Sunteți pe pagina 1din 33

Universitatea Petrol Gaze Ploiesti

Caiet de practica

Student: Deaconescu Andreea Ionela Facultatea: Stiinte Economice Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune Anul: II, sem II Grupa: 5153

Autorizatie de practica In conformitate cu Legea nr. 258/2007, studentul de la Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti, Facultatea de Stiinte Economice, este repartizat pentru a face practica pentru semestrul II la: SC.ALLOHA COM.SRL, Mizil

Nume asociat unic: Balan Adrian Nume student: Deaconescu Andreea Ionela

Societatea Comercial Alloha Com. S.R.L Sediul: Mizil, judet Prahova

ADEVERIN pentru efectuarea stagiului de PRACTIC DE SPECIALITATE

Se adeverete prin prezenta c domnioara Deaconescu Andreea Ionela, student() n anul II, la Facultatea de tiine Economice a Universitii Petrol-Gaze Ploiesti, Specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune, a efectuat un numr de 120 de ore de practic de specialitate, repartizate cte 20 zi, n perioada 06.07 26.07.2012. Activitatea s-a desfurat n cadrul compartimentului contabil sub coordonarea domnului/doamnei Balan Georgeta, telefon 0728751485. Pentru activitatea desfurat student(a) a obinut calificativul foarte bine (foarte bine, bine, satisfctor sau nesatisfctor).

Am eliberat prezenta spre a-i servi la examenul de practic.

Data: 25.07.2012

Semnatura tutore: Balan Adrian

CUPRINS

Capitolul 1 Prezentare generala SC. ALLOHA COM. S.R.L 1.1 Act constitutive pag 6 1.2 SC. ALLOHA COM.SRL- date economice.. pag 9 1.3 Informatii generale preluate la data de 04.02.2012 pag 11 1.4 Tabel indicatori financiari SC ALLOHA COM.S.R.L pag 12 Capitolul 2 Documente contabile 2.1 Nota de receptie. pag 13 2.2 Raport de gestiune pag 14 2.3 Raport de casa... pag 14 2.4 Chitanta. pag 15 2.5 Balanta de Verificare.... pag 15 2.6 Registrul Jurnal pag 15 2.7 Registrul Cartea Mare. Pag 15 2.8 Registrul Inventar pag 15 2.9 Statul de Plata al Salariatilor.. pag 15 2.10 Bilantul Contabil pag 16

Capitolul 3 caracterizarea generala a unui element de active si a unui element de pasiv.. pag 18

Cap.4 Insemnarile studentului in cadrul intreprinderii SC. ALLOHA COM. S.R.L 4.1 Operatii contabile la SC.ALLOHA COM. S.R.L. pag 20 4.2 Insemnari student. pag 29

Concluzie.. pag 31

Anexe. pag 32

Billiografie. pag 33

Cap 1 Prezentare generala SC ALLOHA COM. S.R.L

1.1. Act constitutive


1.modul de constituire si functionare al societatii Societatea cu raspundere limitata cu denumirea ALLOHA COMS.R.L, cu sediul in Mizil, a luat infiintare la data de 29 septembrie 1997 . Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J29/1013/1997. Inca de la inceput societatea este platitoare de TVA. 2. denumirea societatii si forma juridical Societatea comerciala se numeste ALLOHA.COM S.R.L Societatea comerciala ALLOHA COM S.R.L este persoana juridical romana, avand forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata 3. sediul societatii Societatea comerciala are sediul in orasul mizil, str. Tudor vladimirescu, nr. 86, judet prahova, Romania. Societatea va putea infiinta sucursale, agentii, reprezentante, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridical, acestea inmatriculandu-se in Registrul Comertului din judetul in care vor functiona, inainte de inceperea activitatii lor. Societatea isi desfasoara activitatea la sediu. 4. obiectul de activitate Societatea comerciala are ca obiect de activitate:
6

5211- comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominant de produse alimentare, bauturi si tutun. 5. capitaulu social Capitalul social total al societatii are valoarea de 1.000.000 lei si este subscris de catre asociatul unic, integral in numerar. 6. partile sociale Capitlul social este impartit in 10 parti sociale, fiecare dintre ele avand o valoare de 100.000 lei Toate partile sociale apartin asociatului unic. Partile sociale subscrise au fost varsate integral prin depunerea la banca. Partile sociale sunt negociabile si indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare parte sociala. Fiecare parte sociala subscrisa si varsata confera dreptul la beneficii corespunzatoare. 7. certificate constatatoare Partile sociale pot fi constateate prin certificate eliberate sub semnatura administratorului societatii, cu mentiunea ca nu pot servi ca titluri pentru transferarea drepturilor constatate prin ele. 8. patrimoniul societatii Patrimonial societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatului unic. Creditorii asociatului unic vor formula pretentii numai asupra beneficiului acestuia, dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce I s-ar cuveni prin lichidare. 9. cesiunea si transmisiunea succesorala Partile sociale pot fi cedate partial sau integral, conform cu vointa asociatului unic.partile sociale pot fi transmise pe calea succesiunii legale sau testamentare 10. majorarea capitalului social Majorarea sau reducerea capitalului social se poate face in functie de interesele societatii cu respectarea minimului de capital social, in conditiile prevazute de Legea 31/1990. 11. administrarea societatii Societatea comerciala ALLOHA COM S.R.L este administrata si reprezentata de atre asociatul unic sau de un director numit de acesta. In calitatea sa de asociat unic, domnul Balan

Adrian ii revin drepturile si obligatiile pe care legea le pune in sarcina Adunarii Generale a asociatilor. 12. functionarea societatii Exercitiul economic-financiar al societatii incepe de la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu bugetar incepe de la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului. Societatea va intocmi un bilant contabil , va tine contul de profit si pierderi precum si o contabilitate corespunzatoare activitatii sale economice. Prin grija administratorului, se vor depune copii de pe bilant si contul de profit si pierderi la organelle financiare si la Registrul de Comert si se vor publica in Monitorul Oficial. Asociatul unic poate ridica sume din fondurile societatii cu titlu de avans din beneficiu. 13. durata de functionare a societatii Societatea comerciala ALLOHA COM S.R.L se infiinteaza pe o perioada nelimitata incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului. 14. dizolvarea si lichidarea societatii dizolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii: Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate constatat de catre asociatul unic Declararea nulitatii societatii Deschiderea procedurii lichidarii juridiciare Decesul asociatului unic, atunci cand mostenitorii acestuia nu vor sa continuie activitatea societatii Alte cause prevazute de lege

Dizolvarea societatii atrage transmiterea universal a patrimoniului societatii catre asociatul unic, fara lichidare, in conditiile impuse de lege.

1.2 SC. ALLOHA COM.SRL- date economice


Cifra de faceri: 250,349 Lei Profitul net: 0 Lei Pierdere net: 22,976 Lei Profit brut: 0 Lei Pierdere brut: 18,101 Lei Salariati: 3 angajati Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun Datorii Total: 41,611 Lei Cheltuieli totale: 268,450 Lei Venituri totale: 250,349 Lei Active imobilizate TOTAL: 11,287 Lei Active circulante TOTAL: 17,372 Lei Stocuri: 15,074 Lei Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei Creante: 1,624 Lei Cheltuieli in avans 0 Lei

Venituri in avans 0 Lei Capitaluri: -12,952 Lei Patrimoniul regiei: 0 Lei Patrimoniul public: 0 Lei Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 0 Lei Capital social subscris si varsat: 200 Lei

10

1.3 Informatii generale preluate la data de 04.02.2012


Firma Infintata in anul 1997 Ultima Inregistrare la ANAF(*): 18 Mai 2010 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF(**): 19 Mai 2010 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 01-01-2006 Firma platitoare de tva incepand cu data de 01-11-2000 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 16-11-2007 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 31-01-2004 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 16-112007 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 31-012004 Numar mediu de salariati pentru anul 2010 : 3 angajati (*) Data ultimei cereri de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a ultimei declaratii de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent. (**) Data prelucrarii cererii de inregistrare/mentiuni de la ONRC sau a declaratiei de inregistrare/mentiuni de la organul fiscal competent, de catre ANAF

11

1.4 Tabel indicatori financiari ALLOHA COM SRL


A n Cifr a de afac eri Dat orii Stoc uri Venit uri Cheltu ieli Profit net/ Pierd ere neta Profit Brut/ Pierd ere bruta Activ imobili zate Active circula nte Salar iati Disponibi litati banesti Capita luri Capi tal Soci al

201 250,3 41,61 250,34 15,074 268,450 -22,976 -18,101 0 49 1 9 200 293,6 29,14 293,62 19,766 311,873 -22,580 -18,247 9 26 8 6 200 295,6 34,46 295,69 34,696 288,322 8 99 5 9 200 184,3 43,42 184,31 33,272 181,024 7 11 3 1

11,287

17,372

674 -12,952

200

17,213

21,959

2,150

10,024

200

6,197

7,377

23,140

41,973

7,277

32,604

200

2,731

3,287

29,067

40,763

1,192

26,407

200

200 119,1 119,11 9,876 22,361 106,248 10,807 12,865 6 13 3 200 55,31 9,611 18,791 55,315 5 5 200 34,03 6,697 11,362 36,556 4 7 200 33,08 5,176 9,919 33,087 3 7 200 19,66 4,375 6,335 19,664 2 4 200 13,41 3,808 3,326 13,417 1 7 200 7,568 2,035 1,271 0 199 3,356 1,273 9

6,257

27,295

4,934

23,676

200

48,690

4,966

6,625

2,802

19,678

879

12,869

200

34,350

1,696

2,206

2,930

11,670

294

7,903

200

29,377

3,214

3,711

442

10,941

1,022

6,208

200

16,852

2,518

2,813

465

6,904

569

2,993

200

12,961

378

456

487

3,797

382

476

200

7,568

7,614

-56

-47

510

1,624

150

98

200

525

3,356

3,415

-59

-59

530

663

138

154

200

12

Cap 2 Documente contabile

2.1 Nota de receptie - document care se intocmeste de catre comisia de receptie si de catre gestionar cu ocazia receptionarii marfurilor sosite la depozit. Documentul cuprinde date privind actele insotitoare, denumirea materialelor, a ambalajelor si a materialelor refolosibile din dezambalare, codul, cantitatile si valoarea marfurilor selectionate, procentul si valoarea rabatului comercial. Serveste ca: - document pentru receptia bunurilor aprovizionate; - document justificativ pentru incarcare in gestiune; - act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie; - document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se foloseste ca document distinct de receptie in cazul: a) bunurilor materiale cuprinse intr-o factura sau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite; b) bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare; c) bunurilor materiale procurate de la persoane fizice; d) bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare; e) bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie; f) marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare cu amanuntul sau en gros In cazurile mentionate mai sus, precum si pentru materialele nestocate a caror valoare se inregistreaza direct pe cheltuieli, receptia si incarcarea in gestiune se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.). Se intocmeste in doua exemplare, potrivit prevederilor legale, la locul de depozitare sau in unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul cand bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Datele de pe verso formularului nu se completeaza decat atunci cand se constata diferente la receptie. Circula: - la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele); - la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de insotire a marfii); - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport

13

(exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 2.2 Raport de gestiune- se intocmeste in 2 exemplare de catre gestionar, pentru fiecare gestiune in parte. Dupa reportarea soldului din ziua precedenta, in coloanele de marfuri si ambalaje se inscriu in ordinea intocmirii lor documentele de intrari din ziua respectiva. La sfarsitul zilei se stabileste totalul intrarilor plus soldul, dupa care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. Se determina, apoi, soldul scriptic de marfuri si ambalaje la sfarsitul zilei. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul, cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum ar fi: modificarile de pret, transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate. Documentele pe baza carora se intocmeste raportul de gestiune pot fi: NIR, monetar, inventar de schimbare de pret, proces verbal de scadere din gestiune, etc. Exemplarul 2 al raportului de gestiune ramane in carnet, iar exemplarul 1 se trimite la compartimentul financiar-contabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta analitica. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila.

2.3 Registru de casa- document de inregistrare operativa a incasarilor si a platilor in numerar efectuate prin casieria unitatii, pe baza documentelor justificative. Serveste ca: - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative - document de stabilire la sfarsitul fiecarei zile a soldului de casa - document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa. Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita pe baza actelor justificative de incasari si plati. In cazul in care o suma platita se refera la doua sau trei conturi corespondente, in registrul de casa se trece distinct fiecare operatie in parte. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiarcontabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate. Se completeaza zilnic, in ordinea efectuarii operatiilor fara a lasa spatii libere. La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza. Utilizarea formularului se face cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiilor de casa. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs. Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul de casa reportat al zilei precedente), se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii
14

sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privitoare la efectuarea operatiilor de casa (exemplarul 2). Exemplarul 1 ramane in carnet. Se arhiveaza: - la casierie (exemplarul 1) - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

2.4 Chitanta- se elibereaza de casiera in momentul incare incaseaza sume de bani, se semneaza decasiera si se stampileaza cu stampila casieriei. Cuajutorul chitantei se platesc sume de bani catrefurnizori ( in acest caz chitanta este emisa de furnizor).

2.5 Balanta de verificare- serveste la : - verificarea exactitatii inregistrarilor; - controlul concordantei dintre contabilitateasintetica si analitica; - intocmirea situatiilor financiare Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

2.6 Registrul jurnal- este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

2.7 Registrul Cartea Mare- este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespunzatoare, inregistararile efectuate in registrul jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respective sold initial, rulaje debitoare, rulaje creditoare, solduri finale.

2.8 Registrul inventor- este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de active si pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale.

2.9 Stat de plata a salariilor- serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia sociala si a altor datorii, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Din salariile brute astefel se calculate se efectueaza anumite retineri, sub forma de: Impozitul pe salarii
15

Contributia salariatilor la asigurarile sociale Contributia salariatilor la fondul de somaj Contributia la pentru asigurarile sociale de sanatate Avansul chenzinal (chenzina I)

Alte retineri in favoarea tertelor personae: rate, chirii, amenzi, prime de asigurare, debite, diverse imputatii etc. Dupa scaderea retinerilor de mai sus din salariul brut, se obtine restul de plata sau salariul net. Impozitul pe salarii este parte ace se cuvine salariatilor. Acesta este inclus in valoarea salariului brut. Marimea impozitului pe salarii se determina pe baza unor cote procentuale stabilite prin lege si se scade din salariile brute lunare, cuvenite salariatilor. Contributia salariatilor la asigurarile sociale (CAS) se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra salariului brut lunar (9,5%) si se scade din salariul brut al fiecarui salariat. Contributia la constituirea fondului de ajutor de somaj se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra salariului brut lunar al fiecarui salariat (1%) si se scade din salariul brut. Contributia la fondul pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS) se calculeaza prin aplicarea unui procent (6,5%) asupra salariului brut lunar si se scade din acesta.

2.10 Bilantul contabil- situatie centralizatoare care se intocmeste anual, pe baza inregistrarilor din registrele de contabilitate si care reflecta activitatea desfasurata si rezultatele ei. Bilantul este actul oficial de gestiune a societatii comerciale.Elementele propriu-zise ale bilantului sunt:- bilantul propriu-zis- contul de profit si pierdere- anexeraportul de gestiune. Situatii financiare Situatiile financiare din cadrul societatii ALLOHA.COM S.R.L se intocmesc de catre directorul economic si are la baza balanta de verificare si listele de inventariere. SC. ALLOHA COM. S.R.L aplica Reglementarile contabile armonizate cu directivele Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate . Situatiile financiare anuale se compun din: Bilant Cont de profit sau pierdere Situatia modificarilor capitalului propriu Situatia fluxurilor de trezorerie
16

Politici contabile Note explicative

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuata de catre auditori financiari, personae juridice autorizate. Se depune la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 ani.

17

Cap.3 Caracterizarea generala unui element de active si a unui element de pasiv


Societatea comerciala ALLOHA COM. S.R.L avand obiectul principal de activitate comercializarea produselor, principalii pioni ce fac posibila desfasurarea activitatii in cadrul societatii sunt Clientii si Furnizorii, de aceea in continuare voi face o caracterizare generala a celor doua conturi: Clientii reprezinta acea persoana fizica sau juridical avand calitatea de cumparatori sau beneficiari potentiali ori efectivi ai bunurilor, lucrarilor sau serviciilor oferite spre vanzare de un agent economic. Contabilitatii ii revine sarcina dea urmari raporturile specifice dintre intreprindere si clientii sai, respective de a reflecta creantele aferente livrarilor, precum si modul de lichidare a lor. Pentru realizarea acestui scop se utilizeaza o serie de conturi specific, si anume: Contul 411 Clienti evidentiaza decontarile cu client interni sau externi pentru produse, semifabricate, marfuri etc, vandute, lucrari executate si servicii prestate pe baza de facturi. Este un cont de active care inregistreaza: In debitul contului: pretul de vanzare al marfurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate, TVA colectata aferenta, valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, diferentele de curs valutar aferente creantelor reactivate, precum si diferentele de curs valutar constatate cu ocazia lichidarii creantelor in devize. In creditul contului: sumele incasate de la client in conturile de disponibilitati bancare sau in numerar, diferentele nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia lichidarii creantelor, contravaloarea efectelor comerciale acceptate, valoarea sconturilor acordate clientilor, sumele datorate de la client incerti, rau platnici sau aflati in litigiu, evidentiate ca atare, precum si reluarea diferentelor de curs valutar aferente creantelor in devize existente la inchiderea exercitiului.

Soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de client. Furnizorii sunt reprezentati de acele personae fizice sau juridice care livreaza agentului economic bunuri, ii executa anumite lucrari sau presteaza servicii contra plati unei intelegeri prealabile.
18

Evidenta relatiilor ce se stabilesc intre o unitate patrimoniala si furnizorii sai se realizeaza cu ajutorul contului 401 Furnizori. Este un cont de pasiv, de resurse atrase, care inregistreaza: In creditul contului valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, obiectelor de inventor, animalelor, pasarilor si marfurilor intrate in patrimoniu la cost de achizitie, inclusive diferentele de pret aferente, diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului; materialele nestocate aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli; consumul de energie si apa; valoarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti;diferente nefavorabile de curs valutar evidentiate cu ocazia lichidarilor datoriilor catrefurnizori; valoarea facturilor primite in cazul in care acestea au fost evidentiate anterior cafacturi nesosite si taxa pe valoarea adaugata inscrisa in facturile furnizorilor. In debitul contului platile efectuate catre furnizori; reluarea diferentelor de curs valutar inregistrate la inchiderea exercitiilor; valoarea biletelor la ordin sau cambiilor acceptate de furnizori; diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori extern iexprimate in devize cu ocazia lichidarii acestora; valoarea avansurilor virate furnizorilor cu ocazia regularizarii platilor cu acestia; valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sivaloarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, predate furnizorului. Soldul creditor al contului reflecta sumele datorate furnizorilor.

19

Cap.4 Insemnarile studentului in cadrul intreprinderii SC. ALLOHA COM. S.R.L 4.1 Operatii contabile la SC.ALLOHA COM. S.R.L
A.Operatii de incasari in numerar Operatiile de incasari in numerar sunt consemnate in Registrul de casa. Acestea se fac pe baza dispozitiei de incasare catre casierie iar platile pe baza dispozitiei de plata catre casierie, intocmitede contabilitate.Platile si incasarile in numerar se fac in limita plafoanelor stabilite: 2.000 RON.Incasarile in numerar cele mai frecvente se refera la: 1. ridicari de numerar din banca pe baza de CEC: 5311 Casa in lei = 581 Viramente interne 2. sume incasate in numerar de la clienti: 5311 Casa in lei = 411 Clienti 3. incasari in numerar de la debitori: 5311 Casa in lei = 461 Debitori diversi 4. incasari in numerar reprezentand alte venituri: 5311 Casa in lei = 758 Alte venituri din exloatare 5. diferente de curs valutar favorabile aferente operatiunilor efectuate in numerar 5311 Casa in lei = 765 Venituri din diferente de curs valutar B.Depuneri de numerar la banca. Depunerile de numerar la banca se efectueaza pe baza foii de varsamant de catre unitatile ce efectueaza incasari zilnice in numrar, in vederea incadrarii in limita soldului de casa stabilit prinnormele Bancii Nationale. Plafonul actual este de 2.000 RON. Depasirea acestui plafon atrage dupasine sanctionarea unitatii.Conform soldului registrului de casa reprezentand 3.100 RON, diferenta dintre limita plafonuluiactual de 2.000 RON si soldul zilei trebuie depusa la banca. 6. 581 Viramente interne = 5311 Casa in lei
20

7. 5121 Cont curent la = 581"Viramente interne C.Contabilitatea cheltuielilor cu salariile personalului. Cheltuielile cu salariile personalului sunt reflectate in contul 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului. 8. 641 Cheltuieli cu remuneratiile = 421Personal-remunerati personalului datorate D.Contabilitatea cheltuielilor privind asigurarile si protectia socialaAceste cheltuieli se inregistreaza in contul 645"Cheltuieli privind asigurarile si protectiasociala", respectiv in subconturile sale operationale astfel:- contributia unitatii la asigurarile sociala, calculata asupra salariilor. Tot personalul seincadreaza in grupa 3 de munca iar cota de C.A.S. este de 30%. 9. 6451 Cheltuieli privind contributia = 4311 Contributia unitatii unitatii la asigurarile sociale la asigurarile sociale 10. virarea sumei la bugetul de stat: 4311 Contributia unitatii = 5121"Conturi la banci la asigurarile sociale 11. contributia unitatii la fondul de somaj (5%): 6452 Cheltuieli privind contributia =4371 Contributia unitatii la unitatii pentru ajutorul de somaj fondul de somaj 12. virarea sumei la bugetul de stat: 4371"Contributia unitatii la = 5121 Conturi la banci fondul de somaj 13. sumele cuvenite personalului pentru protectia sociala, adica ajutoare materiale suportate deunitate conform dispozitiilor legale in vigoare (Ex. ajutor de deces): 6458 Alte cheltuieli privind = 423 Personal-ajutoare asigurarile si protectia sociala materiale datorate 14. plata efectiva: 423 Personal-ajutoare = 5121 Conturi la banci in lei E.Contabilitatea cheltuielilor privind marfurileContabilitatea cheltuielilor privind marfurile se realizeaza cu ajutorul contului 607"Cheltuieliprivind marfurile". Evidenta marfurilor se tine la pretul de vanzare ce cuprinde pret cumparare +adaos comercial.Se vand in general produse electrocasnice care sunt pe stoc si care au fost evidentiate in contul371"Marfuri". 15. 607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri"

21

F.Contabilitatea veniturilor din vanzari de marfuri. Pentru vanzarea marfurilor se intocmeste factura fiscala.Contabilitatea acestor venituri se realizeaza cu ajutorul contului 707"Venituri din vanzarea marfurilor" 16. 411"Clienti" = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat 17. 5311"Casa in lei" = 411"Clienti" In continuare voi prezenta alte operatii contabile pe care le inregistreaza intreprinderea comerciala lunar: 18. inchiderea conturilor de cheltuieli pentru o luna in curs 121 profit/pierdere = % 613 ch cu primele de asigurare 666 ch cu dobanda 668 alte ch 6811ch de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 628 alte ch cu serviciile executate de terti 626 ch postale sit axe telecomunicatii 605 ch privind energia electrica 6022 ch privind combustibilul 612 ch cu redevente 603 ch material de natura obiectelor de inventar 641 ch cu salariile Am prezentat doar cateva conturi de cheltuieli care se inched in fiecare luna a anului. Se mai intalnesc si conturile: 6451, 6452, 6453, 635, 6454, 607, 691. 19.inchidete cont de venit 707 venituri din vz marfurilor=121 profit/pierdere 20.inregistrare cheltuieli cu impozitul pe profit amanat
22

691 cg cu impozitul pe profit = 4412 21. 121=691 22. se incaseaza facture x % = 404 furnizori de imobilizari 4426 TVA deductibil 613 ch cu primele de asigurare 167 alte imprumuturi si datorii asimilate 666 ch cu dobanda 665 ch de diferente de curs valutar 23. inregistrarea amortizarii 6811 ch de exploatare privind imobilizarile=2813 amortizarea 24. . % = 401 4426 3022 628 626 605 303 25. inregistrarea cheltuielilor cu consumul de combustibil 6022 ch combustibil = 3022 combustibil 26. 371 marfuri = % 401 furnizori 378 diferente de preturi marfuri 4428 tva neexigibil
23

27. inregistrarea incasarii in numerar 5311 casa in lei = % 707 venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

28. 4428 TVA neexigibil = 371 marfuri 29. inregistrarea intrarii marfurilor in gestiune pe baza facturii notei de intrare- receptie 371 marfuri = % 401 furnizori 378 diferente de pret 4428 TVA neexigibil Si 4426 TVA deductibil = 401 furnizori 30. inregistrare cheltuieli cu redeventele 612 ch cu redevente, locatiile de gestiune si chirii = 4622 creditori 31. % = 5311 casa in lei 628 alte chelt cu servicile executate de terti 421 salarii 4622 creditori diversi 401 furnizori 404 furnizori imobilizari 4311 contributia unitatii la asigurarile sociale 4312 contributia personalului la asigurarile sociale 4371 contributia unitatii la fondul de somaj 4372 contributia personalului la fondul de somaj
24

4313 contributia angajatorului pt asigurarile sociale de sanatate 4314 contributia angajatilor pt asigurarile sociale de sanatate 447 fonduri special 444 impozitul pe venituri de natura salariilor 32. inregistrare amortizare mijloc de transport 6811 ch imobilizari = 2813 amortizare mij transport 33. inregistrare amortizare constructii 6811 ch imobilizari = 2812 amortizare constructii 34. inregistrare cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 ch obiecte de inventar = 303 materiale de natura obiectelor de inventar 35. inregistrare cheltuieli cu personalul 641 ch cu salariile = 421salarii 36. contributia la asigurarile sociale 6451 ch privind contributia unitatii la asig sociale =4311 contributia unitatii la asig sociale 37. contributia la fondul pentru accidente de munca si boli profesionale 6458 alte cheltuieli = 4381 alte datorii sociale 38. contributia fondului pentru plata ajutorului de somaj 6452 contributia unitatii pt fondul de somaj = 4371 fond somaj 39. contributia la asigurarile sociale de sanatate 6453 contributia angajatorului pt asigurarile sociale de sanatate = 4313 contributia angajatorului 40. inregistrare conturi de cheltuieli cu alte taxe,impozite si varsaminte asimilate 635 ch cu impozitul, taxe = 4473 fonduri speciale 41. subscrierea actiunilor 456 decontari cu asociati = 1011 capital subscris nevarsat 42. eliminarea aportului in numerar
25

5121 banca = 456 decontari cu asociati 43. regularizare capital social 1011 capital social nevarsat = 1012 capital subscris varsat 44. regularizare TVA 4427 TVA colectat = % 4426 TVA deductibil 4423 TVA plata 45. retinerea din salariu a contributiiilor 421 = % 4312 4372 4314 444

46. scoaterea din gestiune a marfurilor expirate 607 ch cu privire la marfuri = 371 marfuri 47. inregistrare TVA nedeductibil pentru marfurile expirate la nivelul TVA- ului dedus 635 ch cu alte taxe, impozite = 4427 TVA colectat 48. inregistrarea platii facturii catre furnizor 401 furnizori = 5311 casa in lei 49. vanzarea de marfuri catre intrep comerciale cu amanuntul cu decontarea ulterioara, pe baza facturii 4111 clienti = % 707 venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

26

50. inregistrarea cheltuielilor cu energia electrica % = 401 furniziori 605 ch energie si apa 4426 TVA deductibil 51. plata furnizori in disponibil 401 furnizori = 5121 banca 52. societatea comerciala ALLOHA COM.S.R.L plateste salariatilor avansul chenzinal 425 avansuri acordate personalului = 5311 casa in lei 53. la sfarsitul lunii se inregistreaza in Statul de plata salariile cuvenite 641 ch cu retinerile personalului = 421 personal- retinerii datorate 54. totodata se inregistreaza retinerile din salarii 421 = % 4312 CAS (10.5%) 4314 CASS (5.5%) 4372 FOND SOMAJ (0.50%) 425 avansuri acordate personalului 444 impozit pe salarii 427.01 retineri din salarii datorate tertilor 4282 alte creante in legatura cu personalul 55. se executa lucrari de reparative la unul din aparatele din dotare din cadrul societatii % = 401 furnizori 611 ch cu reparatia si intretinerea 4426 TVA deductibil 56. plata unor comisioane bancare 627 cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate = 5121 conturi curente la banci
27

57. plata unor amenzi in numerar 6581 despagubiri, amenzi si penalitati = 5311 casa in lei 58. intrare marfuri in gestiune %= 401 furnizori 371 marfuri 4426 TVA ded 59. adaosul commercial si TVA aferenta marfurilor intrate in gestiune 371 marfuri = % 378 diferente de prt la marfuri 4428 TVA neexigibil 60. incasarea in numerar rezultata din vanzarea marfurilor 5311 casa in lei = % 707 venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectat

*am ales sa nu pun sume la operatiile contabile deoarece voi anexa documente in care sunt
prezentate situatiile reale ale societatii

28

4.2 Insemnari student

Vineri, 06.07.2012 In prima zi de practica reprezentantul societatii comerciale ALLOHA COM S.R.L a facut o prezentare minimal a institutiei, modul in care isi desfasoara activitatea pe piata. Am observat cateva din activitatile pe care le intreprind angajatii societatii comerciale.

Luni, 09.07.2012 In a doua zi de practica am efectuat practica in cadrul biroului de contabilitate, observand toate documentele pe care contabila le intocmeste pentru aceasta societate. Am fost lasata sa completez documentele: Registru de Casa si Raportul de Gestiune.

Marti, 10.07.2012 In cea de-a treia zi de practica am fost implicata direct in efectuarea tuturor actelor contabile care se efectueaza zilnic la o societate comerciala, in speta am realizat sub supravegherea contabilei sef Registrul de Gestiune, Registrul de Casa, Nota de Receptie.

Miercuri, 11.07.2012 Pe data de 11 iulie am luat parte in cadrul societatii comerciale la darea unei comenizi la furnizorul de panie si tigari. Comanda a fost preluata de catre furnizor si va fi efectuata in decursul saptamanii. Joi, 12.07.2012 In decursul acestei zile, vanzatorul magazinului a luat in primire marfa comandata anterior. Acesta are sarcina de a verifica daca marfa comandata corespunde cu cea dupa facture. In termen de 7 zile facture primita trebuie platita in numerar, astefel se vor aplica penalizari.

29

Vineri, 13.07.2012 In decursul acestei zile am observat cum se realizeaza si cum se completeaza documentul contabil Nota de contabilitate. In acest document se inscriu toate operatiile contabile care se realezeaza in decursul unei luni.

Luni, 16.07.2012 In aceasta zi am urmarit cum se efectueaza descarcarea conturilor de marfuri a luni respective. Contabila construieste T pentru fiecare cont ( de exemplu contul 371, 378, 707, 44287, 4426, 4428). Dupa ce am terminat de realiuzat T-urile, acumulam cheltuielile pentru a vedea cat rezulta, procedand la fel si cu veniturile.

Marti, 17.07.2012 In ziua urmatoare am invatat despre documentul numit Statul de plata. Am privit si am invatat cum se completeaza acesta. In acesta se inscriu numarul de angajati al societati, salariile brute ale acestora, apoi se calculeaza contributiile pe care le platesc salariatii Statului, iar in final se ajunge la salariul net pe care il primesc angajati la sfarsitul lunii.

Miercuri, 18.07.2012 Pana in data de 25 a fiecare lunii trebuiesc platite catre ANAF (ADMINISTRAIA FINANELOR PUBLICE) sau Trezorerie contributia fata de bugetul de stat privind CAS, CASS, Fond Somaj, Impozitul pe profit si TVA. In aceasta zi am fost la fisc pentru a plati aceste contributii, de altfel obligatorii.

In urmatoarele zile de practica, respective dupa data de 19.07- 26.07 am fost prezenta atat in compartimentul contabil cat si in cadrul societatii comerciale. Am luat parte atat la aprovizionarea magazinului cu alimente, cat si la plata facturilor, plata furnizorilo, achizitionare marfuri, plata impozitelor si a taxelor catre Bugetul de Stat.

30

In zilele respective am completat atat documentele contabile zilnici si am repetat ceea ce am scris in zilele detaliate.

Concluzie
Societatea comerciala ALLOHA COM.S.R.L, desi o societate relative mica raportata la cifra de afaceri si numarul de angajati, este o societate care pe parcursul celor 15 ani de functionare a inregistrat anual profit. Putem spune, insa ca datorita crizei financiare se observa o scadere a profitului. Periodic, in functie de rezultatele financiare, societatea este preocupata de investitii, astefel, de la infiintare pana in present societatea a mai deschis o alta societate comerciala in orasul Mizil. A facut renovari si modernizari ale spatiilor comerciale, a achizitionat mobilier modern , a dotat magazinele cu aparate de aer conditionat si gaze.

31

Anexe Anexa 1- Balanta de verificare Anexa 2- Nota de Contabilitate Anexa 3- Statul de plata Anexa 4- Document cumulative Anexa 5- Nota de Intrare Receptie

32

Bibliografie
1. Ionescu C . Contabilitate-Baze si Procedure , Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007 2. Ristea M. Contabilitatea Societatilor Comerciale, vol. I si II, Editura Universara, Bucuresti, 2009 3. Coman F. Contabilitatea Financiara a Societatilor Comerciale, Editura Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2007 4. Ionescu Cicilia Bazele teoriei si practicii contabile, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004 5. Salceanu Alexandru Caiet de lucrari practice la contabilitate financiara, Editura Universitatii Petrol- Gaze, Ploiesti, 2009 6. Ordinal Ministerului Finantelor nr. 1752/2005 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Mon. Of. Nr. 1080 bis 30 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare

33