Sunteți pe pagina 1din 4

PROCES-VERBAL al sedintei privind analiza riscurilor identificate in trim al III-lea 2011 , precum si analiza stadiului implementarii actiunilor si masurilor

de control, conform datelor din RAPORTUL PERIODIC cu privire la stadiul implementarii masurilor de control intern pentru atenuarea riscurilor identificate in trim.al II-lea 2011 , intocmit de catre responabilul cu riscurile Incheiat astazi 30.09.2011 Structura:__Compartimentul Asistenta contribuabili Data sedintei: 30.09.2011 Participanti (membri GGR) Nr. Nume si prenume Functia crt. 1 2 3

Semnatura

Nr. telefon Adresa e-mail

A. Analiza stadiului implementarii actiunilor si masurilor de control, conform datelor din RAPORTUL PERIODIC cu privire la stadiul implementarii masurilor de control intern pentru atenuarea riscurilor identificate in trim.a lI-lea 2011 , intocmit de catre responabilul cu riscurile In conformitate prevederile pct.5.7, subpct.(8) din Procedura de Sistem privind implementarea managementului riscurilor PS-10, elaborata in conformitate cu prevederile OMFP nr 946/2005 pentru aprobarea Codului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial , s-a procedat la analiza stadiului implementarii actiunilor si masurilor de control, conform datelor din RAPORTUL PERIODIC cu privire la stadiul implementarii masurilor de control intern , intocmit de catre responabilul cu riscurile. 1. Serviciul colectare, executare silita persoane juridice -Risc analizat: A30.1.1.1.-Imposibilitatea popririi tuturor conturilor bancare ale debitorilor -S-a continuat monitorizarea riscului. -Nu s-au inregistrat modificari in sensul atenuarii expunerii la risc 2. Serviciul evidenta pe platitori persoane fizice si juridice -Risc analizat: A21.2.1.1- Platile efectuate de un contribuabil prin completarea eronata a ordinului de plata sau a foii de varsamant, respectiv codul fiscal sau codul IBAN www.anaf.ro 1

-Se impune

respectarea procedurii de completare a documentelor privind efectuarea platilor -Nu s-au inregistrat modificari in sensul atenuarii expunerii la risc -Risc analizat: A21.1.1.1- Platile efectuate de un contribuabil prin completarea eronata a ordinului de plata sau a foii de varsamant, respectiv codului numeric personal -Se impune respectarea procedurii de completare a documentelor privind efectuarea platilor -Nu s-au inregistrat modificari in sensul atenuarii expunerii la risc 3.Serviciul RCDFBPJ -Risc analizat: A24.2.1.1.- Insuficienta personalului cu pregatire profesionala corespunzatoare, cu studii superioare -Transfer la nivelul superior -Risc analizat: A26.1.1.1 .- Insuficienta personalului cu pregatire profesionala corespunzatoare , cu studii superioare -Transfer la nivelul superior -Risc analizat: A29.1.1.1.- Insuficienta personalului cu pregatire profesionala corespunzatoare, cu studii superioare -Transfer la nivelul superior 4.Serviciul colectare, executare silita persoane fizice -Risc analizat: A10.3.2.1.-Instrainarea bunurilor in timpul procesului de faliment -Dispunerea de masuri asiguratorii pe bunurile personale ale administratorului persoana fizica in timpul procesului de faliment -Nu s-au inregistrat modificari in sensul atenuarii expunerii la risc

B. Analiza riscurilor identificate in trim.al III-lea 2011 2 Biroul asistenta contribuabili persoane fizice si juridice P=4 ,Ip=3 ,ER=Mo 12 medie, toleranta la 1 Risc analizat:A6.1.2.1. Emiterea unei adeverinte de
venit pentru persoane fizice care au debite Activitate generatoare a riscului identificat: 6.1.2.-Analiza certificatelor si verificarea sumelor datorate bugetului de stat

risc scazuta, necesita masuri de control pe termen scurt,

2 3 4

Stadiul implementarii actiunilor de control Propuneri de actiuni/masuri de control Alte probleme

I
Investigatii suplimentare; analiza fisei platitorului inainte de eliberarea adeverintei de venit
Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control:Iriza Sever

5 Opinii separate 4 Compartimentul juridic 1 Risc analizat: A23.1.1.1. Neprezentarea la instantele


de judecata, la termenele comunicate de acestea pentru reprezentarea institutiei in litigiile cu contribuabilii.

P=3 ,Ip=3 ,ER=Mo9 moderata, toleranta la risc acceptabila, se impune monitorizarea

www.anaf.ro

Prezentarea activitatii generatoare a riscului identificat: 23.1.1.-Asigurarea consultantei de specialitate si reprezentarea cauzelor in instanta

2 3

Stadiul implementarii actiunilor de control Propuneri de actiuni/masuri de control

I
-Se instituie monitorizarea -Valorificarea in timp util a corespondentei repartizate compartimentului, pentru actualizarea permanenta a graficului cu termenele comunicate de instanta -Repartizarea judicioasa a timpului de lucru pentru prezentarea la instante si pentru lucrarile de birou
Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control:Pirvu Dorinel

Alte probleme

5 Opinii separate 5 Compartimentul contabilitatea creantelor bugetare 1 Risc analizat:A12.1.2.1. Operatiunile privind
insolvabilii fara bunuri urmaribile care indeplinesc conditiile sa fie trecuti in evidenta curenta in aplicatia informatica, nu se reflecta prin import date in Prezentarea activitatii generatoare a riscului identificat: 12.1.2. Analiza situatii SACF, GOTICA , intocmire si inregistrare note contabile

P=3 ,Ip=3 ,ER=Mo9 moderata, toleranta la risc acceptabila, se impune monitorizarea

2 3

Stadiul implementarii actiunilor de control Propuneri de actiuni/masuri de control

I
-Se impune monitorizarea probabilitatii de manifestare a riscului --analiza comparativa a soldurilor creantelor bugetare evidentiate in fisa platitorului, respectiv evidenta contabila -solicitarea cu regularitate de date, de la serviciile de colectare,executare silita privind insolvabilii fara bunuri urmaribile trecuti in evidenta curenta
Responsabil cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor de control:Stinga Corina

4 5

Alte probleme Opinii separate P =probabilitate Ip =impact ER =expunere la risc I = implementat NI =neimplementat PI =partial implementat

Abrevieri:

Termenul limita pentru implementarea actiunilor/masurilor de control , respectiv monitorizarea de catre responsabilii cu monitorizarea implementarii actiunilor/masurilor dispuse pentru controlul riscurilor identificate, este data de 20.12..2011. GRUP GESTIONARE RISCURI:

Responabil cu gestionarea riscurilor www.anaf.ro 3

www.anaf.ro

S-ar putea să vă placă și