Sunteți pe pagina 1din 47

Facultatea Management

An universitar 2012-2013 Disciplina:

Managementul sistemelor informatice

Organizatia numerica
Prof.univ.dr. Ioan RADU Conf.univ.dr. Minodora URSACESCU

Economia informatiei context economic si tehnologic

Economia informatiei face referire la o evolutie macroeconomica la nivel mondial, care este marcata de doua dimensiuni majore:

Dimensiunea tehnologica, bazata tehnologii informatice si de comunicatie (internet), care acopera toate activitatile economice, sociale, financiare, politice, de mediu etc. Dimensiunea imaterialului, reliefata prin crearea si consolidarea capitalului imaterial, care se constituie ca cea mai puternica sursa de crestere economica a societatii in ansamblul ei.
Economia numerica

Alti termeni utilizati pentru a descrie noul tip de economie

Economia digitala Economia imaterialului Economie relationala

Ce este Economia Informatiei ?

O noua structura economica mondiala in care crearea, prelucrarea si transmiterea informatiei devine sursa principala de productivitate, competitivitate, performanta si putere. Un model tehnico-economic in care predominanta este producerea de bunuri si servicii informationale (BSI), prin intermediul TIC. O economie in care munca in raport cu sectorul informatiei si tehnologiei (sector TIC) este predominanta fata de munca in raport cu alte sectoare.

Contextul economic (1)

Mutatiile economice si sociale dupa anii 70

aparitia conceptului de societate informationala amplificarea fenomenului de mondializare Gestiune si control la scara mondiala. Concurenta pe piete mondiale Sisteme de distributie la nivel planetar

Contextul economic (2)

Extinderea sferei activitatilor productive


Trecerea de la fluxurile materiale caracterizate de schimburi de bunuri si servicii, catre fluxurile imateriale concretizate in schimbul de informatie si cunostinte. Cresterea interesului pentru inovare perfectionarea proceselor de productie si dezvoltarea de noi practici de gestiune a resurselor. Delocalizarea proceselor de productie genereaza structuri organizationale flexibile, integrate intr-o economie de retea la nivel mondial.

Contextul economic (3)

Generarea de noi structuri organizationale

structura organizatorica cu numar redus de niveluri ierarhice; acordarea de competente multiple indivizilor; accentuarea rolului echipei, mai mult decat a individului; adoptarea unui marketing integrat, relational si orientat spre client.

Contextul economic (4)

Crearea capitalului imaterial

Capitalul imaterial = principala sursa de creare a valorii in economia digitala. capital uman= atribute ale indivizilor (cunostinte, stiluri de lucru, competente) capital imaterial capital organizational = atribute ale organizatiei (imagine, tehnologii, bune practici, procese, valori) capital relational = relatii cu stakeholderi, investitori, comunitate.

Contextul tehnologic Revolutia TIC


Roluri majore ale TIC in organizatia contemporana:
a)

Gestiunea capitalului TIC reprezinta cea mai importanta componenta a investitiilor in capital ale organizatiei. Strategia de afaceri - utilizarea TIC determina capacitatea de dezvoltarea de noi produse;

b)

- TIC contribuie la cresterea cotei de piata;

Contextul tehnologic Revolutia TIC


c) Productivitatea si inovarea - TIC reprezinta un nou factor de productie; - TIC instrument de crestere a productivitatii muncii (paradoxul lui Solow) si factor important de reducere a costurilor. - sectorul TIC asigura transversalitatea tuturor sectoarelor economice (output-urile sectorului TIC constituie input-uri pentru celelalte sectoare economice). - sectorul TIC dinamizeaza procesele de inovare si cercetaredezvoltare formarea clusterelor economice (poli de competitivitate, tehnopoluri, district industrial).

Contextul tehnologic Revolutia TIC


d) Avantajul concurential TIC pot crea un avantaj concurential prin: Promovarea unor noi modele de afaceri - caz de succes: compania DELL lanseaza modelul de comanda pe piese, care permite clientului sa-si configureze online produsul final (PC-ul). Crearea de noi servicii caz de succes: eBay cea mai mare companie axata pe licitatii online si e-commerce. Diferentiere fata de concurenti caz de succes: Amazon unul din cei mai mari retaileri de carti, muzica, jocuri etc.

TIC vector al Economiei informatiei


Mutatii structurale globale dupa anii 90, ca urmare a maturizarii sectorului TIC: Dezvoltarea Internet-ului si convergenta tehnologica (telecomunicatii, informatica, electronica). Economie fondata pe informatii si cunostinte. Noi produse si servicii. Dezvoltarea afacerilor electronice, e-commerce, cybergovernment. Mediu concurential dinamic, incert, imprevizibil,turbulent. Pierderea pietelor si canalelor de distributie traditionale. Diminuarea ciclului de viata al produselor. Cunostintele resursa strategica creste rolul capitalului imaterial.

Organizatia numerica factori determinanti

Caracteristici
Relatii numerice cu clientii, furnizorii, angajatii. Procese de afaceri bazate pe retele numerice Grad ridicat de reactivitate la schimbarile mediului Circulatie facila a informatiei in organizatie si cu partenerii

Organizatia numerica

Caracteristicile organizatiei numerice


Organizare transversala
(aplatizarea ierarhiei) Redefineste organizarea pe procese Management orizontal: adoptarea deciziei la niv. inferioare flexibil, rapid. Abordare transversala: echipe multifunctionale, multidisciplinareautonomie fata de activitati si sarcini Relatii de cooperare (intersarcini, inter-servicii).

Organizare functionala
(verticala) Organizare pe functiuni (P;C; F-C; C-D, RU). Management vertical: centralizarea deciziei la niv. superioare Abordare secventiala : Echipe rigide care executa activitati conform functiunii. Relatii de autoritate (piramidale).

Organizare functionala (1) organizare transversala (2) (1) versus (2)


Clienti

Furnizori

ONG Stakeholderi

Institutii publice

Flexibila, proactiva, adaptabila la client, inovare, dezvoltare durabila Rigida, inflexibila, slab reactiva.

Caracteristicile organizatiei numerice (2)

Orientarea CLIENT, fata de orientarea PRODUCTIE (dezvoltarea produselor in urma studiilor de piata). Valorificarea superioara a informatiei, dezvoltarea potentialului cognitiv al angajatilor (producerea si capitalizarea cunostintelor) prin intermediul TIC. Modificarea conditiilor de comunicare, cooperare si coordonare intre actori (prin aportul TIC si al sistemelor informatice). Integrarea noilor instrumente de gestiune (ERP, SCM, CRM) care modifica frontierele clasice ale organizatiei (relatii de parteneriat cu clientii, furnizorii, aliante strategice). Generarea unei noi paradigme asupra informatiei, axata pe necesitatea unei gestiuni strategice a acesteia (apelarea la practici de Inteligenta economica)

Organizatia numerica definirea conceptului

O forma specifica de organizare a unui agent economic in care procesele manageriale, de executie si de comunicare sunt sustinute de tehnologiile informatice si de comunicatie, in scopul cresterii performantei si asigurarii unui avantaj concurential durabil.

Dimensiuni ale organizatiei numerice

Exemplu
Dimensiune tehnologica Dimensiune economica Dimensiune comportamentala Dimensiune sociala
Procese bazate preponderent pe TIC

Organizatia numerica

Flexibilitate Mobilitate strategica Adaptabilitate Cultura, creativitate Invatare

Responsabilitate sociala, dezvoltare durabila

Dictionar de acronime:

BSI bunuri si servicii informationale TIC tehnologii informatice si de comunicatie CRM Customer Relationship Management (managementul relatiilor cu clientii) ERP Enterprise Ressources Planning (gestiunea integrata a resurselor) SCM Supply Chain Management (gestiunea lantului logistic) Functiuni:

P=productie; C= comerciala F-C= financiar contabila; C-D= cercetare dezvoltare; RU = resuse umane.

Sistem informational. Sistem informatic. Structurarea sistemelor informatice pe niveluri decizionale. Tehnologii informatice si de comunicatie (TIC).

Sistemul

Teoria sistemelor conceptul de sistem

Un ansamblu de componente aflate in interactiune dinamica, organizate si coordonate pentru atingerea unui obiectiv determinat, intercorelat cu mediul in care functioneaza. Mediu

Intrari

Iesiri OBIECTIV Autoreglare

Sistemul organizational
Mediu: angajati, clienti, furnizori, institutii financiare

Sistemul organizational Sistemul de pilotaj (decizional) Cerere de informatii Informatie pt. decizie autoreglare Decizie

Sistemul informational

Intrari
materiale, financiare, umane, inform.

Colectare de informatii

Informatie bruta

Sistemul operant (pilotat)

Iesiri
materiale, financiare, umane, inform.

Componentele sistemului organizational

Sistemul de pilotaj (decizional) Centrul activitatii decizionale (derularea proceselor de decizie). Directioneaza organizatia spre atingerea obiectivelor (pilotaj si adaptare la mediul concurential). Aplica functiile managementului (previziune, organizare, coordonare, control-evaluare, antrenare (motivare)). Sistemul pilotat (operant) Centrul activitatii productive. Cuprinde domenii functionale in care se regasesc procese procese de baza (operationale) creeaza valoare (productie, vanzari, achizitii, marketing). procese suport (asista procesele de baza) resurse finaciare, contabile, transport etc.

umane,

Componentele sistemului organizational


Domenii functionale
Fabricatie-Productie

Abordarea pe procese
Lansarea in fabricatie Productie Asamblarea produselor Cercetari de piata Promovare produse/servicii Vanzare Plata creantelor Facturare Buget Recrutare, selectie, angajare Evaluarea angajatilor, cariera

Vanzari- Marketing

Finante-contabilitate

Resurse umane

Componentele sistemului organizational

Sistemul informational

Ansamblu organizat de resurse care permit culegerea, tratarea, stocarea si difuzarea informatiei, la nivel intraorganizational si interorganizational. Intermediar intre sistemul decizional si cel operational, prin care Asista sistemul de pilotaj tranziteaza toate informatiile 2 activitati principale pentru a cunoaste si Include circuite si fluxuri informationale; gestiona sistemul pilotat proceduri informationale; (operant). subsistem de prelucrare a datelor; Obiect multidimensional:
Dimensiunea informationala Dimensiunea tehnologica Dimensiunea organizationala

Asista sistemul pilotat in gestionarea fluxurilor informationale.

Dimensiunea informationala (1)

Relatia date informatii cunostinte

Data = set de simboluri + modalitatea de codificare


La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile Dacia-Logan este 7000 buc. Informatia = date + model de interpretare

Cunostinta = informatie + experienta + interpretare + context + reflexie

La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile Dacia-Logan este in limite normale.

La sfarsitul trimestrului 1 al anului 2012, volumul vanzarilor de automobile Dacia-Logan este in limite normale, dar mai mare cu 500 buc, decat in sem. 1/2011, ceea ce justifica extinderea liniei de fabricatie.

Dimensiunea informationala (2)


Informatia baza procesului decizional

Modifica perceptia asupra realitatii induce un anumit comportament decizional. Diminueaza gradul de incertitudine al unui fenomen, proces, eveniment etc genereaza efecte non-entropice. Asigura evolutia in raport cu mediul. Calitati cerute informatiei:

Pertinenta - calitatea informatiei in procesul de utilizare (completitudine; exactitate, oportunitate; accesibilitate). Utilitatea si utilizabilitatea proprietatea de a satisface nevoia de informare / proprietatea de a putea fi folosita.

Dimensiunea tehnologica

Caracterizeaza sistemul informational sub aspectul utilizarii tehnologiilor informatice si de comunicatie (TIC). TIC asigura functiile sistemului informational TIC

Culegere

Prelucrare

Stocare

Transmitere

TIC genereaza aspectul dinamic al sistemului informational.

Dimensiunea tehnologica

TIC determina constrangeri in functionarea SI:

a) de pertinenta (prelucrarea si transmiterea informatiei satisfac cerintele utilizatorilor?) b) de adecvare (tehnicile folosite sunt compatibile cu specificul proceselor si cu resursele financiare?)

Prezenta TIC conduce la o reconfigurare a SI si a proceselor organizationale (reengineering). Reconfigurarea = rezultatul unei schimbari care apare in organizatie (economica, tehnologica, juridica etc).

Reconfigurarea sistemului informational si a proceselor - cauze


Sistem informational

Procese

MODIFICARI LEGATE DE PROCESE: MODIFICARI LEGATE DE SI : Presiunea clientilor Intensificarea concurentei Cresteri de productivitate Globalizarea pietelor Noi reglementari Cota de piata Conditiile de comunicare Oportunitati strategice Continutul informatiilor Circuite informationale defectuoase Redundanta, distorsiune, filtraj. Tehnologii inadecvate Noi solutii de gestiune (ERP, CRM) Tehnologiile folosite de concurenta

Dimensiunea organizationala
SI

rol de interfata interactiva intre sistemul pilotat (operational) si sistemul de pilotaj (decizional).

SI

amonte

aval

Generator de informatii Furnizeaza informatii cu valoare Procesor de informatii Prelucreaza informatii brute adaugata. Asista decidentul in identificarea Asista procesul decizional. Instrument al strategiei organizatiei informatiilor necesare.

Dimensiunea organizationala

rol de integrator al proceselor SI organizationale Informatii cu valoare adaugata decizii


Previziune Organizare Coordonare Control Vanzari Marketing Productie Aprovizionare Procese suport Procese operationale

Procese Manageriale (de pilotaj)

Fin-cont

HR

Transport

Sistem informational

Sistemul informatic

Componenta a sistemului informational care asigura Prelucrarea & Stocarea & Achizitia/Transmiterea datelor prin intermediul tehnologiilor informatizate:
Tehnologii de prelucrare automata a datelor

TIC
Tehnologii de comunicatie

Sistemul informatic
Sistem informational
Informatii Circuite Inf.

Date

Fluxuri Inf.

Sistem informatic

manual automatizat Proceduri automate Date Materiale informatice

Rolurile sistemului informatic


Retea Fisiere Utilizatori

COMUNICARE sistem de dialog


cerere raspuns

Sistemul informatic comunica cu utilizatori sau alte sisteme (via retea/non-retea) Prelucrarea fluxurilor de date din sistem sau provenite din mediu Memorarea datelor la nivel logic si fizic

PRELUCRARE gestiunea prelucrarilor


cerere raspuns

STOCARE gestiunea datelor


Baze de date

Fisiere

Structurarea sistemelor informatice pe niveluri decizionale


Cerinte informationale ale grupurilor decizionale (a) Caracteristici ale deciziei
Non-structurate Mg. superior Mg. tactic Structurate Mg. operational

Caracteristici ale informatiei


Generale, interactive, vaste, externe, interne, in timp real, ad-hoc Exclusive, precise, interactive, planificate, interne, in timp real Precise, punctuale, interne, planificate, in timp real, istorice, detaliate

Semi-structurate

Tipuri de decizii in functie caracteristicile informatiei (1)

de

Decizii structurate

Caracter repetitiv si de rutina. Insotesc o procedura bine definita. Informatii algoritmizate. Ex: decizie de aprovizionare, decizie financiarcontabila. Numai o parte din problema de decizie poate fi definita printr-o procedura bine definita. Ex: alocarea de resurse diferitelor compartimente din organizatie.

Decizii semi-structurate

Tipuri de decizii in functie caracteristicile informatiei (2)

de

Decizii non-structurate

Nu au caracter de rutina. Nu exista proceduri prestabilite. Se aplica reguli euristice pentru luarea deciziei (bazate pe experienta, intuitie, imaginatie). EX: = adoptarea bugetului unui proiect special. = definirea capitolelor de cheltuieli in realizarea bugetului.

Structurarea sistemelor informatice pe niveluri decizionale


Categorii de sisteme informatice pe ierarhia decizionala (b)
Sisteme informatice specializate S.inf.pentru decidenti (EIS). S.inf. asistare decizie (SIAD) S.inf. asistare comunicare (SIAC) S.inf. de gestiune a cunostintelor (KM) Sisteme ERP Sisteme CRM Sisteme SCM
rk M /

Sisteme informatice integrate

Sisteme informatice functionale (la nivel de proces)

ari z n Va Productie

HR F-C

S.inf. pentru marketing-vanzari. S.inf. pentru productie. S.inf. fin-contabile. S.inf. pentru R U.

Tehnologii Informatice Comunicatie (TIC)

si

de

Definitie

Ansamblu de metode, procese, operatii care sunt aplicate informatiei codificate numeric, in scopul culegerii, prelucrarii si transmiterii acesteia. TIC element component al sistemelor informatice.

Particularita ti

Comprimarea timpului Comprimarea spatiului Cresterea exponentiala a volumului de informatie stocata/prelucrata Transformarea naturii modului de lucru

Tehnologii Informatice Comunicatie (TIC)


Automatizeaza procesele de manipulare a inf. Instrument amplificator Informeaza

si

de

calcul, stocare, difuzare creste capacitatea de actiune genereaza informatii inlocuieste actiunea umana realizeaza actiuni, imposibile anterior

Roluri

Substitut Inovatie

Sectorul TIC in economia mondiala


Definirea sectorului TIC Ansamblu de activitati care au drept scop producerea de bunuri si servicii informationale, prin intermediul carora se asigura culegerea, prelucrarea, transmiterea si receptionarea informatiilor, folosind mijloace electronice de calcul. Structura economiei informatiei (potrivit OCDE, ONU si Eurostat): industriile TIC ( fabricantii de echipamente electronice); serviciile TIC (aplicatii software, telecomunicatii, multimedia etc); industria (sectorul) de continut (produse a caror valoare este data de continutul lor informational- presa scrisa, editiile electronice, jocuri video etc).

Sectorul informatiei in economia digitala

Sector TIC +
Industrii TIC (echipamente electronice)

Sectorul de continut

SECTORUL INFORMATIEI

Servicii TIC (aplicatii software, multimedia, baze de date)

Produse de continut (valoarea lor rezida in continutul informational; editii electronice, produse culturale etc.

Sector TIC vs. Sector non TIC

Sectorul TIC = sectorul primar al informatiei grupeaza ansamblul activitatilor care produc bunuri si servicii informationale, prin intermediul carora se asigura culegerea, prelucrarea, transmiterea, stocarea informatiei, cu mijloace electronice; include industriile producatoare TIC si serviciile TIC. este sectorul producator de tehnologie inf. si de com. Sectorul non -TIC = sectorul secundar al informatiei reuneste toate celelalte activitati care se automatizeaza pe baza folosirii bunurilor si serviciilor TIC. sunt sectoare utilizatoare de tehnologie inf. si de com.

Elemente determinante si restrictii in difuzarea TIC (1)


Elemente determinante Scaderea preturilor materialului informatic (ex: semiconductori, circuite integrate etc) si intensificarea concurentei (Legea lui Moore puterea componentelor electronice urmeaza o progresie exponentiala, raportul dintre performanta lor si pret, dublindu-se la fiecare 18 luni.)

TIC genereaza efecte pozitive (ex: imbunatatirea fluxurilor de informatii, productivitatea muncii, intensificarea comunicarii intra si interorganizationale, perfectionarea proceselor de gestiune si a celor de conducere etc). Competitivitatea sectorului TIC (determina dezvoltarea proprie, dar si a celorlalte sectoare utilizatoare TIC).

Elemente determinante si restrictii in difuzarea TIC (2)


Restrictii Nivelul efortului investitional realizat de organizatie pentru achizitionarea si implementarea de produse si servicii TIC. Dimensiunea organizatiei in cele mici (<50 angajati) ritm de difuzare mai scazut al TIC, fata de organizatii mari (>250 angajati) care apeleaza la tehnologie pentru scopuri mai largi (consolidarea avantajului competitiv, intensificarea inovarii/cercetarii, dezvoltarea practicilor de supraveghere a mediului, intensificarea comunicarii interne si externe). Nivelul fenomenului digital divide (fractura numerica) Un nivel mare induce decalaje de productivitate si calificare a angajatilor factor perturbator in difuzarea TIC.

Factori amplificatori in utilizarea TIC


1.

Nivelul de calificare a fortei de munca

TIC este este asociata cu cererea mare de personal


calificat. Ponderea personalului specializat in utilizarea TIC este proportionala cu investitiile in tehnologie realizate la nivel de tara (SUA, Suedia, Olanda, Danemarca).

2.

Practicarea managementului schimbarii


Efectele folosirii TIC sunt semnificative cind ele se asociaza cu un management al schimbarii (noi strategii, accent pe munca in echipa, competente multiple pentru angajati, noi forme organizationale etc).

3.

Incidenta concurentei pe piata globala

Extinderea schimburilor comerciale, reglementarile financiare, internationalizarea productiei cresterea presiunii concurentiale.

Concluzii
Utilizarea TIC contribuie la cresterea performantelor firmei, cu conditia derularii altor investitii si actiuni (competentele angajatilor, schimbari la nivel organizational si managerial). TIC nu constituie un panaceu nu rezolva probleme legate de o gestiune defectuoasa, lipsa de personal calificat etc. Maximizarea efectelor utilizarii TIC intr-un sector este conditionata de obtinerea unor efecte agregate si in lant. Cu cat nr. companiilor care utilizeaza structuri tehnologice in retea este mai mare, cu atat efectele pozitive sunt mai mari. Efectele benefice ale TIC necesita timp!