Sunteți pe pagina 1din 7

GRILE EXAMEN FINANTE 1)FINANTELE PROPRIU ZISE AU APARUT : a) la confluenta dintre comunitatea gentilica si orinduirea sclavagista; b) in capitalism, cand

forma baneasca se generalizeaza, iar formele material-naturale raman doar exceptii ; c) cand au aparut primele elemente de finante; d) in conditiile economiei naturale inchise, cand aparusera doar germenii productiei de marfuri. 2)PRIMELE ELEMENTE DE FINANTE: a) au fost impozitele in bani; b) nu au fost generate de existenta statului si aparitia banilor; c) nu au aparut la confluenta dintre comunitatea gentilica si oranduirea sclavagista; d) au aparut la inceputul capitalismului; 3)IMPOZITUL DE REPARTITIE: a) era un impozit echitabil; b) se folosea in cadrul finantelor moderne; c) tinea cont de capacitatea contributiva a indivizilor; d) se stabilea de sus in jos, servind exclusiv acoperirii cheltuielilor publice; 4)DEFICITUL BUGETAR A FOST : a) acceptat de scoala clasica de finante; b) considerat un impas vremelnic de catre scoala clasica; c) reabilitat de scoala moderna de finante; d) considerat un dublu pericol de catre scoala moderna de finante. 5)CARE DIN URMATOARELE OPERATII BANESTI AU NATURA FINANCIARA: a) actele de vanzare cumparare; b) plata salariilor; c) succesiuni, mosteniri in favoarea persoanelor fizice; d) donatia in forma baneasca in favoarea persoanelor fizice; e) plata impozitelor 6)FONDUL BUGETAR SE ALIMENTEAZA DIN ; a) contributii obligatorii ale angajatilor si angajatorilor b) venituri ordinare si extraordinare; c) prime de asigurare voluntare sau obligatorii; d) depozite la termen, credite de refinantare. 7)CONSUMUL COLECTIV, SOCIAL SI ACTIUNILE ECONOMICE DE IMPORTANTA DEOSEBITA SUNT FINANTATE PE SEAMA: a) fondului de asigurare si protectie sociala; b) fonduri speciale c) fondul bugetar d) fondul de creditare. 8) IN REPARTIZAREA FONDULUI BUGETAR SE TINE CONT DE PRINCIPIUL: a) mutualitatii; b) depersonalizarii veniturilor; c) afectarii speciale; d) sincronizarii termenelor de acordare a creditelor cu termenele de constituire a depozitelor 9) FINANTELE PROPRIU ZISE SI CREDITUL: a) formeaza finantele in sens larg; b) deosebirea principala intre acestea nu vizeaza natura transferului; c) nu exista intre acestea deosebiri ce tin de natura resurselor ; d) nu au aceasi menire sociala . 10) FLUXURILE FINANCIARE a) nu fac posibila autoreglarea sistemului financiar; b) sunt expresia interactiunilor intre elementele sistemului financiar;

c) reprezinta un ansamblu de elemente omogene prin care se formeaza si repartizeaza fondurile financiare; d) reprezinta ansamblul de structuri, forme organizatorice si principii specifice domeniului financiar . 11) MECANISMUL FINANCIAR REPREZINTA: a) ansamblul de elemente omogene prin care se formeaza si repartizeaza fondurile financiare; b) ansamblul de structuri, forme organizatorice, metode, principii si parghii specifice domeniului financiar; c) miscari de resurse intre fondurile financiare; d) o optiune cu caracter executoriu in domeniul finantelor. 12)PUNCTELE DE CONTROL DE CARE DISPUNE MECANISMUL FINANCIAR SUNT: a) expresia interactiunilor intre elementele sistemului financiar; b) miscari de resurse intre fondurile financiare; c) indicatori economico-financiari cu mare capacitate de reflectare ; d) canale de legatura intre fondurile financiare. 13) PARGHIILE FINANCIARE NU SE CARACTERIZEAZA PRIN : a) flexibilitate b) forta coercitiva si virtuti stimulative; c) efecte complementare si actiune convergenta; d) capacitate de autoreglare. 14) PARGHIILE ANGAJATE IN DOMENIUL ASIGURARILOR DE BUNURI SI PERSOANE SUNT: a) impozitele si taxele; b) prime de asigurare si despagubiri, respective suma asigurata; c) dobanda, rata scontului si rezervele obligatorii; d) contributii sociale, pensii, indemnizatii si ajutoare sociale . 15) IN DOMENIUL BUGETAR, POLITICA FINANCIARA VIZEAZA: a) volumul, provenienta si formele de mobilizare a veniturilor; b) conditiile de acordare a drepturilor de asigurare si protectie sociala; c) modul de selectie a riscurilor ; d) delimitarea atributilor Bancii Nationale de cele ale bancilor comerciale. 16 ) CARE DINTRE URMATOARELE TRASATURI NU SUNT SPECIFICE INPOZITELOR: a) sunt plati obligatorii bazate pe constrangere, dar legitime si legale; b) sunt prelevari fara echivalent sau contraprestatie imediata; c) prezinta efecte complementare si actiune convergenta; d) marimea lor depinde de capacitatea contributiva a platitorilor; 17) TEORIA SIGURANTEI PRIVESTE IMPOZITUL: a) ca un sacrificiu pe care indivizii trebuie sa-l accepte pentru ca statul sa poata functiona; b) ca o prima de asigurare datorata statului de catre indivizi, pentru ca acesta creeaza un climat de siguranta si securitate c) ca pe un impozit schimb sau compensatie; 18) PRINTRE FACTORII CE INFLUENTEAZA CAPACITATEA CONTRIBUTIVA A PLATITORILOR NU SE ENUMERA : a) impozitul negativ; b) natura si provenienta materiei impozabile; c) situatia personala; d) marimea materiei impozabile; 19) MAXIMELE LUI ADAM SMITH NU SE REFERA LA: a) comoditatea perceperii impozitelor; b) existenta minimului neimpozabil; c) certitudinea impunerii; d) justetea impunerii. 20) PRINCIPIUL ECHITATII FISCALE PRESUPUNE:

a) randamentul fiscal sa fie cat mai ridicat; b) activizarea impozitului ca parghie fiscala; c) sa existe dreptate sau justitie sociala in materie de impunere; d) marimea impozitului sa fie stabilita in mod cert si nu arbitrar . 21) EGALITATEA PRIN IMPOZITE PRESUPUNE URMATOARELE: a) diferentierea sarcinii fiscale in raport cu situatia personala a contribuabililor; b) tratamentul fiscal nediscriminatoriu; c) un impozit total neutru; d) impunerea sa fie generala, universala. 22) OPTIUNEA SOCIALA IN MATERIE FISCALA SE REFERA LA ALEGEREA INTRE: a) impozitele directe si cele indirecte; b) impozitele asupra venitului, capitalului si a cheltuielilor; c) impozitele directe si cele de tip real; d) impozitele obiective si cele subiective. 23) IMPOZITUL ESTE STABIL DACA : a) randamentul sau fiscal nu se modifica in funtie de conjuncturile economice; b) marimea sa se poate modifica in functie de evolutia cheltuielilor statului; c) modificarea cotei impozitului duce la modificarea volumului incasarilor; d) incasarile variaza in functie de evolutia economiei. 24) DEZAVANTAJELE IMPOZITELOR ASUPRA VENITURILOR SE REFERA LA : a) se preteaza la personalizare si folosirea progresivitatii; b) sunt o piedica in calea progresului economic; c) nu e posibila diferentierea tratamentului fiscal in raport cu provenienta veniturilor d) au un randament foarte scazut. 25) PRINTRE DEZAVANTAJELE IMPOZITULUI CUMULATIV ASUPRA TRANZACTIILOR NU SE ENUMERA: a) este lipsit de neutralitate; b) este lipsit de transparenta; c) incita adesea la frauda fiscala; d) apare o suprataxare in cazul investitiilor. 26)PRINCIPALUL NEAJUNS AL IMPOZITELOR INDIRECTE ESTE: a) caracterul lor regresiv; b) descurajeaza munca suplimentara; c) afecteaza veniturile nominale ale cumparatorilor; d) au un randament fiscal ridicat .

27) CARE SUNT METODELE CLASICE DE DIMENSIONARE A INDICATORILOR BUGETARII : 1. metoda de planificare, programare, bugetizare; 2. metoda managementului prin obiective; 3. metoda evaluarii directe; 4. metoda automata; 5. metoda rationalizarii optiunilor bugetare ; 6. metoda majorarii sau diminuarii . - indicati raspunsul correct . a) 1+2+3 b) 3+4+6 c) 4+5+6 d) 2+4+6 . 28) POTRIVIT CARUI PRINCIPIU BUGETAR,VENITURILE IN ANSAMBLU LOR, FINANTEAZA CHELTUIELILE BUGETARE IN ANSAMBLU: a) unitatea bugetara sau principiul unitatii; b) specializarii; c) universalitatii;

d) anualitatii . 29) PUBLICITATEA BUGETULUI SE REFERA LA : a) aducerea la cunostinta opiniei publice a bugetului de stat prin publicarea bugetului in Monitorul Oficial . b) informarea organismelor internationale financiare asupra incheierii exercitiului bugetar c) dezbaterea legii bugetului cu acces din partea publicului d) asigurarea unei publicitati agresive a legii bugetului incat aceasta sa fie primita cu bunavointa de populatie 30)METODA DE GESTIUNE PRESUPUNE : a) incheierea bugetului la sfarsitul anului calendaristic, cu inscrierea in contul de incheiere a exercitiului bugetar doar a cheltuielilor angajate, dar neefectuate si a veniturilor neincasate ; b) prelungirea cu maxim 2 saptamani a exercitiului bugetar pentru efectuarea cheltuielilor angajate si incasarea veniturilor restante ; c) redactarea unei situatii a incasari veniturilor si efectuarii cheltuielilor pana la 31 Decembrie, urmand ca aceasta situatie sa fie complectata pe parcurs ; d) inchiderea automata a bugetului cu inscrierea in contul de incheiere a exercitiului bugetar doar a cheltuielilor efectuate si a veniturilor incasate. 31)FUNCTIA DE REPARTITIE A FINANTELOR PUBLICE CUNOASTE URMATOARELE FAZE DISTINCTE a) constituirea fondurilor si distribuirea acestora b) constituirea fondurilor si distribuirea acestora; rambursabilitatea acestora c) constituirea fondurilor si distribuirea acestora; scutirile de impozite d) constituirea fondurilor si distribuirea acestora; redistribuirea de resurse financiare care au loc intre state. 32)PRINCIPIILE BUGETARE CLASICE SUNT : a) anualitatea, universalitatea, unitatea, specializarea ; b) anualitatea, universalitatea, echilibrul bugetar, specializarea, publicitatea bugetului; c) anualitatea, universalitatea, unitatea, neafectarea veniturilor bugetare; d) anualitatea, universalitatea, echilibrul bugetar, unitatea e) anualitatea, universalitatea, unitatea, neafectarea veniturilor bugetare, specializarea, echilibrul bugetar, publicitatea bugetului. 33) BUGETUL MIXT ESTE CONCEPT AL PRINCIPIULUI: a) anualitatea bugetului b) universalitatea bugetului; c) publicitatea bugetului; d) unitatea bugetului; e) echilibrul bugetului. 34)CARE DIN URMATOARELE ACTIUNI NU ESTE FAZA A PROCESULUI BUGETAR a) aprobarea bugetului b) executia bugetului c) colectarea impozitelor si taxelor d) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara e) controlul bugetar. 35) CARE DIN URMATOARELE PRINCIPII NU SUNT PRINCIPII BUGETARE ? a) principiul unitatii b) principiul echitatii c) principiul specializarii d) principiul publicitatii e) principiul anualitatii 36) INSCRIEREA TUTUROR VENITURILOR SI CHELTUIELILOR INTR-UN SINGUR DOCUMENT REPREZINTA O CERINTA A PRINCIPIULUI: a) anualitatii bugetare; b) echilibrului bugetar; c) publicitatii bugetare;

d) universalitatii bugetare; e) unitatii bugetare. 37)PROCESUL BUGETAR ESTE FORMAT DIN URMATOARELE FAZE : 1. elaborarea proiectului de buget 2. avizarea bugetului de catre Ministrul Justitiei 3. aprobarea bugetului 4. executia bugetului 5. colectarea impozitelor si taxelor 6. incheierea si aprobarea contului de executie bugetara 7. controlul bugetar a)3+4+6 ; b) 1+3+6 ; c) 1+2+3+4+6 ; d) 1+2+3+4+5 ; e)1+3+4+6+7. 38) POTRIVIT CARUI PRINCIPIU BUGETAR, VENITURILE SE INSCRIU IN BUGET DUPA PROVENIENTA, IAR CHELTUIELILE DUPA DESTINATIE ? a) unitatea bugetara b) specializarea c) universalitatea d) neafectarea veniturilor bugetare e) anualitatea . 39) PRINCIPIUL UNITATII BUGETULUI VIZEAZA: a) totalitatea componentelor de natura financiara; b) prezentarea tuturor bugetelor intr-o singura editare a Monitorului Oficial; c) stabilirea fiecarei categorii de cheltuieli corelata cu sursa de venit; d) inscrierea intr-un singur document a veniturilor si cheltuielilor publice in sumele lor totale; e) depersonalizarea cheltuielilor. 40) IN LEGEA BUGETARA SE PREVEDE CA: a) poate fi depasit numai nivelul cheltuielilor pentru aparare si ordine publica b) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite c) nivelul cheltuielilor bugetare locale poate fi depasit d) nivelul cheltuielilor bugetare aprobat poate fi depasit la cheltuieli pentru actiuni social-culturale; e) nivelul cheltuielilor bugetare reprezinta limite minime care pot fi depasite 41) IN CAZUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA, PRECIZATI CARE ELEMENT SE INCLUDE IN BAZA DE IMPOZITARE : a) penalitatiile; b) majorari pentru intarzierea platilor; c) transferul proprietatii bunurilor imobiliare; d) contravaloarea ambalajelor restituite de clienti; 42) UNA DIN URMATOARELE CARACTERISTICI NU ESTE PROPRIE TVA-ului. CARE ESTE ACEASTA ? a) este un impozit direct, suportat de catre cumparatorii bunurilor sau serviciilor; b) se plateste la vanzarea marfurilor sau prestarea serviciilor cand are loc transferul bunurilor sau serviciilor; c) este un impozit indirect, unic, cu plata fractionata; d) este un impozit neutru, transparent si are un randament fiscal ridicat; e) este un impozit indirect care se calculeaza cu cote proportionale. 43) IN CAZUL TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA, PRECIZATI CARE ELEMENT NU SE EXCLUDE DIN BAZA DE IMPOZITARE: a) penalitatile b) dobanzile pentru intarzierea platilor c) transferul proprietatii bunurilor imobiliare d) contravaloarea ambalajelor restituite de clienti; e) sumele decontate intre furnizor si client (remise, reduceri de pret, care se inscriu distinct in factura)

44) ACCIZA ESTE: a) un impozit pe capitalul mobiliar sau banesc b) un impozit direct c) taxa specifica de consumatie d) un impozit pe veniturile persoanelor fizice e) un comision vamal 45) PENTRU URMATOARELE PRODUSE PROVENIND DIN PRODUCTIA INTERNA SAU IMPORT NU SE DATOREAZA ACCIZE: a) vinuri b) medicamente de uz uman si veterinar c) bere d) produse din tutun e) uleiuri minerale; 46) CARE DIN URMATOARELE PRINCIPII STAU LA BAZA POLITICII FISCALE A STATULUI, FIIND DENUMITE PRINCIPII ALE IMPUNERII: 1) principiul anulitatii 2) principiul justetii 3) principiul publicitatii 4) principiul universalitatii 5) principiul randamentului impunerii 6) principiul certitudinii INDICATI VARIANTA DE RASPUNS CORECTA: a) 1, 2, 3 b) 2, 5, 6 c) 3, 4, 5 d) 4, 5, 6 e) 1, 4, 6 47) IMPOZITELE: a) au un caracter nerambursabil b) reprezinta cheltuieli pentru stat c) sunt datorate in valoare absoluta in cuantum egal de catre toti contibuabilii d) sunt achitate numai de catre persoanele juridice e) au un caracter facultativ pentru toti contribuabilii 48) IN CATEGORIA IMPOZITELOR DIRECTE SE CUPRIND: a) impozitul pe salarii, taxele consulare, taxele vamale, taxa pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decat pentru productia vegetala, agricola sau silvica b) impozitul pe salarii, impozitul pe profit, taxa asupra mijloacelor de transport, taxele vamale c) impozitul pe salarii, impozitul pe venitul agricol, taxa pe valoarea adaugata, venituri din aplicarea prescriptiei extinctive d) impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile liber-profesionistilor, taxa asupra mijloacelor de transport 49) SA SE IDENTIFICE AFIRMATIA FALSA CU PRIVIRE LA IMPOZIT: a) este o prelevare obligatorie b) este datorat de catre stat persoanelor fizice si juridice c) este o prelevare definitiva d) este o prelevare fara contraprestatie directa si imediata e) este datorat si platit in bani de catre contribuabili 50)IMPOZITELE INDIRECTE SUNT: a) TVA, accizele, taxele vamale b) TVA, accizele, impozitul pe venit c) TVA, accizele, impozitele reale

d) TVA, accizele, impozitele personale e) TVA, accizele, impozitele locale. 51)NU ESTE CUPRINS INTRE IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE: a) impozitul pe venit b) impozitul pe cladiri c) impozitul pe teren d) taxa hoteliera e) taxa asupra mijloacelor de transport 52)IMPOZITELE PE VENIT POT FI: a)impozite pe veniturile persoanelor fizice si impozite pe circulatia averii b)impozite pe veniturile persoanelor fizice si impozite pe veniturile persoanelor juridice c)impozite pe veniturile persoanelor fizice si impozite financiare d)impozite pe circulatia averii si impozite pe sporul de avere e)impozite pe veniturile persoanelor juridice si impozite pe cladiri 53)PRINTRE ELEMENTELE IMPOZITULUI NU SE ENUMERA: a) subiectul impozitului b) termenul de plata c) cota impozitului d) obiectul impozitului e) venitul minim impozabil 54)SUNT IMPOZITE SI TAXE LOCALE CONFORM CODULUI FISCAL: a) impozitul pe venit, impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa hoteliera b) impozitul pe venit, impozitul pe teren, taxa hoteliera, taxa asupra mijloacelor de transport c) impozitul pe venit, impozitul pe cladiri, taxa autorizare constructii d) impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa hoteliera, taxa asupra mijloacelor de transport