Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Drept, USM Studentul anului III Dumitru Slonovschi

Profesor: Igor Hadarca Drept Penal 19.04.2013

ANALIZA COMPARATIVA A ART. 238 239 DIN CODUL PENAL AL RM Prezentul discurs a fost efectuat ca rezultat al examinarii minutioase a infractiunilor prevazute la art. 238 si art. 239 din Codul Penal al Republicii Moldova. Pentru inceput, as vrea sa fac o scurta prezentare a acestor articole (art. 238 si art 239).

Articolul 238 Codul Penal al Republicii Moldova. Dobandirea creditului prin inselaciune. La art. 238 CP este prevazuta raspunderea penala pentru prezentarea cu buna-stiinta a unor informatii false in scopul obtinerii unui credit sau majorarii proportiei acestuia, sau a obtinerii unui credit in conditii avantajoase, daca prin aceasta au fost cauzate institutiei financiare daune in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale. Obiectul juridic principal relatiile sociale referitoare la obtinerea legala a creditului. Obiectul juridic secundar relatiile sociale cu privire la posesia creditului. In cazul infractiunii de dobandire a creditului prin inselaciune, nu se poate vorbi de existenta vre-o unui obiect material. Nu calitatea de obiect material dar calitatea de bunuri dobandite prin savarsirea infractiunii o au dupa caz: 1) creditul; 2) partea necuvenita din credit, ce constituie diferenta dintre creditul exprimat in suma majorata si creditul cuvenit; 3) creditul obtinut in conditii de care nu avea dreptul sa beneficieze.

Victima institutia financiara, care conform Legii institutiilor financiare persoana juridica care accepta depozite sau echivalente ale acestora, netransferabile prin nici un instrument de plata, si care utilizeaza total sau partial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investitii pe propriul cont si risc. Orice banca este o institutie financiara, insa nu orice institutie financiara este o banca. Nefiind banci, asociatiile de economii si impromut ale cetatenilor sunt institutii financiare care acorda credite. Nu este exclusa posibilitatea evoluarii BNM ca victima cand aceasta acorda credite bancilor comerciale. Latura obiectiva: 1) fapta prejudiciabila care consta in actiunea de prezentare a unor informatii false; 2) urmarile prejudiciabile daune in marime mai mare sau egala de 500 unitati conventionale; 3) legatura cauzala; 4) mijlocul de savarsire a infractiunii prezentarea informatiilor false de catre faptuitor. Prezentarea informatiilor false se face in forma scrisa prin infatisarea de catre solicitantul de credit catre institutia financiara a unui document, avand suport de hartie, destinat sa certifice fapte si evenimente cu semnificatie juridical pentru obtinerea creditului. Nu are importanta daca informatiile prezentate de faptuitor sunt falsificate integral sau partial. Important este ca informatiile fase sa aiba o semnificatie decisiva in vederea obtinerii unui credit sau a majorarii sumei acestuia sau a obtinerii unui credit in conditii avantajoase.

Daca faptuitorul confectioneaza si/sau detine documente oficiale false in scopul prezentarii lor catre institutia financiara pentru obtinerea unui credit, majorarea sumei acestora, obtinerea unui credit in conditii avantajoase, vom fi in prezenta pregatirii infractiunii de la art. 238 Codul Penal al RM. Daca faptuitorul confectioneaza si/sau detine documente oficiale false dupa care le prezinta la institutia financiara pentru obtinerea unui credit, majorarea sumei, obtinerea unui credit in conditii avantajoase vom fi in prezenta infractiunii consumate. Daca daunele cauzate sunt mai mici decat echivalentul a 500 unitati conventionale, atunci nu vom fi in prezenta intrunirii elementelor infractiunii prevazute la art. 238 CP. Aici vom fi in prezenta existentei contraventiei prevazute la art. 106 Codul Contraventional. In contextul infractiunii in cauza, se prezinta informatii false despre: - conducatorii sau fondatorii intreprinderii care solicita creditul, in cazurile in care aceasta ntreprindere se dovedeste a fi o firma-fantoma; - indicii starii financiare a intreprinderii, care reflecta exagerat de optimist suficienta mijloacelor fixe si mijloacelor circulante, lichiditatea si viteza de circulatie a activelor, independenta financiara si rentabilitatea intreprinderii etc. Daca persoana doar confectioneaza si/sau detine documente false dupa care le transmite unei alte persoane pentru ca aceasta sa transmite respectivele falsuri institutii financiare in scopul obtinerii creditului, majorarii sumei sau obtinerea unui credit in conditii avantajoase, atunci va raspunde pentru complicitate. Infractiunea este materiala din momentul producerii daunei institutiei financiare in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale. In privinta infractiunii respective, se vorbeste ca faptuitorul urmareste folosirea temporara a mijloacelor banesti, ci nu sustragerea mijloacelor creditare (art. 190 Codul Penal al RM). Latura subiectiva intentie directa. Motivele de regula interesul material. Scopul special alternativ de: 1) obtinerea unui credit 2) majorarea proportiei creditului 3) obtinerea unui credit in conditii avantajoase. Vizavi de prima forma a scopului, obtinerea unui credit consta in primirea lui in baza documentatiei de credit, indiferent de forma (numerar sau prin virament). Vizavi de a doua forma a scopului, majorarea proportiei creditului se atesta de ex: in cazul in care un functionar al bancii, care pretinde ca s-a concediat, solicita de la banca data un credit, a carui marime depaseste limitele stabilite in Regulamentul nr. 33/09-01 din 18.09.1996 al BNM cu privire la acordarea creditelor de catre banci functionarilor sai . Vizavi de a treia forma a scopului, presupune arogarea de apartenenta la o categorie anumita de beneficiare de credite, legalmente avantajati (de ex: in baza Legii RM privind acordarea de credite preferentiale pe termen lung unor categorii de tineri studiosi, adoptate de Parlamentul RM la 14.07.2000). Subiectul: 1) persoana fizica responsabila ce a atins varsta de 16 ani; 2) persoana juridica cu exceptia autoritatilor publice (inclusiv institutiile financiare).

Articolul 239 Codul Penal al Republicii Moldova. Incalcarea regulilor de creditare. La art. 239 este prevazuta raspunderea penala pentru acordarea unui credit cu incalcarea intentionata a regulilor de creditare, daca prin aceasta au fost cauzate institutiei financiare daune in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale.

Obiectul juridic special relatiile sociale privitoare la acordarea legala a creditului. La fel, in cazul agravantei de la alin. (2) se lezeaza, in plan secundar, relatiile sociale care apar si se dezvolta in legatura cu exercitarea, in temeiul legii, a activitatii de intreprinzator si prin care sunt asigurate interesele legitime ale creditorilor in conditiile de insolvabilitate. Obiectul material banii acordati cu titlu de credit. Nu are importanta forma creditului, respectiv creditul poate aparea sub orice forma legal recunoscuta: - overnight - consortiu - mare - s.a.m.d. Important este sa fie vorba de obiectul contractului de credit bancar, conform art. 1236 din CC al RM. Victima institutia financiara, care conform Legii institutiilor financiare persoana juridica care accepta depozite sau echivalente ale acestora, netransferabile prin nici un instrument de plata, si care utilizeaza total sau partial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investitii pe propriul cont si risc. Latura obiectiva: 1) fapta prejudiciabila actiunea de acordare a unui credit si actiunea sau inactiunea de incalcare a regulilor de creditare. 2) urmarile prejudiciabile daune in marime mai mare sau egala cu 50 unitati conventionale. 3) legatura cauzala. Actiunea de acordare a unui credit consta in executarea efectiva de catre creditor (institutia financiara) a obligatiei contractuale de punere la dispozitia debitorului (solicitantului de credit) a unei sume de bani, formand creditul. Pentru ca aceasta fapta sa fie completa, actiunea de acordare a unui credit trebuie sa fie insotita de actiunea sau inactiunea de incalcare a regulilor de creditare, care trebuie sa fie prevazute in cadrul unor acte normative si sa aiba forta juridica a unor norme de drept. Regulile de creditare sunt cuprinse in: a. Codul Civil al RM; b. Legea institutiilor financiare; c. Legea RM cu privire la BNM (art. 18); d. Regulamentul din 03.02.1995 al BNM cu privire la acordarea de catre bancile comerciale a creditelor de consortiu; e. Regulamentul nr 3/09 din 01.12.1995 al BNM cu privire la credite mari; f. Instructiunea nr. 8/1001 din 02.02.1996 a BNM privind ordinea de acordare a creditelor in valuta strina; g. Regulamentul nr. 38/08-01 din 15.11.1996 al BNM cu privire la modul de garantare a creditelor acordate bancilor de catre BNM; h. Regulamentul nr. 130 din 15.05.1998 al BNM cu privire la creditele expirate; i. Regulamentul din 28.12.200 al BNM privind modul de acordare de catre BNM a creditelor overnight; j. etc. Incalcarea regulilor de creditare incluse in lista de mai sus si formeaza ilicitatea faptei prejudiciabile si se exprima in alegerea unei asemenea variante de conduita, care se deosebeste considerabil de prevederile stabilite prin regulile acestor acte normative. De regula, incalcarea regulilor de creditare se exprima in nerespectarea masurilor de prudenta, care presupun: 1. analiza profunda a situatiei financiare si a credibilitatii solicitantului de credit; 2. evaluarea capacitatii de rambursare a creditului; 3. constituirea provizionelor etc. Recomandarile metodico-stiintifice care nu au fost incluse in normele de drept, nu pot fi recunoscute

ca reguli de creditare, indiferent de caracterul considerarii valorii acestor recomandari in literatura stiintifica. Infractiunea este materiala din momentul producerii daunei institutiei financiare in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale. Latura subiectiva intentie directa sau indirecta. Motivele de regula este interesul material, razbunare, concurenta neloiala etc. Subiectul: 1) persoana fizica responsabila ce a atins varsta de 16 ani ce are calitatea speciala de functionar al bancii, imputernicit cu dreptul de a acorda credite; 2) persoana juridica care desfasoara activitatea de intreprinzator. In privinta persoanei fizice ca subiect al infractiunii, este necesara prezenta a cel putin trei persoane intre care sa existe o intelegere prealabila. Aceasta rezulta din prevederile pct. 3.5 al Regulamentului nr. 153 din 25.12.1997 al BNM cu privire la activitatea de creditare a bancilor care opereaza in RM, in conformitate cu care, in procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitor la cererile de acordare a creditelor se atribuie unui comitet special de credit, constituit dintr-un numar impar de membri, nu mai putin de trei persoane; suma maximala a unui credit, care poate fi acordat fara aprobarea de catre comitetul special de credit la nivel de filiala, este determinata in prevederile politicii generale de creditare a bancii; orice tranzactie de credit poate fi incheiata numai cu avizul a cel putin trei persoane. Infractiunea prevazuta la art. 239 Codul Penal al RM prevede si doua variante agravante, in special: a) a cauzat institutiei financiare daune in proportii deosebit de mari (atunci cand valoarea daunei cauzate institutiei financiare, inclusiv forma veniturilor ratate, depaseste 5000 unitati conventionale); b) a condus la insolvabilitatea institutiei financiare (situatia debitorului caracterizata prin incapacitatea lui de a-si executa obligatiile pecuniare scadente, inclusiv obligatiile fiscale).

Comparatia componentelor de infractiune analizate mai sus. Obiectul juridic: a) art. 238 este complex. Principal relatiile sociale referitoare la obtinerea legala a creditului. Secundar relatiile sociale cu privire la posesia creditului b) art. 239 de regula, suntem in prezenta doar a unui obiect juridic. Regula Generala (obiectul juridic principal) relatiile sociale privitoare la acordarea legala a creditului. Exceptia (in cazul agravantei de la alin. 2/obiectul juridic special) relatiile sociale care apar si se dezvolta in legatura cu exercitarea, in temeiul Legii, a activitatii de intreprinzator si prin care sunt asigurate interesele legitime ale creditorilor in conditiile de insolvabilitate. Obiectul material: a) art. 238 nu exista b) art. 239 banii acordati cu titlu de credit. Victima: a) art. 238; b) art. 239; - Este aceeasi. Victima - institutia financiara, care conform Legii institutiilor financiare persoana juridica care accepta depozite sau echivalente ale acestora, netransferabile prin nici un instrument de plata, si care utilizeaza total sau partial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investitii pe propriul cont si risc. Latura obiectiva: a) art. 238 1. Fapta prejudiciabila (actiunea de prezentare a unor informatii false) 2. Urmarile prejudiciabile (daune in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale) 3. Legatura cauzala 4. Mijlocul de savarsire a infractiunii (prezentarea informatiilor false de catre faptuitor).

b) art. 239 1. Fapta prejudiciabila (actiunea de acordare a unui credit si actiunea sau inactiunea de incalcare a regulilor de creditare) 2. Urmarile prejudiciabile (daune in marime mai mare sau egala cu 50 unitati conventionale) 3. Legatura cauzala. Asemanarile: 1. Urmarile prejudiciabile 2. Legatura cauzala (infractiuni materiale) Deosebirile: 1. Faptele prejudiciabile sunt diferite 2. In cazul infractiunii de la art. 238 este nevoie de prezenta mijlocului de savarsire a infractiunii, adica prezentarea informatiilor false de catre faptuitor. Ambele infractiuni sunt materiale sunt consummate din momentul producerii daunei institutiei financiare in marime mai mare sau egala cu 500 unitati conventionale. Latura subiectiva: a) art. 238 intentie directa b) art. 239 intentie directa sau indirecta. Motivul in cazul ambelor infractiuni de regula este interesul material. In cazul infractiunii prevazute la art. 238 este nevoie de prezenta unui scop special alternativ: 1. Obtinerea unui credit (primirea lui in baza documentatiei de credit, indifferent de forma (numerar sau virament) 2. Majorarea proportiei creditului (se atesta de ex: in cazul in care un functionar al bancii, care pretinde ca s-a concediat, solicita de la banca data un credit, a carui marime depaseste limitele stabilite in Regulamentul nr. 33/09-01 din 18.09.1996 al BNM cu privire la acordarea creditelor de catre banci functionarilor sai). 3. Obtinerea unui credit in conditii avantajoase (arogarea de apartenenta la o categorie anumita de beneficiare de credite, legalmente avantajati (de ex: in baza Legii RM privind acordarea de credite preferentiale pe termen lung unor categorii de tineri studiosi, adoptate de Parlamentul RM la 14.07.2000). Subiectul: a) art. 238 1. Persoana fizica responsabila ce a atins varsta de 16 ani 2. Persoana juridica, cu exceptia autoritatilor publice (inclusiv institutiile financiare). b) art. 239 1. Persoana fizica responsabila ce a atins varsta de 16 ani si are calitatea speciala de functionar al bancii, imputernicit cu dreptul de a acorda credite 2. Persoana juridica, cu exceptia autoritatilor publice (inclusiv institutiile financiare). Asemanarile: 1. Varsta minima in cazul ambelor infractiuni pentru persoana fizica este de 16 ani 2. este susceptibila de a fi trasa la raspunderea penala si persoana juridica. Deosebirea: In cazul infractiunii prevazute la art. 238 este nevoie de prezenta calitatii speciale la persoana fizica, si anume sa fie functionar al bancii, imputernicit cu dreptul de a acorda credite.

Infractiunea de la art. 239 prevede si doua variante agravante: a) a cauzat institutiei financiare daune in proportii deosebit de mari (atunci cand valoarea daunei cauzate institutiei financiare, inclusiv forma veniturilor ratate, depaseste 5000 unitati conventionale); b) a condus la insolvabilitatea institutiei financiare (situatia debitorului caracterizata prin incapacitatea lui de a-si executa obligatiile pecuniare scadente, inclusiv obligatiile fiscale).