Sunteți pe pagina 1din 55

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.

ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

EXPERTIZ TEHNIC

OBIECTIV:

SUPRANLARE A CORPULUI C AL SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN SATU-MARE STR. RAVENSBURG, NR. 2

NR. EXP. : BENEFICIAR: EXPERT:

20/05/2011 CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE SC ARHITIM SRL TIMISOARA

- 2011 1

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrarii :

SUPRANLARE A CORPULUI C AL SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN SATU-MARE STR. RAVENSBURG, NR. 2

Beneficiar : Elaborator :

CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE SC ARHITIM SRL TIMISOARA

Responsabil lucrare: Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN Faza : Temei legal : Expertiza tehnica Legea 10/95 HGR 766/97 HGR 925/96 Ordinul MF 784/13.04.1998 Ordinul MLPAT 34/N/13.04.1998

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

COLECTIV DE ELABORARE

Prof. Dr. Ing. Valeriu STOIAN Expert tehnic MLPAT

_________________

Arh. Drd. Dan STOIAN

_________________

Drd. Ing. Sorin-Codru FLORU

_________________

Ing. Cosmin POPESCU

_________________

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

BORDEROU A. PIESE SCRISE 1. FOAIE DE CAPAT 2. COLECTIV DE ELABORARE 3. BORDEROU 4. DATE GENERALE 5. SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA 6. MEMORIU TEHNIC 7. CONCLUZII SI RECOMANDARI. SOLUII DE INTERVENTIE 8. FISA DE IDENTIFICARE F1 B. PIESE DESENATE 1. Plan de situatie 2. Plan subsol 3. Plan parter 4. Plan etaj I 5. Plan etaj II C. ANEXE 1. 2. 3. 4. 5. BREVIAR DE CALCUL SEISMIC BREVIAR DE CALCUL PLANEU BREVIAR DE CALCUL FUNDAII ANEXA FOTO BULETINE DE NCERCARE

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

DATE GENERALE Denumirea lucrarii : SUPRANLARE A CORPULUI C AL SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN SATU-MARE Beneficiar : CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE Expert tehnic : Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN Responsabil lucrare: Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN Temei legal : Legea 10/95 HGR 766/97 HGR 925/96 Obiectivele expertizei : - aprecierea starii tehnice a construtiei existente; - evaluarea nivelului de siguranta la incarcari gravitationale si orizontale; - stabilirea masurilor de reabilitare/consolidare; - analiza posibilitatii de extindere prin suprainaltare a constructiei; Date privind constructia existenta. Amplasament : Regim de inalime : Antecedentele constructiei : - proiectantul initial : - constructorul initial : - perioada de realizare : - proiectantul modificarilor : - executantul modificarilor : Dimensiunile principale : - lungime maxima - latime maxima - inalime pina la streaina Municipiul SATU MARE S+P+2E

1970

47 m 40 m 20 m

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZ 1. Expert autorizat: Prof.dr.ing. Valeriu STOIAN ing. Expert tehnic atestat MLPAT nr.5493 2. Denumire proiect: SUPRANLARE A CORPULUI C AL SPITALULUI JUDEEAN DE URGEN SATU-MARE 3. Beneficiar: CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE 4. Amplasament: SATU MARE, STR. RAVENSBURG NR. 2, JUD. SATU MARE 5. Numr expertiz: 20/05/2011 6. Numr contract: DATE GENERALE Perioada de execuie:19701971 Tipul proiectului: Topografia terenului: Teren plan Natura terenului de fundare: Funciunea constructiei: spital Capacitatea de ocupare: - cca 200 persone Nr. Niveluri: S+P+2E; Cota maxima: 10,80 m de la CTS nlimea liber nivel: 3.10m parter; 3,40 = etaje Dimensiuni max. n plan: 47mx40m Tipul structurii: pereti structurali din beton armat; plansee de beton armat Fundaii: continue din beton simplu si beton armat Instalaii: instalatii sanitare, instalatii de incalzire si instalatii electrice DATE TEHNICE DE EXPERTIZ Incadrare conf.P100-92: Zon de amplasare a c-iei: E Coeficient seismic: KS=0.12 Perioada de col: TC=1.0 sec Coeficient seismic global: c=1.2x0.12x2.5x0.20x0.9 Clasa de importan:II Grupa de construcie: A.1 Categoria de construcii: a Categoria de importan: C Incadrare conf.P100-2006: ag =0.12g; Tc=0.7sec Avarii tipice constatate: La elementele structurale: - patrunderea umiditatii la nivelul subsolului (prin inundari constante) si umezirea peretilor structurali de la subsol; La elementele nestructurale: - degradarea invelitorii; Comportarea general la cutremurele anterioare: -fr avarii Comportarea n timp: -bun Tipul expertizei: C (condiionat) transformri funcionale i de arhitectur; Metode de investigare conform P100-92: Evaluare calitativ E1 si E2a Clasa de risc seismic RSIII Valoarea minim a gradului de asigurare seismic impus de normativ Rmin=0,60 Metode de investigare conform P100-3/2008: Evaluarea siguranei seismice i ncadrarea n clasele de risc seismic pe baza a categoriilor de condiii care fac obiectul investigaiilor i al analizelor efectuate: R1 , R2, R3. Clasa de risc seismic RSIII Valoarea minim a gradului de asigurare seismic impus de normativ Rmin=0,70 Propuneri de intervenii: drenarea apelor din subsol si repararea tuturor instalatiilor defecte, in special ale celor sanitare, de incalzire si de alimentari cu apa. Concluzii: LUCRRILE DE SUPRAINALTARE SI MODERNIZARE A IMOBILULUI SE POT EXECUTA, SUB ANUMITE REZERVE PREZENTATE IN EXPERTIZA

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

MEMORIU TEHNIC MOTIVATIA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE La solicitarea beneficiarului CONSILIUL JUDEEAN SATU MARE, s-a procedat la efectuarea prezentei expertize tehnice a cldirii situat n SATU MARE, STR. RAVENSBURG NR. 2, Jud. Satu mare, avnd n vedere c se dorete supranlarea cu un nivel ntreg a cldirii existente cu regim de nlime S+P+2E cu destinaia de spital. Expertiza face parte din documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si autorizarea construirii (AC) pentru cladirea existenta conform HG 28/2008. Cele de mai sus se constituie ca o motivaie la elaborarea prezentei expertize, n scopul evalurii posibilitilor i soluiilor tehnice necesare realizrii investiiilor cerute de beneficiar. Expertiza urmrete evaluarea cldirii, pentru a decide necesitatea interveniei structurale i msurile de consolidare care se impun pentru construcie n vederea realizrii obiectivului mentionat precum si posibilitatea execuiei lucrrilor cerute de beneficiar i analiza influenei modificrilor asupra siguranei structurii. La baza expertizei stau urmatoarele acte normative: CR 0 -2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in construcii P 100-1/2006 Cod de proiectare seismica.- Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri P 100/3-2008 Cod de proiectare seismica Partea III Prevederei pentru evaluarea seismica a cladirlor existente NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa CR 2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a construciilor cu perei structurali din beton armat STAS 10107/0-90 Construcii civile i industriale. Calculul i alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat i beton precomprimat SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor din beton Reguli generale si reguli pentru cladiri P101-78 Instructiuni tehnice pentru proiectarea cladirilor de locuit cu structura de rezistenta din panouri mari. NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare, verificarea prin calcul a elementelor de constructii metalice si a imbinarilor acestora P100-92 Normativ pentru proiectarea antiseismica a construciilor de locuine social-culturale, agrozootehnice i industriale CR 1-1-3-2005 Evaluarea actinunii zapezii asupra constructiilor Prezenta expertiza are ca suport: - releveul cladirii; - studiul geotehnic - constatarile vizuale ale expertului; - sondajele si decopertarile efectuate de catre echipa de expertizare; Baza legala a expertizei este asigurata de : Extras CF

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

MEMORIU TEHNIC Cladirea analizat aparine de Spitalul Judeean Satu Mare, fiind prezentat n documentaiile de execuia ca i Corpul C. Tronsonul C are regim de inaltime S+P+2E si este alcatuit ca o structura cu pereti structurali din beton armat. Grosimea peretilor interiori i exteriori este de 150 mm. Fundatiile sunt continue din beton simplu si beton armat. Din studiul geotehnic i din dezvelirile de funda ii ntocmite de geolog Szilagyi Alexandru au rezultat urmtoarele caracteristici ale sistemului de fundare i ale terenului de fundare: - greutatea volumetrica: =18,3 kN/m3 - indicele de plasticitate: Ip=25,8 % - indicele de consistent: Ic=0,70 - indicele porilor: e=0,84 - porozitatea: n=45,6 % - unghiul de frecare interioara: =14 - coeziunea: c=25 kPa - modulul de plasticitate E2-3=12,500 kPa - tasarea specifica: ep2=4,5 cm/m Valoarea de baza a presiunii conventionale s-a calculat comparativ, conform STAS 3300/2-85, pentru stratul de argila prafoasa, considerandu-se valorile de baza B=1,0 m si D=2,0 m, rezultand: pconv,barat=310 kPa In baza sondajelor efectuate rezulta ca adancimea talpii fundatiilor este de -2,80 m fata de nivelul trotuarului, iar latimea talpii este de 1,40 m, fundatiile fiind executate pe stratul de argila galbena. Planseele sunt realizate din beton armat, sistemul structural fiind de tip predal cu suprabetonare. Acoperisul este de tip terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa. Caracteristicile geometrice si funcionale ale cldirii sunt prezentate in ANEXA. Evaluarea cladirii la incarcari verticale Verificarea funda iilor la ncrcri verticale s-a fcut pentru gruprile fundamentale, innd cont de propunerile de interven ie i de recomandrile enun ate n expertiz, n urma verificrilor la ncrcri orizontale. Astfel, pentru evaluarea presiunilor sub tlpile funda iilor s-a inut cont de o ncrcare permanent suplimentar a noului etaj de 15 kN/m2 precum i de o ncrcare util pe plan eul de peste etajul 2 de 3 kN/m2. Astfel, n gruparea fundamental, pentru situa ia propus, s-a constatat c sistemul de fundare este alctuit corespunztor, acesta putnd prelua n siguran ncrcrile suplimentare generate de o supranl are ce respect prevederile prezentei expertize. Rezultatele sunt prezentate n ANEX (Breviar de calcul Funda ii). Funda iile se vor verifica i de ctre proiectant dup stabilirea variantei structurale finale. Sub efectul ncrcrilor suplimentare generate de supranl are, s-a verificat i placa plan eului de peste etajul 2. In ANEXA este prezentata verificarea capacitatii portante a planseului cu predala din beton armat si suprabetonare. In concluzie, rezulta ca planseul nu are capacitatea de a suporta incarcari utile cu intensitatea de qk=3 kN/m2, consolidarea planseului de peste etajul 2 fiind necesara. Evaluarea cladirii la incarcari orizontale Avand in vedere regimul de inaltime al cladirii, tipul structurii de rezistenta si materialele utilizate la executarea ecesteia, se pot face urmatoarele constatari si observatii: - cladirea este o constructie cu o rigiditate mare la actiunea fortelor orizontale din vant sau din seism; - evaluarea performantelor de rezistenta se va face la incarcari seismice, care ca intensitate sunt semnificattiv mai mari decat incarcarile din vant; - evaluarea seismica a cladirii se va face in conformitate cu prevederile normativului P100-3/2008;

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Date istorice referitoare la perioada construciei i nivelul reglementrilor de proiectare aplicate Cldirea existent pe amplasament a fost proiectat i executat conform documentelor existente n perioada 1970-1971. La data proiectrii existau norme de calcul seismic (P13-1963) insa acestea erau intr-o faza incipienta. Date generale despre condiiile seismice ale amplasamentului i sursele poteniale de hazard Amplasamentul se incadreaza conform normativului P100/2006 n zona cu valoarea de vrf a acceleraiei terenului ag=0.12g si perioada de colt Tc=0.7sec. Descrierea sistemului structural i a lucrrilor propuse - numrul de niveluri: S+P+2E; - forma neregulata n plan, cu curti interioare: 47x40m; - neregularitate n eleveie cu nlimile nivelurilor de 3,30 m (parter si etaj 1) si 3,30 m (etaj 2); - perei din beton armat. Grosimea pereilor structurali este de 150 mm; - rigle de cuplare (buiandrugi) din beton armat golurile de ui i ferestre; - planee din beton armat in sistem predala si suprabetonare; - acoperiului este de tip terasa necirculabila cu nvelitoare bituminoasa; - fundaiile sunt de tip fundatii continue din beton simplu si beton armat; - finisajele exterioare la pereti sunt din tencuieli din var ciment fr decoraiiuni exterioare; - cldirea a fost utilizat necorespunztor n ultima perioad n care a fost exploatat, neasigurndu-se functionarea corespunzatoare a instalatiilor, lucru ce a dus la inundarea frecventa a subsolului; - se propune reabilitarea tuturor instalatiilor, eliminarea apelor din subsol; - Clasa de importan i de expunere la cutremur cf. P100-1/2006 clasa I pentru care factorul de importan =1,4. - se propune de catre beneficiar supraetajarea cladirii, cu 1 nivel, rezultand un regim de inaltime S+P+3E. Destinatia nivelului nou construit este de Sectie ATI. Descrierea strii construciei la data evalurii in ansamblu, cladirea se afla intr-o stare generala buna peretii de la subsol precum si fundatiile sunt inundate in anumite zone; sunt vizibile zone restranse ca suprafata afectate de infiltratii;

Rezultatele ncercrilor pentru determinarea rezistenelor materialelor Au fost efectuate ncercri pentru evaluarea clasei betonului din placa planseului si din elementele structurale verticale. Conform rezultatelor incercarilor precum si a proiectului initial al cladirii, s-au utilizat in calcule urmatoarele caracteristici de material: - beton armat in predala planseu peste etaj 2 - C16/20 - beton armat in elementele structural vertical - C12/15. Stabilirea nivelului de cunoatere Nivelul de cunoatere realizat determin metoda de calcul permis i valorile factorilor de ncredere (CF). Conform tabelul 4.1 din P100-3/2008 prezentat mai jos privind modul de stabilire a metodelor de calcul i a factorilor de ncredere s-a stabilit un nivel de cunoatere limitat KL1. Nivelul cunoaterii

Geometrie

Alctuirea de detaliu

Materiale

Calcul

CF

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Din proiectul de ansamblu original i verificarea vizual prin sondaj n teren i dintr-un releveu complet al cldirii

Obiectivele de performan pentru evaluarea construciei Evaluarea seismic a cldirilor existente urmrete s stabileasc dac acestea satisfac cu un grad adecvat de siguran cerinele fundamentale (nivelurile de performan) avute n vedere la proiectarea construciilor noi, conform P 1001/2006, 2.1. Structura se verific pentru asigurarea Cerinei de siguran a vieii asociat unui interval mediu de recuren al evenimentului seismic IMR=100 ani. Verificarea Cerinei de limitare a degradrilor pentru solicitarea seismic n planul peretelui i perpendicular pe planul peretelui nu este necesar, avnd n vedere c structura nu prezint finisaje i instalaii speciale. Alegerea metodologiei de evaluare i metodei de calcul Alegerea metodologiilor de evaluare se face pe baza criteriilor enumerate la punctul 6.6.1 i Anexa B din P1003/2008. n conformitate cu cerinele de la punctele enumerate mai sus se alege aplicarea Metodologiei de nivel 1 combinat cu aplicarea Metodologiei de nivel 2. Metodologia de nivel 1 const n: evaluare calitativ preliminar cf. pct. B.3.1 din P100-3/2008; evaluare simplificat prin calcul, pentru efectul de ansamblu al aciunii seismice n planul pereilor cf. pct. 6.7.2. din P100-3/2008; Valoarea factorului de comportare adoptat n metodologia de nivel 1 pentru structuri din pereti de beton armat cf. Tabelul 6.1 din P100-3/2008 este q = 2,5. Metodologia de nivel 2 const n: evaluarea calitativ constnd n verificarea listei de condiii de alctuire structural date n anexele corespunztoare structurilor din diferite materiale evaluarea cantitativ bazat pe un calcul structural elastic i factori de comportare diferentiai pe tipuri de elemente

Procesul de evaluare Metodologia de nivel 1 Stabilirea indicatorului R1 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R1=82 Criteriu (i) Condiii privind configuraia structurii Criteriul este ndeplinit Criteriul nu este ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major Punctaj maxim: 50 puncte 10

Cunoatere limitat KL1

Pe baza proiectrii simulate n acord cu practica la data realizrii construciei i pe baza unei inspecii n teren limitate

Valori stabilite pe baza standardelor valabile n perioada realizrii construciei i din teste n teren limitate

LFMRS

CF=1,35

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Traseul ncrcrilor este continuu Sistemul este redundant (sistemul are suficiente legturi pentru a avea stabilitate lateral i suficiente zone plastice poteniale) Nu exist niveluri slabe din punct de vedere al rezistenei Nu exist niveluri flexibile Nu exist modificri importante ale dimensiunilor n plan ale sistemului structural de la nivel la nivel Nu exist discontinuiti pe vertical (toate elementele verticale sunt continue pn la fundaie) Nu exist diferene ntre masele de nivel mai mari de 50 % Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate Infrastructura (fundaiile) este n msur s transmit la teren forele verticale i orizontale
Punctaj total (ii) Condiii privind interaciunile structurii

50

30 50

0 29

35 35 Punctaj maxim: 10 puncte

Distanele pn la cldirile vecine depete dimensiunea minim de rost, conform P 1001/2006 Planeele intermediare (supantele) au o structur lateral proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principal Pereii nestructurali sunt izolai (sau legai flexibil) de structur Nu exist stlpi captivi scuri
Punctaj total (iii) Condiii privind alctuirea elementelor structurale

10

5 10

04

7 Punctaj maxim: 30 puncte

(a) Structuri tip cadru beton armat Nu exist stlpi scuri ncrcarea axial normalizat (fora axial de compresiune raportat la aria seciunii i rezistena de proiectare a betonului la compresiune) a stlpilor este moderat: 0,55 (b) Structuri cu perei de beton armat Grosimea pereilor este 150 mm Pereii au la capete bulbi sau tlpi cu dimensiuni limitate (prin intersecia pereilor nu se formeaz profile complicate cu tlpi excesive) ncrcarea axial a pereilor este moderat

30

20 30

0 19

30

20 30

0 19

0,35

30 Punctaj total
30

(iv) Condiii referitoare la planee

Punctaj maxim: 10 10

10 puncte 5 10 04

Prin grosimea plcii i dimensiunile reduse ale golurilor planeul poate fi considerat i diagram orizontal rigid
Punctaj total

10 11

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

R1=82 Stabilirea indicatorului R2 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R2=100 Criteriul nu este ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major Punctaj maxim: 50 puncte Criteriul este ndeplinit

Criteriu (i) Degradri produse de aciunea cutremurului

Fisuri i deformaii remanente n zonele critice (zonele plastice) ale stlpilor, pereilor i grinzilor Fracturi i fisuri remanente nclinate produse de fora tietoare n grinzi Fracturi i fisuri longitudinale deschise n stlpi i/sau perei produse de eforturi de compresiune. Fracturi sau fisuri nclinate produse de fora tietoare n stlpi i/sau perei Fisuri de forfecare produse de lunecarea armturilor n noduri Cedarea ancorajelor i nndirilor barelor de armtur Fisurarea pronunat a planeelor Degradari ale fundaiilor sau terenului de fundare
Punctaj total realizat (ii) Degradri produse de ncrcrile verticale

50

26 49

0 25

50 50 Punctaj maxim: 20 20 Punctaj total realizat (iii) Degradri produse de ncrcarea cu deformaii (tasarea reazemelor, contracii, aciunea temperaturii, curgerea lent a betonului). Punctaj total realizat (iv) Degradri produse de o execuie defectuoas (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.). Punctaj total realizat (v) Degradri produse de factori de mediu: nghedezghe, ageni corozivi chimici sau biologici etc., asupra: - betonului - armturii de oel (inclusiv asupra proprietilor de aderen ale acesteia) Punctaj total realizat Punctaj total pentru ansamblul condiiilor 20 Punctaj maxim: 10 10 10 Punctaj maxim: 10 10 Punctaj maxim: 10 10 10 R2 = 100 puncte 69 69 10 10 puncte 15 10 puncte 15 69 10 puncte 15 11 19 20 puncte 0 10

Fisuri i degradri n grinzi i plcile planeelor Fisuri i degradri n stlpi i perei

12

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Stabilirea indicatorului R3 Stabilirea valorii indicatorului R3 este prezentata in Breviarul de calcul din ANEXA. Pentru tronsonul C valoarea calculata pentru indicatorul R3 este 2.40. Metodologia de nivel 2 Evaluarea calitativ preliminar se face innd seama de:

caracteristicile generale ale cldirii prin indicatorul R1; starea general de afectare din cauza cutremurului i/sau a altor aciuni prin indicatorul R2 .

Stabilirea indicatorului R1 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R1=67 Criteriul nu este ndeplinit Criteriul este Criteriu ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major (i) Condiii privind configuraia structurii Punctaj maxim: 50 puncte 50 30 50 0 29 35 Punctaj total realizat 35 (ii) Condiii privind interaciunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte 10 5 10 05 7 Punctaj total realizat 7 (iii) Condiii privind alctuirea (armarea) elementelor Punctaj maxim: 30 puncte structurale

13

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

(a) Structuri tip cadru de beton armat Ierarhizarea rezistenelor elementelor structurale asigur dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stlpilor este mai mare dect suma momentelor capabile ale grinzilor ncrcarea axial de compresiune a stlpilor este moderat: 0,55 n structur nu exist stlpi scuri: raportul ntre nlimea seciunii i nlimea liber a stlpului este < 0,30 Rezistena la fora tietoare a elementelor codului este suficient pentru a se putea mobiliza rezistena la ncovoiere la extremitile grinzilor i stlpilor nndirile armturilor n stlpi se dezvolt pe 40 diametre, cu etrieri la distana 10 diametre pe zona de nndire nndirile armturilor din grinzi se realizeaz n afara zonelor critice Etrierii n stlpi sunt dispui astfel nct fiecare bar vertical se afl n colul unui etrier (agrafe) Distanele ntre etrieri n zonele critice ale stlpilor nu depesc 10 diametre, iar n restul stlpului din latur Distanele ntre etrieri n zonele plastice ale grinzilor nu depesc 12 diametre i din limea grinzii Armarea transversal a nodurilor este cel puin cea necesar n zonele critice ale stlpilor Rezistena grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puin 30% din rezistena la momente negative n aceeai seciune La partea superioar a grinzilor sunt prevzute cel puin 2 bare continue (nentrerupte n deschidere) Punctaj total realizat (b) Structuri cu perei de beton armat Distribuia momentelor capabile pe nlimea pereilor respect variaia cerut de CR 2-11.1 :2005 i asigur dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil Seciunile pereilor au la capete bulbi sau tlpi de dimensiuni limitate. Prin intersecia pereilor nu se formeaz profile complicate cu tlpi excesive n raport cu dimensiunile inimii Rezistena la fore tietoare a grinzilor de cuplare este suficient pentru a se putea mobiliza rezistena la ncovoiere la extremitile lor Rezistena la for tietoare a pereilor structurali este mai mare decat valoarea asociat plastificrii

30

20 30

0 19

30

20 30

0 19

14

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

prin ncovoiere la baz nndirea armturilor verticale este fcut pe o lungime de cel puin 40 diametre Grosimea pereilor este 150 mm Procentul de armare orizontal a pereilor

p h 0,20%
Armtura vertical a inimii reprezint un procent p v 0,15% i este ancorat adecvat Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanai la cel mult 150 mm
20 Punctaj total realizat (iv) Condiii referitoare la planee Punctaj maxim: 15 10 puncte

Placa planeelor cu o grosime 100 mm este realizat din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvat Armturile centurilor i armturile distribuite n plac asigur rezistena necesar la ncovoiere i fora tietoare pentru forele seismice aplicate n planul planeului Forele seismice din planul planeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (perei, cadre) prin eforturi de lunecare i compresiune n beton, i/sau prin conectori i colectori din armturi cu seciune suficient Golurile n planeu sunt bordate cu armturi suficiente, ancorate adecvat
Punctaj total realizat Punctaj total pentru ansamblul condiiilor

10

69

05

10 R1 = 10 67 puncte

Stabilirea indicatorului R2 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R2=100 Criteriul nu este ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major Punctaj maxim: 50 puncte Criteriul este ndeplinit

Criteriu (i) Degradri produse de aciunea cutremurului

Fisuri i deformaii remanente n zonele critice (zonele plastice) ale stlpilor, pereilor i grinzilor Fracturi i fisuri remanente nclinate produse de fora tietoare n grinzi Fracturi i fisuri longitudinale deschise n stlpi i/sau perei produse de eforturi de compresiune. Fracturi sau fisuri nclinate produse de fora tietoare n stlpi i/sau perei Fisuri de forfecare produse de lunecarea armturilor n noduri

50

26 49

0 25

15

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Cedarea ancorajelor i nndirilor barelor de armtur Fisurarea pronunat a planeelor Degradari ale fundaiilor sau terenului de fundare
50 Punctaj total realizat (ii) Degradri produse de ncrcrile verticale 50 Punctaj maxim: 20 20 Punctaj total realizat (iii) Degradri produse de ncrcarea cu deformaii (tasarea reazemelor, contracii, aciunea temperaturii, curgerea lent a betonului). Punctaj total realizat (iv) Degradri produse de o execuie defectuoas (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.). Punctaj total realizat (v) Degradri produse de factori de mediu: nghedezghe, ageni corozivi chimici sau biologici etc., asupra: - betonului - armturii de oel (inclusiv asupra proprietilor de aderen ale acesteia) Punctaj total realizat Punctaj total pentru ansamblul condiiilor 20 Punctaj maxim: 10 10 10 Punctaj maxim: 10 10 Punctaj maxim: 10 10 10 R2 = 100 puncte 69 69 10 10 puncte 15 10 puncte 15 69 10 puncte 15 11 19 20 puncte 0 10

Fisuri i degradri n grinzi i plcile planeelor Fisuri i degradri n stlpi i perei

Stabilirea indicatorului R3 Stabilirea valorii indicatorului R3 este prezentata in Breviarul de calcul din ANEXA. Pentru tronsonul C valoarea calculata pentru indicatorul R3 este 0,74. Sinteza evalurii i formularea concluziilor ncadrarea cldirii ntr-o anumit clas de risc seismic se face pe baza celor trei indicatori care au fcut obiectul evalurii cf. Pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate n tabelele de mai jos, tabel centralizator pentru rezultatele ambelor Metodologii de Evaluare (Nivel 1 si Nivel 2): Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic I II III IV Valori R1 (R1=67) 91 100 < 30 31 60 61 90 Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic I II III Valori R2 (R2=100) < 40 41 70 71 90 Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic 16

IV 91 100

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Clasa de risc seismic III IV Valori R3 (%) (R3=74%) 91 100 < 35 36 65 66 90 n conformitate cu cele prezentate mai sus cldirea se ncadreaz n clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde construciile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. I II

CONCLUZII SI RECOMANDARI. SOLUII DE INTERVENTIE. Ca urmare a expertizei tehnice a cladirii se poate concluziona ca supraetajarea acesteia este posibila in conditiile respectarii urmatoarelor limitari si propuneri de reabilitare: 1. - incarcarea permanenta maxima adusa de noul etaj nu are voie sa depaseasca 15 kN/m2 2. - se vor inlatura toate straturile nestructurale ale planseului de peste etajul 2 si se va consolida placa de beton armat a planseului de peste etajul 2 3. - se vor consolida peretii structurali de beton armat de la parter si etajul 1 pentru sporirea capacitatii la taiere 4. - se va drena intregul subsol inundat si se vor inlocui toate instalatiile pentru a evita viitoare umeziri ale subsolului 5. - suplimentar, in functie de solutia si de sistemul structural alese pentru noul etaj, exista posibilitatea ca si alte elemente structurale sa necesite interventii de consolidare. 1. SUPRAETAJAREA Din calculele efectuate rezulta ca incarcarea permanenta generata de construirea noului etaj nu are voie sa depaseasca 15 kN/m2. Indiferent de sistemul structural ales in urma studierii necesitatilor functionale ale etajului nou construit, aceasta prevedere trebuie respectata. Se recomanda o distribuire cat mai uniforma a maselor noului etaj raportate la suprafata acestuia. Verificari suplimentare vor fi efectuate de proiectantul de rezistenta, urmand ca sistemul final sa fie avizat de catre expert. 2. PLANSEE Pentru a descarca planseul de peste etajul 2 se impune inlaturarea tuturor straturilor nestructurale ale acestui planseu. Astfel, se vor elimina: tencuiala, betonul de panta, termo-higro izolatia, hidroizolatia precum si stratul de pietris cu rol de protectie a hidroizolatiei bituminoase. Dupa desfacerea acestor straturi, se recomanda realizarearea unei sape armate cu plase sudate din STNB 6/100/100. Din calculele efectuate, a rezultat ca planseul de peste etajul 2 nu are suficianta capacitate pentru a prelua in siguranta sporul de incarcare generat de construirea noului etaj. Pentru asigurarea cerintelor la S.L.U. si S.L.S., se impune consolidarea acestuia. Astfel, la partea inferioara a placii se vor monta elemente din materiale compozite polimerice, pe ambele directii ale ochiurilor de placa. Pozitia, calitatile de materiale si cantitatile vor fi definite de catre proiectant in urma stabilirii stratificatiei exacte a planseului. 3. PERETI STRUCTURALI Din analizele efectuate s-a stabilit ca anumiti pereti structurali nu poseda suficienta capacitate la eforturi de taiere. In consecinta, se impune consolidarea anumitor pereti de la nivelul parterului si al etajului 1. La parter se vor consolida opt pereti structurali, patru transversali si patru logitudinali: - T1 - perete transversal situat in axul II - T5 - perete transversal situat in axul V - T10 - perete transversal situat in axul X - T13 - perete transversal situat in axul XII - L1+L2 - perete longitudinal situat in axul T - L4 - perete longitudinal situat intre axele S si T, cu lungimea delimitata de axele III si V - L11 - perete longitudinal situat in axul P - L21+L22+L23 - perete longitudinal situat in axul L. La etajul 1 se vor consolida urmatorii pereti: - T1 - perete transversal situat in axul II - T2 - perete transversal situat in axul III - T3 - perete transversal situat in axul III - T6 - perete transversal situat in axul VII 17

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

- T7 - perete transversal situat in axul VII - T9 - perete transversal situat in axul IX - T10 - perete transversal situat in axul X - T13 - perete transversal situat in axul XII - T15 - perete transversal situat in axul XIII - L1+L2 - perete longitudinal situat in axul T - L4 - perete longitudinal situat intre axele S si T, cu lungimea delimitata de axele III si V - L5 - perete longitudinal situat intre axele S si T, cu lungimea delimitata de axele I si II - L6 - perete longitudinal situat in axul S - L11 - perete longitudinal situat in axul P - L13 - perete longitudinal situat in axul O - L17 - perete longitudinal situat in axul M - L19 - perete longitudinal situat intre axele L si M, cu lungimea delimitata de axele I si II - L20 - perete longitudinal situat intre axele L si M, cu lungimea delimitata de axele XI si XIII - L21+L22+L23 - perete longitudinal situat in axul L. Consolidarea se recomanda a se face prin montarea unor elemente compozite polimerice pe directie orizontala, dispuse pe toata inaltimea peretilor. 4. FUNDATIILE Din investigatiile efectuate rezulta ca la nivelul fundatiilor si subsolului, a patruns o mare cantitate de apa provenita de la instalatiile cladirii. Aceasta umiditate afecteza rezistenta peretilor structurali de la subsol si a fundatiilor care sunt executate din beton simplu si beton armat. In consecinta la nivelul subsolului si a infrastructurii cladirii este necesara : - eliminarea umiditatii prin repararea tuturor instalatiilor; - igienizarea subsolului; - protejarea impotriva patrunderii umiditatii in subsol. Aceste operatii sunt absolut necesare si trebuie executate de urgenta.

In urma efectuarii solutiilor mentionate mai sus, incadrarea in clase de risc seismic se face pe baza urmatoarei metodologii: Stabilirea indicatorului R1 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R1=77 Criteriul nu este ndeplinit Criteriul este Criteriu ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major (i) Condiii privind configuraia structurii Punctaj maxim: 50 puncte 50 30 50 0 29 35 Punctaj total realizat 35 (ii) Condiii privind interaciunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte 10 5 10 05 7 Punctaj total realizat 7 (iii) Condiii privind alctuirea (armarea) elementelor Punctaj maxim: 30 puncte structurale

18

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

(a) Structuri tip cadru de beton armat Ierarhizarea rezistenelor elementelor structurale asigur dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stlpilor este mai mare dect suma momentelor capabile ale grinzilor ncrcarea axial de compresiune a stlpilor este moderat: 0,55 n structur nu exist stlpi scuri: raportul ntre nlimea seciunii i nlimea liber a stlpului este < 0,30 Rezistena la fora tietoare a elementelor codului este suficient pentru a se putea mobiliza rezistena la ncovoiere la extremitile grinzilor i stlpilor nndirile armturilor n stlpi se dezvolt pe 40 diametre, cu etrieri la distana 10 diametre pe zona de nndire nndirile armturilor din grinzi se realizeaz n afara zonelor critice Etrierii n stlpi sunt dispui astfel nct fiecare bar vertical se afl n colul unui etrier (agrafe) Distanele ntre etrieri n zonele critice ale stlpilor nu depesc 10 diametre, iar n restul stlpului din latur Distanele ntre etrieri n zonele plastice ale grinzilor nu depesc 12 diametre i din limea grinzii Armarea transversal a nodurilor este cel puin cea necesar n zonele critice ale stlpilor Rezistena grinzilor la momente pozitive pe reazeme este cel puin 30% din rezistena la momente negative n aceeai seciune La partea superioar a grinzilor sunt prevzute cel puin 2 bare continue (nentrerupte n deschidere) Punctaj total realizat (b) Structuri cu perei de beton armat Distribuia momentelor capabile pe nlimea pereilor respect variaia cerut de CR 2-11.1 :2005 i asigur dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil Seciunile pereilor au la capete bulbi sau tlpi de dimensiuni limitate. Prin intersecia pereilor nu se formeaz profile complicate cu tlpi excesive n raport cu dimensiunile inimii Rezistena la fore tietoare a grinzilor de cuplare este suficient pentru a se putea mobiliza rezistena la ncovoiere la extremitile lor Rezistena la for tietoare a pereilor structurali este mai mare decat valoarea asociat plastificrii

30

20 30

0 19

30

20 30

0 19

19

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

prin ncovoiere la baz nndirea armturilor verticale este fcut pe o lungime de cel puin 40 diametre Grosimea pereilor este 150 mm Procentul de armare orizontal a pereilor

p h 0,20%
Armtura vertical a inimii reprezint un procent p v 0,15% i este ancorat adecvat Etrierii grinzilor de cuplare sunt distanai la cel mult 150 mm
20 Punctaj total realizat (iv) Condiii referitoare la planee Punctaj maxim: 25 10 puncte

Placa planeelor cu o grosime 100 mm este realizat din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adecvat Armturile centurilor i armturile distribuite n plac asigur rezistena necesar la ncovoiere i fora tietoare pentru forele seismice aplicate n planul planeului Forele seismice din planul planeului pot fi transmise la elementele structurii verticale (perei, cadre) prin eforturi de lunecare i compresiune n beton, i/sau prin conectori i colectori din armturi cu seciune suficient Golurile n planeu sunt bordate cu armturi suficiente, ancorate adecvat
Punctaj total realizat Punctaj total pentru ansamblul condiiilor

10

69

05

10 R1 = 10 77 puncte

Stabilirea indicatorului R2 Conform tabelului prezentat mai jos s-a stabilit valoarea indicatorului R2=100 Criteriul nu este ndeplinit Nendeplinire Nendeplinire moderat major Punctaj maxim: 50 puncte Criteriul este ndeplinit

Criteriu (i) Degradri produse de aciunea cutremurului

Fisuri i deformaii remanente n zonele critice (zonele plastice) ale stlpilor, pereilor i grinzilor Fracturi i fisuri remanente nclinate produse de fora tietoare n grinzi Fracturi i fisuri longitudinale deschise n stlpi i/sau perei produse de eforturi de compresiune. Fracturi sau fisuri nclinate produse de fora tietoare n stlpi i/sau perei Fisuri de forfecare produse de lunecarea armturilor n noduri

50

26 49

0 25

20

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Cedarea ancorajelor i nndirilor barelor de armtur Fisurarea pronunat a planeelor Degradari ale fundaiilor sau terenului de fundare
50 Punctaj total realizat (ii) Degradri produse de ncrcrile verticale 50 Punctaj maxim: 20 20 Punctaj total realizat (iii) Degradri produse de ncrcarea cu deformaii (tasarea reazemelor, contracii, aciunea temperaturii, curgerea lent a betonului). Punctaj total realizat (iv) Degradri produse de o execuie defectuoas (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.). Punctaj total realizat (v) Degradri produse de factori de mediu: nghedezghe, ageni corozivi chimici sau biologici etc., asupra: - betonului - armturii de oel (inclusiv asupra proprietilor de aderen ale acesteia) Punctaj total realizat Punctaj total pentru ansamblul condiiilor 20 Punctaj maxim: 10 10 10 Punctaj maxim: 10 10 Punctaj maxim: 10 10 10 R2 = 100 puncte 69 69 10 10 puncte 15 10 puncte 15 69 10 puncte 15 11 19 20 puncte 0 10

Fisuri i degradri n grinzi i plcile planeelor Fisuri i degradri n stlpi i perei

Stabilirea indicatorului R3 Stabilirea valorii indicatorului R3 este prezentata in Breviarul de calcul din ANEXA. Pentru tronsonul C valoarea calculata pentru indicatorul R3 este 1,15. Sinteza evalurii i formularea concluziilor ncadrarea cldirii ntr-o anumit clas de risc seismic se face pe baza celor trei indicatori care au fcut obiectul evalurii cf. Pct. 8.2 din P100-3/2008. Valorile celor trei indicatori asociate claselor de risc seismic sunt prezentate n tabelele de mai jos, tabel centralizator pentru rezultatele ambelor Metodologii de Evaluare (Nivel 1 si Nivel 2): Valori ale indicatorului R1 asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic I II III IV Valori R1 (R1=77) 91 100 < 30 31 60 61 90 Valori ale indicatorului R2 asociate claselor de risc seismic Clasa de risc seismic I II III Valori R2 (R2=100) < 40 41 70 71 90 Valori ale indicatorului R3 asociate claselor de risc seismic 21

IV 91 100

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

Clasa de risc seismic III IV Valori R3 (%) (R3=115%) < 35 36 65 66 90 91 100 n conformitate cu cele prezentate mai sus cldirea se ncadreaz n clasa de risc seismic Rs III, care cuprinde construciile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradri structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante. I II

Lucrrile de reabilitare se vor executa pe baza unui proiect tehnic care va contine toate detaliile de execuie cu descrierea amnunit a tuturor fazelor tehnologice, un caiet de sarcini, descrierea proceselor tehnologice. Fazele tehnologice vor ntocmite de executant i vor fi aprobate de proiectant. Se vor respecta toate fazele determinante pentru asigurarea calitatii lucrrilor executate stabilite de proiectant. La toate fazele se vor ntocmi procese verbale de recepie parial. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatorul atestat si va fi avizat de catre expertul tehnic. Execuia tuturor lucrrilor se va realiza, cu materiale de calitate certificate i agrementate, de o unitate de construcii specializat n astfel de lucrri i cu supravegherea permanent din partea proiectantului. Beneficiarul are obligaia de a asigura urmrirea execuiei printr-o persoan cu calificare tehnic corespunztoare i atestat de MLPTL desemnat nainte de nceperea lucrrilor. Pe tot parcursul execuiei lucrrilor executantul va lua toate msurile de protecie a muncii i paz contra incendiilor. Toate documentele legate de realizarea lucrrilor (proiect, detalii de execuie, procese verbale, autorizaii, memorii etc) vor fi incluse prin grija beneficiarului n cartea tehnic a construciei. La realizarea lucrrilor se vor respecta ntocmai prevederile Legii 10 privind calitatea construciilor. ntocmit

Prof. dr. ing. Stoian Valeriu EXPERT TEHNIC MLPTL

22

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

FIA DE IDENTIFICARE F1

(CONFORM REGULAMENTULUI RRS1-94)

IDENTIFICARE GENERAL COD INSTITUIE CARE INVENTARIAZ 0.1.______________________________ 0 NUMR FI F1 COD SECTOR INVENT. 0.2. Nr. FI/SECT.

COD ECHIP INVENT. DATA COMPLETRII Fiei F1 ______________________________ Anul 2011 RESPONSABIL ECHIP 0.3. Luna 05 Ziua 03 0.3.______________________________ 1 LOCALIZAREA CONSTRUCIEI 1.1 . 2. Jude 1.1.1. SATU MARE Mun. SATU MARE 1.1.2. 1.2. SCHIA / FOTO Localitate 1.2.1.SATU MARE 1.2.2. Sector _________________

3.1. 3 3.1.1. nainte 1900 3.1.5. 19711977 3.2. 3.2.1. Unicat 3.2.2. Tip Nr._______ An_______ A B

PERIOADA DE EXECUIE 3.1.2.19001940 3.1.6.19781991 3.1.3. 19411963 3.1.7. Dup 1991 3.1.4.19641970 x

TIPUL PROIECTULUI 3.2.3. Refolosibil Nr.__________ An___________ x 3.2.4. Proiectant NECUNOSCUT 3.2.5. Documentaie da nu 1,5 x

4.1. 4.1.1. Zona seismic 4.2. 4.2. Te-

ZONAREA SEISMIC C D E F X TOPOGRAFIA TERENULUI 4.2.2.1. La vrful pantei 4.2.2.2. Pe pant

4.1.2. Perioada de col

0,7 X

1,0

X 4.2.2. Teren n

4.2.3. Teren pe

4.2.3.1. Rului 4.2.3.2. Lacului natural 23

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

ren plat 4.3. 4.3.1. Normal

pant

4.2.2.3. La baza pantei

malul

4.2.3.3. Lacului de baraj

NATURA TERENULUI DE FUNDARE 4.3.2. Cu sensibiliti X 4.3.2.1. 4.3.2.2. Nisip 4.3.2.3. Macroporic lichefiat Contractil 5.1. CLASA DE IMPORTAN A CLDIRII 5.1.1. 5.1.2. Clasa a I-a X 5.1.3. Clasa a II-a Clasa special 5.2. FUNCIUNEA CLDIRII 5.2.1. Funciune unic

4.3.2.4. Goluri de min n subteran 5.1.4. Clasa a III-a

5.2.1.1. Locuine 5.2.1.2. nvmnt 5.2.1.3. Sntate X 5.2.1.4. Administraie 5.2.1.5. Comer 5.2.1.6. Cultur 5.2.1.7. Turism 5.2.1.8. Sport 5.2.1.9. Culte 5.2.1.10. Producie 5.2.1.11.Depozitare 5.2.2. Funciuni mixte 5.2.2.1. Cod___%__ 5.2.2.2. Cod___%__ 5.2.2.3. Cod___%__ 5.2.2.4. Cod___%__ 5.3. CAPACITATEA DE OCUPARE 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5. 5.3.1. 11 OP 20 21 OP 50 51 OP 100 101 OP 200 OP 10pers. X 5.3.7. 5.3.8. 5.3.9. 5.3.10. 5.3.6. 501 1001 2001 OP 5000 pers. 201 OP 500 OP 1000 OP 2000 OP 5000 5.4. FORMA DE PROPRIETATE 5.4.1. 5.4.2. X 5.4.3. 5.4.4 Mixt PP____%____ Particular Public a Privat a statului PPS____%____ PP statului - PPS - PPrS PPrS____%____ 6 6.1. 6.1.1. Subsol (nr.) 6.1.4. Mansard 6.2. 6.2.1. Subsol 6.3. ALCTUIREA GENERAL CLDIREA ETAJAT X 6.1.1.1. Total X 6.1.2. Parter 6.1.1.2. Parial 6.1.5. Pod 6.1.6. nlime total, X 6.1.3. Etaje (nr) 6.1.7. nlime nivele, 6.1.3.1. Complete 6.1.3.2. Pariale 2

6.1.7.1. Maxim, 3.6 m 6.1.7.2. Minim, 3.3 m

CLDIRE TIP HAL / SAL 6.2.1. arpant ACCESE

6.2.1. nlime medie

6.3.1. Numr accese n cldire 2 6.3.2. Numr drumuri de acces 2 6.4. DIMENSIUNI; SUPRAFEE 6.4.1. Dimensiuni n plan 6.4.1.1. 6.4.1.2. La nivel teren La nivel etaj 6.5. 6.5.1. Forma n plan 6.4.2. Aria 6.4.2.1. Construit 6.4.2.2. Desfurat 4600mp

6.6. 6.6.1. Izolat

FORMA CLDIRII 6.5.1.1. Simetrie 2 axe 6.5.2. 6.5.2.1. Constant Forma 6.5.1.2. Simetrie 1 ax 6.5.2.2. Cu bowindouri n 6.5.1.3. Neregulat concav 6.5.2.3. Cu retrageri la etaj superior elevaie 6.5.1.4. Neregulat convex 6.5.1.5. Cu curte interioar X POZIIA N ANSAMBLUL EDILITAR 6.6.2. Vecinti 1 6.6.2.1. Mai nalt latur 6.6.2.2. Mai jos 24

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

6.6.3. Vecinti 2 laturi 7

6.6.3.1. Mai nalt 6.6.4. Vecinti 3 laturi 6.6.3.2. Mai jos 6.6.3.3. Egal DATE PRIVIND STRUCTURA

6.6.2.3. Egal 6.6.4.1. Mai nalt 6.6.4.2. Mai jos 6.6.4.3. Egal

7.1. STRUCTURA VERTICAL 7.1.1. Cldiri etajate 7.1.1.1. Materiale de slab calitate 7.1.1.2. Zidrie de X 7.1.1.3. Schelet de beton crmid armat 7.1.1.1.1. Pmnt btut 7.1.1.2.1. Simpl 7.1.1.3.1. Grinzi i stlpi (nearmat) care formeaz cadre 7.1.1.1.2. Paiant 7.1.1.2.2. Cu centuri 7.1.1.3.2. Cadre neductile 7.1.1.1.3. Chirpici 7.1.1.2.3. Cu centuri i 7.1.1.3.3. Cadre ductile stlpiori 7.1.1.1.4. Zidrie uscat de piatr 7.1.1.4. Schelet metalic 7.1.1.5. Schelet de BAR 7.1.1.6. Perei structurali din beton armat 7 7.1.1.6.2. Procedeu tehnologic de execuie 7.1.1.6.1.1. Un perete pe o 7.1.1.6.2.1. Integral prefabricat direcie 7.1.1.6.2.1.1. Panouri mari 7.1.1.6.1.2. Sistem celular x 7.1.1.6.2.1.2. Celule spaiale 7.1.1.6.1.3. Sistem fagure 7.1.1.6.2.2. Integral monolit x 7.1.1.6.1.4. Sistem dual 7.1.1.6.2.3. Mixt 7.1.2. Cldiri tip sal / hal 7.1.2.1.1. Simpl (nearmat) 7.1.2.1. Zidrie de crmid 7.1.2.1.2. Cu centuri 7.1.2.1.3. Cu centuri i stlpiori 7.1.2.2. Schelet din beton 7.1.2.2.1. Alctuire 7.1.1.6.1. Mod de dispunere 7.1.1.6.3. Continuitate pe vertical 7.1.1.6.3.1. Perei continui pe vertical 7.1.1.6.3.2. Un nivel flexibil 7.1.1.6.3.3. Mai multe nivele flexibile

7.1.2.2.1.1. Fr contravntuiri 7.1.2.2.1.2. Cu contravntuiri metalice 7.1.2.2.1. Cu perei structurali 7.1.2.2.2.3. Mixt din beton armat 7.1.3. Schelet metalic 7.2. STRUCTUR ORIZONTAL (CLDIRI ETAJATE I TIP SAL / HAL) 7.2.1. Boli de 7.2.2. Profile metalice i X 7.2.3. Grinzi de X 7.2.4. arpant crmid bolioare lemn de lemn 7.2.5. Grinzi metalice 7.2.6. Structur 7.2.7. Structur 7.2.8. Alte tridimensional pe cable structuri 7.2.5.1. Cu inim plin 7.2.5.2. Cu zbrele 7.2.9. Beton armat / precomprimat 7.2.9.1. Prefabricat 7.2.9.2. Monolit 7.2.9.3. Mixt 7.2.9.1.1. Prefabricate mici 7.2.9.2.1. Rezemate pe 7.2.9.3.1. Predale i fr suprabetonare perei suprabetonare 7.2.9.2.2. Cu grinzi principale 7.2.9.1.2. Prefabricate mici cu 7.2.9.2.3. Cu grinzi principale 7.2.9.3.2. Profile metalice i suprabetonare (fii) i secundare plac de beton 7.2.9.1.3. Prefabricate mari cu 7.2.9.2.4. Cu nervuri dese suprabetonare sau casetate 7.2.9.1.4. Prefabricate mari cu 7.2.9.2.5. Tip dal cu / fr mbinri care asigur aiba capitel 8 DATE PRIVIND ELEMENTELE NESTRUCTURALE 8.1. NCHIDERI EXTERIOARE 8.1.1. Zidrie x 8.1.2. Panouri prefabricate

7.1.2.2.2. Procedeu tehnologic de execuie 7.1.2.2.2.1. Integral prefabricat 7.1.2.2.2.2. Integral monolit

25

RO - 300671 Timisoara, C.Circumvalatiunii 39/C/11 T/F: +40 256 227061 E: office@arhitim.ro W: www.arhitim.ro J35/2893/1991 RO2803928 IBAN: RO53RNCB0249049254900001 BCR TIMISOARA

8.1.1.1. Material

8.1.1.1.1. BCA 8.1.2.1.1. BCA 8.1.1.1.2. 8.1.2.1.2. Beton Crmid monostrat 8.1.1.1.3. 8.1.2.1.3. Beton tristrat Piatr 8.2. ELEMENTE NESTRUCTURALE INTERIOARE 8.2.1. Perei 8.2.2. Scri 8.2.1.1. Crmid 1 strat X 8.2.2.1. Piatr 8.2.1.2. Crmid 2 straturi (zidrie american) 8.2.2.2. Lemn 8.2.1.3. Zidrie BCA 8.2.2.3. Metalice 8.2.1.4. Paiant 8.2.2.4. Beton armat x 8.2.1.5. Lemn 8.2.1.6. Alte materiale 8.3. ELEMENTE EXTERIOARE CU RISC SEISMIC 8.3.1. Balcoane / copertine 8.3.2. Couri de fum i ventilaie 8.3.3. Elemente decorative 8.3.4. Calcane / atice 8.3.5. Alte elemente 9 COMPORTAREA GENERAL LA CUTREMURILE ANTERIOARE 9.1. CARACTERIZARE 1940 1977 1986 1990 9.1.1. Fr avarii semnificative 9.1.2. Cu avarii numai la elemente nestructurale 9.1.3. Avarii izolate la structur 9.1.4. Avarii grave la structur 9.2. MSURI ADOPTATE Dup 1940 Dup 1977 Dup 1986 Dup 1990 9.2.1. Nici o msur 9.2.2. Refaceri finisaje 9.2.3. Reparaii locale 9.2.4. Consolidare (parial / local) 9.2.5. Demolare parial 10 ALTE INTERVENII / EXIST DOCUMENTAIE 10.1. SUPRAETAJARE 10.2. DEMOLARE PARIAL 10.3. COMPLETRI 10.4. MODIFICRI FAAD 10.5. MODIFICRI COMPARTIMENTARE X X X

8.1.1.2. Relaia cu structura 8.1.1.2.1. nrmate 8.1.1.2.2. Independente

8.1.2.1. Material

8.1.2.2. Relaia cu structura 8.1.2.2.1. Conlucreaz cu structura 8.1.2.2.2. Independente

10

DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU DA NU

X X X X X X

ntocmit

Prof. Dr. Ing. STOIAN VALERIU Expert tehnic MDRT

26

Breviar de calcul seismic Metodologia de nivel 1


Documente normative de baza: a) CR0 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in constructii b) SR EN 1991-1 Actiuni asupra structurilor c) CR 1-1-3 2005 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor; d) P100/1-2006 Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri e) P100/3-2008 Cod de proiectare seismica Partea a III-a Prevederi privind evaluarea seismica a cladirilor existente

VARIANTA ACTUALA

1. Incadrarea cladirii conform normativului P100 Conform P100/3 2008, criteriile pentru stabilirea metodelor de investigare pentru evaluarea nivelului de protectie antiseismica a cladirii expertizate sunt: - perioada in care a fost proiectata cladirea: 1970; - numarul de niveluri: S+P+2E; - sistemul structural: pereti structurali din beton armat; - fundatii si elevatii continue din beton armat; - plansee: tip predala cu suprabetonare; - categoria de importanta: C constructii de importanta normala; - clasa de importanta: I constructii de importanta exceptionala; - zona seismica de calcul conform amplasament structura [Satu Mare]: ag 0,12 g ; Tc 0,7 sec; cladirea este neregulata in plan si regulata in elevatie cu inaltimea parterului si a etajului 1 de 3,30 m si a etajului 2 de 3,60 m. 2. Evaluarea cantitativa a sigurantei cladirii la actiuni seismice in planul peretelui 2.1 Evaluarea sarcinilor gravitationale Incarcari permanente din planseu parter + etaj 1 Predala 20 cm Suprabetonare 4 cm Mozaic 4 cm Tencuiala 2 cm Total 1 5,00 1,00 1,.05 0,40 7,4 gk [kN/m2]

Incarcari permanente din planseu terasa Predala 20 cm Beton de panta 10 cm Termoizolatie BCA 12 cm Sapa de ciment 4 cm Hidroizolatie Pietris 4 cm Total Incarcari utile plansee intermediare Spital Incarcarea din zapada S k i C e C t s 0 ,k unde: 3,00 5,00 2,40 0.85 1,00 0,18 0,72

gk [kN/m2]

10,15 qk [kN/m2]

i 0,8 - coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis; C e 0,8 - coeficient de expunere al amplasamentului constructiei; C t 1,0 - coeficient termic;
s 0, k 1,50 kN / m 2 - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament. S k 0,8 0,8 1,0 1,50 0,96 kN / m 2 Combinatia de incarcare pentru analiza static liniara in gruparea speciala ce include actiunea seismica este urmatoarea: G G k 2,i Qk 2,i S k COMB_1: unde: Gk incarcarea permanenta caracteristica Qk incarcarea utila caracteristica Sk incarcarea din zapada Rezulta: 1G k +0,4Q k +0,4S k Aria totala a nivelului: 1500 m2 Greutatea proprie a peretilor structurali: 10600 kN Permanente din planseu intermediar: g k =7,451500 =11175 kN Permanente din planseu terasa: g k =10,151500 =15225 kN Incarcarea utila/nivel: q k =31500= 4500 kN Incarcarea din zapada: s k = 0,961500=1440 kN Greutatea totala a cladirii: 52351 kN

8223,3 = 0,40 N / mm 2 20,6 v adm = 1,2 f ctd =1,20,92 =1,1 N / mm2 v m<v adm v m= 2.3.2 Eforturi unitare de compresiune in peretii structurali 0= n nivqetajAetaj 52351 = =1,24 N / mm 2 A per , x x + A per , y y (21,73 +20,6 ) 2.3.3 Forta taietoare capabila pentru ansamblul cladirii S cap Azid , min k 1 2 0 3 k

unde: k - rezistenta la forfecare a betonului 2 1,24 S cap =20.610 60,92 1+ = 26113,56 kN 3 0,92

2.3.4 Gradul de asigurare seismica indicatorul R3 R 3= S cap 26113,56 = = 3,17 Fb 8223,3

R3 =1,90 > Rmin = 0,70

Clasa de risc seismic I <35 II 36 65 III 66 90 IV 91 100 Valori R3 (%) - [R3=317%]

VARIANTA PROPUSA 2. Incadrarea cladirii conform normativului P100 Conform P100/3 2008, criteriile pentru stabilirea metodelor de investigare pentru evaluarea nivelului de protectie antiseismica a cladirii expertizate sunt: - perioada in care a fost proiectata cladirea: 1970; - numarul de niveluri: S+P+2E+Er; - sistemul structural: pereti structurali din beton armat + structura metalica; - fundatii si elevatii continue din beton armat; - plansee: tip predala cu suprabetonare; - categoria de importanta: C constructii de importanta normala; - clasa de importanta: I constructii de importanta exceptionala; - zona seismica de calcul conform amplasament structura [Satu Mare]: ag 0,12 g ; Tc 0,7 sec; cladirea este neregulata in plan si regulata in elevatie cu inaltimea parterului si a etajului 1 de 3,30 m si a etajului 2 de 3,60 m. 2. Evaluarea cantitativa a sigurantei cladirii la actiuni seismice in planul peretelui 2.1 Evaluarea sarcinilor gravitationale Incarcari permanente din planseu parter + etaj 1 Predala 20 cm Suprabetonare 4 cm Mozaic 4 cm Tencuiala 2 cm Total 5,00 1,00 1,.05 0,40 7,45 gk [kN/m2]

Incarcari permanente din planseu etaj 2 Predala 20 cm Beton de panta 10 cm Sapa de ciment 4 cm Mozaic 4 cm Tencuiala 2 cm Total 5,00 2,40 1,00 1,.05 0,40

gk [kN/m2]

9,85

Incarcari permanente din planseu terasa Planseu beton armat 15 cm Beton de panta 7 cm Sapa de ciment 5 cm Hidroizolatie Pietris 4 cm Tencuiala 2 cm Total 3,75 1,68 1,2 0,18 0,72 0,40

gk [kN/m2]

7,95

Incarcari utile plansee intermediare Spital Incarcarea din zapada S k i C e C t s 0 ,k unde: 3,00

qk [kN/m2]

i 0,8 - coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis; C e 0,8 - coeficient de expunere al amplasamentului constructiei; C t 1,0 - coeficient termic; s 0, k 1,50 kN / m 2 - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, in amplasament.
S k 0,8 0,8 1,0 1,50 0,96 kN / m 2 Combinatia de incarcare pentru analiza static liniara in gruparea speciala ce include actiunea seismica este urmatoarea: G G k 2,i Qk 2,i S k COMB_1: unde: Gk incarcarea permanenta caracteristica Qk incarcarea utila caracteristica Sk incarcarea din zapada Rezulta: 1G k +0,4Q k +0,4S k Aria totala a nivelului: 1500 m2 Greutatea proprie a peretilor structurali: 10600 kN Greutatea proprie a etajului nou propus: 22500 kN Permanente din planseu intermediar [parter + etaj1]: g k =7,451500 =11175 kN Permanente din planseu etaj 2: g k =9,851500 =14775 kN Permanente din planseu terasa: g k =7,951500 =11925 kN Incarcarea utila/nivel: q k =31500= 4500 kN Incarcarea din zapada: s k = 0,961500=1440 kN Greutatea totala a cladirii: 76201 kN 6

11970 =0,58 N / mm 2 20,6 v adm = 1,2 f ctd =1,20,92 =1,1 N / mm2 v m<v adm v m= 2.3.2 Eforturi unitare de compresiune in peretii structurali 0= n nivqetajAetaj 76201 = =1,80 N / mm2 A zid , x x + Azid , y y ( 21,73+20,6 ) 2.3.3 Forta taietoare capabila pentru ansamblul cladirii S cap Azid , min k 1 2 0 3 k

unde: k - rezistenta la forfecare a betonului 2 1,80 S cap =20,610 60,92 1+ = 28769 kN 3 0,92

2.3.4 Gradul de asigurare seismica indicatorul R3 R 3= S cap 28769 = = 2,40 F b 11970

R3 =1,83 > Rmin =0,70

Clasa de risc seismic I <35 II 36 65 III 66 90 IV 91 100 Valori R3 (%) - [R3=240%]

NOTA: Cladirea analizata se incadreaza in clasa de risc seismic IV, la care rspunsul seismic ateptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe baza prescriptiilor n vigoare, atat in varianta existenta cat si in varianta propusa. Pentru ca eforturile unitare tangentiale de calcul sa nu depaseasca valorile admisibile si totodata structura sa fie incadrata in clasa de risc seismic IV, se recomanda ca incarcarea permanenta a etajului propus sa nu depaseasca valoarea de: 15 kN/m2.

Metodologia de nivel 2 Structura presentnd o serie de neregulariti, fiind relativ nesimetric, s-a apelat la o variant de calcul bazat pe metodologia de nivel 2 prezentat n normativul P1003/2008. Structura a fost modelat spaial, n varianta propus, considernd o mas adiional generat de ncrcrile permanente aduse de construirea noului etaj. Conform P100/3 2008, criteriile pentru stabilirea metodelor de investigare pentru evaluarea nivelului de protecie antiseismic a cldirii expertizate sunt: - perioada n care a fost proiectat cldirea: 1970; - numrul de niveluri: S+P+2E+E; - sistemul structural: perei structurali din beton armat + structur metalic; - fundaii i elevaii continue din beton armat; - planee: tip predal cu suprabetonare; - categoria de importan: C - construcii de importan normal; - clasa de importan: I - construcii de importan excepional; - zona seismic de calcul [Satu Mare]: a g 0,12 g ; Tc 0,7 sec; cldirea este neregulat n plan i regulat n elevaie cu nlimea parterului i a etajului 1 de 3,30 m i a etajului 2 de 3,60 m.

ncrcrile utilizate n modelul numeric sunt identice cu cele luate n calcul n modelul bazat pe metodologia de nivel 1.

Fig. 2.1. - Vedere 3D - 01

Fig. 2.2. - Vedere 3D - 02

Fig. 2.3. - Vedere 3D - 03

10

Fig. 2.4. - Exemplu de modelare - perete T-01

Dimensionarea i proiectarea soluiilor de intervenie structural asupra cldirii spitalului s-a realizat n mai multe etape: - identificarea rspunsului structural al cldirii sub aciunea ncrcrilor permanente, variabile i accidentale pentru structura modelat n 3D - stabilirea eforturilor maxime din elementele structurale - determinarea capacitii elementelor - stabilirea coeficientului R3 ca raport dintre eforturile capabile si eforturile efective de calcul

n cadrul analizei modale a structurii s-au luat n considerare primele 50 moduri de vibraie.

Fig. 2.5. - Parametri seismici

11

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5


T B =0.16 T C =1.6s T D =2

=2.75
4.4/T

8.8/T

0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Perioada T , s 3 3.5 4

Fig. 2.6. - Spectru normalizat de raspuns elastic pentru acceleratii pentru componentele orizontale ale miscarii terenului

Fig. 2.7. - Spectru de proiectare

Verificarea la solicitarea de compresiune excentric Toi montanii din toate diafragmele au fost verificai la solicitarea de compresiune excentric. n funcie de armarea prezentat n proiectul iniial, s-au determinat curbele de comportare N-M, pe baza acestora verificndu-se dac montanii posed suficient capacitate la acest tip de solicitare. Din totalul de 52 de montani de pe direcie transversal, 4 montani nu posed suficient capacitate. Totui, se consider c aceti montanii (fiind mici ca dimensiuni) nu influeneaz n mod semnificativ capacitatea de ansamblu pe direcie transversal. Ceilali 48 de montani posed capacitate suficient (chiar i rezerve). Din totalul de 45 de montani de pe direcie longitudinal, 4 montani nu posed suficient capacitate. i n acest caz se consider c aceti montanii nu influeneaz n mod semnificativ capacitatea de ansamblu pe direcie transversal. Ceilali 41 de montani posed capacitate suficient (chiar i rezerve). O exemplificare a situaiei n care un montant are suficient capacitate este prezentat n figurile 2.8 i 2.9, n timp ce o situaie defavorabil, n care montantul nu are 12

suficient capacitate ntr-o anumit combinaie, este prezentat n Fig. 2.10.

Fig. 2.8. - Curba de comportare N-M i verificare eforturilor nfurtoare maxim i minime pentru diafragma T-01, montantul de la parter P-02

Fig. 2.9. - Curba de comportare N-M i verificare eforturilor nfurtoare maxim i minime pentru diafragma T-01, montantul de la parter P-03

Fig. 2.10. - Curba de comportare N-M i verificare eforturilor nfurtoare maxim i minime pentru diafragma T-01, montantul de la parter P-16

n figurile 2.11. i 2.12. sunt prezentate centralizatoare ale calculelor efectuate, 13

putnd fi observat situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la parter, att pe direcie transversal ct i pe direcie longitudinal.
Verificare pere i transversali parter Diafragma Montant P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 01 P 02 P 03 P 04 P 01 P 02 P 01 P 01 P 01 P 01 P 01 P 02 P 01 P 01 P 02 P 03 P 04 P 05 P 06 P 07 P 08 P 09 P 10 P 11 P 01 P 02 P 01 P 02 P 03 P 04 P 01 P 01 P 02 P 01 P 02 P 03 Armare PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC52410 PC52410 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 Rd>Fd Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da NU Da NU Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da NU NU Da Da Da Da Da Da Da Observaii

T01

T02

montantmic

T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09

T10

T11

T12 T13 T14 T15

montantmic montantmic

Fig. 2.11. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la parter pe direcie transversal

14

Verificare pere i longitudinali parter Diafragma Montant P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P01 P01 P01 P02 P01 P01 P01 P01 P01 P02 P01 P02 P01 P01 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 Armare PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 PC522x 10/20 Rd>Fd Da NU Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da NU Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da NU Da Da Da Da NU Da Da Da Da Da Da Da Da Da Observaii

L01L02

L04 L05 L06 L08 L10 L11 L13 L14 L16 L19 L20

montantmic

montantmic

L21L22L23

Fig. 2.12. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la parter pe direcie longitudinal

Concluzia calculelor este c structura n ansamblu posed suficient capacitate portant pentru solicitarea de compresiune excentric, nefiind necesare intervenii de consolidare pentru acest tip de solicitare.

15

Verificarea la solicitarea de tiere Toi montanii din toate diafragmele au fost verificai la solicitarea de tiere. n funcie de clasa de beton i de armarea prezentat n proiectul iniial, s-au determinat valorile forelor tietoare capabile, pe baza acestora verificndu-se dac montanii posed suficient capacitate la acest tip de solicitare. n tabelele din Fig. 2.13 Fig. 2.14, Fig. 2.15 i 2.16 sunt centralizate rezultatele calculelor efectuate pentru pereii de la parter i pentru cei de la etajul 1.
Verificareamontantilorlafortataietoare Qcalcul Qb Qao Dimensiuni[mm] Diafragma b h [kN] [kN] [kN] 150 5480 544,09 221,94 346,23 150 4830 729,84 195,62 346,23 150 1220 62,87 49,41 346,23 150 1230 64,13 49,82 346,23 150 2600 266,48 105,30 346,23 150 1210 46,54 49,01 346,23 150 4830 572,48 195,62 346,23 L01L02 150 1220 58,44 49,41 346,23 150 1230 59,61 49,82 346,23 150 1230 57,68 49,82 346,23 150 1230 57,68 49,82 346,23 150 1220 53,58 49,41 346,23 150 1030 35,09 41,72 346,23 150 2400 207,03 97,20 346,23 150 1220 63,28 49,41 346,23 L04 150 7400 829,10 299,70 346,23 L05 150 5480 496,13 221,94 346,23 150 550 6,95 22,28 346,23 L06 150 3950 462,61 159,98 346,23 L08 150 5480 469,71 221,94 346,23 L10 150 5480 500,92 221,94 346,23 L11 150 5500 624,96 222,75 346,23 L13 150 5500 546,12 222,75 346,23 150 2400 128,55 97,20 346,23 L14 150 2000 122,22 81,00 346,23 150 2400 375,47 97,20 346,23 L16 150 2000 135,93 81,00 346,23 150 700 30,45 28,35 346,23 150 700 43,70 28,35 346,23 150 2080 361,14 84,24 346,23 150 4830 653,31 195,62 346,23 150 1200 107,01 48,60 346,23 150 1230 109,16 49,82 346,23 150 2600 246,02 105,30 346,23 150 1220 103,04 49,41 346,23 L21L22 L23 150 1230 105,10 49,82 346,23 150 2600 266,00 105,30 346,23 150 1220 62,07 49,41 346,23 150 1230 63,32 49,82 346,23 150 1220 55,02 49,41 346,23 150 1280 65,57 51,84 346,23 150 1220 81,02 49,41 346,23 150 1975 111,13 79,99 346,23

Qcap Qcalcul/Qcap [kN] 568,17 0,96 541,84 1,35 395,64 0,16 396,04 0,16 451,53 0,59 395,23 0,12 541,84 1,06 395,64 0,15 396,04 0,15 396,04 0,15 396,04 0,15 395,64 0,14 387,94 0,09 443,43 0,47 395,64 0,16 645,93 1,28 568,17 0,87 368,50 0,02 506,20 0,91 568,17 0,83 568,17 0,88 568,98 1,10 568,98 0,96 443,43 0,29 427,23 0,29 443,43 0,85 427,23 0,32 374,58 0,08 374,58 0,12 430,47 0,84 541,84 1,21 394,83 0,27 396,04 0,28 451,53 0,54 395,64 0,26 396,04 0,27 451,53 0,59 395,64 0,16 396,04 0,16 395,64 0,14 398,07 0,16 395,64 0,20 426,22 0,26

Fig. 2.13. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la parter pe direcie longitudinal

16

Verificareamontantilorlafortataietoare Dimensiuni[mm] Qcalcul Qb Qao Diafragma b h [kN] [kN] [kN] 150 450 5,29 18,23 346,23 150 4000 524,53 162,00 346,23 150 1220 75,75 49,41 346,23 150 1220 65,58 49,41 346,23 150 1220 65,58 49,41 346,23 150 1220 70,99 49,41 346,23 150 1220 70,99 49,41 346,23 150 2600 332,33 105,30 346,23 T01 150 1220 70,14 49,41 346,23 150 1220 70,14 49,41 346,23 150 1220 65,71 49,41 346,23 150 1220 65,71 49,41 346,23 150 1220 75,12 49,41 346,23 150 550 12,75 22,28 346,23 150 1200 115,68 48,60 346,23 150 1500 263,13 60,75 346,23 150 1480 165,51 59,94 346,23 150 700 8,81 28,35 346,23 150 1000 30,91 40,50 346,23 T02T03 150 3370 241,83 136,49 346,23 150 2030 118,19 82,22 346,23 150 5480 530,76 221,94 346,23 150 3530 272,17 142,97 346,23 T04T05 150 5480 737,63 221,94 346,23 150 5400 511,17 218,70 346,23 T06T07 150 5400 469,88 218,70 346,23 150 2400 368,90 97,20 346,23 T08T09 150 2080 93,84 84,24 346,23 150 5480 420,23 221,94 346,23 150 5480 292,21 221,94 346,23 150 2530 143,33 102,47 346,23 150 1300 48,44 52,65 346,23 150 4830 442,27 195,62 346,23 150 1220 36,68 49,41 346,23 T10 150 1220 35,73 49,41 346,23 150 4830 430,85 195,62 346,23 150 1300 40,05 52,65 346,23 150 450 2,28 18,23 346,23 150 1900 67,86 76,95 346,23 150 5480 399,13 221,94 346,23 150 5480 493,40 221,94 346,23 150 1730 49,45 70,07 346,23 150 1530 31,55 61,97 346,23 T11T12 150 400 1,64 16,20 346,23 150 350 1,77 14,18 346,23 150 5480 396,16 221,94 346,23 150 5400 264,08 218,70 346,23 T13 150 7400 1033,57 299,70 346,23 150 5480 324,03 221,94 346,23 150 3530 231,47 142,97 346,23 T14T15 150 3680 234,34 149,04 346,23 150 700 9,88 28,35 346,23 150 3780 176,96 153,09 346,23

Qcap Qcalcul/Qcap [kN] 364,45 0,01 508,23 1,03 395,64 0,19 395,64 0,17 395,64 0,17 395,64 0,18 395,64 0,18 451,53 0,74 395,64 0,18 395,64 0,18 395,64 0,17 395,64 0,17 395,64 0,19 368,50 0,03 394,83 0,29 406,98 0,65 406,17 0,41 374,58 0,02 386,73 0,08 482,71 0,50 428,44 0,28 568,17 0,93 489,19 0,56 568,17 1,30 564,93 0,90 564,93 0,83 443,43 0,83 430,47 0,22 568,17 0,74 568,17 0,51 448,69 0,32 398,88 0,12 541,84 0,82 395,64 0,09 395,64 0,09 541,84 0,80 398,88 0,10 364,45 0,01 423,18 0,16 568,17 0,70 568,17 0,87 416,29 0,12 408,19 0,08 362,43 0,00 360,40 0,00 568,17 0,70 564,93 0,47 645,93 1,60 568,17 0,57 489,19 0,47 495,27 0,47 374,58 0,03 499,32 0,35

Fig. 2.14. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la parter pe direcie transversal

17

Verificareamontantilorlafortataietoare Qcalcul Qb Qao Dimensiuni[mm] Diafragma b h [kN] [kN] [kN] 150 1220 78,80 49,41 76,00 150 2600 235,22 105,30 76,00 150 1230 63,56 49,82 76,00 150 3450 242,79 139,73 76,00 150 3460 257,52 140,13 76,00 150 1220 70,10 49,41 76,00 L01L02 150 4830 708,51 195,62 76,00 150 4810 671,36 194,81 76,00 150 1230 77,10 49,82 76,00 150 4750 722,82 192,38 76,00 150 1300 68,45 52,65 76,00 150 600 9,90 24,30 76,00 150 3880 195,11 157,14 76,00 L04 150 7400 773,04 299,70 76,00 L05 150 5480 390,71 221,94 76,00 L06 150 5500 942,57 222,75 76,00 L08 150 5480 307,73 221,94 76,00 L10 150 5480 345,95 221,94 76,00 L11 150 5500 987,98 222,75 76,00 L13 150 5500 519,00 222,75 76,00 150 2080 101,54 84,24 76,00 L14 150 2400 306,75 97,20 76,00 L16 150 5500 272,63 222,75 76,00 L17 150 5500 694,50 222,75 76,00 L19 150 5500 735,00 222,75 76,00 L20 150 7200 975,00 291,60 76,00 150 1975 115,11 79,99 76,00 150 3500 141,21 141,75 76,00 150 1200 110,10 48,60 76,00 150 1230 81,04 49,82 76,00 150 1220 64,45 49,41 76,00 150 2600 356,30 105,30 76,00 150 1230 228,51 49,82 76,00 L21L22L23 150 1220 224,03 49,41 76,00 150 2600 373,86 105,30 76,00 150 1230 249,11 49,82 76,00 150 1220 244,20 49,41 76,00 150 2530 515,60 102,47 76,00 150 1300 96,53 52,65 76,00 150 5480 331,25 221,94 76,00

Qcap Qcalcul/Qcap [kN] 125,41 0,63 181,30 1,30 125,82 0,51 215,73 1,13 216,13 1,19 125,41 0,56 271,62 2,61 270,81 2,48 125,82 0,61 268,38 2,69 128,65 0,53 100,30 0,10 233,14 0,84 375,70 2,06 297,94 1,31 298,75 3,16 297,94 1,03 297,94 1,16 298,75 3,31 298,75 1,74 160,24 0,63 173,20 1,77 298,75 0,91 298,75 2,32 298,75 2,46 367,60 2,65 155,99 0,74 217,75 0,65 124,60 0,88 125,82 0,64 125,41 0,51 181,30 1,97 125,82 1,82 125,41 1,79 181,30 2,06 125,82 1,98 125,41 1,95 178,47 2,89 128,65 0,75 297,94 1,11

Fig. 2.15. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la etajul 1 pe direcie longitudinal

18

Verificareamontantilorlafortataietoare Dimensiuni[mm] Qcalcul Qb Qao Diafragma b h [kN] [kN] [kN] 150 3800 89,15 153,90 76,00 150 3450 356,42 139,73 76,00 150 1220 107,34 49,41 76,00 150 1220 92,16 49,41 76,00 150 1220 92,16 49,41 76,00 150 1220 104,01 49,41 76,00 150 4850 650,06 196,43 76,00 T01 150 1220 86,55 49,41 76,00 150 1220 86,55 49,41 76,00 150 1220 85,11 49,41 76,00 150 1220 85,11 49,41 76,00 150 1220 129,90 49,41 76,00 150 2050 227,97 83,03 76,00 150 400 6,45 16,20 76,00 150 3800 459,53 153,90 76,00 150 5480 430,05 221,94 76,00 150 2030 127,17 82,22 76,00 T02T03 150 3370 171,42 136,49 76,00 150 5480 644,58 221,94 76,00 150 580 65,98 23,49 76,00 T04T05 150 700 30,10 28,35 76,00 150 3530 266,27 142,97 76,00 150 5400 955,02 218,70 76,00 T06T07 150 5400 832,29 218,70 76,00 150 2400 134,51 97,20 76,00 150 480 6,12 19,44 76,00 T08T09 150 800 15,02 32,40 76,00 150 5480 585,75 221,94 76,00 150 5480 600,15 221,94 76,00 150 1900 97,05 76,95 76,00 150 450 4,53 18,23 76,00 150 1300 79,70 52,65 76,00 150 2600 297,35 105,30 76,00 150 1230 45,68 49,82 76,00 T10 150 1220 44,78 49,41 76,00 150 1220 70,37 49,41 76,00 150 1230 71,79 49,82 76,00 150 2600 322,28 105,30 76,00 150 1300 119,52 52,65 76,00 150 1280 63,56 51,84 76,00 150 5480 330,05 221,94 76,00 150 3780 305,71 153,09 76,00 150 700 12,27 28,35 76,00 150 350 4,16 14,18 76,00 150 400 5,07 16,20 76,00 150 1530 142,02 61,97 76,00 T11T12 150 1730 70,19 70,07 76,00 150 2680 214,90 108,54 76,00 150 300 1,25 12,15 76,00 150 2680 214,90 108,54 76,00 150 300 1,25 12,15 76,00 150 7400 1049,40 299,70 76,00 T13 150 5400 255,42 218,70 76,00 150 3780 161,91 153,09 76,00 150 700 21,53 28,35 76,00 150 1000 39,14 40,50 76,00 150 1680 131,50 68,04 76,00 T14T15 150 3530 310,80 142,97 76,00 150 5480 363,93 221,94 76,00

Qcap Qcalcul/Qcap [kN] 229,90 0,39 215,73 1,65 125,41 0,86 125,41 0,73 125,41 0,73 125,41 0,83 272,43 2,39 125,41 0,69 125,41 0,69 125,41 0,68 125,41 0,68 125,41 1,04 159,03 1,43 92,20 0,07 229,90 2,00 297,94 1,44 158,22 0,80 212,49 0,81 297,94 2,16 99,49 0,66 104,35 0,29 218,97 1,22 294,70 3,24 294,70 2,82 173,20 0,78 95,44 0,06 108,40 0,14 297,94 1,97 297,94 2,01 152,95 0,63 94,23 0,05 128,65 0,62 181,30 1,64 125,82 0,36 125,41 0,36 125,41 0,56 125,82 0,57 181,30 1,78 128,65 0,93 127,84 0,50 297,94 1,11 229,09 1,33 104,35 0,12 90,18 0,05 92,20 0,05 137,97 1,03 146,07 0,48 184,54 1,16 88,15 0,01 184,54 1,16 88,15 0,01 375,70 2,79 294,70 0,87 229,09 0,71 104,35 0,21 116,50 0,34 144,04 0,91 218,97 1,42 297,94 1,22

Fig. 2.16. - Centralizator privind situaia capacitilor i a solicitrilor pentru montanii de la etajul 1 pe direcie transversal

19

Concluzia calculelor este c o serie de perei trebuie consolidai pentru sporirea capacitii la tiere a acestora i a structurii n ansamblu. La parter, din totalul de 15 perei de pe direcie transversal, 4 nu posed suficient capacitate. Astfel, pereii T01, T05, T10 i T13 necesit intervenii pentru sporirea capacitii la tiere. La parter, din totalul de 11 perei de pe direcie longitudinal, 4 nu posed suficient capacitate. Astfel, pereii L01-L02, L04, L11, L21-22-23 necesit intervenii pentru sporirea capacitii la tiere. La etaj, din totalul de 15 perei de pe direcie transversal, 9 nu posed suficient capacitate. Astfel, pereii T1, T2, T3, T6, T7, T9, T10, T13, T5 necesit intervenii pentru sporirea capacitii la tiere. La etaj, din totalul de 11 perei de pe direcie longitudinal, 10 nu posed suficient capacitate. Astfel, pereii L1+L2, L4, L5, L6, L11, L13, L17, L19, L20, L21+L22+L23 necesit intervenii pentru sporirea capacitii la tiere.

20

Breviar de calcul - planeu peste etaj 2


Pentru a stabili dac placa de peste etajul 2 are suficient capacitate pentru a prelua noile ncrcri generate de construirea etajului suplimentar, se vor evalua ncrcrile aduse de straturile nestructurale ale planeului in varianta actual i se va compara cu surplusul de ncrcare adus de construcia noului etaj. Varianta actuala
a. ncrcare permanent din planeu peste etaj 2 - varianta actuala Grosime [cm] 1 3 4 6 Pietris ap de ciment Termoizolaie BCA Beton de pant TOTAL 4 4 10 10 28 Greutate specific [kN/m3] 17 18 8,5 21 ncrcare normat [kN/m2] 0,680 0,720 0,850 2,100 4,350 1,2 1,2 1,2 1,2 Coeficient ncrcare ncrcare de calcul [kN/m2] 0,816 0,864 1,020 2,520 5,220

Nr. Crt.

Denumire strat (material)

b. ncrcare din zapad Nr. Crt 1 Spaiul unde acioneaz Acoperis teras ncrcarea total n SLU: ncrcare util caracteristic [kN/m2] 1,00 Coeficientul ncrcrii 1,2 ncrcare util de calcul [kN/m2] 1,20

G Gk Q Qk 6,42 kN / m 2

Varianta propus
a. ncrcare permanent din planeu peste etaj 2 - varianta propus Nr. Crt. Denumire strat (material) Pardoseal rain epoxidic ap de ciment TOTAL Grosime [cm] 1 3 3 7 10 Greutate specific [kN/m3] 26 25 ncrcare normat [kN/m2] 0,780 1,750 2,040 1,35 1,35 Coeficient ncrcare ncrcare de calcul [kN/m2] 1,053 2,36 3,41

21

Nr. Crt 1

Spaiul unde acioneaz Corp ATI

b. ncrcare util - planseu etaj 2 ncrcare util Coeficientul caracteristic [kN/m2] 3,00 ncrcrii 1,5

ncrcare util de calcul [kN/m2] 4,50

ncrcarea total n SLU:

G Gk Q Qk 7.91kN / m 2

Concluzii Diferena de ncrcare n starea limita ultim pentru planeul de peste etajul 2 in varianta propus este de +23,2 % fa de varianta actual a planeului. Rezult astfel necesitatea consolidrii plcii de beton la partea inferioar. Se recomand aplicarea unor soluii pe baz de materiale compozite polimerice, datorit surplusului mic de ncrcare rezultat.

22

Breviar de calcul - fundaii


Conform studiului geotehnic, presiunea conventionala necorectata este de 310 kPa. p conv 310kPa
D f 2,80m B 1,40m Corecii: c B p conv k1 B 1 310 0,05 1,40 1 6,2 kPa

c D k 2 D f 2 2 18,2 2,8 2 30 kPa p conv p conv c B c D 310 6 30 346 kPa

Verificarea fundaiilor sub peretii transversali cat i sub cei longitudinali s-a realizat n cazul gruprii fundamentale. Presiunile de calcul sub talpa fundatiilor sunt centralizate in tabelele din Fig. 2.17 si Fig. 2.18.

VerificarefundaiisubpereitransversaliGrup.Fundam Diafragma T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T13 T14 T15 B 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 L 47 11 11 11 11 6 6 6 6 47 11 11 6 11 11 N 11000 5100 1900 2200 2700 2200 2100 2350 2500 13500 2800 4500 1720 2250 2750 M p1 167,173 331,169 123,377 142,857 175,325 261,905 250 279,762 297,619 205,167 181,818 292,208 204,762 146,104 178,571 p2 167,173 331,169 123,377 142,857 175,325 261,905 250 279,762 297,619 205,167 181,818 292,208 204,762 146,104 178,571 p<>pconv OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK p<0 Observaii

Fig 2.17 Centralizator privind situaia presiunilor de calcul sub talpa fundaiilor de sub pereii structurali transversali

23

VerificarefundaiisubpereilongitudinaliGrup.Fundam Diafragma L01L02 L04 L05 L06 L08 L10 L11 L13 L14 L16 L17 L19 L20 L21L22L23 B 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 L 47 7,2 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 7,2 47 N 16100 3000 2400 3150 2000 2600 2100 2650 2300 1600 2850 2800 2400 17300 M p1 244,681 297,619 285,714 281,25 238,095 309,524 250 315,476 273,81 190,476 339,286 333,333 238,095 262,918 p2 244,681 297,619 285,714 281,25 238,095 309,524 250 315,476 273,81 190,476 339,286 333,333 238,095 262,918 p<>pconv OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK p<0 Observaii

Fig 2.18 Centralizator privind situaia presiunilor de calcul sub talpa fundtiilor de sub pereii structurali longitudinali Se observ faptul c presiunile de calcul de sub talpa fundaiilor sunt mai mici dect presiunea convenional de calcul i n acelai timp nu apar ntinderi sub talpa fundatiilor.

24