Sunteți pe pagina 1din 12

Spatiul Rural

Spatiu rural cuprinde o zona interioara sau de coasta care contine satele si orasele mici,in care majoritatea partii terenului este utilizatat pentru: a)agricultura,silvicultura,acvacultura si pescuit b) activitati economice si cultural ale locuitorilor acestor zone (artizanat,industrie,servicii etc) c)amenajari de zone neurbane pentru timpul liber(rezervatii natural) d)alte folosinte(cu exceptia celor de locuit) Spatiu Rural Caracteristici dupa I.P.Otiman Ocupa cele mai intinse zone,agricultura reprezinta coloana vertebrala Activitatile sectoarelor primare au o pondere ridicata din punct de vedere occupational Predominanta proprietatea private,familial Din punct de vedere al densitatii populatiei si al marimii asezamintelor umane,este mult mai aerisit si mai umanizat.Viata in spatial rural este asezata pe o serie de norme emanate din experienta de viata multiseculara,din traditiile,obiceiurile si cultura locala.Politica de dezvoltare a spatiului in tarile vest-europene s-a axat pe principiul continuitatii si complementaritatii activitatilor agroalimentare. Activitatile neagricole,in special cele industrial si de servicii,se bazeaza pe complementaritatea fata de agricultura. Clasificarea zonelor rurale: *Clasificarea conform Nomenclatorului Unitatilor Teritoriale Statistice(importanta in elaborarea Politicii Regionale a UE): -Regiuni NUTS I-cu o populatie intre 3000000-7000000 locuitori -Regiuni NUTS II-cu o populatie intre 800000-3000000 locuitori -Regiuni NUTS III-cu o populatie intre 150000-800000 locuitori Clasificarea dupa metodologia Eurostat:

-zone dens populate-densitate a populatiei 500 de locuitori/km psi un total al populatiei din zona de cel putin 50000 locuitori -zone intermediare-densitate mai mare de 100 loc/km psi care nu apartin unei zone dens populate; -zone putin populate-include localitati sau grupuri de localitati neclasificate ca fiind nici dens populate si nici intermediare. Clasificarea dupa metodologia Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica(OCDE):spatiile rurale fiind cele cu o densitate a populatiei sub 150 de loc/kmp(importanta pentru comparatii la nivel international) Pentru o abordare integrate,se impune ca Spatiul Rural sa fie caracterizat din perspective: *Laturii istorice -Colonizarea mosiilor boieresti -Pactul de la Adrianopole-1829 -Reformele din 1864 si 1921 *Laturii economice -Protectionismul acordat industriei in detrimental agriculturii *Laturii geografice -Varietate,proportionalitate si imbinare armonioasa a partilor componente *Laturii etnologice *Laturii socio-culturale -senzatia deunivers inchis *Laturii ecologice *Laturii demografice -structura populatiei pe varste

Dezvolatarea Rurala Alternative de analiza a conceptului de Dezvolatare Rurala

Ca process,dezvoltarea rurala se poate define prin ansamblul activitatilor menite sa induca o ajustare si o adaptare a realitatii rurale,astfel incat decalajele existente sa se estompeze pe cat posibil Ca directive de actiune,dezvoltarea rurala se caracterizeaza prin mobilizarea tuturor fortelor si mijloacelor locale,in vederea inducerii unei evolutii positive,materializata in special in bunastarea comunitatii rurale,mai cu seama a membrilor ei. Ca fenomen,aceasta reprezinta amplificarea in mod creator a unei doctrine,teorii sau idei care sa conduca la un rural mai bun,mai bine dezvoltat

Planurile Dezvoltarii Rurale Planul economic :caracterizat prin conditiile de rentabilitate la nivelul entitatilor de productie Planul ecologic:descries prin evitarea degradarii mediului natural Planul social si cultural:caracterizat prin conservarea traditiilor si obiceiurilor sociale Directiile de actiune ale fiecarui plan,se identifica prin functiile spatiului rural.

Dezvoltarea Durabila

Conceptul de dezvoltare durabila apare pentru prima data in 1987 in Raportul intitulat Viitorul nostrum comun(cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland) al Comisiei Mondiale pentru Mediu si Dezvoltare a ONU.Definitia data in acest raport numeste dezvolatarea durabila ca fiind acea dezvoltarea ce satisface nevoile generatiilor actuale,fara a prejudicial interesele generatiilor viitoare. Conform destinatiei date de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare a O.N.U,dezvoltarea durabila implica faptul ca volumul total al capitalului,formay din capitalul fizic(masini,drumuri,hoteluri s.a ),capitalul uman (sanatatea oamenilor,cunostiintele si calificarea lor) si capitalul natural(padurile,aerul,apa si soluri fertile),ramane constant sau creste in timp.

Principiile dezvoltarii durabile au la baza teoria folosirii resurselor rare,regenerabile partial sau total sau neregenerabile.Aceasta teorie porneste de la premise ca nevoile trebuie satisfacute folosind resursele care sunt limitate in raport cu nevoile(principiu economic).Aceste resurse pot fi regenerabile, partial regenerabile sau total neregenerabile.Principiile dezvoltarii durabile abordeaza aceste resurse astfel: a)pentru cele neregenerabile,directiile de actiune trebuie sa se indrepte catre gasirea modalitatilor de substituire intr-o masura cat mai mare a acestora (ideal ar fi,acolo unde este posibil,in totalitate) cu resurse din categoria celor regenerabile,sau partial regenerabile; b)pentru cele partial regenerabile trebuie sa se tina cont in procesul de alocare,de gradul si perioada de regenerabilitate astfel incat sa nu se puna in pericol nici existent si nici disponibilitatea lor. c) pentru resursele regenerabile se prevede folosirea lor cat mai larga,datorita disponibilitatii virtual nelimitate. Dezvoltare multifunctionala Dezvoltarea multifunctionala este considerate a doua dimensiune de analiza a dezvoltarii unui sector.Aceasta priveste dezvoltarea pe orizontala,adica se ocupa de analizarea posibilitatilor de dezvoltare prin gasirea unor activitati noi,care sa asigure: *o alta valorificare a resurselor disponibile(de preferat superioara celei disponibile in acel moment) *o crestere a veniturilor existente ale actorilor implicate,printr-o diversificare(in sens de venituri alternative) a acestora; *o crestere a numarului de personae incadrate in munca(la nivel local),datorita aparitiei noilor domenii de activitate (atat conexe domeniilor existente,cat si domenii noi) Esenta dezvoltarii multifunctionale o constituie transformarea fermierului dintr-un actor monovalent(doar agricultor) intr-unul plurivalent,implicarea active a sa in viata comunitatii,stabilizarea in mediul sau,stimularea sa in pastrarea specificului local si in protejarea mediului,toate acestea in conditii de profitabilitate si eficienta. Elemente care au pus problema multifunctionalitatii(elementele ce stau la baza asa-numiteicrize rurale) *demografia si rolul politic al lumii agrare *relatia dintre lumea Agricola celelalte clase sociale *relatia sectorului agricol primar cu cel alimentar

*problema naturii *definitia meseriei de agricultor Rolurile fundamentale ale activitatii rurale *lumea Agricola produce atat bunuri alimentare cat si bunuri nealimentare *productia si transformarea -produse traditionale *bogatiile(valorile) material si cele imateriale *productia de bunuri private si bunuri publice *bunuri comerciale si cele necomerciale Domenii de actiune in dezvoltarea multifunctionala *Agricultura: *Functii clasice: -asigurarea securitatii alimentare -depoluator -peisagistica -sociala *Functii modern: -producerea de materii prime energetic -sporirea capitalului touristic -conservarea elementelor vitale(sol,aer,apa,flora,fauna) -armonizarea functiilor sociale si culturale ale spatiului rural Domenii de actiune in dezvoltarea multifunctionala: *Agricultura ^Directii de actiune ^Cooperarea

-Asocierea producatorilor agricoli pentru exploatare -Asocierea producatorilor agricoli pentru aprovizionare -Asocierea producatorilor agricoli pentru desfacere(marketing) -Asocierea producatorilor agricoli pentru servicii agricole -Grupurile de producatori Domenii de actiune in dezvoltarea multifunctionala *Silvicultura *Directii de actiune -Valorificarea lemnului -Valorificarea fructelor de padure -Valorificarea florei spontane -Valorificarea altor plante ce cresc in padure Domenii de actiune in dezvoltarea multifunctionala *Serviciile pentru Agricultura: *Clasice -servicii de chimizare(de combaterea integrate a bolilor si daunatorilor,de administrare de ingrasaminte chimice sau organice s.a) -servicii de reparatii ale utilajelor agricole -servicii de irigatii si de imbunatatiri funciare ; -servicii de transport; -servicii privind lucrarile agricole (de arat,insamantat,recoltat,etc) -servicii de depozitare,preluare si conditionare a productiei agricole. Actorii dezvoltarii rurale *Comunitatea locala ^Membrii si entitatile de organizare ale acestora

^Grupurile de Actiune Locala *Statul *Societatea civila *Initiativa private,prin investitii pe baza de proiecte. Dezvoltarea Rurala in Uniunea Europeana Principii *Subsidiaritatea *Concentrarea resurselor *Aditionalitatea *Solidaritatea financiara *Programarea *Parteneriatul In contextual actual,prioritatile actuale ale politicilor Uniunii Europene sunt: -dezvoltarea durabila(care include si concordant cu legislatia privind mediul natural) -egalitatea sanselor in sens larg (care include atat promovarea egalitatii intre barbate si femei,intre locuitorii diferitelor regiuni,cat si combaterea excluderii sociale). Fondurile Structurale Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) infiintat in 1975,a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii.Obiectivele FEDR sunt,in principal,promovarea dezvoltarii si ajustarii structural a regiunilor a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice,precum si redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu problem structural,inclusive regiunile industrial in declin,zonele urbane in dificultate,zonele aflate in criza,precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii.FEDR poate finanta proiecte de infrastructura,investitii care creeaza locuri de munca,investitii in tehnica de calcul,proiecte locale de dezvoltare,ajutoare pentru intreprinderi mici si mijlocii etc. Fondul Social European(FSE),infiintat in 1958,are ca scop intarirea coeziunii economice si sociale si contributia la implementareaStrategiei europene privind ocuparea fortei de munca.De asemenea,FSE are ca sarcina imbunatatirea oportunitatilor de angajare pentru someri si muncitori in Piata Unica,prin cresterea mobilitatii lor si prin facilitarea adaptarii la schimbarile

industriale,in particular prin instruire vocational si reinstruire(perfectionarea continua),precum si prin sistemele de recrutare. Fondurile Structurale Fondului European de Garantare si Orientare pentru Agricultura(FEOGA),care are 2 sectiuni,anume FEOGA-Orientare si FEOGA-Garantii,a fost infiintat 1962.Prin acest fond se finanteaza masuri de dezvoltare rurala si ajutoare pentru fermieri ,in special in regiuni cu intarzieri in dezvoltare.Este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie,procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale.FEOGA-Garantii are ca principal scop sustinerea pietelor,in cadrul Politicii Agricole Comune(pilonul 1-Organizarea Comuna a Pietelor),precum si plata subventiilor ce tin dezvoltarea rurala(masuri de acompaniere). Obiectivele prioritare de dezvoltare Obiectivul 1 acopera zone al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media Comunitara si,prin extindere,zone cu densitate a populatiei extreme de redusa. Obiectivul 2 promoveaza dezvoltarea zonelor afectate de conversia economica si sociala,ale caror economii nu sunt sufficient diversificate si,in particular,zonele care sufera schimbari socioeconomice in sectoarele industrial si al serviciilor,zonele rurale in declin,zonele urbane in dificultate si zonele in stagnare dependente de pescuit. Obiectivul 3 este focalizat pe adaptarea si modernizarea politicilor nationale si ale Uniunii Europene in domeniul sistemelor pentru angajarea fortei de munca,educatie si instruire.Este destinat sa serveasca drept cadru de referinta pentru operatiunile destinate resurselor umane din statele member. FEDR FSE FEOGAOrientare x IFOP x

Obiectivul1 x x Obiectivul 2 x x Obiectivul 3 x Sursa:www.europa.eu.int(site-ul Comisiei Europene) Dezvoltarea Rurala in UE Evolutia in timp:

*faza initiala,care a durat de la fondarea Pietei Comune pana la mijlocul anilor 70,cand dezvoltarea rurala era considerate,ca fiind dezvoltare Agricola. *a doua faza,din a doua jumatate a anilor 70 pana in prima perioada a anilor 80,cand problema rurala a fost vazuta in contextual politicilor regionale.

*a treia faza,dupa 1985,in care problemele agriculturii au fost abordate in termini de dezvoltare rurala integrate,accentual fiind pus pe mediul inconjurator,legaturile acestuia cu agricultura si silvicultura capatand atat semnificatii positive,cat si negative. *a patra faza-incepe dupa reforma MacSharry si se accentueaza dupa anul 2000,caracteristica principal fiind orientarea catre multifunctionalitate,prin stimularea generarii de activitati multiple si obtinerea de venituri alternative. Dezvoltarea Rurala in UE Obiectivele Politicii de Dezvoltare Rurala: *ameliorarea exploatatiilor agricole; *garanteaza sigurantei si calitatii produselor agricole; *asigurarea unor niveluri stabile si echitabile ale veniturilor fermierilor *protectia meidului *dezvoltarea de activitati complementare si alternative,generatoare de locuri de munca,pentru a contracara procesul de depopulare a zonelor agricole si a intari substanta economica si sociala a zonelor rurale. Principiile Politicii de Dezvoltare Rurala: Principiul multifunctionalitatii agriculturii in sensul unei abordari complexe a activitatilor agricole,in plus fata de rolul lor traditional de furnizor de produse agricol; Principiul abordarii multisectoriale si integrate a economiei rurale,in sensul diversificarii activitatilor,crearii de surse suplimentare de venit si ocupare si prezervarii patrimoniului rural; Principiul flexibiltatii financiare in sprijinirea dezvoltarii rurale,in sensul descentralizarii deciziei,subsidiaritatii si implicarii partenerilor locali; Principiul transparentei in elaborarea programelor de dezvoltare rurala,bazat pe simplificarea legislatiei; Masurile Politicii de Dezvoltare Rurala *Masuri de acompaniere -Pensionarea anticipate Agricultura ecologica Exploatarea zonelor defavorizate

*Masurile de modernizare si diversificare a exploatatiilor agricole Investii Instalarea fermierilor tineri Activitati de formare profesionala Conservarea si protejarea padurilor Politica UE de dezvoltare rurala in perioada 2007-2013 Caracteristici *Simplificarea finantarii,prin constituirea FEADR *Concentrarea pe 3+1 axe: -axa 1:Ameliorarea competitivitatii agriculturii si silviculturii prin sustinerea restructurarii,inovarii si dezvoltarii; -axa 2:imbunatatirea mediului inconujurator si a zonelor rurale prin intermediul sprijinului pentru managementul terenurilor(inclusive actiunile de dezvoltare rurala legate de programul Natura 2000) -axa 3:imbunatairea calitatii vietii in zonele rurale si promovarea diversificarii activitatilor economice prin masuri care au ca obiectiv sectorul agricol si alte zone rurale(cunoscuta si sub numele de Dezvoltare Rurala Extinsa) -axa 4:Abordarea LEADER Noile obiective ale axei LEADER: *imbunatatirea capacitatii in domeniul parteneriatelor locale,al animarii *promovarea cooperarii si inovarii *imbunatatirea si consoldarea administratiei locale

Studiul de caz 1 Initiativa Comunitara LEADER :support si model pentru dezvoltarea multifunctionala in mediul rural Scopul:imbunatatirea potentialului de dezvoltare al zonelor rurale,prin apelarea la initiativele locale,promovarea achiitiei de know-how,in scopul dezvoltarii locale,precum si implementarea acestui know-how in alte zone rurale Tipuri de parteneriate a)parteneriate locale create la initiative indivizilor b)parteneriate locale create la initiative mediului de afaceri loca sau a organizatiilor profesionale in general c)parteneriate create la initiative autoritatilor publice locale Situatia alocatiilor financiare prin programul LEADER pe state member(euro) Stat membru Totala Privata Alocatie financiara

U.E Relativ 7,98 3.77 0,79 24,83 13.39 9,14 14,14 0,10 4,12 8,07 5,63 0,85 2,77 2,39 2,02 100

Contributie guvernamentala 262.910.244 28.494.459 16.180.784 305.382.912 241.795.836 69.648.523 202.416.624 6.235.340 66.931.579 63.126.456 120.199.456 17.300.208 56.378.322 25.351.012 59.737.500 1.542.139.755

Absolut Germania 513.172.391 87.763.907 162.498.240 Austria 164.351.970 59.024.237 76.833.274 Belgia 35.261.361 2.899.793 16.180.784 Spania 811.057.791 0 505.674.879 Franta 545.668.888 31.038.608 272.834.444 Grecia 363.693.321 112.914.921 136.129.877 Italia 490.413.493 0 237.996.869 Luxemburg 9.274.260 851.340 2.137.080 Olanda 206.878.444 56.082.011 83.864.854 Portugalia 271.625.507 44.045.316 164.453.735 M.Britanie 266.711.020 31.821.367 114.690.197 Danemarca 62.577.832 27.977.416 17.300.208 Finlanda 167.858.644 55.102.000 56.378.322 Irlanda 110.017.890 35.921.000 48.745.878 Suedia 147.841.575 46.888.875 41.215.200 Total 4.171.404.387 592.330.791 2.036.933.841 Sursa:Comisia Europeana www.europa.eu.int

Gruparea pe domenii de activitate: *107 proiecte pentru aplicarea tehnologiilor noi si know-how *258 proiecte pentru imbunatatirea calitatii vietii *189 proiecte pentru dezvoltarea productiei locale *343 proiecte pentru devoltarea resurselor natural si cultural.

Concluzii

Dezvoltarea rurala in Romania este un process de lunga durata.Actorii principali raman tot la nivelul comunitatii.Politicile strategice guvernamentale privind agricultura si dezvoltarea rurala joaca un rol determinant care poate grabi sau amana dezvoltarea unei comunitati. Pentru satul romanesc,in perioada actual se impun: -Finalizarea reformei din agricultura si silvicultura -Crearea si organizarea cadrului institutional impus de acquis-ul comunitar -Cunoasterea politicii agricole comunitare pentru cresterea capacitatii de adaptare si integrare -Organizarea si devoltarea societatii civile la sate -Cresterea capacitatilor de dialog in lumea satelor -Dezvoltarea initiativei locale si a capacitatii de elaborarea si promovare de proiecte