Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI, BACU FACULTATEA DE TIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE, AUDIT I INFORMATIC DE GESTIUNE

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A UNEI SOCIETI COMERCIALE

STUDENT: BEDREGEANU RAZVAN IONUT GRUPA: 641

CUPRINS Cap.I Prezentarea firmei i a mediului su de afaceri I.1. Identificarea societii: denumire, localizare, obiect de activitate, data nchiderii exerciiului I.2. Structura asociativ. Capitalul social I.3. Informaii privind salariaii, administratorii i directorii Bilan Cap. II Analiza performantelor economico financiare
II.1.3.1. Analiza eficienei cheltuielilor totale II.1.3.2. Analiza efectului creterii eficienei cheltuielilor

II.1.4. Analiza rezultatului din exploatare II.1.5. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune
II.I.5.1. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri II.1.5.3. Analiza valorii adugate II.1.5.6. Relaiile dintre indicatorii de performan ai activitii de exploatare

II.1.6. Analiza capacitii de autofinanare II.2.1. Ratele rentabilitii comerciale


II.2.2.1. Rentabilitatea activului total II.2.2.2. Rentabilitatea activului de exploatare II.2.3.1. Rentabilitatea contabil a capitalurilor proprii

Cap. III Analiza poziiei financiare a ntreprinderii III.1. Analiza structurii bilanului III.2. Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate III.3. Analiza situaiei fluxurilor de trezorerie III.4. Analiza echilibrului pe baza bilanului funcional Fond de rulment

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI I A MEDIULUI SU DE AFACERI


I.1 Identificarea societii: Denumire, localizare, obiect de activitate, data nchiderii exerciiului.
Societatea comercial asupra creia am decis s realizm prezentul raport de diagnostic este S.C. CENTROFARM S.A Sediul social: Calea Plevnei nr. 53, Sector 1, Bucureti Numr de telefon/fax: 021/315.36.20, 021/311.12.84 Codul fiscal: ROI559532 Numrul si data inregistrrii la Oficiul Registrului Comerului: J40/3350/1991 Pagin internet: www.centrofarm.ro Forma de proprietate: 23 Societi comerciale cu capital de stat i privat

autohton (stat<50%)
Piaa organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:

Bursa de valori Bucureti- Piaa RASDAQ. Capitalul social subscris si varsat: 13.711.706,35 lei
Clasa, tipul, numrul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: numrul total de aciuni este de 6.560.625 la valoarea nominala de 2.09 lei/actiune, cu drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemptiune. Obiect de activitate: Conform actului constitutiv al societii, obiectul de principal activitate al societii S.C. CENTROFARM S.A este comerul cu amnuntul al produselor farmaceutice i cosmetice prin farmaciile proprii - cod i denumire clasa CAEN 4773; avnd totodat mai multe obiecte secundare de activitate.

I.2

Structura asociativ. Capitalul social

Aciunile emise de S.C. CENTROFARM S.A se negociaz la Bursa de Valori Bucureti pe piaa RASDAQ; Capitalizarea bursier la data de 31.12.2009 este de 17.254.443,75 lei. Conform structurii sintetice eliberate de ctre Depozitarul Central S.A. (Registrul Roman al Acionarilor), la data de 30.06.2009, Capitalul social al societii estede 13.711,706 mii lei divizat n 6.560.625 aciuni cu o valoare nominal de 2,09 lei pe aciune. Structura acionarilor care dein o participaie semnificativ la capitalul social se prezint astfel: LEI GENERAL COM S.A. 5.475.908 91,40% ALI ACTIONARI 1.075.060 8,46% AVAS 9.657 0,14% TOTAL 6.560.625 100%

I.3

Informaii privind salariaii, administratorii i directorii

a) Salarizarea conducerii Principala structura decizionala este Adunarea Generala a Acionarilor. Societatea este administrata de un Consiliu de Administraie format din 5 membri numii de Adunarea Generala a Acionarilor, alei o data la 4 ani. In anul 2008 cheltuielile salariale privind conducerea se prezint astfel : Tabel nr. 1.1 Conducere
Directori Cons.Admin. TOTAL

Salarii brute
1.237.371 154.050 1.391.421

Datorii societate
337.523 42.071 379.594

Total cheltuieli
1.574.894 196.121 1.771.015

Cheltuielile cu salariile conducerii reprezint 7,79% din totalul cheltuielilor cu salariile personalului. Nu au fost acordate avansuri si credite administratorilor societatii n timpul exerciiului financiar 2008. Nu s-au asumat garanii n numele administratorilor societii. b) Salariai Numrul mediu de salariai aferent exerciiului 2008 este de 458 persoane. In anul 2008 structura personalului angajat, respectiv 533 de angajai, se prezint astfel: Conducere, directori departamente: 17 persoane, respectiv 3,20% din totalul salariailor; Personal operativ (inspectori economici, specialisti IT si specialisti comerciali): 44 persoane, respectiv 8,25% din totalul salariailor; Personal de specialitate (Farmaciti dirigini, farmaciti, asistenti farmaciti, lucratori comerciali): 403 persoane, respectiv 75,60% din totalul salariailor; Personal administrativ: 69 persoane, respectiv 12,95% din totalul salariailor.

Judeul: 40 MUN. BUCURETI Entitate: CENTROFARM S.A. Adresa: localitatea BUCURETI, sectorul 1, str. CALEA PLEVNEI, nr. 53, tel. 0213153620

Numr din Registrul Comerului: J40/3350/1991 Forma de proprietate: 23 Societi comerciale cu capital de stat i privat autohton (stat<50%) Activitatea preponderent (cod i denumire clasa CAEN): 4773 Comer cu amn.prod.farmaceutice, n magazine specializ. Cod unic de nregistrare: 1559532

BILAN la data de 31.12.2008


- Lei -

Denumirea indicatorului A

Nr. rd. B

SOLD LA
01.01.2008 31.12.2008

A. ACTIVE IMOBLIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE 1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01 0 0 2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 0 0 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare i alte imobilizri 03 723.805 493.580 necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) 4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907) 04 4.411.539 4.411.539 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs de execuie (ct. 233+234-2933 05 0 0 TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 5.135.344 4.905.119 II. IMOBILIZRI CORPORALE 1. Terenuri i construcii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 07 37.578.446 18.464.902 2. Instalaii tehnice i maini (ct. 213-2813-2913) 08 962.720 1.563.330 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct. 214-2814-2914) 09 1.315.516 2.662.482 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie (ct. 231+232-2931) 10 4.971.088 3.703.017 TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 44.827.770 26.393.731 III. IMOBILIZRI FINANCIARE 1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 261-2961) 12 1.718.544 191.362 2. mprumuturi acordate entitilor afiliate (ct. 2671+2672-2964) 13 0 0 3. Interese de participare (ct. 263-2962) 14 8.750 8.750 4. mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare (ct. 2673+2674-2965) 15 0 0 5. Investiii deinute ca imobilizri (ct. 265-2963) 16 0 0 6. Alte mprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968) 17 869.819 338.084 TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 2.597.113 538.196 ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 06+11+18) 19 52.560.227 31.837.046 B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. Materii prime i materiale consumabile 20 249.610 154.542 (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398) 2. Producia n curs de execuie (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952) 21 0 0 3. Produse finite i mrfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-394522 9.160.896 21.473.873 3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri (ct. 4091) 23 19.945 7.215 TOTAL: (rd. 20 la 23) 24 9.430.451 21.635.630 II. CREANE (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. Creane comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491) 25 4.887.348 10.754.273 2. Sume de ncasat de la entitile afiliate (ct. 451-495) 26 0 0 3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare (ct. 453-495) 27 0 0 4. Alte creane (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 28 548.042 2.487.799 +4582+461+473-496+5187) 5. Capital subscris i nevrsat (ct. 456-495) 29 0 0 TOTAL: (rd. 25 la 29) 30 5.435.390 13.242.072 III. INVESTIII PE TERMEN SCURT 1. Aciuni deinute la entitile afiliate (ct. 501-591) 31 0 0 2. Alte investiii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) 32 0 947.360 TOTAL: (rd. 31+32) 33 0 947.360 IV. CASA I CONTURI I BNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) 34 19.697.958 4.721.398 ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34) 35 34.563.799 40.546.460 C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) 36 1.099.064 2.027.233 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni (ct. 161+1681-169) 37 0 0 2. Sume datorate instituiilor de credit 38 7.299.672 0 (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (rd. 419) 39 324 7.966 4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401+404+408) 40 24.125.256 40.575.406 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 41 0 199.196 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451) 42 0 0 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453) 43 0 0 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+1626+ 44 1.442.093 1.794.244

+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ +447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 37 la 44) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN 1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni (ct. 161+1681-169) 2. Sume datorate instituiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor (rd. 419) 4. Datorii comerciale furnizori (ct. 401+404+408) 5. Efecte de comer de pltit (ct. 403+405) 6. Sume datorate entitilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451) 7. Sume datorate entitilor cu interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale (ct. 1623+1626+ +167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ +447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: ( rd. 48 la 55) H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (ct. 1515) 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) TOTAL: (rd. 57 la 59) I. VENITURI N AVANS Subvenii pentru investiii (ct. 131+132+133+134+138) Venituri nregistrate n avans (ct. 472) TOTAL: (rd. 61+62) J. CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL 1. Capital subscris vrsat (ct. 1012) 2. Capital subscris nevrsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) TOTAL: (rd. 64 la 66) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 4. Alte rezerve (ct. 1068) TOTAL: (rd. 70 la 73) Aciuni proprii (109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() Sold C (ct. 117) Sold D (ct. 117) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR Sold C (ct. 121) Sold D (ct. 121) Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI TOTAL (rd. 83+84)

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

32.867.345 -11.605.524 40.954.703 0 0 0 0 0 0 0 147.918

42.576.812 -1.016.031 30.821.015 0 0 0 0 0 0 0 0

147.918 0 0 0 0 0 14.401.042 14.401.042

0 0 0 0 0 0 1.012.912 1.012.912

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

13.711.706 0 0 13.711.706 0 28.493.412 121.531 0 0 1.092.940 1.214.471 0 0 0 0 1.701.041 0 911.763 0 40.806.785 0 40.806.785

13.711.706 0 0 13.711.706 0 8.681.172 121.531 0 19.932.051 1.092.940 21.146.522 0 0 0 0 2.584.244 0 10.134.141 0 30.821.015 0 30.821.015

Administrator, Numele i prenumele: VICTORIA MARILENA DIACONESCU ADRIANA

ntocmit, Numele i prenumele: COCORU Calitatea: CONTABIL EF Nr. de nregistrare n organismul profesional:

Semntura tampila unitii

Semntura

CAP. II ANALIZA PERFORMANELOR ECONOMICOFINANCIARE


Tabelul 2.1. Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie mii lei
Nr. rnd
01 02 03 04 05

Denumirea indicatorului
1. Cifra de afaceri net (rd. 02 la 05) Producia vndut (ct. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect principal de activitate l constituie leasingul (ct. 766) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 2. Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie (ct. 711) Sold C (+) Sold D (-) 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721+722) 4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE total (rd. 01+06+08+09) 5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia i apa) (ct. 605-7413) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: a)Salarii i indemnizaii (ct. 641+642) b)Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645-7415) 7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 19-20) a. 1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) b. 2) Venituri (ct. 7813) 7. b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) b. 1) Cheltuieli (ct. 654+6814) b. 2) Venituri (ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i active cedate (ct. 635) 8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate (ct. 658) Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect principal de activitate l constituie leasingul (ct. 666) Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31) - Cheltuieli (ct. 6812) - Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE total (rd. 11+12+13+14+15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 10-32) - Pierdere (rd. 32-10)

Exerciiul financiar: precedent ncheiat


62.461,407 2.653,681 59.807,726 0,000 0,000 106.170,263 3.182,404 102.987,859 0,000 0,000

Indici (%)
169,98 119,92 172,20 0,00 0,00

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

0,000 0,000 0,000 4.327,103 66.788,510 173,312 990,962 607,124 49.156,491 11.330,441 8.929,614 2.400,827 1.767,954 1.767,954 0 35,000 35,000 0,000 11.376,801 8.478,575 827,559 2.070,667

0,000 0,000 0,000 32.144,787 138.315,050 988,949 1.199,162 803,713 83.866,969 18.924,977 15.013,949 3.911,028 5.287,810 5.287,810 0 479,237 479,237 0,000 46.431,269 17.127,102 719,658 28.584,509

0,00 0,00 0,00 742,87 207,09 570,62 121,01 132,38 170,61 167,03 168,14 162,90 299,09 299,09 0,00 1.369,2 5 1.369,2 5 0,00 408,12 202,00 86,96 1.380,4 5

75.438,085 8.649,575

157.982,086 19.667,036

209,42 227,38

9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613), din care: - venituri obinute de la entitile afiliate 10. Venituri din alte investiii i mprumuturi ce fac parte din activele imobilizate (ct. 763), din care: - venituri obinute de la entitile afiliate 11. Venituri din dobnzi (ct. 766), din care: - venituri obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE total (rd. 35+37+39+41) 12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active circulante (rd. 44-41) - Cheltuieli (ct. 686) - Venituri (ct. 786) 13. Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666-7418), din care: - venituri obinute de la entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE total (rd. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR: - Profit (rd. 42-49) - Pierdere (rd. 49-42) 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 10+42-32-49) - Pierdere (rd. 32+49-10-42) 15. Venituri extraordinare (ct. 771) 16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 54-55) - Pierdere (rd. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT: - Profit (rd. 58-59) - Pierdere (rd. 59-58) 18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 19. Alte cheltuieli cu impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 60-61-62-63) - Pierdere (rd. 61+62+63-60)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 40,663 8.070,494 8.111,157 0,000 0,000 353,456 54,854 408,310 7.702,847 517,762 12.401,053 12.918,815 2.708,741 2.708,741 266,511 410,668 3.385,920 9.532,895 1.273,3 0 153,66 159,27 0,00 0,00 75,40 748,66 829,25 123,76

946,728

10.134,141

1.070,4 4

74.899,667 75.846,395 946,728

151.233,865 161.368,006 10.134,141

201,92 212,76 1.070,4 4

64 65

946,728

10.134,141

1.070,4 4

Interpretarea rezultatelor analizei: Analiza comparativ a structurii rezultatului brut n cele dou exerciii reliefeaz participarea predominant a rezultatului din exploatare la formarea rezultatului brut; ponderea acestuia s-a diminuat cu 25,28% (de la -7,70% la -32,98%), ca efect al creterii nesemnificative a ponderii veniturilor din exploatare n venituri totale cu 2,29% de la 89,17% la 91,46%, i totodat ponderii mari a cheltuielilor din exploatare cu 90,40%. Ponderea pierderilor financiare n rezultatul brut a crescut la 174,72%, ceea ce a influenat nefavorabil rezultatul net al ntreprinderii, aceasta e efectul scderii ponderii veniturilor financiare la -1,36% i creterii cheltuielilor financiare la 0,49%. Ponderea rezultatului brut n contabilitate (profitabilitatea) s-a diminuat semnificativ cu 6,54%, fapt explicat prin reducerea cu 3,54% a ponderii rezultatului din exploatare n CA, comparative cu scderea mai lent (2,15%) a ponderii financiare n CA. Ponderea mai redus cu 8,61% a veniturilor totale n CA, n 2008 e rezultatul diminurii la 23,35% a ponderii veniturilor din exploatare n CA, pe seama scderii produciei vndute cu 1,25%. Reducerea ponderii cheltuielilor tottale n CA cu 2,08% s-a datorat prin diminuarea ponderii cheltuielilor de exploatare cu 2,45% i a cheltuielilor financiare n CA cu 0,37%.

2.1.3.1. Analiza eficienei cheltuielilor totale


Eficiena cheltuielilor totale:

Indicatorul reflect cheltuielile totale necesare pentru a obine 1.000 lei venituri totale. Valoarea cheltuielilor este mai mare de 1.000 lei ineficien.

10

diminuarea eficienei cheltuielilor prin tendina cresctoare a indicatorului, datorat creterii n ritm mai rapid a cheltuielilor totale comparativ cu veniturile totale ale ntreprinderii
Ceoficientul de elasticitate a cheltuielilor totale n raport cu veniturile totale:

Cnd la o cretere cu 1% a veniturilor totale corespunde o cretere mai mare de 1% a cheltuielilor totale, nseamn c activitatea ntreprinderii se caracterizeaz prin scderea eficienei. Calcule financiare:

11

Tabelul 2.3. Analiza eficienei cheltuielilor totale prin indicatorul cheltuieli totale Eficiena Perioada Structura (%) Specificare (mii lei) cheltuielilor () 2.007 2.008 Cheltuieli de exploatare 75.438,09 157.982,09 99,46 97,90 1.129,51 1.142,19 Cheltuieli financiare 408,31 3.385,92 0,54 2,10 50,34 262,09 Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli totale 75.846,40 161.368,01 100,00 100,00 1012,64 1067,01 Venituri din exploatare 66.788,51 138.315,05 89,17 91,46 Venituri financiare 8.111,16 12.918,82 10,83 8,54 Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00 Venituri totale 74.899,67 151.233,87 100,00 100,00 Analiza n mrimi absolute:

12

I.

II.

Veniturile din exploatare care au o pondere majoritar uor cresctoare de la 89,17% la 91,46%, n structura veniturilor totale determin creterea eficienei cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale cu 83,93, astfel activitatea din exploatare se caracterizeaz prin cea mai sczut eficien, din cauza valorilor superioare ale indicatorului de eficien a cheltuielilor totale (1.129,51% > 1.012,64% i 1.142,19% > 1.067,01%). Diminuarea eficienei activitii financiare, pentru care indicatorul cheltuielilor financiare la 1.000 lei venituri financiare are valori mult inferioare valorilor indicatorilor de eficien a cheltuielilor totale (50,34% > 1.012.64% i 1.142,19% > 1.067,01%) a determinat pe ansablu creterea eficienei cheltuielilor cu 83,93. Pentru creterea eficienei cheltuielilor totale, managerul ntreprinderii trebuie s promoveze msuri care s aib drept rezultat creterea mai rapid a veniturilor totale comparativ cu cheltuielile totale, ca de exemplu alegerea unor clieni cu cerere stabil, creterea productivitii muncii, reducerea consumului specific pe unitate de produs.

2.1.3.2. Analiza efectului creterii eficienei cheltuielilor


Efectul creterii eficienei cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale (B)

(mii lei) (mii lei) Tabelul 2.4. Analiza efectului creterii eficienei cheltuielilor totale
Perioada
0,950 74.899,667 66.788,510 8.111,157 0,000 75.846,395 -0,010 151.233,865 138.315,050 12.918,815 0,000 161.368,006

Specificare
Efectul creterii eficienei cheltuielilor (mii lei) Venituri totale (mii lei) Venituri din exploatare (mii lei) Venituri financiare (mii lei) Venituri extraordinare (mii lei) Cheltuieli totale (mii lei)

Abateri
0,060 76.334,198 71.526,540 4.807,658 0,000 85.521,610 6,320 101,920 107,090 59,27 0,000 112,760

13

Eficiena cheltuielilor totale Ponderea veniturilor din exploatare n venituri totale Ponderea veniturilor financiare n venituri totale Cheltuieli de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare Cheltuieli financiare la 1000 lei venituri financiare

1.012,64 89,17 10,83 1.129,51 5,03

1.067,01 91,46 8,57 1.142,19 262,09

54,37 2,29 -2,26 12,68 257,06

5,36 2,57 -20,86 1,22 5.110,54

Analiza n mrimi absolute:

mii lei
I.

mii lei

mii lei

mii lei mii lei

II. 1.

mii lei mii lei


2.

mii lei mii lei mii lei

Interpretarea rezultatelor analizei: n ambele perioade analizate, indicatorul de eficien a cheltuielilor totale are valori ce depesc limita de 1.000 lei, fapt pentru care ntreprinderea nregistreaz pierdere la
14

1.000 lei venituri, respectiv -12,64 lei (1.000 1.012,64) i respectiv -67,01 lei (1.000 1.067,01); efectul eficienei cheltuielilor totale l constituie beneficiile aferente veniturilor totale ale ntreprinderii, respectiv -0,95 mii lei n 2.007 i -1,01 mii lei n 2.008; se constat aadar scderea beneficiilor aferente veniturilor totale cu 6,32%, fapt explicat prin influena factorilor de mai jos: scderea eficienei cheltuielilor totale cu 54,37 (5,3%) a exercitat un efect nefavorabil, simplificnd beneficiul aferent veniturilor totale cu 4.072,31 mii lei. pentru c veniturile financiare au pondere majoritar n totalul veniturilor; ntreprinderii, descresctoare cu 20,86% i datorit valorii activitii din exploatare se observ c beneficiul s-a diminuat cu 47.524,05 mii lei; creterea exagerat a cheltuielilor financiare la 1.000 lei venituri totale cu 257,06 a sporit beneficiul cu 43.451,74 mii lei; sporirea veniturilor din exploatare cu 71.526,54 mii lei (107,09%) i valorii negative a eficienei cheltuielilor totale a dus la scderea beneficiului aferent veniturilor totale cu 4.792,56 mii lei; majorarea veniturilor financiare cu 4.807,658 mii lei (59,27%) i din cauza valorii negative de -67,01 a sczut beneficiul m perioada analizat cu 322,58 mii lei.

2.1.4.

Analiza rezultatului din exploatare

Tabelul 2.5. Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Analiza rezultatului din exploatare Indicatorul (mii lei) Exerciiul financiar: 2.007 2.008 62.461,407 106.170,263 68.217,204 126.951,048 66.146,063 2.071,410 -5.755,797 7.185,916 4.327,103 -8.614,610 12.201,013 5.750,035 -20.780,785 31.031,038 32.144,787 -19.667,036 Indici (%) 169,98 53,74 183,23 277,59 361,04 431,83 742,87 43,80

Cifra de afaceri net Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate (3+4+5) Cheltuielile activitii de baz Cheltuielile activitii auxiliare Cheltuielile indirecte de producie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) Cheltuielile de desfacere Cheltuielile generale de administraie Alte venituri din exploatare Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

15

Interpretarea rezultatelor analizei:


Diminuarea rezultatului din exploatare cu 43,80% e consecina creterii cifrei de afaceri

ntr-un ritm mai lent comparativ cu cel al costului bunurilor vndute i al serviciilor prestate ; se observ creteri semnificative att ale cheltuielilor directe, aferente activitilor de baz i auxiliare, ceea ce a influenat nefavorabil rezultatul brut aferent cifrei de afaceri i, implicit rezultatul din exploatare, creterea cheltuielilor generale de administraie au contribuit la reducerea rezultatului din exploatare n perioada analizat.

2.1.5. Analiza rezultatului net prin soldurile intermediare de gestiune


Tabelul 2.6.
Denumire
Cifra de afaceri Marja comercial Producia exerciiului Valoarea adugat Excedentul (deficitul) brut de exploatare

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune (SIG)


Modalitate de calcul Exerciiul financiar: 2.007 2.008
2.653,681 59.807,726 59.807,726 49.156,491 2.653,68 3.182,404 102.987,859 102.987,859 83.866,969 3.182,40

Indici (%)
119,92 172,19 172,20 170,61 119,92

Rezultatul din exploatare

Rezultatul financiar Rezultatul curent

Producia vndut + Venituri din vnzarea mrfurilor + Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect de activitate este leasingul + Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete Venituri din vnzarea mrfurilor Cheltuieli privind mrfurile Producia vndut + Variaia stocului de produse finite i a produciei n curs + Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat Producia exerciiului + Marja comercial Costurile intermediare (rd. 11+12+13+25) Valoarea adugat + Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri + Venituri din dobnzi la entitile al cror obiect de activitate leasingul Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate Cheltuieli cu personalul EBE + Alte venituri din exploatare Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile care au ca obiect de activitate leasingul Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale Ajustri de valoare privind activele circulante Ajustri privind provizioanele Venituri financiare total Cheltuieli financiare total Rezultatul de exploatare + Rezultatul financiar

2.653,68 10.651,24 10.249,98 3.054,940 827,559 11.330,441 -9.103,060 4.327,103 2.070,667 1.767,954 35,000 8.111,157 408,310 -8.649,578 7.702,847

3.182,40 19.120,89 20.118,93 2.184,360 719,658 18.924,977 -17.460,275 32.144,787 28.584,509 5.287,81 479,237 12.918,815 3.385,920 -19.667,044 9.532,895

119,92 179,52 196,28 71,50 86,96 167,03 191,81 742,87 1.380,45 299,09 1.369,25 159,27 829,25 227,38 123,76

16

Rezultatul extraordinar Rezultatul brut Rezultatul net al exerciiului

Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul current + Rezultatul extraordinary Rezultatul brut Impozitul pe profit Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

-946,731 -946,731 -

-10.134,149 10.134,149 -

1.070,44 1.070,44 -

Interpretarea rezultatelor analizei Cifra de afaceri arat c valoarea afacerilor realizate de ntreprindere cu terii, ca urmare a exercitrii activitii curente de producie i comercializare, a crescut cu 69,98%, ca rezultat a sporirii produciei vndute cu 19,92% i a veniturilor din vnzarea cu 72,19%; tendina cresctoare a cifrei de afaceri arat c ntreprinderea se afl n expansiune, consolidndu-i n primul rnd activitatea productiv de baz. Marja comercial a nregistrat o evoluie ascendent pe durata perioadei analizate, creterea sa fiind de 79,52%, ca urmare a sporirii veniturilor din vnzarea mrfurilor cu 72,20% i a cheltuielilor privind mrfurile doar cu 70,61% ; Valoarea adugat, ca indicator de performan, a sczut cu 28,5%, ceea ce exprim minusul creat de ntreprindere prin exploatare; acest fapt se datoreaz creterii exagerate cu 96,28% a consumurilor intermediare;
Exerciiul brut de exploatare dovedete c ntreprinderea nu i poate menine potenialul

productiv. Valoarea negativ e datorat creterii indicatorului cheltuieli de personal i a scderii veniturilor din subvenii cu 29,50%. Exegentul brut de exploatare afecteaz totodat i rezultatul din exploatare, oferindu-i o influen nefavorabil. Rezultatul financiar e o cretere n ambele exerciii cu 23,76% datorit , fapt care a exercitat o influen favorabil asupra rezultatului net, dar nu suficient pentru a acoperi pierderile rezultate din celelalte activiti. Rezultatul curent a sczut cu 1070,50%, datorit creterii pierderii a rezultatului din exploatare la 227,38%. Absena evenimentelor cu caracter extraordinar a lsat neschimbat rezultatul net al exerciiului i a determinat egalitatea dintre rezultatul curent, brut i net.

2.1.5.1. Analiza dinamicii i structurii cifrei de afaceri


17

Analiza evoluiei cifrei de afaceri: ritmurilor de cretere cu baz fix sau cu baz n lan :

rata real de cretere a cifrei de afaceri :

Tabelul 2.7. Analiza creterii reale a cifrei de afaceri aferente unui produs (dinamica cifrei de afaceri n preuri comparabile)

Indicatori
Cifra de afaceri (mil. lei) Ritmul de cretere (%): - cu baz fix - cu baza n lan Rata nominal de cretere a CA Rata de cretere a preului Rata real de cretere a CA CA corectat

2005
29,31 29,31

Anii 2006 2007


36,75 125,38 125,38 25,38 6,56 117,66 7.999,0 1 62,461 213,10 169,96 69,96 4,84 162,11 10.125,3 9

2008
106,170 362,23 169,97 69,97 7,85 157,60 16.732,39

Cifra de afaceri corectat: PG40


mii lei mii lei


18

mii lei

Interpretarea rezultatelor analizei: Analiza datelor din tabel evideniaz tendina cresctoare a cifrei de afaceri nominale. Fr a avea n vedere evoluia ratei inflaiei i implicaiile acesteia asupra cifrei de afaceri, ntreprinderea poate fi caracterizat ca fiind dinamic, cu o poziie bun pe pia i cu perspective de cretere i dezvoltare. Ritmul de cretere cu baz fix reflect creteri semnificative ale indicatorului analizat, valoarea maxim fiind atins n anul 2008, cnd cifra de afaceri a sporit cu 262,23% n raport cu anul de referin. Ritmul de cretere cu baz n lan sugereaz creteri moderate ale cifrei de afaceri, de la un an la altul al perioadei analizate, creterea cea mai mare fiind cea din anul 2008, de 69,97%. Lund n considerare influena creterii preului cauzat de inflaie, se constat avansarea ratei de cretere a cifrei de afaceri comparativ cu rata de cretere a preurilor. Prin corectare, se observ creterea cifrei de afaceri cu valori semnificativ mari. Aa cum reflect cifra de afaceri corectat i creterea real a cifrei de afaceri, n realitate indicatorul are tendin de cretere. Compania va continua s nregistreze o cretere important, datorit: deschiderii de noi farmacii n ar; dinamicii pieei farmaceutice romneti; dezvoltrii interne (mbuntirea performanelor fiecrei farmacii); diversificarea gamei de produse; aciunile de fidelizare ale clienilor; serviciilor noi oferite. Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri:

mrimi relative de structur :

19

- creterea economic a ntreprinderii - poziia strategic a ntreprinderii e consolidat n raport cu concurenii

Tabel nr. 2.8. Analiza structurii cifrei de afaceri pe tipuri de venituri Indicatori (mii lei) Cifra de afaceri Producia vndut Venituri din vnzarea mrfurilor Venituri din dobnzi nregistrate de entitile cu activiti de leasing Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Perioada Structura CA (%) 2.007 2.008 2.007 2.008 62.461,407 106.170,263 100,00 100,00 2.653,681 3.182,404 4.25 3,00 59.807,726 102.987,859 95,75 97,00 0 0 0 0 0 0 0 0

Interpretarea rezultatelor analizei: datele din tabel reflect creterea cifrei de afaceri , datorit produciei vndute i a majorrii veniturilor din vnzarea mrfurilor . n structura cifrei de afaceri, ponderea majoritar o deine, n ambele perioade, veniturile din vnzarea mrfurilor, respectiv 95,75% n 2.007, i 97% n 2.008. Creterea ponderii veniturilor din vnzarea mrfurilor, cu consecine pozitive asupra cifrei de afaceri, s-a realizat concomitent cu restrngerea produciei vndute, concretizat n scderea de la 4,25% la 3%.

2.1.5.3.

Analiza valorii adugate

Analiza dinamicii i a structurii valorii adugate: Analiza valorii adugate dup metoda sintetic (extractiv)

Tabel nr. 2.9. Analiza valorii adugate prin metoda sintetic sau substractiv - mii lei Nr. Perioada Abateri crt Specificare Precedent Curent Absolute Relative . Valoarea adugat 3.054,94 2.184,36 -870,58 -28,49 1. Producia exerciiului 2.653,68 3.182,40 528,72 19,92 2. Marja comercial 10.651,24 19.120,89 8.469,65 79,52 3. Consumuri intermediare, din care: 10.249,973 20.118,926 9.868,96 626,01 a. - Cheltuieli cu materiile prime i 173,312 988,949 815,64 470,62
20

b. c. d.

materialele consumabile; Alte cheltuieli materiale; Alte cheltuieli din afar; Cheltuieli privind prestaiile externe. a) Analiza n mrimi absolute: mii lei
1. 2. 3. a. b. c. d.

990,962 607,124 8.478,575

1.199,162 803,713 17.127,102

208,20 196,59 8.648,53

21,01 32,38 102,00

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

b) Analiza n mrimi relative:

1. 2. 3. a. b. c. d.

21

Interpretarea rezultatelor analizei: Studiind rezultatele analizei anterioare, constatm scderea scderea valorii adugate n perioada analizat cu -870,58 mii lei (-28,49%), ca urmare a influenei executate de urmtorii factori: Creterea produciei exerciiului cu 528,72 mii lei (19,92%) a generat scderea valorii adugate la 17,31%; majorarea produciei exerciiului s-a realizat ca urmare a creterii produciei vndute, ceea ce indic faptul c oferta de produse a ntreprinderii e bine absorbit de pia, a comercializrii unei pri semnificative a stocurilor de produse finite i produse n curs de execuie existente la nceputul exerciiului, a creterii produciei realizate pentru scopurile proprii ale ntreprinderii i capitalizat; Creterea marjei comerciale cu 8.469,65 mii lei (79,52%, ca urmare a majorrii veniturilor din vnzarea mrfurilor a determinat creterea valorii adugate (277,24%); Creterea consumurilor intermediare cu 9.868,95 mii lei (96,28) a diminuat valoarea adugat la 323,05%; Creterea cheltuielilor cu materiile prime i materialele consumabile cu 815,64 mii lei (470,62%) a avut ca efect scderea indicatorului analizat cu aceeai valoare (26,70%); Majorarea altor cheltuieli materiale cu 208,20 mii lei (21,01%) a redus valoarea adugat cu aceeai sum (6,82%); Majorarea altor cheltuieli din afar cu 196,56 mii lei (32,38%) a micorat valoarea adugat cu 196,59 mii lei (6,44%); Majorarea cheltuielilor privind prestaiile externe cu 8.648,58 mii lei (102,00%) a micorat valoarea adugat cu aceeai sum (283,10%); n concluzie, creterea valorii adugate cu 19,92% e consecina creterii cheltuielilor cu materiile prime i materialele consumabile i cheltuielile privind prestaiile externe

Analiza valorii adugate dup metoda analitic (de repartiie):

Tabel nr. 2.10. Determinarea valorii adugate prin metoda aditiv (de repartiie)
Nr. Specificare 22 Perioada Indici

Crt.
1. Remunerarea personalului - Cheltuieli cu personalul (mii lei) - Participarea salariailor la profit (mii lei) Remunerarea statului (infrastructura public - Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate (mii lei) - Impozitul pe profit (mii lei) Remumerarea creditorilor - Cheltuieli financiare (dobnzi, comisioane) (mii lei) - Cheltuieli privind dobnzile de refinanare (mii lei) Remunerarea acionarilor - Dividende (mii lei) Remunerarea ntreprinderii (autofinanare) - Profitul reinvestit (n rezerv) (mii lei) - Amortizarea i provizioanele: (mii lei) (a.+b.+c.) a. Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (mii lei) b. Ajustri de valoare privind activele circulante (mii lei) c. Ajustri privind provizioanele (mii lei) Remunerarea altor parteneri - Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate (mii lei) - Cheltuieli extraordinare (mii lei) Alte venituri din exploatare (mii lei) Venituri financiare (mii lei) Venituri extraordinare (mii lei) Valoarea adugat brut (mii lei) (1+2+3+4+5+6-7-8-9) Valoarea adugat net (mii lei) (10-)

Precedent
11.330,441 11.330,441 827,559 827,559 408,310 408,310 0 1.802,954 1.802,954 1.767,954 35,000 2.070,667 2.070,667 4.327,10 8.111,16 3.054,94 1.251,99

Curent
18.924,977 18.924,977 719,658 719,658 3.385,920 3.385,920 0 5.767,047 5.767,047 5.287,810 479,237 28.584,509 28.584,509 32.144,79 12.918,82 2.184,36 -3.582,69

(%)
167,03 167,03 86,96 86,96 829,25 829,25 0 319,87 319,87 299,09 1.369,25 1.380,45 1.380,45 742,87 159,27 71,50 -286,16

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Analiza structurii valorii adugate, conform ratelor de remunerare a participanilor direci i indireci la activitatea ntreprinderii: Tabel nr. 2.11. Analiza structurii valorii adugate - % Perioada 2.007 2.008 370,89 866,39 27,09 13,37 59,02 59,02 32,95 155,01 264,02 264,02

Nr. Indicatori crt. 1. Rata de remunerare a personalului 2. 3. 4. 5. 6. Rata de remunerare a statului Rata de remunerare a creditorilor Rata de remunerare a acionarilor Rata de remunerare a ntreprinderii Rata de remunerare a capitalului productiv

Simbol

n urma analizei celor 2 tabele s-a observat: Rata de remunerare a personalului s-a majorat de la 370,89% la 866,39%. Acest fapt a avut loc ca urmare a creterii remuneraiilor personalului ntr-un ritm mai rapid (167,03%) dect ritmul de majorare a valorii adugate a ntreprinderii (71,50%). A crescut presiunea fiscal exercitat asupra ntreprinderii, de la 27,09% la 32,95%.

23

S-a majorat ponderea cheltuielilor financiare de la 13,37% la 155,01%, fapt ce reflect orientarea ntreprinderii, unde datoriile sunt mai crescute dect capitalurile proprii. Rata de remunerare a acionarilor scade nesemnificativ, reflectnd o proast remunerare a acionarilor din valoarea adugat. Se majoreaz ponderea autofinanrii n valoarea adugat de la 59,02% la 264,02%, ceea ce d ntreprinderii posibilitatea de a promova proiecte de investiii. Rata de remunerare a capitalului productiv din valoarea adugat a crescut de la 59,02% la 264,02%, n condiiile n care cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 219,87%, reflectnd, fie o mbtrnire a capitalului productiv aflat n dotarea ntreprinderii analizate, fie creterea amortizrii calculate ca urmare a achiziionrii de noi imobilizri corporale i necorporale prin investiii.

2.1.5.6. Relaiile dintre indicatorii de performan ai activitii de exploatare


Tabel nr. 2.12. Analiza rapoartelor statice i dinamice dintre indicatorii valorici ai produciei Nr. Perioada Indici Indicatori 2.007 2.008 crt. (%) 1. Valoarea adugat (mil. lei) 3.054,94 2.184,36 71,50 2. Valoarea adugat net (mil. lei) 1.251,99 -3.582,69 -286,16 3. Producia exerciiului (mil. lei) 2.653,68 3.182,40 119,92 4. Producia vndut (mil. lei) 2.653,68 3.182,40 119,92 5. Cifra de afaceri (mil. lei) 62.461,407 106.170,263 169,98 (%) 6. 115,12 68,64 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. (%) (%) 40,98 (%) (%) 2.044,60 100 4,89 0,60 2,06 0,42 4.860,47 2,38 100 1,00 -164,02 -4,00 -

Analiza ne permite s observm c: raportul static dintre valoarea adugat i producia exerciiului a sczut, adic la 100 lei producie a exerciiului se obineau 115,12 lei valoare adugat, comparativ cu 68,64 lei n perioada curent; primul raport dinamic e subunitar (0,60), ca urmare a valorii adugate fa de creterea produciei exerciiului
24

raportul ce coreleaz valoarea adugat cu cifra de afaceri a nregistrat valori descresctoare, reflectnd diminuarea independenei ntreprinderii fa de consumurile intermediare, respectiv, reducerea gradului de integrare pe vertical a produciei cu 2,83%. Se observ c activitatea de producie are pondere cresctoare la formarea cifrei de afaceri n perioada analizat; raportul dinamic aferent (0,42) explic scderea valorii adugate ntr-un ritm mai rapid dect ritmul de cretere a cifrei de afaceri ; observaiile efectuate n urma analizei raportului static anterior sunt confirmate i de valorile n cretere ale raportului static dintre cifra de afaceri i valoarea adugat, care indic o cretere a dependenei ntreprinderii fa de teri i implicat a riscului de exploatare care decurge din aceast dependen; raportul dinamic supraunitar (2,38) dintre indicele cifrei de afaceri i cel al valorii adugate exprim creterea cifrei de afaceri ntr-un ritm mai rapid dect ritmul de cretere a valorii adugate ; ,

producia vndut fiind egal cu cea a exerciiului sugereaz c ntreprinderea are dificulti n valorificarea produselor sale; raportul dinamic e supraunitar (1,00), deoarece s-a nregistrat o cretere a produciei vndute i exerciiului cu 19,92%; raportul static dintre valoarea adugat net i cea brut descrete cu perioada analizat cu 123,04%, reflect o cretere a cheltuielilor cu amortizarea n structura valorii adugate brute; raportul dinamic supraunitar (-4,00) dintre indicii acestor 2 mrimi sugereaz un ritm de scdere a valorii adugate nete mai repede a valorii adugate brute . , dect ritmul de scdere

2.1.6.

Analiza capacitii de autofinanare

Analiza capacitii de autofinanare prin metoda deductiv:


Tabel nr. 2.13. Determinarea capacitii de autofinanare prin metoda deductiv Exerciiul financiar: Specificare (mii lei) Indici (%) Precedent Curent Excedentul brut de exploatare -9.103,06 -17.460,275 191,81 + Alte venituri din exploatare (a) 4.327,103 32.144,787 742,87 - Alte cheltuieli de exploatare (b) 11.376,801 46.431,269 408,12 + Venituri financiare (c) 8.111,157 12.918,815 159,27 - Cheltuieli financiare (d) 408,310 3.385,920 829,25 + Venituri extraordinare 25

- Cheltuieli extraordinare - Impozit pe profit Capacitatea de autofinanare Dividende Participarea salariailor la profit Autofinanarea

-8.449,91 44,522 -8.405,39

-22.213,86 44,470 -22.169,39

262,89 99,88 263,75

Interpretarea rezultatelor analizei: Capacitatea de autofinanare a ntreprinderii s-a diminuat cu 162,89% i arat faptul c ntreprinderea nu dispune de potenial financiar crescut pentru a remunera capitalurile proprii antrenate in activitatea sa i pentru a finana investiiile. Influena esenial asupra capacitii de autofinanare au exercitat: Excedentul brut de exploatare care, prin scderea cu 91,81%, explic un efect nefavorabil asupra capacitii de finanare; Indicatorul veniturilor financiare prezint o cretere radical cu 59,27%, ceea ce nu influeneaz favorabil capacitatea de autofinanare, datorit creterii indicatorilor din cheltuieli de exploatare cheltuieli financiare ; i a indicatorului de

n anul curent, autofinanarea nu e posibil, din cauza valorilor negative a excedentului brut din exploatare i a creterii foarte mari a cheltuielilor n raport cu veniturile.

2.2.1. Ratele rentabilitii comerciale


Tabel nr. 2.14. Determinarea ratelor comerciale Specificare Marja comercial (mii lei) Venituri din vnzarea mrfurilor (mii lei) Excedent brut de exploatare (mii lei) Rezultatul net (mii lei) Rezultatul brut (mii lei) Rezultatul curent (mii lei) Rezultatul din exploatare (mii lei) Cifra de afaceri (mii lei) Cheltuieli totale (mii lei) Cheltuieli curente (mii lei) Cheltuieli de exploatare (mii lei)
26

Exerciiul financiar: Indici (%) 2007 2008 10.651,24 19.120,89 179,52 59.807,726 102.987,859 172,20 -9.106,06 -17,460,275 191,81 -911,763 -10.134,141 1.111,49 -911,763 -10.134,141 1.111,49 -911,763 -10.134,141 1.111,49 -8.614,610 -19.667.036 228,30 62.461,407 106.170.263 169,98 75.811,430 161.368,006 212,85 75811,430 161.368,006 212,85 75.403,120 157.982,086 209,52

17,81 -14,57 -14,40 -1,46 -1,20 -1,20 -11,42

18,57 -16,45 -18,52 -9,55 -6,28 -6,28 -12,45

104,27 112,90 128,61 654,11 523,33 523,33 109,02

Analiza datelor din tabel conduce la urmtoarele constatri n legtur cu rentabilitatea vnzrilor ntreprinderii: Activitatea de comer cu mrfuri s-a dovedit rentabil, fapt explicat prin creterea cu 4,27% a ratei marjei comerciale; se observ c sporirea ratei marjei comerciale s-a realizat concomitent cu majorarea cu 72,20% a veniturilor din vnzarea mrfurilor, ceea ce arat c ntreprinderea are o poziie consolidat pe pia. Rata marjei brute de exploatare s-a diminuat n raport cu 12,90%, ca urmare a scderii (cu 191,81%) a excedentului brut de exploatare n raport cu creterea nregistrat n cifra de afaceri (cu 69,88%); asta nseamn ca cifra de afaceri a trebuit s asigure acoperirea unor cheltuieli variabile superioare celor din exerciiul precedent, ceea ce a determinat diminuarea excedentului brut de exploatare destinat: reinnoirii mijloacelor fixe depreciate, acoperirii costului capitalului, asigurrii creterii ntreprinderii; Rata marjei nete de exploatare a nregistrat o descretere cu 28,61%, adic dup deducerea din cifra de afaceri a cheltuielilor variabile si cheltuielile cu amortizarea imobilizrilor, rezultatul din exploatare s-a diminuat cu 4,12 lei la 1.000 lei cifra de afaceri; Rata marjei nete evideniaz diminuarea, n perioada analizat a rezultatului net, cu -8,09 lei la 100 lei cifra de afaceri; Rata rentabilitii resurselor consumate, in cele 3 variante, pune n eviden faptul c la 100 lei resurse consumate n activitatea de exploatare i finanare a ntreprinderii s-a obinut n exerciiul curent un rezultat brut de 523,33% i n al 3-lea cu 9,02 fa de anii precedeni, acesta e efectul creterii pierderii comparativ cu rimul de cretere a cheltuielilor totale (curente); Rata rentabilitii resurselor consumate n activitatea de exploatare s-a diminuat cu 1,03%, ca urmare a reducerii rezultatului din exploatare cu 228,30% i a majorrii cheltuielilor din exploatare cu 209,52% n perioada analizat; O mai mare rentabilitate a vnzrilor ntreprinderii ar putea fi realizat prin: Mai buna adaptare a portofoliului de produse la cerinele consumatorilor, astfel nct s asigure utilizarea integral a capacitilor de producie existente, creterea
27

n structura vnzrilor a ponderii produselor care aduc marje semnificative de profit; Optimizarea consumului de resurse.

2.2.2.1. Rentabilitatea activului total Rata rentabilitii activului total

2.2.2.2. Rentabilitatea activului de exploatare Analiza ratelor rentabilitii economice


Analiza ratei rentabilitii activului total: Tabel nr. 2.15. Determinarea ratei rentabilitii activului total Exerciiul financiar: Specificare Precedent Curent Rezultatul curent (mii lei) -911,763 -10.134,141 Cheltuieli financiare (mii lei) 408,310 3.385,920 Rezultatul economic (mii lei) -503,45 -6.748,221 Activul total (mii lei) 88.223,08 74.410,739 9 -0,06 -9,32

Indici (%) 1.111,49 829,25 1.340,40 83,34 15.533,33

Rata contabilitii activului total are tendin descresctoare n perioada analizat, de la -0,06% la -9,32%, ca urmare a diminurii rezultatului economic cu 1340,40% i a diminurii activului total angajat n activitatea ntreprinderii cu 15,66%. Cauzele diminurii ratei rentabilitii economice ar putea fi: Performana sczut a activitilor de exploatare i financiare Utilizarea ineficient a unor elemente de activ imobilizat, prin neantrenarea lor n activitatea de exploatare.

28

Rentabilitatea contabil a capitalurilor proprii Analiza ratelor rentabilitii financiare Analiza ratelor de rentabilitate financiar, pe baza valorilor contabile
Tabel nr. 2.16. Determinarea ratelor rentabilitii financiare Exerciiul financiar: Specificare Precedent Curent Rezultatul net (mii lei) -911,763 -10.134,141 Rezultatul brut (mii lei) -911,763 -10.134,141 Capacitatea de autofinanare (mii lei) -8.449,91 -22.213,86 Autofinanarea (mii lei) -8.405,39 -22.169,36 Dividendele (mii lei) 44,522 44,47 Capitaluri proprii (mii lei) 40.806,785 30.821,015 -2,23 -32,88 -2,23 -20,71 -20,60 0,11 -32,88 -72,07 -71,93 0,14

Indici (%) 1.111,49 1.111,49 262,89 263,75 99,88 75,53 1.474,44 1.474,44 348,00 349,17 127,27

Ratele rentabilitii financiare, n toate variantele analizate, au nregistrat o tendin descresctoare, astfel: rata de remunerare a capitalurilor proprii prin efectul gestiunii globale a ntreprinderii s-a redus cu 1474,44% pentru
i ; s-a diminuat astfel capacitatea managerului ntreprinderii de a gestiona capitalul de risc care i-a fost ncredinat de ctre acionari; capitalurile proprii ncredinate managerului s-au diminuat cu 44,47%, n timp ce rezultatul net i brut au sczut cu 1.111,49%; rata care exprim capacitatea de autofinanare a ntreprinderii n raport cu capitalurile proprii s-a diminuat cu 348,00%, n consecin se reduc posibilitile de cretere a capitalului propriu al ntreprinderii;

29

scderea ratei anterioare a avut consecine nefavorabile asupra indicelui autofinanrii; la 100 lei capitaluri proprii partea din profitul net destinat autofinanrii s-a diminuat n perioada analizat cu 249,17% i un efect pozitiv asupra creterii indicelui dividendelor cu 27,27%.

Analiza ratelor de rentabilitate financiar prin lanuri de rapoarte


Tabel nr. 2.17. Determinarea ratelor rentabilitii financiare

Specificare
Cifra de afaceri (mii lei) Rezultatul din exploatare (mii lei) Capitaluri proprii (mii lei) Datorii pltite ntr-o perioad mai mare de un an (mii lei) Capitaluri permanente (mii lei) Activ (Pasiv) total (mii lei)

Exerciiul financiar:
Precedent 62.461,40 7 -8.614,610 40.806,78 5 147,918 40.954,70 3 88.223,08 9 -2,23 -1,46 3,69 -2,23 -1,46 3,33 0,36 Curent 106.170,26 3 -19.667,036 30.821,015 30.821,015 74.410,739 -32,88 -9,55 42,43 -32,88 -9,55 42,43 0,003

Indici (%)
169,98 228,30 75,53 75,26 84,34 1.474,44 654,11 1.149,86 1.474,44 654,11 1.274,17 0,90

Rata marjei nete Rata de rotaie a capitalului propriu n cifra de afaceri (rotaii)

Rata marjei nete Rata de rotaie a capitalului propriu n cifra de afaceri (rotaii) Rata de dependen fa de structura financiar

Rata rentabilitii economice Impactul ndatorrii

-2,23 -9,76 11,99

-32,88 -26,43 59,31

1.474,44 270,80 494,66

Interpretarea rezultatelor analizei n urma analizei ratei rentabilitii financiare prin lanuri de rapoarte, concluzionm c:

30

n prima variant de descompunere, reducerea ratei rentabilitii financiare cu 1.474,44% e consecina diminurii marjei nete de la -1,46 la 100 lei cifra de afaceri la -9,55 la 100 lei cifra de afaceri, precum i a creterii gradului de rennoire a capitalului propriu prin intermediul cifrei de afaceri cu 1.149,86% n cea de-a doua variant de descompunere, scderea ndicatorului analizat e rezultatul nregistrrii unei marje nete mai sczute cu 554, 11% al creterii numrului de de rotaii efectuate de capitalul permanent n cifra de afaceri cu 1.274,17% i a scderii radicale a ratei de dependen fa de structura financiar cu 0,90%; n legtur cu structura financiar a ntreprinderii se remarc valorile descresctoare ale coeficientului ndatorrii la termen de la 0,36% la 0,003% ; coeficienii ndatorrii la termen sunt inferioare valorii 1, care indic limita maxim a ndatorrii pe termen mediu i scurt; aadar, ntreprinderea nu e departe de a fi suprandatorat, neexistnd riscul grevrii rezultatului net cu cheltuieli financiare i implicit riscul diminurii ratei rentabilitii financiare;

Fluxul de trezorerie e net negativ, care perturb efectuarea pltilor curente.

31

CAPITOLUL III.

ANALIZA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII Bilan la 31.12.2008

Tabelul Nr. 1 Analiza elementelor din bilan


Explicaii I.Active imobilizate Imbilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare Total active imobilizate II. Active circulante Stocuri Creane Investiii pe termen scurt Casa i conturi la bnci Total active circulante III. Cheltuieli n avans TOTAL ACTIV Datorii pltite ntr-o perioad de pn la un an Datorii pltite ntr-o perioad mai mare de un an Datorii Totale Capital propriu Capital permanent = Capital propriu + datorii pe termen mediu i lung Provizioane Venituri n avans TOTAL PASIV = Capital propriu + total datorii + provizioane + venituri n avans 31.12.2007 mii RON 5.135,344 44.827,770 2.597,113 52.560,227 9.430,451 5.435,390 0,000 19.697,958 34.563,799 1.099,064 88.223,090 32.867,345 147,918 33.015,263 40.806,785 40.954,703 0,000 14.401,042 88.223,090 5,82 50,81 2,94 59,58 10,69 6,16 0,00 22,33 39,18 1,25 100,00 37,25 0,17 37,42 46,25 46,42 0,00 16,32 100,00 % 31.12.2008 mii RON 4.905,119 26.393,731 538,196 31.837,046 21.635,630 13.242,072 947,360 4.721,398 40.546,460 2.027,233 74.410,739 42.576,812 0,000 42.576,812 30.821,015 30.821,015 0,000 1.012,912 74.410,739 6,59 35,47 0,72 42,79 29,08 17,80 1,27 6,35 54,49 2,72 100,00 57,22 0,00 57,22 41,42 41,42 0,00 1,36 100,00 % Modificri fa de anul precedent n % mii RON -4,48 -41,12 -79,28 -39,43 129,42 143,63 -76,03 17,31 84,45 -15,66 29,54 -100,00 28,96 -24,47 -24,74 -92,97 -15,66 -230,225 -18.434,039 -2.058,917 -20.723,181 12.205,179 7.806,682 947,360 -14.976,560 5.982,661 928,169 -13.812,351 9.709,467 -147,918 9.561,549 -9.985,770 -10.133,688 0,000 -13.388,130 -13.812,351

32

33

III.1 Analiza structurii bilanului


1. Analiza structurii Activului bilanier

Tabelul Nr. 2 Analiza Activului bilanier Explicaii Rata Activelor Imobilizate (Rai) = (Ai/At)*100 Rata imobilizrilor necorporale (Rin) = (In/At)*100 Rata imobilizrilor corporale (Ric) = (Ic/At)*100 Rata imobilizrilor financiare (Rif) = (If/At)*100 Rata activelor circulante (Rac) = (Ac/At)*100 Rata stocurilor (Rs) = (S/At)**100 Rata creanelor (Rc) = (C/At)*100 Rata disponibilitilor (Rd) = (Disp/At)*100 31.12.200 7
%

31.12.200 8
%

Modificri fa de anul precedent (%) -28,18 13,25 -30,19 -75,43 39,08 172,01 188,85 -65,88

59,58 5,82 50,81 2,94 39,18 10,69 6,16 22,33

42,79 6,59 35,47 0,72 54,49 29,08 17,80 7,62

Din datele tabelului nr. 2 se desprind urmtoarele concluzii: n exerciiul financiar 01.01-31.12.2008, rata activelor imobilizate s-a diminuat de la 59,58% la 42,79%, ceea ce reflect neangajarea ntreprinderii ntr-un nou program de investiii. Aceast tendin de diminuare a ratei activelor imobilizateeste determinat n special de trendul imprimat ratei imobilizrilor corporale care n perioada analizat s-a diminuat de la 50,81% la 35,47%, ceea ce reflect reducerea capitalului investit de ntrprindere n active imobilizate. n paralel se observ creterea ponderii activelor circulante n activul total de la 39,18 la 54,49%, situaie care ne prezint informaii referitoare la sporirea flexibilitii firmei la cerinele mediului extern. Principalele cauze care au condus la creterea valorilor acestui indicator sunt sporirea stocurilor de produse finite i creterea vnzrilor, implicit acordarea unor termene de plat mai ndelungate clienilor. Rata imobilizrilor necorporale. Creterea ponderii imobilizrilor necorporale n activul total este efectul investiiilor realizate n domeniul promovrii de noi produse, achiziionarea unor programe informatice i a unor licene. Valorile reduse ale ratei imobilizrilor financiare explic slaba angajare a ntreprinderii n operaiunile de capital, n special n operaiuni de pe piaa de capital, i o slab intensitate a relaiilor financiare stabilite de aceasta cu alte entiti. Creterea nivelului ratei stocurilor n perioada analizat de la 10,69% la 29,08%, ceea ce nseamn aproape triplarea volumului stocurilor n totalul activelor, nu este un aspect favorabil pentru ntreprindere care imobilizeaz mai multe resurse financiare n stocuri. Creterea acestei rate a avut loc n principal din cauza creterii de produse finite i mrfuri, dar dac avem n vedere c sa majorat semnificativ

34

i cifra de afaceri putem aduce n discuie lipsa unei politici de optimizare a stocurilor de produse finite i mrfuri care conduc la cheltuieli suplimentare realizate de ntreprindere. Nivelul de 17,8% al ratei creanelor, n cretere fa de exerciiul anterior cnd se situa la nivelul de 6,16% semnific intensificarea relaiilor comeciale cu clienii care se traduce printr-un volum crescut al vnzrilor i implicit o cifra de afaceri mai mare, dar i acordarea unor termene de decontare mai mari clienilor. Imobilizarea lichiditilor ntreprinderii n creanele comerciale are ca efect diminuarea ponderii disponibilitilor activul total al firmei, totui valorile acestui raport se situeaz n limitele indicate de practica din domeniu, prin urmare putem concluziona c ntreprinderea nu are dificulti de lichiditate.

35

2. Analiza structurii Pasivului bilanier Tabelul Nr.3 Analiza Pasivului bilanier Explicaii Rata resurselor curente (Rrc) = (D<1an/Pt)*100 Rata ndatorrii globale (Rg) = (Dt/Pt)*100 Rata autonomiei financiare globale (Raf) = (Cpr/Pt)*100 Rata stabilitii financiare (Rsf) = (CP/Pt)*100 31.12.2007
%

31.12.200 8
%

Modificri fa de anul precedent (%) 19,96 19,80 -4,83 -5,00

37,25 37,42 46,25 46,42

57,22 57,22 41,42 41,42

Rezultatele analizei structurii Pasivului bilanier, din tabelul nr. 3, conduc la urmtoarele concluzii: Rata resurselor curente a fluctuat n perioada analizat de la 37,25% la 31.12.2007, la nivelul de 57,22% la sfritul exerciiului finnaicar 2008, valori care se ncadreaz n general n limitele optime indicate de practica contabil; valori care nu compromit gradul de stabilitate financiar i gradul de ndatorare al firmei. Majorarea indicatorului, rata resurselor curente, evideniaz sporirea contribuiei lor la finanarea activitii ntreprinderii, concomitent cu majorarea n acelai ritm a indicatorului, rata ndatorrii globale a firmei, de la 37,42% la 57,22%. La sporirea datoriilor totale au contribuit n mare parte datoriile pe termen scurt, ntreprinderea optnd pentru o politic care constrnge mai mult firma ca termen de exigibilitate, dar un cost al finanrii mai redus. Majorarea ratei ndatorrii globale este rezultatul majorrii datoriilor totale i reducerii capitalului propriu ca efect a diminurii rezervelor din reevaluare i a majorrii rezultatului negativ al exerciiului curent. Rata autonomiei financiare globale are valori semnificative respectiv 46,25% la 31,12,2007 i 41,42% la 31,12,2008, ceea ce confer o poziie de independen financiar firmei. n situaia n care ar decide s-i sporeasc gradul de ndatorare, aceasta are for de negociere, fiind considerat puin riscant pentru instituiile bancare. Rata stabilitii financiare nregistreaz valori uor sub nivelurile recomandate de literatura de specialitate, evideniind caracterul permanent al finanrii, ceea ce confer un grad satisfctor de siguran firmei. n ambele exerciii finanicare n structura capitalului permanent predomin capitalurile proprii, aspect favorabil pentru ntreprindere. Diminuarea valorii raportului este efectul renunrii de ctre ntreprindere a contractrii unor imprumuturi pe termen lung dar i diminurii capitalurilor proprii ca urmare a micorrii rezervelor din reeevaluare.

36

III.2 Analiza echilibrului financiar prin sistemul de rate


1. Analiza ratelor de acoperire financiar Tabelul Nr.4 acoperire Determinarea ratelor de Explicaii Rata finanrii stabile a imobilizrilor (Rf) = CP/Ain Rata autofinanrii imobilizrilor (Raf) = Cpr/Ain Rata finanrii strine a imobilizrilor (Rfd) = D>1an/Ain Rata finanrii globale (Rfg) = FRn/NFR Explicaii NFR = (Nt - At) - (Rt - Pt) FRn = CP - Ain TN = FRn - NFR financiar 31.12.2007
%

31.12.2008
%

Indici % 124,24 124,69 0,00 31,44 Variaie mii RON % 17.319,021 259,08 10.589,493 1042,24 -6.729,528 -0,54

0,78 0,78 0,003 0,48 31.12.2007 mii RON -24.003,810 -11.605,524 12.398,286

0,97 0,97 0,00 0,15 31.12.2008 mii RON -6.684,789 -1.016,031 5.668,758

Pe seama datelor din tabelul anterior formulm urmtoarele concluzii n legtur cu ratele de acoperire financiar ale ntreprinderii: Valoarea subunitar a ratei finanrii stabile a imobilizrilor este expresia insuficienei resurselor permanente pentru finanarea necesarului permanent, ceea ce echivaleaz cu un fond de rulment net negativ i a unui dezechilibru financiar pe termen lung. Trendul cresctor al indicatorului care la 31.12.2008 nregistreaz o valoare apropiat de unu, prezint o mbuntire a situaiei firmei deoarece nu mai este nevoit s apeleleze foarte mult la resurse mprumutate. Rata autofinanrii imobilizrilor sa majorat n perioada analizat cu 24,69%, ceea ce exprim creterea autonomiei financiare a firmei, acest aspect este important n relaiile ntreprinderii cu creditorii al cror risc de nerecuperare a creditului se diminueaz proporional cu creterea independenei financiare a mprumutului. Activele imobiliyate nete sunt n mare msur autofinanate ceea ce arat c firma degaj a rentabilitate suficient i utilizeaz resurse financiare al cror cost nu este n msur s i afecteze autonomia decizional Gradul de participare a datoriilor care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an la finanarea utilizrilor permanente este nesemnificativ n exerciiul financiar 01,01 31,12,2007 i 0 n exerciiul financiar 01,01 31,12,2008, ntreprinderea utilizeaz capitalul propriu pentru finanarea resurselor permanente. Valoarea subunitar a ratei finanrii globale este expresia fondului de rulment net negativ care este finanat din resurse temporare n exces, care genereaz o trezorerie net pozitiv, specific marilor firme de distribuie, cum este cazul i firmei pe care o analizm. Trezoreria net favorabil de-a lungul mai multor exerciii succesive reflect poziia strategic bun n raport cu concurenii.
37

2. Analiza lichiditii ntreprinderii Tabelul Nr.5 Nr. crt. 1. 2. 3. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. C. 1. Determinarea ratelor de lichiditate Explicaii

Creane comerciale Cifra de afaceri Activele de trezorerie (At) Rate derivate din fondul de rulment net Rata lichiditii generale (Rlg) = Ac/Dc Rata lichiditii reduse (Rlr) = (Ac - S)/Dc Rate derivate din necesarul de fond de rulment Rata global de rotaie a stocurilor (Vrs) = CA/S Durata de rotaie a stocului mediu (Drs) = S/CA*360 (rotaii) Rata de rotaie a creanelor clieni (Vrc) = CA/Cc Termenul mediu de recuperare a creanelor clieni (Trc) = Cc/CA*360 (rotaii) Rata de rotaie a activelor circulante (Vrac) = CA/Ac Durata de rotaie a activelor circulante (Drac) = Ac/CA*360 (rotaii) Rata de rotaie a datoriilor ctre furnizori (Vrfz) = Afz/Dfz Termenul mediu de plat a datoriilor ctre furnizori (Tpf) = Dfz/Afz*360 (rotaii) Durata net n zile a ciclului monetar (Dcom) = Drs+TrcTpf Rate derivate din trezoreria net Rata lichiditii imediate (Rli) = At/Dc

31.12.2007 31.12.2008 % % 4.887,348 10754,273 62461,407 106170,263 19697,958 5668,778 1,05 0,76 4,02 116,70 12,78 28,17 1,81 199,21 0,95 0,44 6,84 68,66 9,87 36,47 2,62 137,48

Abateri % 120,04 lei 69,98 lei -71,22 lei -9,44 -41,92 69,98 -41,17 -22,75 29,45 44,90 -30,99

9,26 88,88

11,23 82,06

21,27 -17,54

105,99 0,60

73,07 0,13

-31,07 -77,78

Pe seama datelor din tabelul anterior formulm urmtoarele concluzii n legtur cu lichiditatea ntreprinderii: Valorile indicatorului rata lichiditii generale nregistreaz valori apropiate de 1 i un trend descresctor, ceea ce reflect un dezechilibru financiar pe termen scurt, care echivaleaz cu un fond de rulment net negativ. Trendul su descresctor se explic prin ritmul mai ridicat de cretere a datoriilor ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an, 29,54%, fa de ritmul de cretere de 17,31% a activelor circulante ca urmare a creterii semnificative a stocurilor i creanelor cu 129,42% respectiv 143,63%. Rata lichiditii reduse nregistreaz tendin descresctoare de la 0,76% la 0,44% din cauz c activele realizabile i disponibile s-au diminuat cu 76,03% neputnd finana n totalitate datoriile curente n cretere cu 29,54%, firma confruntndu-se cu un dezechilibru de lichiditate pe termen scurt. Rata lichiditii imediate, care semnific lichiditatea efectiv a ntreprinderii nregistreaz
38

valori foarte ridicate n primul exerciiu financiar, ea reprezint din datoriile curente de rambursat, situaie produs ca urmare a disponibilitilor bneti aflate n cas i n conturile bancare, aceast situaie fiind una temporar pentru c n exercitiul financiar 2008 firma cade n extrema cealalt a lipsei de lichiditate imediat care se explic prin diminuarea cu aproape 70% a activelor de trezorerie i creterea cu 29,54% a datoriilor curente. Creterea vitezei de rotaie a stocurilor cu 2,82 de rotaiiare consecine favorabile asupra lichiditii ntreprinderii, acest fapt fiind posibil datorit creterii ntr-un ritm mai ridicat a cifrei de afaceri n raport cu variaia stocurilor; n paralel se constat diminuarea duratei n care stocurile sunt transformate din form material n form bneasc, prin intermediul cifrei de afaceri cu 41,17% (48,74 zile). Capacitatea de plat a ntreprinderii este afectat prin diminuarea vitezei de rotaie a creanelor comerciale cu 22,75%, n acelai timp cu creterea vitezei de rotaie a datoriilor ctre furnizori cu 21,27%; n primul caz explicaia este depirea cresterii cifrei de afaceri (egal cu 69,98%) de ctre majorarea creanelor comerciale (cu 143,63%); n al doilea caz, achiziiile de la furnizori au sporit mai rapid (cu 29,45%) dect majorarea datoriilor comerciale (cu 9,10%). Termenul mediu n care ntreprinderea recupereaz creanele comerciale este n limitele mediei indicate de literatura de specialitate (35 40 de zile); de asemenea, acesta se situeaz cam la celai nivel cu termenul mediu n care datoriile coemrciale devin exigibile, ceea ce nu solicit un necesar de finanat al ciclului de exploatare n cretere pentru ntreprindere, care ar trebui sa fie acoperit din alte surse de finanare. Aspectele menionate anterior influeneaz n mod pozitiv viteza i durata de rotaie a activelor circulante; creterea vitezei i diminuarea duratei de rotaie n care activele se transform n lichiditi reflect o bun gestionare a activelor circulante, concretizat n scderea decalajului temporar dintre intrrile i ieirile monetare si n stabilirea unui echilibru de trezorerie. n exerciiul financiar 2007 Termenul mediu de recuperare a creanelor clieni (Trc) este mai mic dect Termenul mediu de plat a datoriilor ctre furnizori (Tpf) iar Rata de rotaie a creanelor clieni (Vrc) > Rata de rotaie a datoriilor ctre furnizori (Vrfz) ceea ce nseamn c recuperarea creanelor clieni se realizeaz mai rapid dect se pltesc datoriile comerciale fa de furnizori, ceea ce are impact favorabil asupra lichiditii ntreprinderii, reducnd necesarul de finanare a ciclului de exploatare. n exerciiul financiar 2008 se observ c (Trc)> (Tpf) i (Vrc) < (Vrfz), ceea ce are impact asupra majorrii necesarului de finanare a ciclului de exploatare. Modul n care au fost gestionate stocurile i relaiile comerciale cu clienii i furnizorii, n perioada analizat, a contribuit la reducerea duratei ciclului monetar n exerciiul ncheiat cu 31,07% (n medie cu 33,06 zile), cu consecine favorabile asupra lichiditii ntreprinderii.

3. Analiza necesarului de finanat la 100 de lei cifr de afaceri


39

Tabelul Nr.6

Analiza necesarului de finanat

Nr. Indicatorul crt . 1. Necesarul de finanat pentru stocul mediu (S/CA)*100 Necesarul de finanat pentru creane comerciale 2. (Cc/CA)*100 3. Necesarul de finanat pentru datorii furnizori (Dfz/Afz)*100 4. Necesarul de finanat la 100 de lei (1+2-3)*100

Exerciiu financiar preceden ncheiat t % % 15,10 20,38 7,82 10,80 12,12 10,13 9,15 17,62

Abateri % 34,97 29,45 -8,56 45,32

Pe seama datelor din tabelul anterior formulm urmtoarele concluzii: Pentru a realiza 100 de lei cifr de afaceri , sunt necesari 12,12 lei investii n active circulante n exerciiul precedent i 17,62 lei n exerciiul ncheiat. Cresterea necesarului de finanat la 100 lei cifr de afaceri cu 45,12% reflect diminuarea capacitii de plat a ntreprinderii, deoarece sa redus posibilitatea ei de a rentabiliza investiiile n elemente de activ circulant, astfel nct acestea s genereze disponibiliti. Cauzele care explic situaia anterioar sunt: Creterea necesarului pentru finanarea creanelor comerciale la 100 de lei cifr de afaceri cu 29,45% nseamn c pentru a obine 100 de lei cifr de afacer is-a investit mai mult n creane comerciale, n exerciiul financiar ncheiat, ceea ce echivaleaz cu o mai mare imobilizare a resurselor financiare n creane. Este necesar contractarea unor datorii furnizori mai mici cu 8,56% pentru a realiza 100 lei cifr de afaceri n exerciiul ncheiat comparativ cu cel ncheiat, acest fapt diminueaz ansele firmei de a-i ameliora lichiditatea prin atragerea resurselor de la furnizori Stocurile prin modul n care au fost gestionate nu au generat suficiente disponibiliti de la o perioad la alta, necesarul de finanat pentru stocuri la 100 lei cifr de afaceri s-a majorat cu 34,97% 4. Analiza solvabilitii ntreprinderii
Tabelul Nr.7 Determinarea ratelor de solvabilitate

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Indicatorul Situaia net = At - Dt (mii RON) Rata solvabilitii generale (Rsg) = At/Dt Rata ndatorrii globale (Rg)1 = Dt/Pt Rata ndatorrii globale (Rg)2 = Dt/Cpr Rata ndatorrii la termen (Rt)1 = D>1an/CP Rata ndatorrii la termen (Rt)2 = D>1an/Cpr Rata capacitii globale de rambursare
40

Exerciiu financiar precedent 55207,827 2,672 0,371 0,809 0,361 0,362 3,907 ncheiat 31833,927 1,748 0,572 1,381 0,000 0,000 1,917

Abateri % -42,338 -34,597 52,899 70,743 -100,000 -100,000 -50,945

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

(Rrg) = Dt/CAF (nr.ani) Rata capacitii de rambursare la termen (Rrt) = D>1an/CAF (nr.ani) Rata prelevrii datoriilor financiare (Rpd)1 = Chf/EBE (%) Rata prelevrii datoriilor financiare (Rpd)2 = Chf/CA (%) Raportul autonomiei financiare globale (RAF)1 = Cpr/Pt Raportul autonomiei financiare globale (RAF)2 = Cpr/Dt Raportul autonomiei financiare la termen (RAT)1 = Cpr/CP Raportul autonomiei financiare la termen (RAT)2= Cpr/D>1an

0,018 0,045 0,007 0,462 1,236 0,996 275,284

0,000 0,194 0,032 0,414 0,723 1,000 -

-100,000 332,338 387,860 -10,451 -41,433 0,362 -

Din analiza solvabilitii pe baza rezultatelor din tabelul precedent se deduc concluziile care urmeaz: Rata solvabilitii generale are n ambele exerciii financiare, valori mai mari dect limita (1,66) care indic riscul de insolvabilitate; trendul descendent evideniaz c o parte de activ neangajat n datorii sa diminuat semnificativ, cu 34,59%, dar corespunde n continuare unei situaii nete pozitive a ntreprinderii dar n scdere cu 42,33% fa de exerciiul precedent. Cu toate acestea nu exist simptome de insolvabilitate i ntreprinderea nu are o poziie riscant pentru creditori. Rata ndatorrii globale s-a majorat n perioada analizat cu 52,89%, iar valorile pe care le nregistreaz arat c ntreprinderea este departe de a atinge limita maxim de ndatorare, egal cu de dou ori capitalul propriu, ceea ce semnific gradul de independen ridicat a ntreprinderii fa de resursele financiare provenite de teri; majorarea indicatorului s-a realizat ca urmare a creterii cu 28,96% datoriilor totale comparativ cu diminuarea activelor totale sau a capitalului propriu cu 15,66% respectiv 24,47%. Concluzionnd ntreprinderea nu este ameninat de riscul de insolvabilitate i dispune nc de capacitate de ndatorare. Valorile ratei ndatorrii la termen sunt nesemnificative, ntreprinderea dispune de capacitate de ndatorare la termen cresctoareca urmare a renunrii ntreprinderii a a contracta mprumuturi pe termen mediu i lung dar i a rambursrii n totalitate a acestora. Concluzionnd ntreprinderea dispune de capacitate de ndatorare pe o perioad mai mare de un an iar riscul de insolvabilitate este absent. Raportul autonomiei financiare globale indic o poziie bun a ntreprinderii n ceea ce privete independena financiar. Deterioarea situaiei acestui indicator n exerciiul ncheiat s-a produs ca urmare a diminurii capitalurilor proprii cu 24,47% i a majorrii datoriilor totale cu 28,89%.; bancile finanatoare nu sunt expuse riscului de insolvabilitate n relaia cu un astfel de client. Conform raportului autonomiei financiare la termen, ntreprinderea nu se confrunt cu risc de insolvabilitate pentru c participarea capitalului propriu la formarea capitalului permanent este mult superior limitei minime de 0,5; respectiv capitalul propriu contribuie la formarea capitalului permanent n exerciiul precedent n proporie de peste 99%, iar n exerciiul curent n proporie de 100%.

41

1. Analiza echilibrului financiar. Legtura dintre indicatorii echilibrului financiar exprimai n mrime absolut i relativ
Tabelul nr. 8

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Analiza echilibrului financiar INDICATORI

Exerciiu financiar precedent -11605,52 -11753,44 1696,45 12398,29 ncheiat -1016,03 -1016,03 -2030,35

Prin indicatori n mrime absolut Fondul de rulment net (FRN) = Rp - Np = CP - Ain Fondul de rulment propriu (FRN) = Cpr - Np = Cpr - Ain Fondul de rulment net (working capital statement) (FRN)=Ac-Dc Trezoreria net (TN) = FRN - NFR Situaia net (SN) = At - Dt INDICATORI Prin indicatori n mrime ralativ (rate) Rata finanrii stabile a imobilizrilor (Rf) = CP/Ain Rata autofinanrii imobilizrilor (Raf) = Cpr/Ain Rata lichiditii generale (Rlg) = Ac/Dc Rata finanrii globale (Rfg) = FRn/NFR Rata solvabilitii generale (Rsg) = At/Dt

Abateri % 1042,24 1056,80 -219,68 -54,28 -42,34 Abateri % 24,24 24,69 -9,44 -68,56 -34,60

5668,76 31.833,92 55.207,827 7 Exerciiu financiar precedent ncheiat % % 0,78 0,97 0,78 0,97 1,05 0,95 0,48 0,15 2,67 1,75

Prin realizarea comparaiei ntre indicatorii echilibrului financiar n mrime absolut si indicatorii echilibrului financiar n mrime relativ am dorit s pun mai bine n eviden echilibrul sau dezechilibrul financiar al firmei att pe termen lung ct i pe termen scurt dar i corespondena ntre unii indicatori folosii n analiza echilibrului financiar, astfel reuind s realizez o sintez a anallizei echilibrului financiar. Situaiile financiare ale ntreprinderii prezint un echilibrul financiar stabil pe termen scurt si un echilibru fragil pe termen lung n exerciiul precedent, i o uoar mbuntire a echilibrului financiar pe termen lung n exerciiul ncheiat dar o uoar deteriorare a acestuia pe termen scurt n exerciiul ncheiat. Concluzionnd, pe ansamblu ntreprinderea prezint un echilibru financiar, firma plasndu-se pe un trend favorabil care i permite s-i desfoare activitate n condiii de continuitate.

III.3 Analiza situaiei fluxurilor de trezorerie


1. Analiza situaiei fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2008
42

Tabelul nr. 9

Situaia fluxurilor de trezorerie - Metoda indirect Explicaii

- mii RON -

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Suma -10134,141 -12057,130 5767,047 -16424,224 -18939,595 27686,931 8747,336 958,947 -8258,619 0,000 0,000 -7299,672 -14976,560 19697,958 4721,398 -14976,560

Fluxuri de numerar din activiti de exploatare Rezultatul net Modificri pe parcursul perioadei ale capitalului circulant Ajustri pentru elementele nemonetare i alte elemente incluse n activitile de investiii Numerar net din activitile de exploatare (A) Fluxuri de numerar din activiti de investiii Pli pentru achiziii mijloace fixe Vnzri active ncasrile n numerar din dividende, dobnzi i asimilate Numerar net din activitile de investiii (B) Fluxurile de numerar din activitile de investiii Credite bancare Rambursri credite mprumuturi Rambursri mprumuturi Numerar net din activitile de finanare (C) Creterea net a numerarului i a echivalentelor de numerar (A+B+C) Numerar la nceputul perioadei Numerar la sfritul perioadei Creterea/descreterea net a numerarului i a echivalentelor de numerar (A+B+C)

Interpretarea rezultatelor analizei: Din cauza lipsei de informaii referitoare la situaia fluzurilor de trezorerie m-am rezumat n analiza mea asupra unei situaii statice care nu permite exprimarea unei opinii cu privire la evoluia n timp (cel puin dou exerciii financiare) a situaiei fluxurilor de trezorerie. Analiza situaiei fluxurilor de trezorerie evideniaz ncheierea exerciiului financiar curent cu un deficit (insuficien) de trezorerie, egal cu 14976,560 mii RON. Aceasta se explic astfel: Fluxurile de trezorerie din activiti de exploatare sunt negative ceea ce indic o insuficien de trezorerie. Deficitul de trezorerie din exploatare s-a realizat din cauza imobilizrii cu 129,42% a mai multor resurse financiare n stocuri de materii prime i n stocuri de produse greu vandabile, dar si ca urmare a creterii termenului mediu de recuperare a creanelor clieni cu aproape 8 zile. Pe de alt parte un factor important care a condus la insuficiena de trezorerie din activitile de exploatare este creterea volumului de activitate concretizat n creterea cu aproape 70 de puncte procentuale a cifrei de afaceri. Fluxurile de trezorerie din activiti de investiii sunt pozitive ceea ce este expresia superioritii ncasrilor n raport cu plile generate de operaiunile de investiiii. Aceasta indic intenia de
43

restructurare a activitii ntreprinderii concretizat n disponibilizarea unor active imobilizate care se ridic la valoare a de 27.686,931 mii lei, dar i prin contractarea unor credite coemrciale mari acordate de furnizorii de imobilizri care se ridic la 18.939,595 mii lei. Situaia actual nu poate fi considerat favorabil pentru ntreprindere care dac n viitor nu va promova o o politic de investiii se poate confrunta cu grave problebe de trezorerie. Fluxurile de trezorerie din activiti de finanare sunt negative ceea ce este expresia inferioritii ncasrilor n raport cu plile generate de operaiunile de investiiii. Aceast situaie arat capacitatea ntreprinderii de a rambursa datoriile, concretizat prin volumul foarte ridicat al creditelor rambursate de 8.258,619 mii lei, n comparaie cu creditele contractate, acestea fiind doar credite pe termen scurt, de 958,947 mii lei. Deasemenea, fluxurile de trezorerie din activiti de exploatare negative reprezint un indiciu cu privire la lipsa uni program de investiii n perioada imediat urmtoare. Avnd n vedere c pe ansamblu, dezechilibrul de trezorerie n exerciiul ncheiat are drept cauz insuficiena trezoreriei din fluxurile de trezorerie din activiti de finanare dar i excedentul de trezorerie rezultat din fluxurile de trezorerie din activiti de investiii consider c dac ntreprinderea va continua s nregistreze fluxurile de trezorerie din activiti de investiii pozitive, i fr o cretere a productivitii muncii se va confrunta cu probleme de trezorerie. Pe de alt parte rezultate din fluxurile de trezorerie din activiti de exploatare sunt negative, ca urmare n primul rnd a creterii volumului de activitate. Posibilele soluii ar fi ca deficitul s poat fi acoperit fie din excedentul de trezorerie i echivalente de trezorerie existente la nceputul perioadei, fie prin apelarea la sursele externe.

1. Analiza fluxurilor de trezorerie prin rate

44

Tabelul nr. 10

Analiza fluxurilor de trezorerie prin rate

Exerciiu financiar Nr. crt. Indicatori ncheiat 1 Obligaii de plat (A+Divp+Inv) 18.939,595 2 Anuiti de rambursat a datoriilor mai mari de un an (A) (mii RON) 0,00 3 Rata de acoperire a obligaiilor de plat (Ro) = FTE/(A+Divp+Inv) (%) 0,87 4 Rata de rambursare a datoriilor la termen (Rr) = A/FTE (%) 0,00 5 Rata de plat a dividendelor (Rdiv) = div/FTE (%) 0,00 6 Rata de reinvestire (Rinv) = Inv/FTE (%) 115,,12 7 Rata capacitii globale de rambursare (Rgr) = Dt/FTE (ani) 2,59 8 Rata rentabilitii comerciale n termeni de fluxuri (Rc) = FTE/ Vbs (%) 5,9 Din analiza fluxurilor de trezorerie prin rate pe baza rezultatelor din tabelul precedent se deduc concluziile care urmeaz: Valoarea subunitar (0,87) a ratei de acoperire a obligaiilor de plat explic insuficiena fluxurilor de trezorerie din activiti de exploatare pentru onorarea obligaiilor de plat este expresia diminurii plilor pentru achiziionarea de imobilizri. Avnd n vedere faptul ca nu exist anuiti de rambursat i dividende de distribuit datorit rezultatelor slabe concretizate n pierderi ale exerciiului nu se pot calcula i analiza urmtorii indicatori: rata de rambursare a datoriilor la termen i rata de plat a dividendelor. Fluxurile de trezorerie din activiti de exploatare ar fi pentru rambursarea datoriilor totale ale ntreprinderii circa doi ani i jumtate. La 100 de RON ncasri din vnzri de bunuri i prestarea de servicii ntreprinderea realizeaz 5,9 RON fluxuri de trezorerie n exerciiul ncheiat, acest rezultat fiind consecina ritmului mai lent de cretere a ncasrilor din vnzri comparativ cu ritmul de reducere mai accelerat a fluxurilor de trezorerie din exploatare. Avnd n vedere rezultatele analizei , pentru asigurarea echilibrului monetar de ansamblu printr-o mai mare contributie a fluxurilor de trezorerie din activitile de exploatare se recomand: mai buna gestiune a ciclului de exploatare, n special gestiunea optim a stocurilor i promovarea unei politici de credite comerciale avantajoas pentru ntreprindere; alegerea celor mai bune oportuniti de investiii i dezinvestiii; mai buna gestionare a cuplului rentabilitate risc n cazul proiectelor de investiii, prin angajarea de proiecte a cror eficien viitoare a fost dovedit prin analize i studii de proiect prealabile, n condiii de risc minim.

45

46

III.

Analiza bilantului pe baza bilantului functional

47

Bilan funcional
Tabel ul
Nr.cr t. I. A. 1. 2. B. 1. 2.

Nr. 11 Elaborarea Bilanului funcional


Exerciiu financiar Activ = Utilizri precede nt 55121,6 19 41495,0 01 5359,54 9 36135,4 52 13626,6 18 11029,5 05 2597,11 3 ncheiat Pasiv = Resurse precede nt 43516,0 95 43368,1 77 40806,7 85 13711,7 06 0 28493,4 12 1214,47 1 1701,04 1 911,763 0 2561,39 2 0 0 147,918 39968,7 15 39807,1 51 0,324 23963,6 92 1442,09 3 14401,0 42 161,564 161,564 0 7299,67 2 90784,4

(mii RON) Exerciiu financiar ncheiat 36353,92 2 36353,92 2 30821,01 5 13711,70 6 0 8681,172 21146,52 2 2584,244 10134,14 1 0 5532,907 0 0 0 43589,72 4 44903,88 6 7,966 42088,74 4 1794,244 1012,912 -1314,14 -1314,14 0 0 79943,64

Utilizri stabile Active imobilizate de exploatare brute Imobilizri necorporale Imobilizri corporale de exploatare Active imobilizate n afara exploatrii brute Imobilizri corporale n afara exploatrii Imobilizri financiare

37369,95 3 Resurse durabile (stabile) 25211,48 6 Capitaluri proprii total 5467,801 19743,68 5 13677,09 9 11620,27 1 Capitaluri proprii Capital Prime de capital Rezerve din reevaluare

2056,828 Rezerve - total

Rezultatul reportat Profitul/pierderea exerciiului Repartizarea profitului Amortizarea Patrimoniu public Provizioane Datorii > 1 an II A. 1. 2. 3. 4. B. 1. 2. III Utilizri de trezorerie 19697,9 58 90784,4 Utilizri ciclice Active circulante de exploatare Stocuri Creane comerciale Alte creane Ch. n avans pentru exploatare Active circ. n afara exploatrii Creane pt. cedarea de imobilizri 15964,9 05 15095,0 86 9430,45 1 4017,52 9 548,042 1099,06 4 869,819 869,819 36904,91 5 Resurse ciclice 36566,85 2 Datorii de exploatare 21635,63 Avansuri ncasate 10416,19 Datorii comerciale 2487,799 Alte datorii Venituri n avans pt. 2027,233 exploatare 338,083 Datorii n afara exploatrii Datorii furnizori de 338,083 imobilizri 48 Dat. Fis. Impozit pe profit 5668,778 Resurse de trezorerie 79943,64

1. Analiza echilibrului financiar prin indicatori n mrime absolut Determinarea indicatorilor echilibrului funcional n mrime absolut Exerciiu financiar Abateri Nr.crt. Indicatorul (mii RON) precedent ncheiat (%) 1 -11605,524 -1016,031 1042,24 Fondul de rulment net global FRNG=Rd-Us 2 -11605,524 -1016,031 1042,24 Fondul de rulment net global FRNG=(Uc+At)-(Rc-Pt) 3 -24003,810 -6684,809 259,08 Necesarul de fond de rulment total NFRT=Uc-Rc 4 196,41 Necesarul de fond de rulment de expl. NFRE=ACE-DE -24712,065 -8337,034 Necesarul de fond de rulment din afara expl. 5 708,255 1652,223 133,28 NFRAE=ACAE-DAE 6 12398,286 5668,778 -54,28 Trezoreria net TN=At-Pt 7 12398,286 5668,778 -54,28 Trezoreria net TN=FRNG-NFRT Tabelul nr.12

Analiza echilibrului financiar prin indicatori n mrime absolut.evideniaz: o Fondul de rulment net global nregistreaz valori negative n ambele exerciii financiare analizate, dar s-a majorat n perioada analizat cu 1042,24%, astfel ntreprinderea nu reuete acoperirea integral a utilizrilor stabile brute cu resursele durabile, finanarea parial a utilizrilor stabile brute fiind asigurat prin resursele de fond de rulment degajate de activitatea de exploatare. o Varianta a doua de calcul a fondului de rulment net global arat c utilizrile ciclice realizabile i disponibile au fost inferioare resurselor ciclice i celor de trezorerie, ceea ce nseamn c ntreprinderea nu dispune de lichiditi poteniale i va trebui s angajeze credite bancare pe termen scurt suplimentare. o Necesarul de fond de rulment total este negativ n ambele exerciii financiare, i reflect decalajul descresctor care exist ntre necesarul de finanat reflectat n utilizrile curente i resursele posibil de angajat pentru aceasta; creterea necesarului de fond de rulment total cu 259,08% este explicat prin creterea utilizrilor ciclice cu 131,16% i prin majorarea cu 9,05% a resurselor curente. o Necesarul de fond de rulment de exploatare este negativ n ambele exerciii financiare, i reflect decalajul descresctor care exist ntre necesarul de finanat reflectat n utilizrile curente i resursele posibil de angajat pentru aceasta. Excedentul de resurse de exploatare pentru finanarea activelor circulante de exploatare a generat necesarul de fond de rulment de exploatare negativ, aceast situaie fiind explicat pe de o parte de majorarea datoriilor coemrciale cu 75,63% dar i de majorarea stocurilor i a creanelor comerciale cu aproape 129% respectiv 159%. o Necesarul de fond de rulment n afara exploatrii este pozitiv i n cretere cu 133,28%, situaie determinat de majorarea semnificativ a creanelor fa de furnizotii de imobilizri. o Din Fondul de rulment net global < 0 i inferior Necesarului de fond de rulment total < 0 rezult o Trezorerie net pozitiv n ambele exerciii financiare analizate, egal cu 12398,286 mii RON respectiv 5668,778 mii RON, ceea ce nseamn c resursele de fond de rulment degajate de activitatea

49

de exploatare finaneaz parial utilizrile stabile i degaj o trezorerie net pozitiv pentru care trebuie gsite plasamente eficiente. Ameliorarea echilibrului funcional se realizeaz prin aciuni menite s determinecreterea fondului de rulment net (n principal prin alegerea strategiilor optime de investiii i finanare) i diminuarea necesarului de fond de rulment total (n esen prin optimizarea gestiunii ciclului de exploatare i a politicii de finanare pe termen scurt). 2. Analiza echilibrului financiar prin indicatori n mrime relativ Tabelul nr.13 Nr. crt. Determinarea indicatorilor echilibrului funcional n mrime relativ Indicatorul (%) Exerciiu financiar preceden ncheiat t 60,72 46,75 17,59 46,16 16,63 45,74 0,96 21,70 47,93 47,77 0,16 44,03 43,85 0,18 8,04 0,42 7,09 45,47 45,47 0,00 54,53 56,17 -1,64 0,00 Abateri (%) -23,01 162,51 175,09 -55,86 -67,32 -5,13 -4,81 -100,00 23,85 28,10 -1023,69 -100,00

1 Rata utilizrilor stabile Rus=(Us/At)*100 2 Rata utilizrilor ciclice Ruc=(Uc/At)*100 3 Rata utilizrilor ciclice de expl. RACE=(ACE/At)*100 Rata utilizrilor ciclice n afara expl. 4 RACAE=(ACAE/At)*100 5 Rata utilizrilor de trezorerie RAT =(AT/At)*100 6 Rata resurselor durabile RRD=(Rd/Pt)*100 7 Rata resurselor durabile proprii RRDp=(Rp/Pt)*100 8 Rata resurselor durabile mprumutate RRDi=(Ri/Pt)*100 9 Rata resurselor ciclice RRC=(Rc/Pt)*100 10 Rata resurselor ciclice de exploatare RDE=(DE/Pt)*100 Rata resurselor ciclice de exploatare 11 RDAE=(DAE/Pt)*100 12 Rata resurselor de trezorerie RPT=(PT/Pt)*100

Analiza ratelor de structur evideniaz: Diminuarea cu 23,01% a ponderii deinute de rata utilizrilor stabile n activul total al ntreprinderii evideniaz c gradul de participare a utilizrilor stabile la finanare se diminueaz n favoarea celorlalte categorii de utilizri ce alctuiesc structura activului total, n special n favoarea utilizrilor ciclice; cauza o constituie restrngerea investiiilor realizate de ntreprindere n exerciiul ncheiat. Ponderea deinut de utilizrile ciclice n activul total se majoreaz cu 162,51%, ceea ce reprezint un semnal de flexibilizare a activitii ntreprinderii; n consecin, utilizrile ciclice solicit un necesar de finanat n cretere. Creterea cu 175,09% a ponderii utilizrilor ciclice de expoloatare n activul total este consecina dinamizrii activitii ntreprinderii, reflectat n creterea creanelor comerciale i a stocurilor; n paralel cu dinamica cifrei de afaceri; aadar cea mai mare parte a finanrii destinate acoperirii utilizrilor ciclice este absorbit de activitatea de exploatare.
50

S-a diminuat cu 67,32% ponderea activelor de trezorerie n activul total n perioada analizat. Trendul cresctor al raportului indic nevoi descresctoare de credite bancare pe termen scurt pentru finanarea activitii curente ca urmare a faptului c fondul de rulment net global crete mai rapid dect necesarul de fond de rulment; 1042,24%, respectiv 259,08%. Rata resurselor durabile are trend descendent, scade cu 5,13% n perioada analizat; aceasta prezint o situaie puin favorabil pentru ntreprindere n ceea ce privete stabilitatea finanrii, situaie determinat n principal de o politic de investiii slab promovat de ntreprindere. Cu toate c rata resurselor durabile proprii se diminueaz cu 4,81%, indic un mare grad de participare la finanare a resurselor prorpii i o poziie financiar bun a ntreprinderii n raport cu finanatorii. Acest lucru fiind indicat si de lipsa resurselor durabile mprumutate n exercitiul ncheiat. Rata resurselor ciclice se majoreaz cu 23,85%, ceea ce reflect flexibilitatea finanrii, datorit unei politici comerciale eficiente concretizat n capacitatea firmei de a atrage resurse financiare eficiente de la clienti sau de la bnci, conducnd la reducerea decalajelor dintre ncasarea clienilor i plata furnizorilor i diminuarea intervaleleor de stocare. Rata resurselor de trezorerie are un trend descendent, ajungnd la zero n perioada analizat; cauza o reprezint absena creditelor bancare pe termen scurt n exerciiul ncheiat. 1. Analiza ratelor de finanare Tabelul nr.14 Determinarea ratelor de finanare Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 Indicatorul Rata finanrii durabile Rfd = Rd/Us Rata finanrii durabile proprii Rfdp = Rp/Us Rata finanrii durabile strine Rfds = Ri/Us Rata finanrii ciclice Rfc = Rc/Uc Rata finanrii ciclice a exploatrii Rfce = DE/Uc Rata finanrii ciclice din afara expl. Rfca = DAE/Uc Rata finanrii globale Rfg = FRNG/NFRT Exerciiu financiar preceden ncheiat t 0,7895 0,9728 0,7868 0,9728 0,0027 0,0000 2,5035 1,1811 2,4934 1,2167 0,0101 -0,0356 0,4835 0,1520 Abateri (%) 23,2256 23,6458 -100,0000 -52,8213 -51,2017 -451,8675 -68,5636

Pe baza rezultatelor analizei din tabelul urmtor concluzionm urmtoarele: Rata finanrii durabile subunitare dar cresctoare este expresia fondului de rulment net global negativ n ambele exerciii financiare; n consecin resursele durabile care s-au diminuat ntr-un ritm inferior diminurii utilizrilor stabile au contribuit la imbuntairea acestui raport, care prezint n continuare o inbsuficin a resurselor durabile la finanarea utilizrilor stabile; aceste aspecte au consecine nefavorabile asupra finanrii ciclice. Rata finanrii durabile proprii nregistreaz valori apropiate de unu ceea ce exprim creterea autonomiei financiare durabile a ntreprinderii. Ca urmare a lipsei datoriilor financiare stabile ntreprinderea i finaneaz utilizrile stabile aproape exclusiv din resursele durabile proprii, aspect favorabil asupra finanrii ciclice.
51

Rata finanrii ciclice prezint un trend descresctor dar supraunitar n ambele exerciii financiare analizate, arat c ntreprinderea dispune de resurse ciclice n exces n raport cu utilizrile ciclice de finanat, aceasta echivaleaz cu un necesar de fond de rulment negativ, care contribuie parial la finanarea utilizrilor stabile iar pentru resursele degajate de o trezorerie net pozitiv ar trebui gsite plasamente eficiente. Rata finanrii globale subunitare n ambele exerciii financiare i n descretere evideniaz insuficiena fondului de rulment net global, dar n cazul acesta resursele de fond de rulment degajate de activitatea de exploatare finaneaz parial utilizrile stabile i degaj o trezorerie net pozitiv pentru care trebuie gsite plasamente eficiente. Aceast situaie este caracteristic marilor firme de distribuie cum este i cazul ntreprinderii analizate.

52

Fond de rulment net

40.954,703-52.560,23=-11.605,53

Pentru ca indicatorul s devin cu valoare pozitiv, trebuie fcute mai multe investiii. Scderea activelor nete s-au depreciat datorit unor cesiuni de active, scderii valorii aciunilor. Diminuarea capitalului permanent e datorat rambursrii mprumutului, n urma diminurii capitalului propriu cu efect negativ pentru contractarea altor credite. Fond de rulment propriu

ntreprinderea nu se poate finana din resurse proprii.

Raportul subunitar ne arat c ntreprinderea nu are suficient capital propriu pentru a finana activele nete. Fond de rulment strin

53

54

Tabelul nr.1 Rezultate financiare Nr crt 1 2 3 Denumire indicator Venituri din exploatare - totale Cheltuieli pentru exploatare - totale Rezultate din exploatare profit/pierdere 4 5 6 7 8 9 Venituri financiare - totale Cheltuieli financiare - totale Rezultate financiare - profit/pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut al exerciiului profit/pierdere 10 11 Impozit pe profit Profit net - pierdere 0 -911.763 8.111.157 408.310 7.702.847 74.899.667 75.811.430 -911.763

RON-

Realizari aferente perioadei de raportare 2007-2008 66.788.510 75.403.120 -8.614.610 138.315.050 157.982.086 -19.667.036

12.918.815 3.385.920 9.532.895 151.233.865 161.368.006 -10.134.141

0 -10.134.141

Comparativ cu anul 2007, desi veniturile totale s-au dublat, inregistrand o cretere cu 102%, ele au fost devansate in cretere de cheltuielile totale, care au crescut cu 113%. Acelai trend se constata si in cazul veniturilor si cheltuielilor din exploatare, veniturile din exploatare inregistrand o cretere de 107%, iar cheltuielile aferente exploatarii cu 109 %); se observa creterea accentuata (cu 70%) a cifrei de afaceri acest fapt datorandu-se in primul rand optimizrii activitatii din farmaciile existente si deschiderii de noi unitti in tara in centre comerciale. Din analiza situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.12.2008 rezulta n principal urmatoarele aspecte: Valoarea stocurilor a crescut cu 12.2 milioane RON fata de nceputul anului din cauza creterii stocurilor in unitatile nou deschise pentru a asigura desfasurarea activitatii intre momentul deschiderii pana la formarea vadului comercial ( gama completa de medicamente , cosmetice si parafarmaceutice ). In 2008 recuperarea creanelor s-a ncadrat in termenele de plata scadente ca urmare a politicii previzibile de plai a Caselor de Asigurri de Sanatate. Astfel, creanele comerciale au inregistrat o cretere vertiginoasa, cu 120%, cu cca 6 milioane RON aceasta cretere datorandu-se extinderii activitatii si creterii cifrei de afaceri; viteze de rotatie a debitelor clieni fiind de 36.5 zile.

55

Pierderea din exploatare de 19.667.036 RON se datoreaza in principal deschiderii de noi farmacii care au nevoie de o perioada intre 12 si 18 luni pentru atingerea pragului de break-even si creterii cheltuielilor legate de salarizare si instruire a personalului. De asemenea creterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza in principal completrii echipelor de specialisti din farmacii si a echipei manageriale precum si majorarii salariilor individuale si a aplicarii sistemului de bonusare pe obiective indeplinite de natura sa motiveze activitatea angajatului. Pe de alta parte creterea nivelului de salarizare a personalului trebuie mentinut la nivelul de salarizare din piaa farmaceutica din cauza pstrrii decalajului intre cerere si oferta privind numrul de specialisti. Datoriile curente ale CENTROFARM S.A. n anul 2008 au crescut cu 9.7 milioane RON cu aproximativ 70% mai puin dect creterea datoriilor in anul 2007, desi activitatea generala a avut o cu totul alta amploare.

Indicatori economico-financiari la 31 decembrie 2008 Tabelul nr.1 Braul levierului 31/12/2007 31/12/2008 Diferente 1.16 1.38 0.22 Datorii totale 47,268,386 42,576,812 Finanare proprie 40,806,785 30,821,015

Tabelul nr.2 Rata curenta Rata curenta 31/12/2007 31/12/2008 Diferente 0.75 0.98 0.22 Active curente 35,662,862 42,573,693 Pasive curente 47,268,346 43,589,724

Tabelul nr. 3 Rata rapida 31/12/2007 31/12/2008 Diferente Rata rapida 0.55 0.48 -0.07 Active curente 35,662,862 42,573,693 Stocuri Pasive curente 9,430,451 47,268,386 21,635,630 43,589,724

Tabelul nr.4 Rata profitului din exploatare

56

Rata profitului din exploatare 31/12/2007 31/12/2008 Diferente -14% -19% -5%

Profit net sau pierdere din exploatare (8,614,610) (19,667,036)

Cifra de afaceri 62,461,407 106,170,263

100

Tabelul nr.5 Rata de ndatorare

Tabelul nr. 5 Rata de ndatorare Rata de ndatorare 31/12/2007 31/12/2008 Diff. 54% 59% 5% Datorii totale 47,416,304 43,589,724 Total pasiv 88,223,089 74,410,739 x 100

Tabelul nr.6 Rotaia stocurilor i solvabilitatea patrimonial

57

Rotatia stocurilor 31/12/2007 31/12/2008 Diff. 54.4 73.4 19.0

Stocuri 9,430,451 21,635,630

Cifra de afaceri 62,461,407 106,170,263

Nr.zile 360 360

Solvabilitatea patrimoniala 31/12/2007 31/12/2008 Diff. 46% 41% -5%

Capitaluri proprii 40,806,785 30,821,015

Total pasiv 88,223,089 74,410,739

Prezentam in continuare cateva informaii referitoare la situatia financiar-contabila a societatii: Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii. Tabelul nr.7 Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii Sold la Sold la Denumire post bilan nceput de an 31.12.2007 A. Active imobilizate 52.560.227 31.837.046 I. Imobilizri necorporale 5.135.344 4.905.119 II. Imobilizri corporale 44.827.770 26.393.731 III. Imobilizri financiare 2.597.113 538.196 B. Active circulante 34.563.799 40.546.480 I. Stocuri 9.430.451 21.635.630 II. Creane 5.435.390 13.242.072 III. Investiii pe termen scurt 0 947.360 III. Casa si conturi curente 19.697.958 4.721.398 C. Active circulante nete, respectiv -11.605.524 -1.016.031 datorii curente nete D. Total active minus datorii 40.954.703 30.824.015
58

curente E. Capital si rezerve I. Capital subscris prime de capital II. Rezerve III. Rezultat reportat - sold debitor IV. Rezultatul exerciiului financiar - sold debitor V. Repartizarea profitului F. Capitaluri proprii - total

14.926.177 13.711.706

43.539.400 13.711.706

1.214.471 1.701.041 911.763 40.806.785

29.827.694 2.584.244 10.134.141 30.821.015

Activele societatii sunt compuse din spatii comerciale (unitati in care functioneaza farmacii) majoritatea fiind amplasate in zone cu vad comercial puternic, la parterul blocurilor sau in complexele comerciale independente, dispunnd de suprafee utile largi si anexe corespunztoare.

Situaia datoriilor Datoriile societii la 31.12.2008 sunt de 42.576,812 lei, n cretere cu 9561,549, fa de nivelul nregistrat n 2007 de 33015,263. Tabelul nr.8 Datorii Indicator Datorii 2007 ( mii lei) 42.576,812 2008 ( mii lei) 33.015,263

Structura creditelor In perioada analizata Centrofarm a fost urmatoarea:

(2007 2008 ) valoarea creditelor pe care le-a contractat

Tabel Nr 9 Valoarea creditelor in ultimii ani Indicator 2007 ( mii lei) Datorii 7.347,590

2008 ( mii lei) 0

In anul 2008 valoarea creditelor primite de Centrofarm a fost zero. In ceea ce priveste structura creditelor aceasta se prezinta in felul urmator:
59

Tabel Nr.10 Structura creditelor in ultimii ani Indicator Mii lei Credite 7.347,590 Credite pe termen scurt 7.299,672 Credite pe termen lung 147,918 Alte imprumuturi 0 Dobanzi credite 0 n continuare voi prezentza dinamica veniturilor, cheltuielilor i a rezultatului exerciiului.

Structura veniturilor In perioada analizata s-a realizat o modificare a valorii veniturilor Centrofarm in felul urmator: Tabel. Nr.11 Evolutia veniturile Centrofarm in 2007 si 2008 2007 2008 Indicator ( mii lei) ( mii lei) 74.899,667 151.233,865 Venituri totale 66.788,510 Venituri din exploatare 138.315,050 Venituri financiare 8.111,157 12.918,815 Din tabel Nr 11 se poate observa o crestere cu 101,92% a veniturilor in anul 2008 fata de 2007 astfel: veniturile din exploatare au crescut cu 107,09% in 2008 fata de 2007; o cretere a veniturile financiare cu 59,27% in 2008 fa de 2007. a)Veniturile din exploatare cuprind, pe lnga volumul total al vnzarilor (cifra de afaceri) de 106.170,263 mii lei, urmatoarele: Tabel. Nr. 12 Structura veniturilor din exploatare Venit Mii lei Alte venituri din exploatare 4.327,103 b)Veniturile financiare de 12.918,815 mii lei se compun din: Tabel. Nr. 13 Structura veniturilor financiare Venit Venituri din diferente de curs: - diferenta favorabila ncasari clienti externi - diferente favorabile plati furnizori externi - diferente favorabile rambursari rate credit - diferente favorabile reactualizare conturi in valuta Venituri din dobnzi bancare
60

Mii lei 0 0 0 0 0 517,762

Alte venituri financiare

12.401,053

Structura cheltuielilor In anul 2008 se inregistreaza o crestere a cheltuielilor totale cu 113,85% valoarea acestora ajungand la finalul exercitiului la 161.368,006 mii lei. Aceasta crestere a fost determinata de cresterea cheltuieli de exploatare cu 109,52% dupa cum este prezentat in tabelul nr. 14 Nr. 14 Cheltuielile inregistrate de Centrofarm in 2007 si 2008 Denumirea indicatorilor Cheltuieli totale din care: Cheltuieli de exploatare din care: - Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile - % in venituri totale Cheltuieli de financiare 2007 ( mii lei) 75.811,430 75.403,120 173.312 0,23% 406,310 2008 ( mii lei) 161.368,006 157.982,086 988,949 0,98% 3.385,920

a) Cheltuielile din exploatare la sfarsitul anului 2008 sunt de 157.982,086 mii lei Cele mai mari cheltuieli pe care le realizeaza Centrofarm sunt cheltuieli privind mrfurile i cheltuielile cu personalul. Cele mai mici cheltuieli pe care le face firma fiind: cheltuieli cu materiile prime i materialele, de aici reiesind c activitatea de baz a firmei este comerul cu amnuntul a produselor farmaceutice. b) Cheltuielile financiare inregistrate la sfarsitul anului 2008 au crescut fata de 2007 Semnificativ, inregistrand o valoare finala de 3.385,920 mii lei. Evolutia acestor cheltuieli s-a datorat cresterii cheltuielilor din structura lor. Cea mai mare pondere in totalul cheltuielilor financiare o au alte cheltuieli financiare urmate de cheltuielile cu dobnzile bancare (75.806 mii lei ).

Evoluia cifrei de afaceri


Cifra de afaceri aferenta anului 2008 este de 106.170.263 lei, iar n perioada 2004-2008 trendul fiind cresctor. Se observa creterea accentuata (cu 70%) cifrei de afaceri n 2008 fa de 2007, acest fapt datorandu-se in primul rand optimizrii activitatii din farmaciile existente si deschiderii de noi unitati in tara in centre comerciale. 61

Cheltuielile totale in anul 2008 au fost de 161.368.006 lei. Disponibiliti bneti si alte lichiditati, la sfarsitul anului 2008 au fost de 4.721.398 lei. In anul 2008 CENTROFARM SA a inregistrat o pierdere de 10.134.141 lei, iar ultimele 4 exerciii financiare ncheiindu-se cu pierderi. In pierderea inregistrata in anul 2008, cheltuielile cu ajustarea valorii titlurilor de participare detinute de societate, impuse de scaderea cotatiei de piaa deine 26.73%, in valoare absoluta 2.708.741 lei. Tabelul nr.15 Indicatori din contul de profit i pierdere

Evaluarea nivelului tehnic al societatii CENTROFARM S.A.


a) Comercializarea produselor se realizeaza prin farmaciile proprii aflate in Bucureti, judeul Ilfov si judeele: Alba, Arad, Arge, Bacau, Braila, Braov, Buzu, Cluj, Constanta, Galai, Iasi, Mure, Piteti, Prahova, Sibiu, Suceava,Tulcea si Vaslui. b) Precizam mai jos ponderea veniturilor din vanzarea de mrfuri in totalul veniturilor , respectiv in cifra de afaceri in perioada 2005-2008: Tabelul nr. 16 Venituri Categoria de venit conform bilan 2005 Venituri din vanzare de mrfuri Tabelul nr. 17 Venituri Categoria de venit conform bilan Venituri din vanzare de mrfuri 2005 96,19% Ponderea in cifra de afaceri 2006 2007 2008 94,71% 95,75% 97,00% 84,80% Ponderea in veniturile totale 2006 2007 2008 83,24% 79,85% 68.10%

62

BIBLIOGRAFIE

1) Mircea

Muntean,

(2006),

Analiza

echilibrului

economico

financiar

ntreprinderilor comerciale, Editura EduSoft, Bacu. 2) Aurel Ifnescu, (2000), Ghid practic de analiz economico financiar, Editura Tribuna Economic, Bucureti; 3) Liviu Sptaru, (2004), Analiz economico financiar Instrument al managementului ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti;
4) www.centrofarm.ro

5) pagina bursei de valori Bucureti www.bvb.ro.

64