Sunteți pe pagina 1din 335

unllA unluuau

STATISTICA
DE
EUSEVIU POPOVICI
Profesor la Facultatea din
Curs oral in limba germani, tinut pentru ultima oari in
anul academic 1909, revizut li mal adiuglt ulterior
TRADUCERE
DE
ATANASIE MIRONESCU
Fost Mitropolit Primat
CARTEA A DOUA
Dela Implinirea Shismei Intre biserica de Apus biserica de Rislirit
pani in prezent (1054-1910)
:l II-a t
EDITURA
TIPOGRAFIEI DIN
1927