Sunteți pe pagina 1din 27

AUDITUL STATUTAR ALTE MISIUNI DE AUDIT SI CERTIFICARE ANUL III EXERCITAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN LA O INTREPRINDERE

1.Definiti si comentati activitatea de audit versus control intern. Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate. Obiectivul oricarui tip de audit il constituie imbunatatirea utilizarii informatiei. Principalele elemente ce definesc auditul, in general sunt: -examinarea unei informatii trebuie sa fie exclusiv o examinare profesionala; -scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia; -opinia exprimata asupra unei informatii trebuie sa fie responsabila si independenta, ceea ce presupune ca persoana care face aceasta examinare are anumite responsabilitati pentru activitatea sa si trebuie sa fie o persoan independenta; -examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intr-un standard ,norma legala ori profesionala care constituie criteriu de calitate. -statutul de independenta al persoanelor care realizeaza aceste misiuni de audit si autonomia organismului din care face parte auditorul. A audita a avut initial semnificatia de a verifica situatiile financiare ale unei intreprinderi; azi, a audita poate avea in plus semnificatia studierii unei intreprinderi pentru a-i aprecia procesele, tranzactiile si situatiile financiare (audit financiar), pentru a-i ameliora performantele (audit operational) sau pentru a face o judecat asupra gestiunii (audit de gestiune). Activitatea de audit intern versus control intern Controlul intern al unei entitati se refera la totalitatea procedurilor si la realizarea lui participa intreg personalul entitatii respective. Auditul intern al unei entitati se refera la controlul existentei si aplicarii procedurilor din entitatea respectiva si se realizeaza prin compartimente distincte care fac parte din structura si sistemul de control intern al acelei entitati; el poate fi realizat si de firme specializate de audit.

2. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Vanzari Incasari pana la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar, inclusiv.

Misiunea de audit este definita ca o sarcina separata si identificabila, care se finalizeaza prin emiterea de catre auditor a unui punct de vedere, declaratie sau opinie, consemnate potrivit unor reguli ntr-un raport.

Inainte de a contracta o lucrare de audit a situatiilor financiare ale unei entitati, auditorul trebuie sa aprecieze posibilitatea de a indeplini aceasta misiune; trebuie sa tina seama de unele reguli profesionale si de deontologie. Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si acestea se refera la:faze si etape. Faza initiala - Acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit - Orientarea si planificarea auditului ; Faza executarii - Aprecierea controlului intern lucrarilor - Controlul conturilor - Examenul situatiilor financiare; Faza finala - Evenimente posterioare inchiderii exercitiului - Utilizarea lucrarilor altor profesionisti -Alte lucrari necesare inchiderii - Raportul de audit - Documentarea lucrarilor de audit 1. In faza initiala , auditorul desfasoara urmatoarele actiuni: A.etapa preliminara, n care auditorul desfasoara urmatoarele actiuni: adunarea si evaluarea initiala a informatiilor despre entitate; evaluarea preliminara a sistemelor contabil si de control intern; definirea obiectivelor detaliate ale auditului; in cazul nostru misiunea este de audit intern la ciclul vanzari - incasari evaluarea initiala a resurselor necesare auditului si stabilirea calendarului de lucru.

B.etapa de planificare, care consta n realizarea urmatoarelor actiuni: elaborarea planului de audit; stabilirea legaturii cu entitatea auditata; intocmirea programelor de audit ca parti componente ale planului de audit; aprobarea planului de audit.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN CU PRIVIRE LA CICLUL VANZARI INCASARI 1. Prezentarea intreprinderii: Societatea este o persoan juridic romn, constituit n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. S.C. ROMUNION S.A. DRMANETI a fost nregistrat la Camera de Comer i Industrie a judeului Bacu, Oficiul Registrului Comerului sub nr. J04/596/1995, avnd cod fiscal nr. RO7308327. Denumirea societii este S.C. ROMUNION S.A. DRMNETI, iar forma juridic a societii este societate comercial pe aciuni, persoan juridic romn, care i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i statutul societii. Societatea pe aciuni ROMUNION S.A. are ca obiectiv urmtoarele activiti: - Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii - Fabricarea csuelor din lemn i a uilor din termopan - Comer cu produse din lemn - Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine specializate. Capitalul social este mprit ntre acionari persoane juridice strine i persoane fizice. Capitalul social este pus integral la dispoziia societii de ctre acionari n ziua nregistrrii societii la Registrul Comerului.

Funcionarea societii este reglementat, conform legislaiei n vigoare, prin Statutul Societii, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale. Durata societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii la Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Bacu. 2. Informatii contabile Toate documentele cu privire la ciclul vanzari -incasari , precum si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin O.M.F.P nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea au fost respectate principiile contabile. 3. Definirea misiunii:

Misiunea este de a realiza auditul intern cu privire la ciclul vanzari - incasari. Societatea nu a mai realizat o alta misiune de audit, din acest motiv nu se poate lua legatura de alti auditori. 4. Sisteme si domenii semnificative: In cadrul misiunii de audit sa pleacat de la balanta, jurnal vanzari, facturi, registrul de casa, chitante, extrase de cont. Informatiile sunt obtinute prin examinare fizica, documentare, observare, interogare, calcul. In timpul misiunii, tinand seama de particularitatile intreprinderii, auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din cifra de afaceri. In cursul misiunii nu s-au constat erori. Conturile considerate semnificative sunt : Conturile de creante, 411 Conturile de venituri din vanzari, 707,701, Conturile de trezorerie 5311, 5121,5124 Zone de risc identificate : Lipsa informatiilor de natura juridica (in cazul contractelor de distributie) 5. Orientarea controlului intern Aprecierea controlului intern Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: intelegerea si descrierea sistemelor semnificative ale entitatii economice; confirmarea intelegerii sistemului de control intern prin efectuarea testelor de conformitate; evaluarea riscurilor cu care se confrunta entitatea si misiunea de audit financiar; verificarea modului de functionare a controlului intern; evaluarea preliminara a sistemului de control intern prin realizarea testelor de permanenta; realizarea si implementarea procedurilor de control intern; evaluarea finala si influenta asupra misiunii de audit financiar. Descrierea ciclului vanzari incasari: Societatea dispune de un serviciu de facturare unde pe baza comenziilor emise de clienti si nu numai sunt facturate produsele firmei, marfuri sau produse finite. Factura este emisa in 3 exemplare , unul este dat la contabilitate , unul la client si un exemplar ramane la serviciul facturare. Valoarea facturilor este incasata cu chitanta, ordin de plata, cec sau alte documente de plata.

Unii clienti in functie de termenul de plata beneficiaza de reduceri .Termenele de plata sunt stabilite in momentul facturarii. Facturile si documentele de incasare emise sunt transmise la departamentul de contabilitate unde sunt centralizate si inregistrate in situatiile financiare (jurnale vanzari, registru banca, registru casa, balanta, bilant).

Testele de conformitate au fost realizate cu ajutorul: - observare directa, confirmare verbala a celor ce utilizeaza sistemul de vanzari incasari. - Am analizat prin sondaj soldurile clientilor plecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitie - Am verificat daca creantele comerciale reprezinta sume de incasat - Am verificat daca cifra de afaceri reprezinta totalitatea vanzarilor - Am verificat daca sunt evidentiate toate creantele comerciale in contabilitate - Am verificat daca toate veniturile aferente vanzarilor au fost inregistrate in contabilitate si sunt aferente perioadei corespunzatoare. Principalele riscuri care se iau in considerare: firma auditata poate supraevalua creantele in incercarea de a prezenta o situatie financiara mai buna decat in realitate exista riscul ca debitorii sa se afle in imposibilitatea de a plati, ceea ce inseamna ca soldurile debitorilor din bilant trebuie micsorate pe baza evaluari proprii a auditorului facturile unui an financiar pot fi inregistrate in alta perioada, existand riscul ca acestea sa nu fie evidentiate ca venituri daca entitatea vinde bunuri, soldul debitor este in corelatie cu soldul conturilor de stocuri

Riscul de frauda trebuie luat in considerare : unitatea poate inregistra vanzari fictive deturnare de numerar daca acelasi angajat incaseaza concomitent facturile de la clienti si actualizeaza si jurnalul de vanzari furt de bunuri

In cazul vanzarilor pe baza de comenzi riscurile care pot sa apara sunt:

- a vinde bunuri clientilor indoielnici - a vinde bunuri la preturi care nu sunt autorizate - a acorda reduceri care nu sunt in concordanta cu procedurile firmei - a trimite bunuri care nu sunt conforme cantitativ, calitativ - a realize vanzari fara a adduce la zi situatia stocurilor - a face livrari de bunuri care nu sunt recunoscute de catre clienti - a avea clienti indoielnici fara a inregistra provizioane Proceduri de control intern: a cere referinte din partea bancilor in cazul clientilor indoielnici a stabili o limita a creditului acordat clientului si a verifica daca aceasta limita nu este depasita

a verifica in permanenta soldul clientului si a urmari incasarile comanda primita de la client sa fie autorizata de un responsabil a examina bunurile din punct de vedere cantitativ si calitativ inainte de vanzare a verifica ca factura sau documentul care atesta livrarea este semnat de catre client a verifica daca factura este emisa imediat dupa emiterea notei de livrare a verifica scadentarul soldului la clienti a verifica daca au fost separate sarcinile persoanelor care emit facturi si cele care incaseaza a verifica extrasele la banci cu documentele de incasare primate de la clienti

Prin sondaj s-au luat un numar de 20 facturi si 20 chitante si s-au verificat cele enumerate mai sus. De asemenea a fost verificata concordanta intre jurnalele de vanzari, facturi si registrele contabile. In urma analizei s-a constatat urmatoarele: creantele detin 60% din activele circulante in cadrul creantelor , ponderea o detin creantele comerciale, chiar 100%, iar in cadrul acestora, ponderea o detine elemental clienti. in suma absoluta , clientii inregistreaza suma de 39200n lei. in cursul anului nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor. clientii neincasati in structura se prezinta astfel: clienti interni 39200 lei. Principalul client este firma DRAGDAM SRL in suma de 6500 lei creantele sunt prezentate in bilant la valoarea neta

RAPORT DE AUDIT CU PRIVIRE LA CICLUL VANZARI INCASARI In atentia:conducerii firmei


Auditul ciclului vanzari incasari al SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009 ( facturi,registru casa, registru banca, jurnal vanzari, balanta) s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr.1/ 15.06.2009, de catre BURGA CRISTINA. SC ROMUNION SA intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare. Responsabilitatea departamentului vanzari - contabilitate Responsabilitatea pentru activitatea de vanzare incasare revine departamentului vanzari si departamentului contabilitate al SC ROMUNION SA .

Responsabilitatea auditorului financiar Responsabilitatea mea consta in exprimarea unei opinii asupra ciclului vanzari incasari al SC ROMUNION SA pe baza auditului efectuat, in conformitate cu normele nationale si internationale: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar , republicata Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv Standardele Internationale de Raportare Financiara Standardele de audit

Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat , astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca, situatiile financiare , in intregul lor , nu contin erori semnificative. Situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare In urma activitatii de audit am constatat prin sondaje, ca elementele analizate justifica sumele si imformatiile cuprinse in situatiile financiare . De asemenea , am constat ca societatea a respectat principiilor contabile , precum si in evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile ce privesc ciclul vanzari - incasari. Procedurile prezentate , includ si evaluarea riscurilor de denaturare a situatiilor ce privesc ciclul vanzari - incasari , datorita fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , am luat in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor ale SC ROMUNION SA , pentru a elabora procedurile de audit corespunzatoare circumstantelor date. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit. Opinie In opinia mea , situatiile analizate cu privire la ciclul vanzari - incasari ale SC ROMUNION SA intocmite la data de 31.05.2009, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela si reala a activitatii in sine si sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Alte aspecte Acest raport este adresat exclusiv conducerii societatii . Auditul a fost efectuat pentru a raporta conducerii acele aspecte pe care trebuie sa le raportez intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. Raport asupra conformitatii ciclului vanzari - incasari In concordanta cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare , am citit raportul departamentului contabilitate , atasat la situatiile financiare si nu am identificat informatii financiare , care sa nu fie conforme cu cele din situatiile financiare emise de departamentul vanzari si departamentul contabil intocmite la data de 31.05.2009.

Bacau, 01.06.2009

AUDITOR FINANCIAR BURGA CRISTINA

3. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Achizitii- Plati pana la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar, inclusive.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN CU PRIVIRE LA CICLUL ACHIZITII - PLATI 4. Prezentarea intreprinderii: Societatea este o persoan juridic romn, constituit n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. S.C. ROMUNION S.A. DRMANETI a fost nregistrat la Camera de Comer i Industrie a judeului Bacu, Oficiul Registrului Comerului sub nr. J04/596/1995, avnd cod fiscal nr. RO7308327. Denumirea societii este S.C. ROMUNION S.A. DRMNETI, iar forma juridic a societii este societate comercial pe aciuni, persoan juridic romn, care i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i statutul societii. Societatea pe aciuni ROMUNION S.A. are ca obiectiv urmtoarele activiti: - Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii - Fabricarea csuelor din lemn i a uilor din termopan - Comer cu produse din lemn - Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine specializate. Capitalul social este mprit ntre acionari persoane juridice strine i persoane fizice. Capitalul social este pus integral la dispoziia societii de ctre acionari n ziua nregistrrii societii la Registrul Comerului. Funcionarea societii este reglementat, conform legislaiei n vigoare, prin Statutul Societii, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale. Durata societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii la Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Bacu. 5. Informatii contabile Toate documentele cu privire la ciclul achizitii - plati , precum si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin O.M.F.P nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea au fost respectate principiile contabile. 6. Definirea misiunii:

Misiunea este de a realiza auditul intern cu privire la ciclul achizitii- plati. Societatea nu a mai realizat o alta misiune de audit, din acest motiv nu se poate lua legatura de alti auditori. 7. Sisteme si domenii semnificative: In cadrul misiunii de audit sa pleacat de la balanta, jurnal de cumparari, facturi, registrul de casa, chitante, extrase de cont. Informatiile sunt obtinute prin examinare fizica, documentare, observare, interogare, calcul. In timpul misiunii, tinand seama de particularitatile intreprinderii, auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din cifra de afaceri. In cursul misiunii nu s-au constat erori.

Conturile considerate semnificative sunt : Conturile de datorii, 401 Conturile de trezorerie 5311, 5121,5124 Zone de risc identificate : Lipsa informatiilor de natura juridica (in cazul contractelor de achizitie) 8. Orientarea controlului intern Aprecierea controlului intern Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: intelegerea si descrierea sistemelor semnificative ale entitatii economice; confirmarea intelegerii sistemului de control intern prin efectuarea testelor de conformitate; evaluarea riscurilor cu care se confrunta entitatea si misiunea de audit financiar; verificarea modului de functionare a controlului intern; evaluarea preliminara a sistemului de control intern prin realizarea testelor de permanenta; realizarea si implementarea procedurilor de control intern; evaluarea finala si influenta asupra misiunii de audit financiar. Descrierea ciclului achizitii - plati: Societatea dispune de un departament de achizitie-receptie unde pe baza comenziilor emise de societate sunt achizitionate produsele necesare firmei, materii prime, materiale , marfuri, piese de schimb etc. Marfa este receptionata pe baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente ,dupa care factura este trimisa la departamentul de contabilitate. Valoarea facturilor este platita cu chitanta, ordin de plata, cec sau alte documente de plata. Unii furnizori in functie de termenul de plata acorda reduceri .Termenele de plata sunt stabilite in momentul facturarii. Facturile si documentele de plata emise sunt transmise la departamentul de contabilitate si inregistrate in situatiile financiare (jurnale cumparari, registru banca, registru casa, balanta, bilant).

Testele de conformitate au fost realizate cu ajutorul: - observare directa, confirmare verbala a celor ce utilizeaza sistemul de vanzari incasari. - Am analizat prin sondaj soldurile furnizorilor plecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitie - Am verificat daca datoriile comerciale reprezinta sume de plata - Am verificat daca sunt evidentiate toate datoriile comerciale in contabilitate - Am verificat daca toate cheltuielile aferente cumpararilor au fost inregistrate in contabilitate si sunt aferente perioadei corespunzatoare. Principalele riscuri care se iau in considerare: Riscul de frauda trebuie luat in considerare : plata eronata catre un furnizor fara a avea aprobarea conducerii fisa furnizorilor nu coincide cu jurnalul cumpararilor , fiind incluse facturi fictive pentru plata.

- existenta furnizorilor fictivi inclusi in jurnalele de cumparari In cazul cumpararilor pe baza de comenzi riscurile care pot sa apara sunt: comenzi de bunuri care nu sunt pentru nevoile intreprinderii a avea comenzi de bunuri la preturi mult mai ridicate decat nevoile firmei comenzile lansate nu contin produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare comenzile lansate nu contin cantitatea de produse la termenele de aprovizionare corespunzatoare a primi bunuri care nu au fost comandate a receptiona bunuri care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ a avea facturi primite si neinregistrate a avea bunuri primate pentru care nu sunt emise facturi a avea facturi primite si neinregistrate in jurnalul de cumparari achizitii care depasesc bugetul si nevoile societatii

Proceduri de control intern: - comanda are un numar autorizat de o persona responsabila - a verifica fizic bunurile primate din punt de vedere cantitativ si calitativ - a verifica pretul bunurilor primite - a verifica daca facturile primate de la furnizori sunt trimise la departamentul de contabilitate - a verifica c facturile nregistrate apar n toate documentele contabile care vizeaz furnizorii Pentru testarea controlului intern s-au selectat un esantion de 25 de solduri ale furnizorilor si au fost comparate cu fisele cerute spre confruntare de la furnizori. S-a verificat daca facturile de cumparare sunt evidentiate in jurnalul de cumpararisi daca sunt evidentiate si platile corespunzatoare. In urma activitatii de audit s-au constat urmatoarele aspectereferitoare la obligatiile comerciale: Datoriile comerciale in suma de 1981230 lei, reprezinta obligatii catre furnizori. Principalul furnizor neachitat este OCOLUL SILVIC COMANESTI in suma de 81650 lei, care reprezinta 41% din totalul furnizorilor neachitati. Decontarile catre OCOLUL SILVIC COMANESTI se fac pe baza de cec-uri cu termen scadent la 30 zile. La 31.05.2009, cec-urile neachitate in termen scadent de decontare sunt in suma de 120650 lei.

RAPORT DE AUDIT CU PRIVIRE LA CICLUL ACHIZITII - PLATI In atentia:conducerii firmei


Auditul ciclului achizitii - plati al SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009 ( facturi,registru casa, registru banca, jurnal cumparari, balanta) s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr.2/ 06.06.2009, de catre BURGA CRISTINA. SC ROMUNION SA intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare. Responsabilitatea departamentului achizitii si departamentului contabilitate Responsabilitatea pentru activitatea de achizitii-plati revine departamentului achizitii si departamentului contabilitate al SC ROMUNION SA .

Responsabilitatea auditorului financiar Responsabilitatea mea consta in exprimarea unei opinii asupra ciclului achizitii - plati al SC ROMUNION SA pe baza auditului efectuat, in conformitate cu normele nationale si internationale: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar , republicata Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv Standardele Internationale de Raportare Financiara Standardele de audit

Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat , astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca, situatiile financiare , in intregul lor , nu contin erori semnificative. Situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare In urma activitatii de audit am constatat prin sondaje, ca elemente constatate justifica sumele si imformatiile cuprinse in situatiile financiare , cu scopul de a examina o opinie responsabila si independenta. De asemenea , am constatca societatea a respectat principiilor contabile , precum si in evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile ce privesc ciclul achizitii - plati . Procedurile prezentate , includ si evaluarea riscurilor de denaturare a situatiilor ce privesc ciclul achizitii - plati, datorita fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , am luat in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor ale SC ROMUNION SA , pentru a elabora procedurile de audit corespunzatoare circumstantelor date. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit Opinie In opinia mea , situatiile analizate cu privire la ciclul achizitii - plati ale SC ROMUNION SA intocmite la data de 31.05.2009, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela si reala a activitatii in sine si sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Alte aspecte Acest raport este adresat exclusiv conducerii societatii . Auditul a fost efectuat pentru a raporta conducerii acele aspecte pe care trebuie sa le raportez intr-un audit financiar si nu in alte scopuri.

Raport asupra conformitatii ciclului achizitii - plati In concordanta cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare , am citit raportul departamentului contabilitate , atasat la situatiile financiare si nu am identificat informatii financiare , care sa nu fie conforme cu cele din situatiile financiare emise de departamentul achizitii si departamentul contabil intocmite la data de 31.05.2009.

Bacau, 01.06.2009

AUDITOR FINANCIAR BURGA CRISTINA

4. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Stocuri Depozitare pana la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar , inclusive.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN CU PRIVIRE LA CICLUL STOCURI - DEPOZITARE 9. Prezentarea intreprinderii: Societatea este o persoan juridic romn, constituit n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. S.C. ROMUNION S.A. DRMANETI a fost nregistrat la Camera de Comer i Industrie a judeului Bacu, Oficiul Registrului Comerului sub nr. J04/596/1995, avnd cod fiscal nr. RO7308327. Denumirea societii este S.C. ROMUNION S.A. DRMNETI, iar forma juridic a societii este societate comercial pe aciuni, persoan juridic romn, care i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i statutul societii. Societatea pe aciuni ROMUNION S.A. are ca obiectiv urmtoarele activiti: - Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii - Fabricarea csuelor din lemn i a uilor din termopan - Comer cu produse din lemn - Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine specializate. Capitalul social este mprit ntre acionari persoane juridice strine i persoane fizice. Capitalul social este pus integral la dispoziia societii de ctre acionari n ziua nregistrrii societii la Registrul Comerului. Funcionarea societii este reglementat, conform legislaiei n vigoare, prin Statutul Societii, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale. Durata societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii la Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Bacu.

10. Informatii contabile Toate documentele cu privire la ciclul stocuri - depozitare , precum si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin O.M.F.P nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea au fost respectate principiile contabile. 11. Definirea misiunii: Misiunea este de a realiza auditul intern cu privire la ciclul stocuri - depozitare. Societatea nu a mai realizat o alta misiune de audit, din acest motiv nu se poate lua legatura de alti auditori. 12. Sisteme si domenii semnificative: In cadrul misiunii de audit s-a pleacat de la facturi , receptii , inventare, fise magazine, balanta, bilant. Informatiile sunt obtinute prin examinare fizica, documentare, observare, interogare, calcul. In timpul misiunii, tinand seama de particularitatile intreprinderii, auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din cifra de afaceri. In cursul misiunii nu s-au constat erori. Conturile considerate semnificative sunt : Conturile de stocuri, 301, 302, 303, 371 Zone de risc identificate : Lipsa informatiilor de natura juridica Orientarea controlului intern Aprecierea controlului intern Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: intelegerea si descrierea sistemelor semnificative ale entitatii economice; confirmarea intelegerii sistemului de control intern prin efectuarea testelor de conformitate; evaluarea riscurilor cu care se confrunta entitatea si misiunea de audit financiar; verificarea modului de functionare a controlului intern; evaluarea preliminara a sistemului de control intern prin realizarea testelor de permanenta; realizarea si implementarea procedurilor de control intern; evaluarea finala si influenta asupra misiunii de audit financiar.

Descrierea ciclului stocuri depozitare : Societatea dispune de o magazie unde sunt depozitate materiile prime si marfurile. Marfa si materiile prime sunt receptionate pe baza facturii si a notei de receptie si constatare de diferente ,dupa care sunt intocmite fisele de magazie. Din magazie o parte din materiile prime sunt transferate catre alte gestiuni pe baza notei de transfer sau sunt consumate in procesul de productie, pe baza bonului de consum.

Testele de conformitate au fost realizate cu ajutorul: - observare directa, confirmare verbala si inventariere. - Am analizat prin sondaj soldurile de materii prime si materiale plecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitie - Am verificat daca sunt evidentiate toate stocurile in contabilitate - Am verificat daca toate cheltuielile cu stocurile au fost inregistrate in contabilitate si sunt aferente perioadei corespunzatoare. - Am verificat daca au fost inregistrate toate bonurile de consum si de transfer Principalele riscuri care se iau in considerare: Riscuri posibile in activitatea de receptie : - a primi bunuri care nu au fost comandate - a receptiona bunuri care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ - confundarea produselor cu caracteristici asemanatoare - aprovizionari lipsite de consecventa - locuri de depozitare necorespunzatoare - depasirea pragului stabilit la produsele perisabile - lipsa cererilor de transfer catre alte departamente - depozitarea necorespunzatoare a materialelor periculoase - receptia facuta de personae necalificate Proceduri de control intern: inventarierea faptica a produselor a verifica fizic bunurile primate din punt de vedere cantitativ si calitativ a verifica pretul bunurilor primite a verifica daca facturile primate de la furnizori sunt trimise la departamentul de contabilitate a verifica c facturile nregistrate apar n toate documentele contabile care vizeaz furnizorii

In urma activitatii de audit , am constatat urmatoarele : - Stocurile detin 40 % din active circulante. - Stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la nivelul costului istoric - Stocurile de produse finite sunt evaluate la nivelul costului de productie - In cursul anului nu au fost constituite provizioane - La iesire , stocurile au fost evaluate folosind metoda FIFO Testele de control mi-au permis sa observ analiza variatiilor fata de planul de productie cu explicatiile aferente, verificarea periodica a conditiilor de depozitare, modul cum sunt pastrate in locatii sigure, precum si persoanele gestionare autorizate care raspund de securitatea lor. Inventarierea fizica periodica a stocurilor, reconcilierea soldurilor din evidentele contabile cu foile de magazie mi-au ermis sa emit concluzia cu privire la gradul rezonabil de asigurare ca acestea sunt reflectate corect in bilant. Testele de detaliu mi-au permis sa constat ca intrarile si iesirile de stocuri au fost correct contabilizate si apartin exercitiului current.

RAPORT DE AUDIT CU PRIVIRE LA CICLUL STOCURI - DEPOZITARE In atentia:conducerii firmei


Auditul ciclului stocuri - depozitare al SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009 s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr.3/ 06.06.2009, de catre BURGA CRISTINA. SC ROMUNION SA intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare. Responsabilitatea departamentului achizitii si departamentului contabilitate Responsabilitatea pentru aceasta activitate vine magazionerului si departamentului contabilitate al SC ROMUNION SA .

Responsabilitatea auditorului financiar Responsabilitatea mea consta in exprimarea unei opinii asupra ciclului stocuri depozitare al SC ROMUNION SA pe baza auditului efectuat, in conformitate cu normele nationale si internationale: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar , republicata Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv Standardele Internationale de Raportare Financiara Standardele de audit

Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat , astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca, situatiile financiare , in intregul lor , nu contin erori semnificative. Situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare In urma activitatii de audit am constatat prin sondaje, elementele care justifica sumele si imformatiile cuprinse in situatiile financiare , cu scopul de a examina o opinie responsabila si independenta. De asemenea , am constat ca societatea a respectat principiilor contabile , precum si in evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile ce privesc ciclul stocuri - depozitare . Procedurile prezentate , includ si evaluarea riscurilor de denaturare a situatiilor ce privesc ciclul stocuri - depozitare, datorita fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , am luat in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor ale SC ROMUNION SA , pentru a elabora procedurile de audit corespunzatoare circumstantelor date. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit.

Opinie In opinia mea , situatiile analizate cu privire la ciclul stocuri - depozitare ale SC ROMUNION SA intocmite la data de 31.05.2009, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela si reala a activitatii in sine si sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Alte aspecte Acest raport este adresat exclusiv conducerii societatii . Auditul a fost efectuat pentru a raporta conducerii acele aspecte pe care trebuie sa le raportez intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. Raport asupra conformitatii ciclului achizitii - plati In concordanta cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare , am citit raportul departamentului contabilitate , atasat la situatiile financiare si nu am identificat informatii financiare , care sa nu fie conforme cu cele din situatiile financiare emise de magazine si departamentul contabil intocmite la data de 31.05.2009.

Bacau, 01.06.2009

AUDITOR FINANCIAR BURGA CRISTINA

5. Realizati o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pana la nivelul intocmirii matricei riscului si a raportului intermediar, inclusive.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN CU PRIVIRE LA CAPITALURI Prezentarea intreprinderii: Societatea este o persoan juridic romn, constituit n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. S.C. ROMUNION S.A. DRMANETI a fost nregistrat la Camera de Comer i Industrie a judeului Bacu, Oficiul Registrului Comerului sub nr. J04/596/1995, avnd cod fiscal nr. RO7308327. Denumirea societii este S.C. ROMUNION S.A. DRMNETI, iar forma juridic a societii este societate comercial pe aciuni, persoan juridic romn, care i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i statutul societii. Societatea pe aciuni ROMUNION S.A. are ca obiectiv urmtoarele activiti: - Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii - Fabricarea csuelor din lemn i a uilor din termopan - Comer cu produse din lemn - Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine specializate. Capitalul social este mprit ntre acionari persoane juridice strine i persoane fizice. Capitalul social este pus integral la dispoziia societii de ctre acionari n ziua nregistrrii societii la Registrul Comerului. Funcionarea societii este reglementat, conform legislaiei n vigoare, prin Statutul Societii, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale. Durata societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii la Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Bacu. Informatii contabile Toate documentele cu privire la ciclul stocuri - depozitare , precum si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin O.M.F.P nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea au fost respectate principiile contabile. 13. Definirea misiunii: Misiunea este de a realiza auditul intern cu privire la capitaluri. Societatea nu a mai realizat o alta misiune de audit, din acest motiv nu se poate lua legatura de alti auditori. 14. Sisteme si domenii semnificative: In cadrul misiunii de audit s-a pleacat de la bilant, balanta, acte constitutive. Informatiile sunt obtinute prin examinare fizica, documentare, observare, interogare, calcul.

In timpul misiunii, tinand seama de particularitatile intreprinderii, auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din cifra de afaceri. In cursul misiunii nu s-au constat erori. Conturile considerate semnificative sunt : Conturile de stocuri, 1012, 1061,1068, 117, 129 Zone de risc identificate : Lipsa informatiilor de natura juridica Orientarea controlului intern Aprecierea controlului intern Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: intelegerea si descrierea sistemelor semnificative ale entitatii economice; confirmarea intelegerii sistemului de control intern prin efectuarea testelor de conformitate; evaluarea riscurilor cu care se confrunta entitatea si misiunea de audit financiar; verificarea modului de functionare a controlului intern; evaluarea preliminara a sistemului de control intern prin realizarea testelor de permanenta; realizarea si implementarea procedurilor de control intern; evaluarea finala si influenta asupra misiunii de audit financiar.

Descrierea capitalurilor : Societatea are un capitat social varsat de 10000 lei.Acesta a fost depus in momentul infiintarii firmei. Toate modificarile au fost aprobate de AGA. Toate miscarile (cresteri sau diminuari) de rezerve au fost corect inregistrate Capitalurile proprii: capital social , rezerve, profiturile reportate au fost corect clasificate, evidentiate si prezentate

Testele de conformitate au fost realizate cu ajutorul: - observare directa, confirmare verbala si inventariere. - Am analizat prin sondaj soldurile conturilor de capitaluri plecand de la documentele si informatiile contabile puse la dispozitie - Am verificat daca sunt evidentiate toate capitalurile in contabilitate - Am verificat daca rezervele au fost corect inregistrate. - Am verificat daca au fost inregistrate in conturile capitalurilor proprii a operatiilor aferente acestora , conform AGA Principalele riscuri care se iau in considerare: Riscuri posibile in activitatea de receptie :

modificarile aprobate de AGA cu privire la capital social nu au fost inregistrate corespunzator rezervele legale nu sunt correct calculate dividendele nu au fost calculate correct, nu au fost inregistrate corect in contabilitate si nici nu au fost aprobate de AGA

Proceduri de control intern: - am verificat daca modificarile aprobate de AGA cu privire la capital social au fost inregistrate corespunzator - am verificat daca rezervele legale sunt corect calculate - am verificat daca dividendele au fost calculate corect, au fost inregistrate corect in contabilitate si au fost aprobate de AGA

In urma activitatii de audit , am constatat urmatoarele : Capitalurile proprii ale SC ROMUNION SA componenta: - capital social varsat 10000 lei - profit net 7552 lei - reserve 478 lei sunt in suma de 18030 lei si au urmatoarea

Nu s-au inregistrat reduceri sau cresteri de capital propriu.

RAPORT DE AUDIT CU PRIVIRE LA CICLUL CAPITALURI In atentia:conducerii firmei


Auditul capitalului al SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009 s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr.4/ 06.06.2009, de catre BURGA CRISTINA. SC ROMUNION SA intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare. Responsabilitatea departamentului achizitii si departamentului contabilitate Responsabilitatea pentru aceasta activitate revine directorului si departamentului contabilitate al SC ROMUNION SA .

Responsabilitatea auditorului financiar Responsabilitatea mea consta in exprimarea unei opinii asupra capitalurilor al SC ROMUNION SA pe baza auditului efectuat, in conformitate cu normele nationale si internationale: Ordonanta de Urgenta a Guvernului republicata nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar ,

Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv Standardele Internationale de Raportare Financiara Standardele de audit

Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat , astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca, situatiile financiare , in intregul lor , nu contin erori semnificative. Situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare In urma activitatii de audit am constatat prin sondaje, elementele care justifica sumele si imformatiile cuprinse in situatiile financiare , cu scopul de a examina o opinie responsabila si independenta. De asemenea , am constat ca societatea a respectat principiilor contabile , precum si in evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile ce privesc capitalurile firmei . Procedurile prezentate , includ si evaluarea riscurilor de denaturare a situatiilor ce privesc capitalurile, datorita fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , am luat in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor ale SC ROMUNION SA , pentru a elabora procedurile de audit corespunzatoare circumstantelor date. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit. Opinie In opinia mea , situatiile analizate cu privire la capitaluri ale SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela si reala a activitatii in sine si sunt in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Alte aspecte Acest raport este adresat exclusiv conducerii societatii . Auditul a fost efectuat pentru a raporta conducerii acele aspecte pe care trebuie sa le raportez intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. Raport asupra conformitatii capitalurilor In concordanta cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare , am citit raportul departamentului contabilitate , atasat la situatiile financiare si nu am identificat informatii financiare , care sa nu fie conforme cu cele din situatiile financiare emise de magazine si departamentul contabil intocmite la data de 31.05.2009.

Bacau, 01.06.2009

AUDITOR FINANCIAR BURGA CRISTINA

6. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul salarii pana la nivelul intocmirii matricei riscului si a raportului intermediar, inclusive.

MISIUNEA DE AUDIT INTERN CU PRIVIRE LA CICLUL SALARII 15. Prezentarea intreprinderii: Societatea este o persoan juridic romn, constituit n conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990. S.C. ROMUNION S.A. DRMANETI a fost nregistrat la Camera de Comer i Industrie a judeului Bacu, Oficiul Registrului Comerului sub nr. J04/596/1995, avnd cod fiscal nr. RO7308327. Denumirea societii este S.C. ROMUNION S.A. DRMNETI, iar forma juridic a societii este societate comercial pe aciuni, persoan juridic romn, care i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i statutul societii. Societatea pe aciuni ROMUNION S.A. are ca obiectiv urmtoarele activiti: - Fabricarea de elemente de dulgherie i tmplrie pentru construcii - Fabricarea csuelor din lemn i a uilor din termopan - Comer cu produse din lemn - Alte tipuri de comer cu amnuntul n magazine specializate. Capitalul social este mprit ntre acionari persoane juridice strine i persoane fizice. Capitalul social este pus integral la dispoziia societii de ctre acionari n ziua nregistrrii societii la Registrul Comerului. Funcionarea societii este reglementat, conform legislaiei n vigoare, prin Statutul Societii, Legea societilor comerciale nr. 31/1990 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale. Durata societii este nelimitat cu ncepere de la data nregistrrii la Registrul Comerului de pe lng Camera de Comer i Industrie Bacu. 16. Informatii contabile Toate documentele cu privire la ciclul stocuri - depozitare , precum si situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin O.M.F.P nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, de asemenea au fost respectate principiile contabile. 17. Definirea misiunii: Misiunea este de a realiza auditul intern cu privire la ciclul salarii. Societatea nu a mai realizat o alta misiune de audit, din acest motiv nu se poate lua legatura de alti auditori. 18. Sisteme si domenii semnificative: In cadrul misiunii de audit s-a pleacat de la facturi , receptii , inventare, fise magazine, balanta, bilant. Informatiile sunt obtinute prin examinare fizica, documentare, observare, interogare, calcul. In timpul misiunii, tinand seama de particularitatile intreprinderii, auditorul a fixat un prag de semnificatie de 10% din cifra de afaceri.

In cursul misiunii nu s-au constat erori. Conturile considerate semnificative sunt : Conturile de salarii, 421, 425, 431, 437,444 Zone de risc identificate : Lipsa informatiilor de natura juridica Orientarea controlului intern Aprecierea controlului intern Principalele etape ale procesului de apreciere a controlului intern sunt: intelegerea si descrierea sistemelor semnificative ale entitatii economice; confirmarea intelegerii sistemului de control intern prin efectuarea testelor de conformitate; evaluarea riscurilor cu care se confrunta entitatea si misiunea de audit financiar; verificarea modului de functionare a controlului intern; evaluarea preliminara a sistemului de control intern prin realizarea testelor de permanenta; realizarea si implementarea procedurilor de control intern; evaluarea finala si influenta asupra misiunii de audit financiar.

Descrierea ciclului salarii : Societatea dispune de un program de salarii. In baza pontajului realizat de personalul de la salarizare se intocmesc statele de plata. Salariile sunt platite la data de 10 si 25 ale lunii. Contributiile sunt platite prin ordin de plata iar declaratiile cu privire la salarii sunt depuse in fiecare luna. Testele de conformitate au fost realizate cu ajutorul: - observare directa, confirmare verbala si inventariere. - Am analizat prin sondaj statele de plata - Am verificat daca sunt evidentiate in contabilitate - Am verificat daca toate cheltuielile cu salariile au fost inregistrate in contabilitate si sunt aferente perioadei corespunzatoare. - Am verificat daca au fost platite toate orele suplimentare Principalele riscuri care se iau in considerare: Riscuri posibile in activitatea de receptie : nerespectarea legislatiei in vigoare productivitate scazuta un numar insuficient de personal calificat neplata orelor suplimentare concedii de plata si odihna neplatite lipsa informatiilor cu privire la performante avute nu se asigura confidentialitatea salariilor

Proceduri de control intern:

In cazul ciclului de salarizare procedurile de control intern care pot duce la depistarea fraudelor, pierdelor, neregularitatilor si erorilor sunt: - separarea sarcinilor existente intre persoanele care autorizeaza plata salariilor si persoana care efectueaz plata - existenta fiselor individuale pentru plata salariilor - inregistrarea corecta a salariilor datorate si a orelor suplimentare in contabilitate - se verifica daca exista o procedura scrisa pentru calculul si plata orelor suplimentare - se verifica dac exista o inregistrare corecta a avansurilor si a orelor suplimentare - se verifica daca exista o evidenta a modificarilor salariilor chiar din momentul in care apare o schimbare - se verifica daca au fost efectuate platile catre salariati - se verifica daca au fost depuse declaratiile cu privire la salarii si daca au fost platite darile la bugetul de stat

In urma activitatii de audit , am constatat urmatoarele : - Salariatii au toti carti de munca, orele suplimentare sunt platite cu 50%, datoriile rezultate sunt achitate pana la data de 25 ale lunii urmatoare. - Toate declaratiile salariale au fost depuse in timp util - Salariile sunt calculate in mod correct - Platile au fost realizate la timp Personalul este format din : 125 personal productive 4 personal tesa Salariile sunt calculate in functie de pregatirea avuta, conform legislatiei care reglementeaza acest lucru .

RAPORT DE AUDIT CU PRIVIRE LA CICLUL SALARII

In atentia:conducerii firmei
Auditul ciclului salarii al SC ROMUNION SA la data de 31.05.2009 s-a efectuat in baza contractului de audit financiar nr.5/ 06.06.2009, de catre BURGA CRISTINA. SC ROMUNION SA intra sub incidenta Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare. Responsabilitatea departamentului achizitii si departamentului contabilitate Responsabilitatea pentru aceasta activitate revine departamentului personal al SC ROMUNION SA .

Responsabilitatea auditorului financiar Responsabilitatea mea consta in exprimarea unei opinii asupra ciclului salarii al SC ROMUNION SA pe baza auditului efectuat, in conformitate cu normele nationale si internationale: Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar , republicata Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata Ordinul ministrului finantelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, cu modificarile si completarile ulterioare Ordinul ministrului finantelor publice nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv Standardele Internationale de Raportare Financiara Standardele de audit

Aceste norme cer ca auditul sa fie planificat si realizat , astfel incat sa se obtina o asigurare rezonabila ca, situatiile financiare , in intregul lor , nu contin erori semnificative. Situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu planul de conturi general stabilit prin OMFP 1752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare In urma activitatii de audit am constatat prin sondaje, elementele care justifica sumele si imformatiile cuprinse in situatiile financiare , cu scopul de a examina o opinie responsabila si independenta. De asemenea , am constat ca societatea a respectat principiilor contabile , precum si in evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Auditul consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile ce privesc ciclul salarii . Procedurile prezentate , includ si evaluarea riscurilor de denaturare a situatiilor ce privesc ciclul salarii, datorita fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri , am luat in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor ale SC ROMUNION SA , pentru a elabora procedurile de audit corespunzatoare circumstantelor date. Consideram ca probele de audit obtinute sunt suficiente si adecvate pentru a constitui o baza a opiniei noastre de audit. Opinie In opinia mea , situatiile analizate cu privire la ciclul salarii ale SC ROMUNION SA intocmite la data de 31.05.2009, ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela si reala a activitatii in sine si sunt intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Alte aspecte Acest raport este adresat exclusiv conducerii societatii . Auditul a fost efectuat pentru a raporta conducerii acele aspecte pe care trebuie sa le raportez intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. Raport asupra conformitatii ciclului salarii

In concordanta cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile si completarile ulterioare , am citit raportul departamentului contabilitate , atasat la situatiile financiare si nu am identificat informatii financiare , care sa nu fie conforme cu cele din situatiile financiare emise de magazine si departamentul contabil intocmite la data de 31.05.2009.

Bacau, 01.06.2009

AUDITOR FINANCIAR BURGA CRISTINA

12. Aprovizionarea presupune : Comenzile sa contina produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare ; Sa se plateasca preturi corespunzatoare ; Comanda sa contina cantitatile de produse si termenele de aprovizionare corespunzatoare ; Actualizarea informatiilor legate de furnizor astfel incat comanda sa contina date reale ; Produsele comandate sa se obtina in timp util ; Inregistrarea comenzilor aprobate complet si corect ; Prevenirea lansarii comenzilor neaprobate . Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Riscuri posibile in cazul aprovizionarii: - comenzi de bunuri care nu sunt pentru nevoile intreprinderii - a avea comenzi de bunuri la preturi mult mai ridicate decat nevoile firmei - comenzile lansate nu contin produse care indeplinesc specificatiile corespunzatoare - comenzile lansate nu contin cantitatea de produse la termenele de aprovizionare corespunzatoare - a primi bunuri care nu au fost comandate - a receptiona bunuri care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ - a avea facturi primite si neinregistrate - a avea bunuri primite pentru care nu sunt emise facturi - a avea facturi primite si neinregistrate in jurnalul de cumparari - achizitii care depasesc bugetul si nevoile societatii - comenzi care nu au fost aprobate de persoanele abilitate . Proceduri de control intern: Sunt mai multe proceduri de control care pot proteja firma impotriva fraudelor, pierdelor, neregularitatilor si erorilor, avand un rol atat preventiv cat si de detectare: controale de gestiune, organizationale, de autorizare, operationale, fizice. In cazul procesului de aprovizionare procedurile de control intern care pot duce la depistarea fraudelor, pierdelor, neregularitatilor si erorilor sunt: - comanda are un numar autorizat de o persona responsabila - a verifica fizic bunurile primite din punct de vedere cantitativ si calitativ - a verifica pretul bunurilor primite - a verifica daca facturile primate de la furnizori sunt trimise la departamentul de contabilitate - a verifica c facturile nregistrate apar n toate documentele contabile care vizeaz furnizorii a) b) c) d) e) f) g)

13. Activitatea Departamentului Resurse umane presupune: a) Respectarea legislatiei si reglementarilor in vigoare precum si a politicilor companiei ; b) Mentinerea de inregistrari care demonstreaza respectarea legilor si reglementarilor ; c) Asigurarea confidentialitatii din cadrul Departamentului Resurse umane ; d) Asigurarea productivitatii muncii la un nivel acceptabil ; e) Angajarea unui numar suficient si adecvat calificat de personal ; f) Asigurarea ca personalul este pregatit adecvat in scopul indeplinirii responsabilitatilor corespunzatoare ; g) Asigurarea ca personalul primeste informatii cu privire la performantele lor si la dezvoltarea carierei . Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Riscuri posibile in activitatea desfasurata in cadrul Departamentului Resurse umane : - nerespectarea legislatiei in vigoare , precum si a politicilor companiei ; - productivitate scazuta ; - un numar insuficient de personal calificat ; - neplata orelor suplimentare ; - concedii de plata si odihna neplatite ; - lipsa informatiilor cu privire la performantele avute si la posibilitatile de dezvoltare a carierei ; - nu se asigura confidentialitatea salariilor Proceduri de control intern: In cazul procesului activitatiilor din Departamentului Resurse umane procedurile de control intern care pot duce la depistarea fraudelor, pierdelor, neregularitatilor si erorilor sunt: - separarea sarcinilor existente intre persoanele care autorizeaza plata salariilor si persoana care efectueaz plata - existenta fiselor individuale pentru plata salariilor - inregistrarea corecta a salariilor datorate si a orelor suplimentare in contabilitate - se verifica daca exista o procedura scrisa pentru calculul si plata orelor suplimentare - se verifica dac exista o inregistrare corecta a avansurilor si a orelor suplimentare - se verifica daca exista o evidenta a modificarilor salariilor chiar din momentul in care apare o schimbare - se verifica daca au fost efectuate platile catre salariati - se verifica daca au fost depuse declaratiile cu privire la salarii si daca au fost platite darile la bugetul de stat

14. Receptia presupune : a) Asigurarea ca se primesc numai materialele comandate ; b) Asigurarea ca se primesc numai materialele de calitatea specificata in ordinele de achizitie ; c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect inregistrate ; d) Protejarea materialelor primite ; e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de achizitie sunt consecvente ; f) Returnarea promta a materialelor necorespunzatoare ; g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre depozit si de la depozit ; h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp ; i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase . Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Riscuri posibile in activitatea de receptie : - a primi bunuri care nu au fost comandate - a receptiona bunuri care nu corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ - confundarea produselor cu caracteristici asemanatoare - aprovizionari lipsite de consecventa - locuri de depozitare necorespunzatoare - depasirea pragului stabilit la produsele perisabile - lipsa cererilor de transfer catre alte departamente - depozitarea necorespunzatoare a materialelor periculoase - receptia facuta de persoane necalificate Proceduri de control intern: - inventarierea faptica a produselor - a verifica fizic bunurile primate din punt de vedere cantitativ si calitativ - a verifica pretul bunurilor primite - a verifica daca facturile primate de la furnizori sunt trimise la departamentul de contabilitate - a verifica c facturile nregistrate apar n toate documentele contabile care vizeaz furnizorii

15. Activitatea de vanzare, la nivelul unei entitati, presupune: a) Implementarea strategiilor de marketing ; b) Atingerea sau depasirea vanzarilor intr-o maniera eficienta ; c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu prelucrarea lor . Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Riscuri posibile in activitatea de vanzare : - lipsa strategiilor de marketing - a vinde bunuri clientilor indoielnici - a vinde bunuri la preturi care nu sunt autorizate - a acorda reduceri care nu sunt in concordanta cu cu procedurile firmei - a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda facuta de clienti - a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ si calitativ - a accepta comenzi si a le factura fara a dispune de marfuri in stoc - a avea clienti indoielnici fara a se inregistra provizioane - plati efectuate de client si neinregistrate Proceduri de control intern: - a cere referinte din partea bancilor in cazul clientilor indoielnici - a stabili o limita a creditului acordat clientului si a verifica daca aceasta limita nu este depasita - a verifica in permanenta soldul clientului si a urmari incasarile - comanda primita de la client sa fie autorizata de un responsabil - a examina bunurile din punct de vedere cantitativ si calitativ inainte de vanzare - a verifica ca factura sau documentul care atesta livrarea este semnat de catre client - a verifica daca factura este emisa imediat dupa emiterea notei de livrare - a verifica scadentarul soldului la clienti - a verifica daca au fost separate sarcinile persoanelor care emit facturi si cele care incaseaza - a verifica extrasele la banci cu documentele primate de la clienti

16. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune: a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor care ar putea afecta entitatea c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritul sustinerii licentelor si patentelor existente d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte. Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective. Riscuri posibile in activitatea de dezvoltare a tehnologiilor din cadrul unei entitati : - tehnologii depasite din punct de vedere fizic si moral - nivel de cunoastere scazut legat de actuala tehnologie care ar rentabiliza firma - tehnologii fara licente ceea ce poate la sanctionarea firmei - resurse limitate pentru achizitionarea unor tehnologii moderne Proceduri de control intern: - verificarea starii de functionare a utilajelor - verificarea cunostintelor personalului angajat cu privire la noile tehnologii - verificarea existentei licentelor - calculul randamentului pe utilaj