Sunteți pe pagina 1din 3

Decizie 1598 / 14 decembrie 2011 Privind obiectia de neconstitutionalitate a L pt completarea art.

7 din L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

1. Autorul sesizarii Presedintele Romaniei in temeiul art. 146 a) + art. 15 din L 47/1992 privind organizarea si functionarea CC, prin Adresa 1420 A/ 2011. 2. Obiectul sesizarii Obiectia de neconstitutionalitate a L pt completarea art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii. 3. Motivarea sesizarii Legea supusa obiectiei prezinta vicii de neconstitutionalitate extrinseca incalca art. 76 (1) + art.77 (3) privind procedura legislativa de adoptare Intrucat L reglementeaza rel soc din domeniul legilor organice, aceasta trebuia adoptata cu votul majoritatii CD CF nu s-a exprimat prin vot expres asupra L supuse examinarii, ci asupra raportului comisiei de adoptare partiala a cererii de reexaminare

4. Punctul de vedere al Senatului Presedintele Senatului solicita admiterea obiectiei ca intemeiata pt motivele invocate de autorul sesizarii. 5. Punctul de vedere al Guvernului Sesizarea de neconstitutionalitate este intemeiata art. 77 (2) nu stabileste expres vreo restrangere a competentei parlamentului in cadrul procedurii de reexaminare a L la socilitarea Presedintelui, ambele camere trebuind sa-si exprime votul asupra PL si nu asupra cererii de reexaminare / rapoartelor comisiilor parlamentare interpretare contrara = act de revizuire Constitutie se incalca art. 76 (1): L in cauza este una organica este nevoie de majoritatea absoluta pt adoptarea acesteia 6. Decizia CC L pt completarea art.7 din L 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii este neconstitutionala. Definitiva + general obligatorie. 7. Motivarea Deciziei

Procedural

CC a fost legal sesizata + e competenta sa solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate in cf. cu art. 146 a) + art. 1, 10, 15,16 si 18 din L. 47/1992 Fond

Articole pretins incalcate: Art. 76 (1): Legile organice i hotrrile privind regulamentele Camerelor se adopt cu votul majoritii membrilor fiecrei Camere. Art. 77 (3): Dac Preedintele a cerut reexaminarea legii ori dac s-a cerut verificarea constituionalitii ei, promulgarea legii se face n cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dup reexaminare sau de la primirea deciziei Curii Constituionale, prin care i s-a confirmat constituionalitatea.

Procedura legislativa pt L in cauza: 19 mai 2009: depunerea PL de catre Guvern la Senat 16 sept 2009: respingerea L de catre Senat ca prima camera sesizata 3 noiembrie 2009: adoptarea de catre CD ca camera decizionala 24 noiembrie 2009: Pres a cerut Parl reexaminarea legii (cf art. 77 (2)) o Motivarea cererii de reexaminare: dispune aprobarea tacit a autorizaiei de construire pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, dac nu a fost emis de autoritile competente n termen de 30 de zile de la data depunerii documentaiei complete, procedura aprobrii tacite a autorizaiilor de construcie putnd da natere unor practici periculoase prin care se contravine prevederilor legale i normelor de urbanism, de disciplin n construcii ori de demolare a unor imobile cu valoare istoric i arhitectural

25 mai 2010: Senatul respinge cererea de reexaminare si adopta Legea 9 februarie 2011: inscrierea Raportului Comisiei pt administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic privind cererea de reexaminare formulata de Pres Romaniei pe ordinea de zi a plenului CD 21 feb 2011: votarea retrimiterii cererii de reexaminare la aceasta comisie 8 noiembrie 2011: dezbaterea Raportul de nlocuire al Comisiei pentru administraie public, amenajarea teritoriului i echilibru ecologic prin care s-a propus admiterea cererii de reexaminare (a Pres) + respingerea L

15 noi 2011: votarea finala si respingerea Raportului comisiei

D 991/2008 - procedura parl in cazul cererii de reexaminare a Pres, din analiza art. 77 (2): o Trebuie reexaminate textele solicitate de Pres + cele care au leg cu acestea + corelare tehnico-legisl a tuturor dispozitiilor din L posibilitatea modificarii unor dispozitii care nu au fost cuprinse expres in cerere de reexaminare Deliberarea Parl se face in limitele cererii + Cf art 61 (1), Parl = unicas autoritate legiutioare poate adopta orice solutie prv solicitarea din cererea de reexaminare: admitere (total / partial), respingere

o o

L in cauza incalca art. 77 (3), intrucat acesta prevede supunerea votului final al legii, iar nu a raportului privind cererea de reexaminare a Pres Romaniei (asa cum s-a intamplat).