, zona reelei propriu-zise, unde
formaiunea se dezvolt n adncime i lime i zona inferioar de
evacuare unde au loc procesele de inundare i colmatare a diferitelor
obiective sociale i economice. Prin urmare, n schema de amenajare a
reelei toreniale se pot diferenia trei grupe de lucrri dup locul de
aplicare:
- lucrri de amenajare n zona de vrf;
- lucrri de amenajare n lungul reelei (pe talveg i pe
maluri);
- lucrri de amenajare n zona de evacuare a viiturilor.

Dup cum a fost prezentat anterior, zona vrfului ravenelor
reprezint partea cea mai activ a acestora n care se concentreaz cea
mai mare cantitate de ap, a crei for distructiv se concretizeaz n
surparea i prbuirea vrfului i prin urmare dezvoltarea regresiv n
ritm rapid a ravenelor.
Pentru amenajarea zonei de vrf se iau n considerare numai
zonele de vrf n care partea terminal a ramificaiei este n stadiul
activ de dezvoltare. Pentru zonele n care aceast parte terminal este
stabilizat natural, se aplic msuri corespunztoare meninerii
stabilitii i valorificrii suprafeei zonei.
Din studiul de teren al fiecrui vrf de reea torenial necesar
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs6.3.2 Lucrri de
stabilizare a
talvegului
formaiunilor de
adncime
a fi amenajat, trebuie s rezulte urmtoarele date caracteristice:
suprafaa de recepie, profile longitudinale i transversale prin partea
superioar a ramificaiei reelei toreniale, microrelieful i pantele n
zon, debitul maxim de acces cu probabiliile de depire de 5 i 10%
i stadiul de dezvoltare al vrfului de reea.
n vederea amenajrii zonei de vrf a unei formaiuni de
adncime se analizeaz dou mari grupe de lucrri:
1) lucrri antierozionale executate pe suprafaa de recepie din
zona vrfului: valuri de pmnt sau canale orizontale -
pentru reinerea total a volumului de ap scurs, sau, lucrri
de dirijare a scurgerilor n afara vrfului formaiunii de
eroziune n adncime;
2) lucrri de consolidare propriu-zis a vrfului formaiunii:
cdere simpl, cdere n trepte, baraj, canal rapid.
n ultimul timp, n Belgia, a fost testat i utilizat o soluie
modern de stabilizare a vrfului unor ravene formate n depozite
loessoide, cu dimensiuni mici, de regul sub 2 m adncime la vrf.
Soluia mixt structural i biologic, presupune folosirea
geomembranelor n scopul protejrii zonei vulnerabile de la vrf,
aceste geomembrane fiind ancorate n maluri i zona limitrof acestora
cu ajutorul unor rui din salcie, care s permit intrarea rapid a
acestora n vegetaie. Geomembranele acoper o umplutur format
din diferite materiale locale, n special piatr, n zona de cdere a
lamei de ap la vrful ravenei, pe o distan de cca. 10 m n aval i se
ncastreaz n amonte de vrf la o distan de 2-3 m.

Dintre toate tipurile de lucrri folosite n amenajarea
formaiunilor de eroziune n adncime, cele mai importante sunt
lucrrile hidrotehnice transversale. Acestea ndeplinesc funciuni
multiple i sunt deseori hotrtoare pentru atingerea scopurilor
principale urmrite prin aciunea de amenajare: reinerea aluviunilor,
consolidarea fundului i a malurilor formaiunilor, reducerea vitezei
de scurgere i atenuarea viiturilor, crearea condiiilor de echilibru
necesare instalrii vegetaiei etc.
n funcie de rolul lucrrilor hidrotehnice transversale, acestea
pot fi mprite n dou mari grupe: lucrri transversale de retenie i
lucrri transversale de consolidare. Aceasta este numai o clasificare
convenional deoarece, indiferent de nlimea lor, lucrrile
hidrotehnice transversale ndeplinesc, concomitent sau succesiv, mai
multe funciuni.
Lucrrile specifice pentru stabilizarea fundului formaiunilor
de eroziune n adncime sunt lucrri transversale de urmtoarele
tipuri:
- traverse ngropate(de nlime util 0 - 0,2m);
- praguri (cu nlimea util de pn la 2m);
- baraje(cu nlimea util de peste 2m).
Alegerea materialelor de construcie pentru lucrrile
transversale se face innd seama de importana economic i social a
lucrrilor, de natura terenului, de nlimea lucrrilor, de solicitrile la
care sunt supuse aceste lucrri i de existena materialelor de
construcie locale. n funcie de natura materialelor de construcie,
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de cursTraverse ngropate


Praguri
Cleionaje
lucrrile transversale pot fi din lemn, pmnt, piatr, beton simplu,
beton armat, gabioane, csoaie sau din combinaii de aripi din pmnt
cu pri centrale din piatr sau beton.
n cazuri foarte bine justificate economic i social, lucrrile
transverasale se aplic n primul rnd pentru consolidarea treptelor sau
cderilor naturale, n sectoarele de spare cu adncimi ale talvegului i
cu surpri de maluri intense, precum i n sectoarele de transport unde
este necesar i posibil reinerea n cantiti mari a aluviunilor din
curentul de viitur.

Traversele ngropate se recomand cnd rolul funcional al
acestora este numai de consolidare a talvegului. Sunt constituite numai
din partea de fundaie a lucrrilor transversale obinuite, deci sunt cele
mai ieftine lucrri transversale i pot avea adncimi de 0.8 - 1.0 m. De
regul, se realizeaz din zidrie de piatr brut cu mortar de ciment
sau din beton ciclopian.
Cele mai recomandate amplasamente pentru traverse sunt:
imediat aval de lucrrile transversale nalte i importante, pentru a le
feri de eventualele subminri, jucnd rolul pintenilor; aval de podeele
periclitate de subminri, precum i pe sectoarele de spare active, ale
cror seciune nu trebuie micorat. Pentru a constitui elemente de
rezisten nu numai n privina meninerii cotei talvegului, ci i a
meninerii lrgimii seciunii albiei n amplasament, zidria traversei se
ncastreaz n maluri pe o adncime de 1-2 m (dup natura terenului)
i se ridic pn la nivelul corespunztor n seciunea de calcul.
Distana dintre traverse se stabilete cu ajutorul pantei de
execuie care trebuie s fie ceva mai mic, cel mult egal cu panta de
proiectare.

Pragurile au nlimi de pn la 2 m i pot fi realizate din
material lemnos, piatr, beton, sau combinaii de materiale - de regul,
lemn cu piatr - i gabioane. Pragurile din material lemnos sunt de
cele mai multe ori realizate sub forma unor garduri de nuiele, numite
cleionaje, sau din trunchiuri de copaci, cu crengi cu tot. Tot din
categoria pragurilor din material lemnos, fac parte i fascinajele.
Mai rezistente i cu o durat de funcionare mai mare s-au
dovedit a fi pragurile din lemn cu piatr, cu elemente de construcie de
tipul csoaielor. Acestea sunt cutii cu pereii din grinzi, buteni sau
brne.
Cele mai adecvate praguri de pe reeaua torenial care
tranziteaz aluviuni grosiere sunt cele din gabioane.

Cleionajele sunt lucrri transversale din lemn, alctuite din
mpletituri de nuiele pe pari. Ele pot fi simple sau duble. Se
recomand pentru consolidarea fundului formaiunilor eroziunii n
adncime, mai ales pe tronsoanele cu pante longitudinale mai mari de
10%, de regul n treimea superioar a fomaiunii, n zone greu
accesibile. Materialul transportat prin albie trebuie s fie fin sau
mijlociu i sunt necesare condiii cu umiditate suficient pentru
intrarea n vegetaie a nuielelor.
Cleionajele simple au nlimea de 0.6-0.8m.
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

Fascinaje

Baraje
Cleionajele duble sunt asemntoare cu cele simple, cu
deosebirea c sunt alctuite din dou rnduri de garduri paralele,
amplasate la distana de 0.8 1.0 m.

Fascinajele sunt lucrri transversale simple din lemn cu
ajutorul crora se consolideaz fundul i baza malurilor formaiunilor
de eroziune n adncime (ogae i ravene mici) cu grad redus de
torenialitate, situate preponderent n zonele cu substrat litologic
format din nisipuri, loess sau pietriuri cu nisip.
Fascinele se execut n general sub dou forme i anume:
fascine simple i fascine lestate (un nveli de nuiele cu miez de piatr,
care au diametrul mult mai mare dect fascinele simple i sunt,
evident, mult mai stabile la viituri).

Prin volumul i costul lor ridicat barajele ocup un loc central
n ansamblul lucrrilor de amenajare a reelei hidrografice toreniale.
Barajele sunt lucrri transversale cu nlimea util de peste 2
m, executate pe albia formaiunilor de eroziune n adncime att
pentru reinerea aluviunilor grosiere ct i pentru stabilizarea i
fixarea nivelurilor de baz, consolidarea n mod direct sau indirect
(prin aterisamente) a surselor de aluviuni, regularizarea traseului
albiilor, reducerea vitezei apelor de viitur, asigurarea condiiilor
favorabile pentru instalarea vegetaiei forestiere pe maluri i pe
aterisamente etc. Spre deosebire de tipurile de lucrri prezentate
anterior - traverse i praguri -, barajele contribuie ntr-o msur mai
mare la atenuarea viiturilor toreniale, respectiv la reducerea debitului
maxim de viitur, precum i la decalarea n timp a vrfului viiturii.
Un baraj utilizat n amenajarea reelei hidrografice toreniale,
privit n ansamblul lui, se compune din dou pri principale (fig.
6.3.1.1), care difer esenial att din punct de vedere al construciei,
ct i al funcionalitii, i anume:
- barajul propriu-zis;
- disipatorul hidraulic de energie.


Fig. 6.3.1.1 Baraj din beton cu disipatorul deteriorat (pinten aval
afuiat) Valea Biasca/Slnic-Buzu (foto S. Mircea, 1997)

Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
Pentru dimensionarea static i hidraulic a unui astfel de
baraj, se impun cteva precizri i recomandri n ce privete
dimensiunile, adncimea de fundare, ncastrarea n maluri, presiunea
pe terenul de fundaie etc., din literatura de specialitate:
Pentru a asigura o ct mai bun comportare static i
funcional, adncimea de fundare a unui baraj trebuie s
ndeplineasc cteva condiii principale, i anume:
1. s fie mai mare dect adncimea maxim de nghe (este de
ordinul 90110 cm n zona colinar de pe teritoriul rii noastre,
conform STAS 6054-77);
2. s fie astfel aleas nct efortul de compresiune transmis pe terenul
de fundaie s nu depeasc presiunea convenional de calcul a
terenului respectiv.
3. s depeasc adncimea maxim (probabil) pn la care se pot
produce afuierile n bieful aval al barajului, atunci cnd lucrrile
nu sunt prevzute cu radier;
4. s fie corelat cu nlimea util a barajului, precum i cu panta
albiei din aval.
Adncimea de fundare a unei lucrri transversale trebuie s fie
cu att mai mare cu ct nlimea sa util este mai mare. Potrivit
normativelor actuale se recomand ca adncimea de fundare s se
nscrie n intervalul 1.0 - 2.0 m n cazul traverselor ngropate i a
pragurilor i n intervalul 1.5-2.5m n cazul barajelor. Valorile maxime
se adopt n condiiile n care: lucrrile transversale (exclusiv
traversele) nu sunt prevzute cu radiere, terenul de fundaie este
caracterizat printr-o compresibilitate ridicat, iar panta albiei din aval
de baraj este mare (peste 15 - 20%). Valorile minime corespund
lucrrilor cu radiere, care sunt fundate pe terenuri greu compresibile i
sunt amplasate pe sectoare de albii cu pante reduse (sub 10 - 15%).
Referitor la adncimea de ncastrare a aripilor barajului, care
se efectueaz n trepte, n funcie de natura substratului litologic,
aceasta trebuie s se nscrie n urmtoarele limite:
- terenuri stncoase, constituite din roci metamorfice sau
sedimentare, dure sau foarte dure 0.5-1.0 m;
- terenuri tari, stabile i compacte, situate pe substrat de roci
metamorfice i sedimentare .... 1.0-1.5 m;
- terenuri instabile, cu alunecri i surpri etc., al cror substrat este
de natur nisipoas, argiloas sau marnoas .. 1.5-2.5 m.
Referitor la condiiile de stabilitate i de rezisten ale
barajelor, acestea se dimensioneaz static ca baraje de greutate, dup
metode analoage cu cele utilizate n calculul barajelor de greutate de
mare nlime din domeniul hidroenergetic.
Condiiile de stabilitate i de rezisten pe care trebuie s le
ndeplineasc tronsonul de calcul sunt:
- tronsonul s nu se rstoarne n jurul muchiei aval a tlpii fundaiei
(A);
- tronsonul s nu alunece nici pe talpa fundaiei AB (alunecare
plan) i nici dup o suprafa de rupere situat mai jos de talpa
fundaiei (alunecare cilindric);
- tronsonul s nu se foarfece dup nici o seciune orizontal X - X
ce trece prin corpul lui;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
6.3.3 Metode de
amplasare a
lucrrilor
hidrotehnice
transversale pe
sectoarele active ale
formaiunilor de
eroziune n
adncime- eforturile unitare normale de ntindere pe paramentul amonte s nu
depeasc limita admisibil pentru materialul din care este
construit barajul;
- eforturile unitare normale de compresiune pe teren, sub talpa
fundaiei, s nu depeasc presiunea admisibil a terenului de
fundaie (presiunea convenional de calcul a terenului).Fig. 6.3.1.2 Ilustrarea condiiilor de stabilitate i de rezisten ale
unui tronson de baraj
Y
m
- nlimea util; Y
f
- adncimea fundaiei; Y - nlimea total; a - grosimea la
coronament; b - limea la talpa fundaiei; b
1
- lungimea prismei de pmnt;
- fructul parametrului aval; X - X o suprafa de rupere oarecare

Pentru stabilirea amplasamentului lucrrilor hidrotehnice
transversale pe sectoarele active ale formaiunilor eroziunii n
adncime se folosesc mai multe metode, care vor fi prezentate succint
n continuare (Munteanu i colab., 1993):
a) Metoda pantei de compensaie
Aceast metod, care este cunoscut i sub denumirea de
metoda clasic francez, este cea mai veche dintre metodele de
amplasare a lucrrilor transversale pe reeaua hidrografic torenial.
n ara noastr, aceast metod a fost utilizat n mod curent pn n
anul 1960, dup care a fost abandonat; multe ri europene o mai
aplic, ns, chiar i n prezent.
Fundamentul tehnic al acestei metode se bazeaz pe o idee
simpl, aceea de a reduce viteza de scurgere pn la o valoare limit
de neeroziune. n acest scop, se acioneaz separat sau simultan asupra
celor trei parametri de care depinde viteza medie a curentului:
coeficientul de vitez (C dup Chezy), raza hidraulic (R) i panta
longitudinal a albiei (i).
Stabilitatea albiei se asigur din aproape n aproape prin
lucrri de diferite ordine i nlimi, corespunztoare pantelor
succesive de compensaie, pn se ajunge la valoarea final a pantei
de echilibru.
Folosirea acestei metode n ara noastr au scos la iveal trei
deficiene principale:
1) ngroparea n masa de aluviuni a lucrrilor din amonte;
2) subminarea deosebit de puternic a lucrrilor din aval; i
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
3) intervenia repetat cu noi lucrri pentru completare.
n unele cazuri, au survenit deficiene i datorit faptului c
dup realizarea lucrrilor din prima etap corespunztoare primei
pante de compensaie - nu s-a intervenit la timp sau chiar deloc cu
lucrrile din etapa urmtoare, fapt care a determinat ca lucrrile
executate iniial s fie afectate de diferite avarii prin afuierea
disipatorilor de energie sau prin ngroparea lor n masa de aluviuni.
b) Metoda susinerii reciproce a lucrrilor
Aceast metod, dei lipsit de un fundament teoretic, se
remarc printr-un grad ridicat de eficien antierozional, datorat att
amplasrii lucrrilor hidrotehnice transversale pe ntreaga lungime a
reelei hidrografice cu degradri, ct i a posibilitilor existente de
instalare a vegetaiei forestiere pe reeaua hidrografic. n cadrul
metodei se acioneaz cu lucrri de nlime mic, n general
neprevzute cu radier.
Susinerea reciproc a lucrrilor transversale se poate realiza
n dou moduri:
- prin intermediul aterisamentelor, respectiv printr-o distanare
corespunztoare a pragurilor i barajelor, astfel nct dup
colmatarea acestor lucrri, aterisamentele create s acopere
integral biefurile dintre lucrri;
- prin aterisamente i prin nivele de baz intermediare create prin
intermediul traverselor.
Dei aceast metod nu are un fundament teoretic, are n
schimb un fundament practic. Panta de proiectare, care este elementul
de baz al metodei, prin intermediul creia se stabilesc distanele
dintre lucrri i implicit numrul de lucrri, se adopt pe baze pur
empirice, i ca urmare a nesiguranei n prognozarea acestui element,
sunt aproape iminente fie afuierile n aval de lucrrile hidrotehnice
transversale, fie ngroparea acestor lucrri n masa de aluviuni
transportate de viituri.
nlimea total de acoperit cu lucrri transversale pe sectoare
omogene de albie se determin cu ajutorul relaiei:

H
lucr.
=L
sect.
(i
tv
i
pr.
)
n care:
H
lucr.
este nlimea total de acoperit cu lucrri, (m);
L
sect.
- lungimea sectorului de raven cu panta talvegului
constant, (m);
i
tv
- panta fundului albiei formaiunii de adncime, (m/m);
i
pr.
- panta de proiectare, (m/m).
Distana dintre dou lucrri transversale succesive, d
1-2
(m),
poate fi determinat cu ajutorul relaiei lui Heede (1976), citat de
Morgan (1995), astfel:
u u cos
2 1
tg k
H
d
b
=


n care:
H
b
= nlimea lucrrii transversale, (m);
u = panta fundului ravenei, ( );
k = constant, avnd valorile: k = 0,3 pentru tgu s 0,2 i k =
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
0,3 pentru tgu > 0,2
Rezultnd un numr foarte mare de lucrri transversale,
metoda susinerii reciproce a lucrrilor nu a putut fi aplicat n ara
noastr dect pe unele sectoare scurte de pe reeaua unor toreni
(Rueu, Gura Vii, Bujoreni, Valea Satului, Trgu-Ocna, Putreda,
Blidari, Moscu, Jaritea) (Racovi i colab, Teju i colab., citai de
Munteanu, 1993). n schimb, n unele ri europene (Austria, Elveia
etc.) aceast metod se aplic n mod curent, chiar cu panta de
proiectare zero ntre lucrri.
c) Metoda nodurilor hidrotehnice
n situaia n care reeaua hidrografic toenial prezint
anumite caracteristici petrografice i stratigrafice, iar accesibilitatea n
bazin este asigurat, amplasarea n serie a lucrrilor transversale n
albie specific metodei anterioare poate fi nlocuit cu o amplasare
grupat (sub form de baterie) sau chiar izolat a lucrrilor, cu
condiia ca att grupele de lucrri, ct i lucrrile dispuse individual,
s fie separate ntre ele prin sectoare de albie stabile (care nu sunt
vulnerabile la eroziune pat de stnc etc.).
Zonele de albie amenajate, caracterizate printr-o asemenea
dispoziie a lucrrilor hidrotehnice transversale, poart denumirea de
noduri hidrotehnice. Din punct de vedere morfologic, ele reprezint
baze intermediare de eroziune create n mod artificial, care sunt
localizate ct mai aproape posibil de de locurile n care se formeaz i
se pun n micare aluviunile. Cele mai caracteristice i mai eficiente
sub raportul randamentului de retenie sunt nodurile hidrotehnice
create n zonele de confluen, precum i cele poziionate pe
segmentele terminale ale reelei hidrografice, imediat n aval de
obrii.
Pe sectoarele dintre unele noduri hidrotehnice vor fi
intercalate, la nevoie, traverse i praguri cu rol de consolidare a albiei.
n amonte se vor amplasa cleionaje, fascinaje i garnisaje, gradndu-se
nlimea acestor lucrri n mod corespunztor i asigurndu-se
condiiile necesare pentru intrarea i meninerea n vegetaie a
acestora.
Dat fiind gradul mare de dispersare a lucrrilor, aceast
metod reprezint un dezavantaj pentru hidroameliorator, mai ales
dac bazinele de amenajat au relieful accidentat i nu prezint condiii
de acces a utilajelor. De aceea, n condiiile rii noastre, metoda
nodurilor hidrotehnice s-a aplicat i se aplic nu ca o metod de sine
stttoare, ci n combinaie cu alte sisteme de lucrri i moduri de
amplasare a acestora.
d) Metoda etajrii lucrrilor
Conceput i introdus n tehnica amenajrii albiilor toreniale
de ctre francezul Breton (1867), metoda etajrii lucrrilor se aplic pe
scar larg n zona Munilor Alpi, unde datorit datorit condiiilor
naturale cu totul deosebite (zpezi, gheari etc.) nu se poate aciona
eficient nici pe reeaua hidrografic i nici pe versanii limitrofi. n
asemenea cazuri, la gura albiei toreniale de preferat n locuri
stncoase, cu randament maxim de retenie se amplaseaz un baraj
ct mai nal posibil (5-10 m), dup aceea, pe aterisamentul lui se
supraetajeaz baraje cu nlimea din ce n ce mai mic, realizate n
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs
dou sau mai multe faze.
Deoarece nu se poate aciona n mod direct asupra surselor de
aluviuni, iar zona de albie acoperit cu lucrri este foarte scurt,
procesele toreniale se manifest n continuare cu intensitate mare i
sub toate formele, att pe versanii bazinului de recepie ct i pe
reeaua hidrografic torenial neconsolidat cu lucrri. De aceea, n
condiiile rii noastre, metoda etajrii lucrrilor hidrotehnice
transversale se impune a fi limitat strict la formaiunile toreniale
dezvoltate n zone cu relief foarte accidentat, unde, datorit lipsei de
accesibilitate, nu sunt posibile msuri i lucrri de amenajare nici pe
suprafaa bazinului i nici pe reeaua lui.
e) Metoda aprrii imediate a obiectivului din aval
Avantajele i dezavantajele rezultate din aplicarea metodelor
anterioare au condus, n timp, la obinerea unei metode romneti de
amplasare a lucrrilor hidrotehnice transversale. Metoda ine seama de
condiiile naturale i social economice n care evolueaz procesele
toreniale i se aplic ntr-o strns corelaie cu msurile i lucrrile de
organizare hidrologic a versanilor bazinelor toreniale.
Plecnd de la metoda etajrii lucrrilor, dar impunnd
susinerea reciproc a acestora, metoda de fa preconizeaz un
ansamblu de lucrri hidrotehnice transversale (traverse, praguri i
baraje) i longitudinale, a cror amplasare se face numai n zona
obiectivelor periclitate de viituri. Caracteristicile lucrrilor i numrul
lor sunt impuse de condiiile de teren (morfometria albiilor etc.), de
natura i importana obiectivelor de aprat, de afluxul de aluviuni din
bazin etc.
Spre deosebire de metoda susinerii reciproce a lucrrilor, n
cazul metodei de fa se prevd radierela toate lucrrile hidrotehnice
transversale.
O prim variant a acestei metode a fost conceput n anul
1958 (Apostol, citat de Munteanu, 1993). Pornind de la faptul c
metodele de calcul ale transportului de aluviuni conduce la rezultate
aproximative i c, n general, valorile obinute nu ar reprezenta dect
o probabilitate, autorul a preconizat o amplasare etapizat a lucrrilor
hidrotehnice transversale, cu o perioad de revenire a interveniilor de
4-5 ani, n aa fel nct obiectivele, situate la gura formaiunii de
eroziune n adncime, s fie aprate n permanen. Prin acest mod de
dispunere a lucrrilor hidrotehnice transversale s-ar prea c aceast
metod rspunde numai la nite deziderate de moment. Dar,
amplasarea etapizat a lucrrilor, pe de o parte, i analiza efectelor
lucrrilor realizate anterior, pe de alt parte, fac ca aplicarea metodei
romneti de amplasare a lucrrilor hidrotehnice transversale s se
deruleze ntr-o strns corelaie cu evoluia proceselor toreniale din
bazin i, deci, s vin n sprijinul organizrii hidrologice a bazinului.
Drept dovad, n ultimii 30-35 de ani, metoda s-a aplicat pe
sacr larg n ara noastr, iar rezultatele cele mai bune s-au obinut
tocmai acolo unde lucrrile de pe reeaua hidrografic torenial s-au
corelat cu cele de pe versanii bazinului hidrografic torenial.Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

6.3.4 Lucrri de
amenajare i
mpdurire
a malurilor
formaiunilor de
adncime
Amenajarea malurilor formaiunilor de eroziune n adncime
se realizeaz prin niebare sau mpdurire, n funcie de cerinele de
consolidare, dup ce s-au asigurat n prealabil condiiile minime de
stabilitate a malurilor.
Asigurarea condiiilor de stabilitate a malurilor se realizeaz,
n funcie de importana lor social-economic, prin taluzri simple sau
n trepte cu grdulee, cleionaje, prin mbrcmini din zidrie de
piatr sau din dale de beton, prin contrabanchete din anrocamente,
gabioane, prin ziduri de sprijin i prin lucrrile transversale care duc la
colmatarea ravenei. Pe anumite sectoare active de ravene din
intravilan, care pun n pericol obiective social economice importante
(construcii, ci de comunicaie, poduri etc.), pentru stabilitate se
poate folosi armarea malurilor cu geosintetice, n special cu geogrile.
Grduleele sunt lucrri simple, constnd din mpletituri de
nuiele, pe pari de lemn bine ncastrai n pmnt. Rolul lor este de a
asigura stabilizarea provizorie a terenului, pn ce vegetaia forestier,
instalat la adpostul lor, preia funciile de stabilizare. Durata
grduleelor este de 4 - 6 ani, n funcie de materialul lemnos folosit
(nuiele i pari). Dup modul de amplasare pe teren (malurile
ravenelor) grduleele sunt liniare, n solzi i rombice.
- Grduleele liniare dispuse de-a lungul curbei de nivel, au dat
rezultate bune pe maluri instabile cu nclinare de 20 - 40(45), cu
substrat din roci moi (nisipuri, loess, pietriuri cu nisip, marno-
argile i complexe de argile, marne i gresii) cu o amplasare a lor la
distana de 2 - 2.5 m din ax n ax.
- Grduleele rombice se pot executa pe maluri cu grad ridicat de
instabilitate, cu nclinarea de 40 - 60, formate de asemenea n roci
moi.
- Grduleele n solzi au 3-5m lungime, form semieliptic, dispuse
pe curba de nivel, i nu se folosesc, n general, pe malurile
ravenelor.
Terasele nguste armate vegetativ, cu tulpini i ramuri de
ctin alb, se recomand pe maluri de raven formate n marne i
complexe de marne cu gresii, cu nclinri de 20 - 40, semistabile.
Amplasarea lor se face la 2 - 3 m din ax n ax.
La consolidarea bazei malurilor de raven i a canalelor de
scurgere ale torenilor, cu deosebire ntre lucrrile hidrotehnice
transversale (baraje), rezultate bune ar putea s dea i cleionajele
simple i duble, amplasate longitudinal. Modul lor de construcie este
similar cu cel al cleionajelor transversale, cu meniunea c acestea
trebuie fcute din nuiele verzi de salcie, care s intre n vegetaie, iar
n spatele lor (pe teras), ntre garduri (n cazul cleionajelor duble) i
imediat n aval de ele s se execute plantaii cu specii rustice, de
regul repede cresctoare (plop, salcie, anin, salcm), care s preia
funcia cleionajelor, dup ce acestea putrezesc.Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


Test de autoevaluare
1. Avnd n vedere cele nvate n acest subcapitol i innd cont de
spaiul avut la dispoziie, v rugm s comentai sau s rspundei la
urmtoarele ntrebri:

a) Care sunt criteriile de stabilire a msurilor si lucrrilor de amenajare
a ravenelor ?b) Care sunt directiile de evolutie a unei ravene si care sunt msurile si
lucrrile corespunztoare de limitare/stopare a evolutiei ravenei pe
directiile mentionate ?c) Cum se clasific lucrrile specifice pentru stabilizarea fundului
formaiunilor de eroziune n adncime si ce presupune dimensionarea
acestora ?
Comentarii la aceste ntrebri vei gsi la sfritul unitii de nvareDup parcurgerea acestui subcapitol trebuie s reinei:

Stabilirea corespunztoare a msurilor i a lucrrilor pentru
amenajarea formaiunilor eroziunii n adncime se face difereniat n
funcie de o serie de criterii, printre care pot fi enumerate:
- poziia formaiunii eroziunii n adncime n raport cu reeaua
hidrografic;
- configuraia terenului n apropierea formaiunii ce urmeaz s
fie amenajat (configuraia versanilor limitrofi);
- categoriile de folosin actuale i de perspectiv ale terenului
n care s-au format i evolueaz formaiunile respective;
- stadiul de evoluie a formaiunii: lungimea zonelor active si
proporia reprezentat de acestea din lungimea total;
- caracteristicile formaiunilor de adncime:
- pante ale talvegului;
- nlimea si desimea treptelor naturale;
- adncimea seciunilor transversale.
- condiii litologice si hidrogeologice n zona malurilor
(prezena sau absena proceselor de mal);
- caracteristicile hidraulice ale curgerii:
- debitul lichid;
- viteza de curgere n albie;
- viteza critic de antrenare.
- granulometria materialului transportat;
- prezena sau absena unui debit permanent;
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

- condiii climatice de instalare a vegetaiei;
- materiale de construcie existente n zon;
- condiii de acces pentru utilajele care urmeaz s fie folosite n
execuie;
- importana economic i social a obiectivelor care vor fi
protejate prin lucrrile propuse;
- valoarea investiiei.
n funcie de criteriile enumerate i particularitile
formaiunilor de eroziune n adncime, particulariti analizate n
contextul amenajrii integrale a suprafeei interesate, se pot diferenia
dou mari direcii n stabilirea msurilor i a lucrrilor antierozionale
de adncime, astfel:
1. msuri i lucrri prin intermediul crora se urmrete
stoparea evoluiei formaiunilor respective i deci
stabilizarea acestora (se realizeaz astfel stingerea eroziunii
n adncime fr ns ca formaiunile respective s fie
desfiinate) - sunt specifice formaiunilor eroziunii n
adncime de vale;
2. msuri i lucrri prin intermediul crora se realizeaz nu
numai stingerea formaiunilor de adncime existente, dar i
desfiinarea lor, ceeea ce face posibil luarea n cultur a
ntregii suprafee ocupat de formaiunile de adncime dar
i a fostelor zone existente ntre acestea (se realizeaz prin
lucrri de astupare) - sunt specifice formaiunilor eroziunii
n adncime de pe versani.
Referitor la amenajarea ravenelor secundare (situate pe fundul
vilor), n funcie de locul unde se execut, se deosebesc urmtoarele
tipuri de lucrri de amenajare:
- lucrri n suprafaa de recepie;
- lucrri la vrf i pe firul ravenelor;
- lucrri de consolidare a malurilor.
Lucrrile din bazinul de recepie sunt lucrri obinuite de
stvilire a eroziunii de pe terenurile agricole i lucrri speciale de
interceptare a scurgerilor concentrate la vrful ravenelor.
Lucrrile care se realizeaz pe fir sunt lucrri transversale de
consolidare a talvegului i de reducere a pantei acestuia: cleionaje,
fascinaje, traverse, praguri i baraje din diferite materiale de
construcie.
Pentru consolidarea malurilor se execut terase nguste i
grdulee.


La alegerea lucrrilor de amenajare a formaiunilor eroziunii
n adncime situate pe fundul vilor (formaiuni secundare) este
necesar s se in seama de faptul c orice formaiune de adncime
evolueaz ntr-un ritm mai mult sau mai puin accentuat pe trei
direcii: n lungime, adncime i lime. La stvilirea eroziunii n
adncime trebuie s se aib n vedere factorii care intervin n acest
proces. Adncirea fundului ravenelor i prbuirea malurilor sunt
influenate de debitul de ap care este colectat de bazinul hidrografic,
de viteza de scurgere a apei pe firul ravenei i de rezistena
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

materialelor n care se formeaz fundul ravenei.
Soluionarea raional a problemelor de amenajare a unei
formaiuni de adncime secundare trebuie fcut prin analiza situaiei
din zona vrfului, care este partea cea mai activ a formaiunii i prin
care aceasta se dezvolt n lungime, zona reelei propriu-zise, unde
formaiunea se dezvolt n adncime i lime i zona inferioar de
evacuare unde au loc procesele de inundare i colmatare a diferitelor
obiective sociale i economice. Prin urmare, n schema de amenajare a
reelei toreniale se pot diferenia trei grupe de lucrri dup locul de
aplicare:
- lucrri de amenajare n zona de vrf;
- lucrri de amenajare n lungul reelei (pe talveg i pe
maluri);
- lucrri de amenajare n zona de evacuare a viiturilor.

Dintre toate tipurile de lucrri folosite n amenajarea
formaiunilor de eroziune n adncime, cele mai importante sunt
lucrrile hidrotehnice transversale. Acestea ndeplinesc funciuni
multiple i sunt deseori hotrtoare pentru atingerea scopurilor
principale urmrite prin aciunea de amenajare: reinerea aluviunilor,
consolidarea fundului i a malurilor formaiunilor, reducerea vitezei
de scurgere i atenuarea viiturilor, crearea condiiilor de echilibru
necesare instalrii vegetaiei etc.
n funcie de rolul lucrrilor hidrotehnice transversale, acestea
pot fi mprite n dou mari grupe: lucrri transversale de retenie i
lucrri transversale de consolidare. Aceasta este numai o clasificare
convenional deoarece, indiferent de nlimea lor, lucrrile
hidrotehnice transversale ndeplinesc, concomitent sau succesiv, mai
multe funciuni.
Lucrrile specifice pentru stabilizarea fundului formaiunilor
de eroziune n adncime sunt lucrri transversale de urmtoarele
tipuri:
- traverse ngropate(de nlime util 0 - 0,2m);
- praguri (cu nlimea util de pn la 2m);
- baraje(cu nlimea util de peste 2m).

Pentru dimensionarea static i hidraulic a unui astfel de
baraj, se impun cteva precizri i recomandri n ce privete
dimensiunile, adncimea de fundare, ncastrarea n maluri, presiunea
pe terenul de fundaie etc., din literatura de specialitate:
Pentru a asigura o ct mai bun comportare static i
funcional, adncimea de fundare a unui baraj trebuie s
ndeplineasc cteva condiii principale, i anume:
1. s fie mai mare dect adncimea maxim de nghe (este de
ordinul 90110 cm n zona colinar de pe teritoriul rii
noastre, conform STAS 6054-77);
2. s fie astfel aleas nct efortul de compresiune transmis pe
terenul de fundaie s nu depeasc presiunea convenional
de calcul a terenului respectiv.
3. s depeasc adncimea maxim (probabil) pn la care se
pot produce afuierile n bieful aval al barajului, atunci cnd
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

lucrrile nu sunt prevzute cu radier;
4. s fie corelat cu nlimea util a barajului, precum i cu panta
albiei din aval.
Adncimea de fundare a unei lucrri transversale trebuie s fie
cu att mai mare cu ct nlimea sa util este mai mare. Potrivit
normativelor actuale se recomand ca adncimea de fundare s se
nscrie n intervalul 1.0 - 2.0 m n cazul traverselor ngropate i a
pragurilor i n intervalul 1.5-2.5m n cazul barajelor. Valorile maxime
se adopt n condiiile n care: lucrrile transversale (exclusiv
traversele) nu sunt prevzute cu radiere, terenul de fundaie este
caracterizat printr-o compresibilitate ridicat, iar panta albiei din aval
de baraj este mare (peste 15 - 20%). Valorile minime corespund
lucrrilor cu radiere, care sunt fundate pe terenuri greu compresibile i
sunt amplasate pe sectoare de albii cu pante reduse (sub 10 - 15%).
Referitor la adncimea de ncastrare a aripilor barajului, care
se efectueaz n trepte, n funcie de natura substratului litologic,
aceasta trebuie s se nscrie n urmtoarele limite:
- terenuri stncoase, constituite din roci metamorfice sau
sedimentare, dure sau foarte dure 0.5-1.0 m;
- terenuri tari, stabile i compacte, situate pe substrat de roci
metamorfice i sedimentare .... 1.0-1.5 m;
- terenuri instabile, cu alunecri i surpri etc., al cror substrat este
de natur nisipoas, argiloas sau marnoas .. 1.5-2.5 m.
Referitor la condiiile de stabilitate i de rezisten ale
barajelor, acestea se dimensioneaz static ca baraje de greutate, dup
metode analoage cu cele utilizate n calculul barajelor de greutate de
mare nlime din domeniul hidroenergetic.
Condiiile de stabilitate i de rezisten pe care trebuie s le
ndeplineasc tronsonul de calcul sunt:
- tronsonul s nu se rstoarne n jurul muchiei aval a tlpii fundaiei
(A);
- tronsonul s nu alunece nici pe talpa fundaiei AB (alunecare
plan) i nici dup o suprafa de rupere situat mai jos de talpa
fundaiei (alunecare cilindric);
- tronsonul s nu se foarfece dup nici o seciune orizontal X - X
ce trece prin corpul lui;
- eforturile unitare normale de ntindere pe paramentul amonte s nu
depeasc limita admisibil pentru materialul din care este
construit barajul;
- eforturile unitare normale de compresiune pe teren, sub talpa
fundaiei, s nu depeasc presiunea admisibil a terenului de
fundaie (presiunea convenional de calcul a terenului).


Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs


6.4. RSPUNSURI I COMENTARII LA NTREBRILE DIN TESTELE
DE AUTOEVALUARE


Test de autoevaluare:

Intrebarea 1
Stabilirea corespunztoare a msurilor i a lucrrilor pentru
amenajarea formaiunilor eroziunii n adncime se face difereniat n
funcie de o serie de criterii, printre care pot fi enumerate:
- poziia formaiunii eroziunii n adncime n raport cu reeaua
hidrografic;
- configuraia terenului n apropierea formaiunii ce urmeaz s
fie amenajat (configuraia versanilor limitrofi);
- categoriile de folosin actuale i de perspectiv ale terenului
n care s-au format i evolueaz formaiunile respective;
- stadiul de evoluie a formaiunii: lungimea zonelor active si
proporia reprezentat de acestea din lungimea total;
- caracteristicile formaiunilor de adncime: - pante ale
talvegului; - nlimea si desimea treptelor naturale; -
adncimea seciunilor transversale.
- condiii litologice si hidrogeologice n zona malurilor
(prezena sau absena proceselor de mal);
- caracteristicile hidraulice ale curgerii: - debitul lichid; - viteza
de curgere n albie; - viteza critic de antrenare.
- granulometria materialului transportat;
- prezena sau absena unui debit permanent;
- condiii climatice de instalare a vegetaiei;
- materiale de construcie existente n zon;
- condiii de acces pentru utilajele de constructii;
- importana economic i social a obiectivelor care vor fi
protejate prin lucrrile propuse;
- valoarea investiiei.

Intrebarea 2
Schema de amenajare a reelei toreniale consta in trei mari
grupe de lucrri antierozionale, in functie de directia de evolutie si
dup locul de aplicare:
- lucrri de amenajare n zona de vrf;
- lucrri de amenajare n lungul reelei (pe talveg i pe
maluri);
- lucrri de amenajare n zona de evacuare a viiturilor.

Intrebarea 3
Lucrrile specifice pentru stabilizarea fundului formaiunilor
de eroziune n adncime sunt lucrri transversale de urmtoarele
tipuri:
- traverse ngropate(de nlime util 0 - 0,2m);
- praguri (cu nlimea util de pn la 2m);
Sevastel MIRCEA IMBUNATATIRI FUNCIARE Combaterea Eroziunii Solului

USAMVB FIFIM, Anul III Cadastru Note minimale de curs

- baraje(cu nlimea util de peste 2m).

Dimensionarea barajelor antierozionale se realizeaz atat din
punct de vedere hidraulic (sectiunea de curgere prin deversor) cat i
static (stabilitate la rsturnare fa de piciorul aval, la alunecare pe
talpa de fundaie precum si la subpresiune pe talpa de fundaie).

6.5. LUCRAREA DE VERIFICARE NR. 6


ntrebrile / cerinele la care trebuie s rspundei sunt
urmtoarele (punctajul este precizat la fiecare):

1. Care sunt criteriile de stabilire a masurilor si lucrarilor de
prevenire si combatere a eroziunii in adancime ? (3p)

2. Care sunt studiile necesare a fi realizate in vederea
stabilirii masurilor si lucrarilor antierozionale pe ravene ?
(2p)

3. Care sunt metodele de amplasare a lucrarilor transversale
pe formatiunile de eroziune in adancime? Prezentati
succint aceste metode. (3p)

4. Care sunt partile constructive ale unui baraj
antierozional? Reprezentati grafic un baraj din beton. (2p)


6.6. BIBLIOGRAFIE MINIMAL

1. Bloiu V., 1980: Amenajarea bazinelor hidrografice i a cursurilor de ap. Editura Ceres,
Bucureti.
2. Ioni I., 2000: Formarea i evoluia ravenelor din Podiul Brladului, Editura CORSON,
Iai.
3. Mooc M. i colab., 1975, Eroziunea solului i metode de combatere, Editura CERES,
Bucureti;
4. Mooc M., Mircea S., 2002, Evaluarea factorilor care determin riscul eroziunii hidrice in
suprafa, Editura BREN, Bucuresti;
5. Mircea S., 2003, Combaterea eroziunii solului Eroziunea in adncime, Editura BREN,
Bucuresti;
6. Nedelcu Lucia, Mircea S., 2007, ndrumtor pentru elaborarea proiectelor de Combaterea
eroziunii solului, Lito AMC, Bucureti.
7. Munteanu S.A. i colab., 1991 si 1993, Amenajarea bazinelor hidrografice toreniale prin
lucrri silvice i hidrotehnice, Vol. I si II, Editura Academiei Romne, Bucureti;
8. Nedelcu Lucia, 2001, Curs de Combaterea eroziunii solului, Editura SEMNE, Bucuresti.