Sunteți pe pagina 1din 4

Efectele contractului

Reprezinta drepturile si obligatiilor urmarite de parti prin realizarea acordului de vointa, si se determina ca regula generala prin
utilizarea metodelor de interpretare stabilite de lege pentru a vedea daca intre parti a intervenit sau nu un acord de vointa, care este obiectul acelui obiect de vointa, respectiv care este operatiunea juridica incheiata de parti si apoi care sunt drepturile si obligatiile urmarite de parti si care eventual nu au fost respectate Regulile generale de interpretare :

1. 2. 3. 1. 2.
a. b. c.

Prioritatea vointei reale a partilor

Un contract, pe langa efectele expres aratate in continutul sau produce si alte efecte

Clauzele obisnuite dintr-un contract se subinteleg desi nu sunt stipulate in mod expres

Reguli speciale de interpretare Clauzele contractului se interpreteaza in mod sistematic sau coordonat, unele prin altele

Orice clauza indoielnica se interpreteaza dupa urmatoarele principii : Daca o clauza este privitoare de mai multe intelesuri, intotdeauna se va interpreta in sensul ce poate avea un efect Termenii susceptibili de mai multe intelesuri se interpreteaza in sensul ce se potriveste cel mai bine cu natura si obiectul contractului Clauzele indoielnice se interpreteaza tinandu-se seama de : natura contractului, imprejurarile in care aceasta a fost incheiat, de interpretarea data anterior de parti, de sensul atribuit in general clauzelor si expresiilor utilizate in domeniu si de uzanti Cand este indoiala clauzele se interpreteaza in favoarea celui ce se obliga Oricare contract cu clauze generale se interpreteaza in sensul in care prestatiile respective vizeaza obiectul acestuia Daca intr-un contract se da spre exemplificare un anume caz/o anumita obligatie niciodata nu se restrange numarul si intinderea obligatiilor la exemplul dat ; orice stipulatie prevazuta intr-un contract de adeziune se va interpreta impotriva celui care l-a propus

d. e. f.

Principiile ce domina efectele contractului :

Principiul fortei obligatorii clauzele unui contract obliga partile contractului ca si cand ar fi norme juridice Principiul irevocabilitatii - contractul inceteaza doar prin acordul partilor Principiul relativitatii aplicabil doar cu tertii (cei care nu au nici un fel de legatura cu partile unui contract), opozabil tertilor Avanzi cauza : succesorii, succesorii cu titlu particular, creditorii chirografari
Exceptiile de la principiul relativitatii :

Exceptii aparente cele care nu exista, dar la prima vedere creaza o situatie (situatia promisiunii faptei altuia (port fort), situatia
avanzi cauza, situatia reprezentarii (legala, conventionala, judiciara, succesorala)

Exceptia reala (stipulatie pentru altul, contractul in favoarea unei terte persoane) o terta persoana beneficiaza de un drept fara a
participa la incheierea contractului

Efectele specifice contractelor sinalagmatice

Aceste efecte decurg din reciprocitatea si interdependenta drepturilor si obligatiilor nascute din contractele sinalagmatice Exista 3 astfel de efecte :

1. 2. 3.

Exceptia de neexecutare

Rezolutiunea sau rezilierea

Riscul contractelor

Exceptia de neexecutare

Reprezinta mijlocul de aparare pus de catre lege la dispozitia uneia dintre partile contractului sinalagmatic careia i se pretinde
executarea obligatiilor ce ii incumba, fara ca partea ce pretinde aceasta sa isi fi executat propriile obligatii

Aceasta se aplica numai atunci cand nu s-a stabilit de catre parti o ordine a executarii prestatiilor asumate Prin invocarea acestei exceptii se obtine fara interventia instantei o suspendare a executarii propriei obligatii pana in momentul in care
cealalta parte isi va indeplini obligatia sa Aplicatiile practice ale exceptiei de neexecutare, admise de legiuitor : a. In materia vanzarii legea spune ca, cumparatorul refuza plata pretului daca vanzatorul nu preda lucrul sau daca exista un pericol iminent de evictiune (o tulburare in posesie asupra acelui bun) ; si vanzatorul poate refuza sa predea bunul in cazul in care nu a primit pretul de la cumparator, in cazul in care nu este prestabilita o data anume de predare/plata In materia de schimb In materia contractului de depozit

b. c.

Conditiile de invocare a exceptiei de neexecutare :

1. 2. 3. 4.

Obligatiile reciproce si interdependente asumate de parti sa isi aibe temeiul in acelasi contract

Sa existe o neexecutare, chiar partiala, dar suficient de importanta din partea celuilalt contractant

Neexecutarea sa nu se datoreze faptei insesi a acelui ce invoca exceptia

Partile sa nu fi convenit un termen sau un ordin de executare a obligatiilor reciproce

Rezolutiunea

Reprezinta acea sanctiune ce duce la desfiintarea unui contract sinalagmatic cu executare dintr-o data (uno ictu) la cererea uneia dintre
parti pe motiv ca cealalta parte nu si-a executat sau si-a executat in mod necorespunzator obligatiile asumate

Reglementare este data de vechiul cod civil in articolele 1020-1021 In NCC rezolutiunea este reglementata in articolele 1549-1554
Caracterizarea rezolutiunii

Este o sactiune a neexecutarii obligatiilor contractante Intervine in toata cazurile in care neexecutarea se datoreaza unei culpe a debitorului Poate opera, dupa caz, fie in temeiul unei hotarari judecatoresti (rezolutiune judiciara), fie ca urmare a declaratiei unilaterale de
rezolutiune, ori in temeiul unui text legal

Invocarea si obtinerea rezolutiunii are ca obiect distrugerea fiintei contractului

Rezolutiunea il libereaza pe cel o obtine de orice obligatie Are caracter retroactiv, cu urmatoarele consecinte :
a. b. c. partile sunt repuse in situatia anterioare drepturile consimtite tertilor de catre debitor se vor desfiinta si ele efectul retroactiv nu afecteaza actele de conservare si de administrare facute de terti

are caracter facultativ, daca creditorul vrea o poate folosi


Domeniul de aplicare al rezolutiunii

In vechiul cod civil aplicarea rezolutiunii se reduce la contractele sinagalmatice uno ict, in NCC se aplica in temeiul legii si unor
contracte unilaterale (cazul gajului sau comodatului)

Nu se aplica contractului de renta viagera, contractului de joc si prinsoare si contractului de imparteala/partaj Conform legii rezolutiunea este in prezent de 3 feluri : 1. 2. 3.
Rezolutiune judiciara

Rezolutiune conventionala

Rezolutiune de prim drept a unora dintre contractele prevazute de lege (articolele 1875 NCC)

Rezolutiunea judiciara

Este reglementata de articolul 1549 NCC, specificand ca serestructureaza dreptul creditorului de a cere rezolutiunea atunci cand
neexecutarea provenita din partea debitorului este denumita insemnatate (in cazul contractelor uni ictu, cu executare uno ict), cu exceptia contractelor cu executare succesiva, in care opereaza rezilierea, chiar si atunci cand neexecutarea este de mica insemnatate Conditiile cerute de lege pentru invocarea rezolutiunii judiciare :

Una din parti sa nu isi fi indeplinit obligatia asumata Aceasta neexecutare sa fie imputabila debitorului Debitorul sa fi fost pus in intarziere
Caracterizarea actiunii in rezolutiune :

este o actiune in constatare (daca in contract este stipulata o clauza expresa, numita pact comisoriu de gradul 2 si 3), iar in celelalte cazuri este o actiune in realizare si personala

Rezoultiunea conventionala

acea desfiintare a contractului stipulata de parti in contractul incheiat pentru a inlatura inconvenientele pe care le prezinta rezolutiunea
judiciara

sunt 2 moduri de realizare a rezolutiunii conventionale :


a. prin inserarea in contract a unor clauze rezolutorii exprese care dupa caz inlatura sau limiteaza rolul instantei de judecata, clauze numite pacte comisorii

b.

prin declaratia unilaterala