Sunteți pe pagina 1din 4

Hidrologie (curs 3)

Debitul de apa(Q)

I. II. III.

Definitie si importanta Masurarea debitului Cheia limnimetrica

I.

Definitie si importanta

Definitie:Debitul este cantitatea de apa care se scurge prin sectiunea unui rau in unitatea de timp. Importanta: Vezi curs !!!

II. Masurarea debitului

Metode:

1)indirecte 2)directe

Metode indirecte: a)metoda sectiune viteza Q= V

-metoda sectiune viteza cu viteza masurata cu morisca hidrometrica

-submetoda analitica Q=qi

!!!

V1

V2

V3

Q=i * vmi

Vmi se calculeaza astfel: - La maluri se inmulteste cu 2/3 viteza medie a primei si respectiv ultimei verticale de viteza - In interior se efectueaza media aritmetica a vitezelor medii ale verticalelor invecinate

Vitezele medii ale verticalelor de viteza se calculeaza prin metoda analitica in functie de numarul punctelor de masurare(vezi curs viteza !!!) In cazul masurarii vitezei cu flotorii , intrucat viteza la suprafata apei este mai mare decat in realitate , se corecteaza debitul obtinut prin metoda sectiune viteza cu un coeficient de corectie k=0.86-0.89

Q=Qf * k

In cazul utilizarii formulelor hidraulice : Q=CRI Q= *

b)metoda volumetrica Q= c)metoda chimica(dilutiei) -cu debit constant -cu injectare(deversare) instantanee (VEZI CURS!!!) d)metoda deversorilor hidrometrici si a canalelor calibrate

III.Cheia limnimetrica Este de fapt o metoda ce permite estimarea debitului , pe baza cunoasterii nivelului.Ea exprima relatia directa de interdependenta dintre debit si nivel.

Pe baza cheii limnimetrice se pot obtine valori zilnice ale debitelor intr-un an prin corelarea debitelor masurate in timpul anului(25-75)cu nivelurile din timpul masuratorilor. Cheia limnigrafica se poate exprima grafic , analitic , tabelar

H1
Q(m3/s) Q=f(H)

(m/s) =f(H)

V(m/s)