Sunteți pe pagina 1din 8

Analiza si previziunea serviciilor de Stiinta, Tehnologie si Inovare

n prezent asistam la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitatilor tertiare n crearea avutiei natiunilor, pe o dezvoltare masiva a tehnologiilor informationale, a sistemelor de comunicare, si al inovatiilor. O privire de ansamblu asupra diferitelor sectoare ale activitatii economice contemporane ne conduce la constatarea ca serviciile de toate genurile reprezinta partea esentiala a sistemelor de productie si de utilizare a produselor. Premisa cresterii sustinute a activitatilor de servicii, att n interiorul sectorului traditional de servicii, ct si n cadrul celorlalte sectoare economice se regaseste n nsasi evolutia tehnologica, economica si sociala contemporana. Economia serviciilor este o realitate n tarile dezvoltate, caracterizndu-se prin aceea ca sectoare ale serviciilor se dezvolta n mod nelimitat, iar majoritatea activitatilor desfasurate n cadrul agriculturii si a industriei prelucratoare sunt potentate de activitati de servicii. Dupa ce rolul serviciilor a fost, pentru o perioada lunga de timp, puternic contestat, acestea fiind asociate n mod empiric, cu simple activitati neproductive si restrnse ca dimensiuni cantitative, n ultimele trei decenii acest mod de abordare s-a modificat semnificativ, importanta sectorului de servicii ncepnd sa fie tot mai mult recunoscuta, acesta substituindu-se din ce n ce mai mult industriei n calitate de motor al cresterii economice n cadrul economiilor nationale. Romnia se confrunta n prezent cu realitatea expansiunii activitatilor de servicii -att pe plan extern, ct si pe plan intern, in cadrul procesului de cristalizare a unei structuri macroeconomice moderne. n cadrul acestui nou model de dezvoltare economica, sectorul serviciilor va ocupa n timp, un loc predominant.

1.1 Analiza evolutiei serviciilor de stiiinta, tehnologie si inovare in Romania in perioada 2004-2008:
Salariatii din activitatea de cercetare-dezvoltare, dupa ocupatie sunt prezentati in tabelul urmator: Tabel P1 Anii Cercetatori atestati Tehnicieni si asimilati Alte categorii de salariati -mii persTotal

2004 9318 5734 7738 22790 2005 10339 5569 5858 21766 2006 9341 4879 7219 21439 2007 9936 4862 6882 21680 2008 10463 5041 7597 23101 Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Naional de Statistic, anul 2009

Se observa o scadere a numarului de salariati din sectorul serviciilor de cercetaredezvoltare, din anul 2004 pana in anul 2007, inclusiv, in toate domeniile, mai ales in cadrul tehnicienilor si asimilatilor, iar in anul 2008 se poate observa o crestere in toate domeniile. Aceasta situatie poate fi pusa pe seama dezvolatarii tehnologiei, care sta la baza activitatii de cercetare si dezvoltare. Ponderea celor trei categorii de salariati din cadrul serviciului de cercetare-dezvoltare este prezentat in tabelul urmator: Tabel P2 Anii 2004 2005 2006 2007 2008 Media Cercetatori atestati 40.88 47.50 43.57 45.83 45.29 44.61 Tehnicieni si asimilati 25.16 25.58 22.75 22.42 21.82 23.54 Alte categorii de salariati 33.96 26.92 33.68 31.75 32.89 31.85 -%Total 100 100 100 100 100 100

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Naional de Statistic, anul 2009 Nota: Calculele prezentate sunt realizate pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei, anul 2009 Ponderea din categoria cercetatorilor atestati inregistreaza cel mai mare nivel, media fiind de 44.61%, fiind in scadere, exceptie facand anul 2005, in care se inregistreaza un nivel maxim de 47.50%. Ponderea tehnicienilor este intr-o continua scadere, media fiind de doar 23.54, iar ponderea altor categorii de salariati oscileaza intre 31-33%, exceptie facand doar anul 2005, in care se inregistreaza o scadere la 26.92%. Ponderea medie a salariatilor din cadrul serviciului de cercetare-dezvoltare, in perioada 2004-2008 este prezentata in figura P1:
Fig.P1- ponderea medie a salariatilor din cadrul serviciului de cercetare-dezvoltare

cercetatori atestati tehnicieni alte categorii

Evolutia populatiei ocupate in serviciul de cercetare-dezvoltare, in perioada 2004-2008 este caracterizata de indicatorii prezenti in tabelul P3, denumit Algoritmul de calcul si rezultatul calcularii indicatorilor absoluti, relativi si medii pentru populatia ocupata in servicii.

Pentru a obtine rezultatele prezentate in tabel s-au folosit formulele:

i / 1 = y i y1 sporul cu baz fix i / i 1 = y i y i 1 sporul cu baz mobil

I i /1 =

yi y1 yi y i 1

indicele de evoluie cu baz fix indicele de evoluie cu baz mobil

I i / i 1 =

Ri / 1 = I i / 1 1 ritmul de evoluie cu baz fix Ri / i 1 = I i / i 1 1 ritmul de evoluie cu baz n lan


y = y i / n

media seriei, n = numrul de ani sporul mediu de evoluie indicele mediu de evoluie ritmul mediu de evoluie

= ( y n y1 ) /( n 1)

I = n 1

yn y1

= I 1

Tabel P3

Anii

9879.4

286.25

1.02

2007 2008

9936 10463

618 1145

595 527

0.06 0.12

0.06 0.05

In urma analizei acestui tabel se constata o crestere a numarului de salariati ce detin calificarea de cercetatori atestati, de la 9318 in anul 2004 la 10463 in anul 2008, de unde rezulta ca numarul salariatilor creste cu 1145 de persoane. Analizand intreaga perioada, se inregistreaza o valoare medie a populatiei ocupate in serviciul de cercetare de 9879.4 mii persoane, un spor mediu pozitiv, de 286.25 mii persoane, un indice mediu al dinamicii supraunitar, de 1.02 si un ritm de crestere pozitiv de 0.02%. Aceasta situatie demonstreaza legatura puternica intre evolutia serviciului de cercetare si economia romaneasca din Romania in perioada 2004-2008.

In tabelul P4 regasim domeniile stiintifice in care isi desfasoara activitatea salariatii din serviuciul de cercetare-dezvoltare: Tabel P4 Domenii stiintifice Stiinte naturale si exacte Stiinte ingineresti si tehnologice Stiinte medicale Stiinte agricole Stiinte sociale Stiinte umaniste 2004 4633 13769 3248 1555 2433 1615 2005 6238 13040 3311 1770 3833 1416 2006 4644 13044 2791 3567 3785 2291 -mii pers2007 2008 5439 13386 2911 1907 3948 3149 5769 11646 3603 2059 4862 2925

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Naional de Statistic, anul 2009

0.02

2004 2005 2006

Indicatori absolui (mii persoane) Modificri De nivel absolute Valori i/1 i/i-1 yi 9318 0 10339 1021 1021 9341 23 -998

Indicatori relativi Indicele dinamicii I i/1 1 1.1 1 1.0 6 1.1 2 I i/i-1 1.1 0.9 1.0 6 1.0 5 Ritmul de cretere R i/1 0 0.1 0 R i/i-1 0.1 -0.1

Indicatorii medii Calculai din valori absolute


y

Calculati din valori relative


I R

1.2 Evolutia P.I.B. pe cele trei sectoare de performanta:


Evolutia P.I.B. este prezentata in tabelul urmator: Tabel P5 Anii 2004 2005 2006 2007 2008 Sectorul intreprinderi 524004 588538 759225 906506 892998 -mil lei (RON) preturi curenteSectorul Sectorul Total guvernamental invatamant superior 325369 96267 945640 404460 161781 1154779 506479 277382 1543086 739165 524742 2170413 1220835 859964 2973797

Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Naional de Statistic, anul 2009 Din acest tabel se observa o crestere substantiala a produsului intern brut in toate cele trei sectoare, dar care poate fi pusa pe seama inflatiei. Cea mai remarcabila crestere este aceea din sectorul guvernamental, in care P.I.B.-ul creste de la 325369 mil lei, in anul 2004 la 1220835 in anul 2008, respectiv cu 895466 mil lei (RON). In tabelul urmator este prezentata ponderea celor trei sectoare de performanta in total P.I.B. : Sectorul invatamant superior 2004 55.41 34.40 10.19 100 2005 50.96 43.85 5.19 100 2006 49.20 32.82 17.98 100 2007 41.76 34.05 24.19 100 2008 30.02 41.05 28.93 100 Medie 45.47 37.23 17.3 100 Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, Institutul Naional de Statistic, anul 2009 Nota: Calculele prezentate sunt realizate pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romniei, anul 2009 Tabel P6 Anii Sectorul intreprinderi Sectorul guvernamental -%Total

Din acest tabel reiese ca ponderea cea mai mare a produsului intern brut este obtinuta in sectorul intreprinderi cu media de 45.47%, iar ponderea cea mai mica este obtinuta in sectorul invatamant superior, unde media este de 17.3%. Ponderea celor trei sectoare la formarea P.I.B. in perioada 2004-2008 este prezentata in figura urmatoare (Fig. P2):

Fig. P2- Ponderea medie a sectoarelor din serviciul de cercetare-dezvoltare

sectorul intreprinderi sectorul guvernamental sectorul invatamant superior

Pentru o analiza mai amanuntita, se realizeaza tranformarea din preturi curente in preturi curente (constante), folosind metoda deflatiei. Tabel P7 Anii PIB in sect invatamant superior -per curente(mil lei) 96267 161781 277382 524742 859964 Indicele de pret % PIB in sectorul invatamant superior -per constante(mil lei) 88075.93 151907.04 266227.08 501425.70 822744.58

2004 2005 2006 2007 2008

109.3 106.5 104.19 104.65 104.52

Se poate observa din tabelul P7 ca evolutia P.I.B. inregistreaza o crestere continua incepand cu anul 2004. Asadar, se poate deduce faptul ca evolutia pozitiva exprimata in preturi curente se datoreaza unor progrese in economia romaneasca.

Aceasta evolutie este prezentata in figurile P3.1. si P3.2., dupa cum urmeaza:
Fig. P3.1- Evolutia PIB in sectorul invatamant superior in perioada 2004-2008
1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 ani 2007 2008 mil lei (RON)

Fig. P3.2.- Evolutia PIB in sectorul invatamant superior in perioada 2004-2008


1000000
mil lei (RON)

800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 ani 2007 2008

De asemenea putem analiza evolutia P.I.B. si cu ajutorul algoritmului de calcul pentru calcularea indicilor absoluti, relativi si medii pentru P.I.B. in sectorul invatamant superior, cum este prezentat in tabelul urmator (P8): Tabel P8 Indicatori absolui ( mii persoane) An De nivel Valori yi 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 88075.93 151907.0 4 266227.0 8 501425.7 0 822774.5 8 Modificri absolute i/1 0 63831.11 178151.1 5 413349.7 7 734698.6 5 i/i-1 63831.11 114320.0 4 235198.6 2 321348.8 8

Indicatori relativi Indicele dinamicii I i/1 1 1.72 3.02 5.69 9.34 I i/i-1 1.72 1.72 1.88 1.64 Ritmul de cretere R i/1 0 0.72 2.02 4.69 8.34 R i/i-1 524616.06

Indicatorii medii Calculai din valori absolute


y

Calculati din valori relative


I R

183674.66

0.72 1.02 3.69 7.34

1.74

Se observa ca produsul intern brut inregistreaza o evolutie crescatoare incepand cu anul 2004. Pe intreaga perioada analizata s-a inregistrat un produs intern brut mediu de 524616.06 mil lei, un spor mediu pozitiv, de 183674.66 lei, un indice mediu pozitiv, supraunitar de 1.74, si un ritm de crestere pozitiv de 0.74 (74%).

0.74