Sunteți pe pagina 1din 215
PETRU POPOVICI Harul lui Dumnezeu »9i noi toti am primit din plindtatea Lui, si har dupa har” Ev. loan 1:16 CUVANT TNAINTE Un frate din Romania mi-a cerut printr-o scri- Soare s& pregatesc pentru programele la radio un studiu despre har. Unii dintre predicatori evita sa vorbeasca despre har, scria el. Am stat, am cugetat si mi-am dat seama ca are dreptate. Invafatura despre har e majora, e deo- sebit de importanta si totusi e asa de putin cu- noscuta. Atuncl m-am apucat de cercetarea Bi- bliei tn privinta aceasta, am facut Tnsemndari, am stabilit capitolele, am cdautat 7n biblioteca mea, am mers pe la librarii, dar nu am gasit lucrari care sa trateze capitolele pe care le schifasem fn planul meu de lucru. Aceasta m-a determinat la o cercetare mai amanuntita a Scripturii. Slava Dom- nului ea are un fmbelsugat material pe care am cautat sa-] sistematizez spre a fi folositor fratilor si tuturor cititorilor Milioane de romani nu cunosc nimic despre harul lui Dumnezeu. De aceea, am cautat inadins sd pun totul fntr-o forma simpld, pentru ca fiecare sa poata fntelege aceste adevaruri glori- oase. Oamenii nu trebuie s& se uimeasc& de frumusetea limbajului si a stilului, ci de valoarea si minunatia continutului. Harul e pentru toti. Si savantul cu cea mai aleasa cultura, si sarmanul analfabet, fiecare are nevoie de harul lui Dum- nezeu. Nu cosul rupt fn care ti se aduce un bulgdre de aur are valoare, ci auru! din el. Tu ia aurul si 7mbogafeste-te pentru timp si eternitate. E din partea St&ép&nulul meu. Ca rob al Lui, eu am cautat sé-mi Tmplinese fndatorirea, oferindu-ti harul Su. Doresc ca citirea acestei carti despre har sa nu fie o pierdere de timp, ci s& ai un mare castig pentru timp si eternitate. Eu m-am rugat pentru aceasta, roaga-te si tu. Duhul Sfant sa-ti dea lumina necesaraé ca sé devil partas al harului lui Dumnezeu. Petru Popovici Elk Grove, 20 febr.1991