Sunteți pe pagina 1din 22

CUPRINS

INTRODUCERE.................................................................................................................2 CAPITOLUL I.....................................................................................................................3 PREZENTAREA FIRMEI...................................................................................................3 Infiintare, denumire, capital.............................................................................................3 Domeniul de activitate.....................................................................................................4 Structura organizatorica..................................................................................................5 Modul de organizare si conducere. Circuitul documentelor...........................................6 CAPITOLUL II....................................................................................................................7 MONOGRAFIE CONTABILA A OPERATIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE ENTITATII S.C CLACOSI ELECTRIC S.R.L..........................................................7 CAPITOLUL III................................................................................................................10 DOCUMENTELE SPECIFICE OPERATIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE PREVAZUTE IN CAPITOLUL II.................................10 CAPITOLUL IV................................................................................................................21 BALANTA DE VERIFICARE..........................................................................................21 ANEXE..............................................................................................................................22

INTRODUCERE
Lucrarea de fata prezinta monografia contabla a operatiunilor economicofinanciare in corelatie cu documentele specifice acestor operatiuni, care se desfasoara la firma S.C. Clacosi Electric S.R.L. pe peroada 01.08-30.08 a anului curent. Lucrare este structurata pe patru capitole si o anexa, care contine dovada precum ca practica necesara s-a desfasurat in conditii reala la S.C. Calcosi electric S.R.L.. In lucrare s-a tinut cont de respectarea tututror normelor metodologice contabile in vigoare, precum si corectitudinea operatiunilor efectuate. Firma S.C. Calcosi Electric S.R.L. este o societate care are toate documentele contabile, registrele contabile, declaratiile contabile, precum si deconturile inregistrare si achitate la zi.

CAPITOLUL I PREZENTAREA FIRMEI Infiintare, denumire, capital


S.C. Clacosi Electric S.R.L. este o societate cu raspundere limitata. Care isi desfasoara activitatea potrivit Legii SocietatiiComerciale si a reglementarilor legale in vigoare. Firma afost infiintata in anul 2005, avand ca obiect principal de activitate distributia si montarea instalatiilor de climatizare. In prezent firma are 20 de angajati si ofera in plus servicii de asistenta tehnica si intretinere. Strategia aplicata in cadrul societatii presupune atingerea obiectivelor importante, cum ar fi furnizarea unor produse si servicii de inalta calitate la un pret competitiv pe piata romaneasca, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor. Promovarea firmei o constituie competenta si profesionalismul de care da dovada personalul autorizat. S.C. Clacosi Electric S.R.L. are sediul social in Municipiul Codlea, Strada Carpati, nr.1, scara B, ap.14, judetul Brasov. Are ca activitate principala lucrarile de instalatii electrice, avand codul CAEN 4321. Codul Unic de Inregistrare este 17557392 din data de 06.05.2005, iar numarul de inregistrare de la Registrul Cometului este J08/1179/05.05.2005 cu data eliberarii 15 decembrie 2008.

Domeniul de activitate
Activitatea principala a firmei S.C. Clacosi Electric S.R.L. sunt lucrarile de instalatii electrice avand codul CAEN 4321. Segmentul de servicii in care se desfasoara activitatea noastra cuprinde climatizare, service pe perioada de garantie a echipamentelor, scolarizarea personalului de intretinere, servicii si piese de schimb post garantie, import de echipamente, instalatii electrice de joasa tensiune, servicii de intretinere tehnica pentru constructii civile si industriale. Firma isi desfasoara activitatea la firma clientilor, unde, conform contractelor incheiate, ofera servicii de asistenta tehnica la echipamentele de climatizare. Principalii clienti cu care societatea are incheiate contracte sunt: S.C. Carrefour Romania S.A. cu punctele de lucru din Militari, Orhideea, Colentina, Brasov, Ploiesti, Baneasa, Constanta, Iasi Era, Iasi Felicia, Focsani, Suceava, Sibiu, Pitesti, Oradea Lotus, Braila, Cluj, Arad, Vilantis, Buzau; S.C. Artima S.A. la puctele de lucru situate in Arad, Baia Mare, Campina, Caransebes, Dej, Deva, Hunedoara, Lugoj, Oradea, Petrosani, Ramnicu Valcea, Resita, Resita Nera, San Nicolau Mare, Sighetu Mamatiei, Simeria, Turnu Severin, Zalau, precum si S.C. Ripa Thermoplastics S.R.L., S.C. Altex Romania S.A., S.C.Euroricambi S.R.L.. Principalii furnizori de materiale necesare desfasurarii activitatii sunt: S.C. Beijeuf S.R.L., S.C. Aston S.R.L., S.C. Tehnotem S.R.L., Wellman Impex, Bricostore, S.C. Romstal Impex S.R.L., S.C. Ecoprofi S.R.L., S.C. Mcktimpex, S.C Gica ImportExport, S.C. Euroviol S.R.L., S.C. Eurosting S.R.L.. Activitatea nu prezinta sezonalitate fiind desfasurata pe tot parcursul anului. Societatea prin specialistii sai, asigura service pentru orice model de aparate de aer conditionat la punctul de lucru al societatii sau la domociliul sau sediul solicitat. Se asigura inspectii pentru buna functionalitate a aparatelor de aer conditionat si inspectii tehnice periodice, inainte de sezonul cald.

Structura organizatorica
In prezent firma are 20 de angajati si ofera in plus servicii de asistenta tehnica si intretinere.

Modul de organizare si conducere. Circuitul documentelor


Conform Legii Contabilitatii nr.82/1991, Ordinul 1752/17.11.2005, IAS1, Reglementarilor contabile din 17.11.2005 conforme cu Directiva a VII a a Comunitatii Economice Europene, societatile comerciale, companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatiile financiare anuale. Categoriile de persoane care pot tine contabilitatea in partida simpla se stabilesc prin ordin al Ministrului Finantelor Publice. Pentru organizatii patronale si sindicale, precum si pentru alte categorii de organizatii fara scop patrimonial, care nu desfasoara activitati economice, Ministerul Finantelor Publice aproba un sistem simplificat de raportare financiara, avand in vedere si cerintele organismelor europene de profil. Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz. Persoanele prevazute la art.1 din Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, consemneaza operatiunile economico-financiare, in momentul efectuarii lor, in documente justificative, pe baza carora se fac inregistrarile in jurnale, fise si alte documente contabile, dupa caz. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale: denumirea documentului; denumirea si , dupa caz, sesiul unitatii care intocmeste documentul; numarul dicumentului si data intocmirii acestuia; mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia; datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-finnaciare efectuate; numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atributii de control financiar preventiv si ale persoanelor in drept sa aprobe operatiunile respective, dupa acz, alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate. Documentele contabile-jurnale, fise etc.-care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor consemnate in documentele justificative, intocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la: felul, numarul si data documentului justificativ; semnele corespunzatoare operatiunilor efectuate; conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare; semnaturile pentru intocmire si verificare.

CAPITOLUL II MONOGRAFIE CONTABILA A OPERATIUNILOR ECONOMICOFINANCIARE ALE ENTITATII S.C CLACOSI ELECTRIC S.R.L.

1. In data de 01.08.2012 se primeste factura cu nr.70446 de la firma Transilvania Leasing IFN SA privind rata de leasing. % = 404 1016.98 lei 167 547.03 613 221.52 1687 94.47 4426 153.96 2. Se primeste factura cu nr.2075 de la Mititelu Angel Intreprindere Privata in data de 02.08.2012 privind reumplerea tonerului pentru imprimanta. Firma nu este platitoare de TVA, iar plata se face in aceeasi zi pe baza chitantei nr.1751. - inregistrarea facturii 302 = 401 110 lei - inregistrarea platii 401 = 5311 110 lei 3. Se plateste factura de la Transilvania Leasing IFN SA in data de 02.08.2012 prin ordinul de plata nr.230. 404 = 5121 1016.98 lei 4. Se primeste factura de la Hornbach in valoare de 45.37 in data de 02.08.2012, privind achizitia de diferite materii consumabile. % = 401 45.37 lei 302001 19.35 302002 6.77 302003 5.23 302004 5.23 4426 8.78 5. Tot in data de 02.08.2012, S.C. Clacosi Electric S.R.L. presteaza servicii pentru un birou de Notar Public si emite o factura in valoare de 1290 lei + TVA 24%. Factura este incasata in aceeasi zi. - emiterea facturii pentr serviciile prestate 4111 = % 1599.60 lei 704 1290 4427 309.60 - incasarea facturii se face ulterior in casa 5311 = 4111 1599.60 lei

6. Se plateste chiria tot in data de 02.08.2012 printr-o dispozitie de plata. - inregistrarea chiriei 612 = 401 926 lei - inregistrarea platii chiriei 401 = 5311 926 lei 7. In data de 08.08.2012 se primeste factura de la S.C. Electrobering S.R.L. privind achizitia unei truse de sudura necesara pentru prestarea serviciilor. % = 401 580 lei 302 467.74 4426 112.26 8. In data de 09.08.2012 S.C. Clacosi Electric S.R.L. emite factura pentru prestarea unor servicii firmei S.C. House of Wolf S.R.L. in valoare de 2530.15 lei + TVA 24%. 4111 = % 2137.39 lei 704 2530.15 4427 607.24 9. In 16.08.2012 se primeste factura cu nr. 1273706 de la Fan Courier privind expeditii de marfa. - inregistrarea facturii de transport % = 401 271.81 lei 624 219.20 4426 52.61 10. Se primeste factura de la S.C. Simonex S.R.L. in data de 17.08.2012 privind achizitia unui teren si a unui imobil. % = 404 50539.50 lei 211 975.00 212 49564.50 11. In data de 17.08.2012 se achita factura de la S.C. Simonex S.R.L. nu. 188 prin ordinul de plata nu. 277 printr-un avans in valoare de 10539.50 lei. 404 = 5121 10539.50 lei 12. In data de 20.08.2012 pe baza ordinului de plata nr. 282 se achita factura de la Fan Courier in valoare de 271.81 lei. 401 = 5121 271.81 lei 13. Se plateste TVA-ul in valoare de 589.23 lei. 4423 = 5121 589.23 lei

14. Se inchid conturile de cheltuieli. 121 = % 1366.52 lei 612 926 624 219.20 15. Se inchid conturile de venituri. 704 = 121 3820.15 lei

CAPITOLUL III DOCUMENTELE SPECIFICE OPERATIUNILOR ECONOMICO-FINANCIARE PREVAZUTE IN CAPITOLUL II

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

CAPITOLUL IV BALANTA DE VERIFICARE


Nr. crt Cont Denum. cont Profit si pierdere Alte impr. Dob.af. impr. Teren Constr. Mat. Cons. Furn. Furn. Imob. Clienti Tva de plata Tva deduc. Tva recup. Ct. banci Casa in lei Ch. chirie Ch. prime Ch. Transp. V. servicii Sold i D Sold i C Rulaj D 1366.52 547.03 94.47 975 49564.5 0 614.32 1307.81 11556.4 8 3336.99 589.23 327.61 916.84 11828.2 9 1036 926 221.52 219.20 3820.15 77107.3 1933.18 51556.4 8 1599.60 589.23 Rulaj C 3820.15 TSD 1366.52 547.03 94.47 975 49564.5 0 614.32 1307.81 11556.4 8 3336.99 589.23 327.61 916.84 11828.2 0 1036 926 221.52 219.20 3820.15 77107.3 55124.0 2 55124. 02 11828. 29 563.60 1933.18 51556.4 8 1599.60 589.23 327.61 TSC 3820.15 547.03 94.47 975 49564.5 0 614.32 625.37 40000 1737.39 Sold f D Sold f C 2453.6 3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


Total

121 167 1687 211 212 302 401 404 4111 4423 4426 4427 5121 5311 612 613 624 704

1599.60 926 221.52 219.20 3820.15 77107.3

1599.60 926 221.52 219.20 3820.15 77107.3

21

ANEXE

22

S-ar putea să vă placă și