Sunteți pe pagina 1din 4

După localizarea în cadrul fasciei cervicale, ganglionii dispuşi în profunzimea lamei

superficiale, la gât, sunt în totalitate ganglioni cervicali profunzi; dintre aceştia fac parte
lanţul limfoganglionar jugular (15), cel spinal (14) şi lanţul transvers al gâtului (16). Cele
trei lanţuri limfoganglionare compun triunghiul limfatic al lui Rouviere.
1.m.sternocleidomastoidian; 2.clavicula; 3.v.jugulară externă; 4.v.jugulară anterioară (secţionată, reflectată,
urmăriţi linia albastră!); 5.m.sternohioidian; 6.m.sternotiroidian; 7.m.omohioidian (pântecele superior); 8.linia
oblică a cartilajului tiroid; 9.m.tirohioidian; 10.a.carotidă comună; 11.v.jugulară internă; 12.a.transversă a
gâtului; 13.m.scalen anterior; 14.n.frenic (se descoperă superior de tendonul omohioidianului, profund de
marginea posterioară a sternocleidomastoidianului)
Conform cu Nomina Anatomica
ganglionii cervicali profunzi
sunt echivalaţi cu lanţul jugular.

GANGLIONII
CERVICALI
PROFUNZI 1 (LANŢUL
LIMFOGANGLIONAR JUGULAR SAU
JUGULOCAROTIDIAN) = 10 – 20 de
ganglioni ce se găsesc în lungul
jugularei interne (lateral,
anterior şi posterior de venă).
Ganglionii jugulari sunt
adiacenţi sau chiar în
grosimea tecii carotice.

Aceştia drenează:
1) grupele
limfoganglionare ale capului (inelul peri-craniocervical
Cuneo, gg.retrofaringieni, gg.faciali);
2) ganglionii viscerali ai gâtului (infrahioidieni, paratraheali
sau recurenţiali, prelaringieni, pretraheali sau suprasternali);
3) ganglionii cervicali superficiali (din lungul jugularei externe)
şi anteriori (din lungul jugularei anterioare)
4) tuba auditivă
5) urechea medie
Se grupează:
1) GANGLIONI JUGULARI SUPERIORI – localizaţi în vecinătatea venei
jugulare interne şi în profunzimea muşchiului digastric; dintre aceştia,
cel superior, plasat la locul unde ramura externă a accesorului
încrucişează jugulara internă, este ganglionul subdigastric (Chassaignac,
Fisch)
2) GANGLIONI JUGULARI MIJLOCII – la nivelul omohioidianului, pe
jugulara internă; cel plasat deasupra omohioidianului la acest nivel este
ganglionul juguloomohioidian Küttner II – specific drenează limfa
corpului limbii, fie direct, fie via ganglionii submentali

1
A SE ÎNVĂŢA ÎN DETALIU !!!!!!!!!1
3) GANGLIONII JUGULARI INFERIORI – la baza gâtului, de la aceştia
porneşte trunchiul limfatic jugular care drenează limfa capului şi
gătului:
(1) în dreapta în ductul limfatic
(2) în stânga în canalul toracic
(3) colectoarele limfatice se varsă în unghiurile
venoase Pirogoff respective
4) în intervalul dintre jugulara internă, muşchiul digastric şi artera facială
se găseşte GANGLIONUL JUGULODIGASTRIC KÜTTNER I SAU
RETRODIGASTRIC, care este superficial faţă de ganglionii jugulari
superiori, interpus între aceştia şi inelul pericraniocervical. Acesta
drenează specific limfa rădăcinii limbii.

Limfatice profunde
Profund de lama superficială a
fasciei cervicale.
1. toate eferenţele acestora
converg la gg.jugulari inferiori
de unde porneşte
trunchiul
limfatic jugular
(TJ)
2. TJ drept drenează în
ductul limfatic iar
acesta din urmă în unghiul
Pirogoff (unghiul venos
jugulosubclavicular)
3. TJ stâng drenează în
canalul toracic care
se varsă în unghiul Pirogoff
stâng

GANGLIONII LANŢULUI
SPINAL
Circa 20 de ganglioni
dispuşi în lungul ramurii externe a accesorului, cei superiori sunt profund de
muşchiul sternocleidomastoidian, cei inferiori se găsesc în trigonul omotrapezian.
Superior se apropie de ganglionii jugulari superiori.
Inferior drenează în ganglionii jugulari inferiori, via lanţul transvers de
limfoganglioni.
Aferenţe de la: gg.occipitali, gg.mastoidieni şi gg.suprascapulari (drenează
regiunile occipitală, parietală şi ceafa). Drenează de asemenea regiunea laterală a
gâtului şi umărul. Cei superiori pot primi aferenţe de la nasofaringe.

GANGLIONII LANŢULUI TRANSVERS


4 – 12 ganglioni localizaţi la baza gâtului în lungul vaselor transverse ale
gâtului (se mai numesc şi GG.SUPRACLAVICULARI). Cei laterali se confundă cu cei
spinali inferiori iar cei mediali – cu gg.jugulari inferiori.
Se dispun practic la interfaţa dintre gât, axilă şi mediastin. Formează mase
ganglionare prescalenice ce continuă lanţurile axilare.
Cel mai medial ganglion al acestui lanţ este cunoscut drept ganglionul
WIRCHOFF – TROISIER şi, îndeosebi în stânga, este invadat constant în
cancerele gastrice.