Sunteți pe pagina 1din 11

200.

Care dintre principiile contabile aplicabile la ora actual n Romnia nu pot fi acceptate n totalitate, n cazul evalurii economice, fiind necesare corectii ale bilantului elaborat pe baza acestora? Principiul independentei exercittiilor Principiul necompensarii Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere 201. Care dintre urmtoarele puncte nu se ncadreaz n analiza SWOT aplicabil functiei juridice, n vederea stabilirii diagnosticului partial: relatiile comerciale cu furnizorii traditionali, promovarea produselor ntreprinderii, existenta Regulamentului de ordine interioar, posibilitti de mbunttire a cilor de acces si a utilittilor? In analiza SWOT aplicabila functiei juridice nu se incadreaza urmatoarele puncte: - relatiile comerciale cu furmizarii traditionali - promovarea prod intrepr - posibilit de imbunatatire a cailor de acces si utilitatilor 202. Care dintre verificrile urmtoare vi se par relevante pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: locul de munc anterior angajrii n ntreprinderea evaluat, dependenta managerilor de bnci sau actionarii majoritari, structura si numrul sindicalistilor, calificarea medie a personalului de executie? locul de munca anterior structura si nr, sindicalistilor calificarea medie a pers de executie 203. Cum poate fi definit superprofitul aferent ntreprinderii? Superprofitul a reprezinta profitul suplimentare asigurat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la rata medie a pietei. Sau Superprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii (profitul intreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piata financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. Sp = CB ANCxi, i= rata neutra de capitalizare 204. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rat constant pe o perioad nedeterminat (infinit) de timp? Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este: = factorul fondului de reducere 205. Ce exemple de coeficienti multiplicatori utilizati n practica evalurii puteti da? Multiplicatorul capitalistic Y reprezinta o rata de capitalizare, de fructificare, actualizare a veniturilor si este reprezentat de: a) rata neutra de plasament; b) nr. de unitati ,,an - actualizarea unei serii de fluxuri financiare constante pana in anul ,,n in care Y reprezinta un nr. de unitati an, 1 - 1__ an= (1+t)n t c) rata de plasament aferenta PER secdetremina ca raport intre 1/PER si semnifica durata de recuparare a investitiei V= CBxPER PER= Cursul bursier al unei actiuni dividend platit+profit nerepartizat 206. n cte moduri puteti scrie formula de calcul a valorii unei afaceri dac se capitalizeaz beneficiul (B) generat de afacere pe un orizont de prognoz nedeterminat si se consider c acest beneficiu este constant? 207. Cum poate fi definit valoarea rezidual a unei afaceri inclus n calculele de actualizare a cash-flow-urilor? Valoarea reziduala - reprezinta suma neta pe care intreprinderea sconteaza sa o obtina in schimbul unui bun, la finele duratei sale de utilizare, dupa deducerea tuturor costurilor de cedare prevazute.unde: CF = fluxul de numerar; VR = valoarea rezidual. Determinarea valorii reziduale se face predictiv pe baza unui cont de rezultate estimate la momentul T i a unor decizii privind utilizarea respectivelor rezultate. 208. Care sunt premisele aplicrii metodei rentei goodwill-ului? Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este notiunea de rentabilitate a activelor investite. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will, in caz contrar avem de-a face cu un badwill. 209. Care sunt premisele aplicrii metodei capitalizrii superprofitului? Metoda considera ca valoarea firmei este determinata de suma ANC (sau val substantiala), si a goodwill, dar determinate printr-o capitalizare a supraprofitului obtinut. GW= ANC + (CB-ANCi)/t 210. Care este semnificatia Price Earnings Ratio (PER) (indicatorul pretului pe actiune) indicator bursier si coeficient multiplicator? Semnificatia PER Price Earnings Ratio este: - indicator bursier reprez raportul dintre cursul bursier (C) si profitul net pe actiune (PNA) PER =C/PNA sau, PER = Capitalizarea bursiera/profit net total PER= Cursul bursier al unei actiuni dividend platit+profit nerepartizat PER ca indicator bursier prezinta anumite valori standard in functie de tipul de activitate si nivelul de risc al intreprinderii. coefficient multiplicator Pe baza unui PER de referinta, cunoscand profitul previzionat de poate estima val intrepr V = PERx profit net din anul t (capacitatea beneficiara) V = PERxprofitxcoef de riscxcoef de lichiditate

211. Care este caracteristica ratei de actualizare deflatate? Caractertistica ratei de actualizare deflatata este ca a fost ajustata in minus cu rata inflatiei, se fol. in cazul in care fluxul financiar ce se actualizeaza este in lei constanti. 212. Care este caracteristica ratei de actualizare nedeflatate? Rata de actualizare nedeflatata include rata inflatiei si se utilizeaza la actualizarea fluxurilor exprimate in preturi curente. 213. Ce sunt ratele de evaluare utilizate n cadrul metodelor comparative si ce exemple puteti da? Ratele utilize in met comparative reprez criteriul pe baza caruia se face comparatia si pot fi: PER ul intrepr din acelasi sector, cotate; capitalizarea bursiera/ANC; durata de acoperire (nr. anilor pt care o suma de beneficii previzionate actualizate cu rata de randament a obligatiunilor de stat este egala cu cursul unei actiuni) 214. Care este definitia goodwill-ului?

Goodwill - este excedentul de valoare globala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care ii compun. Partea din valoarea globala a unei ntreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea ntreprindere; se obine prin capitalizarea profitului obinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate. Relaia cu valoarea ntreprinderii este direct proporionala.
215. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea terenurilor atunci cnd se determin valoarea patrimonial Activ net contabil corectat? Metode pentru evaluarea terenului in cazul metodelor patrimoniale sunt: metoda comparatiei directe ( a vanzarilor) prt si alte informatii sunt analizate comparate si ajustate in functie de asemanari si deosebiri. Metoda proportiei alocarii se bazeaza pe echilibru, pe existenta unui raport tipic intre valoarea proprietatii si anumite localizari. Metoda extractiei prin scaderea din valoarea globala a proprietatii, a imobilului Metoda capitalizarii rentei de baza 216. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea constructiilor atunci cnd se determin valoarea patrimonial Activ net contabil corectat? Metode de evaluarea a constructiilor cand se det ANC metode patrimoniale bazate pe valoarea de inlocuire metode bazate pe randament (pornind de la chirii pentru cladiri si constructii de locuit sau de la profit obtinut pentru cladirile si constructiile industriale, comerciale) metode combinate metoda valorii de reconstructie cu coeficient de corectie si valoare de achizitie 217. Care sunt metodele care pot fi utilizate pentru evaluarea echipamentelor atunci cnd se determin valoarea patrimonial Activ net contabil corectat? Metode pentru evaluarea echipamentelor Sunt metode ce au scop determinarea valorii reziduale din momentul evaluarii met propusa de Uniunea Exp Ctb Europeni Vr = Pc(1+k)Dr/Dt, Pc prt de cump 1+k factde actualizare Dr durata reziduala de functionare Dt durata de viata totala met de amortizare liniara Vr = Pc(1+k)(Da-Du)/Da, Da durata de amortizare Du durata de functionare utilizata met val reziduale a inverstitiei anuale Vr= Inv(1+k)(D-V.inv.)/D Inv suma investita in ecghipament D - durata de viata normativa V.inv varsta investitiei 218. n cadrul formulei de calcul a costului mediu ponderat al capitalului (una dintre referintele necesare determinrii ratei de actualizare) n ce mod se ia n considerare influenta fiscalittii atunci cnd se determin costul datoriilor? La formula de calcul a CMP, se ia in calcul si costul capitalurilor imprumutate. Pentru determinarea costului capitalurilor imprumutate, din punct de vedere fiscal se are in vedere caracteruil deductibil cheltuielilor financiare, din profitul impozabil. Practic formula de calcul a costului cap imprumutate este Kdat fin = Rd(1-) unde Rd = rata medie a dobanzii, iar = cota impozitului pe profit. 219. Care sunt factorii n functie de care se estimeaz de ctre evaluator coeficientul de depreciere utilizat, spre exemplu, n cadrul metodei costului de nlocuire net (CIN)? Factorii in functie de care se estimeaza de evaluator coeficientul de depreciere utilizat, in cazul met costului de inlocuire net (CIN), sunt: - uzura economica; - uzura functionala; - uzura strategica; - uzura utilajelor implicate de reglementarile de mediu. 220. Care este formula de calcul a ratei de actualizare deflatate necesar determinrii ratei de actualizare? Rata delfatata = i-f (1+f)i f rata inflatiei 221. Care este criteriul principal de clasificare a elementelor bilantului functional instrument complex de analiz financiar utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar? Criteriul de clasificare a elementelor din bilantul functional este cel al principalelor functii ale intreprinderii> de investitii, exploatare, si trezorerie in activ si de finantare in pasiv.

222. Care dintre indicatorii urmtori poate fi folosit pentru aprecierea circulatiei si stabilittii personalului? numr de grevisti/numr total de salariati x 100; intrri de personal/numr mediu scriptic de personal x 100; numr de personal cu vechime mai mare de 5 ani/numr mediu scriptic de personal. 223. Care este formula de calcul a lichidittii restrnse indicator calculat pentru interpretarea bilantului contabil n cadrul diagnosticului financiar? Lichiditatea restransa = aptitudinea intreprinderii de a rambursa datoriile sub un an cu ajutorul elementelor celor mai lichide sub un an L r = creante=disponibilitati/datorii sub un an 224. Care sunt documentele financiare de sintez pe care le verific auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asigura de credibilitatea datelor contabile? Documentele financiare de sinteza pe care le verifica auditorul fiananciar sau evaluatorul pentru a se asigura credibilitatea datelor contabile sunt: Situatiile financiare financiare pe ultimii trei ani in componentele sale functie de reglementarile contabile aplicabile. 225. Crei optici i corespund valorile patrimoniale functionale (de exemplu, Valoarea substantial)? Valorile patrimoniale functionale au la baza o optica a prevalentei economicului asupra juridicului, respectiv valoarea intreprinderii ia in calcul valoarea tuturor bunurilor pe care le utilizeaza indiferent daca sunt sau nu in proprietatea acesteia Valorile patrimoniale sunt abordate printr-o optica aproape comerciala si statica, care nu tine seama de potentialul intreprinderii. Aceasta abordare incompleta ofera totusi proprietarilor ei o garantie de siguranta asupra valorii acesteia la un moment dat, putand dovedi investitrorilor ca exista un echivalent tangibil asupra actiuniolor pe care le detin in intreprinderea respectiva. 226. Crei optici i corespund valorile patrimoniale matematice (de exemplu, Activul net contabil corectat)? Valoarea patrimoniala matematica are la baza o optica potrivit careia valoarea intreprinderii ia in calcul numai bunurile aflate in proprietate. 227. Ce reprezint rata de actualizare a capitalurilor? Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor proprii si a ratei dobanzii, - rata de remunerare a capitalurilor proprii este in general inversa PER ului mediu al valorii comparabile la bursa. rata dobanzii retinute este costul mediu al imprumutului pe termen mediu sau lung tinand cont de deductibilitatea fiscala. 228. Care sunt situatiile n care, n contabilitate, se apeleaz la evaluri economice ale activelor? Situatiile in care, in contabilitate, se apeleaza la evaluari economice ale activelor, sunt: - cand activele trebuie prezentate la valori juste, de exemplu: - la intrarea de active cu titlu gratuit, aport in natura si cu ocazia reevaluarilor - la intocmirea situatiilor financiare consolidate cand activele si dat se eval la val justa cf. IFRS 3 - cu ocazia fuziunilor si divizarilor 229. Care sunt caracteristicile lichidrii judiciare a ntreprinderii din punctul de vedere al evalurii? Din punct de vedere al evaluarii presupunem ca intreprinderea chiar daca e neredresabila dispune de un patrimoniu, care dupa incetarea activitatii permite detereminarea unei valorI de lichidare specific lichidarii judiciare sau fortate. Evaluarea presupune parcurgerea a doua etape: 1. calculul activului net de lichidare; 2. aplicarea unei decotari asupra activului net de lichidare. Activul net de lichidare se stabileste plecand de la activul net contabil, care este afectat de influentele pozitive sau negative al elementelor de patrimoniu din care se deduc cheltuielile cu lichidarea si eventualele obligatii fiscale privind lichidarea. Valoarea actuala a intreprinderii se datermina astfel: Activul net contabil plus diferenta intre valoarea contabila (mai mica) si valoarea actuala (mai mare) a tuturor elementelor corporale si necorporale din bilantul intreprinderii (diferente favorabile) minus diferentele dintre valoarea contabila (mai mare) si valoarea actuala (mai mica) a tuturor elementelor corporale si necorporale din bilantul intreprinderii (diferente nefavorabile) minus cheltuielile cu operatiunile de lichidare (incusiv sarcini fiscale) si este egal cu activul net de lichidare minus cota cuprinsa intre 30-50% din activul net de lichidare. n evaluarea unei ntreprinderi care-i va continua activitatea se va ine seama i de valoarea de lichidare, care poate fi superioar celei de exploatare, fie atunci cnd ntreprinderea produce pierderi, fie atunci cnd obiectele proprietii intelectuale (brevete, mrci de fabric sau de comer) au o valoare semnificativ la ncetarea activitii. Prin urmare, n cazul n care valoarea ntreprinderii calculat n stare de funcionare este inferioar valorii de lichidare, valoarea final care trebuie reinut este valoarea de lichidare. Logica unei astfel de evaluri este aceea conform creia dac vnzarea se realizeaz la o valoare mai mic dect cea de lichidare, cumprtorul va fi tentat s lichideze ntreprinderea, vnznd individual activele sale, realiznd astfel un ctig din tranzacie. 230. Prin ce se deosebesc valorile entittii (functionale, ale ansamblului resurselor investite) de cele ale capitalurilor proprii (matematice, nete)? Valorile entitatii se deosebesc de capitalurile proprii (matematice, nete) prin potentialul de care dispun de a genera supraprofit, respectiv prin elementele nemateriale , care nu figureaza ca elemente de patrimoniu ale intreprinderii, dar care concura la desfasurarea activitatii sale. 231. Care este formula de calcul a fondului de rulment indicator de echilibru financiar specific bilantului functional? FR = FR = AC totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobiliz. Cap.permanent. = Active imob + FR = Cap propr. + Proviz.+ Dat. peste un an 232. Prin ce se deosebeste goodwill-ul de activele intangibile identificabile? Godwill-ul se deosebeste de activele intangibile identificabile prin faptul ca nu este cuprins in situatiile financiare individuale ci numai in cele consolidate. 233. Care sunt factorii n functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ (actiune sau afacere)? Factorii in functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ (actiune sau afacere) sunt: - nivelul capitalului tranzactionat, daca tranzactia are ca obiect firma (100% din capitalula acesteia) , fie numai o parte a capitalurilor 234. Cum poate fi definit evaluarea economic? Evaluarea economica consta intr-un complex de tehnici, procedee si metode prin care e stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor. 235. Care dintre cele trei categorii de metode de evaluare specific activelor (metoda capitalizrii rezultatelor, metoda costurilor, metoda comparatiei directe) se poate aplica si fr s se dispun integral de informatii de piat? Metoda capitalizarii rezultatelor

236. De ce uzura scriptic a bunurilor de natura imobilizrilor corporale nu poate fi acceptat n cazul unei evaluri economice? Deoarece valoarea imobilizarilor corporale nu coincide cu val contabila si in acest caz si uzura se recalculeaza 237. Dac se lucreaz n unitti monetare curente, din ce se compune rata de actualizare? In cazul in care fluxul fianciar este exprimat in lei curenti, rata de actualizare se compune din rata de randament dobanda la obligatiunile de stat 238. Care este formula de calcul a rentabilittii economice, ca indicator compus al rezultatelor? Rata rentab economice = marja neta* rotatia investitiilor, respectiv, = rezultat net/capitaluri proprii 239. Cum poate fi transformat un rezultat contabil ntr-un cashflow? Profit/pierdere + dob la datoria de la terti - economia la impozitul aferent intrepr datorata deductibilitatii dobanzii pt datoria la terti + impozitul pe venit care poate fi compensat + deprecierea/amortizarea si alte chelt care nu sunt in numerar - venituri care nu aduc numerar - cheltuielile de capital +/- NFR inclusiv a lichiditatilor/datoriile Flux de trezorerie Sau Profit din activ de exploatare (EBIT) - Plati din impozite pe exploatare Profit net dupa ajustari fiscale + Amortizare Cash flow brut NFR + Incasari din vz activelor corporale Cheltuieli de capital___________ Cash flow din activit curenta + Cash flow din alte investitii in afara celor operationale Cash flow disponibil pt investitori + Credite bancare si alte dat assimilate contractate de intreprindere Ratele achitate pt rambursarea creditelor si sumelor platite pt rascumpararea obligatiunilor - Dividende preferentiale achitate Cash flow din activit financiara 240. Care este semnificatia includerii amortizrii (alturi de rezultatul net contabil, cu semnul plus) la determinarea cashflow-ului? Amortizarea se aduna la rezultat, pentru ca initial cheltuiala cu amortizarea a diminuat profitul fara a fi o iesire de numerar. 241. Prin ce se deosebeste valoarea estimat de evaluator de pretul care este eventual stabilit de ctre cei care au cerut efectuarea evalurii? Stabilirea pretului presupune negocierea, evaluatorul nu-si propune sa sa determine pretului ci gama de valori, respective zona in care ar putea incepe negocierea si care ar putea probabil sa se situeze pretul. Valoarea unui bun se fondeaza pe notiune ade schimb, se poate considera astfel ca valoarea comerciala constiutie punctul de echilibru in care vanzatorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influenteaza dorinta de a cumpara sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaza atat separate cat si impreuna, latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau intreprinderii in ansamblul sau. 242. Care este formula de calcul a capitalurilor permanente necesare exploatrii valoare patrimonial? Cap perman. necesare exploatarii = activele imobilizate + NFR 243. Dati exemple de factori care influenteaz mrimea orizontului de prognoz estimat n cadrul metodelor de randament. Orizontul de prognoza reprezinta perioada de timp care ii este necesara afacerii ca sa progreseze din stadiul actual la echilibrul competitiv complet. n practica evaluarii, in cadrul metodelor de actualizare a cash-flow-urilor, previziunile se fac pe un orizont de timp segmentat in doua perioade: - prima, denumita orizont explicit, care corespunde orizontului de vizibilitate al ntreprinderii - cea de-a doua perioada, denumita orizont neexplicit, care corespunde restului de ani din viata intreprinderii, considerata nedeterminata daca evaluarea se face pe baza pricipiului continuitatii activitatii Orizontul explicit reprezinta durata de viata economica a investitiei. Durata necesara atingerii acestui punct poate fi estimata in functie de ciclul de viata economica al produselor, durata de functionare ramasa pentru imobilizarile amortizabile, alti factori interni pusi in evidenta prin intermediul analizei SWOT realizata in cadrul diagnosticului afacerii. n afara factorilor microeconomici, direct legati de evolutia afacerii evaluate, in estimarea orizontului de prognoza mai pot sa intervina si alti factori, dintre care amintim: factori macroeconomici (stabilitatea economica), factori politici, factori sectoriali (termenul de recuperare al investitiei estimat de investitor, ciclicitatea si marimea cererii, tehnologii sau afaceri convergente), disponibilitatea informatiilor, credibilitatea previziunilor. 244. Indicati tipul de valoare aferent activelor creia i corespunde definitia: suma estimat pentru care o proprietate (activ) ar putea fi schimbat la data evalurii, ntre un cumprtor si un vnztor hotrti, ntr-o tranzactie echilibrat, dup un marketing adecvat, n care fiecare parte actioneaz n cunostint de cauz, prudent si fr constrngeri. Valoarea de piata 245. Precizati cnd este recomandabil s fie folosit rata de evaluare Curs bursier/Cash-flow. 246. Marcati cu adevrat (A) sau fals (F) rspunsurile la urmtoarea afirmatie: Situatiile financiare ale ntreprinderii nu sunt prelucrate ca atare de evaluator, fiind necesare corectii: a) contabilitatea nu este tinut ntotdeauna potrivit normelor si principiilor contabile n vigoare; b) se refer la o perioad trecut; c) nu reflect neaprat valori de piat; d) include goodwill-ul, or acesta nu este ntotdeauna calculate de evaluator.

247. Enumerati trei dintre scopurile evalurii de active sau de afaceri. Scopul evalurii de active sau de afaceri tranzaciile comerciale cotrile la burs operaiile cu scop patrimonial (fuziuni, restructurri, divizri, lichidri) modificrile de volum i/sau de structur ale capitalului social dorina de a cunoate propria valoare n raport cu cea a ntreprinderilor concurente 248. Motivati prin 3-4 argumente utilitatea diagnosticului pentru evaluarea afacerii. Pentru experii care evalueaz ntreprinderea, diagnosticul este etapa premergtoare lucrrii de evaluare, prin intermediul creia ntreprinderea poate fi foarte bine cunoscut (din punct de vedere juridic, al obiectului ei de activitate, al potenialului su intern, al relaiilor sale de pia, al performanelor economico-financiare etc.), astfel nct s se poat identifica elementele care vor determina creterea valorii ntreprinderii sau, dimpotriv, scderea sa. Practic, nu se poate realiza o prognoz cu privire la evoluia ntreprinderii fr a cunoate situaia ei prezent, ceea ce nseamn c metodele de evaluare, n special cele bazate pe actualizarea fluxurilor viitoare de venituri, depind de pertinena muncii de diagnostic. In cadrul diagnosticului trebuie sa-si gaseasca raspuns probleme cum sunt: Piata pe care opereaza firma si pozitia trecuta si probabila pe aceasta piata; Situatia juridica a firmei si a proprietatii evaluate; Potentialul uman si de management al firmei; Infrastructura tehnica pentru sustinerea activitatii de productie sau servicii; Rezultatele obtinute si probabile ale intreprinderii. In cadrul activitatii practice de evaluare a unei firme diagnosticul trebuie sa furnizeze informatiile necesare aprecierii situatiei trecute si prezente, care constituie o baza pentru estimarea elementelor si variabilelor cheie ce trebuie avute in vedere in cazul aplicarii diferitelor metode de evaluare. Intrucat evaluarea intreprinderii nu inseamna o aplicare mec anica a unor tehnici, ci presupune o apreciere profunda a performantelor firmei, echipa de evaluare trebuie sa opereze cu parametri considerati normali pentru mediul de activitate al firmei evaluate si la momentul efectuarii evaluarii. Pe baza diagnosticului intreprinderii evaluate se fundamenteaza scenariile ce stau la baza evaluarii in abordarea pe baza de venit. O problema importanta in realizarea diagnosticului o reprezinta asigurarea informatiilor ce vor fi analizate. In acest sens, Standardul de evaluare a afacerii (SEV 5) insista pe necesitatea ca evaluatorul sa verifice acuratetea si credibilitatea surselor de informatii, iar judecata finala a valorii (reconcilierea valorilor obtinute) sa includa acest aspect important prin intermediul unei analize a gradului de credibilitate si relevanta al tuturor informatiilor care au stat la baza aplicarii fiecarei metode. 249. Prezentati criteriile dup care se judec o ntreprindere ca fiind n dificultate. Notiunea de intreprindere in dificultate poate fi judecata in functie de doua criterii esentiale : 1.Criteriul juridic : intreprinderea este in dificultate daca face obiectul unei proceduri judiciare 2.Daca se afla in imposibilitatea platii datoriilor curente . Aceasta dificultate poate fi accidentala datorita neincasarii unor clienti sau structurala , cand fondurile sunt insuficiente pentru a continua activitatea. O intreprindere care se confrunta cu dificultati prezinta urmatoarele caracteristici : 1. Existenta unui fond de rulment negativ sau al unui rezultat negativ; 2. Importanta credite pe termen scurt sunt utilizate pentru finantarea datoriilor si investitiilor; 3. Imprumuturi importante devin scadente fara a exista posibilitatea reinnoirii lor; 4. Imposibilitatea achitarii datoriilor la scadentele normale; 5. Imposibilitatea obtinerii unor finantari pentru investitiile indispensabile pentru supravietuirea intreprinderii; 6. Falimentul unor furnizori sau clienti importanti; 7. Persiatenta unei proaste gestionari; 8. Transferul sau demisia conducatorilor. 250. Prezentati trei dintre conditiile obtinerii valorii de piat a activelor, incluse n definitia acesteia conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS International Valuation Standards). Valoarea de piata a activelor = suma estimata pentru care un activ ar putea fi schimbat, la data evaluarii, intre un cumparator hotarat sa cumpere si un vanzator hotarat sa vanda, intr-o tranzactie libera (nepartinitoare), dupa un marketing adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza si fara constrangere 251. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor de randament ale afacerii. 252. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor patrimoniale ale afacerii. 253. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor bazate pe comparatii de piat ale afacerii. 254. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de o ntreprindere care si continu activitatea. 255. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de o ntreprindere care si nceteaz activitatea. 256. Prezentati trei dintre corectiile care se aplic rezultatului contabil pentru a-l transforma ntr-un beneficiu reproductibil, recurrent (capacitate beneficiar). 1.amortismentele; 2. salariile i cheltuieli asimilate ; 3. legate de profit /pierderi cu caracter excesiv ; 4. complementaritile de activitate intre 2 sau mai multe intreprinderi. 257. Prezentati caracteristicile activelor intangibile identificabile. Elementele intangibile sunt, de regul, elementele imateriale care pot sau nu s fie inregistrate in patrimoniul unei intreprinderi, dar care contribuie la meninerea i dezvoltarea activitii poteniale a intreprinderii. Acestea pot fi : -cheltuieli de cercetare, dezvoltare ; - Cheltuieli de constituire ; - Brevete, licene, mrci de fabric etc. . - Alte imobilizri necorporale ( programme de informatic etc.)

Partea invizibil o constituie activul fictiv cunoscut fiind faptul c activul patrimonial al intreprinderii grupeaz toate elementele patrimoniale avand o valoare economic pentru intreprindere. Din elementele ce nu pot fi inregistrate in patrimoniul intreprinderii : - reputaie ;superioritatea produselor ;amplasamentul ;clientela ;competena tehnic, comercial, managerial. 258. Exemplificati trei principii ale evalurii specifice sau aplicabile metodelor de randament.

259. Prezentati diferentele dintre actualizare si capitalizare n ntelesul lor pentru evaluare. Raspuns Rata de actualizare = rata rentabilitatii ceruta de un investitor ca sa-si mentina capitalul sau sa-l plaseze intr-o intreprindere. Actualizarea permite compararea, la data evaluarii, a fluxurilor de venit care vor fi generate in viitor. VN = V0 x (1+k)n, unde (1+k)n este factorul de actualizare. Actualizarea =calcularea valorii prezente a unei sume viitoare (care reflecta o plata sau o incasare). Capitalizarea poate fi definita ca procesul prin care unui influx de venit i se atribuie o valoare de capital; reprezinta suma care ar trebui investita azi pentru a produce in viitor un anumit influx de venit. Determinarea valorii unui capital in functie de venitul pe care il produce 260. Enumerati cteva rate de rentabilitate ale pietei care pot fi alese ca si rat neutr component a ratei de actualizare. Raspuns Multiplicatorul capitalistic Y reprezinta o rata de capitalizare, de fructificare, actualizare a veniturilor si este reprezentat de: a) rata neutra de plasament; b) nr. de unitati ,,an - actualizarea unei serii de fluxuri financiare constante pana in anul ,,n in care Y reprezinta un nr. de unitati an, an = c)rata de plasament aferenta PER se detremina ca raport intre 1/PER si semnifica durata de recuparare a investitiei V= CBxPER PER= Cursul bursier al unei actiuni dividend platit+profit nerepartiza 261. Prezentati caracteristicile afacerilor redresabile. 262. Prezentati caracteristicile generale ale unui cash-flow. 263. Expuneti elementele de compunere ale costului de nlocuire net valoare sau procedur de evaluare a activelor. 264. Prezentati componentele ratei de actualizare atunci cnd e nteleas ca si rat de rentabilitate a investitiilor alternative. 265. Enumerati patru elemente intangibile care pot fi evaluate distinct. 266. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului juridic: contractele de munc individuale si colective; relatiile cu furnizorii traditionali; controlul productiei ca si existent si organizare. 267. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului comercial: ritmicitatea aprovizionrilor; oferta ntreprinderii comparativ cu sectorul ei de activitate; productivitatea muncii. 268. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului tehnic: principalele surse de venit ale ntreprinderii ca evolutie trecut si viitoare; organizarea general a productiei; existenta unui regulament de organizare si functionare. 269. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: respectarea principiului de protejare a patrimoniului; starea cilor de acces si a utilittilor pentru productie; atributiile, competentele si instructiunile emise de cadrele de conducere. 270. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului financiar: nivelul activittii si al rezultatului; echilibrul financiar; gradul de utilizare a capacittii de productie. 271. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii capitalurilor proprii (valori matematice, nete). 272. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii ansamblului resurselor investite (valori ale entittii, valori functionale). 273. Prezentati formula de calcul a PER (Price Earnings Ratio), indicator bursier si coeficient multiplicator n cadrul metodelor de randament. Semnificatia PER Price Earnings Ratio este: - indicator bursier reprez raportul dintre cursul bursier (C) si profitul net pe actiune (PNA) PER =C/PNA sau, PER = Capitalizarea bursiera/profit net total PER= Cursul bursier al unei actiuni dividend platit+profit nerepartizat PER ca indicator bursier prezinta anumite valori standard in functie de tipul de activitate si nivelul de risc al intreprinderii. - coeficient multiplicator Pe baza unui PER de referinta, cunoscand profitul previzionat se poate estima valoarea intreprinderii V = PER x profit net din anul t (capacitatea beneficiara) V = PERxprofitxcoef de riscxcoef de lichiditate

274. Prezentati formula de calcul a costului de nlocuire net procedur de evaluare sau valoare atribuit activelor atunci cnd se determin Activul net contabil corectat sau valori juste destinate nregistrrilor contabile. 275. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a creantelor clienti exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 276. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a datoriilor furnizori exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 277. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a stocurilor exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 278. Precizati prin ce se caracterizeaz pozitia de consultant a evaluatorului. 279. Indicati formula de calcul a trezoreriei nete indicator de echilibru financiar, specific bilantului functional. 280. Marcati afirmatiile care se potrivesc evalurii administrative (reevalurile obligatorii din anii 1990, 1992 si 1994): uzura luat n calcule este cea scriptic (din contabilitate) si nu real (tehnic); metoda de stabilire a valorii administrative este unic (indicial); indicii aplicati au tinut seama de inflatie, de curs valutar si de alti factori de natur economic. 281. Prezentati formula de calcul a valorii lichidative, un activ net determinat n cazul lichidrii benevole (progresive, nejudiciare) a ntreprinderii. 282. Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente n vederea determinrii Activului net contabil corectat. 283. Indicati cteva corectii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma n capacitate beneficiar (metode de randament). Raspuns 1. amortismentele; 2. salariile i cheltuieli asimilate ; 3. legate de profit /pierderi cu caracter excesiv ; 4. complementaritile de activitate intre doua sau mai multe intreprinderi. 284. Prezentati semnificatia superprofitului punct de plecare n dimensionarea goodwill-ului. Superprofitul reprezinta profitul suplimentar asigurat de o intreprindere pentru capitalurile investite in activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la rata medie a pietei. Sau Superprofitul este diferenta dintre capacitatea beneficiara a intreprinderii (profitul intreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piata financiara a unui capital echivalent cu valoarea ANC. Sp = CB ANCxi, i= rata neutra de capitalizare Goodwill-ul este diferena dintre preul pltit de cumprtor i activul net contabil corijat GWcontabil= pre de achiziie ANC Superprofitul va exista daca rentabilitatea generata de intreprindere este superioara celei care s-ar obine plasand pe piata un capital echivalent cu activul net corijat (ANC) Sp= CB-ANC x i Sp=superprofit CB=capacitate beneficiara ANC=activul net corijat i = rata de capitalizare Capitalizand pe cativa ani(n) acest superprofit, se obine valoarea goodwill-ului GW = n x (CB-ANC x i) 285. Prezentati semnificatia badwill-ului aferent unei ntreprinderi. 286. Dati cteva exemple privind cauzele intrrii unei ntreprinderi n stare de dificultate. 287. Indicati formula de calcul a profitabilittii economice, ca indicator specific diagnosticului financiar. 288. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute valoare patrimonial a ntreprinderii. VB = VM + NC EV, VM = valoarea bunurilor materiale; NC = active date in locaie EV = active nenecesare, uzate Valoarea substanial brut se refer la activitatea de baz i se folosete la metodele de randament. Valoarea substanial brut (VSB) reprezint totalitatea mijloacelor corporale ale intreprinderii angajate i organizate pentru a realiza obiectul su de activitate, fr a ine cont de modul de finanare a acestora. Evaluarea se face in 2 etape : - evaluarea elemenetelor corporale - evaluarea elementelor necorporale. 289. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului comercial: actiunile juridice n curs pentru litigii cu caracter comercial; actele de proprietate asupra bunurilor ntreprinderii; actele de nchiriere asupra bunurilor utilizate de ntreprindere. 290. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: dac au depus garantiile legale; dac au studii superioare de specialitate; dac sunt si actionari ai societtii analizate; dac au un stil de conducer

224. Care sunt documentele financiare de sintez pe care le verific auditorul financiar sau evaluatorul pentru a se asigura de credibilitatea datelor contabile? 225. Crei optici i corespund valorile patrimoniale functionale (de exemplu, Valoarea substantial)? 226. Crei optici i corespund valorile patrimoniale matematice (de exemplu, Activul net contabil corectat)?

227. Ce reprezint rata de actualizare a capitalurilor? 228. Care sunt situatiile n care, n contabilitate, se apeleaz la evaluri economice ale activelor? 229. Care sunt caracteristicile lichidrii judiciare a ntreprinderii din punctul de vedere al evalurii? 230. Prin ce se deosebesc valorile entittii (functionale, ale ansamblului resurselor investite) de cele ale capitalurilor proprii (matematice, nete)? 231. Care este formula de calcul a fondului de rulment indicator de echilibru financiar specific bilantului functional? 232. Prin ce se deosebeste goodwill-ul de activele intangibile identificabile? 233. Care sunt factorii n functie de care se alege un etalon de comparatie reprezentativ (actiune sau afacere)? 234. Cum poate fi definit evaluarea economic? 235. Care dintre cele trei categorii de metode de evaluare specific activelor (metoda capitalizrii rezultatelor, metoda costurilor, metoda comparatiei directe) se poate aplica si fr s se dispun integral de informatii de piat? 236. De ce uzura scriptic a bunurilor de natura imobilizrilor corporale nu poate fi acceptat n cazul unei evaluri economice? 237. Dac se lucreaz n unitti monetare curente, din ce se compune rata de actualizare? 238. Care este formula de calcul a rentabilittii economice, ca indicator compus al rezultatelor? 239. Cum poate fi transformat un rezultat contabil ntr-un cashflow? 240. Care este semnificatia includerii amortizrii (alturi de rezultatul net contabil, cu semnul plus) la determinarea cashflow-ului? 241. Prin ce se deosebeste valoarea estimat de evaluator de pretul care este eventual stabilit de ctre cei care au cerut efectuarea evalurii? 242. Care este formula de calcul a capitalurilor permanente necesare exploatrii valoare patrimonial? 243. Dati exemple de factori care influenteaz mrimea orizontului de prognoz estimat n cadrul metodelor de randament. 244. Indicati tipul de valoare aferent activelor creia i corespunde definitia: suma estimat pentru care o proprietate (activ) ar putea fi schimbat la data evalurii, ntre un cumprtor si un vnztor hotrti, ntr-o tranzactie echilibrat, dup un marketing adecvat, n care fiecare parte actioneaz n cunostint de cauz, prudent si fr constrngeri. 245. Precizati cnd este recomandabil s fie folosit rata de evaluare Curs bursier/Cash-flow. 246. Marcati cu adevrat (A) sau fals (F) rspunsurile la urmtoarea afirmatie: Situatiile financiare ale ntreprinderii nu sunt prelucrate ca atare de evaluator, fiind necesare corectii: a) contabilitatea nu este tinut ntotdeauna potrivit normelor si principiilor contabile n vigoare; b) se refer la o perioad trecut; c) nu reflect neaprat valori de piat; d) include goodwill-ul, or acesta nu este ntotdeauna calculate de evaluator. 247. Enumerati trei dintre scopurile evalurii de active sau de afaceri. 248. Motivati prin 3-4 argumente utilitatea diagnosticului pentru evaluarea afacerii. 249. Prezentati criteriile dup care se judec o ntreprindere ca fiind n dificultate. 250. Prezentati trei dintre conditiile obtinerii valorii de piat a activelor, incluse n definitia acesteia conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS International Valuation Standards). 251. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor de randament ale afacerii. 252. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor patrimoniale ale afacerii. 253. Prezentati teoria care st la baza determinrii valorilor bazate pe comparatii de piat ale afacerii. 254. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de o ntreprindere care si continu activitatea. 255. Expuneti tipurile de valori care se determin pentru activele detinute de o ntreprindere care si nceteaz activitatea. 256. Prezentati trei dintre corectiile care se aplic rezultatului contabil pentru a-l transforma ntr-un beneficiu reproductibil, recurrent (capacitate beneficiar). 257. Prezentati caracteristicile activelor intangibile identificabile. 258. Exemplificati trei principii ale evalurii specifice sau aplicabile metodelor de randament. 259. Prezentati diferentele dintre actualizare si capitalizare n ntelesul lor pentru evaluare. 260. Enumerati cteva rate de rentabilitate ale pietei care pot fi alese ca si rat neutr component a ratei de actualizare. 261. Prezentati caracteristicile afacerilor redresabile.

262. Prezentati caracteristicile generale ale unui cash-flow. 263. Expuneti elementele de compunere ale costului de nlocuire net valoare sau procedur de evaluare a activelor. 264. Prezentati componentele ratei de actualizare atunci cnd e nteleas ca si rat de rentabilitate a investitiilor alternative. 265. Enumerati patru elemente intangibile care pot fi evaluate distinct. 266. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului juridic: contractele de munc individuale si colective; relatiile cu furnizorii traditionali; controlul productiei ca si existent si organizare. 267. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului comercial: ritmicitatea aprovizionrilor; oferta ntreprinderii comparativ cu sectorul ei de activitate; productivitatea muncii. 268. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului tehnic: principalele surse de venit ale ntreprinderii ca evolutie trecut si viitoare; organizarea general a productiei; existenta unui regulament de organizare si functionare. 269. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: respectarea principiului de protejare a patrimoniului; starea cilor de acces si a utilittilor pentru productie; atributiile, competentele si instructiunile emise de cadrele de conducere. 270. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului financiar: nivelul activittii si al rezultatului; echilibrul financiar; gradul de utilizare a capacittii de productie. 271. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii capitalurilor proprii (valori matematice, nete). 272. Dati exemple de valori patrimoniale clasificate, dup criteriul resurselor investite n afacere, n categoria valorii ansamblului resurselor investite (valori ale entittii, valori functionale). 273. Prezentati formula de calcul a PER (Price Earnings Ratio), indicator bursier si coeficient multiplicator n cadrul metodelor de randament. 274. Prezentati formula de calcul a costului de nlocuire net procedur de evaluare sau valoare atribuit activelor atunci cnd se determin Activul net contabil corectat sau valori juste destinate nregistrrilor contabile. 275. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a creantelor clienti exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 276. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a datoriilor furnizori exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 277. Redati formula de calcul a indicatorului Viteza de rotatie a stocurilor exprimat n zile de cifr de afaceri utilizat pentru stabilirea diagnosticului financiar. 278. Precizati prin ce se caracterizeaz pozitia de consultant a evaluatorului. 279. Indicati formula de calcul a trezoreriei nete indicator de echilibru financiar, specific bilantului functional. 280. Marcati afirmatiile care se potrivesc evalurii administrative (reevalurile obligatorii din anii 1990, 1992 si 1994): uzura luat n calcule este cea scriptic (din contabilitate) si nu real (tehnic); metoda de stabilire a valorii administrative este unic (indicial); indicii aplicati au tinut seama de inflatie, de curs valutar si de alti factori de natur economic. 281. Prezentati formula de calcul a valorii lichidative, un activ net determinat n cazul lichidrii benevole (progresive, nejudiciare) a ntreprinderii. 282. Dati exemple privind corectiile care pot fi aplicate activelor curente n vederea determinrii Activului net contabil corectat. 283. Indicati cteva corectii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma n capacitate beneficiar (metode de randament). 284. Prezentati semnificatia superprofitului punct de plecare n dimensionarea goodwill-ului. 285. Prezentati semnificatia badwill-ului aferent unei ntreprinderi.

Daca activele sunt prost gestionate si exploatate si conduc la performantele financiare inferioare asteptarilor pietei, va rezulta un badwill, adica o valoare incorporala negativa.
286. Dati cteva exemple privind cauzele intrrii unei ntreprinderi n stare de dificultate. 287. Indicati formula de calcul a profitabilittii economice, ca indicator specific diagnosticului financiar.

288. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute valoare patrimonial a ntreprinderii.

Prin valoarea substantiala bruta( VSB) se intelege activul reevaluat in ipoteza continuarii activitatii, plus valoarea bunurilor folosite de intreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care desi nu sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii nu sunt folosite din diverse cauze.
289. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului comercial: actiunile juridice n curs pentru litigii cu caracter comercial; actele de proprietate asupra bunurilor ntreprinderii; actele de nchiriere asupra bunurilor utilizate de ntreprindere. 290. Marcati afirmatia corect n privinta verificrilor care se fac pentru stabilirea diagnosticului resursei umane: dac au depus garantiile legale; dac au studii superioare de specialitate; dac sunt si actionari ai societtii analizate; dac au un stil de conducere descentralizat sau centralizat.