Sunteți pe pagina 1din 26

STUDII DE CAZ EXPERTIZA CONTABILA 2012

Problema 1. Care sunt tipurile de reglementari cu privire la expertizele contabile? Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt reglementate: - legal - procedural - profesional Problema 2: Care este sediul regelementarilor legale cu privire la expertizele contabile? Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla in Ordonanta Guvernului nr. 65 din 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Potrivit acestor reglementari, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili. Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit d) din OG 65/1994, care, enumerand lucrarile ce pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice si juridice, stipuleaza printre altele caefectueaza expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice in conditiile prevazute. Din coroborarea art 6 lit d) si art 7 din OG 65/1994, rezulta ca, in toate cazurile, expertizele contabile judiciare si extrajudiciare pot fi elaborate numai de catre profsionisti(specialisti) care au dobandit legal, in conditiile OG 65/1994 calitatea de expert contabil. Problema 3:Care este sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile? Sediul reglementarilor profesionale cu privire la expertizele contabile se afla in: - Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, care la pct. 112 lit.e) stipuleaza ca expertii contabili in exercitarea profesiei, pot efectua expertize dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi: expertize amiabile(la cerere), expertize financiar contabile, arbitraje in cauze civile, expertize de gestiune - Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in Tabloul CECCAR Problema 4:Care este sediul reglementarilor procedurale cu privire la expertizele contabile? Raspuns: Sediul reglementarilor procedurale privind alegerea si numirea expertilor contabili, precum si modul de efectuare a expertizelor contabile, indeosebi a celor judiciare se afla in Codurile de procedura civila si codul de procedura penala.Codurile de procedura civila si penala nu reglementeaza expertiza contabila in mod special, de aceea reglementarile procedurale privind expertiza, sunt aplicabile si expertizei contabile.In codul de procedura civila, valabil pana la 31.08.2012, reglementarile procedurale privind expertiza sunt tratate la articolele 201 pana la 214 iar in codul de procedura penala de la art. 118 la 125.Incepand cu 01.09.2012, va intra in vigoare noul cod de procedura civila, iar articolele care reglementeaza procedural expertiza judiciara se regasesc la art. 324-334. Problema 5: Enumerati normele de comportament profesional specifice misiunilor cu privire la expertizele contabile. Raspuns: Normele de comportament profesional specifice misiunilor de expertiza contabila sunt: - Independenta expertului contabil - Competenta expertului contabil - Calitatea expertizelor contabile - Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil - Acceptarea expertizelor contabile - Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile 1

Problema 6: Comentati norma de comportament profesional Acceptarea expertizelor contabile, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile. Raspuns: Solicitarile adresate expertilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decat daca exista motive temeinice. Totusi, inainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile, expertul trebuie sa analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea, tinand cont in special de regulile de independenta si competenta. Efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata pe motive etnice, religioase, politice sau de alta natura, deoarece expertiza contabila este un act de proba stiintifica. Inainte de acceptarea unei expertize contabile, expertul trebuie sa anlizeze daca se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute de codul de procedura civila si daca se afla intr-o astfel de situatie trebuie sa comunice, in scris, organului care l-a numit despre aceasta stare. Problema 7: Comentati norma de comportament profesional independenta expertului contabil, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre expertii contabili inscrisi in Tabloul Corpului. Expertul contabil solicitat sa efectueze o expertiza contabila este obligat sa fie independent fata de partile din expertiza, evitand orice situatie care ar presupune o lipsa de independenta sau constrangere care ar putea sa-i impieteze integritatea si obiectivitatea. Expertizele contabile efectuate de expertii contabili care nu intrunesc conditiile pentru a fi inscrisi ca membrii ai Corpului cad sub incidenta sanctiunilor privind exercitarea unei profesii fara autorizatie. Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta atat in cazul expertilor numiti din oficiu de catre organele in drept cat si in cazul expertilor contabili recomandati de parti sau solicitati sa efectueze expertize contabile extrajudiciare. Independenta absoluta a expertului contabil deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi ca si pentru judecatori. Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit. Expertul contabil, la primirea oricarei lucrari de expertiza contabila judiciara, va face un examen de independenta si va completa o Declaratie de independenta care va insoti lucrarea depusa pentru auditul de calitate la filiala CECCAR. Problema 8 : Comentati norma de comportament profesional Calitatea expertizelor contabile specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiinciozitate, devotament, corectitudine si impartialitate; pentru asigurarea in interesul public ca aceste cerinte sunt indeplinite, expertizele contabile sunt supuse auditului de calitate potrivit reglementarilor Corpului. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii. Concluziile expertului trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactii, care fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor, evaluarilor, clasificarilor si prezentarilor contabile. In expertizele contabile judiciare, expertul contabil este un tert in proces, care, prin calitatea lui procesuala, contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept. Raportul de expertiza contabila judiciara are carcter de proba stiintifica si trebuie sa prezinte un inalt grad al indicelui contributiv la solutionarea cauzei in care a fost dispus. Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi sanctionata de catre organele de drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului contabil si dispunerea efectuarii unei noi expertize. Daca in aceeasi cauza sunt doua expertize contabile care au formulat concluzii 2

diferite, organul de drept care a dispus expertiza poate sa o aleaga pe cea pe care o considera mai fundamentata sub aspect stiintific, deci este de mai buna calitate. Problema 9. Comentati norma de comportament profesional Responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile Raspuns:Expertizele contabile trebuie efectuate in mod responsabil. Responsabilitatea expertizelor contabile judiciare se stabileste prin Incheierea de sedinta/Ordonanta de numire, dupa caz, iar a celor extrajudiciare, prin contract. In cazul acestei norme sunt aplicabile mai ales regelemntarile procedurale cu privire la citarea partilor, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc de la judecata, acestea fiind aplicabile si expertilor contabili in cazul expertizelor contabile judiciare. In cazul expertizelor contabile extrajudicare, limitele responsabilitatii expertului contabil se stabilesc prin contractul de prestari servicii incheiat cu acest prilej. Problema 10 Comentati norma de comportament profesional Competenta expertului contabil, specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile Raspuns: Calitatea de expert contabil abilitat sa efectueze expertize contabile este reglementata. Competenta presupune detinerea de catre expertul contabil a cunostintelor necesare domeniului la care se refera expertiza contabila. Expertul contabil trebuie sa se supuna regulilor Corpului privind formarea continua, actualizarea si testarea permanenta a cunostintelor pe care le poseda. Expertiza contabila are drept suport documentele primare si inregistarea tranzactiilor si evenimentelor in contabilitate. Ca urmare, expertul solicitat sa efectueze expertize contabile trebuie sa posede cunostinte solide si actualizate in domeniul economic in general si mai ales in domeniul financiar contabil. Aceste cunostinte trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului, inscris in Listele pe domenii publicate, care se supune regulilor Corpului cu privire la pregatirea individuala continua si la testarea cunostintelor acumulate. Problema 11: Comentati norma de comportament profesional Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil specifica misiunilor cu privire la expertizele contabile Raspuns : Expertul contabil trebuie sa respecte secretul si caracterul confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa prezinte mai mult decat i se cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au legatura de cauzala cu obiectivul(intrebarea) care i-a fost fixata de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza judiciara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul de justitie.Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau, cu viza de verificare de la CECCAR, la organul care a dispus expertiza contabila judiciara, de unde cei interesati il pot consulta in conditiile legii.Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate, in afara procedurilor prevazute de lege. Astfel, in cauzele civile, daca este nevoie de o lucrare la fata locului, aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor prin scrisoare cu confirmare de primire, in care sa se precizeze data si locul de incepere a lucrarilor expertizei. In procesele penale expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de catre organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. In toate aceste cazuri informatiile si explicatiile primite de catre expertul contabil trebuie sa ramana confidentiale.

Problema 12: Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitea profesionala in cazul unei expertize contabile judiciare Raspuns: Comportamentul expertului contabil in cazul unei expertize contabile judiciare se rezuma la urmatoarele acte: - expertul va lua legatura cu partile numai in conditiile procedurale stabilite prin actele legale in vigoare - expertul se va rezuma in cadrul documentarii numai la documentele contabile, evenimentele si tranzactiile economice care au legatura de cauzalitate cu obiectivul expertizei, - expertul contabil nu va face aprecieri subiective asupra modului de organizare a evidentei contabile in cadrul raportului de expertiza contabila judiciara - expertul contabil va depune raportul de expertiza contabila spre auditare la filiala CECCAR de care apartine - dupa primirea vizei de verificare va depune raportul de expertiza contabila judiciara la registratura instantei/organului care a dispus efectuarea expertizei, fara sa mai ia legatura cu partile interesate in dosar pentru a le comunica acestora concluziile documentarii realizate Problema 13: Care sunt actele de comportament prin care se manifesta pastrarea secretului profesional si confidentialitea profesionala in cazul unei expertize contabile extrajudiciare Raspuns: Comportamentul expertului contabil in cazul unei expertize contabile extrajudiciare se rezuma la urmatoarele acte: - stabilirea unei intalniri cu clientul care solicita expertiza contabila extrajudiciara pentru definitivarea obiectivelor(intrebarilor) expertizei contabile si negocierea onorariului - convenirea unei date in care expertul contabil poate sa faca documentarea la fata locului - predarea raportului de expertiza contabila extrajudiciara clientului la termenul stabilit prin contract. Problema 14 : Cum comentati problema relatiilor(dpdv al ierarhizarii profesionale) dintre doi sau mai multi experti numiti de organele in drept sa efectueze o expertiza judiciara in aceeasi cauza? Raspuns: In situatia in care doi sau mai multi experti contabili sunt numiti sa efectueze un raport de expertiza contabila judiciara, intre acesti experti nu trebuie sa existe o ierarhizare, toti expertii avand drepturi si obligatii egale in aceasta cauza.Realizarea raportului de expertiza se face in cadrul unui program de misiune convenit intre experti, cu stabilirea punctuala a sarcinilor de efectuat de catre fiecare, iar raspunderea finala le revine in aceasi masura fiecaruia dintre ei. Problema 15. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie sa le respecte expertul contabil in activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? Raspuns: Principiile deontologice pe care expertul trebuie sa le aplice in efectuarea misiunii sale sunt: 1. Integritatea 2. Independenta 3. Obiectivitatea 4. Secretul profesional 5. Respectarea normelor profesionale si tehnice 6. Competente profesionala 7. Comportare deontologica Problema 16. Cum comentati sintagma Stiinta, independenta, moralitate inscrisa pe sigla(logoul) CECCAR? Raspuns: Stiinta, semnifica faptul ca un expert contabil sau contabil autorizat nu poate sa fie un bun profesionist contabil fara temeinice si solide cunostinte profesionale

Independenta, semnifica faptul ca profesionistul contabil trebuie sa-si realizeze orice misiune incredintata cu simt de raspundere, total independent fata de clientul sau, fara sa fie limitat de vreo constrangere materiala sau morala Moralitate semnifica faptul ca profesionistul contabil trebuie sa-si ghideze intreaga activitate pe principii de obiectivitate, profesionalism, de etica si moralitate si sa serveasca interesului public prin intreaga activitate desfasurata Problema 17. Independenta absoluta si independenta relativa in care se poate afla un expert contabil.Exemplificati si explicati cel putin o situatie in care expertul contabil se poate afla intr-o situatie de independenta relativa Raspuns: Independenta expertului contabil trebuie sa fie absoluta in cazul expertilor contabili numiti din oficiu de catre organele in drept, si relativa in cazul expertilor recomandati de parti sau solicitati in efectuarea de expertize contabile extrajudicare. Independenta absoluta a expertului contabil numit din oficiu de catre organele in drept deriva din obligatia acestuia de a tine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abtinere si recuzare prevazute de de Codul de procedura civila si alte reglementari procedurale speciale, care sunt aceleasi ca si pentru judecatori.Expertii contabili care se afla in situatii de incompatibilitate, abtinere sau posibilitate de recuzare trebuie sa le aduca la cunostinta organului care i-a numit. Independenta relativa deriva doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salariala in afara corpului, sau cu orice activitate comerciala, cu exceptiile prevazute de lege. Un exemplu de independenta relativa este atunci cand un expert contabil are incheiat un contract de prestari servicii cu o societate comerciala si aceasta societate are un litigiu cu o alta firma la o instanta de judecata. Daca expertul contabil este solicitat de catre clientul sau sa participe la raportul de expertiza contabila judiciara din dosarul de la instanta, in calitate de expert consultant, atunci expertul se afla intr-o independenta relativa. Problema 18. Cum definiti expertiza contabila? Dar expertiza contabila judiciara? Raspuns:Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si /sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Problema 19 Trasaturi care particularizeaza expertiza contabila extajudiciara. Raspuns: Expertizele contabile extrajudiciare se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: - sunt efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei - nu au calitatea de mijloc de proba in justitie - sunt efectuate in baza unui contract de prestari servicii incheiat intre beneficiar si un expert contabil in care se stipuleaza obiectivele, termenul de predare si onorariul - rezultatele documentarii expertului contabil sintetizate in raportul de expertiza contabila extrajudiciara sunt comunicate de catre expert partii care a solicitat lucrarea prin predarea raportului de expertiza la scadenta stabilita prin contractul de prestari servicii Problema 20. Trasaturile care particularizeaza expertiza contabila judiciara Raspuns: Expertizele contabile judiciare au urmatoarele trasaturi: - sunt reglementate procedural prin Codul de procedura civila, Codul de procedura penala si alte legi speciale - numirea expertului, stabilirea obiectivelor, a onorariului si a termenului de predare a raportului de expertiza se stabilesc prin Incheiere de sedinta sau Ordonanta de numire - Expertul contabil poate lua legatura cu partile numai dupa citarea lor(in cazul dosarelor civile) sau cu incuviintarea organului de cercetare sau a instantei de judecata in cazul dosarelor penale - Expertul contabil depune raportul de expertiza pentru auditare la filiala Ceccar de care apartine iar apoi la instanta sau organul care a dispus efectuarea expertizei, fara sa 5

comunice in mod direct partilor interesate rezultatul documentarii sale reflectat in raportul de expertiza Problema 21. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? Raspuns: Destinatarii expertizelor contabile sunt, in primul rand instantele de judecata care au dispus proba cu expertiza contabila, organele de cercetare penala, partile implicate in aceste dosare, iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare partea solicitanta care a incheiat contractul de prestari servicii cu expertul contabil. Problema 22 Care sunt criteriile dupa care se clasifica expertizele contabile? Raspuns: Criteriile de clasificare a expertizelor contabile sunt: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile - Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale - Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale - Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti III. In functie de natura juridica - Expertize contabile civile - Expertize contabile penale - Expertize contabile extrajudiciare Problema 23. Cum se clasifica expertizele contabile dupa scopul principal in care au fost solicitate Raspuns: Dupa scopul principal in care au fost solicitate - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. Problema 24. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura principalului obiectiv/ principalelor obiective stabilite de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei? Raspuns: Dupa natura principalelor obiective la care se refera - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile - Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale - Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale - Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti 6

Problema 25. Cum se clasifica expertizele contabile in functie de natura juridica? Raspuns:In functie de natura juridica - Expertize contabile civile - Expertize contabile penale - Expertize contabile extrajudiciare Problema 26 : Convocarea partilor in cauze civile si in cauze penale Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare in cauze civile citarea partilor se face de catre expertul contabil numit in acea cauza, prin convocarea tuturor partilor interesate in realizarea expertizei prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in care se va preciza data, locul si ora de intalnire cu expertul contabil. In dosarele penale, expertul contabil numit din oficiu impreuna cu expertul consultant solicitat de catre invinuit sau inculpat sunt convocati la intalnirea cu partile de catre comisarul care instrumenteaza dosarul, la o data si un loc stabilit de catre cel care face convocarea si unde de regula se definitiveaza obiectivele expertizei.In dosarele penale expertul contabil poate lua legatura cu partile numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata. Problema 27: Contractarea expertizelor contabile Raspuns: In cazul expertizelor judiciare, incheierea de sedinta sau ordonanta de numire, tin loc de contract pentru efectuarea expertizei. Contractractarea propriuzisa a expertizelor contabile se face numai in cazul expertizelor contabile extrajudiciare. Contractul se incheie, de regula intre doua parti, expertul contabil in calitate de prestator si beneficiarul expertizei. Prin contract se stabilesc obiectivele expertizei, termenul de predare si onorariul expertului contabil. Problema 28: Organul de urmarire penala sau instanta de judecata poate dispune efectuarea unei noi expertize? Motivati. Raspuns: In cazurile in care expertul contabil nu isi documenteaza in mod riguros raspunsurile la obiectivele expertizei, prin trimiterea la documente contabile si prin analizarea tranzactiilor economice, instanta de judecata sau organul de urmarire penala poate dispune inlocuirea expertului contabil si efectuarea unei noi expertize contabile. Problema 29: Obligatia efectuarii expertizei de catre expertul numit de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei. Raspuns: Solicitarea adresata expertului contabil privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzata decat daca exista motive temeinice. Inscrierea expertului contabil in Lista de la Ministerul Justitiei, cu indicarea specializarilor in care doreste sa efectueze expertize contabile judiciare, il responsabilizeaza pe acesta, el neputand sa refuze efectuarea lucrarii decat din motive bine intemeiate(concediu de boala, lipsa din localitate, relatii de incompatibliliate etc). Expertul contabil, inainte de a accepta efectuarea expertizei trebuie sa-si analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea tinand seama in special de regulile de independenta si competenta.Expertiza nu poate fi refuzata din motive etnice, religioase, politice sau de alta natura. Inainte de efectuarea expertizei, expertul contabil trebuie sa analizeze daca nu se afla intr-una dintre situatiile de incompatibilitate.Expertul contabil care a acceptat o lucrare de expertiza trebuie sa execute personal lucrarea iar daca dupa acceptarea efectuarii expertizei contabile intervine un motiv temeinic care sa-l impiedice pe acesta sa execute lucrarea,(concediu medical) el trebuie sa comunice acest lucru instantei de judecata prin depunerea dovezilor privind situatia in care se afla. Problema 30: Consideratii despre forta probanta a expertizei contabile judiciare. Raspuns: Expertizele contabile constituie mijloace de proba stiintifica. In elaborarea lor, expertul contabil trebuie sa foloseasca metode specifice stiintei contabilitatii.Expertiza contabila judiciara cerceteaza fapte si situatii de natura economica pe baza informatiilor furnizate de evidenta contabila a unui agent economic;interpreteaza datele de evidenta si furnizeaza opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor si a actelor normative care reglementeaza domeniul de activitate respectiv.Scopul principal al expertizelor contabile judiciare, in calitate de proba in justitie, este contributia acestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate in cercetare sau de judecata.Expertiza contabila judiciara, fiind o 7

proba individuala administrata de catre organul judiciar, concluziile acesteia un pot fi automat insusite de catre organul judiciar care a dispus-o sau a acceptat-o.Organul judiciar trebuie sa aprecieze forta probanta a expertizei contabile judiciare potrivit liberului arbitru, bazat pe lege si constiinta, putand sa admita sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare, in functie de nivelul stiintific si calitatea acesteia si in corelatie cu celelalte probe administrate in cauzele supuse cercetarii si judecarii. Totusi, datorita caracterului sau stiintific si probitatii profesionale si deontologice a expertului contabil, expertiza contabila judiciara trebuie sa ofere organului judiciar o proba indeajuns de temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate. Problema 31: Daca doua sau mai multe expertize existente la dosarul cauzei au concluzii diferite, care va fi expertiza considerata de organul care a dispus efectuarea acestora cu valoare probanta preferentiala? Raspuns: In situatia in care instanta de judecata are in aceeasi cauza mai multe expertize contabile judiciare, cu concluzii diferite, determinate de utilizarea unor alte mijloace de investigare, organul in drept care le-a dispus are posibilitatea de a o alege pe cea pe care o considera cea mai fundamentata sub aspect stiintific, respectiv de cea mai buna calitate. Problema 32: Care sunt prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile: Raspuns:Prevederile legale privind delegarea si supravegherea lucrarilor referitoare la expertizele contabile se regasesc in norma 3523 delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile, care este specifica, deocamdata expertizelor contabile expertizelor contabile extrajudiciare, si care pot fi executate si prin societati de expertiza contabila, constituite in baza art. 8 din OG 65/1994..Reglementarile procedurale(codul de procedura civila si codul de procedura penala) nu prevad deocamdata posibilitatea ca o expertiza contabila judiciara sa fie executata de catre o firma de expertiza contabila. Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegate de catre expertii numiti din oficiu sau la recomandarea partilor catre asistentii acestora sau catre alti colaboratori.In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, cu obligativitatea pastrarii raspunderii finale asupra continutului si concluziilor din raportul de expertiza contabila extrajudiciara. Problema 33: Necesitatea documentarii lucrarilor privind expertizele contabile. Raspuns:Documentarea lucrarilor privind expertizele contabile are un carcter particular prin faptul ca se limiteaza strict la ce este necesar pentru a raspunde la obiectivele(intrebarile) stabilite expertului de catre organul in drept care a solicitat expertiza, prin Incheiere de sedinta, ordonanta de numire sau prin contract de prestari servicii in cazul expertizelor contabile extrajudiciare. In vederea formularii raspunsurilor la obiective expertul contabil trebuie sa studieze materialul documentar adecvat. In situtatia in care obiectivele expertizei se refera la un act de control, expertul contabil trebuie sa analizeze foarte bine actul de control, iar in situatia in care, dupa documentarea efectuata, expertul ajunge la concluzii diferite fata de organul de control, expertul trebuie sa fundamenteze raspunsul sau prin comparare cu cel al organului de control. Documentarea lucrarilor privind expertiza contabila are doua aspecte: - documentarea generala asupra evenimentelor si tranzactiilor care au legatura cu cauza si a legislatiei aplicabile - documentarea specifica asupra evenimentelor si tranzactiilor care au legatura directa cu fiecare obiectiv al expertizei De regula materialul documentar avut in vedere de catre expertul contabil se mentioneaza in capitolul II Desfasurarea expertizei, dar acesta nu trebuie anexat expertizei decat in situatia in care instanta solicita in mod expres acest lucru.Rolul expertului contabil in cazul expertizei contabile nu este de a administra(culege) probe ci de a elabora expertiza judiciara in calitate de proba stiintifica.

Problema 34: Ce trebuie sa contina dosarul de lucru al expertului contabil in ceea ce priveste documentarea expertizelor contabile? Raspuns: dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz: - incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare - raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii - eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei Problema 35: Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertiza contabila referitoare la delegarea lucrarilor de expertiza contabila. Raspuns: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata de catre expertii numiti din oficiu sau la recomandarea partilor catre asistentii acestora sau catre alti colaboratori. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare, expertul contabil poate delega executarea unor lucrari asistentilor sau colaboratorilor sai, cu obligativitatea pastrarii raspunderii finale asupra continutului si concluziilor din raportul de expertiza contabila extrajudiciara Problema 36: Consideratii asupra normei de lucru specifice misiunilor privind expertiza contabila referitoare la supravegherea lucrarilor de expertiza contabila Raspuns: In situatia executarii de expertize contabile extrajudiciare printr-o firma de expertiza contabila, delegarea lucrarilor pentru aceasta lucrare trebuie facuta numai acelor angajati care au dobandit calitatea de expert contabil si sunt inscrisi in Tabloul Corpului. Supravegherea lucrarilor trebuie atribuita angajatilor acestor firme de expertiza, de nivel ierarhic superior, care au aceeasi calitate cu executantii lucrarii.Si in aceste conditii raspunderea revine administratorului firmei de expertiza sau responsabilului cabinetului in cazul in care cabinetul individual are angajati mai multi experti contabili. Problema 37: Din ce se compune materialul documentar pe care il poate studia expertul contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara intr-o cauza civila. Dar intr-o cauza penala? Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie , parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti(chiar in scris) nu constituie material documentar Problema 38:Explicatiile suplimentare solicitate de expertul contabil cu ocazia convocarii si primite de la partile interesate in expertiza constituie material documentar? Motivati Raspuns: Explicatiile date de catre parti(chiar in scris) cu ocazia convocarii partilor nu constituie material documentar. Aceasta deoarece expertiza contabila are un caracter stiintific, iar fundamentarea raspunsurilor expertului trebuie sa aiba in vedere documente contabile, acte si fapte economice reflecatate in evidenta contabila a partilor implicate in dosar. Problema 39. Redactati un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscand urmatorii termeni de referinta: Partile Prestator: expert contabil Pop Ioan, carnet expert contabil nr. 1000, inscris in Tabloul Expertilor contabili la sectiunea I, pozitia 100, domiciliat in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi

Beneficiar: SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion Obligatia beneficiarului: sa puna la dispozitia expertului contabil documentele a) b) si c) Obligatia prestatatorului de servicii: sa formuleze concluzii pentru obiectivul X Valoarea contractului : 5000 lei Data depunerii raportului de expertiza : 30.06.2010 Plata : se face in doua transe 1000 lei in termen de 5 zile de la semnarea contractului si restul pana la data de 05.07.2010 Data incheierii contractului : 15.03.2010 Raspuns : CONTRACT Incheiat intre: Expertul contabil Pop Ion, numar carnet 1000, cu domiciliul in Iasi, str. Primaverii nr. 2, jud. Iasi, inscris in Tabloul CECCAR in Sectiunea I, pozitia 100, denumit PRESTATOR si, SC Dunarea SA, cu sediul social in Iasi, str. Toamnei nr. 3 jud. Iasi, reprezentata prin manager Ion Ion, denumita BENEFICIAR, s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare. Art. 1 Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii(raspunsuri) la urmatorul obiectiv: Obiectivul X Art. 2. Beneficiarul expertizei contabile extrajudiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale documentare: documentele a) , b) si c) Art. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca RAPORTUL DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile; acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 30.06.2008 Art. 4 . Beneficiarul RAPORTULUI DE EXPERTIZA CONTABILA EXTRAJUDICIARA se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5000 lei, din care 1000 de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de 4000 lei pana la data de 05.07.2008. Art. 5. In conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. Art. 6. Prezentul contract s-a incheiat in 2 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. Iasi, 15.03.2010 Prestator, Beneficiar,

Problema 40 : Identificati cel putin patru domenii in care expertiza contabila extrajudiciara poate juca un rol decisiv Raspuns : 1. Expertiza contabila extrajudiciara solicitata de Oficiul Registrului Comertului in situatia in care asociatii/actionarii doresc sa majoreze capitalul social al unei firme din imprumuturile acordate de catre ascociati. Expertul trebuie sa certifice incasarea imprumuturilor de catre firma 2. Expertiza contabila extrajudiciara necesara la Oficiul Registrului Comertului prin care expertul contabil certifica corectitudinea calculului raportului de schimb al actiunilor/partilor sociale in cazul unei fuziuni sau divizari

10

3. Expertiza contabila extrajudiciara prin care expertul stabileste cuantumul unui prejudiciu, pe baza caruia firma isi poate formula plangerea penala sau civila 4. Expertiza contabila de actualizare a unei sume de plata stabilita printr-o sentinta judecatoreasca, pentru care pagubitul nu a primit suma si solicita unui executor judecatoresc recuperarea acestei sume, cu actualizarea la inflatie de la data ramanerii definitive a sentintei judecatoresti Problema 41 :Comentati cum procedati in situatia in care in cauza in care ati fost numit sa efectuati expertiza judiciara exista lucrari de expertiza efectuate anterior. Raspuns: In situatia in care in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile judiciare, expertul contabil nou numit, pe baza documentarii efectuate poate sa ajunga la concluzii diferite fata de predecesorul sau.In aceste situatii va raspunde la obiectivele expertizei cu opinia sa si prin referire la rezultatele stabilite de catre predecesorul sau. Problema 42:Masurile dispuse de organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei in situatia refuzului efectuarii expertizei contabile judiciare de catre expertul contabil. Raspuns: In situatia in care expertul contabil numit refuza sa efectueze lucrarea de expertiza, organul indreptatit poate dispune citarea expertului de a se prezenta in instanta, aducerea expertului cu mandat, si sanctionarea expertului contabil. In astfel de situatii dispozitiile procedurale prevazute de codul de procedura civila si penala au intaietate fata de reglementarile legale si profesionale. Problema 43. Poate fi refuzata efectuarea unei expertize contabile judiciare? Motivati. Raspuns: Expertul contabil poate sa refuze executarea unei expertize contabile judiciare in urmatoarele situatii: - se afla in una din situatiile de incompatibilitate fata de partile din dosar - este in impozibilitatea efectuarii expertizei din motive medicala - la momentul inscrierii in lista de la Ministerul Justitiei nu a optat pentru specializarea in care a fost numit in acel dosar si nu conoaste domeniul de activitate respectiv - are in lucru mai multe expertize contabile judiciare cu volum mare de activitate si nu poate sa execute lucrarea dispusa in termenul stabilit In toate aceste situatii expertul contabil este obligat sa comunice situatia in care se afla la organul care a dispus expertiza si in unele situatii sa dovedeasca refuzul(ex. Concediu medical) Problema 44. Procedura administrarii probei cu expertiza contabila judiciara. Raspuns: In situatia in care intr-un dosar, aflat spre judecare sau cercetare la organele judecatoresti sau de cercetare apar probleme de stricta specialitate, care nu pot fi cuantificate sau interpretate obiectiv de catre organul de judecata, sau la cererea partilor implicate in cauza respectiva, se poate solicita instantei sau aceasta poate sa dispuna din oficiu numirea unui expert contabil care pe baza documentarii efectuate sa raspunda punctual la anumite obiective stabilite de catre instanta sau solicitate de catre parti. Procedura de efectuarea a unei expertize contabile judiciare presupune numirea unui expert prin incheiere de sedinta sau ordonanta de numire, stabilirea obiectivelor la care trebuie sa raspunda expertul , fixarea unui termen pentru depunerea raportului si a unui onorariu provizoriu . Problema 45. Care este procedura de inscriere a expertilor contabili in listele cuprinzand expertii contabili pe specializari, care se transmite Ministerului Justitiei in scopul sprijinirii organelor indreptatite sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare, respectiv numirea expertilor? Raspuns: Conducerea filialei transmite la inceputul fiecarui an, tuturor expertilor contabili care figureaza in categoria activi, o fisa de optiune in care sunt cuprinse toate specializarile in care expertul contabil poate sa efectueze expertize contabile. Expertul contabil trebuie sa indeplineasca toate conditiile stabilite prin normele CECCAR pentru obtinerea vizei pentru anul in curs pana la 31 ianuarie a acestui an. Fisa de optiuni se trimite la filiala pana la 15 februarie a anului in curs, cu mentionarea specializarilor pentru care a optat expertul respectiv.Conducerea filialei verifica modul de plata a cotizatiilor fize si variabile pentru anul precedent si pentru anul 11

in curs si daca au fost respectate toate conditiile de obtinere a vizei profesionale pentru anul curent, dupa care intocmeste lista pentru acest an. Lista cu expertii contabili care doresc sa efectueze expertize se transmite la departamentul de specialitate al CECCAR, care va face centralizarea acestor informatii de la filiale si le comunica Ministerului Justitiei. Numirea expertilor contabili in expertizele contabile judiciare se face de catre un angajat al Ministerului Justitiei, pe baza procedurilor interne ale acestora. Problema 46. Care sunt calitatile esentiale pe care trebuie sa le aiba expertii contabili, calitati care sunt evidentiate si pe sigla(emblema) CECCAR? Raspuns: Emblema CECCAR cuprinde sintagma Stiinta, independenta, moralitate, ceea ce presupune ca un expert contabil sa fie in primul rand foarte bine pregatit profesional, deci sa posede suficiente cunostinte teoretice si practice din domeniul financiar contabil. Sintagma independenta il obliga pe expertul contabila sa fie lipsit de orice fel de constrangeri (salariale, personale, de familie) fata de clientul sau, iar cea de moralitate il obliga sa actioneze in toate misiunile sale cu obiectivitate, fara partinire si cu un inalt simt de raspundere. Problema 47: Care sunt persoanele, care conform prevederilor legale in vigoare, pot efectua expertize contabile? Raspuns: Pot efectua expertize contabile judiciare numai persoanele care au obtinut calitatea de expert contabil in conditiile stabilite prin OG 65/1994, figureaza in partea de experti contabili activi, au viza de exercitare a profesiei pe anul in curs, si participa la cursurile de pregatire profesionala continua, conform reglementarilor interne ale CECCAR. Problema 48. Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se poate afla expertul contabil numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare? Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: - daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare; obtinerea de participatii la capitalul social ; darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani; acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. - Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat - Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil; - Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai; - Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective - Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii - Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. - Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate - Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti - Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv

12

Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile tehnico operative; - Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile Problema 49: Recuzarea expertului tehnic judiciar. Definitie, procedura Raspuns : Recuzarea expertilor contabili este un mijloc procedural prin care partile dintr-un proces pot solicita inlocuirea expertilor pentru aceleasi motive prevazute de legile procedurale ca fiind aplicabile judecatorilor.Recuzarea trebuie sa se faca in termen de 5 zile de la numirea expertului, daca motivul exista la acea data, in celelalte cazuri, termenul curge de la data aparitiei motivului recuzarii.Recuzarile se judeca in sedinta publica, cu citarea partilor si a expertului. Problema 50: Enumerati situatiile in care poate fi recuzat expertul contabil numit de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile in vederea solutionarii cauzei aflate spre judecare. Raspuns : In contextul reglementarilor procedurale(civile si penale) expertul contabil poate fi recuzat: - cand el, sotul sau, ascendentii sau descendentii lor au vreun interes in judecarea pricinii, sau este sot, ruda sau afin pana la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre parti - cand se afla in vreunul dintre cazurile prevazute in art. 100 din legea de organizare judecatoreasca - cand sotul in viata si nedespartit este ruda sau afin al uneia dintre parti pana la al patrulea grad inclusiv, sau daca, fiind incetat din viata ori despartit, au ramas copii - daca el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca, sau daca au o judecata la instanta unde una din parti se judeca - daca intre aceleasi persoane si una dintre parti a fost un caz de judecata penala timp de cinci ani inaintea recuzarii - daca este tutore, curator sau consilier judiciar al uneia dintre parti - daca si-a spus parerea cu privire la pricina care se judeca - daca a primit de la una dintre parti daruri sau fagaduieli de daruri sau altfel de indatoriri - daca este in vrajmasie intre el, sotul sau rudele lor pana la al patrulea grad inclusiv si una dintre parti, sotii sau sotiile acestora pana la al patrulea grad inclusiv Problema 51:Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza penala, in situatia in care, dupa ce a fost convocat de organul de urmarire penala in vederea efectuarii unei expertize contabile judiciare si a primit acceptul acestuia sa consulte dosarul cauzei a constatat ca una dintre parti ii este vecin, iar sotiile lor se afla in dusmanie. Raspuns : Daca intre sotiile aflate in dusmanie, se afla in derulare o judecata la alta instanta sau daca intre ele a fost o judecata penala in ultimii cinci ani, atunci expertul contabil invoca motivul recuzarii si solicita in scris la instanta de judecata, inlocuirea sa. Daca dusmania dintre cele doua sotii se rezuma numai la comportament neadecvat intre vecini, atunci expertul contabil nu este intr-o situatie de recuzare si poate efectua expertiza in care a fost numit respectand principiile de independenta, obiectivitate si moralitate. Problema 52. Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, cerere de apel, in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare si a consultat a constatat ca a mai efectuat o expertiza contabila judiciara in acceasi cauza la o instanta inferioara. Raspuns: Expertul contabil se afla in una din situatiile de incompatibilitate reglementate procedural si este obligat sa solicite in scris instantei de judecata inlocuirea din aceasta cauza.

13

Problema 53: Precizati care este procedura pe care trebuie sa o urmeze un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila intr-o cauza civila, in situatia in care dupa ce a fost instiintat despre numirea cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare a constatat ca este in litigiu cu una dintre parti, aceasta depunand la o institutie judecatoreasca o cerere de chemare in judecata in care expertul are calitatea procesuala de parat. Raspuns: Expertul contabil se afla in una din situatiile de recuzare reglementate procedural si trebuie sa solicite inlocuirea sa din aceasta cauza .Solicitarea se face prin adresa scrisa adresata instantei care a dispus efectuarea expertizei, si se depune de regula, de indata ce expertul contabil a aflat despre conditia in care se afla fata de acel dosar. Problema 54: Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul cauzei, ca se afla in situatie de incompatibilitate cu una dintre parti? Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma? Raspuns: Expertul contabil care se afla intr-o situatie de incompatibilitate, trebuie sa faca o solicitare scrisa, argumentata si motivata, adresata instantei de judecata care a dispus numirea sa, in care sa invoce situatia de incompatibilitate in care se afla , sa solicite inlocuirea sa si sa o depuna la instanta pana la primul termen de depunere a raportului de expertiza, respectiv de indata ce a luat la cunostinta despre situatia de incompatibilitate in care se afla. Problema 55: Ce se intelege prin abtinerea unui expert contabil numit sa efectueze o expertiza judiciara intr-o cauza? Cine sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma? Raspuns:Abtinerea unui expert contabil numit intr-o cauza civila sau penala consta in solicitarea scrisa a expertului contabil de inlocuire a lui din acel dosar, prin invocarea motivului de incompatibilitate in care se afla . Declaratia de abtinere se face de indata ce expertul a luat la cunostinta de existenta cazului de incompatibilitate in care se afla. In cazul in care expertul nu face declaratie de abtinere el poate fi recuzat, oral sau in scris de catre parti, cu mentionarea cazului de incompatibilitate care constituie motivul recuzarii. Problema 56: Care este procedura de urmat pentru un expert contabil numit sa efectueze o expertiza contabila judiciara care a constatat, dupa ce a consultat dosarul cauzei, ca se afla in situatie de incompatibilitate cu una dintre parti?(este dusmanie intre varul sau si varul uneia dintre parti). Cui sesizeaza aceasta situatie, in ce termen si sub ce forma? Raspuns: Expertul contabil va face declaratie de abtinere in forma scrisa, pe care o va depune dupa ce a studiat dosarul cauzei la instanta de judecata care a facut numirea sa ca expert. Aceasta declaratie se face de indata ce expertul a luat la cunostinta despre existenta situatiei de incompatibilitate si se poate formula oral sau in scris, cu mentionarea cazului de incompatibilitate in care se afla, in atentia instantei care l-a numit. Problema 57:Raspunderea discuplinara a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale. Raspuns: Raspunderea disciplinara a expertului contabil se refera la nerespectarea normelor si reglementarilor corpului, privind activitatea desfasurata ca liber profesionist. Raspunderea disciplinara se stabileste prin judecata de catre comisia de disciplina a filialei de care apartine expertul contabil si poate fi: - Mustrare - Avertisment scris - Suspendarea dreptului de a exercita profesia de EC pe o perioada de timp de la 3 luni la 1 an - Interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil

14

Problema 58: Enumerati cel putin zece fapte care constituie abatere disciplinara si sunt sanctionate de Comisiile de disciplina, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare al CECCAR. Raspuns: - Efectuarea de lucrari profesionale fara contract de prestari servicii sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea de expert contabil - Nerespectarea obligatiei de secret profesional - Nerespectarea Normelor profesionale ale CECCAR - Efectuarea de lucrari profesionale fara viza anuala legal acordata - Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite, n cursul unui an calendaristic - Nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile - Comportament necuvincios fata de membrii Corpului si fata de organele Ministerului de finante - Nerespectarea prevederilor cu privire la pregatirea profesionala continua - Neparticiparea la adunarile generale ale filialei - Refuzul de a se supune auditului de calitate al CECCAR. Problema 59: Enumerati faptele care se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil Raspuns: Urmatoarele fapte se sanctioneaza cu interdictia/suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil - Neplata cotizaiei profesionale sau/i a celorlalte obligaii bneti, la termenele stabilite, n cursul unui an calendaristic - Nerespectarea standardelor profesionale i a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Problema 60: Precizati si explicati infractiunile de natura penala in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspuns: Coroborat cu reglementarile procedurale(codul de procedura civila si penala), expertii contabili, in contextul efectuarii unor expertize contabile, pot intra sub incidenta unor infractiuni, in cazul realizarii elementelor constitutive ale acestora, cum ar fi: Luarea de mita: fapta expertului contabil care, direct sau indirect , pretinde ori primeste bani sau alte foloase necuvenite, ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, sau nu o respinge, in scopul de a indeplini ori a intarzia indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu sau in scopul de a face un act contrar acestor indatoriri. Infractiunea de luare de mita se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 luni si interzicerea unor drepturi Marturie mincinoasa: reprezentand fapta martorului(cazul de fata a expertului contabil)care, intr-o cauza penala civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori, face afirmatii mincinoase ori nu spune tot ce stie privitor la imprejurarile esentiale asupra carora a fost intrebat Marturia mincinoasa se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani Favorizarea infractorului : reprezentand ajutorul dat unui infractor fara o intelegere stabilita inainte sau in timpul savarsirii infractiunii, pentru a ingreuna sau zadarnici urmarirea penala, judecata sau executarea pedepsei, ori pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infractiunii.Favorizarea infractorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 7 ani.Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decat pedeapsa prevazut de lege pentru autor. Expertul contabil poate raspunde penal si pentru alte infractiuni daca sunt intrunite elementele constitutive ale respectivelor infractiuni Problema 61: Precizati care sunt infractiunile de natura civila in contextul efectuarii expertizelor contabile Raspuns: Raspunderea civila a expertului contabil poate fi instituita in temeiul art. 998 din Codul Civil, potrivit caruia orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu obliga pe acela 15

din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. Literatura juridica consacra principii de raspundere civila foarte largi si cuprinzatoare, astfel incat orice activitate prejudiciabila este susceptibila sa intre sub incidenta lor. In acest fel, in situatiile in care lipseste o reglementare expresa speciala pentru angajarea raspunderii juridice, se apeleaza la aceste texte din Codul Civil. Expertii contabili pot si trebuie sa garanteze raspunderea civila privind activitatea desfasurata prin incheierea unei polite de asigurare de risc profesional. Potrivit acestei polite, asiguratorul acopera, in limita sumei asigurate, despagubirile pe care asiguratul este obligat prin hotarare judecatoreasca pronuntata de o instanta civila sa le plateasca unei terte parti, pentru un prejudiciu de natura materiala sau financiara survenit ca urmare a unor acte savarsite de catre profesionistul contabil in exercitarea misiunii sale. Problema 62: Obligatiile expertului contabil cu privire la efectuarea unei expertize contabile judiciare intr-o cauza penala Raspuns: In dosarele penale expertul contabil are urmatoarele obligatii: - sa fie prezent in fata organului de cercetare sau de judecata cu ocazia numirii sale(art. 120 Cpp) - sa se informeze asupra obiectivelor la care trebuie sa raspunda - sa se abtina de la efectuarea expertizei contabile judiciare in dosarul respectiv , daca se afla in una din situatiile de incompatibilitate sau de recuzare - sa ceara completarea dosarului cauzei numai cu acordul organului de cercetare sau de judecata - sa aplice principiul de impartialitate in efectuarea expertizei contabile - sa execute personal, cu competenta si la termen mandatul incredintat de organul de urmarire penala sau instanta de judecata - sa ia legatura cu partile din dosar numai cu incuviintarea organului de cercetare/de judecata - sa depuna raportul de expertiza contabila judiciara la termenul stipulat in Ordonanta de numire - sa efectueze suplimentul de expertiza contabila daca i se cere Problema 63: Drepturile expertului contabil cu privire la activitatea de expertiza judiciara, in cauze penale Raspuns: Expertul contabil numit intr-o cauza penala are urmatoarele drepturi: - sa ia cunostinta de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei contabile judiciare numai cu incuviintarea organului de cercetare sau de judecata - sa faca observatii cu privire la obiectivele expertizei si sa ceara modificarea sau completarea lor - sa primeasca, in conditiile si cu acordul organelor de cercetare/de judecata lamuriri si explicatii de la parti - sa participe la efectuarea expertizei contabile judiciare in calitate de expert recomandat de catre una din parti - sa solicite organului de cercetare sau instantei de judecata sa dispuna in sarcina partilor plata onorariului pentru munca depusa Problema 64 : Raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil in desfasurarea activitatii profesionale Raspuns: Aceasta raspundere este reglementata de dreptul procesual, si anume: Codul de procedura civila art. 205 stipuleazadispozitiile privitoare la citarea, aducerea cu mandat si sanctionarea martorilor care lipsesc sunt deopotriva aplicabile expertilor;Daca expertul nu se infatiseaza, instanta poate decide inlocuirea luiDeci, rezulta ca in procesul civil , expertul poate fi sanctionat administrativ prin: - inlocuirea lui de catre instanta - aducerea in instanta a expertului contabil

16

trimiterea expertului in fata autoritatilor penale, in caz de banuieli de ascundere a adevarului sau de luare de mita Codul de procedura penala, art 198 stipuleaza sanctionarea cu amenda judiciara a urmatoarelor abateri savarsite de expertul contabil in cursul derularii procesului penal: - lipsa nejustificata a expertului de la procesul penal, atunci cand este citat - tergiversarea de catre expert a indeplinirii insarcinarilor primite, respectiv a efectuarii si depunerii raportului de expertiza. Amenda se aplica conf. Art. 199 din Cpp, prin ordonanta iar de catre instante de judecata prin incheiere de sedinta. Expertul poate cere reducerea sau anularea amenzii. Daca expertul amendat poate justifica obiectiv motivul pentru care nu si-a putut indeplini misiunea, instante poate decide anularea sau reducerea amenzii. Problema 65. Expertul contabil recomandat de parte. Raspuns: Expertul contabil recomandat de parte este mai des intalnit in dosarele penale, dar sunt si dosare civile in care partile solicita acceptarea de catre instanta a unui expert consultant. Expertul recomandat de catre parte este numit la fel ca si expertul numit din oficiu, dar se specifica explicit in incheierea de sedinta sau in ordonanta de numire ca este expert consultant. El participa impreuna cu expertul numit din oficiu la efectuarea expertizei contabile judiciare si impreuna redacteaza un singur raport de expertiza contabila judiciara.Expertul recomandat de parte poate sa intocmeasca si un raport cu opinie separata, dar in acest caz, el trebuie sa semneze raportul intocmit de catre expertul numit din oficiu si sa mentioneze in mod explicit cu opinie separata, anexata la prezentul raport. Expertul recomandat de parti trebuie sa respecte regulile deontologice cu privire la comunicarea rezultatului expertizei, in sensul ca nu trebuie sa comunice rezultatele expertizei partii care l-a solicitat.Partea in cauza va afla rezultatul expertizei numai dupa ce raportul a fost depus la instanta sau la organul de cercetare care a dispus efectuarea lucrarii. Problema 66: Cum credeti ca trebuie sa procedeze un expert contabil care este solicitat de un client sa inlocuiasca un alt profesionist contabil care isi desfasoara misiunea conform unui contract incheiat in acord cu prevederile legale? Raspuns: Expertul contabil care este solicitat sa preia o misiune de la un coleg este obligat prin normele deontologice emise de catre CECCAR sa ia legatura cu predecesorul sau pentru a se informa asupra acestei misiuni. Acest lucru se materializeaza printr-o scrisoare de informare catre colegul predecesor, prin care il informeaza pe acesta despre intentia de a prelua un client, eventual stabileste o intalnire pentru a puncta punctele sensibile ale misiunii. Obligatia expertului contabil este sa se asigure ca onorariile colegului predecesor pentru aceasta misiune au fost platite in totalitate. Problema 67: Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara intr-o cauza penala in care sunt numiti, de organul de cercetare penala sau de instanta, mai multi experti? Raspuns: In situatia in care intr-o cauza penala sunt numiti mai multi experti, se intocmeste un singur raport de expertiza contabila judiciara. Daca expertii participanti la expertiza contabila judiciara, dupa analizarea si prelucrarea materialului documentar au raspunsuri diferite la obiectivele expertizei, raspunsul fiecarui expert se preia in cadrul raportului de expertiza unic, cu mentionarea explicita a raspunsului fiecarui expert contabil, punctual la fiecare intrebare, atat in capitolul II Desfasurarea expertizei cat si in capitolul III Concluzii. Semnarea raportului de expertiza se face pe fiecare fila a raportului de expertiza, impreuna cu anexele editate pentru sustinerea informatiilor din raport, de catre toti expertii contabili care au fost numiti sa efectueze expertiza contabila judiciara in aceasta cauza. Problema 68: Expertul contabil numit de organul de cercetare penala sau de instanta poate convoca sau poate lua legatura cu partile ? Care este procedura de urmat in aceasta situatie? Raspuns: Conform art. 121 din codul de procedura penala, expertul contabil poate lua legatura cu partile numai cu incuviintarea organului de cercetare penala/de judecata. In astfel de cazuri, 17

persoana care instrumenteaza dosarul in cauza stabileste o data in care partile se intalnesc cu expertul contabil numit. La aceasta intalnire expertul ia cunostinta despre dosar, poate cere lamuriri suplimentare in legatura cu expertiza si poate solicita materialul documentar adecvat pentru efectuarea expertizei. In afara acestui cadru procedural expertul contabil nu poate lua legatura cu partile din dosarul penal.Pentru completari la materialul documentar expertul poate solicita date suplimentare organului de cercetare penala care instrumenteaza dosarul Problema 69: Cine si in ce conditii dispune efectuarea expertizei contabile judiciare? Cine numeste expertul contabil si ce elemente trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta/ordonanta prin care se dispune efectuarea expertizei contabile? Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila prin Incheiere de sedinta care cuprinde: - numele expertului contabil - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil - termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza caexpertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil Conform art. 118 al (2) si (3) din Codul de procedura penala,(Cpp) expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata, fiecare dintre parti avand dreptul sa ceara ca un expert recomandat de ea sa participe la efectuarea expertizei contabile. In dosarele penale prezenta expertului contabil, cu ocazia numirii sale, este obligatorie, conf. Art. 120 Cpp.Potrivit acestui articol Organul de urmarire penala sau instanta de judecata, cand dispune efectuarea unei expertize, fixeaza un termen la care sunt chemate partile, precum si expertul, daca acesta a fost desemnat de organul de urmarire penala sau de instanta. La termenul fixat se aduce la cunostinta partilor si a expertului obiectivul expertizei si intrebarile la care expertul trebuie sa raspunda, si li se pune in vedere ca au dreptul sa faca observatii cu privire la aceste intrebari si ca pot cere modificarea sau completarea lor.Partile mai sunt incunostiintate ca au dreptul sa ceara numirea si a cate unui expert recomandat de catre fiecare dintre ele, care sa participe la efectuarea expertizei. Dupa examinarea obiectiilor si a cererilor facute de parti si expert, organul de urmarire penala sau instanta de judecata pune in vedere expertului termenul in care urmeaza a fi efectuata expertiza, incunostiintandu-l totodata daca la efectuarea acesteia urmeaza sa participe partile Actul procedural de numire a expertului contabil in dosarele penale este Ordonanta emisa de organul de urmarire penala sau de Parchetele de pe langa instantele de judecata, dupa caz. Aceste ordonante contin un Dispozitiv in care sunt nominalizate persoanele implicate si infractiunile pentru care sunt cercetate, alaturi de care trebuie sa se regaseasca cele patru paragrafe Numele expertului/expertilor contabil/contabili numiti din oficiu si/sau la cererea partilor Obiectivele (intrebarile) la care trebuie sa raspunda expertul/expertii contabil/contabili Termenul(data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila Onorariul(plata) stabilit expertului contabili Problema 70: Convocarea partilor in cauzele civile Raspuns: In dosarele civile convocarea partilor se face de catre expertul contabil numit in dosarul aflat pe rol la instanta de judecata, prin carte postala cu confirmare de primire. Prin cartea postala expertul comunica partilor din dosar ora, data, si locul de intalnire cu expertul contabil(de regula locul de intalnire se stabileste la partea de unde expertul contabil trebuie sa obtina documente si sa faca cercetare suplimentara).In cadrul intalnirii cu partile expertul contabil solicita acestora documentele necesare pentru efectuarea expertizei contabile, care nu se regasesc in dosarul cauzei aflat la instanta de judecata. Problema 71: Convocarea partilor in cauze penale

18

Raspuns: In dosarele penale, convocarea partilor se face de catre reprezentantul organului de cercetare care instrumenteaza dosarul cauzei. La intalnirea cu expertul contabil sunt convocate partile(invinuitul, partea civila, expertul numit si expertul consultant). Expertul contabil numit poate cere explicatii suplimentare de la partil in legatura cu obiectivele expertizei, dar aceste explicatii verbale sau scrise nu constituie material documentar pentru expertul contabil. Cu acest prilej expertul contabil poate sa ia cunostinta despre dosarul de cercetare/urmarire penala. In afara acestui cadru organizat, in cadrul dosarelor penale, expertul contabil nu poate sa aiba acces la dosarul cauzei. Problema 72. Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila judiciara. Raspuns:Procedura de semnare si depunere a raportului de expertiza contabila judiciara este reglementata procedural de codul de procedura civila si penala iar profesional de norma CECCAR 3532. Dupa ce expertul contabil semneaza si parafeaza fiecare fila a raportului de expertiza, inclusiv anexele acestuia, acesta se depune la sediul filialei CECCAR de care apartine expertul contabil, pentru auditul de calitate. Dupa obtinerea vizei de calitate, raportul de expertiza contabila judiciara se depune la organul care a dispus expertiza, cu cel putin cinci zile inainte de data stabilita pentru judecata. Problema 73: Detaliati procedura depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara Raspuns: Raportul de expertiza contabila extrajudiciara urmeaza acelasi regim de semnare si parafare ca si in cazul expertizelor contabile judiciare, respectiv se semneaza si parafeaza fiecare fila a raportului, inclusiv anexele. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara nu se depune la filiala CECCAR pentru verificare, iar termenul de predare este cel stabilit prin contractul de prestari servicii incheiat cu beneficiarul expertizei. Problema 74: Care sunt criteriile de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru expertizele contabile judiciare. Raspuns: Criteriile de care trebuie sa tina seama expertul contabil in stabilirea onorariului sunt: complexitatea lucrarilor, volumul de munca solicitat, stabilirea unui onorariu remuneratoriu dar nu supradimensionat. Expertul contabil trebuie sa tina seama si de reglementarile OG 2/2000, de unde rezulta ca acesta are dreptul sa-si recupereze prin onorariu si cheltuielile de deplasare, cazare ocazionate de executarea expertizei. Problema 75:Care este reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru activitatea desfasurata? Raspuns: Reglementarea profesionala de stabilire a onorariilor expertilor contabili pentru activitatea desfasurata il reprezinta fiecare standard profesional aplicabil misiunii contractate si executate. Problema 76: Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari Raspuns: Reglementarea platii onorariilor expertilor judiciare este prevazuta in OG 2/2000 si in procedurile Ministerului Justitiei nr. 68081/2009 si 82216/2009. Conform acestor reglementari, expertii judiciari depun la instanta de judecata raportul de expertiza impreuna cu decontul de stabilire a onorariului.Dupa aprobarea de catre instanta a cuantumului onorariului si plata acestuia de catre partea in sarcina careia s-a stabilit suportarea onorariului, expertul judiciar intocmeste factura cu suma onorariului si o depune la Biroul local de expertize de pe langa Tribunalul Judetean. Functionarul de la Biroul Local retine 10% din suma onorariului cuvenit expertului judiciar si diferenta o vireaza in contul personal al acestuia. In prezent, din motive procedurale reglementate de codul de procedura civila si penala, plata expertilor se face numai prin cabinet individual, neaccceptandu-se plata prin firme specializate. Problema 77: Poate fi anulat un raport de expertiza judiciara? Dar unul de expertiza extrajudiciara? Comentati. Raspuns: Raportul de expertiza judiciara odata depus la instanta care a solicitat efectuarea sa, are calitatea de proba si nu poate fi anulat. Instanta de judecata, daca apreciaza ca raportul depus nu este bine documentat si nu lamureste speta pentru care a fost solicitat, poate sa solicite 19

expertului contabil efectuarea unui supliment la raport prin care sa se faca precizari suplimentare in legatura cu obiectivul stabilit. In situatia in care nici suplimentul nu rezolva in mod obiectiv problema in analiza, instanta de judecata amendeaza acest raport prin numirea unui alt expert care sa efectueze un alt raport de expertiza. In cazul expertizei extrajudiciare comentariul de mai sus este valabil, respectiv beneficiarul poate solicita completarea raportului initial si in ultima instanta poate solicita unui alt expert sa efectueze un nou raport. Problema 78: Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauzele civile. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile, care este procedura de transmitere catre expert in informatiei privind numirea in cauza respectiva, care sunt celelalte elemente/data/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odata cu numirea expertului in cauza? Raspuns: In cauzele civile, la cererea partilor aflate in litigiu sau din dispozitia instantei de judecata se poate decide numirea unui expert contabil care sa efectueze o expertiza in dosarul cauzei, pentru lamurirea unor aspecte de natura conomica din acel dosar. Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila, de catre instanta de judecata care judeca cauza respectiva, prin incheiere de sedinta care cuprinde: - numele expertului contabil - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil - termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza caexpertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil Expertul contabil este instiintat despre numirea sa ori prin adresa prin care i se comunica numirea si obiectivele stabilite pentru expertiza, ori prin citatie prin care este informat ca a fost numit in dosarul respectiv, cu indicarea numarului de dosar si invitarea lui la arhiva instantei pentru aflarea obiectivelor expertizei. Problema 79: Numirea expertilor contabili in vederea efectuarii expertizelor judiciare in cauzele penale. Cine dispune numirea expertului contabil? Care este actul procedural prin care se dispune efectuarea expertizei contabile, care este procedura de transmitere catre expert in informatiei privind numirea in cauza respectiva, care sunt celelalte elemente/data/informatii cu privire la efectuarea expertizei contabile judiciare, stabilite odata cu numirea expertului in cauza? Raspuns: In dosarele penale numirea expertului contabil se face de catre organul in drept care instrumenteaza dosarul sau de catre instanta de judecata care judeca cauza penala. Numirea expertului contabil se face prin Ordonanta de numire care cuprinde un dispozitiv cu numele expertului contabil numit si de regula si al expertului consultant, obiectivele la care trebuie sa raspunda expertul, termenul de depunere al raportului de expertiza si onorariul provizoriu stabilit. De regula in cauzele penale, expertul contabil este convocat la o intalnire cu partile la organul in drept care instrumenteaza dosarul, unde i se inmaneaza ordonanta de numire iar expertul poate sa afle despre dosarul cauzei. Problema 80 : Care sunt elementele mentionate de instanta in incheierea de sedinta a unei cauze civile cu privire la numirea unui expert contabil in vederea efectuarii unei expertize judiciare? Raspuns: Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. 201 din Codul de procedura civila prin incheiere de sedinta care cuprinde: - numele expertului contabil - obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil

20

termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei, termen care se coreleaza cu prevederile art. 209 din codul de procedura civila, unde se stipuleaza caexpertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata - onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil Problema 81:Efectuarea unei noi expertize si suplimentul la expertiza(cine dispune aceasta, in ce situatie se dispune, drepturile si obligatiile expertului in situatia mentionata) Raspuns:Dupa depunerea raportului de expertiza contabila judiciara la termenul stabilit de instanta de judecata, partile implicate in dosar pot sa faca obiectiuni asupra raspunsurilor la obiectivele expertizei formulate de catre expertul contabil. Obiectiunile se fac in scris, se depun la dosarul cauzei, instanta dispune in sarcina expertului sa se raspunda la obiectiuni si se comunica expertului pentru a fi solutionate. De regula, raspunsul la obiectiunile facute de catre parti se fac in baza onorariului initial pretins de catre expert si aprobat de instanta de judecata.Sunt situatii cand instanta de judecata solicita expertului contabil refacerea raportului de expertiza cu analizarea expresa a unui document sau atasarea la raport a unor documente. De asemenea pot fi situatii cand din raspunsurile expertului din raportul depus, pot sa rezulte informatii noi, care sunt relevante pentru dosarul cauzei si se impune efectuarea unui supliment de expertiza cu analizarea acestui aspect.In toate situatiile mentionate mai sus expertul contabil este obligat sa dea curs solicitarilor instantei de judecata si sa refaca raportul, sa raspunda la obiectiuni si sa faca suplimentul de expertiza. Numai in situatia in care expertul face supliment de expertiza contabila judiciara poate pretinde onorariu suplimentar. Problema 82 : Care este procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza judiciara in situatia in care organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei contabile judiciare a acceptat ca doi experti recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizei pe cheltuiala proprie a partilor. Cine stabileste onorariul acestora? Raspuns: In situatia mentionata mai sus procedura de intocmire si semnare a raportului de expertiza contabila judiciara este similara cu cea valabila pentru toate rapoartele de expertiza contabila judiciara, respectiv expertii consultanti intocmesc impreuna cu expertul numit un singur raport, sau pot sa mentioneze opinia separata intr-un anexa la raportul expertului numit. Cei doi experti semeneaza si parafeaza impreuna cu expertul numit, fiecare fila si fiecare anexa a raportului de expertiza contabila judiciara. Onorariul expertilor consultanti in aceasta situatie se determina dupa aceleasi reguli ca si la expertul numit. Problema 83: Cine poate avea calitatea de expert recomandat de parte sau de expert desemnat de parte? Care sunt drepturile si obligatiile acestora? Raspuns: Expertul contabil recomandat de parte sau desemnat de parte se solicita, de regula de catre partea invinuita sau inculpata dintr-un dosar penal, dar acest demers este valabil si pentru dosarele civile. Expertul parte trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii de viza profesionala si sa figureze in lista de la Ministerul Justitiei. Expertul parte are dreptul sa participe impreuna cu expertul numit la documentarea lucrarii de expertiza, la redactarea raportului de expertiza si sa incaseze onorariul din aceasta activitate. Obligatiile care ii revin se refera la analizarea situatiilor de incompatibilitate, la pastrarea secretului profesional(nu are voie sa comunice partii care l-a solicitat concluziile expertizei inainte ca aceasta sa vada la dosarul cauzei raportul de expertiza). Problema 84: Fixarea obiectivelor in expertiza contabila in cauzele civile si penale Raspuns: In cauzele civile obiectivele expertizei pot fi formulate fie de catre partile aflate in litigiu fie de catre instanta de judecata si sunt comunicate expertului prin incheierea de sedinta. In cauzele penale expertul contabil este convocat de catre organul de cercetare, la intalnirea cu partile si cu aceasta ocazie, de comun acord partile impreuna cu expertul definitiveaza obiectivele expertizei.

21

Problema 85: Comentati urmatoarele obiective(intrebari) puse in cazul unei expertize contabile judiciare dispuse de organul de cercetare penala in care administratorul firmelor A si B este cercetat pentru evaziune fiscala privind impozitul pe profit si TVA datorate bugetului de stat pentru perioada ianuarie aprilie 2009: Obiectivul 1. Daca dobanzile platite de invinuit in perioada ianuarie aprilie 2009 pentru imprumuturile luate de la firmele A si B pot fi incluse in cheltuieli Obiectivul nr. 2 Recalcularea profitului in functie de cheltuielile avute de firmele A si B la stabilirea impozitului ce trebuia varsat de catre invinuit in perioada ianuarie aprilie 2009 Obiectivul nr. 3 Deducerea si calcularea TVA care trebuia varsata la buget in aceeasi perioada Obiectivul 4.Ce acte normative au fost incalcate de catre invinuit in legatura cu operatiunile contabile mentionate mai sus Raspuns: Dobanzile platite de catre invinuit pentru imprumuturile luate de la firmele A si B in perioada ianuarie aprilie 2009, reprezinta venituri pentru firmele A si B nu cheltuiala, deci formularea obiectivelor nr. 1 si 2 nu este in masura sa aduca lamuriri suplimentare organului de cercetare penala. De asemenea formularea obiectivului nr. 3 nu este in masura sa aduca clarificari suplimentare, deoarece, daca se refera la obiectivele nr. 1 si 2, aceste operatiuni nu intra in sfera de aplicare a TVA Obiectivul nr. 4 nu este in competenta expertului contabil, care trebuie sa faca constatari pe baza evenimentelor si tranzactiilor reflectate in acte si documente contabile si nu sa faca incadari juridice, acest atribut fiind in sarcina organului de cercetare penala Problema 86: Modalitati si proceduri de intocmire si predare a rapoartelor de expertiza contabila cu opinii separate. Raspuns: In situatia in care sunt numiti trei experti contabili sa efectueze un raport de contraexpertiza contabila, daca unul dintre ei are opinii diferite fata de ceilalti, acest lucru trebuie sa fie cuprins in cadrul raportului de contraexpertiza, in mod punctual la fiecare obiectiv in parte. In raspunsul dat la obiectivul respectiv se mentioneaza care este opinia fiecarui expert contabil. In situatia in care intr-un raport de expertiza este acceptat un expert consultant al uneia dintre parti, cei doi experti pot sa faca un singur raport in care sa mentineze opinia fiecarui expert in parte, fie expertul parte mentioneaza la sfarsitul raportului intocmit de catre expertul numit ca are opinie separata si o ataseaza la raportul expertului numit. Predarea rapoartelor de expertiza cu opinie separata se face la aceeasi data cu raportul expertului numit. Procedura de audit de calitate valabila pentru raportul de expertiza este valabila si pentru opinia separata. Problema 87: Care sunt conditiile in care se impune redactarea capitolului Consideratii personala in raportul de expertiza contabila judiciara? Raspuns:` Modelul profesional al Raportului de expertiza Contabila judiciara cuprinde un paragraf sau un capitol final in care expertul contabil poate face unele consideratii sau precizari suplimentare vizavi de obiectivele(intrebarile) fixate expertizei contabile, cu precizarea ca acest paragraf poate fi introdus numai daca expertul contabil considera ca i-ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabila.Acest capitol trebuie sa fie uzitat cu precautie, mai ales de catre expertul contabil numit din oficiu, deoarece prezenta lui in raportul de expertiza contabila judiciara vine in contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea in expertizele contabile. Mai mult, expertul contabil prin acest paragraf, releva mai mult decat i se cere. Se recomanda mai mult folosirea acestui capitol de catre expertii recomandati de catre parti, daca informatiile sunt in beneficiul partii pe care o reprezinta, fara insa a incrimina partea adversa.Optiunea de a introduce un astfel de paragraf intr-un raport de expertiza contabila judiciara apartine exclusiv expertului contabil.In practica se recomanda folosirea acestui capitol numai la expertizele contabile extrajudiciare. Problema 88 : Considerente privind valorificarea lucrarilor de expertiza contabila. Raspuns: Pentru a fi administrata ca proba in justitie, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat, sa contribuie eficient la solutionarea cauzei. 22

Expertiza contabila judiciara nu are forta probanta absoluta, ponderea ei in rezolvarea cauzei fiind egala cu orice alt mijloc de proba, deci eficienta ei ca mijloc de proba este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei.Capacitatea de a evalua concluziile raportului de expertiza contabila revine organului care a dispus efectuarea expertizei, deoarece acesta raspunde de hotararea ce se pronunta pe baza probelor. Valorificarea expertizei contabile in activitatea judiciara presupune insusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Sunt si situatii in care, dupa examinarea expertizei contabile judiciare, beneficiarul sa ajunga la concluzia ca raportul este necorespunzator.In aceste situatii, organul care a dispus expertiza, poate dispune, la cererea partilor sau din oficiu, masuri de refacere sau de completare a expertizei.Acest lucru se poate realiza prin: lamuriri verbale date de catre expert in fata instantei de judecata, lamuriri scrise printr-un supliment la expertiza sau dispunerea unei noi expertize efectuate de catre alt expert contabil Problema 89: Consideratii asupra raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile Raspuns: In unele cazuri, cu caracter de exceptie, efectuarea lucrarilor de expertiza contabila este ingreunata sau chiar imposibila din cauza modului defectuos de conducere a contabilitatii sau chiar neconducerea la zi a acesteia sau a tranzactiilor si evenimentelor supuse expertizarii. In astfel de cazuri, expertul contabil un este abilitat ca mai intai sa refaca sau sa aduca la zi contabilitatea si apon sa efectueze expertiza contabila. In aceste situatii expertul contabil intocmeste un raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile din care sa rezulte argumentat motivele imposibilitatii efectuarii expertizei contabile. Organul care a dispus efectuarea expertizei va dispune si completarea materialului documentar, peritada in care lucrarile de expertiza sunt considerate suspendate. Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile judiciare are aceeasi structura ca si un raport normal de expertiza contabila judiciara, respectiv Introducere, Desfasurarea expertizei contabile si Concluzii, cu precizarea ca in capitolul II sunt explicitate argumentat motivele pentru care un s-a putut realiza lucrarea de expertiza contabila. Problema 90: Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Concluzii din raportul de expertiza contabila. Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II. Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil Problema 91: Detaliati elementele de cuprins (paragrafele) ale capitolului Desfasurarea expertizei contabile din raportul de expertiza contabila Raspuns: In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv.In cadrul acestui capitol sunt explicitate clar dar si concis modul in care s-au rezolvat obiectivele expertizei, cu mentionarea materialului documentar folosit si cu trimitere la anexele la raport care sustin concluziile expertului contabil Problema 92: In cazul reglementarilor procedurale si al normelor profesionale, care au prioritate? Comentati. Raspuns: Avand in vedere ca expertizele contabile judiciare sunt dispuse si in baza unor reglementari procedurale, valabile pentru toate tipurile de expertize judiciare, in situatia in care pentru anumite paliere exista reglementare procedurala, atunci aceasta are intaietate in fata reglementarii profesionale. In practica, reglementarile procedurale in legatura cu expertiza 23

judiciara sun prevazute in codul de procedura civila si in codul de procedura penala, care au prioritate in fata normei profesionale 35 a CECCAR. De regula normele profesionale preiau reglementarile din codurile procedurale si nu apar inadvertente intre aceste norme. Problema 93: Ce trebuie sa contina Capitolul I al raportului de expertiza contabila(Introducere)? Raspuns: Capitolul I Introducere, al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara nume, prenume, domiciliu, numar carnet, pozitia din Tabloul Corpului - identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale), identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant, parat, inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa, domiciliu, numar contract - identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. - Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract - Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila - Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei - Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila, daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile - Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare, cu indicarea numelui expertului/expertilor Problema 94: Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: - Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei, cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar, a actelor si faptelor analizate, a surselor de informatii utilizate - Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil, care trebuie sa fie prcis, concis, redactat intr-o maniera analitica, ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative.Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora. In cazuri deosebite, in care expertul contabil, in executarea misiunii sale, se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale, care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte, el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile, dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila. In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila,este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila, iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora. - Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite, intr-un paragraf al capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 24

Problema 95 : Care sunt documentele care se pot incadra ca material documentar in cazul unei expertize contabile judiciare? Raspuns: Orientativ, materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: - Dosarul cauzei, aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila - Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces - Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. - Particularizat, in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie, parchet) sau a instantei de judecata - Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor, dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate, mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale, partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. Problema 96: Semnarea raportului de expertiza. Raspuns: Procedura de semnare si depunere a raportului de expertiza contabila este reglementata procedural de codul de procedura civila si penala si profesional de norma 3532. Potrivit acestor reglementari raportul de expertiza se semneaza si se parafeaza fila de fila, inclusiv anexele.In cazul in care raportul a fost intocmit de mai multi experti, raportul de expertiza contabila judiciara se semneaza pe toate filele si anexele de catre toti expertii contabili. In cazul in care expertul consultant are opinie diferita fata de expertul numit, expertul consultant semneaza si raportul expertului numit, pe ultima pagina mentioneaza explicit cu opinie separata, si ataseaza opinia separata la raportul expertului numit. Problema 97: Anexele raportului de expertiza contabila Raspuns:Anexele la raportul de expertiza sunt formate, de regula din situatii, centralizatoare, calcule de penalitati, intocmite de catre expertii contabili pentru sustinerea raspunsurilor la obiectivele expertizei, pentru a nu ingreuna citirea raportului de expertiza. Expertii contabili nu trebuie sa ataseze la raportul de expertiza copii dupa documentele contabile ale partilor din dosar. Sunt situatii cand instanta solicita in mod expres depunerea la raport a unor copii dupa anumite documente, care se vot atasa de catre expertul contabil. De asemenea , in cauzele civile, instanta solicita ca expertul sa ataseze la raportul de expertiza dovada efectuarii procedurii de citare a partilor din dosar. Problema 98: Enumerati obiectivele la care trebuie sa raspunda auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile Raspuns: Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile raspunde urmatoarelor obiective: - oferirea posibilitatii ca publicul sa aiba o buna perceptie asupra calitatii serviciilor prestate si armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor - contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru - aprecierea modului de aplicare a regulilor si a normelor profesionale si de respectare a obligatiilor de membru - dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei, prin favorizarea contactelor dintre colegi, apropierea si respectul profesionistilor contabili fata de organele Corpului Problema 99: Enumerati principiile fundamentale pe care se bazeaza auditul de calitate in domeniul calitatii serviciilor contabile Raspuns: Auditul de calitate se intemeiaza pe cinci principii fundamentale: - universalitate: auditul se aplica tuturor cabinetelor definite ca atare si tuturor serviciilor profesionale realizate de acestea 25

confidentialitate: nici o informatie privind un cabinet sau un membru al acestuia nu poate fi adusa la cunostinta tertilor - adaptarea auditului: este corspunzator naturii misiunilor exercitate si marimii cabinetului - colegialitate: auditul este efectuat de catre expertii contabili, membrii ai Corpului, instruiti si formati, care au calitatea de angajati ai Corpului - armonizare, pe cat posibil, cabinetele care executa activitati reglementate de alte organisme profesionale pot face obiectul unui audit, cu obiective stabilite de comun acord cu aceste organisme Problema 100: Care este procedura de lucru/metodologia auditorilor de calitate in activtatea de auditare a expertizelor contabile? Raspuns:Pentru realizarea atributiilor de serviciu in domeniul expertizei contabile auditorul de calitate procedeaza astfel: - studiaza raportul de expertiza urmarind daca, in elaborarea raportului expertul a respectat in totalitate standardul profesiona nr. 35/2000 - urmareste daca obiectivele stabilite de instanta au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile date au fost sustinute prin acte si documente care au legatura cu cauza - urmareste daca autorii raportului au facut incadrari juridice si au facut late lucrari care presupun alte cunostinte decat cele contabile - urmareste daca expertii contabili au respectat prevderile codului etic national al profesionistilor contabili - analizeaza opiniile separate ale expertilor consultanti ai partilor si urmareste aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza - verifica starea de independenta a expertului contabil in raport cu cauza si mandatul primit, prin verificarea modului in care expertul care a depus raportul de expertiza contabila judiciara a completat declaratia de independenta Daca nu sunt observatii sau daca dupa dispunerea refacerii raportului acesta a fost refacut, auditorul va aplica pe prima pagina a raportului stampila dreptunghiulara de verificare, va semna si va aplica stampila filialei.

26