Sunteți pe pagina 1din 8

Facultatea Management An universitar 2012 - 2013

Situatii manageriale de top, back si front-office


Unitatea de invatare 3
Prof.univ.dr. Ioan RADU Conf.univ.dr. Minodora URSACESCU

Obiectivele unitatii de invatare nr. 3


1. Cunoasterea tipologiei situatiilor manageriale intrun sistem e-organization. 2. Familiarizarea cu metodele si tehnicile uzuale de rezolvare a situatiilor manageriale.

Zonele de influenta ale TIC asupra sistemului de management


Tehnologia Informaiei i a Comunicaiei

Organizare Procesual

Proces de Management

Resurse Umane

FinanciarContabilitate

Comercial

Producie

CercetareDezvoltare

Previziune

Organizare

Coordonare

Antrenare

Control-Evaluare

Sistem Informatic Integrat

Sistem Informatic de Asistare a Deciziei

Informaii

Sistem Informatic pentru Management

Decizii posibile

I. Solutii IT pentru anticiparea evolutiei unui proces economic

Situatii manageriale:

Asigurarea resurselor financiare necesare organizatiei pentru derularea unui proces investitional.
Determinarea duratei de viata a unui produs sau a unui serviciu care nu este furnizat/prestat in conditii de monopol. Planificarea strategica a resurselor sale financiare, umane si materiale.

Elaborarea modelului financiar pentru sustinerea unui proiect finantat prin fonduri internationale.
Orice alta situatie care presupune previzionarea evolutiei unui fenomen specific activitatii institutiei. Componenta manageriala vizata: Functia de previziune a procesului de management.

II. Solutii IT pentru identificarea deciziilor optimale in situatii de certitudine


Situatii manageriale: Selectarea firmei cistigatoare a unei licitatii organizata de o companie privata. Stabilirea prioritatilor in satisfacerea comenzilor clientilor unei companii private. Alegerea segmentului de piata cel mai favorabil pentru o firma privata. Selectarea personalului unei organizatii. Alegerea pachetului de solutii globale pentru informatizarea unei organizatii. Esalonarea procesului de aprovizionare a punctelor de desfacere apartinind unei companii private.

Componenta manageriala vizata: Functiile de previziune, organizare si coordonare ale procesului de management.

III. Redefinirea procesului managerial prin aportul tehnologiilor informatice si de comunicatie


Situatii manageriale:

Rationalizarea proceselor traditionale de comunicatie, prin integrarea lor in platforme Internet (e-commerce, e-bussines, eprocurement, e-administration etc.).
Perfectionarea activitatilor din cadrul unei organizatii (financiarcontabila, marketing, cercetare-dezvoltare, comert, politici de preturi etc.). Fundamentarea deciziilor strategice si tactice utilizand informatii in timp real, structurate in depozite de date, pentru fundamentarea si managementului strategiilor si politicilor organizatiei (data mining). Realizarea analizelor economice si financiare pe baza informatiilor cu reprezentare multidimensionala. Componenta manageriala vizata: Totalitatea functiilor procesului de management (P;O;C;C-E;A).

IV. Tehnologii TIC pentru reconfigurarea relatiei organizatie mediu ambiant


Situatii manageriale:

Asigurarea transparentei organizatie economica - client (pagina Web, portal, infochiosc, call center, contact center etc.). Promovarea managementului lantului de distributie al unei companii prin schimbul informatizat de date (in domeniul economic sau al serviciilor). Cresterea performantelor manageriale ale organizatiei economice prin implementarea solutiilor software de gestiune integrata ( SCM; CRM; ERP; BI). Perfectionarea managementului organizatiei economice prin sisteme interactive de asistare a deciziei si implementarea unor metode de management concurential (managementul prin obiective, managementul prin bugete, tablouri de bord etc.).
Componente manageriale vizate: Totalitatea functiilor procesului de management.

V. Solutii IT pentru alocarea si repartizarea resurselor organizatiei


Situatii manageriale: Dimensionarea costurilor antecalculate necesare reproiectarii componentelor sistemului de management. Fundamentarea componentelor strategiei si a politicilor organizatiei. Configurarea componentelor platformei de functionare a unui sistem de tip e-Learning destinat perfectionarii pregatirii personalului. Conducerea proceselor investitionale pe principiile managementului pe baza de proiect. Stabilirea rutelor optime de aprovizionare cu restrictii cumulate, a unor centre de desfacere. Optimizarea repartizarii personalului unei organizatii pe posturi, in functie de abilitatile profesionale si manageriale. Componente manageriale vizate: Functiile de previziune si organizare ale procesului de management.