Sunteți pe pagina 1din 3

TRASAREA LUCRARILOR -CONSTRUCTII.

1. SCOP Trasarea in plan a cotelor de nivel pentru lucrarile de constructii de catre personalul specializat din societate. 2. DOMENIU DE APLICARE La toate lucrarile de constructii civile, industriale si agricole . 3. DEFINITII SI ABREVIERI 3.1. Defintii: Termenii se definesc conform standard SR EN ISO 9000:2001.Sisteme de management al calitatii .Principii fundamentale si vocabular.

3. 2. Abrevieri: PCCVI = Plan calitate , verificari , incercari . MCM = Managementul calitatii si mediului. NTS = Norme Tehnice de Securitate a Muncii PSI = Prevenirea, Stingerea Incendiilor NRCD =Nota de receptie si constatare diferente. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA Standarde si norme specifice: C83-75 Indrumar privind executarea trasarii de detaliu in constructii Legea 50/1991 modificata cu 453/2001 privind autorizarea lucrarilor de constructii . Documentatia de executie a lucrarii: - planuri generale de situatie; - sectiuni orizontale si vertical; - vederi laterale si de sus.

5.PROCEDURA 5.1 .Conditii prealabile. Date de intrare . Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele: asigurarea documentelor de executie; dotarea cu aparatura topometrica verificata metrologic (teodolit, nivela, stadia, ruleta); verificarea conditiilor special; instruirea personalului in executarea lucrarilor; confectionarea tarusilor - se executa in momentul in care se dispune tarsarea; confectionarea balizelor se executa pe masura executarii trasarii si pozitionarii definitive a punctelor de referinta. 5.2. Descrierea procedurii.

TRASAREA LUCRARILOR

Fazele trasarii pentru : A. Trasarea in plan : Identificarea punctelor de referinta ; Trasarea punctelor definitorii ala cladirii ; Trasarea retragerilor fata de aceste punte ; Fixarea balizelor pe tarusii retrasi fata de puntele reale ale constructiei ; Verificarea trasarii si compensarea erorilor ce apar datorita tolerantelor aparatelor ; B. Nivelmetru : Transmiterea cotelor de la puntele de reper date pe balizele pozitionate pe retrageri ; Verificarea trasarii facand inchiderea drumuirii tot pe puntele cunoscute ; Compensarea erorilor datorate tolerantelor aparatelor. 5.3. Controlul calitatii lucrarilor de trasare Activitatea de control cuprinde: este necesar ca, periodic, instrumentele utilizate s fie supuse verificrii metrologice,conform prescripiilor in vigoare. ori de cite ori se constata ca rectificarile directe, permise de prospectele instrumentelor, nu conduc la diminuarea sau eliminarea erorilor si stematice constatate la instrumentele ce se utilizeaza, acestea nu vor mai fi folosite pana la punerea lor in stare de functionare de catre ateliere competente si atestarea posibilittii de folosire in continuare de catre organele metrologice de stat. La executarea lucrrilor de trasare se vor respecta normele de protectie a muncii in vigoare. 5.3. Observatii:

Trasarile se executa in interval de timp in care temperatura nu are influenta asupra aparaturii topometrice; Nu se executa trasare in conditii meteo nefavorabile (vant, ploaie,ninsoare) care pot afecta acuratetea trasarii; Aparate topometrice trebuie periodic verificate metrologic.

6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Sefulpunctului de lucru sau topometristului pentru : Pregatirea trasarii (pregatirea aparatelor topometrice, balizelor, tarusilor) ; Trasare ;

TRASAREA LUCRARILOR -CONSTRUCTII. Intocmirea procesului- verbal de trasare Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru sau topometristului. Acestia vor notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare. 7. INREGISTRARI , date de iesire . Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: -proces verbal de trasare ; - schite in cazul releveelor sau a unor conventii de trasare.