Sunteți pe pagina 1din 101

SINUMERIK 840D/810D/FM-NC

Mic manual
de programare EdiŃia 10.00

DocumentaŃie utilizator
SINUMERIK 840D/840Di
SINUMERIK 810D/FM-NC
Mic manual
de programare

Valabil pentru

Echipament Versiune software


SINUMERIK 840D 6
SINUMERIK 840DE (Varantă export) 6
SINUMERIK 840Di 1
SINUMERIK 840DiE (Varantă export) 1
SINUMERIK 810D 4
SINUMERIK 810DE (Varantă export) 4
SINUMERIK FM-NC 3

EdiŃia 10.00
SINUMERIK®-Documentaţie
Auflagenschlüssel

Ediţiile prezentate mai jos au apărut anterior ediţiei actuale.

În coloana „Observaţii“ este indicată prin litere starea fiecărei ediţii apărute până în
prezent.

Semnificaţia stării din coloana „Observaţii“:

A .... documentaţie nouă.


B .... Ediţie nerevizuită cu număr nou de comandă.
C .... Versiune revizuită sub ediţie nouă.
Dacă conţinutul tehnic reprezentat pe pagină s-a modificat faţă de starea
ediţiei anterioare, se va indica aceasta prin schimbarea stării ediţiei din capul
respectivei pagini.

Ediţie Nr. comandă Observaţii

10.00 6FC5298-6AB30-0XC0 A

Alte informaţii se găsesc pe Internet sub:


http://www.siemens.de/sinumerik

Această documentaţie a fost realizată cu Win Word V 7.0 şi


Designer V 4.0

Este posibil ca in echipament să fie active alte funcţii care nu sunt


descrise în această documentaţie. Nu există nici o obligaţie pentru
existenţa acestor funcţii la livrări noi respectiv în caz de service.

Sunt permise modificări tehnice.

Transmiterea şi multiplicarea acestei documentaţii, valorificarea şi


utilizarea conţinutului acesteia nu este permisă fără autorizaţie
scrisă. Contravenienţii vor fi traşi la răspundere. Toate drepturile
sunt rezervate, in special în cazul garantării patentelor şi
înregistrării unui desen sau model uitilitar.

© Siemens AG 1996 - 2000. Toate drepturile rezervate.


10.00 GeneralităŃi

PrefaŃă

Cum se utilizează Această documentaŃie este un Manual de programare, care


această descrie toŃi paşii de programare importanŃi.
documentaŃie
Acesta constituie un ajutor şi un suport de elaborare pentru
programator, care doreşte să îşi împrospăteze rapid o
comandă utilizată mai rar sau să găsească semnificaŃia
unui parametru.

De aceea puŃin text! Şi în principiu uşor de înŃeles.

VedeŃi totuşi pe scurt semnificaŃia simbolurilor utilizate,


astfel veŃi rezolva apoi mai uşor.

Simboluri

PrimiŃi o indicaŃie sau o informaŃie de bază.

Indică un pericol, o sursă de defecte sau oproblemă


generală.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00. 0-5
GeneralităŃi 10.00

Alcătuirea descrierilor

Metodica descrierilor este orientată pe următoarea schemă:

Programarea funcŃiei

SemnificaŃia parametrului

Figură explicativă cu exemplu de piesă

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


0-6 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 GeneralităŃi

Sumarul capitolelor

1. Ce aparŃine începutului de program 1-9


Cotare absolută, cotare relativă, G90, G91 ......................................................... 1-10
Cotare absolută, cotare relativă, G90, G91 ......................................................... 1-11
Deplasări de nul, G54 la G57 .............................................................................. 1-12
Deplasări de nul, G54 la G57 .............................................................................. 1-13
Selectarea planului de lucru, G17 la G19............................................................ 1-14
Selectarea planului de lucru, G17 la G19............................................................ 1-15

2. Programarea comenzilor de traiectorie 2-17


Avans rapid, G0 ................................................................................................... 2-18
Avans rapid, G0 ................................................................................................... 2-19
Interpolare liniară, G1 .......................................................................................... 2-20
Interpolare liniară, G1 .......................................................................................... 2-21
Interpolare circulară, G2/G3 ................................................................................ 2-22
Interpolare circulară, G2/G3 ................................................................................ 2-23
Programarea razei, G2/G3 .................................................................................. 2-24
Interpolare circulară prin punct intermediar, CIP ................................................. 2-25
Interpolare circulară prin punct intermediar, CIP ................................................. 2-26
Filetare cu pas constant, G33.............................................................................. 2-27
Filetare rigidă, G331/G332 .................................................................................. 2-28
Filetare cu suport de compensare, G63 .............................................................. 2-29
Coordonate polare G110, G111, G112................................................................ 2-30

3. CorecŃii de sculă 3-31


Apelarea sculei .................................................................................................... 3-32
CorecŃia de rază a frezei, G41/G42 ..................................................................... 3-33
CorecŃia de rază a tăişului, G41/G42................................................................... 3-34
Detectare coliziuni selectată/deselectată ............................................................ 3-35
Apropierea şi retragerea de pe contur, NORM/KONT ......................................... 3-36
Mod de abordare a conturului programabil, G450/G451 ..................................... 3-37

4. Ajutor de programare care degrevează programatorul 4-39


Privire asupra conceptului de cadru .................................................................... 4-40
Privire asupra conceptului de cadru .................................................................... 4-41
TranslaŃia şi rotirea sistemului de coordonate, TRANS/ROT .............................. 4-42
TranslaŃia şi rotirea sistemului de coordonate, TRANS/ROT .............................. 4-43
Rabaterea faŃă de axele de coordonate, MIRROR .............................................. 4-44
Mărirea/micşorarea conturului, SCALE ............................................................... 4-45

5. Programarea condiŃiilor de deplasare 5-47


Programare viteză de avans, G93 bis G97.......................................................... 5-48
Oprirea exactă, G9/G60....................................................................................... 5-49
Avansul în modul de conturare, G64, G641 ........................................................ 5-50
Programare deplasare arbore ............................................................................. 5-51

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00. 0-7
GeneralităŃi 10.00

6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor 6-53


Tehnica subprogramelor...................................................................................... 6-55
GeneralităŃi despre utilizarea ciclurilor................................................................. 6-57
Explicarea parametrilor........................................................................................ 6-58
Găurire, centruire, CYCLE81...............................................................................6-62
Găurire, adâncire, CYCLE82 ............................................................................... 6-63
Găurire adâncă, CYCLE83 .................................................................................. 6-64
Filetare fără mandrină compensatoare, CYCLE84.............................................. 6-65
Filetare cu mandrină compensatoare, CYCLE840 .............................................. 6-66
Alezare 1, CYCLE85............................................................................................ 6-67
Alezare 2, CYCLE86............................................................................................ 6-68
Alezare 3, CYCLE87............................................................................................ 6-69
Alezare 4, CYCLE88............................................................................................ 6-70
Alezare 5, CYCLE89............................................................................................ 6-71
Rând de găuri, HOLES1 ...................................................................................... 6-72
Găuri amplasate pe cerc, HOLES2 ..................................................................... 6-73
Găuri alungite amplasate pe cerc, LONGHOLE .................................................. 6-74
Canale pe rază, SLOT1 ....................................................................................... 6-75
Canale pe cerc, SLOT2 ....................................................................................... 6-76
Frezarea unui buzunar rectangular, POCKET1 ................................................... 6-77
Frezarea unui buzunar circular, POCKET2 ......................................................... 6-78
Filetare prin frezare, CYCLE90............................................................................ 6-79
Ciclu de canelare, CYCLE93 ............................................................................... 6-80
Ciclu de degajare, CYCLE94............................................................................... 6-81
Ciclu de degroşare, CYCLE95............................................................................. 6-82
Degajare pentru filete, CYCLE96 ........................................................................ 6-83
Filetare prin strunjire, CYCLE97 .......................................................................... 6-84
LanŃ de filete, CYCLE98 ...................................................................................... 6-85

7. FuncŃii de conectare şi auxiliare predefinite 7-87


Lista comenzilor M............................................................................................... 7-88
Formulare ............................................................................................................ 7-89

8. Cheia programului 8-91


Lista funcŃiilor G................................................................................................... 8-92

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


0-8 SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
1. Ce aparŃine începutului de program

Cotare absolută, cotare relativă, G90, G91 1-10

Deplasări de nul, G54 la G57 1-12

Selectarea planului de lucru, G17 la G19 1-14

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 1-9


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
1. Ce aparŃine începutului de program 10.00

Cotare absolută, cotare relativă, G90, G91

Programare N5 G0 G90 X25 Y15 Z2 LF


N20 G1 G91 X80 F300 LF

G90 Introducere cote absolute, toate introducerile


se referă la punctul de nul curent al piesei.
G91 Introducere cote relative, fiecare cota introdusă
se referă la ultimul punct de traiectorie introdus.

PuteŃi comuta de la o frază la alta in mod oarecare între


introducere cote absolute sau relative.

PuteŃi deasemenea modifica modul de introducere a cotelor


pentru fiecare axă în cadrul unei fraze, prin indicarea AC
pentru cote absolute sau IC pentru cote relative.
Exemplu : X = AC (400)

Frezare:

Y N5 G00 G90 X25 Y15 Z2 LF


N10 G01 Z-5 F300 LF
N20 G01 G91 X80 LF
80

+80

N20

N5
15

25 80 X
Schimbare între programare în cote absolute şi relative

1-10  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 1. Ce aparŃine începutului de program

Cotare absolută, cotare relativă, G90, G91

Programare N5 G0 G90 X25 Z1


N10 G1 Z-7,5 F0,2
N20 G1 X40 Z-15
N30 G1 G91 Z-10
N40 G1 G90 X60 Z-35

G90 Introducere cote absolute, toate introducerile


se referă la punctul de nul curent al piesei.
G91 Introducere cote relative, fiecare cota introdusă
se referă la ultimul punct de traiectorie introdus.

Strunjire:

ObservaŃie: Cote relative sau cote absolute

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 1-11


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
1. Ce aparŃine începutului de program 10.00

Deplasări de nul, G54 la G57

Programare N30...LF
N40 G54 LF
N50 G0 X30 Y75LF

Alte deplasări de nul: G55...G57, G505…G599

Parametri X,Y,Z Coordonatele deplasării de nul (Stabilirea


sistemului de coordonate al piesei). Acestea
trebuiesc introduse în echipament înaintea
programării prin panoul de operare sau
interfaŃa universală.

Cu comanda G53 se permite omiterea deplasărilor de nul in


cadrul frazei, cu G500 dezactivarea acestora.

Frezare:

G54
G55
G56
G57

Deplasările de nul permit prelucrarea multiplă

1-12  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 1. Ce aparŃine începutului de program

Deplasări de nul, G54 la G57

Programare N10 G54


N20 G0 Z0,2

Parametri Z Coordonatele deplasării de nul (Stabilirea


sistemului de coordonate al piesei). Acestea
trebuiesc introduse în echipament înaintea
programării prin panoul de operare sau
interfaŃa universală.

La strunguri este de obicei utilă o deplasare de nul pe


direcŃia Z.

Strunjire:

M W

G54

Deplasare de nul pe direcŃia Z

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 1-13


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
1. Ce aparŃine începutului de program 10.00

Selectarea planului de lucru, G17 la G19

Programare N10 G0 X50 Z50 G17 D1 F1000 LF

Comandă Plan de lucru Axă de pătrundere


G17 X/Y Z
G18 Z/X Y
G19 Y/Z X

Programarea planului lucru este necesară pentru calculul


datelor corecŃiilor de sculă.
O schimbare a planului de lucru nu este posibilă la
G41/G42 activă.

Frezare:

Z G17 Z G18
Y Y

X X

Z G19
Y

Selectarea planului de lucru pentru prelucrări orizontale si verticale la frezare

1-14  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 1. Ce aparŃine începutului de program

Selectarea planului de lucru, G17 la G19

Programare N10 G0 X10 Z20 G18 D1 F200

În starea de bază este prestabilit pentru frezare G17 (X/Y-


Plan) şi pentru strunjire G18 (Z/X-Plan).

Strunjire:

X
7
G1
G1
9

G1
8

Selectarea planului de lucru pentru prelucrări orizontale si verticale la strunjire

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 1-15


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
1. Ce aparŃine începutului de program 10.00

1-16  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie

Avans rapid, G0 2-18

Interpolare liniară, G1 2-20

Interpolare circulară, G2/G3 2-22

Programarea razei, G2/G3 2-24

Interpolare circulară prin punct intermediar, CIP 2-25

Filetare cu pas constant, G33 2-27

Filetare rigidă, G331/G332 2-28

Filetare cu suport de compensare, G63 2-29

Coordonate polare G110, G111, G112 2-30

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-17


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Avans rapid, G0

Programare N10 G0 X0 Y0Z3 LF

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului destinaŃie

Frezare:

Z
Y

PoziŃionare rapidă a sculei cu avans rapid la frezare

2-18  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Avans rapid, G0

Programare N20 G0 X25 Z1

Parametri X, Z Coordonatele punctului destinaŃie

Strunjire:

N80
0
N2

60
25

7,5 Z

35

50

PoziŃionare rapidă a sculei cu avans rapid la strunjire

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-19


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Interpolare liniară, G1

Programare N10 G0 G90 X10 Y10 Z1 S800 M3 LF


N20 G1 Z-12 F500 LF
N30 X30 Y35 Z-3 F700 LF

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului destinaŃie


F Valoare avans

Frezare:

Z
Y

Realizarea unei caneluri înclinate

2-20  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Interpolare liniară, G1

Programare N10 G17 S400 M3


N20 G0 X40 Y-6 Z2
N30 G1 Z-3 F40
N40 X12 Y-20

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului destinaŃie


F Valoare avans

Strunjire/Frezare:

X+ X+
6
20

Y+ Y- Z+

6 3
20

X- X-

Realizarea unei caneluri

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-21


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Interpolare circulară, G2/G3

Programare N5 G0 G90 X35 Y60 LF


N10 G3 X50 Y45 I0 J-15 F500 LF

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului final al cercului


I, J, K Parametri de interpolare (DirecŃii: I pe X,
J pe Y, K pe Z) pentru determinarea centrului
cercului
AR Unghiul arcului de cerc

Scula se deplasează la G2 în sens orar, la G3 în sens


antiorar. DirecŃia de privire din partea celei de a treia axe de
coordonate.
La programarea prin unghiul arcului de cerc este necesar
de indicat suplimentar centrul cercului sau punctul de sfârşit
al cercului.

Frezare:

G3 X50 Y45 I0 J-15 F500 LF


Z
Y
Y

60
45
I
J==0
-15
35
50

Realizarea unei caneluri circulare

2-22  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Interpolare circulară, G2/G3

Programare N10 G0 X12 Z0


N20 G1 X40 Z-25 F0,2
N30 G3 X70 Z-75 I-3,335 K-29,25

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului de sfârşit al cercului


I, K Parametri de interpolare (DirecŃii: I pe X,
K pe Z) pentru determinarea centrului cercului

Strunjire:

X
30

-K
-I

Z
25
33,33
12

40
70

54,25
75
95

Realizarea unui bolŃ rotund

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-23


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Programarea razei, G2/G3

Programare N20 G90 G0 X68 Z102


N30 G90 G3 X20 Z150 CR=48 F300 LF

Parametri CR Raza cercului


CR+ Unghi de parcurs ≤ 180°
CR- Unghi de parcurs > 180°
X... Z... Indicarea punctului de sfârşit

La un unghi de parcurs de 360° nu este permisă


programarea pe rază.

N30 G90 G3 X20 Z150 CR=48 LF

X
8
R4
68
20

Z
102
150

Programare rază după desen

2-24  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Interpolare circulară prin punct intermediar, CIP

Programare N10 CIP X87 Y20 I1=60 J1=35 LF

Parametri X, Y, Z Coordonatele punctului de sfârşit al cercului


I1, J1, K1 Parametri de interpolare pentru determinarea
punctului intermediar

Dacă în desenul de execuŃie nu este indicat centrul


cercului, cu CIP se pot programa interpolări circulare fără
calcule suplimentare.
Rezultă că se pot programa cu această funcŃie şi cercuri în
spaŃiu.

Frezare:

I1=60 J1=35

Start
60

35
20 X
50
60
87

Interpolare circulară prin punct intermediar

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-25


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Interpolare circulară prin punct intermediar, CIP

Programare N90 G1 X40 Z-25


N100 CIP X70 Z-75 I1=93,33 K1=-54,25

Parametri X, Z Coordonatele punctului de sfârşit al cercului


I1, K1 Parametri de interpolare pentru determinarea
punctului intermediar

Strunjire:

93,33
70
40

Z
25
54,25
75
95

Interpolare circulară prin punct intermediar

2-26  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Filetare cu pas constant, G33

Programare N20 G33 Z22 K2 LF

Parameter Z, X Punct de sfârşit filet


K Pas filet pentru filet cilindric
I Pas filet pentru filet plan
I Pas filet pentru filet conic (Unghi con > 45°)
K Pas filet pentru filet conic (Unghi con < 45°)
SF Deplasarea punctului de început în Grad

Filetul pe dreapta sau pe stânga se va programa prin


indicarea sensului de rotaŃie M3/M4 al arborelui. Sensul de
rotaŃie şi turaŃia arborelui trebuie programate în fraza
anterioară programării G33.

La programarea filetelor conice indicaŃi la G33 coordonatele


X şi Z. Filetele cu mai multe începuturi se programează prin
deplasarea punctului de început existent (SF=…) .

N15 X38.7 LF
N20 G33 Z22 K2 LF

N50 X37.4 LF
X N60 G33 Z22 K2 LF

22 2

Realizarea unui filet longitudinal

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-27


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Filetare rigidă, G331/G332

Programare N40 SPOS=0 LF


N50 G331 Z-50 K2 S500 LF
N60 G332 Z5 K2 LF

SPOS=0 Comanda şi poziŃionarea arborelui în buclă de


poziŃie
G331 Filetare
G332 Filetare cu retragere. Schimbarea sensului de
rotaŃie al arborelui se realizează automat
Parametri X, Y, Z Punct de sfârşit filet
I, J, K Pas filet. Pas pozitiv (de ex. K4) filet pe
dreapta, pas negativ (de ex. K-4) filet pe
stânga.

Pentru această funcŃie arborele trebuie să fie echipat cu un


traductor.

Z
X
- 50

Filetare

2-28  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 2. Programarea comenzilor de traiectorie

Filetare cu suport de compensare, G63

Programare N10 G63 Z-50 M3 S...F...LF


N20 G63 Z4 M4 F...LF

G63 Pentru mişcarea de retragere programaŃi o altă


frază cu G63 cu sensul corespunzător al
arborelui.

Parametri S TuraŃie arbore


F Avans
M3 Sens rotaŃie dreapta
M4 Sens rotaŃie stânga
Calculul avansului:
F = TuraŃie arbore x Pas şurub

Pentru această funcŃie este nevoie de un tarod în suportul


de compensare longitudinal, traductorul arborelui nu este
utilizat.

Z
X
- 50

Filetare cu suport de compensare

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 2-29


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
2. Programarea comenzilor de traiectorie 10.00

Coordonate polare G110, G111, G112

Programare N30 G111 X40 Y35 Z40 LF


N40 G3 RP... AP... LF

G110 Indicare pol, relativ la ultima poziŃie programată


a sculei
G111 Indicare pol, absolut în sistemul de coordonate
al piesei
G112 Indicare pol, relativ la ultimul pol valabil

Parametri X, Y, Z Coordonatele polului


RP Rază, distanŃă Pol/DestinaŃie
AP Unghiul între segmentul Pol/DestinaŃie şi axa
de referinŃă a unghiului (denumită axa polului )

Indicarea polului (centru) se poate face în coordonate


rectangulare sau polare.
La programarea cercului polul este în centrul cercului, RP
corespunde razei cercului.

Z Z*

AP Y*

AP AP

RP
X*

AP AP

X
Descrierea deplasării prin coordonate polare

2-30  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
3. CorecŃii de sculă

Apelarea sculei 3-32

CorecŃia de rază a frezei, G41/G42 3-33

CorecŃia de rază a tăişului, G41/G42 3-34

Detectare coliziuni selectată/deselectată 3-35

Apropierea şi retragerea de pe contur, NORM/KONT 3-36

Mod de abordare a conturului programabil, G450/G451 3-37

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 3-31


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
3. CorecŃii de sculă 10.00

Apelarea sculei

Programare N10 G18 T17 D8 LF

T... Apelare număr sculă


D... Apelare corecŃie sculă, activare a corecŃiei de
lungime a sculei

Pentru ca valorile de corecŃie a sculei să fie corect calculate


pe axe, trebuie ca planul de lucru să fie selectat anterior
apelării sculei.

În cadrul derulării NC se pot modifica valorile corecŃiei de


sculă. Planul de lucru nu trebuie programat din nou.

Dacă la apelarea sculei nu trebuie indicat nici un număr D,


se poate prestabili prin datele de maŃină un număr D.

N10 G18 T17 D8


N30... D6
X

Valori de corecŃii pentru tăiş stânga şi dreapta la cuŃit de canelare

3-32  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 3. CorecŃii de sculă

CorecŃia de rază a frezei, G41/G42

Programare N10 G1 G17 G41 D8 X... Y... Z... F500 LF

G41 Apelarea corecŃiei de traiectorie, scula se


deplasează la stânga faŃă de contur
G42 Apelarea corecŃiei de traiectorie, scula se
deplasează la dreapta faŃă de contur
G40 Anularea corecŃiei de traiectorie

CorecŃia de lungime a sculei lucrează automat după


apelarea corcŃiei de sculă D.

În fraza NC cu G40/G41/G42 trebuie programată cel puŃin o


axă a planului de lucru selectat (G17 la G19).

Selectarea şi deselectarea FRK trebuie realizată într-o


frază de program cu G0 sau G1.
CorecŃia este activă numai în planul de lucru programat
(G17 la G19).

Z
Y
G42

G41

Echipamentul calculează traiectoria sculei

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 3-33


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
3. CorecŃii de sculă 10.00

CorecŃia de rază a tăişului, G41/G42

Programare N5 G90 G0 G18 G41 D... X... Y... Z... LF

G41 Apelarea corecŃiei de rază, scula se


deplasează la stânga faŃă de piesă
G42 Apelarea corecŃiei de rază, scula se
deplasează la dreapta faŃă de piesă
G40 Anularea corecŃiei de rază

În fraza NC cu G40/G41/G42 trebuie programată cel puŃin o


axă a planului de lucru selectat (G17 la G19).

Selectarea şi deselectarea corecŃiei trebuie realizată


într-o frază de program cu G0 sau G1.
CorecŃia este activă numai în planul de lucru programat
(G17 la G19).

3-34  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 3. CorecŃii de sculă

Detectare coliziuni selectată/deselectată

Programare N10 G41 X...Y...Z... CDON LF

CDON Detectare coliziuni selectată


CDOF Detectare coliziuni deselectată

Echipamentul supraveghează şi corectează situaŃiile critice


de prelucrare.
Exemplu: Pentru prelucrarea unui colŃ interior a fost aleasă
o rază a sculei prea mare.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 3-35


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
3. CorecŃii de sculă 10.00

Apropierea şi retragerea de pe contur, NORM/KONT

Programare KONT G41 G450 X... Y... Z... LF

NORM Scula se deplasează pe o linie dreaptă şi stă


perpendicular pe contur.
KONT Scula parcurge conturul conform cu
comportarea programată la colŃuri G450/G451.

Pentru KONT este valabil: când punctul de start şi cel de


contur sunt de aceeaşi parte a piesei, punctul de contur va
fi atins ca la NORM direct pe o linie dreaptă.

3-36  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 3. CorecŃii de sculă

Mod de abordare a conturului programabil, G450/G451

Programare N10 G41 G450 X... Y... Z... LF

G450 Cerc de trecere, scula se deplasează în jurul


colŃurilor piesei pe o traiectorie circulară cu
raza sculei.
G451 IntersecŃie, scula se retrage de la colŃul piesei.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 3-37


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
3. CorecŃii de sculă 10.00

3-38  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
4. Ajutor de programare care degrevează programatorul

Privire asupra conceptului de cadru 4-40

TranslaŃia şi rotirea sistemului de coordonate,TRANS/ROT4-42

Rabaterea faŃă de axele de coordonate, MIRROR 4-44

Mărirea/micşorarea conturului, SCALE 4-45

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 4-39


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
4. Ajutor de programare care degrevează programatorul 10.00

Privire asupra conceptului de cadru

Programare Pentru descrierea în spaŃiu a sistemului de coordonate a


piesei sunt disponibile următoarele funcŃii.

TRANS/ATRANS TranslaŃie
ROT/AROT Rotire
SCALE/ASCALE Scalare
MIRROR/AMIRROR Rabatere

Sistemul de coordonate curent se poate afla oriunde în


spaŃiu. Prin aceasta se permite şi prelucrarea suprafeŃelor
înclinate dintr-o prindere.

Frezare:

Z0
Y1
Z1 Y0

X1

X0

Cadrele programabile permit prelucrarea contururilor plasate înclinat

4-40  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 4. Ajutor de programare care degrevează programatorul

Privire asupra conceptului de cadru

Strunjire:

X X

Z Z

TRANS, ATRANS ROT


AROT

X X

Z
Z

SCALE, ASCALE MIRROR,AMIRROR

Cadrele programabile permit prelucrarea contururilor plasate înclinat

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 4-41


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
4. Ajutor de programare care degrevează programatorul 10.00

TranslaŃia şi rotirea sistemului de coordonate,


TRANS/ROT

Programare N30...G54 LF
N40 G90 TRANS X40 Y40 Z30 LF
N50 G90 AROT Z 30 LF

Dezactivare translaŃie: TRANS (fără indicare axă)


Dezactivare rotire: ROT (fără indicare unghi)

Astfel va fi şters cadrul complet!

TRANS TranslaŃie absolută


ATRANS TranslaŃie aditivă
Parametri X, Y, Z Coordonatele translaŃiei pe direcŃia axei
ROT Rotire absolută
AROT Rotire aditivă
Parametri X, Y, Z Axa de coordonate , care se va roti pe direcŃia
unghiului (semn pozitiv = rotire în sens antiorar)

Frezare:

TRANS X40 Y40 Z10 A30


AROT Z30

Z G54 Z Y
Y
Y

X
X
TRANS
AROT
X

X
Schimbarea originii pentru relizarea unei găuri model

4-42  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 4. Ajutor de programare care degrevează programatorul

TranslaŃia şi rotirea sistemului de coordonate,


TRANS/ROT

Programare N30...G54
N40 TRANS Z140

TRANS TranslaŃie absolută


ATRANS TranslaŃie aditivă
Parametri Z Coordonata translaŃiei pe direcŃia axei

La strunguri translaŃia este utilă în special pe axa Z.

Strunjire:

M W

TRANS
G54

Schimbare origine pe direcŃia Z

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 4-43


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
4. Ajutor de programare care degrevează programatorul 10.00

Rabaterea faŃă de axele de coordonate, MIRROR

Programare N10 MIRROR X0 LF


Dezactivare MIRROR (fără indicarea axei)

Astfel va fi şters cadrul complet!

MIRROR Rabatere absolută


AMIRROR Rabatere aditivă
Parametri X, Y, Z Adresă cu valoare 0 a axei care se rabate.

La rabaterea faŃă de o axă de coordonate echipamentul


schimbă
• semnul coordonatei care se rabate,
• sensul de rotaŃie la interpolări circulare şi
• direcŃiile de prelucrare (G41/G42).

MIRROR X0

AMIRROR Y0
X

Nici un fel de programare suplimentară la contururi simetrice

4-44  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 4. Ajutor de programare care degrevează programatorul

Mărirea/micşorarea conturului, SCALE

Programmierung N10 SCALE X2 Y2 LF


Dezactivare SCALE (fără indicarea axei)

Astfel va fi şters cadrul complet!

SCALE Factor de scală nou


ASCALE Factor de scală aditiv
Parameter X, Y, Z Axele cu factor de scală pe direcŃia cărora
conturul trebuie mărit sau micşorat.

La terminarea transformării cu ATRANS valorile de


deplasare vor fi totuşi scalate.

Contururile care doriŃi să fie mărite sau micşorate, se


definesc cel mai bine în subprograme.

PuteŃi stabili pentru fiecare axă un factor individual de scală.

SCALE X1.5 Y1.5 Z1.5

Nici un fel de programare suplimentară la contururi cu aceeaşi formă

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 4-45


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
4. Ajutor de programare care degrevează programatorul 10.00

4-46  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
5. Programarea condiŃiilor de deplasare

Programare viteză de avans, G93 la G97 5-48

Oprirea exactă, G9/G60 5-49

Avansul în modul de conturare, G64, G641 5-50

Programare deplasare arbore 5-51

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 5-47


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
5. Programarea condiŃiilor de deplasare 10.00

Programare viteză de avans, G93 la G97

Programare N5 G90 G00 X... Y... Z... LF


N10 G94 F500 G01...M3 LF

G93 F Viteza de avans în 1/min (reciproc în timp)


G94 F TuraŃie şi avans constante în mm/min
G95 F TuraŃie şi avans constante în mm/rot
G96 S Viteză de aşchiere constantă în m/min şi
F Avans în mm/rot
G97 Dezactivare G96, memorarea ultimei valori
prescrise de turaŃie de G96 ca turaŃie
constantă.

Valorile maxime de avans şi turaŃie vor fi stabilite de


producătorul maşinii.

Reglarea turaŃiei pentru viteză de aşchiere constantă

5-48  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 5. Programarea condiŃiilor de deplasare

Oprire exactă, G9/G60

Programare G601 Oprire exactă fină


G602 Oprire exactă grosieră
G603 Oprire exactă la sfârşit de interpolare
G9 Oprire exactă, activă frază cu frază
G60 Oprire exactă activă modal, activă până la anulare cu
G64, G641.

FuncŃiile de oprire exactă vor fi utilizate, pentru realizarea


colŃurilor exterioare ascuŃite şi finisarea la cotă a colŃurilor
interioare.

Limitele de oprire exactă sunt stabilite în date de maşină.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 5-49


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
5. Programarea condiŃiilor de deplasare 10.00

Avansul în modul de conturare, G64, G641

Programare G64 Conturare

G641 Conturare cu aproximare la tranziŃia frazei.


DistanŃa de aproximare (în mm) va fi programată prin
ADIS = pentru G1, G2, G3 sau
ADISPOS = pentru G0.

Ambele funcŃii lucrează cu comanda anticipată a vitezei g


(Look Ahead).

5-50  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 5. Programarea condiŃiilor de deplasare

Programare deplasare arbore

Programare N05 SETMS(2) LF


N10 G1 F300 X70 Y20 S270 M3 LF

Parameter S, Sn TuraŃie arbore în rot/min


M3, Mn=3 Sens rotire dreapta
M4, Mn=4 Sens rotire stânga
M5, Mn=5 Oprire arboret
SETMS(n) Arborele n va fi arbore master
n Număr arbore

Dacă comenzi M vor fi programate într-o frază cu


deplasarea axelor, comenzile vor fi active înaintea
deplasării axelor.

M3 M4

Programarea sensului de rotaŃie al arborelui

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 5-51


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
5. Programarea condiŃiilor de deplasare 10.00

5-52  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor

Tehnica subprogramelor 6-55

GeneralităŃi despre utilizarea ciclurilor 6-57

Explicarea parametrilor 6-58

Găurire, centruire, CYCLE81 6-632

Găurire, adâncire, CYCLE82 6-63

Găurire adâncă, CYCLE83 6-64

Filetare fără mandrină compensatoare, CYCLE84 6-65

Filetare cu mandrină compensatoare, CYCLE840 6-66

Alezare 1, CYCLE85 6-67

Alezare 2, CYCLE86 6-68

Alezare 3, CYCLE87 6-69

Alezare 4, CYCLE88 6-70

Alezare 5, CYCLE89 6-71

Rând de găuri, HOLES1 6-72

Găuri amplasate pe cerc, HOLES2 6-73

Găuri alungite amplasate pe cerc, LONGHOLE 6-74

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-53


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
Canale pe rază, SLOT1 6-75

Canale pe cerc, SLOT2 6-76

Frezarea unui buzunar rectangular, POCKET1 6-77

Frezarea unui buzunar circular, POCKET2 6-78

Filetare prin frezare, CYCLE90 6-79

Ciclu de canelare, CYCLE93 6-80

Ciclu de degajare, CYCLE94 6-81

Ciclu de degroşare, CYCLE95 6-82

Degajare pentru filete, CYCLE96 6-83

Filetare prin strunjire, CYCLE97 6-84

LanŃ de filete, CYCLE98 6-85

6-54  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor

Tehnica subprogramelor

Programare N40 G0 X500 Y500 Z500 LF


N50 L230 P2 LF

L... Apelare subprogram


P... Numărul de treceri (max. 9999)

Imbricare subprograme: adâncime pe 11 nivele

Sfârşitul subprogramului şi revenirea în programul principal


se programează cu M17. Apelarea subprogramului trebuie
efectuată într-o frază NC specifică.

Frezare:

N40.........LF
N50 L230 P2 LF  N5 G91 G00...LF
/.......
Z N20 M17 LF
Y

Prelucrare în mai mulŃi paşi

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-55


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor 10.00

Tehnica subprogramelor

Programare N10 TRANS X0 Z150


N20 L20
N30 TRANS X0 Z140
N40 L20
N50 TRANS X0 Z130
N60 L20

L... Apelare subprogram

Strunjire:

M W

130
140
150

Prelucrare în mai mulŃi paşi

6-56  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor

GeneralităŃi despre utilizarea ciclurilor

PrecondiŃie Planul de lucru (G17, G18, G19), avansul şi turaŃia se


definesc înaintea apelării subprogramului.

Apelarea ciclurilor Apelarea ciclurilor necesită întotdeaune o frază proprie!

De exemplu:
CYCLE81 (RTP, RFP, SDID, DP, DPR) LF

Suport pentru Editorul de program din echipament oferă un suport de


programarea programare pentru generarea apelării.
ciclurilor

Descrierea detaliată a tuturor ciclurilor se găseşte în


Manualul de programare la tehnologia de strunjire şi de
frezare/găurire.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-57


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Explicarea parametrilor

Parametri ExplicaŃie
AFSL Unghi pentru lungimea canalului (se introduce fără semn)
ANG1 Unghiul flancului 1: pe partea canalului definit de punctul de start
(se introduce fără semn)
Domeniu de valori: 0<=ANG1<89.999 grade
ANG2 Unghiul flancului 2: pe partea cealaltă a canalului (se introduce fără
semn)
Domeniu de valori: 0<=ANG2<89.999
APP SecŃiunea de intrare (se introduce fără semn)
CDIR Sensul de prelucrare
Valori: 2 (pentru G2)
3 (pentru G3)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
CRAD Raza colŃului (se introduce fără semn)
DAM CYCLE95: Lungimea traiectoriei după care fiecare tăiere de
degroşare este întreruptă pentru spargerea aşchiilor
CYCLE83: Valoarea de regresie (se introduce fără semn)
DBH DistanŃa între găuri (se introduce fără semn)
DIAG Adâncimea canalului (se introduce fără semn)
DIATH Diametru nominal, diametru exterior al filetului
DM1 Diametrul filetului în punctul de început
DM2 CYCLE97: Diametrul filetului în punctul de sfârşit
CYCLE98: Diametrul în primul punct intermediar
DM3 Diametrul în al doilea punct intermediar
DM4 Diametrul în punctul de sfârşit
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului /buzunarului
(absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului /buzunarului
relativ la planul de referinŃă (se introduce fără semn)
DT Întârziere pentru spargerea aşchiilor la degroşare
DTB CYCLE82, -83, -86, -88, -89: Întârziere la adâncimea finală a găurii
(spargerea aşchiilor)
CYCLE93: Întârziere la baza canalului
CYCLE84, -840: Întârziere la adâncimea filetului (spargerea
aşchiilor)
CYCLE85: Întârziere la adâncimea găurii (spargerea aşchiilor)
DTS Întârziere la punctul de început şi la eliminarea aşchiilor
ENC Filetare cu/fără traductor
Valori: 0 = cu traductor
1 = fără traductor
FAL Adaos de finisare de-a lungul conturului (se introduce fără semn)
FAL1 Adaos de finisare la baza canalului
FAL2 Adaos de finisare pe flancuri
FALX Adaos de finisare pe axa transversală (se introduce fără semn)
FALZ Adaos de finisare pe axa longitudinală (se introduce fără semn)
FDEP Prima adâncime de găurire (absolut)
6-58  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Explicarea parametrilor

Parametri ExplicaŃie
FDIS DistanŃa între prima gaură şi punctul de referinŃă (se introduce fără
semn)
FDPR Prima adâncime de găurire faŃă de planul de referinŃă (se introduce
fără semn)
FF1 Avansul pentru degroşare fără tăiere de degajare
FF2 Avansul pentru pătrundere în elemente de tăiere cu degajare
FF3 Avansul pentru finisare
FFD Avansul pentru pătrundere
FFP1 Avansul pentru prelucrarea suprafeŃei
FFP2 Avansul pentru prelucrarea de finisare
FFR Avansul pentru frezarea filetului
FORM Definirea formei
CYCLE94: E (pt. Forma E)
F (pt. Forma F)
CYCLE96: A (pt. Forma A)
B (pt. forma B)
C (pt. forma C)
D (pt. Forma D)
FPL Punctul de sfârşit al filetului pe axa longitudinală
FRF Factorul de avans pentru prima adâncime de găurire(se introduce
fără semn) Domeniu de valori: 0.001 ... 1
IANG Unghiul de pătrundere
Domeniu de valori: "+" (pt. pătrundere de flanc pe partea flancului)
"–" (pt. pătrundere de flanc cu alternarea părŃii)
IDEP Adâncimea de pătrundere (se introduce fără semn)
INDA Unghiul de indexare
KDIAM Diametrul miezului, diametrul interior al filetului
LENG Lungimea găurii alungite/canalului/buzunarului (se introduce fără
semn)
MID Adâncimea maximă de pătrundere pentru o pătrundere (se introduce
fără semn)
MIDF Adâncimea maximă de pătrundere pentru finisare
MPIT Pasul filetului ca mărime a filetului
CYCLE97: 3 (pt. M3) ... 60 (pt. M60)
CYCLE84, -840: 3 (pt. M3) ... 48 (pt. M48)
NID Numărul de treceri în gol (se introduce fără semn)
NPP Numele subprogramului de contur
NRC Numărul de tăieri de degroşare (se introduce fără semn)
NSP Compensarea punctului de start pentru primul început de filet (se
introduce fără semn)
NUM Numărul de găuri/găuri alungite/canale
NUMTH Numărul de începuturi al filetului (se introduce fără semn)
PIT Pasul filetului; Domeniu de valori: 0.001 ... 2000.000 mm
PO1 Punctul de început al filetului pe axa longitudinală
PO2 Primul punct intermediar pe axa longitudinală

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-59


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Explicarea parametrilor

Parametri Erklärung
PO3 Al doilea punct intermediar
PO4 Punctul de sfârşit al filetului pe axa longitudinală
POSS PoziŃia arborelui pentru oprirea orientată a arborelui în ciclu(în grade)
PP1 Pasul 1 al filetului ca valoare (se introduce fără semn)
PP2 Pasul 2 al filetului ca valoare (se introduce fără semn)
PP3 Pasul 3 al filetului ca valoare (se introduce fără semn)
PRAD Raza buzunarului (se introduce fără semn)
RAD Raza cercului (se introduce fără semn)
RCI1 Racordare/Teşire 1, interioară: pe partea punctului de start
RCI2 Racordare/Teşire 2, interioară
RCO1 Racordare/Teşire 1, exterioară: pe partea definită de punctul de start
RCO2 Racordare/Teşire 2, exterioară
RFF Avansul de retragere
RFP Plan de referinŃă (absolut)
ROP SecŃiunea de ieşire (se introduce fără semn)
RPA DistanŃa de retragere pe abscisa planului activ (incremental, se
introduce cu semn)
RPAP DistanŃa de retragere pe coordonata (incremental, se introduce cu
semn)
RPO DistanŃa de retragere pe ordonata planului activ (incremental, se
introduce cu semn)
RTP Plan de retragere (absolut)
SDAC Sensul de rotaŃie după terminarea ciclului
Valori: 3, 4 oder 5
SDIR Sensul de rotaŃie
Valori: 3 (pt. M3)
4 (pt. M4)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
SDR Sensul de rotaŃie pentru retragere
Valori: 0 (inversare automată a sensului de rotaŃie)
3 sau 4 (pt. M3 sau M4)
SPCA Abscisa unui punct de referinŃă pe linia dreaptă (absolut)
SPCO Ordonata acestui punct de referinŃă (absolut)
SPD Punctul de început pe axa transversală (se introduce fără semn)
SPL Punctul de început al conturului/filetului pe axa longitudinală
SSF TuraŃia pentru finisare
SST TuraŃia pentru filetare
SST1 TuraŃia pentru retragere
STA1 Unghiul de început
Domeniul de valori: -180 la 180 grade
TDEP Adâncimea filetului (se introduce fără semn)
TYPTH Tipul filetului: Valori: 0=Filet interior 1=Filet exterior

6-60  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Explicarea parametrilor

Parametri ExplicaŃie
VARI Tipul prelucrării
SLOT1, SLOT2, POCKET1, POCKET2:
0=Prelucrare completă
1=degajare până la adaosul de finisare
2=numai prelucrarea adaosului de finisare
CYCLE83: 0=spargerea aşchiilor
1=eliminarea aşchiilor
CYCLE93: 1...8
11...18
CYCLE95: 1...12
CYCLE97, CYCLE98: 1...4
WID LăŃimea canalului/buzunarului (se introduce fără semn)
WIDG LăŃimea canelurii (se introduce fără semn)

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-61


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Găurire, centruire, CYCLE81

Derulare Ciclul Găurire, Centruire realizează o găurire simplă

Programare CYCLE81 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)

Z
G1
G0

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Găurire, centruire

6-62  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Găurire, adâncire, CYCLE82

Derulare Ciclul Găurire, adâncire realizează o găurire simplă. La


atingerea adâncimii finale de găurire, se poate activa o
întârziere.

Programare CYCLE82 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea finală a găurii (spargerea aşchiilor)

Z G0
G1
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X
DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Găurire, adâncire

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-63


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Găurire adâncă, CYCLE83

Derulare Ciclul Găurire adâncă execută găuri până la adâncimea


finală de găurire prin adâncime de pătrundere succesivă în
paşi, a cărei mărime maximă este programabilă.

La alegere, burghiul poate să elimine aşchiile după fiecare


avans de pătrundere la planul de referinŃă sau să fie retras
cu cca 1mm pentru spargerea aşchiilor.

Programare CYCLE83 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, FDEP, FDPR, DAM,
DTB, DTS, FRF, VARI)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea finală a găurii (spargerea aşchiilor)
FDEP Prima adâncime de găurire (absolut)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

G0
G1
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X
FDEP
1. Bohrtiefe

FDEP 2. Bohrtiefe
DP = RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Găurire adâncă cu eliminare şpan

6-64  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Filetare fără mandrină compensatoare, CYCLE84

Derulare Ciclul CYCLE84 execută găuri filetate fără mandrină


compensatoare.

Acest ciclu CYCLE84 poate fi utilizat numai când arborele


prevăzut pentru filetare are tehnic posibilitatea să lucreze în
buclă de reglare a poziŃiei.

Programare CYCLE84 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDAC, MPIT,
PIT, POSS, SST, SST1)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea filetului (spargerea aşchiilor)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Z G0
G331
G332
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Filetare fără mandrină compensatoare

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-65


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Filetare cu mandrină compensatoare, CYCLE840

DerulareAblauf Cu acest ciclu se pot executa filetări


• fără traductor şi
• cu traductor
cu mandrină compensatoare.

Pentru filetare fără mandrină compensatoare exista un ciclu


special CYCLE84 (vezi pagina anterioară).

Programare CYCLE840 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDR, SDAC,
ENC, MPIT, PIT)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea filetului (spargerea aşchiilor)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Z G0
G1/G63/G33
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Filetare cu mandrină


compensatoare/traductor

6-66  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Alezare 1, CYCLE85

Derulare La Alezare 1 deplasarea de apropiere şi de retragere se


realizează cu un avans, care trebuie indicat sub un
parametru corespunzător.

Programare CYCLE85 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, FFR, RFF)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea găurii (spargerea aşchiilor)
FFR Avansul pentru frezarea filetului
RFF Avansul de retragere

Z G0
G1
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Alezare 1

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-67


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Alezare 2, CYCLE86

Derulare La Alezare 2 după atingerea adâncimii de pătrundere are


loc oprirea orientată a arborelui. În final are loc deplasarea
cu avans rapid la poziŃia de retragere programată şi de
acolo la planul de retragere.

Acest ciclu poate fi utilizat numai când arborele prevăzut


pentru alezare are tehnic posibilitatea să lucreze în buclă
de reglare a poziŃiei.

Programare CYCLE86 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR, RPA,
RPO, RPAP, POSS)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea finală a găurii (spargerea aşchiilor)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Z
G0
G1
G4
SPOS

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=
RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Alezare 2

6-68  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Alezare 3, CYCLE87

Derulare La Alezare 3 după atingerea adâncimii finale de pătrundere


are loc o oprire a arborelui fără orientare şi în final un stop
programat. Prin apăsarea tastei NC-Start se continuă
deplasarea de retragere cu avans rapid până la planul de
retragere.

Programare CYCLE87 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, SDIR)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
SDIR Sensul de rotaŃie: 3 (pt. M3)
4 (pt. M4)

Z
G0
G1
M5/M0

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Alezare 3

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-69


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Alezare 4, CYCLE88

Derulare La Alezare 4 după atingerea adâncimii finale de pătrundere


are loc o întârziere, o oprire a arborelui fără orientare şi un
stop programat. Prin apăsarea tastei NC-Start are loc
deplasarea de retragere cu avans rapid până la planul de
retragere.

Programare CYCLE88 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB, SDIR)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea finală a găurii (spargerea aşchiilor)
SDIR Sensul de rotaŃie 3 (pt. M3)
4 (pt. M4)

Z
G0
G1
G4
M5/M0

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Alezare 4

6-70  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Alezare 5, CYCLE89

Derulare La Alezare 5 deplasările de apropiere şi de retragere se


realizează cu o valoare F programată anterior apelării
ciclului. După atingerea adâncimii finale de pătrundere
poate fi activă o întârziere.

Programare CYCLE89 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DTB)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DTB Întârziere la adâncimea finală a găurii (spargerea aşchiilor)

Z G0
G1
G4

RTP
RFP+SDIS
RFP
X

DP=RFP-DPR

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul Alezare 5

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-71


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire 10.00

Rând de găuri, HOLES1

Derulare Cu acest ciclu se poate executa un rând de găuri situate pe


o dreaptă.

Programare HOLES1 (SPCA, SPCO, STA1, FDIS, DBH, NUM)

SPCA Abscisa unui punct de referinŃă pe linia dreaptă (absolut)


SPCO Ordonata acestui punct de referinŃă (absolut)
STA1 Unghiul de început
Domeniul de valori: -180 la 180 grade
FDIS DistanŃa între prima gaură şi punctul de referinŃă (se
introduce fără semn)
DBH DistanŃa între găuri (se introduce fără semn)
NUM Numărul de găuri/găuri alungite/canale

SPCA

H
DB
IS
FD
STA1
SPCO

Parametri în imaginea de găurire Rând de găuri

6-72  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de găurire

Găuri amplasate pe un cerc, HOLES2

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra găuri amplasate pe un cerc.

Programare HOLES2 (CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, NUM)

CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)


CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
RAD Raza cercului (se introduce fără semn)
STA1 Unghiul de început
Domeniul de valori: -180 la 180 grade
INDA Unghiul de indexare
NUM Numărul de găuri/găuri alungite/canale

Y CPA

INDA

STA1
R
AD

CPO

Parametri în imaginea de găurire Găuri amplasate pe un cerc

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-73


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare 10.00

Găuri alungite amplasate pe un cerc, LONGHOLE

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra găuri alungite care sunt


dispuse pe un cerc.
LăŃimea găurii alungite corespunde diametrului sculei.

Programare LONGHOLE (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG,


CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
NUM Numărul de găuri/găuri alungite/canale
LENG Lungimea găurii alungite/canalului/buzunarului (fără semn)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
RAD Raza cercului (se introduce fără semn)
STA1 Unghiul de început
Domeniul de valori: -180 la 180 grade
INDA Unghiul de indexare
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Parametri în imaginea de frezare Găuri alungite amplasate pe un cerc

6-74  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare

Canale pe rază, SLOT1

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra canale dispuse pe raze de


cerc. Axa longitudinală a canalelor este aliniată radial.
Contrar găurii alungite se indică o valoare pentru lăŃimea
canalului.
Ciclul SLOT1 este un ciclu combinat de degroşare-finisare.

Programare SLOT1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, LENG, WID,
CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)

LENG Lungimea găurii alungite/canalului/buzunarului (fără semn)


WID LăŃimea canalului/buzunarului (se introduce fără semn)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
RAD Raza cercului (se introduce fără semn)
STA1 Unghiul de început, domeniul de valori: -180 la 180 grade
INDA Unghiul de indexare
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Y
CPA

INDA
LE

STA1
N
G
WID

R
AD

CPO

Parametri în imaginea de frezare Canale pe rază

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-75


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare 10.00

Canale pe cerc, SLOT2

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra canale circulare dispuse pe


un cerc.
Ciclul SLOT2 este un ciclu combinat de degroşare-finisare.

Programare SLOT2 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, NUM, AFSL, WID,
CPA, CPO, RAD, STA1, INDA, FFD, FFP1, MID, CDIR,
FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)

LENG Lungimea găurii alungite/canalului/buzunarului (fără semn)


WID LăŃimea canalului/buzunarului (se introduce fără semn)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
RAD Raza cercului (se introduce fără semn)
STA1 Unghiul de început, domeniul de valori: -180 la 180 grade
INDA Unghiul de indexare
AFSL Unghi pentru lungimea canalului (se introduce fără semn)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

CPA

INDA AFSL

STA1
CPO

WID

Parametri în imaginea de frezare Canale pe cerc

6-76  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare

Frezare buzunar rectangular, POCKET1

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra buzunare rectangulare


situate în poziŃie oarecare în planul de lucru.

Ciclul este un ciclu combinat de degroşare-finisare.

Programare POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, LENG, WID,


CRAD, CPA, CPO, STA1, FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL,
VARI, MIDF, FFP2, SSF)

LENG Lungimea găurii alungite/canalului/buzunarului (fără semn)


WID LăŃimea canalului/buzunarului (se introduce fără semn)
CRAD Raza colŃului (se introduce fără semn)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
STA1 Unghiul de început
Domeniul de valori: -180 la 180 grade
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

CPA

STA1
CRAD

G2
G
N
LE
W
ID

G3
CPO

Parametri în ciclul Buzunar rectangular

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-77


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare 10.00

Frezare buzunar circular, POCKET2

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra buzunare circulare.


Ciclul este un ciclu combinat de degroşare-finisare.

Programare POCKET1 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, PRAD, CPA, CPO,
FFD, FFP1, MID, CDIR, FAL, VARI, MIDF, FFP2, SSF)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
PRAD Raza buzunarului (se introduce fără semn)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
FFD Avansul pentru pătrundere
FFP1 Avansul pentru prelucrarea suprafeŃei
MID Adâncimea max. de pătrundere pt. o pătrundere (fără semn)
CDIR Sensul de prelucrare, 2 (pt. G2), 3 (pt. G3)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

CPA

G3 G2
PR
AD

CPO

Parametri în ciclul Buzunar circular

6-78  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de frezare

Filetare prin frezare, CYCLE90

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra filete interioare şi exterioare.


Traiectoria la filetare prin frezare urmează o interpolare
elicoidală.
La această deplasare participă toate cele 3 axe geometrice
ale planului curent.

Programare CYCLE90 (RTP, RFP, SDIS, DP, DPR, DIATH, KDIAM, PIT,
FFR, CDIR, TYPTH, CPA, CPO)

RTP Plan de retragere (absolut)


RFP Plan de referinŃă (absolut)
SDIS DistanŃă de siguranŃă (se introduce fără semn)
DP Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului (absolut)
DPR Adâncimea finală de găurire/găurii adânci/canalului
/buzunarului relativ la planul de ref. (se introduce fără semn)
DIATH Diametru nominal, diametru exterior al filetului
CDIR Sensul de prelucrare, 2 (pt. G2), 3 (pt. G3)
CPA Centrul cercului/Buzunar, Abscisă (absolut)
CPO Centrul cercului/Buzunar, Ordonată (absolut)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Z Z

RTP RTP
RFP+SDIS RFP+SDIS
RFP RFP
DPR
DPR

DP
X X
Y Y
CPA CPA

CDIR CDIR
H

H
T

T
IA

IA
CPO

CPO
D

X X

Parametri în ciclul Filetare prin frezare

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-79


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire 10.00

Ciclu de canelare, CYCLE93

Derulare Ciclul de canelare permite realizarea de caneluri simetrice


şi asimetrice pentru prelucrarea longitudinală sau
transversală pe elemente de contur liniare oarecare. Se pot
prelucra caneluri exterioare sau interioare.

Programare CYCLE93 (SPD, SPL, WIDG, DIAG, STA1, ANG1, ANG2,


RCO1, RCO2, RCI1, RCI2, FAL1, FAL2, IDEP, DTB, VARI)
SPD Punctul de început pe axa transversală (fără semn)
SPL Punctul de început al conturului/filetului pe axa longitudinală
WIDG LăŃimea canelurii (se introduce fără semn)
DIAG Adâncimea canalului (se introduce fără semn)
ANG1 Unghiul flancului 1: pe partea canalului definit de punctul de
start (se introduce fără semn)
ANG2 Unghiul flancului 2: pe partea cealaltă a canalului (se
introduce fără semn)
RCO1 Racordare/Teşire 1, exterioară: pe partea definită de punctul
de start
RCO2 Racordare/Teşire 2, exterioară
RCI1 Racordare/Teşire 1, interioară: pe partea punctului de start
RCI2 Racordare/Teşire 2, interioară
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

SPL

STA1
R
C0

DIAG
1
02

I2
RC

ANG1
C
C
R

I1

ANG2
SPD

WIDG

Parametri în ciclul Canelare la prelucrarea longitudinală

6-80  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire

Ciclu de degajare, CYCLE94

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra degajări conform DIN 509


de formă E şi F uzual încărcate la piese finite cu diametru
> 3 mm.

Programare CYCLE94 (SPD, SPL, FORM)

SPD Punctul de început pe axa transversală (fără semn)


SPL Punctul de început al conturului/filetului pe axa longitudinală
FORM Definirea formei E (pt. forma E)
F (pt. forma F)

SPL

FORM E
SPD

Parametri în ciclul de degajare

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-81


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire 10.00

Ciclu de degroşare, CYCLE95

Derulare Cu ciclul de degroşare se poate realiza un contur programat


într-un subprogram din piesa semifabricat prin degroşări
paraxiale.
În contur pot fi incluse elemente de tăiere cu degajare.

Tehnologia (degroşare/finisare/prelucrare completă) poate fi


selectată. Ciclul poate fi apelat din oricare poziŃie care
poate fi atinsă fără coliziune.

Programare CYCLE95 (NPP, MID, FALZ, FALX, FAL, FF1, FF2, FF3,
VARI, DT, DAM)

NPP Numele subprogramului de contur


MID Adâncimea maximă de pătrundere pentru o pătrundere (se
introduce fără semn)
FALZ Adaos de finisare pe axa longitudinală (fără semn)
FALX Adaos de finisare pe axa transversală (fără semn)
FAL Adaos de finisare de-a lungul conturului (fără semn)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

Realizarea deplasării şi parametri în ciclul de degroşare

6-82  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire

Degajare pentru filete, CYCLE96

Derulare Cu acest ciclu se pot prelucra degajări de filete de formă


A, B, C, D conform DIN 13 pentru piese cu filet metric ISO.

Programare CYCLE96 (DIATH, SPL, FORM)

DIATH Diametru nominal, diametru exterior al filetului


SPL Punctul de început al conturului/filetului pe axa longitudinală
FORM Definirea formei A (pt. forma A)
B (pt. forma B)
C (pt. forma C)
D (pt. forma D)

SPL
DIATH

Parametri în ciclul de degajare pentru filete

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-83


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire 10.00

Filetare prin strunjire, CYCLE97

Derulare Cu ciclul de filetare prin strunjire se pot prelucra filete


cilindrice şi conice, exterioare şi interioare, cu prelucrare
longitudinală şi transversală (simple sau multiple).
PrecondiŃie pentru utilizarea acestui ciclu este un arbore cu
reglarea turaŃiei şi cu sistem de măsură. La filetele multiple,
filetele simple vor fi prelucrate unul după altul.

Programare CYCLE97 (PIT, MPIT, SPL, FPL, DM1, DM2, APP, ROP,
TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, VARI, NUMTH)
SPL Punctul de început al conturului/filetului pe axa longitudinală
FPL Punctul de sfârşit al filetului pe axa longitudinală
PIT Pasul filetului; Domeniu de valori: 0.001 ... 2000.000 mm
ROP SecŃiunea de ieşire (se introduce fără semn)
FAL Adaos de finisare de-a lungul conturului (fără semn)
TDEP Adâncimea filetului (se introduce fără semn)
APP SecŃiunea de intrare (se introduce fără semn)
DM1 Diametrul filetului în punctul de început
DM2 Diametrul filetului în punctul de sfârşit
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

FPL PIT SPL

ROP APP
TDEP
L
FA

DM1=DM2

Parametri în ciclul de filetare prin strunjire

6-84  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
10.00 6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire

LanŃ de filete, CYCLE98

Derulare Ciclul permite realizarea unor filete concatenate cilindrice


/conice cu prelucrare longitudinală şi transversală, al căror
pas poate fi diferit.

Programare CYCLE98 (PO1, DM1, PO2, DM2, PO3, DM3, PO4, DM4,
APP, ROP, TDEP, FAL, IANG, NSP, NRC, NID, PP1, PP2,
PP3, VARI, NUMTH)
PO1 Punctul de început al filetului pe axa longitudinală
DM1 Diametrul filetului în punctul de început
PO2 Primul punct intermediar pe axa longitudinală
DM2 Diametrul în primul punct intermediar
PO3 Al doilea punct intermediar
DM3 Diametrul în al doilea punct intermediar
PO4 Punctul de sfârşit al filetului pe axa longitudinală
DM4 Diametrul în punctul de sfârşit
APP SecŃiunea de intrare (se introduce fără semn)
ROP SecŃiunea de ieşire (se introduce fără semn)
PP1 bis PP3 Pasul 1 la 3 al filetului ca valoare (se introduce fără semn)
CeilalŃi parametri: vezi Cap. „Explicarea parametrilor“

PO4 PO3 PO2 PO1

ROP PP3 PP2 PP1


DM3=DM4
DM2
DM1
APP

Parametri în ciclul lanŃ de filete

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 6-85


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
6. Tehnica subprogramelor şi a ciclurilor: Cicluri de strunjire 10.00

6-86  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PGK) - Ausgabe 10.00.
7. FuncŃii de conectare şi auxiliare predefinite

Lista comenzilor M 7-88

Formulare 7-89

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 7-87


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
7. FuncŃii de conectare şi auxiliare predefinite 10.00

Lista comenzilor M

M0* Stop programat

M1* Stop opŃional

M2* Sfârşit de program (program principal)

M30* Sfârşit de program , la fel ca M2

M17* Sfârşit de subprogram

M3 Rotire arbore la dreapta

M4 Rotire arbore la stânga

M5 Oprire arbore

M6 Schimbare sculă

M70 Comutare arbore în mod de lucru ca axă

M40 Schimbare automată a treptei de viteză

M41 Treaptă de viteză 1

M42 Treaptă de viteză 2

M43 Treaptă de viteză 3

M44 Treaptă de viteză 4

M45 Treaptă de viteză 5

7-88  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
10.00 7. FuncŃii de conectare şi auxiliare predefinite

Formulare

Aici puteŃi introduce funcŃiile Dvs. specifice de utilizator.

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 7-89


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
7. FuncŃii de conectare şi auxiliare predefinite 10.00

Formulare

7-90  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului

Lista funcŃiilor G 8-92

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 8-91


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 1: Comenzi de deplasare active modal

Nume Nr. Definitie m/s Std.

G0 1. Deplasare rapida m

G1 2. Interpolare liniară m Std.

G2 3. Interpolare circulară în sens orar m

G3 4. Interpolare circulară în sens antiorar m

CIP 5. Interpolare circulară prin punct itermediar m

ASPLINE # 6. Spline Akima m

BSPLINE # 7. B-Spline m

CSPLINE # 8. Spline cubic m

POLY ## 9. Polinom: Interpolare polinomială m

G33 10. Filetare cu pas constant m

G331 11. Filetare cu tarod m

G332 12. Retragere ( la filetare cu tarod ) m

G58 Deplasare de nul axială programabilă absolută m

G59 Deplasare de nul axială programabilă aditivă m

OEMIPO1 ### 13. Interpolare OEM 1 *) m

OEMIPO2 ### 14. Interpolare OEM 2 *) m

*) Utilizatorul OEM poate realiza doua tipuri suplimentare de interpolare. Denumirea poate fi schimbata de către utilizator.
Dacă nu este programată nici o funcŃie din grupă la funcŃiile modale G, este activă setarea standard modificabilă prin data de
maşină: $MC_GCODE_RESET_VALUES
# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK 810D; ## nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D;
### nu este valabil pentru gilt nicht für SINUMERIK 810D/FM-NC/NCU571

Grupa 2: Deplasări active în frază, timp de aşteptare

G4 1. Timp de aşteptare, predefinit în timp s

G63 2. Filetare cu tarod fără sincronizare s

G74 3. Luare punct de referinŃă cu sincronizare s

G75 4. Deplasare la punct fix s

REPOSL 5. Revenire la contur pe linie dreaptă s

REPOSQ 6. Revenire la contur pe sfert de cerc s

REPOSH 7. Revenire la contur pe semicerc s

REPOSA 8. Revenire la contur pe linie dreaptă cu toate axele s


Revenire la contur cu toate axele,
REPOSQA 9. s
axele geometrice pe sfert de cerc

REPOSHA 10. Revenire la contur cu toate axele, s


axele geometrice pe semicerc

m: modal, s: în frază, Std.: setare standard


8-92  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.
SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 3: Scriere în memorie

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

TRANS 1. TRANSLATION: translaŃie programabilă s

ROT 2. ROTATION: rotire programabilă s

SCALE 3. SCALE: scalare programabilă s

MIRROR 4. MIRROR: rabatere programabilă s

ATRANS 5. Additive TRANSLATION: translaŃie programabilă aditivă s

AROT 6. Additive ROTATION: rotire programabilă aditivă s

ASCALE 7. Additive SCALE: scalare programabilă aditivă s

AMIRROR 8. Additive MIRROR: rabatere programabilă aditivă s

TOFRAME 9. Setare cadru programabil curent ca sistem de coordonate al sculei s

G25 10. Limitare minimă a domeniului de lucru/ limitare inferioară a turaŃiei arborelui s

G26 11. Limitare maximă a domeniului de lucru/ limitare superioară a turaŃiei arborelui s

G110 12. Programare pol relativ la ultima poziŃie programată prescrisă s

G111 13. Programare pol relativ la punctul de nul curent al piesei s

G112 14. Programare pol relativ la ultimul pol valabil s

Grupa 4: FIFO

STARTFIFO 1. Prelucrare şi completarea simultană a memoriei de preprocesare m Std.

STOPFIFO 2. Oprirea prelucrării ; umplerea memoriei de preprocesare m

Grupa 6: Selectare plan Ebenenwahl

G17 1. Selectare plan Axe geometrice 1. - 2. m Std.

G18 2. Ebenenanwahl Axe geometrice 3. - 1. m

G19 3. Ebenenanwahl Axe geometrice 2. - 3. m

m: modal
s: în frază
Std.: setare standard

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 8-93


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 7: CorecŃia de rază a sculei

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

G40 1. Nici o corecŃie de rază a sculei m

G41 2. CorecŃie de rază a sculei la stânga faŃă de contur m

G42 3. CorecŃie de rază a sculei la dreapta faŃă de contur m

Grupa 8: Deplasări de nul setabile

G500 1. Deselectare G54 - G5xx, resetarea cadrului setabil m Std.

G54 2. 1. deplasare de nul setabilă m

G55 3. 2. deplasare de nul setabilă m

G56 4. 3. deplasare de nul setabilă m

G57 5. 4. deplasare de nul setabilă m

G5xx n. n. deplasare de nul setabilă m

G599 100. 100. deplasare de nul setabilă m

Grupa 9: Suprimare cadru

G53 1. Suprimarea cadrului curent s

SUPA 2. Suprimarea deplasării de nul curente inclusiv a deplasărilor programate, a


roŃii de mână, externe şi PRESET

Grupa 10: Oprire exactă-Mod de conturare

G60 1. Reducere viteză, oprire exactă m Std.

G64 2. Mod de conturare m

G641 3. Mod de conturare cu distanŃă de aproximare m

Grupa 11: Oprire exactă frază cu frază

G9 1. Reducere viteză, oprire exactă s

m: modal
s: în frază
Std.: setare standard

8-94  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 12: Criterii de schimbare frază la oprire exactă (G60/G09)

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

G601 1. Schimbare frază la oprire exactă fină m Std.

G602 2. Schimbare frază la oprire exactă grosieră m

G603 3. Schimbare frază la sfârşit de frază IPO m

Grupa 13:Dimensiunile piesei Ńoli/metric

G70 1. Sistem de introducere în Ńoli (Lungime [inch]) m

G71 2. Sistem de introducere metric (Lungime [mm]) m Std.

G700 1. Sistem de introducere Ńoli (Lungime [inch]; Avans [inch/min] m

G710 2. Sistem de introducere metric (Lungime [mm]; Avans [mm/min]) m

Gruppe 14: Dimensiunile piesei absolut/incremental

G90 1. Cotare absolută m Std.

G91 2. Cotare relativă m

Grupa 15: Tip avans

G93 # 1. Avans reciproc faŃă de timp 1/min m

G94 2. Avans liniar mm/min, inch/min m Std.

G95 3. Avans pe rotaŃie in mm/U, inch/U m

G96 4. Viteză de aşchiere constantă ON

G97 5. Viteză de aşchiere constantă OFF

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D.

Grupa 16: CorecŃia avansului la curburi interioare şi exterioare

CFC 1. Avans constant pe contur m Std.

CFTCP 2. Avans constant în centrul sculei m

CFIN 3. Avans constant la curbură interioară m

m: modal
s: în frază
Std.: setare standard

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 8-95


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 17: CorecŃia sculei apropiere / retragere

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

NORM 1. PoziŃie normală în punctele de început şi sfârşit m Std.

KONT 2. Ocolire contur în punctele de ănceput şi de sfârşit m

Grupa 18: CorecŃia sculei la colŃuri

G450 1. Cerc de trecere m Std.

G451 2. IntersecŃia traiectoriilor echidistante m

Gruppe 19: Racordarea curbei la începutul Spline

BNAT # 1. Racordare naturală la prima frază Spline m Std.

BTAN # 2. Racordare tangenŃială la prima frază Spline m

BAUTO # 3. Definirea primei secŃiuni Spline prin următoarele 3 puncte m

Gruppe 20: Racordarea curbei la sfârşitul Spline

ENAT # 1. Racordare naturală la următoarea frază de deplasare m Std.

ETAN # 2. Racordare tangenŃială la următoarea frază de deplasare m

EAUTO # 3. Definirea ultimei secŃiuni Spline ultimele 3 puncte m

Grupa 21: Profilul acceleraŃiei

BRISK 1. AcceleraŃie pe contur sub formă de salt ( bruscă ) m Std.

SOFT 2. AcceleraŃie pe contur cu limitarea vibraŃiilor ( lentă ) m

DRIVE ## 3. AccelerŃie pe contur dependentă de viteză m

m: modal
s: în frază
Std.: setare standard
# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK 810D.
## Cuvântul cheie este valabil numai pentru SINUMERIK FM-NC.

8-96  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 22: Tipul corecŃiei sculei

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

CUT2D 1. CorecŃie sculă 2 1/2D m Std.

CUT2DF 2. CorecŃie sculă 2 1/2D relativ la cadrul curent (plan înclinat) m

CUT3DC # 3. CorecŃie sculă 3D freză cilindrică m

CUT3DF # 4. CorecŃie sculă 3D freză frontală m

CUT3DFS # 5. CorecŃie sculă 3Dfreză frontală cu orientare constantă a sculei, m


independentă de cadrul curent

CUT3DFF # 6. CorecŃie sculă 3Dfreză frontală cu orientare constantă a sculei, dependentă m


de cadrul curent

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D.

Grupa 23:Detectarea coliziunilor la contururi interioare

CDOF 1. Detectarea coliziunii OFF m Std.

CDON 2. Detectarea coliziunii ON m

Grupa 24: Comandă anticipată avans

FFWOF 1. Comandă anticipată avans OFF m Std.

FFWON 2. Comandă anticipată avans ON m

Grupa 25: ReferinŃă la orientare sculă

ORIWKS # 1. Orientarea sculei în sistemul de coordonate al piesei m Std.

ORIMKS # 2. Orientarea sculei în sistemul de coordonate al maşinii m

ORIPATH # 3. Orientarea sculei faŃă de traiectorie m

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.

Grupa 26: Punctul de revenire pentru Repos

RMB 1. Revenire la punctul de început al frazei m

RMI 2. Revenire la punctul de întrerupere m Std.

RME 3. Revenire la punctul de sfârşit al frazei m

m: modal
s: în frază
Std.: setare standard

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 8-97


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 27: CorecŃia sculei cu schimbarea orientării la colŃuri exterioare

Nume Nr. DefiniŃie m/s Std.

ORIC # 1. Schimbarea de orientare la colŃuri exterioare va fi suprapusă frazei cercului m Std.


care va fi inserată

ORID # 2. Schimbarea de orientare va fi executată înainte de fraza cercului m

Grupa 28: Limitarea domeniului de lucru activă/inactivă

WALIMON 1. Limitarea domeniului de lucru activă m Std.

WALIMOF 2. Limitarea domeniului de lucru inactivă m

Grupa 29: Rază – Diametru

DIAMOF 1. Programare pe diametru inactivă m Std.

DIAMON 2. Programare pe diametru activă m

Grupa 30: Pornirea/oprirea compresorului

COMPOF # 1. Compresor oprit m Std.

COMPON # 2. Compresor pornit m

Grupa 31: OEM – Grupa G

G810 # 1. OEM – funcŃie G Std.

G811 # 2. OEM - funcŃie G

G812 # 3. OEM - funcŃie G

G813 # 4. OEM - funcŃie G

G814 # 5. OEM - funcŃie G

G815 # 6. OEM - funcŃie G

G816 # 7. OEM - funcŃie G

G817 # 8. OEM - funcŃie G

G818 # 9. OEM - funcŃie G

G819 # 10. OEM - funcŃie G

Două grupe G sunt rezervate pentru utilizator OEM. Aceasta permite programarea de funcŃii specifice în exterior. Nr.: număr
intern de ex. pentru interfaŃă PLC. Std.: setare standard

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.


m: modal
s: în frază
Std.: setare standard

8-98  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 32: OEM - Grupa G

G820 # 1. OEM - funcŃie G m/s Std.

G821 # 2. OEM - funcŃie G Std.

G822 # 3. OEM - funcŃie G

G823 # 4. OEM - funcŃie G

G824 # 5. OEM - funcŃie G

G825 # 6. OEM - funcŃie G

G826 # 7. OEM - funcŃie G

G827 # 8. OEM - funcŃie G

G828 # 9. OEM - funcŃie G

G829 # 10. OEM - funcŃie G

Două grupe G sunt rezervate pentru utilizator OEM.


Aceasta permite OEM programarea de funcŃii specifice în exterior.
Nr.: număr intern de ex. pentru interfaŃă PLC. Std.: setare standard
m: modal
s: în frază
Std.: standard

Grupa 33: CorecŃia fină setabilă a sculei

FTOCOF # 1. CorecŃia fină a sculei activă online OFF m Std.

FTOCON # 2. CorecŃia fină a sculei activă online ON m

Gruppe 34: Netezirea orientării sculeiGlättung Werkzeugorientierung

OSOF # 1. Netezirea orientării sculei activă m Std.

OSC # 2. Netezirea constantă a orientării sculei m

OSS # 3. Netezirea orientării sculei la sfârşit de frază m

OSSE# 4. Netezirea orientării sculei la început şi la sfârşit de frază m

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.


m: modal
s: în frază
Std.: standard

 Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate. 8-99


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
8. Cheia programului 10.00

Lista funcŃiilor G

Grupa 35: ŞtanŃare şi ambutizare

Nume Nr. DefiniŃie m Std.

SPOF # 1. ŞtanŃare, ambutizare inactive m Std.

SON # 2. Ambutizare activă m

PON # 3. ŞtanŃare activă m

SONS # 4. Ambutizare activă în IPO-Tact m

PONS # 5. ŞtanŃare activă în IPO-Tact m

Grupa 36: ŞtanŃare cu decelerare

PDELAYON # 1. Decelerare la ştanŃare activă m Std.

PDELAYOF # 2. Decelerare la ştanŃare inactivă m

Grupa 37: Profilul avansului

FNORM # 1. Avans normal conform DIN66025 m Std.

FLIN # 2. Avans liniar variabil m

FCUB # 3. Avans variabil după o curbă cubică Spline

Gruppe 38: Alocarea intrărilor/ieşirilor rapide la ştanŃare/ambutizare

SPIF1 # 1. Intrări/ieşiri rapide NCK la ştanŃare/ambutizare octet 1 m Std.

SPIF2 # 2. Intrări/ieşiri rapide NCK la ştanŃare/ambutizare octet 2 m

Grupa 39: Precizia programabilă de conturare

CPRECOF 1. Precizia programabilă de conturare inactivă m Std.

CPRECON 2. Precizia programabilă de conturare activă m

# Cuvântul cheie nu este valabil pentru SINUMERIK FM-NC/810D/NCU571.


m: modal
s: ăn frază
Std.: standard

8-100  Siemens AG 2000. Toate drepturile rezervate.


SINUMERIK 840D/810D/FM-NC Kurzanleitung Programmierung (PAK) - Ausgabe 10.00.
Către Sugestii
SIEMENS AG Corecturi
A&D MC BMS Pentru publicaţia:
Postfach 3180
SINUMERIK 840D/840Di
D-91050 Erlangen SINUMERIK 810D/FM-NC

Tel. +49 (0) 180 5050 - 222 [Hotline]


Fax +49 (0) 9131 98 - 2176 [Documentaţie]
E-Mail: motioncontrol.docu@erlf.siemens.de

Documentaţie utilizator

Expeditor Mic manual


de programareare
Nume
Nr. comandă: 6FC5298-6AB30-0XC0
Ediţia: 10.00

Adresa firmei/departamentului Dvs. În cazul în care găsiţi erori de tipărire la


citirea acestei, vărugăm să ne anunţaţi
Strada prin acest formular. Sugestiile pentru
_____________________________________ îmbunătăţiri sunt de asemenea
Cod poştal: Loc: binevenite.
_____________________________________
Telefon: /
_____________________________________
Telefax: /

Sugestii şi/sau corecturi