Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA PROCEDURI DE LUCRU PENTRU: 1. INREGISTRAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA: a.

pentru salariati romani: - contractul individual de munca in 3 exemplare, carnetul de munca iar in cazul in care nu poseda carnet de munca, declaratie pe proprie raspundere ca nu are carnet de munca, copie dupa CI/BI, copie dupa certificatul de nastere si dupa actul de studii. Termenul de inregistrare: 20 zile de la incheiere conform art. 1 din Legea nr. 130/1999 republicata. b. pentru salariati straini: - contractul individual de munca in 3 exemplare, copie dupa permis de sedere/autorizatie de munca. Termenul de inregistrare : 20 zile de la incheiere 2. INREGISTRAREA UNEI SOCIETATI NOI: - actele in copie si original de infiintare a societatii act constitutiv, hotarare judecatoreasca de infiintare, certificat constatator (unde este cazul), certificatul de inregistrare fiscala si certificatul de inregistrare (CUI in 2 exemplare); Nota: Inregistrarea unei societati noi se va face doar in situatia existentei primului angajat cu contract individual de munca. Mai sunt necesare 3 dosare si un biblioraft. 3. TRANSFER SOCIETATE DINTR-UN JUDET IN ALTUL : 3.1. pentru societatile care vin din alt judet la Bucuresti : a. pentru societate : - actele in copie si original ale societatii act constitutiv, hotarare judecatoreasca de infiintare, certificat constatator, certificatul de inregistrare fiscala si certificatul unic de inregistrare (CUI) si certificatul de inscriere mentiuni cu modificarea sediului social ; b.pentru salariati : - 1 ex. din contractul individual de munca deja inregistrat, carnetul de munca certificat de catre ITM-ul judetului de unde provine, cu perioada cat societatea a figurat in evidenta acestui ITM, iar in cazul in care nu poseda carnet de munca, o adeverinta de vechime certificata de catre aceeasi institutie. 3.2. pentru societatile care se transfera in alt judet : - adresa de inaintare intocmita de catre societate prin care se comunica data cu care se transfera de la ITM Bucuresti insotita de o copie a noului certificat unic de inmatriculare. 4. TRANSFER SOCIETATE DINTR-UN SECTOR IN ALTUL : - adresa de inaintare intocmita de catre societate prin care se comunica schimbarea sediului social insotita de o copie a noului certificat unic de inmatriculare. 5. IMPRUMUT CARNET DE MUNCA : - cerere de solicitare a carnetului de munca pentru imprumutare ce se depune la primiri documente.

6.

ACHIZITIONARE CARNETE DE MUNCA NOI : - adresa tip completata cu datele cerute ale salariatilor ce nu au carnet de munca se vizeaza de catre inspectorul/referentul ce are in evidenta societatea, dupa care se depune la Directia de Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

7. 1. 2.

INREGISTRAREA COMUNICARII DETASARII SALARIATILOR IN CADRUL PRESTARI DE SERVICII TRANSNATIONALE comunicarea privind detasarea salariatilor in cadrul prestari de servicii transnationale, se face in baza art. 6 al.1 din HG nr. 104/2007. comunicare privind detasarea salariatilor straini pentru al caror acces pe piata muncii din Romania este necesara autorizatia de munca, art 18 alin 1 din OUG nr. 56/2007: - comunicarea se va intocmi conform Anexei nr. 1 din HG nr. 104/2007 si se inregistreaza in 3 exemplare

Termen de depunere : cu minim 5 zile anterior inceperii activitatii salariatilor detasati pe teritoriul Romaniei, dar nu mai tarziu de prima zi de activitate. 8. INCETAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA

- decizia de incetare a raporturilor de munca in 2 exemplare - adeverinta de vechime intocmita de angajator in cazul in care salariatul nu detine carnet de munca sau lucreaza cu timp partial, in 2 exemplare,in cazul angajatorilor ce au aprobare de pastrarea si completarea carnetelor de munca la sediu (0,25% comision)/carnetul de munca. Termen de depunere: 5 zile de la data perfectarii actelor pentru angajatorii ce platesc comision 0,75%, conform art. 2 alin. (2), lit. A din Legea nr. 130/1999 republicata. Nota: Adeverintele de vechime in munca se intocmesc de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti in cazul in care angajatorul plateste comision de 0,75% . 9. ADEVERINTELE DE DETASARE A SALARIATILOR ROMANI - adresele de solicitare/acceptare a detasarii in 2 exemplare - adeverintele de detasare intocmite de societatea la care s-a efectuat detasarea , in 2 exemplare. Termen de depunere 5 zile de la data perfectarii actelor. Nota: adeverintele de detasare se intocmesc numai de catre angajatorul la care a fost detasat salariatul, fiind doar certificate de catre Inspectoratul Teritorial de Munca . 10. INTOCMIRE DUPLICAT CARNET DE MUNCA - in cazul pierderii/furtului/deteriorarii carnetului de munca se va prezenta aprobarea de duplicat eliberata de DIRECTIA DE MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA, adeverintele de vechime in munca, actele de identitate si actele de studii. 11. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA REGISTRULUI GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR : Pentru angajatorii cu sediul in Bucuresti:

A. Acte necesare depunerii fisierului XML: 1. adresa de inaintare 2. copie dupa CUI , CIF sau CNP (la prima depunere) B. Acte necesare pentru obtinerea contului de utilizator si a parolei: 1. imputernicire 2. copie dupa CUI , CIF sau CNP Pentru puctele de lucru ale angajatorilor cu sediul in alte judete sau in municipiul Bucuresti care au delegare de competenta de a incheia contracte individuale individuale de munca: C. Acte necesare depunerii fisierului XML: 1. adresa de inaintare; 2. delegarea de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca ; 3. delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic; 4. certificatul de inmatriculare al angajatorului; 5. certificatul fiscal al entitatii fara personalitate juridica. D. Actele necesare obtinerii contului de utilizator si a parolei: 1. imputernicire 2. delegarea de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de contracte individuale de munca (emisa de angajator); 3. certificatul de inmatriculare al angajatorului; 4. certificatul fiscal al entitatii fara personalitate juridica. Termen de depunere : 20 de zile de la data angajarii primului salariat. Nota: Angajatorii care nu depun declaratii la ITM (institutiile de stat, unitatile scolare, spitalele, unitatile militare, organizatiile de cult, etc) sunt rugati, in masura in care pot face acest lucru, atunci cand se prezinta pentru a ridica contul de utlizator si parola sa vina la adresa din str. Octavian Goga nr.2 si cu un fisier XML care sa contina datele de identificare ale institutiei. In felul acesta putem eficientiza operatiunile si micsora timpii de asteptare. 12. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DECLARATIILOR LUNARE I. Depunere on-line Dupa generarea declaratiilor pe suport hartie acestea vor fi inregistrate (numar de iesire de la societate), semnate si stampilate, depuse prin posta (25 ale lunii ultima zi a postei) sau la sediul din B-dul Octavian Goga (declaratia in 2 exemplare), in vederea validarii . II. La Camera de Comert si Industrie Bucuresti, latura dinspre Splaiul Unirii, va veti prezenta cu urmatoarele: declaratia lunara in dublu exemplar pe suport hartie, inregistrata, semnata si stampilata; discheta cu continutul declaratiilor (generata de program); imputernicirea data de societate delegatului de a ridica numele de utilizator si parola de acces; copie dupa certificatul de inregistrare (sau alt document, dupa caz) din care sa reiasa CUI si denumire societate. In cazul angajatorilor persoane fizice, copie dupa buletin, din care reiese CNP.

Termen de depunere: data de 25 a lunii urmatoare.

Nota : Cei care doresc sa obtina numele de utilizator si parola de acces vor specifica in declaratie (atat pe cea de pe suport de hartie cat si pe cea de pe discheta) un cont de e-mail valid. Fara aceasta adresa de e-mail programul nu va genera numele de utilizator si parola. Numele de utilizator si parola ce se obtin, o data cu depunerea primei declaratii, va permite angajatorilor ca din luna imediat urmatoare sa poata transmite declaratiile prin sistem on line (prin Internet), iar suportul pe hartie sa-l transmita prin posta cu confirmare de primire la ITM Bucuresti, fara a mai fi necesara deplasarea lunara a delegatului la sediul nostru.