Sunteți pe pagina 1din 6

CUPRINS

1. Scopul şi obiectivele disciplinei

2.Cerinţe preliminare

Error! Bookmark not defined.

Error! Bookmark not defined.

3.

Conţinutul materialului de studiu. Organizarea pe unităţi de studiu

Error!

Bookmark not defined.

 

4. Recomandări

de

studiu

8

5. Recomandări

de

evaluare

13

6. Test de evaluare

iniţială

14

UNITATEA 1 TEHNICILE PROIECTIVE ÎN EVALUAREA PERSONALITĂȚII

 

15

Obiective

 

16

Cunoștințe preliminarii

16

Resurse necesare și recomandări de studiu

16

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

16

1.1

Apariţia testelor proiective

17

1.2

Metodele proiective şi sensurile termenului de proiecţie în psihologie

18

1.3

Sensurile

termenului proiecție în psihologie

18

1.4

Tipuri de

proiecţie

19

1.5

Definiţia testelor proiective:

19

1.6

Distincţia test

obiectiv-test proiectiv

20

1.7

Tipuri de teste

22

1.7

Avantaje şi dezavantaje ale utilizării tehnicilor proiective

23

Rezumat

 

23

Cuvinte cheie

24

Teste de autoevaluare

24

Concluzii

24

UNITATEA 2 SITUAȚIA PROIECTIVĂ

25

Obiective

26

Resurse necesare și recomandări de

26

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

26

SITUAȚIA

PROIECTIVĂ

27

2.1 Situaţia proiectivă şi situaţia psihanalitică

27

2.2 Specificitatea situaţiei proiective. — "cadrul" proiectiv

29

2.3 Efecte ale situației proiective

30

Cuvinte cheie

31

Teste de autoevaluare

32

Concluzii

32

UNITATEA 3

33

TESTUL ASOCIATIV VERBAL

33

Obiective

34

Cunoștințe preliminarii

34

Resurse necesare și recomandări de

34

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

34

TESTUL ASOCIATIV VERBAL

35

3.1

Istoric

35

3.3

Materialul testului şi aplicarea lui

36

3.4

Natura testului de asociere verbală

38

3.5

Interpretarea testului

39

3.6

Indicatorii de complexe

40

3.7

Variante ale testului

45

3.8

Avantaje şi

limite

45

3.9

Utilizare

46

Rezumat

 

46

Cuvinte cheie

47

Teste de autoevaluare

47

Concluzii

47

UNITATEA 4 TESTUL PETELOR DE CERNEALĂ (RORSCHACH) I

48

Obiective

49

Cunoștințe preliminarii

49

Resurse necesare și recomandări de

49

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

49

TESTUL RORSCHACH

50

4.1

Istoric

50

4.2. Surse ale testului

51

4.3 Teria personalităţii din perspectiva lui Rorschach

54

4.4 Administrarea testului

56

4.5 Specificul testului

66

Rezumat

67

Cuvinte cheie

67

Teste de autoevaluare

68

Concluzii

68

UNITATEA 5

69

TESTUL PETELOR DE CERNEALĂ (RORSCHACH) II

69

Obiective

70

Cunoștințe preliminarii

70

Resurse necesare și recomandări de

70

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

70

TESTUL PETELOR DE CERNEALĂ (RORSCHACH)

71

5.1

Interpretarea:

71

5.2

Cotarea

72

5.4

Determinanţii percepţiei

75

5.5

Conţinutul interpretării

78

5.6 Fenomene particulare

80

5.7 Interpretarea rezultatelor

82

5.8 Consideraţii generale şi reguli fundamentale

în interpretarea rezultatelor

83

5.9 Evaluarea inteligenţei (cantitativ şi calitativ)

85

5.10 Evaluarea afectivităţii

86

5.11 Capacitatea de contact social sau analiza factorilor de socializare

87

5.12 Avantaje şi limite ale testului Rorschach

88

Rezumat

89

Cuvinte cheie

89

Teste de autoevaluare

90

Concluzii

90

UNITATEA 6 TESTUL TEMATIC DE APERCEPȚIE (T.A.T) I

91

Obiective

92

Cunoștințe preliminarii

92

Resurse necesare și recomandări de

92

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

92

TESTUL TEMATIC DE APERCEPȚIE

93

6.1 Istoric

93

6.2 variabilelor

Listele

94

6.3 Natura T.A.T: ce înseamnă apercepţie?

96

6.4 Aplicare

97

6.5 Abordarea psihanalitică

99

Rezumat

108

Teste de autoevaluare

108

Concluzii

109

UNITATEA 7 TESTUL TEMATIC DE APERCEPȚIE (T.A.T.)

110

Obiective

111

Cunoștințe preliminarii

111

Resurse necesare și recomandări de

111

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

111

7.1 Interpretarea

112

7.2 Analiza formală

113

7.3 Interpretarea conţinutului povestirilor

114

7.4 Paşii de interpretare

117

7.5 Avantaje şi limite ale Testului de Apercepţie Tematică

120

Rezumat

121

Teste de autoevaluare

122

Concluzii

122

UNITATEA 8 TESTUL FABULELOR DÜSS

123

Obiective

124

Cunoștințe preliminarii

124

Resurse necesare și recomandări de

124

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

124

TESTUL FABULELOR DÜSS

125

8.1 Materialul testului

125

8.2 Aplicare

126

8.3 Diagnosticarea complexelor

128

Rezumat

132

Cuvinte cheie

133

Teste de autoevaluare

133

Concluzii

133

UNITATEA 9

134

TESTUL DESENEAZĂ O PERSOANĂ

134

Obiective

135

Cunoștințe preliminarii

135

Resurse necesare și recomandări de

135

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

135

TESTUL "DESENEAZĂ O

PERSOANĂ"

136

9.1 Natura testului

136

9.2 Aplicarea

136

9.3 Interpretarea

 

136

9.4 Analiza

formală

139

9.5 Analiza de conţinut

 

139

9.6 Utilitatea Testului Desenează o persoană

146

Rezumat

 

146

Cuvinte cheie

147

Teste de autoevaluare

147

Concluzii

147

UNITATEA 10

148

PROBLEME SPECIALE ÎN EVALUAREA PROIECTIVĂ

148

Obiective

149

Cunoștințe preliminarii

149

Resurse necesare și recomandări de

149

Durata medie de parcurgere a unității de studiu

149

Probleme speciale în evaluarea proiectivă

150

10.1 Bateria de tehnici proiective

 

150

10.2 Precauţii în utilizarea tehnicilor proiective

151

10.3 Relaţia de testare şi impactul ei asupra performanţei la test

153

Rezumat

 

154

Cuvinte cheie

154

Teste de autoevaluare

155

Concluzii

155

GLOSAR DE SPECIALITATE

156

 

7