Sunteți pe pagina 1din 282
comers 6 GOLUEA Conf, CLEMENT C. BACIL I = ANATOMIA FUNCTIONALA SL BICMECANICA APARATULUI LOCOMOTOR (CU APLICATI LA EDUCA TIA FIZICA) BDITIA Atta RBVAZUTA $I COMPLETATA EDITURA SPORT-TURISM ‘bucunasmi 07 thew BITE a at | Se cuvivr iamre Elaborarea wrt manuel de anatomte functionsta fl Momecaniot «aparatulus locomotor wu este 0 sarc eee Diflettaite provin, pe deo parte, ain cancion mare, de cmortinge adunote th acete disciple, cinostinge ce eb felectionat, tr pe. de alte porte, din necedater da a Gta form de precentare eovespunsttonre. Ideea principad tere nea sonius a fost aceea dea imbrden intr, forma wccesble us materia ce urmareste tmbunatifirespregatrt gifice 4 futuror eelor preocuratt de prastctren enerejilor jst ot 4 sportubl fe tm so trevenits, fi fa ssn Curate, pecans #0 lor cre studi flattopta mute st ersomactna a prima vedere, anaiomia funcional Btomecanica ea: atl Josomotor last inpresta unel malerié ode cece fibres se wa. sterge mural dacd material vo ft ett 9 ree tit cu dovinfa evitenta de a ft tnsupi. Dacd no este Peon acest foc de cuvinte, dept tueraren cuprinde pl ne Setend fe biomecants en mu 3rebuie tnouid ty mol mca Mer orlarea muttor nofné not rime infispensobit day at importants decit memorizaren ron vsturc tn spat de telor atructurt gf tnelegeren mecanit a difritetor crite Anironort, profesorit de educate fsied gl stucenfi ot. tort profesor, erabute st fe congton de joptut ed satonita Sunctionald si, tegart te aceasta, biomecanen tnt oud seston te beat tn Dregitirea Lor plified. Logins pe care ne pote fem 2 o formilam noe" pare conoingtioure: nu pole Won bun antrenor sau profesor de eduoafic fc rd 20 essont s ‘omete for nu poft eunoatte mecontmele mijearior doch ni Ci moj de Diomecantes; mw pots tnfatege blomecantea dact ‘tual nofiant eementore de anatomte funciona. or trebuie odtugat faprul ea anatomia funcfonalé des- hide ponte tnfolagert 4 llor discipline Andlspensobile, $f oni, felonies gt blochinetefortulu, procures clturt ietee modal, mitch cet na wolovos fol tw reobiarca Aefisenflor aparetuluttocomotor Tncurajot do foptul ed primela dowd edit, tpaete tx 3009 si 1972 wou epuieat tmadiae dup epariji gf dovind st {mba itt fond 7 forma Tuer, are sonata Sia flo gu sportulpracum 9 r0abieren”dectejetor (inoatulot tocomotor cunare fu fara Noastrd 0 evoluio fmpre- owwsts uti alte @ fost completa ew uncle captole vot far altele cure nf sau plrue prea greasie ot fost scurtte Diotiografielucrdviy, presontate pe copltte,« fost eteal- sli, ferinduste aufel eclor tcoresofé 0 postbitate mat arpa do ingormare Torma Tuer fort, de aremence, fmbunntopit prin natives nurivalus de desens stash, ait de nocorere fae> jer te apafia a atructarit qnatomice gt fenfitor blome- Autorut PARTEA INTRODUCTIVA, DEPINITLA $1 CONTINUTUL. ‘ANATOMIEH FUNCHIONALE St ALE MOMPCANICH ‘Anatomia (Ge te cuvintele greceyts ain prin, LereeiaTed stack etacte at intel crganizate, ioc Sete So iventyatie fund aecta ‘Sludul-structuioe finelor organtiate prin dsetie tm spatial sudo struct gorpulat omeness cave an tt thes penal, are e vechiese ett de mato, pe damn fl [Suing sl clodom: Maven yrulte cole in uamay anumite pee [niet religions i'condamnes pe toll cel ce uote Poo daein atin ak cna deen surah Esumia tuturor cclor cue incerana a8) Gescoporesubetratal ‘Blesdal a veg la el simpit anatomist picor sau seulp- "A celebrt care uma! in tana fb aetinjarea unor pen Cine’ arpre putas s4 oprotundee studile supra eer tal ‘omengee, Drivita ‘din ace punct de vedere, anabomla © fost SRIR prmele ramus ae fino ere au Tagine ponte aes ate valor ins ete asitoe anatomist al Hence {Grin are. lagestendaveste‘umane sb emendnarea neha {lojceprecintd une in merle fapte de gnme ale canoostor in torical annie! ne desprind ‘iteva mune celebre, ‘eum af fh avelu‘al reesie! Galton (31-201 en} saat Tul ‘aude Vein? (152418e4), ol mal spare’anatomist al szcolulut aI'Scvtiny, ‘Sane a trate Bralles qh a fst un antes Dri cite a slsteratinat tehnice dvekit corpulul ose “Anatomia ‘om ot -eelelalee mri ale stnjeloe no- tam, mcunogeute Im svolele uemeogre, dup Eafengerea, pre= Judes religloase un rermestit progres gm june 30 in tam stp anion modest gm Mud educated