Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZARE: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

LUCRARE PRACTICA NR. 1 METODE DE EVALUARE A STOCURILOR LA IESIREA DIN PATRIMONIU A. Metoda costului mediu ponderat calculat la sfarsitul perioadei B. Metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare C. Metoda FIFO D. Metoda LIFO E. Metoda costului standard sau prestabilit F. Analiza comparativa a metodelor de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu

A.

Metoda costului mediu ponderat calculat la sfarsitul perioadei

Costul mediu ponderat calculat la sfarsitul perioadei (costul mediu ponderat global sau total) presupune o singura evaluare a stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune conform relatiei:

CMPt =
unde:

S +I QS + Q
i
i

S
I

valoarea aferente stocului initial; valoarea intrarilor;


i

QS

cantitatea existenta in stocul initial; cantitatea initiala.

In cazul aplicarii acestei metode, in timpul perioadei de gestiune se inregistrea za cantitativ si valoric numai intrarile, iar iesirile din stoc se inregistreaza numai cantitativ. La sfarsitul perioadei de gestiune se calculeaza costul mediu ponderat global sau total (CMP t) si se evalueaza toate iesirile din stoc. APLICATIE In cadrul S.C. MOLDSILVA S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase: la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc. INTRARI (I) DATA
01.XII 08.XII 10.XII 15.XII 20.XII 22.XII 24.XII TOTAL Cantitate 20 50 20 90 Cost 1.200 1.250 1.300 Valoare 24.000 62.500 26.000 112.500 Cantitate 40 60 30 130

IESIRI (E)
Cost 1.132,35 Valoare 147.205, 5

STOCURI (S)
Cantitate 80 40 60 110 50 70 40 40 Cost 1.000 1.132,36 Valoare 80.000 45.294,5

E = Q CMP

CMPt =
CMP
t

S +I Q + Q
i Si

E =130 1.132,35 =147.205,5lei


40 1.132,35 = 45.294lei 60 1.132,35 = 67.941lei 30 1.132,35 = 33.970,5lei

80.000 +112.500 192.500 = = 1.132,35 lei mc 80 + 90 170

= 130mc

= Si I E

I =112.500lei E =147.205,5lei S f = 80.000 + 112.500 147.205,5 = 45.294,5lei

= 80.000lei

S = QS
f

c c =
f

S QS
f

c=
f

45.294,5 = 1.132,36lei / mc 40

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI Avantaje: de a nivela variatiile de cost in cazul fluctuatiilor de curs si respectiv de a simplifica calculele de evaluare a stocurilor. Dezavantaje: - nu permite evaluarea fiecarei iesiri din stoc, ci numai evaluarea lor globala la sfarsitul perioadei de gestiune, ceea ce este in contradictie cu principiul de baza a inventarului permanent; - valoarea stocurilor finale vor fi minimizate in perioada de crestere a preturilor si supraevaluata in perioada de scadere a preturilor.

B. Metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare intrare


Costul mediu ponderat calculat la fiecare intrare consta in faptul ca dupa fiecare intrare in stoc, se calculeaza u cost mediu ponderat pe baza urmatoarei formule:

CMPui =
unde:

S +I QS + QI
i ui
i

ui

valoarea aferente stocului initial; valoarea aferenta ultimei intrari;


i

QS QI

ui

cantitatea existenta in stocul initial; cantitatea aferenta ultimei intrari.

ui

APLICATIE In cadrul S.C. MOLDSILVA S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase: la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc. INTRARI (I) DATA
01.XII 08.XII 10.XII 15.XII 20.XII 22.XII 24.XII TOTAL Cantitate 20 50 20 90 Cost 1.200 1.250 1.300 Valoare 24.000 62.500 26.000 112.500 Cantitate 40 60 30 130

IESIRI (E)
Cost 1.000 1.150 1.192,85 Valoare 40.000 69.000 35.785,5 144.785, 5

STOCURI (S)
Cantitate 80 40 60 110 50 70 40 40 Cost 1.000 1.000 1.066,66 1.150 1.150 1.192,85 1.192,85 1.192,85 Valoare 80.000 40.000 64.000 126.5000 57.500 83.500 47.714 47.714

CMPui =

S +I QS + Q I
i ui
i

ui

40.000 + 24.000 64.000 = = 1.066,66lei 40 + 20 60 64.000 + 62.500 126.500 = = 1.150lei CMP15 XII = 60 + 50 110 57.500 + 26.000 83.500 = = 1.192,85lei CMP22 XII = 50 + 20 70

CMP

10 XII

I =112.500lei E =144.785,5lei

S S

f i

= Si I E = 80.000lei

= 80.000 + 112.500 144.785,5 = 47.714,5lei

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI Avantaje: valoarea stocului si a iesirilor din stoc sunt cunoscute in permanenta si respectiv valoarea iesirilor calculate astfel sunt mai aproape realitatii economice din acel moment. Dezavantaje: - datorita complexitatii sale, utilizarea acestei metode/variante de calcul este dificila mai ales pentru ciclurile de exploatare in care miscarile de stocuri sunt foarte numeroase.

C. Metoda FIFO
Potrivit metonei FIFO, elementele stocabile ies din gestiune in ordinea vechimii loturilor de intrare angajate la iesire. Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al primului lot intrat. Pe masura eouizarii primului lot, bunurile iesite din stoc se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului urmator in ordine cronologica. APLICATIE In cadrul S.C. MOLDSILVA S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase: la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc. INTRARI (I) DATA
01.XII 08.XII 10.XII Cantitate 20 Cost 1.200 Valoare 24.000 Cantitate I. 40 -

IESIRI (E)
Cost 1.000 Valoare 40.000 -

STOCURI (S)
Cantitate I. 80 I. 40 I. 40 II. 20 60 I. 40 II. 20 III. 50 110 I. II. III. 50 50 I. II. III. 50 IV. 20 70 I. II. III. 20 IV. 20 40 I. 20 II. 20 Cost 1.000 1.000 1.000 1.200 1.000 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 1.300 1.250 1.300 1.250 1.300 Valoare 80.000 40.000 40.000 24.000 64.000 40.000 24.000 62.500 126.500 62.500 62.500 62.500 26.000 88.500 25.000 26.000 51.000 25.000 26.000

15.XII

50

1.250

62.500

20.XII

I. 40 II. 20 60 -

1.000 1.200 -

40.000 24.000 64.000 -

22.XII

20

1.300

26.000

24.XII

III. 30

1.250

37.500

TOTAL

90

112.500

130

141.500

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI Avantaje: - este simpla si usor de aplicat; - stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt, deci, mai aproape de valoarea economica. Dezavantaje: - iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de inflatie ceea ce conduce la minimizare a cheltuielilor si la o supraevaluare a rezltatului financiar; - iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o perioada de scadere a preturilor, deci conturile se coreleaza cu intarziere cu variatia de pret.

D. Metoda LIFO
Potrivit metodei LIFO, elementele stocabile ies din gestiune in ordinea celor mai recente loturi de intrare care figureaza inca in stoc. Bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al ultimului lot intrat. Pe masura epuizarii ultimui lot, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al lotului anterior, in ordine cronologica. APLICATIE In cadrul S.C. MOLDSILVA S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase: la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc. INTRARI (I) DATA
01.XII 08.XII 10.XII Cantitate 20 Cost 1.200 Valoare 24.000 Cantitate I. 40 -

IESIRI (E)
Cost 1.000 Valoare 40.000 -

STOCURI (S)
Cantitate I. 80 I. 40 I. 40 II. 20 60 I. 40 II. 20 III. 50 110 I. 40 II. 10 III. 50 I. 40 II. 10 III. IV. 20 70 I. 40 II. III. IV. 40 I. 40 Cost 1.000 1.000 1.000 1.200 1.000 1.200 1.250 1.000 1.200 1.000 1.200 1.300 1.000 1.000 Valoare 80.000 40.000 40.000 24.000 64.000 40.000 24.000 62.500 126.500 40.000 12.000 52.000 40.000 12.000 26.000 78.000 40.000 40.000 40.000

15.XII

50

1.250

62.500

20.XII

III. 50 II. 10 60 -

1.250 1.200 -

62.500 12.000 74.500 -

22.XII

20

1.300

26.000

24.XII

IV. 20 II. 10 30 130

1.300 1.200 -

26.000 12.000 38.000 152.500

TOTAL

90

112.500

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI Avantaje: iesirile din stoc sunt evaluate la costurile cele mai recente si respectiv in perioada de inflatie consumurile sunt supraevaluate in comparatie cu metoda FIFO, ceea ce conduce la o majorare a cheltuielilor si la o diminuare a rezultatului financiar, micsorarea impozitului pe profit.

Dezavantaje: - costurile se coreleaza cu variatia de pret, dar stocul sub evaluat in caz de depreciere monetara..

10

E. Metoda costului standard sau prestabilit


In cadrul contabilitatii de gestiune unitatile patrimoniale pot determina costuri standard. Acestea sunt costuri antecalculate sau costui medii dintr-o perioada de gestiune anterioara. Atunci cand sunt utilizate costuri prestabilite este necesara evidentierea distincta a diferentelor de pret fata de costul de achizitie sau costul de productie. La sfarsitul perioadei de gestiune aceste diferente se repartizeaza asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocului existent cu ajutorul coeficientului de repartizare(K) care se calculeaza astfel:

K=
unde:

S S

id 3 x 8 id 3 xx

+ Rd 3 x8 + Rd 3 xx

S R S R

id 3 x 8 d 3 x8

- soldul initial al diferentelor de pret; - diferentele de pret aferente intrarilor in cursul perioadei cumulat de la inceputul anului; - soldul initial al stocului la pret de inregistrare; - valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret de inregistrare cumulat de la inceputul anului.

id 3 xx d 3 xx

Acest coeficient de repartizare se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare. Costul standard este fix pentru perioada de gestiune in curs. El este determinat integrand atat rezuktatel trecute cat si obiectivele pe care le fixeaza unitatea patrimoniala in viitor. Costul standard este actualizat periodic, cel putin o data pe an, in functie de evolutia preturilor. APLICATIE In cadrul S.C. MOLDSILVA S.A. cu profil de activitate prelucrarea lemnului, in cursul perioadei de gestiune, au loc urmatoarele miscari de busteni de rasinoase: la 01 dec. stocul initial 80 mc x 1.000 lei/mc pe 08 dec. iesire din stoc 40 mc pe 10 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.200 lei/mc pe 15 dec. intrare in stoc 50 mc x 1.250 lei/mc pe 20 dec. iesire din stoc 60 mc pe 22 dec. intrare in stoc 20 mc x 1.300 lei/mc pe 24 dec. iesire din stoc 30 mc. Considerand costul standard de 1.132.35 lei/mc. D 301 C Sid 80 x 1.132,35 = 90.588 20 x 1.132,35 = 22.647 40 x 1.132,35 = 45.294 50 x 1.132,35 = 56.617,5 60 x 1.132,35 = 67.941 20 x 1.132,35 = 22.647 30 x 1.132,35 = 33.970,5 Rd = 101.911,5 Rc = 147.205,5 TSd = 192.499,5 TSc = 147.205,5 Sfd = 45.29 11

D 10.588 Sid 80 x (1.000 - 1.132,35) =

308

20 x (1.200 1.132,35) = 1.353 50 x (1.250 1.132,3) = 5.882,5 20 x (1.300 1.132,35) = 3.353 Rd = 10.588,5 Rc = 0,38 TSd = 0,5 TSc = 0,38 Sfd = 0,12 08.XII 10.XII 601 = 301 % = 401 301 (Cs) 308 (Ca - Cs) 4426 % = 401 301 308 4426 601 = 301 % = 401 301 308 4426 601 = 301 601 = 308 40 x 1.132,35 = 45.294 28.560 20 x 1.132,35 = 22.647 20 x (1.200 1.132,35) = 1.353 19% x 24.000 = 4.560 74.375 50 x 1.132,35 = 56.617,5 50 x (1.250 1.132,35) = 5.882,5 19% x 62.500 = 11.875 60 x 1.132,35 = 67.941 30.940 20 x 1.132,35 = 22.647 20 x (1.300 1.132,35) = 3.353 19% x 26.000 = 4.940 30 x 1.132,35 = 33.970,5 0,38

Ca + 19%Ca Ca = 22.647 + 1.353 = 24.000 19%Ca Ca + 19%Ca Ca = 56.617,5 + 5.882,5 = 62.500 19%Ca Ca + 19%Ca Ca = 22.647 + 3.353 = 26.000 19%Ca

15.XII

20.XII 22.XII

24.XII

c 308

c 301

K 308

K=
K=

10.588 +10.588,5 0,5 = = 0,000002597 90.588 +101.911,5 192.499,5

S S

id 308 id 301

+ Rd 308 + Rd 301

c 308

= 147.205,5 0,000002597 = 0,38

Stocul final de 40 mc de busteni de rasinoase este evaluat la cost standard de 33.970,5 lei, costul de achizitie efectiv fiind de 33.970,62 lei. Cheltuiala efectiva privind materiile prime in luna decembrie este de 147.205,88 lei.

12

INTRARI (I) DATA


01.XII 08.XII 10.XII 15.XII 20.XII 22.XII 24.XII TOTAL Cantitate 20 50 20 90 Cost 1.200 1.250 1.300 Valoare 24.000 62.500 26.000 112.500 Cantitate 40 60 30 130

IESIRI (E)
Cost 1.132,35 1.132,35 1.132,35 Valoare 45.294 67.941 33.970,5 147.205, 5

STOCURI (S)
Cantitate 80 40 60 110 50 70 40 40 Cost 1.132,35 1.132,35 1.132,35 1.132,35 1.132,35 1.132,35 1.132,35 1.132,35 Valoare 90.588 45.294 67.941 124.558,5 56.617,5 79.264,5 45.294 45.294

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE METODEI Avantaje: Dezavantaje: - costurile utilizate nu sunt costuri reale; - la sfarsitul exercitiului trebuie sa se faca calcule suplimentare pentru alinierea contabilitatii analitice la cea financiara cu scopul de a corecta diferenta de evaluare a costurilor. costurile prestabilite servesc atat la inregistrarea iesirilor cat si a intrarilor in stoc, ceea ce simplifica calculatia si reducerea volumului de munca; costurile sunt cunoscute pe toata durata unui exercitiu, ele ramanand fixe; valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune va fi cunoscuta foarte repede; costurile prestabilite sunt baza controlului gestionar si a evaluarii rezultatelor.

13

F. Analiza comparativa a metodelor de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu


Caracteristica CMP FIFO
ui

LIFO 80.000
112.500 152.500

CS 80.000
112.500 147.205,5 45.294

CMP
I E

CMP
80.000
112.500

80.000
i

80.000
112.500 141.500

112.500

147.205,5 45.294,5

144.785,5 47.714

51.000

40.000

Din datele prezentate in tabel rezulta ca exercitiul nu depinde numai de performantele economice si financiare ale unitatii patrimoniale ci si de optiunile sale metodologice pe linie de evaluare a stocurilor la iesirea din patrimoniu si anume: - variantele metodei epuizarii succesive a stocurilor (variantele FIFO si LIFO) sunt complexe si implica necesitatea cunoasterii permanente a compozitiei stocului de bunuri materiale; - metodele FIFO si LIFO dau rezultate extreme; prima ajungand la stocul final cu valoarea cea mai ridicata, iar a doua cu valoarea cea mai scazuta; - in cazul variantelor metodei CMP evaluarile se situeaza ca marime intre valorile date de celelalte metode extreme FIFO si LIFO; - metodele de evaluare analizate sunt exacte din punct de veder principial insa este deosebit de important de a sti pana la ce punct ppot prezenta date exacte.

14