Sunteți pe pagina 1din 22

Alexn'Andreea Alex gi Andreea

$coolo
Andreea 5i AIex ?nvoJd lo este o Scoolo 33. Aceaslo gcoold cu o cl6dire more, Copiii vin la frumoosd. / gcoold cu un outobuz golben, Unii strdlucitor. pdrinJi igi oduccopiiilo Andreeo cu mcgino. 5coold este soro moimoreo lui
A lex . Eo v i n e l o S co o l d p e

tree coPoc

bicicletd!

felinor

"{'

-; -,'i

child copil

A:,

clock ceos

+?i

,, '.,.,,: ,
',,j ,i :

.,;&

schoolbus autobuz5color

*ie

Iry

L
fi

s
ffi
5

kshelf cdrfii

telephone telefon desk birou

monogrom monogromd

monitor
ecton
*

trophy frofeu photocopy mochine copiotor.


okshelf

roft pentru cdrli

Sclo de clos6
lui Alexeste Astdzi,cfoso Vor foorte entuziqsmotd! jucoo piesd de teotruin Pare o fi solode specfocole. cevafoarte imporfont. intdi, closo - Linigtifi-vd, 6iorgiono spune domnigooro cu fermifote.Eoesle profesooro closei.

ceas de pe

wollc

wcter botfle sficld de opd

schoolbog ghiozdon

stilou

books cdrfi
-a-a-:-::--aa-

curtoin rod

fon ventilotor

POSTeT

,iir

poster

linds
uzete

.o{bgA

UR

f,*'"'*

i, {I
l .q

wollclock ceas de perefe


:t

pencilbox Penor
-_i l

glob

monitor ecron

morker cariocd

Biblioteco
in bibliofec6. Elevii Esteoro de studiu
co 6iorgiono cdfe o corte,?ntimp ce domnigooro

porefoorte plind in o&ot' - Closo de vio16 dumneovoostnd doomno Viclorio, domnigoord Giorgiono," observd dimineofd,
gcolii. Eostd in spotele unuighigeu, fiind bibliotecoro Reginei din inconjurotbde rofturi din foofe pdrfile.Asemeni I rnulul LorT or!

8*

chort desen

MI ffi ffil
eiojerd hoir

cdrfi

il u

fiiagazine

revistd

computer calculotor

Sola de sport
Urmeozdoro de sport.

"Lo - ASvreosdjucdmpieso cirege" de Ion Creongd. Vreou ungobolon. sd interprelez Astfel voi puteosd port un de gobolon. costum Exoctco ?ispune Alex unsupererou! pnietenului sduDon. sd fiu Ionico, - Euvreou spune Don. - broDrTr-vo! u so InceP jocul, stnigd ontrenorul Victor de pe Iercnulde boschet.

l'

baskef minge de

ootboll min99:de f

rtng

i
.,i:.

,iL.l

skipping rope coordd

boskef

exercisebire
bicicletd pentru exercifii fi

Terenulde sport
pot sbse loacepe Pentru cd esle o zi insoriid,coPiii terenulde sport.Donvreosbjoocefotbol.Andreeo spune cd vojucoienis. Alex. - Euvoiorunco discul, spune pe tootd o chemo Victorfluiend Anirenorul Pentru lumeo lo el.

ontrenoi

q .

&: 1:

''

'

'. i

''!'t-.'
*..:

'lr sneokers boschefi-,.,:,-,,, ,.

rdcguet rochetd

f lo9 steog discus disc

f lood lights reflectoore

pool swimming prsc Inct qe.,rlr:rssin:r+,"..


i_.::

i . .:._ _.1 r -r,

'

teom echipd

9,
{.,

r t1

Solode informoticE
Alex std foorte concentrot in fofo ecronului. ii ploce pe calfoontemultsd lucreze poafe Acesto culotor. face gi Unclicpemouse minuni! a goto! temolo motemoticd - Colculotonul este foarle
distroctiv. Poi sd foc qidieq

lucruri cuel.Potchior sdjoc


jocuri,spune Alex.

ffi+s
f'" g,e:
printe
rDrimoi

a
a
-

monifor ecron calculat

-/

compocfdisc
compoct disc

compqctdisc drive unitote de compoctdisc

fostoturd

S-l(

ItII

,1, I il
I

-.

ll

coke prdjiturd

"''$ ;

ll-. ,, I,

Wq ,+
S .r
{4.
ii

-i#

s0

J,.11i1..-

-ri$+

'inghiJifurd dinsolofo de vorzd. - Moivreou suc, sDune Ddn. - C6nd mdgdndasc lo c6t deomuzont o sdfie sbrepetdm pieso, obiopotsEm6n6nc, spune Alex dinfr-un mugcdnd sondwich.

Scrie corect
pentruo formocuvdntul. Completeazd literelecarelipsesc

bokt

c_s

m_ni_o_
e_?_n

tr-p-y tr_f-u

oo

ooe Dmn e

s-iv-l c_o_r s_o_n r_t_t_v

b-sk-tb-ll m_n_e de b_s_h_t t loh

b-o-s c-r-i

Lr_r-n

ne

ph_t_gr_p_ f _t_gr_f _e

s h olb o

gh-o-a--;

d_spl_y b_ord r bd